додати матеріал


приховати рекламу

Вплив сім`ї на становлення особистості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Глава 1. Поняття про особистість.
1.1. Що таке особистість ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2. Етапи формування особистості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
Глава 2. Вплив сім'ї на становлення особистості.
2.1. Фактори, що впливають на становлення особистості ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.2. Система взаємин у сім'ї та стилі батьківської поведінки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
2.3. Вплив неповної сім'ї на становлення особистості ... ... ... ... ... ... .51
Висновок ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
Введення
Актуальність роботи. З самого народження людина потрапляє в суспільство. Він росте, розвивається і вмирає в ньому. На розвиток людини впливає безліч різних чинників, як біологічних, так і соціальних. Головним соціальним фактором, що впливає на становлення особистості, є сім'я. Сім'ї бувають абсолютно різними. У залежності від складу сім'ї, від відносин у родині до членів сім'ї і взагалі до оточуючих людей людина дивиться на світ позитивно чи негативно, формує свої погляди, будує свої відносини з оточуючими. Відносини в родині впливають також на те, як людина надалі будуватиме свою кар'єру, по якому шляху він піде. Сім'я дає людині дуже багато, але може не дати нічого. Є ж і неповні сім'ї, і сім'ї з батьками або дітьми-інвалідами. Само собою, що відносини і виховання в цих сім'ях кардинально відрізняються від виховання у звичайній повній сім'ї. Також відрізняється і виховання у багатодітних сім'ях; в сім'ях, де часті конфлікти між батьками; в сім'ях з різними стилями виховання, тобто скільки сімей, стільки й варіантів виховання особистості. Крім того, людина може і не стати особистістю, якщо у нього немає власної думки, власних переконань, якщо він підпорядковується всьому, чого від нього хочуть. І в даному випадку теж багато залежить від сім'ї.
Сім'я може виступати в якості як позитивного, так і негативного фактора виховання. Позитивний вплив на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, крім самих близьких для нього в сім'ї людей - матері, батька, бабусі, дідусі, брата, сестри - не відноситься до дитини краще, не любить його так і не піклується стільки про нього. І разом з тим ніякий інший соціальний інститут не може потенційно завдати стільки шкоди в вихованні.
У зв'язку з особливою виховної роллю сім'ї виникає питання про те, як зробити так, щоб максимізувати позитивні і мінімізувати негативні впливи сім'ї на поведінку особистості, що розвивається. Для цього необхідно чітко визначити внутрісімейні соціально-психологічні фактори, що мають виховне значення.
Саме в сім'ї індивід отримує перший життєвий досвід, робить перші спостереження і вчиться поводитися в різних ситуаціях. Дуже важливо, щоб те, чому батьки вчать дитину, підкріплювалося конкретними прикладами, щоб він бачив, що у дорослих теорія не розходиться з практикою, в іншому випадку він почне наслідувати негативним прикладам батьків.
Проблема впливу сім'ї на становлення особистості була і залишається одним з найважливіших проблем соціальної психології. У даній роботі ми спробуємо розкрити цю тему і виявити, яким чином і наскільки сім'я впливає на розвиток особистості.
Мета і завдання роботи: Вивчення впливу сім'ї на становлення особистості.
Об'єкт роботи: Молоді люди у віці до 20ти років.
Предмет роботи: Вплив сім'ї на становлення особистості.
Ступінь розробки: Дана тема була розглянута і розроблена такими авторами, як М. Земска, А. А. Бодальов, В. Я. Титаренко та ін
Новизна роботи: Спроба об'єднати в єдине ціле дослідження авторів, раніше вивчали цю тему.
Структура: Робота складається з вступу, 2-х розділів і висновку.
Глава 1. Психологія особистості
1.1.Что таке особистість.
На питання, що таке особистість, психологи відповідають по-різному, і кожне визначення особистості заслуговує на те, щоб врахувати його у пошуках глобального визначення особистості.
Особистість частіше за все визначають у сукупності соціальних, набутих якостей людини. У поняття "особистість" зазвичай включають такі властивості, які є більш-менш стійкими і свідчать про індивідуальність людини, визначаючи його значимі для людей вчинки.
Вивченню проблеми особистості приділяють пильну увагу представники різних наук: філософи і педагоги, письменники і соціологи, психологи та юристи. Сучасна психологія виділяє такі суттєві поняття цього терміну:
1. Особистість - це людина, що володіє певними, лише йому одному властивими фізичними і психічними особливостями. Тому, говорячи про конкретної особистості, ми говоримо і про індивідуальність. Індивідуальність - це неповторне поєднання фізичних і психічних особливостей, їх поєднань, форм, ступеня вираженості, що відрізняє даної людини від інших людей. До індивідуальному своєрідності особистості відноситься не тільки наявність або відсутність якої-небудь властивості, але й своєрідність ступеня вираженості даної властивості, і його різні поєднання з іншими якостями особистості.
2. Особистість - це представник певного суспільства, громадянин. Чим більш повно особистість висловлює у своїх прагненнях, ідеях, справах, світогляді передові ідеї суспільства, чим більшими можливостями, знаннями, здібностями вона володіє, тим більш позитивною, прогресивної, цінної вона є. Негативні особистості (злодії, хулігани тощо) висловлюють ті консервативні, відживаючі ідеї, в боротьбі з якими відбувається незмінне
прогресивний розвиток нових суспільних відносин і нової людини.
3. Особистістю називають людину-діяча, що бере активну участь в житті суспільства, в його боротьбі за вирішення як великих, так і більш приватних завдань. Особистістю є людина, зайнятий суспільною працею. Однією з найбільш істотних рис особистості є її активність. По тому, що людина робить і як робить, з його ставлення до своєї діяльності судять про ступінь суспільної вихованості особистості.
4. Особливості особистості позначаються на характері та перебігу психічних процесів. Спрямованість особистості, її інтереси, установки, надають усім психічним процесам чіткий виборчий характер. Особливості особистості виявляються і в тому, що вона відображає навколишнє. На перебіг психічних процесів і виникнення психічних властивостей і станів особистості виразно впливають темпераментні особливості особистості, або її типологічні особливості вищої нервової діяльності. Вони проявляються в поведінці, способі дій людини, в особливостях протікання його емоційно-вольових процесів. Типологічні особливості вищої нервової діяльності людини виступають в єдиному сплаві з придбаними в процесі життя рисами, утворюючи своєрідний внутрішній вигляд, або характер людини.
5. Особистість володіє самосвідомістю. Зрілий людина не тільки пізнає навколишнє життя і оцінює всі ці навколо події, він знає і себе, вміє оцінити свої вчинки, наміри, поведінку з позицій суспільно визнаних норм моралі. Л.І. Божович вважає, що особистістю можна вважати лише таку людину, яка досягла певного рівня саморозуміння, а всі психічні процеси і властивості придбали відому структуру. При таких високих вимогах особистістю може бути названий тільки цілком сформований і вихована людина.
1.2. Етапи формування особистості.
З думкою про те, що особистістю людина не народжується, а стає,
згідно зараз більшість психологів. Проте їх точки зору на етапи формування особистості значно розходяться.
З кожним типом теорій пов'язане своє уявлення про розвиток особистості. Психоаналітична теорія розуміє розвиток як адаптацію біологічної природи людини до життя в суспільстві, вироблення у нього захисних механізмів і узгоджених з його "Поверх-Я" способів задоволення потреб. Теорія рис засновує своє уявлення про розвиток на тому, що всі риси особистості формуються прижиттєво і розглядає процес їх зародження, перетворення та стабілізації як підкоряється іншим, небіологічних, законам. Теорія соціального навчання представляє процес розвитку особистості крізь призму формування певних способів міжособистісного спілкування людей. Гуманістична та інші феноменологічні теорії трактують його як становлення "Я". Е. Еріксон у своїх поглядах на розвиток дотримувався так званого епігенетичного принципу: генетичної визначеності стадій, які в своєму особистісному розвитку проходить людина до кінця своїх днів. Становлення особистості в концепції Еріксона розуміється як зміна етапів (криз), на кожному з яких відбувається якісне перетворення внутрішнього світу людини і радикальна зміна його відносин з оточуючими людьми. Розглянемо цю періодизацію більш докладно.
І етап: дитинство (від народження до 2-3х років).
За перші два роки свого життя діти міняються так швидко і разюче, як ні в якій іншій дворічний період свого життя.
Перший місяць після народження - особливий період у житті дитини. Саме в цей час малюк повинен звикнути до того, що він покинув вкривають і живильну материнську утробу, і пристосуватися до зовнішнього середовища. Перший місяць після народження - відновлювальний період після пологів і час перебудови основних функцій дитини, таких, як дихання, кровообіг, травлення і терморегуляція. Крім того, це період, коли встановлюються ритми життя і знаходиться баланс між недоліком і надлишком стимуляції з досить мінливого зовнішнього середовища.
Після тривалих спостережень за немовлятами П. Вольф вдалося виділити і визначити 6 поведінкових станів немовлят: рівний (глибокий) сон, нерівний (поверхневий) сон, напівсон, спокійне пильнування, активне неспання і крик (плач). Ці стани мають постійну (типовою для кожної з них) тривалістю і, принаймні, на перший погляд, відповідають передбачуваному добового циклу сну і неспання. І батьки, і дослідники швидко розуміють, що рівень сприйнятливості дитини залежить від стану, в якому він знаходиться.
Спочатку немовлята проводять більшу частину доби в стані сну (рівного і нерівного). У міру дозрівання організму і "пробудження" кори головного мозку новонародженого змінюється співвідношення сну і неспання, і до четвертого місяця звичайна дитина вже спить більшу частину ночі.
Доношені діти мають цілу низку складних рефлексів і рефлекторних комплексів. Вважається, що ці рефлекси мають значення в ході виживання виду в ході еволюції і відображають ті форми поведінки, які в минулому (а в деяких відносинах - і зараз) життєво важливі для дитини. Більшість цих рефлексів зникає через 2-4 місяці, але все ж деякі з них заслуговують на увагу. Це рефлекс Моро, шийно-тонічний рефлекс, рефлекс крокування, хапальний рефлекс, рефлекс пошуку грудей і смоктальний рефлекс. Зоровій системі новонародженого також властивий ряд рефлекторних рухів і моторних патернів. Повіки у відповідь на роздратування відкриваються і закриваються. Зіниці розширюються в темряві і звужуються на світлі.
Поведінкою немовляти управляє і безліч інших рефлексів. Одні з них, такі, як кашель і чхання, необхідні для виживання, другі, мабуть, є спадщиною предків; призначення третіх ще не з'ясовано.
Дитинство для дитини - період відкриттів у сфері сприйняття і дії. Кожен день приносить із собою нові знання про людей, предмети і події, що становлять оточення немовляти. Це - один з найважливіших періодів розвитку людини, так як він сильно розвивається як фізично, так і психічно. Наприклад, до кінця четвертого місяця вага дитини збільшується майже в два рази, а зростання - на 10 і більше см. Шкіра значно відрізняється шкіри новонародженого, на голові з'являється новий волосяний покрив. Змінюються також кістки немовляти; до 6-7му місяцю з'являється перший зуб. Приблизно в цей же час починається і відкриття себе. Немовля раптом виявляє, що в нього є руки і пальці, і може розглядати їх по кілька хвилин поспіль, стежачи за їхніми рухами. До п'яти місяців немовля проходить шлях від рефлекторного хапання до довільного; хапання стає все більш досконалим. У вісім місяців більшість дітей вже можуть перекладати предмет з однієї руки в іншу. Більшість дітей у 8 місяців можуть самостійно сідати і майже всі - сидіти без підтримки після того, як їм допомогли прийняти сидяче положення. Між 5 і 8м місяцями більшість дітей починають ті чи іншим способом пересуватися в просторі. До 12ти місяців більшість дітей вже стоять без підтримки і пробують ходити. Однорічні діти мають розвиненою здатністю до маніпулювання, вміють відсувати засувки, відкривати ящики, підбирати дрібні предмети. До півтора років майже всі діти вміють самостійно ходити, вже можуть їсти самі і в змозі навіть частково роздягатися без допомоги дорослих. До дворічного віку діти вміють не тільки ходити і бігати, а й кататися на двоколісному велосипеді, підстрибувати на місці на обох ногах.
Важливе значення у розвитку дитини має харчування. Серйозні порушення об'єму і структури харчування в перші 30 місяців життя вже майже неможливо компенсувати. Основним джерелом харчування для немовлят є грудне молоко. Якщо тільки мати не важко хвора, нормально харчується і не вживає алкоголь або наркотики, грудне молоко - ідеальний продукт харчування для немовляти.
У три місяці дітей зазвичай починають підгодовувати протертою їжею. До
восьми місяців більшості дітей вже пропонують широкий асортимент спеціально приготовленої їжі, а годування молоком починає скорочуватися.
У перші два роки життя відбувається також розвиток різних перцептивних аналізаторів. Вже протягом перших 4-6-ти місяців зорові здібності немовлят швидко розвиваються; поліпшується фокусуються здатність очі, зростає гострота зору і сприйняття кольорів. Значно підвищується і гострота слуху. Немовлята вловлюють досить відчутні зміни в гучності, висоти і тривалості звуків. Органи смаку, нюху і дотику функціонують з народження, даючи немовлятам відчувати дотики, розрізняти смакові якості їжі і відчувати біль. Дослідники вважають, що в принципі немовлята з'являються зі сформованими рецепторними функціями, які згодом - і спілкуватися з людьми.
З самого народження діти включаються в процес спілкування. Дуже скоро вони навчаються повідомляти батькам про свої основні потреби. У віці близько року більшість дітей більшість дітей вимовляють своє перше слово; до півтора років вони з'єднують два слова і більше, а до двох років вже знають більше ста слів і здатні вести розмову.
Оволодіння мовою є хоча і важким, але природним процесом. Величезну роль тут грають такі фактори, як наслідування і підкріплення. Свої перші слова дитина вивчає завдяки розвиненому слуху й наслідуванню, тому що дитина не може придумувати слова і відкривати їх сенс самому собі. Що стосується підкріплення, то на дитину, безумовно, впливає реакція дорослих на його спроби заговорити.
У період оволодіння мовою все діти роблять схожі помилки. Два види таких помилок - це розширення і звуження значень слів, що пов'язано зі специфікою понять дитини і розумінням слів, які вони вживають для їх вираження.
У період часу від 3-х років відбувається становлення перших відносин
між дитиною і піклуються про нього дорослими. Починається оформлення темпераменту дитини, з'являються нові емоції, страхи. Страхи 8-12тімесячного дитини найчастіше пов'язані з розставанням з близькими людьми, з незнайомим соціальним оточенням, з новою обстановкою. Дитина, наприклад, може несподівано розплакатися, побачивши незнайому людину і навіть свою власну маму в незнайомому зовнішньому вигляді. Найбільш вираженими страхи бувають між 15 і 18ю місяцями життя, а потім поступово зникають. Швидше за все, страх у цей період відіграє роль пристосувальної реакції, оберігає дитину від неприємностей у незнайомій обстановці.
Протягом першого року життя у дитини формується почуття прихильності. Найбільш сильна прив'язаність виникає у дитини, чиї батьки доброзичливі й уважні до нього, завжди намагаються задовольнити його основні потреби. У цей період починається особистісна соціалізація дитини, відбувається становлення його самосвідомості. Він впізнає себе у дзеркалі, відгукується на своє ім'я, сам починає активно користуватися займенником "Я". Потім діти-трьохлітки починають порівнювати себе з іншими людьми, що сприяє формуванню певної самооцінки, з'являється виражене прагнення відповідати вимогам, які висуваються дорослими людьми. Далі у дітей формується почуття гордості, сорому, рівень домагань.
Приблизно в 3-річного віку з'являється і деяка потреба у самостійності. Своє право на незалежну поведінку діти починають активно відстоювати після ініціативної заяви "я-сам", коли хто-небудь з дорослих намагається їм допомогти в чомусь проти їх волі.
Свої можливості й власні якості особистості дитина починає більш-менш усвідомлювати приблизно з півтора року. На третьому році життя, виконуючи будь-яку дію, дитина його описує.
З появою самосвідомості поступово розвивається здатність дитини до емпатії - розуміння емоційного стану іншої людини. Після півтора років у дітей можна спостерігати явно виражене прагнення втішити засмученого людини, обійняти, поцілувати його, дати йому іграшку.
У період від півтора до двох років діти починають засвоювати норми поведінки, наприклад, необхідність бути акуратним, слухняним і т.п. При переході з другого на третій рік життя відкривається можливість для формування у дитини одного з найбільш корисних ділових якостей - потреби в досягненні успіху. Одним з найбільш ранніх ознак прояву цієї здатності у дітей є приписування дитиною своїх невдач якими-небудь об'єктивних чи суб'єктивних обставин. Має значення і характер пояснення дитиною успіхів і невдач інших людей.
У цілому досягнення дитини до трьох років здаються досить значними. За даними деяких дослідників, до цього віку в дитини можна помітити прояв внутрішньої емоційної життя, наявність певних рис характеру, здібностей до різних видів діяльності соціальних потреб у спілкуванні, досягненні успіху, лідирування, а також прояв волі. Однак дитині належить пройти ще величезний життєвий шлях перш, ніж він стане справжньою особистістю.
ІІ етап: раннє дитинство (від 2-х до 5-ти років).
Роки раннього дитинства відмінні кардинальними змінами фізичних можливостей дитини і помітним розвитком його рухових, когнітивних і мовних навичок. У період з 2-х до 6-ти років, у міру того як тіло змінює свої розміри, пропорції і форми, дитина перестає виглядати немовлям. У порівнянні з досить швидким темпом зростання, які спостерігаються у дітей протягом перших півтора років життя, для раннього дитинства характерний більш рівний і уповільнений темп, який зберігається аж до пубертатного стрибка росту. Діти використовують переваги такого рівномірного зростання в ранньому і середньому дитинстві для придбання нових навичок, особливо рухових. Найбільш помітні зміни в цей період зачіпають грубу моторику - здатність здійснювати рухи великої амплітуди, до яких належить біг, стрибки, кидання предметів. Розвиток тонкої моторики - здатність здійснювати точні рухи малої амплітуди, такі, як лист, користування виделкою і ложкою - відбувається повільніше.
Рухові навички, якими оволодівають діти, - це, як правило, повсякденні дії, такі, як зав'язування шнурків, користування ножицями або виконання різних стрибків. Оволодіння цими навичками дозволяє дитині невимушено пересуватися, самому про себе дбати і проявляти свої творчі нахили.
Зворотній зв'язок, яку діти отримують від своїх досягнень, сприяє підтримці їх мотивації. Цей зв'язок може бути зовнішньої, наприклад, схвальна реакція з боку батьків або однолітків, або внутрішньої і властивої самої задачі: діти виявляють, що їхні дії тягнуть за собою природні наслідки.
Створюючи оптимальну навчальну середу, батьки повинні простежити за тим, щоб у ній не було джерел небезпеки, які могли б завдати дитині шкоду, стати причиною травми або навіть смерті.
Три джерела найбільшої небезпеки для дошкільнят - це автомобілі, предмети, що оточують дітей вдома, і басейни. Необхідно уважно стежити за маленькими дітьми під час їх ігор, оскільки вони, захопившись, схильні нехтувати елементарними правилами безпеки.
У дошкільні роки значні зміни відбуваються і в когнітивному розвитку. У період з 2-х до 6-ти років діти оволодівають символічною репрезентацією - здатністю заміщати фізичні об'єкти, людей та події уявними символами. Символи сприяють ускладнення розумових процесів дитини та формуванню у нього різних понять, наприклад, він навчаються впорядковувати події в часі.
Незважаючи на ці успіхи дитини, його мислення відрізняється конкретністю, необоротністю, егоцентризмом і концентрацією. Дошкільнята фокусують свою увагу на стан речей у даний момент, не усвідомлюючи, що предмети і явища можуть зазнавати трансформації.
У продовження усього дошкільного віку діти швидко поповнюють свій словниковий запас, іноді вивчаючи на день по 2-3 слова, починають користуватися все більш складними граматичними конструкціями і все частіше ставитися до мови як до засобу налагодження соціальних зв'язків.
Існує безліч методів, за допомогою яких батьки полегшують немовлятам завдання оволодіння мовою. Коли батьки розмовляють зі своїми дітьми, вони демонструють їм, як треба висловлювати свої думки і обмінюватися ідеями c іншими людьми. Вони знайомлять дитину з символами і вчать його тому, як переводити складний світ в уявлення та слова. Ці концептуальні засоби є для дитини тими підтримують конструкціями, які він використовує для створення власних засобів вираження. Задовго до того, як діти вчаться говорити, вони знайомляться зі своєю культурою і мовою, чутна мова батьків або тих, хто про них піклується. За допомогою мови діти дізнаються, хто вони такі і як вони повинні себе тримати з іншими людьми. Найважливіша категорія ідентифікації для маленької дитини - пол. Мабуть, у мисленні матері вже сформовані певні уявлення про те, як повинні вести себе дівчатка і хлопчики, вони-то і спонукають її міняти свою поведінку в залежності від статі дитини.
Діти не просто вимовляють слова чи фрази. Вони ведуть розмови - з дорослими людьми, з іншими дітьми і навіть самі з собою. Діти часто переривають свою промову, щоб подивитися, чи слухає їх інша людина і чи розуміє він їх. Діти роблять паузи, по кілька разів повторюють одне й те ж і поправляють себе. Вони люблять задавати питання. Все це - звичайні дії по налагодженню комунікації. Діти повинні навчитися керувати розмовою, щоб усунути розбіжності з співрозмовником, уникнути конфлікту і подолати збентеження. Керувати в даному випадку означає вживати слова ввічливості, такі як "дякую", "будь ласка"; проявляти увагу; вибирати правильну форму звернення, вірні вираження і відповідну тему розмови, а також враховувати статус іншої людини.
Розвивати свої рухові, когнітивні та мовленнєві навички дітям допомагає гра, яка відбувається у невимушеній атмосфері. Граючи, діти пізнають світ та оволодівають важливими соціальними навичками. Гра може приймати різні форми, від гри-метушні до гри зі словами. Всі види ігор допомагають дітям освоїти соціально схвалювані моделі і норми поведінки, навчитися співпереживати і відрізняти вигадку від реальності. Гра є для дітей чудовою нагодою поекспериментувати з реальність, значеннями слів і безпосереднім досвідом. Крім того, гра задовольняє багато потреб дитини - потреба виплеснути енергію, розважитися, наситити свою цікавість, досліджувати навколишній світ і поекспериментувати в безпечній ситуації.
Протягом дошкільного періоду діти все краще починають розуміти себе і те, яке місце належить їм у конкретному соціальному оточенні. Вони дізнаються, чого від них чекають члени їх сім'ї і сусіди, а саме - що означає вести себе добре чи погано для таких, як вони, хлопчиків та дівчаток. Вони навчаються справлятися зі своїми почуттями соціально схвалюються способами; засвоюють норми, правила і культурні смисли свого суспільства і розвивають свою Я-концепцію, яка може зберігатися протягом всього життя.
ІІІ етап: середнє дитинство (від 6-ти до 12ти років).
Середнє дитинство - час, коли діти вдосконалюють свої рухові здібності і стають більш незалежними. У цей період продовжується стійке, рівномірний фізичний розвиток. Діти не тільки стають вище і додають у вазі, але ці зовнішні зміни супроводжуються органічними змінами. Триває зростання і зміни кісток скелета, м'язи стають більшими і сильнішими - відповідно збільшується фізична сила і витривалість. Все це необхідно для вдосконалення грубої і тонкої моторики.
Дитина молодшого шкільного віку здатний виконувати контрольовані, цілеспрямовані руху. До того часу, як дитина вступає в початкову школу, він уже вміє бігати, стрибати і скакати на одній нозі. Статеві відмінності в рухових навичках до початку статевого розвитку більшою мірою зумовлені обставинами життя та культурними очікуваннями, ніж дійсними фізичними відмінностями.
Тонка моторика, що дозволяє дітям виконувати руками всі складні і точні рухи, також зберігається протягом всього середнього дитинства, і цей розвиток починається ще до того, як дитина піде в перший клас. Більшість необхідних для письма тонких моторних навичок розвивається на 6-7м році життя дитини.
Важливим фактором фізичного розвитку дитини є здоров'я, тому що здорові діти можу більш активно брати участь в фізичного, розумового та соціальної діяльності в оточуючому їх світі. Серед основних проблем, пов'язаних зі здоров'ям дітей молодшого шкільного віку, слід назвати надмірна вага, незадовільну фізичну форму, нещасні випадки і травми.
Оскільки значну частину часу діти проводять у школі, у програмах початкових класів враховується і потреба дітей у русі.
Взагалі вступ дитини до школи знаменує собою не тільки початок переходу пізнавальних процесів на новий рівень розвитку, але й виникнення нових умов для особистісного зростання людини. У цей період часу провідною для дитини стає навчальна діяльність.
Особливістю дітей молодшого шкільного віку, яка ріднить їх з дошкільнятами, але ще більше посилюється з надходженням до школи, є безмежна довіра до дорослих, головним чином, до вчителів, підпорядкування і наслідування їх. Діти цього віку повністю визнають авторитет дорослої людини, майже беззастережно приймають його оцінки. Навіть характеризуючи себе як особистість, молодший школяр в основному лише повторює те, що говорить про нього дорослий. Це безпосередньо стосується самооцінки. На відміну від дошкільнят у молодших школярів вже зустрічаються самооцінки різних типів: адекватні, завищені і занижені.
У молодшому шкільному віці самостійний контроль дитиною власних дій досягає такого рівня, коли діти вже можуть керувати поведінкою на основі прийнятого рішення, наміри, довгострокової поставленої мети. Крім того, на базі вже отриманого досвіду навчальної, ігрової та трудової діяльності у дитини складаються передумови для оформлення мотивації досягнення успіхів. Приблизно між 6ю і 11ю роками у дитини виникає уявлення про те, як можна компенсувати недолік своїх здібностей за рахунок збільшення прикладених зусиль і навпаки.
Паралельно з мотивацією досягнення успіху і під її впливом у молодшому шкільному віці вдосконалюється працьовитість і самостійність. Працьовитість виникає як наслідок неодноразово повторюваних успіхів при додатку достатніх зусиль і отримань дитиною заохочень за це, особливо тоді, коли він проявив наполегливість у досягненні мети. Самостійність молодших школярів поєднується з їх залежністю від дорослих. При цьому дуже важливо, щоб поєднання самостійності і залежності було взаємно врівноваженим.
З надходженням дитини в школу відбуваються і зміни в його взаєминах з оточуючими людьми, причому досить істотні. Перш за все, значно збільшується час, що відводиться на спілкування. Змінюються теми спілкування, в нього не входять теми, пов'язані з грою. Крім того, у дітей ІІІ-ІV класів відзначаються перші спроби стримування емоцій, безпосередніх імпульсів і бажань. У молодшому шкільному віці сильніше починає виявлятися їх індивідуальність. Відбувається значне розширення та поглиблення знань, удосконалюються вміння та навички дитини, у більшості дітей до ІІІ-ІV класів виявляються як загальні, так і спеціальні здібності до різних видів діяльності.
Особливе значення для розвитку в цьому віці має стимулювання і максимальне використання мотивації досягнення в навчальній, ігрової, трудової діяльності дітей.
До кінця молодшого шкільного віку, до ІІІ-ІV класів школи, підвищене значення для дітей набувають стосунки з однолітками, і тут відкриваються додаткові можливості для активного використання цих взаємин у навчально-виховних цілях.
ІV етап: підлітковий і юнацький період (від 12ти до 20ти років).
Підлітковий вік називають важким. Дійсно, цього віку властива крайня неврівноваженість, різкість, швидка зміна настроїв, він важкий для оточуючих своєю надзвичайною суперечливістю.
Часто буває важким визначити чіткі межі цього періоду. Звичайно, найбільш надійним показником настання дорослості є емоційна зрілість, а не такі критерії, як половоззрелость, завершення освіти, вступ у шлюб або поява дітей.
У підлітковому і юнацькому віці людина намагається пристосуватися до соціального тиску та встановити рівновагу між зовнішніми і внутрішніми цінностями. Підростаюче покоління дуже чуйно реагує на навколишнє суспільство - його цінності, економічні та політичні суперечності, неписані правила. Юнаки і дівчата формують очікування і будують плани з приводу власного майбутнього; ці очікування в якійсь мірі залежать від культурної та історичної обстановки, в якій вони живуть.
Період отроцтва-юності збігається з рядом фізіологічних змін, в результаті яких тіло дитини перетворюється на тіло дорослої людини. Вік настання статевої зрілості коливається в досить широких межах. У середньому цей процес починається в 11-12 років. Зміни ці відбуваються різко і часто досить раптово, тому підліткам та членам їх сімей доводиться швидко адаптуватися до нового способу, що говорить, що дитинство залишилося позаду.
З фізіологічної точки зору підлітковий вік по швидкості біологічних змін можна порівняти з фетальним періодом внутрішньоутробного розвитку (з 3го місяця вагітності до пологів) і з двома першими роками життя. Однак на відміну від немовлят підлітки, спостерігаючи за цим процесом, відчувають прикрості і радості, вони спостерігають за подіями зі змішаним почуттям інтересу, захоплення і жаху.
Біологічними ознаками настання отроцтва є помітне збільшення швидкості росту, швидкий розвиток репродуктивних органів і поява вторинних статевих ознак. Деякі зміни зустрічаються у
обох статей, але більшість має статеву специфіку.
Зазвичай змін пубертатного періоду передує збільшення жирових відкладень в організмі; деякі діти у цей період помітно поправляються. Також у цей період різко зростає кількість гормонів, що впливають на зростання підлітків. Швидкість розвитку у хлопчиків і дівчаток різна. У середньому у дівчаток стрибок росту та інші біологічні зміни пубертатного періоду відбуваються приблизно на 2 роки раніше, ніж у хлопчиків. Але існують дуже великі індивідуальні відмінності у швидкості розвитку представників однієї статі. Також різні ознаки дозрівання хлопчиків і дівчаток.
У хлопчиків першою ознакою пубертату є прискорення росту яєчок і калитки. Приблизно через рік після цього спостерігається аналогічне прискорення зростання пеніса. Між цими двома подіями починають з'являтися волосся на лобку. Має місце збільшення серця і легенів. У період від 11ті до 16ти років відбувається перше виверження, що наступає або при мастурбації, або уві сні (полюції).
У дівчаток першою ознакою статевого дозрівання зазвичай є набухання області сосків. Одночасно відбувається розвиток матки і піхви разом з помітним збільшенням зовнішніх статевих органів. Менструації (менархе) - ймовірно, найбільш драматичний і символічний ознака зміни статусу дівчинки. Період появи місячних коливається між 9,5 і 16,5 року.
У обох статей у пубертатний період відбувається обволосіння лобка і пахв і активізація сальних і статевих залоз.
Підлітки приділяють дуже багато уваги своєму тілу. У кожної дитини в період середнього дитинства складаються уявлення про ідеальну зовнішності, і підлітки всіма способами прагнуть наслідувати свого ідеалу. Але якщо хлопчики в цьому віці більше стурбовані фізичною силою, то дівчаток більше турбує надмірна вага і високий зріст. У результаті багато нормальні і навіть стрункі дівчата намагаються схуднути. Подібна заклопотаність своєю вагою в екстремальних випадках може призвести до порушень харчової поведінки, таким, як анорексія або булімія.
Біологічні зміни, з якими стикаються підлітки, мають безпосереднє відношення до теми зрілої статевої ідентичності, що включає в себе вираз сексуальних потреб і почуттів і прийняття або відкидання статевих ролей.
Статеві ролі і стереотипи починають складатися задовго до настання юності. Аж до кінця середнього дитинства діти підтримують стосунки в основному з групами однолітків з ними статі, причому ці відносини сексуально нейтральні. З досягненням пубертату викликані дозріванням зміни в організмі підлітків пробуджують у них новий інтерес до представників протилежної статі, і викликають потребу в інтеграції сексуальності з іншими аспектами особистості. У юності молоді люди починають вступати у відносини, в яких секс грає центральну роль.
Розвиток статевого дозрівання і сексуальної поведінки, включаючи мастурбацію і способи прояви сексуальності, у хлопчиків і дівчаток протікає по-різному. Дівчатка-підлітки присвячують більше часу фантазій на тему романтичних відносин; хлопчики, щоб дати вихід своїм сексуальним імпульсам, частіше використовують мастурбацію. Але як мастурбація, так і фантазії на сексуальні теми широко поширені серед обох статей.
Мастурбація, хоча і є нормою, а не патологією, зазвичай є всього лише тимчасовою заміною статевого акту до моменту вступу в статевий зв'язок. Тут між статями знову-таки є деякі розбіжності. Юнаки вступають у статеві відносини раніше і ставляться до них трохи інакше. Перша зв'язок юнаки частіше за все відбувається з випадковою партнеркою, і вони отримують більше соціальне схвалення за втрату невинності, ніж дівчата. Юнаки також намагаються повторити свій досвід незабаром після першої проби, частіше розповідають про свої сексуальні "подвиги" і рідше, ніж дівчата, відчувають провину.
На сексуальну поведінку юнаків і дівчат впливають такі фактори, як психологічна конституція, сімейні відносини, біологічне дозрівання і рівень освіти. Залежно від цих факторів перший статевий контакт відбувається пізніше або раніше.
Фізичне перетворення дитини в дорослого вимагає також і розширення можливостей мислення. У підлітковому і юнацькому віці людина починає краще усвідомлює сенс абстрактних понять і вчиться ними оперувати. Підлітки починають розуміти, що у кожної людини повинні бути права і почуття власної гідності. З свідомістю цього в нього загострюється почуття справедливості і сумління.
Психічні особливості підлітка відрізняються від психічних особливостей і процесів як дітей, так і дорослих. Характерні риси підлітків - допитливість розуму і жадібне прагнення до пізнання, широта інтересів, що сполучаються, однак, з розкиданістю, відсутністю системи в набутті знань. Свої розумові якості підлітки зазвичай спрямовують на ті види діяльності, які їх найбільше цікавлять.
Підлітковий вік характеризується вираженою емоційною нестійкістю, різкими коливаннями настрою, різкими коливаннями настрою, швидкими переходами від екзальтації до субдепресивний стан. Бурхливі афективні реакції, особливо часто виникають у відповідь на зауваження про зовнішність підлітка або при спробі "ущемити" його самостійність, часто здаються дорослим неадекватними.
Пік емоційної нестійкості у хлопчиків припадає на 11-13 років, у дівчаток - на 13-15 років. У старшому підлітковому віці фон настрою стає більш стійким, емоційні реакції - більш диференційованими. Бурхливі афективні спалахи нерідко змінюються підкресленою зовнішнім спокоєм, іронічним ставленням до оточуючих. Також для підліткового віку характерно поперемінне прояв полярних якостей особистості: самовпевненість часто змінюється невпевненістю в собі, потреба у спілкуванні - бажанням усамітнитися, розв'язність сусідить з сором'язливістю, а мрійливість і романтичність - з цинізмом. У результаті з підлітками важко і в школі, і вдома. Але дорослим треба пам'ятати, що самому підлітку ще важче. Підлітковий вік - напружений час становлення особистості, час активної соціалізації, коли йде процес входження в доросле життя, засвоєння моральних норм і цінностей, корисних навичок і знань, складних соціальних ролей, які доведеться виконувати у майбутньому.
У період отроцтва надзвичайно зростає значення груп однолітків. Підлітки шукають підтримки в інших, щоб впоратися зі своїми проблемами, і в основному цими іншими виявляються такі ж підлітки, як і вони самі. Коло ровесників грає головну роль у розвитку соціальних навичок підлітка. Характерні для тінейджерів рівні відносини допомагають виробленню позитивних реакцій на різні кризові ситуації, з якими стикаються молоді люди. Розвиток соціальної компетентності базується, частково, на здатності підлітка до порівнянь. Ці порівняння дають йому можливість сформувати свою ідентичність, а також виявити і оцінити характерні риси інших. На підставі цих оцінок підлітки вибирають друзів і визначають своє ставлення до різних груп і компаніям, що є частиною оточення однолітків. Крім того, тінейджер користується соціальним порівнянням, щоб оцінити свої здібності, форми поведінки, зовнішність, загальне почуття Я при зіставленні з іншими, що має величезне значення, тому що підліткові необхідно знайти себе на строкатій «арені рівних», що включає безліч людей різних типів. У цей час підлітки зосереджують свою увагу на тому, як вони виглядають, і на властивостях особистості, які роблять їх популярними, наприклад, почутті гумору або дружелюбність. Цей процес тягне за собою появу широкого кола знайомств. Цим відносинам бракує інтимності, але це не означає, що підлітки не здатні на тривалі, глибокі відносини. Тінейджери схильні вибирати друзів по спільності інтересів і занять, рівності відносин, відданості і зобов'язань, вказуючи на зраду як на основну причину розриву дружби. У міру поглиблення і зміцнення дружніх відносин підлітки все частіше звертаються з найрізноманітніших питань до близьких друзів, а не до батьків, хоча з таких питань, як освіта, фінанси і планування кар'єри вони як і раніше шукають поради у батьків.
У період отроцтва - час значних і часто драматичних змін для підлітка - змінюється і сім'я як соціальна система. Одночасно змінюється і характер можна колінної комунікації.
Сім'я дуже сильно впливає на підлітка, навіть якщо колишні хороші відносини можуть ставати в ряді випадків натягнутими. Конфліктів між підлітками та їх сім'ями значно менше, ніж прийнято вважати. Більшість конфліктів виникає за такими пересічним проблем, як робота по дому, зовнішній вигляд і поведінка за столом. Сім'ям важливо розуміти, що якщо вони зможуть зберегти комунікацію і спільні погляди з дітьми протягом отроцтва, вони успішно подолають труднощі цього періоду.
Протягом отроцтва батьки як і раніше впливають не тільки на думку підлітків, але і на поведінку, хоча вплив матерів і батьків дещо різниться. Батьки схильні заохочувати інтелектуальний розвиток дитини і часто включаються до вирішення проблем і сімейні дискусії. Взаємодія підлітків і матерів набагато складніше. Вони стикаються в таких областях, як домашні обов'язки, навчання, дисципліна, дозвілля. Все це може стати причиною більшої конфліктності, однак створює і велику в порівнянні з батьками емоційну близькості. Великий вплив на підлітків роблять також стилі батьківської поведінки, динаміка сімей та сімейних союзи. Хоча союзи між окремими членами сім'ї природні і нешкідливі, важливо, щоб батьки виступали єдиним фронтом і дотримувалися чітку межу між собою і дітьми, в іншому випадку це може спричинити за собою проблеми і для тих, і для інших.
У підлітковому віці завершується формування складної системи соціальних установок. Також в обох статей можна виявити акцентуації характерів. У цьому ж віці присутній і виражена полоролевая диференціація, тобто розвиненість форм жіночого і чоловічого поведінки у юнаків та дівчат. Вони знають, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, їх рольова поведінка є досить гнучким. Підлітковий період - пора першого кохання, виникнення інтимних емоційних відносин між юнаками і дівчатами формує особистісні якості вірності, прихильності, особистої відповідальності за долю близької людини.
Процес формування особистості триває і за межами школи, до закінчення якої більшість підлітків вже робить свій професійний вибір. Проте багато з того, що людина як особистість набуває в шкільні роки, залишається з ним на все життя і значною мірою визначає її долю.
Хоча основними в період юності є фізичне дозрівання і адаптація до сексуальності, в цей період відбуваються також і важливі зміни в мисленні та поведінці. У підлітків з'являється абстрактне мислення, зростає здатність планувати і передбачати. Підлітки набувають схильність до самоаналізу і самокритики, що призводить до появи у них нової форми егоцентризму. Крім того, підлітки здатні розмірковувати на високому моральному рівні, можуть розглядати свою поведінку у минулому, інтегрувати його з реальністю і подумки переноситися у власне майбутнє.
Щоб задовольняти новим вимогам дорослого життя, підліткам доводиться використовувати все, нього він навчився за все своє минуле життя. Зокрема, підлітку доводиться засвоювати дорослі ролі. Це досить складно, тому що доводиться перебудовувати свої відносини з батьками, однолітками, і ця перебудова не завжди відбувається гладко.
V етап: рання зрілість (від 20-ти до 40 років).
Рання зрілість - це той період, коли ми здатні досягти піку фізичної діяльності. Після 30ти років фізичні можливості людини починають повільно, але помітно йти на спад, хоча до 40 років рівень фізичних можливостей дорослих продовжують залишатися надзвичайно високим.
Фізичний розвиток у ранній зрілості зазвичай тягне за собою більш зрілі форми сексуальної поведінки і сексуальних відносин, ніж у юності. Крім цього, в цей період репродуктивність обох статей перебуває на піку свого розвитку.
Когнітивний розвиток, за даними досліджень, не закінчується разом з юністю, хоча немає цілковитої згоди у питанні про те, які здібності дорослих змінюються і яким чином. Розвиток діалектичного мислення, відповідальності і обов'язковості, гнучке використання інтелекту і розвиваються смислові системи - тільки деякі з описаних когнітивних досягнень, характерних для ранньої зрілості.
Розвиток дорослої людини можна описати в контексті трьох самостійних систем, які співвідносяться з різними аспектами його Я. Вони включають розвиток особистого Я, Я як члена сім'ї (доросла дитина, чоловік (дружина) або батько) і Я як працівника. Всі ці системи взаємопов'язані і зазнають зміни як під впливом різних подій і обставин, так і в результаті взаємодії з більш широким соціальним оточенням.
Згідно Еріксону, найважливіше завдання, встає перед людиною в юності і ранньої зрілості - встановлення своєї ідентичності в близьких відносинах з іншими людьми та трудової діяльності. Формування ідентичності - безперервний процес. Дорослі повинні структурувати і переструктурувати свою особисту, професійну і сімейну ідентичності тісно пов'язаний розвиток близькості з друзями і, в кінцевому підсумку, з чоловіком або з дружиною. Близькість є вирішальним чинником у встановленні приносять задоволення любовних відносин. Ті, хто нездатний сформувати близькі відносини в період ранньої зрілості, можуть відчувати чималі труднощі в соціальній адаптації і страждати від почуття самотності, пригніченості й підозрілості.
Важливим контекстом розвитку дорослих є сім'ї. Хоча родина
зазвичай вважається володінням жінки, чоловіки теж вважають свої сімейні ролі важливими щодо формування своєї ідентичності та забезпечення емоційного єдності.
Робота може визначати наш соціальний статус, рівень доходів, престиж, розпорядок дня, наші соціальні контакти і можливості особистого розвитку. Для людини робота означає або просто спосіб заробляння грошей, або щось більше, що допомагає розвиватися. Велике значення в цьому випадку відіграють дружні стосунки з колегами.
Більшість дорослих, будь вони перебувають у шлюбі або що обрали холосту життя, прагнуть до близьких стосунків з іншою людиною. Близькість - невід'ємна частина стійкою, що приносить задоволення емоційного зв'язку, є основою любові. Згідно з 3-компонентної теорії любові Стернберга, любов має 3 складові:
1. Інтимність, почуття близькості, яке виявляється в любовних відносинах. Близькість має декілька різних проявів. Нам хочеться зробити життя улюблених краще, ми щиро їм симпатизуємо і знаходимося на верху блаженства, коли вони поруч. Ми розраховуємо, що вони підтримають нас у важку хвилину, і намагаємося показати їм, що готові зробити те ж саме. У нас спільні інтереси і заняття, ми ділимося з ними своїми речами, думками і почуттями.
2. Пристрасть - відноситься до таких видів порушення, які призводять до фізичного потягу і сексуальної поведінки у стосунках. Статеві потреби тут дуже важливі, але не є єдиним видом наявних мотиваційних потреб. Іноді близькість викликає пристрасть, а в інших випадках пристрасть передує близькості; іноді пристрасть не супроводжується близькістю, а близькість - пристрастю.
3. Рішення / зобов'язання - ця складова має короткочасний і довгостроковий аспекти. Короткочасний аспект відбивається в рішенні про те, що конкретна людина кохає іншого; довготривалий аспект - у зобов'язанні зберігати цю любов.
Вид любові
Компонент
Інтимність
Пристрасть
Рішення / зобов 'язання
Симпатія
+
-
-
Пристрасна любов
-
+
-
Придумана любов
-
-
+
Романтичне кохання
+
+
-
Любов-товариство
+
-
+
Сліпа любов
-
+
+
Досконала любов
+
+
+
Близькість може руйнуватися негативними почуттями, особливо гнівом і роздратуванням. Крім того, близькості заважає страх бути відкинутим, відсутність щирості, випадковий секс, придумана любовна гра і садистичні правдивість.
Процес утворення пари - звичайне явище у житті дорослої людини, який часто закінчується вступом у шлюб. Вибір шлюбного партнера може бути обумовлений різними причинами: потягом до батьків протилежної статі, потягом до кого-то, чиї якості доповнюють власні якості людини. Само собою, що самим бажаним є той вибір, в основі якого ляже ретельний аналіз переваг та недоліків потенційного чоловіка, вироблений у процесі залицяння.
Парам, початківцям спільне життя після весілля, доводиться вирішувати завдання визначення своїх ролей, не покладаючись при цьому на соціальні установки. Молодята повинні пристосуватися до своїх различающимся потребам в незалежності і єдності, розумно розподілити між собою домашні обов'язки, навчитися поважати індивідуальність один одного і виходити з конфліктних ситуацій
Якщо ж люди просто вирішили жити разом, співжиття може бути, а
може не бути схожим на шлюбні відносини - в залежності від конкретної пари. У принципі, неоформлене в установленому порядку спільне життя породжує проблеми, подібні до тих, які виникають у молодят плюс осуд з боку суспільства.
Але є і люди, що вибирають самотній спосіб життя, прагнучи до більшої автономії і свободи. Ті ж, хто залишається один після припинення тривалих близьких відносин, розлучення або смерть чоловіка (дружини), часто відчувають емоційне потрясіння і довго не можуть оговтатися.
У ранній зрілості багато людей стають батьками. Батьківство вимагає нових ролей та обов'язків з боку подружжя, покладає на них відповідальність і наділяє новим соціальним статусом. На відміну від подружніх відносин, людина найчастіше продовжує виконувати роль і обов'язки батьків навіть тоді, коли обставини життя змінюються.
Поява дитини стає причиною багатьох стресів і труднощів. Часто після народження дитини в сім'ях починаються конфлікти та суперечки. Крім того, задоволення запитів зростаючих дітей може стати для батьків важким завданням. Особливо важко доводиться батькам, які виховують дітей самі. Багато батьки-одинаки відчувають ті ж труднощі, що й матері-одиначки. Батькам-одинакам буває важко зберегти коло своїх друзів і отримати емоційну підтримку. Це є для них ще більшою стресовою ситуацією.
Професійний цикл людини починається з набуття життєвого досвіду, що веде до вибору професії, триває весь час, протягом якого людина займається обраним справою і припиняється з виходом на пенсію. Цей цикл може супроводжуватися низкою позитивних і негативних подій, що впливають професійну кар'єру людини. На вибір людиною професійної кар'єри впливає безліч різних чинників; цей процес починається ще в дитинстві. Для успішного входження в професію необхідно, щоб людина змогла перетворити свої ідеалістичні мрії в реалістичні цілі. Дуже важлива тут роль наставника, який допомагає молодим працівникам у придбанні майстерності та впевненості в собі. Після того, як працівники адаптуються в своєму професійному середовищі, вони вступаю в період збереження досягнутого, протягом якого займають міцне професійне становище, а іноді роблять кар'єру.
Однією з головних проблем ранньої зрілості є успішне поєднання роботи та сімейних обов'язків, що вдається не кожному. Ті ж, кому це вдається, досягає більшої гармонії на шляху особистісного розвитку.
VІ етап: середня зрілість (від 40 до 60ти років).
Тривалість цього етапу може змінюватися в залежності від того, як конкретна людина реагує на різноманітні соціальні, фізичні та психологічні ознаки його настання. Середина життя - це той час, коли люди критично оцінюють та аналізують своє життя.
Найбільш очевидні зміни, пов'язані з настанням середнього віку - це зміни фізичні. Саме в середньому віці люди одержують недвозначні нагадування про те, що їхнє тіло старіє.
Функціонування організму, інтелекту й особистості в середньому віці поєднує в собі елементи постійності і змін. Фізичні здібності людини досягають у своєму розвитку плато, з'являються перші ознаки старіння. Окремі фізичні функції починають погіршуватися (наприклад, гострота слуху і зору знижується), хоча це відбувається не дуже помітно. У середньому віці починають відбуватися зміни структури і функцій внутрішніх органів і систем організму. Сповільнюється функціонування нервової системи, особливо після 50ти років. Скелет втрачає колишню гнучкість і кілька стискається. Шкіра і м'язи починають втрачати еластичність, відмічається тенденція до накопичення підшкірного жиру.
Найбільш драматичним морфо-функціональним зміною для
жінок є менопауза - подія, як правило, що несе за собою фізичні та психологічні наслідки. Менопауза знаменує собою закінчення дітородного періоду життя жінки. Вона зазвичай наступає у віці від 48 до 51го року. При цьому відбуваються певні фізичні та емоційні зміни. Іноді, щоб послабити небажані наслідки менопаузи, вдаються до замісної гормональної терапії.
В організмі чоловіків зміни відбуваються більш плавно. Тут також спостерігається ряд фізичних і психологічних змін.
Як правило, зміни в організмі людини середнього віку відбиваються і на його сексуальної активності. І чоловіки, і жінки в цьому віці проявляють меншу сексуальну активність. Багато людей цього віку змінюють своє уявлення про сексуальність. Обійми, тримання за руку, дотики і погладжування мають тепер набувають для них важливіше значення, ніж безпосередньо статевий акт.
Середній вік - це період, коли людину починають по-справжньому турбувати різні хвороби. І чоловіки, і жінки середніх років частіше, ніж люди більш молодого віку, страждають від серцево-судинних захворювань, раку, діабету і хвороб органів дихання. Проблеми зі здоров'ям приймають особливо гострий характер у тих, хто курить, зловживає спиртними напоями чи вживає наркотики. Крім того, на фізичний стан організму впливають стресові ситуації, хоча багато чого залежить від ставлення до них самої людини.
Середній вік відрізняється також і низкою змін у пізнавальній діяльності. Деякі дослідники поділяють інтелект на дві групи: текучий, що досягає піку свого розвитку в період юності, а потім поступово знижується, і кристалізований, який з віком підвищується.
При розгляді подій зрілості більшість теорій звертаються до зміни ролей, переломним віх і завданням розвитку. Для середньої зрілості характерні свої завдання, вираз яких по-різному для чоловіків і жінок.
Чоловіки схильні реагувати на досягнення середини життя індивідуально, але все-таки в рамках якоїсь загальної схеми. Більшість чоловіків відчували зобов'язання як по відношенню до сім'ї, так і по відношенню до роботи. Більша частина чоловіків до цього віку вже виробила звичний спосіб життя, який допомагав їм справлятися зі своїми турботами і проблемами. Багато чоловіків стикалися з однаковими проблемами: турбота про старіючих і залежних батьків, складнощі з дітьми-підлітками, звикання до обмежень, визнання своєї фізичної уразливості.
Жінки традиційно більшою мірою визначають себе в рамках сімейного циклу, ніж виходячи з свого становища в професійному циклі. Крім того, жінки сильніше, ніж чоловіки, реагують на старіння.
На всьому протязі середнього віку для представників обох статей особливе значення набуває зв'язок між людьми, ключовими елементами в якій є відносини в родині і з друзями. Люди середнього віку грають роль сполучної ланки між молодшим і старшим поколінням. У середньому віці також відбувається перевизначення у відносинах між батьками та дітьми. Не викликає сумнівів, що процес відпускання дітей у доросле життя є для батьків періодом переходу в новий стан. У батьків, особливо у матерів, з'являється більше вільного часу. Але після того, як батьки відпустять від себе свого найменшого дитини, вони повинні перейти на інші ролі та інтереси, тому що дорослі діти відчувають необхідність віддалитися, принаймні, на час, від батьків, перш ніж вони будуть в змозі більш реалістично дивитися на своїх батьків.
Крім того, ставлення дорослих доньок до батьків відрізняється від ставлення дорослих синів. Дочки значно частіше, ніж сини, доглядають за своїми батьками.
Багато людей середнього віку виявляються в додатковій ролі бабусь і дідусів. Для більшості з них виконання цієї ролі є діяльністю, що приносить глибоке задоволення.
В середині життя, коли істотно змінюється характер сімейних відносин, чимало людей більше покладається на друзів, ніж на членів сім'ї. З юності і до кінця середнього віку люди схильні при виборі друзів користуватися приблизно одними й тими ж критеріями. На цьому етапі люди більше цінують індивідуальні, неповторні сторони особистості своїх друзів.
Людям середнього віку часто доводиться налагоджувати життя у сім'ях,
перебувають у перехідному стані, який є результатом розлучення і повторного шлюбу. Сім'ї з дітьми від попереднього шлюбу вимагають і від дітей, і від дорослих серйозних кроків на зустріч один одному.
Середній вік є також періодом професійної наступності і змін. Багато людей в середині життя оцінюють свою професійну кар'єру, щоб побачити, чого їм вдалося досягти і чи слід їм змінити свої цілі. Часто така переоцінка призводить до змін у кар'єрі. Іноді люди в цьому віці втрачають роботу, що призводить до сильних стресів.
VІІ період: пізня зрілість (60 років і старше).
Пізня зрілість по праву займає важливе місце в житті людини. З періодом старості пов'язані багато стереотипів і спотворені уявлення, як позитивні, так і негативні. "Старики" - це не однорідна група. Їх можна розділити на кілька підгруп.
1. Передстаречому період: 60-69 років. Це десятиліття знаменує собою важливий перехідний період. Перейшовши 60-річний рубіж, багато людей повинні почати пристосовуватися до нової рольової структурі, намагаючись справитися з втратами і скористатися вигодами цього десятиліття. У цьому віці часто скорочуються доходи, а друзів і колег стає все менше. Фізична сила в цьому віці дещо спадає, і для осіб, які працюють на виробництві, це може виявитися серйозною проблемою. Однак і серед переступили 60-річний рубіж є люди, які можуть похвалитися надлишком енергії.
2. Старечий період: 70-79 років. На це етапі старості відбуваються великі зміни, ніж за попередні два десятиліття. Після 70-ти років багато стикаються із втратами та хворобами; вмирають все більше друзів і рідних. Крім цього, багатьом людям у цьому віці доводиться стикатися і з зменшенням своєї участі у формальних організаціях. У цей час проблеми зі здоров'ям від їм все більше клопоту. І у чоловіків, і у жінок часто спостерігається зниження сексуальної активності. У багатьох випадках це відбувається в результаті втрати сексуального партнера. Але незважаючи на перенесені втрати, далеко не всі люди цього віку стають безпорадними інвалідами.
3. Позднестарческій період: 80-89 років. Більшості 80-тилетних людей стає важче, ніж раніше, пристосовуватися до навколишнього світу і взаємодіяти з ним. Багатьом з них потрібні більш прості умови життя, з мінімумом побутових проблем, що поєднують можливість самоти і вплив зовнішніх стимулів. У цьому віці більшість людей не в змозі підтримувати соціальні та культурні контакти без сторонньої допомоги. Багато хто, хоча і не всі, 85-тирічні люди відрізняються слабким здоров'ям.
4. Дряхлості: 90-99 років. Про цю групу наука має найменшою кількістю даних. Незважаючи на те, що проблеми зі здоров'ям усе поглиблюються, 90-річні знаходять собі нові заняття, що дозволяють їм використовувати свої можливості найкращим чином.
Проблеми та можливості у всіх перерахованих вище груп свої. Але є й загальні сторони, наприклад, фізичні аспекти.
Старіння - процес універсальний і неминучий. Йому піддаються всі тілесні органи і системи організму, навіть при оптимальних генетичних і середовищних умовах. Протягом пізньої зрілості організм зазнає низку змін. Зокрема, ці зміни стосуються зовнішність людини, його органи чуття, м'язи, кістки і рухливість, а також внутрішні органи.
Сивина, в'яне шкіра, зміна постави та поглиблення зморшок - зрадницькі ознаки процесу старіння. Шкіра стає менш еластичною, більш зморшкуватою, сухий і тонкою. Перш зморшки формувалися конкретними м'язами. У старості вони викликаються також втратою підшкірної жирової тканини. Можливо і збільшення кількості бородавок на тілі, обличчі і шкірі голови, виникнення крихітних синців і пігментних плям. Деякі з цих змін зовнішності - результат нормального процесу старіння, тоді як інші мають явно генетичну природу.
Почуття людини зазвичай слабшають в міру його старіння. Дуже поширене явище - погіршення слуху, особливо у чоловіків. Також у літніх часто знижується гострота зору і нюху. Смакові відчуття ж майже не змінюються.
У процесі старіння відбувається зниження м'язової маси, що може призвести до зниження ваги. Кістки стають порожніми, крихкими і неміцними; в старечому віці зростає ймовірність переломів. Робота м'язів сповільнюється. Кровоносні судини втрачають свою еластичність. У результаті можуть виникнути різні захворювання.
Проблеми зі здоров'ям, що виникають у старості, часто носять хронічний характер. Найчастіше у людей похилого віку зустрічається артрит, захворювання серцево-судинної системи, гіпертонія. Нові проблеми зі здоров'ям в значній мірі відображають зниження здатності організму справлятися зі стресом, включаючи стрес, пов'язаний з хворобою. Іноді слабке здоров'я в старості може бути наслідком убогого або неправильного харчування, тому людям цього віку потрібно узгоджена дієта.
Багато людей схильні вважати, що розум людей похилого віку слабшає. Це не завжди так. Більшість розумових навичок старінням не зачіпається, хоча може зменшуватися швидкість виконання розумових і фізичних операцій. Але подібні зміни можна віднести на рахунок погіршення здоров'я, соціальної ізоляції, браку освіти, слабкості мотивації. Крім того, в старості спостерігаються деякі погіршення вторинної пам'яті, особливо в частині запам'ятовування нової інформації. Процеси навчання, сенсорна, первинна і пам'ять на віддалені події в старості не зачіпається. Що ж стосується старечого недоумства, то воно часто викликається хворобами, такими, як хвороба Альцгеймера або ін органічними ураженнями мозку.
Крім фізичних змін, в старості відбуваються і психосоціальні зміни. Старість, як і попередні стадії життя, складається з послідовних змін статусу, включаючи власне настання старості, вихід на пенсію і часто - вдівство. Старечі немочі і проблеми, пов'язані з організацією життєвого середовища, лягають важким психологічним тягарем на багатьох людей похилого віку. Літнім людям доводиться змінювати свою Я-концепцію у міру того, як вони втрачають колишню автономію і стають більш залежними від інших у задоволенні своїх повсякденних потреб. Одні пристосовуються до цього легко, інші не можуть пристосуватися. Оцінка людиною свого фізичного стану часто є показником його психологічного благополуччя. Старіючи, люди починають виходити з того, скільки їм залишилося жити.
Одна з центральних завдань розвитку в похилому віці пов'язана з тим, що до кінця життя люди повинні відмовитися від старих зв'язків і поступитися місцем іншим. Люди похилого віку також відчувають потребу проводити багато часу в роздумах про те, як пройшла їхнє життя, і в спробах оцінити те, що вони залишать після себе людям.
Старіння може по-різному позначатися на чоловіках і жінках. Чоловіки зазвичай стають більш пасивними і дозволяють собі проявляти риси характеру, більш властиві жінкам, у той час як літні жінки стають більш агресивними, практичними і владними. Але індивідуальна реакція на старіння може визначати як ступінь подальшого пристосування до нього, так і особливості розвитку особистості в похилому віці.
Значною зміною статусу в пізньої зрілості є видалення від справ. Реакція на вихід у відставку або на пенсію залежить від таких факторів, як бажання залишити роботу, здоров'я, фінансове становище і ставлення колег. Пристосування до виходу на пенсію часто проходить легше, якщо людина планував свій догляд.
Зміни статусу також на сімейних та особистих відносинах, коли старі звикають до припинення виховної діяльності в сім'ї, до ролей дідусів (бабусь), прадідусів (прабабусь), до здійснення догляду за хворим чоловіком (дружиною). Такі події, як втрата чоловіка (дружини) і близьких людей у ​​старості можуть викликати сильний стрес. Багато літніх людей, залишившись на самоті, страждають від цього самотності і нав'язаної їм долею незалежності.
Смерть - останнє критичне подія в житті людини. На фізіологічному рівні смерть являє собою незворотне припинення всіх життєвих функцій. На психологічному рівні вона має особисту значимість і особисте значення для самого вмираючого і для його рідних і близьких. Померти - значить, припинити відчувати, залишити улюблених людей, залишити незакінчені справи і піти в невідоме.
Згідно психоаналітичним дослідженням, для людей нормально боятися смерті. У цілому смерті менше всього бояться люди похилого віку і люди, що мають мету в житті. Дожили до похилого віку лякає не стільки смерть, скільки можливість тривалого й болісного вмирання.
Глава 2. Роль сім'ї у становленні особистості
2.1. Фактори, що впливають на розвиток особистості.
Термін "розвиток" вказує на зміни, які з часом відбуваються в будові тіла, мисленні або поведінці людини в результаті біологічних процесів в організмі і впливу навколишнього середовища.
Всі живі організми розвиваються відповідно до їх генетичним кодом, чи планом. Психологи, кажучи про процес розвитку у зв'язку з генетичним планом, користуються терміном "дозрівання". Процес дозрівання складається з послідовності запрограмованих змін не тільки зовнішнього вигляду організму, але і його складності, інтеграції, організації та функції. Неправильне харчування або хвороба можуть уповільнити дозрівання, але це не означає, що правильне харчування, гарне здоров'я і навіть спеціально предпринимаемая стимуляція і навчання мають його прискорити.
Дозрівання органів тіла і моторних здібностей йде з різною швидкістю. Кожен орган або здатність зазвичай має свою точку оптимальної зрілості. Термін "зростання", як правило, означає збільшення розміру, функціональних можливостей або складнощів до такої точки. Термін "старіння" відноситься до біологічних змін, що відбуваються після проходження точки оптимальної зрілості. При цьому процеси старіння не обов'язково передбачають спад активності або зношування організму. Так само, як старіння підвищує якість деяких вин, воно може підвищувати людську розсудливість і проникливість. Крім того, слід зауважити, що старіння деяких тканин організму починається вже в підлітковому віці і навіть у дитинстві.
Кожна мить ми піддаємося впливу навколишнього середовища. Світло, звук, тепло, їжа і багато чого іншого може служити задоволенню основних біологічних і психологічних потреб, заподіювати серйозну шкоду, привертати увагу або ставати компонентами навчання. Деякі впливи середовища носять тимчасовий характер. Однак багато інших середовищні впливи можуть бути постійними. Середовищні впливи можуть затримувати або стимулювати ріст організму, породжувати стійку тривогу або сприяти формуванню складних навичок.
Соціалізація - це загальний процес, завдяки якому людина стає членом соціальної групи: родини, громади, роду. Соціалізація включає засвоєння всіх установок, думок, звичаїв, життєвих цінностей, ролей та очікувань конкретної соціальної групи. Цей процес триває все життя, допомагаючи людям знайти душевний комфорт і відчувати себе повноправними членами суспільства або якоїсь культурної групи всередині цього суспільства.
2.2. Сім'я як основний чинник, що впливає на становлення особистості.
Серед різних соціальних факторів, що впливають на становлення особистості, одним з найважливіших є сім'я. Традиційно родина - головний інститут виховання. Те, що людина набуває в сім'ї, він зберігає протягом усього подальшого життя. Важливість сім'ї обумовлена ​​тим, що в ній людина знаходиться протягом значної частини свого життя. У сім'ї закладаються основи особистості.
У процесі близьких стосунків з матір'ю, батьком, братами, сестрами, дідусями, бабусями та іншими родичами у дитини з перших днів життя починає формуватися структура особистості.
У сім'ї формується особистість не тільки дитини, але і його батьків. Виховання дітей збагачує особистість дорослої людини, посилює його соціальний досвід. Найчастіше це відбувається у батьків несвідомо, але останнім часом стали зустрічатися молоді батьки, свідомо виховують також і себе. На жаль, ця позиція батьків не стала популярною, не дивлячись на те, що вона заслуговує найпильнішої уваги.
У житті кожної людини батьки відіграють велику і відповідальну роль. Вони дають дитині нові зразки поведінки, з їх допомогою він пізнає навколишній світ, їм він наслідує у всіх своїх діях. Ця тенденція дедалі більше посилюється завдяки позитивним емоційним зв'язкам дитини з батьками і його прагненням бути схожим на матір і батька. Коли батьки усвідомлюють цю закономірність і розуміють, що від них багато в чому залежить формування особистості дитини, то вони ведуть себе так, що всі їхні вчинки та поведінку в цілому сприяють формуванню у дитини тих якостей і такого розуміння людських цінностей, які вони хочуть йому передати. Такий процес виховання можна вважати цілком свідомим, тому що постійний контроль за своєю поведінкою, за ставленням до інших людей, увага до організації сімейного життя дозволяє виховувати дітей у найбільш сприятливих умовах, що сприяють їх всебічному і гармонійному розвитку.
Сім'я впливає на особистість дорослих не тільки у зв'язку з вихованням дітей. Велику роль відіграють в сім'ї взаємини між представниками різних поколінь, а також у межах одного і того ж покоління (подружжям, братами, сестрами, дідусями, бабусями). Сім'я як мала соціальна група впливає на своїх членів. Одночасно кожен з них своїми особистими якостями, своєю поведінкою впливає на життя сім'ї. Окремі члени цієї малої групи можуть сприяти формуванню духовних цінностей її членів, впливати на цілі і життєві установки всієї родини.
Всі етапи розвитку вимагають від людини адаптації до нових соціальних умов, що допомагає індивіду збагачуватися новим досвідом, ставати соціально більш зрілим. Багато етапи розвитку сім'ї можна передбачати і навіть підготуватися до них. Проте в житті бувають такі ситуації, які не піддаються передбаченню, тому що виникають миттєво, як би стихійно, наприклад, важка хвороба когось з членів сім'ї, народження хворої дитини, смерть близької людини, неприємності на роботі і т.п. Подібні явища також вимагають від членів сім'ї адаптації, тому що їм доводиться вишукувати нові методи взаємин. Подолання кризової ситуації найчастіше підсилює згуртованість людей. Проте буває, що така ситуація стає поворотним пунктом у житті сім'ї, призводить до її розпаду, дезорганізує її життя.
Сім'я має величезне значення для розвитку особистості. Діти, позбавлені можливості безпосередньо і постійно брати участь в житті малої групи, що складається з рідних і близьких їм людей, багато втрачають. Особливо це помітно у маленьких дітей, що живуть поза сім'єю - у дитбудинках та інших установах цього типу. Розвиток особистості цих дітей нерідко протікає іншим шляхом, ніж у дітей, які виховуються в сім'ї. Розумове і соціальний розвиток цих дітей часом запізнюється, а емоційне - загальмовується. Те ж саме може відбуватися з дорослою людиною, тому що недолік постійних особистих контактів є суттю самотності, стає джерелом багатьох негативних явищ і служить причиною серйозних особистісних порушень.
Відомо, що на поведінку багатьох людей впливає присутність інших осіб. Багато індивіди ведуть себе в присутності інших людей інакше, ніж тоді, коли залишаються одні. Причому якщо людина відчуває доброзичливе, добре ставлення присутніх, то у нього найчастіше з'являється певний стимул до таких дій, які викличуть схвалення оточуючих його людей і допоможуть йому стати в кращому світлі. Якщо ж людина відчуває недоброзичливе ставлення, то в нього з'являється опір, що виявляється самими різними способами. Добре вихована людина долає цей протест усвідомленим зусиллям.
У малій групі, де панують дружні взаємини, колектив робить досить сильний вплив на індивіда. Це особливо проявляється у формуванні духовних цінностей, норм і зразків поведінки, стилю взаємин між людьми. Завдяки своїм особливостям сім'я як мала група створює своїм членам такі умови для емоційних потреб, які, допомагаючи людині відчувати свою приналежність до суспільства, підсилюють відчуття його безпеки і спокою, викликають бажання надавати допомогу і підтримку іншим людям.
Сім'я має свою структуру, визначену соціальними ролями її членів: чоловіка і дружини, батька і матері, сина і дочки, сестри і брата, дідуся і бабусі. На основі цих ролей складаються міжособистісні відносини в родині. Ступінь участі людини в житті сім'ї може бути найрізноманітнішою, і залежно від цього сім'я може робити на людину більше чи менший вплив.
Сім'я відіграє колосальну роль в житті та діяльності суспільства. Функції сім'ї можна розглядати як з позиції реалізації цілей суспільства, так і з позиції виконання своїх обов'язків по відношенню до суспільства. Сім'я як мікроструктура задовольняє важливі соціальні потреби і
виконує важливі соціальні функції.
Завдяки своєї репродуктивної функції сім'я є джерелом продовження людського життя. Це та соціальна група, яка спочатку формує особистість людини. Сім'я сприяє збільшенню творчих і продуктивних сил суспільства. Сім'я вводить в суспільство його нових членів, передаючи їм мову, звичаї і звичаї, основні зразки поведінки, обов'язкові в даному суспільстві, вводить людину у світ духовних цінностей суспільства, контролює поведінку своїх членів. Соціальні функції сім'ї виявляються не тільки у відношенні дітей, а й стосовно подружжя, тому що життя в шлюбі є процесом, що грає велику роль в житті суспільства. Одна з найголовніших функцій сім'ї - створення умов для розвитку особистості всіх своїх членів. Сім'я задовольняє різні потреби людини. У шлюбі чоловік і дружина знаходять щастя інтимного спілкування. Народження дітей викликає радість не тільки від свідомості продовження свого роду, але і дає можливість впевненіше дивитися в майбутнє. У сім'ї люди піклуються один про одного. Також в сім'ї задовольняються різноманітні потреби людини. У подружнього життя людини найбільш яскраво проявляється почуття любові і взаєморозуміння, визнання, повагу, відчуття безпеки. Проте задоволення своїх потреб пов'язано з виконанням певних функцій сім'ї.
На жаль, сім'ї не завжди виконують свої функції. У таких випадках виникає проблема асоціальної ролі сім'ї. Не виконують своїх функцій сім'ї, які не в змозі забезпечити своїм членам безпеку, необхідні умови побуту і взаємодопомога, якщо в сім'ї неправильно піднесені деякі цінності. Крім того, коли сім'я виховує емоційно незрілих людей з ослабленим почуттям небезпеки, з людськими якостями, далекими від суспільних норм, вона завдає шкоди своєму народу.
Розглядаючи роль сім'ї в житті кожної людини, необхідно також
відзначити її психологічну функцію, тому що саме в сім'ї формуються всі ті
якості особистості, які становлять цінність для суспільства.
Кожна людина протягом свого життя, як правило, є членом двох сімей: батьківської, з якої він походить, і родини, яку він створює сам. На життя в сім'ї батьків припадають періоди приблизно до юнацького віку. У період змужніння людина поступово набуває самостійності. Чим далі, тим більше життєвого, професійного і соціального досвіду накопичує людина, і все більшу роль для нього починає відігравати сім'я.
Для розвитку сім'ї дуже важливим етапом є вступ чоловіки і жінки в подружній союз. Народження первістка відкриває батьківський етап, а після здобуття дітьми самостійності можна говорити про фазу вторинної подружнього життя. Окремим періодам у житті родини відповідають різні відрізки часу і різні потреби. Визначення тривалості окремих періодів життя сім'ї не може через різних термінів вступу партнерів у шлюб. У зв'язку з цим буває досить складно пов'язати розвиток сім'ї з періодами розвитку особистості, проте узгодження насіннєвого і життєвого циклів необхідно.
З точки зору соціальної психології подружжя - особлива група, що складається з двох осіб протилежної статі. Це дві особистості, дві індивідуальності, які вирішили разом провести своє подальше життя. Подружжя взаємно задовольняють емоційні, соціальні, інтимні потреби, допомагають один одному в реалізації особистих цілей, разом прагнуть поліпшити матеріальні умови свого життя, спільно створюють економічну базу сім'ї. Основи сім'ї формуються соціальними позиціями подружжя по відношенню один до одного. Провідна роль в сім'ї зазвичай належить тому чоловікові, який має більший вплив, вміє приймати рішення при виникненні проблем у процесі спільного життя. Зазвичай це чоловік, але в наші дні спостерігається як зсув верховенства в сім'ї у бік жінки, так і рівноправність подружжя. Само собою, що при визначенні сімейних позицій велику роль грають культурні традиції, а також особистісні риси кожного з подружжя. На формування структури, а отже, і на розподіл ролей у сім'ї серйозний вплив роблять зміни, які відбуваються в соціальній мікроструктурі. Розподіл обов'язків у родині пов'язане з тими ролями, які взяли на себе чоловік і дружина.
Після створення сім'ї починається процес взаємного пристосування один до одного. І тут велике значення вміє вміння людей йти на компроміси, проявляти терпимість і стримувати себе в конфліктних ситуаціях. Труднощі, які виникають в сімейному житті, дуже часто стають причиною кризи шлюбу, і в деяких випадках бажана допомога психолога, але в більшості випадків молоді люди справляються самі.
Народження дитини - значна подія в житті подружжя, яке свідчить про вступ сім'ї в новий період розвитку. Це чергове випробування для подружжя. Вони приступають виконання нових соціальних ролей - матері і батька, входження в нову соціальну роль завжди буває важким і вимагає підготовки. У даному випадку такою підготовкою є вагітність. Майбутні батьки поступово у думках і уяві готуються до зміни, яка повинна відбутися у їхньому житті; одночасно вони готують і своє оточення. Їм доводиться серйозно міняти налагоджене життя. У період вагітності у подружжя починають формуватися установки на майбутню дитину. Тут мають значення такі фактори, як бажання або небажання дитини, а також бажання одного з батьків мати дитину певної статі. Все це в подальшому може відбитися на вихованні.
Ролі батьків всеохоплюючі і багатогранні. Батьки несуть відповідальність за вибір дитиною життєвої позиції. Народження дитини та необхідність забезпечення йому умов для розвитку тягнуть за собою певну реорганізацію домашнього життя. Але крім турботи про дітей, ролі батьків поширюються і на формування особистості дитини, світу його думок, почуттів, прагнень, на виховання його власного "Я". Гармонійний розвиток особистості дитини пов'язане не тільки з присутністю і активною діяльністю в родині кожного з батьків, але й узгодженістю їх виховних дій. Розбіжності у виховних методах і міжособистісних відносинах батьків не дають дитині зрозуміти і осмислити, що добре, а що - погано. Крім того, коли згода між батьками порушується, коли найближчі дитині люди особи, які є його опорою, знаходяться у сварці, та до того ж він чує, що це відбувається з причин, що стосуються його, то він не може відчувати себе впевнено і в безпеці . А звідси і дитяча тривога, страхи і навіть невротичні симптоми. Для дитини дуже важливі взаємини між членами сім'ї. І особливо важливо для нього розуміти, як дорослі ставляться до нього.
Характер емоційного ставлення батьків до дитини можна назвати батьківського позицією. Це один з найважливіших факторів, що формують особистість дитини. Існує декілька варіацій цього чинника, від домінування до повної байдужості. І постійне нав'язування контактів, і повна їх відсутність шкідливо дитині. Дуже важливо налагодити контакт з дитиною, щоб згодом можна було говорити про віддачу з боку дитини. До дитини перш за все потрібно підходити без перебільшеною зосередженості уваги, але і без надмірної емоційної дистанції, тобто необхідний контакт вільний, а не напружений або занадто слабкий і випадковий. Мова йде про такий підхід, який можна охарактеризувати як урівноважений, вільний, спрямований до розуму і серця дитини, орієнтований на його дійсні потреби. Це повинен бути підхід, заснований на певній незалежності, в міру категоричний і наполегливий, що є для дитини опорою та авторитетом, а не владним, командним наказом або поступливою, пасивної проханням. Порушення контакту з дитиною проявляються в декількох характерних формах, наприклад, зайвої агресивності або прагненні коригувати поведінку дитини.
З самого раннього віку правильний процес розвитку дитини здійснюється в першу чергу завдяки турботам батьків. Маленька дитина вчиться у своїх батьків мислити, говорити, розуміти і контролювати свої реакції. Завдяки особистісним зразкам, якими є для нього батьки, він вчиться тому, як ставитися до інших членів сім'ї, родичам, знайомим: кого любити, кого уникати, з ким більш-менш вважатися, кому висловлювати свою симпатію чи антипатію, коли стримувати свої реакції. Сім'я готує дитину до майбутнього самостійного життя в суспільстві, передає йому духовні цінності, моральні норми, зразки поведінки, традиції, культуру свого суспільства. Напрямні, узгоджені виховні методи батьків вчать дитину розкутості, в той же час він навчається керувати своїми діями і вчинками згідно з моральними нормами. У дитини формується світ цінностей. У цьому багатосторонньому розвитку батьки своєю поведінкою і власним прикладом надають дитині велику допомогу. Однак деякі батьки можуть утрудняти, гальмувати, навіть порушувати поведінку своїх дітей, сприяючи прояву у нього патологічних рис особистості.
Дитина, яка виховується в сім'ї, де особистісними зразками для нього є батьки, отримує підготовку до подальшим соціальним ролям: жінки або чоловіки, дружини або чоловіка, матері чи батька. Крім того, досить сильним є соціальний тиск. Дітей зазвичай хвалять за поведінку, яка відповідає їхнім підлозі, і засуджують за дії, властиві протилежній статі. Правильне статеве виховання дитини, формування почуття приналежності до своєї статі складають одну з основ подальшого розвитку їх особистості.
У результаті розумного застосування заохочень розвиток заохочень розвиток людини як особистості можна прискорити, зробити більш успішним, ніж використовуючи покарання і заборони. Якщо все ж таки виникає потреба в покаранні, то для посилення виховного ефекту покарання по можливості має йти безпосередньо за заслуговує його провиною. Покарання більш ефективно в тому випадку, якщо провина, за який дитина покараний, доступно йому пояснений. Дуже суворе може викликати у дитини страх або збурити його. Будь-яка фізична вплив формує у дитини переконання, що він теж зможе діяти силою, коли його щось не влаштує.
Поведінка дитини багато в чому залежить від виховання в сім'ї. Дошкільнята, наприклад, часто бачать себе очима дорослих. Т.ч., позитивне чи негативне до нього ставлення з боку дорослих формує його самооцінку. Діти, у яких занижена самооцінка, незадоволені собою. Це відбувається в сім'ях, де батьки часто лають дитини або ставлять перед ним завищені завдання. Крім того, дитина, що бачить, що батьки не ладнають, часто звинувачує в цьому себе, і в результаті самооцінка знову-таки занижується. Така дитина відчуває, що не відповідає бажанням батьків. Існує й інша крайність - завищена самооцінка. Зазвичай це відбувається в родинах, де дитину заохочують по дрібницях, а система покарань дуже м'яка.
Само собою, що діти з неадекватною самооцінкою згодом створюють проблеми і собі, і своїм близьким. Тому з самого початку батьки повинні намагатися формувати у своєї дитини адекватну самооцінку. Тут потрібна гнучка система покарання і похвали. Виключається захоплення і похвала при дитині, рідко даруються подарунки за вчинки, не використовуються вкрай жорсткі покарання.
Крім самооцінки батьки задають і рівень домагань дитини - те, на що він претендує у своїй діяльності та відносинах. Діти з високим рівнем домагань, завищеною самооцінкою і престижною мотивацією розраховують лише на успіх, і у випадку невдачі можуть отримати важку психічну травму. Діти з низьким рівнем домагань і низькою самооцінкою не претендують на багато що ні в майбутньому, ні в сьогоденні. Вони не ставлять перед собою високих цілей і постійно сумніваються у своїх можливостях, швидко миряться з невдачами, але при цьому часто багато чого домагаються.
У кожній родині об'єктивно складається певна, далеко не завжди усвідомлена система виховання. Тут мається на увазі і розуміння цілей виховання, і прийомів виховання, і врахування того, що можна і чого не можна допустити у відношенні дитини. Можуть бути виділені 4 тактики виховання в сім'ї і відповідають їм 4 типи сімейних відносин, які є передумовою і результатом їх виникнення: диктат, опіка, "невтручання" і співробітництво.
Диктат у родині виявляється в систематичному придушенні батьками ініціативи та почуття власної гідності у дітей. Зрозуміло, батьки можуть і повинні пред'являти вимоги своїй дитині, виходячи з цілей виховання, норм моралі, конкретних ситуацій, в яких необхідно приймати педагогічно і морально виправдані рішення. Однак ті з них, які віддають перевагу всім видам дії наказ і насильство, зіштовхуються з опором дитини, який відповідає на натиск, примус, погрози лицемірством, обманом, спалахами гніву, а інколи і відвертою ненавистю. Але навіть якщо опір виявляється зломленим, разом з ним відбувається ломка багатьох якостей особистості: самостійність, почуття власної гідності, ініціативність, віра в себе і свої можливості, все це - гарантія невдалого формування особистості.
Опіка в родині - система відносин, при якій батьки, забезпечуючи своєю працею задоволення всіх потреб дитини, захищають його від будь-яких турбот, зусиль і труднощів, приймаючи їх на себе. Питання про активне формування особистості відходить на другий план. Батьки, по суті, блокують процес серйозної підготовки їх дітей до реальності за порогом рідної хати. Така надмірна турбота про дитину, надмірний контроль за всім його життям, заснований на тісному емоційному контакті, називається гіперопікою. Вона призводить до пасивності, несамостійності, труднощів у спілкуванні. Існує також протилежне поняття - гіпоопека, що припускає під собою поєднання байдужого ставлення батьківського відносини з повною відсутністю контролю. Діти можуть робити все, що їм заманеться. У результаті, подорослішавши, вони стають егоїстичними, цинічними людьми, які не в змозі нікого поважати, самі не заслуговують на повагу, але при цьому як і раніше вимагають виконання всіх своїх забаганок.
Система міжособистісних відносин у родині, яка будується на визнанні можливості і навіть доцільності незалежного існування дорослих від дітей, може породжуватися тактикою "невтручання". При цьому передбачається, що можуть співіснувати два світи: дорослі і діти, і ні тим, ні іншим не слід переходити намічену таким чином лінію. Найчастіше в основі цього типу взаємин лежить пасивність батьків як вихователів.
Співробітництво як тип взаємин у сім'ї передбачає опосередкованість міжособистісних стосунків у сім'ї загальними цілями і завданнями спільної діяльності, її організацією і високими моральними цінностями. Саме в цій ситуації долається егоїстичний індивідуалізм дитини. Сім'я, де провідним типом взаємин є співробітництво, знаходить особливу якість, стає групою високого рівня розвитку - колективом.
Багато батьків з завмиранням серця чекають так званого перехідного віку у своїх дітей. У кого-то цей перехід від дитинства до дорослості відбувається абсолютно непомітно, для кого-то стає справжньою катастрофою. Ще недавно слухняний і спокійна дитина раптом стає "колючим", роздратованим, він раз у раз вступає в конфлікт з оточуючими. Це нерідко викликає непродуману негативну реакцію батьків, вчителів. Їх помилка полягає в тому, що вони намагаються підпорядкувати підлітка своїй волі, а це тільки озлоблює, відштовхує його від дорослих і, що найстрашніше, - ламає зростаючої людини, роблячи його нещирим пристосуванцем або як і раніше слухняним аж до втрати свого "Я" . Підлітковий самостійність виражається в основному в прагненні до емансипації від дорослих, звільнення від їх опіки, контролю. Маючи потребу в батьках, в їх любові і турботі, в їх думці, вони відчувають сильне бажання бути самостійними, рівними з ними. Те, як складуться відносини в цей важкий для обох сторін період і після нього, залежить, головним чином, від стилю виховання, що склався в сім'ї, і можливостей батьків перебудуватися - прийняти почуття дорослості своєї дитини. Існує 3 стилю батьківської поведінки - авторитарний, демократичний і попустительский.
При авторитарному стилі бажання батька - закон для дитини. Такі батьки пригнічують своїх дітей. Вони вимагають від підлітка беззаперечного підпорядкування і не вважають за потрібне пояснювати йому причини своїх вказівок і заборон. Вони жорстко контролюють усі сфери життя підлітка, причому роблять це не завжди коректно. Діти в таких сім'ях зазвичай замикаються, їх спілкування з батьками порушується. Частина підлітків йде на конфлікт, але частіше діти, які ростуть в подібній сім'ї, пристосовуються до стилю сімейних відносин і стають невпевненими у собі, менш самостійними.
Демократичний стиль сімейних відносин є найоптимальнішим для виховання. Демократичні батьки цінують у поведінці підлітка і самостійність, і дисципліну. Вони самі надають йому право бути самостійним у якихось сферах його життя, не обмежуючи прав, одночасно вимагають виконання обов'язків; вони поважають його думку і радяться з ним. Контроль, заснований на теплих почуттях і розумної турботі зазвичай не дуже дратує підлітка, він часто прислухається до поясненням, чому не варто робити одного і варто зробити інше. Формування дорослості за таких обставин відбувається без особливих переживань і конфліктів.
При попустітельское стилі батьки майже не звертають уваги на своїх дітей, ні в чому їх не обмежують, нічого не забороняють. Підлітки з таких сімей часто потрапляють під поганий вплив, можуть підняти руку на своїх батьків, у них майже немає цінностей.
Як би гладко не проходив підлітковий період, конфліктів не уникнути. Конфлікти найчастіше виникають при відношенні батьків до підлітка як до маленької дитини, а також будь-яка дрібниця - від манери підлітка одягатися до питання про годині, до якого йому дозволено перебувати поза домом. Для того, щоб знайти спільну мову з підлітком, потрібно постаратися сприймати його як рівноправного партнера, який просто поки володіє меншим життєвий досвідом, цікавитися його проблемами, вникати у всі виникаючі в його житті складності і допомагати йому. У такому випадку підліток обов'язково відплатить своїм батькам увагою і турботою зі свого боку.
2.3. Вплив неповної сім'ї на становлення особистості.
Неповна сім'я є найбільш проблематичною і вразливою у виховному плані. Її питома вага в числі інших сімей досить високий. На основі статистичних даних можна заявити, що більшість правопорушників - вихідці з неповних сімей. Крім того, атмосфера неповної сім'ї робить більш високим ризик прилучення дітей до алкоголю та зловживанню ім.
Згідно думку Р. Тамотюнене, структура сім'ї впливає на формування ціннісних орієнтацій і трудових установок дітей. "... У робітників, що вийшли з неповних сімей, домінує орієнтація на працю як на можливість стати незалежним, самостійним".
Є дані, що люди з неповних сімей мають менш виражений або негативним досвідом підготовки до сімейного життя, тому ймовірність розпаду шлюбу у вихованців неповних сімей значно вище в порівнянні з тими, хто виховувався у звичайних сім'ях. Неповна сім'я здатна чинити негативний вплив на успішність дітей, їх моральне обличчя, активність, майбутню життєву позицію, підготовку до сімейного життя і т.д.
Обмежені виховні можливості неповної сім'ї породжені чинниками матеріального, педагогічного та морально-психологічного порядку. Турбота про виховання дитини в неповній родині, яка цілком падає на плечі жінки - це, перш за все турбота про створення необхідних матеріально-побутових умов життя. При цьому відмічено, що в разі розпаду шлюбної зв'язку збереження і навіть підвищення для дитини колишнього матеріального рівня жінка нерідко розглядає як питання власного престижу і тому береться за більш важку роботу, знаходячи додатковий приробіток і т.д. Тому цілком природно, що ціннісні орієнтації матерів-одиначок змінюються, основне місце починає займати бажання матеріального благополуччя. Постійна зайнятість матері на виробництві, турботи з ведення домашнього господарства і пов'язані з цим безперервне напруга, утома негативно позначаються на ставленні до дитини, обертаються урізаними можливостями виховання, дефіцитом спілкування, ведуть до нестачі уваги до дитини, його справжнім інтересам і потребам, послаблення контролю за його поведінкою. Більш того, діти в неповних сім'ях часто залишаються взагалі без нагляду, тобто матеріальні і тимчасові проблеми її життєдіяльності нерідко обертаються проблемою бездоглядності дітей з наслідками, що випливають звідси наслідками. Звичайно, несприятливі умови виховання в неповній родині почасти компенсуються значною участю старшого покоління у долі онуків, але очевидно, що ця допомога нездатна повністю компенсувати витрати, що виникають у сім'ї з втратою батька.
Головний фактор, що визначає виховну неповноцінність неповної сім'ї - морально-психологічний. У неповній сім'ї значно частіше виявляються обмеженими відносини між матерями і дітьми-підлітками. Дітям зазвичай однаково дорогі обидва батьки, вони відчувають потребу в любові до них і в рівній мірі мають потребу в ній і з їхнього боку. З точки зору виховання почуттів і їх закріплення в особистості це надзвичайно важливо. Адже батько і мати у вихованні суттєво доповнюють один одного. Кожна людина, маючи вию індивідуальність, приносить із собою в сім'ю неповторне розмаїття почуттів і думок, інтересів і знань, дій і вчинків. І вся ця різноманітна сторона життя в сім'ї порушується при відсутності одного з батьків і ніким і нічим не відшкодується.
Існування неповної сім'ї у цьому обумовлено в основному наступними ознаками: смертю одного з подружжя, щодо широко поширеною позашлюбної народжуваністю, розпадом шлюбів. Що стосується першої причини, то в даний час її питома вага серед інших причин не такий високий. Позашлюбна народжуваність займає більш значне місце в утворенні неповної сім'ї; вона підтримується зростанням позашлюбних зв'язків серед молоді, чому сприяє ослаблення контролю в міських умовах з боку сім'ї і недоробки в області статевого виховання.
Неповна сім'я, що виникає в результаті розлучення, з точки зору її виховного потенціалу є найбільш вразливою. Крім того, для багатьох дітей, які втратили рідного батька, незначною виявляється перспектива придбання іншого в результаті повторного заміжжя матері. Це пов'язано з тим, що лише невелика частина жінок, які мають дітей, вступає в повторні шлюби, а також з тим, що не завжди вітчим для дитини стає справжнім батьком.
Займаючи провідне місце в освіті неповної сім'ї, розлучення в той же час супроводжується цілою низкою обставин, що роблять деформуюче вплив на морально-емоційний розвиток особистості дитини. Перш за все до них відноситься нездорова обстановка в сім'ї, як правило, передує розірвання шлюбу. Її характеризують конфліктні відносини близьких людей - батька і матері. Розпадається шлюб викликає все саме погане в подружжі. Атмосфера взаємної неприязні, ненависті, образ і взаємних звинувачень не може не позначитися на світосприйнятті дитини, її моральних переконаннях, поглядах, установках, ставлення до оточуючих і т. д. Позитивний вплив батьків на дитину в такій ситуації стає скрутним. Батьки виявляються не в силах контролювати вчинки дітей і направляти їх розвиток.
На думку зарубіжних дослідників (Дж. Макдермот, Дж. Валлерштейна та ін), найбільш гострі переживання і відповідні їм наслідки розлучення викликають у дітей дошкільного віку. Вони стають більш замкнутими, агресивними, примхливими. Найбільш вразливий у розлученні єдина дитина. Ті, у кого є брати і сестри, набагато легше переживають розлучення: діти або підтримують один одного, або зганяють один на одному агресію і тривогу.
Не меншою мірою, хоча і по-іншому, розлучення впливає на дітей більш старшого, в тому числі і підліткового віку. Помічено, що підвищена емоційність, неврівноваженість, болюча чутливість, властиві перехідному періоду, у підлітка з сім'ї, що розпалася носять гіпертрофований характер, роблячи його психіку особливо вразливою. Почуття болю і сорому, власної ущербності, неповноцінності, відчуття покинутості та самотності довгий час у таких випадках не залишають дітей, роблячи їх грубими, дратівливими, Некомунікативна, такими, що втратили інтерес до всього.
Частим наслідком розпаду сім'ї є зміна ставлення дитини до матері. Іноді у нього виникає загострене почуття жалості до неї, іноді він звинувачує матір у догляді батька. Внаслідок цього він починає критично ставитися до неї і т. о., По суті, втрачає для себе і другого батька.
Розлучення з попередніми йому і наступними обставинами - це цілий комплекс несприятливих факторів, здатних чинити негативний вплив на психічне і моральне становлення особистості дітей аж до патологічних змін в області психіки і криміногенного поведінки неповнолітніх.
Висновок
Народження, смерть ... між ними - ціле життя. Кожен проживає своє життя по-своєму, але дорогу в життя йому дає сім'я. Скільки сімей, стільки й варіантів виховання. У залежності від цього відбувається і становлення особистості. Особистістю може стати лише людина, що бажає чогось досягти в житті, що має свої цілі і наполегливо йде до їх досягнення. Це людина зі стійкою системою норм, цінностей, що має тверді переконання, а також власну думку з кожного питання, що вміє відстоювати свою точку зору. Особистістю стає далеко не кожен. Становлення особистості пов'язане з впливом на людину різних чинників, як біологічних, так і соціальних. Має значення кожна дрібниця - від генів до харчування. Найменша помилка - і людина може втратити свою індивідуальність, стати "таким, як усі".
Кожен з нас хоче зробити кар'єру, створити сім'ю, виростити дітей. У всіх різна самооцінка, потреби та рівень домагань, і це також є одним з факторів, що впливають на становлення особистості поряд з сім'єю, школою і т.д. Хтось задовольняється малим, а кому-то потрібно все і відразу.
Сім'я не лише дарує людині життя. У сім'ї людина отримує свій перший соціальний досвід, робить перші кроки, говорить перші слова. На становлення особистості людини впливають не тільки мати і батько, але й інші члени сім'ї. Дуже важливо, щоб маленький чоловічок виховувався в доброзичливій атмосфері, щоб у процесі виховання у батьків не було розбіжностей з приводу методів його виховання, щоб дитина не була свідком конфліктів. В іншому випадку він може вирости в асоціальну особистість, завдає шкоди не тільки оточуючим, а й собі.
Виховання в повних та неповних сім'ях, в сім'ях з одним або декількома дітьми, в сім'ях, де хтось з членів сім'ї - інвалід - кардинально розрізняється. Що стосується виховання в неповних сім'ях, то виховання в сім'ях, де спочатку відсутній один з батьків, відрізняється від виховання в сім'ях, де дитина стає свідком розлучення батьків. Розлучення абсолютно по-різному впливає як на дітей, так і на батьків, і якщо сім'я розпалася, то їм краще не віддалятися один від одного, а пережити цю трагедію разом, не звинувачуючи нікого в те, що трапилося. Адже, якщо придивитися, то провину можна звалити на будь-якого, в тому числі і на дитину, а для нього це - ще один стрес.
Мабуть, розлучення - найстрашніше, що може трапитися на шляху становлення особистості. Наслідки розлучення батьків часто відбиваються на подальшому житті людини.
У даній роботі зроблена спроба опису життєвого шляху особистості, стадії її становлення і різні методи впливу сім'ї на цей процес. Проблеми сім'ї досить мало вивчені, і треба продовжувати вносити щось нове в їх вивчення. Сім'я - головне джерело всіх правильних вчинків на життєвому шляху особистості і викорінення помилок у вихованні є можливим.
Список використаної літератури:
1. Аршавський І. А. Основи вікової періодизації, Л., вид. Наука, 1975, 132 с.
2. Бауер Т. Психічний розвиток немовляти, М., вид. Прогрес, 1979, 180 с.
3. Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання, М., вид. Прогрес, 1986,
290 с.
4. Буянов М. И. Дитина з неблагополучної сім'ї, М., вид. Просвітництво, 1988, 207с.
5. Гвоздьов А. Н. Питання вивчення дитячого мовлення, М., вид. АПН РРФСР, 1959,
138 с.
6. Дольто Ф. На боці підлітка, СПб, вид. Петербург-ХХІ століття, 1997, 387 с.
7. Земска М. Сім'я та особистість, М., вид. Прогрес, 1986, 133 с.
8. Кле М. Психологія підлітка: психосексуальний розвиток, М., вид. Педагогіка, 1991, 196 с.
9. Крайг Г. Психологія розвитку, СПб, вид. Пітер, 2000, 992 с.
10. Лісіна М. І. Проблеми онтогенезу спілкування, М., вид. Педагогіка, 1986, 263 с.
11. Люблінська А. А. Нариси психічного розвитку дитини, М., вид. АПН РРФСР, 1959, 138 с.
12. Мухаммедрахімов Р. Ж. Мати і немовля: психологічне взаємодія, СПб, вид. СПб Університету, 1999, 360 с.
13. Ми і наша сім'я / сост. Зацепін В., Цимбалюк В. М., вид. Молода гвардія, 1989, 415 с.
14. Райнпрехт Х. Виховання без прикрощів, М., вид. Сім'я і школа, 2000,
254 с.
15. Райс Ф. Психологія підліткового і юнацького віку, СПб, вид. Пітер, 1999, 847 с.
16. Сім'я і формування особистості / ред. Бодальов А. А., М., вид. Просвітництво, 1989, 206 с.
17. Субботский Є. В. Дитина відкриває світ, М., вид. Просвітництво, 1991,
198 с.
18. Титаренко В. Я. Сім'я і формування особистості, М., вид. Думка, 1987, 351 с.
19. Уайт Б. Перші три роки життя, М., вид. Педагогіка, 1982, 258 с.
20. Фельдштейн Д. І. Формування особистості дитини в підлітковому віці, Душанбе, вид. Доніш, 1973, 256 с.
21. Флейвелл Дж. Х. Генетична психологія Жана Піаже, М., вид. Просвітництво, 1967, 345 с.
22. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Особистість: теорії, експерименти, вправи, СПб, вид. Прайм-Еврознак, 2002, 865 с.
23. Ельконін Е. Г. Дитинство і суспільство, СПб, вид. Лената, 1996, 300 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Реферат
210.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Вплив виховного клімату сім`ї на становлення особистості молодшого школяра
Сім`я і її вплив на формування особистості дитини
Вплив взаємин у сім`ї на розвиток особистості дитини
Вплив провідної мотивації на становлення особистості студента
Вплив соціальних факторів на становлення особистості дитини
Вплив батька в сім`ї на формування особистості в оцінках студентів
Вплив характеру матері на дитину її виховання і становлення як особистості
Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат підлітків
Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru