Вплив кваліфікаційних показників машиністів на безпеку руху поїздів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

П.В. Герасименко, Р.С. Кударі, В.А. Ходаковський

В умовах безперервного зростання обсягу перевезень і вантажів і збільшення швидкості руху поїздів усі підприємства залізничного транспорту повинні забезпечувати високу якість і безпеку перевізного процесу.

Безпека перевезень безпосередньо залежить від стану рухомого складу і персоналу, зайнятого в його експлуатації та ремонті. Поряд з відзначенням в останні роки технічною модернізацією об'єктів інфраструктури, заміною застарілих технічних засобів та рухомого складу на залізницях особлива увага приділяється навчанню та підвищенню кваліфікації обслуговуючого персоналу, зміцнення технологічної та трудової дисципліни. Метою роботи є оцінювання впливу кваліфікаційних показників машиністів на безпеку руху поїздів. Оцінювання впливу на показник безпеки руху поїздів досвіду і професійної підготовки обслуговуючого персоналу є процес винесення оціночного судження про відповідність якості роботи встановленим вимоги до персоналу на займаній посаді. Методика включає наступні етапи:

1. Вибір показників безпеки праці та професійної підготовки обслуговуючого персоналу.

2. Формування блоку необхідних вихідних даних для проведення оцінювання впливу на показник безпеки досвіду і професійної підготовки.

3. Класифікація персоналу за групами певної спрямованості з одним показником професійної підготовки, що характеризує цю групу.

4. Формування по кожній групі блоку необхідних вихідних даних для проведення оцінювання впливу на показник безпеки досвіду і професійної підготовки.

5. Графічне відображення залежності показника безпеки від показника професійної підготовки для кожної групи за допомогою графічних засобів Excel.

6. Кореляційний аналіз взаємозв'язку показника безпеки і показників професійної підготовки по кожній групі.

7. Регресійний аналіз взаємозв'язку показника безпеки і показників професійної підготовки по кожній групі.

8. Оцінювання якості регресійних залежностей показників безпеки від показників професійної підготовки.

9. Аналіз результатів оцінювання впливу на показник безпеки досвіду і професійної підготовки обслуговуючого персоналу.

Безпека руху поїздів багато в чому визначають машиністи та їх помічники. Висока якість їх роботи, відсутність браку в роботі забезпечують безпечний рух поїздів. Тому за показник оцінювання безпеки руху поїздів, яка залежить від дій машиністів та їх помічників, прийнято середнє відносне кількість браку в їх роботі за один рік. Цей показник можна обчислити за формулою:

Ωi = (zi / Z) / (ni / p) · 100%,

де:

Ωi - ​​відносна кількість шлюбу у відсотках, що припадає на одного працівника i-ї групи за 1 рік;

zi - кількість випадків браку в i-й групі;

Z - кількість випадків браку за останні p років на підприємстві;

ni - кількість працівників у i-й групі;

p - досліджуваний період, кількість років.

Як показники досвіду і професійної підготовки машиністів та їх помічників прийняті наступні показники: стаж, класність, освіта (середня, середня спеціальна, середня технічна, вища), рік отримання освіти, установа проходження курсів перепідготовки або підвищення кваліфікації, рік проходження курсів перепідготовки або підвищення кваліфікації. Для проведення аналізу збір вихідних даних здійснювався шляхом проведення анкетування машиністів та їх помічників в одному з локомотивних депо Жовтневої залізниці. Отримані в результаті проведення анкетування дані про кількість випадків браку, показниках досвіду і професійної підготовки машиністів та їх помічників зареєстровані на ПК у вигляді таблиці. Щодо аналізу початкові дані класифіковані за кожному показнику професійній підготовки. Класифікація машиністів та їх помічників проведена за групами певної спрямованості з одним показником професійної підготовки, що характеризує цю групу. Здійснено формування по кожній групі блоку необхідних вихідних даних для проведення оцінювання впливу на якість роботи стажу, класності, освіти, курсів підвищення кваліфікації, років отримання освіти і проходження курсів підвищення кваліфікації машиністів.

Аналіз досліджуваного показника показав, що працівники зі стажем понад 30 років не допустили шлюбу в роботі за останні 5 років. На працівників зі стажем від 25 до 30 років припадає в 3 рази менше відносної кількості шлюбу, ніж на працівників зі стажем до 5 років, і в 2 рази менше, ніж на працівників зі стажем від 15 до 20 років. Машиністи з вищою освітою допустили кількість випадків браку в 4 рази менше, ніж працівники з середньою технічною освітою, і в 8 разів менше, ніж працівники з середньою спеціальною освітою. Максимальна відносна кількість шлюби приходиться на працівників, які не проходили курсів підвищення кваліфікації, а також на працівників, які проходили курси підвищення кваліфікації, але отримали освіту в 1990-2000 рр..

Значення коефіцієнтів кореляції між відносною кількістю випадків браку і стажем одно 0,71, а між відносною кількістю випадків браку і освітою - 0,87. Значення розрахованих коефіцієнтів кореляції досить високі, що дозволяє побудова лінійної регресійної залежності. У результаті регресійного аналізу встановлено регресійні залежності відносної кількості випадків шлюбу від стажу та освіти:

? Y = 0,0001 · x1 +0,0052;

? Y = -0,0011 · x2 +0,0063;

де:

? Y - теоретичне відносна кількість випадків браку;

x1 - стаж машиніста;

x2 - рівень освіти машиніста.

Оцінювання якості регресійних залежностей показників якості від показників професійної підготовки машиністів та їх помічників, вироблене за допомогою коефіцієнта детермінації, показав, що оцінювання відносної кількості шлюбу тільки в залежності від стажу працівника пояснюється на 51%, а тільки від освіти - на 75%.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Стаття
11.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Система забезпечення безпеки руху поїздів
Організація руху поїздів на ділянці відділення дороги
Організація руху поїздів на ділянках відділення дороги
Розробка графіків руху поїздів та організація експлуатаційної роботи
Підвищення безпеки руху поїздів на основі вдосконалення та розвитку станційної техніки
Злочини що посягають на безпеку руху або експлуатацію залізничного водного чи повітряного тран
Вплив процесів глобалізації на міжнародну безпеку
Вплив характеру людини на його особисту безпеку
Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності людини
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru