Економіка і соціологія праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Завдання 1
На підставі даних таблиці визначити рівень вироблення і середній відсоток виконання норм.
Облікова чисельність, чол.
Обсяг виробництва, тис. руб.
Нормована трудомісткість, нормо-годину
Тривалість зміни, час
Четвер
П'ятниця
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Понеділок
75
77
77
76
75
74
72
73
740000
570
7,82
Рішення:
1). Розрахуємо середньоспискову чисельність:
Чссп = (75 +77 +77 +76 +75 +74 +72 +73 + 77 +77 +72 +72) / 12 = 75 чол
Чссп - середньооблікова чисельність

Тф - фактичний час роботи
ПВМ - час роботи за зміну
2). Визначаємо вироблення:

В - виробіток
Чссп - середньооблікова чисельність

В = 740000 / 75 = 9866,6 руб. на особу.
3). Визначаємо коефіцієнт виконання норм:
Квн =
Квн - відсоток виконання норм
Тн - нормована трудомісткість
= Чссп * Пмм
= 75 * 7,82 = 586,5 год
Квн = 590 / 586,5 = 1,006 * 100% = 100,6% (виріс на 0,6%)
Висновок: рівень вироблення становить 9866,6 руб. на людину; норми перевиконуються на 0,6%. (100,6%)
Завдання 2.
У цеху підприємства виготовляється однорідна продукція, чисельність працівників цеху в базисному і звітному періодах склала 55 осіб та 50 осіб відповідно. Обсяг продукції характеризується в таблиці. За допомогою різних вимірювачів визначити рівень і динаміку продуктивності праці в цеху. Зробити висновки.
Базисний період
Звітний період
Кількість продукції, шт.
Порівнянна ціна, крб.
Нормована трудомісткість, н-год
Кількість продукції, шт.
Порівнянна ціна, крб.
Нормована трудомісткість, н-год
160
75000
15
170
72000
14

Рішення:
Визначимо вироблення підприємства трьома методами:
1. Натуральний метод визначення виробітку
, Де
В - продуктивність праці
V - Кількість продукції
Ч ССП - середньооблікова чисельність
У б = 160 / 55 = 2,91 шт \ чол.
В о = 170/50 = 3,4 шт \ чол.
Порівняємо продуктивність праці, знайдену натуральним методом, для знаходження динаміки продуктивності праці в цеху.
В о - У б = 3,4 - 2,91 = 0,49 шт / чол.
В о / У б * 100-100 = 3,4 / 2,91 * 100 - 100 = 16,8%
Висновок: Продуктивність праці збільшилася на 0,49 шт. / чол. і на 16,8%.
2. Вартісний метод визначення виробітку
В = V \ T, де
В - виробіток;
V - Р - порівняна ціна;
Q - нормована трудомісткість одиниці продукції;
Т - - Середньооблікова чисельність працівників.
Вб = 75000/55 = тисячі триста шістьдесят чотири руб. / чол
Під = 72000/50 = 1440 руб. / чол
Порівняємо продуктивність праці, знайдену вартісним методом, для знаходження динаміки продуктивності праці в цеху.
По - Вб = 1440 - 1364 = 76 грн. / чол
Під / Вб * 100-100 = 1440 / 1364 * 100 - 100 = 5,6%
Висновок: Продуктивність праці збільшилася на 76 руб. / чол. і на 5,6%.
Загальний висновок: продуктивність праці в цеху збільшилася у звітному періоді в порівнянні з базисним за всіма показниками.
3. Трудовий метод визначення виробітку
В = V * Q / T, де
В - виробіток;
V - кількість продукції;
Q - нормована трудомісткість одиниці продукції;
Т - - Середньооблікова чисельність працівників
У б = 160 * 15/55 = 44 нормо - год / чол.
В о = 170 * 14/50 = 48 нормо - год / чол
Порівняємо продуктивність праці, знайдену трудовим методом, для знаходження динаміки продуктивності праці в цеху.
В о - У б = 48-44 = 4 нормо - год / чол.
В о / У б * 100-100 = 48 / 44 * 100 - 100 = 9,1%
Висновок: Продуктивність праці збільшилася на 4 нормо-ч/чел. і на 9,1%.
Завдання 3
Виходячи з встановленої на момент вирішення завдання федеральної заробітної плати і середньорічної місячної норми робочого часу, розрахувати за тарифними сіток таблиці наступні показники:
1. годинні тарифні ставки робітників-почасовиків
2. абсолютні та відносні зміни тарифних коефіцієнтів
3. діапазон тарифної сітки.
Тарифні коефіцієнти за розрядами тарифної сітки
1
2
3
4
5
6
1,0
1,22
1,41
1,56
1,7
1,94
Рішення:
1) Знаходимо годинні тарифні ставки робітників-почасовиків:
Т з i = МРОТ / Р ср.мес, де
Т з i - тарифна ставка i-го розряду;
МРОТ - мінімальний розмір оплати праці;
Р ср.мес - середньомісячна норма робочого часу.
МРОТ = 4330 руб.
Р ср.мес = 165,58 ч.

= 4330 / 165,58 = 26,15 руб. / чол.
, Де
ТСI - тарифна ставка i-го розряду;
ТЗ 1 - тарифна ставка першого розряду;
K i - тарифний коефіцієнт i-го розряду.
= 26,15 * 1,22 = 31,9 руб. / чол.
= 26,15 * 1,41 = 36,87 руб. / чол.
= 26,15 * 1,56 = 40,79 руб. / чол.
= 26,15 * 1,7 = 44,45 руб. / чол.
= 26,15 * 1.94 = 50,73 руб. / чол.
2. Знаходимо абсолютна зміна тарифних коефіцієнтів (показує, на скільки одиниць збільшиться величина тарифного коефіцієнта при переході від розряду до розряду).

= 1,22-1 = 0,22
= 1,41-1,22 = 0,19
= 1,56-1,41 = 0,15
= 1,7-1,56 = 0,14
= 1,94-1,7 = 0,24
3. Знайдемо відносне зміна тарифних коефіцієнтів (показує, на скільки відсотків збільшується складність робіт і оплата праці при переході від одного розряду до іншого).

= ((1,22 / 1) -1) * 100 = 22%
= ((1,41 / 1,22) -1) * 100 = 15,6%
= ((1,56 / 1,41) -1) * 100 = 10,6%
= ((1,7 / 1,56) -1) * 100 = 8,9%
= ((1,94 / 1,7) -1) * 100 = 14,1%
4. Діапазон тарифної сітки
Д = 1:1,94
Завдання 4
Бригада почасово оплачуваних робітників зайнята на ремонті рухомого складу. Необхідно:
· Розподілити приробіток бригади між робітниками відповідно до фактично відпрацьованого часу і розряду кваліфікації за умови, що додатковий приробіток бригади становить 20% тарифного заробітку при виконанні членами бригади місячної норми робочого часу;
· Визначити заробіток кожного члена бригади за місяць.
Склад бригади слюсарів з ремонту рухомого складу, розряди робітників, фактично відпрацьований час кожним членом бригади, місяць розрахунку і коефіцієнт районного регулювання заробітної плати наведено у таблицях.
Дані про склад бригади, місяці розрахунку і коефіцієнті районного регулювання заробітної плати:

Найменування показника
Варіант 6
1. Склад бригади, всього, осіб:
в т.ч. 3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду
5
1
3
0
1
2. Місяць розрахунку
6
3. Коефіцієнт районного регулювання,%
25
Фактично відпрацьований час за місяць, годину
Найменування показника
Варіант 6
1. Фактично відпрацьований час робітниками:
3 розряду
4 розряду
5 розряду
6 розряду
161
160
0
170
Тарифна сітка з оплати праці робітників (ТСР)
Розряди оплати праці
2-й рівень оплати праці
Тарифні коефіцієнти
1
2
3
4
5
6
1,14
1,37
1,63
1,89
2,12
2,31
Рішення:
1. Розрахуємо тарифні ставки.


QUOTE


QUOTE тарифна ставка i-го розряду;
QUOTE тарифна ставка першого розряду;
QUOTE тарифний коефіцієнт i-го розряду.
QUOTE = 28,42 QUOTE
QUOTE ∙ 1,89 = QUOTE
QUOTE ∙ 2,12 = QUOTE
QUOTE .
2. Розраховуємо тарифну заробітну плату працівників кожного розряду.

З т3 = Т с3 * Т Ф3 = 46,32 * 161 = 7457,5 руб. - Тарифна заробітна плата працівника 3 розряду.
З Т4 = Т с4 * Т Ф4 = 53,71 * 160 = 8593,6 руб. - Тарифна заробітна плата працівника 4 розряду.
З Т4 = Т с4 * Т Ф4 = 53,71 * 160 = 8593,6 руб. - Тарифна заробітна плата працівника 4 розряду.
З Т4 = Т с4 * Т Ф4 = 53,71 * 160 = 8593,6 руб. - Тарифна заробітна плата працівника 4 розряду.
З Т5 = Т С5 * Т Ф5 = 60,25 * 0 = 0 руб.
З Т6 = Т С6 * Т Ф6 = 65,65 * 170 = 1160,5 руб. - Тарифна заробітна плата працівника 6 розряду.
3. Визначимо тарифну заробітну плату бригади.
З ТФбрігади = 7457,5 * 1 + 8593,6 * 3 ​​+ 1160,5 * 1 = 34398,8 крб.
4. Визначимо частку приробітку.

Р мес.расч. = 167
ПР = (46,32 * 1 + 53,71 * 3 + 65,65 * 1) * 167 * 0,2 = 9121,54 руб.
QUOTE Визначимо коефіцієнт приробітку.

До пр = 9121,54 / 34398,8 = 0,2652
5. Визначимо приробіток кожного працівника.
QUOTE
ПР 3 = З тф3 * К пр = 7457,5 * 0,2652 = 1977,73 руб. - Приробіток працівника 3 розряду.
ПР 4 = З тф4 * К пр = 8593,6 * 0,2652 = 2279,02 руб. - Приробіток працівника 4 розряду.
ПР 4 = З тф4 * К пр = 8593,6 * 0,2652 = 2279,02 руб. - Приробіток працівника 4 розряду.
ПР 4 = З тф4 * К пр = 8593,6 * 0,2652 = 2279,02 руб. - Приробіток працівника 4 розряду.
ПР 6 = З тф6 * К пр = 1160,5 * 0,2652 = 307,76 руб. - Приробіток працівника 6 розряду.
Визначимо заробіток кожного працівника.

З 3 = (З тф3 + ПР 3) * 1,2 = (6948 +1977,73) * 1,2 = 10710,88 руб. - Заробіток працівника 3 розряду.
З 4 = (З тф4 + ПР 4) * 1,2 = (8593,6 +2279,02) * 1,2 = 13047,14 руб. - Заробіток працівника 4 розряду.
З 4 = (З тф4 + ПР 4) * 1,2 = (8593,6 +2279,02) * 1,2 = 13047,14 руб. - Заробіток працівника 4 розряду.
З 4 = (З тф4 + ПР 4) * 1,2 = (8593,6 +2279,02) * 1,2 = 13047,14 руб. - Заробіток працівника 4 розряду.
З 6 = (З тф6 + ПР 6) * 1,2 = (1160,5 +307,76) * 1,2 = 1761,91 руб. - Заробіток працівника 6 розряду.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
45.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка організація нормування і соціологія праці на прикладі ВАТ Іжсталь
Соціологія праці 4
Соціологія праці
Соціологія праці 3
Соціологія праці 5
Соціологія праці і трудових організацій
Соціологія праці Поняття соціології
Економіка праці 4
Економіка праці 2
© Усі права захищені
написати до нас