Економічні проблеми сучасного російського підприємництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

План
Введення
Глава 1. Визначення сутності поняття підприємництво
Глава 2. Економічні проблеми сучасного російського підприємництва
Висновок
Список літератури

Введення

В умовах становлення ринкової економіки в Росії роль підприємців як суб'єктів процесу динамічного відновлення економічного і соціального реструктурування суспільства значно посилюється. Інтерес до сучасних російським підприємцям визначається, перш за все, особливою важливістю їх функцій у суспільстві. Проте, підприємництво в нашій країні все ще відноситься до мало вивченим проблем. Багато що тут залишається ще не до кінця ясним, сформульованим.
Важливість і актуальність розробки цієї теми пов'язані і з національно-історичними особливостями обстановки, в якій зараз відбувається становлення підприємництва. У суспільстві впродовж багатьох років саме поняття "підприємництво" носило негативний характер. Тому суспільству доведеться докласти чималих зусиль, щоб, з одного боку, розкривати його позитивну роль у забезпеченні добробуту та прогресивного розвитку суспільства, а з іншого - допомогти допомогою наукових рекомендацій сприятиме викоріненню різних негативних проявів підприємницької діяльності, через які вона відхиляється від свого соціального призначення, необхідного і корисного для суспільства, людини.
Специфіка розвитку вітчизняного підприємництва викликана наступними причинами:
історично швидким і спонтанним ходом соціально-економічних перетворень, що визначив необхідність прискореного формування нових економічних відносин при незавершеності реорганізації їх базисної основи
нездатністю держави до виконання керуючої ролі в процесах політичного, адміністративного та правового регулювання розвитком підприємницької діяльності; відсутністю соціальної підготовленості широкого прошарку людей, здатної забезпечити їх ефективну ринкову переорієнтацію,
формування якісно нових моделей трудової поведінки; - стійкість стереотипів економічної поведінки, сформованих в умовах загального одержавлення власності й адміністративного централізму.

Глава 1. Визначення сутності поняття підприємництво

Строго кажучи, термін підприємець або, тим більше, підприємство "без утворення юридичної особи" в якомусь сенсі - юридичний нонсенс, тому що в класичних нормах і категоріях права підприємство це і є юридична особа, тоді як фізичні особи (в економічних термінах - домогосподарства) реалізують в суспільстві не підприємницькі, а споживчі функції. Якщо фізична особа крім споживчих функцій виконує підприємницькі (поставляє товари або послуги на ринок), то це - вже підприємство (підприємництво), скільки б працівників і яка кількість годин там не працювало (хоч і сам один господар три години на тиждень).
Однак у відомому сенсі, ці малі форми господарювання, позбавлені нормального і традиційного для світової практики юридичного статусу, важче реалізуються як об'єкти цілеспрямованої політики податкового регулювання та стимулювання в позитивному сенсі.
У наявних численних наукових та експертно-аналітичних розробках рішення завдань виходу російського малого бізнесу на якісно новий виток чи етап розвитку обгрунтовано адресується державі та її спеціалізованих органів. Зрозуміло, в окремих випадках без такої підтримки, особливо, в якості потужного "стартового" механізму для малого бізнесу, не обійтися. Однак перетворення факторів підтримки (а простіше кажучи, постійної бюджетної підживлення) в необхідне і нескінченне умова виживання російського малого бізнесу в цілому було б украй деконструктивного. Дійсно, проведення державної політики в галузі розвитку та підтримки малого підприємництва продовжує стикатися з багатьма невирішеними проблемами, що знижує дієвість здійснюваних заходів і результативність залучаються для цього фінансових та інших ресурсів, в тому числі, і в контексті стимулювання інвестиційної активності малого бізнесу. Недостатньо розуміння того, що стабільний розвиток малого підприємництва, тим більше, в реальному секторі, можливо тільки за умови загального оздоровлення російської економіки і її основи у вигляді великих і найбільших підприємств, які, у свою чергу, повинні отримати реальні стимули і фінансові ресурси для активного коопераційного і іншої взаємодії з малим бізнесом. [1]

Глава 2. Економічні проблеми сучасного російського підприємництва

На нинішньому етапі підйому російської економіки роль підприємництва не тільки не слабшає, а навпаки, істотно посилюється. У рамках нинішнього етапу реформ розвиток підприємництва, як і раніше виступає однією з головних компонентів загальної економічної лібералізації та, зокрема, формує є найважливіше сполучна ланка між процесами формального роздержавлення і все ще актуальною реальної ринкової адаптації російської економіки. Сказане включає в себе такі проблеми, як розширення "поля" підприємницьких та інвестиційних ініціатив, подолання деформації процесів концентрації і централізації капіталу, реструктуризацію і ринкову адаптацію великих підприємств, активізація інноваційних процесів в економіці. Іншими словами, зберігає свою актуальність завдання формування в російській економіці потужної багатопрофільної (багатогалузевий) прошарку приватного малого та середнього бізнесу, в тому числі, і інтегрованого з великими підприємствами в єдині інноваційні та виробничо-технологічні "ланцюжка". [2]
Поки ж можна констатувати, що макроекономічні позиції російського малого бізнесу все ще дуже слабкі і, значить, потенційно мають великий резерв для збільшення. Так, частка малих підприємств у ВВП Росії невелика (близько 10-12%) і довгий час залишається без суттєвих змін, причому, що важливо, - істотно нижче за аналогічний показник для країн з розвиненою системою ринкового господарювання і навіть помітно нижче цих показників для близьких до нинішнім російським умовам і трендам розвитку європейських країн з економікою перехідного типу.
Підприємництво Росії, якому, як ми вважаємо, належить потужний "ривок" уперед у найближчій перспективі, буде формувати собою найбільш важливу сферу кількісного "збільшення" сфери ринкових відносин в російській економіці. Саме підприємництво буде в цій перспективі якісно формувати собою найбільш важливий "важіль" позитивного впливу економічного підйому на тенденції соціального розвитку, перш за все, на ситуацію в області зайнятості, доходів, економічної диференціації населення, звуження міжрегіональної економічної диференціації, міграційні процеси та ін
Разом з тим, названі вище позитивні передумови або потенції у розвитку російського підприємництва в даний час реалізуються в далеко неповною мірою. Навпаки, розвиток підприємницьких структур постійно стикається з численними труднощами і перешкодами як економічного, так і позаекономічного характеру. Ті чи інші заходи підтримки форм господарювання на федеральному і регіональному рівні часто "балансуються" зберігаються бюрократичними обмеженнями, спробами адміністративно визначити "як" і "куди" розвиватися російському малому бізнесу. Те ж стосується періодичних заходів, пов'язаних з "загвинчуванням" податкового преса, безглуздими бар'єрами на шляху господарських взаємодій і коопераційних зв'язків малих підприємств, а також і інших форм їх взаємовигідній партнерській інтеграції з великими підприємствами-лідерами російської економіки тощо [3]
Серйозну стурбованість викликає і те, що фактична стабілізація, а часто навіть і формальне скорочення числа малих підприємств в російській економіці не супроводжується очікуваними зрушеннями в його галузевій структурі. Малими підприємствами погано востребуются вітчизняні розробки та інновації, причому частіше за все тому, що представники підприємництва не мають достатніх коштів та досвіду для доведення даних розробок до рівня конкурентоспроможних інвестиційних проектів і, тим більше, - на їх практичну реалізацію. Нарешті, істотною проблемою розвитку національної середовища підприємництва виступає висока ступінь диференціації фактичної ситуації з бізнесом в різних регіонах Росії. Серед останніх є й регіони - лідери, і регіони-аутсайдери, яким ще вкрай далеко до досягнення хоча б среднероссійского рівня і де докладаються з цією метою заходи носять відверто розрізнений, економічно і організаційно слабообеспеченний характер. [4]
Одним із наслідків цих негативних впливів став процес "деформації" єдиної, економічно і юридично обгрунтованої моделі структуризації суб'єктів. Російське підприємництво явно зросла за рамки однієї єдиної узагальнюючої форми "суб'єкт малого підприємництва" і вимагає більш гнучких підходів до визначення його якісних складових. Якщо цього не робиться офіційно, процес структуризації приймає стихійні, найчастіше, малоконструктивний форми.

Висновок

Сказане говорить про необхідність переорієнтації державної політики у сфері підтримки підприємництва на цілі радикальної зміни загальноекономічної та інституційно-правового середовища його розвитку, стимулювання різноманіття форм господарювання відповідно їх цілям та завданням в різних галузях економіки, посилення позицій підприємництва у загальному процесі становлення російського ринку, підприємництва та приватного капіталу. При цьому важливо і те, що орієнтована на ці цілі політика повинна відображати в собі не тільки нові економічні та соціальні реалії в країні, що склалися в результаті проходження нижчої, найбільш болючої точки економічної кризи, а й якісно нову ступінь зрілості самих російських малих підприємств.

Список літератури

1. Бухвальд Е.М. Формування нової системи суб'єктів малого підприємництва / /. Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С.30 - 50.
2. Віленський А.В. Стратегія формування сприятливого підприємницького середовища / / Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С.7 - 29
3. Рунов А.В. Розвиток системи фінансової підтримки малого підприємництва в Росії / / Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С.51 - 69.


[1] Бухвальд Е.М. Формування нової системи суб'єктів малого підприємництва / / .. Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С. 30
[2] Бухвальд Е.М. Формування нової системи суб'єктів малого підприємництва / / .. Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С. 30
[3] Віленський А.В. Стратегія формування сприятливого підприємницького середовища / / Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С. 7
[4] Рунов А.В. Розвиток системи фінансової підтримки малого підприємництва в Росії / / Підприємництво, ринок і економічне зростання. - М.: Інститут економіки РАН, 2006. - С. 51
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
23.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблеми становлення та тенденції розвитку сучасного російського підприємництва
Маркетинг як філософія і методологія сучасного підприємництва
Дослідження процесу сучасного підприємництва в єдності його основних компонентів
Соціально економічні умови організації ефективного підприємництва
Стан сучасного російського освіти 2
Стан сучасного російського освіти
Соціокультурна самоідентифікація сучасного російського студен
Соціокультурна самоідентифікація сучасного російського студен 2
Соціологічна структура сучасного російського суспільства
© Усі права захищені
написати до нас