Діяльність бібліографічного посередника та основні функції бібл

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ПЛАН
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Об'єктивна необхідність посередників між документами і споживачами інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2. Посередницькі функції бібліографа в галузі соціально-гуманітарних наук ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 7
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

ВСТУП
Який розпочався в кінці ХХ століття і активізувався в даний час загальносвітової перехід до інформаційного співтовариства змінив цілий ряд уявлень про значення інформаційних технологій в суспільному житті. До найважливіших з них належить забезпечення всіх ланок людської діяльності достовірної та оперативною інформацією. Сучасна людина постійно знаходиться в інформаційному середовищі, що містить багато потоки інформації. Інформаційна діяльність стала суттєвим, а в ряді випадків - визначальним доповненням діяльності з виробництва матеріальних благ і послуг.
В умовах бурхливого зростання інформаційних ресурсів, появи глобальної мережі Інтернет, а також використання сучасних інформаційних технологій зростає роль бібліотеки як посередника між споживачем інформації та інформаційними потоками. У зв'язку з цим пред'являються все більш високі вимоги до бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів і до професійних якостей бібліотечно-інформаційних фахівців. Актуальність проблеми зумовила вибір теми даної роботи.

1. Об'єктивна необхідність посередників між
документами і споживачами інформації
Хоча слово «інформація» вживається в російській мові з часів Петра I, широке поширення воно набуло у другій половині XX століття, в епоху НТР. «Інформація» відноситься до абстрактних понять, яким притаманна багатозначність. Наприклад, Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» говорить: «інформація - це відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, незалежно від форми їх надання» [1]. Філософський енциклопедичний словник дає кілька визначень. Наведемо одне з них: «зменшується, знімна невизначеність в результаті отримання повідомлення» [2].
Яке б різний зміст не позначали цим терміном представники різних галузей знань, у всіх випадках це зміст - безсумнівна об'єктивна реальність. Поняття інформації стало загальнонауковим, тобто загальним для всіх приватних наук. Інформаційний підхід, який включає в себе сукупність ідей і комплекс математичних засобів, перетворився на загальнонаукове засіб дослідження.
Оскільки існує об'єктивно інформація, то об'єктивно існують і споживачі інформації. Споживач інформації - явище складне. У цій якості можуть виступати суспільство в цілому, групи людей і конкретна людина. Всі споживачі інформації повинні володіти інформаційною культурою, тобто комплексом знань, умінь і навичок користування засобами знаходження та передачі інформації.
Будь-який споживач інформації має певні інформаційні потреби, які він формулює через інформаційний запит. В даний час існує досить багато визначень поняття «інформаційні потреби». Наведемо визначення, яке дав Д.Я. Кігтиків.
Робота здавалася без проблем у Ростові. Якщо є бажання придбати - звертайтеся за e-mail:
mersey@yandex.ru
Обов'язково вкажіть у графі «тема» - курсова / реферат, інакше повідомлення буде видалено як спам.

2. Посередницькі функції бібліографа в області
соціально-гуманітарних наук
Діяльність бібліографа в нових умовах суттєво відрізняється від його колишньої діяльності, коли бібліограф був «постачальником» бібліографічної інформації, посередником між користувачем і документом. Зараз вже недостатньо бути просто грамотним фахівцем, що знає основи бібліотекознавства та бібліографознавства, що володіє методикою роботи з усім арсеналом традиційних довідкових матеріалів, наявних у бібліотеці. Сучасний фахівець повинен бути знайомий з термінологією нового інформаційного пошуку, вміти аналізувати і вибирати ефективні стратегії пошуку. Безумовно, співробітник довідково-бібліографічного відділу повинен володіти великою ерудицією з усіх галузей знань, обов'язково володіти як мінімум однією іноземною мовою. Для максимального використання мережі Інтернет бібліограф повинен мати в собі рису дослідника, вільно орієнтується в інформаційному просторі web-мережі, постійно відслідковує появу нової інформаційної продукції.
Тобто, когнітивна парадигма передбачає «включеність» бібліографа в інформаційне середовище «не тільки в якості оглядача, а в якості співучасника» [3], а наявність суб'єктивного компонента перетворює інформаційне середовище в знаннєву. Продукт праці бібліографа - нове знання, одержане ним у результаті інтерпретації інформації, може бути піддано подальшої інтерпретації - користувачем. За висловом В.П. Леонова, «діє система відбитках: знання відбивається через інформацію, а інформація через знання» [4]. Таким чином, користувач також стає активним співучасником бібліографічного процесу.
Які ж функції покладені на сучасну бібліографа-професіонала?
ВИСНОВОК
Бібліограф-професіонал - головний суб'єкт практичної бібліографічної діяльності. Саме бібліограф-професіонал створює джерела бібліографічної інформації, доводить їх до споживачів і організовує їх використання, будучи, таким чином, посередником між споживачами і джерелами шуканої інформації.
У процесі своєї діяльності бібліограф виконує цілий ряд функцій, які і становлять зміст цієї діяльності,

ЛІТЕРАТУРА
1. Вохришева М.Г. Теорія бібліографії: Учеб. посібник. - Самара: 2004.
2. Гребенченко В.Г. Сучасна бібліотека як електронний інформаційний центр / / Інформаційні ресурси Росії, 1999. - № 5.
3. Кігтиків Д.Я. Бібліографічна діяльність бібліотеки: організація, управління, технологія: Підручник (За заг. Ред. О. П. Коршунова). - СПб.: 2004.
4. Коршунов О.П. Бібліографознавство. Загальний курс: Підручник. - М.: 2000.
5. Коршунов О.П. Принципи бібліографічної діяльності / / Світ бібліографії, 2000. - № 5.
6. Леонов В.П. Бібліографія як професія. - М.: 2005.
7. Моргенштерн І.Г. Загальне бібліографознавство: Учеб. посібник. - СПб.: 2005.
8. Збори законодавства РФ, 1995. - № 8.
9. Філософський енциклопедичний словник. - М.: 1983.


[1] Збори законодавства РФ, 1995. - № 8. Ст. 609.
[2] Філософський енциклопедичний словник. - М.: 1983. С. 217.
[3] Леонов В.П. Бібліографія як професія. - М.: 2005. С. 15.
[4] Там же. С. 45.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Реферат
15.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Діяльність бібліографічного посередника та основні функції бібліографа в галузі соціально-гуманітарних
Основні аспекти роботи посередника на вітчизняному ринку
Основні види ринків - Конкуренція - Функції конкуренції - Основні моделі ринку - Монополія - Мон
Схема бібліографічного запису
Експорт через посередника
Складання анотованого бібліографічного списку включає
Діяльність та функції податкових органів
Управління та вирішення конфліктів через посередника медіатора
Страхування підприємницьких ризиків у діяльності державного посередника у сфері військово-технічного
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru