Евакуація при пожежі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Теоретична частина

Ваше уявлення про зброю масового ураження. Наведіть приклади. Чи можлива захист населення у разі застосування противником такої зброї

Відповідь

До зброї масового ураження відносяться: 1) Ядерна зброя, 2) Хімічна зброя; 3) Бактеріологічна зброя

Ядерна зброя - це один з основних видів зброї масового ураження. Вона здатна в короткий час вивести з ладу велику кількість людей, зруйнувати будинки і споруди на великих територіях. Масове застосування ядерної зброї здатне викликати катастрофічні наслідки для всього людства, тому ведеться його заборона.

Вражаюча дія ядерної зброї заснована на енергії, що виділяється при ядерних реакціях вибухового типу. Потужність вибуху ядерних боєприпасів прийнято виражати тротиловим еквівалентом, тобто кількістю звичайної вибухової речовини (тротилу), при вибуху якого виділяється стільки ж енергії, скільки її виділяється при вибуху цих ядерних боєприпасів. Тротиловий еквівалент виміряється в тоннах (кілотоннах, мегатоннах). 1

Для захисту від нейтронних боєприпасів використовуються ті ж засоби і способи, що і для захисту від звичайних ядерних боєприпасів. Крім того, при спорудженні сховищ і укриттів рекомендується ущільнювати і зволожувати грунт, що укладається над ними, збільшувати товщину перекриттів, влаштовувати додатковий захист входів і виходів.

Захисні властивості техніки підвищуються застосуванням комбінованого захисту, що з водородосодержащих речовин (наприклад, поліетилену) і матеріалів з високою щільністю (свинець).

Хімічна зброя - це зброя масового ураження, дія якої грунтується на токсичних властивостях деяких хімічних речовин. До нього відносяться бойові отруйні речовини та засоби їх застосування.

Основним способом захисту від хімічної зброї служать індивідуальні засоби захисту, такі як протигази, захисні костюми, рукавички, окуляри. 2

Бактеріологічна зброя є засобом масової поразки людей, сільськогосподарських тварин і рослин. Дія його грунтується на використанні хвороботворних властивостей мікроорганізмів (бактерій, вірусів, рикетсій, грибків, а також вироблюваних деякими бактеріями токсинів). До бактеріологічної зброї відносяться рецептури хвороботворних організмів і засоби доставки їх до цілі (ракети, авіаційні бомби і контейнери, аерозольні розпилювачі, артилерійські снаряди та ін.) Бактеріологічна зброя здатна викликати на великих територіях масові захворювання людей і тварин, вона вражаюче впливає протягом тривалого часу, має тривалий схований (інкубаційний) період дії. 3

До основних засобів захисту населення від бактеріологічної зброї відносяться: вакциносивороткові препарати, антибіотики, сульфаніламідні й інші лікарські речовини, використовувані для спеціальної й екстреної профілактики інфекційних хвороб, засобу індивідуального і колективного захисту, хімічні речовини, застосовувані для знешкодження. При виявленні ознак застосування бактеріологічної зброї негайно надягають протигази, а також засоби захисту шкіри і повідомляють про бактеріологічне зараження. 4

2. Практична частина

2.1 Евакуація людей при пожежі

Вихідні дані:

Будівля: громадське;

; Ступінь вогнестійкості: III;

Робоче приміщення: зал для глядачів;

довжина: 10 м;

ширина: 5 м;

п): 0,2 тыс. м 3 ; обсяг (W п): 0,2 тис. м 3;

0 ): 3 м 2 ; площа отворів у стінах (S 0): 3 м 2;

=100 чел.; Кількість людей: N = 100 чол.;

д.п. ): из рабочего помещения: 1,2 м; Ширина дверей д.п.): з робочого приміщення: 1,2 м;

з будівлі: 2,4 м;

к =70 м; Коридори: сумарна довжина: L к = 70 м;

к =2,0 м; при одній ширині: δ к = 2,0 м;

л =30 м; Сходи: сумарна довжина: L л = 30 м;

л =1,4 м; при одній ширині: δ л = 1,4 м;

п.п. =35 м 2 . Площа пожежі: S п.п. = 35 м 2.

2.2 Оцінка будівельного проекту

За функціональної пожежної небезпеки даний будинок має клас Ф4 - «видовищні та культурно-освітні установи». означает, что время огнестойкости несущих стен и колонн находится в пределах 1,5-2,5 с. Ступінь вогнестійкості III означає, що час вогнестійкості несучих стін і колон знаходиться в межах 1,5-2,5 с.

Евакуація при пожежі є процес організованого самостійного руху людей назовні з приміщень, в яких є можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі. Евакуація здійснюється по шляхах евакуації через евакуаційні виходи. 5

Обчислення розрахункового часу евакуації.

из рабочих помещений и зданий определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути: Розрахунковий час евакуації t p з робочих приміщень і будівель визначається як сумарний час руху людського потоку на окремих ділянках шляху:

t p = t 1 + t 2 + t 3 + ... + t i,

1 – время движения от самого удалённого рабочего места до двери помещения ( L п ); де t 1 - час руху від самого віддаленого робочого місця до дверей приміщення (L п);

2 – время прохождения дверного проёма помещения; t 2 - час проходження дверного отвору приміщення;

3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша; t 3 - час руху по коридору від дверей приміщення до сходового маршу;

4 - время движения по лестничному маршу; t 4 - час руху по сходовому марші;

5 - время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания; t 5 - час руху по коридору першого поверху до вихідних дверей з будівлі;

6 - время прохождения дверного проёма из здания. t 6 - час проходження дверного отвору з будівлі.

Час руху людського потоку на окремих ділянках:

t i = L i / V i,

– длина отдельных участков эвакуационного пути; де L i - довжина окремих ділянок евакуаційного шляху;

– скорость движения людского потока на отдельных участках пути. V i - швидкість руху людського потоку на окремих ділянках шляху.

,) зависит от плотности людского потока ( D i ) на отдельных участках пути. Швидкість руху людського потоку (V i,) залежить від щільності людського потоку (D i) на окремих ділянках шляху.

) вычисляется для каждого участка эвакуационного пути по формуле: Щільність людського потоку (D i) обчислюється для кожної ділянки евакуаційного шляху за формулою:

=( N * f )/( L i * δ i ), D i = (N * f) / (L i * δ i),

– число людей; де N - кількість людей;

– средняя площадь горизонтальной проекции человека ( f =0,1 м 2 ); f - середня площа горизонтальної проекції людини (f = 0,1 м 2);

i – ширина i -ого участка эвакуационного пути. δ i - ширина i-ого ділянки евакуаційного шляху.

Час проходження дверного отвору наближено можна розрахувати:

д.п. = N /( δ д.п.* q д.п. ), t д.м. = N / д.м. * q д.м.),

д.п. – ширина дверного проёма; де δ д.м. - ширина дверного отвору;

д.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма ( q д.п. =60 чел/(м * мин) для нашего задания). q д.м. - пропускна здатність 1 м ширини дверного отвору (q д.м. = 60 чол / (м * хв) для нашого завдання).

1 =( N * f )/( L п* δ 1 )=(100 * 0,1)/(69,5 * 35)=0,35; D 1 = (N * f) / (L п * δ 1) = (100 * 0,1) / (69,5 * 35) = 0,35;

3,5 =( N * f )/( L к* δ к )=(100 * 0,1)/(70 * 2)=0,07, D 3,5 = (N * f) / (L к * δ к) = (100 * 0,1) / (70 * 2) = 0,07,

3,5 – суммарная плотность людского потока по всем коридорам; де D 3,5 - сумарна щільність людського потоку по всіх коридорах;

4 =( N * f )/( L л* δ л )=(100*0,1)/(30*1,4)=0,23. D 4 = (N * f) / (L л * δ л) = (100 * 0,1) / (30 * 1,4) = 0,23.

Час руху людського потоку на різних ділянках:

47 =1, 47 t 1 = L п / V 1 = 69,5 / 47 = 1, 47 хв;

д . п .1 =N/( δ д . п 1* q д . п 1 )=100/(1,2 * 60)=1,38 мин ; t 2 = t д. п .1 = N / д. п 1 * q д. п 1) = 100 / (1,2 * 60) = 1,38 хв;

мин ; t 3,5 = L к / V 3,5 = 70/23 = 3,04 хв;

л /V 4 =30/68= 0,44 мин ; t 4 = L л / V 4 = 30/68 = 0,44 хв;

д . п .2 =N/( δ д . п 2* q д . п 2 )=100/(2,4 * 60)=0,69 мин . t 6 = t д. п .2 = N / д. п 2 * q д. п 2) = 100 / (2,4 * 60) = 0,69 хв.

Розрахункове час евакуації:

мин . t p = t 1 + t 2 + t 3,5 + t 4 + t 6 = 1,47 +1,38 +0,44 +0,68 +3,04 = 7,01 хв.

п.о.з. =1,15 мин. Необхідний час евакуації з приміщень громадських будівель нормується залежно від ступеня вогнестійкості будинку і обсягу приміщення: t п.о.з. = 1,15 хв. Як видно з розрахунків, даний будівельний проект не відповідає вимогам пожежної безпеки, тому що розрахунковий час евакуації набагато більше мінімально допустимого часу.

2.3 Пожежа в робочому приміщенні

д , необходимое для эвакуации людей из горящего помещения с учётом задымлённости: Потрібно розрахувати час t д, необхідний для евакуації людей з палаючого приміщення з урахуванням задимленості:

д =( K осл* K г* W п )/( V д* S п.г. ), t д = (K ОСЛ * K г * W п) / (V д * S п.р.),

осл – допустимый коэффициент ослабления света ( K осл =0,1); де K ОСЛ - допустимий коефіцієнт ослаблення світла (K ОСЛ = 0,1);

г – коэффициент условий газообмена; K г - коефіцієнт умов газообміну;

п – объём рабочего помещения; W п - об'єм робочого приміщення;

д – скорость дымообразования с единицы площади горения; V д - швидкість димоутворення з одиниці площі горіння;

п.г. – площадь поверхности горения. S п.р. - площа поверхні горіння.

г = S 0 / S п , K г = S 0 / S п,

0 – площадь отверстий в ограждающих стенах помещения; де S 0 - площа отворів в огороджувальних стінах приміщення;

п – площадь пола помещения ( S п =10 * 5=50 м 2 ). S п - площа підлоги приміщення (S п = 10 * 5 = 50 м 2).

д = K д* V г , V д = K д * V г,

д – коэффициент состава продуктов горения ( K д =0,03 м 3 /кг); де K д - коефіцієнт складу продуктів горіння (K д = 0,03 м 3 / кг);

г – массовая скорость горения ( V г =10 кг/(м 2 * мин)). V г - масова швидкість горіння (V г = 10 кг / (м 2 * хв)).

п.г. = S п.п.* K п.г. , S п.р. = S п.п. * K п.р.,

п.п. – предполагаемая площадь пожара; де S п.п. - передбачувана площа пожежі;

п.г. – коэффициент поверхности горения ( K п.г. =1). K п.р. - коефіцієнт поверхні горіння (K п.р. = 1).

г =S 0 /S п = 3 / 50 =0,06; K г = S 0 / S п = 3 / 50 = 0,06;

д =K д * V г =0,03 * 10=0,3; V д = K д * V г = 0,03 * 10 = 0,3;

п . г . =S п . п .* K п . г . =6 * 1=6; S п. Р. = S п. П .* K п. Р. = 6 * 1 = 6;

д =( K осл * K г * W п )/( V д * S п . г . )=(0,1 * 0,06 * 200)/(0,3 * 6)=0.66 мин . t д = (K ОСЛ * K г * W п) / (V д * S п. р.) = (0,1 * 0,06 * 200) / (0,3 * 6) = 0.66 хв.

. Як видно з розрахунків, час евакуації з задимленості відповідає необхідному (нормованому) часу евакуації і менше розрахункового часу евакуації обчисленого в частині I.

Висновки

Як було відмічено вище, даний будівельний проект не відповідає вимогам пожежної безпеки.

При даних параметрах будівлі розрахований час евакуації багаторазово перевищує мінімально необхідне. Помилки будівельного проекту в наступному:

  • по-перше, з робочого приміщення в коридор веде всього одні двері. Двері потрібно як мінімум дві. Робоче приміщення (зал) вміщує величезну кількість людей, і освічений ними людський потік не встигає покинути приміщення в необхідний для цього час. Крім того, що потрібно додати ще двері, ширину дверних прорізів також слід збільшити, тому, як видно з обчислень, основний час руху потоку припадає на дверні прорізи.

  • по-друге, ширина коридорів також не дозволяє здійснити своєчасну евакуацію. У проектах великих приміщень (театрів) взагалі бажано уникати коридорів - слід робити великі фойє.

Список літератури

  1. Амбросов В. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів - М., Юніті, 2003.-523с.

  2. Архангельський А.М. Бактеріологічне зброя й захист від нього, Москва: ИНФРА-М, 2003.-541с.

  3. Іванов К.А. Безпека в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник для студентів втузів. - М., Графіка М., 2003.-439

  4. Костров А.М. Громадянська оборона. М.: Просвещение, 2003. - 64 с.

  5. Сюньков В.Я.. Основи безпеки життєдіяльності. Москва: Центр інновації в педагогіці, 2001.-687с.

1 Іванов К.А. Безпека в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник для студентів втузів. - М., Графіка М., 2003.-264с.

2 Сюньков В.Я.. Основи безпеки життєдіяльності. Москва: Центр інновації в педагогіці, 2001.-234с.

3 Архангельський А.М. Бактеріологічне зброя й захист від нього, Москва: ИНФРА-М, 2003.-164с.

4 Костров А.М. Громадянська оборона. М.: Просвещение, 2003. -15с.

5 Амбросов В. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів - М., Юніті, 2003.-186с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Контрольна робота
32.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Виживання при пожежі в літаку
Будинки споруди та їх стійкість при пожежі
Землетруси вулкани селі пожежі повені пожежі
Саморятівники для евакуації людей при пожежі нормативні вимоги
Пожежі в житлових приміщеннях причини небезпечні чинники правила поведінки Перша допомога при отруєнні
Евакуація
Евакуація населення
Евакуація населення 2
Евакуація населення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru