Економічна оцінка регіонального потенціалу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Соціально-економічне становище Пермського краю

Найважливішим конкурентною перевагою Пермського краю є його високий економічний потенціал.
Пермський край - високорозвинений промисловий регіон і входить до числа "опорних" регіонів Російської Федерації.
Соціально-економічне становище Пермського краю на сьогоднішній день можна вважати задовільним.
Край має у своєму розпорядженні значними природними ресурсами, серйозним економічним потенціалом і відносно високим рівнем життя населення. За багатьма соціально-економічними показниками Пермський край входить до числа провідних регіонів Росії.
У той же час зберігаються, а в деяких випадках розвиваються суперечності та проблеми соціально-економічного розвитку.
Загальна динаміка економічного розвитку Пермського краю, що склалася в серпні 2009 року, характеризується:
призупиненням процесів відновлення обсягів виробництва у промисловості;
як і раніше низьким рівнем обсягів будівельних робіт, що відображає слабку інвестиційну активність в економіці;
нестійким становищем сільського господарства (на відміну від попередніх місяців другий місяць поспіль йде зниження виробництва);
деяким пожвавленням вантажоперевезень, темп зростання яких у серпні виявився максимальним за останні п'ять місяців;
продовженням падіння споживчого ринку: традиційного сезонного пожвавлення в торгівлі не сталося, навпаки, темп падіння в серпні виявився найвищим у цьому році.
З урахуванням цих тенденцій і розвитку в попередні місяці темп зниження обсягу виробництва товарів і послуг в регіональній економіці в січні-серпні дещо скоротився, величина індексу реального зростання регіональної економіки склала за вісім місяців 2009 року 85,7% (за сім місяців 2009 року - 84 , 6%, в січні-серпні 2008 року - 106,8%) [5, с.78].
Рівень промислового виробництва в серпні склав 77,5% у річному вираженні, що гірше як результатів липня (92,0%), так і середнього за попередні 7 місяців (79,3%) [5, с.78].
У цілому за 8 місяців рівень промислового виробництва склав 82,2% до відповідного періоду минулого року (що трохи краще за результат за перші сім місяців, за які індекс промвиробництва склав 80,3%) [5, с.78].
Почасти негативні результати пояснюються ефектом "високої бази" (у серпні 2008 року зростання промисловості був 108,2%, рік до року). Але в цілому, негативний результат серпня в порівнянні з попереднім місяцем обумовлений більш низькими результатами в обробних виробництвах (73,1% проти липневого 90,3%, рік до року) та в секторі енергетики (виробництво і розподіл електроенергії, газу і води, 90 , 3% проти 96,8% відповідно) [5, с.79].
Гірше попереднього місяця зафіксовано результати практично в усіх видах діяльності обробної промисловості, серед яких слід виділити наступні:
оброблення деревини та виробництво виробів з дерева та целюлозно-паперове виробництво - 83,8% і 98,7%, рік до року (74,0% і 91,7% в цілому за вісім місяців відповідно);
машинобудівний сектор: виробництво машин та устаткування - індекс за серпень склав 62,6% рік до року (71,3% за 8 місяців), виробництво електроустаткування - 78,8% і 80,0% відповідно, виробництво транспортних засобів та устаткування - 51 , 0% і 95,2% відповідно;
металургійне виробництво - 45,8% і 78,4% відповідно.
Значно погіршився місячний показник виробництва в текстильній промисловості - 28,9% у річному вираженні (79,9% - за 8 місяців 2009 р).
Краще, ніж у попередньому місяці, результати в наступних ключових видах діяльності:
хімічне виробництво - серпневий індекс склав 80,1% [2] у річному вираженні (64,6% в цілому за вісім місяців);
виробництво коксу та нафтопродуктів - 100,2% та 95,5% відповідно;
виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів - 68,5% і 47,5% відповідно [5, с.80].
Підтримує загальнопромислову динаміку, як і в попередні місяці, видобуток паливно-енергетичних корисних копалин - індекс виробництва в серпні склав 101,5% рік до року (102,6% - в цілому за вісім місяців).
Динаміка обсягу робіт, виконаних за видом діяльності "Будівництво", провалилася в негативну область до мінімального з лютого 2009 року значення - 70,8% до попереднього місяця, в цілому за 8 місяців - 83,7% (у порівнянних цінах). За січень-серпень 2009 року обсяг виконаних робіт склав 34068,9 млн. рублів.
Обсяг випущеної продукції сільського господарства за 8 місяців 2009 року у фактичних цінах склав 13737,2 млн. рублів, що фактично - на рівні минулого року (темп росту - 100,1% у порівнянній оцінці). При цьому в серпні, як і місяцем раніше, обсяг виробництва знижувався - 97,3% (у липні - 96,9% у річному виразі).
За січень-серпень 2009 року перевезено вантажів всіма видами транспорту (по великим та середнім організаціям) 31543,1 тис. тонн вантажів або 73,0% до січня-серпня 2008 року, в тому числі залізничним транспортом - 19537,8 тис. тонн ( 63,8%), автомобільним транспортом - 12005,3 тис. тонн (95,3%). Безпосередньо за серпень обсяг транспортних перевезень збільшився в порівнянні з попереднім місяцем на 23,3% (максимум за останні 5 місяців). Вантажообіг склав 24503,6 млн. т-км (83,0% до січня-серпня 2008 року).
Оборот організацій по повному колу за січень-серпень 2009 року за всіма видами економічної діяльності склав 956,9 млрд. руб. (74,9% до січня-серпня 2008 року) [5, с.80].
У видобутку корисних копалин обіг знизився на 24,3%, на підприємствах обробних виробництв - на 30,7% (у тому числі в хімічному виробництві - на 37,1%, у виробництві коксу та нафтопродуктів - на 32,4%). Зростання обороту з основних промислових видів діяльності (C, D, E) спостерігався тільки у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 104,9% до відповідного періоду 2008 року [5, с.80].
Оборот в оптовій і роздрібній торгівлі знизився на 30,1%, в будівництві - на 18,8%, в операціях з нерухомим майном, оренди та надання послуг темп росту обороту склав 129,1% [5, с.80].
Сальдований фінансовий результат великих і середніх організацій склав за підсумками семи місяців 2009 року 54,5 млрд. рублів, що на 52,9% нижче результатів відповідного періоду минулого року (при цьому прибуток підприємств і організацій за цей період знизилася на 46,5%, а збитки зросли в 2,4 рази). У той же час за липень сальдований прибуток у порівнянні з попереднім місяцем зросла на 55,4%. Частка прибуткових організацій склала за підсумками семи місяців року 60,2% (у січні-липні 2008 року - 69,6%) [5, с.81].
Таким чином, попередній аналіз соціально-економічного розвитку регіону дозволяє зробити ряд наступних висновків.
Класифікація галузей регіону за рівнем конкурентного потенціалу дозволяє згрупувати їх в чотири основні категорії, для кожної з яких використовується певна стратегія галузевого розвитку:
експортоорієнтовані галузі (паливно-енергетичний комплекс, хімічна і нафтохімічна промисловості, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловості);
галузі, що мають науково-технічний потенціал для створення конкурентоспроможних виробів і технологій (висока хімія і фармацевтика, розробка нових матеріалів, окремі підгалузі машинобудування, аерокосмічна, природоохоронні, інформаційні та медичні технології, технології вивчення надр, трубопровідний транспорт вугільної суспензії і ін);
галузі, не експортують продукцію за кордон, але мають потенціал імпортозаміщення на внутрішньому ринку як Пермського краю, так і Росії (харчова промисловість, промисловість будівельних матеріалів, меблева промисловість, окремі підгалузі сільського господарства, окремі підгалузі машинобудування та ін);
галузі, в сьогоднішньому стані не мають перспектив з точки зору міжнародної конкурентоспроможності (легка промисловість, виробництво велосипедів, виробництво тютюнових виробів та ін.)
Перша група галузей здатна розвиватися на основі самофінансування, що стосується, перш за все, до нафтогазового сектору і виробництва мінеральних добрив. Для підвищення їх міжнародної конкурентоспроможності необхідний розвиток інфраструктури Пермського краю, а також ринкових і регіональних інститутів. Ці галузі повинні стати основою формування конкурентоспроможних у світовому масштабі економічних кластерів, що буде передумовою зростання їх експорту.
Друга група галузей - це високотехнологічні галузі, які можуть бути конкурентоспроможними на світовому ринку тільки за умови створення на регіональному рівні дієвих стимулів до їх розвитку, що застосовуються у світовій практиці. Для цих галузей необхідно розробити заходи щодо стимулювання експорту, із залучення прямих іноземних інвестицій, які сприятимуть їх форсованого зростання. Зазначені галузі повинні увійти до складу цих у Пермському краї кластерів.
Для третьої групи галузей необхідна регіональна підтримка, розробка заходів із залучення в ці галузі прямих іноземних інвестицій, позарегіональних інвестицій. Необхідно також передбачити інші джерела фінансування та додаткові форми підтримки. Дані галузі повинні доповнити формуються в Пермському краї кластери.
Четверта група галузей має невеликі і знижуються в часі частки ринку. В даний час для даної групи галузей особливо відчутно тиск міжнародної конкуренції, яке посилиться після приєднання Росії до СОТ. Певні регіональні субсидії з крайового бюджету можуть підтримати деякі з цих галузей, однак при існуючому рівні їх розвитку це не представляється доцільним. Механізм ринкової конкуренції покаже можливість їх розвитку, у разі успішної конкуренції з імпортом дані галузі можуть перейти в третю групу.
Аналіз інвестиційної привабливості Пермського краю буде проведений нами в порівнянні з Нижегородської областю.
Інвестиційний клімат обох регіонів є досить привабливим і відповідно до рейтингу інвестиційної привабливості регіонів Росії, складеним аналітиками рейтингового агентства "Експерт РА" обидва ці регіону мають рейтинг інвестиційної привабливості - 2В.
Аналізуючи інвестиційний розвиток Пермського краю, необхідно зробити ряд наступних висновків.
Весь 2008 рік динаміка регіональних інвестицій була позитивною і демонструвала тенденцію розвитку, що склалася в регіоні з 2006 року.
Тим не менш, з жовтня 2008 року інвестиції в розвиток бізнесу в Пермському краї стали різко падати. Негативна динаміка цього показника зберігалася протягом усього четвертого кварталу, більше того, з кожним місяцем ситуація погіршувалася [2, с.3].
У результаті зростання січня - вересня був фактично знівельовано, і індекс обсягу інвестицій в основний капітал у 2008 році, за даними Пермьстата, склав 100,8% в порівнянній оцінці, аналогічна динаміка спостерігалася в 2004 році [2, с.3].
Втім, і це незначне зростання було досягнуто завдяки інвестиційній активності малого бізнесу. За даними Пермьстата, динаміка вкладень середнього та великого бізнесу була негативною: - 2,3% в порівнянній оцінці.
Окремі галузі економіки Пермського краю також показали зниження обсягів інвестицій в основний капітал. Зокрема, індекс в торгівлі - 95,5%, в будівництві - 89,3%, у готельному та ресторанному бізнесі - 31,7%. У той же час галузь транспорту продемонструвала збільшення обсягів капітальних вкладень на 13,3% в порівнянній оцінці, галузь зв'язку - на 6% [2, с.3].
Якщо говорити про промисловому секторі, то тут у 2008 році зафіксовано зниження обсягу інвестицій в основний капітал на 3% - за рахунок видобувної промисловості та енергетики (мінус 8,6% і 8,3% відповідно). Обсяг вкладень у рамках обробного сектора в цілому залишився на незмінному рівні, але динаміка окремих галузей була дуже нерівномірною. Найбільше зниження продемонстрували целюлозно-паперове виробництво (-56%), виробництво гумових та пластмасових виробів (-89,5%) і транспортне машинобудування (-96,8%). У той же час ряд галузей змогли кратно збільшити обсяг інвестицій: деревообробка - в 2 рази, виробництво апаратури для радіо, телебачення і зв'язку - в 6,7 рази [2, с.3].
Як і раніше, інвестиційна активність в економіці Пермського краю залишається висококонцентрованою. Третина всіх вкладень (36,6%) була спрямована у галузі обробної промисловості, 81% всього обсягу було забезпечено п'ятьма галузями (обробна промисловість, транспорт, видобувний сектор, операції з нерухомістю та енергетика).
Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал не зазнала істотних змін: як і раніше третина з них припадає на позикові кошти, дві третини - на власні (36,5% і 63,5% відповідно).
З числа позикових джерел упевнено лідирують бюджетні кошти (13,6% від регіонального обсягу інвестицій в основний капітал), з-поміж власних - прибуток (36,7%), тоді як за рахунок амортизації здійснюється 25,6% всіх капітальних вкладень в краї [ 2, с.3].
Зовсім іншу динаміку продемонстрували іноземні інвестиції в економіку Пермського краю. За даними Пермьстата, сукупний обсяг вкладень, спрямованих у 2008 році з-за кордону, склав 475,2 млн. доларів, що в 2,1 рази перевищує аналогічний показник попереднього року. Нагадаємо, в 2008 році приріст склав 49,7% [2, с.3].
При цьому обсяг прямих інвестицій в 2008 році збільшився ще більш значно - в 3,5 рази і склав 130,6 млн. доларів США. Це збільшення відбулося за рахунок зростання обсягу внесків у статутний капітал (у 3,4 рази) і кредитів, отриманих від закордонних співвласників підприємств (у 4 рази) [2, с.3].
Нижегородська область в цілому також постраждала від наслідків глобальної економічної кризи, але, тим не менш, видно позитивна динаміка інвестиційної активності регіону.
У Нижньогородській області за підсумками 9 місяців 2009 року обсяг інвестицій зріс на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Зростання інвестицій в регіоні відбувається на тлі спаду інвестиційної активності в цілому по країні. У РФ за 9 місяців поточного року загальний обсяг інвестицій зменшився на 19% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У Нижегородській області обсяг інвестицій в основний капітал у період з січня по вересень 2009 року збільшився на 14% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року [4, с.34].
Влада області розраховує, що в 2010 році зростання інвестицій в основний капітал збільшиться в 1,5 рази в порівнянні з 2009 роком.
Раніше повідомлялося, що в Нижегородській області в першому півріччі обсяг інвестицій в основний капітал (по повному колу підприємств) склав 82,7 млрд. рублів, темп зростання (ІФО) інвестицій в основний капітал за січень-червень 2009 року порівняно з січнем-червнем 2008 року склав 114,5% [8, с.74].
Обсяг іноземних інвестицій в Нижегородській області в 2009 році збільшилися в 1,7 рази в порівнянні з попереднім роком - до 708,5 мільйона доларів, говориться в повідомленні Ніжегородстата.
У 2009 році інвестиції з-за кордону отримали 53 підприємства області в обсязі 708 500 000 доларів США, що в 1,7 рази перевищило рівень 2008 року. У структурі коштів, що надійшли питома вага прямих інвестицій становив 44,2%, інших інвестицій - 55,6% [8, с.75].
За даними служби статистики, найбільш активними інвесторами виступали компанії Великобританії (31,4%), Німеччини (11,2%), Кіпру (18,2%), Нідерландів (11,7%), Туреччини (10,1%) і Австрії (6,6%) [8, с.75].
Згідно з повідомленням, основний обсяг інвестицій був спрямований на створення і розвиток обробних виробництв - 78,4%, зокрема, у виробництво транспортних засобів та устаткування - 32%, у хімічне виробництво - 15,4%, у виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів - 10 , 6%, у виробництво машин та устаткування - 7,9%, у виробництво гумових та пластмасових виробів - 7,5%, у целюлозно-паперове виробництво, видавничу та поліграфічну діяльність - 4,6% [8, с.75].
У 2009 році з області були спрямовані інвестиції за кордон у розмірі 54,3 мільйона доларів, з яких 64% у Нідерланди і 24,8% до Німеччини [8, с.75].
Інвестиційний клімат Нижегородської області - один з найсприятливіших на території Росії. Захищеність інвестицій регіональним законодавством, яке визнано експертами найуспішнішим в країні, потужна система фінансових і нефінансових пільг, що надаються бізнесу, дозволяють інвесторам ефективно реалізувати наявний у регіону значний економічний і ресурсний потенціал.
Інвестиційна діяльність в Нижньогородській області регулюється спеціальним обласним законодавством. У розвиток основного інвестиційного обласного закону прийнята система нормативно-правових документів, що регламентує окремі етапи інвестиційного процесу, що робить механізм взаємодії інвестора з владою відкритим і прозорим. Законодавчо регламентовані всі принципово важливі етапи інвестиційного процесу: подача і розгляд заявки на реалізацію інвестиційного проекту; процедура і критерії отримання проектом статусу пріоритетного; процедури контролю за ходом реалізації інвестиційної угоди; організаційна підтримка інвестора при проходженні бюрократичних процедур; процедура надання земельної ділянки для реалізації інвестиційного проекту ; припинення дії державної підтримки.
Завдяки такій регламентації, Нижегородська область істотно знижує поле для "неформальних" відносин, чим вигідно відрізняється від більшості російських регіонів. Крім того, сама система запуску інвестиційного проекту влаштована за принципом "одного вікна", що припускає мінімум контакту інвестора з бюрократичним апаратом. Це потужний фактор щодо скорочення корупції - проблеми, яка ставиться в Росії на одне з перших місць серед чинників, що перешкоджають інвестиційному процесу. Інформаційна та організаційна підтримка інвестицій.
Кожен інвестор, що працює в Нижньогородській області, отримує організаційну і консультаційну допомогу, яка особливо сильна на етапі старту проекту. Незалежно від розміру інвестицій та виду діяльності інвестор, який прийняв рішення працювати в Нижньогородській області, отримує організаційну допомогу у підготовці та проходженні документів на здійснення проекту. Рішення питань з надання земельної ділянки (самої забюрократизованою в Росії процедури) і по оформленню документів, необхідних для початку проектування і будівництва, беруть на себе органи виконавчої влади. Урядом Нижегородської області кожному інвестору гарантована інформаційна підтримка. Базові відомості про політику та законодавство, вільних промислових та земельних ділянках, порядку проходження процедур, програмах і стратегіях, контактах розміщені у вільному доступі на офіційному сайті уряду Нижегородської області www.government. nnov.ru.
Якщо інформації недостатньо, інвестор може звернутися зі своїми питаннями в спеціально створене міністерство інвестиційної політики Нижегородської області (www.mininvest.ru).
Підтримка пріоритетних проектів Стратегічним інвесторам, які реалізують пріоритетні для Нижньогородської області проекти, надається потужна фінансова підтримка, яка передбачає: податкові пільги, податковий кредит, звільнення від орендної плати за земельні ділянки, компенсацію частини процентної ставки за кредитами, державні гарантії. Крім того, пріоритетним проектам може надаватися додаткова нефінансова допомогу у створенні інфраструктури бізнесу, поширення позитивної інформації про інвестора, підтримка при зверненні до федеральних органів державної влади, аж до повного супроводу проекту. Дії інвестора при запуску інвестиційного проекту в Нижньогородській області Створена в Нижньогородській області система по роботі з інвесторами звільняє бізнес від "ходіння по коридорах". Інвестору достатньо контактувати з одним відомством - міністерством інвестиційної політики (МІП).
Прийнявши рішення працювати на території Нижегородської області, інвестор звертається в МІП, де йому надається вся необхідна інформація про те, що він повинен зробити для запуску інвестиційного проекту.
Таким чином, за результатами аналізу, можливо, зробити ряд наступних висновків.
Пермський край, незважаючи на динамічний економічний розвиток виявився більш схильний вплив глобальної економічної кризи. Можливо, таку тенденцію, можливо, пояснити сировинною спрямованістю регіону, що, зробило його більш уразливим для наслідків кризових явищ, і проявилося в ряді негативних тенденцій економічного розвитку, в тому числі і в падінні інвестиційної привабливості регіону.
Інший тип економічного розвитку демонструє Нижегородська область.
Якщо Пермський край в якості потенціалу для розвитку можуть виступати природні ресурси, в Нижньогородській області через практично їх повної відсутності такої можливості немає.
Ставка зроблена на створення інвестору комфортних умов, що дозволяють як можна більш повно реалізувати конкурентні переваги Нижегородської області, які полягають у вигідному географічному положенні, ємному споживчому ринку, наявності висококваліфікованих трудових ресурсів, потужному переробному комплексі (автомобілі - і машинобудування, хімія, ВПК), а також традиційно розвиненому науково-дослідному секторі. Для інвесторів Адміністрацією створюються одні із самих комфортних на всій території Росії умов.

Список використаної літератури

1. Андріанов В.Д. Росія: економіка та економічний потенціал / В.Д. Андріанов, AM Яковлєв. - М.: Економіка, 2009. - 248 с.
2. Денисова, О. Слідом за економікою / О. Денисова / / Пермський край. Економіка. Інвестиції. - 2009. - № 7 (223) від 9 березня. - С.3
3. Дронов Р. Оцінка фінансового стану Нижегородської області / Дронов Р., Разнік А.І. / Http://www.innov.ru http://www.innov.ru
4. Інвестиційний потенціал Нижегородської області в сучасних умовах: Статистичний збірник / Виконано Федеральною службою державної статистики (Росстат). - Нижній Новгород, 2009. - 84 с
5. Програма соціально - економічного розвитку Пермського краю на 2009 - 2012 роки та на період до 2017 року. - Перм, 2009. - 281с.
6. Регіональна економіка / За ред.В.І. Відяпіна, М.В. Степанова. - М.: Инфра - М, 2009. - 666с.
7. Фетісов, Г.Г., Орешин В.П. Регіональна економіка і управління / Г.Г. Фетісов, В.П. Орешин. - М.: Инфра - М, 2008. - 416с.
8. Юдін, А.А. Аналіз надходження іноземних інвестицій в Нижегородську область / А.А. Юдін / / Вісник Оренбурзького університету. - 2009. - № 4. - С.74 - 80
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Твір
44.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
Економічна оцінка природно ресурсного потенціалу України
Поняття природно-ресурсного потенціалу та його географічна і економічна оцінка
Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
Оцінка туристського потенціалу Одінцовського району
Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства
Аналіз фінансового потенціалу та оцінка інвестиційної привабливості підприємства на прикладі
Рекреаційні райони Російської федерації порівняльна оцінка курортно рекреаційного потенціалу
Рекреаційні райони Російської федерації порівняльна оцінка курортно-рекреаційного потенціалу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru