Економічна оцінка розробки і впровадження у виробництво нової техніки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Характеристика пристрою

В даний час для забезпечення високої ефективності суспільного виробництва визначальне значення має правильний економічний підхід до планування, виробництва та експлуатації створюваних виробничих і невиробничих машин, а також пристроїв перетворювальної техніки. Тому при здійсненні заходів науково-технічного (НТП) необхідно правильно давати економічну оцінку розробці і впровадженню нової техніки.
У рамках даного дипломного проекту проводиться розрахунок економічного ефекту від модернізації електроприводу установки для притирання зубчастих коліс.
Розрахунок економічної ефективності проводиться по всьому циклу розробки і реалізації за встановлений для кожного етапу період.
Характеристика пристрою, для якого розраховується економічний ефект, представлений у табл.1.
Таблиця 1
Характеристика пристрою
Найменування техніки (технічних пристроїв, приладів, і т.д.)
Характер
функціонування
Сфера впровадження
і використання
системи
Програма випуску шт / рік
Термін служби системи, років
Автономно функціонуюча система
функціонує як частина іншої системи
виробнича
невиробнича
АЕП з коробкою передач
-
+
+
-
5
5
АЕП з частотним керуванням
-
+
+
-
5
5

2. Розрахунок економічного ефекту

Розрахунок поточних витрат.
Поточні витрати включають витрати, що враховуються у складі собівартості продукції за статтями калькуляції.
Розрахунок ведеться по продукції (послузі) у сфері використання техніки (у кінцевого споживача).
Для розрахунку поточних витрат згрупуємо витрати за такими статтями калькуляції:
1. Сировина і матеріали
2. Зворотні відходи (віднімаються)
3. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати
Отримані за даною статтею витрати для нової техніки зведені в табл.2. Дані отримані за прайс-листів фірм Siemens, Mitsubishi, НТМК ВАТ - м. Нижній Тагіл, "ВАТ" Електромашина "м. Прокоп'євськ,, прайсам Platan.ru.
Таблиця 2
Відомість витрат на покупні вироби для нової техніки

п / п
Найменування, індекс комплектуючих виробів та напівфабрикатів
Кількість, шт.
Ціна,
руб.
Загальні витрати,
руб.
1
ЕД Асинхронний МТН712-10
2
250000
500000
2
Інвертор SIMOVERT MASTERDRIVES VECTOR CONTROL
2
725200
1450400
3
Активний випрямляч MASTERDRIVES Active Front End
1
2303000
2303000
4
Імпульсний датчик XCC 3510PS84CB
4
10500
42000
5
Командоконтроллери PRE120N8
1
15200
15200
6
ПЛК Simatic S7
1
25700
25700
7
Технологічна плата T300
2
2300
4600
8
Додаткові елементи силового каналу
Укрупнений розрахунок
4000
4000
9
Елементи системи управління
2000
2000
Разом
4346900
4. Паливо і енергія на технологічні цілі.
Складають в основному витрати на електроенергію при виготовленні та складанні електроприводу, і при його налаштуванні і налагоджування.
Витрат по даній статті немає.
5. Основна заробітна плата виробничих робітників.
Отримані за статтею 5 розрахункові дані зведені у таблиці 3.
(Інформація з годинниковим тарифними ставками представлені ВАТ "Червоний пролетар").
Таблиця 3
Основна заробітна плата виробничих робітників для нової техніки / аналога.

п / п
Операція
Трудомісткість операцій нормо-годину (Н-ч)
Спеціальність робочого
Кваліфікаційний розряд робочого
Годинна тарифна ставка
Основна
Заробітна плата
3
Збірка ЕП
40
Електромонтажник
II
48, 19
1927,6
4
Налаштування /
Регулювання СУ і ЕП
16
Регулювальник
VI
57,83
925,28
Разом
2852,88
6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників
Витрати за цією статтею приймемо в розмірі 10% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З допнов = З осннов * 0,1 = 2852,88 * 0,1 = 285,29 руб.
З допа = З осна * 0,1 = 398,87 * 0,1 = 39,89 руб. - Для аналога.
7. Відрахування у позабюджетні фонди
Витрати, що включаються до статті 7 встановлюються від суми основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників. Приймемо їх у розмірі 35,6%.
З отчнов = ΣЗ * 0,356 = (2852,88 +285,29) * 0,356 = 1117,18 руб.
З зневіряться = ΣЗ * 0,356 = (398,87 +39,89) * 0,356 = 156,2 руб.
8. Витрати на підготовку і освоєння виробництва
Витрати за цією статтею приймемо в розмірі 0,5% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З освнов = З отчнов * 0,005 = 2852,88 * 0,005 = 14,26 руб.
З осваемие = З зневіряться * 0,005 = 398,87 * 0,005 = 1,99 руб.
9. Відшкодування зносу інструментів і пристосувань цільового призначення.
Витрати, що входять в дану статтю приймемо рівними 7% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З ізннов = З освнов * 0,07 = 2852,88 * 0,07 = 199,7 крб.
З допа = З осваемие * 0,07 = 398,87 * 0,07 = 27,92 руб.
10. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Витрати, що входять до даної статті, приймемо рівними 70% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З содной = З освнов * 0,7 = 2852,88 * 0,7 = 1997 руб.
З сода = З осваемие * 0,7 = 398,87 * 0,7 = 279,21 руб.
11. Цехові витрати
Витрати включаються до статті 11, приймемо на рівні 160% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З цехнов = З освнов * 1,6 = 2852,88 * 1,6 = 4564,6 руб.
З цеху = З осваемие * 1,6 = 398,87 * 1,6 = 638,19 руб.
12. Загальнозаводські витрати
Витрати, що входять до даної статті, приймемо в розмірі 110% від основної заробітної плати виробничих робітників
З завнов = З освнов * 1,1 = 2852,88 * 1,1 = 3138,17 руб.
З завал = З осваемие * 1,1 = 398,87 * 1,1 = 438,76 руб.
13. Позавиробничі витрати
Витрати, що включаються до статті 13, приймемо в розмірі 2% від виробничої собівартості.
З внепнов = С * 0,02 = 4346900 * 0,02 = 86938 руб.
З внепан = С * 0,02 = 74512,2 * 0,02 = 1490,42 руб.
Таблиця 4
Калькуляція собівартості одиниці продукції, що виготовляється

п / п
Стаття калькуляції
Витрати, руб.
1
Сировина і матеріали
-
2
Зворотні відходи (віднімаються)
-
3
Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати
4346900
4
Паливо і енергія на технологічні цілі
-
5
Основна заробітна плата виробничих
робочих
2852,88
6
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
285,29
7
Відрахування до позабюджетних фондів
1117,18
8
Витрати на підготовку і освоєння виробництва
14,26
9
Відшкодування зносу інструментів і пристосувань цільового призначення
199,7
10
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
1997
11
Цехові витрати
4564,6
12
Загальнозаводські витрати
3138,17
13
Позавиробничі витрати
86938
14
Повна собівартість
4448007,08

3. Розрахунок одноразових витрат

Розрахунок кошторисної вартості розробки конструкторської документації.
Для розрахунку кошторисної вартості розробки конструкторської документації вимагається визначення трудомісткості розробки і кошторисної вартості, що припадає на 1 людину-годину (1 чол. - Год) цієї роботи.
Трудомісткість роботи розраховується за типовими нормами часу на розробку конструкторської документації, за аналогом або будь-яким іншим методом, застосовуваним у практиці.
Кошторисна вартість 1 чол. - Ч. конструкторських робіт визначається в розмірі статей витрат. Для конструкторських робіт приймемо такий їх перелік.
1. Основна заробітна плата
В основну заробітну плату включається заробітна плата безпосередніх розробників конструкторської документації - конструкторів (Зо).
Вона розраховується за формулою:

де С Ч1 - середньогодинна ставка конструктора по i-му етапу (виду роботи) проектування, руб.; n - число етапів (видів робіт) проектування. Середньогодинна ставка конструктора З Ч1 визначається за формулою:

де Q ДК - сума посадових окладів конструкторів, зайнятих на i-му етапі проектування (береться за штатним розписом або за схемою посадових окладів); N Е1 - число конструкторів, зайнятих на i-му етапі.
де Т Е1 - трудомісткість i-го етапу (Т Е1 можна прийняти за аналогом або нормативами); Ф Д - річний дійсний фонд часу роботи конструктора, годину. Результати розрахунку основної заробітної плати зведені в табл.5 (приймаємо рівними для аналога і нової техніки). Ведення за посадовими окладами представлені ВАТ "Червоний пролетар".
Таблиця 5
Відомість основної заробітної плати виконавців конструкторської документації (конструкторів)

п / п
Етап, (вид
Роботи)
Трудомісткість
Етапу, (виду роботи), н-год.
Посада
Виконавця
Із зазначенням
категорії
Посадовий
Оклад
виконавця
Середньогодинна
Ставка
виконавця, руб.
Чисельність виконавців на кожному етапі проектування, чол
Оплата праці по етапу, руб.
1
Розробка принципової схеми
30
Інженер-конструктор 1 кат.
9100
54,81
1
1644,3
2
Розробка програмного забезпечення
10
Інженер програміст 1 кат.
8500
51, 20
1
512
3
Розробка конструкції
8
Інженер-конструктор 2 кат.
8500
51, 20
1
409,6
4
Розробка КД
30
Інженер-конструктор 3 кат.
8500
51, 20
1
1536
Разом
4101,9
2. Додаткова заробітна плата.
Витрати за цією статтею приймемо в розмірі 10% від основної заробітної плати виробничих робітників.
З доп = З осн * 0,1 = 4101,9 * 0,1 = 410,19 руб.
3. Відрахування у позабюджетні фонди.
З отч = З осн * 0,356 = 4101,9 * 0,356 = 1460,27 руб.
4. Витрати на відрядження
Витрати на відрядження приймемо в розмірі 15% від основної заробітної плати.
З кім = З осн * 0,15 = 4101,9 * 0,15 = 615,28 руб.
5. Витрати на матеріали
Витрати на матеріали приймемо в розмірі 3% від суми основної та додаткової заробітної плати.
З мат = ΣЗ * 0,03 = (4101,9 +410, 19) * 0,03 = 135,36 руб.
6. Витрати на спецобладнання
Витрати, що включаються до цієї статті, приймемо в розмірі 5% від суми основної та додаткової заробітної плати.
З з = ΣЗ * 0,05 = (4101,9 +410, 19) * 0,05 = 225,6 крб.
7. Інші прямі витрати
Інші прямі витрати приймемо рівними 10% від суми основної та додаткової заробітної плати.
З інш = ΣЗ * 0,1 = (4101,9 +410, 19) * 0,1 = 451,2 руб.
8. Накладні витрати
Накладні витрати приймемо в розмірі 80% від основної заробітної плати.
З нак = З осн * 0,8 = 4101,9 * 0,8 = 3281,52 руб.
Сума витрат по перерахованим вище статтях видатків становить собівартість 1 чол. - Ч. Роботи з проектування і доопрацювання конструкторської документації (С Ч-Ч).
Загальна кошторисна вартість конструкторських робіт розраховується за формулою:
З к = ΣТ Е1 * З Ч-Ч * (1 + в/100),
де З к - загальна кошторисна вартість конструкторських робіт; З Ч-Ч - собівартість 1 чол. - Ч. конструкторських робіт; в - відсоток прибутку від розробки конструкторської документації, приймемо рівним 20% від собівартості.
Загальна кошторисна вартість конструкторських робіт у розрізі калькуляційних статей приводиться в табл.8.

Таблиця 6
Кошторисна вартість конструкторських робіт

п / п
Стаття витрат
Витрати,
руб.
1
Основна заробітна плата
4101,9
2
Додаткова заробітна плата
410, 19
3
Відрахування у позабюджетні фонди
1460,27
4
Витрати на відрядження
615,28
5
Витрати на матеріали
135,36
6
Витрати на спецобладнання
225,6
7
Інші прямі витрати
451,2
8
Накладні витрати
3281,52
Прибуток
2136,26
Кошторисна вартість
12817,58
Для розрахунку вартості дослідного зразка З ВП можна використовувати наступну формулу
З ОП = С М (1 + К НП),
де С М - собівартість виготовлення одного досвідченого зразка, розраховується за формулою
З М = Ц З П Т Р До ПР (1 + К соц / 100 + До накл / 100),
де Ц - вартість матеріалів і комплектуючих виробів, руб.; З П - середня річна ставка заробітної плати робітника експериментального виробництва (приймається рівною 8,3); Т Р - нормативні витрати праці, чол. - Ч. (приймаються рівними 0,6); До ПР - коефіцієнт, що враховує планові виплати робітникам за результатами роботи експериментального виробництва (приймається рівним 1,4); До соц - відсоток відрахувань у позабюджетні фонди (приймається рівним 1,50); До накл - відсоток накладних витрат експериментального виробництва (приймається рівним 1,80); До НП - частка прибутку, включається у вартість комплектуючих виробів.
См = 4448007,08 * 8,3 * 0,6 * 1,4 * (1 +1,5 / 100 +1,8 / 100) = 32034885,04 руб
Вартість досвідченого зразка становить З ВП = С М (1 + +0,15) = 36840117,79 руб. для нової техніки.

4. Розрахунок витрат на НДР і підготовку виробництва продукції

Кошторисна вартість науково-дослідних робіт (НДР) зі створення та вдосконалення техніки визначається але основі встановленого співвідношення між кошторисною вартістю планованих НДР і наступних за ними дослідно-конструкторських робіт (ДКР). Приймемо кошторисну вартість НДР 40% від кошторисної вартості розробки та доопрацювання конструкторської документації.
З нир = З кд * 0,4 = 12817,58 * 0,4 = 5127,03 руб.
До витрат, пов'язаних з підготовкою до використання і освоєння техніки, можна віднести витрати з надання технічної допомоги підприємству при виконанні цих видів робіт, надання допомоги в процесі серійного виробництва, витрат з авторського нагляду, а також супутні капітальні вкладення. Вартість робіт з надання технічної допомоги підприємству з підготовки та освоєння техніки приймемо в розмірі 20% від вартості розробки конструкторської документації.
З тих = З кд * 0,2 = 12817,58 * 0,2 = 2563,52 руб.
Вартість робіт з надання технічної допомоги підприємству в процесі серійного виробництва визначимо в розмірі 5% від вартості розробки конструкторської документації.
З нир = З кд * 0,05 = 12817,58 * 0,05 = 640,88 руб.
Авторський нагляд визначимо в розмірі 3% від вартості розробки конструкторської документації.
З авт = З кд * 0,03 = 12817,58 * 0,03 = 384,52 руб.
Витрати на придбання нової техніки розраховуються за її ціною, яка визначається на основі врахування витрат і середньої норми прибутку на ринку або в галузі, а також витрат на доставку і монтаж техніки (20000 руб). Розрахункові дані по одноразовим затратам зведені в табл.7.
Таблиця 7. Відомість одноразових витрат

п / п
Витрати
Сума, руб.
1
Розробка і доробка КД
12817,58
2
Виготовлення дослідного зразка
36840117,79
3
Науково-дослідні роботи
5127,03
4
Технічна допомога з підготовки та освоєння
техніки
2563,52
5
Технічна допомога в процесі серійного
виробництва
640,88
6
Авторський нагляд
384,52
7
Доставка
20000
Разом одноразові витрати
36881651,32
Сума одноразових витрат, наведених у таблиці 7, підставляється у формулу [6] для розрахунку витрат на реалізацію заходу.
З Г = І + (К Р + Е Н) - К,
де І - річні поточні витрати; К Р - норма реновації нової техніки; Е Н - норматив приведення різночасних витрат і результатів, чисельно рівний нормативу капітальних вкладень (Е Н = 0,1); К - одноразові витрати.
З ГНОВ = 22499 * 5 + (0,1638 +0,1) * 139102 = 149190 руб.
З ГАН = 28252 * 5 + (0,1638 +0,1) * 162184 = 169431 руб.
Вартісна оцінка результатів.
Вартісна оцінка результатів у виробника у сфері виробництва техніки визначається як сума основних Р 0 і супутніх Р С Г результатів:
,
Вартісна оцінка основних результатів виробництва техніки визначається за формулою:
,
де Ц - ціна одиниці продукції; В - програма випуску.
Р С Г = 0 Ціна аналога визначається за формулою:
Ц а = С а + Н пр = С а + З а * 0,25 = С а * 1,25 = 28252 * 1,25 = 35315 руб.
С а - собівартість аналога; Н пр - норма прибутку (* 25% від собівартості). Ціну нового виробу приймаємо рівну вартості аналога.
Ц н = Ц а = 35315 руб.
Р 1нов = Р 1ан = 35315 * 5 = 176 575 руб.
Розрахунок економічного ефекту за розрахунковий період.
Сумарний економічний ефект за розрахунковий період.

де Е р - економічний ефект за розрахунковий період; Р т - вартісна оцінка результатів за розрахунковий період; З т - вартісна оцінка витрат за розрахунковий період.

5. Розрахунок періоду повернення одноразових витрат і прибутку підприємства

Період повернення одноразових витрат Т р визначається послідовним складанням величин (Р t-H t) * α t до моменту, поки одержувана сума не зрівняється з величиною одноразових вкладень, приведених до розрахункового року. Період повернення зіставляється з тривалістю розрахункового періоду Т н (повинно виконуватися умова Т рн).
Період повернення одноразових витрат становить:

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
106.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки
Аналіз впровадження прогресивних технологічних процесів та нової техніки на підприємстві
Розрахунок економічної ефективності впровадження нової техніки і передових методів обслуговування
Розрахунок економічної ефективності впровадження нової техніки в сфері її експлуатації на руднику 1Ру
Економічна оцінка розробки і застосування програмного забезпечення в системах телекомунікацій
Економічна оцінка розробки і застосування програмного забезпечення в системах телекомунікацій
Техніко-економічна оцінка доцільності впровадження нового виду послуги з ремонту блоку циліндрів
Розробка медіапроекту впровадження нової послуги в косметичному салоні
Управління процесом виробництва нової техніки
© Усі права захищені
написати до нас