Економічний розвиток Росії в другій половині 40-х - 50-х рр. новації і догми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Мордовський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. Н.П. Огарьова

ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Реферат


по Економічної історії Росії і зарубіжних країн

Економічний розвиток Росії в другій половині 40-х - 50-х рр..:
новації і догми
Виконав: Ганюшкіна Т.В.
залікова книжка № 98/476
студент 3-го курсу 303 групи
з / о спеціальність регіонознавство

Перевірив: Арсентьев В.М.

Саранськ, 2001

ЗМІСТ:

1.Альтернатіви післявоєнного господарського розвитку
2.Денежная реформа 1947 року і розвиток внутрішньої торгівлі
3.Проблеми та труднощі аграрного сектора
4.НТР і структурні зрушення в економіці
5.Недостаткі адміністративно-командних методів управління народним господарством
Економічний розвиток СРСР у другій половині 40-50-х років багато в чому визначалося наслідками Другої світової війни. Вплив війни на економіку країни неможливо оцінити тільки з точки зору втраченого. Масштаби людських втрат і розмір матеріального збитку дійсно поставили економіку перед проблемою браку робочих рук і перед необхідністю відновлювати зруйновану виробничу базу та інфраструктуру. З подібними проблемами, хоча і не в таких масштабах, зіткнулися практично всі країни, по території яких пройшла війна. Однак, оцінюючи можливості повоєнної економіки, фахівці помітили, що країни не тільки багато чого втратили, але й у відомому сенсі виграли від війни. Від руйнувань більшою мірою постраждали комунікації, житла та інша нерухомість, збиток ж, нанесений виробничим потужностям, устаткування, був порівняно меншим. Що ж стосується інвестицій, вкладених у виробництво військової продукції, вони істотно зросли у всіх країнах. Крім того, робота над новими зразками озброєнь сприяла розвитку наукової думки, а більшість наукових ідей, народжених у секретних лабораторіях, з успіхом могли бути використані і в мирному економіці. Економічний підйом, який пережили в 50-ті роки всі індустріальні країни, включаючи СРСР, - один із наслідків використання цього технічного і наукового потенціалу. Поряд зі структурними зрушеннями в економіці, зумовленими переважним розвитком галузей військово-промислового комплексу, у СРСР істотно змінилося розміщення промислової бази. У результаті евакуації на сході країни був створений новий промисловий комплекс, його основу склали оборонні підприємства, що зумовило у майбутньому роль цього регіону в розміщенні та розвитку ВПК. Успішне відновлення повоєнної економіки залежало не тільки від вирішення таких основних завдань, як власне реконструкція (відновлення зруйнованого), реконверсія (переклад військового виробництва на випуск цивільної продукції), а й самого вибору варіанта післявоєнного господарського розвитку країни. 1. Альтернативи післявоєнного господарського розвитку Після війни країна перебувала в розрусі, і гостро постало питання вибору шляху господарського розвитку. Альтернативою могли б стати ринкові реформи, але існуюча політична система не була готова до цього кроку. Директивна економіка все ще зберігала той мобілізаційний характер, який був притаманний їй у роки перших п'ятирічок і в роки війни. Мільйони людей організовано спрямовувалися на відновлення Дніпрогесу, металургійних заводів Криворіжжя, шахт Донбасу, а також на будівництво нових заводів, гідроелектростанцій і т.д. Розвиток економіки СРСР впиралося в її надмірну централізацію. Всі економічні питання, великі і малі, вирішувались тільки в центрі, а місцеві господарські органи були суворо обмежені у вирішенні будь-яких справ. Основні матеріальні і грошові ресурси, необхідні для виконання планових завдань, розподілялись через велику кількість бюрократичних інстанцій. Відомча розпорошеність, безгосподарність і плутанина приводили до постійних простоїв на виробництві, штурмівщини, величезних матеріальних витрат, абсурдним транспортних перевезень з краю в край неосяжної країни. Радянський Союз отримав з Німеччини репарації на суму 4,3 млрд. дол У рахунок репарацій з Німеччини та інших переможених країн в Радянський Союз вивозилося промислове обладнання, включаючи навіть цілі заводські комплекси. Однак розумом розпорядитися цим багатством радянська економіка так і не змогла через загальну безгосподарності, а цінне обладнання, верстати та ін поступово перетворювалися на металобрухт. У СРСР працювали 1,5 млн. німецьких і 0,5 млн. японських військовополонених. Крім того, в системі ГУЛАЙ в цей період містилося приблизно 8-9 млн. в'язнів, чия праця практично не оплачувалася. [8, с.294] Розмежування світу на два ворожі табори мало негативні наслідки для економіки країни. З 1945 по 1950 р. на 35% скоротився зовнішньоторговий оборот із західними країнами, що помітно позначалося на радянській економіці, позбавленої нової техніки і передових технологій. Ось чому в середині 1950-х рр.. Радянський Союз опинився перед необхідністю глибоких соціально-економічних і політичних змін. Оскільки шлях прогресивних змін політичного характеру був заблокований, сузівшісь до можливих (і то не дуже серйозних) поправок на лібералізацію, найбільш конструктивні ідеї, що з'явилися в перші повоєнні роки, стосувалися не політики, а сфери економіки. Центральний Комітет ВКП (б) розглядав різні пропозиції економістів на цей рахунок. Серед них - рукопис "Післявоєнна вітчизняна економіка", що належить С.Д. Александеру. Суть його пропозицій зводилася до наступного: перетворення державних підприємств в акціонерні або пайові товариства, в яких власниками акцій виступають самі робітники і службовці, а керує повноважний виборна рада акціонерів; децентралізація постачання підприємств сировиною і матеріалами шляхом створення районних та обласних Промснаб замість снабсбитов при наркоматах і главках; скасування системи госзаготовок сільськогосподарської продукції, надання колгоспам та радгоспам права вільного продажу на ринку; реформа грошової системи з урахуванням золотого паритету; ліквідація державної торгівлі і передача її функцій торговим кооперативам і пайовим товариствам. Ці ідеї можна розглядати в якості основ нової економічної моделі, побудованої на засадах ринку і часткового роздержавлення економіки, - дуже сміливою і прогресивною для того часу. Правда, ідеям С.Д. Александера довелося розділити долю інших радикальних проектів, вони були віднесені до категорії "шкідливих" і списані в "архів". [3, c.494] Центр, незважаючи на відомі коливання, в принципових питаннях, що стосуються основ побудови економічної і політичної моделей розвитку, зберігав стійку прихильність колишнім курсом. Тому центр був сприйнятливий лише до тих ідей, які не зачіпали основ несучої конструкції, тобто не зазіхали на виняткову роль держави в питаннях управління, фінансового забезпечення, контролю і не суперечили головним постулатам ідеології. Перша спроба реформування командно-адміністративної системи тісно пов'язана із закінченням в березні 1953 р. сталінського періоду в історії СРСР, коли управління країною зосередилось в руках трьох політиків: Голови Ради Міністрів Г.М. Маленкова, міністра внутрішніх справ Л.П. Берії і секретаря ЦК КПРС Н.С. Хрущова. Між ними розгорілася боротьба за одноосібну владу, в ході якої кожен із них розраховував на підтримку партійно-державної номенклатури. Цей новий шар радянського суспільства (секретарі ЦК республіканських компартій, обкомів, крайкомів і ін) готовий був підтримати одного із цих керівників країни за умови надання йому більшої самостійності у вирішенні місцевих питань і, головне, гарантій особистої безпеки, припинення політичних "чисток" і репресій. При дотриманні цих умов номенклатура була готова погодитися на реформи в певних межах, далі яких вона не могла і, не хотіла йти. У ході реформ було реорганізувати або скасувати систему ГУЛАГу, стимулювати розвиток аграрного сектора економіки, провести перетворення в соціальній сфері, понизити напругу постійної "мобілізаційної" у вирішенні господарських проблем і в пошуках внутрішніх і зовнішніх ворогів. Внаслідок складної боротьби на політичному "Олімпі" до влади прийшов підтриманий номенклатурою Н.С. Хрущов, стрімко відтіснив своїх суперників. У 1953 р. був заарештований і розстріляний Л., Берія з абсурдним звинуваченням в "співробітництві з імперіалістичними розвідками" і "змові з метою відновлення панування буржуазії". У січні 1955 р. подав у вимушену відставку Г. Маленков. У 1957 р. була вигнана з вищого керівництва "антипартійну групу" в складі Г. Маленкова, Л. Кагановича, В. Молотова та ін Хрущов, будучи першим секретарем ЦК КПРС, в 1958 р. став ще й Головою Ради Міністрів СРСР. Політичні зміни в СРСР було потрібно закріпити змінами і в економіці. Виступаючи в серпні 1953 р. на сесії Верховної Ради СРСР, Г.М. Маленков чітко сформулював основні напрямки економічної політики: різкий підйом виробництва товарів народного споживання, великі інвестиції в галузі легкої промисловості. Такий корінний поворот, здавалося б, назавжди повинен був змінити принципові орієнтири розвитку радянської економіки, усталені в попередні десятиліття. [8, c.306] Але цього, як показала історія розвитку країни, не відбулося. Після війни кілька разів проводилися різні адміністративні реформи, але вони не вносили докорінних змін в сутність планово-адміністративної системи. У середині 1950-х років були зроблені спроби відмови від застосування мобілізаційних заходів при вирішенні господарських проблем. Через кілька років стало ясно, що це завдання є нерозв'язною для радянської економіки, оскільки економічні стимули розвитку були несумісними з командною системою. Як і раніше потрібно було організовувати маси людей для виконання різноманітних проектів. В якості прикладів можна навести заклики до молоді брати участь в освоєнні цілини, в спорудженні грандіозних "будівництв комунізму" в Сибіру і на Далекому Сході. Як приклад не дуже продуманої реформи можна навести спробу перебудувати управління за територіальною ознакою (1957). У ході цієї реформи було скасовано багато галузеві союзні міністерства, а натомість з'явилися територіальні ради народного господарства (раднаргоспи). Не було порушено даної перебудовою лише міністерства, що відали військовим виробництвом, міністерство оборони, іноземних і внутрішніх справ та деякі інші. Таким чином, була зроблена спроба децентралізації управління. Всього в країні було створено 105 економічних адміністративних районів, у тому числі 70 в РРФСР, 11 - на Україну, 9 - у Казахстані, 4 - в Узбекистані, а в інших республіках - по одному раднаргоспу. У функціях Держплану СРСР залишилося лише загальне планування та координація територіально-галузевих планів, розподіл між союзними республіками найважливіших фондів. Перші результати реформи управління були цілком успішними. Так, вже в 1958 р., тобто через рік після її початку, приріст національного доходу становив 12,4% (у порівнянні з 7% в 1957). Зросли масштаби виробничої спеціалізації і міжгалузевого кооперування, прискорився процес створення і впровадження нової техніки у виробництво. Але, на думку фахівців, отриманий ефект - наслідок не тільки самої перебудови. Справа також у тому, що на якийсь період підприємства виявилися "безгоспними" (коли міністерства фактично уже не функціонували, а раднаргоспи ще не сформувались), і саме в цей період вони стали працювати помітно продуктивніше, не відчуваючи ніякого керівництва "згори". Але як тільки склалась нова система управління, колишні негативні явища в економіці стали посилюватися. Більше того, з'явилися нові моменти: місництво, більш жорстке адміністрування, постійно зростаюча "своя", місцева бюрократія. І хоча зовні нова, "совнархозовская" система управління істотно відрізнялася від попередньої, "міністерської", її суть залишалася тією ж. Зберігався колишній принцип розподілу сировини, продукції, той же диктат постачальника по відношенню до споживача. Економічні важелі просто не могли стати визначальними в умовах абсолютного панування командно-адміністративної системи. Всі реорганізації, в кінцевому підсумку, не приводили до помітних успіхів. Більш того, якщо в 1951-1955 рр.. промислове виробництво збільшилося на 85%, сільськогосподарське - на 20,5%, а в 1956-1960 відповідно на 64,3 і 30% (причому зростання сільськогосподарської продукції йшов, в основному, за рахунок освоєння нових земель), то в 1961-1965 ці цифри стали знижуватися і склали 51 і 11%. Отже, відцентрові сили помітно послабили економічний потенціал країни, багато раднаргоспи виявилися нездатними до вирішення великих виробничих завдань. Вже в 1959 р. розпочалось укрупнення раднаргоспів: слабші стали приєднуватися до більш потужних (за аналогією з укрупненням колгоспів). Доцентрова тенденція виявилася сильнішою. Досить скоро відновилася колишня ієрархічна структура в економіці країни. Вчені економісти і практичні працівники намагалися розробляти нові підходи до економічного розвитку країни, особливо в сфері довгострокового планування і прогнозування, визначення стратегічних макроекономічних цілей. Але ці розробки не були розраховані на швидку віддачу, тому їм не приділялося достатньої уваги. Керівництву країни потрібні були реальні результати в даний час, а тому всі сили направлялися на нескінченні коректування поточних планів. Наприклад, так і не був складений детальний план на п'яту п'ятирічку (1951-1955), а в якості відправного документа, що спрямовував роботу всієї економіки протягом п'яти років, стали Директиви XIX з'їзду партії. Це були всього лише контури п'ятирічки, але конкретного плану не існувало. Така ж ситуація склалася і з шостим п'ятирічним планом (1956-1960). Традиційно слабким було так зване низове планування, тобто складання планів на рівні підприємств. Низові планові завдання часто коректувалися, тому план перетворювався в чисто номінальний документ, що має безпосереднє відношення лише до процесу нарахування заробітної плати і преміальних виплат, які залежали від процента виконання і перевиконання плану. Оскільки, як зазначалося вище, плани постійно коректувалися, то виконувались (або точніше не виконувалися) зовсім не ті плани, які приймалися спочатку планового періоду (року, п'ятирічки). Держплан "торгувався" з міністерствами, міністерства - з підприємствами щодо того, який план вони могли б виконати при наявних ресурсах. Але постачання ресурсів під такий план все одно зривалися, і знову починалися "торги" по цифрах плану, за величиною поставок і т.д. Все це підтверджує висновок про те, що радянська економіка залежала більшою мірою не від грамотних економічних розробок, а від політичних рішень, постійно мінливих в прямо протилежних напрямках і заводять найчастіше в глухий кут. У країні здійснювалися безплідні спроби покращити структуру державного апарату, наділити міністрів, начальників главків, директорів підприємств новими правами або, навпаки, обмежити їх повноваження, поділити існуючі планові органи і створити нові і т.п. Таких "реформ" в 1950-1960-х роках було немало, але жодна з них не принесла реального покращення в роботу командної системи. В основному, при визначенні пріоритетів післявоєнного економічного розвитку, при розробці четвертого п'ятирічного плану - плану відновлення - керівництво країни фактично повернулося до довоєнної моделі розвитку економіки і довоєнним методам проведення економічної політики. Це означає, що розвиток промисловості, в першу чергу важкої, мало здійснюватися не тільки на шкоду інтересам аграрної економіки і сфери споживання (тобто в результаті відповідного розподілу бюджетних коштів), але і багато в чому за їхній рахунок, тому що тривала передвоєнна політика "перекачування" коштів з аграрного сектору в промисловий (звідси, наприклад, безпрецедентне підвищення податків на селянство в післявоєнний період). [3, с.480] 2. Грошова реформа 1947 року і розвиток внутрішньої торгівлі Післявоєнне відновлення економіки вимагало оздоровлення фінансової системи. Засмучені фінанси і прогресуюча інфляція - проблеми, з якими довелося зіткнутися практично всім особам, які воювали країнам, у тому числі і СРСР. Грошова реформа проводилася в складних умовах повоєнної розрухи, нестачі продовольства і карткової системи. До кінця 1947 року в СРСР зберігалась карткова система на продукти харчування і промислові товари для населення. Її скасування планувалася на кінець 1946 року, але через посуху і неврожай цього не сталося. Скасування вдалося провести тільки в кінці 1947 року. До речі, Радянський Союз був однією з перших європейських країн, що скасували картковий розподіл. Але перш ніж відмінити картки, уряд встановив єдині ціни на продукти харчування замість існуючих раніше карткових (пайкових) і комерційних цін. Внаслідок цього вартість основних продовольчих продуктів для міського населення виросла. Так, ціна 1 кг чорного хліба за картками була 1 руб., А стала 3 крб. 40 коп.; Ціна 1 кг м'яса виросла з 14 до 30 руб.; Цукру - з 5,5 до 15 руб.; Вершкового масла - з 28 до 66 крб.; Молока - з 2,5 до 8 крб. При цьому мінімальна заробітна плата складала 300 крб., Середня заробітна плата в 1946 році дорівнювала 475 крб., В 1947 - 550 руб. в місяць. Правда, для низько-і середньооплачуваних категорій робітників і службовців одночасно з єдиними цінами встановлювалися так звані "хлібні надбавки" в середньому близько 110 крб. на місяць, але ці надбавки не вирішували загальну проблему прибутків. [8, с.297] Спочатку скасування карток намічалося провести в 1946 р. Проте низький рівень життя населення і продовольча криза 1946 р., причиною якого стала посуха, змусили радянське керівництво дещо скоригувати колишні плани і перенести скасування карток на кінець 1947 р. Одночасно зі скасуванням карток повинна була проводитися грошова реформа. Обмін грошей розпочався 15 грудня 1947 р., старі гроші обмінювалися на нові у співвідношенні 10:1. Пільгового обміну підлягали вклади в ощадкасах (до трьох тисяч рублів - у співвідношенні один до одного). Пропаганда змальовувала реформу як головний удар по "спекулятивним елементами", насправді саме ця категорія, тобто ділки тіньової економіки, встигли убезпечити свою готівку, своєчасно розукрупнити свої вклади або перевівши готівку в золото, коштовності і т.д. Постраждали в результаті обміну грошей, перш за все люди, які не зберігали заощаджень в ощадкасах, але мали готівкові гроші: серед них переважна більшість становили не "спекулянти", а робочі високих розрядів, технічна інтелігенція, зайняті у шкідливих виробництвах, сільському господарстві та ін Разом з тим, незважаючи на витрати, реформа 1947 р. сприяла стабілізації фінансової ситуації в країні. Менш підготовленої виявилася скасування карткової системи. Керівництво країни прийняло рішення про скасування карток, коли існуючий обсяг продовольчих і промислових товарів не міг задовольнити вільного попиту населення. [3, с.481] Необхідність грошової реформи визначалася повної розбалансованістю грошової системи в роки війни, оскільки різке зростання військових витрат вимагав постійного випуску в обіг величезної кількості грошей, не забезпечених споживчими товарами. Внаслідок значного скорочення роздрібного товарообігу на руках у населення виявилось грошей більше, ніж було потрібно для нормального функціонування народного господарства, а тому купівельна спроможність грошей впала. Крім того, в країні було багато фальшивих грошей, випущених фашистами під час війни. У результаті реформи відбулося вилучення зайвої грошової маси, а сама реформа набула, в основному, конфіскаційний характер. У ході реформи постраждали, головним чином, сільські жителі, які, як правило, зберігали свої накопичення будинку, та спекулянти, нажилися під час війни і не встигли реалізувати великі готівкові суми грошей. З 1 січня 1950 року уряд визнав за необхідне підвищити офіційний курс рубля по відношенню до іноземних валют, і визначило його у відповідності з золотим змістом карбованця (0,222168 г чистого золота), хоча в ті роки цей факт не мав ніякого економічного значення, т. к. встановлений офіційний курс рубля в жодних розрахунках не використовувався. [8, c.299] За даними офіційної статистики середня номінальна заробітна плата робітників виросла за 1928-1954 рр.. більш ніж у 11 разів. Згідно з іншими джерелами, в цей же період вартість життя в Радянському Союзі збільшилася в 9-10 разів, оскільки роздрібні ціни піднімалися постійно. Але якщо загальний індекс роздрібних цін у державній і кооперативній торгівлі в 1928 році взяти за 1, то в 1932 році він склав 2,6; в 1940 - 6,4; в 1947 - 20,1; в 1950 - 11,9. Реальна ж заробітна плата за цей період, виключаючи податки та підписку на позику, але включаючи надбавку до заробітної плати у вигляді безкоштовного медичного обслуговування, освіти та інших соціальних послуг, змінилася таким чином: якщо прийняти рівень заробітної плати 1928 за 1, то в 1937 році вона дорівнювала 0,86; в 1940 - 0,78; в 1944 - 0,64; в 1948 - 0,59; в 1952 - 0,94; в 1954 - 1,19. З 1947 по 1954 р. було проведено сім знижень роздрібних цін (перше - разом з грошовою реформою). Але секрет зниження цін слід шукати в тому величезному їх стрибку, який стався після початку колективізації. Так, роздрібні ціни на печений житній хліб виросли за 1928-1952 роки майже у 19 разів; на яловичину - у 17; на свинину - в 20,5; на цукор - у 15; на соняшникову олію в 34; на яйця - у 19 , 3; на картоплю - у 11 разів. Тому щорічне зниження цін (на кілька відсотків) на основні продовольчі товари (та ще з великим пропагандистським ефектом) здійснити було нескладно. До того ж дане зниження цін відбувалося за рахунок фактичного пограбування колгоспників, оскільки, як зазначалося вище, темпи зростання закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію були набагато нижче, ніж зростання роздрібних цін. І, нарешті, більшість сільського населення майже не відчувало цього зниження цін, тому що державне постачання в сільській місцевості було дуже поганим, в магазини роками не завозили основні продукти харчування. [3, с.504] 3. Проблеми і труднощі аграрного сектора Однією з найголовніших повоєнних завдань було вирішення продовольчої проблеми і виведення сільського господарства з глибокої і затяжної кризи. Як і раніше основний тягар по формуванню засобів для важкої промисловості несло сільське господарство, яке вийшло з війни дуже ослабленим. У 1945 році виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося в порівнянні з 1940 роком майже на 50%. Жорстока засуха 1946 року в черговий раз значно підірвала економічні сили колгоспів і радгоспів. Як і в передвоєнні роки, тривав нееквівалентний товарообмін між містом і селом за допомогою цінової політики. Державні закупівельні ціни на основні види продукції змінювались дуже повільно і не відбивали зміни виробничих витрат. Всі збитки покривались дотаціями або за рахунок державних кредитів, які, як правило, не поверталися, а списувалися. Селяни, не отримуючи майже нічого на трудодні, жили за рахунок особистого підсобного господарства. Але, починаючи з 1946 року, держава стала урізати присадибні ділянки і обкладати господарства великими грошовими податками. Крім того, кожний селянський двір повинен був здавати і натуральний податок м'ясом, молоком, яйцями, вовною та іншою продукцією. Подібна практика по відношенню до сільських жителів продовжувала посилюватися. У 1948 році було настійно "рекомендовано" колгоспникам "продати" державі наявний дрібний домашній худобу, хоча колгоспний Статут дозволяв його тримати. У відповідь на цю "рекомендацію" селяни почали таємно різати худобу, в результаті чого за півроку було забито понад 2 млн. свиней, кіз, овець та ін Колгоспникам все важче ставало продавати продукцію на ринку, оскільки різко підвищилися збори і податки з доходу від продажів. Крім цього, на ринку можна було продавати продукцію тільки при наявності спеціальної довідки про те, що відповідне господарство виконало свої зобов'язання перед державою. Якщо ж документа не було, продукція конфісковувати, а самі селяни піддавалися штрафам, їм загрожувало навіть тюремне покарання як спекулянтам. У 1947 році була підтверджена обов'язкова вироблення мінімуму трудоднів для колгоспників. У разі його невиконання по відношенню до них могло бути застосоване кримінальне покарання. Таким чином, як і в роки перших п'ятирічок, повоєнна село виживала на межі голодної смерті. Керівництво країни намагалося не помічати глибокої кризи в аграрному секторі економіки, і навіть обережні рекомендації щодо пом'якшення командного тиску на село незмінно відкидалися. Знову посилився контроль над господарствами з боку МТС та їх політвідділів. МТС знову отримали право розподіляти планові завдання між колгоспами. Вищі організації через систему МТС диктували господарствам строки сівби, збирання та інших агротехнічних робіт. А голови колгоспів, які порушували ці строки, виходячи, наприклад, із погодних умов, могли отримати суворе покарання. МТС також виробляли обов'язкові заготівлі сільськогосподарської продукції, стягували з колгоспів натуральну плату за виконання механізованих робіт і т.д. Більш того, на початку 1950-х років було проведено укрупнення колгоспів під тим же приводом посилення процесу механізації сільськогосподарського виробництва. У дійсності, укрупнення колгоспів спрощувало державний контроль за господарствами через МТС. Кількість колгоспів в країні скоротилася з 237 тис. у 1950 році до 93 тис. у 1953 році. [8, с.295-296] В області колгоспного права найважливішим післявоєнним актом стало вересневе 1946 постанову "Про заходи по ліквідації порушень Статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах", спрямоване на закріплення за колгоспами відведених їм земельних масивів та запобігання переходу цих земель в індивідуальне користування. Для контролю за виконанням Статуту сільгоспартілі при уряді було створено Раду у справах колгоспів. У квітні 1948 року приймається інша постанова уряду "Про заходи щодо поліпшення організації, підвищення продуктивності та впорядкування оплати праці в колгоспах", скасував таку структурну виробничу одиницю колгоспу, як ланка, і відновити виробничі бригаду в якості основної форми організації праці в колгоспі. [2, c.409-410] Сільське господарство розвивалося дуже повільно. Навіть у відносно сприятливому 1952 валовий збір зерна не досяг рівня 1940 року, а врожайність у 1949-1953 роках становила всього 7,7 ц / га (у 1913 році - 8,2 ц / га). У 1953 році поголів'я великої рогатої худоби було менше, ніж у 1916 році, а населення за ці роки зросла на 30-40 млн. чоловік, тобто продовольча проблема залишалася дуже гострою. Населення великих міст забезпечувалося з перебоями. [8, с.296] Після зміни політичного керівництва країни однією з найголовніших завдань залишалося рішення продовольчої проблеми і виведення сільського господарства з глибокої і затяжної кризи. А оскільки всі резерви народного ентузіазму були вже вичерпані, треба було використовувати матеріальні стимули. Проходив слідом за сесією Верховної Ради Пленум ЦК КПРС у вересні 1953 року прийняв постанову про невідкладні заходи щодо підйому сільського господарства. Ще не можна було відкрито зізнатися в повній неефективності напівзакріпаченою колгоспної системи. Тому було вирішено послабити державний тиск на працівників сільського господарства, знайти шляхи підвищення рентабельності колгоспного виробництва. Одним з перших заходів нового керівництва країни було зниження сільськогосподарського податку (на 1954 рік - в 2,5 рази в порівнянні з 1952 роком), списання недоїмок з податків за минулі роки, збільшення розмірів особистих підсобних господарств колгоспників і присадибних ділянок робітників і службовців у містах і селищах. Були знижені норми обов'язкових поставок державі продукції тваринництва, збільшені закупівельні ціни на продукцію колгоспів і радгоспів, розширені можливості розвитку колгоспних ринків. Так, заготівельні і закупівельні ціни на основні сільськогосподарські продукти до кінця 1950-х років зросли у три рази. З середини 1950-х років сільське господарство вперше за довгі роки стало рентабельним. Помітно збільшилися державні асигнування на розвиток аграрного сектора. Частка витрат державного бюджету на сільське господарство збільшилася з 7,6% у 1950 році до 18% в 1955 році. А всього за 1953-1954 роки капіталовкладення в сільське господарство збільшилися в чотири рази. Збільшився потік тракторів, комбайнів, автомашин, що відправляються на село. З різних установ і наукових інститутів в колгоспи і радгоспи було направлено 120 тисяч фахівців-аграрників для надання реальної допомоги сільському господарству. Була скасована практика проведення сільськогосподарських робіт за вказівкою "зверху", з центру. Тепер рішення про те, де, коли і що сіяти приймали в районах, але все ж не самі господарства. Дозволена державою право збільшувати особисті підсобні господарства, тримати в них худобу і птицю значно поліпшило матеріальне становище не лише селян, але й жителів міст. Незважаючи на те, що особисті підсобні господарства були зовсім невеликими, їх продуктивність була досить високою. Кількість корів в особистому володінні становило в 1959-1965 роках 42-55% загального поголів'я в країні, свиней - 31-37%, овець - 20-22%. На Пленумі ЦК в лютому - березні 1954 року програма підняття цілинних і перелогових земель була прийнята, і в тому ж році почалося масове освоєння цілини. Першими туди були відправлені укладені з численних таборів, а слідом за ними прибули за комсомольськими путівками загони молоді. На цілинних землях стали створювати радгоспи. До середини 1956 року розорано і засіяно 33 млн. га нових земель у Заволжя, Оренбурзької області, в Північному Казахстані, Західному Сибіру, ​​на Алтаї і в інших районах країни. А всього в сільськогосподарський оборот було залучено майже 42 млн. га ріллі. Це дозволило в значній мірі вирішити продовольчу проблему. Так, якщо в 1954 році в Радянському Союзі все було зібрано 85,5 млн. т. зерна, з них 27,1 млн. т. - на цілинних землях, то в 1960 році - відповідно 125,5 і 58,7 млн. т. Однак це нове грандіозне починання в перші ж роки зіткнулося зі звичайною безгосподарністю, безпечністю. Не були побудовані зерносховища, не було залізниць, не вистачало автомашин, щоб вивозити хліб на елеватори. Все це вимагало значних витрат, і вартість зерна на цілині в 1954-1964 роки була на 20% вище, ніж в основних зерносіючих районах. На освоєння нових земель були направлені величезні державні ресурси, які забиралися у традиційних зернових районів, що опинилися через це у важкому становищі. В області колгоспного права в березні 1955 р. новим постановою уряду "Про зміну практики планування сільського господарства" скасовувався старий порядок деталізованого планування в колгоспах (МТС, райвиконком, колгосп). За новими правилами райвиконкоми стали доводити до колгоспів тільки загальні показники за обсягом заготовок і натурою, конкретне планування свого виробництва стали здійснювати самі колгоспи. У березні 1956 р. Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС прийняли постанову "Про Статут сільськогосподарської артілі і надалі розвиток ініціативи колгоспників в організації колгоспного виробництва і управління справами артілі". Самі колгоспи тепер могли визначати розміри присадибних ділянок, кількість худоби, що знаходиться в особистій власності, встановлювати мінімум трудоднів, приймати в артіль і виключати з неї. При цьому загальні принципи Статуту (не подільність земельного фонду колгоспу і ін) залишалися в силі. З 1958 р. (після реорганізації МТС) були скасовані обов'язкові поставки сільгосппродукції і натуроплати, замість них був встановлений порядок закупівлі сільгосппродукції державою. Одночасно з цим були змінені принципи оплати праці в колгоспі: вводилися щомісячне авансування колгоспників і форма грошової оплати за диференційованими розцінками праці. [2, c.409-410] Бажання Хрущова швидше наздогнати Америку вело до авантюризму в центрі і на місцях. Всюди створювалася видимість небувалих успіхів, широко практикувалися приписки, народжувалися "рекорди" і "почини". У кожній області, краї, республіці з'явилися "маяки": зразкові господарства (колгоспи, бригади, ланки) і окремі працівники (доярки, комбайнери), на яких слід було рівнятися іншим. При цьому всі розуміли, що для таких "маяків" створені особливі умови, що їх досягнення не що інше, як показуха. Виходячи з тези про тимчасове, минущий характер колгоспно-кооперативної власності, у другій половині 1950-х років керівництво країни почало проводити політику масового перетворення колгоспів у радгоспи, перетворення колгоспників-селян у сільськогосподарських робітників. Число радгоспів збільшилася з 4857 (1953) до 10078 (1964). [8, c.314-315] Одночасно став зживатися досить своєрідний сектор економіки, що залишився ще з часів непу - промислова кооперація, на частку якої в 1955 році припадало 8% всієї промислової продукції. Промартілі випускали різноманітні вироби повсякденного побуту, виконували різні послуги. У 1956 році в державну власність переведені найбільш великі промартілі. У 1958 році було прийнято рішення ліквідувати МТС, а техніку продати колгоспам. Але так як в цей же час різко піднялися оптові ціни на техніку, МТС стали розпродавати її за зрослими цінами. Однак у колгоспів не було коштів для придбання цієї техніки. Багато механізатори, які працювали в МТС, не хотіли вступати в ті колгоспи, чиї поля вони обробляли, і прагнули знайти роботу в інших місцях. Сільське господарство відразу втратило половину кваліфікованих робочих кадрів. Експлуатація техніки в колгоспах погіршилася з-за низького рівня обслуговування. Оскільки поспішні "шарахання" частіше за все не давали швидких позитивних результатів, то державні керівники частенько поверталися до колишніх, звичним для них методів управління. При цьому ніхто не хотів признатися, що всі провали радянської економіки залежать не від конкретних виконавців, а закладено всередині самої командної системи. Всього через кілька років після початку реформи стали "буксувати", відкочуватися назад. Вже до 1959 року було вилучено багато оголошені раніше пільги. Городянам знову заборонялося мати в своїх господарствах худобу, який слід було продати в колгоспи і радгоспи. Були введені обмеження на продаж та заготівлю кормів для особистих підсобних господарств, почалася кампанія проти "спекулянтів" на колгоспних ринках. 4. НТР та структурні зрушення в економіці Науково-технічний прогрес після Другої світової війни пішов такими високими темпами, що перетворився на справжню науково-технічну революцію (НТР). У ході революції наука стала безпосередньою продуктивною силою суспільства. Серед головних компонентів НТР - найширше застосування електроніки та електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), реактивної техніки, ядерної енергії та квантових генераторів (лазерів), полімерних матеріалів із заданими властивостями і тому набагато більш економічними в порівнянні з природним ми матеріалами, генної інженерії в біології і багато іншого. Машини в дуже значній мірі замінили не тільки ручний, а й розумову працю людини. Індустріальна епоха початку змінюватися епохою інформаційної. НТР відкрила буквально нову еру в розвитку машинного виробництва - автоматизацію виробничих процесів, що дозволило незмірно підняти швидкості робочих процесів, раніше обмежених можливостями людського організму. Автоматичні лінії, цехи і навіть цілі підприємства, стали показником нового типу промислового виробництва, де об'єднані згідно обраному людиною варіанту робота двигуна, робочих машин, транспортних пристроїв і установок з пакування готової продукції. Народившись на військовій ниві, НТР різко удосконалила військову техніку. Гонка нових озброєнь охопила всі роди військ: сухопутні, повітряні, морські. Головним результатом стало створення нового типу стратегічної зброї: термоядерних (водневих) бомб (1955), багаторазово перевищують руйнівну силу атомних зарядів, і їх носіїв - балістичних міжконтинентальних ракет (1957 р. - перший висновок ракетою в космос супутника Землі) - як стаціонарних (у шахтах), так і мобільних (на атомних підводних човнах). У 1961 р. відбулося випробування радянської надпотужної водневої бомби на Новій Землі. [4, с.96-97] Але НТР безглузде без підвищення реальних доходів населення: новітня електронна побутова техніка і засоби особистого транспорту стали доступні широким верствам населення розвинених країн. У СРСР цей процес відбувався набагато повільніше, оскільки основні плоди НТР поглинала мілітаризація. Розділ світу на дві ворожі системи мало самі негативні (перш за все, економічні) наслідки для внутрішнього життя СРСР. У 1952 році прямі військові витрати становили 25% державного бюджету, тобто всього в два рази менше, ніж у військовому 1944 році. Крім того, на рубежі 1940-1950-х років промислово розвинені країни приступили до впровадження у виробництво досягнень сучасної науково-технічної революції, і це привело їх до нового, постіндустріального етапу розвитку. Радянська директивна економіка, через її сверхцентралізованності, відсутність ініціативи і підприємливості в різноманітних господарських структурах, виявилась нездатною до широкого впровадження науково-технічних розробок у виробництво (крім військово-промислового комплексу) і почала стрімко відставати від країн з ринковою економікою. До того ж, ці країни стали помітно випереджати Радянський Союз за рівнем життя населення, щодо забезпечення різних демократичних прав і свобод. СРСР, відгороджений від усього світу "залізною завісою", прагнув не допустити "згубного впливу" Заходу на радянський народ, використовуючи ресурси репресивного апарату. Всі культурні, громадські, спортивні, особисті зв'язки з зарубіжними країнами знаходились під пильним наглядом відповідних організацій. З 1945 по 1950 роки на 35% скоротився зовнішньоторговий оборот із західними країнами, що помітно позначалося на радянській економіці, позбавленої нової техніки і передових технологій. [8, c.303] Як і в роки перших п'ятирічок, основна увага приділялася розвитку важкого машинобудування, металургії, паливно-енергетичного комплексу. У цілому, за роки четвертої п'ятирічки (1946-1950) було відновлено і побудовано наново більше 6 тис. великих промислових підприємств. Легка і харчова промисловість фінансувалися, як і раніше, за залишковим принципом, і їх продукція не задовольняла навіть мінімальні потреби населення. До кінця четвертої п'ятирічки виробництво споживчих товарів, так і не досягло довоєнного рівня. Продовжувалася політика перерозподілу коштів із соціальної сфери на користь тяжкої промисловості. Щорічно населення країни повинне було підписуватися на державні позики. У середині 1950-х років почалося масове житлове будівництво, яке було переведено на промислову основу. Почали зводити будинки з залізобетонних панелей, що помітно скорочувало терміни будівництва. І все ж, незважаючи на небувалий розмах будівництва будинків, житлова проблема залишалася далекою від вирішення. Поряд зі структурними зрушеннями в економіці, зумовленими переважним розвитком галузей військово-промислового комплексу, у СРСР істотно змінилося розміщення промислової бази. У результаті евакуації на сході країни був створений новий промисловий комплекс, його основу склали оборонні підприємства, що зумовило у майбутньому роль цього регіону в розміщенні та розвитку ВПК. Оскільки Радянський Союз зазнав величезних людських втрат під час війни, радянське керівництво ще в 1948 році розпорядився більш "економно" використовувати укладених у системі ГУЛАГу, тобто не допускати їх масову загибель від недоїдання, непосильної роботи, відсутність медичної допомоги. Була встановлена ​​невелика заробітна плата для "ударників", збільшені норми пайків. Але ці заходи не дали очікуваних результатів. Більш того, на рубежі 1940-1950-х років по всій країні - від Комі до Казахстану і Колими - прокотилася хвиля повстань в'язнів ГУЛАГу, які були жорстоко придушені. Перед урядом постала дилема: або йти по шляху поліпшення умов утримання ув'язнених, або закрити всі табори. Збільшення ж державних витрат робило цю систему нерентабельною, до того ж вона могла функціонувати тільки при постійному поповненні людьми, які потрапили в жорна репресій. Але оскільки нове керівництво країни боялося відновлення нових репресій, воно пішло по другому шляху. У 1953-1954 роках з в'язниць, посилань, таборів стали повертатися люди. До 1956 року система ГУЛАГу була скасована, і почався процес реабілітації засуджених за політичними мотивами. На XX з'їзді КПРС (лютий 1956 р.) була дана критична оцінка всім цим подіям і підведена риска під цілою епохою. Незважаючи на недомовленості і витрати, це був перший крок до громадянського миру в суспільстві, до кардинальних реформ у всіх сферах, і перш за все, в економіці. Реабілітація невинно засуджених стала не тільки політичним, але і чисто економічним чинником зростання, оскільки мільйони фахівців вийшли з таборів, отримали втрачені цивільні права, змогли застосувати свої знання та досвід у народному господарстві. Великі зміни відбувалися у всіх галузях економіки. Так, помітна увага стала приділятися промисловості, особливо її технічному рівню. У 1955 році на Пленумі ЦК була засуджена, як помилкова, "теорія" про відсутність морального зносу техніки при соціалізмі, яка мала широке поширення в науці. Застосування на практиці цієї теорії призвело до того, що вітчизняна промисловість виявилась далекою від досягнень науково-технічної революції, що розгорнулася в усьому світі. Було підкреслено, що найголовніше в даний час для промисловості - це "всебічне підвищення технічного рівня виробництва на базі електрифікації, комплексної механізації і автоматизації". Недарма в одному з виступів академіка П. Капіци прозвучало порівняння радянської промисловості з іхтіозавром, тваринам з величезним тулубом і маленькою головою, тобто малося на увазі, що роль науки у вітчизняній промисловості дуже незначна. У середині 1950-х років стало очевидним, що без визнання пріоритетного розвитку нових напрямків у науці Радянському Союзу буде важко витримати не просто економічне, а, перш за все, військове протистояння з Заходом. Саме на рубежі 1950-1960-х років з'явився знаменитий гасло: "Наука повинна стати безпосередньою продуктивною силою соціалістичної економіки". Були кинуті величезні фінансові, матеріальні та людські ресурси на розвиток окремих напрямків фундаментальних наук і природознавства (фізики, хімії, біології, кібернетики). [8, c.309] Однак розвиток промисловості йшло за рахунок екстенсивних факторів. Як і раніше, будувались тисячі нових підприємств, але мало приділялося уваги підвищенню ефективності наявних потужностей. Поступово посилювалися структурні диспропорції: якщо в 1940 році на частку важкої індустрії припадало 61,2% всієї випуску промислової продукції, то в 1960 році цей показник збільшився до 72,5%, що, у свою чергу, призвело до зниження обсягів виробленої продукції народного споживання . [8, c.310] Економічне становище СРСР на рубежі 1950-1960-х років залишалося досить напруженим. Економіка працювала з найбільшим напругою, на межі своїх можливостей. 5. Недоліки адміністративно-командних методів управління народним господарством Етапи розвитку радянської економіки - це етапи розвитку адміністративно-командної системи управління народним господарством (АКС). Елементи АКС з'явилися ще в Першу світову війну. Можна виділити наступні етапи: 1913-1928 рр.. - Перехід від ринкової економіки до планово-централізованої моделі (АКС); 1928-1940 рр.. - Період становлення основ АКС; 1950-1970 рр.. - Розквіт АКС; 1970-1989 рр.. - Період занепаду АКС; 1990-93 рр.. - Період ліквідації АКС. Адміністративно-командна система - це спосіб організації економіки та суспільного життя, характерний для пройшли через пролетарські революції країн із запізнілою індустріалізацією. Основні риси: жорстко-централізоване управління на базі державної власності; використання в управлінні не стільки економічних, скільки політичних та ідеологічних регуляторів. На думку багатьох економістів альтернативи АКС не було в той історичний період розвитку нашої країни. Справа в тому, що, одним з факторів є переважаючий тип працівника. Сама система пристосовується до типу працівника, формує його, але в той же час тип працівника значною мірою визначає характер системи. Працівник при АКС - це переважно, працівник, для якого характерний дотоварний індивідуалізм. Буває індивідуалізм буржуазний, дрібнобуржуазний, товарний, коли людина хоче виділитися з колективу, щоб перевершити інших в економічному відношенні. При дотоварном індивідуалізм людина прагне не переробити більше за інших. У 30-х р. переважали типом працівника були люди, які свого часу пішли з села, економіка НЕПу була їм не до душі (розорилися селяни, селяни - бідняки, безкінні селяни). АКС як модель господарювання пристосовувала до себе масового працівника, а масовий працівник пристосовувався до неї. І товарний дрібнобуржуазний індивідуалізм був, зрештою, замінений примітивним колективізмом, витоки якого - у розпаду общинному свідомості. Періоди розвитку АКС можна простежити за даними економічного розвитку Росії. 1861-1913 рр.. - Темпи приросту ВНП склали, на думку американського вченого Абрама Бергсона, 2,65% в рік .. У перехідний період від ринкової до планово-централізованій системі ВНП впав до 0,5-0,7% на рік. У період становлення основ адміністративно-командної системи (1928-1940) ВНП зріс до 5,1% на рік. Західна статистика відрізняється від радянської тим, що її дані очищені від інфляційних компонентів. У період розквіту АКС ВНП склав приблизно 5% на рік. У період занепаду АКС ВНП - 2% на рік. У період ліквідації АКС ВНП падав на 5% на рік (тобто темпи зростання були негативними). Ці дані, звичайно, нижче даних радянської статистики. Наприклад, за даними радянської статистики в 1928-55 рр.. ВНП зростав на 10,4% в рік, а за західними джерелами цей показник склав 4,6% на рік, хоча це все одно дуже високий темп зростання ВПН для того часу. У сталінський період темпи економічного зростання і за даними західної статистики виявляються дуже високими. АКС могла забезпечити темпи приросту ВНП 6% на рік, тобто в 1,8 рази вище, ніж дореволюційна ринкова економіка. Але на підставі цих даних не можна сказати, що АКС ефективніше ринкової системи, тому що потрібно брати темпи зростання ВНП за весь період існування, а за цими даними темпи зростання АКС виявляються нижче. Забезпечення темпів зростання ВНП в умовах АКС було небездоганним (ГУЛАГ, трагедія російського селянства та ін.) В умовах адміністративно-командного управління економіка мала розподільний характер, держава брала на себе всі права та обов'язки з виробництва і розподілу товарів і послуг. Тобто управління народним господарством характеризувалося суворою централізацією і розподілом. Проте така система на ділі показала свою неефективність. З економічної точки зору ідеальну модель соціалізму, з тими чи іншими варіаціями, можна звести до наступних положень: всі права власності належать державі. Це - так звана "загальнонародна власність". Приватна власність ліквідується; господарство управляється з єдиного Центру, який і вирішує, Що, як і для кого виробляти; ринковий механізм як децентралізована система зв'язку на основі цінових сигналів знищується. Передбачається, що така система господарського устрою здатна усунути всі дефекти ринку, пов'язані з невизначеністю, нерівномірним розподілом доходів, циклічними спадами й взагалі неминучими відхиленнями від стану рівноваги. Ринок - не ідеальна система, тому, вважають соціалісти, необхідно його замінити науково розробленим, раціональним плануванням. Здійсненна чи реалізація соціалістичних теоретичних моделей? Відповідь на це питання можна дати, звернувшись до практики адміністративно-командного управління в епоху будівництва соціалізму і комунізму в СРСР, країнах Східної Європи, на Кубі і взагалі колишньому соціалістичному таборі. Проте теоретична неспроможність такої системи була розкрита ще в кінці XIX - початку XX століття в працях багатьох економістів. Величезний внесок у розвінчання ідей про можливість побудови соціалізму внесли вчені австрійської школи Людвіг фон Мізес, Фрідріх фон Гаєк. Адміністративно-командна система передбачає єдиний Центр, який повинен сконцентрувати величезну кількість інформації, з тим, щоб спустити вниз планові завдання. Проте сама концентрація інформації в єдиному плановому органі виявляється нерозв'язним завданням. Дійсно, в умовах обмежених ресурсів суспільства необхідно здійснювати численні вибори - Що, як і для кого виробляти. У ринковій економіці проблема вибору вирішується за допомогою механізму цін. Зміна відносних цін і граничних норм заміщення є тим орієнтиром, який підказує виробникам, що виробляти, а споживачам - що купувати. В умовах адміністративно-командного управління, ці механізм не працює. [6, с.12] Система управління радянським народним господарством неодноразово реформувалася. Наприклад, управління промисловістю до кінця 20-х - початку 30-х років була 4-х ланкою. За результатами реформи 1934 р. у нашій країні виникла 3-х і 2-х звенная система управління. Зміни в схемі управління зводилися до змін підпорядкування. Підприємства підпорядковувалися то через трест виробничо-територіальним управлінням, то безпосередньо центру. Замість Главків, створювалися Виробничо-територіальні Управління. Те ліквідувалася функціональна система управління, то відроджувалася. Так з 1936 р. посилився процес дроблення Наркоматів. Загалом на цій базі тривала еволюція системи управління радянською промисловістю до кінця 50-х років, у всякому разі до реформи 1957 р., коли була зроблена спроба переходу на галузеву систему управління за регіональною ознакою. Але не залежно від реформ управлінських структур розвиток промисловості йшло за рахунок екстенсивних факторів. Як і раніше, будувались тисячі нових підприємств, але адміністративно-командні методи управління народним господарством не сприяли підвищенню ефективності наявних потужностей. Поступово через недосконалість планування посилювалися структурні диспропорції. Спроби реформування системи управління в 50-х р. більше скидалися на поспішні "шарахання" і частіше за все не давали швидких позитивних результатів, тому державні керівники поверталися до колишніх, звичним для них методів управління. Радянська директивна економіка, через її сверхцентралізованності, відсутність ініціативи і підприємливості в різноманітних господарських структурах, виявилась нездатною до широкого впровадження науково-технічних розробок у виробництво (крім військово-промислового комплексу) і почала стрімко відставати від країн з ринковою економікою. При цьому ніхто не хотів признатися, що всі провали радянської економіки залежать не від конкретних виконавців, а закладено всередині самої командної системи. У результаті чого в економіці і виникла макроекономічна незбалансованість: нерівномірність у розвитку окремих секторів і галузей народного господарства. Це проявлялося, перш за все, в гіпертрофованому розвитку певних галузей (ВПК, важке машинобудування), частка якого в сукупному суспільному продукті на кінець 80х-складала 68% - ці галузі поглинали левову частку інвестицій, сировини, матеріалів, кваліфікованої робочої сили, тим самим ще більш "обездолівая" інші галузі. Створення небаченого за своїми масштабами ВПК, поглинав щорічно не менше 2 / 3 економічного потенціалу країни, на утримання якого щорічно витрачалося 18-20% національного доходу. Це й зумовило відставання галузей, які не працювали у ВПК, що призвело до уповільнення темпів економічного зростання, до дефіциту, до імпорту; нерівномірність у техніко-технологічній основі різних секторів і галузей. Це виражалося в поганому матеріальному оснащенні багатьох галузей, у вкрай занедбаному стані інфраструктури (транспортне, складське господарство, енергетична галузь, інформаційна, комунальна, соціальна - відставали в плані технічного оснащення і розвитку). глибоко деформованою виявилася структура аграрно-промислового комплексу, що відображала загальну незбалансованість національної економіки. Все це призвело до негативних тенденцій економічного розвитку Росії і неухильного зниження темпів економічного розвитку. Панування адміністративно-командних методів управління народним господарством в нашій країні призвело, врешті-решт, до закономірного підсумку - кризи всієї системи. У рамках колишньої системи, назрілі макроекономічні проблеми вже неможливо було вирішити, знадобилися глибокі структурні реформи не тільки в економіці, але і в соціально-політичному житті країни. Реформи стали життєвою необхідністю, тому що необхідно було вирішити проблему структурно-інвестиційної перебудови на сучасній техніко-технологічній основі. Після війни гостро постало питання вибору шляху господарського розвитку. Проявом розумної послідовності було б оголошення ринкових реформ в СРСР в 1945 році, тобто із закінченням війни подібно до того, як в 1921 році економічна надзвичайщина була скасована тоді, коли закінчилася війна. Ще не пізно було в 1965-му, коли було розпочато "Косигінскіе" реформи, але три роки потому "празька весна" так налякала радянських вождів, що вони оголосили вічну зиму і в СРСР. Ще можна було в 1985-му, але все, на що виявилося здатним тодішнє керівництво, - рижковская "кооперативна реформа". У результаті Росія знову, як вже бувало, втратила шанс стати в ряд передових держав. [7] Післявоєнний економічний ріст в СРСР мав кілька джерел. Перш за все, директивна економіка все ще зберігала той мобілізаційний характер, який був притаманний їй у роки перших п'ятирічок і в роки війни. Крім того, Радянський Союз отримав з Німеччини репарації на суму 4,3 млрд. дол У рахунок репарацій з Німеччини та інших переможених країн в Радянський Союз вивозилося промислове обладнання, включаючи навіть цілі заводські комплекси. Однак розумом розпорядитися цим багатством радянська економіка так і не змогла через загальну безгосподарності, а цінне обладнання і верстати поступово перетворювалися на металобрухт. У СРСР працювали 1,5 млн. німецьких і 0,5 млн. японських військовополонених. Крім того, в системі ГУЛАГ в цей період містилося приблизно 8-9 млн. в'язнів, чия праця практично не оплачувалася. До числа джерел економічного зростання можна віднести тривала політику перерозподілу коштів із соціальної сфери на користь тяжкої промисловості. Якщо ж озирнутися назад, то всі роки перших п'ятирічок, воєнні і повоєнні роки були для країни часом екстремального, надзвичайного розвитку. У цей період насущні потреби населення відкладались на потім. Майже 25 років економіка працювала з величезною напругою, на межі своїх можливостей. Всі досягнуті успіхи були сплачені надлюдською ціною. Радянська директивна економіка, через її сверхцентралізованності, відсутність ініціативи і підприємливості в різноманітних господарських структурах, виявилась нездатною до широкого впровадження науково-технічних розробок у виробництво (крім військово-промислового комплексу) і почала стрімко відставати від країн з ринковою економікою. Вживаються спроби реформування командно-адміністративної системи не привели до позитивного результату. Але оскільки керівництво СРСР ініціювало тільки реформи в певних межах, в кінцевому підсумку все це виявилося марними спробами вдосконалення адміністративно-командної системи. Вивчаючи даний період економічної історії Росії, доводиться констатувати, що радянське керівництво, розпочинаючи до реформ, не мало комплексної перспективної програми подальшого розвитку країни. Цим пояснюються численні, позбавлені здорового глузду, повороти в економічній політиці. Це призводило до поспішності і у визначенні термінів досягнення поставленої мети, і у виборі методів їх здійснення, що часто знецінювало позитивний ефект від нововведень. ЛІТЕРАТУРА: Геллер М., Некрич А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу від 1917 року до наших днів. Кн.1, 2. - М., 1995. Ісаєв І.А. Історія держави і права України: Повний курс лекцій - М.: Юрист, 1994. Історія Росії. ХХ століття / О.М. Боханов, М.М. Горінов, В.П. Дмитрієнко та ін - М.: Изд-во АСТ, 1996. Лойберг М.Я. Історія економіки: Навчальний посібник - М.: Инфра-М, 1998. Наше Батьківщину. Досвід політичної історії. Т.1, 2 - М., 1991. Основи теорії перехідної економіки: Навчальний посібник / За ред. проф. Кисельової Е.А., проф. Чепуріна М.М. - К.: Кіровська обласна друкарня, 1996. Отто Лаціс Who is містер Путін? / / Нові Известия, 28.12.2000 Тимошина Т.М. Економічна історія України: Навчальний посібник / За ред. проф. М.М. Чепуріна - М.: Інформаційно-видавничий Дім "Філін", Юридичний Дім "Юстіцінформ", 1999. Шмельов Н.П., Попов В.В. На переломі. Економічна перебудова в СРСР. - М., 1989.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
114.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально-економічний розвиток Росії в другій половині XVIII ст
Соціально економічний розвиток Росії в другій половині XVIII ст
Економічний розвиток Росії в другій половині XIX століття
Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Росії в середині та другій половині
Соціально економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX ст
Соціально-економічний та політичний розвиток УРСР у другій половині 50-х в 80-ті рр. ХХ
Розвиток транспорту в Росії в другій половині XIX ст
Розвиток транспорту в Росії в другій половині XIX століття
Соціально-економічний розвиток Казахстану у другій половині XIX століття початку XX століття
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru