Вплив ранкової гімнастики на працездатність молодших школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ВПЛИВ Ранкова гімнастика НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Тотьма 2008

Введення

Ранкова гігієнічна гімнастика (зарядка) - одна з найбільш поширених форм застосування фізкультури. Зарядка складається з комплексу фізичних вправ помірного навантаження, що охоплюють основну кісткову мускулатуру. Проведена зазвичай після сну, зарядка тонізує організм, підвищуючи основні процеси життєдіяльності (кровообіг, дихання, обмін речовин та ін.) Зарядка мобілізує увагу займаються, підвищує дисципліну (прищеплює гігієнічний навик займатися). Зарядка забезпечує поступовий перехід організму від стану спокою під час сну до його повсякденного робочого стану.
У сучасному суспільстві діти народжуються зі слабким здоров'ям, з відхиленнями у розвитку. Якщо дитина буде займатися фізичною культурою, то ці відхилення будуть поступово згладжуватися. Основою для оптимальної працездатності на весь день є ранкова зарядка [1, c35].
Проблема дослідження полягає в тому, що діти молодшого шкільного віку легко стомлюються протягом навчального дня, у зв'язку у них спостерігається погана працездатність.
Мета роботи полягає у виявленні впливу ранкової гімнастики на працездатність молодших школярів.
Завдання:
1. Вивчити літературу та інші джерела інформації з проблеми дослідження і дати їх аналіз;
2. Визначити роль ранкової гімнастики на працездатність молодших школярів;
3. Дати рекомендації педагогам з організації ранкової гімнастики.
Об'єкт дослідження: працездатність молодших школярів.
Предмет дослідження: вплив ранкової гімнастики на працездатності молодших школярів.
Гіпотеза дослідження: Якщо молодші школярі будуть регулярно займатися ранковою гімнастикою, то їх працездатність буде підвищуватися.
Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У вступі показано актуальність дослідження, визначено мету і завдання, об'єкт і предмет дослідження, позначена проблема дослідження. У першому розділі дана характеристика працездатності, і ранкової гімнастики. Другий розділ буде присвячено практичному дослідженню. У висновку зроблені висновки з проблеми дослідження.

1. Особливості впливу ранкової гімнастики на працездатність молодших школярів
1.1 Працездатність молодших школярів
Працездатність - це здатність людини розвинути максимум енергії і, економно витрачаючи її, досягти поставленої мети при якісному виконанні розумової або фізичної роботи. Це забезпечується оптимальним станом різних фізіологічних систем організму при їх синхронній, скоординованій діяльності. Розумова і м'язова (фізична) працездатність тісно пов'язана з віком: всі показники розумової працездатності зростають у міру зростання та розвитку дітей. За рівний час роботи діти 6-8 років можуть виконати 39-53% обсягу завдань, що виконуються 15-17 літніми учнями. При цьому і якість роботи в перших на 45-64% нижче, ніж у другій. [1, с. 136]
Темп приросту швидкості і точності розумової роботи у міру збільшення віку наростає нерівномірно, подібно зміни інших кількісних і якісних ознак, що відображають зростання і розвиток організму. Річні темпи наростання показників розумової працездатності від 6 до 15 років коливаються в межах від 2 до 53%. [1, с. 137]
У всіх віках учням з відхиленнями у стані здоров'я притаманний більш низький рівень розумової працездатності в порівнянні зі здоровими дітьми і колективом класу в цілому.
У здорових дітей 6-7 років, що у школу з недостатньою готовністю організму до систематичного навчання по ряду морфофункціональних показників, працездатність також виявляється нижче і виявляє меншу стійкість в порівнянні з дітьми, готовими до навчання, швидко до нього адаптується і успішно справляються з виникаючими труднощами . Однак стійкість працездатності у цих дітей, на відміну від ослаблених школярів, підвищується зазвичай вже до кінця першого полудня.
Фази працездатності та її денна періодичність: у всяку роботу, в тому числі і розумову, організм людини і особливо дитини включається не одразу. Необхідно деякий час входження в робіт, або врабативаніе. Це перша фаза працездатності. У цю фазу кількісні (об'єм роботи, швидкість) та якісні (кількість помилок - точність) показники роботи часто асинхронно поліпшуються, то погіршуються, перш ніж кожен з них досягне свого оптимуму. Подібні коливання - пошук організмом найбільш економічного для роботи (розумової діяльності) рівня - прояв саморегулювальної системи.
За фазою врабативанія слід фаза оптимальної працездатності, коли відносно високі рівні кількісних і якісних показників узгоджуються між собою і змінюються синхронно. Позитивні зміни вищої нервової діяльності корелюють з показниками, що відображають сприятливий функціональний стан інших фізіологічних систем.
Через деякий час, менший в учнів 6-10 років і більше у підлітків, юнаків та дівчат, починає розвиватися стомлення і виявляється третину фаза працездатності. Втома проявляється спочатку в несуттєве, а потім у різкому зниженні працездатності. Цей скачок в падінні працездатності вказує на межу ефективної роботи і є сигналом до її припинення. Падіння працездатності на першому її етапі виражається знову в неузгодженості кількісних і якісних показників: обсяг роботи виявляється високим, а точність - низькою. На другому етапі зниження працездатності узгоджено погіршуються обидва показники. На першому етапі зниження працездатності реєструється дисбаланс збуджувального і гальмівного процесів у бік переважання збуджувального процесу (рухове занепокоєння) над активним внутрішнім гальмуванням.
На етапі різкого зниження працездатності ще стрімкіше погіршується функціональний стан центральної нервової системи: розвивається охоронне гальмування, яке зовні проявляється у дітей та підлітків у млявості, сонливості, у втраті інтересу до роботи і відмова від неї продовжувати, часто в неадекватній поведінці.
Розвивається стомлення - природна реакція організму на більш-менш тривалу і інтенсивну навантаження. Навантаження, що викликає стомлення, необхідна. Без цього неможливий розвиток дітей та підлітків, їх тренування, адаптація до розумових і фізичними навантаженнями. Але планування і розподіл цих навантажень необхідно проводити кваліфіковано, з урахуванням віково-статевих, морфофункціональних особливостей школярів. [10, c. 37]
Для того, щоб у молодших школярів менше розвивалася стомлюваність, необхідно регулярно тренувати свій організм фізичними навантаженнями. Основоположним засобом фізичного розвитку є ранкова гімнастика.
1.2 Значення ранкової гімнастики
Ранкова гімнастика - система фізичних вправ для розвитку організму і зміцнення здоров'я, виконувана з ранку. У дошкільних установах звичайного типу ранкова гімнастика проводиться щоденно перед сніданком, в дитячих садах з цілодобовим перебуванням дітей - відразу ж після нічного сну (зарядка).
У людей, що систематично займаються зарядкою, поліпшується сон, апетит, загальне самопочуття, підвищується працездатність. Систематично проводиться зарядка служить гарним засобом зміцнення здоров'я. Зарядка корисна для всіх людей, починаючи з дитячого і закінчуючи літнім віком. Особливо необхідна зарядка для людей з недостатньою руховим режимом у повсякденній діяльності (сидячі професії).
Фізичні вправи зарядки - прості і доступні для людей різної фізичної підготовленості і різного стану здоров'я - підбираються за певним планом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я та характеру трудової діяльності. Крім гімнастичних вправ, в зарядку можуть включатися помірний біг (пробіжка) або не утомливий крос.
Зарядка повинна проводитися в добре провітреній кімнаті, а якщо дозволяють умови - на свіжому повітрі. Виконувати вправи варто в легкій, не стискує руху одязі. Після зарядки рекомендуються водні процедури - вологе обтирання, обмивання, прийом душу, влітку - купання. При виконанні зарядки необхідно стежити за самопочуттям і правильним диханням під час вправи. Для регулювання навантаження при заняттях зарядкою важливе значення, як допоміжний засіб має самоконтроль - спостереження за фізичним станом (підрахунок пульсу, періодичне зважування).
Ранкова гімнастика включається в режим з першої молодшої групи. Вона спрямована головним чином на вирішення оздоровчих завдань. Сприяючи зміцненню кістково-м'язового апарату, розвитку серцево-судинної, дихальної, нервової систем, вона в той же час створює бадьорий, життєрадісний настрій, виховує звичку до щоденних занять фізичними вправами. Поєднання ранкової гімнастики з водними процедурами дуже корисно для загартовування дитячого організму.
Зарядка, яка проводиться відразу ж після нічного сну, допомагає «пробудити» дитини, посилити діяльність всіх органів і систем і організовано почати день в дошкільному закладі.
У процесі ранкової гімнастики вирішуються в тій чи іншій мірі і інші завдання фізичного (формування правильної постави розвиток фізичних якостей), розумового морального, естетичного та трудового виховання. [1, c15]
1.3 Побудова і структура ранкової гімнастики
Ранкова гімнастика починається зі стройових вправ. Потім слідують різні види ходьби в чергуванні з бігом, які підсилюють дихання, кровообіг. Після ходьби і бігу діти перебудовуються для виконання загальнорозвиваючих вправ. За ними даються стрибки і більш інтенсивний біг. Закінчується ранкова гімнастика ходьбою з різними положеннями рук. Наприкінці діти можуть прочитати хором вірші, в яких підкреслюється значення ранкової гімнастики, або заспівати пісню маршового характеру (стоячи на місці або під час ходьби).
Структура ранкової гімнастики:
1. Вступна частина
- Побудова
- 2-3 види ходьби
- 1 вид бігу
- Вправа на увагу (носить імітаційний характер)
Закінчується вступна частина звичайною ходьбою побудовою для виконання ОРУ.
2. Основна частина. ОРУ.
- Вправа на дихання і для м'язів рук і плечового поясу
- Вправа для м'язів тулуба
- Для ніг і тулуба
- Комбіноване
- Стрибки з чергуванням ходьби
- Вправа на дихання
3. Заключна частина (ходьба, хороводи і т.д.) [13, c. 15]
1.4 Варіанти проведення ранкової гімнастики
1. Традиційна ранкова гімнастика з використанням загальнорозвиваючих вправ
У вступній частині організується нетривала ходьба і легкий біг, після чого діти будуються для виконання загальнорозвиваючих вправ.
В основну частину включаються загальнорозвиваючі вправи (в кількості 3-7 в залежності від віку дітей) або інші види фізичних вправ: танцювально-ритмічні, хороводні і рухливі ігри. Наприкінці більшості даються інтенсивні вправи для навантаження (стрибки, біг) [додаток 1, схема 1].
У заключній частині проводиться ходьба або малорухлива гра.

2. Ранкова гімнастика ігрового характеру

Можуть бути включені 2-3 рухливі ігри різного ступеня інтенсивності або 5-7 загально-розвиваючих вправ імітаційного характеру типу «сніжинки кружляють», «метелики літають». Можна створити цілий сюжет з імітаційних рухів.

3 Ранкова гімнастика з використанням смуги перешкод

Використання смуги перешкод дозволяє пропонувати вправи поступовим збільшенням навантаження, ускладнювати рухові завдання, включати різні види рухів з збільшенням числа повторів і темпу, чергувати фізкультурні допомоги. Можна створювати різні смуги перешкод використанням різноманітних модулів.

4. Ранкова гімнастика з включенням оздоровчих пробіжок

Проводиться обов'язково на повітрі, невеликими підгрупами по 5-7 чоло вік. Спочатку дітям пропонується коротка розминка, що складається з 3-4 вправ загальнорозвиваючого впливу. Потім робиться пробіжка з середньо швидкістю на відстань 100-200-300 м (один два рази на чергуванні з хід! Бій) в залежності від індивідуальних можливостей дітей та часу рік; Наприкінці пропонуються дихальні вправи.

5. Ранкова гімнастика з використанням найпростіших тренажерів

Загально-розвиваючі вправи з використанням найпростіших тренаж <рів (дитячий еспандер, гімнастичний ролик тощо) і тренажерів складного пристрою («Велосипед», «Гребля» та ін.)
Підбір вправ для ранкової гімнастики. Для ранкової гімнастики використовуються загальнорозвиваючі, стройові вправи і основні рухи.
Загально-розвиваючі вправи в найбільшою мірою відповідають оздоровчої спрямованості. Вони підбираються таким чином, щоб одночасно впливали на великі (рук і плечового пояса тулуба і ніг) і дрібні м'язи шиї, кисті, пальців рук, стопи). Вправи можуть виконуватися без предметів, предметами і на предметах, з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи). Не рекомендується включати в ранкову гімнастику вправи одностороннього характеру підняти вгору спочатку одну руку, потім іншу), невеликою амплітудою (полунаклони, напівприсідання), що не роблять значного фізіологічного впливу на організм, що впливають тільки на дрібні м'язи кисті, пальців, стопи).
Основні рухи (ходьба з високим підніманням колін, широким кроком, біг, стрибки) використовуються для зміцнення серцево-судинної, дихальної систем.
Для правильного розміщення дітей застосовуються стройові вправи (побудова в коло, в пари, один за одним, підгрупами і всією групою з допомогою вихователя).
Складання комплексів ранкової гімнастики. Комплекси для ранкової гімнастики складають з вправ, освоєних дітьми на фізкультурних заняттях: знайомі вправи виконуються більш правильно і це підвищує ефективність їх впливу на дитячий організм; крім того, скорочується час на пояснення і показ вправ.
При складанні комплексів враховується стан здоров'я дітей, рівень їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості, пора року, місце проведення.
Один комплекс діти виконують два тижні. Щоб підвищити фізичне навантаження і підтримати у дітей інтерес до ранкової гімнастики, через кілька днів допускається ускладнення вправ, зміна темпу їх виконання, збільшення кількості повторень, заміна образів, яким діти наслідують, і ін
На рік для кожної вікової групи складається приблизно 10-12 комплексів ранкової гімнастики, протягом року вони повторюються [3, c. 15].
1.5 Методика проведення ранкової гімнастики
У процесі ранкової гімнастики необхідно забезпечити правильну фізичну, психічну і емоційне навантаження.
Фізичне навантаження зростає поступово: досягнувши найвищої величини під час стрибків і бігу, вона знижується до кінця ранкової гімнастики. Моторна щільність ранкової гімнастики повинна бути високою, тому на пояснення і показ вправ, на роздачу фізкультурного інвентарю і перестроювання відводиться мінімальний час. Фізичне навантаження зростає за рахунок збільшення кількості повторень кожного руху, темпу їх виконання та зменшення інтервалу між вправами. Вона залежить і від загальної тривалості ранкової гімнастики: в першій молодшій групі тривалість її складає 4-5 хв; у другій молодшій - 5-6 хв
На ранкової гімнастики використовуються знайомі дітям вправи, тому психічне навантаження (на увагу, пам'ять) майже завжди буває помірною.
Фізичні вправи благотворніше впливають на організм, коли вони викликають життєрадісний настрій, позитивні емоції. І вихователь, правильно чергуючи вправи, даючи достатнє навантаження, створює у дітей інтерес до ранкової гімнастики. Не менш важливо емоційно проводити вправи, використовуючи різні прийоми, музичний супровід. Проте фізичні вправи і музика не повинні надмірно порушувати дітей, тому що це може призвести до втоми і зниження апетиту.
На початку року дітей першої молодшої групи перед виконанням вправ не будують: вони ходять і бігають зграйкою, врозтіч. Надалі ранкова гімнастика і в цій групі починається з побудови в колону по одному або в одну шеренгу.
Для виконання загальнорозвиваючих вправ дітей молодшого віку будують в коло, врозтіч. При такій побудові вихователю легше спостерігати за якістю виконання загальнорозвиваючих вправ усіма дітьми, звертати увагу на правильну поставу.
На початку ранкової гімнастики часто дається ходьба на місці (звичайна, з високим підніманням колін). Це допомагає організувати дітей, зосередити їх увагу.
Доцільно на початку і в кінці ранкової гімнастики для попередження плоскостопості давати різні види ходьби наступного поєднанні: звичайна ходьба, на носках, п'ятах, краях стоп. Таке поєднання повторюється 6-8 разів.
Корисно змінювати швидкість ходьби - від повільної до швидкої, від швидкої до повільної
Потрібно стежити, щоб діти при ходьбі не човгали ногами, не розгойдувалися, голову тримали прямо, ритмічно розмахували руками, дихали через ніс. Вихователь відповідними вказівками попереджає помилки, а якщо вони все-таки виникають, виправляє їх, не припиняючи ходьби.
При проведенні ходьби з високим підніманням колін використовується імітація («конячки», «чаплі», «ходьба по глибокому снігу»).
Біг на ранкової гімнастики в молодших групах спочатку проводиться зграйкою, врозтіч, а потім в колоні по одному, як на місці, так і з просуванням у різних напрямках.
Перед общеразвивающими вправами біг виконується в середньому темпі і чергується з ходьбою. Після ж виконання загальнорозвиваючих вправ біг проводиться в більш швидкому темпі для тренування серцево-судинної і дихальної систем.
Тривалість бігу без перерви поступово збільшується: для молодшого віку вона становить 10-20 с, для середнього - 20-25 с, для старшого - 25-30 с, для дітей 6 років - 30-40 с (ці норми можуть бути змінені в залежності від надбання здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості дітей). Вихователь стежить, щоб у приміщенні, на майданчику з твердим грунтом діти бігали на носках, піднімаючи вище коліна.
У ранкову гімнастику включаються різні види стрибків: стрибки на одній і двох ногах на місці і з просуванням у різних напрямках (вперед, назад, в сторони, по колу і ін); перестрибування через предмети (палиці, обручі, кубики); вискакування в обруч і вистрибування з нього. Стрибки можуть чергуватися з напівприсідання, ходьбою (наприклад, на 4-8 рахунків - стрибки і на 4-8 рахунків - напівприсідання або ходьба); повторюються такі поєднання 3-4 рази. У молодших групах при стрибках застосовується імітація («зайчики», «м'ячики»).
Загально-розвиваючі вправи для ранкової гімнастики підбираються в такій послідовності: спочатку даються вправи для м'язів рук і плечового пояса, після цього доцільні вправи, які зміцнюють м'язи тулуба і ніг.
В кінці гімнастики, після бігу в чергуваннях зі стрибками і ходьбою, можуть виконуватися вправи для плечового пояса і рук, які допомагають заспокоїти організм.
Кількість загальнорозвиваючих вправ і їх дозування збільшуються з віком дітей, у міру поліпшення фізичного розвитку і фізичної підготовленості. Для дітей першої молодшої групи рекомендується 3-4 вправи; для другої молодшої 4-5 і т.д.
Вправи можуть виконуватися в різному темпі, наприклад: спочатку в середньому темпі, потім у швидкому, потім в повільному. Це збільшує фізичне навантаження на організм, сприяє розвитку швидкості, збільшує інтерес до заняття.
Загально-розвиваючі вправи виконуються з різних вихідних положень тіла: стоячи, сидячи, лежачи (на спині, на животі). Вихідні положення лежачи, сидячи вигідні тим, що знімають тиск маси тіла на хребти незміцнілий звід стопи, дозволяють збільшити напругу окремих м'язів. Тому на ранкової гімнастики рекомендується користуватися стільцями, гімнастичними лавами для виконання вправ з вихідних положень сидячи.
Вправи для рук і плечового поясу дітьми молодшого віку виконуються з вихідного вузька стійка ноги нарізно.
Вправи для м'язів тулуба в молодшому віці виконуються з положення вузька стійка ноги нарізно, а в старшому - стійка ноги нарізно, широка сойка ноги нарізно.
У вправах для ніг в молодшому віці використовується вузька стійка ноги нарізно, а в старшому - основна стійка.
Під час ранкової гімнастики вихователь уважно спостерігає за кожною дитиною і, якщо виникає необхідність, надає фізичну допомогу окремим дітям, робить вказівки, підбадьорює (особливо дітей молодшого віку).
При виконанні загальнорозвиваючих вправ використовується імітація у всіх вікових групах. Для дітей молодшого віку комплекси побудовані в сюжетній формі і на одному образі (пташки, метелики, годинники, літаки та ін.) Вказівки даються дітям відповідно підібраному образу (наприклад, воробушки полетіли). У другій молодшій групі діти наслідують різним образам в одному комплексі.
У процесі ранкової гімнастики вихователь стежить, щоб кожна вправа закінчувалося хорошим випрямленням тулуба, що сприяє зміцненню м'язів, що підтримують пряме положення тіла, а також закріпленню навички правильної постави.
При виконанні вправ вихователь закріплює у дітей навички правильного дихання [1, c. 40].

1.6 Музичний супровід в ранкової гімнастики

Музичний супровід на ранкової гімнастики допомагає дітям одночасно починати і своєчасно закінчувати вправу, визначає темп окремих елементів руху, викликає позитивні емоції та створює бадьорий настрій. Діти вчаться слухати музику і погоджувати рухи з її характером, виконувати вправи чітко, виразно, плавно [2, c. 17].

2: Методи, організація дослідження, результати власних досліджень та їх аналіз
2.1 Методи дослідження
У процесі написання випускної кваліфікаційної роботи для вирішення поставлених завдань ми використовували такі методи:
1. Метод аналізу та узагальнення літературних джерел
2. Експеримент
3. Аналіз підсумків анкетування
4. Метод спостереження
При написанні випускної кваліфікаційної роботи нами було проаналізовано 26 літературних джерел випущених до 2006 р. При аналізі літератури увага приділялася питанням впливу ранкової гімнастики на уроках фізичної культури на працездатність молодших школярів.
Наступним кроком в нашому дослідженні було проведення експерименту з теми «Вплив ранкової гімнастики на працездатність молодших школярів».
Експеримент проводився на 10 учнів 1 «А» класу. Піддослідним пропонувалося наступне завдання: «Перед вами квадрат, що складається з шістнадцяти полів. Кожне з них розділено по діагоналі на дві частини. У прямому куті нижнього трикутника зазначений його порядковий номер, а у верхньому - ті ж цифри в безладді. Ваше завдання знайти числа, у послідовному порядку промовляючи їх вголос. Початок і закінчення роботи фіксується на секундомірі ». На уроці фізичної культури 5 з випробовуваних виконували комплекс ранкової гімнастики, 5 не виконували. Потім порівнювали результати виконання контрольного вправи після закінчення навчального дня.
У ході експерименту було взято час рішень до уроку фізичної культури і після. Результати оформлені у таблиці, складена діаграма.
Результати порівнювалися за таблицею:
Час виконання (сек)
Характеристика працездатності
швидше 30
висока
31-35
гарна
36-45
середня
46-50
знижена
51-60
дуже низька
На початку уроку фізичної культури проводилися комплекси ранкової гімнастики, а після уроків дітям знову видавалися картки, тільки числа були в іншому порядку. Результат експерименту показав, що у дітей, які виконували ранкову гімнастику, працездатність підвищилася або залишилася без змін (хороша). Діти так само активно продовжували працювати на інших уроках, висока активність була і на перервах, де діти грали в рухливі ігри. У тих, хто не виконував комплекси ранкової гімнастики працездатність знизилася (з хорошою на середню). Тим самим ми показали, що, проводячи ранкову гімнастику на початку навчального дня, діти не втомлюються, а продовжують активно працювати на уроках протягом усього дня.
Визначається як безпосереднє сприйняття дослідником досліджуваних процесів і явищ.
Ми проводили дослідження в МОУ «Радянська середня загальноосвітня школа» на учнях 1 «А» класу.
На першому уроці фізичної культури проводилися різні комплекси фізичних вправ, включаючи вправи з предметами (з м'ячами, з довгою палицею і т.д.). Ці вправи виконувалися в музичному супроводі, тим самим підвищувався настрій, емоційний стан протягом всього дня. Після проведення таких уроків відвідувалися інші уроки у цього класу. Діти активно працювали на уроці, відповідали на всі питання і т.д. На перервах діти проводили ігри, вели рухливу діяльність.
Після всіх уроків проводилася робота з класним керівником, в результаті якої з'ясувалося, що після таких уроків діти краще працюють, краще йдуть на контакт, як з учителем, так і між собою, що у дітей підвищилася працездатність, тобто стали за урок виконувати більше завдань, ніж зазвичай.
2.2 Вправи проводяться на практиці
1. І. п. 2: лежачи на спині, триматися обома руками за палицю (хватом зверху), руки витягнуті. За сигналом «сядемо» вчитель піднімає палицю, діти підтягуються до неї і сідають; за сигналом «ляжемо» палицю повільно опускає, діти повертаються у вихідне положення.
2. І. п.: лежачи на спині, руки вздовж тулуба, вихователь тримає палицю на висоті випрямлених ніг дітей. За сигналом «підніміть ноги, дістаньте палицю» діти піднімають ноги до прямого кута з тулубом і опускають їх.
3. І. п.: лежачи на животі, триматися за палицю обома руками хватом зверху. Вихователь трохи піднімає палицю, і разом з нею діти піднімають корпус; палицю повільно опускає, і діти повертаються у вихідне положення.
4. І. п.: сидячи, триматися за палицю обома руками хватом зверху. Підняти руки вгору і опустити Вихователь разом з дітьми піднімає і опускає палицю.
5. І. п.: стоячи, триматися за палицю хватом зверху. Присісти (кожен присідає так, як йому зручно, не вимагати від дітей присідати на носки) і випрямитися.
6. І. п.: сидячи верхи на гімнастичній лавці, триматися за палицю (з кожного боку). Вихователь сидить в кінці лавки особою до дітей і регулює рух. Згинати і розгинати обидві руки одночасно або поперемінно - одна рука просувається вперед, інша підтягується до тулуба, палиця рухається вперед-назад.
7. І. п.: те саме. Нахилятися поперемінно в одну й іншу сторону, при нахилі вліво ліва рука з палицею опускається вниз, права піднімається вгору, при нахилі вправо руху рук протилежні.
1. І. п.: стоячи, тримати м'яч обома руками. Присісти, покласти м'яч на підлогу, випрямитися і показати руки, присісти, взяти м'ячі показати його вихователю.
2. І. п.: стоячи біля рейки (мотузки), піднятої на висоті 40-50 см, тримати м'яч в обох руках. Нахилитися вперед через рейку, покласти м'яч на підлогу, випрямитися і показати руки. Нахилитися, взяти м'яч, випрямитися і підняти його вгору.
3. І. п.: сидячи на підлозі (пізніше на гімнастичній лавці), тримати м'яч в руках. Повернутися в один бік, покласти м'яч на підлогу, випрямитися й підняти руки вгору, нахилитися, взяти м'яч і випрямитися. Те ж повторити в інший бік.
4. І. п.: стоячи (вільно). Зібрати і принести вихователю спочатку маленькі, потім середньої величини м'ячі, кольорові кульки, які розсипані по всьому приміщенню [6, c. 34].
1. І. п.: стоячи. Підняти руки в сторону і опустити - «пташки махають крилами».
2. І. п.: те саме. Присісти, постукати пальчиками по колінами випрямитися - «пташки клюють зернятка».
3. І. п.: стоячи вільно по всьому майданчику. Ходити високо піднімаючи ноги - «ходити по глибокому снігу», «ходити по воді».
4. І. п.: те саме. Стрибати (намагатися виконати) на місці на двох ногах - «зайчики стрибають», «м'ячик скаче».
5. І. п.: те саме. Ходити тихо, намагаючись піднятися на шкарпеточки, - «мишки ходять тихо-тихо».
6. І. п.: стати на коліна. Йти вперед рачки - «собачки йдуть» [12, c. 35].

Висновок
Таким чином, ранкова гімнастика має дуже велике значення в житті дитини з раннього віку і не тільки. Головне дотримуватися основні принципи в ній, а інакше вона може і нашкодити дитині.
Залучення дитини до ранкової гімнастики важливо не тільки з точки зору зміцнення їх здоров'я, а й для вироблення звички до занять спортом. Багатьом дітям важко підніматися з теплої постелі на зарядку. Але проходить час, тиждень-дві, і малюк бадьоро схоплюється при перших звуках спортивного маршу або іншої музики супроводжує ранкову зарядку. Виробляється умовний динамічний стереотип поведінки, який вносить певний ритм у ранковий режим і не вимагає додаткових вольових зусиль.
Тим самим дослідження показало, що через ранкову гімнастику можна не тільки фізично розвиватися і прищеплювати інтерес до занять спортом, але підвищувати працездатність дітей під час всього навчального процесу. Діти на заняттях із задоволенням виконують цікаві вправи все разом і під звуки веселої музики, що, крім того, дає особливу згуртованість у колективі.

Бібліографія
1. Ашмарин Б.А. Теорія і методи фізичного виховання. Навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів. М. Освіта, 1984 р.
2. Бальсевіч В.К. Здоров'я в русі М. «Радянський спорт», 1988 р.
3. Богословський В.П. Збірник інструктивно-методичних матеріалів з фізичного виховання, М. Освіта, 1984 р.
4. Гук О.П., Полиевский С.А. Фізкультура і загартовування в сім'ї, Москва, «Медицина», 1984 р.
5. Зациорский В.М. Фізичні якості спортсмена, М. Фіс. 1970.
6. Мистецтво бути здоровим. Збірник, частина 1 і 2. Автор-упорядник Чайковський А.М., Шенкман А.Б., Москва, 1987 р.
7. Каменцер М.Г. Урок після уроку. М. «Фізкультура і спорт». 1972.
8. Наталія Г.Г. Вступ у фізичну культуру, Краснодар, 1995
9. Нікітін Б. Розвиваючі ігри, Москва, «Педагогіка», 1985 р.
10. Миколаїв А.Д. Про культуру фізичної, її теорії і системі фізкультурної діяльності. Теорія і практика фізкультури, 1997, № 6 с. 2-10
11. Нариси з теорії фізичної культури (упорядник і заг. Редакція Матвєєв П.П.) Фіс, 1984 р.
12. Скрипаль В.С. Стадіон у квартирі, Москва. 1987
13. Теорія і методика фізичного виховання підручник для інститутів фізичної культури під редакцією Матвєєва П.П. і Новикова А.Д. - Т 1. - М.: Изд-во Фіс, 1976 р.
14. Кузьміна Н.В. Педагогічна майстерність вчителя як чинник розвитку здібностей учнів / / Питання психології. - 1984. - № 1. - С. 20-27.
15. Кузьміна Н.В. Професіоналізм особистості викладача і майстра виробничого навчання. М., 1990. - 185 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
65кб. | скачати


Схожі роботи:
Комплекс ранкової гімнастики
Комплекс ранкової гімнастики
Комплекс вправ ранкової гімнастики
Методика проведення ранкової гімнастики в дошкільних установах
Використання оздоровчої аеробіки на ранкової гімнастики з дітьми старшого дошкільного віку
Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
Вплив гри на міжособистісні відносини молодших школярів
Вплив мультфільмів на культуру мовлення школярів молодших класів
Вплив спеціальних фізичних вправ на корекцію постави молодших школярів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru