Демократія в Америці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти України

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича

РЕФЕРАТ

з прочитаної англійською мовою літератури

з фаху (всесвітня історія, 07.00.02)

на тему:

Демократія в Америці -

"DEMOCRACY IN AMERICA"

by

Alexis de Tocqueville

Пошукувача КОСТЮКА Сергія Михайловича

Науковий керівник: д.і.н., проф. Троян Сергій Станіславович

Викладач англійської мови: Романова Тетяна Олександрівна

Чернівці, 2000 р.

ЗМІСТ

Вступ

 1. Історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки

 1. Основні параметри і характеристики демократії в Америці

 1. Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Висновки

Термінологічний словник

Вступ

Безумовно, "Демократія в Америці" Алексіса де Токвілля, займає одне із центральних місць серед низки класичних праць як з політології так і з історії. Водночас, це дослідження присвячене також історії, культурі та традиціям американців.

Написана майже два століття тому "Демократія в Америці" і сьогодні залишається актуальним дослідженням інформаційно-аналатичного характеру як в політологічній так і в історичній думці. Неабияке значення ця праця має для України, яка знаходиться на шляху демократичного розвитку.

Мета реферату - стислий аналіз англомовної праці Алексіса де Токвілля, "Демократія в Америці". Беручи до уваги обсяги реферату, його автор приділятиме увагу лише окремим аспектам книги французького дослідника. Відповідно розробленого плану, слід виділити наступні завдання роботи:

- показити історичні передумови демократичних інститутів в Сполучених Штатах Америки, за Алексісом де Токвіллем;

- окреслити основні параметри і характеристики демократії в Америці;

- зазначити характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців;

- створити термінологічний словник;

- зробити висновки з прочитаної праці, а також висновки реферату українською мовою.

Структура роботи відповідає поставленій меті та завданням.

Використання англомовної літератури покращує як рівень фахової підготовки так і рівень англійської мови. Реферат українською мовою з англомовної книги "Демократія в Америці" також сприятиме ефективному засвоєнню основних моментів дослідження.

I. Історичні передумови демократичних інститутів Сполучених Штатів Америки

Історія утворення та розвитку Сполучених Штатів Америки є одним із головних чинників зародження та функціонування демократії в цій країні. Все що побачив Алексіс де Токвілль під час своїх двох подорожей до Америки та відобразив у своїй праці майже два століття тому, свідчить про незмінність тих принципів на яких базується демократія в США. Вони (принципи) практично не зазнали суттєвих змін. В чому ж тут суть? Відповідь на питання про походження, утвердження та "стійкість" принципів американської демократії необхідно шукати в наступних розділах роботи А. Токвілля:

 • "Походження англо-американців",

 • "Демократичні суспільні умови англо-американців",

 • "Суверенітет людей в Америці",

 • "Майбутні перспективи США",

 • "Філософський метод американців".

У вище зазначених розділах книги автор зазначає причини зародження і утвердження демократії в Америці, а також робить ряд висновків, на яких хотілось би зупинитися більш детально. Алексіс де Токвілль в "Демократія в Америці", зазначає, що .... було одним із головних факторів саме такого устрою США (С. ) Як відомо, дослідники визначають цей устрій терміном "американська демократія". Саме "американська", бо разом із спільними складовими всіх демократичних режимів, демократія в США має цілу низку характерних особливостей. Останні беруть свій початок із витоків історії Сполучених Штатів Америки. Цей фактор виступає ключем для розуміння відмінностей демократії в США та Франції (батьківщиною А. де Токвілля), США та Англії (хоча більшість дослідників вважають Англіє "колискою" світової демократії) та ін. В "Демократії в Америці", автор з цього приводу зазначає: "Америка - єдина країна, де можна спостерігати природній та спокійний розвиток суспільства, і де вплив походження штатів на їхній подальший розвиток є беззаперечно суттєвим". Далі автор продовжує: "Якщо детально розглядати соціальний і політичний аспекти розвитку США, попередньо проаналізувавши історію країни, необхідно пам’ятати, що ні думка, ні звичай, ні закон, навіть, я б сказав, ні подія, не можуть розглядатись доти, поки не пояснено походження людей" (С. 40).

Більше того, Алексіс де Токвілль зазначає, що читачі книги в її І-й главі знайдуть ключ до всієї роботи.

 1. Основні параметри і характеристики демократії в Америці

Праця Алексіса де Токвілля, характеризує вплив демократії на головні сфери життя країни і суспільства:

політичну (законодавча, виконавча і судова гілки влади в країні, політичні партії, громадські організації та ін.),

економічну (формування податків і цін),

соціальну (соціальна політика, сім’я, гендер),

культурну (мораль, релігія) та інші сфери життя американців.

Зокрема, автор присвячує цим питанням низку глав частини ІІ:

Книга І "Вплив демократії на дію інтелекту в Сполучених Штатах Америки",

Книга ІІ "Вплив демократії на почуття американців",

Книга ІІІ "Вплив демократії на манери/образ американців",

Книга ІV "Вплив демократичних ідей і почуттів на політичне суспільство".

Принцип суверенітету народу в Америці лежить в основі демократичних ідей у всіх вище згадуваних аспектах життя США, зазначає Алексіс де Токвілль (С. 55).

Таким чином, демократія в США - не є чимось абстрактним. У цього явища знаходить конкретне заземлення на тому способі життя, який сповідують американці. І знову ж таки, необхідно пам’ятати про те, яким чином проходило формування менталітету і утворенні держави жителів Америки. Саме це і визначає "американський "спосіб мислення і життя. Це помітив Алексіс де Токвіль, це видно і по сучасних жителях континенту.

III. Характерні особливості політичного та соціально-культурного життя американців

Щодо характерних особливостей політичного та соціально-культурного життя американців, то автор книги віддає належну увагу цьому питанню. Зокрема Алексіс де Токвілль присвячує їх розгляду декілька глав. Серед тих, які безпосередньо стосуються зазначених питань слід вказати наступні:

2. "Democratic Social Conditions of the Anglo-Americans",

 1. "Some Reflection on American Manners",

36."Why Americans Show So Little Sensitiveness in Their Own Country, and Are So Sensitive in Europe".

Алексіс де Токвілль вказує, що соціальні умови англо-американців є беззаперечно демократичні; це лягло в основу заснування колоній, і все-ще зберігаї вплив навіть сьогодні... (С. 49). Демократія панує у всіх сферах життя. Характерною ознакою від самого початку заселення колоній, яку відзначає Алексіс де Токвілль, було те, що принципи демократії набули поширення також на всіх берегах Америки - від Сходу й до Заходу Гудзона і аж до Флориди. В цьому дусі дослідник пише: "Такі принципи, як участь у громадському житті, проведення вільної податкової політики, підзвітність носіїв влади, особиста свобода, винесення вироку судом, які лягли в основу сучасних конституцій, в XVII столітті ще не були чітко зрозумілими для Європи, і ці принципи навіть не домінували в Англії, але вони були загальновизнаними і встановленими Законом у Новій Англії, без обговорення (С. 45-46).

Використовуючи "підказу" Алексіса де Токвілля щодо розуміння його праці, зроблену у І-й главі, в котре зауважимо, що ці особливості беруть свій початок з історії Пн. Американського континенту. "Всі європейські колонії містили елементи демократії, тому що залишивши свою метрополію, емігранти на нових землях не мали ніякого бажання до панування над іншими". А це вже суттєва ознака, яка багато пояснює.

Фундаментом демократії в Америці є особиста свобода індивіда. Поряд із "індивідуалізмом" слід підкреслити також інші складові демократії: "суверенітет" та "рівноправність".

Вражає те, як А. де Токвілль зміг проаналізувати і описати цю складну, і, водночас просту систему демократії в порівняно невеликій за своїй об’ємом праці. В цьому полягає її додаткова цінність.

Висновки

Отже, здійснивши стислий аналіз праці французького дослідника Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці" можна зробити дві групи висновків. Перша група стосується власне самої книги, а друга - того змісту, який вкладає автор в поняття "демократія в Америці".

Публікація добре структурована, і легко сприймається (зрозуміло, що також і завдяки адаптації Річардом Хефнером, зробленої для сучасного читача). В "Демократії в Америці" автор приділяє достатньо уваги практично всім аспектам демократичного устрою в США: політичному, економічному, соціально-культурному та ін. Ключем до розуміння всієї праці є Глава І цієї книги.

Щодо самого визначення демократії в Америці, то звісно, однозначної відповіді немає. Алексіс де Токвілль детально описує переваги і недоліки цього устрою в США, використовує порівняння "американської моделі демократі" із англійською та французькою. Токвілль навіть зазначає відмінності та спільні риси американської та російської націй.

В закінчення можна навести фразу сера Вінстона Черчілля щодо демократії: "Демократія - це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі решта форм, які вже були випробувані людством".

В цілому, мета та завдання, які були поставлені автором реферату у вступі, виконані. Реферат сприяє кращому розумінню твору Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці".

Докл. див.: Alexis De Tocqueville. Democracy in America / Edited and abridged by Richard D. Heffner. - Penguin Books, USA Inc. - New York, 1984. - 321 p.

Термінологічний словник

 1. Absolute sovereignty - повний суверенітет

 2. Alternative law - альтернативний закон

 3. Anarchy - анархія

 4. Aristocracy - аристократія

 5. Authority - орган з відповідними повноваженнями

 6. A principle of equality - принцип рівності

 7. Ballot - голосування, бюлетень

 8. Boundless - необмежений

 9. Branches of power - гілки влади

 10. Community - спільнота

 11. Compulsory occupation - примусове становище

 12. Concentration of power - централізація влади

 13. Constitution - конституція

 14. Conservatism - консерватизм

 15. Concentration of power - концентрація влади

 16. Corruption - корупція

 17. Centralization of government - централізація уряду

 18. Civil society - громадянське суспільство

 19. Civil life - громадянське життя

 20. Civilization цивілізація

 1. Criminal law - кримінальний закон

 2. Creative power - креативна влада

 3. Democracy - демократія

 4. Democratic revolution - демократична революція

 5. Democratic communities - демократичні співтовариства

 6. Domestic economy - внутрішня економіка

 7. Despotism - деспотизм

 8. Despotic power - деспотична влада

 9. Decentralization - децентралізація

 10. Direct democracy - пряма демократія

 11. Disorder - безлад

 12. Dissimilarities of the political thoughts - розмаїття політичних думок

 13. Elections - вибори

 14. Enlightening - просвітництво

 15. Executive power - виконавча влада

 16. Equality of sexes - рівність між статями

 17. Equality - рівність

 18. Freedoms - свободи

 19. Federalism - федералізм

 20. Fixed regulations - фіксовані регулювання

 21. Justice - правосуддя

 22. Juridical power - судова влада

 23. Individualism - індивідуалізм

 24. Individual action - індивідуальна дія

 25. Instability - нестабільність

 26. Intelligence - інтелігенція

 27. Irresistible - неспроможний до опору

 28. Legislation - законодавство

 29. Legislative power - законодавча влада

 30. Liberty - свобода

 31. Liberalism - лібералізм

 32. Limits - обмеження

 33. Mass media - засоби масової інформації

 34. Mass culture - масова культура

 35. Majority - більшість

 36. Majority rule - право більшості

 37. Mentality - менталітет

 38. Morality - мораль

 39. Military glory - військова слава

 40. Minority - меншість

 41. Monarchy - монархія

 42. Natural opponents - природні опоненти

 43. Nobleman - дворянин

 44. Partnership - партнерство

 45. Physical force - фізична сила

 46. Principle of equality - принцип рівності

 47. Presidential influence - президентський вплив

 48. Progressive motion - прогресивна дія

 49. Political power - політична влада

 50. Political economy - політична економіка

 51. Political rights - політичні права

 52. Political party - політична партія

 53. Political society - політичне суспільство

 54. Political action - політична дія

 55. Political theory - політична теорія

 56. Public opinion - громадська думка

 57. Public administration - громадська адміністрація

 58. Public relations - громадські відносини

 59. Public Prosecutor’s Office - прокуратура

 60. Population - населення

 61. Regeneration - регенерація

 62. Religion - релігія

 63. Religious belief - релігійне переконання

 64. Revolution - революція

 65. Republican government - республіканський уряд

 66. Representative government - представницький уряд

 67. Representative democracy - представницька демократія

 68. Standardization - стандартизація

 69. Social scale - соціальна шкала

 70. Suffrage - право голосу

 71. Sovereignty - суверенітет

 72. Superiority of people - верховенство народу

 73. The will of the nation - воля нації

 74. Human rights - права людини

 75. Totalitarianism - тоталітаризм

 76. Tyranny - тиранія

 77. Unlimited power - необмежена влада

 78. Usurpation of the rights - узурпація прав

 79. Veto - вето

 80. Violence - насильство

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
63.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Релігії в Америці
Історія православної церкви в Америці
Свята інквізиція в Латинській Америці
Хороші ідеї в Америці рекламують
Історія реклами в Північній Америці
Війна за незалежність іспанських колоній в Америці
Війна за незалежність іспанських колоній в америці
Таємниця зникнення першого поселення англійців у Америці
Обстановка в Латинській Америці в другій половині 60 х років
© Усі права захищені
написати до нас