додати матеріал


приховати рекламу

Давня історія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Галицьке та Волинське князівства виділилися (перше - у 90-х роках XI століття, друге - в середині XII в.) Й існували роздільно до 1199 року, коли вони були об'єднані в одне князівство з центром у Галичі Романом Мстиславичем Великим.

ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Центр у м. Володимирі-Волинському (відомий з 988 року).

1054 - 1057 Ігор Ярославович
1057 - 1064 Ростислав Володимирович
1064 - 1076 Олег Святославич
1078 - 1086 Ярополк Ізяславич

У 1078 році Всеволод Ярославич сів у Києві, посадив сина свого Володимира Мономаха в Чернігові, а племінника Ярополка Ізяславовича - у Володимирі Волинському, надавши до нього Туров.

У 1084 Ростиславичі (сини Ростислава Володимировича) вигнали Ярополка з Володимира. Всеволод послав проти них сина Мономаха, який прогнав Ростиславичів і посадив знову Ярополка.

У той же час Давид Ігоревич (див. нижче) пішов зі своєю дружиною в дніпровські гирла, захопив тут грецьких купців, відняв у них всі товари. Але від грецької торгівлі залежало багатство і значення Києва, тому Всеволод змушений був припинити грабежі Давида, призначивши йому Дорогобуж на Волині. Ярополк Ізяславич у віддачі Дорогобужа бачив образу собі, намір зменшити його волость, і тому почав злість на Всеволода, збирати військо. Дізнавшись про це, Всеволод знову послав сина Володимира і Ярополк, залишивши матір і дружину в Луцьку, втік до Польщі. Мономах захопив Луцьк, дружину Ярополкову, дружину його і все майно, а у Володимирі посадив Давида Ігоревича.

У той же час Червенські міста, область подальшого Галицького князівства, були затверджені за Ростиславичами, тому що після ми бачимо старшого з них - Рюрика князем у Перемишлі. Дуже ймовірно також, що ця область була віднята Ростиславичами у поляків, не без згоди Всеволода. Незабаром Галицьке князівство виділилося на спадок і в ньому правила династія нащадків Ростиславичів.

У наступному році Ярополк прийшов з Польщі, уклав мир з Мономахом і сів знову у Володимирі. Але незабаром був убитий якимсь дружинником на ім'я Нерадец. Причини вбивства неясні, а період смут на Волині поки закінчився.

1086 - 1100 Давид Ігорович
1100 - 1118 Ярослав Святополкович
1119 - 1129 Андрій Володимирович
1129 - 1141 Роман Володимирович, син Володимира Мономаха
1156 - 1170 Мстислав Ізяславич, з перервою в 1168-1169 роках
1170 - 1199 Роман Мстиславич Великий (1151-1205)

Галицьке Князівство

Центр у м. Галичі (відомий з середини X століття).
Князівство утворилося в 1144 році шляхом об'єднання кількох питомих князівств з центрами у містах Галич, Перемишль, Звенигород, Теребовль і так званих Червенських міст (Червень, Волинь, Сутейск та ін)

Найбільшої могутності князівство досягло за князя Ярослава Осмомисла (1153-1187).

1141 - 1153 Володимир Володаревич (1104-1153)

Князь Звенигородський (з 1124), перемишльський (з 1129) і галицький (з 1141). У 1144 створив єдине Галицьке князівство з центром у Галичі. Намагався завоювати Волинь, допоміг Юрію Долгорукому зайняти Київ. Успішно відбивав напади угорських і польських військ.

1153 - 1187 Ярослав Осмомисл
1187 - 1197 Володимир Ярославович (1151-1197 +)
1197 - 1199 Роман Мстиславич Великий (1151-1205)

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Після об'єднання з Волинським князівством (1199 рік) Галицько-Волинське князівство в XII столітті переживає період економічного підйому і швидкого зростання політичної могутності. Цьому сприяло вигідне географічне положення Галицької землі. У зв'язку з падінням міжнародного значення шляху "з варяг у греки", який опинився під ударами половців, торговельні шляхи пересунулися на захід і лягли через Галицьку землю. З іншого боку, перебуваючи на стику трьох найважливіших східноєвропейських країн: Русі, Польщі та Угорщини - Галицька земля набувала дуже значну вагу в міжнародних справах.

Посилення князівської влади викликає боротьбу проти князя з боку місцевого боярства. Князівська влада в Галицькій землі з'явилася порівняно пізно, при сильно розвинених вже феодальних відносинах: клас землевласників-бояр мав тут виняткової економічної та політичної силою, що надавало особливу силу і гостроту боротьби. Незважаючи на успіхи, досягнуті в боротьбі з галицьким боярством за шість років правління Романа Великого (1199-1205), міць останнього йому все ж таки не вдалося зламати.

1199 - 1205 Роман Мстиславич Великий (1151-1205)

Смерть Романа відкриває період смут, що тривали майже 40 років. У цих смута активну участь брали Угорщина і Польща, втручаючись в боротьбу, переслідуючи власні вигоди. Завдяки цьому синові Романа Данилові вдається в кінцевому підсумку повернути собі владу. У 1236 році він обложив Галич і під тиском городян боярство змушене було здати місто і визнати владу Данила.

1205 - 1211 Володимир Ігорович (1170-1212 +)
1211 - 1212 Данило Романович (1201-1264 +)
1212 - 1219 Угорський король Коломан;
1219 - 1220 Мстислав Мстиславич Удатний (1170-1228 +)
1220 - 1221 Данило Романович (1201-1264 +)
1221 - 1226 Мстислав Мстиславич Удатний (1170-1228 +)
1226 - 1230 Андрій Угорська, зять Мстислава Удатного;
1230 - 1221 Данило Романович (1201-1264 +)

Природний перебіг подальших подій був перерваний татаро-монгольською навалою. У 1241 році землі князівства були розорені, Галич та інші міста зруйновані.

1238 - 1264 Данило Романович (1201-1264 +)

Данило Романович вів війни з литовцями і ятвягами, сподівався організувати хрестовий похід проти татаро-монголів з допомогою поляків, чехів, угорців і римського папи.

17 серпня 1245г. у г.Ярослав (на р.. Сан) відбулося так зване Ярославське битва, в якій Данило Романович у союзі з половцями здобув перемогу над об'єднаними силами угорської, польської та ворожої Данилові Романовичу російської знаті (князь Ростислав Михайлович та ін.) Битва призвело до відновлення внутрішньої єдності Галицько-Волинського князівства. У 1253 році Данило Романович коронувався королівською короною в Дрогичині.

* * *

Землі князівства захоплені Польщею в 1349 році, у наслідку поділені з Великим князівством Литовським.


ДАВНЯ РУСЬ

Східні слов'яни та їхні сусіди в II - IX ст. н.е. Походження слов'ян. Велике переселення народів і розселення у Східній Європі. Анти і Візантійська імперія в VI ст. Східні слов'яни У11-1Х ст. Географічні та природні умови життя. Господарство і побут. Язичництво. Суспільний лад. Поява майнової нерівності і знаті. Князі і їх дружини. Племінні союзи. Передумови утворення держави. Взаємовідносини східних слов'ян з сусідами.

Створення Давньоруської держави. "Повість временних літ" - головне джерело з історії Стародавньої Русі. Літописна оповідь про визнання варягів. Норманістів і антінорманісти в історичній науці. Походження назви Русь. Роль варягів у формуванні східнослов'янської державності. Два основних центру, який консолідував східних слов'ян: північний (Новгород) і південний (Київ), боротьба Півночі і Півдня. Перемога Півночі - основна передумова для утворення єдиної Давньоруської державам Початок династії Рюриковичів.

Київська Русь у X ст. - На початку XI ст. Підпорядкування східнослов'янських земель новгородцями і київськими князями. Князь Олег. Київ - "Мати міст руських". Дань. Полюддя. Повстання древлян (945 р.) Походи Олега та Ігоря проти Візантії. Договори Русі з греками. Реформи і дипломатія княгині Ольги, прийняття нею християнства.

Князь Святослав і його походи. Хозарський Каганат і його розгром. Війна з Болгарією і Візантією. Загибель Святослава. Боротьба за владу між його синами.

Розквіт Київської Русі за Володимира Святославича (980-1015). Розширення території Київської Русі. Завершення об'єднання всього східного слов'янства під владою Києва. Введення нової адміністративної системи на основі злиття державного початку з особистим, боротьба з кочівниками-печенігами. Зміцнення кордонів, організація загальнодержавної оборони (будівля фортець, валів, сигнальних вишок). Князь і дружина.

Спроба Володимира перетворити язичництво в державну релігію, причини її невдачі. Проникнення християнства на Русь. Вибір київського князя. Російсько-візантійські відносини в період хрещення Русі. Наслідки і значення християнізації. Залучення до християнської цивілізації. Зміцнення міжнародних зв'язків Русі. Соціальні наслідки християнізації. Початок формування церковної організації. Двовір'я Русі: християнство і язичництво. Зміцнення російської державності за Володимира Святославича. Героїчна боротьба Русі з кочівниками в кінці X початку XI ст. у творах усної народної творчості.

Київська Русь у XI ст. Русь під владою княжого роду Рюриковичів. Десятирічна братовбивча боротьба між синами Володимира Святославича. Канонізація Бориса і Гліба, її морально-політичне значення. Ярослав Мудрий - "самовластец російської землі" (1019-1054). Подальше зміцнення і розширення кордонів Київської держави. Будівництво міст. Прикраса столиці (Софійський собор. Золоті ворота).

Поширення християнства та просвітництва. Зміцнення російської церкви: освіта окремої київської митрополії на чолі з митрополитом Іларіоном (без санкції константинопольського патріарха). Створення першого на Русі монастиря - Києва-Печерського.

Складання та оприлюднення першого варіанту збірника законів - "Руської правди". Розширення міжнародних зв'язків Русі - династичні зв'язки Ярослава Мудрого з королівськими родами Норвегії, Польщі, Візантії, Франції, Чехії, Угорщини, Німеччини.

Київська Русь в середині ХІ - початку XII ст. Князі - Ярославичі. Княжі усобиці, боротьба з половцями. З'їзди князів. Народні рухи: від язичницьких заколотів до соціального протесту. "Правда Ярославичів".

Економічні та соціальні процеси: зародження ранньофеодальних відносин і їх своєрідність, багатоукладність економіки, формування великої земельної власності княжих і боярських вотчин. Княже господарство. Поява залежного населення. Селяни-смерди, рядовичі, закупи, холопи. Внутрішня і зовнішня торгівля. Роль давньоруських міст.

Відновлення єдності давньоруської держави за Володимира Мономаха. "Статут" Володимира Мономаха. Боротьба з половцями. "Повчання дітям". Мстислав Великий - останній князь єдиної Русі.

Культура Київської Русі, її витоки. Складалася як культура всіх східних слов'ян, зберігаючи в той же час свої регіональні риси. Поряд з традиціями східних слов'ян в ній відбилося і вплив сусідніх народів. Язичницька культура слов'ян - підстава культури давньої Русі. Прийняття християнства і його роль у формуванні давньоруської культури. Значення візантійської культури для Русі.

Давньоруські міста - центри культури. Архітектура. Кам'яне храмове будівництво (панував візантійський хрестовокупольний стиль). Іконопис, фресковий живопис, мозаїка, скульптура, музика. Співоче мистецтво. Легендарний сказитель - співак Баян. Мандрівні актори-скоморохи. Усна народна творчість: пісні, оповіді, героїчні билини, прислів'я, приказки, афоризми. Походження слов'янської писемності. Кирило і Мефодій - просвітники слов'ян. Відкриття шкіл, поява перших бібліотек. Виникнення російського літописання. "Повість временних літ". Літописи - один з найважливіших пам'ятників і писемності, і літератури, і історії, та культури в цілому. Літопис - осередок історії Стародавньої Русі, її ідеології, розуміння її місця у світовій історії. Давньоруські письменники, їхні твори (Нестор, Сильвестр, Іларіон, Данило). Побут і звичаї.

Значення давньоруської держави у вітчизняній історії та світовій культурі.


ЗАВОЮВАННЯ Русі монголо-татарами

Монголо-татарське нашестя і ярмо Золотої Орди, що послідувало за навалою зіграло величезну роль в історії нашої країни. Адже панування кочівників тривало майже два з половиною століття і за цей час ярмо зуміло накласти істотний відбиток на долю російського народу. Цей період в історії нашої країни є дуже важливим, оскільки він визначив подальший розвиток Давньої Русі.

Кілька слів про стан російського війська до моменту навали монголо-татар? Росіяни князівські дружини були з того часу чудовим військом. Їх озброєння славилося далеко за межами Русі, але ці дружини були нечисленні та їх склад налічував всього кілька сотень людей. Для того щоб організувати оборону країни від добре підготовленого агресивного ворога це було занадто мало. Княжі дружини були малопридатними до дії великими силами під єдиним командуванням, за єдиним планом. Основну ж частину російського війська становили міські та сільські ополчення, набиралися в момент небезпеки. Про їх озброєнні та професійної підготовки можна сказати, що вони залишали бажати кращого. Російські міста зі своїми укріпленнями не могли бути непереборною перешкодою для потужної облогової техніки кочівників. Населення великих міст становило 20-30 тисяч чоловік, і у випадку нападу могло виставити до 10 тисяч захисників, а оскільки місто, як правило, пручався поодинці, то 60-70-тисячне військо можна було зламати опір захисників протягом тижня. Таким чином, Російська держава являло собою кілька великих князівств, постійно змагаються між собою, не володіючи одним великим військом, здатним чинити опір армаді кочівників.

У 1223 році 30-тисячне військо Субдеея і Очеучі, завершивши розгром держав Середньої Азії, пройшло по Північного Ірану, вийшло на Кавказ, зруйнувавши кілька давніх і багатих міст, розбивши грузинські війська, проникло через Ширванське ущелині на Північний Кавказ і зіткнулося з аланами. Алани об'єдналися з кочували там половцями, як свідчить перський історик Рашид-ад-Дін, і воювали спільно, "але ніхто з них не залишився переможцем". Тоді монголо-татари схилили половецьких вождів до відходу з земель аланів, а потім "здобули перемогу над аланами, зробивши все, що було в їхніх силах за частиною грабежу і вбивства".

Битви на Калці

"В 1223 році з'явився народ незнаний; прийшла нечувана рать, безбожні татари, про яких ніхто добре не знає, хто вони і звідки прийшли, і що в них за мову, і якого вони племені, і яка в них віра ... Половці не могли опиратися їм і побігли до Дніпра. Хан їх Котян був тесть Мстиславу Галицькому; він прийшов з поклоном до князя, зятя свого, і до всіх князям руським ..., і сказав: Татари забрали нашу землю нині, а завтра вашу візьмуть, так захистіть нас, якщо не допоможете нам, то ми нині будемо посічені, а ви будете завтра посічені. "

Князі зважилися допомогти Котяну. Похід був започаткований у квітні при повному розливі річок. Війська прямували вниз по Дніпру. Командування здійснювалося київським князем Мстиславом Романовичем Добрим і Мстиславом Мстиславичем Відважним, які були двоюрідними братами. Перед самим наступом російських прибули на Русь монголо-татарські посли, які запевняли, що не стануть чіпати росіян, якщо ті не підуть на допомогу до своїх сусідів.

На 17-й день походу військо зупинилося біля Ольшеня, десь на березі Росі. Там його знайшло другий татарське посольство. На відміну від першого, коли послів перебили, цих відпустили. Відразу ж після переправи через Дніпро російські війська зіткнулися з авангардом супротивника, гналися за ним 8 днів, а на восьмий вийшли на берег річки Калки (нині р.Кальчік, притока р.. Кальміус, в Донецькій області, України). Тут Мстислав Удатний з деякими князями відразу ж перейшли Калку, залишивши Мстислава Київського на іншому березі.

За даними Лаврентіївському літописі, битва відбулася 31 травня 1223 року. Війська, переправилися через річку були майже повністю знищені. Натиск хороброї дружини Мстислава Удатного, який ледь не прорвав ряди кочівників, не був підтриманий іншими князями і всі його атаки були відбиті. Половецькі загони, не витримавши ударів монгольської кінноти, побігли, засмутивши бойові порядки російського війська. Табір Мстислава Київського, розбитий на іншому березі і сильно укріплений, війська Джебе і Субедея штурмували 3 дні і змогли взяти тільки хитрістю і підступністю, коли князь, повіривши обіцянкам Субудая, припинив опір. У результаті цього Мстислав Добрий і його оточення були по-звірячому знищено, Мстиславу Удатний утік. Втрати росіян в цій битві були дуже великі, шість князів були вбиті, з воїнів додому повернулася тільки десята частина.

Битва при Калці була програна не стільки через розбіжності між князями-суперниками, скільки з-за історично сформованих факторів. По-перше військо Джебе тактично і позиційно повністю перевершувало з'єднані полиці російських князів, що мали в своїх рядах в більшості своїй князівські дружини, посилені в даному випадку половцями. Все це військо не мало достатнього єднання, не було навчено тактиці ведення бою, грунтуючись більше на особистому мужність кожного дружинника. По-друге, такому з'єднаному війську потрібен був і єдиновладний полководець, визнаний не тільки вождями, а й самими дружинниками, і здійснював об'єднане командування . По-третє, російські війська, помилившись в оцінці сил противника, ще й не змогли правильно вибрати місце битви, рельєф місцевості на якому повністю сприяв татарам. Втім, справедливості заради треба сказати, що в той час не тільки на Русі, а й у Європі не знайшлося б армії, здатної змагатися з сполуками Чингісхана.

Військо Джебе і Субедея, розгромивши на Калці ополчення південних руських князів, увійшло в Чернігівську землю, дійшло до Новгорода-Сіверського та повернуло назад, несучи всюди за собою страх і руйнування. У тому ж 1223 Джебе і Субедей зробили набіг на волзьких булгар, але зазнали невдачі. Арабський історик Ібн-аль-Асир так описав ці події: "Булгари в декількох місцях влаштували їм засідки, виступили проти них і, заманивши до тих пір поки вони зайшли за місце засідок, напали на них з тилу".

Похід, що тривав два з половиною роки дозволив монголо-татарам безпосередньо познайомитися з російськими військами і укріпленнями російських міст, від полонених отримали відомості про становище всередині російських князівств - була проведена глибока стратегічна розвідка.

ЗАВОЮВАННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ РУСІ

Військова рада (курултай) 1235 оголосив загальномонгольська похід на захід. Великий хан Удегей послав в підкріплення Батия, голові улусу Джучі, для завоювання Волзької Булгарії, ДІІТ-Кінчака і Русі головні сили монгольського війська під командуванням Субедея. Всього в поході взяло участь 14 "царевичів", нащадків Чингізхана, зі своїми ордами. Всю зиму монголи збиралися у верхів'ях Іртиша, готуючись до великого походу. Весною 1236 незліченна безліч вершників, численні стада, нескінченні обози з військовим спорядженням і облоговими знаряддями рушили на захід.

Восени 1236 року їх військо обрушилося на волзьких булгар.
Володіючи величезним перевагою сил вони прорвали лінію оборони булгар, міста бралися один за іншим. Булгарія була страшно зруйнована і спалена. Навесні 1237 війська Субедея просунулися в прикаспійські степи і влаштували облаву на половців, більшість з яких було вбито, інші втекли в руські землі. У боях з своїми швидкими і неуловівимі супротивниками хани застосовували тактику "облави": йшли по степах широким фронтом дрібних загонів, поступово замикаючи в кільце половецькі кочовища. Походом керували три високородних хана: Гуюк, Манх і Менгу. Війна в половецьких степах затягнулася на все літо. Але в результаті монголо-татари підкорили собі практично всі землі межиріччя р.Волгі і р.Дона. Найсильніша половецький хан Юрій Кончакович був розбитий.

Інше велике військо, очолюване Батиєм, а також ханами Орду, Берке, Бурі і Кульманом воювало на правобережжі Середньої р.Волгі в землях Бурат, Аржанов і мордви. Події цього походу маловідомі.

Таким чином, народи Нижнього і Середнього Поволжя надали запеклий опір, що затримало просування Батия і лише до осені 1237 він зміг зосередити всі основні сили для навали на Північно-Східну Русь. Російські князі не могли не знати про підготовку наступ. Вони отримували інформацію від російських і болгарських купців. Та й ситуація із завоюванням південно-східних сусідів наштовхувала на певні думки. Але всупереч цьому після битви на р.Калке усобиці між князями не припинилися. Отже, не було і єдиного війська під єдиним командуванням для відображення натиску могутнього ворога, і була порушена єдина система оборони південних степових кордонів. Багато князів сподівалися на міцні дерев'яні фортеці, не беручи до уваги складну облогову техніку, наявну у монголо-татар.

Восени 1237 року Батий поставлений на чолі з'єднаного війська. У грудні 1237 встали річки. На Сурі, притоки Волги, на Воронежі, притоці Дону, з'явилися війська Батия. Зима відкривала дорогу по льоду річок в Північно-Східну Русь.

Виходячи з міркувань географічного і демографічного характеру, а так само військових викладок, можна припустити, що Батий привів на Русь 30-40 тисяч вершників. Навіть такому, на перший погляд малому війську російською суверенною князям було нічого протиставити.

Першим містом, який став на шляху завойовників, була Рязань. Для рязанських князів це було повною несподіванкою. Вони звикли до набігів на Русь половців та інших кочових племен у літньо-осінній період. Хан Батий, вторгшись в межі князівства, пред'явив ультиматум, де зажадав "десятину в усьому: в князів, в конях, в людях". Князь, щоб виграти час, послав до хана Батия сина Федора з багатими дарами, а сам тим часом почав швидко готуватися до бою. Він відправив гінців до Володимирського князя Юрія Всеволодовича і до Чернігівського за допомогу. Але обидва вони відмовили Рязанському князю. Незважаючи на це рязанці вирішили стояти за свою землю на смерть і на ультиматум вони відповіли: "Якщо нас усіх не буде, то все ваше буде!"

Разом з князем рязанським назустріч монголо-татарам рушили ще кілька "підручних" князів - Пронського, Муромського й Коломенського князівств. Але їх дружини не встигли дійти до укріплених ліній на степовий кордоні. Хан Батий перебив посольство Федора і рушив свою кінноту на Рязанську землю. Десь "поблизу меж рязанських" відбулася битва, описана в "Повісті про розорення Рязані". У ході битви загинуло багато "князі місцеві, воєводи міцні й військо удалое". З небагатьма воїнами князь Юрій Ігорович прорвався через кільце ворогів і пішов у Рязань, організовувати оборону своєї столиці. Зазнавши поразки в бою, Рязанцев сподівалися відсидітися за міцними міськими стінами. Рязань стояла на високому правому березі р.Окі, нижче гирла р.Проні. Місто було добре укріплене: з трьох сторін його оточували рови і потужні вали висотою до 10 метрів, з четвертої сторони до р.Окі обривався крутий берег; на валах стояли дерев'яні стіни з численними баштами. Під стіни міста збіглося населення з навколишніх сіл сіли, прийшли з далеких вотчин боярські загони. Все міське населення взялося за зброю.

Облога Рязані почалася 16 грудня 1237 року. Монголо-татари оточили місто так, що з нього ніхто не міг вийти. Міські стіни цілодобово обстрілювалися з вад (камнеметальних машин). День і ніч ішли напади на місто. Влучні монгольські лучники безперервно стріляли. На зміну убитим монголам приходили нові, а підкріплення місту так і не було. 21 грудня розпочався рішучий штурм Рязані. Оборону міста вдалося прорвати одразу в декількох метах. На вулицях зав'язалися важкі бої. У результаті всі воїни і більшість жителів було по-звірячому знищено. Десять днів простояло військо кочівників під Рязанню - грабували місто, ділили здобич, грабували сусідні села.

Перед Батиєм лежало кілька доріг в глибину Володимиро-Суздальській землі. Так як перед Батиєм стояло завдання підкорити всю Русь за одну зиму, він попрямував до Володимира по Оці, через Москву і Коломну. По дорозі на них несподівано напав загін під проводом Евпатия Коловрат - Рязанцев. Його загін налічував близько 1700 чоловік. Кочівники настільки розгубилися, що прийняли їх за якого встає з мертвих. Але що потрапили в полон 5 воїнів відповіли: "Ми війни великого князя Юрія Інгоревіча - рязанського, в полку Евпатия Коловрата. Послав тебе сильного вшанувати і чесно проводити". Батий вирішив відправити свого шурина Хозтоврула з полками, щоб той побив Коловрата. Але Хозтоврул програв, і тоді Батий навів безліч свого війська на Евпатия. У битві Коловрат загинув, а його голову віддали Батия. Хан здивувався хоробрості російських воїнів і велів відпустити полонену частина дружини.

Великий князь володимирський Юрій Всеволодович послав підкріплення до Коломиї, що прикривала єдино зручний шлях взимку на Володимир - по річках Москві й Клязьмі. Очолив війська старший син князя Володимирського Всеволод. Сюди ж прийшли вцілілі рязанські дружини на чолі з князем Романом. Літописи стверджують, що прийшли навіть новгородці. Досвідчений воєвода володимирський Веремій Глібович теж був під Коломна. Саме місто досить зміцнили на випадок, якщо війська потерплять невдачу в полі. По кількості військ і завзятості битви бій під Коломна можна вважати одним з найбільш значних подій навали. Соловйов пише: "Обступили їх татари у Коломни, і билися міцно; була січа велика; вбили князя Романа та воєводу Єремєєв, а Всеволод з дрібною дружиною прибіг у Володимир." У битві під Коломна загинув чингизид хан Кулькана - чи не єдиний випадок за всю історію монгольських завоювань.

Розгромивши володимиро-суздальські полки під Коломна, Батий прийшов до Москви, яку обороняв загін сина великого князя Юрія - Володимира та воєвода Філіп Нянка. Місто було взято штурмом на 5-й день. У результаті Москва була повністю знищена. Князь Володимир потрапив у полон, а воєводу вбили. По дорозі від Рязані до Володимира завойовникам доводилося брати штурмом кожне місто, неодноразово битися з росіянами дружинниками в "чистому полі"; оборонятися від раптових нападів із засідок. Героїчний опір простого російського народу стримувало завойовників.

3 лютого передові загони завойовників підійшли до Володимира. Місто Володимир був оточений високими дерев'яними стінами і укріпленими потужними кам'яними вежами. З трьох сторін його прикривали річки: з півдня - р.Клязьма, з півночі і сходу - р.Либедь. Над західною стіною міста височіли Золоті Ворота - найпотужніше оборонна споруда стародавнього Володимира. За зовнішнім обводом Володимирських укріплень знаходилися внутрішні стіни і вали Середнього чи Мономахового міста. І, нарешті, в середині столиці розташовувався кам'яний кремль - Дитинець. Таким чином, ворогам необхідно було прорвати три оборонні лінії, перш ніж вони могли досягти центру міста - Княжої двору та Успенського собору. Але для численних башт і стін не вистачало воїнів. На княжому раді було вирішено залишити в місті збереглися військо і доповнити його міським ополченням, а самому великому князю йти з ближньої дружиною на північ і збирати нові раті. Напередодні облоги Юрій поїхав зі своїми племінниками Васильком, Всеволодом і Володимиром на на р.Сіть і почав збирати полки проти татар. Оборону міста очолили сини великого князя - Всеволод і Мстислав, а також воєвода Петро Ослядяковіч.

Монголо-татари підійшли з заходу. Перед цим завойовники взяли штурмом Суздаль, причому без особливих труднощів. 4-го лютого невеликий загін під'їхав і запропонував здатися. У відповідь полетіли стріли й каміння. Тоді монголи оточили місто з усіх сторін, відрізавши його від зовнішнього світу і почалася облога міста. 6 лютого почалася установка важких метальних знарядь і обстріл. Стіни вдалося пробити в деяких місцях, але проникнути в місто монголи не змогли. Рано вранці 7 лютого почався загальний штурм г.Владимира. Головний удар був нанесений з заходу. У результаті обстрілу дерев'яна стіна південніше Золотих Воріт була зруйнована і монголо-татари увірвалися в місто. Вони прорвалися через Ірініни, Мідні та Волзькі ворота до Дитинця, де майже не залишилося воїнів. Князівська родина, бояри і посадські люди сховалися в Успенському соборі. Здатися на милість переможцеві вони категорично виявилися і були спалені. Сам м. Володимир був повністю розорений.

Юрій стояв з військами під Ярославлем. Дізнавшись про загибель столиці і про смерть близьких, князь, за словами літопису, "взивав гласом великим зі сльозами, жалоби по правовірної віри християнської і Церкви". "Краще б мені померти, ніж жити на світі, - говорив він, - чого заради залишився я один". Василько, зреагувала з ростовської дружиною, зміцнював його на ратний подвиг.

Володимир був останнім містом Північно-східної Русі, який облягали об'єднані сили хана Батия. Монголо-татари повинні були прийняти рішення, щоб відразу три завдання було виконано: відрізати князя Юрія Всеволодовича від Новгорода, розгромити залишки володимирський сил і пройти по всіх річковим і торгових шляхах, руйнуючи міста - центри опору. Війська Батия розділилися на три частини: Перша рушила на північ до Ростова і далі на Волгу (Ростов здався без бою, також як і Углич); Окремі загони просунулися до р.Волга і розгромили Ярославль, Кострому, Кснятин, Кашин і ін міста. Друга частина пішла на схід по льоду р.Клязьми, розгромила г.Стародуб і вийшла до середньої Волзі - до г.Городцу, а третина рушила на північний захід через Переяславль-Залеський, Юр'єв, Димитров, Волок-Ламский до Твері і Торжка. У результаті лютневих походів 1238 року монголо-татарами були зруйновані російські міста на території від Середньої Волги до Твері (всього чотирнадцять міст).

До початку березня загони загарбників вийшли на рубіж Середньої Волги. Юрій Всеволодович, який збирав війська на річці Сіть, опинився в безпосередній близькості від цих загонів. Несподіваний напад монголо-татар зумовило результат цієї битви (4 березня 1238г.). Мало хто з російських воїнів вийшов живим з цього страшного бою, але дорогою ціною заплатили вороги за перемогу. Святий Юрій був порубаний у відчайдушній сутичці. Василька, пораненого, привели в ставку Батия.
Татари примушували його "слідувати звичаєм ногайською, бути в їхній волі і воювати за них". З гнівом відкинув святий князь думка про зраду Батьківщині і Православ'ю. "Ніяк не відведете мене від християнської віри", - говорив святий князь, згадуючи стародавніх християн сповідників. "І багато мучівше його, смерті зрадиш, повергоша його в лісі Шернском". Так віддав душу Богові святий князь Василько Ростовський, уподібнившись в кончини своєї святих страстотерпців Бориса, першого з князів київських, якому він наслідував у житті. Як і святому Борису, Василькові не було ще тридцяти років.
Єпископ Ростовський Кирило, прийшовши на поле битви, зрадив поховання загиблих православних воїнів, відшукав тіло святого князя Юрія (тільки відрубаною його голови не зуміли знайти в купах повалених тіл), переніс чесні останки в Ростов - в Успенський собор. Тіло святого Василька було знайдено в Шернском лісі сином священика і привезено до Києва. Там дружина князя, діти, єпископ Кирило і весь народ Ростовський зустріли з гірким плачем тіло улюбленого князя і поховали його під склепіннями соборної церкви.

У кінці березня 1238 "облава" загарбників рушила від Волги на південь, до Новгороду. Торжок, що стоїть у Батия на шляху протримався 2 тижні, і був узятий лише 23 березня. Звідти Батий рушив Селігерський шляхом далі, але не дійшовши до Новгорода ста верст повернув на південь (від місця, яке в літописі названо "Ігнач-хрест") і пішов на Смоленськ.

Поворот від Новгорода прийнято пояснювати весняними паводками. Але існують і інші пояснення: по-перше, похід не вкладався в терміни, по-друге, Батий не зміг розгромити з'єднані сили Північно-Східної Русі в одному-двох битвах, використовуючи чисельну і тактичну перевагу. Важкий і кровопролитний похід проти північно-східних князівств вимотав і обезкровив монголо-татар. Цілком ймовірно, що Батий не зважився воювати з незайманими і повнокровними Новгородом і Псковом.

Смоленськ монголам взяти не вдалося. На підступах до міста ворога зустріли смоленські полки і відкинули його. Батий вирішив повернути на північний схід і вийшов до г.Козельску. У літописах немає точної дати підходу монголо-татар до цього міста і Большинсво вчених стверджують, що ще в квітні 1238 його взяли в облогу. 51 день оборонявся Козельськ, але був узятий. Батий назвав його "Злим містом" і наказав зрівняти з землею.

Батий не дійшов ні до Вологди, ні до Білоозеро, ні до Великого Устюга, а за ним залишалася незайманою вся Чудь заволоцька, новгородські володіння.

РОЗГРОМ ПІВДЕННОЇ РУСІ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У 1239г монголо-татари вчинили навала на Південну Русь. При цьому вони пішли тим шляхом, яким робили набіги половці. Було взято Переяславль-Південний, що до цього ще нікому не вдавалося. Місто було добре укріплене: з трьох сторін його оточували високі береги р.Трубеж і р.Альти, а також високі вали і стіни. Але татарам вдалося взяти, розграбувати місто і повністю зруйнувати церкву святого Михайла.

Наступний удар був спрямований на Чернігівське князівство. Чернігівський Дитинець (кремль), розташований на високому пагорбі при впадінні р. Стрижень в Десну, був оточений "обхідним градом", за яким тягнувся трикілометровий вал, що прикривав "предгородье". До осені 1239г. татари оточили м.Чернігів. Їх зустрів з військом князь Мстислав Глібович (двоюрний брат Михайла Чернігівського). Був "лютий бій", але росіяни програли. 18 жовтня 1239г. Чернігів був узятий, після чого татари зруйнували міста Путивль, Глуков, Вирь, Рильськ.

Нашестя на Південну Русь і Східну Європу Батий розпочав восени 1240 року, знову зібравши під своє начало всіх відданих собі людей. Батий підійшов до Києва в листопаді 1240 року. "Прийшов Батий до Києва в силі тяжкій, оточила місто сила татарська, і не було нічого чутно від скрипіння возів, від реву верблюдів, від іржання коней; наповнилася земля Російська ратними." У Києві тоді княжив Данило Романович Галицький, який виїхав з міста, залишивши для захисту міста воєводу Дмитра. Татари з того боку, де ліс примикав до міських воріт цілодобово обстрілювали стіни з камнеметних знарядь. У результаті стіни впали і монголо-татари увірвалися в місто до вечора. За ніч кияни побудували нову стіну навколо Десятиною церкви, але татари прорвали оборону м.Києва і після 9 денної облоги та штурму 6 грудня 1240 Київ упав.

Після цього основні сили Батия рушили далі на захід до Володимира-Волинського. Міста Кремнец, Данилов і Холм загарбники взяти не змогли. Містечка-фортеці були чудово пристосовані для оборони. Володимир-Волинський був узятий монголо-татарами після короткої облоги. Страшному розгрому зазнали всі міста волинської та галицької землі.

Навесні 1241 року полчища монголо-татар перейшли кордон Русі і вторглися до Угорщини. Жорстоке опір угорці надали в проходах Карпат. Але Батий перейшов гори в квітні 1241р. У цей час угорський король Бела II зібрав 60 тисяч воїнів і виступив з г.Пешта. 11 квітня близько р.Сайо почалася битва. Король ніякої підтримки не отримав і був розбитий. Після 3-х денний облоги впав г.Пешт, а потім були розорені міста Арат, Перт, Егрес, Темешевер.

Тієї ж весни монголо-татари вирушили до Польщі. На чолі монгольського війська стоячи чи брати Батия - Байдар і Орду. Кочівники захопили м.Люблін, Завіхос, Сандомир. По дорозі до великого м. Кракові вони воювали з краківськими і сандоморскімі полицями (під м. Кракові). Монголо-татари перемогли і захопили саме місто, але за переказами, у соборі Святого Андрія сховалася купка сміливців, яких перемогти так і не вдалося. Не змогли вони також захопити г.Вроцлов.

Чеський король Вацлав I направив на допомогу полякам 40 тис. воїнів. 9 квітня 1241р. під Легницею союзні війська зазнали поразки, але взяти г.Легніц і г.Ратібож монголам не вдалося. Чехія готувалася до впертій боротьбі, в битві при Оломоуці в 1242 році монголо-татари зазнали поразки.

Потім загарбники вторглися в землі Буковини, Молдови і Румунії. Серйозно постраждала від їх нападу Словаччина, яка перебувала під владою Угорщини. Батий ще просунувся на захід до Адріатичного моря, вторгся в Сілезію і розбив Герцога Сілезького. Таким чином, шлях до Німеччини був відкритий, але війська видихалися і хан повернув свої війська назад на схід, так і не дійшовши до "моря Франків" (за заповітом Чингісхана).

Проте небезпека нових вторгнень не зникла. Батий, повернувшись з невдалого походу на Захід, заснував на рубежах російської держави "Золоту Орду". У 1243 році Батий "завітав і затвердив" великого князя Ярослава Всеволодовича, слідом за цим князем потягнулися в Орду та інші князі - Углицький, ростовські, ярославські. Встановилося монголо-татарське іго.Історія Русі

1-е сторіччя, перелік подій

Країна і населення стародавньої Русі до початку держави

На великій східно-європейської рівнині, зрошуваної великими річками, здавна жили слов'янські народи, наші предки. Коли вони прийшли сюди - невідомо. Розселилися вони по різних місцях цієї величезної, але пустельній країни, а головним чином по великому водного шляху: Від моря варязького (балтійське), озеро Нево (Ладозьке), річки Волхова, озера ильмени, річки Ловаті, річки Дніпра до моря русскаго (чорне) . Від місця розселення більшою частиною і взяли свою назву слов'яни: Вони побудували Новгород; по Дніпру жили поляни, у яких був свій місто Київ; оселилися в лісах, недалеко від полян називалися древлянами; багато й інших слов'янських племен з різними назвами оселилося біля річок і озер росіян. Але не одні слов'яни жили в нинішній Росії. Жили тут і народів цих країв: На північ і північний схід - фінські племена (чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва та ін), На захід - Литва, на південь і південний схід - тюрки (хозари, печеніги, половці). Займалися слов'яни здебільшого землеробством. Управлялися родоначальниками, але не було миру між племенами, і до того ж кривдили їх сусіди. Тоді вони самі відправили за море балтійське до одного з племені варягів, яке називалося Руссю (звідки і ми всі стали називатися росіянами), послів, кажучи: "Вся земля наша велика і багата, а вбрання (т. Е. Порядку) в ній немає , прийдіть княжити і володіти нами, "три князя (брати Рюрик, Синеус, Трувор) з цього племені прийшли зі своїми дружинами, серед яких було чимало і слов'ян, і зайняли місця в Новгороді, на Белоозере і в Ізборськ. Це трапилося в 862 році. З цього року починається важка робота російського народу над пристроєм своєї держави. Зміст

Рюрик (862-879)

Брати Рюрика через два роки померли, Рюрик став єдиним правителем країни. Навколишні міста та селища він роздавав у завідування своїм наближеним, які самі творили суд і розправу. У цей же час два брати, не з роду Рюрика, Аскольд і Дір, зайняли Київ і стали керувати полянами. Зміст

Олег (879-912)

Після смерті Рюрика, за малоліттям його сина Ігоря, став правити Олег. Він прославив себе розумом і войовничістю, з великим військом він пішов вниз по Дніпру, взяв Смоленськ, Любеч, Київ і зробив останній своїм стольним містом. Аскольд і Дір були вбиті, а полян Олег показав маленького Ігоря: "Ось син Рюрика - ваш князь". Чудовий похід Олега на Грецію, який завершився повною перемогою Олега і забезпечив російським пільгові права вільної торгівлі в Константинополі. Багато золота, дорогих тканин, вина і всякого багатства привіз з собою Олег з походу. Русь дивувалась його подвигам і прозвала його "віщим Олегом". Зміст

Ігор (912-945)

Ігор Рюрикович, за прикладом Олега, підкорив сусідні племена, змушував їх платити данину, відбивав напад печенігів і почав похід до Греції, але не такий вдалий, яким був похід Олега. Ігор був непомірний в своїх вимогах до переможених племенам. Древляни говорили: "Занадиться вовк на овець, так винесе все стадо. Вб'ємо його." І повбивали Ігоря та його дружину, яка була з ним ... "Зміст

Ольга (945-957)

Ольга, дружина Ігоря, за звичаєм того часу, жорстоко помстилася древлянам за смерть чоловіка і взяла їх головне місто Коростень. Вона відрізнялася рідкісним розумом і великими здібностями до виправних. На схилі літ своїх прийняла християнство і була зарахована до лику святих. Прийняте Ольгою християнство було першим променем істинного світла, який мав зігріти серця російських людей. Зміст

Загальна характеристика 1-го сторіччя

З покликання князів починається порядок в російській державі. Великий князь сидить у Києві: Творить тут суд, їздить за даниною (повозитися, полюддя). У підлеглі області він призначає посадників, з правом мати свою дружину і збирати данину в свою користь. Головною турботою перших князів є боротьба з неспокійними кочівниками: В той час весь південь займали печеніги, слов'яни платили данину хозарам. Щоб дати простір і свободу російської торгівлі, російські князі роблять походи до Візантії (Царгород). Релігія російських слов'ян була спершу язичницька: Поклонялися грому і блискавки (Перун), сонцю під різними іменами, вогню, вітру та ін Але зносини військові і торговельні з Візантією, познайомили російських і з християнством. Так, є вказівки про хрещення Аскольда. При Ігоря в Києві вже була християнська церква, княгиня Ольга хрестилася в Царгороді (Константинополі). Але, незважаючи на турботи і діяльність правителів князів, у загальній течії народу руського, відбувається безладдя, внаслідок необхідності вести боротьбу з сусідніми племенами (самозахист) і нестійкості ще порядку всередині країни. Зміст

2-е сторіччя, перелік подій

Володимир св. Рівноапостольний (980-1015)

Міжусобні війни Ярополка, Олега і Володимира, синів Святослава, ще за життя розданого їм свої землі, закінчилися загибеллю Ярополка і Олега і торжеством Володимира. Володимир відібрав у поляків червону Русь, воював проти болгар і печенігів. Багатою своєї здобичі не шкодував для своєї дружини і на прикрасу численних ідолів. Християнство, прийняте Ольгою, встигло вже проникнути до Києва, де був навіть споруджений храм св. Іллі. Грецьким проповідникам вдалося схилити і самого князя прийняти християнство. Хрещення Володимира і його наближених, а потім і всіх киян, відбулося в 988 році. Грецькі імператори, Василь і Костянтин, видали заміж за Володимира свою сестру Анну. Християнство діяльно поширювалося князівської дружиною і священиками в усіх місцевостях князівства. Народ любив Володимира за його лагідний характер і рідкісну любов до ближніх. Володимир будував міста і церкви, а при церквах, для навчання грамоті, школи. При ньому ж і почалося монастирське будову на Русі. У народних піснях і колишню (билинах) часто згадується ласкавий князь, Володимир червоне сонечко, російська церква називає його рівноапостольним князем. Зміст

Святополк (1015-1019)

Володимир святий ще за життя розділив землі своїм синам: Святополка, Ізяслава, Ярослава, Мстиславу, Святославу, Борису і Глібу. Після смерті Володимира, Святополк опанував Києвом і вирішив позбутися всіх своїх братів, для чого наказав убити Бориса, Гліба і Святослава, але незабаром сам був вигнаний з Києва Ярославом новгородським. За допомогою свого тестя, польського короля Болеслава Хороброго, Святополк вдруге оволодів Києвом, але повинен був знову звідти бігти і по дорозі позбавив себе життя. У народних піснях він, як вбивця своїх братів, прозвав "окаянним". Зміст

Ярослав Мудрий (1019-1054)

За вигнанні Свято полку і зі смертю Мстислава Тьмутараканьского, князь Ярослав став єдиним правителем російської землі. Відрізняючись великим розумом, він майстерно правил Руссю: Багато дбав про потреби країни, будував міста (Ярослав і Юріїв), споруджував церкви (св. Софії в Києві та Новгороді), засновував школи і сприяв писемності на Русі. Йому ж належить заслуга видання першого зводу юридичних звичаїв, відомого під назвою "руська правда". Синам своїм: Ізяславу, Святославу, Всеволоду, Ігорю, В'ячеславу, дав він уділи російської землі і радив жити мирно, дружно і в любові між собою народ прозвав Ярослава "мудрим". Зміст

Ізяслав (1054-1078)

Старший син Ярослава, Ізяслав - I, після смерті батька зайняв київський престол, але після невдалого походу на половців, його прогнали кияни, а великим князем став його брат Святослав. Після смерті останнього, Ізяслав знову повернувся до Києва. Зміст

Святослав (957-972)

Син Ігоря та Ольги Святослав, загартував себе в походах і війнах і відрізнявся суворим характером, чесністю і прямотою. Він йшов на ворогів з попередженням: "Іду на ви." Святослав приєднав в'ятичів, розбив хозарів, взяв область Тьмутаракань і, незважаючи на нечисленну дружину, успішно воював на Дунаї з болгарами. Після того, Святослав пішов на греків - завоював між іншим Андрианополь і, погрожував Константинополю, але греки пішли на світ. "Не ходи на місто - говорили вони - візьми данину яку хочеш." На зворотньому шляху Святослав не вжив запобіжних заходів і був убитий печенігами біля порогів Дніпра. Зміст

Загальна характеристика 2-го сторіччя

Брати великого князя отримують в управління окремі частини (уділи) держави, з яких особливо значні: Київське князівство (саме велика і сильна), чернігівське, ростово-суздальське, галицько-волинське, новгородське. Незважаючи на це, чи російська земля ще вважається єдиною. Ярослав мудрий розсовує її кордону до ріки Росі (притока Дніпра). При Володимирі Святому на Русі поширюється християнство, а разом з ним і просвітництво з сильним візантійським впливом. На чолі російської церкви стає київський митрополит, підпорядковувався Патріарха Царгородського. Представники церкви, здебільшого греки, принесли з собою не тільки нову релігію, але і нові державні поняття (про права та обов'язки князя і підданих) і нове просвітництво. Князі діяли згідно з церквою. Вони будували храми, заохочували монастирі, заводили шкільне навчання. З монастирів найвідоміший Києво-Печерський, заснований святим Антонієм і влаштований святим Феодосієм. У цей час є і древній російський історик, що записував події по роках, літописець чернець Нестор і багато інших стародавніх російські письменники того часу, головним чином проповідники. Друкованих книг ще не було, а всі переписувалося, і саме переписування вважалося богоугодним. Таким чином, загальний уклад життя встановлюється під впливом візантійським, хоча народна життя і відволікається від прямого шляху постійною боротьбою між собою правителів-князів і необхідністю захищати рідну землю від набігів сусідів. Найважливіші особливості цього століття: Початок розвитку писемності, але і в той же час боротьба князів, боротьба з сусідніми племенами, від якої, за висловом "слова о полку Ігоря" - "стогнет російська земля". Також важливою особливістю був початок розвитку ідеї любові і миру, ідеї християнства, початок просвітніх ідей під покровом церкви. Зміст

Третє століття, перелік подій

Всеволод - I (1078-1093)

Всеволод - I міг бути корисним правителем. Цей князь був побожний, правдивий, дуже любив освіту і знав п'ять мов, але набіги половців, голод, мор і негаразди в країні не сприяли його князівству. Він тримався на троні тільки завдяки його синові Володимиру, прозваного Мономахом. Зміст

Святополк - II (1093-1113)

Син Ізяслава-I, Святополк-II, успадковував після Всеволода-I київський престол, відрізнявся безхарактерністю і не здатний був приборкати міжусобиці князів з-за володіння містами. На з'їзді в Любич Переславском у 1097 році, князі цілували хрест "кожному володіти батьківською землею", але незабаром князь Давид Ігоревич осліпив князя Василька. Знову зібралися князі на з'їзд у вятіченее 1100, і позбавили Давида Волині; за пропозицією Володимира Мономаха вирішили на Долобському з'їзді, в 1103 році, вжити спільний похід на половців, російські розбили половців на річці салі (в 1111 році) і взяли безлічі полону: худоби, овець, коней та ін Одних князів половецьких вбито до 20 людей. Слава про цю перемогу розійшлася далеко між греками, угорцями та іншими слов'янами. Землі російської. Зміст

Володимир Мономах (1113-1125)

Незважаючи на старшинство Святославичем, після смерті Святополка-II, на київський престол обраний був Володимир Мономах, який, за словами літопису, "добро хотів братії і всієї землі російської". Він виділявся своїми великими здібностями, рідкісним розумом, хоробрістю і невтомністю. Він був щасливий у походах на половців. Князів він впокорював своєю строгістю. Чудово залишена ним "повчання дітям", в якому він дає чисто християнське мораль і високий приклад служіння князя своїй батьківщині. Зміст

Мстислав - I (1125-1132)

Мимохідь на батька свого Мономаха, син Мономаха, Мстислав-I, розумом і характером жив дружно зі своїми братами, вселяючи повагу і страх непокірним князям. Так, не послухалася його князів половецьких, вигнав він у Грецію, а замість їх у місті Полоцьку посадив правити свого сина. Зміст

Ярополк (1132-1139)

Брат Мстислава, Ярополк, син Мономаха, надумав передати доля не братові своєму В'ячеславу, а племіннику. Завдяки виникли звідси розбратів, "Мономаховичі" втратили київський престол, який перейшов до нащадків Олега Святославовича - "Олеговича". Зміст

Всеволод - II (1139-1146)

Домігшись великого князівства, Всеволод захотів закріпити київський престол у своєму роді і передав його братові своєму Ігорю Олеговичу. Але не визнаний киянами і пострижений у ченці, Ігор був скоро убитий. Зміст

Ізяслав - II (1146-1154)

Кияни визнали Ізяслава-II Мстиславовича, який розумом, блискучими даруваннями, хоробрістю і привітністю жваво нагадував свого знаменитого діда Мономаха. Зі вступом на великокняжий престол Ізяслава-II, порушилося вкорінене в стародавній Русі поняття про старшинство: В одному роді племінник за життя дядька не міг бути великим князем. Між Юрієм Володимировичем, князем ростово-суздальським, і Ізяславом-II починається вперта боротьба. Ізяслав двічі розпорошився з Києва, але все ж утримав престол до самої своєї смерті. Зміст

Юрій Долгорукий (1154-1157)

Смерть Ізяслава-II відкриває Юрію, названому згодом народом Долгоруким, доступ до київського престолу, на якому він, через три роки і вмирає великим князем. Зміст

Мстислав - II (1157-1169)

Після довгих суперечок між князями, на київський престол затверджується Мстислав-II Ізяславич. Його виганяє звідти Андрій Юрійович, прозваний Боголюбським. При цьому Андрій розорив Київ (1169). Зміст

Андрій Боголюбський (1169-1174)

Прийнявши великокняжий титул, Андрій Юрійович переносить престол у Володимир на Клязьмі, і з тих пір Київ починає втрачати своє провідне становище. Суворий і суворий Андрій хотів бути самодержавним, тобто правила Руссю без віча і дружин. Андрій Боголюбський нещадно переслідував незадоволених бояр, вони вчинили змову на життя Андрія і вбили його. Зміст

Загальна характеристика 3-го сторіччя

Після смерті Ярослава мудрого, російська земля розділилася між його синами на їх відносному старшинством і з порівняльної прибутковості областей: Чим старше був князь, тим краще і багатше давалася йому область. Коли хто ні будь з князівської родини помирав, молодші родичі, що слідували за померлим, пересувалися з волості у волость. Цей переділ землі в 12 столітті замінився уділами, коли у відомій області затверджувалася одна яка-небудь княжа лінія. Але звичайний порядок княжого володіння часто порушувався згубними сварками князів, тим більше згубними, що в цей час чорноморська степ була зайнята замість печенігів половцями. Втім, якщо не на півдні, то слов'янська колонізація (переважно новгородська) підіймається на схід і північний схід Русі. На чолі області, як і раніше, був князь, радитися з боярами з дружинників. Законодавча влада належала віче з городян. Особливо й на довгий час мала значення віче в Новгороді. Область ділилася на округи (одвірки, цвинтарі), керовані особами за призначенням князя. Суд творили князівські судді (тіуни) за збірником звичаєвого права, т. Е. На підставі народних звичаїв "російської правди". Широка участь в справах мирських приймала церква, що відала порядок сімейний, релігійний і моральний. Славилися в ту пору проповідники Іларіон, Кирило, ігумен Данило, відвідав святу землю і залишив благочестиве опис свого паломництва.
Таким чином, в цьому сторіччі розвивається під впливом церкви релігійна віра, сімейне життя і моральні засади, відбувається колонізація слов'янських племен, організується судова влада, для якої керівництвом служить збірник законів "руська правда", але роздроблення російської землі на уділи і відбуваються через те розбрати і війни, не дають можливості встановиться загальному державного ладу, і тягнуть за собою ослаблення народних сил і накликають поневолювачів-татар, тільки проповідь смирення, покори та любові підтримує і схвалює в несенні народом усієї тяготи життя. Зміст

4-е сторіччя, перелік подій

Всеволод - III (1176-1212)

Після боротьби і усобиць, що виникли слідом за смертю Андрія Боголюбського між древніми (Ростов, Суздаль) та новими (Володимир, Переславль) містами суздальської області, у Володимирі утвердився брат Андрія, Всеволод-III "Велике гніздо" (батько численного сімейства). Князь далекоглядний і твердий, досяг великій мірі мужності - він, не живучи в Києві, проте носив титул великого князя і перший з руських князів змусив присягати "себе і дітей своїх". Зміст

Костянтин - I (1212-1219)

Великокнязівський престол був переданий Всеволодом-III не старшому синові Костянтину, яким він був незадоволений, а другому синові Юрію. У виниклій звідси чвари, сторону Юрія тримав і третій син Всеволода, Ярослав, але Мстислав Удатний прийняв сторону Костянтина. Костянтин і Мстислав перемогли (липецька битва 1216г.) І Костянтин зайняв великокнязівський престол. Після його смерті престол перейшов до Юрія. Зміст

Юрій - II (1219-1238)

Юрій вів успішні війни з мордва і волзькими болгарами. На самому крайньому пункті російських володінь на Волзі, він побудував нижній Новгород. У його велікокняженіе на південно-сході Європи з середньої Азії з'явилися монголи в 1224 році при Калці (нині в межах Катеринослава) монголи завдали страшної поразки спочатку половцям, що кочували в південноруських степах, а потім і російським князям, які прийшли на допомогу половцям. Полонених князів монголи поклали під дошки і сіли на них бенкетувати. Після битви при Калці, монголи пішли в середню Азію й повернулися лише через 13 років під проводом Батия, вони розорили князівство рязанське, суздальське, розбили велике військо великого князя при річці Сіті, при чому впав тут Юрій, громили південну Русь у продовженні двох років і зруйнували Київ. Всі російські князівства повинні були визнати над собою важке татарське ярмо, столицею орди став місто Сарай на річці Волзі. Зміст

Ярослав - II (1238-1252)

Ярослав Всеволодович, князь новгородський, милістю хана золотої орди, сів на великокняжий престол. Він діяльно піклувався про відновлення розореної монголами Русі. Зміст

Олександр Невський (1252-1263)

Олександр Ярославович, був спершу новгородським князем. У 1240 році він переміг шведів на Неві і був прозваний за цю перемогу невським: Розповідають, що Олександр Невський сам побив безліч шведів і на обличчя ватажка Біргера "поклав печатку гострим списом своїм." Через два роки Олександр знищив німецьке військо в "льодовому побоїще" : Крім того, він успішно вів війни з Литвою і чуддю. Отримавши ханський ярлик на велікокняженіе, Олександр з'явився "заступником і заступником" за землю руську. Чотири рази він їздив в орду з поклоном, відвозячи ханам багато срібла і золота. Олександр Невський зарахований до лику святих, а мощі його Петро великий переніс до Петербурга в Олександро-Невської лаври. Зміст

Данило - I (1229-1264)

У той час як на північному сході Русі діяв великий князь Олександр Невський, на південному заході Русі княжив Данило Романович. Розумний, хоробрий і шляхетний Данило Романович Галицький, після навали татар, знову привів свої володіння в квітучий стан. Обіцяний йому папою римським хрестовий похід проти татар не відбувся, і Данилові довелося змиритися перед монголами, щоб захистити південно-західну Русь від тяжкого ярма. За припинення його роду, польський король Казимир-III, у 1340 році, опанував Галичиною. Зміст

Загальна характеристика 4-го сторіччя

У цей період поступово падає значення південно-західної Русі. Княжі усобиці, важке оподаткування нижчих класів населення, безперервне напад на Русь степових кочівників половців-все це жене народ з Придніпров'я, з одного боку в царину р. Вісли, з іншого боку - на північний схід, за р. Угру у межиріччя Оки і Волги. Посилюється, завдяки цьому, на північному сході володимиро-суздальська земля, будуються міста, пожвавлюється торгівля і промисловість, складається великоруська народність. Андрій Боголюбський висуває ідею сильної одноосібної князівської влади. Володимир на Клязьмі потроху стає новим політичним центром Русі. Процес нового розвитку затримується татарською навалою. Татари, спустошивши Русь, обклали її ще даниною, (спочатку її збирали ханські чиновники "баскаки", а по тому самі князі). На щастя, татари були далеко і не втручалися у внутрішнє управління Русі і не обмежували православної церкви. Але все-таки вплив татарського ярма було важке: Недарма прислів'я склалися: "Зліший злого татарина", "не впору гість, гірше татарина" та ін Татарське ярмо зупинило промисловість і торгівлю народу, загальмувало почалося просвітництво, відірвало від зносини з освіченими народами, внесло в наше життя багато грубого (покарання тілесні, самітництво жінок, хитрість і обмани утиски слабких). Тільки віра і благочестя продовжують підтримувати російської людини у важкі часи татарщини. Стомлені матеріальними та духовними потребами, російські люди знаходили розраду в молитві в монастирях, церквах, парафіях. Зміст

5-е сторіччя, перелік подій

Ярослав - III (1264-1272)

По смерті Олександра Невського, суперечка між Василем і Ярославом, братами Олександра, через великокнязівського престолу вирішено був ханом на користь Ярослава, крім того, він до цього був запрошений новгородцями на князювання, але не зумів порозумітися з ними, закликав на них навіть татар . Примирив князя з новгородцями митрополит і князь знову був "наведено ними до хреста". Зміст

Василь - I (1272-1276)

Василь-I, костромський, отримавши за старим порядком великокняжий престол, виявив свої домагання на Новгород, де княжив вже Дмитро, син Олександра Невського. Скоро він досяг мети. Прагнення кожного великого князя опанувати Новгородом пояснилося бажанням посилити власне князівство, ослаблене поділом на уділи. Зміст

Дмитро - I (1276-1294)

Велікокняженіе Дмитра-I Переславського протекло майже суцільно в боротьбі з його братом Андрієм Олександровичем через великокнязівських прав. Тричі рятувався Дмитро від брата і супроводжували його татарських полків, але повертаючись, він завдяки союзникам, знову затверджувався на престол. Після третього втечі, він нарешті попросив у Андрія світу і отримав свою Переславськой князівство. Зміст

Андрій - II (1294-1304)

Переслідуючи можливо більше розширення своїх володінь за рахунок інших князівств, Андрій Олександрович задумав опанувати Переславлем, в якому князь Іван Дмитрович помер бездітним. Звідси виникли міжусобиці між Твер'ю і Москвою, суперечка ця тривав і після смерті Андрія. Зміст

Михайло Святий (1304-1319)

Михайло Ярославович товариський, давши більше виходу (данини) хану, отримав ярлик на велікокняженіе переважно перед Юрієм Даниловичем, князем московським. Але в той час як він воював з Новгородом, Юрій за допомогою підступного ханського посла Кавгадия встиг обмовити Михайла перед ханом узбеків. Узбек викликав Михайла в орду, де довго його мучив, а потім віддав у руки вбивць. Михайло при цьому, щоб не накликати нещастя на голови своїх ближніх, не погодився скористатися можливістю втечі. Зміст

Юрій - III (1320-1326)

Одружившись на сестрі хана Кончака, у православ'ї Агафії, Юрій придбав велику силу та допомогу в особі зріднилися з ним татар. Але незабаром, завдяки домаганням князя Дмитра, сина замученого ханом Михайла, він повинен був з'явитися для звіту в орду. Тут, при першій зустрічі з Дмитром, Юрій був убитий їм, в помста за смерть свого батька і за порушення моральності (одруження на татарці). Зміст

Дмитро - II (1326)

Дмитро Михайлович, прозваний "грізні очі", за вбивство Юрія-III, був страчений ханом за самоуправство. Зміст

Олександр Тверській (1326-1338)

Рідний брат страченого в орді Дмитра-II Олександр Михайлович був затверджений ханом на великокнязівському престолі. Він відрізнявся добротою і був любимо народом, але знищив себе тим, що дозволив тверічамі вбити ненависного ханського посла клацати. Хан послав 50000 татарського війська проти Олександра. Олександр від ханського гніву втік у Псков, а звідти до Литви. Через десять років Олександр товариський повернувся і був прощений ханом. Не порозумівшись, однак, з князем московським Іваном Калитою, Олександр був їм обвинувачено перед ханом, хан викликав його в орду і стратив. Зміст

Іоан I Калита (1320-1341)

Іоанн-I Данилович князь обережний і хитрий, прозваний за свою ощадливість Калита (гаман для грошей), спустошив тверське князівство за допомогою татар, скориставшись нагодою насильства обурених тверічан над татарами. Він прийняв на себе збір данини з усієї Русі для татар і сильно завдяки цьому збагатившись, скуповував міста у удільних князів. У 1326 році митрополит з Володимира, завдяки старанням Калити, була перенесена до Москви, і тут же, на думку митрополита Петра, закладений Успенський собор. З цих пір Москва як місце перебування митрополита всієї Русі, набуває значення російського центру. Зміст

Симеон Гордий (1341-1353)

Симеону Иоанновичу, дісталася у спадщину від Іоанна-I великокняжий престол, хан татарський "віддав всіх руських князів під його руку" обзиваючи себе князем всієї Русі. Симеон ставився до інших руських князів як до своїх подручником, помер він бездітний від морової виразки. Зміст

Іоанн - II (1353-1359)

За заповітом брата Симеона Гордого, Іоанн-II Іоаннович, князь лагідний і миролюбний, в усьому дотримувався порад митрополита Олексія, який користувався великим значенням в Орді. За цей час значно покращилися відносини Москви з татарами. Зміст

Загальна характеристика 5-го сторіччя

Завдяки багатьом сприятливим умовам, виростає значення Москви. Зручне географічне положення між південно-західною і північно-східною Руссю і захищеність від зовнішніх ворогів тягне сюди все більше і більше населення. Розумні і практичні московські князі користуються збільшуються доходами для розширення своїх доль. Велике значення мало те, що митрополит переїхав до Москви. Церковне значення Москви посилило та її політичну роль. Одночасно із збиранням північно-східній Русі біля Москви, на південно-заході складається литовська держава.
Таким чином, страждання і лиха народу, приниження князівської влади під впливом тяжкого гніту татарських ханів мало-помалу викликає свідомість необхідності об'єднання влади. Виявляється центр об'єднання - Москва. Потрібна тільки сила і енергія, щоб об'єднання зміцніло і можливо було повалити гнобителя - татар. Не малу роль відіграють у цьому об'єднанні і представники церкви, які своїм словом впливають і на князів і на народ. Зміст

6-е сторіччя, перелік подій

Дмитро - III Донський (1363-1389)

Коли Іоанн-II помер, син його Дмитро був ще Малолєтов, тому хан віддав велике князювання Дмитру Костянтиновичу суздальському (1359-1363). Але московські бояри, яким було вигідно посилення московського князя, добилися великого князювання для Дмитра Івановича. Дмитро Костянтинович підкорився силі, Дмитру Івановичу підкорялися і інші князі північно-східній Русі. Тим більше що ставлення Русі до татар значно змінилися. Міжусобиці в орді давали Дмитру зовсім не платити данини татарам. Хан Мамай вирішив нагадати Русі часи Батия і в союзі з Ягелло, князем литовським, вирушив на російську землю величезну рать. Князь Дмитро з підвладними Москві князями відправився на зустріч Мамаю, прийнявши попередньо в Троїцькій обителі благословення від преподобного Сергія. Битва Дмитра з Мамаєм на Куликовому полі, поблизу річки Дону, 8 вересня 1380 року, закінчилася торжеством росіян, хоча за словами літопису, завдяки втрат, "збідніла абсолютно вся земля руська воєводами і всяким воїнством". Необхідність єднання для відображення ворога стала тепер особливо зізнаватися на Русі. Дмитро, прозваний за Куликовську битву Донським, до кінця днів своїх не переставав дбати про посилення Москви. Зміст

Василь - I (1389-1425)

Ділячи ще з батьком правління, Василь-I вступив на престол досвідченим князем і за прикладом своїх попередників, діяльно розширює межі московського князівства: Придбав нижній Новгород та інші міста. У 1395 році Русі загрожувала було небезпека вторгнення Тимура, грізного татарського хана. Тим часом Василь данини татарам не платив, а збирав її в великокнязівську казну. У 1408 року татарський мурза Едигей напав на Москву, але отримавши відкуп в 3000 рублів, зняв з неї облогу. У тому ж році після довгих суперечок між Василем-I і князем литовським Вітовтом, обома обережними і хитрими, річка Угра була призначена крайньої кордоном литовських володінь з боку Русі. Зміст

Василь - II Темний (1425-1462)

Малоліттям Василя-II скористався Юрій Дмитрович Галицький, який заявив свої претензії на старшинство. Але на суді в орді хан схилився на користь Василя, завдяки старанням розумного московського боярина Івана Всеволожского. Боярин сподівався видати за Василя свою дочку, але помилився в своїх надіях: Ображений поїхав він з Москви до Юрію Дмитровичу і надав йому сприяння в оволодінні великокнязівським престолом, на якому Юрій помер в 1434 році, коли ж син Юрія Василь косою надумав успадковувати батьківську владу, то проти його повстали всі князі. Василь-II узяв його в полон і осліпив: Тоді Дмитро Шемяка, брат Василя Косого, хитрістю захопив Василя-II, засліпив його і зайняв московський престол. Скоро проте Шемяка повинен був віддати престол Василю-II. Під час правління Василя-II, митрополит з греків Ісидор прийняв Флорентійську унію (1439), за це Василь-II посадив Ісидора під варту, а митрополитом був поставлений рязанський єпископ Іоанн. Таким чином, відтепер російські митрополити поставляються собором руських єпископів. За останні роки велікокняженія, внутрішній устрій велікокняжества становило предмет головних турбот Василя-II. Зміст

Загальна характеристика 6-го століття

Процес об'єднання Русі навколо Москви продовжувався. Починається суперництво з Литвою внаслідок бажання Москви та Литви об'єднати під своєю владою всю російську народність. Шанси обох були більш-менш однакові, поки литовський князь Ягайло не одружився з польською королевою Ядвігою і таким чином почалося польський вплив на Русі. Таке посилення Литви змусило багатьох тягнутися до Москви, як общерусскому центру. З поступовим піднесенням Москви, великі князі московські прагнули до знищення панування татарських ханів, чому сприяє відпадання від золотої орди двох ханств - кримського і казанського. І так, прагнення до об'єднання міцніє, виявляються сприятливі обставини: З одного боку піднесення Москви, з іншого - послаблення татар, розпадання їх грізної сили. Спроби князів повалити ярмо починають купувати більше шансів на успіх, і перед Руссю світить нова дорога. Зміст

7-е сторіччя, перелік подій

Іоанн - III (1462-1505)

Прийнятий ще батьком своїм у співправителі, Іоанн-III Васильович вступив на великокняжий престол повним власником Русі. Він спершу суворо покарав новгородців, що затіяли перейти в підданство Литви, а в 1478 році "за нову проступку" він остаточно підкорив їх. Новгородці позбулися при цьому віче і самоврядування, а новгородська Посадніца Марія і вічовий дзвін були відправлені до табору Іоанна. У 1485 році, після остаточного підкорення інших, більш-менш залежних від московського удільні князівства, Іоанн нарешті приєднав до Москви і тверське князівство. До цього часу татари розділилися на три незалежні орди: Золоту, Казанську і Кримську. Вони ворогували один з одним і вже не були страшні російським. Убезпечивши себе з боку казанських татар і вступивши в союз із кримським ханом Менглі-Гіреєм, Іоанн-III в 1480 році розірвав ханську басму, наказав послів ханських відвести на страту, а потім без кровопролиття скинув з себе татарське іго. Переможцем вийшов Іван теж і в боротьбі з Литвою, Олександр литовський поступився Іоанну північну область. Овдовівши ще в 1467 році, Іоанн-III вступив у шлюб з Софією Палеолог, останньої візантійської царівни і з'єднав герб московського князівства, що зображували Георгія Побідоносця, з двоголовим орлом візантійської імперії. З цих пір Іоанн оточує себе блиском і розкішшю, вступає в зносини з Західною Європою, у ставленні до боярам проявляє вже більше самостійності. Він багато дбав про зовнішній прикрасі столиці, спорудив у Москві собори: Успенський, Архангельський, Благовіщенський, вибудував кам'яний палац, Гранавітую палату і декілька башт московського кремля. У 1497 році Іоанн видав збірник законів під назвою "Судебник". З часу Іоанна-III право карбування монет належить тільки великому князеві московському. Зміст

Василь - III (1505-1533)

Син Івана-III від шлюбу з Софією Палеолог Василь-III відрізнявся гордістю і неприступністю, карав підвладних йому нащадків удільних князів і бояр, дерзайте йому перечити. Він "останній збирач російської землі". Приєднавши останні уділи (Псков, північне князівство), він зовсім знищив питому систему. Він двічі воював з Литвою, з научіння поступив до нього на службу литовського вельможі Михайла Глинського, і, нарешті, в 1514 році, відібрав у литовців Смоленськ. Війна з Казанню і Кримом були важкі для Василя, але закінчилися покаранням Казані: Торгівля була відвернута звідти на Макаріївського ярмарки, перенесену згодом до Нижнього. Василь розлучився зі своєю дружиною Соломонієй і одружився з княжною Олені Глинської, чим більше порушив проти себе незадоволених їм бояр. Від цього шлюбу у Василя народився син Іван. Зміст

Олена Глинська (1533-1538)

Призначена Василем-III правителькою держави, мати трирічного Іоанна Олена Глинська відразу прийняла круті заходи проти незадоволених нею бояр. Вона уклала мир з Литвою і вирішила воювати з кримськими татарами, зухвало нападали на російські володіння, але серед приготування до запеклої боротьби раптово померла. Зміст

Іоанн - IV Грозний (1538-1584)

Залишений у 8 років на руках бояр, розумний і талановитий Іван Васильович виріс серед боротьби партій з-за правління державою, серед насильств, таємних вбивств і невпинних посилань. Сам нерідко терплячи утиски від бояр, він навчився їх ненавидіти, а оточувала його жорстокість, буйство і грубість сприяли очерствленію його серця. У 1547 році Іоанн вінчався на царство і першим з російських государів прийняв титул "царя московського і всієї Русі". Одруження Іоанна на Анастасії Романової, завдяки прекрасним душевним якостям останньої, справила на нього благотворний вплив. У той же час хвилювання і лиха, що почалися в столиці і страшні пожежі сильно подіяли на вразливого Іоанна. Він наблизив до себе чесних і добрих радників Сильвестра і Адашева і зайнявся внутрішніми справами. Цар скликав виборних в 1550 році на перший земський собор, яким затверджено перший царський судебник, в наступному році видано соборну постанову для духовенства, назване Стоглавий. У 1552 році Іоанном підкорена Казань, що панувала над усім Поволжям, а в 1556 році приєднано до московського державі і царство астраханське. Бажання утвердитися на берегах Балтійського моря змусило Івана почав Ливонську війну, яка привела його до зіткнення з Польщею і Швецією. Війна почалася досить вдало, але закінчилася найневигіднішими для Івана перемир'ям з Польщею і Швецією: Іван не тільки не утвердився на берегах Балтики, але й втратив прибережжя фінського затоки, по видаленні впали в немилість Сильвестра і Адашева і зі смертю лагідної цариці Анастасії, в характері Іоанна сталася значна зміна до гіршого, втеча ж князя Андрія Курбського до Польщі порушило підозра Іоанна в вірності всіх його бояр. Почалася сумна епоха "розшуків", опали і страт. Іоанн залишив Москву, виїхав зі своїми наближеними в Олександрівську слободу і тут оточив себе опричниками, яких Іоанн протиставив решті землі, земщине. Опричники сильно зловживали своїми великими правами. У цей час загинув святий митрополит Філіп, обличавший царя в беззаконні. У 1570 році Іоанн розгромив Новгород, на який донесли, що він увійшов у таємні угоди з Польщею. У 1582 році донськими козаками під начальством Єрмака підкорене було московським державі велике сибирське царство. За три роки перед кончиною, Іоанн в припадку гніву ударив свого сина Іоанна жезлом по голові і син від цього удару помер. Іоанн-IV отримав у народі прізвисько Грозного. Зміст

Загальна характеристика 7-го століття

"Збирання" Русі стає вже свідомої і наполегливої ​​завданням московських князів. Падають останні уділи.
Державні кордони збігаються з етнографічними кордонами великоруської народності. Політика з місцевої, московської, перетворюється у національну великоросійську. Згідно з цим зростає і значення князя: Він приймає титул государя, а незабаром і царя всієї Русі і самодержавца. Старший син отримує всі переваги перед молодшими. Виникла між царем і боярами боротьба (її причини особливо різко з'ясовуються в листуванні царя Івана грізного з боярином Андрієм Курбським) закінчується на користь царя. Спадкова знати-бояри відтісняються вислужитися людьми-дворянами. У половині XVI століття було покладено початок друкарства на Русі. Першою книгою била надрукована "діяння і послання апостольські" (1564). За поваленні татарського ярма, ми знову стаємо обличчям до обличчя з Західною Європою. Її вплив проникає до нас і через південно-західну Русь, яка втягнула вже до польської освіченість (культуру), особливо після люблінської унії 1569 року. У ХVI столітті і російська церква звільняється від підпорядкування грецької церкви. Митрополити поставляються на Русі місцевими єпископами за вказівкою великих князів. Духовенство і церква діють як і раніше згідно з князями. Велику підтримку останнім надають Троїцько-Сергіївська лавра і Іосифо-Волоколамський монастир. Таким чином загоряється зоря нового життя: Починається розвиток освітнього впливу, хоча внутрішні негаразди, як спадщина, що перейшло від удільних князів до утворився вищого стану боярам, ​​заважають правильному розвитку та державної і народного життя. Скінчилися міжусобиці князів - почалися міжусобиці (спори, місництво, заздрість) бояр. Зміст

8-е сторіччя, перелік подій

Федір Іоаннович (1584-1598)

Другий син Івана-IV Федір відрізнявся хворобливістю і слабкими розумовими здібностями, чому правління державою незабаром перейшло в руки шурина царя - розумного і далекоглядного боярина Бориса Годунова. Видаливши опалою і посиланням всіх своїх супротивників, Годунов оточив себе відданими людьми і став повновладним правителем держави. Він підтримує стосунки із західними державами, будує міста і зміцнення на кордонах Русі і влаштував на білому морі архангельську гавань. За його ж думки затверджено самостійне всеросійське патріаршество і остаточно прикріплені до землі селяни в 1591 році був убитий царевич Дмитро, брат бездітного царя Федора і його спадкоємець, а через шість років помер і сам Федір. Зміст

Борис Годунов (1598-1605)

Після зречення від престолу цариці Ірини, дружини царя Федора і сестри Годунова, прихильниками Бориса, за наполяганням патріарха Іова, був скликаний земський собор, який і вибрав Бориса Годунова. Підозрілість царя і побоювання підступів із боку бояр викликала опали і посилання, причому боярин Федір Микитович Романов підстрижений був під ім'ям ченця Філарета, а малолітній син його Михайло засланий на Білоозеро. Бояри озлобилися проти Бориса, а народні лиха, що обрушилися на московське царство - трирічний неврожай і мор - спонукали народ звинувачувати в усьому царя Бориса. Цар прагнув допомогти голодуючим, додавав заробітки на казенних будівлях (дзвіниця Івана Великого), роздавав милостиню, але народ все нарікав, охоче вірячи чуткам про появу законного царя Дмитра. Серед приготування до боротьби з Лжедмитрієм, Годунов раптово помер заповівши свій престол синові своєму Федору. Зміст

Лжедмитрій (1605-1606)

Григорій Отреп'єв, як кажуть, побіжний чернець, підтримуваний поляками, оголосив себе царевичем Дмитром, який нібито врятувався від убивць в Угличі. З кількома тисячами людей вступив він до Росії. Вислане на зустріч військо перейшло на бік Лжедмитрія, який і був визнаний ними царем, причому Федір Годунов був убитий. Лжедмитрій був чоловік дуже розвинутою, відрізнявся розумом і добродушністю, старанно займався державними справами, але порушив до себе незадоволення народу і духовенства неповагою до старих російських звичаїв. Бояри, розпустивши чутку про самозванця царя, на чолі з Василем Шуйським вчинили змову і вбили Лжедмитрія. Зміст

Василь Шуйський (1606-1610)

Старий, нерішучий і невмілі Василь Шуйський був обраний до царі боярами і городянами, причому влада його була обмежена. Завдяки виникли чуток про порятунок вбитого Лжедмитрія, в Росії почалися нові смути, які посилилися мятяжем холопа Івана Болотникова і появою в Тушино Лжедмитрія-II, "тушинського злодія". Польський король йшов війною на Москву, і його полководці розсіяли російські війська. Тоді цар Василь був "зведений" з престолу і насильно пострижений у ченці. У Росії настав непевний час міжцарів'я. Зміст

Михайло Федорович (1613-1645)

Завдяки розісланим Троїцької лаврою грамотам, які закликали до захисту вітчизни і православ'я, велике ополчення під проводом князя Дмитра Пожарського, при діяльній участі Полтавщини земського старости Кузьми Мініна Сухоруков, попрямувало до Москви і, після довгих зусиль, звільнило столицю від поляків і заколотників. Великої земської думою 21 лютого 1613 в царі був обраний Михайло Федорович Романов, після довгих умовлянь він вступив на престол і взявся за упокорення внутрішніх і зовнішніх ворогів. Михайло уклав Столбовський договір зі Швецією, деулінським договір (1618г.) - З Польщею. Щодо останнього договором після довгого полону повернуто до Росії Філарет, батько царя і негайно був возведений у сан патріарха. Філарет став співправителем і надійним радником сина. Під кінець царювання Михайла Федоровича Росія вже значно оправилася від жахів смутного часу і почала вступати у дружні стосунки із західними державами. Зміст

Олексій Михайлович (1645-1676)

Цар Олексій Михайлович був одним з кращих людей древньої Русі. Він не тільки виконував пости і церковні обряди, але мав і церковним почуттям. Характеру він був м'якого і "набагато тихого", образивши кого в короткому гніві, він довго потім не міг заспокоїтися і шукав примирення. Найближчими радниками царя в перші роки були його дядько б. І. Морозов, в 50-х роках патріарх Никон, в кінці боярин а. С. Матвєєв. Непосильні для народу податки, несправедливість наказових людей, відгомони старої смути, викликали ряд народних бунтів у різних містах (Москва, Сольвичегодськ, Устюг, Новгород, Псков, бунт Разіна, Брюховецького та ін) І в різний час. Добровільне приєднання Малоросії до московського державі викликало дві війни Росії з Польщею. Ці важкі удари вдалося винести Росії тільки завдяки зосередженості влади, єдності, правильності і безперервності в розпорядженнях. З внутрішніх розпоряджень за Олександра Михайловича більш значні: Соборне укладення 1649 року і як доповнення його Новоторговий статут і Новоуказние статті про розбійних і вбивчих справах та про маєтках. Засновані нові центральні установи: Накази таємних справ, хлібний, рейтарський, лічильних справ, малоросійський, монастирський. Тяглі класи остаточно прикріплені до місця проживання. У церкви патріархом Никоном була зроблена необходімаяреформа - виправлення богослужбових книг, що викликало проте розкол, т. Е. Відпадання від російської церкви. Прославилися російські колонізатори в Сибіру: А. Булигін, О. Степанов, Є. Хабаров, та інші. З'явилися нові міста: Нерчинськ, Іркутськ, Селенгинск. Кращі люди в Москві вже тоді створювали потребу в науці і перетвореннях. Такі особи як бояри: А. Л. Ордин-Нащокін, А.С. Матвєєв, князь В. Голіцин. По смерті царя Олексія, від першого шлюбу його з Марією Мілаславской залишилися діти, два сини: Федір та Іван і кілька дочок, від вторинного шлюбу з Наталією Наришкіної народився в 1672 році син Петро. Зміст

Загальна характеристика 8-го століття

Більша частина цього періоду зайнята "смутою в Московській державі". Поштовхом і приводом послужило припинення династії, справжньою причиною послужили егоїзм і несправедливість бояр, неуцтво народу, які відвикли за час татарського ярма поважати честь і майно ближнього, козаки та інші "гулящі" люди, нарешті, поляки. Врятували Русь міцні національні та релігійні зв'язки, але прогнавши поляків, росіяни не зовсім припинили смуту, її відгомони можна бачити і в бунтах часу Олексія Михайловича. Верховна влада XVI-XVII століття настільки зміцніла, що не потребує захисту. Зміцнюються і розвиваються права служилого стану, воно взяло в свої руки величезну кількість земель. Селяни прикріплюються до землі в економічних інтересах. Представник російської церкви, відповідно до нового порядку, отримує титул патріарха. Уряд і патріарх зайняті виправленням богослужбових книг, в які укралося багато помилок, невігласи і неписьменності переписувачів і іноді перекладачів. Це виправлення закінчено за патріарха Никона. Багато хто не визнали виправлення і відпали від православної церкви. Зміст

9-е сторіччя, перелік подій

Федір Олексійович (1676-1682)

За царя Федора Олексійовича закінчився так званий малоросійський питання: Східна Малоросія та Запоріжжі залишилися за Москвою, а західна відійшла до Туреччини. При ньому ж було скасовано місництво - звичай московських бояр вважатися службою предків при занятті місця у військовій та цивільній службі, в придворних церемоніях і за царським столом. За наполяганням царя, були повернуті із заслання Никон і Матвєєв. Цар Федір Олексійович помер бездітним. Зміст

Іван Олексійович (1682-1689)

Завдяки стрілецького бунту, Іван Олексійович, кволий і недоумкуватий, був визнаний царем разом з одноголосним обраним Петром Олексійовичем, але царевич Іван не брав жодної участі в справах державних, помер він у 1696 році. Правила Руссю в цей час царівна Софія. Зміст

Софія - правителька (1682-1689)

На загальну думку, Софія Олексіївна була "великого розуму і найніжніших проніцательств, більше чоловічої розуму виконана діва". Вона припинила хвилювання розкольників, приборкала бунтували стрільців, уклала вигідний для Росії "вічний мир" з поляками і Нерчинський договір з Китаєм, робила походи на кримських татар. Софія впала жертвою свого владолюбства. Петро проник в її задуми і заточив її в Новодівочий монастир, де вона і померла в 1704 році. Зміст

Петро Великий (1682-1725)

Цар Петро Великий Олексійович належить до числа геніїв. Його душевні сили були незвичайні: Швидкий, високо охоплює розум, залізна воля і безперервну працю. До 10 років Петро проходить давньоруську, майже церковну школу, з 10 років він робиться свідком кривавих подій стрілецького заколоту: Інтриги Софії-правительки женуть його з кремлівського палацу: Він веде надзвичайно рухому життя, серед військових ігор, занять математичними та технічними науками і поїздок по палацовим селах. Свою освіту Петро закінчує за кордоном. Він багато бачив, багато чому навчився і розвинув у собі незвичайну кмітливість і діловитість. Того ж він вимагав і від інших. Віддаючи всього себе на службу Росії, Петро вірив "в ея велике майбутнє". Він протегував іноземцям не заради їх самих, а заради розвитку в країні наук, мистецтв, фабрик і торгівлі. Ще до поїздки за кордон Петро взяв у турків фортецю азів. У 1700 році в союзі з Данією і Польщею, Петро почав північну війну проти Швеції. Перші військові дії російських проти шведів, що билися під начальством свого молодого, але обдарованого короля Карла-XII, були невдалі й закінчилися великою поразкою російських військ під Нарвою: Але незабаром, завдяки невтомній підготовці Петром нових полків для боротьби з ворогом, шведи почали терпіти від російських ураження. Петро взяв у Інгрії шведську фортецю Нотебург, древній горішок, перейменував її в Шліссельбург і в 1703 році на берегах Неви заснував нову столицю Санкт-Петербург, а на острові Котлін заклав фортецю Кронштадт. Підставою С.-Петербурга Петро створював сильну фортецю, яка забезпечувала Росії вихід у Балтійське море, зручний порт до якого стягувалося багато торгових шляхів з російської півночі і з центру, нарешті, нову столицю, яка полегшувала наші зносини з Західною Європою. Тим часом Карл-XII, підкоривши Польщу і скориставшись допомогою зрадника Мазепи, гетьмана малоросійського, швидко рушив у Малоросію і тут в 1709 році взяв місто в облогу Полтави. Полтавський бій закінчився повним торжеством Петра, Карл-XII втік до Туреччини і викликав невдалий для Росії Прутський похід. Росія повинна була відмовитися від Азова, за те що тривала північна війна була щасливою і закінчилася Ніштадскій світом, за яким Швеція відмовилася від Лівонії, Естонії, Інгрії і частини Фінляндії з містом Виборгом. Петру був піднесений титул імператора всеросійського. З внутрішніх перетворень Петра найприкметніші: Знищення патріаршества в 1700 році і передача управління всіма церковними справами в руки "місцеблюстителя патріаршого престолу", а з 1721 року святійшого синоду, - установа правительствующего сенату, в 1711 році, замість колишньої боярської думи, - колегії замість "наказів", по кожній окремій галузі державного управління, перетворення станів, поділ держави на 12 губерній і установа в найважливіших містах надвірних судів, організація спеціальних шкіл та училищ та створення регулярного війська. Усюди, в усі безпосередньо входив, державний перетворювач дбав про розвиток російської торгівлі та промисловості, про припинення самітництва жінок, про пом'якшення моралі суспільства, про поліпшення побуту нижчих шарів народу і мав добре умінням вибирати собі сподвижників, між якими відомі: Меньшиков, Шереметьєв, Долгорукий , брати Голіцини, Куракін, Матвєєв, Шафіров, Ягужинський й іноземці - Остерман, Брюс, Мініх та інші. Син Петра від розведеною його дружини Лопухиной царевич Олексій, за явне відраза до перетворень батька, був відданий Петром під суд. Царевичу був винесений смертний вирок, але царевич помер до виконання вироку. Від другого шлюбу Петра з Катериною Олексіївною народилися дві дочки: Ганна і Єлизавета. Петро помер застудившись при порятунку тонули солдатів під час великого повені і найменовано в потомстві Великим. Зміст

Катерина - I (1725-1727)

Петро Великий не залишив заповіту. Престол перейшов до його дружини Катерини не без боротьби між різними партіями. Катерина-I відкрила в 1726 році академію наук, відправила Берінга в навколосвітню подорож і, за бажанням Меньшикова і інших своїх прихильників, заснувала верховний таємна рада, Меньшиков захопив у свої руки урядову владу і вмовив імператрицю призначити спадкоємцем царевича Петра Олексійовича, сина царевича Олексія Петровича , і дозволити йому, після досягнення повноліття, одружитися з донькою Меньшикова, княжною Марією. На час малоліття царевича Петра, правителем держави був призначений Меньшиков. Зміст

Петро - II (1727-1730)

Петро-II не довго був царем і при тому весь час під чужим впливом. Жадібний і самовладний Меньшиков упав, але висунулися Довгорукі. Для посилення свого впливу вони всіляко намагалися забавами і звеселяннями відвернути імператора від занять справами, вирішили одружити його з княжною тобто А. Довгорукої. Цьому наміру завадила рання смерть Петра від віспи. Зміст

Анна Іванівна (1730-1740)

Верховний таємний рада задумав обмежити самодержавство і вибрав дочка царя Івана Олексійовича, вдовствующую герцогиню Курляндську Ганну Иоанновну, але вона коронувалася самодержавною імператрицею. Верховний таємний рада був знищений, його замінив рівний за значенням кабінет. Російські вельможі поступилися місцем курляндцев Бирону і німцям Мініху і Остерну. Управління було жорстоко і тяжке для Росії: При найменшому незадоволення лунало "слово й діло", і нарікали катували, страчували або засилали. У 1733 році Росія втрутилася в справи Польщі, і ця війна коштувала великих жертв: Персії був і повернуті області завойовані ще за Петра-I. З внутрішніх розпоряджень Анни Іоанівни найбільш гідні уваги: ​​Обмеження терміну служби дворян 25 роками, знищення закону про єдиноспадкування, заснування в Петербурзі кадетського корпусу, збільшення гвардії Ізмайловського та кінними полками. Анна Іванівна перед кончиною призначила спадкоємцем престолу немовляти Іоанна Антоновича, сина її племінниці Анни Леопольдівни, а Бірона затвердила регентом держави. Бірон незабаром був однак скинений, і правителькою була оголошена Ганна Леопольдівна, абсолютно не здатна до управління державою. Зміст

Єлизавета Петрівна (1741-1761)

Правлінням Анни Леопольдівни були багато хто незадоволений. Гвардія зробила переворот і проголосила імператрицею дочка Петра Великого цесарівни Єлизавету. Її спадкоємцем з метою зміцнення престолу був призначений син Ганни Петрівни, Петро Федорович. При Єлизаветі Росія вела дві війни: Шведську і так звану семирічну. Війна зі Швецією закінчилася миром в Або в 1743 році, за яким приєднана до Росії частина Фінляндії до річки Кюмені. Беручи участь в семирічній (Австрія і Франція з Пруссією) війні, Єлизавета Петрівна, в особі своїх полководців, сильно тиснув короля прусського Фрідріха-II, але смерть імператриці послужила припинення подальших військових дій проти Пруссії. З внутрішніх заходів імператриці Єлизавети Петрівни важливо насамперед знищення кабінету. Імператриця повернула сенату його колишнє значення. Вона ж відновила колишній магістрат. У 1744 році був виданий указ про скасування смертної кари за кримінальні злочини. Розділила Росію на п'ять рекрутських округів, встановила порядок у наборах. Благодійним було в 1754 році заснування перших у Росії позикових банків для дворян і купців, відкриття в 1755 році, за планом Ломоносова, першого університету в Москві і є підстави в 1756 році першого театру. Старанними сподвижниками імператриці у проведенні в життя розумних реформ були графи Петро та Іван Шувалова. Зміст

Петро - III (1761-1762)

Добродушний, але не здатний до управління великим російським державою Петро-III порушив проти себе всі верстви російського суспільства своїм тяжінням до всього німецького, на шкоду інтересам росіян. Він реформував війська по прусському зразком, Фрідріху-II він зробив масу поступок. Укази Петра-III про вольності дворянської і про знищення таємної канцелярії не відрізнялися достатньою визначеністю. Ставлення до імператриці посунули її на переворот, 28 червня 1762 року Петро-III відрікся від престолу і незабаром на самоті, всіма покинутий, помер. Зміст

Загальна характеристика 9-го століття

Найважливішим питанням зовнішньої політики московської держави за цей час є ставлення до Польщі, яка захопила південно-західну Русь. Вчинилося ще в 1654 році приєднання Малоросії до Москви і взагалі підтримка Москвою російської народності і православної віри на південно-заході викликало ряд воєн з Польщею. Час Петра Великого, будучи продовженням зовнішньої і внутрішньої політики держави XVII століття, зазначено особливою енергією в проведенні намічених життям реформ. У освіті Росія підпорядковується західноєвропейському впливу. Письменники засвоюють західноєвропейську літературну форму і є діяльними помічниками уряду в захисті і поширення освіти (Федір Прокопович, Стефан Яворський, Посошков, Татіщев, Кантемир, Ломоносов, Сумароков). Зміст

10-е сторіччя, перелік подій

Катерина - II (1762-1796)

Царювання Катерини-II одне з чудових після Петра Великого. Від природи Катерина мала великим розумом і характером. Самоосвіта і спостережливість розширили її кругозір. За допомогою вміло вибраних сподвижників імператриця створила блискучий період російської історії. У її царювання були дві війни з Туреччиною. У першій особливо відзначилися Румянцев Задунайський і Орлов Чесменський. Завдяки їхнім перемогам, Росія придбала берега азовського моря, а Туреччина визнала незалежність Криму. За наполяганням Потьомкіна, Крим був зайнятий російськими. У Новоросії почали виникати міста. З'являється російська чорноморський флот. Туреччина оголошує другу війну. У ній прославилися: Суворов, взяттям фортеці Ізмаїла і перемогами при Фокшанахе і Римнику. Туреччина визнала всі північні береги Чорного моря володіннями Росії. На самому початку царювання Катерини довелося втрутитися в польські справи. Заворушення у польській державі та утиски дисидентів (не католиків) було причиною польських розділів. По першому розділу Росія отримала більшу частину Ліфляндії і Білорусію до Двіни, Друч і Дніпро, по другому розділу решту Білорусію, Україна, Поділля і східну частину Полісся і Волині, по третьому розділу - Литву. Безрезультатними були війни зі Швецією і Персією. До народних лих можна віднести появу чуми в Москві в 1771 році і пугачевский заколот в 1773-1775 році. Не одна зовнішня боротьба займала імператрицю. Дуже чудові і її внутрішні перетворення. Перш за все Катерина сприяє розвитку станів. Вона дає жалувану грамоту дворянству, допологове становище. У зв'язку з становими реформами було скликання "комісії для твору проекту нового уложення", щось на кшталт земського собору. Для керівництва цієї комісії сама Катерина написала "наказ", але мета була цілком не досягнута і комісія незабаром була розпущена. Щодо губерній імператриця дотримувалася політики централізації. Установою про губернії в 1775 році Росія ділиться на 50 губерній, з посиленою владою губернаторів. В економічному відношенні важливі: Передача церковного майна у відання колегії економії, пристрій державного банку, запровадження відкупної системи. Численні турботи Катерини-II про народне здоров'я медична колегія, віспощеплення і просвітництво. У Петербурзі були засновані кадетські корпуси (інженерний і артилерійський), Смольний інститут для дівчат, виховні будинки в Москві, був вироблений загальний статут для народних училищ, відкрита російська академія для наукового опрацювання вітчизняного мови. Катерина-II, обдарована літературним талантом, захищала літературі і сама брала в ній живу участь. У своїх комедіях, казках та інших статтях, вона служила справі освіти не менше, ніж своїми законами. У її царювання, крім Ломоносова, найбільш відомими були письменники Державін, Фонвізін та Новіков. Зміст

Павло - I (1796-1801)

Імператор Павло-I не схвалював перетворень своєї державної матері і багато в чому відступав від її задумів і поглядів на правління державою. Після вступу на престол він хотів зайнятися виключно державними справами і припинити приготування до війни з Францією. Він змушений був прийти на допомогу до європейських держав в боротьбі з Францією. Він викликав з опали Суворова і послав його "рятувати царів". Росіяни завдали ряд поразок французам і вчинили безприкладний перехід через Альпи (Чортів міст), але союзники перешкодили закінчити справу і Павло-I відкликав свої війська до Росії. З внутрішніх перетворень імператора Павла I-чудові: "Установи про імператорської прізвища", про порядок спадкування престолу, значне полегшення кріпаків (3-х денна панщина), заснування нових жіночих інститутів і відкриття університету в Дерпті. Зміст

Олександр - I Благославенний (1801-1825)

Вихований своєї бабкою, імператрицею Катериною-II і отримавши ретельне освіту, Олександр-I Павлович, по вступі на престол заявив, що буде керувати "за законами й по серцю" Катерини-II, простувати за її мудрим намірам. Перші роки царювання юного імператора були виконані самих райдужних надій. Ряд визвольних заходів різного роду викликав захоплення в суспільстві. Але ускладнилися зовнішні відносини відвернули увагу від внутрішніх завдань. Олександр-I був змушений боротися з Наполеоном на початку в союзі з Австрією, при чому росіяни були розбиті при Аустерліці: Потім в союзі з Прусією. Після поразки росіян при Фрідланде, Олександр уклав тільзінскій світ. Росія прийняла континентальну систему наполеона, т. Е. зобов'язалася не вести торгівлю з Англією. Тягар цієї системи для Росії, порушення своїх обіцянок з боку наполеона повели до розриву і війні 1812 року. Наполеон на чолі величезної армії вторгся до Росії: Росіяни стали відступати всередину країни: Такий тактики трималися полководці Барклай де Толлі і Кутузов (рада у Філях). Кровопролитна битва відбулася на Бородінському полі, але безрезультатно. Наполеон зайняв Москву, але вона була спалена мешканцями: Французи відчували холод і голод: Тоді Наполеон рушив на південь: По дорозі він був розбитий при Малоярославце: Його армія як і раніше страждала від нестачі провіанту і жорстоких морозів: При переправі через річку Березина були майже знищені самі залишки великої армії. 25 грудня 1812, Росія святкувала звільнення російської землі від навали "двунадесятих мов". Продовжуючи боротьбу з Наполеоном поза межами Росії в союзі з Прусією, Австрією та Швецією, Олександр-I в 1814 році, після ряду блискучих перемог за Кульме, Лейпцігу і Фер-Шампенуазе, урочисто вступив у Париж. У 1815 році на "віденському конгресі" герцогство Варшавське приєдналося до Росії і ув'язнений "священний союз" між Росією, Прусією та Австрією. З реформ імператора Олександра-I особливо чудові: Установа державної ради (1800), міністерств (1802) і комітету міністрів, підстава казанського, харківського і петербурзького університетів, а також педагогічних інститутів, гімназій. Царсько-сільські ліцеї і корпусу, прийняття заходів по влаштуванню селянського стану, з метою полегшення їх значного побуту. Найбільш значними сподвижниками імператора були: На початку Новосильцев, Строганов, Кочубей, потім Сперанський і в кінці царювання Аракчеєв. В кінці царювання в настрої імператора відчувалося втому і розчарування. Палкі мрії юності залишилися невиконаними. Причина цього лежала в неясності самих мрій, невміння знайти практичні засоби для їх здійснення, почасти у відсутності співробітників. Олександр-I довірив Аракчеєву, але Аракчеєв порушив у народі незадоволення своїми військовими поселеннями. Імператор Олександр-I помер бездітним. Зміст

Микола (1825-1855)

Внаслідок зречення від престолу Костянтина Павловича, брата імператора Олександра-I, на престол вступив його молодший брат імператор Микола-I. У війні з Персією він придбав у 1828 році за Туркманчайського світу ханства Ериванське і Нахичеванське і отримав велику контрибуцію. Війна Туреччини через гнобленої нею Греції, після низки перемог росіян над турками, скінчилася Андріанопольський світом, за яким визнана незалежність Греції, річки прут і Дунай визначені кордонами Росії і забезпечена можливість безпечного існування Сербії. Польське повстання після ряду боїв було придушене в 1832 році, конституція в Польщі була знищена. У 1839 році на неї вчинили возз'єднання уніатів з православною церквою. У слідстві нового розриву з Туреччиною, якій на допомогу стала Англія, Франція і Сардинія, імператору Миколі-I довелося витримати з найсильнішим ворогом наполегливу боротьбу. Вони зосередилися в Севастополі, героїчно захищається російськими військами. У 1853 році в битві при Синопі був винищений весь турецький флот. Під час оборони Севастополя імператор Микола I-раптово захворів і помер. Плідна діяльність імператора Миколи-I по внутрішньому устрою Росії ознаменувалася: Виданням у 1830 році "повного зібрання законів російської імперії", 45-и томах (цією справою керував Сперанський і був щедро нагороджений імператором, він був зведений у графський титул і отримав орден Андрія Первозванного ). Прийняттям заходів щодо поліпшення побуту селян, підставою київського університету святого Володимира, технологічного та педагогічного інститутів, військової академії, училища правознавства та кадетських корпусів, проведенням миколаївської і царсько-сільській залізниць. У царювання імператора Миколи-I проявили себе великі письменники землі російської: Карамзін, Жуковський, обидва власне пов'язані з попереднього царювання, Крилов, Грибоєдов, Пушкін, Лермонтов, Гоголь, Бєлінський. Зміст

Загальна характеристика 10-го століття

Державна життя ускладнюється. У зовнішній політиці вирішуються питання: Польська, турецький чи східний. Пройшовши кілька стадій від найсприятливішою в 1829-1833 роках до севастопольської катастрофи, східне питання робиться загальноєвропейським. Росія втягується в європейську політику (боротьба з Наполеоном, боротьба з європейською революцією). Усередині реформується центральне і обласне управління. Продуктивні сили країни розвиваються, просвітництво набуває національного характеру особливо в галузі мистецтва. Зміст

11-е сторіччя, перелік подій

Олександр - II Визволитель (1855-1881)

Олександр-II закінчив важку східну війну паризьким світом на досить обтяжливих для Росії умовах. Росія поступилася Туреччині гирла Дунаю, частина Бессарабії, Карс і зобов'язалася не заводити на Чорному морі флоту. За Айгунскому договору з Китаєм в 1858 році придбано Росією великий Приамурського край, а в 1860 році і край уссурійський. У 1864 році остаточно приєднаний до Росії Кавказ, причому полонений вождь кавказьких горців Шаміль і відправлений до Росії. У 1863 році утихомирений польський заколот, необхідність захисту східного кордону Росії від набігів кочівників викликала наше завоювання в середній Азії (Туркестан, Хіва). Завдяки деяким змінам в західній Європі, Росія звільнила себе в 1871 році від тяжких умов паризького трактату: Було відновлено наше право мати військовий флот на чорному морі. У 1877 році насильство турків над православними підданими султана в Боснії і Герцеговині і нерівна боротьба слов'янських князівств Сербії і Чорногорії з Туреччиною спонукали імператора Олександра-II прийняти на себе захист пригноблених християн. Войнавеласьс змінним щастям проти найсильнішого ворога, причому особливо чудові були взяття Карса в 1877 році і Плевни з полоном турецького главнокомандуещего Османа-паші. Ця війна виявила хоробрість і невтомність російських військ (зимовий перехід через Балкани). Закінчилася вона в 1878 році. Санстефанскім світом, за яким забезпечена незалежність Сербії та Чорногорії і засновано князівство болгарське. Санстефанскій договір був дещо змінений на берлінському конгресі в тому ж році. Царювання імператора ознаменувався рядом "великих реформ", значно рушивши вперед російську життя. З цих перетворень найважливіші: Звільнення селян, в 1861 році і видання "положення про устрій селян", дарування підданим в 1864 році суду гласного, правого, швидкого, милостивого і рідного для всіх, земське і міське самоврядування, видання в 1874 році статуту про військову повинності, обов'язкової для всіх станів держави, установа університетів новоросійського в Одесі та варшавського, підстава філологічних інститутів в Петербурзі та Ніжині "тут раніше був юридичний ліцей" та вчительських семінарій та інститутів, відкриття жіночих гімназій і прогімназій, поліпшення шляхів сполучення. Олександр-II загинув, першого березня 1881 року від руки вбивць. За ним залишається в потомстві ім'я "визволитель". Зміст

Імператор Олександр - III (1881-1894)

Досвідчений у справах державних вже при вступі на престол імператор Олександр-III виявив багато твердості й самовладання в управлінні державою. Імператор Олександр-III багато дбав про потреби селянського стану: Дав йому нову владу в особі "земських начальників", заснував церковнопарафіяльні школи, в інтересах поліпшення народного господарства було засновано міністерство землеробства. Проведення нових залізних доріг, з яких найбільш чудові: Сибірська і середньоазіатська, сприяло піднесенню російської торгівлі та промисловості. Енергійно піклуючись про посилення військової становища Росії і зміцнення з цією метою кордону Росії і з суші і з боку моря, імператор тримався мудрої політики невтручання в європейські справи. У 1892 році імператор Олександр-III вступив до дружньої зв'язок з Францією, вперше ознаменувала прибуттям французької ескадри в Кронштадт. Імператор після тяжкої хвороби помер у Лівадії 20 жовтня 1894. Голос народу дав йому прізвисько "царя-миротворця". Зміст

Государ-імператор Микола Олександрович

Нині благополучно панує імператор Микола Олександрович, старший син померлого імператора Олександра-III, свою миролюбну політикою та серцевої чуйністю, відразу привернув до себе серця як своїх вірнопідданих, так і людей всього світу. Залишаючись вірним державним традиціям свого державного батька, государ Микола Олександрович, в невсипущих турботах про благо народному, цілим рядом маніфестів висловив свою любов не тільки до своїх підданих, але і взагалі до людства. У цьому випадку чудовий імператорський маніфест 12 серпня 1898, з пропозицією до державам про загальне роззброєння. Скликана в Гаазі для обговорення цієї пропозиції конференція з представників держав виробила ряд заходів, що має на меті запобігти криваве зіткнення народів. Зміст

Загальна характеристика 11-го століття

Грандіозне рух Росії на схід, охорона світу на захід і південь, "великі реформи", широкий розвиток освіти. Російська література і взагалі мистецтво, перейнята високим гуманним почуттям і світлою вірою у майбутнє російського народу, є предметом нашої гордості і європейського подиву. Гончаров, Тургенєв, Достоєвський, Л. Толстой, наші художники відомі не менш в Європі, ніж у нас. Зміст

Післямова

Простеживши розвиток російської держави з 826 року до цього часу, ми, з почуттям щирої гордості, можемо сказати: "Велика й багата Русь, 130 мільйонів її населення зайняли простір від білого до чорного морів, від верхів'їв Волги до Тихого океану". Є на Русі і порядок, підтримуваний царем та його слугами і церквою православною. Зміст

КИЇВСЬКА РУСЬ

Вже до кінця IX століття Київська Русь об'єднувала половину всіх слов'янських князівств: Київське, Галицьке і Волинське, Полоцьке, Турово-Пінське, Смоленське, Новгородське, Ростово-Суздальське, Чернігівське, Переяславське, Сіверське, Муромо-Рязанське, Тмутараканське.

Важливим геополітичним фактором існування Київської Русі є постійна боротьба зі степовими кочівниками. Авари, хозари, печеніги потім, яких витіснили половці.

Іншим важливим чинником є ​​те, що Дніпро був невід'ємною складовою частиною шляху "із Варяг у Греки". Саме цим шляхом надавала свій вплив Візантія, особливо значне після прийняття в 988г. Християнства.

Хронологія князювання

879 - 912 Олег Віщий
912 - 946 Ігор Старий
946 - 972 Святослав I, Велика княгиня Ольга
972 - 980 Ярополк Святославич
980 -1015 Володимир I Святославич Червоне Сонечко
1015-1015 Святополк I Ярополкович Окаянний
1015-1017 Ярослав Володимирович Мудрий
1017-1019 Святополк I Ярополкович Окаянний
1019-1054 Ярослав Володимирович Мудрий

Різне географічне положення створювало нерівномірну обстановку всередині Київської Русі, кожне князівство розвивалося по-своєму. Великому Київському князю важко було керувати величезною країною і він виділяв своїм князям уділи в спадкове володіння. Між князями виникали усобиці, характерні для лествичного порядку спадкування.

Така обстановка не сприяла зміцненню держави, вела до його розхитування і послаблення. Якщо Володимир Мономах умів ще тримати Київську Русь у єдності, то вже за його сина Мстислава вона почала розпадатися.

1054-1068 Ізяслав Ярославович
1068-1069 Всеслав Брячіславовіч Полоцький
1069-1073 Ізяслав Ярославович
1073-1076 Святослав II Ярославич
1076-1076 Всеволод I Ярославич
1077-1078 Ізяслав Ярославович
1078-1093 Всеволод I Ярославич
1093-1113 Святополк II Ізяславич
1113-1125 Володимир II Всеволодович Мономах
1125-1132 Мстислав Володимирович

Після смерті Мстислава майже всі князівства вийшли з покори великому князю. Відділилися Новгород (1136-1137), Володимиро-Суздальське, Полоцьке, Смоленське, Сіверське, Чернігівське, Галицько-Волинське князівства. До середини XII століття Київська Русь, як держава, повністю розпалася. 15 князівств поступово перетворилися в маленькі суверенні держави. Влада Київського Великого князя БЕЗПОВОРОТНО ПІШЛА в минуле, хоча символічна величність престолу збереглася.

1132-1139 Ярополк Володимирович
1139-1139 В'ячеслав Володимирович
1139-1146 Всеволод II Ольгович
1146-1146 Ігор Ольгович
1146-1149 Ізяслав Мстиславич
1149-1150 Юрій Володимирович Долгорукий
1150-1150 В'ячеслав Володимирович
1150-1150 Ізяслав Мстиславич
1150-1150 Юрій Володимирович Долгорукий
1151-1154 Ізяслав Мстиславич
1154-1154 Ростислав Мстиславич
1155-1155 Ізяслав Давидович
1155-1157 Юрій Володимирович Долгорукий
1157-1159 Ізяслав Давидович
1159-1159 Ростислав Мстиславич
1159-1160 Ізяслав Давидович
1160-1168 Ростислав Мстиславич
1168-1169 Мстислав Ізяславич

Після смерті Ростислава на великокняжий стіл пред'явив свої спадкові права Андрій Суздальський, який організував похід проти Мстислава. Київ піддався раззоренію.

Андрій віддав спустошений Київ молодшому братові Глібу Юрійовичу (Див. далі Київське князівство). Київ з цього часу перестав бути стольним містом Русі і сидів у ньому князь не був тепер правителем Русі, що стало подією поворотним, від якого історія Русі прийняла новий хід (див. Русь Володимиро-Суздальська).

Не маючи міцних підвалин державного побуту Південна Русь після навали Орди підпала під владу князів литовських. Ця обставина не було згубно для народності південно-західних руських областей, тому що литовські завойовники взяли російську віру, російська мова, все залишалося по-старому; але згубно було для російського життя на південно-заході з'єднання всіх литовсько-руських володінь з Польщею внаслідок сходження на польський престол литовського князя Ягайла. З цих пір Південна Русь повинна була вступити у безплідну боротьбу з Польщею для збереження своєї народності, основою якої була віра.КИЇВСЬКА РУСЬ

Отже, на початку Х-го століття окремі слов'янські держави - Новгородське, Київське та інші - об'єдналися з владою князя Олега. Володіння одночасно Новгородом і Києвом робило Олега повним господарем річки Дніпро. Більш дрібні слов'янські князі повинні були йому підкорятися, і таким чином відбулося об'єднання слов'янських племен. Об'єднання це отримало назву Русь. Центром Русі стало місто Київ, який в літописах називають "матір'ю міст руських".

При князі Володимирі Київська Русь прийняла від греків православ'я. Так називається грецьке християнство на відміну від християнства західно-європейського. Хрещення Русі відбулося в 988-му році, і з цього часу почався розквіт Київської держави. Пам'ять про князя Володимира, якого Церква вважає святим, збереглася у російських народних піснях чи билинах. У цих билинах, в казковій формі, могутні богатирі з дружини князя Володимира хоробро захищають російську землю від ворогів - жителів степів. (На картині відомого російського художника В. М. Васнецова зображені три таких богатиря: Ілля Муромець, Добриня Микитич та Альоша Попович.)

Зростання значення Київської Русі відбилася насамперед у широких родинних зв'язках київських князів з державами Польщі, Німеччини, Франції, Чехії, Візантії і скандінавських країн. Потім встановилися більш тісні торговельні і культурні зв'язки з державами Західної Європи і особливо з Візантією, що була у той час найбільш культурною державою.

Господарство в Київській Русі було натуральне, тобто таке, в якому кожне окреме господарство задовольняло в основному свої потреби. Проте в містах в XI столітті вже існувало виробництво на місцевий ринок. Деякі предмети першої необхідності, як плаття, взуття, купувалися на ринку. Предмети розкоші і ювелірні вироби привозилися з Візантії і з Сходу. У той же час київські ремісники створили власне високе мистецтво, зразки якого збереглися до наших днів. Процвітало ковальське ремесло; російські зброярі виробляли прекрасні мечі і іншу зброю. У містах утворилася особлива група населення - купці, які займалися скупкою місцевих товарів і перепродажем їх в інші міста та за кордон, а натомість привозили на продаж іноземні товари.

Київ став забудовуватися кам'яними храмами і будівлями, прикрашеними живописом та мозаїкою; був побудований Софійський собор. Іноземці, що приїжджали до Києва, вражалися його пишності і називали його "суперником Константинополя".

Прийняття російськими християнства сприяло поширенню освіти. Писемність виникла у слов'ян ще до прийняття християнства. За сто років до хрещення Русі слов'янські місіонери Кирило і Мефодій склали слов'янську азбуку (ця абетка називається "кирилиця") і перевели грецькі церковні книги на слов'янську мову. Братів Кирила і Мефодія називають "апостолами слов'ян". Обидві церкви - римсько-католицька та православна - вважає їх святими.

У Київську Русь проникло значну кількість книг з Болгарії. Крім того переводилися на російську мову з грецької книги, як духовного, так і світського змісту. Виникли оригінальні російські твори. До цього ж часу відносяться перші спроби скласти історію Русі.

Головними джерелами освіти на Русі описуваного періоду були монастирі. Серед них Печерський монастир у Києві, як за величиною, так і за значенням, займає перше місце. У цьому монастирі різні історичні записи були перероблені на велике твір, де говорилося "звідки пішла руська земля". У монастирях розвивався живопис ікон і ними прикрашалися церкви і собори. Кращі зразки мистецтва Візантії, Закавказзя та інших країн сприяли формуванню давньо-руської культури, яка згодом і лягла в основу національних культур російського, українського та білоруського народів.

При сина Володимира Святого - Ярославі Мудрому - був складений перший звід законів "Руська Правда". При ньому ж Київська Русь стала одним з провідних європейських держав, а місто Київ - одним з найважливіших культурних центрів тодішньої Європи. Багато європейські монархи намагалися поріднитися з могутнім київським князем. Сам Ярослав був одружений на дочці шведського короля. Три його сина мали дружинами дочок європейських монархів, а три дочки Ярослава стали королевами Норвегії, Угорщини та Франції.

Онук Ярослава Мудрого - Володимир Мономах - зробив багато для зміцнення київських земель і розширення зв'язків із Заходом. Як істинний християнин, він був гуманним правителем, що заборонив смертну кару. Він успішно захищав руські землі від набігів войовничих кочівників.

Незабаром після смерті Володимира Мономаха почалася боротьба за владу між його синами та онуками. Київська Русь розділилася на окремі дрібні князівства і стала приходити в занепад.

Починаючи з кінця XI століття, в степах, що лежали уздовж берегів Чорного моря, з'явився новий кочовий народ - половці. Користуючись розбратами між російськими князями, половці почали здійснювати спустошливі набіги на руські землі. Боротьба з ними стала однією з головних турбот руських князів. Чудове твір російської літератури того часу "Слово о полку Ігоревім" розповідає про невдалий похід князя Ігоря на половців у 1185 році.

Під впливом несприятливих умов, що склалися в Київській Русі, у XII столітті починається рух населення на північний схід, в лісові області середньої частини Європейської Росії. Там посилюється Володимиро-Суздальське князівство і туди ж поступово переноситься центр ваги російської держави. У XIII-му столітті починає підноситися місто Москва, князі якого вже в ХIУ столітті виступають в ролі "збирачів" російських земель навколо свого князівства.


КИЇВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО

Якщо Рюрик зробив лише крок на південь, з Ладоги в Новгород, Олег вирішив продовжити шлях. Головним було прагнення підпорядкувати собі всі сусідні племена. Досягнувши Києва і вбивши правили там Аскольда і Діра, Олег зробив його стольним містом, "матір'ю городам руським" - за словами літописця.

Хронологія князювання

864 - 882 Аскольд і Дір
882 - 912 Олег Віщий
912 - 946 Ігор Старий
946 - 972 Святослав I, Велика княгиня Ольга
972 - 980 Ярополк Святославич
980 -1015 Володимир I Святославич Червоне Сонечко
1015-1015 Святополк I Ярополкович Окаянний
1015-1017 Ярослав Володимирович Мудрий
1017-1019 Святополк I Ярополкович Окаянний
1019-1054 Ярослав Володимирович Мудрий
1054-1068 Ізяслав Ярославович
1068-1069 Всеслав Брячіславовіч Полоцький
1069-1073 Ізяслав Ярославович
1073-1076 Святослав II Ярославич
1076-1076 Всеволод I Ярославич
1077-1078 Ізяслав Ярославович
1078-1093 Всеволод I Ярославич
1093-1113 Святополк II Ізяславич
1113-1125 Володимир II Всеволодович Мономах
1125-1132 Мстислав Володимирович

Після смерті Мстислава майже всі князівства вийшли з покори. 15 князівств поступово перетворилися в маленькі суверенні держави. Влада Київського Великого князя БЕЗПОВОРОТНО ПІШЛА в минуле, хоча символічна величність престолу збереглася.

1132-1139 Ярополк Володимирович
1139-1139 В'ячеслав Володимирович
1139-1146 Всеволод II Ольгович
1146-1146 Ігор Ольгович
1146-1149 Ізяслав Мстиславич
1149-1150 Юрій Володимирович Долгорукий
1150-1150 В'ячеслав Володимирович
1150-1150 Ізяслав Мстиславич
1150-1150 Юрій Володимирович Долгорукий
1151-1154 Ізяслав Мстиславич
1154-1154 Ростислав Мстиславич
1155-1155 Ізяслав Давидович
1155-1157 Юрій Володимирович Долгорукий
1157-1159 Ізяслав Давидович
1159-1159 Ростислав Мстиславич
1159-1160 Ізяслав Давидович
1160-1168 Ростислав Мстиславич
1168-1169 Мстислав Ізяславич

Після смерті Ростислава на великокняжий стіл пред'явив свої спадкові права Андрій Суздальський, який організував похід проти Мстислава. Київ піддався раззоренію.

Андрій віддав спустошений Київ молодшому братові Глібу Юрійовичу. Київ з цього часу перестав бути стольним містом Русі і сидів у ньому князь не був тепер правителем Русі.

1169-1170 Гліб Юрійович Переяславський
1170-1170 Мстислав Ізяславич
1170-1171 Гліб Юрійович Переяславський

За період 1171-1176 на Київському престолі змінилося близько 20 князів, деякі з них правили один день, а то й менше. Прагнучи захистити місто від грабежів і раззоренія, київські бояри прагнули підшукати князя, здатного захистити місто.

1171-1171 Володимир Мстиславич
1171-1172 Роман Ростиславич
1173-1173 Всеволод Юрійович Велике Гніздо
1173-1173 Рюрик Ростиславич
1174-1174 Ярослав Ізяславич
1174-1174 Святослав Всеволодович
1174-1174 Ярослав Ізяславич
1175-1176 Роман Ростиславич
1176-1180 Святослав Всеволодович
1180-1182 Рюрик Ростиславич
1182-1194 Святослав Всеволодович

У 1194 році, після смерті Святослава Всеволодовича, старшим з Ольговичів став його брат Ярослав Всеволодович, який був на 15 років старше найсильнішого з Мономаховичів - Всеволода Велике Гніздо. Ольговичі тут же пред'явили свої права на київський стіл, отримавши підтримку тільки в особі Романа Великого. Інші впливові Мономаховичі об'єдналися, щоб залишити Київ за собою. Питома київський князь Рюрик Ростиславич, який був тестем Романа Великого, став і стольним князем - ставлеником свого брата Давида Ростиславича смоленського і Всеволода Велике Гніздо.

1194-1202 Рюрик Ростиславич (1140-1212)

У 1202 році Роман Великий постриг у ченці Рюрика Ростиславича, його дружину і дочку, тобто власну дружину, а двох синів (Ростислава і Володимира) князя, незаконно займав Київський стіл, відправив в Галич.

Потім Роман зібрав у Києві князів і запропонував розгорнуту політичну програму об'єднання Російських земель, де викладався порядок затвердження на великий київський стіл "найстаршої та придатний". Розуміння серед князів він не знайшов і посадив на київський стіл малозначного князя Інгваря Ярославича волинського.

1202-1202 Інгвар Ярославич Волинський

Всеволод Велике Гніздо змістив Інгваря Ярославича, повернув Рюрика Ростиславича і зажадав від Романа звільнення його синів.

1203-1205 Рюрик Ростиславич (1140-1212)
1205-1205 Ростислав Рюрикович
1206-1206 Рюрик Ростиславич (1140-1212)
1206-1207 Всеволод Святославич Чермний
1207-1210 Рюрик Ростиславич (1140-1212)
1210-1214 Всеволод Святославич Чермний
1214-1214 Інгвар Ярославич Волинський
1214-1223 Мстислав Романович Добрий (Старий)
1224-1235 Володимир Рюрикович
1236-1237 Ярослав Всеволодович
1238-1240 Михайло Всеволодович Чернігівський (1179-1246х)
1240-1240 Ростислав Ростиславович

При настанні монголо-татарських Михайло Всеволодович військ втік до Угорщини. У 1240 році Київське князівство захопили монголо-татарами. Князь Михайло повернувся на Русь, пізніше убитий в Золотій Орді.

1240-1246 Михайло Всеволодович Чернігівський (1179-1246х)
1246-1263 Олександр Невський
до 1303 Київський митрополит Максим
1303-1330-е Володимир Іванович
до 1362 року Федір Іванович
1362 - 1395 Володимир Ольгердович

У 1362 році великий литовський князь Ольгерд розбив на берегах річки Сині Води трьох татарських князів керуючого Подільською землею; татари після цього пішли до Криму, а в руках Ольгерда виявилися вся ліва половина басейну Дністра, від гирла р.Серет до моря, весь басейн Південного Бугу , Дніпровські лимани і простір уверх по Дніпру до впадіння р.Росі. Заняття Києва відбулося без боротьби: Ольгерд змістив княжив там підручника орди, князя Федора, і віддав Київ в управління своєму синові Володимиру. Подільську землю він віддав племінникам своїм, синам брата його Коріата. Князівство увійшло до складу Великого князівства Литовського.

У 1395-1440 роках управлялося литовськими намісниками.
З 1471 року - Київське воєводство.


ПОЧАТКОВА ІСТОРІЯ

Історія східних слов'ян, як і більшості інших народів, йде своїм корінням в глибоку старовину. Знаменитий давньогрецький історик і мандрівник Геродот (V століття до н.е.), першим з учених мужів Середземномор'я побував у північному Причорномор'ї і писав про скіфів, в тому числі і осілих, землеробських. "Скіфи-орачі Геродота, - вважає німецький філолог і поліглот К. Г. Менгес (1908-1983), - могли бути слов'янами, оскільки скіфи у згоді з типовими рисами, які їм приписують, були справжні кочівники степів, а не осілі землероби" .

Найбільш ранні звістки письмових джерел про слов'янські племена належать до I-II століттям н.е. (Тацит, Пліній, Птолемей). Під іменем венедів слов'яни населяли тоді території в басейні р.Вісли і узбережжя Балтійського моря. Перші східні слов'яни (анти) в II-V століттях стали селитися на великій території від Західного Бугу до Дніпра. Вони жили общинно-родовим ладом, займалися переважно землеробством, а також розведенням худоби, полюванням, збиранням дикого меду, грибів та ягід. До речі, усталена думка про примітивність економічному та суспільному житті наших предків у значній мірі спростовується результатами сучасних археологічних досліджень.

У IV столітті утворився перший племінний союз східних слов'ян, який очолили волиняни (вони ж - дуліби і бужани).

Поляні виступили ініціаторами створення другого союзу східнослов'янських племен на середньому Дніпрі. Легенда, записана в "Повісті временних літ", розповідає про Полянському князя Кия, засновника Києва (приблизно V століття). Поляні перші серед східних слов'ян стали використовувати назву "Русь", про походження якого існує кілька версій. Известия про русів (россия) зустрічаються в письмових джерелах древніх народів з VI століття. Про заняття, звичаї і моралі русів багато писали візантійські і арабські мандрівники і історики.

Примітка 1
Одне з найглибших помилок, що йде від першого російського історика Нестора, очевидця звеличення Київської русі, але обмеженого у своїх знаннях про давність, полягає в тому, що слов'яни з'явилися на Дніпрі у V столітті н.е. на чолі з Києм. І гіпотеза про розселення слов'ян з Балкан - не більш ніж гіпотеза. Наші віддалені предки завжди жили на Дніпрі, вони були автохонамі, тобто корінними жителями приволзьких і причорноморських степів і прилеглих районів Європи.

На Київських пагорбах археологи знаходять цілі скарби римських монет I-III століть нашої ери - мабуть, предки полян виробляли надлишки власних товарів для міжнародної торгівлі. А Геродот, який відвідав південноруських степ ще у V столітті до н.е., писав про північних районах, де у "безлічі величезних річок" жили так звані скіфи-орачі, "які сіють хліб не для власних потреб, а на продаж". Милоградських культура Середнього Подніпров'я (VII-II ст. До н.е.), більш пізні зарубинецька черняхівська, несли в собі чимало елементів, які доводять їх слов'янську приналежність.

Питання про походження слов'ян вимагає подальшого більш детального розгляду.

До VII-VIII століть слов'янські племена розселилися по величезній, покритої дрімучими лісами і болотами території по Дніпру і його притоках, досягли Західної Двіни, Чудського озера, річки Ловаті, озера Ільмень, Волховом і Неви, дійшли до Білого озера і річок Волги, Москви і Оки. Уздовж водних шляхів вони будували міста і селища. У своєму віковому русі на північ і північний схід слов'янські племена зайняли значні території, населені прибалтійськими та фінно-угорськими племенами. Прибульці-слов'яни селилися упереміш з нечисленним місцевим населенням і в результаті тривалого спілкування асимілювали його.

Ільменські словени - одне із східнослов'янських племен - побудували на річці Волхов місто Славу (згодом поблизу цього місця виник Новгород Великий) і утворили третій племінний союз, в який входили і деякі фінно-угорські племена.

Слов'яни були язичниками, обожнювали сили природи і померлих предків. Серед сил природи сонце і вогонь займали головне місце. Даждьбог уособлював сонце, богом вогню був Сварог, вітру і бурі Стрибог. Покровителем стада - "скотьим богом" вважався Велес. Слов'яни споруджували дерев'яні статуї своїх богів на відкритих місцях посеред "капищ". Умилостивити "ідолів" можна було жертвами. Кожен рід шанував щура, містичного предка, засновника роду. (Звідси і "пращур" і "чур мене", найдавніша з відомих молитов-заклинань.) Священними шанувалися гаї, озера і річки, населені лісовиками, водяними і русалками. Ні храмів, ні жерців у слов'ян не було.

* * *

Рання історія східних слов'ян тісно пов'язана з історією хазар, норманів і візантійців. Хазари були найближчими сусідами полян на сході. Кочова орда хозар переселилася до Європи услід за гунами, аварами і болгарами. На відміну від інших орд, що пройшли через поволзькі степи на захід, хазари, потіснивши болгар, осіли в Поволжі. Освіта Хазарського каганату в середині VII ст. змінило обличчя Східної Європи. Каганат на два століття призупинив рух кочових орд з Азії в Європу, що створило сприятливі умови для слов'янської колонізації Східної Європи.

Хазари створили яскраву культуру, яка увібрала в себе традиції багатьох племен і народів від Китаю до Візантії. Найбільшим фактом в історії хозар було утворення на території каганату багатих міст, які стали важливими центрами європейської торгівлі. Хозарська торгівля пожвавила стародавні шляху з Причорномор'я до Візантії і розширила спілкування з азіатським світом. У союзі з Візантією хазари вели тривалу війну з Арабським халіфатом. Будучи розгромлені арабами, вони були змушені піти у передгір'я Кавказу, а каган і його двір прийняти іслам. У VII-IX ст. спілкування з Візантією призвело до швидкого поширення в Хазарії християнства, грунтовно потіснити іслам. Візантійські майстри в IX ст. побудували на Дону для хозар кам'яну фортецю Саркел (Біла Вежа). У межах каганату утворилося сім християнських єпископств. Велику роль в історії Хазарії грали євреї, вихідці з володінь Арабського халіфату і Візантійської імперії. Завдяки єврейському купецтву Хазарія значно розширила свою участь у міжнародній торгівлі. Перехід влади в руки єврейської еліти призвів до того, що іудаїзм став однією з провідних релігій на території каганату.

У IX ст. хазари підпорядкували собі деякі східнослов'янські землі. В'ятичі, сіверяни, поляни і радимичі, що жили в безпосередній близькості від кордонів Хазарії на Середній Волзі і Поднеровье, стали платити данину каганату.

* * *

На Балтиці й у верхньому Поволжі найближчими сусідами слов'ян були племена фінів і балтів. На північ від них у Скандинавії жили нормани, що належали до німецьких племен. З VIII ст. в стани Європи піддалися тискові з боку "кочівників моря" - вікінгів. Період вікінгів завершив епоху "великого переселення народів".

У IX ст. нормани завоювали Ірландію та Північну Англію, утвердилися в гирлі Луари і Сени і брали в облогу Париж. Вони намагалися підпорядкувати імперію франків, що розпалася на дві держави. Загроза завоювання носила реальний характер. Лише ціною крайньої напруги сил франки взяли верх і винищили норманські армії в Бретані і на Рейні. Натиск поновився на рубежі X ст., Коли Рольв Роллон, маючи 15-20 тисяч воїнів, захопив північно-західне узбережжя Франції і заснував герцогство Нормандію. В кінці століття вся Англія була обкладена даниною на користь датських конунгів (військових ватажків, королів). У цей же час нормани відкрили Гренландію і першими з європейців досягли берегів Північної Америки. Норманнские князівства з'явилися на морських узбережжях Італії і Сицилії.

Християнський світ з працею зупинив вторгнення варварських племен з Данії та Скандинавії. Константинопольський патріарх попередив православний Схід про нову небезпеку в 867 р. На Заході собор духовенства в Меці в 888 р. вирішив доповнити християнську молитву словами: "... і від жорстокості норманнів позбав нас, Господи!"
Вторгнення в країни Західної Європи здійснювали вікінги з Данії і Норвегії. У нападах на Східну і Південну Європу брали участь норманські флотилії з Норвегії та Швеції.

Ранні слов'янські поселення не обіцяли норманнам багатої здобичі. (Це думка Р. Г. Скриннікова, важко з ним погодитися, враховуючи, що самі вікінги називали слов'янські землі "Гардарикой" (країною міст), а середньовічні міста були наслідком досить великої місцевої і транзитної торгівлі). У Хазарію скандинави потрапляли через Верхню Волгу. Великий шлях "із варяг у греки" вів з моря Варязького "в озеро велике Нево" (Ладозьке), по річках Волхов, Ловать через волоки на Дніпро і в Понт Евксінський (Чорне море). По Чорному морю вікінги спрямовувалися до Константинополю.

Фінські племена Прибалтики, першими зазнали набігам скандинавів, називали норманів "роутсі", звідси "роси" або "руси" (Це тільки одна з версій походження назви "Русь"). Слідом за фінами цю назву стали вживати їх сусіди - слов'яни. За відомостями арабських авторів руси торгували хутрами, медом та іншими товарами, які вони отримували як данину в землях фінів і слов'ян. Крім того, нормани промишляли работоргівлею. Проходячи через землі слов'ян, вікінги захоплювали полонених і продавали їх у рабство.
Експансія норманів на заході і сході протікала приблизно в однакових формах і з однаковими наслідками. Спочатку скандинави грабували прибережні поселення, особливо церкви і монастирі, пізніше заводили "торгові місця" - вики і, нарешті засновували герцогства і князівства на завойованих землях.

Перші спроби заснувати свої вікі і князівства в Східній Європі нормани зробили, мабуть, вже в IX ст. Західні хроніки зберегли відомості про те, що не пізніше 838 р. до Константинополя прибули посли, які назвали себе русами (росами). Вони були послані своїм государем - "хаканом" у Візантію заради дружби. Виконавши посольську місію, руси вирішили повернутися в свій каганат не прямим північним шляхом через степи, а кружним, через Німеччину. До цього кроку їх змусили, мабуть, не стільки пересування кочових орд, скільки позиція, зайнята Хазарією. Володіючи низов'ями Дону і Дніпра, хазари контролювали шляхи з Північної Європи на Чорне море. Встановлення дипломатичних зв'язків і союзу між норманами і Візантією не відповідало їх інтересам. Покинувши Константинополь, посли русів прибутку до двору імператора франків в Інгельгеймі, і тут з'ясувалося, що посли по крові і мові є свеонамі (шведами). Хозарський каганат підтримував зносини з багатьма державами і був добре відомий всій Європі. Про "каганаті русів" нічого не знали ні у Візантії, ні в Німеччині. Тому послів франки затримали у себе, і цьому "каганату" не вдалося зав'язати дипломатичні зносини зі Східною Римською імперією. Але імперія невдовзі зіткнулася з "хаканами русів" обличчям до обличчя.

У 860 р. флот русів у 200 тур раптово з'явився біля стін Константинополя. Імператор з військом і весь грецький флот знаходилися далеко від столиці, зайняті війною з арабами в Малій Азії. Руси протягом тижня палили церкви і монастирі біля стін візантійської столиці, грабували і вбивали жителів. Потім вони занурилися на судна і зникли так само несподівано, як і з'явилися. Є дані про те, що якийсь час через руси здійснили набіг на південне узбережжя Каспійського моря в районі Абескуна. Ймовірно, норманнам не треба було пробиватися силою через володіння Хазарського каганату. Світ з Хазарією був необхідною умовою для успіху їхніх далеких походів на Чорне та Каспійське моря.

Поступово норманни (вікінги, варяги) стали грати на слов'янської Русі роль найманих дружин, їх ватажки увійшли до складу місцевої феодальної верхівки.
Руські літописи повідомляють про насильства варягів щодо слов'ян та інших племен. Це призвело до того, що словени повстали на варягів, вигнали їх "за море" і стали самі "володіти собою". Новгородський літопис зберегла переказ про старійшині Гостомисла, який правив з ​​іншими старійшинами в Новгороді. В цей час Новгород, подібно Києву, вже був політичним центром складається слов'янської державності. Однак у Новгороді, мабуть, ще були сильні традиції родового ладу, що призвело до гострої боротьби між родовими старійшинами Новгорода та інших міст.

У цій обстановці міжусобної боротьби в Новгороді і з'являється Рюрик - легендарний родоначальник правлячої династії на Русі.

Легенда про "покликання варягів" лягла в основу так званої "норманської теорії" походження Руської держави, висунутої в XVIII столітті і отримала широке розповсюдження як у Росії, так і за кордоном. З точки зору норманської теорії "варяги", тобто скандинави, нормани з'явилися одночасно і завойовниками слов'ян, і творцями Російської держави, дали східним слов'янам ім'я Rus.

Примітка 2
а) У дійсності ж державність у слов'ян почала складатися задовго до IX століття, до якого відносяться походи врягов-норманів у Східну Європу. Дослідження літописів доводять, що розповідь про "покликання варягів" представляє собою творчість літописця-новгородця XI століття, який намагався зобразити історію виникнення князівської влади на Русі виходячи з сучасних йому порядків в Новгороді, куди новгородці самі запрошували ("закликали") бажаних їм князів.

б) Серед скандинавського і німецького континентального населення ніколи не було племені або етнічної групи під назвою "Русь".

в) Скандинави не могли чинити жодного конструктивного впливу на життя середньовічної Русі, тому що відставали від неї в суспільному розвитку; у них майже не було міст, на 100 років пізніше до них прийшло християнство, писемність, карбування монети.

г) Варага-чужинці не залишили на Русі ніяких слідів у мові, звичаях, віруваннях, архітектурі, суднобудуванні, побут, ремесла і т.п.

д) Рюрик не згадується ні в одному скандинавському або німецькою середньовічному пам'ятнику літератури.

Поряд з легендою про "покликання варягів" руські літописи зберегли деякі конкретні дані про Рюрика, що дозволяють скласти уявлення про події в Новгороді, які утворюють реальну основу цієї легенди. В Іпатіївському літописі міститься інформація про те, що до Новгорода Рюрик сидів у збудованому ним місті-замку в Ладозі. Це свідчення, що підтверджується скандинавськими джерелами, а також археологічними знахідками предметів скандинавського походження в районі Ладоги, підриває саму основу легенди про "покликання варягів" з-за моря.

На думку В. О. Ключевського, Рюрик прибув у Новгород з Ладоги, що знаходиться від Новгорода всього за двісті кілометрів вниз за течією р.Волхов, як ватажка найманої варязької дружини, запрошеної туди новгородськими старійшинами під час внутрішніх усобиць. Ці усобиці і допомогли йому захопити владу в Новгороді. Перетворення Рюрика з ватажка найманої дружини в новгородського князя сприяло припиненню усобиць і посилення ролі Новгорода як політичного центру союзу північної групи слов'янських племен.

Це дозволило наступнику Рюрика Олегу організувати похід на південь, що завершився завоюванням Олегом Києва та перенесенням центру об'єднаної держави в Київ. Ця подія, що відносяться літописом до 882 року, традиційно вважається датою утворення Давньоруської держави.

Реально родоначальником російської князівської династії був Ігор (877-946х). І лише в XII столітті літописець Нестор у "Повісті временних літ", прагнучи ідеологічно зміцнити єдність Руської землі, створює свою легендарну родовід, в якій княжив у Новгороді Рюрик стає "батьком" Ігоря, який князював у Києві.ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ "РУСЬ"

Існує безліч досліджень і гіпотез щодо виникнення назви Русь, російська.

Версія 1
Існують дослідження, що виводять назву "Русь" від імені правої притоки Дніпра річки Рось у Київській області.

Версія 2
Існує багато гіпотез, які виводять назву "Русь" з іноземних джерел:
а) У II-III століттях н.е. між балтами, слов'янами і германцями жили якісь рути (Ругії), яких ще Тацит називав "Reudignii" (реудігніі). Вчені будують це племінне ім'я до терміну, що означає "корчевателі лісу";
б) Є пропозиція взяти за вихідне поняття, утворилось етнонім "русь", слово "ведмідь", яке в багатьох західноєвропейських мовах має спільний корінь urs;
в) Фіни і карели словом Руотсі називали дружинників у варягів. В значеннєвий основі цього терміна лежали поняття "веслові люди", "гребні воїни", але він у рівній мірі ставився до слов'ян і шведам;
До того ж сама по собі можливість трансформації назви соціальної групи в етнонім вельми сумнівна.
г) деякі дослідники виводять ім'я "русь" від латинського слова rus, що означає сільську місцевість;

Строго кажучи, слова "реудігініі", "Ругії", "рути", Руотсі "або" роксолани ", від яких виробляв ім'я наших предків Д. І. Іловайський, фонетично все ж таки досить далекі від слова" Русь ".

Версія 3
Цікаву і досить обгрунтовану версію висловлює письменник Володимир Чівіліхін в книзі Пам'ять, Книга 2-я, глава 28, за якою вона тут викладається.

Найдавніші поселення східних слов'ян, з ​​яких пізніше утворилися перші російські міста, всі без жодного винятку влаштувалися на річках. Річка в значній мірі забезпечувала життєдіяльність наших предків: давала воду для приготування їжі та ведення господарства, постачала рибою і водної птахом, надавала легкий, ідеально гладкий шлях по воді влітку, по льоду - взимку; річка утворювала також природний захист на крутих, порізаних притоками берегах ...

Наші далекі предки обожнювали річку і перше свідоцтво про шанування слов'янами річок і водяних божеств (німф) зафіксовано у візантійця Прокопія в VI столітті н.е. Нестор теж писав, що в язичницьку епоху ми замість богів шанували річки, озера, джерела.

Словацька лінгвіст і етнограф Павло Шафранек (1795-1860) у своїх працях зазначив, що у давньослов'янській мові річка називалася руса (rusa). Він писав:

"Це корінне слов'янське слово, як загальне іменник ім'я, вже залишилося у вживанні тільки у одних росіян в слові русло, обозначающем видолинок, русло річки, глиб, вир; але як власне ім'я річок, міст і селищ, більш-менш поблизу них лежать, вживається майже в усіх слов'ян ".

Знаменитий російський історик минулого століття Д. І. Іловайський писав:

Народне ім'я Рось або Русь, як і багато інші імена, знаходиться у безпосередньому зв'язку з назвами річок. Східна Європа рясніє річками, які носять або колись носили саме цю назву. Так Німан у давнину називався Рось; один з його рукавів зберіг назву Русь, а затоку, в який вона впадає, мав назву Русна. Далі йдуть: Рось або Руса, річка в Новгородській губернії, Русь, приплив Нарева; Рось, знаменитий притока Дніпра на Україну; Руса, приплив Семи; Рось-Ембах; Рось-Оскол; Порус, приплив полістів та інші. Але головне, ім'я Рось або Рас належало нашої Волзі ".
( Іловайський Д. Розвідки про початок Русі, М. 1882, с. 70-71)

Від того ж праслов'янського кореня "рус" утворено слово русалка, з прадавнім культом її пов'язано безліч язичницьких повір'їв і язичницькі обряди русалії.

В. І. Даль зафіксував у своєму словнику багато діалектних російських слів, похідних від того ж вихідного кореня "рус": руслень - пріполок за бортом, за який кріпляться ванти; русліна - бистрина, стрижень; руст - "вода йде рустом", це значить, вона йде потоком, струменем; власне ім'я Укр - "казкове чудовисько дніпровських порогів"; чоловіче ім'я Руслан, пам'ятне по пушкінській поемі;

Головним же дороговказом словом для нас залишається "русло", властиве тільки російській мові і утворене від кореня "рус" з кінцевою російської флексією, дуже поширеною в нашій мові: вага-ло, вітри-ло, тяг-ло, сус-ло, ми -ло, мас-ло, коромис-ло, точи-ло і так далі.

Безліч племен і народів на землі називалося за місцем їх переважного проживання. Самоназва приморських чукчів - ан калина ("морські жителі"), бедуїни - "жителі пустель", селькупи - шеш куль ("тайговий людина"), індіанці сенека - нунда-ве-о-но ("великий народ пагорбів").

Приступимо до основного висновку: Якщо "руса" - це "річка" - одвічне місце поселень наших предків, з якою завжди був так тісно пов'язаний їхній спосіб життя і вірування, "рус" - праслов'янський корінь, що утворив таке велике гніздо слів тільки в російській мові , Укр - вже напівзабуте міфічне дніпровське божество, то узагальнений етнонім "руси" чи "руси" - здавна означало "що живуть на річках", "жителі річок", "річковий народ".

Доповнення до версії 3
У публікації професора Ф. І. Кнауера "Про походження імені народу Русь" (у збірці "Праці одинадцятого археологічного з'їзду в Києві, 1899", М. 1902) зазначається, що в древіндійскіх гімнах "Рігведи" згадується міфічна річка Rasa, "велика матір ", поточна на далекому північному заході, на старій батьківщині (Див. Про походження слов'ян).
А в "Авесті", священній книзі стародавніх персів, приписується самому Заратустрі, йдеться про річку Ranha, де живуть люди без ватажків, де панує зима і земля покрита снігом; пізніше у персів це річка Raha, що відокремлює Європу від Азії.
Прискіпливі філологічним аналізом Ф. Кнауер доводить етімологічское тотожність цих назв з древнім ім'ям Волги - Ра, яке знайшло згодом такі форми, як Рос у греків і арабів, Рось, Русь, Роса, Руса у слов'ян. Останніми топонімами були названі численні північно-західні річки на нових місцях розселення народу, що вийшов в далекій давнині на свої історичні шляхи з Волги, так само як інші древнеіндоевропейци, які переселилися з неї на дальній південно-схід, назвали одну з приток Інду ім'ям тієї ж річки -прародительки Rasa. Таким чином, автор вважає, що "... ім'я народу русь чисто слов'яно-російського походження" і "в точної передачі слова означає не що інше, як Приволзький народ.

Версія 4
Іншу версію висловлює Віктор Іванович Паранін в книзі Історична географія літописної Русі. Петрозаводськ, "Карелія", 1990.

Виходячи з положень так званої ностратичної теорії, В. І. Паранін робить висновки: "по-перше, на півночі Європи є група мов, на основі яких могло з'явитися назва Русь зі значенням" верхова "," південна країна ", це прибалтійсько-фінські мови, причому найвірогіднішим мовою-основою постає карельська, по-друге в цьому регіоні існують численні сліди поширених у минулому систем територіальної організації суспільства, до однієї з яких сходить назву Русь.

Пояснення В. І. Параніна: "ностратичної теорія дозволяє у близьких за транскрипції назвах географічних об'єктів, розташованих у великому євро-афро-азіатському регіоні, бачити єдиний сенс. А це в свою чергу дає можливість, по-перше, розшифровку великого топонімічного матеріалу здійснювати на основі мов, іноді досить віддалених від об'єкта, назву якого ми намагаємося осмислити, по-друге, розшифровані дані або найдейнную в певному регіоні систему освіти географічних назв екстраполювати на інші території. "
Слід зазначити, що висновки на основі положень ностратичної теорії видаються вкрай ненадійними, оскільки виключно велика ймовірність "притягнутих за вуха" зіставлень.


ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ'ЯН

Звернемо увагу на повторювані поєднання звуків "дн" в назвах головних річок північного Причорномор'я: Дон, Донець, Дніпро, Дністер, Дунай. Вчені відносно недавно прийшли до висновку, ці назви утворилися від одного поняття, що належав найдавнішого народу, який жив в цих місцях з незапам'ятних часів. Це були предки аріїв, тобто індоєвропейців, чия прабатьківщина локалізується наукою в степовому Поволжі та Причорномор'ї.

"Етнонім арії, - пише дослідник Я. В. Чеснов у збірнику" Етнографи розповідають ", випущеному Інститутом етнографії ім. Н.Н.Міклухо-Маклая (М. 1978, з 26), - багато тисячоліть тому означав" орачі ", а потім став назвою панівного народу в стародавній Індії "... Можливо, що між словом "арії" і загальним у своїй корінний основі для всіх балтославянскіх народом словом, що означає це вихідне поняття, є зв'язок. Наприклад, литовська форма слова "орати" - arti, artu, латиська - art, ar'u, сербохорватська - Оратів, чеська - orati, міцна староруська - Оратів і т.д. У Індії ж слово aryia набуло значення "благородний", "вірний".

Якщо повернутися до назв северочерноморских річок, то в найдавнішому пам'ятнику арійської культури "Рігведі" слово Дану позначає річку взагалі. У пізніх творах санскритської священної літератури, що з'явилися в Індії, це слово-релікт не зустрічається.

Примітка 1
Веди - пам'ятки давньоіндійської літератури, написані ще до виникнення буддизму. Перекладається слово веди як "знання", і можна згадати російські слова, утворені від того ж древнього первокорня - відати, відьма, відомство. "Рігведа", "веда гімнів" - колосальний, за обсягом перевершує Іліаду й Одіссею, разом узяті, збірник лірико-міфологічних священних пісень, створений в районі Афганістану - Пенджабу в XII-X століттях до нашої ери арьями-скотарями, які переселялися до Індії протягом приблизно 500 років із степової та лісостепової зони Східної Європи.

У III тисячолітті до н.е. в межиріччях Волги, Дону, Дніпра, Дністра склалася індоіранська або арійська (індоєвропейська) мовна та культурна спільність. арьи тісно сусідили або навіть складали близькоспоріднених спільність з протобалтославянскімі племенами. Одне з головних наукових підтверджень цього факту - разюча схожість санскриту ведичних ар'єв зі слов'янськими, особливо східнослов'янськими мовами - за основним лексичному фонду, граматичній будові і безлічі інших подробиць, про які написано безліч досліджень.

Примітка 2
Обмежимося тут кількома найбільш показовими прикладами:
Санскритське nabha, nabhaca позначає місце проживання богів і простір, що несе сонце і хмари, що народжує дощ і вітер. Найбільш близько до цього поняття російське небо, небеса, виражене в дивно схожою лесіческой формі.

Вчені давно також зіставляють санскритське bhaga (милостивий бог, покровитель, добра доля) із слов'янським словом і поняттям бог.

Зіставте також Агні - бог вогню зі слов'янським словом вогонь.

Не вдаючись у подробиці, відзначимо, що вчені не сумніваються: саме арьи привнесли в Індію конярство і залізну металургію, норми звичаєвого права, і соціально-етичні встановлення, а також основу вірувань, з яких розвинувся індуїзм, наприклад, культи вогню та води.

З іншого боку, радянська дослідниця Т. І. Алексєєва довгі роки вивчала великий антропологічний матеріал і прийшла до висновку, що "формування рис, властивих древнім слов'янам, відноситься до глибокої давнини, в усякому разі до III-II тисячоліттям до нашої ери".

З вищевикладеного випливає висновок: може бути арьи ("орачі"), а пізніше, безсумнівно, "скіфи-орачі", були землеробським праслов'янським населенням лісостепової і степової зон північного Причорномор'я.


РУСЬ ВОЛОДИМИРСЬКА

Розпад Київської Русі вплинув на підйом окремих князівств. Особливо посилилася Північно-Східна Русь зі своїми великими центрами: Суздалем, Ростовом, Володимиром, Твер'ю, Костромою, Ярославлем, Муромом, Рязанню.

Самостійним князівством стає Суздальське (1132г.) з центром у г.Суздаля. У 1157г. Андрій Суздальський переніс столицю в м. Володимир, в якому розгорнулося велике будівництво.

м. Володимир "Золоті ворота" (1158-1164)

Після смерті Ростислава Мстиславича (1168г.) Андрій Суздальський пред'явив свої спадкові права на Київський великокнязівський стіл. Він організував похід проти Мстислава Ізяславича. Київ піддався раззоренію.

Андрій віддав спустошений Київ молодшому братові Глібу Юрійовичу. Київ з цього часу перестав бути стольним містом Русі і сидів у ньому князь не був тепер правителем Русі, що стало подією поворотним, від якого історія Русі прийняла нових хід. Київське князівство виявилося зведеним ло рівня рядового. Воно розділилося на волості, а частина населення емігрувала на Верхню Волгу і Оку.

Х ронологія князювання

1169-1174 Андрій Юрійович Суздальський (Боголюбський)
1174-1174 Ярополк Ростиславич
1174-1176 Михайло Юрійович
1176-1212 Всеволод III Юрійович Велике Гніздо
1212-1216 Юрій Всеволодович
1216-1218 Костянтин Всеволодович Добрий
1218-1238 Юрій Всеволодович

м. Володимир. Дмитрієвський собор (1194-1197)

Взимку 1238 Північна Русь зазнала небувалого нашестя багатотисячних військ Орди, була розорена, міста знищені, хоча жодне місто, починаючи з Коломни, не здавався без бою. Москва витримала облогу протягом 5 днів, Володимир - 4 дні, Переяславль-Залеський - 5 днів, були знищені Суздаль, Боголюбов, Ростов, Городець, Дмитров, Стародуб, Кострома, Галич (можливо, взятий не був), Вологда, Ярославль і багато інші міста, подробиць падіння яких не збереглося.

Війська Батия розділилися: частина їх під проводом молодого Бурундая після розгрому великого князя Юрія Всеволодовича на річці Сіті розорив північні уділи князівства (Див. Завоювання Русі монголо-татарами).

Основні сили монголо-татар під керівництвом навченого роками Субудая рушили до Волги в напрямі міст Волок Ламский, Твері і Торжка (Новий Торг, згадується з 1136г.), Оборона якого тривала два тижні. У Торжка загони монголо-татар з'єдналися. Після взяття Торжка Батий рушив по Селігерський дорозі у бік Новгорода, але не дійшовши 100 середньовічних верст (трохи більше 200 км), повернув назад, ймовірно побоюючись наближення весняного бездоріжжя, яка могла погубити виснажене нестатку кормів і грунтовно поріділе військо.

Існують різні думки про напрямок руху монголо-татар у степ. Найімовірніше, війська рушили від Селігера по вододілах на південь, минаючи розорене вже Рязанське князівство, і через Дорогобуж (Смоленськ і Брянськ навали уникли) вийшли до Козельськ, оборона якого тривала сім (!) Тижнів.

1238-1246 Ярослав Всеволодович
1246-1248 Святослав Всеволодович
1248-1248 Михайло Ярославович Хоробрит
1248-1252 Андрій Ярославович
1252-1263 Олександр Ярославич Невський
1264-1272 Ярослав Ярославович
1272-1276 Василь Ярославович

З князювання Дмитра Олександровича починається період, коли старі поняття про старшинство в роді ("Лествиця") поступово стали зникати. Необхідність підтвердження великокнязівської влади ярликом хана Золотої Орди давала, з іншого боку, можливість отримати владу в Орді шляхом підкупу, скарг і наклепу.

1276-1281 Дмитро Олександрович
1281-1283 Андрій Олександрович
1283-1294 Дмитро Олександрович
1294-1304 Андрій Олександрович

У 1299 році митрополит Макарій з кліром переїхав з Києва у Володимир. Стольний Володимир став не лише політичним, а й релігійним центром Русі.

1304-1318 Михайло Ярославич Тверський
1319-1322 Юрій Данилович Московський
1322-1326 Дмитро Михайлович Тверський
1326-1327 Олександр Михайлович Тверський

Перша чверть XIV століття була чи не найтрагічнішим періодом в історії Росії. Тільки відчайдушні зусилля Михайла Ярославича Тверського врятували країну від розпаду і подальшого знищення, оскільки якраз в цей час відбувається стрімке зростання Литви, посилюється ідеологічна та військова агресія католицького Заходу.

В Орді за хана Узбека (1312г.) відбувається мусульманський переворот, який зробив Русь і Орду непримиренними суперниками. До того ж всередині самої Русі все ще переважали сепаратистські тенденції. Псков і Новгород прагнули відкластися. Галицько-Волинське князівство безславно втратило свою національну незалежність, Смоленське князівство схилялося до підпорядкування Литві.

Усередині Володимирській Русі йшла запекла боротьба трьох центрів, трьох гілок нащадків Ярослава Всеволодовича - князів тверських, суздальсько-нижегородських і московських. Причому об'єднавчу роль у цій боротьбі спочатку грала Твер, Москва центром нової Русі стала пізніше, за Івана Даниловича Калити.

Див. далі Русь Московська.


РУСЬ МОСКОВСЬКА

До середини XIII століття Москва входила до складу Володимирського князівства, але в 1263 році Олександр Невський, будучи великим князем Володимирським, віддав московські землі у володіння синові Данилу. Московське князівство почало швидко розширюватися. До Москві приєдналася Коломна (1300г.), що належала Рязанському князівства, потім Переяславль-Залеський (1302г.). Юрій Данилович відняв у смоленських князів і включив в Московське князівство Можайськ (1303г).

Андрій Рубльов "Трійця" Початок XV ст. Третьяковська галерея.

Поступово всі землі по Москві-річці, від витоку до гирла, увійшли до його складу. Центральне положення Москви серед російських земель, де складалася великоруська народність, її розташування у вузлі торгових шляхів, створювали сприятливі умови для розвитку князівства.

Особливо піднялася роль Москви за князювання Івана Калити. Він ліквідував небезпечне суперництво багатьох князів (в першу чергу Твері), і став в 1328 році великим князем Володимирським.

Раніше, в 1326 році, з Володимира до Москви була перенесена резиденція митрополита Петра, що перетворило її в релігійний центр Русі. Землями Русі великі князі Володимирські стали керувати з Москви. Московський князь Дмитро Донський включив Володимирське князівство у свою отчину, остаточно закріпивши визнання керівної ролі Московського Великого князівства.

Хронологія князювання

1328-1341 Іван I Данилович Калита
1341-1353 Симеон Іванович Гордий
1353-1359 Іван II Іванович Милостивий
1359-1363 Дмитро Костянтинович Суздальський
1363-1389 Дмитро Іванович Донськой
1389-1425 Василь I Дмитрович
1425-1433 Василь II Васильович
1433-1434 Юрій Дмитрович
1434-1462 Василь II Васильович Темний

Див. далі Централізована держава.


Суздальське князівство

Князівство з центром у місті Суздаль (відомий з 1024 року, нині належить до Володимирської області, на березі р.Каменкі, в 26 км від м. Володимир), виділилося в 1132 році зі складу Ростово-Суздальського князівства.

г.Суздаль, Різдвяний собор (1222-1225)
Першим міським собором Суздаля був Успенський собор Володимира Мономаха, побудований з плінфи в фортеці, зведеної при тому ж князя. Собор був шестистовпний. Його будівельниками швидше за все були київські майстри.
У 1222-1225 собор був розібраний і поступився місцем білокамінному храму, нижній ярус якого зберігся до нашого часу. За словами літопису Георгій Всеволодович побудував церкву "красивого первия".
Собор збудований з ніздрюватого туфу, білокам'яні - тільки скульптурні елементи декору. У 1233 підлогу собору був покритий майоліковою плиткою.
У тому ж році собор розписаний ростовськими і суздальськими майстрами єпископа Кирила. Залишки розпису збереглися.
Собор був триголовим, однак про розташування куполів можна тільки здогадуватися. Дві малі глави могли розташовуватися як у східній частині, висвітлюючи вівтар, так і в західній, над хорами.
У 1445 р. склепіння обрушилися і тільки в 1530 році з цегли складені верхня частина стін, склепіння і п'ять голів.
Аналогії з пам'ятниками Полоцька, Пскова та Чернігова дозволяють припустити, що композиція завершення собору була пірамідальної - барабан був піднятий на підвищених підпружних арках, а кутові компартіменти знижені. У цьому випадку собор можна пов'язати з групою пам'ятників кінця XII - початку XIII ст., В рамках якої відбувалися пошуки динамічною вертикальної композиції. Найближча аналогія його архітектури - Георгіївський собор в Юр'єв-Польському.

ХРОНОЛОГІЯ Князювання

1132 - 1154 Юрій Володимирович Долгорукий
1154 - 1155 Михайло Юрійович

До 1217 року - доля Володимиро-Суздальського Великого князівства, після 1217 - самостійне князівство Володимирській Русі.

1217 - 1238 Юрій Всеволодович
1238 - 1246 Святослав Всеволодович

Родоначальником Суздальсько-Нижньогородських князів вважається Андрій Ярославович (1221? - 1264 +), брат Олександра Невського. С. М. Соловйов і деякі інші історики виводять походження суздальських князів від сина Олександра Невського Андрія, а не від його брата Андрія Ярославовича. Але "Никонівський літопис", на якій грунтуються ці історики, веде родовід лінію пізніших князів суздальських в одному місці від Андрія Олександровича, а в іншому - від Андрія Ярославовича, і вже тому названої літопису або даними известиям її не можна вірити без виправлення її протиріч.

1246 - 1264 Андрій Ярославович
1264 - 1279 Юрій Андрійович
1279 - 1305 Михайло Андрійович
1305 - 1309 Василь Андрійович
1309 - 1332 Олександр Васильович
1332 - 1355 Костянтин Васильович

Нижегородської-Суздальське князівство

З приєднанням у 1341 році Нижнього Новгорода, Горохівці, Городця та ін виникло Нижегородської-Суздальське Велике князівство зі столицею у Нижньому Новгороді (заснований в 1221 році).

1355 - 1359 Андрій Костянтинович
1359 - 1383 Дмитро Костянтинович
1383 - 1392 Василь Дмитрович Кірдяпа

У 1392 році Нижегородської-Суздальське велике князівство увійшло до складу Московського Великого князівства, але домагалося тимчасової самостійності в 1395, 1411-1414 роках, в 40-х роках XV століття.

1387 - 1397 Семен Дмитрович
1440 Федір Юрійович Шуйський
до 1446 р. Василь Юрійович Шуйський
до 1458 р. Іван Васильович Горбатий

г.Суздаль, Покровський монастир (XVI-XVII століття)


Суздальське князівство

Князівство з центром у місті Суздаль (відомий з 1024 року, нині належить до Володимирської області, на березі р.Каменкі, в 26 км від м. Володимир), виділилося в 1132 році зі складу Ростово-Суздальського князівства.

г.Суздаль, Різдвяний собор (1222-1225)
Першим міським собором Суздаля був Успенський собор Володимира Мономаха, побудований з плінфи в фортеці, зведеної при тому ж князя. Собор був шестистовпний. Його будівельниками швидше за все були київські майстри.
У 1222-1225 собор був розібраний і поступився місцем білокамінному храму, нижній ярус якого зберігся до нашого часу. За словами літопису Георгій Всеволодович побудував церкву "красивого первия".
Собор збудований з ніздрюватого туфу, білокам'яні - тільки скульптурні елементи декору. У 1233 підлогу собору був покритий майоліковою плиткою.
У тому ж році собор розписаний ростовськими і суздальськими майстрами єпископа Кирила. Залишки розпису збереглися.
Собор був триголовим, однак про розташування куполів можна тільки здогадуватися. Дві малі глави могли розташовуватися як у східній частині, висвітлюючи вівтар, так і в західній, над хорами.
У 1445 р. склепіння обрушилися і тільки в 1530 році з цегли складені верхня частина стін, склепіння і п'ять голів.
Аналогії з пам'ятниками Полоцька, Пскова та Чернігова дозволяють припустити, що композиція завершення собору була пірамідальної - барабан був піднятий на підвищених підпружних арках, а кутові компартіменти знижені. У цьому випадку собор можна пов'язати з групою пам'ятників кінця XII - початку XIII ст., В рамках якої відбувалися пошуки динамічною вертикальної композиції. Найближча аналогія його архітектури - Георгіївський собор в Юр'єв-Польському.

ХРОНОЛОГІЯ Князювання

1132 - 1154 Юрій Володимирович Долгорукий
1154 - 1155 Михайло Юрійович

До 1217 року - доля Володимиро-Суздальського Великого князівства, після 1217 - самостійне князівство Володимирській Русі.

1217 - 1238 Юрій Всеволодович
1238 - 1246 Святослав Всеволодович

Родоначальником Суздальсько-Нижньогородських князів вважається Андрій Ярославович (1221? - 1264 +), брат Олександра Невського. С. М. Соловйов і деякі інші історики виводять походження суздальських князів від сина Олександра Невського Андрія, а не від його брата Андрія Ярославовича. Але "Никонівський літопис", на якій грунтуються ці історики, веде родовід лінію пізніших князів суздальських в одному місці від Андрія Олександровича, а в іншому - від Андрія Ярославовича, і вже тому названої літопису або даними известиям її не можна вірити без виправлення її протиріч.

1246 - 1264 Андрій Ярославович
1264 - 1279 Юрій Андрійович
1279 - 1305 Михайло Андрійович
1305 - 1309 Василь Андрійович
1309 - 1332 Олександр Васильович
1332 - 1355 Костянтин Васильович

Нижегородської-Суздальське князівство

З приєднанням у 1341 році Нижнього Новгорода, Горохівці, Городця та ін виникло Нижегородської-Суздальське Велике князівство зі столицею у Нижньому Новгороді (заснований в 1221 році).

1355 - 1359 Андрій Костянтинович
1359 - 1383 Дмитро Костянтинович
1383 - 1392 Василь Дмитрович Кірдяпа

У 1392 році Нижегородської-Суздальське велике князівство увійшло до складу Московського Великого князівства, але домагалося тимчасової самостійності в 1395, 1411-1414 роках, в 40-х роках XV століття.

1387 - 1397 Семен Дмитрович
1440 Федір Юрійович Шуйський
до 1446 р. Василь Юрійович Шуйський
до 1458 р. Іван Васильович Горбатий

г.Суздаль, Покровський монастир (XVI-XVII століття)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
331.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Давня історія сходу
Давня історія Бретані
Давня історія слов`ян і венедів
Давня Русь і Великий Степ за книгою ЛН Гумільова Давня Русь і Великий Степ
Давня Японія
Давня майя
Давня Індія
Давня Сирія
ДАВНЯ ІНДІЯ 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru