додати матеріал


приховати рекламу

Експертиза тимчасової непрацездатності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Пензенська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Медичний інститут
Кафедра гігієни, громадського здоров'я та охорони здоров'я
(Зав. кафедрою к.м.н. А. П. Дмитрієв)
Експертиза тимчасової непрацездатності
Навчально-методичний посібник для студентів
(IX семестр)
м. Пенза, 2005.

Інформаційний лист:
Навчально-методичний посібник "Організація медичної допомоги окремим групам населення" підготовлено кафедрою гігієни, громадського здоров'я та охорони здоров'я Пензенського державного університету (завідувач кафедри, к.м.н. Дмитрієв О.П.).
У складанні брали участь: к.м.н. Зубріянова Н.С.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до "Програми по" Громадському здоров'ю та охорони здоров'я "для студентів лікувальних факультетів вищих медичних навчальних закладів", розробленої Всеросійським навчально-науково-методичним Центром по безперервному медичної та фармацевтичної освіти МОЗ Росії та УМЦпкп та затвердженої Керівником департаменту освітніх медичних установ та кадрової політики М.М. Володіним в 2000 р.
Дане Навчально-методичний посібник підготовлено для студентів для самостійної підготовки до практичних занять із зазначеної теми.

ТЕМА: Експертиза тимчасової непрацездатності
ПИТАННЯ:
1. Предмет і завдання лікарсько-трудової експертизи
2. Загальні положення експертизи тимчасової непрацездатності Порядок оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
3. Порядок видачі та оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність. Порядок обліку та зберігання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.
4. Особливості оформлення документів при різних видах тимчасової непрацездатності (при захворюваннях і травмах, по догляду, на період санатарно-курортного лікування, при карантині, по беремнності та пологах)
5. Особливості оформлення документів при різних видах тимчасової непрацездатності (внаслідок заразного захворювання, нещасні випадки на роботі, алкоголізм)
6. Медико-соціальна експертиза. Установи МСЕ: структура, організація діяльності.
7. Визначення інвалідності. Критерії визначення груп інвалідності.
8. Реабілітація інвалідів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна: Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Під. Ред. В.А. Міняєва, Н.І. Вишнякова. Підручник.
Додаткова: Громадське здоров'я та охорону здоров'я. Ю.П. Лісіцин, Н.В. Полуніна. Підручник.
Кваліфікаційні тести з соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. Під ред. О.П. Щепіна і А.І. Вялкова.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Експертиза тимчасової непрацездатності
1. Лікарсько-трудова експертиза - дослідження працездатності людини, проведене лікарем з метою визначення наявності, ступеня та тривалості непрацездатності.
2. Тимчасова непрацездатність - неможливість виконання людиною роботи взагалі або з конкретної спеціальності, що носить щодо короткочасний характер.
3. Експертиза тимчасової непрацездатності - вид медичної експертизи, основним завданням якої є оцінка стану здоров'я пацієнта, якості та ефективності проведеного обстеження і лікування, можливості здійснювати професійну діяльність, а також визначення ступеня і термінів тимчасової втрати працездатності.
4. Рівні проведення експертизи тимчасової непрацездатності:
§ перший - лікуючий лікар;
§ другий - клініко-експертна комісія лікувально-профілактичного закладу;
§ третій - клініко-експертна комісія органу управління охороною здоров'я території, що входить в суб'єкт Федерації;
§ четвертий - клініко-експертна комісія органу управління охороною здоров'я суб'єкта Федерації;
§ п'ятий - головний спеціаліст з експертизи тимчасової непрацездатності Міністерства охорони здоров'я України,
5. Причини тимчасової непрацездатності - захворювання, травма або інші причини, передбачені чинним законодавством.
6. Види тимчасової непрацездатності:
§ при захворюваннях і травмах;
§ при санаторно-курортному лікуванні та медичної реабілітації;
§ по догляду за хворим членом сім'ї, здоровою дитиною і дитиною-інвалідом;
§ при карантині;
§ при вагітності та пологах;
§ при направленні на судово-медичну чи судово-психіатричну експертизу;
§ при протезуванні.
7. Тимчасова непрацездатність засвідчується листком непрацездатності (лікарняним листом) і в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, довідками встановленої форми.
8. Листок непрацездатності (довідка) видається:
§ громадянам Російської Федерації, іноземним громадянам, в тому числі громадянам держав - членів СНД, особам без громадянства, біженців та вимушених переселенців, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах Російської Федерації, незалежно від їх форм власності;
§ непрацюючим громадянам, у яких непрацездатність або відпустка по вагітності та пологах настали протягом місячного терміну після звільнення з роботи з поважних причин;
§ громадянам, визнаним безробітними і перебувають на обліку в територіальних органах праці та зайнятості населення;
§ колишнім військовослужбовцям, звільненим зі строкової служби із Збройних Сил Російської Федерації при настанні непрацездатності протягом місяця після звільнення.
9. Право на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність (листків непрацездатності, довідок), мають:
§ лікуючі лікарі державних, муніципальних та приватних лікувально-профілактичних установ, що мають диплом про вищу медичну освіту, сертифікат фахівця, а на заняття певними видами діяльності, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я РФ, - також і ліцензію;
§ лікуючі лікарі, які займаються приватною груповий чи індивідуальної медичною практикою поза установи охорони здоров'я, за наявності у них відповідних (див. попередній абзац) документів, а також свідоцтва (посвідчення) про закінчення курсу підвищення кваліфікації з експертизи тимчасової непрацездатності;
§ лікуючі медичні працівники з середньою медичною освітою за наявності у них відповідних дипломів, сертифікатів, ліцензій та дозволу (рішення) місцевих органів управління охороною здоров'я;
10. Не мають права на видачу документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, медичні працівники станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеогрязелікарнями, будинків відпочинку, туристичних та спортивних баз, установ санепіднагляду, а також парамедичний персонал.
11. Листок непрацездатності (довідка) видається і продовжується лікарем, а за наявності дозволу медичним працівником з середньою медичною освітою при пред'явленні документа, що посвідчує особу пацієнта, його особистому огляді і підтверджується записом в медичній документації (амбулаторна карта, історія хвороби та ін), що обгрунтовує звільнення від роботи або навчання.
12. Документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, видається і закривається, як правило, в одному лікувально-профілактичному закладі за місцем постійного проживання пацієнта.
13. Громадянину, що знаходиться поза постійним місцем проживання, листок непрацездатності (довідка) видається лікуючим лікарем, який встановив факт непрацездатності, з дозволу адміністрації лікувально-профілактичного закладу за місцем тимчасового перебування пацієнта, і завіряється печаткою та підписом керівника цієї установи. При виїзді пацієнта на постійне або нове місце проживання листок непрацездатності (довідка) продовжується з урахуванням кількості днів, необхідних для проїзду.
14. Пацієнту, яка має на руках відкритий листок непрацездатності (довідку), продовження його в разі виїзду в іншу місцевість проводиться за новим місцем лікування, за наявності висновку лікувально-профілактичного закладу, який видав листок, підписаний лікуючим лікарем і керівником, про можливість виїзду.
15. На додаткові пільги при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності по догляду, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації, вагітності та пологах мають право такі категорії громадян:
§ учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986-1987 рр..;
§ особи, які отримали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом;
§ інваліди, у яких встановлено причинний зв'язок непрацездатності з наслідками радіаційного впливу;
§ евакуйовані (в т.ч. і виїхали добровільно) із зони відчуження; - що працюють в зоні відчуження;
§ учасники ліквідації наслідків аварії на виробничому об'єднанні "Маяк";
§ особи, зайняті на роботах з проведення захисних заходів та реабілітації радіоактивно забруднених територій вздовж річки Теча;
§ евакуйовані, а також виїхали добровільно з населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча, включаючи тих, хто в момент евакуації перебував у стані внутрішньоутробного розвитку.
16. Документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність російського громадянина в період його перебування за кордоном, підлягають за його поверненню заміні лікуючим лікарем на листок непрацездатності, затверджений адміністрацією лікувально-профілактичного закладу.
17. Контроль за дотриманням "Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян" у державних, муніципальних, приватних лікувально-профілактичних установах, а також приватно лікарями, здійснюється в межах своєї компетенції органом управління охороною здоров'я відповідного рівня, професійної медичної асоціацією, виконавчим органом Фонду соціального страхування Російської Федерації, комісіями з акредитації лікувально-профілактичних установ і ліцензуванню медичної та фармацевтичної діяльності фахівців.
18. Порядок у подружжя і зберігання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, встановлюється Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації за узгодженням з Фондом соціального страхування Росії.
19. Довідка про тимчасову непрацездатність є юридичною і статистичним, а листок непрацездатності ще й фінансовим документом.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ непрацездатності
1. Лікуючий лікар, який здійснює експертизу тимчасової непрацездатності:
§ визначає ознаки тимчасової втрати непрацездатності на основі оцінки стану здоров'я характеру і умов праці та інших соціальних факторів;
§ фіксує в первинних медичних документах анамнестичні та об'єктивні дані, що підтверджують діагноз захворювання або іншу причину, що зумовлюють непрацездатність;
§ визначає терміни непрацездатності з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу захворювання та орієнтовних термінів непрацездатності при різних захворюваннях;
§ видає документ, що засвідчує непрацездатність, в тому числі і при відвідуванні вдома, призначає дату чергового відвідування лікаря, про що робить відповідний запис у первинній медичній документації;
§ своєчасно направляє пацієнта для консультації на клініко-експертну комісію для продовження листка непрацездатності та вирішення інших експертних питань (приватний лікар направляє пацієнта в клініко-експертну комісію закладу охорони здоров'я, що забезпечує його медичною допомогою відповідно до програми обов'язкового медичного страхування;
§ при порушенні пацієнтом призначеного лікувально-охоронного режиму, в тому числі при алкогольному або наркотичному сп'янінні, робить відповідний запис у листку непрацездатності та амбулаторній карті (історії хвороби) із зазначенням дати та виду порушення; при незгоді пацієнта з діагнозом сп'яніння направляє його на комісію з експертизі сп'яніння;
§ готує документи в клініко-експертну комісію для направлення пацієнта на МСЕК за наявності у нього ознак стійкого обмеження життєдіяльності та стійкої втрати працездатності;
§ аналізує причини і динаміку захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність, розробляє і здійснює заходи щодо їх зниження;
§ постійно вдосконалює знання з питань експертизи тимчасової непрацездатності,
2. Завідувач відділенням амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного закладу:
§ здійснює постійний контроль за організацією та проведенням експертизи тимчасової непрацездатності лікарями відділення, включаючи якість і ефективність лікування, і правильність оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність;
§ спільно з лікуючим лікарем направляє пацієнта на клініко-експертну комісію і на медико-соціальну експертизу;
§ щомісячно аналізує причини та строки тимчасової непрацездатності, первинного виходу на інвалідність населення ділянок і госпіталізованих хворих, якість експертної роботи лікуючих лікарів відділення.
3. Клініко-експертна комісія лікувально-профілактичного закладу, очолювана заступником керівника з клініко-експертної роботи, або заступником з лікувальної роботи, а при їх відсутності - керівником, що складається з провідних фахівців цього та інших медичних установ і організацій:
§ проводить експертну оцінку якості та ефективності медичної допомоги та результатів діяльності спеціалістів і структурних підрозділів у своїй установі;
§ приймає рішення за поданням лікуючих лікарів та завідуючих відділеннями: про продовження листка непрацездатності; по конфліктним і спірним випадків експертизи; про направлення пацієнтів на МСЕК; про переведення пацієнтів за станом здоров'я на іншу роботу і їхньому раціональному працевлаштуванні; при направленні на лікування за межі обслуговуваної установою території; у випадках надання за станом здоров'я додаткової житлоплощі і першочергового отримання житла; при звільненні за станом здоров'я школярів від здачі іспитів та надання академічної відпустки студентам; за позовами і претензіям громадян і страхових організацій з якості медичної допомоги та експертизи працездатності; за запитом організацій , установ (у т.ч. і медичних), фондів соціального страхування, суду, прокуратури, військових комісаріатів та ін з питань експертизи працездатності.
4. Керівник установи охорони здоров'я та його заступник з клініко-експертної роботи:
§ відповідають за постановку роботи з експертизи тимчасової непрацездатності в установі, розробляють і контролюють реалізацію заходів щодо поліпшення якості експертної роботи;
§ здійснюють вибірковий контроль проведення експертизи лікарями та завідувачами відділеннями з медичної документації та при особистому огляді хворих;
§ беруть участь у вирішенні складних і конфліктних випадків експертизи, розглядають позови і претензії медичних страхових організацій, територіальних виконавчих органів Фонду соціального страхування і пацієнтів з питань якості проведення експертизи;
§ здійснюють взаємодію з відповідними медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) з метою аналізу, виявлення та виправлення недоліків у проведенні клініко-експертної роботи в установі.
ПОРЯДОК ВИДАЧІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, що засвідчують тимчасову непрацездатність
1. Листок непрацездатності є багатофункціональним документом, що служить для:
§ звільнення від роботи;
§ нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності;
§ статистичної розробки і аналізу захворюваності.
2. Довідка про непрацездатність служить юридичною підставою для звільнення від роботи або навчання і є документом для розробки та аналізу захворюваності.
3. У разі настання тимчасової втрати працездатності при захворюванні або травмі листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одноосібно і одноразово на термін до 10 календарних днів.
4. Одноосібно лікуючий лікар державного або муніципального лікувально-профілактичного закладу може продовжити листок непрацездатності на термін до 30 календарних днів залежно від стану хворого і з урахуванням орієнтовних термінів тимчасової непрацездатності при захворюваннях і травмах, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
5. Лікуючий лікар, що займається приватною медичною практикою поза лікувально-профілактичного закладу, має право видати листок непрацездатності на термін не більше 30 календарних днів.
6. За рішенням місцевих органів охорони здоров'я видача листка непрацездатності при особливих умовах (віддалені райони сільській місцевості, Крайньої Півночі тощо) може бути дозволена лікуючого лікаря до повного відновлення працездатності або направлення на медико-соціальну експертизу.
7. Медичний працівник із середньою медичною освітою, який має право на видачу листка непрацездатності, одноосібно і одноразово може видати його на термін до 5 днів з наступним продовженням до 10 днів, а у виняткових випадках, після консультації з лікарем найближчого лікувально-профілактичного закладу, - до 30 днів.
8. При тимчасовій непрацездатності, що триває понад 30 днів, питання продовження листка непрацездатності здійснюється клініко-експертною комісією лікувально-профілактичного закладу, що призначається його керівником.
9. Продовження листка непрацездатності понад 30 днів: частнопрактикующими лікарями здійснюється в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров'я України спільно з Фондом соціального страхування Росії.
10. Клініко-експертна комісія лікувально-профілактичного закладу при сприятливому клінічному і трудовому прогнозі має право продовжити листок непрацездатності в цілому на строк не більше 10 місяців, а при захворюваннях на туберкульоз, станах після реконструктивних операцій і важких травм не більше 12 місяців (до направлення у МСЕК ) з періодичністю огляду хворого не рідше ніж один раз на 30 днів.
11. Тривалість звільнення з роботи (навчання) за листком непрацездатності (довідці) у разі захворювання або травми законодавством не обмежується: звільнення від роботи надається на весь термін тимчасової втрати працездатності - до її відновлення або встановлення хворому медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) системи Міністерства соціального захисту населення Росії, інвалідності.
12. На експертизу до МСЕК направляються громадяни, які мають тривале і стійке обмеження життєдіяльності та працездатності і які потребують соціального захисту:
§ при несприятливому клінічному і трудовому прогнозі - відразу після його встановлення клініко-експертною комісією і не пізніше 4 місяців непрацездатності;
§ при сприятливому клінічному і трудовому прогнозі, при безперервній непрацездатності по одному і тому ж захворювання або травми - у строк не пізніше десяти місяців тимчасової втрати працездатності (12 міс. В окремих випадках).
§ при необхідності зміни трудових рекомендацій у разі погіршення клінічного та трудового прогнозу для працюючого інваліда.
13. На медико-соціальну експертизу громадяни направляються лікарями амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних установ після затвердження напрямки клініко-експертною комісією установи та заповнення установленої Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Мінсоцзахисту РФ документації (посильного листа на МСЕК).
14. При направленні на МСЕК у відповідній графі листка вказується дата направлення, і він підписується лікуючим лікарем і членами клініко-експертної комісії.
15. При встановленні МСЕК групи інвалідності листок непрацездатності закривається датою реєстрації на МСЕК напряму (посильного листа) хворого на медико-соціальну експертизу, яка вказується у графі "приступити до роботи".
16. Особам, не визнаним інвалідами, листок непрацездатності продовжується в лікувально-профілактичному. Установі до відновлення працездатності або повторного направлення на медико-соціальну експертизу.
17. При відмові хворого від направлення на медико-соціальну експертизу або його несвоєчасної явку з неповажної причини листок непрацездатності не продовжується з дня відмови або дня реєстрації документів на МСЕК, про що зазначається в листі непрацездатності.
18. Лікуючий лікар (в окремих випадках фельдшер, медсестра) заповнює лицьову частину листка непрацездатності розбірливо і акуратно синьою, фіолетовою або чорною мастикою (чорнилом) російською мовою. Виправлений або закреслений текст підтверджується записом "виправленому вірити", підписом медпрацівника та печаткою лікувально-профілактичного закладу (на бланку допускається не більше двох виправлень).
19. У верхній частині листка непрацездатності (корінці) заповнюється: прізвище, ім'я, по батькові пацієнта (повністю); вік; домашня адреса; місце роботи; прізвище (не підпис!) Лікуючого лікаря; дата видачі листка; підпис пацієнта, що отримав листок.
20. На основному полі листка непрацездатності записується: назва лікувально-профілактичного закладу, його адреса (для лікаря з приватною - прізвище, ім'я, по батькові, номер ліцензії); прізвище, ім'я, по батькові, стать, вік пацієнта; повне найменування місця роботи пацієнта (для колишніх військовослужбовців записується - "звільнений з лав Збройних Сил Російської Федерації після закінчення строкової служби", для громадян, визнаних безробітними, - "перебуває на обліку в територіальних органах праці та зайнятості населення").
21. Графи "діагноз" та "заключний діагноз" не заповнюються.
22. У графі "причина непрацездатності" підкреслюється і нижче в цій же графі вказується відповідний вид непрацездатності (захворювання, нещасний випадок на виробництві чи в побуті, карантин, догляд за хворим, санаторне лікування, допологової або після пологів) і додаткові відомості, наведені на бланку в дужках.
23. У графі "режим" вказується вид встановленого лікувально-охоронного режиму - стаціонарний, амбулаторний, домашній, постільний, санаторний.
24. У графі "відмітка про порушення режиму" ставляться дата порушення і його вигляд - недотримання встановленого режиму; несвоєчасна явка чи неявка до лікаря у вказаний термін; алкогольне (наркотична) сп'яніння; самовільний відхід із стаціонару; виїзд, в тому числі і на лікування, в інший адміністративний район без дозволу лікаря в період проведеного лікування; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК.
25. При несвоєчасної явки з відкритим листком непрацездатності останній, у разі непрацездатності пацієнта, продовжується з дня явки на прийом, а якщо пацієнт визнано працездатним, то в графі "приступити до роботи" записується "з'явився (дата) працездатним".
26. При відмові від напрямку на МСЕК, крім позначки про порушення режиму, у графі "приступити до роботи" записується "від огляду МСЕК відмовився".
27. У розділі "звільнення від роботи" арабськими цифрами вказується число, місяць і рік і прописом - по яке число місяця включно - звільнення пацієнта від роботи, що підтверджуються розбірливо зазначеної посадою, прізвищем і підписом лікаря або середнього медпрацівника. При колегіальному продовження вказуються прізвища членів клініко-експертної комісії (не менше трьох) і ставляться їх підписи.
28. У графі "приступити до роботи" вказується прописом дата наступного після прийому пацієнта дні у разі відновлення працездатності, а у разі непрацездатності підкреслюється "продовження" і вказуються дата видачі та номер нового листка.
29. У новому виданому листку, що є продовженням первинного, підкреслюється рядок "продовження листка № ..." і вказується номер первинного листка непрацездатності.
30. У разі встановлення пацієнтові групи інвалідності на МСЕК або його смерті зазначаються відповідно їх дати.
31. Листок непрацездатності не закривається на прохання або вимогу пацієнта або адміністрації з місця його роботи.
32. Друк лікувально-профілактичного закладу або лікаря з приватною ставиться у правому верхньому і нижньому кутах бланка при виписці на роботу або видачу нового листка непрацездатності при його продовженні.
33. При продовженні, лікування в іншому лікувально-профілактичному закладі відповідний запис у листку непрацездатності засвідчується підписом лікуючого лікаря, заступника керівника з клініко-експертної роботи (у складних і конфліктних випадках трьома членами клініко-експертної комісії), печаткою установи, яка видала листок.
34. Номери документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, дата їх видачі, продовження, направлення на МСЕК та виписки на роботу записуються в амбулаторній карті (історії хвороби).
35. При стаціонарному лікуванні в графі "знаходився в стаціонарі" вказується час лікування, режим - "стаціонарний", який при виписці в разі продовження тимчасової непрацездатності може бути замінений на постільний, амбулаторний або санаторний.
36. При виписці із стаціонару листок непрацездатності видається з урахуванням числа днів, необхідних для проїзду до місця проживання або доліковування.
37. Медичні працівники отримують бланки документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, під розписку від осіб, уповноважених керівником установи і відповідальних за їх зберігання і облік, і несуть за їх збереження персональну відповідальність.
38. Облік бланків документів, які видаються медичним працівником і закритих ними (за зданими корінцях), проводиться в журналах реєстрації (форма ОЗ6у) окремо для листків непрацездатності та довідок (форма 095у).
39. У разі втрати листка непрацездатності дублікат видається лікуючим лікарем при наданні довідки-підтвердження від адміністрації та головного бухгалтера з місця роботи про невиплату допомоги по втраченого бланку. При цьому у верхньому правому куті бланка робиться запис "дублікат", а в розділі "звільнення від роботи" одним рядком вказується весь період непрацездатності, що завіряються підписами лікуючого лікаря та заступника керівника з клініко-експертної роботи.
40. Зіпсовані бланки документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, знищуються за актом комісією в кінці календарного року, а корінці використаних бланків зберігаються протягом трьох років.
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ ТИМЧАСОВОЇ непрацездатності
1. При захворюваннях і травмах:
1.1. Листок непрацездатності (довідка) видається в день установлення медичним працівником факту непрацездатності, включаючи святкові і вихідні дні.
1.2. Не допускається видача листка непрацездатності (довідки) за минулі дні без огляду пацієнта лікарем (середнім медпрацівником).
1.3. У виняткових випадках документи, що засвідчують непрацездатність за минулі дні, можуть бути видані за рішенням клініко-експертної комісії.
1.4. Особам, які звернулися за медичною допомогою в кінці робочого дня, листок непрацездатності за їх згодою видається з наступного календарного дня.
1.5. Пацієнту, спрямованому з здоровпункту середнім медичним працівником до лікарів медсанчастини (поліклініки) і визнаний непрацездатним, листок непрацездатності видається з моменту (дня) її встановлення в здравпункт.
1.6. Непрацездатним громадянам, які потребують спеціалізованого лікування, яке відсутнє в обслуговуючому його лікувально-профілактичному закладі, лікуючий лікар видає відкритий листок непрацездатності, а при необхідності проїзду з урахуванням необхідного числа днів для проїзду і направлення в установу відповідного профілю.
1.7. У випадках, коли захворювання або травма, що викликали непрацездатність, стали прямим або непрямим наслідком алкогольного або наркотичного сп'яніння, листок непрацездатності видається з відповідним записом лікаря у листку і амбулаторній карті (історії хвороби).
1.8. При амбулаторному лікуванні хворих листок непрацездатності може видаватися за рішенням клініко-експертної комісії переривчасто, на дні явки до лікувального закладу для проведення інвазивних лікувально-діагностичних процедур (ендоскопічні дослідження з біопсією, хіміотерапія за інтермітуючому методом, гемодіаліз тощо) із зазначенням дат їх проведення .
1.9. При захворюванні або травмі учнів середніх та вищих навчальних закладів для звільнення їх від навчання видається довідка встановленої форми.
1.10. Громадянам, направленим за рішенням суду на судово-медичну йди судово-психіатричну експертизу і визнаним непрацездатними, листок непрацездатності видається з дня їх надходження на експертизу, а самостійно звернулися за консультативною допомогою та проходили обстеження в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних установах у напрямку військових комісаріатів, слідчих органів, прокуратури і суду видається довідка довільної форми.
2. По догляду за хворим членом сім'ї, здоровою дитиною і дитиною-інвалідом:
2.1. Листок непрацездатності по догляду за хворим видається лікуючим лікарем одному з членів сім'ї (опікуну), безпосередньо здійснює догляд.
2.2. Листок непрацездатності видається для догляду:
§ за хворими членами сім'ї (дорослими та підлітками старше 15 років), який лікується в амбулаторних умовах, на строк до трьох днів - за одноосібним рішенням лікаря, а на термін до 7 днів - за рішенням клініко-експертної комісії;
§ за хворою дитиною у віці до 7 років на весь термін гострого захворювання або до настання ремісії при загостренні хронічного захворювання - при амбулаторному лікуванні;
§ за хворою дитиною у віці до 7 років при стаціонарному лікуванні - на весь термін лікування, а старше 7 років на термін до 15 днів, якщо не потрібно більшого терміну за медичним висновком;
§ за дітьми у віці до 15 років, інфікованими вірусом імунодефіциту (СНІД), що страждають важкими захворюваннями крові, злоякісними новоутвореннями, опіками, - на весь період перебування в стаціонарі;
§ за здоровими дітьми у віці до трьох років у разі хвороби матері, яка перебуває у відпустці по догляду за цією дитиною, видається особі, яка фактично здійснює догляд, - лікарем, що лікує матір, на строк до п'яти днів; клініко-експертною комісією установи, в якому лікується мати, на термін до 10 днів, а у виняткових випадках - на весь період, протягом якого вона не може здійснювати догляд;
§ за дитиною, які проживають у зоні відселення (проживання з правом відселення); евакуйованим або переселеним із зон відчуження, відселення, проживання з правом на відселення, включаючи того, який на день евакуації перебував у стані внутрішньоутробного розвитку; першого та наступних поколінь громадян, перерахованих у пункті 16, розділу "Основні положення експертизи тимчасової непрацездатності" цього посібника; народилися після радіоактивного опромінення одного з його батьків-на весь час хвороби дитини, включаючи і час хвороби в період перебування його в санаторно-курортному закладі;
2.3. При одночасному захворюванні двох і більше дітей по догляду за ними видається один листок непрацездатності.
2.4. При різнотривалому захворюванні двох і більше дітей листок непрацездатності по догляду за кожним наступним хворим дитиною видається після закриття листка непрацездатності по догляду за попереднім хворою дитиною без заліку днів визволення від роботи за попереднім листку.
2.5. При захворюванні дитини в період, що не вимагає звільнення матері від роботи (черговий та додаткові відпустки, відпустка по вагітності та пологах, відпустка без збереження заробітної плати, вихідні та святкові дні тощо), листок непрацездатності по догляду видається з того дня, коли вона повинна приступити до роботи, без урахування днів від початку захворювання дитини.
2.6. Не видається листок непрацездатності по догляду:
§ за хронічними хворими в період ремісії;
§ під час чергової відпустки та відпустки без збереження заробітної плати;
§ в період відпустки по вагітності та пологах;
§ в період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.
2.7. У листку непрацездатності по догляду підкреслюється даний вид непрацездатності та зазначається вік особи, за яким здійснюється догляд.
3. На період санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації:
3.1. Листок непрацездатності для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування, в т.ч. в пансіонатах з лікуванням, санаторіях "Мати і дитя", в туберкульозних санаторіях видається на число днів, яких бракує для терміну лікування (путівки, курсівки) до чергової та додаткової відпусток, в т.ч. і при сумарному черговій відпустці за кілька попередніх років, і для проїзду на лікування і назад.
3.2. У листку непрацездатності зазначаються вид непрацездатності - "санаторно-курортне лікування", дата початку і кінця лікування по путівці (курсівку), її номер, місце знаходження та назва санаторно-курортного закладу, у графі про режим - "санаторний", а в розділі " звільнення від роботи "- проставляються дні, відсутні до відпустки для лікування і на дні проїзду туди і назад.
3.3. У разі використання працюючим чергової та додаткової відпусток до від'їзду на лікування і при поданні адміністрацією відпустки для лікування без збереження заробітної плати на кількість днів, рівне черговому і додаткового відпуску, листок непрацездатності видається на термін лікування (путівки, курсівки) та проїзду, за вирахуванням днів обох відпусток.
3.4. Листок непрацездатності видається в лікувально-профілактичному закладі до від'їзду на лікування по поданні працюючим путівки (курсівки), довідки адміністрації з місця роботи про тривалість чергової та додаткової відпусток, а також оформленої санаторно-курортної карти (СКК).
3.5. При направленні хворих, що мають на руках відкритий листок непрацездатності, до центрів реабілітації безпосередньо з лікувально-профілактичних установ останній продовжується лікуючим лікарем центру на весь термін доліковування або реабілітації.
3.6. При направленні на лікування в реабілітаційні відділення санаторіїв зі стаціонарів у графі листка непрацездатності "приступити до роботи" вказується - "доліковування в санаторії" і дата початку путівки; у графі "видано продовження листка" вказується номер нового листка, виданого в стаціонарі для доліковування, в якому зазначається причина непрацездатності - "захворювання", режим - "санаторний"; звільнення від роботи-дата початку путівки. У правому верхньому кутку листка ставиться печатка стаціонару.
3.7. Подальше оформлення листка непрацездатності здійснюється лікарями реабілітаційного відділення: у графі "знаходився в стаціонарі" вказується термін перебування в санаторії, в графі "приступити до роботи" - "продовжити лікування за місцем проживання". Підписи лікуючого лікаря та завідувача реабілітаційним відділенням завіряються печаткою санаторію.
3.8. При направленні хворих у спеціалізований санаторний заклад після перенесеного гострого інфаркту міокарда, аортокоронарного шунтування, оперативного втручання з приводу аневризми серця, виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки, видалення жовчного міхура листок непрацездатності, виданий у стаціонарі, продовжується лікуючим лікарем санаторного закладу на весь період доліковування.
3.9. Громадянам, які перелічені в пункті 16, розділу "Загальні положення експертизи тимчасової непрацездатності", листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування видається за наявності медичних показань на весь термін путівки (курсівки) та дні проїзду без вирахування чергового та додаткових відпусток.
3.10. Працюючим інвалідам Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтернаціоналістам, а також інвалідам з числа військовослужбовців, спрямованим лікарсько-відбірковими комісіями до центрів відновлювальної терапії воїнів-інтернаціоналістів за рознарядкою Міністерства охорони здоров'я РФ і Фонду соціального страхування Росії, листок непрацездатності видається на весь термін дії путівки і дні проїзду.
3.11. При направленні на лікування в санаторії "Мати і дитя" (системи охорони здоров'я) дітей-інвалідів до 16 років листок непрацездатності, при наявності медичного висновку про необхідність індивідуального догляду за ним, видається одному з батьків (опікуну) на весь період лікування і час проїзду.
3.12. Громадянам, направленим в клініки реабілітації науково-дослідних інститутів курортології і фізіотерапії, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на підставі висновку клініко-експертної комісії на час лікування та проїзду і при показаннях продовжується лікуючим лікарем клініки інституту.
4. При карантині:
4.1. Під карантином розуміється система заходів, спрямованих на попередження розповсюдження заразних захворювань.
4.2. При карантині тимчасово відсторонюються від роботи фактично працездатні особи, які контактували з заразними хворими.
4.3. Відпустка з карантину надається на термін, передбачений діючими нормативними документами Міністерства охорони здоров'я та Фонду соціального страхування у частині термінів ізоляції осіб, які перенесли заразні захворювання, та осіб, які контактували з ними.
4.4. При тимчасове відсторонення від роботи контактували з особами, хворими на заразні (інфекційними) захворюваннями, або бацилоносіїв (бактеріоносіїв) листок непрацездатності видається їм лікарем-інфекціоністом або лікуючим лікарем лікувально-профілактичного закладу тільки за поданням лікаря-епідеміолога.
4.5. При карантині, накладене на дитину у віці до 7 років або на дитячий заклад їм відвідуване, а також на особу, визнана у встановленому порядку недієздатним, листок непрацездатності по догляду за ними видається на підставі довідки лікаря-епідеміолога одному з працюючих членів сім'ї лікарем-інфекціоністом або лікуючим лікарем на весь період карантину.
4.6. Працівникам підприємств громадського харчування, водопостачання, дитячих установ за наявності у них гельмінтозу листок непрацездатності видається на весь період дегельмінтизації.
4.7. У листку непрацездатності підкреслюється в графі "вид непрацездатності" слово "карантин", у графі про режим - "домашній" і вказується термін звільнення від роботи залежно від виду інфекції та тривалості інкубаційного періоду.
5. По вагітності та пологах:
5.1. Листок непрацездатності по вагітності та пологах видається акушером-гінекологом, а при його відсутності лікарем, що веде загальний прийом.
5.2. Видача листка непрацездатності виробляється з 30 тижнів вагітності одноразово тривалістю 140 календарних днів (70 днів до пологів і 70 днів після пологів).
5.3. При багатоплідній вагітності листок непрацездатності видається з 28 тижнів вагітності, а загальна тривалість допологового і післяпологового відпустки становить 180 днів.
5.4. При ускладнених родах листок непрацездатності видається породіллям додатково на 16 календарних днів у лікувально-профілактичному закладі, в якому відбулися пологи, що складає 156 днів загальної тривалості допологового і післяпологового відпусток.
5.5. При пологах, що наступили до 30 тижнів вагітності та народження живої дитини, листок непрацездатності видається лікувально-профілактичним закладом, в якому відбулися пологи, на 156 календарних днів, а в разі народження мертвої дитини або його смерті протягом перших 7 діб після пологів - на 86 календарних днів.
5.6. Листок непрацездатності на допологової відпустку тривалістю 90 днів видається жінок, які проживають (працювали) в зоні відселення до їх переселення в інші райони і проживають у зоні з правом на відселення, зонах з пільговим соціально-економічним статусом, а також жінкам, які проживають у населених пунктах, зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на виробничому об'єднанні "Маяк" і скидань радіоактивних відходів у річку Теча. Загальна тривалість відпустки по вагітності та пологах становить у них 160 днів.
5.7. Жінкам, які проживають в інших зонах, що зазнали радіоактивного забруднення, листок непрацездатності по вагітності та пологах видається відповідно до пп. 5.2 - 5.5.
5.8. При вагітності в період перебування жінки у частково оплачуваній відпустці чи додатковій відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною листок непрацездатності видається на загальних підставах.
5.9. Жінці, яка усиновила новонароджену дитину, листок непрацездатності видається на 70 календарних днів з дня народження дитини лікарі стаціонару, в якому він народився.
5.10. При операції "підсадка ембріона" листок непрацездатності видається оперує лікарем на період з моменту госпіталізації до встановлення факту вагітності.
5.11. У листку непрацездатності, що видається сумарно на допологовий і післяпологовий відпустки, незалежно від строків звернення вагітної жінки до лікаря акушера-гінеколога (за відсутності останнього до іншого фахівця) жіночої консультації або іншого лікувально-профілактичного закладу, в графі "діагноз" вказується термін вагітності на момент обігу, а в графі "заключний діагноз" - передбачувана дата пологів, у графі "вид непрацездатності" - "відпустка по вагітності та пологах", у графі "режим" - "амбулаторний + стаціонарний", у графі "звільнення від роботи" одним рядком вказується сумарна тривалість відпустки.
5.12. Листок непрацездатності на сумарний відпустку підписується лікуючим лікарем, завідуючим жіночою консультацією (для не відвідували жіночу консультацію та іногородніх - завідувачем відділення пологового будинку), а за відсутності в установі зазначених посад - одноосібно лікуючим лікарем або фельдшером-акушеркою. У правому верхньому кутку листка ставиться печатка жіночої консультації, а в правому нижньому - друк пологового будинку.
5.13. При патологічних пологах або багатоплідної вагітності видається новий бланк листка непрацездатності на додаткові дні післяпологової відпустки.
5.14. При операції переривання вагітності листок непрацездатності видається та оформлюється в порядку, передбаченому для видачі та оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, при захворюваннях і травмах.
6. При протезуванні:
6.1. При госпіталізації у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства листок непрацездатності видається на весь період перебування в стаціонарі і час проїзду до місця лікування і назад.
6.2. Громадянам, Протезують в амбулаторно-поліклінічних умовах, листок непрацездатності не видається.
6.3. Воїнам-інтернаціоналістам, спрямованим в установленому порядку на протезування, листок непрацездатності видається на весь термін протезування і дні для проїзду до місця лікування і назад.
6.4. У листку непрацездатності вказується вид непрацездатності - "протезування", у графі "знаходився в стаціонарі" - терміни перебування в протезно-ортопедичному стаціонарі, у графі "звільнення від роботи" - термін протезування з урахуванням днів, необхідних для проїзду.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: засвідчують тимчасову непрацездатність
За порушення порядку видачі та оформлення листків (довідок) непрацездатності медичні працівники державної, муніципальної та приватної систем охорони здоров'я несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
АЛГОРИТМ Вирішення ситуативних ЗАВДАНЬ З Експертиза тимчасової непрацездатності
При вирішенні ситуаційних завдань з експертизи тимчасової непрацездатності слід дотримуватися наступного порядку дій:
1. Визначити, чи є в даному випадку втрата працездатності.
2. Встановити, якою вона носить характер - тимчасова або стійка, повна або часткова,
3. При тимчасовій непрацездатності визначити, до якого з перелічених у посібнику видів вона відноситься.
4. Встановити відповідно до чинного законодавства, чи має право непрацездатний на звільнення від роботи.
5. Якщо таке право є, визначити вид документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність.
6. Встановити термін, на який необхідно звільнити непрацездатного від роботи.
7. Визначити спеціальності і посади медичних працівників, які беруть участь у проведенні експертизи і рівень її проведення.
8. Визначити порядок видачі та оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність.
Терміни ізоляції осіб, які контактували з хворими
Захворювання
Терміни ізоляції
Черевний тиф і паратифи
Проживають у вогнищі діти дошкільного віку, які відвідують дитячі установи, працівники харчових підприємств та особи, прирівняні до них, усуваються від роботи і відвідування дошкільних установ до отримання однократного негативного результату досліджень на бактеріоносійство.
Поворотний тиф
Роз'єднання припиняється після санітарної обробки з дезінфекцією речей і приміщення хворого.
Дифтерія
Діти, дорослі, працюють у дитячих установах, на харчових і прирівняних до них об'єктах, допускаються в колектив після ізоляції хворого, заключної дезінфекції та отримання негативного результату бактеріологічного дослідження на носійство. При виявленні у них носійства роз'єднання припиняється після дворазового негативного результату бактеріологічного дослідження, проведеного з дводенним інтервалом.
Кашлюк паракоклюш
На дітей до 7 років, які спілкувалися з хворим на кашлюк, і на дітей до одного року, що були в контакті з хворим паракоклюшем, накладається карантин на 14 днів з дня ізоляції хворого.
Кір
Спілкувалися з хворим неприщеплені і не хворіли на кір діти (не старше 2-го класу) підлягають роз'єднанню на 17 днів, а хто отримав гамма-глобулін - на 21 день.
Менінгококова інфекція
Діти, які відвідують дошкільні установи, і персонал, що працює в них, до отримання негативного результату бактеріологічного дослідження не допускаються в ці заклади.
Віспа вітряна
Дітей до 7 років, не хворіли раніше на вітряну віспу, роз'єднують на 21 день, а при точному встановленні дня контакту - з 1 1тю 21 день передбачуваної інкубації.
Віспа
Все, що знаходилися в контакті, повинні ізолюватися в окремі приміщення на 17 днів. Що знаходилися в непрямому контакті підлягають роз'єднанню для проведення щеплення,
Паротит епідемічний
Діти до 10 років, які контактували з хворим і не хворіли на паротит, підлягають роз'єднанню на 21 день. При точному встановленні дня контакту не хворіли на паротит допускаються в дитячі установи в перші 10 днів передбачуваної інкубації, а з 11 по 21 день підлягають роз'єднанню.
Скарлатина
Не хворіли на скарлатину діти, які відвідують дошкільні установи і перші два класи школи, не допускаються в ці установи протягом 7 днів з дня ізоляції хворого. У разі спілкування з хворим протягом усього періоду хвороби діти, які відвідують дитячі установи і перші два класи школи, не допускаються в ці установі протягом 17 днів від початку контакту з хворим.
Висипний тиф
Роз'єднання припиняється після санобробки контактували, дезінфекції білизни і житла хворого.
Холера
Для виявлення хворих і бактеріоносіїв серед осіб, що виїжджають за межі вогнища, створюють обсерватори, де їх протягом 5 днів обстежують на носійство холерного вібріона.
Чума
Підлягають ізоляції в спец ізолятори особи, які стикаються із хворими на чуму, трупами, зараженими речами, які брали участь у забої хворої тварини і т. д. При легеневій формі чуми виробляють індивідуальну ізоляцію осіб, які контактували на 6 днів.
ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ТИМЧАСОВОЇ непрацездатності Процедура звільнення з РОБОТИ ВНАСЛІДОК Заразні захворювання
1. Відсторонення від роботи робітників і службовців у зв'язку з певними заразними захворюваннями, хоча ці захворювання і не ведуть до зниження працездатності, провадиться тоді, коли ці особи у своїй роботі безпосередньо стикаються з харчовими продуктами або напоями у відкритому вигляді.
2. До вказаних осіб належать робітники і службовці: хлібопекарського, макаронного, кондитерського, м'ясомолочного і т.п. виробництва;
§ торговельних підприємств і складів харчових продуктів; підприємств громадського харчування, незалежно від форм власності.
§ До заразних захворювань з цих правил належать: - відкриті туберкульозні виразки і свищі; - вовчак на відкритих частинах тіла;
§ туберкульоз легень з виділенням містить бацили мокротиння;
§ сифіліс із заразними проявами хвороби; - актиномікоз з виразками й норицями на відкритих частинах тіла;
§ запальні гострі процеси очей заразного походження;
§ заразні захворювання шкіри.
3. За наявності таких захворювань хворі повинні бути усунені від роботи і працевлаштовані за висновком клініко-експертної комісії лікувального закладу на іншу роботу, доступну їм за станом здоров'я.
4. У тих випадках, коли здійснити таке працевлаштування не представляється можливим, клініко-експертна комісія видає листок непрацездатності.
НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, який вважається пов'язаним з РОБОТОЮ
Нещасний випадок визнається пов'язаним з роботою, якщо він стався:
§ при виконанні трудових обов'язків (у т.ч. і під час відрядження), а також при здійсненні будь-яких дій в інтересах підприємства або організації, хоча б і без доручення адміністрації; - в дорозі на роботу або з роботи;
§ на території підприємства чи установи або в іншому місці роботи протягом робочого часу, включаючи і встановлені перерви; протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо перед початком або після закінчення роботи;
§ поблизу підприємства чи установи або іншого місця роботи, включаючи і встановлені перерви, якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього розпорядку;
§ при виконанні державних або громадських обов'язків, а також при виконанні службових завдань організації, в т.ч. і не пов'язаних з основною роботою;
§ при виконанні обов'язку громадянина Росії з порятунку людського життя, охороні державного майна і правопорядку;
§ при виконанні донорських функцій;
§ при вчиненні дій в інтересах підприємства чи установи, незалежно від того, здійснювалися вони за дорученням адміністрації або за ініціативою самого працівника.
Відповідно до Постанови уряду РФ від 3.06.95 р. затверджено Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві для підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Потерпілим на виробництві визнаються тільки ті, хто виконував завдання в інтересах підприємства на території об'єкта або поза ним. Кожен випадок, що викликав необхідність переведення працівника на іншу роботу (відповідно до медичного висновку) на один або більше робочих днів, втрата ним працездатності не менш ніж на один робочий день, або його смерть оформляються "Актом про нещасний випадок на виробництві" у двох примірниках на кожного потерпілого.

Додаток 1
Орієнтовні терміни тимчасової непрацездатності при деяких найбільш часто зустрічаються захворюваннях і черепно-мозковій травмі з урахуванням поліклінічного та стаціонарного лікування.
Найменування хвороби
Терміни тимчасової непрацездатності
Ішемічна хвороба
1. ІХС з 1-м ступенем коронарної недостатності, загострення (11 функціональний клас)
10-14 днів
2. ІХС з 11-м ступенем коронарної недостатності, загострення (111 функціональний клас)
10-20 днів
3. Вогнищева дистрофія міокарда
1-1,5 місяця
4. Дрібновогнищевий інфаркт міокарда
2-2,5 місяця
5. Інфаркт міокарда обмежений без ускладнень;
3-3,5 місяця
6. Інфаркт міокарда поширений
4-5 місяців
7. Інфаркт міокарда поширений з істотними ускладненнями
5-5,5 місяця
Гіпертонічна хвороба
1. Гіпертонічний криз першого виду в 1-й стадії захворювання
5-7 днів
2. Гіпертонічний криз 1 виду у 11-й стадії початкової фази (11 А)
8-9 днів
3. Гіпертонічний криз першого виду у вираженій фазі 11-й стадії захворювання (11 В)
12-14 днів
4. Гіпертонічний криз другого виду у 11-й стадії
18-20 днів
5. Гіпертонічний криз другого виду в компенсованій фазі 111-й стадії хвороби
4 тижні
Судинні захворювання головного мозку
1. Легкі минущі порушення мозкового кровообігу
8-10 днів
2. Минущі порушення мозкового кровообігу середньої тяжкості
15-20 днів
3. Важкі минущі порушення мозкового кровообігу
4-5 тижнів
4. Геморагічний інсульт
2-2,5 місяця
5. Легкий ішемічний інсульт
2-2,5 місяця
6. Інсульт середньої тяжкості
2,5-3 місяці
7. Важкий інсульт
3-3,5 місяця
Ревматизм і ревматичні пороки серця
1. Активний ревматичний процес (1,1-11 ступінь вираженості)
1,5-2 місяці
2. Активність ревматичного процесу (11, 11 -111 ступеня)
3,5-4 місяці
3. Гострий вогнищевий ревматичний міокардит
1,5-2 місяці
4. Гострий дифузний ревматичний міокардит
4 місяці
Ангіни
1. Катаральна ангіна
5-6 днів
2. Фолікулярна
6-8 днів
3. Лакунарна
8-9 днів
4. Фібринозна
11-12 днів
5. Флегмонозна
13-14 днів
Гострі пневмонії
1. Легка форма перебігу пневмонії
20-21 день
2. Середня тяжкість перебігу
28-29 днів
3. Важкий перебіг, а також приєдналися ускладнення (абсцедування, ексудативний плеврит, емпієма плеври і ДР.)
65-70 днів
Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки
1. Рідко рецидивуючий перебіг (загострення 1 раз на 1-3 і більше років) легка форма
21-28 днів
2. Часто рецидивуючий перебіг (загострення не менше 2 разів на рік) - середня тяжкість перебігу захворювання
40-50 днів
3. Безперервно рецидивуючий перебіг (загострення 3 - 4 рази на рік) виразкової хвороби - важка форма, а також протікає з ускладненнями
2-2,5 місяця
Хронічні холецистити
1. Хронічний холецистит (легка форма загострення)
6-8 днів
2. Хронічний холецистит (середня тяжкість загострення)
20-25 днів
3. Хронічний холецистит - важка форма загострення при відсутності хірургічної корекції
40-45 днів
Хронічні гепатити та цирози печінки
1. Загострення хронічного персистуючого гепатиту
2-3 тижні
2. Загострення хронічного активного гепатиту
5-6 тижнів
3. При приєднанні в період загострення хронічного гепатиту, ураження серця, нервової системи, нирок або вираженої фази активності патологічного процесу в тканині печінки, холестазі та липоидном його варіанті
2-2,5 місяця
4. Неявно виражене загострення портального, постнекротіческом біліарного, змішаного цирозу печінки
4-5 тижнів
5. При важкому ступені загострення
2,5-3 місяці
Вертеброгенні захворювання нервової системи попереково-крижового рівня
1. Люмбаго або люмбалгія (некорешковая) у фазі загострення
7-10 днів
2. Люмбоішалгія - у фазі загострення хронічного перебігу
16-18 днів
3. Гострий радикулярний синдром або його загострення при хронічному перебігу
28-30 днів
4. Після операції - задній ламінектоміі
2 місяці
Черепно-мозкова травма
1. Струс головного мозку легкого ступеня
3 тижні
2. Струс головного мозку середнього ступеня
6-7 тижнів
3. Забій головного мозку легкого ступеня
1,5-2 місяці
4. Забій головного мозку середньої тяжкості
2-2,5 місяця
5. Забій головного мозку тяжкого ступеня
2,5-3 місяці

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
001. При настанні тимчасової непрацездатності в період відпустки без збереження змісту листок непрацездатності видається
а) з 1-го дня непрацездатності
б) з 3-го дня непрацездатності
в) з 6-го дня непрацездатності
г) з 10-го дня непрацездатності
д) з дня закінчення відпустки
002. У якому випадку в міській лікарні (поліклініці) встановлюється посаду заступника головного лікаря з клініко-експертної роботи?
а) за наявності поліклініки (поліклінічного відділення)
б) за наявності 30 і більше лікарських посад
в) за наявності 20 і більше лікарських посад амбулаторного прийому
г) за наявності 25 і більше лікарських посад амбулаторного прийому
003. Кому безпосередньо підпорядковується заступник головного лікаря багатопрофільної лікарні з клініко-експертної роботи?
а) головному лікарю лікарні
б) заступнику головного лікаря лікарні з медичного обслуговування населення
в) заступнику головного лікаря лікарні з організаційно-методичної роботи
г) заступнику головного лікаря лікарні з лікувальної роботи
д) заступнику головного лікаря лікарні з поліклінічному розділу роботи
004. Як часто заступник головного лікаря з клініко-експертної роботи зобов'язаний проводити лікарські конференції з питань стану захворюваності з тимчасовою і стійкою втратою працездатності?
а) щомісяця
б) не рідше 1 разу на квартал
в) не рідше одного разу на півріччя
г) щорічно
005. На кого покладається відповідальність за всю постановку роботи з експертизи працездатності, видачі, зберігання та обліку листків непрацездатності?
а) на головного лікаря
б) на головного лікаря та головну (старшу) медсестру
в) на заступника головного лікаря з клініко-експертної роботи
006. Чи може бути виданий листок непрацездатності хворому, який звернувся за невідкладною допомогою в приймальне відділення стаціонару, але не було госпіталізовано до стаціонар?
а) листок непрацездатності не видається, робиться лише запис про наданої допомоги, при необхідності видається довідка довільної форми
б) видається довідка встановленої форми
в) може бути виданий листок непрацездатності на термін до 3 днів
007. Який статистичний показник найбільш точно характеризує захворюваність з тимчасовою втратою працездатності?
а) число випадків ЗВУТ на 100 працюючих
б) число календарних днів ЗВУТ на 100 працюючих
в) середня тривалість одного випадку ЗВУТ
г) відсоток непрацездатності
д) індекс здоров'я працюючих
008. У якому випадку листок непрацездатності видається за весь час перебування в санаторії
а) у всіх випадках направлення хворого до санаторію
б) при направленні на доліковування в санаторій після стаціонарного лікування перенесли гострий інфаркт міокарда; при санаторному лікуванні хворих на туберкульоз легень
в) у всіх випадках санаторного лікування листок непрацездатності видається тільки на відсутні дні трудового відпустки
009. На який день перебування хворого в стаціонарі йому повинен бути виданий листок непрацездатності та ким підписано?
а) у будь-який день перебування в стаціонарі, підписується лікуючим лікарем і завідуючим відділенням
б) у будь-який день перебування в стаціонарі, підписується лікуючим лікарем, завідуючим відділенням та головним лікарем
в) при виписці хворого із стаціонару або на його вимогу для пред'явлення за місцем роботи для отримання допомоги, підписується лікуючим лікарем і завідуючим відділенням
010. У яких випадках видається довідка про тимчасову непрацездатність встановленої (затвердженої) форми?
а) у зв'язку з побутовою травмою, операцією аборту, по догляду за хворою дитиною, при захворюваннях внаслідок сп'яніння, отруєння алкоголем і дій, пов'язаних із сп'янінням
б) у зв'язку з побутовою травмою, при захворюваннях і травмах, що розвилися в нічний (вечірній) час за відсутності лікаря, для догляду за здоровими дітьми (при накладенні карантину)
в) при проведенні періодичних медоглядів відповідно до наказу МОЗ СРСР № 700 від 19.06.84 р., при проведенні обстеження військовозобов'язаних і призовників у напрямку військкоматів, при проведенні судово-медичної експертизи та примусового лікування
011. Вкажіть середній рівень показника первинної інвалідності населення
а) 45-50 на 10000 населення
б) 28 на 100000 дорослого населення
в) 70-80 на 10000 населення
г) 45-40 на 10000 робітників і службовців, колгоспників
д) 28-30 на 10000 робітників і службовців, колгоспників
012. Вкажіть строки направлення на медико-соціальну експертизу хворіють (крім туберкульозу)
а) не пізніше 4 місяців при очевидному несприятливому клінічному і трудовому прогнозі
б) не пізніше 10 місяців при сприятливому трудовому прогнозі
в) незалежно від терміну працюють інваліди в разі погіршення клінічного та трудового прогнозу
г) все перераховане вище вірно
д) немає правильної відповіді
013. Чи може бути проведено повторний огляд осіб, яким інвалідність встановлена ​​без строку повторного огляду (безстроково)?
а) не може бути ні за яких умов
б) може бути проведено за клопотанням інваліда
в) може бути проведено на вимогу вищестоящих органів
г) може бути проведено на вимогу органів суду і прокуратури
д) може бути проведене при зміні стану здоров'я і працездатності або при виявленні факту необгрунтованого рішення МСЕК
014. Ким видається листок непрацездатності для іногородніх громадян?
а) головним лікарем лікарні (поліклініки)
б) завідувачем відділенням спільно з головним лікарем
в) лікуючим лікарем, головним лікарем
г) лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділенням та головним лікарем із затвердженням районного (міського) відділу охорони здоров'я
015. У яких випадках матері видається листок непрацездатності на весь термін перебування дитини в стаціонарі?
а) у всіх випадках, коли тяжкохворі діти потребують догляду
б) при госпіталізації дітей у віці до двох років
в) при госпіталізації дітей у віці до 7 років, а також важко хворих дітей старшого віку, які потребують за висновком КЕК в материнському догляді
016. Хто не має права на видачу листків непрацездатності?
а) лікуючі лікарі держсистеми охорони здоров'я
б) лікуючі лікарі муніципальної системи охорони здоров'я
в) лікуючі лікарі приватної системи охорони здоров'я
г) головні лікарі та їх заступники
017. До якого терміну може одноосібно продовжити листок непрацездатності лікуючий лікар?
а) до 10 днів
б) до 30 днів
в) до 45 днів
г) до 60 днів
018. На який максимальний термін може продовжити КЕК листок непрацездатності?
а) до 2 місяців
б) до 3 місяців
в) до 6 місяців
г) до 10 місяців
д) до 4 місяців
019. У яких випадках КЕК може продовжити листок непрацездатності до 12 місяців?
а) після інфаркту міокарда
б) після інсульту
в) при онкозахворюваннях
г) при травмах, туберкульозі і після реконструктивних операцій
020. Який видається документ про непрацездатність, що виникла внаслідок алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння?
а) видається довідка на всі дні
б) листок непрацездатності не видається
в) видається довідка на 3 дні, потім листок непрацездатності
г) видається листок непрацездатності з позначкою про факт сп'яніння в історії хвороби
і в листку непрацездатності
021. Хто має право направляти громадян на медико-соціальну експертизу?
а) керівники ЛПУ і поліклінік
б) лікуючий лікар самостійно
в) лікуючий лікар з твердженням зав. відділенням
г) лікуючий лікар з ухваленням напрямку КЕК ЛПУ
022. Який документ пред'являється пацієнтом у медустанові для отримання листка непрацездатності?
а) довідка з місця роботи
б) документ про сімейний стан
в) документ, що засвідчує особу пацієнта
г) документ про прописку і місце проживання
023. Хто видає листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування?
а) галузеві профспілки
б) фонд соціального страхування
в) орган управління охороною здоров'я
г) лікувально-профілактичний заклад
024. Які документи повинен представити працівник до від'їзду в санаторій для отримання листка непрацездатності?
а) путівку в санаторій
б) рекомендація лікаря про санаторно-курортному лікуванні
в) виписку з наказу про черговій відпустці
г) путівку і довідку адміністрації про тривалість чергової та додатково відпусток
025. З якого терміну вагітності видається листок непрацездатності?
а) з 26 тижнів вагітності
б) з 30 тижнів вагітності
в) з 32 тижнів вагітності
г) з 29 тижнів вагітності
026. На скільки днів неоплачуваної відпустки мають право громадяни у разі захворювання за особистою заявою без надання медичного документа, що засвідчує факт захворювання?
а) на 10 днів
б) на 30 днів
в) на 3 дні
г) на 5 днів
027. Хто оплачує обов'язкові і періодичні огляди осіб, що працюють в умовах профвредностями?
а) страхові медичні організації
б) місцева адміністрація
в) орган управління охороною здоров'я
г) роботодавці цих установ
028. Які пільги надаються працюючим батькам дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства по догляду за ними до віку 18 років?
а) щомісячні компенсації до заробітної плати
б) додатковий місячний оплачувану відпустку
в) скорочений робочий день
г) 4 додаткових оплачуваних дні вихідних на місяць
029. У яких випадках і кому медична допомога надається без згоди громадян або їх представників?
а) неповнолітнім дітям
б) при нещасних випадках, травмах, отруєннях
в) особам, що страждають онкологічними захворюваннями та порушенням обміну речовин
г) осіб, які страждають важкими психічними розладами із захворюваннями, що представляють небезпеку для оточуючих
030. З кого стягуються кошти, витрачені на надання мед. допомоги громадянам, потерпілим від протиправних дій?
а) зі страхової медичної організації
б) з органів соціального захисту населення
в) з територіального фонду обов'язкового медичного страхування
г) з підприємств, установ, організацій або осіб, що заподіяли шкоди потерпілому
031. При якому терміні вагітності проводиться штучне переривання вагітності за медичними показаннями?
а) до 22 тижнів
б) до 12 тижнів
в) до 32 тижнів
г) незалежно від терміну
032. Кому, в окремих випадках, за рішенням місцевих органів управління охороною здоров'я може бути доручена експертиза тимчасової непрацездатності?
а) працівникам страхової мед. організації
б) представникам професійної мед. асоціації
в) представникам органів соціального захисту населення
г) середнім мед. працівникам установ державної та муніципальної систем охорони здоров'я
033. Строком переогляду у бюро медико-соціальної експертизи інвалідів III групи (за винятком випадків встановлення інвалідності без зазначення строку переогляду) є
а) 6 місяців
б) 1 рік
в) 2 роки
г) 3 роки
034. При зверненні в поліклініку громадянина України, що працює в Росії на спільному підприємстві було встановлено факт його непрацездатності, засвідчений
а) довідкою встановленої форми
б) листком непрацездатності
в) випискою з амбулаторної карти
035. Учень будівельного ПТУ в період проходження виробничої практики звернувся до лікаря з приводу гострого бронхіту. Який документ повинен видати лікар?
а) довідка встановленої форми
б) листок непрацездатності
в) ніякого документа
036. Мати перебуває у частково оплачуваній відпустці до 19.02., 15.02. поводиться з дитиною до педіатра. Діагноз ГРЗ. Який документ по догляду буде виданий матері?
а) ніякого документа
б) лікарняний листок з 15.02 до одужання дитини
в) лікарняний листок по догляду з 20.02
037. Умовно звільнився з місць ув'язнення звернувся до лікаря в поліклініку. Непрацездатний. Який документ повинен видати лікар?
а) листок непрацездатності
б) довідку довільної форми
в) листок непрацездатності
за підписом головного лікаря поліклініки
038. Громадянин Італії, який приїхав в м. Тольятті у відрядження, звернувся з гострим респіраторним захворюванням. Непрацездатний. Лікар видав
а) довідку довільної форми
б) лікарняний листок до повного одужання
039. 7.02. працівник звільнений з підприємства за власним бажанням. О 18 годині того ж дня звертається в поліклініку. Лікар констатує тимчасову непрацездатність. Який документ повинен видати лікар?
а) листок непрацездатності
б) довідку довільної форми
в) не видає нічого
040. Медсестра відділення новонароджених звернулася з 10-річною дочкою до лікаря-стоматолога. Діагноз герпес. Який документ повинен видати лікар?
а) лікарняний листок по догляду за дитиною на весь термін захворювання
б) лікарняний листок на 5-7 днів з карантину
в) не видає нічого
041. Хворому виданий листок непрацездатності з 18.02 по 27.02 з явкою 27.02 на прийом. Хворий був лише 5.03 (за особистою ініціативою перебував за містом). При огляді встановлено прогресування процесу. Як повинен бути оформлений листок непрацездатності?
а) продовжено з 28.02 з вказівкою "порушення режиму"
б) продовжено з 5.03
в) відкрито новий з 5.03
г) продовжено з 5.03 із зазначенням "порушення режиму з 27.02"
042. Жінкам у випадку нормально протікає вагітності, пологів та післяпологового періоду та народження живої дитини листок непрацездатності видається на термін
а) 86 днів
б) 140 днів
в) 156 днів
г) 180 днів
д) 194 дня
043. При операції "підсадка ембріона" листок непрацездатності видається
а) лікуючим лікарем
б) оперує лікарем
в) завідувачем відділенням
г) головним лікарем
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Методичка
175кб. | скачати


Схожі роботи:
Допомога з тимчасової непрацездатності та безробіття
Порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності
Особливості розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності
Що таке допомога з тимчасової непрацездатності і в яких випадках
Медико економічна ефективність експертизи тимчасової непрацездатності
Порядок розрахунку та виплати допомог з тимчасової непрацездатності роботодавцями застосовують спеціальні
Що таке допомога з тимчасової непрацездатності і в яких випадках воно призначається Як визначається
Допомоги по тимчасовій непрацездатності
Допомоги по тимчасовій непрацездатності 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru