додати матеріал


приховати рекламу

Договір роздрібної купівлі-продажу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .... ... 2

Глава 1. Правова сторона договору роздрібної купівлі-продажу: .... ... ... .... ... 4

1.1. Поняття та особливості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 4

1.2. Різновиди договору роздрібної купівлі-продажу ... ... ... .... ... ... ... ... 11

1.3. Елементи договору роздрібної купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

Глава 2. Зміст договору роздрібної купівлі-продажу: ... ... ... ... ... .... ... 18

2.1. Права та обов'язки продавця за договором ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 18

2.2. Розрахунки з покупцями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 28

2.3. Умови продажу деяких видів продукції ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 29

2.4. Яка інформація повинна міститися на продовольчих товарах ?.......................................... .................................................. ............................ 36

2.5. Права та обов'язки покупця за договором ... ... ... ... ... .... .... ... .... ... 37

2.6. Відповідальність сторін за договором ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. ... ... ....... 43

Глава 3. Дрібнороздрібна купівля-продаж: ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .48

3.1. Поняття та загальні положення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... 48

3.2. Вимоги до обладнання та приміщенню ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

3.3. Правила продажу товарів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .50

Глава 4. Порядок роздрібного продажу товарів за зразками ... ... ... ... ... ... ... 52

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

Список використаної літератури.

Введення

Договір купівлі-продажу є найбільш відомим і поширеним видом договорів. Відповідно до п.1 ст.45 ЦК за цим договором, одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець - прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) ( п.1 ст.45 ЦК). За рахунок нього виникають зобов'язальні правовідносини між продавцем і покупцем. Одночасно з цим покупець отримує речове абсолютне право, тобто право власності на майно, яке він купив.

Такий вид договору купівлі-продажу як роздрібна купівля-продаж досить часто використовується серед інших різновидів договору купівлі-продажу. Він посідає перше місце в сфері задоволення потреб громадян. Сутність купівлі-продажу в роздріб полягає в продажу окремих екземплярів товару або в невеликій кількості, достатній для задоволення щоденних потреб. Це також є і відмінністю від оптового продажу товарів, що припускає продаж товару великими партіями.

Кожен день люди здійснюють різного роду діяльність. Вони роблю величезну кількість різних покупок, і тим самим вступають у правові відносини. Мало хто з них розуміють всі правові особливості в цих відносинах професійного продавця і рядового покупця. Тому даний договір грає першорядну роль в Цивільному Кодексі РФ серед різновидів купівлі-продажу.

Особливе значення в цьому договорі носить те, що правило про роздрібну купівлю-продаж володіють в основному обов'язковим характером і спрямовані в першу чергу, на забезпечення інтересів споживачів. Споживачів визначають як «слабку сторону» і для їх захисту служать не тільки норми ЦК РФ, а також законодавство про захист прав споживачів.

Якщо ж розглянути практичний приклад, то можна побачити, що часто продавець не надає належної інформації про товар, не дотримується право покупця на безпеку товару, порушує терміни виконання гарантійного зобов'язання і т.д.

В якості таких порушників можуть виступати і невеликі господарюючі суб'єкти, наприклад, автомайстерні, які можуть виконати недоброякісний ремонт, і гігантські, з точки зору споживача, компанії.

Безумовною актуальністю володіє сам розгляд і узагальнення судової практики у зв'язку з укладенням, виконанням та розірванням договору роздрібної купівлі-продажу, застосуванням норм законодавства про захист прав споживачів. Також можна відзначити, що своєрідний інтерес представляє аналіз правил про публічної оферти. Відповіді на подібні питання: «Визначення сутності публічної оферти? Способи захисту, у випадку порушення прав споживача? Яка відповідальність, передбачена для продавця чи виробника? Чи можлива компенсація моральної шкоди покупцеві?

Основною мета даної роботи є визначення і дослідження особливостей договору роздрібної купівлі-продажу:

- Необхідно розглянути загальні положення про договір роздрібної купівлі-продажу, зокрема поняття договору, сферу його застосування, різновиди і його форма;

- Визначити елементи та їх особливості;

- Проаналізувати правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу;

- Дослідити особливості змісту договору роздрібної купівлі-продажу, порядок його укладення, правило публічної оферти.

Глава 1. Правова сторона договору роздрібної купівлі-продажу:

1.1. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу.

Основним завданням підприємства є роздрібна торгівля товарами народного споживання в асортименті відповідним його товарному профіль (типу), а також іншими товарами забезпечення культури обслуговування покупців з найменшими витратами часу на покупки, надання додаткових послуг, дотримання прав та інтересів покупців 1.

Товарний профіль (тип) підприємства торгівлі визначається статутом і узгоджується (для підприємств муніципальної власності) відповідними органами місцевої адміністрації при реєстрації.

Саме поняття договору роздрібної купівлі-продажу перебуває в п.1 ст.492 Цивільного кодексу РФ.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю 2.

Отже, можна позначити ряд особливостей цього договору, які безпосередньо відносять його до самостійних видів договору купівлі-продажу:

 • він має своєрідну специфікою продавця, який є суб'єктом договору роздрібної купівлі-продажу. Полягає вона в тому, що в якості продавця може бути виключно така комерційна організація, що займається підприємницькою діяльністю з продажу товарів у роздріб (торговельне підприємство).

 • також, товар має свої особливості. Він є предметом договору купівлі-продажу. Суть цих особливостей полягає в тому, що він призначається для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

Норми про роздрібну купівлю-продаж не застосовуються щодо таких видів товару, як нерухомість, електро-і теплоенергія, газ і вода. Причиною є те, що ці договори є самостійними різновидами договору купівлі-продажу, закріплені у Цивільному кодексі України 1.

 • ще однією характерною рисою є публічність договору роздрібної купівлі-продажу. Основним обставиною цього є те, що в договірні відносини з роздрібної купівлі-продажу вступають підприємці, які займаються професійною діяльністю з продажу товарів у роздріб, і економічно більш «слабкі» споживачі. В наслідок цього, у відношенні цього договору використовуються правила, встановлені ст. 426 ЦК. У разі невідповідності зазначеним вимогам умови публічного договору, вони визнаються нікчемними.

Включаючи в себе публічність, договір роздрібної купівлі-продажу можливо укладати з використанням публічної оферти. Поняття, якої наводиться в ст. 437 ГК: публічна оферта - це що містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться. Відповідно до ст. 494 ЦК публічної офертою визнається пропозиція, що містить в собі всі істотні умови роздрібної купівлі-продажу, що пропонується продавцем в роздрібну купівлю-продаж товару в його рекламі, каталогах і описах товарів, звернених до невизначеного кола осіб. Їй же також визнається і виставлення в місці продажу, наприклад, на прилавки, вітрини і т. п., товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про що продаються товари, тобто опис, каталоги, фотографії товарів і т. п., в місці їх продажу. Тут не має значення зазначення ціни, а також інші істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу. Винятком може виступати така ситуація, коли продавець досить явно дає зрозуміти, що дані товари не продаються.

Але часто виникає плутанина між публічною офертою і рекламою 1. На підставі ст. 2 Федерального закону "Про рекламу" під рекламою розуміється інформація, розповсюджена в будь-якій формі і будь-яким способом, що містить у собі відомості про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї і починання, що сплачується для невизначеного кола осіб. Цілями її розповсюдження є створення та подальшого сприяння розвитку інтересу до вище перерахованих предметів. Особливо характерною рисою рекламної інформації представляє з себе те, той факт, в якому вона виражається у вигляді пропозиції направляти оферти, але одночасно з цим не включає в себе ніяких істотних умов договору і отже поширює особа не має зобов'язань оферента.

Як і інші договори, при правильному оформленні оферти потрібно вказати всі істотні умови договору.

Відповідно до ЦК України до них відносяться:

 • умови про предмет договору;

 • умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду;

 • всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

Всі законодавство про роздрібну купівлю-продаж, а також спільно з ним всі прийняті на його виконання закони і підзаконні нормативні акти служать перш за все захисту прав споживачів. Величезна кількість порушення з боку продавців представляються як цілком усвідомлені дії професіонала. Розуміючи цю ситуацію законодавець поставив завдання - максимального захисту прав покупця 1.

Продавцем може бути ю рідіческое особа або індивідуальний підприємець, який займається підприємницькою діяльністю, пов'язаною з продажем товарів у роздріб, для використання їх у цілях не підприємницького характеру. Також, продавець володіючи певним статусом, повинен був пройти реєстрацію і виступати як суб'єкт підприємництва. Існують ще певні бачачи товаром, для торгівлі якими потрібна спеціальна ліцензія. Наприклад, до таких відносяться: алкоголь, тютюнові та ювелірними виробами, бензин і т.д.

В якості покупця за договором роздрібної купівлі-продажу як правило виступає громадянин. Але юридичні особи має таку можливість, купувати товари грунтуючись цим договором, за умови не непов'язаності їх використання з підприємництвом 2.

Правова оцінка договору роздрібної купівлі-продажу представляється як:

 • консенсуальних, факт його укладення настає тоді, коли між сторонами будуть досягнуті угоди з усіх істотних умов договору;

 • оплатним, таким чином, отримання зустрічного задоволення у формі покупної ціни являє з себе підставу виконання зобов'язання з передачі товару;

 • взаємним, або по іншому двостороннє-зобов'язуючим, позначає, що обидві сторони договору наділені суб'єктивними правами і обов'язками.

Предмет договору роздрібної купівлі-продажу є специфічною рисою договору. У ст. 492 ЦК дається поняття, продавець зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Сфери, для яких набуваються товари, можуть бути будь-якими, то є й особистими потребами, наприклад, товари для особистої гігієни; побутові потреби, тобто купівля електропобутових приладів; або вони можуть бути змішані, наприклад, студент купує мікрокалькулятор, щоб використовувати і вдома, і на заняттях. Покупець, який отримує товари для використання їх у організацій і посредствам цього з метою використання цих товарів у виробництві. Приклад придбання фотокамери для роботи у видавництві або редакції і т. д 1.

До предмету роздрібної купівлі-продажу також відносяться такі товари, якими можливо користуватися в непідприємницьких виробничих цілях. Таким чином, предметом роздрібної купівлі-продажу може бути як насос, так і культиватор, що застосовуються для вирощування громадянином врожаю, в наслідок чого, надлишки якого можуть бути їм продані на ринку.

До особливостей цього договору, мають специфічних характер також відносять вимоги, які пред'являються до його форми. Відповідно до ст. 493 ГК у випадках, якщо інше не передбачено законом або договором роздрібної купівлі-продажу, в тому числі умовами формулярів або інших стандартних форм, до яких приєднується покупець, договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним у належній формі з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чека чи іншого документа, що підтверджує оплату товару. Якщо покупець підтримує умови формулярів або інших стандартних форм, запропонованих продавцем, то договір укладається у письмовій формі. Слідчий в цьому договорі проявляються риси договору приєднання (у ст. 493 ГК вказана пряме посилання на ст. 428 ЦК) 1.

Існує також і усна форма договору. Наприклад, дуже поширений метод роздрібної торгівлі - через прилавок. Це являє собою типову угоду, в якій момент її здійснення і виконання збігаються. У випадку такого не збіги, потрібно застосовувати вимоги ст. 161 ЦК, яка говорить, що угоди повинні відбуватися в простій письмовій формі.

Касовий або товарний чек або інший документ, що підтверджує оплату товару за договором роздрібної купівлі-продажу, грає роль письмової форми договору, у випадках при не збігу моменту укладення та виконання. Але варто зауважити, що при втраті покупцем даних документів, він не позбавляється можливості посилатися на показання свідків для підтвердження укладення договору і його умов при укладенні договору, не залежно усна, або письмова форма (ст. 493 ЦК) 2.

Важливим моментом в договорі роздрібної купівлі-продажу представляє і те, що за продавцем законно закріплюються переддоговірні обов'язки, відповідно до ст. 495 ЦК. Включають вони в себе надання покупцеві необхідної інформації про товар. Тобто про товар представленому для продажу, продавець повинен надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію, яка відповідає встановленим законам, іншими правовими актами і як правило, висуваються у роздрібній торгівлі вимогам до змісту і способів видачі такої інформації. Покупець у свою чергу, володіє правом, ще не уклавши договір роздрібної купівлі-продажу всебічно оглянути товар, вимагати провести перевірку властивостей або демонстрації використання товару, за умови, що це не виключено з огляду на характер товару і не буде суперечити правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі 1 .

Договір роздрібної купівлі-продажу в порівнянні з загальними правилами про купівлю-продаж має свої особливості у частині утримання, точніше ув'язнених у ньому істотних умови. За п.1 ст. 500 ЦК України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар у відповідності з ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання. Отже, можна зробити висновок, що ні яким чином не впливає на формування ціни товару. Як правило, ціна товару встановлюється в однаковому розмірі для всіх покупців. Таким чином, покупець, якому товар був проданий за ціною перевищує реальну, має право вимагати визнання договору недійсним, при цьому положення сторін набуває первісний стан.

Держава може брати участь у встановленні цін на окремі види товарів, отже, це положення носить обов'язковий характер для продавця.

Також договором може бути вказана попередня оплата товару. Вона закріплена в ст. 487 ГК РФ, відповідно до якої у разі неоплати покупцем товару у строк, встановлений між сторонами, це визнається відмовою покупця від виконання договору, якщо інше не передбачено угодою (п.2 ст.500 ГК) 2.

1.2. Різновиди договору роздрібної купівлі продажу.

Класифікація видів договору роздрібної купівлі-продажу може бути за різними критеріями. Головною ланкою можна вважати окремі умови договору. Отже, кількість підставі угруповання буде стільки ж, скільки і потенційних договірних умови. В якості критеріїв класифікації можуть виступати як і особливості договору як угоди, тобто його складу з точки зору суб'єктивності, момент укладення договору, його форма, порядок укладення 1.

На жаль, законодавець завжди враховує положення про те, що цілями юридичної класифікації служить поділ явищ, що об'єднуються загальними родовими ознаками, на такі види, з якими пов'язані юридично значущі особливості. Таким образом, перечень указанный в параграфе 2 гл.30 ГК РФ, не является классификацией разновидностей договора розничной купли-продажи или договорных условии, т.к. он неполон, непоследователен и лишен системности – основного достоинства каждой классификации.

Одновременно с этим, всестороннее регулирование договорных обязательств невозможно без учета их общих и особенных свойств. Таким образом, только это отсутствие единой системы изложения нормативного материала в параграфе 2 гл.30 ГК РФ привело к большому количеству противоречии и дублированию норм 2 .

Значительными особенностями обладает правовое регулирование розничной купли-продажи узкопотребительского характера и условно говоря, общегражданской розничной купли-продажи. Данные договоры являются основными видами розничной купли-продажи.

С практической точки зрения, важное значение имеют регулирование наиболее существенных условии. В Гражданский Кодекс Российской Федерации включены все виды договора розничной купли-продажи:

 • продажа товара с условием о его принятии покупателем в определенный срок;

 • продажа товаров по образцам (описаниям, каталогам);

 • продажа товаров с использованием автоматов;

 • продажа товара с условием о его доставке покупателю;

 • договор найма-продажи.

Некоторые авторы не разграничивают данный договор, обусловливая лишь «договора розничной купли-продажи с отдельными нетипичными условиями». Основываясь на методах логики, классификация договора розничной купли-продажи возможна по следующим специфическим характеристикам договора:

- место исполнения договора; способ вручения товара; время передачи товара; срок оплаты товара; обязанность доставки товара.

Таким образом, договор розничной купли-продажи по месту исполнения договора подразумевает продажу товара на дому у покупателя и продажу на торговой площади продавца;

по времени передачи товара, то есть продажа по предварительным заказам и продажу с передачей товара немедленно;

по способу вручения товара - продажа товара по средствам использования автоматов, продажа с обслуживанием покупателя работниками продавца;

по сроку оплаты товара – договор, включающий в себя предварительную оплату, оплата «сразу же» и с оплатой в кредит (возможна рассрочка);

по обязанности доставки товара – продажа, совмещенная с обязательством доставки товара покупателю и без такового.

1.3. Элементы договора розничной купли-продажи.

К элементам такого договора относятся: продавец, покупатель, предмет договора, цена, срок договора, форма и порядок заключения договора.

Продавцом по договору розничной купли-продажи может выступать только предприниматель (либо индивидуальный, либо коммерческая организация), занимающийся деятельность по продаже товаров в розницу. Таким образом, банк или индивидуальный предприниматель юрист выступать в договоре в роли продавца. Кроме того, при продаже некоторых видов товаром, таких как алкогольные, табачные, ювелирные изделия и т.д., требуется наличие специального разрешения, лицензии. Следовательно, круг предпринимателей, которые могут выступать в качестве продавца по договору розничной купли-продажи значительно сокращается по сравнению с договором поставки, в котором в роли поставщика может быть любой предприниматель 1 .

В качестве покупателя по договору розничной купли-продажи может выступать гражданин. Юридические лица могут приобрести товары розничной торговли с целью использования их вне предпринимательской деятельности. Так как, в отношении коммерческих предприятий существует определенная презумпция, в соответствии с которой, любые сделки, совершаемые ими, будут определяться как предпринимательские. Именно это и мешает их возможности участия в данном договоре купли-продажи. В случаях же когда, розничный товар, приобретают некоммерческие предприятия, они автоматически они облекаются в форму розничной купли-продажи 2 .

Но категория покупателей также имеет свои ограничения. Например, одни из них является соответствующая правоспособность. То есть, лицо, которое хочет приобрести огнестрельное оружие, должен отвечать определенным требованиям продажи такого типа товара.

Важным моментом является то, что характер договора розничной купли- продажи совершенно исключает возможность участия в этой сделке государства. Причиной этому служит то, что государство не является ни предпринимателем, ни потребителем.

Предмет договора могут выступать любые вещи, которые не изъяты из оборота и не зависимо от того, какими признаками они наделены, родовыми или же индивидуально-определенными. Также имеет значение и то, что эти вещи могут быть как уже существующими, так и будущими. Конечно, данный случай является не совсем корректным, так как, в большинстве своем, договор розничной купли-продажи и заключается, и исполняется практически одновременно. Но все же, ГК РФ не содержит в себе каких либо препятствии для продажи будущих вещей и значит, он имеет месть быть. Например, в каталогах предлагаются товары розничной торговли, которые еще не произведены.

Предметом договора розничной купли-продажи являются только те вещи, которые используются для: личного, семейного, бытового и др. виды потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Цена договора розничной купли-продажи в соответствии со ст. 494 ГК РФ признается существенным условием данного договора. Это положение непосредственно связанно с нормами, которые указывают момент заключения договора. Согласно с п.1 ст.500 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи. Как было уже указано, цена для всех покупателей должна быть одна и та же (п.2 ст.426 ГК РФ). В следствии этого, покупатель не имеет возможности участвовать в формировании цены.

В случае, когда товар продан покупателю по более высокой цене, чем другим следуют определенные последствия. То есть, покупатель вправе требовать: признать договор ничтожным и восстановления сторон в первоначальное их состояние. Если же товар иже потреблен, двухсторонняя реституция будет пониматься как возмещение покупателю разницы между оплаченной ценой и наименьшей ценой, по которой данный продавец отпускал товар другим покупателям 1 .

Срок – представляет из себя, обычное условие договора розничной купли-продажи, устанавливающийся самими сторонами. Срок содержит в себе обязательный характер в таких ситуациях, как договор купли-продажи в кредит или в рассрочку.

Отсутствие в договоре условия о сроке не несет, каких либо последствии. Оно заполняется с помощью диспозитивных норм указанных в нормативно-правовых актах и общих нормах ГК РФ, регулирующих отдельные виды розничной купли-продажи платежа.

Существует такое условие как «принятие товара покупателем в определенный срок». Имеет свое закрепление в ст. 496 ГК РФ. Здесь моменты заключения (например, путем оплаты) и принятие товара покупателем не совпадают. Неявка в определенный срок покупателя для принятия товара понимается как отказ покупателя от исполнения договора. По п.1 ст.393 ГК предусмотрена, ответственность за подобные нарушения в форме возмещения убытков. Хотя, навряд ли размер выплаченных убытков сравняется с покупной ценой товара.

Форма и порядок заключения договора розничной купли-продажи обладают рядом специфических черт.

В соответствии с общими правилами, гражданско-правовой договор считается заключенным, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (ст. 432 ГК РФ). Договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документа, который будет свидетельствовать об оплате товара (например, кассовый чек и т.п.). Но все же, оплата товара и достижение соглашении между сторонами существенно различаются между собой. То есть, оплата товара может, как следовать после соглашения сторон, так и наоборот. В данном случае, проявляется юридическая фикция, т.к. сама по себе оплата считается соглашением сторон. Положительной чертой является то, что момент оплаты товара всегда формально обусловлен, следовательно, снимает возможные споры по поводу существования договора 1 .

Что касается ст.493 ГК, которая соотносит момент заключения договора не с оплатой, а с моментом выдачи документа, подтверждающего оплату, является не совсем удачной формулировкой. Оскільки отсутствие у покупателя такого документа, не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, а так же некоторые виды розничной торговли не включают в себя процесс выдачи кассовых чеком. Например, торговля на рынках, с лотков, продажа газет и т.п. Таким образом, указанная формулировка будет носить диспозитивный характер и подлежит возможности изменения законом, либо самим договором розничной купли-продажи.

Указанные выше документы не совсем можно рассматривать как письменную форму сделки, в соответствии со ст. 160 ГК. Они, прежде всего, служат подтверждением оплаты товара.

Форма договора розничной купли-продажи починяется общим правилам, предусмотренным ст.ст. 159-160 ГК РФ. В устной форме могут заключаться только те сделки, которые исполняются в момент совершения.

Для остальные виды сделок письменная форма является обязательной. И если продавец не соблюдает ее, то в следствии он не сможет воспользоваться свидетельскими показаниями (п. 1 ст. 162 ГК РФ).

Также при рассмотрении особой разновидности договора розничной купли-продажи стоит выделить договор продажи с использованием автоматов, закрепленном в ст.498 ГК РФ. Основной и единственной его особенностью является возможность заключения договора посредствам совершения конклюдентных действий.

Глава 2. Содержание договора розничной купли-продажи:

2.1. Права и обязанности продавца по договору.

Основная обязанность продавца по договору розничной купли-продажи, в принципе, как и по любому другому договору купли-продажи, состоит в передаче покупателю приобретаемых товаров 1 . Товар, на который установлен срок годности, продавец должен передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

Обязанности продавца включают – передать покупателю товар :

 1. - в определенном месте (ст.499 ГК РФ).

 2. - вместе с принадлежностями и документами, относящимися к товару, (ст.456 ГК).

 3. - в определенном количестве и ассортименте, (ст.465 ГК).

 4. - в соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен,

 5. - установленного качества, (ст.469 ГК РФ, ст.4 Закона “О защите прав потребителей).

 6. - свободным от прав третьих лиц, (ст.460 ГК РФ).

 7. - в таре и упаковке и ( или) таре (ст.481 ГК).

1). В соответствии с общими правилами продавец обязан передать товар прямо после его оплаты, в торговом зале или торговом учреждении. В договоре может содержаться условие о доставке товара покупателю. Следовательно, товар доставляется в то место, которое указано покупателем. В случае отсутствия такового, в место проживания или место нахождения юридического лица, являющегося покупателем. Срок, как правило, устанавливается договором, или Правилами продажи товаров. Иначе он будет определяться как разумный срок, началом которого считается момент получения соответствующего требования покупателя. Когда предусмотрено условие доставки товара, этот момент определяется датой вручения товара покупателю. Одновременно с этим, существует такой вид розничной торговли как торговля товарами прямо на дому у покупателя.

2). Дополнительно к товару обязательно должны быть переданы все принадлежащие и относящиеся к нему документы 1 . В ст.10 Закона «О защите прав потребителей» определено содержание таких документов, а для отдельных групп товаров точный перечень документов указан в Правилах продажи товаров. Например, на любые электробытовые или радиотовары должны выдаваться - паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации на русском языке, товарный чек с обозначением названия магазина, даты покупки, наименование самого товара, его артикула, сорта, цены, его кассовый чек.

3). Этот пункт можно охарактеризовать как передача товара покупателю «чистым весом и полной мере». Вообще эта обязанность продавца не особо специфична для договора розничной купли-продажи и следовательно, особо законом не регулируется.

Условие об ассортименте в сфере розничной торговли скорее характеризует сам предмет деятельности торгового предприятия, чем сам товар. Ассортимент определяется как группировка товаров по определенным признакам внутри одного рода. Такой процесс довольно важен при продаже большого количества однородных товаров, что дает возможность говорить уже не о розничной, а об оптовой (мелкооптовой) продаже 2 .

В отличии от того, что было раньше, в настоящее время продавцы сами определяет набор продаваемых ими товаров. Раньше же существовали определенные требования, предъявляемые к минимальному ассортименту товаров, которые предназначались для продажи. То есть был определенный ассортиментный перечень.

4). В эту обязанность включается передача продавцом покупателю соответствующей комплектности, или же комплекта товаров предусмотренного для всех видов купли-продажи. К сожалению, так же как и условие о количестве это условие, о комплектности (комплекте) товаров также не регулируется законами 1 . Из общих положении, можно лишь заметить, что Законом «О защите прав потребителей» продавцу запрещается связывать приобретение одного с последующим обязательным приобретением других 2 . Таким образом, условие о комплекте приобретаемых товаров будет формироваться толь лишь с согласия покупателя.

5). В соответствии с п.5 ст.4 Закона «о защите прав потребителей», если стандартом предусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Закон «о защите прав потребителей» к понятию «стандарт» относит: государственные стандарты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и другие документы, которые в соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг).

Необходимо знать, что не все требования государственных стандартов обязательные. В соответствии с п.2 ст.7 Закона РФ от 10.06.1993 №5154-1 «О стандартизации» к обязательным требованиям государственных стандартов относятся требования, устанавливаемые для обеспечения безопасности продукции работ и услуг для окружающей среды, в жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки. При применении правила указанной статьи необходимо также учитывать, что на ряду с перечисленными в Законе «о защите прав потребителей» документами в соответствии с законодательством РФ, обязательные требования к качеству товаров, работ, услуг могут устанавливаться федеральными законами, иными правовыми актами (ст.469, ст.721 ГК), и именно этим требованиям должно соответствовать качество товаров (работ, услуг).

Государство сохранило за собой функции контроля за качеством продукции и услуг. Соблюдение требовании, предъявляемых законодательством товарам и услугам, - на совести продавцов и производителей.

Само условие в договоре розничной купли-продажи о качестве товаром представляется предметом розничной купли-продажи. Стороны торговли имеет право на увеличение объема определенных требовании к качеству товара 1 по сравнению с ГОСТами, но любая попытка их занижения запрещена.

Такой вид розничной продажи как продажа по образцам закреплен в ст.497 ГК РФ. К сожалению, это условие не представляет из себя способа определения качества товаров. Оно играет роль предмета договора. Под образцом товара принято считать не только экземпляр, а также описание (каталог), что само по себе противоречит пониманию данного условия. В итоге законодатель разработал положение, в соответствии с которым, договор может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, а также с его описанием 2 .

Ст. 497 ГК еще больше обуславливает таким условием как обязательство доставки товара покупателю (ст.499 ГК РФ).

В случае если продавец передал товар ненадлежащего качества, наступают определенные последствия, которые четко регламентируются ГК РФ, Законом «О защите прав потребителей», о отдельными Правилами продажи товаров. Она будет рассмотрена далее.

6). При розничной продаже товара, обремененного третьими лицами, и за его эвикцию следует ответственность, регулирующаяся общими нормами параграфа 1 гл.30 ГК РФ.

7). Как правило, Правила продажи товаров устанавливают все требования, относящиеся к таре и упаковке отдельных видов товаров. Обычно продавец сам бесплатно упаковывает товар, за исключением тех случаев, когда упаковка является специальной. Например, дорогостоящая подарочная упаковка. При покупке товаров обладающих крупными габаритами (например, стиральная машина или мебель и т.п.), покупатель вправе потребовать какую-либо тару для удобства перевозки. Но стоит заметить, что обычно стоимость такой тары не включена в цену товара и должна быть оплачена отдельно 1 .

Цены на продаваемые продавцом товары и иные условия договора должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами допускается предоставление льгот для определенных категории покупателей.

Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, определяется по весу нетто.

Одной из самых важных обязанностей продавца является предоставление покупателю необходимой и достоверной информации о товаре 2 . Эта обязанность возникает еще до наступления момента заключения соответствующего договора. Она проявляется из публичного характера розничной купли-продажи. Право покупателя на получение сведении возникает в момент, когда он выразил свое намерение приобрести тот или иной товар.

Достоверность и полнота необходима для того, что бы покупатель смог сделать правильный выбор товара.

Совокупность информации состоит из:

 • информация об изготовителе (исполнителе);

 • информация о товарах.

Первый информационный аспект - информация об исполнителе» регулируется ст.9 Закона «О защите прав потребителей» и содержит в себе: фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы. Помимо этого, продавец индивидуальный предприниматель обязан показать потребителю все сведения о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Эта информация должна находиться содержаться на вывеске 1 .

Второй информационным аспектом служит предоставление покупателю необходимой и достоверной - информации о товаре, который предложен на продажу (п.1 ст.495 ГК РФ). В ст.10 Закона «О защите прав потребителей» данное общее положение определено более четко и детально. Относительно розничной купли-продажи информация должна включать в себя:

 • обозначения стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать товары.

 • сведения об основных потребительских свойствах товаров.

 • цену и условия приобретения товаров;

 • гарантійний термін, якщо він встановлений;

 • правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;

 • срок службы или срок годности товаров, установленный в соответствии с Законом.

 • место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потребителей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара;

 • информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров соответствующим государственным стандартам;

 • информацию о правилах продажи товаров.

В случае приобретения покупателем товара бывшего в употреблении или же при устранении ранее недостатков, покупатель должен быть доведен до сведения об этих процессах.

На практике можно увидеть, что при рассмотрении требовании потребителя о возмещении убытков, возникших у него из-за недостоверной или недостаточно полной информации о товаре (работе, услуге), суд обязан основываться на предположениях об отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках. Здесь берется во внимание тот факт, что в силу Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) должен вовремя осведомить потребителя, предоставив необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), способствующую возможности компетентного выбора.

В процессе реализации товаров, которые подлежат обязательной сертификации, продавец доводит до сведения покупателя информацию о сертификации товара 1 . У него должен находится определенный набор документов, который в свою очередь, выступает в качестве подтверждения. В него включенные такие документы:

 • подлинник сертификата;

 • копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

 • товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) на основании подлинника сертификата или его заверенной копии и содержащие по каждому наименованию товара сведения о наличии сертификата с указанием его номера, срока и органа, выдавшего сертификат.

Реализация товаров, которые изготовлены из объектов живого мира (меховые и кожаные швейные, галантерейные, декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется только при наличии соответствующей документации на товары. Она является подтверждением того, что эти объекты животного мира были добыты в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании разрешения (распорядительной лицензии). Такое разрешение выдается Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды, а если объекты животного мира, подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящейся под угрозой исчезновения, - то на основании разрешения компетентного органа страны-экспорта 1 .

Таким образом, при реализации подобных товаров продавец должен предоставить покупателю по его просьбе информацию о таких документах, подтверждающих наличие соответствующего разрешения.

Информация должна соответствовать требованию «о языке». То есть, информация, которая предоставляется покупателю, содержащая сведения о продавце, товарах и их изготовителях должна представляться на русском языке. А также дополнительно по усмотрению продавца возможно предоставление на государственных языках субъектов Российской Федерации и языках народов Российской Федерации.

Одновременно с наложенными на него обязанностями, продавец обладает рядом прав.

Продавец вправе:

 • установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, установленного изготовителем, или, если гарантийный срок изготовителем не установлен (ст.5 Закона «О защите прав потребителей»).

 • отказаться от исполнения договора в случае:

· неявки покупателя (или не совершение им иных необходимых действий) для принятия товара в определенный договором срок (ст.496 ГК РФ).

· неоплаты покупателем товара в установленный договором срок, если в самом договоре розничной купли-продажи указана предварительная оплата товара (ст.500 ГК РФ).

· если покупатель отказался принять и оплатит товар, в нарушение договора купли-продажи (ст.486 ГК РФ).

· если покупатель не внес в установленный договором срок очередной платеж за купленный в рассрочку и переданный ему товар, если иное не предусмотрено законом или договором (ст.489 ГК РФ).

 • отказаться полностью или частично от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара, не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве, об устранении недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании и (или) об упаковке товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, впрочем, если докажет, что невыполнение покупателем обязанности известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи в установленный (разумный) срок повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора (ст.483 ГК).

 • потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять (ст.484 ГК).

 • потребовать оплаты товара и, возможно, уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар (ст.486 ГК).

 • потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченного товаров, в случае, когда покупатель, получивший товар (по договору купли-продажи предусматривающий оплату товара через определенное время после его передачи, т.е. продажу товара в кредит), не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок (ст. 488 ГК).

На основе общих правил, покупатель до заключения договора имеет право осмотреть товар и (или) потребовать проверки его свойств, т.е провести демонстрацию товара. Это также входит в состав обязанностей продавца – проинформировать покупателя о товаре 1 .

Неисполнение продавцом указанной обязанности понимается как необоснованное уклонение его от заключения договора розничной купли-продажи и дает покупателю возможность потребовать возместить убытки. Если же товар был все таки приобретен, и у покупателя по прежнему отсутствует информации о товаре, то покупатель в пределах разумного срока может расторгнуть данный договор, потребовав возмещение убытков. 2

2.2. Расчеты с покупателями.

Денежные расчеты с покупателями за приобретенные товары обязательно должны осуществляться с применением контрольно-кассовых машин, исключение составляют случаи, которые предусмотрены в перечне отдельных категорий предприятий, организаций и учреждений, которые либо по специфики своего вида деятельности, либо особенности ее месторасположения я могут осуществлять денежные расчеты с покупателями без применения контрольно-кассовых машин.

Регистрация контрольно-кассовых машин производится в налоговых органах по месту нахождения предприятий торговли в определенном порядке.

Оплату за товары в предприятиях торговли, получают кассиры контрольно-кассовых машин, а на предприятиях самообслуживания – контролеры-кассиры 1 .

Расчет с покупателями происходит в определенном порядке:

- кассир либо контролер-кассир называет сумму полученных от покупателя денег и кладет их отдельно на виду у покупателя;

- печатается чек на контрольно-кассовой машине;

- вслух кассир объявляет общую стоимость покупок;

- называет сумму причитающей покупателю сдачи и выдает ее покупателю вместе с чеком;

- только после окончательного расчета с покупателем, кладет полученные от покупателя деньги в денежный ящик кассового аппарата.

Работникам торгового предприятия категорически запрещается предлагать покупателю вместо сдачи денег какие-либо товары. Так же запрещено требовать от покупателя самому разменивать деньги.

Расчет за товары, приобретаемые в продовольственных предприятиях самообслуживания, производится только в едином кассовом терминале на выходе.

В залах с системой самообслуживания рекомендуется устанавливать отдельные кассы для расчета за покупки, состоящие из одного-двух предметов.

В непродовольственных предприятиях самообслуживания все расчеты производятся в едином кассовом терминале или кассах, установленных в местах выхода покупателей.

При возникновении претензии от покупателя по расчетам кассир либо контролер-кассир обязан сообщить об этом администрации своего предприятия.

Возврат покупателям денежной наличности из кассы производится в установленном порядке по разрешению администрации.

2.3. Условия продажи некоторых видов продукции.

Продовольственные товары перед подачей в торговый зал или другое место продажи должны быть должным образом подготовлены (пройти предпродажную подготовку), - освобождены от тары, оберточных и увязочных материалов, металлических клипс. Загрязненные поверхности или части товара должны быть удалены либо обработаны соответствующим образом. В обязанности продавца входит: проверка качества товара по внешним признакам, наличие на продаваемый товар всей необходимой документации (сертификаты, накладные и т.п.) и информации о товаре, осуществление сортировки и отбраковки товара 1 .

В случае предпродажной расфасовки и упаковки развесных товаров продавцом, объем фасуемых товаров с небольшими сроками годности не должен превышать объема их реализации в течение одного дня торговли. На упаковке с расфасованным товаром должно быть указано его наименование, вес, номер или фамилия фасовщика. При реализации продовольственных товаров, расфасованных и упакованных предприятием-изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнительное взвешивание не производится.

При реализации товара в упакованном виде отдельная плата за упаковку не взимается. Для фасовки и упаковки товаров используются специальные материалы, соответствующие обязательным требованиям стандартов.

При просьбе покупателя продавец, осуществляющий продажу товара, обязан продать ему гастрономические товары в нарезанном виде. Хлеб и хлебобулочные изделия массой от 0,4кг и более (исключаются изделии в упаковке изготовителя) могут нарезаться на 2 или 4 равные части и продаваться без дополнительного взвешивания. Хлеб и хлебобулочные изделия, реализуемые в местах мелкорозничной торговли продаются только в упакованном виде. 1

Текстильные товары (ткани, нетканые материалы и изделия из них), трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, головные уборы), изделия из меха и обувь перед подачей в торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, включающую в себя:

- распаковку товара;

- рассортировку;

- тщательный осмотр товара;

- проверку качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе;

- при необходимости, чистка и отутюживание изделии и их мелкий ремонт в случае необходимости.

Реализуемые товары в торговом зале должны быть рассортированы по видам, моделям и размерам. С учетом особенностей торговли в торговом зале могут быть выставлены образцы предлагаемых к продаже товаров, по которым покупателю предоставляется возможность выбора и покупки необходимого ему товара. Одежда и обувь, товары для мужчин и женщин, а так же товары для детей размещаются в торговом зале отдельно друг от друга.

Ткани группируются по видам и роду волокна, из которого они изготовлены, меховые товары – по видам меха. Каждый образец ткани должен сопровождаться информацией о названии ткани, ширине полотна, процентном содержании волокон, из которого она изготовлена, а изделия из меха – информацией о виде меха 1 .

Весь товар должен иметь ярлыки с указанием наименования изделия, его артикула, цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья).

При реализации любых швейных изделий, а так же головных уборов, товаров из меха, обуви, в торговом зале обязательно должны быть оборудованы специальные места с примерочными кабинами с зеркалами, банкетками или скамейками.

При реализации покупателю шерстяных тканей, ватина и других тяжелых, объемных тканей производится путем наложения жесткого стандартного метра на ткань, которая должна лежать на прилавке или на столе в расправленном положении без загибов и складок. Тонкие, легкие и все другие виды ткани отмеряются путем приложения и натяжения ткани к метру. Отмеривание всех видов тканей, кроме шерстяных тканей и трикотажных полотен, также может производиться способом наложения ткани на прилавок, на одной из сторон которого вмонтирована клейменая металлическая мерная лента. Запрещаются добавление к покупке отрезной ткани, а также продажа кусков ткани с фабричным ярлыком и клеймом, если нарушена фабричная отделка и клеймо поставлено с лицевой стороны.

Продавец, осуществляющий продажу, при отпуске тканей, одежды, меховых товаров и обуви в присутствии покупателя проверяет качество товара (путем внешнего осмотра), точность меры (количество), правильность подсчета стоимости покупки.

Ткани, одежда, меховые товары и обувь должны передаваться покупателю только в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, артикул, сорт и цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу 1 .

Бытовая радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные товары, электробытовые приборы, машины и инструменты, другие технически сложные товары бытового назначения перед подачей в торговый зал или месту выдачи должны пройти предпродажную подготовку, в которую входит: распаковка товара, удаление с товара заводской смазки, пыли, стружек; детальный осмотр товара; проверка комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе, а также при необходимости сборку изделия и его наладку. Образцы предлагаемых на продажу товаров должны быть размещены в торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования 2 .

Порядок продажи оружия для самообороны.

Продажа гражданского оружия, которое предназначается для использования гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, основных частей (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) гражданского или служебного (если их покупатели являются граждане, награжденные служебным оружием) огнестрельного оружия, а также патронов к гражданскому оружию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.12. 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии», правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.1998г. №814, а также особенностями, определенными Правилами продажи подобных товаров.

Каждая единица предлагаемого к продажи оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами) должна иметь индивидуальный номер оружия, изготовленного с 1 января 1994г., а также, клеймо и каждая первичная упаковка патронов – знак соответствия стандартам.

Вся информация о предоставленном на продажу оружии с учетом особенностей конкретной модели, должна содержать сведения о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней в художественно оформленных моделях оружия; порядке возврата продавцу для уничтожения технически неисправных механических распылителей, аэрозольных и других устройств, патронов, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, или указанных товаров, срок годности или хранения которых истек 1 .

Предпродажная подготовка оружия и патронов может включать распаковку, расконсервацию, чистку и смазку оружия; вскрытие герметичных упаковок патронов; внешний осмотр оружия и патронов, проверку наличия на оружии клейма изготовителя и индивидуального номера и их соответствия установленным образцам и паспортным данным; проверку о наличии сведений о проведении в определенном порядке контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезанным стволом, о виде, пробе и массе драгоценных металлов, виде, количестве и характеристике вставок из драгоценных камней, которые могли использоваться в художественно оформленном оружии; проверку комплектности, технического состояния оружия; наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе, правильности цены; при необходимости сборку и регулировку оружия.

Предполагаемые для продажи оружие и патроны должны быть размещены в торговом зале, иметь ярлыки с указанием наименования, марки, модели, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные технические характеристики.

По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством механизма оружия, которое должно демонстрироваться в собранном и технически исправном состоянии 1 .

Продажа оружия и патронов должна осуществляться при предоставлении покупателем следующих документов:

 1. паспорта или другого документа, удостоверяющего личность покупателя;

 2. лицензии на приобретение определенного вида и типа оружия;

 3. лицензии либо разрешения на хранение, хранение и ношение оружия (для приобретения основных и запасных частей и патронов к оружию, принадлежащему покупателю);

 4. документа, удостоверяющего право покупателя на охоту, и разрешения на хранение и ношение оружия, используемого в целях охоты (для приобретения охотничьего холодного оружия).

Одновременно с товаром покупателю передаются товарный чек, подписанный продавцом, непосредственно осуществляющим продажу, в котором указываются наименование товара и фамилия продавца, марка, тип, индивидуальный номер оружия, дата продажи и цена товара, сведенья о драгоценных металлах и драгоценных камнях, используемых в художественно оформленном оружии, сведения о произведенных контрольных отстрелах огнестрельного оружия с нарезным стволом (при отсутствии таких сведении в паспорте на оружие); установленные изготовителем комплект принадлежности и документы, а также заполненные продавцом разрешение на покупателя на приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия или документ, удостоверяющий право покупателя на охоту 1 .

При получении на руки товара покупатель проверяет правильность заполнения лицензии (разрешения) покупателя на приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия или документа, удостоверяющего право покупателя на охоту (в отношении охотничьего холодного клинкового оружия), расписывается в лицензии, а также в книге учета продавца.

Покупатель при замене оружия, патронов ненадлежащего качества либо в случае их возврата при расторжении договора обязан предъявить продавцу документ, удостоверяющий его личность, а также лицензию (разрешение) на приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он является, либо документ, удостоверяющий его право на охоту.

Замена некачественного оружия или патронов производится на модели, соответствующие виду и типу, указанным в лицензии (разрешение) покупателя на приобретение (ношение, ношение и хранение) оружия, владельцем которого он является, либо в документе, удостоверяющем его право на охоту. Замена некачественного оружия, патронов или их возврат при расторжении договора купли-продажи оформляется актом в установленном порядке.

2.4. Какая информация должна содержаться на продовольственных товарах?

Информация находящаяся на продовольственных товарах в первую очередь должна соответствовать обязательным требованиям стандартов.

Она подразумевает определенный набор сведений, к каждому виду товаров:

  • название всех содержащихся в этом товаре пищевых продуктов ингредиентов, включаю все виды добавок;

  • информацию о пищевой ценности (уровень калорийности данного продукта, процент белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), а также о весе и объеме данного товара;

  • назначение товара и сфера его применения (например, для детского питания, или для диабетиков, или просто биологические добавки);

  • каким образом и в каких условиях этот товар использовать (для товаров, для которых установлены обязательные требования к условиям хранения);

  • дату (полностью) изготовления и дата (полностью) упаковки товара;

  • противопоказания для употребления в пищу при наличии у покупателя отдельных видов заболеваний (этот пункт нужен для тех товаров, для которых важно наличие указании о противопоказании в определенных случаях при применении его);

  • данные регистрации в государственных органах (например, для пищевых продуктов, подлежащих государственной регистрации).

Покупатель вправе по требовать от продавца, показать ему удостоверение о качестве и безопасности продаваемой партии пищевых продуктов, которые изготовляются на территории Российской Федерации, или его заверенную копию.

2.5. Права и обязанности покупателя по договору.

Покупатель обладает в основном двумя обязанностями – оплатить и принять товар.

Момент возникновения обязанности оплатить товар проявляется только в таких договорах розничной купли-продажи, где момент заключения и исполнения не совпадают 1 . Например, договор, в содержании которого есть условие о предварительной оплате покупки; договор продажи в рассрочку или кредит.

Особенностями в договоре розничной купли-продажи в кредит служит то, что с покупателя снимется обязанность уплаты процентов за просрочку возврата кредита (т.е. оплаты товара) в порядке ст.395 ГК, одновременно с этим, он обладает правом досрочно оплатить взятый в кредит товар. Так же по договору купли-продажи в кредит предусматривается такая возможность за продавцом, как сохранение права собственности на товар до его полной оплаты. Следовательно, покупатель обладает правом владеть и пользоваться вещью в качестве ее нанимателя. Подобный договор «Наума-продажи» для нашего законодательства является новым и закреплен в ст.501 ГК РФ.

За покупателем также предусматривается такое право, как право обмена купленного товара на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (ст. 502).

Такое правило имеет особенность распространяться лишь на обмен некоторых непродовольственных товаров и существует, в соответствии с общими правилами, в течение 14 дней после покупки. Если более длительный срок не объявлен продавцом, покупатель может обменять купленный товар на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки, или комплектации в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, произведя при этом в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом 1 .

Таким образом, обмен проводится по товару надлежащего качества и соответственно ни каких санкции к продавцу не применяется. Покупатель может не объяснять мотивы обмена, и тем более не доказывать причины несовместимости этого товара с его нуждами. Но необходимо соблюдение одного важного условия – что данный товар не находился в употреблении, а также сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца 2 .

Право покупателя на обмен или возврат приобретенных товаров не может быть реализовано лишь в отношении некоторых видов товаров, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55. К числу таких товаров относится, в частности:

 • товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские инструменты, медицинские приборы и аппаратура, средства гигиены полости рта, очковые линзы, предметы по уходу за детьми);

 • предметы личной гигиены;

 • парфюмерно-косметические товары;

 • текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, нетканые материалы типа тканей, метражные товары из тканей и нетканых материалов – ленты, тесьма, кружева и другие аналогичные товары);

 • швейные и трикотажные изделия _бельевые швейные и трикотажные, чулочно-носочные изделия);

 • изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (столовые и кухонные посуда и принадлежности, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортировки пищевых продуктов);

 • изделия из драгоценных материалов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценными камнями;

 • автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним, мобильные средства механизации сельскохозяйственных работ;

 • прогулочные судна и иные плавательные средства бытового назначения;

 • товары бытовой химии;

 • мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты);

 • технически сложные товары бытового назначения, на которое установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электроны; бытовое газовое оборудование и устройства);

 • гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему;

 • животные и растения;

 • непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографии и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информация).

При логическом толковании ст.502 ГК и соответствующей ст.25 Закона «О защите прав потребителей» можно сделать вывод о том, что покупатель имеет право заявлять требование о замене товара только на такой товар, который был в продаже в торговом учреждении продавца в момент совершения покупки. В случае, если такого товара на момент предъявления требования нет в наличии, покупатель вправе просто возвратить товар и получить обратно уплаченную за нег цену.

Законодателем предусмотрена возможность покупателю не принимать переданный ему товар (п.1 ст.484 ГК), в случае грубого нарушения продавцом требовании к его качеству, а также при других обстоятельствах, когда он наделен правом отказаться от исполнения договора. Это право покупателя содержится в п.1 ст.460; ст.464; п.1 ст.466; пп.1, 2 ст.468; п.2 ст.4 Принять товар переданный ему в срок, установленный договором, покупатель обязан. Если договор не содержит в себе такового, то в срок, определяемый в соответствии со ст.314 ГК РФ. Он вправе отказаться от товара переданного ему досрочно в таких случаях, которые предусмотрены в ст.315, 457 ГК РФ.75; п.2 ст.480; ст.495: п.3 ст.497; пп.1 и 3 ст.503.

Совокупность прав покупателя указанна в ряде нормативно-правовых актов.

Правила продажи отдельных видов товаров содержат нормы, конкретизирующие общие положения о договоре купли-продажи в части порядка исчисления сроков, проставляемых покупателю для обнаружения недостатков в приобретенном товаре. В частности, в соответствии с п.30 Правил покупатель вправе предъявлять требования в отношении недостатков товара (ст.503 ГК), если указанные недостатки обнаружены в течении гарантийного срока или срока годности. Гарантийный срок товара исчисляется со дня продажи товара покупателю. Если день продажи товара установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара, в течении которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товара пригоден к использованию 1 .

Если товар нуждается в сборке или специальной установки (подключении). Если день сборки или установки (подключения) установить невозможно, этот срок исчисляется со дня заключения договора.

Для сезонных товаров (одежда, меховые товары, обувь и другие) гарантийный срок исчисляется с момента начала соответствующего сезона, срок наступления которого определяется уполномоченным государственным органом субъекта Российский Федерации исходя из климатических условии места нахождения покупателей.

В случаях, когда гарантийный срок установлен менее шести месяцев и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, имеющимся до этого момента.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупателю, либо в пределах более длительного срока, установленного в соответствии с федеральным законом или договором (п.31 Правил).

И еще одно изъятие из общих правил предусмотрено нормами ГК о договоре розничной купли-продажи. Согласно ст.396 ГК возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки освобождает должника от исполнения обязательства перед кредитором в натуре. Применительно к договору розничной купли-продажи продавец, не исполнивший обязанности по передаче покупателю товара, возместивший в связи с этим убытки и уплативший покупателю неустойку, не освобождается от исполнения этой обязанности в натуре (ст.505).

Имеет ли право покупатель попросить продавца распаковать целлофановую упаковку духов?

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01. 1998р. №55, до подачи в торговый зал парфюмерно-косметические товары распаковываются и осматриваются, проверяется качество (по внешним признакам) каждой единицы товара и наличие о нем необходимой информации 1 .

Покупателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием для этого лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, представляемых изготовителями товаров, а также с другими свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров.

При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть предложено, проверить содержимое упаковки путем их снятия. Аэрозольная упаковка товара проверяется лицом, осуществляющим продажу, на функционирование упаковки в присутствии покупателя.

2.6. Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи.

Главными чертами ответственности по договору розничной купли-продажи можно считать:

 1. нарушение имущественных прав потребителя в договоре розничной купли-продажи, после которого покупатель имеет право требовать возмещения морального вреда;

 2. ответственность следующая за нарушение прав потребителя по Закону РФ «О защите прав потребителя» может возникнуть как у продавца, так и у изготовителя товара;

 3. процесс возмещения убытков и уплата неустойки, появившейся вследствие нарушения обязательства по договору розничной купли-продажи, не имеет особенности освобождать продавца от исполнения обязательства в натуре;

 4. по сравнению с покупателем, с точки зрения общего характера купли-продажи, покупатель по договору розничной купли-продажи имеет более расширенный круг прав в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.

A ). В соответствии с общими правилами, моральный вред подлежит возмещению в тех случаях, когда причинение его гражданину является следствием нарушения его личных неимущественных прав (ст.151 ГК). Одновременно с этим, на основе п.2 ст.1099 ГК, можно указать на то, что существуют исключения из этого правила. Например, ст.15 Закона «О защите прав потребителей» содержит возможность потребителя в таком случае, нарушения его прав, потребовать компенсации морального вреда, вне зависимости от возмещения имущественного вреда. Сам моральный вред должен возмещаться его причинителем, при наличии его вины, размер которой устанавливается судом.

B ). Требования, касающиеся возмещения имущественного или морального вреда, как правило, могут быть предъявлены гражданином-потребителем как к продавцу приобретенного товара, так и к его изготовителю 1 .

C). Основываясь на пп. 1 и 3 ст.503 ГК, можно заметить, что покупатель в случае продажи ему товара ненадлежащего качества, имеет право потребовать:

 • соразмерного уменьшения покупной цены товара;

 • незамедлительного безвозмездного устранения всех недостатков товара. Здесь стоит указать что, срок носит характер незамедлительный, а не как в ст.475 ГК – разумного срока;

 • возмещения расходов возникших в связи с устранением недостатков товара;

 • замены товара недоброкачественного на товар соответствующего качества;

 • расторгнуть договор розничной купли-продажи и возмещения понесенных убытков.

Замена недоброкачественного товара в соответствии с п.2 ст.475 ГК РФ, т.е. общими правилами, возможна только в случаях обнаружения в этом товаре существенных недостатков. Это правило действует в отношении замены технически сложных или дорогостоящих товаров. Во всех остальных случаях, товары подлежат замене, вне зависимости от степени существенности его недостатков.

Требования о расторжении договора регулируются таким же правилом, и не имеет значение характер недостатка обнаруженного в товаре. Хотя одновременно с этим, по общим правилам ст.475 ГК важно обнаружение лишь существенных недостатков.

Между покупкой недоброкачественного товара и предъявлением покупателем требований о его замене или уменьшении размера покупной цены возможно пройдет довольно большой период времени, в течении которого цена на этот товар может вырасти. С целью защиты интересов прав потребителей в подобных случаях, ГК устанавливает набор специальных правил. Например, продавец не вправе потребовать от покупателя возмещения разницы между договорной ценой товара и реальной, т.е. существующей на момент замены данного товара. Таким образом, финансовые последствия, связанные с повышением цен падают на самого продавца 1 .

Однако, в случае, требования покупателем заменить недоброкачественный товар на подобный товар другой модели, либо вида и т.д., следовательно, ему придется доплатить разницу, возникшую между ценой заменяемого недоброкачественного товара и цены передаваемого взамен товара, т.е. нового (п.22 ст.504 ГК РФ).

Обособленно ГК не регулирует вопросы, связанные со сроками обнаружения недостатков приобретенного товара. Таким образом, здесь применяются общие правила ст.477 ГК РФ.

Неустойка за несвоевременное выполнение продавцом требований покупателя о расторжении договора розничной купли-продажи и возврата денег.

Неустойка (пеня) в соответствии с ст.23 Закона «о защите прав потребителей» взыскивается в размере установленном этим же законом, за каждый день просрочки, устанавливаются в ст.20, 21, 22 того же закона, сроки выполнения требовании потребителя. В которые включено: устранение недостатков товара, замена товара с недостатками, о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, о возмещении убытков, причиненных потребителю расторжение договора купли-продажи (возвратом товара ненадлежащего качества изготовителю). А также за каждый день задержки выполнения требования потребителя о предоставлении на период ремонта (замены) аналогичного товара длительного пользования впредь до выполнения соответствующего требования потребителя без ограничения какой- либо суммой.

В случае, если продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, одновременно нарушили сроки устранения недостатков (замены) и не предоставили по требованию потребителя на эти сроки аналогичный товар или задержали его предоставление, то неустойка (пеня) взыскивается за каждое допущенное этими лицами нарушение 1 .

Если потребитель в связи с нарушениями продавцом (изготовителем) или организацией, выполняющей функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним предусмотренных ст.20, 21 и 22 Закона «о защите прав потребителей» сроков, предъявил иное требование, вытекающее из продажи товара с недостатками, неустойка (пеня) за нарушение названных сроков взыскивается до предъявления потребителем нового требования из числа предусмотренных ст.18 Закона «о защите прав потребителей».

В случае если потребитель предъявил новые требования из числа предусмотренных ст.18, 20, 21 и 22 Закона «о защите прав потребителей», то за просрочку выполнения этого нового требования также взыскивается неустойка, предусмотренная п.1 ст.23 Закона «о защите прав потребителей».

Срок, в течении которого должны быть удовлетворены требования о расторжении договора купли-продажи.

Из ст.18 Закона «о защите прав потребителей» следует, что при расторжении договора купли-продажи потребителю возмещаются убытки в полном объеме (ст.15 ГК), которые в связи с этим могут возникнуть у потребителя. Денежная сумма, уплаченная потребителем за товар, является одной из составляющих этих убытков. В связи с этим, если потребителем предъявлено требование о возврате денежной суммы, уплаченной за товар, оно должно быть удовлетворено в течении срока, установленного ст.22 Закона «о защите прав потребителей» для возмещения убытков, причиненных потребителю расторжением договора, то есть в 10дневный срок с момента предъявления соответствующего требования.

В соответствии с п.3 ст.503 ГК РФ при расторжении договора купли-продажи покупатель по требованию продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. В случае предъявления продавцом требования о возврате товара, возврату подлежит весь товар, то есть основное изделие, комплектующие его части и принадлежности за исключением упаковки и быстроизнашивающихся принадлежностей, которые могут быть использованы (прийти в негодность) в процессе эксплуатации. В каждой конкретной ситуации продавец может проверить, в какой комплектности и в каком комплекте первоначально продавался товар 1 .

Согласно п.3 ст503 ГК РФ при возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потеря им товарного вила или других подобных обстоятельств.

Глава 3. Мелкорозничная купля-продажа:

3.1. Понятие и общие положения.

Судя из понятия мелкорозничной сети можно сказать, что к ней относятся и стационарная мелкорозничная сеть (палатки, киоски, павильоны, торговые автоматы), и передвижные средства развозной, и разносной торговли (тележки, автоприлавки, фургоны, лотки, корзины и др.).

Для открытия предприятия мелкорозничной торговли необходимо получить разрешения органа исполнительной власти, осуществляя свою деятельность в отведенном им месте. На основании имеющегося у предприятия право торговой деятельности оно может приобрести лицензию, если такой порядок соответствует порядку установленном на данной территории 1 .

Регистрируют физические лица, осуществляющие деятельность по реализации товаров через мелкорозничную сеть, под статусом граждане-предприниматели. А также имею лицензию на право торговой деятельности.

Мелкорозничная сеть осуществляет продажу продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением товаров технически сложного ассортимента, а также товаров, для которых необходимо создание определенных условии, - примерки и т.д.), продукции рассчитанной на массовое потребление (хлебобулочные, кондитерские и кулинарные изделия, полуфабрикаты, бутерброды и др.).

Реализация через мелкорозничную сеть продуктов обладающих признаком скоропортящихся продуктов запрещается, если в данном предприятии отсутствуют средства охлаждения.

Часы торговли мелкорозничной сети муниципальной собственности устанавливается местными органами исполнительной власти в зависимости от размещения и товарной специализации предприятия, с учетом необходимости обслуживания населения в утренние и вечерни часы, когда закрыты магазины.

Распорядок дня, а точнее часы торговли мелкорозничной сети иных форм собственности устанавливается самим собственником данного предприятия.

Предприятия стационарной мелкорозничной сети (палатки, киоски) должны обладать набором составляющих, например, вывеска (или трафарет), которая содержит наименование этого предприятия (если оно имеется), профиль, режим работы, организационно-правовая форма (принадлежность), юридический адрес.

Если же розничная торговля осуществляется с автолавок, автоприцепов, цистерн, тележек, лотков, то на них должна быть указанна надпись, которая свидетельствует об их принадлежности.

3.2. Требования к оборудованию и помещению.

У любого мелкорозничного предприятия должно иметься соответствующий инвентарь и оборудование, а как уже отмечалось, предприятие осуществляющее продажу скоропортящимися товарами – средства охлаждения. Измерительные средства, применяемые в торговле, должны обладать определенными свойствами – исправность и состояние, соответствующее требованиям проверки установленной в порядке в органах Государственной метрологической службы 1 .

При продаже продовольственными и непродовольственными товарами в палатках и киосках, прилавки в данном предприятии должны быть покрыты линолеумом, клеенкой, пластиком или другими водонепроницаемыми материалами.

Лотки должны иметь определенное место, установление их на землю, тротуар, мостовую запрещено. А также еще одним требованием является то, что они должны обладать складными подставками.

3.3. порядок продажи товаров.

Наличие документов на все продаваемые в мелкорозничной сети товары является обязательным требованием. Так как, в них содержится информация, указывая на источник поступления этого товара, а также на имеющиеся сертификаты (или документы, их заменяющие) качества данных товаров.

Запрет также распространяется на мелкорозничную торговлю пищевыми продуктами с использованием одноразовой посуды при отсутствии емкостей для сбора.

Прием и продажа товаров, которые поступают без сопроводительных документов, запрещается.

Торговля в развал разрешается бахчевыми, овощами, картофелем.

Если товар обладает признаком обложения акцизами, то его продажа может производиться, лишь при наличии выданной в установленном порядке лицензии на право торговли ими 1 .

Приемка, хранение и продажа товаров в мелкорозничной сети происходит в соответствии с действующими правилами продажи отдельных видов товаров, которые должны быть известны работникам мелкорозничной сети.

В процессе обслуживания покупателей работники мелкорозничной сети должны соблюдаться требования Примерных правил работы предприятий розничной торговли и Основных правил производства и продажи общественного питания населения 2 .

Денежные расчеты с населением в предприятии стационарной мелкорозничной сети производятся посредствам контрольно-кассовых машин, кроме случаев, указанных в «перечне отдельных категории предприятий, организации и учреждении, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин».

При осуществлении расчетов предприятии мелкорозничной сети с использованием контрольно-кассовых машин необходимо выдавать покупателю отпечатанный машиной чек в соответствии с Законом Российской Федерации «о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением ». Сами контрольно-кассовые машины обязательно регистрируются в налоговых органах по месту нахождения предприятия в установленном порядке.

Обязанность работников мелкорозничной торговой сети:

 • предохранять товары от пыли, загрязнения, а продовольственные товары должны прикрываться от мух полиэтиленовой пленкой, марелей или другой белой тканью;

 • строго соблюдать правила личной гигиены.

Так же органами санитарного надзора, осуществляющими контроль за санитарным состоянием помещения, в котором хранятся товары, за сроками годности, а также наличие допуска персонала к определенным видам работ, выдаются санитарные журналы всем палаткам, киоскам и другой мелкорозничной стационарной сети, торгующей продовольственными товарами.

Еще одно требование – это не допущение в палатки, киоски, авторазвозки посторонних лиц, кроме тех лиц, которые являются работниками и имеют на это право по роду своей службы.

Основной контроль за деятельностью предприятия мелкорозничной сети возложен на органы и службы, которые обладают на это правом в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции и в порядке, установленном Основными требованиями к работе мелкорозничной торговой сети.

Глава 4. Порядок продажи товаров по образцам.

Продавец обязан заключить договор с любым лицом, желающим приобрести товар, находящийся в продаже, который предлагается в его описании, рекламе, если в предложении содержатся все существенные условия договора, а в случае демонстрации образцов товаров, представления их описаний в месте продажи – независимо от указания этих условий.

Отношения между фирмой-продавцом и организациями почтовой связи, грузоперевозок и сервисного обслуживания регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Требования к типу и содержанию рекламы, распространяемой в связи с продажей определенного вида товаров по образцам, фиксируются в законодательстве Российской Федерации о рекламе.

К ситуациям продажи товаров по образцам в частях, не регламентированных настоящими Правилами, как правило, должны быть применены правила продажи отдельных видов товаров.

Фирма, осуществляющая реализацию товаров по образцам, должна выделить специальное помещение для демонстрации покупателям образцов предлагаемых к продаже товаров 1 .

На обозрение покупателей выставляются образцы предлагаемых к продаже товаров всех артикулов, марок и разновидностей, комплектующих изделии и приборов, фурнитуры, и других сопутствующих им товаров.

Образцы, предлагаемых к продаже товаров, выставляются в торговых залах в витринах, на прилавках, подиумах, стендах, специальных пультах, оборудование и размещение которых позволяет покупателям ознакомиться с товарами.

При продаже комплектов (наборов) мебели в демонстрационном помещении (торговом зале) могут предоставляться отдельные услуги по оформлению интерьеров, либо торговый зал может быть оформлен под интерьер, имитирующий жилье, бытовое помещение или кухню с участием дополнительных предметов обстановки и оборудования, а также стенды с образцами обивочных тканей или отделочных материалов, которые используются для производства выставляемых изделий 1 .

Образцы тех товаров, которые могут потребовать ознакомления потенциальных покупателей с их устройством и действием, демонстрируются при помощи продавца-консультанта.

Все образцы товаров, которые предложены к продаже, должны демонстрироваться в собранном и технически исправном состоянии, без наружных дефектов. Изделия аудио- и видеотехники, музыкальные товары, фото- и видеоаппаратура, часы, бытовая техника и другие товары, которые не требуют для демонстрации специального оборудования для подключения и пуска в эксплуатацию, демонстрируются в действующем состоянии.

В обязанности продавца входит периодическая замена и обновление выставленных образцов с целью предупреждения потери их качества.

Организации, которые осуществляют реализацию товаров по их описаниям, покупателям для ознакомления с товаром представляются каталоги, буклеты, проспекты, фотографии и другие информационные материалы, которые содержат в себе полную, правдивую, отвечающую действительности и доступную информацию, в которой содержатся полная характеристика предлагаемого к продаже товара.

Договор купли-продажи может быть заключен в месте реализации товара по образцам путем составления документа, подписанного обеими сторонами, либо путем передачи покупателем заявки, в которой сообщается о желании приобретения конкретного товара через почтовую, телефонную, электронную связь или иного вида связь, позволяющую достоверно установить, то что данное сообщение исходит от покупателя, а также в иной форме, которая может быть согласована между продавцом и покупателем, при непосредственном заключении договора.

При заключении договора в месте продажи товара, а также в случае передачи сообщения о намерении покупателя приобрести товар в них должно быть обязательно указанно:

 • наименование и юридический адрес продавца, фамилия, имя, отчество покупателя или указанного им лица (получателя), адрес, по которому следует доставить товар;

 • наименование товара, артикул, количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара;

 • вид услуги, время ее исполнения и стоимость;

 • обязательства продавца и покупателя.

При предложении покупателя о пересылке товара почтовым отправлением на адрес «до востребования», решение должно быть принято только с согласия продавца.

Договор купли-продажи может, считаться заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, который будет подтверждать оплату товара, в месте его продажи либо с момента получения продавцом сообщения о желании покупателя приобрести товар на тех условиях, которые были предложены продавцом 1 .

Покупатель до получения на руки товара имеет право расторгнуть договор купли-продажи при условии возмещения продавцу расходов, которые могли быть понесены продавцом при выполнении договора.

Передача покупателю товара, приобретенного по образцу, может быть исполнена путем пересылки его почтовыми отправлениями, перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным или водным транспортом с доставкой товара по адресу, который был указан покупателем в договоре.

В ситуациях предусмотренных договором купли-продажи, передача покупателю товара может быть произведена продавцом непосредственно после оплаты товара на месте продажи.

В обязанности продавца входит передача товара покупателю в порядке и в сроки, которые были оговорены договором купли-продажи.

В случае, когда срок доставки товара не был определен договором и возможность определить срок, не представляется, тогда товар должен быть передан покупателю в разумный срок.

Обязательство, которое не было выполнено в разумный срок, продавец обязан выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования об его исполнении.

Пересылке товаров почтой или перевозке соответствующим видом транспорта могут подлежать товары, транспортировка которых не запрещена законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие между продавцом товара и организациями транспорта, почтовой связи осуществляющих доставку товара при реализации товаров по образцам регулируется законодательством Российской Федерации.

Установка, подключение, наладка и пуск в эксплуатацию технически сложных товаров, которые в соответствии с технической и эксплуатационной документацией покупателю запрещается устанавливать самостоятельно, а также обязательный инструктаж по правилам их использования должны быть произведены специальными сервисными службами продавца либо другими организациями, с которыми продавец заключил договоры на техническое обслуживание реализуемых им товаров.

Оказание данных сервисных услуг должно осуществляться в сроки, определенные соглашением обеих сторон, но не позднее 7 календарных дней с момента доставки товара покупателю.

Договор будет считаться исполненным с того момента когда будет осуществлена доставка товара по адресу, указанному в договоре, если же место передачи товара договором не определено, то с момента доставки товара по месту жительства покупателя или получателя, если иное не было предусмотрено договором.

В случае если одним из условий договора является оказание определенных услуг, договор будет считаться исполненным с момента, когда эти услуги были выполнены.

В случае, когда доставка товаров произведена в установленные договором сроки, но товар не смог быть передан покупателю по его вине, повторная доставка может быть произведена в новые сроки, согласованные с продавцом после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке товара.

Продавец, при реализации товара, обязан передать покупателю товар, полностью соответствующий его образцу или описанию, качество которого соответствует представляемой о нем информации, предоставленной покупателю при заключении договора купли-продажи, а также информации, доведенной до его сведения при передаче товара (в техническом паспорте на товар, правилах его использования, на этикетке или ярлыке, прикрепленном к товару, на самом товаре или его упаковке либо другими способами, предусмотренными для отдельных видов товаров) 1 .

В случае если в договоре отсутствует условие о качестве продавец обязан передать покупателю товар, полностью пригодный для целей, для которых этот товар должен быть использован. В случае, когда продавец при заключении договора купли-продажи был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, в его обязательство входит передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

Если к качеству продаваемого товара предусмотрены обязательные требования, то продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

Вместе с проданным товаром продавец обязан передать покупателю относящиеся к нему документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и другие) 2 .

В случае доставки товара покупателю или получателю по месту его жительства или другому указанному им адресу, товар должен быть принят покупателем или получателем в соответствии с данными сопроводительного документа (извещение, квитанция) на товар.

В случаях, передачи товара покупателю с нарушением условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре или упаковке товара, покупатель обязан не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях.

Если в качестве товара были обнаружены нарушения условий договора в течении гарантийного срока или срока годности товара либо в течении шести месяцев, если гарантийный срок или срок годности не был установлен. Покупатель должен известить о нарушениях продавца, но не позднее 20 дней после окончания этих сроков. В указанные в гарантийные сроки товар может быть возвращен покупателем продавцу, который обязан его принять и при необходимости провести проверку его качества.

Последствия невыполнения покупателем указанных требований решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Покупатель, которому был продан товар ненадлежащего качества, в случае, когда недостатки не были оговорены продавцом, имеет полное право требовать по своему выбору:

 • немедленного бесплатного устранения недостатков товара;

 • возмещение всех расходов понесенных на устранение недостатков;

 • пропорційного зменшення ціни;

 • замены недоброкачественного товара другим товаром надлежащего качества;

 • расторжение договора купли-продажи.

Покупатель имеет полное право потребовать замены технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного нарушения требований к его качеству.

Конкретные сроки исполнения данных требований продавцом товара определяются в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Продавец наряду с удовлетворением требований покупателя, которому был продан не качественный товар, обязан возместить покупателю убытки, которые он понес в связи с ненадлежащим качеством товара 1 .

В случае если продавец отказывается передать товар, покупатель имеет право отказаться от исполнения договора.

Если продавец, получивший сумму предварительной оплаты товара, не выполнил обязательство по его передаче в установленный договором купли-продажи срок, покупатель имеет право потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный ему продавцом.

В этом случае с указанной в договоре суммы продавец должен будет уплатить проценты в порядке, который определяется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Требования покупателя, которые могут быть связаны с расторжением договора купли-продажи, устранением нарушений его условии, недостатками в качестве товара, возмещением убытков, должны быть переданы продавцу в письменной форме с обязательным приложением необходимых документов, которые обосновывают его требования (документ, удостоверяющий факт покупки товара, на который установлен гарантийный срок или срок годности (службы), технический паспорт или другой документ, который его заменяет, гарантийный талон, а также документы, подтверждающие недостатки товара и убытки, причиненные покупателю в связи с ненадлежащим качеством товара 2 .

Висновок

Умение грамотно оформить и понять договор очень важно в момент заключения договора розничной купли-продажи. Опыт показывает, что детальное формулирование договорных условий представляет из себя одно из надежнейших способов не столкнуться с возникновением трудно устраняемых недоразумений в последующем, в том числе важное место занимает многоаспектность возникающих при заключении и реализации контракта проблем. Интересы продавца и покупателя имеет особенность не совпадать. Например, в случае ненадлежащего исполнения обязательств должником кредитор несет убытки. Само собой затраты времени и сил осуществляемые на его юридическое преследование представляют из себя определенное обременение и чаще всего в итоге напрасными, в случае когда у неисправного должника отсутствуют денежные средства или иное имущество, которое может быть взыскано. Таким образом, очень важно сравнить риск несоблюдения условий договора и постараться изыскать средства, которые уменьшат вероятность неблагоприятных последствий.

В процессе грамотного применения правил толкования терминов, в первую очередь важно достигнуть соглашения, которое довольно четко должно просматриваться в тексте договора, а также по одинаковому воплощаться в формулировках каждой стороны, при этом ее, позволяя произвольной интерпретации.

Совершенствование законодательства является одной из проблем развития правового регулирования договора розничной купли-продажи. То есть, более детальный пересмотр легальной разновидности договора розничной купли-продажи, более подробное регулирование его определенных разновидностей, например, договора купли-продажи через торговые автоматы. В общем же следует констатировать достаточно высокий уровень правового урегулирования самого массового договора – договора розничной купли-продажи.

Список використовуваної літератури:

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ ; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996г. №14-ФЗ , М. 2005

 2. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. N 108-ФЗ "О рекламе".

 3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Під ред. О.Н. Садикова. Юридическая фирма Контракт; Инфра – М. – 2000.

 4. Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей. Під ред. М.І. Брагинского, В.И. Витрянского. – М.: Фонд «Правовая культура». - 2001.

 5. Постатейный комментарий к Закону РФ "О защите прав потребителей" Под ред. Я.Е. Парция – М.: Фонд «Правовая культура». - 2000.

 6. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.

 7. Цивільне право. Підручник. Частина 2. Под общей редакцией А.Г.Калпина. - М.: Юрист, 2002.

 8. Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. Ред. О.Н. Садиков. М., 1997г.

 9. Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Частина друга. М., 1997г.

 10. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. (Брагинский М.И., Суханов Е.А.). М., 1995г.

 11. Коментар частині другій Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., 1996г.

 12. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997г.

 13. Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

 14. Завидів Б.Д. Договір: підготовка, укладення, зміна. М., 1997г.

 15. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975г.

 16. Мейєр Д.І. Русское гражданское право: ч. 2. М., 1997г.

 17. Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

 18. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1995г.

1 Цивільне право. Підручник. Частина 2. Под общей редакцией А.Г.Калпина. – М.: Юрист, 2002.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ ; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996г. №14-ФЗ , М. 2005


1 Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. О.Н. Садиков. М., 1997.

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997.

1 Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975р.

2 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

1 А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

2 Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975г.

2

 1. 1Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996г.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ ; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996г. №14-ФЗ , М. 2005

 1. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.

1

2 Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. О.Н. Садиков. М., 1997.

1 Брагинский М.И., Витрянский В . В. Договорное право: Общие положения . М ., 1997г.

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997г.

1 Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975г.

1 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

1 Цивільне право. Підручник. Частина 2. Под общей редакцией А.Г.Калпина. – М.: Юрист, 2002 .

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997.

2 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

1 Мейер Д.И. Русское гражданское право: ч. 2. М., 1997.

2 П.2 ст.14 Закона «О защите прав потребителей».

1 П.4 ст.469 ГК РФ.

2 Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996г.

1 П.52 Правил продажи отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров.

2 ст. 495 ГК РФ.

1 А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.


1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

1 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Частина друга. М., 1997.

1 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. (Брагинский М.И., Суханов Е.А.). М., 1995.

2 П.3 ст.495 ГК РФ

1 Завидов Б.Д. Договор: подготовка, заключение, изменение. М., 1997.

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Під ред. О. Н. Садикова. Юридическая фирма Контракт; Инфра – М. – 2000.

1 пп.33-37 Правил розничной продажи.

1 А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.

1 Пп. 39-46 Правил розничной торговли.

2 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

1 Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей. Під ред. М.І. Брагинского, В.И. Витрянского. – М.: Фонд «Правовая культура». - 2001 .

1 Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право: Курс лекций / Отв. Ред. О.Н. Садиков. М., 1997.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

1 Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996г.

1 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

2 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.


1 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. (Брагинский М.И., Суханов Е.А.). М., 1995.

1 Пустозерова В.М. Оформление сделок купли-продажи. М., 1996г.

1 ст.15 и п.3 ст18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Під ред. О. Н. Садикова. Юридическая фирма Контракт; Инфра – М. – 2000.

1 Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей. Під ред. М.І. Брагинского, В.И. Витрянского. – М.: Фонд «Правовая культура». - 2001

1 А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой, Учебник по гражданскому праву. Частина 2. - М.: Проспект. - 2001.

1 Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Частина друга. М., 1997г.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

2 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Під ред. О. Н. Садикова. Юридическая фирма Контракт; Инфра – М. – 2000.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

1 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Частина друга. М., 1997.

1 Завидов Б.Д. Договір: підготовка, укладення, зміна. М., 1997г

2 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. (Брагинский М.И., Суханов Е.А.). М., 1995.

1 Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999г.

2 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. (Брагинский М.И., Суханов Е.А.). М., 1995г .

63


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
250.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір роздрібної купівлі продажу
Договір роздрібної купівлі продажу 2
Договір роздрібної купівлі продажу 3
Договір роздрібної купівлі-продажу Поняття і
Договір роздрібної купівлі-продажу Тема даної
Договір роздрібної купівлі-продажу в законодателстве Республіки Казахстан
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Особливості договору роздрібної купівлі продажу як одного з самостоя
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru