Виробничо організаційні моделі на прикладі ТОВ Стрежевское

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Філія Новосибірського Державного
Аграрного Університету

Курсова робота

З дисципліни: «Математичне моделювання»
На тему: «Виробничо-організаційні моделі
на прикладі ТОВ «Стрежевское»
 

Виконала: студентка 4 курсу

Група Шифр:
Спеціальність: економіка і
управління на підприємстві
Прийняла:
Оценка_________________
р. Стрежевой

Введення

1. ТОВ «Стрежевское» як учасник галузі тваринництва.
1.1 Статистичний облік продукції сільського господарства.
1.2 Природно-економічна характеристика ТОВ «Стрежевское»
2. Розрахунок показників чисельності, продуктивності худоби і виходу продукції тваринництва.
2.1 Структура і чисельність стада.
2.2 Виконання плану з продуктивності худоби та виробництва продукції.
2.3 Аналіз продуктивності корів молочного напрямку за 3 роки.
2.4 Індексний аналіз продукції та продуктивності стада
2.5 Аналіз залежності продуктивності корів молочного напряму та поголів'я методом кореляції   
3 Аналіз розрахунків чисельності, продуктивності і виходу продукції.
Висновок
Список літератури
Програми

Введення

Підприємства, радгоспи і колгоспи набули широкі права у самоврядуванні, плануванні, організації виробництва та фінансів. На них лягла велика відповідальність за кінцевий результат виробничої та фінансової діяльності.
Для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно не тільки нарощувати виробництво продукції, а й раціонально використовувати її в господарстві і розподіляти по каналах реалізації. У процесі реалізації продукції господарствам перераховується виручка, яка повинна відшкодовувати зроблені витрати і забезпечувати отримання прибутку, необхідного для подальшого розширеного відтворення. Найважливіші результати діяльності кожного підприємства - прибуток і рентабельність, які залежать, в основному, від реалізації продукції. На кожному підприємстві реалізація продукції має відбуватися у відповідності з планом по її обсягу, асортименту та строками.
Додання самостійності сільськогосподарським підприємствам, широкий розвиток орендних відносин створюють можливості в майбутньому закуповувати на договірних засадах ті види сільськогосподарської продукції і в тих обсягах, які необхідні для формування державного продовольчого фонду. Дисципліну закупівель тісно пов'язують з виконанням взаємних договірних зобов'язань на основі економічної відповідальності, як виробників продукції, так і її заготівельників. Після виконання зобов'язань за договором частину, що залишилася продукції виробник може реалізувати на свій вибір.
Сільськогосподарські підприємства зацікавлені у швидкій реалізації своєї продукції, так як це робить прямий вплив на фінансовий стан господарства, сприяє зміцненню його економіки, поліпшення умов праці і побуту працівників.
Метою моєї роботи є аналіз чисельності, продуктивності худоби і виходу продукції тваринництва на прикладі ТОВ «Стрежевское».

1. ТОВ «Стрежевское» як учасник галузі тваринництва.
1.1 Статистичний облік продукції сільського господарства.
Сільськогосподарська продукція являє собою частину суспільного продукту, створену в сільському господарстві. Її фізичний обсяг характеризується валовою продукцією сільського господарства, що представляє собою грошовий вираз виробленої за рік продукції рослинництва і тваринництва. До її складу, як правило, не включається продукція переробки, незважаючи на те, що вона може бути отримана на сільськогосподарському підприємстві.
За ступенем готовності тут також розрізняють готову продукцію і незавершене виробництво. Перша може бути реалізована і використана в самому господарстві. Незавершене виробництво представляє собою витрати, від яких у цьому році продукція не отримана, проте буде отримана в подальшому. Галузевий склад включає рослинництво і тваринництво.
Так як далі мова піде про продукцію тваринництва, розглянемо галузевий склад тваринництва.
Валова продукція тваринництва визначається вартістю сирих продуктів, отриманих в результаті вирощування й господарського використання сільськогосподарських тварин, а також вартістю вирощування худоби і птиці та інших сільськогосподарських тварин.
У валову продукцію тваринництва входять молоко за видами (коров'яче, овече, козяче і т.д.), яйця (курячі, качині і т.д.), вовна (овеча, козяча і т.д.) мед і інші продукти нормальної життєдіяльності тварин. Розміри продукції вирощування худоби в натурі визначаються у живій вазі отриманого за рік приплоду, приросту молодняку ​​і приросту ваги дорослої худоби на відгодівлі та нагулі.
Натуральні показники окремих видів виробленої продукції переводяться в грошові. Тим самим отримують показник валової продукції сільського господарства. Її загальна величина визначається за методом валового обороту - як сума продукції окремих галузей рослинництва і тваринництва. Особливість обчислення полягає в тому, що до розрахунку включається оборот всередині підприємства. Такий порядок оцінки пов'язаний зі специфікою галузі і дає уявлення про обсяг сільськогосподарського виробництва.
Якщо виключити повторний рахунок, то вийде вартість кінцевої продукції сільського господарства. По суті, це оцінка за галузевим методом. Готова продукція, що реалізується за межі сільськогосподарського підприємства та особистого підсобного господарства, називається товарною. Сюди ж входять натуральна оплата праці працівників підприємства, вартість проданих ним продуктів, відпуск продукції в громадське харчування і т.д. даний показник характеризує продукцію, що надходить у народногосподарський обіг.
Рівень товарності визначається як відношення товарної продукції до валової. На практиці з чисельника і знаменника цього показника віднімають так звані малотоварное види продукції (солома, гній і т.д.) з-за обмежених можливостей їх продажу. З валової продукції виключають також вартість закладки та вирощування молодих багаторічних насаджень і вартість незавершеного виробництва. Так як вони не можуть бути реалізовані.
Чиста продукція сільського господарства - це знову створена в галузі вартість. Для її розрахунку необхідно з вартості валової продукції відняти матеріальні витрати. До них у сільському господарстві відносять витрати на речовини сільськогосподарського походження (насіння, посадковий матеріал, корми тощо) та витрати промислового походження (добрива і т.д.), а також інші витрати, віднесені на виробництво. Чиста продукція в сільському господарстві частіше називається валовим доходом. Цей показник є синтетичним, що характеризує діяльність господарств в цілому. Чиста продукція за вирахуванням витрат на оплату праці являє собою чистий дохід. Практично його можна розрахувати, віднімаючи з вартості валової продукції витрати на її створення.
1.2 Природно-економічна характеристика ТОВ «Стрежевское»
ТОВ «Стрежевское» знаходиться на території міста Стрежевом Томської області. На даній території переважає плоский заболочений рельєф. Територія ТОВ «Стрежевского» розташовується між руслами річок Пасол і Об. Ліси представлені основними породами - березою, сосною, кедром, осикою, ялицею, смерекою, так як Томська область розташована в зонах середньої і південної тайги і частково змішаних лісів. Грунти переважають дерново-підзолисті і торф'яно-болотні.
Клімат континентальний, зима сувора і тривала, середні температури січня від - 20 С до - 22 С. Літо тепле, коротке, середня температура липня від + 20 С до + 22 С. Щорічна кількість опадів становить 450 - 710 мм на рік.
Розмір землекористування ТОВ «Стрежевское» за період з 1998 по 2000 роки видно з таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 Землекористування, Га.
1998
1999
2000
Загальна земельна площа
2930
3487
3487
Разом сільськогосподарських угідь
2760
3322
3322
З них: рілля
сінокоси
920
1240
1240
пасовища
1840
2082
2082
Присадибні ділянки, колективні сади і городи працівників господарства
170
165
165
Далі, інші показники, що визначають розмір ТОВ «Стрежевское», можна побачити з таблиці 1.2.
Спеціалізацію ТОВ «Стрежевское» можна охарактеризувати складом і структурою товарної продукції за таблицею 1.3, з якої видно, що основна галузь ТОВ «Стрежевское» - тваринництво. Цьому сприяють кліматичні і природні умови. Так як зима холодна і тривала рослинництвом займатися не вигідно, тому головний упор ТОВ «Стрежевское» зробило на тваринництво, що сприятливо позначилося на прилавках магазинів міста.
Таблиця 1.2 Показники розміру ТОВ «Стрежевское»
Показники
1998
1999
2000
Валова продукція (в порівняних цінах 1994 р), тис. руб.
875
640
642
Товарна продукція, тис. руб.
23584
17339
18438
Грошова виручка, тис. руб.
10037
11154
11162
Середньорічна вартість основних засобів с / г призначення, тис. руб.
192908
185828
155643
Середньорічна чисельність працівників, чол.
259
203
203
Поголів'я худоби, гол.
1016
1235
1181
Продукція ТОВ «Стрежевское» користується великим успіхом: молоко, сметана, сир, йогурти, кефір і т.д. розкуповуються в магазинах, що називається «на ура», що говорить і про якість продукції, адже покупці не будуть брати неякісну продукцію. До того ж при великому асортименті наших магазинів, населення купує саме продукцію ТОВ «Стрежевское», не дивлячись на різницю в ціні.

Таблиця 1.3 Склад і структура товарної продукції.
Галузі та види продукції
1998
1999
2000
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Сіно
1087
4,3
1138
5,8
1520
7
Силос
794
3,1
1146
5,8
1364
6,4
Рослинництво, всього:
1881
7,4
2284
11,6
2884
13,4
Худоба та птиця у живій масі
4794
18,8
6173
31,5
6060
28
Молоко
9413
38,5
10809
55,1
12232
56,7
Яйця
4015
15,8
-
-
-
-
Інша продукція тваринництва
497
13,3
366
6
146
0,7
Тваринництво, всього:
21995
86,4
15807
80,6
18438
85,4
Інша продукція, роботи та послуги
1589
6,2
1520
7,8
269
1,2
Разом з виробництва
25465
100
19611
100
21591
100

2. Розрахунок показників чисельності, продуктивності худоби і виходу продукції тваринництва.
2.1 Структура і чисельність стада.
Обсяг виробництва продукції тваринництва безпосередньо залежить від чисельності худоби. Дані про чисельність і склад великої рогатої худоби необхідні для планування відтворення стада і виробництва продукції. Розглянемо на скільки зросло поголів'я худоби за період з 1998 по 2000 роки в ТОВ «Стрежевское» (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 Склад і чисельність худоби по видах і групах.
На кінець року
Види і групи худоби, гол.
1998
1999
2000
2000рік до 1998 року
Корови
505
566
590
1,2
У тому числі корови молочного напряму
505
566
590
1,2
Бики виробники
8
9
12
1,5
Нетелі
75
21
35
- 0,5
Телиці старше 2 років
225
119
153
- 0,7
Молодняк
203
311
285
1,4
Загальна чисельність, всього:
1016
1026
1075
1,1
Не дивлячись на збільшення поголів'я в 1,1 разів у 2000 році, кількість нетелей і телиць знизиться (- 0,5 і - 0,7) в порівнянні з 1998 роком, але за 2 роки було закуплено 4 племінних бика, про що говорить коефіцієнт 1,5. збільшилася також поголів'я молодняку ​​- 1,4. також радує показник по коровам - приріст 1,2.

2.2 Виконання плану з продуктивності худоби та виробництва продукції.
Для цього візьмемо планові дані і дані з виробництва продукції тваринництва з таблиці 1.3. А відсоток виконання плану будемо вважати за формулою:
Факт.
% Вип. Плану = ------------ х 100%,
План
Дані занесемо в таблицю 2.2.
Таблиця 2.2 Виконання плану товарної продукції.
Види продукції
1998
1999
2000
Факт, Тис. руб.
План, тис. руб.
% Вип. Плану
Факт, Тис. руб.
План, тис. руб.
% Вип. плану
Факт, Тис. руб.
План, тис. руб.
% Вип. плану
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Худоба та птиця у живій масі
4794
4500
107
6173
5000
123
6060
6000
101
Молоко
9413
9000
105
10809
10000
108
12232
11000
111
Яйця
4015
4000
100
-
-
-
-
-
-
Інша продукція тваринництва
497
Квітень 2000
124
366
400
91
146
300
49
Тваринник-c тво, всього:
21995
122
100
15807
15400
103
18438
17300
107
За отриманими даними видно, що в цілому по господарству план виконується, не дивлячись на недовиконання плану по окремих видах продукції. Це відбувається за рахунок перевиконання плану по молоку і худобі в живій масі. У той же час недовиконання плану з іншої продукції тваринництва пояснюється перепрофілюванням господарства на більш прибуткову продукцію, і тим, що при складанні плану було не враховано падіння купівельного попиту на іншу продукцію.
Далі розглянемо продуктивність стада. Для цього фактичний обсяг отриманої продукції розділимо на кількість голів (див. таблицю 2.3)
Таблиця 2.3 Продуктивність стада.
Види і групи худоби - роки
Обсяг продукції
Кількість голів
Продуктивність
Корови молочного напряму - молоко, ц
1998
1999
2000
12891
12627
11302
557
536
480
ц з 1 гол
23,2
23,4
23,5
Молодняк, нетелі, - жива маса, ц
1998
1999
2000
1116
902
910
534
519
590
ц з 1 гол
2,1
1,7
1,5
Птах 1998
- Яйця, тис. штук
3225
22
146
тис. шт. з 1 гол.
Свині 1998
- Жива маса, ц
212
300
0,7
ц з 1 гол
2.3 Аналіз продуктивності корів молочного напряму
за 3 роки.
Даний аналіз проведемо в динаміці за 3 роки. Для цього знаходимо абсолютний приріст (А пр.) за формулою:
Квіт. = У 2 - у 1,
де у 2 - будь-який рівень ряду, у 1 - попередній.
Потім, знаходимо темп зростання - Т р, який дорівнює відношенню двох порівнюваних рівнів:
у 2
Т р = ----------- х 100%.
у 1
Темп приросту - Т пр визначається відношенням абсолютного приросту до базисного рівня:
А пр
Т пр = --------------- х 100%, або Т р - 100%.
у 1
Значення 1% приросту - порівняння абсолютного приросту і темпу приросту:
А пр у 1
Значення 1% приросту = --------------, або -----------.
Т пр 100
Дані по продуктивності корів молочного напряму візьмемо з таблиці 2.3. Результати занесемо в таблицю 2.4.
Таблиця 2.4 Показники динаміки по продуктивності корів молочного напряму.
Роки
Символи
Продуктивність молока, ц з 1 гол.
Абсолютний приріст
Темп росту,%
Темп приросту,%
Значення 1% приросту
До попереднього року
До початкового року
До попереднього року
До початкового року
До попереднього року
До початкового року
1998
у 1
23,2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1999
у 2
23,4
0,2
0,2
100,8
100,8
0,8
0,8
0,25
2000
у 3
23,5
0,1
0,3
100,4
101,2
0,4
1,2
0,25
Індексний аналіз продукції та продуктивності стада
Для даного аналізу візьмемо поголів'я і продуктивність за 1998 і 2000 роки та відобразимо в таблиці
Таблиця Розрахункові дані для індексного аналізу.
Групи худоби
Поголів'я худоби
Продуктивність
Розрахункові показники
1998 р
2000 р
1998 р
2000 р
Ум. позначення
S 0
S 1
Y 0
Y 1
S 0 Y 0
S 1 Y 1
S 1 Y 0
Корови молочного напряму
557
480
23,2
23,5
12922
11280
11136
Молодняк, нетелі
537
590
2,1
1,5
1127
885
1239
Разом в середньому
547
535
12,6
12,5
6892
6687
6741
Для визначення загального індексу валового виходу молока (I вих) візьмемо розрахункові показники з таблиці
S 1 Y 1 11280
I вих. = -------------- = ----------- = 0,8.
S 0 Y 0 12 922
Для визначення загального індексу продуктивності (I пр.) корів молочного напрямку:
Y 1 23,5
I пр. = ----------- = --------- = 1,01.
Y 0 23,2
Для визначення загального індексу чисельності (I числ.) Корів молочного напрямку:
S 1480
I числ. = ----------- = --------- = 0,8.
S 0557
Аналіз залежності продуктивності корів молочного напряму та поголів'я методом кореляції.
Для цього знайдемо коефіцієнт кореляції за формулою:
S (ху) - S х * S у
R = ----------------------------.
A x * B y
  ху   x  у
Де S (ху) = ---------; S х = -----------; S у = ----------; n = 3 (кол у років)
n n n
  х2   у2
А х =          - (S х) 2; B y =          - (S у) 2
nn
Таблиця Залежність між обсягом продукції (молока) і поголів'ям корів молочного напряму.
Роки
Обсяг продукції молока, т
Поголів'я, гол.
Квадрати
Твір
Продуктив ність
Поголів'я
Символи
х
у
х2
у2
ху
1998
1289
557
1661521
310249
717973
1999
1263
536
1595169
287296
676968
2000
1130
480
1276900
230400
542400
Разом
3682
1573
4533590
827945
1907341
Символи
  x
 у
  х2
  у2
  ху
1907341
Знаходимо S (ху) = ------------- = 635780;
3
3682 1573
S х = ----------- = 1227; S у = --------- = 524.
3 березня
4533590
Знаходимо А х =            - (1227) 2 = 75,3
3
827945
Знаходимо B y =            - (524) 2 = 37,5
3
Тепер цілком можна розрахувати коефіцієнт кореляції:
635780 - 1227 * 524
R = ------------------------------- = 0,255.
75,3 * 37,5

3 Аналіз розрахунків чисельності, продуктивності та виходу
продукції.
Отже, нам вже зрозуміло з таблиці 1.3, що основна галузь ТОВ «Стрежевское» - тваринництво, а точніше виробництво молока та молочної продукції. Тваринництво становить приблизно 85,4% в 2000 році від загального виробництва господарства. У той же час у 1998 році воно становило 86,4%. а в 1999 році взагалі 80,6%. Спостерігається тенденція зростання продукції рослинництва в 1999 році, що відбулося з-за хороших погодних умов в літній час. Врожайність сіна і виробництво силосу склало 11,6%. (Для порівняння в 1998 році вона становила 7,4%).
Далі за складом стада з таблиці 2.1 видно, що збільшилося поголів'я корів молочного напряму в 1,2 рази. У той же час закупили племінних биків,% зростання склав 0,5. Але кількість нетелей і телиць старше 2-х років зменшилася частково через відмінка, але в основному через продаж. Радують цифри по молодняку ​​- приплід склав 1,4% за 3 роки.
За отриманими даними видно, що в цілому по господарству план виконується, не дивлячись на недовиконання плану по окремих видах продукції. Це відбувається за рахунок перевиконання плану по молоку і худобі в живій масі. У той же час недовиконання плану з іншої продукції тваринництва пояснюється перепрофілюванням господарства на більш прибуткову продукцію, і тим, що при складанні плану було не враховано падіння купівельного попиту на іншу продукцію.
У 1999 році і 2000 році немає виробництва яєць і свинини, тому що дані виробництва були нерентабельними, і їх довелося закрити.
При всьому цьому підприємство поступово залазить у борги, про що свідчить стан кредиторської заборгованості. Але худоба потрібно годувати, та ще й годувати якісно для того, щоб отримати якісну продукцію. Господарство для того, щоб купували його продукцію, не підвищує ціну на товар, тому собівартість молока набагато більше, ніж ціна продажу.
Підприємству доводиться розраховуватися з боргами власними силами, так як державних дотацій вистачає тільки на придбання кормів. Тим не менш абсолютний приріст по продуктивності молока в 2002 році склав 0,3 у порівнянні з 1998 роком.
І все ж, незважаючи на збільшення продуктивності корів молочного напрямку, про що говорить загальний індекс продуктивності з п. 2.4 - 1,01, спостерігається тенденція зниження обсягу валової продукції в загальному виробництві - 0,8.
Далі за коефіцієнтом кореляції видно, що продуктивність корів впливає на обсяг продукції і валовий збір продукції.

Висновок.
ТОВ «Стрежевское» намагається вижити у сучасних ринкових умовах. Якщо раніше в до перебудовні часи радгосп «Стрежевской» практично не мав конкурентів на ринку міста Стрежевом, то зараз на прилавках магазинів повно молока «Тетра-пак». Так, місцевий бюджет виділяє кошти, але їх все ж таки дуже мало для того, щоб підняти господарство, як то кажуть, «на ноги». Тому для розвитку даного господарства краще буде, якщо це підприємство викупить приватний підприємець. Але знову, це - «палиця з двома кінцями» - постраждають покупці міста, тому що відбудеться підвищення ціни на молоко. А де знов-таки гарантія, що якість молока залишиться на колишньому рівні? От і «мучиться» господарство, намагається хоч якось вилізти з боргової ями, а грошей все-таки мало. Якщо так далі піде, то поступово господарство доведеться ліквідувати і продавати за борги. Хоча корови тут не винні, вони, бідні, їсти хочуть, як і всі, і вони нам ще й таку цілющу корисне молоко дають.

Список літератури.
1. Курс лекцій. Статистика. - М. 1999 р., с.111 - 125, с. 226-228
2. Загальна теорія статистики. - М «Фінанси та статистика» 1999 р.,
с. 336-360.
3. Коваленко Н. Я. Економіка сільського господарства. - М. «ЕКМОС» 1999, с. 125-136
4. Петеренко І.А., Чуженков П.І. Економіка сільського господарства. - Алма-ата 1988, с. 59-77
5. Попов М.О. Економіка сільського господарства - М. 2000., З 98-102
6. Регіональна економіка - М. 2000 р., с. 56-64
7. Економіка і життя № 6 - 1998 р.
8. Економіка і життя № 9 - 1999 р.
9. Економіка і життя № 5 - 2000 р.
10. Річна бухгалтерська звітність за 1998 рік по ТОВ «Стрежевское».
11. Річна бухгалтерська звітність за 1999 рік по ТОВ «Стрежевское».
12. Річна бухгалтерська звітність за 2000 рік по ТОВ «Стрежевское».
13. Данілов О.Д. Економічна географія. - М. 1999, с.89-99
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
169.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ Стрежевское ДРСУ 2
Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ Стрежевское ДРСУ
Основні моделі стратегічного вибору на прикладі підприємства ТОВ СПП Фламінго
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ ліктор
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ ліктор 2
Виробничо економічна діяльність підприємства ТОВ Кристал
Аналіз виробничо господарської діяльності ТОВ Хлібзавод 5
Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ Хлібзавод 5
Аналіз виробничо господарської діяльності СП Санта Бремор ТОВ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru