Документальне оформлення бухгалтерський та податковий облік операцій з купівлі іноземної валюти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік операцій з купівлі

іноземної валюти

У діяльності організацій Республіки Білорусь часто мають місце господарські операції, для здійснення яких необхідна іноземна валюта. При відсутності в організацій власних валютних коштів вони можуть придбай їх на внутрішньому або зовнішньому валютному ринку, керуючись при цьому нормами чинного валютного законодавства Республіки Білорусь.

Основними нормативними правовими актами у сфері валютного законодавства Республіки Білорусь, які регулюють операції, пов'язані з придбанням іноземної валюти, є:

- Закон Республіки Білорусь від 22.07.2003 № 226-З "Про валютне регулювання та валютний контроль" (із змінами і доповненнями, далі - Закон № 226-З);

- Інструкція про порядок здійснення валютно-обмінних операцій за участю юридичних осіб і індивідуальних підприємців, затверджена постановою Правління Нацбанку Республіки Білорусь від 28.07.2005 № 112 (зі змінами та доповненнями, далі - Інструкція № 112).

Певні питання, що стосуються здійснення операцій з придбання іноземної валюти, також регулюються:

Цивільним кодексом Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 218-З (зі змінами та доповненнями, далі - ГК РБ);

Банківським кодексом Республіки Білорусь від 25.10.2000 № 441-З (зі змінами та доповненнями, далі - БК РБ);

Інвестиційним кодексом Республіки Білорусь від 22.06.2001 № 37-З (зі змінами та доповненнями, далі - ІК РБ);

Інструкцією про банківський переказ, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 29.03.2001 № 66 (зі змінами та доповненнями, далі - Інструкція № 66);

Правилами проведення валютних операцій, затвердженими постановою Правління Нацбанку Республіки Білорусь від 30.04.2004 № 72 (далі - Правила № 72);

Указом Президента Республіки Білорусь від 28.04.2006 № 278 "Про вдосконалення регулювання вексельного обігу в Республіці Білорусь" (із змінами і доповненнями, далі - Указ № 278);

Указом Президента Республіки Білорусь від 28.03.2006 № 182 "Про вдосконалення правового регулювання порядку надання державної підтримки юридичним особам і індивідуальним підприємцям" (із змінами і доповненнями, далі - Указ № 182);

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28.07.2006 № 950 "Про заходи щодо реалізації Указу Президента Республіки Білорусь від 28.03.2006 № 182" (далі - Постанова № 950);

Інструкцією про порядок видачі дозволів (свідоцтв про реєстрацію) на проведення валютних операцій та на відкриття рахунків за межами Республіки Білорусь, а також подання до банку повідомлень при здійсненні валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 11.06.2004 № 90 (далі - Інструкція № 90);

Положенням про регулювання праці працівників, направлених на роботу до установ Республіки Білорусь за кордоном, і гарантії і компенсації при службових відрядженнях за кордон, затвердженого постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 14.04.2000 № 55 (далі - Положення № 55);

Указом Президента Республіки Білорусь від 13.07.2006 № 443 "Про митні збори" (далі - Указ № 443);

Постановою Державного митного комітету Республіки Білорусь від 02.07.2004 № 54 "Про сплату митних зборів" (із змінами і доповненнями, далі - Постанова № 54);

Правилами ведення касових операцій у готівковій іноземній валюті на території Республіки Білорусь, затвердженими постановою Правління Нацбанку Республіки Білорусь від 28.06.2004 № 98 (зі змінами та доповненнями, далі - Правила № 98);

Інструкцією про порядок проведення валютних операцій з використанням готівкової іноземної валюти та готівкових білоруських рублів, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 17.01.2007 № 1 (далі - Інструкція № 1);

Положенням про лізинг на території Республіки Білорусь, затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31.12.1997 № 1769 (зі змінами та доповненнями, далі - Положення № 1769);

Листом Національного банку Республіки Білорусь від 25.04.2007 № 31-14/505 "Про купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку" (далі - Лист № 31-14/505).

Пунктом 4 ст. 1 Закону № 226-З встановлено, що іноземною валютою є:

- Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських квитків, монет, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, а також вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;

- Кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках у банках та небанківських кредитно-фінансових організаціях Республіки Білорусь, банках та інших кредитних організаціях за межами Республіки Білорусь.

Купівля іноземної валюти згідно з п. 3.4 Інструкції № 112 є валютно-обмінної операцією і являє собою обмін банками білоруських рублів суб'єкта валютних операцій, банку, банку-нерезидента на іноземну валюту за встановленим валютним курсом. При цьому перелік суб'єктів валютних операцій передбачений п. 3.1 Інструкції № 112 і включає в себе:

- Юридичні особи, створені відповідно до законодавства Республіки Білорусь, з місцем знаходження в Республіці Білорусь;

- Перебувають у Республіці Білорусь та за її межами філії та представництва юридичних осіб, створені відповідно до законодавства Республіки Білорусь, з місцем знаходження в Республіці Білорусь;

- Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи Республіки Білорусь, що знаходяться за межами Республіки Білорусь;

- Республіку Білорусь, її адміністративно-територіальні одиниці, які беруть участь у відносинах, регульованих валютним законодавством Республіки Білорусь;

- Юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцем знаходження за межами Республіки Білорусь;

- Перебувають у Республіці Білорусь та за її межами філії та представництва юридичних осіб, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцем знаходження за межами Республіки Білорусь;

- Організації, які не є юридичними особами, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцем знаходження за межами Республіки Білорусь;

- Перебувають у Республіці Білорусь та за її межами філії та представництва організацій, які не є юридичними особами і створених відповідно до законодавства іноземних держав, з місцем знаходження за межами Республіки Білорусь;

- Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи іноземних держав, що знаходяться в Республіці Білорусь та за її межами;

- Міжнародні організації, їх філії та представництва;

- Іноземні держави, їх адміністративно-територіальні одиниці, які беруть участь у відносинах, регульованих валютним законодавством Республіки Білорусь.

Придбання іноземної валюти на зовнішньому валютному ринку організаціями - резидентами Республіки Білорусь відповідно до вимог п. 6 Інструкції № 112 заборонено, за винятком випадків, коли на вчинення даних валютно-обмінних операцій є дозвіл Національного банку Республіки Білорусь.

Внутрішній валютний ринок Республіки Білорусь представлений біржовим валютним ринком та позабіржовим валютним ринком. При цьому біржовий валютний ринок припускає, що операції з придбання іноземної валюти відбуваються у вигляді торгів, організованих і проведених ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа". На позабіржовому валютному ринку угоди з купівлі іноземної валюти укладаються і здійснюються між суб'єктами валютних операцій і банками, між банками - резидентами Республіки Білорусь і між банками - резидентами Республіки Білорусь і банками - нерезидентами Республіки Білорусь.

Валютно-обмінні операції у формі купівлі іноземної валюти як на біржовому, так і позабіржовому валютних ринках здійснюються тільки через банки (п. 7 Інструкції № 112). При цьому згідно з п. 22 Інструкції № 112 купівля іноземної валюти на біржовому валютному ринку здійснюється тільки через виконуючий банк. На позабіржовому валютному ринку іноземна валюта може купуватися або у виконуючого банку, або в банку-продавця (п. 24 Інструкції № 112).

Іноземна валюта на внутрішньому валютному ринку може бути куплена і використана тільки на цілі, встановлені п. 20 Інструкції № 112.

Пунктом 32 Інструкції № 112 допускається зміна мети використання придбаної іноземної валюти як у термін її перебування на спеціальному валютному рахунку, так і після здійснення відповідних платежів у наступних випадках:

- Якщо іноземна валюта куплена для оплати витрат по напрямку працівників організації у службові відрядження за межі Республіки Білорусь (у тому числі на навчання) за одним наказом і буде використана на оплату аналогічних витрат по іншим наказом (п. 32.1);

- На підставі дозволу Національного банку Республіки Білорусь (п. 32.2).

При зміні мети використання придбаної іноземної валюти суб'єкт валютних операцій - резидент Республіки Білорусь представляє у виконуючий банк повідомлення про зміну цільового використання придбаної іноземної валюти у двох примірниках за формою згідно з додатком до Інструкції № 112, а також копію наказу про направлення працівника у службове відрядження за кордон або дозвіл Національного банку Республіки Білорусь (п. 33 Інструкції № 112).

Купівля іноземної валюти на біржовому або позабіржовому валютному ринку здійснюється тільки за наявності відповідних документів, які є підставою для здійснення даної валютно-обмінної операції. Перелік цих документів також встановлений п. 20 Інструкції № 112 і деякими іншими нормативними правовими актами і безпосередньо залежить від мети придбання іноземної валюти (див. таблицю).

Примітка 1

Згідно зі ст. 5 Закону № 226-З поточними валютними операціями визнаються валютні операції, що проводяться між резидентами і нерезидентами і які передбачають:

- Здійснення розрахунків за угодами, які передбачають експорт і (або) імпорт товарів (робіт, послуг), що охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, якщо строк між датою надходження грошових коштів (платежу) і датою відвантаження (надходження) товару (виконання робіт , надання послуг), передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності не перевищує 180 днів, включаючи здійснення таких розрахунків з використанням цінних паперів, що виконують функції розрахункових документів, якщо термін платежу за цінним папером забезпечує надходження (сплату) грошових коштів в строк, не перевищує 180 днів з (до) дати відвантаження (надходження) товару (виконання робіт, надання послуг), передачі охороняється інформації, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності;

- Надання та отримання кредитів та (або) позик на термін, що не перевищує 180 днів;

- Переказ і одержання відсотків, дивідендів та інших доходів за вкладами (депозитами), інвестицій, позиковим і кредитних операцій;

- Операції неторгового характеру.

Примітка 2

Під валютними операціями, що здійснюються поза рамками цивільно-правових угод, маються на увазі операції неторгового характеру. У число цих операцій у відповідності зі ст. 6 Закону № 226-З включаються:

- Виплата заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій, пенсій, аліментів, державних допомог, доплат та компенсацій, а також виплати з відшкодування шкоди;

- Перекази грошових коштів для оплати витрат на відрядження працівників за кордоном;

- Виплата грошових коштів, що входять до складу спадщини, і грошових коштів, отриманих від реалізації спадкового майна;

- Платежі, пов'язані зі смертю громадян, що включають транспортні витрати й інші витрати з поховання;

- Виплата грошових компенсацій жертвам репресій, членам їх родин і спадкоємцям;

- Оплата змісту дипломатичних та інших офіційних представництв, консульських установ Республіки Білорусь, які перебувають за межами Республіки Білорусь;

- Платежі судовим, арбітражним органам, а також нотаріальним, слідчим та іншим правоохоронним органам, пов'язані з діяльністю цих органів;

- Виплата грошових коштів на підставі судових ухвал та інших процесуальних документів;

- Сплата членських внесків до громадські, релігійні організації;

- Переказ і одержання білоруських рублів, іноземної валюти, передача і отримання інших валютних цінностей за договорами дарування, в тому числі у вигляді пожертвувань, відповідно до законодавства Республіки Білорусь;

- Отримання резидентами від нерезидентів валютних цінностей на зберігання;

- Сплата податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, встановлених законодавством Республіки Білорусь або законодавством іноземних держав;

- Оплата змісту міжнародних (міждержавних, міжурядових) організацій;

- Інші операції, перелік яких визначається Президентом Республіки Білорусь або за його дорученням Радою Міністрів Республіки Білорусь, а також міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Примітка 3

Виконавчими документами згідно з положеннями ст. 329 Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь від 15.12.1998 № 219-З (зі змінами та доповненнями) є:

- Судові накази господарських судів, що видаються на підставі судових ухвал господарських судів, рішень арбітражних (третейських) судів, у тому числі міжнародних, рішень іноземних судів, іноземних арбітражних рішень;

- Визначення господарського суду про судовому наказі;

- Виконавчі документи іноземних судів у випадках, передбачених міжнародними договорами Республіки Білорусь;

- Постанови державних органів і посадових осіб у частині майнових (фінансових) стягнень;

- Інші акти, якщо в силу законодавчих актів вони є виконавчими документами і підлягають виконанню в порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до змісту ст. 462 Цивільного процесуального кодексу Республіки Білорусь від 11.01.1999 № 238-З до числа виконавчих документів також належать:

- Виконавчі листи, що видаються на підставі рішень, вироків, ухвал і постанов судів (суддів), мирових угод, затверджених судом, рішень третейських судів Республіки Білорусь, рішень іноземних судів, у тому числі арбітражних (третейських), якщо стороною у справі є громадянин, який є підприємцем, які здійснюють діяльність без утворення юридичної особи, рішень товариських судів та інших актів, якщо це передбачено законодавством;

- Визначення суддів про судовий наказі;

- Постанови прокурорів про виселення в адміністративному порядку;

- Виконавчі написи нотаріусів, дипломатичних агентів дипломатичних представництв Республіки Білорусь і консульських посадових осіб консульських установ Республіки Білорусь;

- Постанови комісій у справах неповнолітніх про грошові стягнення;

- Постанови державних органів і посадових осіб у частині майнових стягнень у справах про адміністративні правопорушення;

- Постанови Комітету державного контролю Республіки Білорусь про майнові стягнення з громадян;

- Посвідчення комісій по трудових спорах;

- Інші акти, якщо в силу закону вони є виконавчими документами і підлягають виконанню судом.

Слід зазначити, що постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28.12.2006 № 1737 також затверджено Перелік документів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів та посадових осіб, яким відповідно до законодавчих актів надано право здійснювати нотаріальні дії.

За здійснення операцій з купівлі іноземної валюти на біржовому валютному ринку банкам п. 14 Інструкції про порядок здійснення валютно-обмінних операцій за участю юридичних осіб і індивідуальних підприємців № 112 надано право стягувати комісійну винагороду шляхом списання (перерахування) грошових коштів з рахунків суб'єкта валютних операцій - резидента Республіки Білорусь. Комісійна винагорода за купівлю іноземної валюти, розмір якого (як зазначено у п. 14 Інструкції № 112) визначається банком самостійно за умови відсутності будь-яких обмежень з боку чинного законодавства, може стягуватися в білоруських рублях і (або) іноземній валюті.

Комісійна винагорода за купівлю іноземної валюти не стягується, якщо дана валютно-обмінна операція відбувається на позабіржовому валютному ринку і не пов'язана з безперечним списанням грошових коштів з рахунків платника або якщо придбання іноземної валюти відбувається за рахунок коштів республіканського або місцевого бюджету (п. 14 Інструкції № 112).

Документальне оформлення операцій з купівлі іноземної валюти залежить від двох головних умов: місця придбання іноземної валюти (біржовий або позабіржовий валютний ринок) і способу придбання іноземної валюти (шляхом зарахування іноземної валюти на спеціальний валютний рахунок або за допомогою здійснення перекладу з купівлею).

При придбанні іноземної валюти на біржовому валютному ринку згідно з вимогами Інструкції № 112 (п. 23) суб'єкт валютної операції - резидент Республіки Білорусь зобов'язаний представити у виконуючий банк заявку на купівлю іноземної валюти у двох примірниках і копії документів, що є підставою для здійснення даної операції 1.

Якщо іноземна валюта купується на позабіржовому валютному ринку у виконуючого банку, йому також необхідно подати заявку на купівлю іноземної валюти у двох примірниках і копії документів (за винятком відповідних нормативних правових актів Республіки Білорусь), які є підставою для купівлі іноземної валюти (п. 25 Інструкції № 112).

Для придбання іноземної валюти у банку-продавця відповідно до п. 26 Інструкції № 112 необхідно представити виконуючому банку заявку на купівлю іноземної валюти в трьох примірниках та копії документів (за винятком актів законодавства Республіки Білорусь), що є підставою придбання іноземної валюти. Згодом ця заявка на покупку валюти з відповідними відмітками виконуючого банку про обгрунтованість здійснення даної валютно-обмінної операції на всіх трьох її примірниках повертається суб'єкту валютної операції - резиденту Республіки Білорусь, який передає її банку-продавцю.

Заявка на купівлю іноземної валюти має довільну форму. Разом з тим, згідно з вимогами Інструкції № 112, цей документ має містити обов'язкові реквізити, зазначені у п. 27 цього ж нормативного правового акту.

Відповідно до п. 16 Інструкції № 112 банк може не тільки встановити типову форму заявки на купівлю іноземної валюти, але й додаткові реквізити до вже передбачених даною інструкцією.

Також п. 16 Інструкції № 112 встановлено, що заявки на купівлю іноземної валюти можуть оформлятися і представлятися в банк в електронному вигляді із застосуванням телетрансміссіонних засобів (електронна пошта, факсимільний зв'язок, інші телетрансміссіонние засоби) або на машинному носії, а також у вигляді електронного документа відповідно до законодавства Республіки Білорусь про електронні документи.

Факт придбання іноземної валюти виконуючим банком або банком-продавцем на підставі поданих заявок і копій документів-підстав, складених у встановленому чинним законодавством порядку та схвалених вище зазначеними банками, оформляється меморіальним ордером банку.

При придбанні іноземної валюти шляхом подальшого зарахування її на спеціальний валютний рахунок організації-покупця факт надходження відповідної суми грошових коштів в іноземній валюті підтверджується випискою банку з спеціально валютного рахунку.

Придбання іноземної валюти шляхом перекладу з покупкою відповідно до п. 24 Інструкції № 112 здійснюється тільки через виконуючий банк і при дотриманні вимог щодо оформлення розрахункових документів, передбачених нормативними правовими актами Національного банку Республіки Білорусь, без подання організацією-покупцем заявки на купівлю іноземної валюти на основі платіжного доручення на переказ з покупкою (п. 29 Інструкції № 112). Платіжне доручення на переказ з покупкою має містити перелік додаткових реквізитів, зазначених у п. 29.3 Інструкції № 112 та оформлено у відповідності до п. 19 Інструкції про банківський переказ № 66.

Якщо метою придбання іноземної валюти є оплата витрат, пов'язаних із направленням працівників організацій - резидентів Республіки Білорусь в службові відрядження за межі Республіки Білорусь, у тому числі пов'язані з навчанням за кордоном, то без зарахування на спеціальний валютний рахунок згідно п. 30 Інструкції № 112 допускається використовувати куплену іноземну валюту:

- На придбання в банку дорожніх чеків для видачі їх направляються за межі Республіки Білорусь особам;

- Для поповнення рахунку, призначеного для розрахунків з використанням корпоративних карток, відкритого в банку;

- Для зарахування на поточний (розрахунковий) рахунок або карт-рахунок фізичної особи для оплати витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями за межі Республіки Білорусь.

У загальному випадку куплена і зарахована на спеціальний валютний рахунок іноземна валюта, як встановлено п. 31 Інструкції № 112, повинна бути використана відповідно до цільового призначення протягом 7 (семи) робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем її зарахування на спеціальний валютний рахунок.

Якщо куплена і зарахована на спеціальний валютний рахунок іноземна валюта не була використана у встановлені п. 31 Інструкції № 112 терміни, то суб'єкт валютних операцій - резидент Республіки Білорусь згідно з п. 34 цієї ж інструкції зобов'язаний зробити зворотний продаж у порядку, зазначеному п. 35.

Бухгалтерський облік операцій з придбання іноземної валюти здійснюється відповідно до Типового плану рахунків, Інструкцією по застосуванню Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджених постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30.05.2003 № 89 (зі змінами та доповненнями, далі - Інструкція № 89) і на підставі Положення з бухгалтерського обліку майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті, затвердженого постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17.07.2000 № 78 (далі - Положення № 78).

Інструкціeй № 89 визначено рахунки бухгалтерського обліку, які використовуються для відображення господарських операцій з придбання іноземної валюти.

Глави 4 Положення № 78 встановлюється порядок відображення як самих операцій з купівлі іноземної валюти, так і витрат, пов'язаних з її придбанням.

Так, згідно з п. 17 Положення № 78 з урахуванням вимог Інструкції № 89 витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти, у сумі різниці між курсом купівлі та офіційним курсом Національного банку Республіки Білорусь на момент покупки відносяться в Дебет рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів", Субрахунок 97-2 "Витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти" (97-21 "За сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг", 97-22 "За капітальним вкладенням", 97-23 "За основними засобами", 97 - 24 "За нематеріальних активів", 97-25 "Інші") з кредиту обліку грошових коштів або розрахунків.

Витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти в частині комісійної винагороди виконуючому банку при придбанні валюти на біржовому валютному ринку залежно від призначення купленої іноземної валюти підлягають відображенню за дебетом рахунків обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва (обігу), капітальних вкладень, джерел власних коштів та інших у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів або розрахунків (п. 18 Положення № 78).

Що виникає в результаті переоцінки купленої іноземної валюти при зміні курсів іноземних валют Національним банком Республіки Білорусь в період з моменту її покупки до моменту її зарахування на спеціальний валютний рахунок курсова різниця відповідно до п. 19 Положення № 78 відображається на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" , Cубсчет 98-5 "Курсові різниці".

Списання витрат з купівлі іноземної валюти здійснюється відповідно до вимог п. 1.4 Декрету Президента Республіки Білорусь від 30.06.2000 № 15 "Про порядок проведення переоцінки майна і зобов'язань в іноземній валюті при зміні Національним банком курсів іноземних валют і відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць" (далі - Декрет № 15):

- Організаціями, що фінансуються з бюджету, некомерційними організаціями та індивідуальними підприємцями - на збільшення їхніх витрат;

- Комерційними організаціями - на витрати майбутніх періодів з подальшим списанням:

для розрахунків за сировину, матеріали, товари (роботи, послуги) - у межах суми, що відноситься до суми, еквівалентної виробленої обов'язковий продаж іноземної валюти у звітному році, - на собівартість продукції (робіт, послуг), а сума, що залишилася - щомісячно за рахунок прибутку , що залишається в розпорядженні організації;

для розрахунків при здійсненні капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи до введення їх в експлуатацію - на вартість капітальних вкладень; після введення (передачі) основних засобів і нематеріальних активів в експлуатацію - в кінці звітного кварталу і (або) року на вартість основних засобів і нематеріальних активів;

в інших випадках - щомісяця за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації.

Списання витрат, пов'язаних з купівлею іноземної валюти, за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації, відбивається в бухгалтерському обліку згідно з положеннями Інструкції № 89 на рахунку 92 "Позареалізаційні доходи і витрати".

Слід звернути увагу, що за роз'ясненнями Міністерства фінансів Республіки Білорусь, які містяться в листі управління методології бухгалтерського обліку та звітності Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 24.08.2006 № 15-10/526, віднесення витрат з купівлі іноземної валюти на собівартість продукції (робіт, послуг) виробляється в сумі, еквівалентній обов'язковому продажу за звітний рік (наростаючим підсумком). У зв'язку з цим можливий перерахунок витрат, віднесених комерційними організаціями раніше за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації. У випадках, коли обов'язковий продаж іноземної валюти здійснюється одного найменування, а отримується валюта якого найменування, слід провести перерахунок проданої валюти за крос-курсом Національного банку Республіки Білорусь на дату здійснення обов'язкового продажу.

Що стосується курсових різниць, що виникають при переоцінці придбаної іноземної валюти у зв'язку зі зміною курсів іноземних валют Національним банком Республіки Білорусь з моменту її покупки до моменту зарахування на спеціальний валютний рахунок організації-покупця, то згідно з положеннями п. 1.3.1 Декрету № 15 вони списуються на фінансові результати діяльності організацій щомісяця в розмірі не менше 10% від фактичної собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), якщо інше не встановлено Радою Міністрів Республіки Білорусь, але не більше суми курсових різниць, врахованих у складі доходів майбутніх періодів.

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13.12.2000 № 1897 "Про особливості віднесення комерційними організаціями на фінансові результати курсових різниць, врахованих у видатках і доходах майбутніх періодів" встановлено, що комерційні організації мають право щомісяця списувати на фінансові результати своєї діяльності враховані в складі витрат і доходів майбутніх періодів курсові різниці в розмірі 100% мінімальної суми залишку курсових різниць, відображених у складі витрат і доходів майбутніх періодів на кінець звітного місяця, а суму, що зазначених різниць - у порядку, встановленому п. 1.3.1 та абз. 1 і 2 п. 1.3.2 Декрету № 15.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання іноземної валюти за умови відсутності операцій із продажу іноземних валют на позабіржовому і біржовому валютному ринку розглянемо на наступних прикладах.

Приклад 1

Для проведення розрахунків за придбаний товар у нерезидента Республіки Білорусь за імпортним договором організація перерахувала обслуговуючому банку рублевий еквівалент у сумі 23544000 крб. на покупку 8000 євро на позабіржовому валютному ринку. Курс купівлі 1 євро встановлений банком на рівні 2943 крб. Курс євро Нацбанку Республіки Білорусь на дату покупки складає 2924,36 руб. за 1 євро.

У бухгалтерському обліку організації будуть зроблені такі записи:

п / п

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1.

Перераховано банку рублевий еквівалент на придбання 8000 євро (8000 * 2943)

57-2, 76

51

23 544 000

2.

Куплена банком валюта зарахована на спеціальний валютний рахунок (8000 * 2924, 31)

52-2

57-2, 76

23 394 480

3.

Відображається різниця між курсом євро

Нацбанку РБ на дату придбання іноземної валюти і курсом її купівлі, встановленим обслуговуючим банком ((2943 - 2924,31) * 8000)

97-21

57-2, 76

149 520

4.

Списуються витрати з придбання іноземної валюти у вигляді різниці курсів купівлі та Нацбанку Республіки Білорусь

92

97-21

149 520

5.

Після закінчення місяця відображається сальдо позареалізаційних доходів і витрат

99

92

149 520

Приклад 2

Для проведення розрахунків за імпортним договором за поставлений товар організація - резидент Республіки Білорусь придбала на торгах ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа" 140 000 українських гривень. Для купівлі даної іноземної валюти банку був перерахований рублевий еквівалент у розмірі 61 320 000 крб. за погодженим з ним курсом 438 руб. за 1 українську гривню. Курс купівлі 1 української гривні склав 436 руб. Курс Нацбанку Республіки Білорусь 1 української гривні на день покупки валюти склав 428,14 руб., А на дату зарахування на спеціальний валютний рахунок - 426,02 руб. Комісійна винагорода банку за купівлю валюти на біржовому валютному ринку склало 0,3% від суми карбованцевого еквівалента придбаної валюти. Сума невитраченого рублевого еквівалента повернута на рахунок організації-покупця.

У бухгалтерському обліку організації для відображення операцій з купівлі іноземної валюти будуть складені такі записи:

п / п

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1.

Перераховано банку рублевий еквівалент на придбання 140 000 українських гривень (140 000 * 438)

57-2, 76

51

61 320 000

2.

Куплена іноземна валюта (140 000 * 428,14)

57-5

57-2, 76

59 939 600

3.

Куплена іноземна валюта зарахована на спеціальний валютний рахунок (140 000 * 426,02)

52-2

57-5

59 642 800

4.

Відображається різниця між курсом української гривні Нацбанку РБ на дату придбання іноземної валюти і курсом її купівлі на біржовому валютному ринку ((436 - 428,14) * 140 000)

97-21

57-2, 76

1 100 400

5.

Відображається курсова різниця з переоцінки купленої іноземної валюти ((426,02 - 428,14) *

* 140 000)

98-5

57-5

296 800

6.

Залишок невитрачених на купівлю іноземної валюти коштів повернуто на рахунок організації-покупця ((438 - 436) * 140 000)

51

57-2, 76

280 000

7.

Перераховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної валюти (436 * 140 000 *

* 0,3 / 100)

76

51

183 120

8.

Сплачене комісійну винагороду включено до витрат

44

76

183 120

9.

Списуються витрати з придбання іноземної валюти у вигляді різниці курсів покупки і Нацбанку РБ

92

97-21

1 100 400

10.

Після закінчення місяця відображається сальдо позареалізаційних доходів і витрат

99

92

1 100 400

Порядок відображення господарських операцій у разі придбання валюти шляхом здійснення переказу з покупкою в цілому аналогічний наведеному в прикладах 1 і 2 з тією лише різницею, що замість запису Д-т 52-2 К-т 57-2 (57-5) складається запис Д -т 60 К-т 57-2 (57-5).

Що стосується податкового обліку витрат пов'язаних з придбанням іноземної валюти, то відповідно до п. 4-2.10 ст. 3 Закону Республіки Білорусь від 22.12.1991 № 1330-XII "Про податки на доходи і прибуток" (із змінами і доповненнями, далі - Закон № 1330-XII) до складу інших витрат, усчітиваемих при обчисленні податку на прибуток, включаються суми оплати послуг банків, пов'язаних з обслуговуванням організації. Отже, комісійна винагорода банку за купівлю іноземної валюти, передбачене відповідними пунктами Інструкції № 112, зменшує базу оподаткування при обчисленні податку на прибуток.

У Законі № 1330-XII прямо не передбачена можливість включення до складу витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток, витрат з придбання іноземної валюти у формі різниці курсу покупки і курсу Національного банку Республіки Білорусь, що відносяться відповідно до Декрету № 15 в межах суми, еквівалентної виробленої обов'язкового продажу іноземної валюти у звітному році, на собівартість продукції (робіт, послуг). Однак у Законі № 1330-XII також немає ніяких вказівок на те, що дані витрати не беруться до уваги при обчисленні податкової бази по податку на прибуток. Таким чином, на думку автора, ці витрати слід враховувати при обчисленні оподатковуваного прибутку як інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) Мінськ «Білорусь» 2004р.

  2. Податковий кодекс Республіки Білорусь від 19 грудня 2002 р. «166-З. Прийнятий Палатою представників 15 листопада 2002 року. Схвалений Радою Республіки 2 грудня 2002 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 13.01.2003, № 4, реєстр. № 2 / 920 від 02.01.2003).

  3. Закон Республіки Білорусь від 22 липня 2003 року № 226-3 «Про валютне регулювання та валютний контроль». Прийнятий Палатою представників 25 червня 2003 року. Схвалений Радою республіки 30 червня 2003 року.

  4. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.

  5. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.

  6. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
90.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік і документальне оформлення касових операцій
Бухгалтерський і податковий облік орендних операцій
Бухгалтерський і податковий облік операцій по заставі майна
Документальне оформлення операцій з запасами
Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів
Акредитивні форми розрахунків особливості документальне оформлення та відображення операцій з
Документальне оформлення та облік завісу тари
Документальне оформлення та облік фінансових результатів
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік операцій по руху основних
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru