Відносні та середні величини оцінка їх достовірності Варіаційні ряди Методика аналізу динамічного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Контрольна робота № 1
ВАРІАНТ II
За темою: Відносні величини. Варіаційні ряди. Середні величини. Оцінка достовірності середніх і відносних величин. Методика аналізу динамічного ряду. Стандартизація

1. Розрахувати інтенсивні, екстенсивні показники, показники співвідношення та наочності. За отриманими даними зробити відповідні висновки
Чисельність міста Н - 157 000 чоловік. У 2007 році зареєстровано 490 випадків інфекційних захворювань, у тому числі повітряно-крапельних інфекцій - 230, гострих кишкових інфекцій - 210. інших - 50. Всього в місті 30 інфекційних ліжок і 3 лікаря інфекціоніста. Захворюваність за попередні 3 роки була наступною: 2004р .- 392,5 на 100 000 населення; 2005р. -361,9 На 100 000 населення; 2006р ..- 340,5 на 100 000 населення.
Екстенсивний показник, або показник розподілу характеризує склад явища (структуру), частина цілого. Він показує, наприклад, яку частину від загального числа всіх захворювань становить те чи інше захворювання. Показник прийнято виражати у відсотках.
1.
Інтенсивний показник характеризує частоту або поширеність цього явища в даному середовищі.
2.
Для більш поглибленого аналізу явища розраховуються спеціальні (групові) показники (за статтю, віком, професією і т.д.)

3. Показник наочності характеризує ставлення різних показників до одного прийнятому за 100.
Рішення:
1. Екстенсивний показник,

повітряно-крапельні інфекціі-230/490 * 100 = 46,9%
гострі кишкові інфекції - 210/490 * 100 = 42,8%
інші - 50/490 * 100 = 10,2%
Висновок: Серед зареєстрованих 490 випадків інфекційних захворювань питома вага інфекційних захворювань розподілився наступним чином: На 1 місці повітряно-крапельні інфекції -46,9% На 2 місці гострі кишкові інфекції -42,8% На 3 місці інші захворювання -10,2%.
2.Інтенсівний показник

Захворюваність в 2004р 392,5 x100000% = 80102,04%,
490
Захворюваність в 2005р 361,9 x100000% = 73857,14%,
490
Захворюваність в 2006р 340,5 x100000% = 69489,79%,
490
Висновок: Серед зареєстрованих 490 випадків інфекційних захворювань частота захворювань розподілилася таким чином:
Найбільша частота захворювань за попередні 3 роки - 80102,04% була в 2004 році На 2 місці -73857,14%, в 2005 році і на 3 місці -69489,79%, у 2006 році
3. Показники співвідношення
30x1000 = 0,19%
157000
Висновок: У місті Н. на 1000 чоловік припадає 0,19% інфекційних ліжок
4. Показник наочності характеризує ставлення різних показників до одного прийнятому за 100.
Рік
Показник захворюваності
Абсолютний
приріст
(+,-)
Темп зростання
(%)
Темп приросту
(%, +, -)
Значення 1%
Показник наочності%
2004
392,5
-
-
-
-
100,0
2005
361,9
-30,6
89
-3
0,13
88,5
2006
340,5
-21,4
73
-5,22
0.13
77,0
Висновок: Серед зареєстрованих 490 випадків інфекційних захворювань питома вага інфекційних захворювань розподілився наступним чином: На 1 місці повітряно-крапельні інфекції -46,9% На 2 місці гострі кишкові інфекції -42,8% На 3 місці інші захворювання -10,2%.
Серед зареєстрованих 490 випадків інфекційних захворювань частота захворювань розподілилася таким чином:
Найбільша частота захворювань за попередні 3 роки - 80102,04% була в 2004 році На 2 місці -73857,14%, в 2005 році і на 3 місці -69489,79%, в 2006 році з 2004 року йде зниження захворюваності інфекційними захворюваннями.
2. На основі наявних даних розрахувати: 1) середню арифметичну згрупованого ряду за способом моментів; 2) середнє квадратичне відхилення; 3) помилку середньої арифметичної, 4) використовуючи таблицю Стьюдента, обчислити довірчі інтервали з 95% ймовірністю.
При вивченні ваги 326 призовників (у кг) матеріал розподілився наступним чином: 50-53.9 (8 чол), 54-57.9 (32 чол), 58-61.9 (49 чол), 62-65.9 (65 чол), 66-69.9 ( 62 чол), 70-73.9 (48 чол), 74-77.9 (19 чол), 78-81.9 (16 чол), 82-85.9 (14 чол), 86-89.9 (8 чол), 90-93.9 (5 чол ).
Рішення:
1. Обчислюємо середню арифметичну згрупованого ряду за способом моментів / х / за такою формулою:

Х 1 = 50 +53,9 / 2 = 51,95 кг
Х 2 = 54 +57,9 / 2 = 55,95 кг
Х 3 = 58 +61,9 / 2 = 59,95 кг
Х 4 = 62 +65,9 / 2 = 63,95 кг
Х 5 = 66 +69,9 / 2 = 67,95 кг
Х 6 = 70 +73,9 / 2 = 71,95 кг
Х 7 = 74 +77,9 / 2 = 75,95 кг
Х 8 = 78 +81,9 / 2 = 79,95 кг
Х 9 = 82 +85,9 / 2 = 83,95 кг
Х 10 = 86 +89,9 / 2 = 87,95 кг
Х 11 = 90 +93,9 / 2 = 91,95 кг
Х = 51,95 +55,95 +59,95 +63,95 +67,95 +71,95 +75,95 +79,95 +83,95 +87,95 +91,95 / 326 = 2, 43
2. Обчислюємо середнє (квадратичне) відхилення ( ) За формулою:

- Найбільший показник;
- Найменший показник;
K - табличний коефіцієнт;
δ = 91,95-51,95 / 3,64 = 10,99
3. Обчислюємо стандартну помилку середнього арифметичного значення (m) за формулою:
, Коли n> 30
m = 10,99 / = 209,09
4. Обчислюємо середню помилку різниці за формулою:
t = х 1-х 2 / m = 91,95-51,95 / 209,09 = 0,19 - знаходимо за таблицею Стьюдента граничне значення t 0,19 при f 34

Критичні значення коефіцієнта Стьюдента (t-критерію) для різної довірчої ймовірності p і числа ступенів свободи f:

f
p
0.80
0.90
0.95
0.98
0.99
0.995
0.998
0.999
1
3.0770
6.3130
12.7060
31.820
63.656
127.656
318.306
636.619
2
1.8850
2.9200
4.3020
6.964
9.924
14.089
22.327
31.599
3
1.6377
2.35340
3.182
4.540
5.840
7.458
10.214
12.924
4
1.5332
2.13180
2.776
3.746
4.604
5.597
7.173
8.610
5
1.4759
2.01500
2.570
3.649
4.0321
4.773
5.893
6.863
6
1.4390
1.943
2.4460
3.1420
3.7070
4.316
5.2070
5.958
7
1.4149
1.8946
2.3646
2.998
3.4995
4.2293
4.785
5.4079
8
1.3968
1.8596
2.3060
2.8965
3.3554
3.832
4.5008
5.0413
9
1.3830
1.8331
2.2622
2.8214
3.2498
3.6897
4.2968
4.780
10
1.3720
1.8125
2.2281
2.7638
3.1693
3.5814
4.1437
4.5869
11
1.363
1.795
2.201
2.718
3.105
3.496
4.024
4.437
12
1.3562
1.7823
2.1788
2.6810
3.0845
3.4284
3.929
4.178
13
1.3502
1.7709
2.1604
2.6503
3.1123
3.3725
3.852
4.220
14
1.3450
1.7613
2.1448
2.6245
2.976
3.3257
3.787
4.140
15
1.3406
1.7530
2.1314
2.6025
2.9467
3.2860
3.732
4.072
16
1.3360
1.7450
2.1190
2.5830
2.9200
3.2520
3.6860
4.0150
17
1.3334
1.7396
2.1098
2.5668
2.8982
3.2224
3.6458
3.965
18
1.3304
1.7341
2.1009
2.5514
2.8784
3.1966
3.6105
3.9216
19
1.3277
1.7291
2.0930
2.5395
2.8609
3.1737
3.5794
3.8834
20
1.3253
1.7247
2.08600
2.5280
2.8453
3.1534
3.5518
3.8495
21
1.3230
1.7200
2.2.0790
2.5170
2.8310
3.1350
3.5270
3.8190
22
1.3212
1.7117
2.0739
2.5083
2.8188
3.1188
3.5050
3.7921
23
1.3195
1.7139
2.0687
2.4999
2.8073
3.1040
3.4850
3.7676
24
1.3178
1.7109
2.0639
2.4922
2.7969
3.0905
3.4668
3.7454
25
1.3163
1.7081
2.0595
2.4851
2.7874
3.0782
3.4502
3.7251
26
1.315
1.705
2.059
2.478
2.778
3.0660
3.4360
3.7060
27
1.3137
1.7033
2.0518
2.4727
2.7707
3.0565
3.4210
3.6896
28
1.3125
1.7011
2.0484
2.4671
2.7633
3.0469
3.4082
3.6739
29
1.3114
1.6991
2.0452
2.4620
2.7564
3.0360
3.3962
3.8494
30
1.3104
1.6973
2.0423
2.4573
2.7500
3.0298
3.3852
3.6460
32
1.3080
1.6930
2.0360
2.4480
2.7380
3.0140
3.3650
3.6210
34
1.3070
1.6909
2.0322
2.4411
2.7284
3.9520
3.3479
3.6007
36
1.3050
1.6883
2.0281
2.4345
2.7195
9.490
3.3326
3.5821
38
1.3042
1.6860
2.0244
2.4286
2.7116
3.9808
3.3190
3.5657
40
1.303
1.6839
2.0211
2.4233
2.7045
3.9712
3.3069
3.5510
42
1.320
1.682
2.018
2.418
2.6980
2.6930
3.2960
3.5370
44
1.301
1.6802
2.0154
2.4141
2.6923
3.9555
3.2861
3.5258
46
1.300
1.6767
2.0129
2.4102
2.6870
3.9488
3.2771
3.5150
48
1.299
1.6772
2.0106
2.4056
2.6822
3.9426
3.2689
3.5051
50
1.298
1.6759
2.0086
2.4033
2.6778
3.9370
3.2614
3.4060
55
1.2997
1.673
2.0040
2.3960
2.6680
2.9240
3.2560
3.4760
60
1.2958
1.6706
2.0003
2.3901
2.6603
3.9146
3.2317
3.4602
65
1.2947
1.6686
1.997
2.3851
2.6536
3.9060
3.2204
3.4466
70
1.2938
1.6689
1.9944
2.3808
2.6479
3.8987
3.2108
3.4350
80
1.2820
1.6640
1.9900
2.3730
2.6380
2.8870
3.1950
3.4160
90
1.2910
1.6620
1.9867
2.3885
2.6316
2.8779
3.1833
3.4019
100
1.2901
1.6602
1.9840
2.3642
2.6259
2.8707
3.1737
3.3905
120
1.2888
1.6577
1.9719
2.3578
2.6174
2.8598
3.1595
3.3735
150
1.2872
1.6551
1.9759
2.3515
2.6090
2.8482
3.1455
3.3566
200
1.2858
1.6525
1.9719
2.3451
2.6006
2.8385
3.1315
3.3398
250
1.2849
1.6510
1.9695
2.3414
2.5966
2.8222
3.1232
3.3299
300
1.2844
1.6499
1.9679
2.3388
2.5923
2.8279
3.1176
3.3233
400
1.2837
1.6487
1.9659
2.3357
2.5882
2.8227
3.1107
3.3150
500
1.2830
1.6470
1.9640
2.3330
2.7850
2.8190
3.1060
3.3100
Висновок: Табличне значення, t 0,05 = 2.04 порівняємо це значення з обчисленими t, що дорівнює 3,19, тобто більше граничного значення (2,04).
Отже, відмінності між середніми арифметичними значеннями двох контрольних випробувань вважаються достовірними при 5%-му рівні значущості.
Значить, у нас достатньо підстав говорити про те, що дана методика вивчення ваги є ефективною.
3. Вивчався зміна показників функцій зовнішнього дихання у 42 хворих з хронічною пневмонією до і після лікування. Частота дихання за хвилину до лікування була Mj + m 2 »21; 5 + 1.0, а після лікування М 2 ± m 2 = 18.2_ + O, 8. Розрахувати коефіцієнт достовірності відмінностей, оцінити по таблиці Стьюдента
Рішення:
Як пояснюється в розділі Елементарні поняття статистики, ступінь відмінності між середніми у двох групах залежить від внутрішньогрупової варіації (дисперсії) змінних. У залежності від того, наскільки різні ці значення для кожної групи, "груба різницю" між груповими середніми показує більш сильну або більш слабкий ступінь залежності між незалежною (групуються) і залежною змінними.
У нашому випадку, частота дихання за хвилину до лікування була дорівнює 21, 5 і 18,2 після лікування, то різниця внутрішньогрупових середніх тільки на величину 21,5-18,2 = 3,3 буде надзвичайно важливою, коли всі значення частоти дихання у хвилину до лікування лежать в інтервалі від 20.5 до 22,5, а всі значення частоти дихання за хвилину після лікування - в інтервалі 17,4-19,0. У цьому випадку можна досить добре передбачити (значення залежної змінної) виходячи із значення до лікування (незалежної змінної).
4. Вивчався якість діагностики та лікувальної тактики при виразковій хворобі у підлітків за ряд років
За 2001-2003 рр.. з 130 хворих було прооперовано 12, за 2005-2007 рр.. з 205 хворих прооперовано 6.
Чи є насправді зниження частоти операцій?
Рішення:
Визначаємо зниження частоти операцій:
За 2001-2003 рр..
12 * 100/130 = 9,2%
за 2005-2007 рр..
6 * 100/205 = 2,92%
9,2 / 2,92 = 3,15
Відповідь: За 2005-2007 рр.. відбулося зниження операцій більш ніж у 3 рази
5. Визначити тип динамічного ряду. Провести перетворення динамічного ряду: шляхом визначення групової середньої, шляхом визначення ковзної середньої, Розрахувати основні показники динамічного ряду, оформивши у вигляді таблиці. Зобразити графічно динаміку явища до і після перетворення. Провести аналіз, зробити відповідні висновки

Загальна смертність по Башкирії (на 1000 населення)
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Показник смертності
13,0
13,4
14,1
14,2
14,1
14,2
13,6
13,6
Динамічний ряд являє собою перелік числових значень однорідних порівнянних статистичних показників у послідовні моменти або періоди часу.
Величини динамічного ряду прийнято називати рівнем ряду. Рівні динамічного ряду можуть бути представлені абсолютними величинами, відносними величинами (інтенсивними, екстенсивними показниками), середніми величинами.
Динамічні ряди можуть бути двох видів:
- Моментний динамічний ряд (характеризує явище на якийсь момент часу, наприклад, число народжених на 1.01.04)
- Інтервальний динамічний ряд (характеризує явище на певний проміжок часу - інтервал, наприклад, народжуваність за 2003 рік)
У нашому випадку ряд інтервальний
Абсолютний приріст ( 2000 р .) = 13,0-13,4 = -0,4;
Темп зростання ( 2000 р .) = 13,4 * 100/13, 0 = 103%;
Темп приросту ( 2000 р .) = (-0,4) * 100/13% (або 103 - 100,0 = -3)
Значення 1% ( 2000 р .) = -0,4 / 3 = +0,13
Рік
Показник смертності
Абсолютний приріст (+,-)
Темп зростання (%)
Темп приросту (%,+,-)
Значення 1%
Показник наочності,% 0
2000
13,0
-
-
-
-
100,0
2001
13.4
-0,4
103
3
0,13
88,5
2002
14.1
-0,7
105,22
5,22
0.13
77,0
2003
14,2
-0,1
100,7
0,7
0,14
79,1
2004
14.1
0,1
99,29
-0,71
0,14
77,0
2005
14,2
-0,1
105,22
5,22
0,019
77,0
2006
13,6
0,6
95,77
-4,23
0,14
79,1
2007
13,6
0
100
0
0
77,0
\ S


Висновок: показник смертності то збільшувався, то знижувався. Найбільший темп зниження показника спостерігався в 2006р., Коли він досяг 13,6%, в порівнянні з попереднім 2005р.
6. Обчислити стандартизовані показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності в двох цехах. Порівняти їх з інтенсивними показниками. Стандартизацію провести прямим методом. За стандарт прийняти склад робочих за віком в цеху № 2
Професія
ЦЕХ 1
ЦЕХ2
число робочих
число випадків захворювань
число робочих
число випадків захворювань
до 20
250
200
400
400
20-39
750
800
100
120
40-49
800
1600
150
160
50 і старше
200
400
50
70
ВСЬОГО:
2000
3000
700
750
Прямий метод стандартизації:
Розрахунки проводять у наступній послідовності:
1. Обчислення спеціальних (групових) показників (за статтю, віком, професією і т.д.)
2. Вибір стандарту і перелік.
3. Обчислення «очікуваного» числа захворілих за стандартом. Отримання стандартизованих показників.
Звичайні показники: Показники захворювань на 100 роб. I цех - 150 на 100 працюючих II цех - 107.14
Стандартизовані показники:: I період - 12,1 на 100 працюючих
II період - 10,2

Професія

Число
робочих
число випадків захворювань
Показники захворювань на 100 роб.
Кількість робітників у двох цехах
I
II
I
II
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
до 20
250
400
200
400
80
100
650
20-39
750
100
800
120
106,6
120
850
40-49
800
150
1600
160
200
106.6
950
50 і старше
200
50
400
70
200
140
600
ВСЬОГО:
2000
700
3000
750
150
107,14
2700
Висновок: показники захворюваності в II цеху нижче. Більш високий звичайний показник захворювань в I і II цехах у робітників від 50 років і вище.

Використана література
1. Ю.П. Лісіцин Соціальна гігієна (медицина) і організація охорони здоров'я Казань 2000р.
2. BC Лучкевич. Основи соціальної медицини та управління охороною здоров'я, Санкт-Петербург, 1997р.
3. BC Лучкевич, І.В. Поляков. Основи медичного страхування в Росії. Санкт-Петербург, 1995р
4. DA Миня Громадське здоров'я та охорону здоров'я Москва «Мед прес - інформ» 2002р.
5. А.Ф. Серенко Соціальна гігієна і організація охорони здоров'я М. Медицина 1982р.
6. Л.Ю. Трушкіна, А.Г Трушкін. Економіка і управління охороною здоров'я Ростов-на-Дону. Фенікс 2003
7. І. М. Харисова, Н.Х. Шарафутдінова Статистичні методи у медицині та охороні здоров'я Уфа-1999
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
240.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Варіаційні ряди
Середні величини оцінка різноманітності ознаки в варіаційному ряду
Відносні величини
Зіставляються і відносні величини
Відносні величини Медико демографічні показники
Середні величини 2
Середні величини
Середні величини і показники варіації
Середні величини види властивості область застосування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru