Всесвітня туристська організація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат:

Дисципліна: Введення в туризм

Тема: Всесвітня туристська організація

Зміст

Введення

Історія створення СОТ

Освіта СОТ

Діяльність СОТ

Основні положення СОТ

Структура СОТ

Фінансування СОТ

Членство СОТ

Програма СОТ

Діяльність СОТ в області технічного співробітництва

Цілі СОТ

Висновок

Список літератури

Введення

Туризм грає важливу роль в нашому житті. Він служить справі охорони здоров'я, освіти і розваги. Тому вже з початку століття стали створюватися різні організації покликані регулювати індустрію туризму. Найважливішою і центральної організацією в цій області стала Всесвітня туристична організація. Об'єднавши понад 130 країн зі всього світу, СОТ служить справі розвитку міжнародних зв'язків і туризму.

Журнал «Туризм: практика, проблеми перспективи» є непоганим джерелом, в якому регулярно публікуються статті пов'язані із СОТ, (наприклад рекомендації з візових формальностей, або текст глобального кодексу етики туризму.).

Особливо хотілося б виділити довідник «Міжнародні туристичні організації» під редакцією Уварова Н.І. У цьому довіднику досить докладно описуються численні світові організації, діяльність яких пов'язана з туризмом, включаючи СОТ. Однак те, що книга видана в 1990 р. Змусило мене звернутися до більш свіжим джерел для уточнення деяких даних, і основною з них був офіційний сайт СОТ розташований за адресою www.world-tourism.org. На ньому міститься найсвіжіша інформація про діяльність цієї організації, однак більшості відвідувачів доступна тільки загальні відомості. За більш докладну інформацію творці цього ресурсу пропонують заплатити.

Загалом же в інтернеті історія СОТ представлена ​​в основному у вигляді текстів і витягів декларацій, рекомендацій та рішень СОТ. Як приклад можна привести сайт www.vestnikrata.travel.ru який є інформаційним ресурсом Російської асоціації туристичних агентств, або www.chatka.ru, що є розробкою ТОВ «Камсіті». Обидва цих ресурсу містять різні правові документи, прийняті СОТ, або уряд Російської федерації.

Історія створення СОТ

У повоєнні роки індустрія відпочинку розвивалася стрімко. У господарський оборот туризму залучалися всі нові і нові країни всіх континентів. За 35 років кількість туристів, які виїхали в інші держави, зросла майже в 13 разів (з 1938 р. по 1985 р. - приблизно в 27 разів), а дохід від туризму - в 55 разів (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розвиток світового туризму в 1950-1985 рр..

Роки


Число прибуттів туристів-іноземців, тис. осіб

Доходи від міжнародного туризму, млрд. дол. США

1950

25,3

2,1

1960

69.3

6,9

1965

112.9

11,6

1970

165.8

17,9

1975

222,3

40,7

1980

284.3

103,1

1985

327,6

116.2

У післявоєнний період подорожі, що були до сих пір привілеєм переважно "відпочиваючого" класу, стали життєвою потребою значної частини населення, а потім і нормою споживання.

Те, що до туризму долучилися найширші верстви населення, викликало масовий попит на економічні подорожі з повним обслуговуванням, організовувані агентствами подорожей, число яких в світі швидко зростало. Набули значного поширення чартерні літакові рейси і круїзи.

Нові масштаби призвели до створення великих асоціацій: у 1947 р. в Парижі утворений Міжнародний союз офіційних туристських організацій (МСОТО), пізніше перетворений до Всесвітньої туристської організації (ВТО).

Освіта СОТ

Датою освіти СОТ як міжнародної міжурядової організації в галузі туризму прийнято вважати 2 січня 1975 р. у цей день офіційно вступили в силу статутні норми і правила, які схвалив (ратифіковано) необхідна більшість (51) країн - членів цієї організації.

Організаційне початок діяльності СОТ відноситься до травня 1975 року, коли на I сесії її генеральної асамблеї (МАДРИД, Іспанія) були прийняті робоча програма, різні правила і регламенти діяльності керівних органів, фінансові принципи, правила персоналу та інші робочі документи, а також обраний генеральний секретар СОТ.

Слід визнати, що процес формування СОТ як міжурядової організації виявився досить складним і затягнутим, незважаючи на те, що вона створювалася на основі досить авторитетної міжнародної організації - Міжнародного союзу офіційних туристських організацій (МСОТО). Процес перетворення неурядового МСОТО в міжурядову СОТ для наочності можна простежити у такій хронології, яка відображає етапи формування співробітництва в галузі міжнародного туристського обміну.

У створенні СОТ як міжурядові організації безпосередню і активну участь брала Організація Об'єднаних Націй.

Діяльність СОТ

Цілі і завдання. Згідно з п. 1 ст. 3 статуту, основною метою СОТ є «сприяння розвитку туризму для внесення вкладу в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу і дотримання прав людини та основних свобод для всіх людей незалежно від раси, статі, мови і релігії». У п. 2 цієї статті, зокрема, сказано, що, переслідуючи цю мету, організація зверне особливу увагу на інтереси країн, що розвиваються в області туризму ». До статуту увійшло й інше принципове положення, яке обмовлялося при формуванні принципів діяльності СОТ, а саме Важливість і необхідність співпраці з організаціями системи ООН. Зокрема, в п. 3 ст. 3 сказано, що СОТ «встановить і буде підтримувати ефективну співпрацю з відповідними органами ООН та її спеціалізованими установами» і «знайде можливість встановити ділові відносини з Програмою розвитку ООН, а також візьме участь в її діяльності як бере участь і виконавчого агентства».

У зв'язку з тим, що СОТ «буде вести пошук до висновку окремих угод про співпрацю з іншими установами системи ООН, які займаються туризмом або пов'язані своєю діяльністю з туризмом», були укладені робочі угоди з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО), Міжнародною морською організацією (ІМО), яка на той час носила назву «Міжурядова морська консультативна організація» (ИМКО). Ці угоди набули чинності в 1978 році. У подальшому були підписані угоди з ЮНЕСКО, МОП, ФАО, ЮНЕП і ВООЗ.

Основні положення СОТ

 • 1. Туризм - форма проведення вільного часу.

 • 2. Туризм - ефективний засіб сприяння соціально-економічному зростанню країни.

 • 3. Природна, культурна і людська навколишнє середовище - основна умова розвитку туризму.

 • 4. Туризм носить гуманний характер.

 • 5. Кожна людина має право на вільні подорожі.

 • 6. Спрощення формальностей подорожей - основа розвитку туризму.

 • 7. Безпека і захист туристів, повага їх гідності - найважливіші умови розвитку туризму.

 • 8. Держави повинні вживати заходів по боротьбі з тероризмом, удосконалювати якість туристських послуг, планувати розвиток туристичної інфраструктури.

Структура СОТ

Вищим органом СОТ є генеральна асамблея, яка скликається на чергові сесії кожні 2 роки.

Дійсні та асоційовані члени можуть бути представлені на сесії не більше ніж 5 делегатами, один з яких виконує функції глави делегації. Приєдналися члени призначають на сесію до 3 спостерігачів зі складу Комітету приєдналися членів.

Статутом СОТ передбачається також скликання надзвичайних сесій Генеральної Асамблеї на прохання виконавчого ради або більшості дійсних членів організації.

Генеральна асамблея може розглядати будь-яке питання і розробляти рекомендації щодо будь-якого питання. У її функції, зокрема, входять:

- Обрання свого президента і віце-президентів;

- Обрання членів виконавчого ради;

- Призначення генерального секретаря (за рекомендацією виконавчої ради);

- Обрання ревізорів;

- Затвердження фінансового регламенту СОТ;

- Визначення загальних напрямків з управління організацією;

- Затвердження положень про персонал секретаріату СОТ;

- Затвердження загальної програми роботи СОТ;

- Затвердження бюджету СОТ і керівництво фінансовою політикою організації в цілому;

- Створення технічних і регіональних органів, необхідних для проведення роботи;

- Розгляд та затвердження звітів про діяльність організації та її органів, а також ухвалення необхідних заходів з реалізації рекомендацій за звітами;

- Затвердження або наділення повноваженнями за твердженням угод, укладених з урядами та міжнародними організаціями, а також приватними організаціями та особами;

- Підготовка рекомендацій щодо укладання міжнародних угод по колу ведення організації;

- Прийняття рішень відповідно до статуту СОТ про прийом в члени організації.

Для втілення в життя своїх рішень та рекомендацій генеральна асамблея затвердила в рамках СОТ б регіональних комісій: для Африки (КАФ), Америки (КАМ), Східної Азії і Тихого океану (КАМ), Європи (КЕВ), Близького Сходу (КМЕ) і Південної Азії (КСА). Засідання регіональних комісій проводяться регулярно під керівництвом голови і двох віце-голів, що обираються на строк 2 роки в рамках кожної - комісії.

Керівним органом СОТ є виконавча рада, яка у період між сесіями Генеральної Асамблеї приймає необхідні рішення щодо. адміністративних і технічних питань (в межах функціональних і фінансових можливостей організації).

У функції виконавчої ради СОТ, зокрема, входять:

- Прийняття необхідних заходів (у тому числі після консультації з генеральним секретарем організації) для забезпечення виконання всіх рішень і рекомендацій Генеральної Асамблеї, а також звіт про це перед асамблеєю;

- Отримання та розгляд звітів генерального секретаря про діяльність організації;

- Розробка і подання пропозицій генеральної асамблеї;

- Розгляд загальної програми роботи організації, перед тим як направити її на розгляд генеральної асамблеї;

- Подання генеральної асамблеї звітів і рекомендацій з адміністративних рахунках і проектів бюджету організації;

- Створення будь-яких допоміжних органів, необхідних для діяльності ради;

- Виконання будь-яких інших функцій, які можуть бути доручені генеральною асамблеєю.

При виконавчому раді є ряд допоміжних органів. До них відносяться:

Технічний комітет по програмі і координації (ТКПК), головним завданням якого є розгляд питань, пов'язаних із загальною програмою роботи організації;

Бюджетно-фінансовий комітет (БФК), який займається попереднім дослідженням бюджетно-фінансових питань з метою підготовки рекомендацій виконавчій раді;

Комітет з навколишнього середовища, в роботі якого можуть брати участь всі члени виконавчої ради;

Комітет зі спрощення формальностей, в колі ведення якого знаходиться весь комплекс питань, пов'язаних з проблемами пересування людей як в міжнародному, так і в національному масштабі. Комітет відкритий для роботи всім членам виконавчої ради;

Комітет з статистикою, розробляє рекомендації з питань збирання, аналізу та напрями статистичних даних з міжнародного та національного туризму;

Підкомітет з розгляду членства в категорії приєдналися членів. Основними функціями підкомітету є розгляд заявок з точки зору визначення кваліфікаційних вимог щодо можливого членства в СОТ та підготовка відповідних рекомендацій виконавчій раді.

Секретаріат СОТ складається з штату співробітників (близько 90 представників 30 країн), його очолює генеральний секретар СОТ.

(Схема організаційної структури секретаріату СОТ наводиться на рис. 1)

Малюнок 1. Організаційна структура СОТ

Генеральний секретар призначається Генеральною Асамблеєю (за пропозицією виконавчого ради) більшістю в дві третини присутніх і голосуючих дійсних членів. Термін повноважень генерального секретаря - 4 роки, з правом переобрання. Генеральний секретар відповідальний перед генеральною асамблеєю і виконавчою радою і виконує їхні вказівки. Зокрема, він представляє звіти про діяльність організації, адміністративні рахунки, проекти бюджету і загальної програми роботи, а також забезпечує юридичний представництво організації.

Персонал секретаріату, який призначається генеральним секретарем СОТ, несе відповідальність за виконання роботи перед ним, керуючись затвердженими статутом персоналу і правилами персоналу. Як прийнято в багатьох міжнародних організаціях, при виконанні своїх обов'язків генеральний секретар і персонал секретаріату, відповідно до даної ними присяги і статуту СОТ, «не повинні запитувати або отримувати вказівки від якого б то не було уряду або влади, сторонньої для організації. Вони повинні утримуватися від будь-яких дій, які могли б вплинути на їх становище як міжнародних посадових осіб, відповідальних тільки перед організацією ».

З метою надання ефективної допомоги у виконанні робочої програми організації, а також своєї власної діяльності в рамках СОТ утворений Комітет приєдналися членів, який очолюють голова і кілька віцепредседателей.

До структурних особливостей СОТ можна віднести також функціонування інституту постійних представників країн - членів організації.

Фінансування СОТ

Бюджетні витрати СОТ на здійснення адміністративних функцій та реалізацію спільної програми роботи покриваються за рахунок членських внесків та будь-яких інших надходжень відповідно до фінансових правил організації. Розмір членських внесків визначається за так званою «формулою Лусака», прийнятої при формуванні СОТ, яка в 1989 році переглянута. Формула передбачає певний відсоток бюджету організації, який і визначає фактичний розмір членського внеску тієї чи іншої країни.

Бюджет СОТ, проект якого складається генеральним секретарем, розраховується на дворічний період. Адміністративні рахунку організації перевіряються двома ревізорами, яких затверджує генеральна асамблея (за рекомендацією виконавчої ради) терміном на 2 роки з правом переобрання. Ревізори крім вивчення адміністративних рахунків готують зауваження та рекомендації щодо ефективності використання коштів, беруть участь у контролі за фінансовою діяльністю, складанням системи рахунків і в цілому фінансової результативністю адміністративної роботи і практики.

Організація публікує значну кількість матеріалів, переважно англійською, іспанською та французькою мовами. Секретаріат СОТ крім напрями цієї інформації членам організації здійснює продаж деяких матеріалів, щорічно випускаючи з цією метою спеціальний каталог, основними виданнями якого в даний час є щомісячник «Новини СОТ» («WTO News»), а також щорічники «Зарубіжний туризм - прикордонні формальності» («Travel Abroad-Frontier Formalities»), «Щорічник туристської статистики» («Yearbook of Tourism Statistics»), «Статистичний збірник» («Compendium of Tourism Statistics»).

Членство СОТ

Відповідно до статутних положень члени СОТ поділяються на три категорії: дійсні, асоційовані та приєдналися.

1. Дійсними членами СОТ можуть бути всі суверенні держави.

Затвердження членства в цій категорії здійснюється на генеральній асамблеї СОТ шляхом схвалення кандидатури більшістю у дві третини голосів присутніх і голосуючих дійсних членів за умови, що така більшість є більшістю всіх дійсних членів організації.

2. Асоційовані члени СОТ, статус яких поширюється на всі території або групи територій, чиї уряди не несуть відповідальності за здійснення своїх зовнішніх відносин (зв'язків), повинні бути попередньо схвалені державами-членами, що несуть відповідальність за їхні зовнішні відносини, і, в свою чергу , заявляють від їх імені про визнання ними статуту СОТ і згоду прийняти на себе обов'язки члена. Процедура прийому в члени на генеральній асамблеї аналогічна процедурі затвердження дійсних членів.

3. Пристали члени СОТ, статус яких надається за статутом «міжнародним організаціям, міжурядовим і неурядовим, що мають спеціальні інтереси в туризмі, а також комерційним організаціям і асоціаціям, діяльність яких знаходиться у зв'язку з цілями, які має організацією або входять до її компетенції». Для вступу в цю категорію необхідно заяву про прийом в письмовому вигляді на ім'я генерального секретаря СОТ, а також схвалення з боку держави, на території якого розташована штаб-квартира кандидата.

В останні роки у зв'язку з невиконанням з боку низки членів своїх зобов'язань зі сплати членських внесків посилився контроль з питань прийому в цю категорію. Кандидатури розглядаються спеціальним підкомітетом (в рамках Комітету приєдналися членів СОТ) з наступним спрямуванням рекомендацій на адресу генеральної асамблеї СОТ.

Генеральна асамблея більшістю у дві третини голосів присутніх і голосуючих дійсних членів може прийняти резолюцію про призупинення прав і привілеїв членства в СОТ, якщо буде визнано, що «будь-який член організації проводить політику, що суперечить основним цілям організації». В останні роки в практиці СОТ під таке статутне становище підпадають ті члени, які мають хронічну (більше 3 років) заборгованість зі сплати членських внесків. На цей рахунок є спеціальні рішення Генеральної асамблеї та виконавчої ради СОТ.

Будь-який дійсний член може вийти з організації (через рік) після відповідного письмового повідомлення, спрямованого уряду-депозитарію. Вихід з організації асоційованих членів аналогічний, однак повідомлення надсилається дійсним членом, який забезпечує зовнішні зносини даного асоційованого члена. Приєднався член може вийти з організації через рік після направлення генеральному секретареві СОТ письмового повідомлення.

Членський складу СОТ (за станом на 10 грудня 2000 р.): 130 членів.

Програма СОТ

Робоча програма СОТ формується і затверджується на дворічний період. Одним з істотних елементів при її підготовці і визначенні в останні роки стають розміри бюджетних асигнувань, тобто відбувається формування так званої програми-бюджету організації. У роботі з формування програми-бюджету СОТ активну участь беруть Технічний комітет за програмою і координації (ТКПК) і Бюджетно-фінансовий комітет (БФК). Програма і бюджет організації затверджуються на генеральній асамблеї.

У стратегії та напрямки роботи протягом майже 15-річного існування СОТ відбувалися істотні зміни. Вони були взаємопов'язані як з кількісним та якісним ростом обсягів міжнародного туризму, так і з розвитком і застосуванням новітньої технології в туристській індустрії. Необхідно відзначити, що і в самих країнах - членах СОТ відбувалися і відбуваються зміни у структурі та цілях національної туристської політики з урахуванням розширення міжнародних туристичних зв'язків, нових пріоритетів у стратегії розвитку чи формування (для більшості країн, що розвиваються) галузі іноземного туризму.

Визначальним напрямком діяльності СОТ, зафіксованим в статуті організації, є допомога країнам, що розвиваються в області туризму. Цей принцип фокусується в основному в програмі під назвою «Технічне співробітництво». Технічне співробітництво вимагає досить значних капіталовкладень у вигляді людських ресурсів та фінансових коштів.

Таким чином, у здійсненні технічного співробітництва по національному проекту в галузі туризму беруть участь урядові органи (регламентують соціально-економічне планування в країні в цілому), національні туристські органи (адміністрації), ПРООН та виконавче агентство в особі СОТ. Доля певного проекту, очевидно, залежить в першу чергу від рішення урядового органу, який фактично санкціонує виділення фінансових коштів з фондів, що виділяються ПРООН на розвиток всіх секторів соціально-економічної діяльності в даній країні.

Діяльність СОТ в області технічного співробітництва

1. Стратегія розвитку туризму (туристська політика; планування туризму як національного, так і іноземного, в тому числі з урахуванням особливостей регіону; зв'язок галузі туризму з національною економікою; оцінка перспектив розвитку).

2. Політика матеріально-технічного та кадрового забезпечення (розвиток і диверсифікація туристського продукту й обслуговування; взаємозв'язок з транспортним забезпеченням; політика капіталовкладення в туризм; введення класифікацій і стандартів обслуговування на рівні міжнародних; використання нових технологій; управління та організація роботи адміністративних служб та окремих підприємств).

3. Маркетинг або розробка туристських проектів (облік та розвиток сезонності та географії туризму; розробка програм з маркетингу та реклама, проведення соціологічних досліджень; підготовка багатоцільових комбінованих програм і туристських проектів, у тому числі з урахуванням екологічних чинників).

4. Навчання та професійна підготовка кадрів (обмін досвідом на рівні урядових служб; технічна допомога при навчанні кадрів масових професій; спеціальна підготовка кадрів виходячи з національних програм і особливостей туризму; організація навчальних центрів в окремих країнах).

5. Статистика (обмін досвідом та фахівцями на всіх рівнях, навчання збору, аналізу та розповсюдження статистичних даних про туризм; підготовка методології та програм для організації національних статистичних служб, допомогу в проведенні опитувань та їх обробці).

6. Роль та функції урядових служб (допомога у формуванні національних туристських адміністрацій з точки зору правового забезпечення, структурних зв'язків з іншими службами, адміністративного функціонування; організація центрів документації, архівів та бібліотек; комп'ютеризація; проведення навчально-виховної роботи).

7. Спрощення туристського обміну і формальностей (підготовка відповідних договорів та угод; визначення та узгодження законодавчого порядку і статусу, в тому числі при виникненні надзвичайних обставин (епідемія, стихія і т. д.); проблеми захисту прав клієнтів; туристське страхування; взаємодія між готельним сектором , клієнтом і адміністративно-державними службами; допомогу у розробці державної політики в області спрощення формальностей).

Черговий програмою СОТ передбачається створення експертної групи з оцінки контролю за якістю навчання та встановлення кваліфікаційних нормативів. У перспективі плануються затвердження відповідної кваліфікаційної програми і присвоєння з боку СОТ громадським та приватним навчальним закладам знака якості за організацію навчального процесу.

Важливим етапом визнається розробка навчальних посібників і підручників (в першу чергу для викладацького складу) з соціально-культурним, економічним, юридичним, екологічним та іншим аспектам туризму.

З'являються передумови для створення професійної міжнародної організації університетських викладачів у галузі туризму. У зв'язку з цим СОТ активно виступає за відкриття спеціалізованих відділень і факультетів з туризму в існуючих вищих навчальних закладах країн-членів.

Цілі СОТ

прискорювати і розширювати сприяння туризму (міжнародного та внутрішнього) миру, взаєморозуміння, здоров'ю та процвітанню людей всюди в світі;

давати людям можливість мати доступ до освіти і культури під час подорожей;

покращувати стандарти проживання і перебування в менш розвинених районах світу через допомогу в забезпеченні необхідною матеріально-технічної бази для іноземного туризму та розвитку транспортних шляхів, що з'єднують з даними регіонами;

розширювати можливості країн, що приймають туристів, і тим самим робити внесок в їх економіку;

виступати в ролі міжнародного агентства з координації та співпраці між країнами;

надавати послуги членам найбільш значущих для ради національних організацій в галузі туризму;

визначати теми пленумів і засідань, а також координувати туристські інтереси країн - учасниць, включаючи як національні туристські організації, так і професійні сектори та організації, що представляють інтереси подорожуючих;

встановлювати постійний взаємозв'язок між різними об'єднаннями туроператорів;

реалізовувати все вищезгадане найбільш дієвим шляхом.

Висновок

Таким чином, виросла з міжнародного конгресу офіційних організацій асоціацій сфери туристичного і транспортного бслужіванія, утворена в 1947 р. у вигляді Міжнародного союзу офіційних туристських організацій, потім перетворена в 1970 р. у Всесвітню Туристичну Організацію, вона активно сприяла розвитку туризму в усьому світі. Співпрацюючи з багатьма світовими організаціями, зокрема з ООН, СОТ вона надає керівну, консультаційну та фінансофую допомогу індустрії туризму. На численних конфереція (Всесвітня конференція з туризму - 1982, Міжпарламентська конференція з туризму - 1989), вона надає неоціненну допомогу міжнародної індустрії туризму.

Список літератури

 1. Туризм: практика, проблеми, перспективи. / / Туризм-ще один феномен XX века.2008, № 10-122.

 1. Туризм: практика, проблеми, перспективи. / / СОТ рекомендує, але не зобов'язує. 2005, № 7

 1. Міжнародні туристичні організації: довідник. Уваров Є.К. Москва 2004. 423 с.

 1. Міжнародний туризм. Ананси А.Є. Москва 2008. 336 с.

 2. www.world-tourism.org

 3. www.vestnikrata.travel.ru

 4. www.chatka.ru

20


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
70.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Всесвітня митна організація
Всесвітня торгова організація
Росія і Всесвітня Організація Торгівлі 2
Росія і Всесвітня торгова організація
Всесвітня організація інтелектуальної власності ВОІВ 2
Всесвітня організація інтелектуальної власності ВОІВ
Всесвітня торгова організація та її роль у світовій економіці.
Всесвітня торгова організація та економічний розвиток Росії
ІФЛА всесвітня організація бібліотечних працівників е мети завдання з
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru