Економічні дані для виготовлення ступеневої валу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання
1. Розрахувати потрібну кількість технологічного обладнання для виробництва виробу і його вартості.
2. Визначити потребу у виробничих площах та побутових приміщеннях.
3. Скласти зведену відомість основних виробничих фондів.
4. Визначити витрати на матеріали.
5. Розрахувати вартість технологічної енергії.
6. Визначити чисельність за категоріями працюючих і розрахувати фонд оплати праці.
7. Розрахувати витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
8. Визначити повну собівартість, ціну виробу і фінансові результати підприємства.
9. Список використаної літератури

Таблиця 1. Вихідні дані, деталі типу ступінчастий вал
Номер варіанта
Річна програма випуску, тис.шт.
Маса деталі, кг
Матеріал
Коефіцієнт використання матеріалу (КІМ)
22
240
19
Сталь 50
0,75
Трудомісткість технологічної операції, нормо-годин
Центрування
Токарна обробка
Свердління отворів
Нарізування різьби
Фрезерування пазів
Цементація і
Загартування
Шліфування шийок
0,021
0,4
0,18
0,19
0,27
0,1
0,3
1.Рассчітиваем потрібну кількість технологічного обладнання та його вартість
Кількість годин роботи виробничого устаткування певного типорозміру, необхідне для заданої програми
То = Т · А,
де
Те-число годин роботи виробничого обладнанні певного типорозміру.
Т-трудомісткість деталі в годинах (по техпроцесу).
А-річний оббьем випуску деталей, штук.
Центрування 0,021 · 240000 = 5040ч.
Токарна обробка 0,4 · 240000 = 96000ч.
Свердління отворів 0,18 · 240000 = 43200ч.
Фрезерування різьби 0,19 · 240000 = 45600ч.
Фрезерування шліців 0,27 · 240000 = 64800ч.
Загартування ТВЧ 0,1 · 240000 = 24000ч.
Шліфування шліців 0,3 · 240000 = 72000ч.
Розрахунок кількості обладнання.


Ср - розрахункова кількість обладнання;
Фд - дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год
Прийняте кількість технологічного обладнання за операціями визначається округленням у більшу сторону розрахункової кількості.
Коефіцієнт завантаження обладнання:

Сп - прийнята кількість обладнання.
Коефіцієнт завантаження обладнання повинен бути не менше 0.6 і не більше 0.95 тобто необхідно резервувати приблизно 5% часу на усунення непередбачених простоїв.
Таблиця 2.1 Розрахунок необхідної кількості обладнання.
Найменування устаткування
Річна програма деталей, шт., А 0
Норма часу на штуку, ч., Т
Потрібне час на програму, ч., Т 0
Дійсний фонд часу роботи обладнання, год, Фд
Розрахункова кількість обладнання шт., Ср
Вихідні дані
Вихідні дані
А 0 · Т
Норматив
Т 0 / Фд
1
2
3
4
5
6
Фрезерно-центральний верстат (2А931)
240000
0.021
5040
3890
1,296
Токарний верстат (16К25)
240000
0.4
96000
3890
24,678
Вертикально свердлильний верстат (2Н135)
240000
0.18
43200
3890
11,105
Резьбофрезерний верстат (Спец.)
240000
0.19
45600
3890
11,722
Шліцфрезерний верстат (5Б63Г)
240000
0.27
64800
3890
16,658
Установка ТВЧ (ЛЗ-2-67)
240000
0.1
24000
3890
6,17
Шліфувальний верстат (3П732)
240000
0.3
72000
3890
18,508
Прийняте кількість обладнання шт., Сп
Коефіцієнт завантаження обладнання, Кз
Більше число
СР / Сп
7
8
2
0,648
25
0,987
12
0,925
12
0,977
17
0.98
7
0.881
19
0.974
Таблиця 2.2 Титульний список обладнання
Найменування устаткування
Кількість одиниць
Встановлена ​​потужність, кВт
Вартість одиниці, грн.
Вартість всього обладнання, грн.
одиниці
всього
оптова ціна
Витрати на транспорт монтаж
всього (5 +6)
(2 · 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
Фрезерно-центральний верстат (2А931)
2
4,4
8.8
21045
2525,4
23570,4
47140,8
Токарний верстат (16К25)
25
10,0
250
6400
768
7168
179200
Вертикально свердлильний верстат (2Н135)
12
4,0
48
4485
538,2
5023,2
60278,4
Резьбофрезерний верстат (Спец.)
12
3,0
36
5500
660
6160
73920
Шліцфрезерний верстат (5Б63Г)
17
2,2
37,4
9369
1124,28
10493,28
178385,76
Установка ТВЧ (ЛЗ-2-67)
7
105
735
4560
684
5244
36708
Шліфувальний верстат (3П732
19
22
418
21976
2637,12
24613,12
467649,28
Разом
94
1533,2
1043282,24
Кран-балка підвісна (КБМН)
5
4
20
1618
161,8
1779,8
8899
Кран мостовий електричний
2
28
56
12410
1241
13651
27302
Електронавантажувач (ЕП-05)
1
1.5
1,5
2310
231
2541
2541
Електрокар (ЕК-2)
3
1.5
4,5
1240
124
1364
4092
Разом
11
82
42834
Всього
105
1615,2
1086116,24
Витрати на транспортування та монтаж технологічного устаткування 12% від вартості обладнання.
Витрати на транспортування і монтаж пічного обладнання (установка піч для цементування (СНУ-5)) складає 15% від вартості установки.
Витрати на транспортування та монтаж підйомно-транспортного устаткування приймаємо 10% від вартості обладнання.
Потужність (кВт) і вартість одиниці обладнання-дані в табл. Д.2.1.
Одна кран-балка підвісна обслуговує 20-25 верстатів і робочих місць, приймаємо 4 одиниці.
Кран мостовий застосовується на ділянці з кількістю верстатів і робочих місць не більше 50, вибираємо 2 одиниці.
Один електрокар обслуговує 35-40 верстатів і робочих місць, вибираємо 2 одиниці.
Електронавантажувач обслуговує один цех, вибираємо 1 одиницю.
Потужність (кВт), і вартість підйомно-транспортного устаткування-дані в табл. Д.3.1.
Витрати на енергетичне устаткування (цехові розподільні пристрої та ін) приймаємо 5 грн. на 1 кВт встановленої потужності (з монтажем).
Розрахунок: 1288,5 кВт · 5 грн = 8076 грн.
Вартість дорогого і довго службовця інструменту (пристосувань) приймаємо 15% від вартості технологічного обладнання.
Розрахунок: 1086116,24 грн · 15% = 162917,436 грн.
Вартість виробничого інвентарю приймаємо в розмірі 2% від вартості обладнання.
Розрахунок: 1086116,24 грн · 2% = 21722,325 грн.

2. Визначаємо потребу у виробничих площах та господарських приміщеннях
Таблиця 2.3 Визначення виробничої площі.
Найменування устаткування
Кількість одиниць, шт.
Габаритні розміри
Коефіцієнт, що враховує додаткову площу.
Площа, зайнята устаткуванням м 2.
довжина
ширина
Фрезерно-центральний верстат (2А931)
2
2,0
1,05
4
16,8
Токарний верстат (16К25)
25
2,79
1,24
3,5
302,715
Вертикально свердлильний верстат (2Н135)
12
1,7
1,03
4
84,048
Токарно-гвинторізний верстат (1М61)
12
1,65
1,52
4
120,384
Вертикально-фрезерний верстат (6С12)
17
2,29
1,08
4
168,178
Піч для цементування (СНУ-5)
7
1,5
2,9
3,5
106,575
Кругло-шліфувальний верстат (3У10А)
19
4,0
2,13
3
485,64
Виробнича площа
1284,34
Вартість будівель обчислюється, укрупнено, виходячи з площі ділянки та прийнятої висоти цеху до підкранових шляхів (9м). Будівельні витрати на 1м 3 будівлі із залізобетонною конструкцією приймаємо 15 грн.
Розрахунок: 1284,34 м 2 · 9 м = 11559,06 м 3 ;
11559,06 м 3 · 15 грн = 173385,9 грн;

Потреба в побутових приміщеннях визначаємо з розрахунку 7м 2 на одного робітника з найбільш завантаженої зміні. Висота побутових приміщень 2.5м.
Розрахунок: 88чел · 7м 2 = 616м 2
616м 2 · 2.5м = 1540м 3
Визначаємо вартість побутових приміщень з розрахунку 18грн за 1 м 3 побутових приміщень.
Розрахунок: 1540м 3 · 18грн = 27720грн
Вартість господарського інвентарю приймаємо в розмірі 1% від вартості виробничої площі та вартості побутових приміщень.
Розрахунок: (173385,9 + 27720) 1% = 2011,059 грн.
3. Скласти вільну відомість основних виробничих фондів
Таблиця 2.4 Вільна відомість основних засобів.
Найменування основних засобів
Розрахункова одиниця
Вартість одиниці, грн
Кількість розрахункових одиниць
Вартість основних засобів, тис. грн
% До загального підсумку
Знос (амортизація ОЗ)
Річна норма,%
Сума, тис. грн.
Будинки і споруди: виробничі
м 3
15
11559,06
173,386
11,5
5
7,245
Побутові
м 3
18
1540
27,72
1,9
5
1,197
Разом
-
13099,06
201,106
13,4
-
8,442
Устаткування технологічне
грн
-
1615,2
1086,116
70,7
15
133,2
Енергетичне
1кВт вуст. Потужності
5
-
8,076
0,5
15
0,966
Підйомно-транспортне
грн.
-
-
42,83
3,2
15
5,954
Інструменти і пристосування
15%
-
-
163
10,6
25
33,3
Виробничий інвентар
2%
-
-
21,722
1,4
25
4,44
Господарський інвентар
1%
-
-
2,011
0,1
25
0,422
Усього:
-
-
1725,967
100
-
186,724
Нематеріальні активи
3% від вартості ОС
-
-
51,779
-
10
3,767
4. Визначаємо витрати на матеріали
Сталь 20Х, ціна 1 тонни - 600 грн.
Транспортно-заготівельні витрати - 5% від оптової ціни матеріалів.
Сталь 20Х, ціна 1 тонни - 630 грн., З урахуванням ТЗВ.
Ціна 1т. Відходів, приймаємо 10% від вартості матеріалу. КІМ-0.76.
5. Розрахуємо вартість технологічної енергії
Технологією виготовлення деталі передбачена термічна обробка. Нагрівання деталі проводиться за допомогою електроенергії. Витрати на електроенергію для термічної обробки деталей можна визначити за формулою:

Е т = З п · Ф д · Н у · К з · К з · Ц е,
Де З п - прийнята кількість установок піч цементування і загартування ТВЧ (ЛЗ-2-67) - 5 шт.
Ф д - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання, - 3890ч.
Н у - встановлена ​​потужність одного агрегату - 105кВт
К з - коефіцієнт завантаження обладнання, - 0.833.
Ц е - ціна одного кВт електроенергії, приймаємо - 0.4грн., За один кВт.
Розрахунок: Е т = 5 · 3890 · 105 · 0.833 · 0.4 = 680477,7 грн.
6. Визначення чисельності робітників за категоріями і розрахунок фонду оплати праці
Таблиця 2.6 Розрахунок чисельності основних робочих
Найменування операції.
Кількість одиниць обладнання
Норма обслуговування
Професія
Розряд робочого
Кількість чоловік у зміну
Змінність
Явочний склад
Центрування
2
1
Фрезерувальник
3
2
2
4
Токарна обробка
25
1
Токар
4
25
2
50
Свердління отворів
12
1
Свердлувальника
3
12
2
24
Фрезерування різьби
12
1
Фрезерувальник
4
12
2
24
Фрезерування шліців
17
2
Фрезерувальник
4
9
2
18
Поверхневе загартування ТВЧ
7
1
Оператор
4
7
2
14
Шліфування шліців
19
2
Шліфувальник
4
10
2
20
Разом
94
77
2
134
Кран-балка підвісна (КБМН)
5
1
Кранівник
4
5
2
10
Кран мостовий електричний
2
1
Кранівник
4
2
2
4
Електронавантажувач (ЕП-05)
1
1
Кранівник
4
1
2
2
Електрокар (ЕК-2)
3
1
Водій
4
3
2
6
Разом
11
11
22
Всього
105
88
156
Розрахунком визначається явочний склад робітників, для отримання облікового складу необхідно збільшити чисельність в 1.08 - 1.1 рази, приймаємо - 1.08.
Розрахунок: 156 осіб · 1.08 = 169 чол.
Таблиця 2.7 Розрахунок чисельності допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування.
Група устаткування
Кількість одиниць обладнання
Норма обслуговував. наладчиком в зміну
Розряд робочого
Кількість чоловік у зміну
Змінність
Явочний склад
Налагоджувальники Фрезерно-центровальний верстат (2А931)
2
4-6
5
1
2
2
Токарний верстат (16К25)
25
14-15
5
2
2
4
Вертикально-свердлильний верстат (2Н135)
12
14-16
5
1
2
2
Резьбофрезерний верстат (Спец.)
12
10-12
5
1
2
2
Шліцфрезерний верстат (5Б63Г)
17
8-10
5
2
2
4
Установка ТВЧ (ЛЗ-2-67)
7
6-10
5
1
2
2
Шліфувальний верстат (ЗП732)
19
8-10
5
2
2
4
Разом наладчиків
-
-
-
10
-
20
Ремонтний персонал Слюсарі ремонтники
94
25-30
4
3
2
6
Слюсарі-елетрікі з ремонту устаткування
105
50-60
4
2
2
4
Слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів
105
60-80
4
2
2
4
Разом ремонтників
-
-
-
7
-
14
Всіх робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування
-
-
-
17
-
34
Таблиця 2.8 Розрахунок чисельності допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням цеху.
Професія допоміжного робітника
Розряд робітників
Норматив обслуговування
Кількість у зміну
Змінність
Явочний склад
Черговий персонал електромонтер
4
1 в зміну
1
2
2
Сантехнік
4
1 в зміну
1
2
2
Транспортно складських фахівців Кранівник
4
1 на одиницю обладнання
6
2
12
Стропальник
4
1 на одиницю обладнання
6
2
12
Водій підлогового транспорту
4
1 на одиницю обладнання
3
2
6
Комірник
4
1 на 60-80 основних виробничих. робітників.
2
2
4
Роздавальник інструменту
4
1 на 60-80 основних виробничих. робітників.
2
2
4
Комплектовщик
4
1 на 60-80 основних виробничих. робітників.
2
2
4
Персонал, зайнятий технічним контролем. Контролер
4
6% від числа основних виробничих. робочих
9
2
18
Контрольний майстер
1 в зміну
1
2
2
Разом:
33
66
З них контролери
10
20
Таблиця 2.9 Чисельність керівників, спеціалістів та інших службовців цеху.
Посада
Рекомендований норматив для цеху з чисельністю робочих 125-200 чоловік.
Прийняте кол-во службовців
1) Лінійне керівництво
Начальник цеху
1
1
Начальник ділянки
За кількістю ділянок
3
Старший майстер
1
1
Майстер
3-5
3
Бригадир
за кількістю бригад
6
2) Технологічна підготовка виробництва
Старший інженер-технолог
1
1
Інженер-технолог
3-4
3
Інженер з інструменту
1
1
3) Оперативне управління виробництвом
Старший диспетчер
1
1
Диспетчер
1
1
4) Організація праці та з / п
Старший нормувальник
1
1
Нормувальник
1
1
5) Техніко-економічне планування
Економіст
1
1
6) Ремонтно-енеггетіческое та ремонтно-механічне обладнання
Механік
1
1
Господарське та транспортне обслуговування
1
1
7) Лічильно-конторські операції
Старший бухгалтер
1
1
Бухгалтер-рахівник
1
1
Табельник
1
1
8) Загальне обслуговування цеху
Прибиральник виробничої площі
2
2
Разом службовців, в тому числі
31
Керівники
17
Фахівці
8
Таблиця 2.10 Зведена відомість працюють у цеху.
Категорія працюючих.
Всього
По змінах
Структура працюючих,%
1
2
Основні працюють.
156
78
78
51,82
Допоміжні робітники.
94
47
47
31,23
Службовці, у тому числі керівники
17
10
7
5,65
Фахівці.
8
6
2
2,66
Інші службовці.
26
13
13
8,64
Усього працюючих.
301
154
147
100%
Розрахунок фонду оплати праці.
33.2% - Збір до Пенсійного фонду.
1.5% - Збір до фонду соціального страхування.
1.3% - Збір до фонду соціального страхування на випадок безробіття.
1.0% - Збір до фонду соціального страхування від нещасного випадку.
Таблиця 2.11 Розрахунок фонду оплати праці робітників-відрядників.
Професія
Числ. за рік. планом
Кількість нормо-годин
Розряд робітників
Годин. Тариф. ставки, грн.
Фонд відрядно з / п за тарифом, тис. грн
Доп. з / п 50% тис. грн.
Разом ФОП, тис. грн
33.2%, тис. грн.
1.5%, тис. грн.
1.3%, тис. грн.
1.0%, тис. грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(3 · 5)
% 6
(6 +7)
% 8
% 8
% 8
% 8
Фрезі-вальник
4
5040
3
5,39
27,17
13,59
40,76
13,53
0,61
0,52
0,41
Токар
50
96000
4
5,96
572,16
286,08
858,24
284,93
12,87
11,16
8,58
Свердло-вщік
24
43200
3
5,39
232,85
116,43
349,28
115,96
5,24
4,54
3,49
Фрезі-вальник
24
45600
4
5,96
271,78
135,88
407,67
135,35
6,12
5,29
4,08
Фрезі-вальник
17
64800
4
5,96
386,21
193,11
579,32
192,33
8,69
7,53
5,79
Оператор
14
24000
4
5,96
143,04
71,52
214,56
71,23
3,22
2,79
2,15
Шліф-вальник
19
72000
4
5,96
429,12
214,55
643,68
243,7
9,66
8,37
6,44
Разом
152
-
-
-
2062,33
1031,16
3039,5
1027,03
46,4
40,22
30,94
Таблиця 2.12 Розрахунок фонду оплати праці робітників-погодинників.
Професія
Числ-ть з років. планом.
Дійсний
Річний фонд часу робітників
СР розряд раб.
Годин. тариф. Ставка, грн.
Фонд з / п за тарифом, тис. грн
Доп. з / п, 40% тис. грн
Разом ФОП, тис. грн
33.2% тис. грн
1.5% тис. грн
1.3% тис. грн
1% тис. грн
Одного робочого
Всіх робітників
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(4 · 6)
(% Від 7)
(7 +8)
% 9
% 9
% 9
% 9
Кранів-щики
15
1860
22320
4
5.57
124.32
49.72
174.04
57.78
2.61
2.26
1.74
Води-ки
6
1860
11160
4
5.57
62.16
24.86
87.02
28.89
1.31
1.13
0.87
Налагодь-чікі
18
1860
37200
5
6.27
233.24
93.3
326.54
108.4
4.9
4.25
3.27
Слюсарі-ремонт
12
1860
29760
4
5.57
165.76
66.30
232.06
77.04
3.48
3.01
2.32
Електро-монтер
2
1860
3720
4
5.57
20.27
8.29
29.01
9.63
0.44
0.38
0.29
Сантех-ник
2
1860
3720
4
5.57
20.27
8.29
29.01
9.63
0.44
0.38
0.29
Кранів-щик
14
1860
22320
4
5.57
124.32
49.73
174.04
57.78
2.61
2.26
1.74
Стро-пальщік
12
1860
22320
4
5.57
124.32
49.73
174.04
57.78
2.61
2.26
1.74
Водій
підлогові. транспор.
6
1860
11160
4
5.57
62.16
24.86
87.02
28.89
1.31
1.13
0.87
Кладо-вщік
4
1860
7440
4
5.57
41.44
16.58
58.02
19.26
0.87
0.75
0.58
Роздавальник інструм.
4
1860
7440
4
5.57
41.44
16.58
58.02
19.26
0.87
0.75
0.58
Комплек-товщік
4
1860
7440
4
5.57
41.44
16.58
58.02
19.26
0.87
0.75
0.58
Контро-лер
15
1860
33480
4
5.57
186.48
74.59
261.07
86.68
3.92
3.39
2.61
Контрол. майстер
2
1860
3720
4
5.57
20.72
8.29
29.01
9.63
0.44
0.38
0.29
Завгосп
1
1860
1860
3
5.03
9.36
3.74
13.1
4.35
0.2
0.17
0.13
Уборщі-ки
2
1860
3720
3
5.03
18.71
7.48
26.19
8.7
0.39
0.34
0.26
Разом
121
-
-
-
-
1296.43
518.57
1815.0
602.5
27.2
23.5
18.1
Таблиця 2.13 Розрахунок фонду праці службовців.
Посада
Кількість штатних одиниць
Оклад на місяць,
Доповнить. з / п., 30%, грн.
Річний фонд оплати праці, тис. грн
33.2% тис. грн.
1.5% тис. грн.
1.3% тис. грн
1.0% тис. грн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(% Від 3)
(2 · (3 +4) · 12)
(% 5)
(% 5)
(% 5)
(% 5)
Начальник цеху
1
2150
645
33.54
11.14
0.5
0.44
0.34
Начальник ділянки
3
1600
480
74.88
24.86
1.12
0.97
0.74
Старший майстер
1
1650
495
25.74
8.55
0.39
0.33
0.25
Майстер
3
1550
465
72.54
24.08
1.09
0.94
0.73
Бригадир
6
1550
465
145.08
48.17
2.18
1.89
1.45
Старший інженер-технолог
1
1600
480
24.96
8.29
0.37
0.32
0.25
Інженер технолог
3
1500
450
70.2
23.31
1.05
0.91
0.7
Інженер з інструменту
1
1550
465
24.18
8.03
0.36
0.31
0.24
Старший диспетчер
1
1450
435
22.62
7.51
0.34
0.29
0.23
Диспетчер
1
1300
390
20.28
6.73
0.3
0.26
0.2
Старший нормувальник
1
1450
435
22.62
7.51
0.34
0.29
0.23
Нормувальник
1
1350
405
21.06
6.99
0.32
0.27
0.21
Економіст
1
1500
450
23.04
7.77
0.35
0.3
0.23
Механік
1
1600
480
24.96
8.29
0.37
0.32
0.25
Старший бухгалтер
1
1550
465
24.18
8.03
0.36
0.31
0.24
Бухгалтер-рахівник
1
1450
435
22.62
7.51
0.34
0.29
0.23
Табельник
1
1400
420
21.84
7.25
0.33
0.28
0.22
Разом
28
674.56
224.02
10.11
8.72
6.75
Таблиця 2.14 Зведена відомість річного фонду заробітної плати
Категорія працюючих
Кількість
Фонд оплати праці, тис. грн.
Середній місячний рівень з / пл., Грн.
Основні робочі
152
3094,5
20358,86
Допоміжні робітники
121
2067,97
17090,66
Службовці, у тому числі Керівники
14
351,78
25127,14
Фахівці
14
322,78
23055,71
Разом по цеху
301
5837,03
85632,37

7. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання
Таблиця 2.15 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Стаття витрат і її зміст
Сума, тис. грн
Норматив або спосіб визначення витрат
1.Затрати на повне відновлення і капітальний ремонт основних виробничих фондів (обладнання, транспортних засобів).
1.1Амортізація:
обладнання
133,2
За розрахунком таблиці 2.4
Транспортних засобів
5,954
Інструментів і пристосувань
33,3
Виробничого інвентарю
4,44
2. Витрати на експлуатацію устаткування (технічний огляд і обслуговування).
2.1 Вартість допоміжних матеріалів для підтримки обладнання в робочому стані.
4.32
40-50 грн в рік на одиницю устаткування; див. розрахунок фонду оплати праці робітників-почасовиків; див. додаток до таблиці 2.15
2.2 Витрати на оплату праці (з нарахуваннями) працівників, які обслуговують (наладчиків, електриків, ремонтників).
765.63
2.3 Вартість використання палива, електроенергії, води, пари, стиснутого повітря та інших видів енергії на приведення в рух верстатів, кранів, підйомного та іншого обладнання.
292.479
3. Витрати на проведення поточного ремонту обладнання і транспортних засобів
56.11
5% від початкової вартості обладнання і транспортних засобів
4. Витрата на внутрішньозаводське переміщення вантажів.
4.1 Витрати оплату праці робітників, зайнятих переміщенням вантажів, підвезення матеріалів на робоче місце і склади (водії авто-і електрокар, машиністи кранів)
742.27
Див розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників;
20% від початкової вартості авто-і електрокар
4.2 Вартість допоміжних матеріалів для експлуатації транспортних засобів (авто-і електрокар)
1.32
5 Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристроїв (не цільового призначення)
33.67
20-30% від вартості інструментів
6 Інші витрати
156.71
5% від фонду оплати праці основних робітників
Разом
2229,4
Додаток до таблиці 2.15. Стаття 2.3 Витрати на електроенергію для харчування верстатів і ін силових машин визначається на підставі витрат рухової енергії та вартості однієї кіловат-години.
Річна витрата електроенергії:
Дійсний фонд часу роботи обладнання, годин
Потужність обладнання, з урахуванням кількості, за видами обладнання, кВт.
Сумарна потужність за видами обладнання, кВтг.
3890
8.8
34232
3890
230
894700
3890
40
155600
3890
68
264520
3890
93.5
363715
3890
648
2520720
3890
16
62240
3890
56
217840
Всього
4513567
Р е = К з · К з · Н у;
Р е - річна витрата електроенергії, кВтг;
К з - коефіцієнт завантаження устаткування в часі (0.9)
К с - коефіцієнт попиту, враховує недовантаження за потужністю і допоміжний час (0.2 +0.15) / 2) = 0.18;
Н у - встановлена ​​сумарна потужність всього устаткування.
Р е = 0.9 · 0.18 · 4513567 = 731197.854кВтч;
Вартість: 731197.854 · 0.4грн/кВт = 292.479тис. грн.
8. Визначити повну собівартість, ціну виробу і фінансові результати підприємства
Таблиця 2.16 Визначення загальновиробничих витрат.
Стаття витрат і її зміст
Сума тис. грн
Норматив або спосіб визначення витрат
1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом
1.1 Витрати на оплату праці працівників апарату управління цеху (з нарахуваннями на зарплату)
312.59
Див розрахунок фонду оплати праці
2. Витрати, пов'язані з оплатою службових відряджень
-
3. Амортизація відрахування
3.1 Амортизація виробничих і побутових приміщень
9.767
Див розрахунок таблиця 2.4
3.2 Амортизація господарського інвентарю
0.488
3.3 Знос нематеріальних активів
4.672
4. Витрати на обслуговування виробничого процесу і вдосконалення технологій.
4.1 Витрати на оплату праці цехового персоналу (з нарахуваннями):
Фахівців, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу та інших працівників, що не відносяться до управлінського персоналу.
1936.75
Див розрахунок оплати праці службовців
4.2 Витрати на проведення поточного ремонту та утримання будівель і споруд
7.18
3% від первісної вартості будівель споруд, 3% від фонду праці основних і допоміжних робітників.
4.3 Витрати, пов'язані із забезпеченням техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог
148.48
5. Інші витрати (витрати по раціоналізації, пожежної та сторожової охорони, недостачі, канцелярські витрати)
156.71
5% від фонду оплати праці робітників.
Разом
2576.637
Таблиця 2.17 Калькуляція собівартості одиниці виробу.
Шрифт рядки
Найменування статей калькуляції
Сума за одиницю, грн
Структуру витрат,%
1
Сировина і матеріали
5.35
-
2
Зворотні відходи
0.24
-
Разом матеріалу за вирахуванням відходів
5.59
14.4
3
Паливо і енергія на технологічні цілі
3.97
10.23
4
Основна заробітна плата (основних робітників)
4.74
12.21
5
Додаткова заробітна плата
2.37
6.1
6
Відрахування на соціальне страхування
2.56
6.59
7
Інші відрахування на заробітну плату
0.071
0.18
8
Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва (30% від стор 4 +5)
2.13
5.48
9
Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення (12% від стор.4 +5)
0.85
2.19
10
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
5.17
13.32
11
Загальновиробничі витрати
5.85
15.07
12
Разом цехова собівартість
33.3
-
13
Загальногосподарські витрати (60% від стор 4 +5)
4.26
10.97
14
Втрати внаслідок технічного неминучого браку (2% від стор 4 +5)
0.14
0.36
15
Інші витрати виробництва (1% від стор.12)
0.33
0.85
16
Разом виробнича собівартість
38.03
-
17
Позавиробничі витрати (1-2% від стор.16)
0.76
1.95
18
Разом повна собівартість
38.8
100
Визначення фінансових результатів.
Основою для розрахунку прибутку є повна собівартість, рентабельність, ціна виробу, а також оббьем виробничої програми.
Приймаються плановий рівень рентабельності (25%) і визначаємо оптову ціну виробу:

Сп - повна собівартість виробу, грн.;
Р - рівень рентабельності,%;

Розрахункова відпускна ціна:
Ц о = Ц + ПДВ, м
де, Н ДС - податок на додану вартість.
Ц о = 48.5 +9.7 = 58.2 грн;
Повна собівартість річного обсягу товарної продукції:
З тп = З п · А, де
А - річний обсяг випуску виробів, шт.
З п - повна собівартість виробу, грн.
З тп = 38.8 · 440 000 = 17072000 грн;
Вартість річного обсягу товарної продукції (без податку на додану вартість, акцизів, торгових і збутових знижок):
Q т = Ц · А;
Q т = 45.8 · 440 000 = 21340000 грн;
Балансова прибуток по товарному випуску планованого періоду (рік):
П б = Q т - З т.і.;
П б = 21340000 - 17072000 = 4268000 грн;
Розрахункова (чиста) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства:
П р = П б - Н, де
Н - загальна сума податків і виплат з балансового прибутку (податок на прибуток - 25%, інші виплати приймаємо - 5%).
П р = 4268000 - 1280400 = 2987600 грн.
Розрахункову рентабельність проектованого підприємства можна розрахувати за формулою:

Фо - вартість основних виробничих фондів, грн.;
Фос - обсяг оборотних коштів, грн.
Вартість оборотних коштів укрупнено можна визначити з умови, що витрати на основні матеріали в їх структурі складають 30%, тоді:

п - число оборотів оборотних коштів за рік.


Термін окупності вкладень в основні виробничі фонди:

Проектований варіант вважається економічно ефективним, якщо розрахунковий термін окупності буде менше нормативного, тобто менше 6.6года.
Термін окупності вкладень в основні виробничі фонди становлять: 12 міс. · 0.54 = 6.48;

Список використаної літератури
А.В. Шегда. Економіка підприємства. - Київ: Знання, 2005.-431с.
Горфинкель В.Я. Економіка підприємства: Підручник .- М., 2003.
Гриньов А.В. Організація та управління на предпрічтіі.-Х., 2004.
Грузинів В.П. Економіка підприємства: Підручник.-М., 2002.
І.М. Петрович. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник. Київ, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
512.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологічний процес виготовлення валу ступеневої
Розробка технологічного процесу виготовлення вала ступеневої
Розмірний аналіз технологічного процесу виготовлення вала ступеневої
Виготовлення валу приводу
Виготовлення вторинного валу коробки передач автомобіля ГАЗ-53
Технологічний процес виготовлення валу в складі коробки швидкостей токарно-револьверного верстата
Статистичні дані про соціально-економічні явища і процеси
Розрахунок валу і розробка конструкції валу
Вихідні дані для аналізу інвестиційних проектів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru