Договір доручення на ведення справ в Арбітражному суді

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ДОГОВІР
доручення на ведення справ в Арбітражному суді

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ___________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ консультаційні та юридичні по­слуги щодо захисту інтересів останнього (представництво) в державних органах і в Арбітражному суді з питання ____________________________________________________ ______________________________________________________________________________.

2. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВИКОНАВЦЕМ

2.1. Послуги надаються ЗАМОВНИКУ шляхом:

– усного та письмового консультування з юридичних питань;

– складання проектів необхідних процесуальних документів, скарг, претензій та позовних заяв;

– надання консультаційних послуг щодо захисту інтересів ЗАМОВНИКА в органах Арбітражного суду;

– особистої участі та представництва ЗАМОВНИКА в органах Арбітражного суду.

2.2. Терміни консультування та підготовки документів:

ПОЧАТОК виконання робіт визначається з моменту, коли Даний Договір набирає чинності.

ЗАКІНЧЕННЯ робіт з консультування визначається моментом підписання акту приймання виконаних робіт; з арбітражного представництва – моментом набрання чинності рішення Арбітражного суду або самостійним скасуванням ДПІ акту, що оскаржується.

За настання обставин, передбачених у ч.2 п.2.2 Даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ вва­жається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед ЗАМОВНИКОМ.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується надавати ВИКОНАВЦЕВІ за його вказівкою необхідні документи та інформацію.

3.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний (у випадку необхідності) видати ВИКОНАВЦЕВІ довіреності на таких осіб, що є співробітниками ВИКОНАВЦЯ, для участі в арбітражному процесі:

1. ___________________ .

2. ___________________ .

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. За послуги за п.1.1 Даного Договору ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі: ___________________________________________________________.

4.1.1. За надання консультаційних послуг фіксована сума в розмірі ________________ (____________________________________________) грн.;

4.1.2. Плюс додатково ______________ (__________) відсотків від суми, щодо для ЗАМОВНИКА прийнято позитивне рішення та отриманий позитивний економічний ефект.

4.2. У випадку, якщо послуги ВИКОНАВЦЯ за п.4.1.2 Даного Договору виявляться безрезультатними для ЗАМОВНИКА, то ВИКОНАВЕЦЬ не має права вимагати сплати собі будь-якої винагороди або відшкодування витрат.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. ЗАМОВНИК здійснює оплату за Даним Договором одноразово в безготівковому порядку платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ:

– за п.4.1.1 Даного Договору передоплата протягом ______ днів з моменту його підписання;

– за п.4.1.2 Даного Договору протягом _______ днів з моменту набрання чинності рішення Арбітражного суду або скасування ДПІ акту, що оскаржується (з правом поетапної оплати протягом вищевказаного терміну).

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при наданні ЗАМОВНИКУ представницьких послуг.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.2. У випадку прострочення сплати винагороди за п.5.1 Даного Договору ЗАМОВНИК сплачує штрафну пеню в розмірі _________________ (_____________) відсотка від суми боргу за кожен день прострочення.

7.3. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
12.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Підготовка та ведення справ в арбітражному суді
Попередня підготовка та ведення справи в арбітражному суді
Ведення справ в арбітражному процесі
Особливості ведення справ у Конституційному Суді РФ
Судово-бухгалтерська експертиза на попередньому слідстві у суді арбітражному суді
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Адвокат в арбітражному суді
Виробництво в арбітражному суді касаційної інстанції
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru