Електронний підручник з комп`ютерної графіки та інформатики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Московський Державний Технічний Університет ім.Н.Е.Баумана
Калузький філія
Кафедра ЕіУ-5 Системи Автоматизованого Проектування
Курсова робота на тему:
Електронний підручник з комп'ютерної графіки та інформатики
Виконав: ст. групи САПР-41
Колесніков Н.В.
Перевірив: викладач
Максимова О.О.
Калуга 2006

Зміст
Введення
Глава 1. Дослідницька частина
1.1Целесообразность вибору мови
1.2Управляющіе структури Microsoft Office Front Page
Глава 2. Інструкція програміста
Глава 3. Інструкція користувача
3.1 Вхід в систему Microsoft Office Front Page
3.2 Опис посібники
Висновок.
Література
Додаток

Введення
У курсовій роботі була поставлена ​​задача створення електронного підручника з комп'ютерної графіки та інформатики, за допомогою якого абітурієнти та студенти 1 курсу можуть отримати початкові знання з даними двох предметів.
Мета роботи: навчитися основним навичкам роботи з html-мовою.
Основні функції посібника: вивчення курсу лекцій з інформатики та комп'ютерної графіки. Курсовий проект складається з електронного підручника з тематичною розбивкою.
Для створення курсового проекту використовувалася оболонка Microsoft Office Front Page.
Інформаційний вибух породив безліч проблем, найважливішою з яких є проблема навчання. Особливий інтерес представляють питання, пов'язані з автоматизацією навчання, оскільки «ручні методи» без використання технічних засобів давно вичерпали свої можливості. Найбільш доступною формою автоматизації навчання є застосування ЕОМ, тобто використання машинного часу для навчання та обробки результатів контрольного опитування знань учнів. Все більше використання комп'ютерів дозволяє автоматизувати, а тим самим спростити ту складну процедуру, яку використовують і вчителя при створенні методичних посібників. Тим самим, подання різного роду «електронних підручників», методичних посібників на комп'ютері має ряд важливих переваг. По-перше, це автоматизація як самого процесу створення таких, так і зберігання даних у будь-якої необхідної формі. По-друге, це робота з практично необмеженим обсягом даних. Створення комп'ютерних технологій у навчанні є сусідами з виданням навчальних посібників нової генерації, що відповідають потребам особистості учня. Навчальні видання нової генерації покликані забезпечити єдність навчального процесу і сучасних, інноваційних наукових досліджень, тобто доцільність використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі і, зокрема, різного роду так званих «електронних підручників». Ефект від застосування засобів комп'ютерної техніки в навчанні може бути досягнутий лише тоді, коли фахівець предметної області не обмежується в засобах уявленнях інформації, комунікацій і роботи з базами даних і знань.

Глава 1. Дослідницька частина
1.1 Доцільність вибору мови програмування
У даному курсовому проект була поставлена ​​задача, яку можна реалізувати різними способами. Але ми вибираємо мову html і робочу оболонку Microsoft Office Front Page, так як вони набагато спрощують процес створення, що робить даний електронний підручник простим, універсальним і оптимальним.
FrontPage, входить в пакет додатків Microsoft Office, став першим продуктом широкого використання для Internet, що поєднує в собі клієнтську і серверну частини і забезпечує можливість розробки сайту в цілому і встановлення його на більшість популярних серверів. FrontPage здатний взяти на себе всю необхідну роботу з програмування. Однак FrontPage стане досить серйозним помічником і для професійних розробників, що віддають перевагу тримати в руках повний контроль над творчим процесом.
На етапі підготовки завдання на курсовий проект розглядалося кілька можливих варіантів реалізації даного модуля.
Сформулюємо основні критерії, за якими проводився вибір середовища та мови програмування для створення даного модуля.
1) Створення максимально можливого зручності в роботі. Для цього програма повинна мати зручний і сучасний інтерфейс користувача.
2) Робота модуля повинна виконуватися з максимально можливою швидкістю. Небажані ситуації, в яких користувачеві тривалий час доведеться чекати закінчення роботи модуля.
3) Підтримка довгих імен файлів.
4) Максимальна простота в установці і використанні модуля.
5) Мінімальні витрати на розробку модуля.
У ході подальшого аналізу наявних засобів програмування на підставі перелічених критеріїв був обраний варіант написання даного модуля з використанням системи Microsoft Office Front Page для Windows95. Даний висновок грунтувалося на наступному.
Середа візуального програмування Microsoft Office Front Page працює в середовищі Windows 95 і надає програмісту можливість реалізації всіх переваг графічного інтерфейсу цієї системи. Так як переважна більшість користувачів персональних комп'ютерів працюють сьогодні в середовищі операційних систем сімейства Windows, то цей інтерфейс є для них найбільш звичним і зручним.
Багато системи розробки додатків для Windows генерують код-напівфабрикат, який не може бути виконаний процесором без додаткової трансляції під час роботи самої програми, що істотно знижує продуктивність комп'ютера. Microsoft Office Front Page ж використовує справжній компілятор і компонувальник і генерує стовідсотковий машинний код. Така реалізація позбавлена ​​непродуктивних витрат, що робить програми, написані на Front Page, максимально ефективними.
Так як Front Page є середовищем програмування для Windows 95, то, як і сама операційна система підтримує довгі імена файлів і папок.
Для запуску програм, написаних у Front Page, не потрібні ніякі додаткові бібліотеки, інтерпретатори коду та інше. Досить взяти один-єдиний згенерований виконуваний веб-сайт і запустити його там, де потрібно. Для установки програми на інший комп'ютер не потрібно створення будь-яких дистрибутивів, не потрібен процес інсталяції, досить переписати виконуваний файл програми.
Середа візуального програмування Front Page є потужним засобом для швидкої і якісної розробки програм та веб-додатків для операційної системи Windows 95. Наявна бібліотека візуальних компонентів і макетів дозволяє створити інтерфейс з користувачем за лічені хвилини. Компонентний принцип, що використовується в Front Page, дозволяє створювати повноцінні веб-додатки, написавши мінімальна кількість рядків коду. Front Page представляє собою відкриту систему, дозволяючи додавати свої компоненти в систему, модифікувати вже наявні стандартні компоненти завдяки тому, що надані їх вихідні тексти. Завдяки всьому цьому розробка програм у середовищі Front Page стає легкою та приємною.
Таким чином, обрана платформа, як було показано вище, задовольняє поставленим вимогам, тому вибір був зупинений на даній системі програмування.
1.2. Керуючі структури Microsoft Office F ront Page
Базовим елементом мови розмітки гіпертексту є - тег (дескриптор, маркер). Тег завжди укладений між дужками <> і має наступний вигляд:
<Тег атрибут 1 = ЗНАЧЕННЯ ... атрибут N = ЗНАЧЕННЯ>
Теги бувають поодинокими та контейнерними. Контейнером називається пара: відкриває <тег> і закриває </ тег>.
<Тег> Контейнер </ тег>
Відкриває тег служить для вказівки програмі-браузеру початку будь-якого об'єкта або завдання властивостей об'єктів поміщених в контейнер. Закриваючий тег служить для вказівки програмі-браузеру про кінець об'єкта або закінчення застосування властивостей, заданих в відкриваючому теге [2].
Атрибути тега задають значення властивостей даного об'єкта або об'єктів поміщених в контейнер. Значення властивостей, що містять пробіли, беруться в лапки, в інших випадках лапки можна опустити.
HTML документ являє собою звичайний текстовий файл, що містить маркірований тегами форматування тексту, а так само задані спеціальними тегами посилання на графічні та інші файли мультимедіа, посилання на інші документи HTML і ресурси Internet.
Документ HTML починається відкриває тегом <HTML> і закінчується закриваючим тегом </ HTML>. Між даної парою контейнерних тегів розташовуються дві інші основні частини HTML документа: заголовок, укладений в контейнер <HEAD> ...</ HEAD> і тіло документа в контейнері <BODY> ...</ BODY>. Таким чином, структура простого HTML документа виглядає так:

Структура HTML документа [1]

<HTML> - Початок документа
<HEAD>
ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА
</ HEAD>
<BODY>
ТІЛО ДОКУМЕНТА
</ BODY>
</ HTML> - Кінець документа

Посилання в HTML документах

Як було сказано вище, HTML-документ це звичайний текстовий файл. Гіпертекстовим його роблять містяться в ньому посилання на інші документи та ресурси Internet. Розглянемо, що таке посилання, які бувають типи посилань і як їх задати в документі.
Посилання складається з двох компонентів: так званого якоря (anchor) або елемента прив'язки і URL (Universal Resurse Locator) пов'язаного з ним ресурсу Internet.
Перший компонент посилання - якір це текстовий або графічний об'єкт, який, як правило, служить органом управління на Web-сторінці. Кожного разу при перегляді Web-сторінок ми бачимо безліч різних елементів-якорів. Це і барвисті рекламні банери, всілякі кнопки та іконки, виділені підкресленим курсивом елементи тексту, адреси електронної пошти.
Другий компонент посилання не відображається Web-браузером, але служить конкретним зазначенням, де в Internet знайти, і що зробити при активізації користувачем відповідного йому якоря. Адреси ресурсів бувають відносні і абсолютні.
Відносний адресу це адресу ресурсу щодо комп'ютера і каталогу завантаження HTML-документа, якщо інший базовий адресу не вказаний у заголовку документа, тег <BASE>. Відносний адреса задається у скороченій формі (шлях / файл). Наприклад, якщо ваша початкова сторінка index.htm завантажена браузером c httр: / / www.site.ru, то використання в ній відносної посилання resume.htm означає завантаження httр: / / www.site.ru / resume.htm.
Абсолютні адреси використовуються для прив'язки до ресурсів інших вузлів Internet і задаються повним форматом запису (httр: / / комп'ютер / шлях / файл).
Наприклад: httр: / / www.sitename.ru / filename.htm.
Посилання в документах задаються за допомогою контейнера <A> ...</ A>, наступної структури:
<A HREF="Ресурс" TARGET="імя окна" TITLE="Подсказка"> Елемент - якір </ A>
Атрибут HREF в відкриваючому теге задає ресурс який необхідно обробити браузеру при виборі на Web-сторінці, відповідного йому якоря. Розглянемо найбільш часто використовувані ресурси:
<A HREF="URL"> - посилання на інші документи HTML і файли.
<A HREF="ft р ://ftp_server/path/filename"> - посилання на файли FTP-сервера.
<A HREF="mailto:e-mail"> - посилання на адреси електронної пошти.
<A HREF="news:newsgroup"> - посилання на групи новин.
Атрибут TITLE задає текстову підказку в стилі ToolTip, що відображається браузером при позиціонуванні покажчика-курсора в зоні елемента-якоря.
Ув'язнений в контейнер елемент-якір виділяється браузером особливим чином (текст-кольором та підкресленням, графіка-рамкою) при відображенні на Web-сторінці. Можна задати своє спосіб виділення елемента-якоря в атрибутах тега <BODY> - тіла документа.
Тепер розглянемо декілька конкретних прикладів використання посилань в документах:
<A HREF="httр://www.site.ru" TITLE="Переход на www.site.ru"> Заходьте до нас </ A> - абсолютне посилання: перехід на сайт www.site.ru, текстовий якір - Заходьте до нас, з підказкою.
<A HREF="/VW/cars.htm"> Модельний ряд VW </ A> - відносне посилання: відкриття станиці cars.htm в підрозділі VW щодо розділу основної сторінки, текстовий якір - Модельний ряд VW, без підказки.
<A HREF="mailtо:webmaster@freemail.ru"> Зв'язок з вебмайстром </ A> - завантаження інтерфейсу до поштовій системі користувача з автозаповненням реквізитів одержувача, текстовий якір - Зв'язок з вебмайстром, без підказки.
<A HREF="ftр://ftp.site.ru/soft/driver.zip"> Новий драйвер тут </ A> - доступ на FTP-сервері до файлу драйвера, текстовий якір-Новий драйвер тут, без підказки.
При використанні графічного файлу в якості елемента-якоря необхідно замість тексту в контейнері <A> ...</ A> використовувати конструкцію <IMG SRC="файл">. Наприклад:
<A HREF="/VW/passat.htm"> <IMG SRC="/VW/CARS/passat.gif"> </ A> - відносне посилання: відкриття станиці passat.htm в підрозділі VW щодо розділу основної сторінки, графічний якір-passat.gif, без підказки.
Крім перерахованих вище посилань існують ще внутрішні посилання або закладки. Цей тип посилань використовується для зручності переміщення в межах документа. Для використання в HTML-документі закладок необхідно задати імена тих областей документа, на які необхідно посилатися.
Ім'я закладки в тілі документа задається використанням атрибуту NAME = ІмяЗакладкі в контейнері <A> ...</ A>. Причому в даному випадку текст, укладений у контейнер, не є елементом-якорем (але виводиться).
Наприклад, для переходу на початок документа необхідно помістити там закладку:
<A NAME=DocBegin>Начало документа<A>
Внутрішнє посилання на закладку в документі має наступний формат:
<A HREF="URL документа#ІМЯ"> Елемент - якір </ A>
Наприклад для розміщення в документі посилання на внутрішню закладку (міститься в даному документі) необхідно застосувати:
<A HREF="#DocBegin">Перейти к началу документа</A>
А для розміщення в документі посилання на зовнішню закладку (наприклад міститься у файлі Doc1.htm) необхідно застосувати:
<A HREF="Doc1.htm#DocBegin">Перейти к началу документа Doc1.htm</A>
У висновку треба описати ще один важливий атрибут тега посилання, це атрибут TARGET. Даний атрибут задає вікно або фрейм призначення для документа заданого атрибутом HREF. За замовчуванням завантаження відбувається в поточне вікно браузера, але можна вказати ім'я нового або існуючого вікна, а так само одне із зумовлених імен об'єктів браузера: _blank, _self, _parent, _top. Наприклад:
<A HREF="sample/sample.htm" TARGET="new_win"> Приклад </ A> - завантаження документа sample.htm в нове вікно браузера з ім'ям "new_win".

Тема HTML документа

Тема є необов'язковою частиною структури HTML документа і служить для визначення службової інформації та назви документа. У разі використання в документі контейнера заголовка <HEAD> ...</ HEAD> єдиним обов'язковим його елементом є контейнер <TITLE> ...</ TITLE>, який задає ім'я документа. Саме це ім'я користувач бачить в заголовку вікна браузера при перегляді Web-сторінок в Internet.
Всі інші елементи заголовка не відображаються браузером і служать для визначення різних властивостей документа, його взаємозв'язку з іншими Web-сторінками та службової інформації для зовнішніх програм. Спробуємо розробити типовий заголовок для ваших документів на прикладі Web-сторінки про автомобілі.
Розкладемо тепер по поличках все те, що ми написали в прикладі. Перший і обов'язковий елемент заголовка це контейнер <TITLE> ...</ TITLE>, що задає ім'я документа, що відображається в шапці вікна браузера.
Далі слід послідовність <META> тегів, які задають так звану мета (чи зовнішню) інформацію про документ. У <META> тегів найбільш часто використовуються наступні атрибути:
· HTTP-EQUIV - задати ім'я мета-записи в документі;
· NAME - задати ім'я додаткової мета-записи (за замовчуванням NAME = HTTP-EQUIV);
· CONTENT - привласнити значення мета-записи заданої атрибутом NAME або HTTP-EQUIV;
· LANG - мова опису значень мета-записи;
У нашому прикладі перший <META HTTP-EQUIV="Content-Type"> тег описує тип і кодування вмісту документа.
Два наступних <META> тега служать для передачі інформації про зміст документа пошуковим службам Internet.
Таким чином, тег <META NAME="Keywords" LANG=ru CONTENT=" "> задає список ключових слів, що містяться в документі, а тег <META NAME="Description" CONTENT=" "> є словесним описом вмісту документа.
Далі слід тег <BASE HREF="URL">, що задає базову адресу даного документа. Це необхідно для підтримки працездатності відносних посилань, у разі міграції документа в Internet або зміни каталогу його завантаження. Як вже говорилося вище, за відсутності тега <BASE> відносні посилання в документі визначаються від адреси його завантаження.
Завершує наш заголовок тег <LINK>. Даний тег не відображає інформацію у вікні браузера і призначений для формування різних типів відносин між документами та іншими об'єктами. Дані відносини допомагають розробникам орієнтуватися в структурі складного документа і використовуються пошуковими системами. Розглянемо, які бувають відносини і як вони задаються. У тега <LINK> найбільш часто використовуються наступні атрибути:
· REV - відношення поточного документом з іншим, заданим HREF (зворотне REL);
· REL - відношення між документом заданим HREF і поточним документом (зворотне REV);
· HREF - задає URL документа або об'єкту;
· LANG - мовна версія;
· MEDIA - призначення документа (Print / Screen);
· TYPE - тип вмісту пов'язаного об'єкта (аркуша стилів);
Даний тег досить рідко використовується, як правило, його застосування обмежується прив'язкою аркуша стилів (stylesheet) до документа але в HTML-документах зі складною ієрархічною структурою іноді зустрічається безліч тегів <LINK> з досить заплутаним синтаксисом. Найбільш зрозумілі з них зв'язку типу: наступний / попередній (next / divv), документ / автор (author), документ / зміст (index). У нашому прикладі тег <LINK> використаний для формування зв'язку документ / автор.
Ось ще кілька прикладів використання відносин в документах:
<LINK REL=Prev HREF="chapter7.htm"> - означає, що документ chapter7.htm попередній по відношенню до документа (chapter8.htm) містить задану даним тегом зв'язок;
<LINK REL=Next HREF="chapter9.htm"> - означає, що документ chapter9.htm наступний по відношенню до документа (chapter8.htm) містить задану даним тегом зв'язок;
<LINK REV=Next HREF="chapter9.htm"> - зворотне відношення, яке говорить про те, що документ (chapter10.htm), що містить задану даним тегом зв'язок, є наступним для chapter9.htm;
<LINK REL=stylesheet TYPE="text/css" MEDIA=print HREF="/style/PrnStyle.css"> - означає, що для друку поточного документа використовувати лист стилів з ​​style / PrnStyle.css;

Тіло HTML документа

Тіло HTML документа розташовується після заголовка та обмежено контейнером <BODY> ...</ BODY>. Вміст тіла документа відображається у вікні Web-браузера і складається з маркованого тегами форматування тексту, таблиць, графічних та інших мультимедіа-елементів, посилань на інші ресурси та різних органів управління. У наведеному в попередньому розділі прикладі, тіло документа складається з однієї єдиної рядка "У розробці".
Так як в контейнері <BODY> нами не були задані атрибути зовнішнього вигляду документа, то даний текст буде відображений у вікні браузера відповідно до користувацькими налаштуваннями. Для забезпечення відповідності між зовнішнім виглядом документа в браузері користувача та дизайном розробника необхідно використовувати спеціальні атрибути тега <BODY>:
· BGCOLOR - колір фону документа;
· BACKGROUND - URL графічного зображення, для створення фону;
· BGPROPERTIES - режим прокручування фону по відношенню до тексту документа (за замовчуванням прокрутка разом з текстом, BGPROPERTIES = FIXED - стаціонарний фон);
· TEXT - колір тексту документа;
· LINK - колір виділення елементів-якорів посилань;
· ALINK - колір виділення активних елементів-якорів посилань;
· VLINK - колір виділення елементів-якорів переглянуто посилань;
Для визначення кольорів в HTML застосовуються шістнадцяткові коди RGB компонентів, але стандартні 16 кольорів можна задавати за їх загальноприйнятими назвами, вони представлені на Рис.1:
BLACK = # 000000

MAROON = # 800000

GREEN = # 008000

OLIVE = # 808000

GRAY = # 808080

NAVY = # 000080

RED = # FF0000

PURPLE = # 800080

YELLOW = # FFFF00

TEAL = # 008080

BLUE = # 0000FF

LIME = # 00FF00

WHITE = # FFFFFF

FUSHSIA = # FF00FF

SILVER = # C0C0C0

AQUA = # 00FFFF

Рис.1 Коди RGB компонентів

Глава 2. Інструкція програміста
Даний методичний посібник має запускатися на IBM та сумісних комп'ютерах. Мінімальна конструкція: процесор Pentium і вище, обсяг оперативної пам'яті 32MB, відеокарта з розширенням 1024x768, 256 кольорів. Розроблене посібник має працювати під управлінням операційних систем сімейства WIN-32 (WIN-98, MILLENIUM. 200, XP).
Даний методичний посібник складається з безлічі файлів, вони представлені на Рис.2, які посилаються на один файл (Index.html). Розглянемо ці файли.
Всі вони перебувають про двох спільних папках, які містять повний набір аттрібутівов.
Для швидкої зміни описаних вище параметрів та базових розмірів, потрібно виконати легке редагування основних видів html-тегів, використовую стандартний «Блокнот» (базовий код представлений на Рис.3), але це незручно і довго, так як потрібно вивчати алгоритм побудови html сторінки ( див. Додаток).
У комплект до файлів, в кожній папці існують доповнюють їх окремі, пов'язані html сторінки.
Для того щоб швидко і легко внести зміни, необхідно скористатися пакетом Microsoft Office Front Page.
З Рис.4 ми бачимо робоче середовище Microsoft Office Front Page. Для того щоб запустити цю систему потрібно натиснути кнопку Пуск, далі вибрати в пункті \ Програми \ Службові \ Microsoft Office \ Microsoft Office Front Page. Зайшовши в робочий простір, потрібно вибрати \ Файл \ Відкрити \ і далі використовуючи провідник, вибрати файл index, з розширенням html. Програма відкриє сторінку, і автоматично згенерує html код. Для візуального перегляду сторінки, потрібно вибрати \ Файл \ Переглянути в браузері \ Вибрати потрібний режим відображення. Дане середовище надає користувачеві легко відкоригувати вміст сторінки і його вихідний код.
Далі, ми побачимо, що всі об'єкти, що використовуються для побудови html сторінки, виділені в окремі скомпоновані блоки (видно з Рис.5). Натиснувши правою кнопкою по кожному блоку, вибираємо змінний параметр.
Виконуючи всі ці прості дії, ми зможемо легко внести зміни, не вивчаю внутрішній алгоритм побудови html станиці.
Всі ці описані вище файли і папки потрібні для запуску проекту і, видаляти їх не варто.

Глава 3. Інструкція користувача
3.1 Вхід в систему
Для наочного вивчення основ використання електронного підручника, розглянемо файли, які його складають.
У папці INf_html, у файлі infsoderganie.html полягає основний текст змісту. Далі використовую навігацію всередині кожної сторінки в Internet Explorer (видно з Рис.6), користувач може переміщатися всередині електронного посібника.
Це здійснюється за головами, по розділах і по лекціях даного предмета. Так як на кожну лекцію посилається по окремій сторінці, то кількість лекцій має відповідати кількості окремих сторінок. Усередині кожної сторінки, для найбільшої зручності користувачу представлено два загальних об'єкта навігації: зліва і вгорі. Використовуючи гіперпосилання, користувач може звернутися до його цікавлять одним натисканням правої кнопки миші. Кожна папка також містить певний набір графічних картинок, поліпшують наочне зображення принципу роботи.
У папці Kg_html ви познайомитеся з файлом kg_soderganie.html. З Рис.7 видно, що даний файл містить опис і перерахування основних пунктів електронного навчального посібника. Використовуючи клавіші переходу всередині сторінок, користувач може швидко і безпомилково переміщатися по лекціях і розділам досліджуваного предмета. Це здійснюється завдяки панелі управління: зліва і вгорі. Для зручності користувачу, кожна сторінка містить свій параметр, який дозволяє користувачеві бачити у верхній частині панелі управління, то місце, де він в даний момент знаходиться.
Існує так само інший спосіб відображення html-сторінки. Для цього потрібно скористатися програмою відображення інформації та веб-сайтів в Інтернеті - Internet Explorer. Якщо користувач вибере файли з розширенням html-в електронному посібнику, то дана програма автоматично (за умовчанням) відкриє сторінки електронного підручника.
Спочатку виберемо Internet Explorer. Для цього потрібно вибрати в меню Пуск \ Програми \ Стандартні \ Internet Explorer і натиснути лівою кнопкою. Завантажиться сама програма. Натиснувши лівою кнопкою на файл index.html в кореневій папці ми відкриємо електронний підручник (Рис.8).
У залежності від того, який саме нам потрібен предмет, натискаємо правою кнопкою по посиланнях, що знаходиться в центрі екрану.
3.2 Опис посібники
Щоб його відкрити електронно-навчальний посібник, користувачеві потрібно знайти в кореневому каталозі файл index.html і запустити його. У результаті з'являється початкова сторінка, де в центральній частині знаходяться посилання на два підручники (Рис.9): Комп'ютерна графіка та Інформатика.
Потрібно вибрати одну з них. Користувач далі автоматично переходить на сторінку змісту, де розташовується повний перелік розділів вивчаються лекцій. За допомогою двох панелей управління навігацією за підручником, ми можемо вибрати цікаву для нас тему або повністю лекцію. Для цього потрібно натиснути на з'являється посиланням у правому або верхньому полях екрану. Всі сторінки розташовуються вертикально, тому щоб переглянути всі вміст сторінки, потрібно скористатися смугою прокрутки, яка розташовується в правій частині. Для зручності користувачу, в крайніх положеннях (верхньому і нижньому) знаходяться кнопки швидкої навігації: вперед \ назад \ вниз \ вгору \ початок (Видно на Рис.10). Після натискання, користувач автоматично перейде з обраної гіперпосилання.
На всіх сторінках, окрім лекцій розташовуються також пояснювальні записи або малюнки, які роблять процес навчання легше.
Якщо уважно розглянути верхню частину панелі управління навігації (представлено на Рис.11), то користувач зможе побачити виділену білим кольором ту частину лекцій, де ви перебуваєте, що допомагає орієнтуватися і не заплутатися у вивченні.
Точно такі ж дії користувач повинен виконати, щоб вивчити курс лекцій з іншого предмета. Якщо ж користувач заплутався в переміщеннях, то йому варто натиснути тільки кнопу \ початок в крайніх положеннях сторінки.

Висновок
В ході курсової роботи було виконано:
• Розроблено інтерактивний посібник (електронний підручник) в середовищі Internet Explorer;
· У Microsoft Office Front Page написано 2 курсу лекцій з предметів: інформатика та комп'ютерна графіка;
Розроблене посібник містить наступні розділи:
Глава 1 - дослідна частина, яка містить доцільність вибору мов, керуючі структури мови HTML і компоненти Internet Explorer, що використовуються в прикладах навчального посібника.
Глава 2 - інструкція програміста, до складу якої входять файли Microsoft Office Front Page і опис складових.
Глава 3 - інструкція користувача, яка містить опис входу в системи Microsoft Office Front Page і створення посібника.
Для вдосконалення даної роботи необхідно додати компоненти, приклади і до картинки застосувати анімацію.
Завдання на КР було виконано повністю відповідно до технічного завдання.

Література
1. Симонович С.В., Євсєєв Г.А., Алексєєв А.Г. , «Спеціальна інформатика», АСТ прес, М., 2000 р.
2. І. Шапошников. "Web-сторінка своїми руками". ¾ СПб.: БХВ-Петербург, 2000 р.
3. http://study.krr.ru
4. http://www.zeiss.net.ru/docs/izone/izone240/pub/izone1.htm
5. http://nrd.pnpi.spb.ru/UseSoft/Journals/Soft&Script/Soft&Script12/other-frontpage.html
6. http://intz.imm.uran.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
61.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Комп ютерна технологія графогеометричного моделювання Взаємозвязок 2D 3D комп ютерної графіки
Комп ютерна технологія графогеометричного моделювання Взаємозвязок 2D 3D комп ютерної графіки
Особливості комп`ютерної графіки
Основні поняття комп`ютерної графіки
Види комп`ютерної графіки та графічних файлів
Технічні засоби для комп`ютерної графіки
Теоретичні основи інформатики та комп ютерної техніки
Електронний підручник
Електронний підручник - поточний стан
© Усі права захищені
написати до нас