Внутрішньофірмове планування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
\ T "ЗАГ 1 ДИПЛОМ; 1; ЗАГ 2 ДИПЛОМ; 2" Зміст
ВСТУП
1 Бюджет фірми «Рембуд» на 1 січня 2008 року:
1.1 Вихідні дані для формування бюджету.
1.2 Баланс фірми «Рембуд» на 1.01.2008 року
1.3 Система планів фірми «Рембуд» на 2008 рік.
1.4 Баланс фірми «Рембуд» на 1.01.2009 року.
2. Оцінка бюджету фірми «Рембуд» на 2008 рік
2.1 Планово-економічні показники.
2.2 Висновки
ВИСНОВОК
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Загальний бюджет будь-якого підприємства складається з двох основних бюджетів - операційного та фінансового.
Операційний бюджет фокусується на моделюванні майбутніх витрат і доходів від поточних операцій за бюджетний період і включає:
- Бюджет продажів;
- Бюджет виробництва;
- Бюджет прямих витрат на матеріали;
- Бюджет прямих витрат на оплату праці;
- Бюджет загальновиробничих витрат;
- Бюджет виробничих запасів (готової продукції, незавершеного виробництва, матеріалів);
- Бюджет виробничої собівартості;
- Бюджет комерційних витрат;
- Бюджет управлінських витрат;
- Бюджет доходів і витрат (прогноз звіту про прибутки і збитки).
Склад операційного бюджету визначає керівництво організації, насамперед виходячи з характеру цілей, що стоять перед організацією, специфіки бізнесу.
Мета фінансового бюджету - планування балансу грошових надходжень і виплат для підтримки фінансової стійкості підприємства протягом бюджетного періоду.
Фінансовий бюджет включає:
- Інвестиційний бюджет;
- Бюджет податкових платежів;
- Бюджет руху грошових коштів;
- Прогнозний балансовий звіт.
«Вихідними" результатами бюджетного процесу є планові форми зведеної фінансової звітності:
- Звіт про фінансові результати (прибутки і збитки) - "вихідна" форма операційного бюджету;
- Звіт про рух грошових коштів - "вихідна" форма фінансового бюджету;
- Баланс - інтегральна "вихідна" форма, що об'єднує результати всіх трьох основних бюджетів, що складають загальний бюджет підприємства.
Структура загального бюджету комерційного підприємства показана на рис.1.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Бюджет продажів
Бюджет
виробництва
Бюджет виробничих-них запасів
Бюджет прямих трудових витрат
Бюджет прямих матеріальних витрат
Бюджет загальновиробничих
витрат
Бюджет виробничої собівартості продукції
Бюджет комерційних
витрат
Бюджет управлінських витрат
Бюджет прибутків і збитків
Бюджет руху грошових коштів
Бюджет
інвестицій
Прогнозний баланс
Фінансові плани
Бюджет поточної діяльності
Підпис: Фінансові планиПідпис: Бюджет поточної діяльності
Рис. 1 Структура системи бюджетів на підприємстві

1 Бюджет фірми «Рембуд» на 1 січня 2008 року:
1.1 Вихідні дані для формування бюджету
Виписка з балансу на 1 січня 2008 року:
Номер рахунку Залишок, руб.
50,51 3000
62 10000
Жовтень 9240
19 2394
01 105000
02 60000
60 13860
69 1400
68 2500
80 65000
Дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають на 1 січня 2008 року, погашаються у першому кварталі 2008 року.
Основний вид роботи фірми «Рембуд» - обробка керамічною плиткою, плановані обсяги робіт, кв.м.:
1 квартал 8200 кв.м.
2 квартал 7100 кв.м.
3 квартал 8300 кв.м.
4 квартал 8500 кв.м.
Договірна ціна за 1 кв.м. 150 руб.
Виручка визначається в міру виконання та здачі робіт замовникам.
Очікується, що 65% замовників оплачують рахунки в той же квартал, коли були виконані і здані роботи, 35% замовників оплачують рахунки в наступний квартал.
Норма витрат керамічної плитки на одиницю 1,2 кв.м. Запланований рівень запасів керамічної плитки на кінець кожного кварталу повинен дорівнювати 10% від запланованого обсягу в наступному кварталі, а планований рівень запасів керамічної плитки на кінець року 780 кв.м.
Ціна керамічної плитки відповідно до договору на 2008 рік, встановлена ​​постачальником, 84 рублів за 1 кв.м.
80% рахунків постачальника оплачується в той же квартал, коли була здійснена поставка, 20% рахунків постачальника оплачуються в наступний квартал.
Витрати праці робітників на одиницю робіт 0,67 годин. Заробітна плата робітників 10,9 руб. / год. Змінні накладні витрати 2,4 рублів за годину, постійні накладні витрати 6000 рублів на квартал, в тому числі амортизація основного капіталу 3500 рублів.
Заробітна плата робітників і всі накладні витрати оплачуються в тому ж кварталі, в якому були зроблені.
Адміністративно-збутові витрати представлені кошторисом:
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Реклама, руб. 11300 11300 1300 11300
ЗП АУП, руб. 17500 17500 17000 17000
Оренда офісу, руб. 2500 2500 2500 2500
Адміністративно-збутові витрати оплачуються в той же квартал, коли були нараховані.
Згідно з рішенням фінансового менеджера повинно бути збережено сальдо грошових коштів на кінець кожного кварталу не менше 50000 рублів.
Є можливість отримати кредит під 22% річних у сумі, кратній 500 рублів. Відсотки по кредиту нараховуються і виплачуються щокварталу і відносяться на чистий прибуток.
Згідно з планом інвестицій необхідно оплатити покупку нового обладнання, вартість якого 250000 рублів. Термін оплати 2 квартал 2008 року. Обладнання вводиться в експлуатацію з 1 березня. Амортизація нараховується рівномірно і становить 10% на рік (нараховується з наступного після введення кварталу).
1.2 Баланс фірми «Рембуд» на 1.01.2008 року
Виписка з балансу на 1 січня 2008 року:
Номер рахунку Залишок, руб
50,51 3000
62 10000
Жовтень 9240
19 2394
01 105000
02 60000
60 13860
69 1400
68 2500
80 65000
Актив
Сума, руб
Пасив
Сума, руб.
1. Основний капітал:
3. Власний капітал:
- Будівлі, споруди, обладнання
105000
-Статутний капітал
65000
- Амортизація
(60000)
-Непокритий збиток
(13126)
Разом основний капітал
45000
Разом власний капітал
51874
2. Оборотний капітал
4. Позиковий капітал
- Матеріали
9240
-Кредиторська заборгованість постачальникам
13860
- ПДВ по придбаних цінностях
2394
- Кредиторська заборгованість до бюджету
2500
- Дебіторська заборгованість
10000
- Кредиторська заборгованість у позабюджетні фонди
1400
- Грошові кошти
3000
Разом оборотний капітал
24634
Разом позиковий капітал
17760
Баланс
69634
Баланс
69634
Баланс слід «урівноважити» за рахунок прибутку (збитку).
У даному випадку буде непокритий збиток у сумі 13126 рублів.
Позиковий капітал + статутний капітал - підсумок активу = 17760 +65000-69634 = 13126 руб.
1.3 Система планів фірми «Рембуд» на 2008 рік
1. Бюджет продажів.
Плановані обсяги робіт по кварталах складають:
1 квартал 8200 кв.м.
2 квартал 7100 кв.м.
3 квартал 8300 кв.м.
4 квартал 8500 кв.м.
Договірна ціна за 1 кв.м. 150 руб.
Таблиця 1

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Обсяг виконаних робіт, кв.м.
8200
7100
8300
8500
32100
2
Ціна за 1 кв. м
150
150
150
150
150
3
Виручка, руб.
1230000
1065000
1245000
1275000
4815000
4
ПДВ, руб.
221400
191700
224100
229500
866700
5
Виручка з ПДВ
1451400
1256700
1469100
1504500
5681700
Розрахунки на 1 квартал:
Виручка = 8200 * 150 = 1230000 крб.
ПДВ = 1230000 * 18% = 221400 руб.
Виручка з ПДВ = 1230000 + 221400 = 1451400 крб.

2. Бюджет погашення дебіторської заборгованості
Очікується, що 65% замовників оплачують рахунки в той же квартал, коли були виконані і здані роботи, 35% замовників оплачують рахунки в наступному кварталі.
Дебіторська заборгованість, що виникла на 1 січня 2008 року, погашається у першому кварталі.
Таблиця 2
Бюджет погашення дебіторської заборгованості

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Дебіторська заборгованість за 2007 рік
10000
-
-
-
10000
2
Дебіторська заборгованість за 2008 рік
-
-
-
-
-
У 1 кварталі
943410
507990
-
-
1451400
У 2 кварталі
-
816855
439845
-
1256700
У 3 кварталі
-
-
954915
514185
1469100
В 4 кварталі
-
-
-
977925
977925
3
Разом грошові надходження
1461400
1324845
1394760
1492110
5673115
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Дебіторська заборгованість за 2007 рік склала 10000 рублів.
65% замовників сплатять рахунки в 1 кварталі:
1451400 * 65% = 943410 руб.
Разом в першому кварталі буде сплачено:
35% замовників оплатять рахунки за виконані та здані роботи у другому кварталі:

1451400 * 35% = 507990 руб.
Разом в першому кварталі буде сплачено:
10000 + 1451400 = 1461400 крб.

3. Бюджет виробництва
Незавершеного виробництва на кінець кожного кварталу немає. Так само немає незавершеного виробництво на початок планованого року.
Таблиця 3

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Обсяг робіт, кв.м.
8200
7100
8300
8500
32100
2
Запланований рівень НП на кінець періоду
-
-
-
-
-
3
НП на початок
-
-
-
-
-
4
Планований обсяг робіт
8200
7100
8300
8500
32100

4. Бюджет прямих матеріальних витрат
Норма витрати керамічної плитки на одиницю робіт дорівнює 1,2 кв.м. Запланований рівень запасів керамічної плитки на кінець кожного кварталу повинен дорівнювати 10% від запланованого обсягу в наступному кварталі. Запланований рівень запасів керамічної запасів керамічної плитки на кінець року становить 780 кв.м. Ціна керамічної плитки відповідно до договору на планований рік, встановлена ​​постачальником, складає 84 крб. за 1 кв.м.
Таблиця 4
Бюджет прямих матеріальних витрат.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Обсяг робіт, кв.м.
8200
7100
8300
8500
32100
2
Матеріальні витрати на одиницю робіт
1,2
1,2
1,2
1,2
4,8
3
Потреба в матеріалах, кв.м.
9840
8520
9960
10200
38520
4
Запланований рівень запасів матеріалів на кінець періоду
852
996
1020
780
780
5
Рівень запасів матеріалів на початок періоду
109
852
996
1020
109
6
Потреба в матеріалах з урахуванням запасів
10583
8664
9984
9960
39191
7
Ціна за 1 кв.м.
84
84
84
84
84
8
Обсяг закупівель матеріалів, руб.
888972
727776
838656
836640
3292044
9
ПДВ, руб.
160015
131000
150959
150596
592568
10
Вартість матеріалів, руб.
1048987
858776
989615
987236
3884612
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Потреба в матеріалах = обсяг робіт * матеріальні витрати на одиницю робіт = 8200 * 1,2 = 9840 кв.м.
Запланований рівень запасів матеріалів на кінець кварталу = потреба в матеріалах в 2 кварталі * 10% = 8520 * 10% = 852 кв.м.
Рівень запасів матеріалів на початок 1 кварталу = вартість матеріалів на складі / ціна за 1 кв.м. = 9240/85 = 109 кв.м.
Потреба в матеріалах з урахуванням запасів = потреба в матеріалах + планований рівень запасів матеріалів на кінець кварталу - рівень запасів матеріалів на початок кварталу = 9840 + 852 - 109 = 10 583 кв.м.
Обсяг закупівель матеріалів = потреба в матеріалах з урахуванням запасів * ціна за 1 кв.м. = 10583 * 85 = 899555 крб.
ПДВ = 899555 * 18% = 161920 руб.
Вартість матеріалів = 899555 + 161920 = 1061475 крб.

5. Бюджет погашення кредиторської заборгованості
80% рахунків постачальника оплачується в той же квартал, коли була здійснена поставка, а 20% рахунків постачальника оплачується в наступний квартал.
Кредиторська заборгованість, що виникла на 1 січня 2008 року, погашається у першому кварталі.
Таблиця 5
Бюджет погашення кредиторської заборгованості.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Кредиторська заборгованість за 2007
13860
-
-
-
13860
2
Кредиторська заборгованість за 2008 рік
У 1 кварталі
839190
209797
-
-
1048987
У 2 кварталі
-
687021
171755
-
858776
У 3 кварталі
-
-
791692
197923
989615
В 4 кварталі
-
-
-
789789
789789
3
Разом грошові виплати
853050
896819
963447
987712
3701028
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
У першому кварталі буде оплачена кредиторська заборгованість постачальнику за матеріали в розмірі 13860 рублів.
Також у першому кварталі буде сплачено 80% вартості матеріалів, необхідних для виконання робіт в 1 кварталі:
1048987 * 80% = 839190 руб.
20% вартості матеріалів, необхідних для виконання робіт у першому кварталі, буде сплачено у другому кварталі:
1048987 * 20% = 209798 руб.
Разом грошові виплати постачальнику за матеріали в першому кварталі складуть: 13860 + 839190 = 853050 руб.

6. Бюджет прямих трудових витрат
Витрати робітників на виконання одиниці робіт складають 0,67 ч. Годинна заробітна плата робітників становить 10,9 руб.
Заробітна плата робітників оплачується в тому ж періоді, в якому була нарахована.
Таблиця 6
Бюджет виробництва

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Планований обсяг робіт, кв.м.
8200
7100
8300
8500
32100
2
Витрати праці робітників на виконання одиниці робіт, годинник
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
3
Тривалість робіт, годинник
5494
4757
5561
5695
21507
4
Годинна ЗП, руб.
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
5
Нараховано ЗП робочим, руб.
59885
51852
60615
62075
234427
6
Нараховано ЕСН, руб.
15570
13481
15760
16140
60951
7
Виплачено ЗП, руб.
59885
51852
60615
62075
234427
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Тривалість робіт = планований обсяг робіт * витрати праці робітників на виконання одиниці робіт.
Тривалість робіт = 8200 * 0,67 = 5494 годин.
Нарахована заробітна плата = тривалість робіт * годинна заробітна плата.
Нарахована заробітна плата = 5494 * 10,9 = 59885 руб.
ЕСН = 59885 * 26% = 15570 руб.

Виплачена заробітна плата дорівнює нарахованої заробітної плати.

7. Бюджет загальновиробничих витрат
Змінні загальновиробничі витрати складають 2,4 руб. на годину.
Постійні загальновиробничі витрати складають 6000 руб. на квартал, в тому числі амортизація основного капіталу 3000 руб. вартість покупки устаткування становить 250000 крб. Амортизація по новому обладнанню 10% на рік (нараховується з другого кварталу). Загальновиробничі витрати оплачуються в той же період, коли були нараховані.
Таблиця 7
Бюджет загальновиробничих витрат.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Тривалість робіт, годинник
5494
4757
5561
5695
21507
2
Норма змінних ОПР, руб.
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3
Плановані змінні ОПР, руб.
13186
11417
13346
13668
51617
4
ОПР постійні, руб.
6000
6000
6000
6000
24000
У тому числі АМО
3000
3000
3000
3000
12000
5
АМО по новому обладнанню, руб.
-
6250
6250
6250
18750
6
Разом ОПР, руб.
19186
17417
19346
19668
75617
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Плановані змінні ОПР = тривалість робіт * норм змінних ОПР = 5494 * 2,4 = 13185,6 крб.
Амортизаційні відрахування по новому обладнанню складуть руб. на квартал:
250000 * 10% / 4 = 6250 руб.

Амортизаційні відрахування по новому обладнанню будуть нараховуватися з другого кварталу.
Разом ОПР = плановані ОПР + постійні ОПР + АМО по новому обладнанню.
ОПР в першому кварталі складуть 13 168 + 6000 = 19186 руб.

8. Бюджет оплати загальновиробничих витрат
Таблиця 8

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Разом ОПР, руб.
19186
17417
19346
19668
75617
2
АМО, руб.
3000
9250
9250
9250
30750
3
Оплата ОПР, руб.
16186
8167
10096
10418
44867

Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Оплата ОПР = разом ОПР - АМО
Оплата ОПР = 19186 - 3000 = 16186 руб.

9. Бюджет виробничої собівартості
Таблиця 9

Статті витрат
Норма витрат на одиницю робіт
Ціна, руб.
Сума, руб.
1
Прямі матеріальні витрати
1,2
84
100,8
2
Прямі трудові витрати
0,67
10,9
7,3
3
ЄСП
1,9
4
ОПР змінні
0,67
2,4
1,6
5
Разом собівартості
111,6
Розрахунки:
Прямі матеріальні витрати = 1,2 * 84 = 100,8
Прямі трудові витрати = 0,67 * 10,9 = 7,3 руб.
ЕСН = 7,3 * 26% = 1,9 руб.
Змінні ОПР = 0,67 * 2,4 = 1,6 руб.
Разом собівартість = 100,8 + 7,3 + 1,9 + 1,6 = 111,6 руб.

10. Бюджет управлінських витрат
Адміністративно-збутові витрати представлені кошторисом:
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Реклама, руб. 11300 11300 1300 11300
ЗП АУП, руб. 17500 17500 17000 17000
Оренда офісу, руб. 2500 2500 2500 2500
Адміністративно-збутові витрати оплачуються в той же квартал, коли були нараховані.
Таблиця 10
Бюджет управлінських витрат.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Управлінські витрати
Реклама, руб.
11300
11300
1300
11300
35200
ПДВ, руб.
2034
2034
234
2034
6336
ЗП АУП, руб.
17500
17500
17000
17000
69000
ЄСП, руб.
4550
4550
4420
4420
17940
Оренда офісу, руб.
2500
2500
2500
2500
10000
ПДВ, руб.
450
450
450
450
1800
Разом управлінські витрати, руб.
26750
26750
20800
30800
105100
Разом ПДВ, руб.
2484
2484
684
2484
8136
2
Грошові виплати з управлінських витрат
33784
33784
25904
33284
126756
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
ПДВ на рекламу = 11300 * 18% = 2034 руб.
ЕСН = 17500 * 26% = 4550 руб.
ПДВ на оренду офісу = 2500 * 18% = 450 руб.
Разом управлінські витрати (без податків) = 11300 + 17500 + 2500 = 31300 руб.
Разом ПДВ = 450 + 2034 + 4550 = 7034 руб.
Грошові виплати з управлінських витрат = разом управлінські витрати (без податків) + разом ПДВ = 33784 руб.

11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки (попередній варіант)
Таблиця 11
Прогнозний звіт про прибутки та збитки.

Показники
З таблиці
На одиницю
Всього
1
Виручка (нетто), грн.
1
150
4815000
2
Змінні витрати, грн.
виробничі
9
111,6
3582360
3
Маржинальний прибуток
38,4
1232640
4
Постійні витрати
виробничі
7
42750
управлінські
10
105100
Разом постійні витрати, руб.
147850
5
Прибуток
1084790
Розрахунки:
Виручка на одиницю робіт = 150 * 32 100 = 4815000 крб.
Маржинальний прибуток на одиницю робіт = 150-111,6 = 38,4 руб.
Маржинальний прибуток на весь обсяг робіт = 4815000 - 3582360 = 1232640 крб.
Прибуток = МП - постійні витрати = 1232640 - 147850 = 1084790 крб.

12. Бюджет інвестицій
Згідно з планом інвестицій необхідно оплатити покупку нового обладнання. Вартість покупки устаткування складе в першому кварталі. Оплатити обладнання необхідно в першому кварталі.
Таблиця 12
Бюджет інвестицій.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Придбане обладнання
250000
-
-
-
250000
2
ПДВ
45000
-
-
-
45000
3
Оплата
295000
-
-
-
295000
Розрахунки:
ПДВ = 250000 * 18% = 45000 руб.
Оплата постачальнику = 250000 + 45000 = 295000 руб.

13. Бюджет за податками
ПДВ нараховується після виконання робіт, при цьому приймається ПДВ по придбаних товарах та послугах, які були отримані, оприбутковані.
Соціальні відрахування оплачуються в той же період, коли були нараховані. Всі інші податки нараховуються один раз на квартал і оплачуються в наступному після нарахування кварталі. Кредиторська заборгованість, що виникає на 1 січня 2008 року, погашається у першому кварталі 2008 року.
Таблиця 13
ПДВ по придбаних товарах, роботах, послугах.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Залишок на початок
2349
-
-
-
2349
2
ПДВ з придбання
207499
133484
151643
153080
645706
3
ПДВ до відшкодування
209994
133484
151643
153080
648201
4
Залишок на кінець року
- 101
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
ПДВ з придбання = ПДВ матеріали + ПДВ реклама + ПДВ оренда + ПДВ обладнання = 160015 + 2034 + 450 + 45000 = 207499 руб.
ПДВ до відшкодування приймається по придбаних товарах, роботах, послугах, які були отримані і оприбутковані.
ПДВ до відшкодування = ПДВ КЗ постачальнику + ПДВ матеріали + ПДВ реклама + ПДВ оренда + ПДВ обладнання = 2495 + 160015 + 2034 + 450 + 45000 = 209994 руб.
Залишок на кінець року = залишок на початок + ПДВ з придбання - ПДВ до відшкодування = -101 руб.
Таблиця 14
ПДВ до бюджету.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Залишок на початок
-
-
-
-
-
2
ПДВ нарахований покупцеві (ПДВ з виручки)
221400
191700
224100
229500
866700
3
ПДВ до відшкодування
209994
133484
151643
153080
648201
4
ПДВ сплачений
-
11406
58216
72457
142079
5
Залишок на кінець
76420
Розрахунки на прикладі 1 квартал:
ПДВ бюджет = ПДВ покупця - ПДВ постачальника.
ПДВ до бюджету за перший квартал складе 221400 - 209994 = 11406 руб. і буде сплачено у другому кварталі.
Залишок на кінець року = залишок на початок + ПДВ нарахувань - ПДВ до відшкодування - ПДВ сплачений.
Залишок на кінець року = 0 + 866 700 - 648 201 - 142 079 = 76 420 руб.
Таблиця 15
Єдиний соціальний податок.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Залишок на початок
1400
-
-
-
1400
2
Нараховано ЕСН
11020
8931
11340
11720
43011
3
Сплачено ЕСН
12420
8930
11340
11720
44411
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:

Нараховано ЕСН = ЄСП з заробітної плати робітників + ЄСП з ЗП АУП =
15570 - 4550 = 11020 руб.
Сплачено ЕСН = залишок на початок + нарахований ЄСП = 1400 + 11020 = 12420 руб.
Таблиця 16
Податок на майно

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Залишок на початок
-
-
-
-
-
2
Нараховано
535
518
501
484
2038
3
Оплачено
-
535
518
501
1554
4
Залишок на кінець року
484
Податкова база визначається як середньорічна залишкова вартість майна, поділена на кількість місяців у звітному періоді.
Залишкова вартість майна в 1 кварталі = 105 000 + 250000 - 60000 - 3000 = 292 000 руб.
Сума податку за квартал обчислюється як 1 / 4 твори податкової бази та податкової ставки.
Податок на майно в першому кварталі = податкова база * 2,2% / 4
Податок на майно в першому кварталі = 97334 * 2,2% / 4 = 535 руб.
Таблиця 17
Податок на прибуток.

Показники
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Виручка (нетто)
1230000
1065000
1245000
1275000
4815000
2
Змінні витрати
915120
792360
926280
948600
3582360
3
Маржинальний прибуток
314880
272640
318720
326400
1232640
4
Постійні витрати:
виробничі
6000
12250
12250
12250
42750
управлінські
26750
26750
20800
30800
105100
Разом
32750
39000
33050
43050
147850
5
Прибуток від виробництва
282130
233640
285670
283350
1084790
6
Податок на майно
535
518
501
484
2038
7
Прибуток до оподаткування
281595
233122
285169
282866
1082752
8
Податок на прибуток
67583
55949
68440
67888
259860
9
Заборгованість за 2007 рік
2500
-
-
-
2500
10
Сплачено до бюджету
2500
67582
55949
68440
194471
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Маржинальний прибуток = виручка - змінні витрати
Маржинальний прибуток = 1230000 - 915120 = 314880 руб.
Прибуток від виробництва робіт = маржинальний прибуток - постійні витрати
Прибуток від виробництва робіт = 314880 - 32750 = 282130 руб.
Прибуток до оподаткування = прибуток від виробництва робіт - податок на майно = 282130 - 535 = 281595 руб.
Податок на прибуток = 281 595 * 24% = 67583 руб.

14. Бюджет руху грошових коштів
Згідно з рішенням фінансового менеджера повинно бути збережено сальдо грошових коштів на кінець кожного кварталу не менше 50000 рублів.
Таблиця 18
Бюджет руху грошових коштів.

Показники
З таб.
Квартал
Разом за рік
1
2
3
4
1
Грошові надходження
виручка
2
1461400
1324845
1394760
1492110
5673115
2
Грошові виплати
Постачальникам
5
853050
896819
963447
987712
3701028
ЗП працівникам
6
59885
51852
60615
62075
234427
ОПР
8
16186
8167
10096
10418
44867
Управлінські витрати
10
33784
33784
25904
33284
126756
Обладнання
12
295000
-
-
-
295000
ПДВ
14
-
11406
58216
72457
142079
ЄСП
15
12420
8930
11340
11720
44411
Податок на майно
16
-
535
518
501
1554
Податок на прибуток
17
67583
55949
68440
67888
259860
Разом
1337908
1067442
1187236
1246055
4838641
3
Баланс грошових надходжень і виплат
123492
257403
207524
246055
834474
4
Сальдо
Початкове
3000
126492
383895
591419
3000
кінцеве
126492
383895
591419
837474
837474
Розрахунки на прикладі 1 кварталу:
Баланс грошових надходжень і виплат = виручка - грошові виплати
Баланс грошових надходжень і виплат = 1461400 - 1337908 = 123492 руб.
Сальдо кінцеве = сальдо початкове + баланс надходжень і виплат
Сальдо кінцеве = 3000 + 123492 = 126492 руб.

15. Відкоригований звіт про прибутки та збитки
Таблиця 19
Звіт про прибутки та збитки.

Показники
З таблиці
На одиницю
Всього
1
Прибуток від виробництва робіт
11
1084790
2
Податок на майно
16
2038
3
Прибуток до оподаткування
1082752
4
Податок на прибуток
259860
5
Чистий прибуток
822892
Чистий прибуток = прибуток до оподаткування - податок на прибуток = 1082752 - 259860 = 822892 руб.

16. Інвентаризація на 1.01.2009 рік
Запланований рівень запасів керамічної плитки на кінець року становить 780 кв.м.
Таблиця 20
Інвентаризація на 1.01.2009 р.

Найменування
Од. ізм.
Кількість
Ціна за од.
Сума
1
Керамічна плитка
Кв.м
780
84
65520
1.4 Баланс фірми «Рембуд» на 1.01.2009 року.
Актив
Сума, руб.
Пасив
Сума, руб.
1. Основний капітал:
3. Власний капітал
- Будівлі, споруди, обладнання
355000
- Статутний капітал
65000
- Амортизація
(90750)
- Нерозподілений прибуток
809766
Разом основний капітал
264250
Разом власний капітал
874766
2. Оборотний капітал
4. Позиковий капітал
- Матеріали
65520
- Кредиторська заборгованість постачальникам
180346
- ПДВ по придбаних цінностях
(101)
- Кредиторська заборгованість до бюджету
127695
- Дебіторська заборгованість
18585
- Грошові кошти
837474
Разом оборотний капітал
921478
Разом позиковий капітал
342237
Баланс
1185728
Баланс
1185728
Розрахунки:
Будівлі, споруди, обладнання = 105000 + 250000 = 355000 руб.
Амортизація = 60000 + 30750 = 90750 руб.
Разом основний капітал = 355000 + 90750 = 264250 руб.
Матеріали = 780 * 84 = 65520 руб.
ПДВ по придбаних цінностях = 2394 + 645 706 - 648201 = - 101
Дебіторська заборгованість = 10000 + 5681700 - 5673115 = 18585 руб.
Разом оборотний капітал = 65520 - 101 + 18585 + 837474 = 921478 руб.
Баланс = 264250 + 921478 = 1185728
Нерозподілений прибуток = 843491 руб.
Разом власний капітал = статутний капітал + нерозподілений прибуток = 874766 руб.
Кредиторська заборгованість постачальникам = залишок по рах. 60 на початок + вартість матеріалів, за рік. - Грошові надходження, за рік. = 180346 руб.
Кредиторська заборгованість до бюджету = залишок по рах. 68 на початок + + податок на майно нарахований + податок на прибуток нарахований - ПДВ оплачений - податок на майно оплачений - податок на прибуток сплачений
Разом позиковий капітал = 342237 руб.
Баланс = Разом власний капітал + разом позиковий капітал.

2. Оцінка бюджету фірми «Рембуд» на 2008 рік
2.1 Планово-економічні показники
Розрахунок точки беззбитковості:
Існує 2 способи розрахунку точки беззбитковості:
1. аналітичний метод;
2. маржинальний метод;
3. графічний метод.
Розрахунок точки беззбитковості аналітичним методом:
150 * X - 111,6 * Х - 147850 = 0
38,4 * Х = 147850
Х = 3851 кв.м.
Розрахунок точки беззбитковості маржинальним методом:
Точка беззбитковості = постійні витрати / (ціна одиниці - змінні витрати на одиницю) = 147850 / (150-111,6) = 3851 кв.м.
Виручка = 3851 * 150 = 577650 руб.
Змінні витрати = 3851 * 111,6 = 429800 руб.
Маржинальний прибуток = 577650 - 429800 крб.
Постійні витрати = 147850 руб.
Прибуток = 147850-147850 = 0
Розрахунок точки беззбитковості графічним методом:
Змінні витрати = 111,6 * 32100 = 3582360 крб.
Постійні витрати = 147850 руб.
Загальні витрати = 3582360 + 147850 = 3730210 крб.

Планово-економічні показники за розробленим бюджету:
1. Виручка (нетто) = 4815000 крб.
2. Змінна виробнича собівартість = 111,6 руб. за 1 кв.м.
3. Чистий прибуток = 822892 руб.
4. Фонд Заробітної плати = 303427 руб.
5. Середньорічна вартість необоротних активів = 115000 руб.

Показники
На 01.01.2008
На 01.01.2009
1.
Активи
69634
1185728
2.
Власний капітал
51874
874766
2.2 Висновки
На підставі розробленого бюджету можна зробити висновки про діяльність фірми «Рембуд».
Фірма «Рембуд» не є збитковою. Про це свідчить наявність нерозподіленого прибутку і грошових коштів.
Також фірма «Рембуд» є платоспроможною. Про це свідчить наявність грошових коштів на кінець планованого періоду. При необхідності фірма зможе оплатити всі свої кредиторські зобов'язання.
Розрахунок точки беззбитковості показує, що при обсязі виконання робіт 3851 кв.м. у фірми не буде ні прибутку, ні збитків.
На кінець кожного кварталу виконуються рішення фінансового менеджера, тобто сальдо перевищує 50000 крб.
Змінна виробнича собівартість одиниці робіт становить 111,6 за 1 кв.м.
Чистий прибуток на кінець планованого періоду становить 822892 крб.

ВИСНОВОК
У процесі виконання курсового проекту був розроблений бюджет фірми «Ремстой» на 2008 рік.
Вихідним пунктом для формування бюджету став баланс фірми «Рембуд» на початок планованого року.
Далі відповідно з виробничим і фінансовими планами були розроблені операційний і фінансовий бюджети. А саме, при складанні операційного бюджету були розроблені:
1. Бюджет продажів;
2. бюджет виробництва;
3. бюджет виробничих запасів;
4. бюджет прямих матеріальних витрат;
5. бюджет прямих трудових витрат;
6. бюджет загальновиробничих витрат;
7. бюджет виробничої собівартості;
8. бюджет комерційних витрат;
9. бюджет управлінських витрат;
10. звіт про прибутки та збитки.
При складанні фінансового бюджету були розроблені:
1. Бюджет інвестицій;
2. бюджету грошових надходжень;
3. балансовий звіт;
Останньою стадією розробки бюджету стало складання балансового звіту на кінець планованого періоду.
Після чого була розрахована точка беззбитковості.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Податковий кодекс Російської Федерації в ред. 2004 р .
2. Земельний кодекс Російської Федерації.
3. Закон Челябінської області про обласний бюджет на 2004 рік № 212-3 від 18.12.2003 р.
4. ГОСТ 18963-73 Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізу.
5. ГОСТ Р 51593-2000 Вода питна. Відбір проб.
6. Горохів М.Ю., Малєєв В.В. Бізнес-планування інвестиційний аналіз - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1998. - 208 с.
7. Бізнес-план інвестиційного проекту: Вітчизняний і зарубіжний опти. Сучасна практика і документація: Учеб. Посібник / За ред. В.М. Попова. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 418 с.
8. Борисов М.В. Кіноекспансія / / Експерт. - 2003. - № 47. - С. 20-22.
9. Вітаманюк Є.К. У Росії катастрофічно не вистачає хороших проектів / / Секрет фірми. - 2004. - № 13. - С. 68 - 69.
10. Стерник Г.Д. Класифікація офісних приміщень / / Квартира, дача, офіс. - 1999. - № 192. - С. 15-17.
11. Карасюк Є.С. Оксамитова конкуренція. / / Секрет фірми. -
2004. - № 04. - С. 8-15.
12. Немитих Ю.А. Якщо Вам потрібні гроші / / Експертові-Урал. - 2004. - № 58. - С. 10-11.
13. Робочий проект водозабору підземної води розвідувально-експлуатаційної свердловиною № 7445-00 для технічного водопостачання гаража ТОВ «Ерідан».
14. www.cfin.ru/bandurin/m23/index.ru / / Вітаманюк Є.К. У Росії катастрофічно не вистачає хороших проектів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
384.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Внутрішньофірмове планування 2
Стратегія і внутрішньофірмове планування
Внутрішньофірмове планування фінансової діяльності компанії
Внутрішньофірмове планування в ринкових умовах господарювання
Внутрішньофірмове планування місце роль механізм
Внутрішньофірмове управління
Планування балансового прибутку Показники планування нормування оборотних коштів підприємства
Планування маркетингу основа планування діяльності підприємства
Планування маркетингу - основа планування діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru