Ефект заміни і ефект доходу по Хиксу і по Слуцькому Рівняння Слуцького

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ
БАШКИРСЬКА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Курсова робота
На тему: "Ефект заміни і ефект доходу по Хиксу і по Слуцькому. Рівняння Слуцького."
Виконала студентка
Економічного факультету
Гр. 2.2 Амінева Наїля
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гімалетдінова Е.Р.
УФА-2005
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Глава 1.Еффект заміни і ефект доходу по Хиксу ... ... ... ... .. 5
1.1 Компенсована крива попиту за Хиксу ... ... ... 8
1.2 Ефект заміни і ефект доходу для товарів Гіффена (за Хиксу). ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
Глава 2. Ефект заміни і ефект доходу по Слуцькому ... ... .12
2.1 Компенсована крива попиту за Слуцькому ... ... 13
2.2 Відмінності в підходах Слуцького і Хікса ... ... ... ... ... .. 14
2.3 Рівняння Слуцького ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.4 Рівняння Слуцького в коефіцієнтах еластичності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
Глава 3. Дія ефекту заміни і ефекту доходу (на прикладі впливу податку на бензин у США). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Список використаної літератури. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23

Введення.
Будь-якій людині добре відома ситуація зміни ціни на який-небудь товар. Це відбувається постійно, з різних причин. Зміна ціни на товари перш за все зачіпає добробут споживача: коли ціна на товар, який ми купуємо підвищується - добробут споживача знижується, і навпаки. У своїй роботі я розглянула те, як поведе себе раціональний споживач [1], у створенні кризової ситуації (після зниження або підвищення ціни на товар). Приміром витратить чи він все вивільнені кошти після зниження ціни (виникає ефект доходу) на придбання цього ж товару або поведе себе вже по-іншому, тобто виникне ефект заміни.
Теорія ефекту доходу і ефекту заміни актуальні зараз як ніколи. Адже недавня реформа по монетизації пільг, проведена в Росії, є не що інше як практичне застосування теорії ефекту доходу і ефекту заміни. У третьому розділі своєї курсової я звертаюся до цієї проблеми на прикладі США, де на початку 90х років була притвору в життя програма повернення податків, причому досить успішно, головна мета - зниження споживання бензину була досягнута, а значить програму можна вважати вдалою. Тут проглядається чітка аналогія з реформою про монетизацію пільг, використовується той же принцип - принцип повернення або компенсації.
Моя курсова побудована таким чином, що перші дві глави дають повне теоретичне уявлення про ефект заміни і ефект доходу з точок зору двох вчених: Дж. Хікса і Е. Слуцького. Третя глава повністю присвячена практичному застосуванню теорій.
Метою моєї курсової є детальний розгляд ефекту заміни і ефекту доходу, алгебраїчного рівняння виведення Слуцького, і співвідношення теорії з цих питань з практикою, тобто реальним життям, реальною політикою держави.
Спочатку з'ясуємо що являє собою ефект доходу і ефект заміщення.

Зниження або зростання ціни якого-небудь товару впливає на обсяг попиту через ефект заміни і ефект доходу. "Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін." [2] Ефект заміни викликає зростання споживання щодо подешевшав товару, тоді як ефект доходу може стимулювати і збільшення, і скорочення споживання товару або бути нейтральним. Щоб визначити ефект заміни, потрібно виділити вплив ефекту доходу. Або, навпаки, щоб визначити ефект доходу, потрібно виділити ефект заміни.
Існують два підходи до визначення реального доходу, пов'язані з іменами англійського економіста Дж. Хікса і російського математика і економіста Є. Слуцького.
1. Згідно Хиксу, різні рівні грошового доходу, що забезпечують один і той же рівень задоволення, тобто дозволяють досягти однієї і тієї ж кривої байдужості, представляють однаковий рівень реального доходу.
2. Згідно Слуцькому, лише той рівень грошового доходу, який достатній для придбання одного і того ж набору або комбінації товарів, забезпечує і незмінний рівень реального доходу.
Теорія Хікса більшою мірою відповідає основним положенням порядкової теорії корисності, "тоді як підхід Слуцького має ту перевагу, що дозволяє дати кількісне рішення задачі на основі статистичних матеріалів." [3] Спочатку ми розглянемо версію, запропоновану Хіксом, як більш загальну. Потім покажемо особливості рішення, запропонованого Слуцьким.
Глава 1. Ефект заміни і ефект доходу по Хиксу
Загальний ефект зміни ціни розпадається на ефект доходу і ефект заміни з Хиксу так, як показано на рис. 1.
Первісна бюджетна лінія KL відповідає грошовому доходу I і цінами Рx і Рy. Її торкання з кривої байдужості U 1 U 1 визначає оптимум споживача E 1, якому відповідає обсяг споживання товару X у кількості Х 1. У разі зниження ціни X до Рxt і незмінному грошовому доході I бюджетна пряма займе положення KL 1. Вона стосується більш високої кривої байдужості U 2 U 2 у точці E 2, якої відповідає споживання товару X в обсязі Х 2. Таким чином, загальний результат зниження ціни товару X виражається в збільшенні його споживання з Х 1 до Х 2.

Спробуємо тепер визначити, яким повинен був би бути грошовий дохід споживача, щоб при зміненому співвідношенні цін забезпечити йому колишній рівень задоволення. Для цього проведемо допоміжну бюджетну пряму К'L ', паралельну лінії KL 1 (тобто відображає нове співвідношення цін), так, щоб вона стосувалася кривої байдужості U 1 U 1 (тобто забезпечувала б колишній рівень задоволення). Відзначимо точку дотику E 3 та відповідний обсяг споживання товару Х3.
Слід зауважити, що при переході від первісного до додаткового (розрахунковому) оптимуму (від E1 до E3) реальний дохід споживача не змінюється, він залишається на колишній кривої байдужості U 1 U 1. Значить, зрушення від E1 до E3 і характеризує ефект заміни товару Y щодо подешевшали товаром X. Він дорівнює різниці Х3 - Х1. Отже, ефект доходу становитиме Х2 - Х3. Зауважимо також, що в результаті дії ефекту доходу споживання обох товарів у точці E2 вище, ніж у точці E3.
Таким же чином ми можемо розкласти загальний ефект у разі, коли ціна товару X підвищується (рис. 2). Тут результатом підвищення ціни є переміщення оптимального положення споживача на більш низьку криву байдужості U 1 U 1. Загальний ефект підвищення ціни товару X зводиться до зниження його споживання з Х1 до Х2. При цьому ефект заміни складе Х1 - Х3, ефект доходу Х3 - Х2. Зауважимо, що в обох випадках ефект заміни характеризується рухом уздовж однієї і тієї ж кривої байдужості, а ефект доходу переходом з однієї кривої на іншу.
"Ефект заміни завжди негативний. Зниження ціни одного товару спонукає споживача збільшувати його споживання, скорочуючи споживання іншого товару (чи групи товарів). Підвищення ціни спонукає його до заміщення цього товару іншими, щодо подешевшали." [4] Ефект доходу може бути:
- Негативний, як показано на рис. 1 і 2 для нормальних товарів,
- Позитивний (у разі неякісного товару, коли крива доход-споживання має негативний нахил) або
- Нейтральний (якщо крива доход-споживання вертикальна).
У розглянутих прикладах ефект доходу підсилює дію ефекту заміни, збільшуючи споживання товару X при зниженні його ціни і скорочуючи споживання при підвищенні ціни. Для неякісних товарів ефект доходу позитивний, чим вище реальний дохід, або купівельна спроможність, споживача, тим меншою мірою він буде схильний до придбання такого товару. Однак для більшості неякісних товарів негативний ефект заміни перекриває позитивний ефект доходу, так що загальний результат зміни ціни буде все ж негативним. Так, на рис. 3 (на ньому показані лише бюджетні лінії KL і KL 1 і допоміжна лінія K'L ', точки їх дотику з опущеними на малюнку кривими байдужості позначені відповідно E1, E3) загальний результат підвищення ціни товару X - (Х1 - Х2) розкладається на ефект заміни Х1 - Х3 і ефект доходу Х3 - Х2, при цьому (Х1 - Х3)> (Х3 - Х2). Тому, як правило, криві попиту на такі товари мають звичайно негативний нахил, як і у випадку нормальних товарів. Лише якщо позитивний ефект доходу перекриває негативний ефект заміни, закон попиту порушується його обсяг змінюється в тому ж напрямку, що й ціна. Особливий випадок - товар Гіффена.

1.1 Компенсована крива попиту за Хіксу.
Існує 3 типи кривих попиту. Крива першого типу (звичайна, або крива попиту Маршалла), може бути побудована на основі кривої ціна-споживання, отриманої в результаті обертання бюджетної прямої навколо точки К. Така звичайна крива попиту відображає спільний вплив на обсяг попиту і ефекту заміни, і ефекту доходу.
Навпаки, скомпенсированная крива попиту відображає вплив на обсяг попиту лише ефекту заміни. Вона може бути побудована, виходячи з передумови про те, що при підвищенні ціни якого-небудь товару або групи товарів реальний дохід споживачів залишається незмінним, оскільки це може бути досягнуто шляхом компенсації зростання цін або прямим збільшенням номінальних доходів, або збільшенням наявного доходу за рахунок скорочення податків , або якимись іншими способами.
Щоб побудувати скомпенсований криву попиту, нам необхідно елімінувати (виділити) вплив на попит ефекту доходу. Звернемося до рис. 4. Верхня його частина повторює рис. 2, де розглядалося розкладання загального результату підвищення ціни нормального товару X на ефект заміни і ефект доходу. Але бюджетна пряма К'L 'є тут вже не допоміжної (як на рис. 2), а справжньою бюджетної прямої, оскільки втрати споживача через підвищення ціни X повністю компенсовані йому збільшенням наявного доходу в сумі (I' - I). Отже, внаслідок компенсованого підвищення ціни товару X споживач переміститься з точки E1 в точку E3, а не в точку E1, як це було у випадку, представленому на рис. 2. У результаті його крива ціна-споживання після підвищення ціни X прийме положення E "E" замість ЇЇ, як це було б у разі некомпенсованого зростання ціни.
У нижній частині рис. 4 показано взаємне розташування звичайної (D0D0) і компенсувати (DkDk) кривих попиту для нормального товару (при визначенні ефекту доходу за Хиксу). Вони побудовані на основі ліній ціна-споживання ЇЇ і Е'Е '. Як бачимо, при ціні Рxi і відсутності компенсацій попит склав би Х3, тоді як при скомпенсировано підвищення ціни - Х2.
Зауважимо, що при цінах вище початкового рівня Рx лінія DkDk лежить вище D0D0, а при цінах нижче Рx - нижче. Для неякісних товарів взаємне розташування кривих попиту виявиться протилежним, оскільки для таких товарів крива ціна-споживання має негативний нахил (рис. 5).


1.2. Ефект заміни і ефект доходу для товару Гіффена (за Хиксу).
"Теоретично для деяких товарів ефект доходу може бути досить великим, щоб викликати зростання попиту на товар. Такий товар ми називаємо товаром Гіффена. На рис. 6 показані розміри ефектів доходу та заміщення для такого товару." [5] Спочатку споживач знаходиться в точці А , купуючи відносно небагато одягу та багато продовольства. Потім ціна продуктів харчування знижується. Її зниження вивільняє достатню частину доходу, так що споживач хоче придбати більше одягу і менше харчування, що й відображає точка В. Ймовірно, більш пристойно одягнений індивідуум отримає більше запрошень на обід і скоротить необхідність приготування їжі вдома.
Хоча товар Гіффена теоретично цікавий, практично він зустрічається рідко. Це товар з великою негативною величиною ефекту доходу. Але зазвичай ефект доходу невеликий - на більшість окремих товарів витрачається лише невелика частина всього бюджету споживача. Великі ж ефекти доходу частіше бувають у нормальних, а не у неповноцінних товарів (таких, як житло, харчування, перевезення і т.п.)
РИС. 6, Зростаюча крива попиту - товар Гіффена. Якщо продукт другорядний, а ефект доходу достатньо великий і перевищує ефект заміщення, то крива попиту може зміститися вліво. Спочатку споживач вибирає точку А. Після падіння ціни на продукти харчування він переходите точку B і споживає менше провізії. Ефект доходу F 2 F 1 за величиною більше ефекту заміщення EF 2, так що убування ціни продуктів харчування Приводить до зменшення попиту на них.
"Насправді споживання більшості товарів вимагає лише невеликої частини коштів споживача і ефект доходу зазвичай невеликий. Навіть якщо він негативний, його розміри недостатні для того, щоб перекрити вплив ефекту заміни." [6] Тому поява товарів Гіффена малоймовірно.

Глава 2. ЕФЕКТ ЗАМІНИ І ЕФЕКТ ДОХОДУ ПО Слуцький
Підхід Слуцького до розкладання загального результату зміни ціни на ефект доходу і ефект заміни відрізняється від підходу Хікса трактуванням реального доходу. Елімінування ефекту доходу досягається визначенням такого його рівня, який забезпечив би споживачеві можливість придбати після зміни цін той же самий набір товарів, що і до зміни, а не зберегти колишній рівень задоволення, як це передбачається в моделі Хікса.
Тому на рис. 7 допоміжна бюджетна пряма K'L ', паралельна KL 1, проводиться не як дотична до колишньої кривої байдужості U 2 U 2, а строго через точку E1, відповідну оптимальному набору товарів X і Y при колишньому співвідношенні цін. Очевидно, вона виявиться дотичній до більш високою, ніж U 2 U 2 кривої байдужості U3U3, що означає і можливість досягти (у разі повної компенсації споживачеві падіння його купівельної спроможності) вищого рівня задоволення, ніж при використанні моделі Хікса. Таким чином, загальний результат підвищення ціни товару X: (Х1 - Х2) розкладається на ефект заміни (Х1 - Х3) і ефект доходу (Х3 - Х2). Зауважимо, що рух від E1 до E2 відбувається не вздовж кривої байдужості, як на рис. 1 і 2, а вздовж допоміжної бюджетної прямої K'L '

"Проаналізувавши два підходи, ми бачимо, що метод Хікса передбачає знання споживчих переваг, кривих байдужості, тоді як метод Слуцького не вимагає цього, він базується на спостережуваних та реєстрованих факти поведінки споживача на ринку." [7]
2.1 Компенсована крива попиту за Слуцькому.
Ефект доходу, який повинен бути елімінувати при компенсованому підвищення цін, може бути визначений не тільки методом Хікса як у Розділі 1, але і методом Слуцького. Отже, очищена від впливу ефекту доходу компенсована крива попиту може бути двох типів - крива попиту за Хиксу, яку ми тільки що розглянули, і крива попиту за Слуцькому.
Для її побудови можна використовувати рис. 7. Зазначимо передусім, що дві бюджетні лінії KL і K'L 'можна розглядати як отримані обертанням однієї з них навколо точки E1. Подібних прямих, що проходять через E1, може бути як завгодно багато. І кожна з них буде задовольняти вимогу РxX + РyY = 1. При фіксованому значенні I обертання бюджетної прямої навколо E1 можна інтерпретувати як збереження незмінною купівельної спроможності грошей. Точки дотику всіх таких, що проходять через E1, бюджетних прямих з усіма можливими кривими байдужості дозволять побудувати криву ціна-споживання, елімінувальних ефект доходу по Слуцькому, а на її основі і відповідну скомпенсований криву попиту на товар X з постійним (по Слуцькому) реальним доходом.
Взаємне розташування кривих байдужості трьох типів (звичайної, компенсувати за Хиксу і компенсувати за Слуцькому) для нормальних та неякісних товарів показано на рис. 8.

2.2 Відмінності в підходах Слуцького і Хікса.
Розглянемо відмінності в підходах Хікса і Слуцького, поєднавши їх на одному малюнку (рис. 9).
Тут KL - бюджетна пряма при номінальному доході I і цінах Рx і Рy, її рівняння XРx + YРy = I;
KL 1 - бюджетна пряма при тому ж номінальному доході I і цінах Рx + dРx і Рy (причому dРx <0), її рівняння X (Рx + dРx) + YРy = I;
E0 і E1 - комбінації товарів X і Y до і відповідно після зниження ціни X;
K'L 'і K''L''- допоміжні відповідно по Хиксу і по Слуцькому. Їх рівняння
Ih = X (Рx + dРx) + YРy | U = const
Is = X (Рx + dРx) + YРy | X, Y = const
h і s-комбінації товарів X і Y, що відповідають вимозі незмінного реального доходу відповідно по Хиксу і по Слуцькому.
Тепер ми можемо представити методи розкладання загального результату зміни ціни Рx по Хиксу і по Слуцькому у вигляді двох рівностей:
(Х4 - Х1) = (Х4 - Х2) + (Х2 - Х1) (за Хиксу), (1)
(Х4 - Х1) = (Х4 - Х2) + (Х2 - Х1) (по Слуцькому). (2)
"Ліві частини рівнянь (1) і (2) характеризують загальний результат зміни ціни Рx в міру зміни обсягу попиту на товар X, і в обох випадках вони однакові. Праві частини представляють суми ефектів доходу та заміни." [8] Різниця у розподілі загального результату на ефект доходу і ефект заміни становить Х3-Х2. В (1) ця величина входить в ефект доходу, в (2) - в ефект заміни. Можна показати, що величина Х3-Х2 → 0 при dРx → 0, так що при малих змінах ціни на товар Х підходи Хікса і Слуцького дають практично однаковий результат.

2.3 Рівняння Слуцького.
Запишемо рівності (1) і (2) в диференціальній формі:

(За Хиксу)

(По Слуцькому)
Ліві частини (3) і (4) однакові і становлять спільний результат зміни Рx при незмінних номінальному доході I і ціною Рy. Тут dX / dРX можна інтерпретувати як нахил лінії попиту на товар X, якщо Рx прийняти як аргумент, а обсяг попиту як функцію.
"Праві частини уявляють, як і в (1) і (2), суми ефектів доходу та заміни. При цьому в (4) Х1 = dI / dРx, оскільки при зміні Рx на dРx для придбання колишнього товарного набору E0 (Х1, Y1 ) треба було б компенсує зміна номінального доходу споживача на Х1dРx, або в розрахунку на одиницю зміни ціни Х1dРx/dРx, тобто Х1. "[9]
Ефект заміни dх / dРX завжди негативний, тому що ціна і кількість змінюються в протилежних напрямках.
Знак перед першим доданком правій частині (ефект доходу) залежить від знаку сомножителя dх / dI. Ця величина буде залежати від того, який товар ми розглядаємо (якісний чи ні, товар Гіффена). [10]
Очевидно, що зміна ціни одного товару впливає на обсяг попиту не тільки даного, а й інших товарів. Грунтуючись на раніше висловлених міркуваннях, ми можемо розкласти на ефект заміни і ефект доходу і зміна обсягу попиту на товар Y у результаті зміни ціни товару X. Для цього модифікуємо рівняння Слуцького (4):

Ліва частина (5) характеризує вплив зміни ціни Рx на обсяг попиту на товар Y. Права представляє суму ефектів доходу та заміни. У випадку двох товарів (X, Y) ефект заміни, як випливає з рис. 9, позитивний. При незмінній корисності зниження ціни Рx призводить і до скорочення покупок товару Y (YS, YH <Y1), що є наслідком спадної граничної норми заміни MRS.
Таким чином, загальний результат dY / dРx буде позитивним чи негативним в залежності від порівняльної "сили" двох ефектів. На рис. 9 загальний результат dY / dРx негативний, попит на товар Y збільшується з Y1 до Y2 в результаті зниження Рx на dРx, оскільки негативний ефект доходу перекриває позитивний ефект заміни.

2.4 Рівняння Слуцького в коефіцієнтах еластичності.
Звернемося до рівняння Слуцького (4). Дане рівняння дозволяє не тільки дослідити вплив ціни товару Х на обсяг попиту на цей товар. Також ми можемо представити це рівняння в коефіцієнтах еластичності.
Помноживши всі члени рівняння (4) на Pх / X, отримаємо

Ліва частина (6) представляє не що інше, як коефіцієнт еластичності попиту на товар X - e x.
Перший доданок правої частини можна представити як k x e I, де k x = XPx / I - частка витрат на товар X в загальних витратах покупця I, а e I - коефіцієнт еластичності попиту на товар X за доходом.
Другий доданок правої частини характеризує еластичність попиту на товар X при незмінному реальному доході, позначимо її коефіцієнт -
Таким чином, ми можемо записати рівняння Слуцького (4) в коефіцієнтах еластичності:
e x = k x e I + Ex (7)
Рівняння (7) показує, що коефіцієнт еластичності попиту може бути розкладений на два компоненти, що характеризують ефекти доходу і заміни, і відносна величина першого з них залежить від частки витрат на товар X в загальних витратах споживача (k x) - З (7) також видно, що для невзаємозамінних товарів (Ex = 0) еластичність попиту за ціною пропорційна еластичності попиту за доходом (фактор пропорційності-k x).

Глава 3. Дія ефекту заміни і ефекту доходу (на прикладі впливу податку на бензин у США)
За часів нафтової кризи 1973-1974 рр.. уряд США розглядав питання про збільшення податку на бензин. "У 1993 р. у складі комплексу реформ щодо збільшення бюджету було прийнято невелике збільшення податку на бензин - на 7,5 цента. Це істотно менше того, що було необхідно (з 1 до 2 дол) для підтримки цін на одному рівні з Європою . "[11] Оскільки метою збільшення податку було в першу чергу зниження споживання бензину, а не збільшення державного бюджету, то уряд також розглянув способи перерозподілу сукупних надходжень від податку на користь споживачів. "Одним з популярних пропозицій стала програма податків з поверненням, при якій пропонувалося повернути податкові надходження в сімейний бюджет у рівних частинах на душу населення. Чи була ця ідея гарна?" [12]
Спробуємо підрахувати вплив такої програми за п'ять років. Відповідна еластичність попиту за ціною становить близько -0,5. Припустимо, що споживач з низьким доходом використовує близько 1200 галонів на рік, ціна бензину-1 дол за галон, а річний дохід споживача становить 9000 дол,
Рисунок 10 показує вплив податку на споживання бензину (графік побудований не в масштабі, щоб ефекти, обговорювані нами могли бути видно досить чітко). Первісна бюджетна лінія представлена ​​відрізком АВ. І споживач максимізує корисність в точці С (на кривій байдужості U2), купуючи 1200 галонів бензину до витрачаючи 7800 дол на інші товари. Якщо податок дорівнює 50 центам за галон, ціна зростає на 50% і нова бюджетна лінія зміщується в положення А D 2. (Згадаймо, що, коли ціна змінюється, а дохід залишається фіксованим, бюджетна лінія обертається навколо точки початку координат.) При коефіцієнті еластичності -0,5 споживання знизиться на 25% - з 1200 до 900 галонів, а вибір споживача переміститься в максимізує корисність точку Е на кривому байдужості U1 (тому що при кожному 1% зростання ціни бензину попит знижується на 0,5%).
"Запропонована програма, однак, частково нейтралізує цей ефект. Припустимо, що податкові надходження на людину рівні приблизно 450 дол (900 галонів х 50 центів за галон) і споживач отримує свої 450 дол назад. Як зростання доходу вплине на споживання бензину?" [13] Вплив може бути показано на графіку зсувом бюджетної лінії вгору на 450 дол в позицію лінії FJ, паралельної AD. Скільки бензину купить тепер наш споживач? Еластичність попиту за доходом дорівнює приблизно 0,3. Так як 450 дол представляють 5%-е зростання доходу (450 дол. / 9000 дол = 0,05). очікуваний ефект від реалізації пропонованої
РИС. 10. Вплив податку з поверненням. Податки на бензин були введені, коли споживач, спочатку купуючи 1200 галонів бензину, вибирав точку C. Після введення податку бюджетна лінія перемістилася з положення АВ у положення АТ і максимізує корисність набором став Е з споживанням бензину 900 галонів. Після введення програми повернення податків споживання зросло приблизно до 913.5 галона і перейшло і точку Н. Незважаючи на введення цієї програми, споживання бензину впало і відповідно знизився рівень задоволення потреб.
програми призведе до зростання споживання на 1,5% (0,3 х 5%) від 900 галонів, або на 13,5 галона. Новий максимізує корисність вибір відповідає точці H. Незважаючи на програму, що передбачає повернення податкових надходжень, введення податку знизить споживання бензину на 286.5 галона - з 1200 до 913,3 галона. Так як еластичність попиту на бензин по доходу відносно низька, в результаті повернення податкових надходжень ефект заміщення буде перевершувати ефект доходу і програма приведе до скорочення споживання в цілому.
Рисунок 10 показує також, що програма встановлення податку на бензин з подальшим поверненням податкових надходжень дещо погіршує становище середнього споживача з невисоким рівнем добробуту, так як H лежить нижче кривої байдужості U 2. Навіщо ж вводити таку програму? Ті, хто виступав за податки на бензин вважали, що таким чином США стануть менш залежними від ОПЕК.

Висновок.
У висновку я підведу деякі підсумки зробленого мною роботи з вивчення однієї з найважливіших тем у розділі споживчого вибору.
По-перше, при зміна ціни на товар, на обсяг попиту буде впливати ефект доходу і ефект заміни. Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін. Завдяки ефекту заміни зростає обсяг споживання щодо подешевшав товару Ефект доходу може і збільшувати, і скорочувати споживання товару або бути нейтральним.
По-друге, існують два різних підходи до цієї проблеми, що відрізняються трактуванням реального доходу: підхід Євгена Слуцького і підхід Дж. Хікса.
По-третє, на основі теорій Хікса і Слуцького можуть бути побудовані скомпенсованих криві попиту, які відобразять вплив ефекту заміни на обсяг попиту на товар. Причому криві попиту на товар будуть мати різний вигляд залежно від того з яким товаром ми маємо справу (якісний, неякісний, товар Гіффена).
По-четверте, Євгеном Слуцьким було виведено рівняння, яке розкладає загальний ефект від зміни ціни на ефект заміни і ефект доходу. Це рівняння можна також записати в іншій формі, в коефіцієнтах еластичності.
І нарешті теорія ефекту заміни і ефекту доходу достатньо широко застосовується на практиці, приймаючи різні форми.

Список використаної літератури:
1. В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна школа". 1997. Том 1. 503с
2. Піндайк Роберт С., Рубенфельд Деніел Л. Мікроекономіка: Пер з англ.-М.: Справа ,2000-808с
3. Ємцов Р.Г., Лукін М.Ю. Мікроекономіка: Підручник. 2-е видання-М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова. Видавництво "Справа та сервіс", 1999.
4. Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. д.е.н. проф. А.В. Сидоровича, 2-е видання-М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова. Видавництво "Справа та сервіс", 2001.-832с
5. Економіка: підручник, 3-е видання / За ред. д.е.н. проф. А.С. Булатова .- М.: МАУП, 2002.-896с
6. Мікроекономіка / За ред. Яковлевої Є.Б. - М.-СПб: "Пошук" ,1998-358с
7. Веріан Х.Р. Мікроекономіка. Проміжний рівень. Сучасний підхід: підручник для ВНЗ / Пер з англ, під ред. Н. А. Фролової. М.: Юніті, 1997. 767с.
8. Альошина І.В. Поведінка споживачів: навчальний посібник для вузів .- М.: Фаир-Пресс, 2000.-384с.
9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика. У 2 т.: Пер. з англ. Т. 1.-М, 1996.
10. Курс економічної теорії: Учеб. Під ред. М.М. Чепуріна.-Кіров, 1997.
11. Основи економічної теорії та практики ринкових реформ у Росії: Учеб. посібник. Під ред. М.М. Загорулько.-М.: 1997.
12. http://economicus.ru, електронні каталоги, галерея економістів.
13. http://ek-lit.agava.ru/books.htm "Бібліотека економічної та ділової літератури, читальня"
14. http://businessvoc.ru/bv/Term.asp?word_id=25801&rating=false&lastQueried=false


[1] Тобто споживач, максимізує корисність.
[2] В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна школа". 1997. Том 1. С128
[3] Курс економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. д.е.н. проф. А.В. Сидоровича, 2-е видання-М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова. Видавництво "Справа та сервіс", 2001.-113с
[4] В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна школа" .1997. Том 1. З 130
[5] Піндайк Роберт С., Рубенфельд Деніел Л. Мікроекономіка: Пер з англ.-М.: Справа ,2000-163с
[6] Піндайк Роберт С., Рубенфельд Деніел Л. Мікроекономіка: Пер з англ.-М.: Справа, 2000 - 164с.
[7] В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна школа". 1997. Том 1. с132
[8] В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна школа". 1997. Том 1. З 134
[9] В.М. Гальперін, С.М. Ігнатьєв, В.І. Моргунов. Мікроекономіка: Підручник СПб.: "Економічна кола". 1997. Том 1. З 133
[10] Більш детально це розглянуто на стор 6
[11] Піндайк Роберт С., Рубенфельд Деніел Л. Мікроекономіка: Пер з англ.-М.: Справа ,2000-171с
[12] Веріан Х.Р. Мікроекономіка. Проміжний рівень. Сучасний підхід: підручник для ВНЗ / Пер з англ, під ред. Н. А. Фролової. М.: Юніті, 1997. 167с.
[13] Веріан Х.Р. Мікроекономіка. Проміжний рівень. Сучасний підхід: підручник для ВНЗ / Пер з англ, під ред. Н. А. Фролової. М.: Юніті, 1997. 170-179с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
56.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Ефект доходу та ефект заміщення на товарному ринку
Парниковий ефект 3
Парниковий ефект 2
Парниковий ефект
Парниковий ефект
Ефект спецефекту
Магніторезистивний ефект
Парниковий ефект 5
Ефект Холла
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru