Витрати державного бюджету України

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна

Інститут економіки і міжнародних відносин

Економічний факультет

Кафедра фінансів і кредиту

Індивідуальне завдання

По курсу "Бюджетна система"

На тему: "Витрати державного бюджету України"

Виконала:

студентка групи ЕФ-43

Сімагіна А. Ю

Перевірила:

Швайко М. Л.

Харків 2010

Зміст

Введення

Витрати державного бюджету сутність витрат державного бюджету

Аналіз видатків державного бюджету України

Проблеми та перспективи державного бюджету за видатковою частиною

Висновок

Список літератури

Введення

Державний бюджет України - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2010 рік", видатки Державного бюджету України "включають бюджетні призначення, встановлені законом про Державний бюджет України на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією державних програм".

Безпосереднім об'єктом дослідження в роботі служать витрати державного бюджету України.

Мета роботи відповідно до предмету всебічно дослідити об'єкт шляхом вивчення теоретичних аспектів та статистичних даних, вивчити сучасні тенденції, виявити проблеми та перспективи розвитку.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

 • узагальнити основні поняття, пов'язані з витратами державного бюджету;

 • перерахувати основні статті видатків державного та місцевого бюджетів України;

 • аналізувати статистичні дані про витрати державного бюджету за попередні періоди і дати їм оцінку;

 • Визначити подальші перспективи розвитку видаткової частини державного бюджету.

Витрати державного бюджету сутність витрат державного бюджету

Видатки Державного бюджету - це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій. Ці витрати визначають економічні відносини, на основі яких здійснюється використання центральних засобів за напрямами законом.

Напрямки використання бюджетних витрат обумовлені цілою сукупністю чинників, основними з яких є:

 • Необхідність утримання державних установ;

 • Рівень розвитку регіонів держави;

 • Зв'язок видатків із загального державного бюджету з видатками місцевих бюджетів;

 • Форми надання бюджетних коштів;

 • Інші фактори, які можуть мати важливе значення в залежності від конкретної економічної та політичної ситуації в державі.

Видатки Державного бюджету регламентуються відповідними законодавчими та нормативними актами - Бюджетним кодексом, Законом про Державний бюджет на поточний рік, Бюджетною класифікацією, іншими юридичними актами органів влади.

Починаючи з 2000 року у Державному Бюджеті, в його видаткової частини передбачаються два фонди - загальний і спеціальний.

У Законі України "Про бюджетну систему України" передбачено такі види видатків як поточні витрати і видатки розвитку.

Поточні витрати - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, які діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, які не відносяться до витрат розвитку. У складі поточних витрат окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені розширенням мережі перелічених вище об'єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

Видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.

До витрат, які фінансуються з Державного бюджету належать видатки на: державне управління; судову владу; міжнародну діяльність; фундаментальні та прикладні дослідження і розвитку науково-технічного прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення; національну оборону; правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави; освіти; спеціалізовані школи; культуру і мистецтво, охорону здоров'я; соціальний захист та соціальне забезпечення; державні спеціальні програми; фізичну культуру і спорт; державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки; державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні програми щодо охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки створення і поповнення запасів і резервів; обслуговування державного боргу; проведення виборів і референдумів; інші за програми, які мають виключно державне значення.

Фінансування окремих програм економічного і соціального напрямів місцем реалізації цих програм здійснюється через механізм міжбюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти - це відносини між державою, Автономною республікою Крим і місцевим самоврядуванням для забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

Законом України "Про Державний Бюджет України на 2010 рік" затверджено такий перелік захищених статей видатків загального фонду на звітний рік за економічною структурою видатків: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам.

Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком витрат, пов'язаних з державною таємницею (таємних видатків). Таємні видатки, передбачені на діяльність органів державної влади, в інтересах національної безпеки включаються до Державного бюджету України без деталізації. Контроль за проведенням таємних видатків здійснюється Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України у порядку, визначеному Верховною Радою України.

Аналіз видатків державного бюджету України

Видатки Державного бюджету України за 2009 рік були виконані в обсязі 242437,2 млн. грн, що на 947,1 млн. грн. Це на 0,4 відсотка більше аналогічного показника 2008 року. Рівень виконання річного плану в 2009 році склав 88,4 відсотка плану, затвердженого Верховною Радою України на 2009 рік, проти 95,4 відсотка в 2008 році.

У повному занепаді виявилася державна інвестиційна політика. У 2009 році таке поняття, як розвиток, було фактично забуте. Фінансування капітальних видатків було здійснено в обсязі в 2,5 рази менше ніж у 2008 році. По загальному фонду відбулося падіння капітальних витрат майже в 12,3 рази. У структурі видаткової частини державного бюджету частка капітальних витрат зменшилася на 6,3% до 4,3%. Питома вага капітальних видатків державного бюджету у ВВП в 2009 році дорівнювала 1,1 відсотка проти 2,7 відсотка в 2008 році.

По загальному фонду державного бюджету в 2009 році було відкрито асигнувань на проведення видатків в обсязі 188699,4 млн. грн, що відповідає 97,1 відсотка плану звітного періоду. [Додаток Б, рис. Б2] Недофінансування пов'язане, зокрема, з економією:

Витрат на обслуговування державного боргу (державні запозичення здійснено пізніше графіка);

Витрат на субвенції соціального характеру у зв'язку з їх фінансуванням відповідно до фактично зареєстрованих зобов'язань;

Видатків, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" у зв'язку із завершенням розрахунків з виплати заборгованості;

Відсутністю рішень про розподіл коштів резервного фонду і т.д.

Касові видатки за загальним фондом державного бюджету у 2009 році проведено у сумі 187748,0 млн. грн., Або 96,6 відсотка річного плану.

Ресурси державного бюджету спрямовувались, в першу чергу, на фінансування основних захищених статей бюджету (стаття 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"), зокрема заробітної плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій, стипендій, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів і т.д. [додаток А, табл. А1]

Касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2009 рік склали на 4,8 відсотка більше, ніж річний показник 2008 року. Однак у реальному вимірі витрати на оплату праці працівників бюджетних установ у 2009 році проти 2008 року зменшилися на 6,4 відсотка.

У 2009 році на загальнодержавні функції використані кошти менші на 12,1 відсотка в порівнянні з 2008 роком. У загальному обсязі видаткової частини їх частка в 2009 році знизилася на 0,93 до 6,52 відсотка. [Додаток Г, рис. Г1]

Обсяг видатків державного бюджету на оборону за 2009 рік порівняно з 2008 роком зменшився на 17,6 відсотка, або на 2069,7 млн. гривень. Питома вага видатків на оборону в структурі видаткової частини державного бюджету знизилася на 0,9 до 4,0 відсотка.

У порівнянні з попереднім роком видатки державного бюджету на забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу зменшилися на 2,9 відсотка. У структурі видатків державного бюджету їх частка протягом 2009 року знизився на 0,3 п.п. до 10 відсотків.

Обсяг видатків на економічну діяльність зменшився в 2009 році в порівнянні з 2008 роком на 14,1 відсотка. У структурі видаткової частини державного бюджету на 2,3 до 13,7 відсотка.

У порівнянні з 2008 роком обсяг видатків на охорону навколишнього середовища зменшився на 18,2 відсотка, або на 405,9 млн. гривень. У структурі видатків державного бюджету їх частка становила 0,75 відсотка у 2009 році в порівнянні з 0,92 відсотка у 2008 році.

Витрати державного бюджету на розвиток житлово-комунального господарства в 2009 році в порівнянні з попереднім роком зменшилися на 39,0 відсотка, або на 173,3 млн. гривень. Їх частка в структурі видатків державного бюджету відповідно знизилася на 0,07 в. п.до 0,11 відсотка.

Витрати на охорону здоров'я в цілому за 2009 рік зросли на 2,3 відсотка в порівнянні з минулим роком. У загальному обсязі видаткової частини їх частка в 2009 році зросла на 0,06 в. п. до 3,11 відсотка.

Витрати державного бюджету на духовний та фізичний розвиток за 2009 рік зросли на 1,3 відсотка в порівнянні з 2008 роком. Питома вага цих витрат у загальному обсязі видаткової частини державного бюджету зросла на 0,12 в. п. в порівнянні з 2008 роком до 1,33 відсотка в 2009 році.

Витрати на освіту за 2009 рік зросли на 11 відсотків у порівнянні з 2008 роком. Їх питома вага в у загальній структурі видатків державного бюджету збільшилася на 0,9 п.п. до 9,9 відсотка в 2009 році.

Витрати державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2009 рік у порівнянні з минулим роком зросли на 1,4 відсотка. Питома вага цих витрат у структурі видаткової частини державного бюджету їх частка відповідно дорівнювала 21,25 відсотка в 2009 році проти 21,04 відсотка у 2008 році.

Таким чином, витрати Зведеного бюджету України в 2009 році склали 307399,4 млн. грн, що на 1804,4 млн. грн, або на 0,6 відсотка менше аналогічного показника 2008 року. Питома вага видатків зведеного бюджету у ВВП в 2009 році склала 33,6 відсотка проти 32,6% у 2008 році.

У структурі видатків державного бюджету за економічною класифікацією серед основних витрат поточного характеру слід виділити значне зростання у порівнянні з 2008 роком [табл]:

Витрат на виплату процентів (доходу за зобов'язаннями) (в 2,2 рази до 9,9 млрд. грн.)

Витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали (на 32,9 відсотка до 2,5 млрд. грн.)

Витрат на виплату пенсій та допомог (на 18,3 відсотка до 49,6 млрд. грн.)

Витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (на 17,9 відсотка до 3,1 млрд. грн.)

Витрат на продукти харчування (на 9,5 відсотка до 1,8 млрд. гривень).

Закон України "Про Державний бюджет на 2010 рік" передбачає, як видно з таблиці [додаток Г, табл. Г3], збільшення витрат на 33%, які більшою мірою перевищують дохідну частину, в порівнянні з попереднім періодом. Очікується, що дефіцит досягне 57,7 млрд. грн, що приблизно в півтора рази перевищує встановлений роком раніше.

Проблеми та перспективи державного бюджету за видатковою частиною

Перше з чим стикається держава - це нецільове використання коштів. Проблема нецільового використання бюджетних коштів.

Очевидно, без боротьби з нецільовим використанням коштів державного бюджету говорити ні про яку оптимізації витрат не має сенсу. Нецільове використання бюджетних коштів в Україні стало масовим явищем.

Наприклад, виконання видаткової частини бюджету в 2009 році характеризувалося системним "ручним управлінням" засобами, хронічним недофінансуванням всіх програм, нецільовим та неефективним використанням коштів, а часто просто і їх розкраданням. Контрольно-ревізійним управлінням та Рахунковою палатою України у 2009 році в ході перевірок виявлено ряд порушень і зловживань. А також через непрозорість системи державних закупівель у 2009 році втрачено близько 40 млрд. гривень. До того ж, органами ГоловКРУ в 2009 році проведена перевірка близько 10 тис. бюджетних установ та виявлено порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму більше 3, млрд. гривень.

Досвід розвинених країн підказує, що треба зробити прозорим, підконтрольним громадськості весь процес складання плану витрачання бюджетних коштів і саме витрачання.

Слід додати, що здійснення державних закупівель (замовлень) має відбуватися прозоро, на конкурсній основі. А підвищення оплати праці державних службовців проводити тільки в розмірах, необхідних для забезпечення конкурентоспроможності державної служби на ринку праці, при інших рівних умовах має відбуватися, в тому числі за рахунок скорочення загальної чисельності зайнятих в державному секторі.

Величезна проблема українського бюджету - його обтяженість соціальними виплатами. На початку 1990-х різке падіння доходів і рівня життя більшої частини населення спровокувало розширення гарантій соціального захисту. Саме тому частка соціальних витрат у сукупних витратах держави та у ВВП неухильно зростала. Це продовжувалося і в період економічного пожвавлення. Так, частка соціальних витрат у сукупних витратах держави зросла з 17% у 1999 році до 27% у 2008-му. Але слід враховувати, що ні рівень реальних заробітних плат, ні рівень пенсій до цих пір не відповідає рівню таких у країнах-сусідах, а платоспроможність населення і рівень життя в 1990году не були високими.

За останнє 10 років в Україні відбулося значне збільшення витрат уряду (бюджету держави, ПФ та фондів загального соціального страхування). Якщо в 1999 році їх обсяг становив 35,9% ВВП, то в 2008 році - 46,1%, тобто витрати держави зросли на 10,2% ВВП, причому 6,5% ВВП припадає на витрати ПФ, збільшилися з 9, 3% ВВП у 1999 році до 15,8% ВВП в 2008 році.

З 2005р. від 25 до 45% видатків ПФ фінансується не за рахунок страхових внесків роботодавців і найманих працівників, а за рахунок коштів держ. бюджету.

У поточному році майже кожна п'ята гривня видатків державного бюджету України спрямовувалася на забезпечення пенсійних виплат - ці витрати за 6 міс. 2009 року склали майже 6% ВВП.

У бюджеті, крім соціальних, значно збільшилися витрати на державне управління - з 1,1% ВВП в 1999 році до 2,6% ВВП в 2008 році, а також витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу - з 1,4 до 2 , 9% ВВП.

Зростання витрат на утримання апарату примусу держави був пов'язаний як з випереджаючої динамікою заробітної плати державних службовців, так і зі значним збільшенням їх кількості. Якщо загальне число зайнятих в економіці країни в 2008 році в порівнянні з 1999 роком зменшилася на 3,9%, то кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування зросла на 55,3%.

Внаслідок довгострокового нарощування соціальних витрат їх частка у зведеному бюджеті в 2005-2008рр. збільшилася до 22-28% в порівнянні з 12-15% у 1999-2001рр, а в 2010 збільшилася на 8% в порівнянні з 2009.

Висновок

Видатки бюджету - особлива економічна категорія, яка відображає відносини з метою врахування витрат держави на здійснення своїх повноважень. Витрати бюджету регламентуються відповідними законодавчими та нормативними актами органів державної влади.

Головною "особливістю" витрат Державного бюджету України є, на мою думку, їх непрозорість і однозначність. Слід піддавати більшою розголосу не лише статті витрат, але і суми, які виділяються на це, нехай навіть найменші. Таким чином, держава зможе убезпечити себе від "розкрадання" бюджетних коштів, яким зараз прийнято називати "нецільове використання". Необхідно також посилити контроль над використанням цих коштів, щоб ситуація з порушенням норм законодавства самим Кабінетом Міністрів не була доречною.

З іншого боку, необхідно вирішити ситуацію з державним боргом, інакше більша частина витрат буде йти не на соціальні виплати, а на боротьбу з ним.

Щодо соціальних виплат, статистичні дані показують, що витрати на соціальний захист, так само як і на освіту за останнє мають позитивний приріст, але на жаль, на даний момент це не афішується і незримо.

Спорт, витрати на який менше 1 відсотка, охорона навколишнього середовища, наука, культура, охорони здоров'я досі потребують значних ресурсів держави.

Список літератури

 1. Бюджетний Кодекс України, Закон вiд 21.06.2001 № 2542-III

 2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. Закладів /. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. - 220с.

 3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч. для студ. екон. спец. вищіх навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. - 606с.

 4. Державні фінанси: Навч. посібник / За ред.В.Д. Базилевича. - 2-ге вид., Доп. І перероб. - К.: Атіка, 2004. - 368с.

 5. Деркач М.І., Гордєєва Л.П. Бюджет і бюджетний процес в Україні. - Дніпропетровськ: Пороги, 1995. - 256с.

 6. МІНІСТЕРСТВО фінансів. Електронний ресурс. Офіційний сайт. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

 7. Вільна енциклопедія Вікіпедія. Електронний ресурс. Офіційний сайт. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/

Посилання (links):
 • http://www.minfin.gov.ua/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
  39кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Видатки державного бюджету України Додаток Структура бюджету України
  Доходи державного бюджету України
  Макроекономічний аналіз Державного бюджету України
  Формування доходної частини державного бюджету України
  Соціально економічна сутність і роль державного бюджету України
  Характеристика розгляду проекту Державного бюджету України в парламенті
  Порядок складання розгляду і затвердження Державного бюджету України
  Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
  Організація казначейського виконання Державного бюджету України та розробка напрямків
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru