Гігієна праці у виробництві аміаку та азотної кислоти Курсова робота

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Калінінградський Державний Технічний Університет
Кафедра безпеки життєдіяльності
Курсова робота з дисципліни:
"Виробнича санітарія і гігієна праці"
Тема роботи: "Гігієна праці у виробництві аміаку та азотної кислоти"
        
Виконав:
Студент гр. 99-БП
Гладілін М.А.
Перевірив:
Доц. Кафедри БЖД
Титаренко І.Ж.
"____"_______ 2002р.
Калінінград
2003
Зміст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2. Виробництво аміаку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2.1. Технологія виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2.2. Умови праці та оздоровчі заходи ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Виробництво азотної кислоти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
3.1. Технологія виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
3.2. Умови праці на різних виробничих ділянках ... ... ... ... ... ... 9
4. Вплив на організм кисневих сполук азоту ... ... ... ... ... ... .11
5. Профілактичні заходи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
6. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
1. Введення
  Виробництво аміаку і азотної кислоти на більшості заводів поєднується, тому що кінцевий продукт першого виробництва - аміак - є сировиною другого.
Азотна кислота є одним з найважливіших і найпоширеніших хімічних продуктів. Вона застосовується у величезних кількостях як продукт для багатьох видів мінеральних добрив (аміачна селітра, натронна селітра, нітрофоски різного складу), у виробництвах піроксилінових і нитроглицериновом порохів, багатьох вибухових речовин різного складу, у виробництвах багатьох видів штучних волокон, пластмас, сполучних матеріалів, лаків і фарб, хіміко-фармацевтичних препаратів.
Аміак восновном використовується як хладогент в холодильних і компресорних установках.
2. Виробництво аміаку.
2.1. Технологія виробництва.
Виробництво аміаку на більшості вітчизняних і зарубіжних азотнотукових заводів здійснюється в даний час шляхом синтезу азоту і водню під високим тиском за участю спеціального каталізатора (магнетиту). У газогенераторних відділеннях при неповному згорянні коксу виходить суміш газу, що містить водень, окис вуглецю, вуглекислоту, домішка сірководню. У відділенні сіркоочистки очищення газу може здійснюватися кількома способами - болотяної рудою, содою, миш'яково-содовим розчином.
Очищені від сірчистих сполук гази і пар у відділенні конверсії пропускають через колони, наповнені спеціальним каталізатором конверсії.
Далі конвертовані гази спрямовуються на компресію. Стислі до необхідної компресії і очищені від газових домішок гази направляються у відділення синтезу, де проходять механічну очистку від пилоподібних сполук. Потім гази нагнітаються компресорами в колони синтезу, в яких за участю каталізатора і високого тиску відбувається синтез аміаку.
Далі проходячи холодильники, що утворився аміак переходить у рідкий стан і спрямовується на склади.
На всіх обладнаних, аж до останнього часу заводах всі відділення цехів виробництва аміаку і азотної кислоти розташовувалися в окремих будівлях. Прилади дистанційного керування і контролю розташовувалися на щитах, іноді - в коридорах, віддалених від апаратів, але не ізольованих від них будівельними конструкціями; на заводах будівництва останніх років, диспетчерські розташовуються в спеціальних ізольованих приміщеннях. На заводах останніх років будівництва в загальному будівлі об'єднані цехи виробництва аміаку та метанолу, але управління всіма процесами конверсії, компресії і синтезу виділено в ізольоване від виробничих установок приміщення, обладнане механічною припливною вентиляцією. Приміщення контактного відділення та турбокомпрессіі поділяються капітальною стіною з звукоізолюючих матеріалів, тому вібрація і шум, які утворюються при роботі турбокомпресорів, на контактна відділення не поширюються. У контактному відділенні у кожного апарата є власні щити управління, що діють при первинному розпалюванні апарату, пускаемого в експлуатацію після устаткування або після ремонту. Таку планування можливо вважати з гігієнічної точки зору правильною. До щитів управління у апаратів, як і в диспетчерську, подається механічними припливними вентиляційними установками свіже повітря з розрахунку на створення сприятливих, відповідним нормам СН 245-63, метеорологічних умов.

2.2. Умови праці та оздоровчі заходи.
У кожному з відділень цеху виробництва аміаку є своєрідні виробничі шкідливості. Так наприклад, в газогенераторних і у відділеннях конверсії, компресії і очищення основною небезпекою є можливість впливу на робочих окису вуглецю та сірководню, які виділяються через нещільність в апаратах і комунікаціях. У відділеннях синтезу основними шкідливостями є постійне просочування аміаку з апарату, а також можливість раптових масових виділень аміаку з апаратів і комунікацій при прориві їх зважаючи на високий тиску. У всіх відділеннях є несприятливі метеорологічні умови зважаючи виділення великих надлишків тепла.
Для попередження раптових масових виділень в робочі приміщення і постійного просочування аміаку для виготовлення апаратів і комунікацій повинні застосовуватися матеріали підвищеної міцності, здатні витримувати високий тиск і не піддається корозійному впливу самого аміаку та забруднюючих його газів.
У всіх будівлях виробництва аміаку слід передбачати аераційні ліхтарі. Крім того, в цих цехах повинна бути обладнана механічна припливно-витяжна вентиляція з наближенням витяжних пристроїв до місць можливого виділення шкідливих газів і з підведенням свіжого повітря до місць постійного чи тривалого перебування робітників.
У відділеннях газогенераторів, конверсії, компресії робітники повинні бути забезпечені фільтруючими протигазами марки КД, на коробках протигазів повинні бути додаткові гопкалітовим патроном. Через можливість масового раптового виділення шкідливих газів, протигази у робітників повинні завжди перебувати при собі "У похідному положенні".
Робота всередині конверторів допускається тільки в ізолюючих шлангових протигазах і з рятувальними поясами і мотузкою, кінець якої повинен бути у знаходиться поза конвертора робітника, що спостерігає за станом працює всередині конвертора. У разі поганого самопочуття останнього страховик зобов'язаний негайно сам або з допомогою товаришів витягти потерпілого з конвертора і доставити його на свіже повітря, а у випадках великої слабкості відправити його на ношах до цехової медичний пункт або заводський здоровпункт.
У відділеннях компресії та очищення газів і у відділенні синтезу аміаку виробничими шкідливостями є постійні забруднення повітря в робочих приміщеннях аміаком, який просочується через нещільність сальників на кранах і через прокладки фланцевих з'єднань і штуцерів, можливість раптових масових аварійних виділень парів аміаку, а також сильний шум при перемиканнях клапанів на компресорах.
Боротьба із забрудненнями повітря шкідливими газами повинна здійснюватися шляхом підбору міцних і корозійно стійких матеріалів для деталей всіх апаратів, а також шляхом встановлення жорстких термінів планово-попереджувального ремонту та ретельного виконання ремонтних робіт. Боротьба з шумом повинна здійснюватися шляхом застосування звукоізолюючих матеріалів і, де можливо, шляхом укладення утворюють шум апаратів в звукоізолюючі кожуха.

3. Виробництво азотної кислоти.
3.1. Технологія виробництва.
10% газоподібного аміаку і 90% очищеного від пилу і вологи повітря нагнітаються в змішувачі, де вони змішуються і виходить аміачно-повітряна суміш. Далі змішані гази йдуть в контактні апарати, де отримана суміш окислюється. Потім її охолоджують в теплообмінниках і далі суміш відправляється в холодильники. Після холодильників гази гази направляються в окислювальну і абсорбційну апаратуру, де відбувається подальше окислення нижчих оксидів азоту і вищі.
Потім при поглинанні оксидів азоту водою утворюється слабкий розчин азотної кислоти знову направляється на абсорбцію окислів азоту, в результаті чого виходить більш міцний розчин азотної кислоти.
Процес концентрації азотної кислоти здійснюється в спеціальних колонах при взаємодії слабкої азотної кислоти і міцної сірчаної у присутності пари. При цьому міцна сірчана забирає воду від азотної, що утворилися при цьому пари міцної азотної кислоти направляються в холодильники, конденсуються і отримана таким чином азотна кислота зливається в спеціальні сховища з алюмінію або з кислототривкої сталі, з яких прямо розливається в пляшки або прямо наливається в залізничні цистерни .
3.2. Умови праці на різних виробничих ділянках.
  У контактному відділенні аміак і аміачно-повітряна суміш, що нагнітається вентиляторами в змішувачі, а потім у контактні апарати, знаходиться під деяким тиском, тому через нещільність вентиляторів, з'єднань трубопроводів, засувок трубопроводів, змішувачів можливе виділення аміаку в робочі приміщення.
З огляду на те, що багато технологічних процесів проиходит при високих температурах, на багатьох робочих місцях є значні тепловиділення. Так, наприклад, температура платинової сітки досягає 600-700 ° і алюмінієві стінки контактних апаратів на зовнішній поверхні мають температуру близько 300 °. Для боротьби з тепловиділенням апарати укладають, з'єднані з витяжними системами вентиляції.
Контактна відділення представляє певну небезпеку вибуху, тому що при утриманні аміаку в повітрі понад 13-15% суміш стає вибухонебезпечною. Для попередження небезпеки вибуху слугує встановлений на лінії подачі аміаку від газгольдера до вентилятора - автоматичний вентилятор, який припиняє подачу аміаку при при відключенні електричного струму і, отже, при зупинці роботи нагнітальних вентиляторів.
Основними шкідливостями абсорбційних відділень є забруднення повітря оксидами азоту, постійно проникаючими в приміщення з сусідніх газоходів і кіслотопроводов, від насосів, місць взяття проб. У абсорбційному відділенні також можливі аварії, пов'язані з одноразово великим надходженням газів у повітря приміщення. Найбільш небезпечними місцями по аваріях є скляні з'єднання кіслотопроводов від веж до буферних баків, а також кіслотопроводи, які під високим тиском, де при несправності або пошкодженнях системи також можуть бути прірви великих кількостей кислоти.
У інверсійному відділенні неблагополучним місцем є верх кераміковой вежі, куди надходить кислота і розчин нітритів, при взаємодії яких відбувається бурхливий утворення оксидів азоту. При найменших нещільності вони надходять в робочий відділення. Також необхідно зазначити небезпека опіків обличчя та очей бризками кислоти, рук і тіла кислотою при аваріях, при взятті проб, при ремонті апаратури.
Забруднення зовнішнього повітря на території підприємства оксидами азоту, що викидаються хвостовими вентиляторами. Зміст окислів у цих викидах досягає 0,5 - 1,5%.
У відділенні зберігання слабкої кислоти причинами постійних і аварійних газовиділень є також нещільність і несправності кіслотопроводов, переливання ємностей через край. При цьому також можуть бути, крім газовиділення, і хімічні опіки кислотою.
Розлив азотної кислоти в залізничні цистерни проводиться зовні, отже, тут є головним чином небезпека опіку кислотою при переливанні цистерн, при неакуратності робітників.
4. Вплив на організм кисневих сполук азоту.
Найбільш небезпечними сполуками є двоокис азоту, так ака вона внаслідок своєї повільної розчинності у волозі, що покриває слизові оболонки дихальних шляхів, має значний прихований період між моментами надходження отруйних газів в організм і початком розвитку хворобливих явищ, переважно в глибоких відділах органів дихання.
Після вдихання окислів азоту, що перебували повністю або у більшій частині з двоокису азоту, постраждалий в багатьох випадках не відчуває ніякого подразнення дихальних шляхів і лише через 20-30 хвилин у нього виникає кашель, задишка, загрудінні болю; ці первинні явища часто проходять при виході потерпілого із загазованого приміщення на свіже повітря, а потім через годину або кілька годин знову наростає задишка, з'являються кашель, біль у грудях, все більш посилюється, утруднення дихання, розвиваються синюшність і важкі, небезпечні для життя явища набряку легенів.
Тетроксид, ангідрид азотної кислоти, пари та аерозолі азотної кіслтоти діють теж дратівливо-задушливим чином на органи дихання людини. Нижчі окисли азоту: закис азоту та ангідрид азотної кислоти мають переважно судинорозширювальну та метгемоглобінобразующім властивостями, а почасти й наркотичним властивістю.
Систематичний вплив перевищують гранично допустимі концентрації, але ще не здатних гостре отруєння концентрацій двоокису азоту та інших вищих оксидів азоту веде до розвитку важких хронічних захворювань дихальних шляхів - хронічних бронхітів, бронхиолитов, токсичних пневмосклерозом, часто ускладнених астмоіднимі нападами, бронхоектази і явищами вторинної слабкості серця.
5. Профілактичні заходи
  Основними заходами попередження газовиділень є застосування відповідних матеріалів для виготовлення апаратури, комунікацій, з'єднань, вентилів, засувок, прокладок, сальників. Як металеві частини, так і м'які матеріали для прокладок повинні застосовуватися з матеріалів, стійких щодо високої температури, кислотних газів, кислот аміаку. Такими є кислототривкі кераміковие матеріали, покриті кислототривкою лаком, а також хромнікелевая сталь. Алюміній є матеріалом, більш стійким до азотної кислоти, ніж інші звичайні метали, але слабка азотна кислота його роз'їдає, отже бажано застосування спеціальної кислототривкої сталі.
Ретельний монтаж апаратури, точна пригін всіх частин, герметичність з'єднань також мають важливе значення для попередження забруднення повітря оксидами азоту всередині приміщень і на заводських майданчиках. При прийманні апаратури в експлуатацію повинні бути попередньо випробувані і перевірені на герметичність нейтральними розчинами та газами всі з'єднання, клапани, особливо в частинах системи, що знаходяться під підвищеним тиском.
Необхідно надійно захищати всі кераміковие і особливо скляні частини від механічних пошкоджень. Всі системи, що знаходяться під підвищеним тиском, забезпечуються контрольними приладами з зазначенням припустимих меж коливань тиску.
При експлуатації повинен здійснюватися ретельний нагляд за несправністю всіх частин апаратури. Усі несправності, навіть найменші, потрібно негайно усувати, несправні і зношені частини негайно усувати.
Для попередження переливу кислоти сховища для кислот необхідно постачати зовнішніми показниками рівня і контрольними стоками на випадок переливу. У місцях переливання, зберігання і розливу кислот повинні бути в ящиках вапно або пісок для засипання розлилася кислоти.
На підприємствах повинна обладнуватися ефективна припливно-витяжна вентиляція.
Всі робочі виробництва азотної кислоти забезпечуються протигазами з коробкою марки В, які вони завжди повинні мати при собі в готовому для користування стані.
У всіх цехах обладнати окремі приміщення для відпочинку з припливом свіжого повітря, які також можуть використовуватися для тимчасового укриття робітників при аваріях.
У всіх приміщеннях повинні обладнати сигналізаційні пристрої, що показують місце і характер аварії, сигнали до обов'язкового надяганню протигазів.
6. Висновок
Як видно з викладеного, на більшості дільниць виробництва азотної кислоти і аміаку відбувається виділення в повітря робочої зони окислів азоту. Терміном "Окисли азоту" об'єднуються всі сполуки азоту з киснем, які діляться на нижчі і вищі окисли, що володіють не тільки різними фізико-хімічними властивостями, але й різною токсичністю.
Одним з найбільш несприятливих факторів виробництва аміаку і азотної кислоти є забруднення зовнішнього повітря на території підприємства і внутрішніх приміщеннях оксидами азоту і різними отруйними парами, а також викиди кислоти.
Щоб уникнути неприємних надзвичайних ситуацій необхідно заздалегідь проводити перевірку робочого обладнання, газоводами, кіслотопроводов систем безпеки та іншого обладнання. Проводити планово-попереджувальні роботи.
Список літератури
  Ізраельсон З.І. Гігієна праці у виробництві аміаку. Вид. ВЦРПС, 1989.
Каргін Г.В. Технологія виробництва азотної кислоти. Госхіміздат., М. 1964
Косоуров С.М. Гігієна праці у виробництвах азотної кислоти. Вид. ВЦРПС, 1989
Лазарєв С.В. Хімічні шкідливі речовини в промисловості. Ч. 2. Хіміздат, 1963
Фокін Л. Синтез аміаку. Ч. 2. Гостехиздат, 1963.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Курсова
34.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Отримання азотної кислоти
Виробництво азотної кислоти
Виробництво азотної кислоти 2
Курсова робота з FoxPro
Курсова робота з цивільного права
Аналіз собівартості продукції та послуг Курсова робота
Курсова робота на тему Створення та обробка динамічних зображень
Автоматизація процесу отримання сірчистого ангідриду при виробництві сірчаної кислоти
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru