додати матеріал


приховати рекламу

Етапи розвитку психіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Національний Університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека
САМОСТІЙНА РОБОТА
По предмету: Вікова психологія
Тема: Етапи розвитку психіки
Виконала: ст-ка II курсу заочного відділення.
факультету психології
(2-я спеціальність)
Бутиріна І.Г.
Прийняла: Собірова А.Б.
ТАШКЕНТ - 2006

Зміст
Таблиця I. Психосоциальное розвиток за Е. Еріксоном
Таблиця II. Розвиток по психосексуальному напрямку (З. Фрейд)
Таблиця III. Періодизація по Л.С. Виготському
Таблиця IV. Розвиток по Ж. Піаже
Таблиця V. Розвиток за Л. Колберг
Додаток Порівняння периодизаций психічного розвитку


Психічні
стадії
Вік
Модальність
Предмет
конфлікту
Завдання
етапу
Соціальні умови:
"+" "-"
Значимі
люди
Відповідаю-щие елементи
в суспільстві
Психосоціальний
результат
I.
Довіра -
недовіру
1-й рік
життя
Орально -
сенсорна
"Чи можу я
довіряти
цього світу? "
Базисне довіру
проти
базисного
недовіри
+ Підтримка, задо-творіння основних потреб;
відсутність емоціо-нального спілкування,
неправильний догляд
Мати
Космічний
порядок, біо-
логічний
ритм життя
Нормальний розвиток відбувається, якщо потреб-ності дитини швидко задовольняються, якщо він не відчуває довгого неуваги. Головне - збагачення спілкування. Поведінка матері повинне бути передбачуваний-мим. В іншому випадку у дитини виробляючи-ється боязкість, підозрілість до світу.
II.
Автономія - сором і
сумнів
2-й, 3-й
роки життя
Анально -
м'язова
"Чи можу я
управляти
влас-ним пове-ням? "
Автономія проти сорому і сумніву
+ Розумна дозволений-
ність, підтримка;
гіперопіка, відсутність про-
ствие підтримки та
довіри
Батьки
Закон і
порядок
Результат залежить від співвідношен-
шення співробітництва та
свавілля, свободи само-вираження і її пригнічений-
ня. З почуття самоконт-
ролю, як свободи розпо-ки собою без ранку-
ти самоповаги, бере
початок міцне почуття
доброзичливості, го-
товності до дії і
гордості своїми досягнень-
женіямі, почуття собст-
венного гідності. З
відчуття втрати свобо-
ди і чужого сверхконтро-
Щоб відбувається стійкості-
вая схильність до сомно-
нію і сором

Психічні
стадії
Вік
Модальність
Предмет
конфлікту
Завдання
етапу
Соціальні умови:
"+" "-"
Значимі
люди
Відповідаю-щие елементи
в суспільстві
Психосоціальний
результат
III.
Инициати-
ва - вина
4-й, 5-й
роки життя
Локомоторное
генітальна
"Чи можу я
стати неза-мим від ро-уря і дослід-вать грані - ци своїх можливо-стей? "
Инициати-ва (підпри імчівость) проти провини
+ Заохочення активності, наявність віз-
можності в творчо-
стве дитини;
несхвалення актив
ності, відсутність
можливості твор-
пра ці
Базальна
сім'я
(Роз-
ренная)
Ідеальні
прототипи
чоловічого і
жіночого
початку, соці-
ально-еконо-
мічного
статус
Діти, яким надається
лена ініціатива в вибо-
ре діяльності, виробок-
робляють заповзятливий-
с-. Якщо дорослі по-
висловлював дитині, що
його діяльність шкідлива
і небажана, він начи-
нает відчувати себе ви-
Новато і забирає це почуття провини під дорослими-лую життя
IV.
Трудолю-
Бії - неповно-
цінність
6-11 років
Латентна
"Чи можу я
стати на-
стільки розум-
вим, щоб
вижити і
приспос-
битися до
світу? "
Трудолю-
Бії (розумі-
щиця) про-
тив почуття
неповноцін
ності
+ Систематичне
навчання і вихованням ня, наявність хоро-
ших прикладів для
наслідування;
погане навчання, відсутність керуючи-
ства та підтримки
Школа і
сусіди
Технологічного ський порядок
Якщо дітей заохочують в
діяльності, у них Вира
ться умілість, спо
можності до технічного
творчості, а якщо ні, то
у дитини з'являється чув
ство неповноцінності
V.
Ідентичний-
ність -
змішання
ролей
12-18 років
Пубертатний
період
"Хто я? Ка - кови мої
погляди і
переконання?
Ідентичний-ність про-тив сміши-ня ролей
+ Спадкоємність
однієї стадії в дру-
гую, наявність визна-
ділених статевих
моделей для подра-
жанія і позитивний
ної зворотного зв'язку;
неясність мети,
нечітка зворотній зв'язок, невизначеності
ні очікування
Однолітки, ідеа-ли, куми-ри, еталона-
ни лідер-
ства
Идеологиче-ські споглянув-
ня
Якщо підліток благод-
ря батькам уже Вира-
ботал довіру, самостійно-ність, заповзятливий-
с-і вміло, то його
шанси на ідентифікації-
цію власного "Я"
значно збільшуючи-
ются

Психічні
стадії
Вік
Модальність
Предмет
конфлікту
Завдання
етапу
Соціальні умови:
"+" "-"
Значимі
люди
Відповідаю-щие елементи
в суспільстві
Психосоціальний
результат
VI.
Близькість -
ізоляція
18-30
років
Генітальна
"Чи можу я
повністю
віддатися
іншому
людині? "
Близькість
проти
ізоляції
+ Душевна теплота,
розуміння, довіра;
самотність, ізо-
ляція
Партнери
по дружбі,
конкурен-
ції, КООП-
рації, се-
ксуальние
партнери
Кооперація і
конкуренція
При наявності позитивно відгукнулись
них соціальних умов
результат - інтимність, при
негативних - ізоляція
Небезпека стадії в хаті-
ганіі контактів, які
зобов'язують до близькості
VII.
Продуктив-
ність -
інертність
30-60
років
Генітальна
"Що я можу
запропонувати
майбутнього
поколінню? "
Продуктив-
ність
проти
інертності
+ Цілеспрямований-
ність, прогресія;
збіднення особистої
життя, регресія
Об'єкти
розділений-
ного праці,
колеги,
загальне хо-
дарства
Напрямок
традиції та
освіти
У випадку, якщо людина
відчуває себе адекватним
суспільства, колективу, по-
залізні - прогресія;
у разі збіднення лич-
ної та громадської жит-
ні, невдачі в оптималь-
ном розвитку, залишаю-
щими людини з почуттям
застою, інертності, неспе-
можності повністю
зануритися в турботу про
інших - регресія
VIII /
Інтеграція-
відчай
після 65
років
"Чи задоволений
я прожитого
життям? "
Інтеграція
проти
відчаю
+ Почуття завершений-
ності прожитого пу-
ти, здійснення
планів і цілей, пів-
ноти та цілісності;
відсутність завер-
шенность, незадо-
твореное прожи-
тим життям, відчайдушно-
ня
Родинне-
ники,
сусіди
Мудрість
За відсутності почуття
інтеграції настає
відчай і неготовність
прийняти смерть. Смерть
не сприймається як
природне і неминуче-
ве завершення життєвий-
ного шляху, настає від-
сподівання, що висловлю-
ється в паніці.

Період
Роки
Провідна діяльність
Новоутворення
Суперечності
Соціальна ситуація
розвитку
I.
Дитинство
0-1
Емоційне спілкування дитини з дорослим
Ходьба, перше
слово
М / у потребою нових вражень і можливістю
задоволення
Освоєння норм відносин
між людьми
II.
Ранній вік
1-3
Предметна діяльність
"Зовнішнє Я сам"
за Виготському
М / у потребою в самостійно - стi та можливістю
задоволення
Засвоєння способів діяльно-
сти з предметами
III.
Дошкільний
вік
3-6 (7)
Рольова гра
Довільність
поведінки
М / у потребою в спілкуванні, в зовнішніх враження і можливість задоволення; між новими можливостями і старим способом життя
Освоєння соціальних норм,
взаємовідносин між
людьми
IV.
Молодший
шкільний
вік
6 (7) -
10 (11)
Навчальна діяльність
Довільність всіх психічних
процесів, крім
інтелекту
М / у нових вимог і старими способами їх
задоволення
Освоєння знань, розвиток
інтелектуально-пізнавальний-
ної діяльності
V.
Середній
шкільний
вік, підліток
10 (11) -
14 (15)
Інтимно-особистісне
спілкування в навчальній і
інших видах діяль-ності
Почуття "доросло-
сти ", виникнен-
ня подання
про себе не як про "ре-
Бенке "
М / у прагненням до самостійно-
ності і можливістю
задоволення
Освоєння норм і відносин
між людьми
VI.
Старший шк., (Рання юність)
14 (15) -
16 (17)
Навчально-профе-
нальне діяльність
Професійне і особистісне визна-ня
М / у необхідністю самоопр-
ділення і можливістю
задоволення
Освоєння професійних
знань, умінь, самопізнання
VII.
Пізня юно сть або ран-няя зрілість
18-25
Трудова діяльність, профе - нальне навчання
Освоєння професійних
трудових навичок
VIII.
Зрілість
після
25
Стадії
Вік
Зона зосередження лібідо
Досвід, який відповідає цьому рівню розвитку
Психосоціальний результат
Оральна
0-18 місяців
Рот (ссання, кусання, жування)
Відвикання (від грудей або ріжка). Відділення себе від материнського тіла
Фрейд був переконаний в тому, що рот залишається важливою ерогенною зоною протягом усього життя людини. Навіть в зрілості спостерігаються залишкові прояви орального поведінки у вигляді постійного жування чого-небудь, куріння, облизування губ, гризеніе нігтів, переїдання, поцілунків.
Анальна
1-3 років
Анус (утримання або виштовхування фекалій)
Привчання до туалету (самоонтроль)
Всі майбутні форми самоконтролю і саморегуляції беруть початок у анальної стадії. Виховання, яке підтримує старання дитини контролювати себе (за Фрейдом - заохочення дітей до регулярного спорожнення кишечника і щедра хвальба за це), виховує позитивну самооцінку і сприяє розвитку творчих здібностей.
Фалічна
3-6 років
Статеві органи (мастурбація)
Ідентифікація з дорослими тієї ж статі, які виступають у ролі зразка для наслідування
З 3-х років дитина помічає різницю в анатомічному будову чоловіків і жінок.
Основним об'єктом лібідо стає батько протилежної статі. Формується Едипів комплекс у хлопчика і комплекс Електри у дівчинки (хлопчик закохується в матір, хоче з нею одружитися, при цьому він ревнує маму до батька, любить його і відчуває почуття провини за свої емоції). Вихід з конфлікту (дозвіл конфлікту) - ототожнення себе з конкуруючим батьком.
Латентна
6-12 років
Відсутня, (сексу-ально бездіяльність)
Розширення соціальних контактів з однолітками
На даній стадії лібідо дитини направляється за допомогою сублімації у види діяльності, не пов'язані з сексуальністю, - такі, як спорт, інтелектуальні заняття, відносини з однолітками. Цей період можна розглядати як час підготовки до дорослішання.
Генітальна
Період
пубертату
Статеві органи (здатність до гетеросексуальним відносинам)
Встановлення інтимних відносин або закоханість; внесення свого трудового вкладу в суспільне життя.
У підлітковому і юнацькому віці сексуальність оживає з новою силою (еротичні сновидіння, фантазії ...), в підсумку ця енергія повністю перемикається на однолітка протилежної статі. При нормальному розвитку особистості все, що було до генітальної стадії витісняється в область несвідомого. Однак іноді наше несвідоме "рветься" назовні. Це проявляється у формі застережень, описок, помилок пам'яті, сновидінь, "нещасних" випадків, фантазій, неврозів.
Вікові кризи за Л.С. Виготському
Криза
Характеристика кризи
Криза новонародженості
Найяскравіший і безсумнівний криза в розвитку дитини, так як відбувається зміна середовища, перехід з утробною середовища в зовнішнє середовище. Криза новонародженості характеризується актом виникнення психічного життя - появою посмішки та очного контакту.
Криза одного року
Ця криза Виготський пов'язує з виникненням автономної мови і, почасти, з появою самостійної ходьби.
Має позитивний зміст: тут негативні симптоми очевидно і безпосередньо пов'язані з позитивними надбаннями, які робить дитина, стаючи на ноги й опановуючи промовою
Криза 3-х років
- Називається також фазою норовливості чи упертості. У цей період, обмежений коротким проміжком часу, особистість дитини зазнає різкі і раптові зміни. Дитина проявляє норовистість, упертість, негативізм, вередливість, свавілля. Це, в першу чергу, криза соціальних відносин.
Позитивне значення: виникають нові характерні риси особистості дитини.
Криза 7-ми років
- Був відкритий і описаний раніше інших криз. Негативні сторони: порушення психічного рівноваги, нестійкість волі, настрою і т.д. У роботах Виготського виділяються два симптоми цієї кризи: манерничанье і кривляння.
Позитивні сторони: зростає самостійність дитини, змінюється його ставлення до інших дітей.
Криза 13-ти років
- Негативна фаза віку статевого дозрівання: падіння успішності, зниження працездатності, дисгармонійного у внутрішній будові особистості, згортання і відмирання перш встановила-ся системи інтересів, продуктивності розумової роботи учнів. Це викликано тим, що тут про-виходить зміна установки від наочності до розуміння. Перехід до вищої форми інтелектуальні-ної діяльності супроводжується тимчасовим зниженням працездатності.
Криза 17-ти років
Примітка: Вікова криза - це особливий період перетворення соціальної ситуації розвитку: новоутворення попереднього періоду руйнує стару ситуацію розвитку і провокує утворення нової. За Л.С. Виготському, вікова криза - норма онтогенезу.

Стадія
Вік
Завдання етапу
Досвід, відповідний
даному рівню розвитку
Психосоціальний результат
I.
Сенсомоторного
інтелекту
від народж.
до 2-х років
Зв'язати воєдино розрізнені сприйняття і дії
У дитини формується спосіб-ність надовго зберігати в пам'яті образи предметів навколишнього світу
Крок за кроком дитина осягає властивості навколишнє об'єктів через дії з ними, що призводить до появи уявлень про об'єкти в розумовому плані (репрезентації, тобто уявленням самому собі). Це принципово важливий крок для когнітивного розвитку, так як він знаменує появу внутрішнього плану навколишнього середовища. Це дозволяє перейти на нову стадію інтелектуального розвитку.
II.
Доопераціональ-
ного мислення
від 2-х до
7-ми років
Розвиток символічних
функцій
Дитина вчиться розрізняти симво-ли та їх значення
Відбувається розвиток мови як символічної функції, де слово замінює відсутні об'єкти, події, дії. Подібний розвиток символічних функцій дозволяє дитині перейти до дій в умі, що необхідно для побудови міркувань. Діти 5-7 річного віку вже здатні будувати умовиводи, але вони відрізняються від логіки дорослої людини, в силу центральної особливості мислення дитини даного віку - егоцентризму. Уявлення дитини синкретично, тобто ознаки об'єктів і явищ рядоположени, не виділяються істотний Цінні та другорядні ознаки, не розкриті пра-вила, що зв'язують ці ознаки
III.
Конкретних
операцій
від 7-ми до 11 років
Розвиток думки-
тільних процес-
сов
Дитина вчиться подумки вдосконалення-шать дії, які раніше він виконував тільки руками
Дитина здатна до логічних висновків, проте за наявності конкретності умов завдання
IV.
Формальних
операцій
від 11-12
до 14-15
років
Розвиток геологіч-ського і резюме-
ного мислення
На цьому етапі підліток може вирішувати абстрактні математичної ста-
ські і логічні задачі, осми-зливати моральні проблеми, а також розмірковувати про майбутнє
На цій стадії діти здатні здійснювати думки-тільні операції без будь - якої конкретної опори. Вони здатні до абстрактного мислення і побудови логічних суджень за правилами індукції та дедукції. Подальший розвиток мислення удосконалює уміння та навички, засвоєні на цій стадії
Рівень
Вік
Характеристика
рівня
Стадія
Характеристика
стадії
Преднравственний
від 4 до
10 років
Вчинки визначаються зовнішніми обставинами і точка зору інших людей не враховується
Стадія 1
Судження виноситься на основі того, чи буде вчинок покараний чи удостоїться похвали
Стадія 2
Судження про вчинок виноситься у зв'язку з тією користю, яку завдяки йому можна буде витягти
Конвенціональний
від 10 до
13 років
Вчинки оцінюються у відповідності - ті з нормами, прийнятими в суспільстві
Стадія 3
Головним критерієм судження є схвалення або несхвалення інших людей
Стадія 4
Дитина орієнтується на загальноприйняті норми і закони
Постконвенциональной
з 13 років
істинна моральність
Стадія 5
Судження про вчинок засноване на повазі прав людини та визнання демократичних норм
Стадія 6
Основним суддею є совість, незалежно від
думки інших людей і загальноприйнятих норм
Примітка: Л. Колберг відзначає, що багато людей так і не переходять на четверту стадію морального розвитку, а шостий стадії досягають тільки 10% людей старше 16 річного віку.
Від 18 до 25 років
Найбільш високий ступінь сприйнятливості до професійного і соціального досвіду
Від 26 до 29 років
Відбувається зниження функції пам'яті та мислення
Від 30 до 33 років
Спостерігається високий підйом всіх інтелектуальних функцій, який починає знижуватися до 40 років
35-40 і 40-45 років
Найбільший підйом наукової творчості
чоловіки з 60 років,
жінки - з 55 л.
Період геронтогенеза (старіння) - актуалізація потенційних резервних можливостей, наявних і сфор-
ванних у людини в попередні періоди онтогенезу
70-90 років
Нерівномірність і різнорідність процесу старіння стосується більшості психічних функцій
Порівняння периодизаций психічного розвитку
Вік
Еріксон
Фрейд
Піаже
Традиційна класифікація
0-1 рік
Орально-сенсорна
(Довіра - недовіра)
Оральна
Сенсомоторна стадія
Перше дитинство
1-2 року
М'язово-анальна
(Автономія сором і сумнів)
Анальна
3-6 років
Локомоторное-генітальна
(Ініціатива - вина)
Фалічна
Дооперационального
мислення
Друге дитинство
7-12 років
Латентна
Латентна
Конкретних операцій
Третє дитинство
12-16 років
Підлітковий (его-ідентичний - ність - змішання ролей)
Генітальна
Формальних операцій
Пубертатний період
16-18 років
---
---
Ювенільний період
20-25 років
Рання зрілість
(Близькість - ізоляція)
---
---
Юність
25-40 років
Середня зрілість
(Продуктивність - застій)
---
---
Рання зрілість
40-60 (64)
---
---
Зрілий вік
60-65 років
Пізня зрілість
(Его-інтеграція - відчай)
---
---
Завершення зрілості
65-75 років
---
---
Перша старість
після 75 років
---
---
Похилий вік
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Контрольна робота
144.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Засоби розвитку психіки
Концепції розвитку психіки
Аналіз концепцій розвитку психіки
Стадії розвитку психіки виникнення первісної свідомості
Етапи розвитку валюти
Етапи розвитку соціології
Етапи розвитку біотехнології
Антропологія та етапи її розвитку
Етапи розвитку геополітики
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru