Екскурсія-помічник розвитку пам`яті молодших школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

САНКТ - Петербурзький ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОФСПІЛОК

Курсова робота.

тема: «Екскурсія - помічник розвитку пам'яті молодших школярів».

Виконала: Малюгіна К.В.

Ф - т культури 4 к. - 2 гр.

Перевірила: Бутенко

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 2003ЗМІСТ:

1. ВСТУП - 4 - 11

2. РОЗДІЛ 1 - 4 - 11

3. РОЗДІЛ 2 - 11 - 14

4. ВИСНОВОК - 14

5. ЛІТЕРАТУРА - 151.Вступ:

-Актуальність дослідження.

Усі враження, що дитина одержує про навколишній світ, залишають певний слід, зберігаються, закріплюються і відтворюються.

Пам'ять лежить в основі здібностей дитини і є умовою навчання, набуття знань, формування вмінь і навичок.

Є діти, які ніяк не запам'ятовують, але зате непогано відтворюють і довго зберігають у пам'яті запомненную інформацію. Це індивіди з розвиненою довготривалою пам'яттю. А є, які навпаки, швидко запам'ятовують, але зате так само швидко забувають, те, що коли - то запам'ятали. Але вони сильніші розвинена короткочасна і оперативна види пам'яті.

Екскурсії допомагають розвитку пам'яті. У даній роботі ми розглянемо аспекти та методики процесу запам'ятовування у дітей молодшого шкільного віку в процесі екскурсійного обслуговування.

-Проблема дослідження.

Для дітей молодшого шкільного віку необхідний особливий підхід у проведенні екскурсій, підхід насамперед розвиває пам'ять, а це не завжди враховується розробниками екскурсій.

-Мета дослідження.

Пам'ять ще більш аспекту, ніж інші пізнавальні процеси, тому, визначаючи пам'ять і її продуктивність за різними параметрами, метою даного дослідження є виявити специфіку запропонованих методів і рекомендацій щодо екскурсійного обслуговування молодших школярів, пов'язаних з розвитком та удосконаленням пам'яті.

-Завдання 1.

Аналіз літератури з екскурсійного обслуговування молодших школярів.

-Завдання 2.

«Екскурсія - помічник розвитку пам'яті молодших школярів».

-Завдання 3.

Розробити рекомендації щодо екскурсійного обслуговування молодших школярів пов'язаних з діяльністю пам'яті.

-Об'єкт, предмет дослідження.

1) Пам'ять.

2) Специфіка екскурсійного обслуговування дітей молодшого шкільного віку.

-Теоретична значущість роботи.

1) Визначення пам'яті молодших школярів.

2) Вплив екскурсій на розвиток пам'яті.

3). Рекомендації, щодо поліпшення пам'яті.

- Практична значущість роботи.

Практична значимість роботи визначається можливістю використання отриманих даних і висновків на практиці: в загальноосвітніх закладах для поліпшення засвоєння знань дітьми різного віку та підвищення продуктивності запам'ятовування матеріалу.2. Глава 1:

1.1. Дослідження індивідуальних особливостей пам'яті вітчизняними і зарубіжними дослідниками.

Інтерес до проблеми пам'яті проявляється в давнину. Платона і Аристотель осмислювали ці питання з філософської позиції. Давньогрецькі філософи вважали, що розум людини можна уподібнити воскової дощечці для письма, на якій запечатляются відбуваються.

Проблемі розвитку пам'яті приділялася увага радянськими та зарубіжними психологами. Одна з робіт - дослідження Геллет (1909г), що проводив досліди над самим собою і дворічним сином. Порівняльне вивчення продуктивності пам'яті дітей від 5 до 10 років проводив Декролі і Деганом. З більш пізніх робіт - дослідження Мак Елві (1933) і Мак Піч (1935), що вивчали пам'ять дітей дошкільнят на предмети. Ломлюся і Колхаун присвятили свої дослідження розвитку пам'яті на слова.

У великому дослідженні П. І. Зінченко (1961) зіставлялося продуктивність двох видів запам'ятовування - довільного і мимовільного - у випробовуваних різного віку.

Л. В. Зайков і Д. М. Маянц досліджували відмінності запам'ятовування дітьми предметів, які пред'являються поодинці і парами У дослідженнях Н. А. Корнієнко (1955) порівнювався розвиток запам'ятовування наочного і словесного матеріалу.

Вивченню індивідуальних відмінностей у запам'ятовуванні присвячена велика кількість робіт: монографії Меімана (1913,1916), Гауппа (1913), І. С. Проданова в узагальнюючих працях Уіпма (1913), С. А. Рубінштейна (1940), Мак Піча і Аарона ( 1952), Хавланда (1951).

Більшість цих досліджень спрямоване на обчислення того, як змінюються з віком продуктивність запам'ятовування, його обсяг, швидкість, тривалість утримування заученого матеріалу.

Саме в цьому напрямі пішли вже початкові дослідження пам'яті, що проводяться Джкобсом (1887) і базікання (1992) вивчали запам'ятовування однозначних чисел учнями початкової та середньої школи.

Результати всіх цих дослідження показали, що всі люди по здатності запам'ятовувати поділяються на два типи: швидко і повільно запам'ятовують матеріал. Людей різниться за кількома параметрами: швидкості, міцності, тривалості, точності, обсягом заповнення.

Говорячи про людей з гарною чи поганою пам'яттю, маючи на увазі загальну недиференційовану характеристику пам'яті можна виділити також рівень розвитку у кожної людини за її видами.

Іноді одній людині, для того щоб краще запам'ятати матеріал необхідно його прочитати, тому що при запам'ятовуванні і відтворенні йому легше спиратися на зорову пам'ять, то іншому легше спиратися на слухову пам'ять і акустичні образи. Третьому легше запам'ятовувати і відтворювати рух і йому можна рекомендувати записувати матеріал або супроводжувати його запам'ятовування будь-якими рухами.

Можливості пам'яті лише частково відображають вроджені властивості людського мозку. У значній мірі пам'ять можна розвинути шляхом систематичного тренування і про це свідчать багато наведені приклади. Значення для вищих проявів пам'яті має загальний рівень ерудиції людини, що дозволяє пов'язувати кожен новий факт з наявними знаннями.1.2 Поняття екскурсійного обслуговування, пам'яті.

Екскурсія (від лат. Excursio - вибігання, вилазка) - колективне відвідування визначних місць, музеїв і інших з навчальної чи культурно-освітньої цілями; часто поєднується з туризмом. Ботанічна екскурсія. Заміська екскурсія. Дальня екскурсія (на далеку відстань).

Пам'ять - це основа психічного життя. Це чарівна скринька, яка зберігає минуле для нашого майбутнього. Будь-яка проста або складна діяльність заснована на тому, що образ сприйнятого зберігається в пам'яті. Існує запас слів, понять, образів, які зберігаються в пам'яті все життя - це довготривала пам'ять. Якщо інформація зберігалася недовго: секунди або хвилини - це короткочасна пам'ять.

Пам'ять - здатність до відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається у здатності довгостроково зберігати інформацію і багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки. Виділяють процеси запам'ятовування, збереження і відтворення, що включає впізнавання, спогад, власне пригадування. Розрізняють пам'ять довільну і мимовільну, безпосередню і опосередковану, короткочасну і довготривалу. Особливі види пам'яті: моторна (пам'ять-звичка), емоційна або афективна (пам'ять "почуттів"), образна та словесно-логічна.

1.3 Характерологічні особливості віку.

Молодший шкільний вік (6-10 років).

* Цей вік - перша велика зміна в житті. Перехід у шкільний вік пов'язаний зі змінами в його діяльності, відносинах з іншими людьми. Тепер, коли дитина сідає за приготування уроків, він, може бути, вперше відчуває себе зайнятим за цим важливою справою.

У цей період сповільнюється зростання, але збільшується вага, йде інтенсивний розвиток м'язової системи, вдосконалюється нервова система, розвиваються функції головного мозку. Пізнавальна діяльність молодшого школяра переважно проходить в процесі навчання.

Становлення особистості молодшого школяра відбувається під впливом нових відносин з дорослими (вчителями) і з однолітками (однокласниками), нових видів діяльності (навчання).

У цей період подається більше можливостей для формування моральних якостей та позитивних рис особистості. Молодший шкільний вік - період вбирання, накопичення знань. Успішному виконанню цієї життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: довірливе підпорядкування авторитету, підвищена сприйнятливість, вразливість, наївно-ігрове ставлення до багато чого з того, з чим вони зіштовхуються. У молодших школярів кожна із зазначених здібностей виступає позитивною стороною, і це неповторне своєрідність даного віку.

Деякі з особливостей молодших школярів у наступні роки сходять нанівець, інші багато в чому змінюють своє значення. Слід враховувати при цьому різну ступінь виразності в окремих дітей тієї чи іншої вікової риси. Висока сприйнятливість до оточуючих впливам, прихильність до засвоєння, важлива сторона інтелекту, характеризує розумові гідності і в майбутньому.

Дітей відрізняє (і чим молодша дитина, тим більшою мірою) відносна слабкість, мала витривалість, виснаженість нервової системи. Дослідження показали, що ця вікова слабкість (коли навіть незначні впливи викликають сильну реакцію) - не лише брак, а й гідність - саме вона зумовлює дитячу вразливість, жвавість сприйняття. З роками нервова система міцніє в різному ступені в різних дітей - а разом з тим і знижується дитяча безпосередня сприйнятливість.

На кожному етапі дитинства - свої передумови розумового зростання. У молодшому шкільному віці на перший план виступають готовність і здатність запам'ятовувати, вбирати. Для учнів молодших класів великий авторитет вчителя - і дуже помітний у них настрій на те, щоб виконувати його вказівки, саме так, як треба. Така довірлива старанність багато в чому сприяє засвоєнню. При етомнеізбежная наслідуваність в початковому навчанні спирається на інтуїцію дитини та її своєрідну ініціативу. У ті ж роки діти нерідко виявляють схильність поговорити: розповісти про все, що бачили і чули в школі, на прогулянці, по телевізору, прочитали в книжці, у журналі. Потреба поділитися, знову оживити в свідомістю, що було з ними недавно, може свідчити про силу вражень - діти як би прагнуть з ними освоїтися. Все це - неповторні внутрішні умови прилучення до навчання. У молодшому шкільному віці гострота сприйняття, наявність необхідних передумов словесного мислення, спрямованість розумової активності на те, щоб повторити, внутрішньо прийняти, створюють найсприятливіші умови для збагачення і розвитку психіки.

Про особливі можливості навчання у цю пору життя свідчать багато фактів. Так, психологами було проведено порівняння особливостей засвоєння іноземної мови другокласниками і п'ятикласниками, вперше приступили до занять з цього предмету. Виявилося, що перевага підлітків у рівні розумового розвитку та нервової витривалості не забезпечують їм більшого успіху. Успіхи в засвоєнні мови виявили молодші школярі - зокрема, за допомогою властивої їхньому віку мовленнєвої активності. На уроках іноземної мови вони охочіше пробують застосовувати нову лексику, вони не бояться помилитися - активність в іншомовному мови є частиною їх загальної потреби в словесному спілкуванні, ще підданого дії багатьох психологічних "гальм" підліткового віку. Значить, по відношенню до іноземної мови можна говорити про особливу вікової чутливості.

У цьому віці проявляється особливий інтерес молодшого школяра до обчислень, рахунку в розумі, але це не показник математичних здібностей. Математик, академік А. Колмогоров зазначає: "Ранні дитячі здібності і схильності до рахунку часто швидко згасають навіть при їх культивуванні старшими". Успіхи в такого роду заняттях, дозволяють блищати серед однолітків, також можуть виявитися лише епізодом вікового розвитку. Дійсна обдарованість до математики вимагає інших якостей розуму, що виступають у більш пізньому віці. А проявляться вони у дитини - ще невідомо. Деякі діти, починаючи молодшого шкільного віку, виявляють легкість і винахідливість в оперуванні абстрактними поняттями, схемами, умовними позначеннями. Але, як правило, в подальшому, коли буде потрібно конкретний, змістовний аналіз, діти відчувають труднощі, і тоді стає помітною однобічність і неповнота їх розумових можливостей.

1.4 Екскурсійне обслуговування молодших школярів турфірмами Санкт-Петербурга.

1) Турфірма «БСК - ТУР».

Одним з основних напрямків турфірми "БСК-ТУР" є дитячий груповий пізнавальний відпочинок в Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, по Росії, в Болгарії і Великобританії.

- Оздоровчий відпочинок у пансіонаті "Дюни", розташованому в курортній зоні Санкт-Петербурга на березі Фінської затоки. Піщані пляжі і свіже морське повітря, відмінне харчування та проживання в комфортабельних номерах дозволять дітям набратися сил.

- У Лузькому районі Ленінградської області на базі Агропромислового підприємства "Північна Зірка" суміщення трудової практики (на Калгановском кінному заводі з придбанням первинних навичок їзди на конях; роботою на молочній фермі; польовими роботами; заняттями в автопарку) з оздоровчими процедурами (на базі республіканської спеціалізованої очного санаторію) і відпочинком. Найчистіше повітря соснового бору та спілкування з тваринами оздоровлять дітей фізично і морально.

- У загальну програму відпочинку входять екскурсії по визначних місцях Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода.

- Пропозиція фірмою дитячих групових турів до Болгарії на Чорне море.

- БСК-тур пропонує спеціальні освітні програми для молодших школярів. Це інтенсивна мовна практика і канікули у Великобританії в м. Гастінгсі, історичному і курортному місті на південному узбережжі протоки Ла-Манш в 1,5 годинах їзди від Лондона. Міжнародний мовний центр своєму розпорядженні просторі аудиторіями; аудіо-та відеообладнання для занять англійською мовою; всі умови для відпочинку і занять спортом.

2) Турфірма «Ліра».

Близько п'яти років тому народився спільний проект турфірми "Ліра" і молодіжної групи "Бумеранг", предпологающей використання разведческой практики в роботі з дітьми. Пріоритетні напрямки діяльності: розвиток системи туристичних поїздок, які включають в себе надання соціально-психологічної допомоги, проведення активного, творчого дозвілля, а так само спортивно-оздоровчого розвитку.

-Унікальні програми дитячого відпочинку.

Розроблені для розвитку фізичних, розумових і психологічних здібностей дитини в поєднанні з активним відпочинком. У програмі використовуються методики, що дозволяють розвивати особистісні якості дитини через інтелектуально-пізнавальні та ситуаційно-психологічні ігри. Ці методики дозволяють дитині позбутися комплексів, навчитися спілкуватися в колективі, відчути себе значущим - тобто стати більш вільної, розвинутої та свідомої особистістю. Під керівництвом досвідчених інструкторів діти отримають навички поведінки в лісі, в екстремальних ситуаціях, в наданні першої медичної допомоги, в денному і нічному орієнтуванні. Відбувається навчання техніці безпеки в пішому і водному поході, основам альпінізму, застосування на практиці морських вузлів, типів багать і розведення їх у будь-яку погоду.

3) Турфірма «Астра - тур»

- Дитячий табір «Чайка».

Супер-програма на травневі канікули: "В гостях у Гаррі Поттера"

1 день. 1 травня

Легенда зміни. Ігри на знайомство, командне згуртування. Розподіл по факультетах. «Що було б якщо ...» творчий вечір. Оформлення кімнат. Вогник "Фантазія". Викликаємо духу відвертості.

2 день.2 травня

Щогла. Гра «Чарівна паличка». «Зникла експедиція» - гра на знайомство з місцевістю. «Чудеса левітації» - інтелектуальна гра. Тур.тренінг .- техніка безпеки. Свічка.

3 день. 3 травня

. «Сьоме небо» - спортивно - туристична гра. «Міністерство магії» - ігри на увагу і кмітливість. Ігри на свіжому повітрі. «Бестіарій» - виставка незвичайних речей. Вогник «Таємна зустріч».

4 день. 4 травня

Початок «таємного листування». «Морська баталія» - гра на місцевості. «Перевтілення» - конкурс масок. Свято «Просто так». Багаття. Свічка.

5 день. 5 травня

Закінчення «таємного листування». Підведення підсумків. Нагородження. «Паркани». Гра «Ромб». Закриття легенди зміни.

-Тематичні екскурсії по Петербургу і передмістях для молодших школярів.

"Як виник наше місто"

У доступній формі дітей знайомлять з першої площею, першим будинком, першим науковим центром міста. Відвідування Літнього саду і "Будиночка Петра I". (Тривалість - 3 години.)

"Знай і люби своє місто"

Діти знайомляться з парадними площами міста, Невським проспектом, набережними Неви, будівлями та пам'ятниками, які вважаються символами міста. (Тривалість екскурсії - 3 години.)

"Мости повисли над водами"

Діти познайомляться з великими і малими мостами, перекинутими через Неву, з огорожами і ліхтарями мостів, дізнаються про історію будівництва та конструкції мостів Петербурга. (Тривалість -3 години.)

«Міфи Давньої Греції на берегах Неви»

Екскурсія знайомить зі скульптурним оздобленням міста, де у камені та бронзі застигли античні боги і герої. Дітей познайомлять зі статуями Посейдона і Геркулеса, Флори і Гермеса, Афіниі Марса, з колісницями Аполлона та Нікі, скульптурними групами "Викрадення Прозерпіни" і "Антей і Геракл". (Тривалість -3 години.)

«Леви стережуть місто»

Леви, сфінкси, грифони стали символами міста. Дітей познайомлять з цими істотами в скульптурному оздобленні Петербурга, розкажуть історії та міфи, пов'язані з ними. (Тривалість -3 години.)

"Кам'яне оздоблення міста"

Розповідь піде про місця видобутку і способи обробки каменю - граніту, мармуру, пудостского каменю та інших матеріалов.Посещеніе Гірського музеї.

"Петербурзькі казкарі"

Знайомство з петербурзькими адресами і творчістю казкарів - Пушкіна, Крилова, Чуковського, Маршака, Хармса. Відвідування пам'ятника Крилову в Літньому саду. (Тривалість -3 години.)

"Про що розповідають храми?"

Дітям в доступній формі розповідають про православні храми, мечетях, костьолах, синагогах, знайомлять із символікою, традиціями різних релігій. Відвідують один з храмів. (Тривалість -3 години.)

"Казки Північного лісу"

По дорозі в Токсовскій зубропітомнік дітям розповідають про дерева, кущі і трави, про роботу озеленювачів і випускників Лісотехнічної академії. У лісі дітей знайомлять з рослинами і дивовижними скульптурами, створеними з умираючих дерев, а також із зубрами в Токсовском зубропітомніке. (Тривалість -6 годин.)

4) Агентство "Дитячий відпочинок".

Агентство "Дитячий відпочинок" створено в 1999 році. Батьків, бажаючих відправити своїх дітей не в Крим, на Південь чи за кордон, а Ленінградську область - в екологічно чисті, живописні та здорові місця багато, але відсутня інформація про те, де розташовані табори, скільки коштує путівка, які програми дитячого відпочинку реалізуються в таборах.

Агентство підготували 30 таборів, з реальними цінами на путівки, на відміну від цін, які встановлюються турфірмами, що продають комерційні путівки в дитячі табори Ленобласті.

Агентство пропонує організований відпочинок дітям Санкт-Петербурга в інших регіонах країни. Офіс Агентства знаходиться в центрі Санкт-Петербурга, з наявністю не тільки інформаційного, але й наочного матеріалу (фотоальбоми і відеокасети), наданого таборами.

3.Глава 2:

2.1.Рекомендаціі по екскурсійному обслуговуванню молодших школярів.

Дітям молодшого шкільного віку властива непосидючість, але тільки ігри їх можуть утримати на місці. Рекомендації, запропоновані в даній роботі, грунтуються на проведенні ігрової форми з дітьми для розвитку пам'яті. Вони найбільш за результативністю родючі, ефективні і цікаві.

1) Методика «діагностика опосередкованої пам'яті».

Цю методику слід використовувати під час екскурсії по місту.

Екскурсовод роздає дітям паперу і ручка. І каже: «Зараз я буду називати вам різні слова і пропозицію і після цього робити паузу (мається на увазі розповідь про визначні пам'ятки). Під час цієї паузи ви будете на аркуші паперу малювати або писати що-небудь таке, що дозволить вам запам'ятати і потім легко згадати ті слова, які я вимовила ».

Дітям послідовно одне за одним розповідається про об'єкти екскурсії.

Після невеликого опису екскурсійного об'єкта експериментатор робить паузу в 20 сек.

Оцінка результатів.

За кожне правильно відтворене за власним малюнком або запису уривка випробуваний отримує 1 бал.

Максимальна загальна оцінка, яку дитина повинна або може отримати в цій методиці, дорівнює 10 балам. Таку оцінку випробуваний отримує тоді, коли правильно згадає всі без винятку. Мінімально можлива оцінка 0 балів. Вона відповідає тому випадку, якщо дитина не могла згадати по своїх малюнках ні єдиного слова чи не зробив ні до одного слова малюнка або запису.

2) Ігровий - екскурсійний тренінг для розвитку пам'яті у молодших школярів.

Сучасному молодшому школяреві доводиться запам'ятовувати не тільки слова, але й формули, правила, схеми, іноземні слова, вчити напам'ять вірші. Пропонований матеріал рекомендує ігри й завдання, які допоможуть розвинути пам'ять дітей, зробити її більш ефективною.

- Гра "Хто більше запам'ятає"

Учасники гри після проведення екскурсії по місту сидять в автобусі, відпочивають. Дітям пропонується пригадати слова, які вони запам'ятали під час екскурсійного розповіді. Перший школяр називає слово, наприклад, статуя. Наступний учасник гри повторює назване слово і вимовляє будь-який свій. Наприклад, міст. Третій учасник гри повторює вже два попередні слова і вимовляє своє. І так далі. Переможцем стає той, хто зможе відтворити більшу кількість слів, тобто володіє найвидатнішою пам'яттю.

- Гра "Запам'ятовуємо, малюючи".

Екскурсовод заздалегідь готує список з 30 слів, використовуваних в екскурсії. Кожен з дітей заздалегідь готує ручку і листок паперу. Ведучий послідовно називає слова, після кожного названого слова рахує до трьох. За цей час учасники гри повинні встигнути, яким завгодно малюнком замалювати для запам'ятовування назване слово. Нехай малюнок буде не зовсім зрозумілий іншим, лише б грає міг потім по порядку назвати слова. Хто запам'ятав більше всіх слів, той і виграв.

- Гра «Зображення».

Молодшим школярам після екскурсії показують картинки, на яких зображені пам'ятки, музейні експонати (дитячої специфіки) і тд. Діти намагаються їх запам'ятати. Картинки показуються дітям з інтервалом в 2 секунди. Після того, як показані всі картинки, дитина називає те, що зміг запам'ятати.

- Гра на розвиток пам'яті.

Гра проводиться на уроках математики. Школярам пропонується подивитися на малюнки і спробувати їх запам'ятати. Намалюйте по пам'яті. Розкажи, як ти запам'ятовував. (Малюнок проглядається не більше 2 секунд, потім закривається).

3) У навчальному процесі велику роль можуть зіграти екскурсії, якщо вони добре організовані. Ось кілька рекомендацій з проведення екскурсій з молодшими школярами:

1. Навчальні екскурсії доцільно проводити одночасно з учнями всіх

молодших класів. В окремих класах їх можна проводити до

вивчення відповідної теми, використовуючи в подальшому на уроках зібраний учнями матеріал і результати їхніх спостережень.

2. Для раціонального використання часу, відведеного на екскурсію, необхідно ретельно підготувати учнів до проведення спостережень; провести спостереження у всіх об'єднаних класах за завданнями, составленнимотдельно для кожного класу; підвести підсумки екскурсії на місці еепроведенія.

3. Як і звичайні уроки, екскурсія дозволяє поєднувати заняття з учителем (вступна і узагальнююча бесіди, виправлення помилок) та самостійну роботу учнів (спостереження за завданнями, збір матеріалів).

4. Результати спостережень розглядаються окремо в кожному класі зв'язку з досліджуваним в них програмним матеріалом.

5. Об'єкти показу повинні відповідати віку дітей.

4.Висновок:

Аналіз теоретичних джерел з проблеми дослідження дозволяє зробити ряд висновків:

1) Початкові класи є переломним у житті молодшого школяра. Нові можливості мислення стають підставою для подальшого розвитку інших пізнавальних процесів: сприйняття, уваги, пам'яті. Відомий дитячий психолог Д. Б. Ельконін так писав про особливості розвитку молодших школярів: «Пам'ять в цьому віці стає мислячою, а сприйняття - думаючим».

2) Активно розвивається здатність дитини довільно керувати своїми психічними процесами, він вчиться володіти увагою, пам'яттю, мисленням. Ці зміни в інтелектуальному розвитку мають бути активно використані в розвиваючої роботи з дітьми. Розвиток пам'яті тільки, тільки набирає свої обороти. Школярам потрібно допомогти. Екскурсії, розвиваючі пам'ять ігри, оповідання - продуктивна для цього база

3) Найбільш поширений прийом запам'ятовування у молодших школярів - багаторазове повторення, що забезпечує механічне заучування. Однак при зростаючому обсязі навчального матеріалу він перестає себе виправдовувати. Тому вже в початковій школі діти починають відчувати потребу в якісно інших способах роботи

4) Удосконалення пам'яті у молодших школярів пов'язано в першу чергу з придбанням і засвоєнням таких способів і стратегій запам'ятовування, в основі яких лежить організація, що запам'ятовується. Прийоми смислового запам'ятовування, логічна пам'ять вимагають спеціальних зусиль за своїм формуванням. Ці прийоми продуктивно використовувати в екскурсійному обслуговуванні.

Основою логічної пам'яті є використання розумових процесів в якості опори, засоби запам'ятовування. Така пам'ять базується на розумінні. У зв'язку з цим доречно згадати висловлювання Л.М. Толстого: «Знання тільки тоді знання, коли воно придбане зусиллям думки, а не однієї пам'яттю». В якості розумових прийомів запам'ятовування можуть бути використані: виділення смислових опор, класифікація, складання плану та ін у проведенні екскурсії.

5.Спісок літератури:

1. Винокурова Н. К. Магія інтелекту, або Книга про те, коли діти бувають розумнішими, швидше, тямущі дорослих. М., 1994.
2. «Вікові та індивідуальні відмінності пам'яті» (збірка статей) під редакцією Смирнова М 1967

3. Виготський Л.С. Психологія особистості. - М., 1982р.

3.Голубева В.Г. «Індивідуальні особливості пам'яті людини» М. «Педагогіка» 1980 р.

4. Даніел Лапп «Поліпшення пам'яті в будь-якому віці» Світ 1993

5. Єрмолаєв О.Ю., Марютіна Т.М., Мєшкова Т.О.. Увага школяра. М., 1987

6.Каменская Б.І. і Венн А.М. «Пам'ять людини» М. «Наука» 1973р.

8. «Лабораторний практикум з загальної та соціальної психології» під ред. В.П. Ромині. Чебоксари 1998р.

9. Лурія А.Р. «Маленька книжка про велику пам'яті» М 1989

10.Лядіус А.Р. «Пам'ять у процесі розвитку» М 1990

11. «Механізми управління пам'яттю» під редакцією Бехтерева. «Наука» Ленінградське відділення 1979р.

12. Немов Р.С. «Психологія» 1 і 2 тому. М. Вид. центр «Владос» 1999р.

13.Родарі Дж. Граматика фантазії. М., 1990.

14. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозок. Навчання. Здоров'я. М., 1989.
15.Теплов «Проблеми індивідуальних відмінностей» С-П 1986

16.Тіхомірова Л.Ф., Басов А.В. Розвиток логічного мислення дітей. Ярославль, 1995.

17.Уільямс В. 75 простих порад, як виховати і підтримувати в дітях звичку до читання. Початкова школа: плюс-мінус. № 10, 1999, с. 72-75.

18. Гуревич К.М. Індивідуально-психологічні особливості школярів. - М., 1988 р., с.23.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
75.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Екскурсія помічник розвитку пам`яті молодших школярів
Взаємозв`язок темпераменту та рівня розвитку пам`яті молодших школярів
Мнемічні прийоми як засіб розвитку образної пам`яті молодших школярів на уроках літературного
Розвиток пам`яті молодших школярів
Особливості пам`яті молодших школярів
Розвиток пам`яті молодших школярів у процесі навчальної діяльності
Розвиток пам`яті молодших школярів у процесі вивчення мовної теорії
Організація пам`яті СП Доступ до пам`яті Блоки пам`яті
Характеристики процесора та внутрішньої пам`яті комп`ютера швидкодію розрядність обсяг пам`яті
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru