Діловодство та архівна справа в Республіці Казахстан

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
1. Основні документи з регулювання діловодства та архівної справи в РК 3
2. Діловодство державною мовою 4
3. Нормативна база Єдиної системи електронного
документообігу Республіки Казахстан 6
Список використаної літератури 10

1. Основні документи з регулювання діловодства та архівної справи в РК
Конституція РК.
Цивільний кодекс РК
Трудовий кодекс РК
Постанова Уряду Республіки Казахстан від 26 січня 2001 року № 146 "Про Концепцію розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки
Концепція розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки
Постанова Уряду Республіки Казахстан від 11 червня 2001 року № 797 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки"
Програма розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки
Одним з найважливіших умов функціонування державного механізму є забезпечення збереження і оперативне використання наявної інформації.
Найважливіше місце у виконанні цих завдань посідає архівну справу та документообразования.
Архіви є постачальниками ретроспективної документної інформації з метою задоволення наукових, культурних і соціальних потреб суспільства.
Програма розвитку архівної справи в Алматинській області на 2002-2005 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Постанови Уряду Республіки Казахстан від 26 січня 2001 року № 146 "Про концепцію розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки" та Постанови від 11 червня 2001 № 797 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи в Республіці Казахстан на 2001-2005 роки" [4,11].
Розробка Програми продиктована необхідністю подальшого вдосконалення архівної галузі, модернізації матеріально-технічної бази архівних установ області, поліпшення збереження та ефективного використання документів Національного архівного Фонду Республіки Казахстан.
Реалізація Програми буде здійснюватися архівними установами області поетапно у взаємодії з місцевими представницькими органами із застосуванням необхідних організаційних, економічних, фінансових, інформаційних та правових механізмів.
Основні напрями Програми та заходи щодо її реалізації відповідають цілям та завданням духовного і культурного розвитку регіону, певним стратегією "Казахстан-2030" [4,12].
2. Діловодство державною мовою
Вже через рік, до 2005 року, Казахстан планує повністю перейти на державну мову - казахський. Документація та діловодство будуть вестися на одній мові. Сьогодні уряд РК створює різні умови для вивчення казахської мови, проте багато, що вивчають державну мову, відзначають «скучность» програми. Про це говорили майже всі учасники круглого столу, що пройшов днями в Алма-Аті і присвяченого 7-річчю прийняття Закону «Про мови в Республіці Казахстан».
На даний момент в республіці прийняті державні програми функціонування і розвитку мов, діє постанова уряду РК «Про розширення сфери вживання державної мови в державних органах». У багатьох міністерствах і відомствах організовані курси навчання казахському мови, продуманий комплекс заходів з матеріального стимулювання співробітників, що освоїли державну мову на рівні діловодства. На думку начальника міського управління за мовами акімату Алма-Ати Жанібека Налібаева, необхідно подальше вдосконалення нормативно-правової бази функціонування і розвитку державної мови.
Казахстан переходить на «самий головний» мова поступово, етап за етапом. Зараз практично в усіх державних установах створені курси вивчення казахської мови. Процес вивчення проходить не в примусовому порядку, а в добровільному. Але навіть це не впливає на свідомість громадян-казахстанців. Не хочуть поки чиновники і службовці вчити державну мову. А якщо і відвідують заняття, то п'ятдесят відсотків з них роблять це для галочки. Тим часом на курси виділяється чимало грошей: їх оплачують з республіканського і місцевих бюджетів. За деякими розрахунками, на одну особу для вивчення казахської мови виділяється приблизно 8 616 тенге.
До речі, Міністерством праці та соціального захисту населення розроблено проект закону «Про перелік професій, спеціальностей і посад, для яких необхідно знання державної мови в певному обсязі згідно з кваліфікаційними вимогами». У статті 2 цього проекту вказано більше 220 посад починаючи від звичайних службовців і закінчуючи начальниками та керівниками «всіх мастей». Знання і рівень мови окремого державного службовця підтверджується сертифікатами, які видаються після закінчення курсів. Відділи по забезпеченню реалізації державної політики у сфері розвитку мов існують у всіх державних організаціях. Саме вони визначають обсяг знань, необхідний для отримання сертифікату [5,7].
3. Нормативна база Єдиної системи електронного документообігу Республіки Казахстан
Досвід, отриманий під час створення першої черги Єдиної системи електронного документообігу Республіки Казахстан (ЕСЕДО РК) показує, що умови впровадження автоматизації ділових процесів в державних органах значно відрізняються від умов впровадження бізнес - процесів у комерційних організацій і найголовніша відмінність - це неможливість забезпечити підтримку першого особи - того кита, на якому базується будь успішне впровадження систем автоматизації в бізнесі. Тому нами розроблено такі заходи, зміст яких буде розкрито в доповіді:
Розробка Концепції щодо поступового скасування роботи з документами на паперових носіях в органах державного управління РК, що передбачає роздільний документообіг на паперових і машинних носіях.
Розробка тимчасових Правил з організації електронного документообігу в органах державного управління РК, які передбачають використання мінімального набору реквізитів на першому етапі впровадження
Розробка нормативно - правової бази електронного документообігу, що створює механізм застосування Закону РК про електронний документ та електронно - цифрового підпису
Інсталяція і досвідчена настройка апаратно - програмного забезпечення Національного фонду електронних документів і прототипу центру ідентифікації електронних ключів в рамках проведення робіт зі створення другої черги ЕСЕДО РК [4,13].
Організація обміну електронними документами між відділами документаційного забезпечення управління (ДОП) державних органів пілотної зони впровадження електронного документообігу з проведенням навчання співробітників через Національний фонд електронних документів за допомогою використання електронної пошти і доступу через Інтернет до WEB - серверу прототипу центру ідентифікації електронних ключів
Розробка ЕСЕДО-Н (національного рівня) в рамках проведення робіт по другій черзі ЕСЕДО РК на основі Технічного Завдання шляхом розвитку прототипу Національного фонду електронних документів.
Розробка постійно діючого спеціалізованого WEB - сервера центру ідентифікації електронних ключів на основі Технічного Завдання шляхом розвитку прототипу тимчасового центру ідентифікації електронних ключів
Автоматизація діловодства на паперових носіях за допомогою впровадження діючих в службах ДОУ ЕСЕДО-В (відомчого рівня) в апараті керівників державних органів, а потім і структурних підрозділах та проведення навчання співробітників згідно з наявною черговості впровадження ЕСЕДО-В у пілотній зоні
Розвиток функціоналу підсистем ЕСЕДО-В, що забезпечує автоматизацію електронного документообігу при виконанні умови роздільного документообігу на паперових і машинних носіях.
Автоматизація електронного документообігу в державних органах та проведення навчання співробітників пілотної зони впровадження електронного документообігу
Проведення НДР 3-ої черги ЕСЕДО, що включає в себе:
  • Розробка дослідної версії казахстанського машінопонімаемого комунікативного формату (КМПК - формату);
  • Розробка проекту стандарту електронного обміну даними на основі КМПК - формату;
  • Проведення обстеження програмно - апаратного забезпечення у фінансованих з держбюджету організаціях;
  • Розробка ТЗ на Національну Інформаційну Інфраструктуру (НДІ) РК;
  • Розробка проекту нормативно - правової бази Національної Системи Електронно - документаційного забезпечення управління (НСЕДОУ) РК і поступового скасування використання документів на паперових носіях в органах державного управління
 • Проведення випробувань і приймання електронного документообігу в 12 відомствах
 • Організація Транспортної Середовища ЕСЕДО РК у пілотній зоні впровадження електронного документообігу
 • Проведення експертизи та приймання НДР третьої черги створення ЕСЕДО РК
 • Проведення структурування Національного фонду електронних документів шляхом формування його каталогу на основі дослідної версії КМПК - формату.
 • Проведення тестових випробувань і приймання WEB - серверу та власне Центру ідентифікації електронних ключів
 • Проведення тестових випробувань взаємодії Національного рівня ЕСЕДО РК з Центром ідентифікації електронних ключів, Державної базою фізичних осіб, Системи електронних архівів (СЕА ГО) у рамках створюваної Національної Інформаційної Інфраструктури (НДІ РК)
 • Проведення тестових випробувань і приймання 2-ї черги ЕСЕДО РК, що включають в себе контроль доопрацьованих версій ЕСЕДО-В, ЕСЕДО-Н з включає в себе пошукові (1), OLTP і OLAP - функції підсистемою управління знаннями (СУЗ) і підсистемою підтримки прийняття рішень , Національним фондом електронних документів з Головними каталогами і класифікаторами (2)
Прийняття Стандарту РК про електронний обмін даними в НДІ РК
Організація обміну електронними документами між державними органами пілотної зони впровадження електронного документообігу через Національний рівень ЕСЕДО РК з використанням Транспортної Середовища НДІ РК.
Повномасштабна автоматизація електронного документообігу в усіх державних органах та проведення навчання співробітників.
1. пошук документів за значеннями реквізитів, введених при роботі з документами, повнотекстовий (у тому числі і нечіткий), семантичний, морфологічний, фактографічний, багатомовний, логічний пошук, пошук за змістом документів та з експертним уточненням запитів
2. а також іншим науково - довідковим апаратом, що забезпечує функціонування ЕСЕДО РК, в тому числі функції автоматичного формування метаданих з документів по вказуються категоріям заданого класифікатора

Список використаної літератури
1. Конституція РК
2. Цивільний кодекс РК
3. КЗпП РК
4. Адельгужін А.А. Затверджено державний стандарт Республіки Казахстан "Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення "
5. Кошарна Є.В. Укріплена правова база державного обліку документів Національного архівного фонду Республіки Казахстан
6. Інструкція про порядок відбору та передачі на державне зберігання кінодокументів і відеофонограми
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Контрольна робота
25.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Архівна справа
Архівна справа в Російській Федерації
Архівна справа на сучасному етапі
Архівна справа у другій половині XIX ст
Архівна справа у Росії XVIII століття
Інфляція в Республіці Казахстан
Туризм в Республіці Казахстан
Оподаткування в Республіці Казахстан
Адвокатура в Республіці Казахстан
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru