Вимоги пожежної безпеки до виробничих будинків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
Камський державний автомеханічний технікум
РЕФЕРАТ
По предмету: «ОХОРОНА ПРАЦІ»
На тему: "Вимоги пожежної безпеки до виробничих будинків"
Виконав: студент групи 451А
Ісламов Є.Ф.
Перевірив:
викладач Каляшін В.А.
2007

Зміст:
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ До ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄКТІВ
1. Вимоги до технічної документації на виробничі об'єкти
2. Нормативні значення пожежного ризику для виробничих об'єктів
2. ПОРЯДОК АНАЛІЗУ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄКТА І РОЗРАХУНКУ ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ
1. Послідовність оцінки пожежного ризику виробничого об'єкта
2. Аналіз пожежної небезпеки виробничих об'єктів
3. Оцінка пожежного ризику на виробничому об'єкті
3. ВИМОГИ ДО генерального плану виробничого ОБ'ЄКТІВ
1. Зонування території виробничих об'єктів
2. Розміщення пожежних депо на території виробничих об'єктів
3. Вимоги до доріг, в'їзду і проїздів на території виробничого об'єкта
4. Вимоги до джерел водопостачання на виробничих об'єктах
5. Вимоги щодо обмеження поширення пожежі на виробничих об'єктах

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ До
ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄКТІВ
1.1 Вимоги до технічної документації на виробничі
об'єкти
Технічна документація на виробничі об'єкти, в тому числі на будівлі, споруди та технологічні процеси, повинна містити пожежно-технічні характеристики, передбачені цим технічним регламентом.
Склад і функціональні характеристики систем забезпечення пожежної безпеки виробничих об'єктів повинні бути оформлені у вигляді самостійного розділу проекту, який підлягає узгодженню з органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на вирішення завдань у галузі пожежної безпеки.
Для виробничих об'єктів, які підпадають під вимоги статті 6 цього регламенту, а також для об'єктів, що відповідають одному або декільком з перерахованих нижче умов, повинна бути складена декларація пожежної безпеки:
підприємство належить до числа об'єктів, для яких відповідно до законодавства Російської Федерації повинна бути розроблена декларація промислової безпеки;
підприємство належить до числа об'єктів збору, підготовки і переробки нафти із загальною потужністю установок в понад 3 млн. т;
підприємство належить до числа об'єктів збору, підготовки і переробки газу із загальною потужністю установок, що перевищує 3 млрд. м (3) в рік;
підприємство належить до числа об'єктів, у технологічних процесах яких звертаються горючі пил та волокна в кількості, що перевищує 3 000 т, або тверді горючі речовини в кількості, що перевищує 5 000 т;
в проектно-кошторисної документації підприємства є відступу від обов'язкових вимог пожежної безпеки або відсутні нормативні документи з пожежної безпеки, що регламентують вимоги до підприємства.
1.2 Нормативні значення пожежного ризику для
виробничих об'єктів
Індивідуальний пожежний ризик у будівлях, спорудах і на території виробничих об'єктів не повинен перевищувати значення 10 (-6) · год (-1).
Ризик загибелі людей внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі повинен визначатися з урахуванням функціонування систем забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд.
Для виробничих об'єктів, на яких забезпечення індивідуального пожежного ризику 10 (-6) · год (-1) неможливо у зв'язку зі специфікою функціонування технологічних процесів, допускається збільшення індивідуального пожежного ризику до значення 10 (-4) · год (-1). При цьому повинні бути передбачені заходи соціального захисту працівників, що компенсують їх роботу в умовах підвищеного ризику.
Індивідуальний пожежний ризик впливу небезпечних факторів пожежі на виробничому об'єкті для людей, що знаходяться в сельбищної зоні об'єкту, не повинен перевищувати 10 (-8) · год (-1).
Соціальний пожежний ризик впливу небезпечних факторів пожежі на виробничому об'єкті для людей, що знаходяться в сельбищної зоні об'єкту, не повинен перевищувати 10 (-7) · год (-1).
Індивідуальний і соціальний пожежні ризики впливу небезпечних факторів пожежі на людей, що знаходяться в сельбищної зоні, розраховуються для виробничих об'єктів, перелік яких визначається органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на вирішення завдань з пожежної безпеки.

2. ПОРЯДОК АНАЛІЗУ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄКТА І РОЗРАХУНКУ ПОЖЕЖНОГО
РИЗИКУ
2.1 Послідовність оцінки пожежного ризику
виробничого об'єкта
1. Оцінка пожежного ризику на виробничому об'єкті повинна передбачати:
аналіз пожежної небезпеки виробничого об'єкта;
визначення частоти реалізації пожежонебезпечних аварійних ситуацій на виробничому об'єкті;
побудова полів небезпечних факторів пожежі для різних сценаріїв його розвитку;
оцінку наслідків впливу небезпечних факторів пожежі на людей для різних сценаріїв його розвитку;
обчислення пожежного ризику.
2. Аналіз пожежної небезпеки виробничих об'єктів повинен передбачати:
аналіз пожежної небезпеки технологічного середовища і параметрів технологічних процесів на виробничому об'єкті;
визначення переліку пожежонебезпечних аварійних ситуацій для кожного технологічного процесу;
визначення переліку причин виникнення пожежонебезпечних аварійних ситуацій для кожного технологічного процесу;
побудова сценаріїв виникнення і розвитку пожеж із загибеллю людей.

2.2 Аналіз пожежної небезпеки виробничих об'єктів
1. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів передбачає зіставлення показників пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що звертаються в технологічному процесі, з параметрами технологічного процесу.
Перелік показників пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що звертаються в технологічному процесі, необхідних і достатніх для характеристики пожежної небезпеки технологічного середовища в залежності від їх агрегатного стану наведено в табл. 1 цього регламенту. Перелік потенційних джерел запалювання пожежонебезпечної технологічного середовища визначається за допомогою зіставлення параметрів технологічного процесу та інших джерел запалювання з показниками пожежної небезпеки речовин і матеріалів.
2. Визначення пожежонебезпечних аварійних ситуацій на виробничому об'єкті повинно здійснюватися на основі аналізу пожежної небезпеки кожного з технологічних процесів і передбачати вибір ситуацій, при реалізації яких виникає небезпека для людей, що знаходяться в зоні ураження небезпечними факторами пожежі і вторинними наслідками впливу небезпечних факторів пожежі. До пожежонебезпечним аварійних ситуацій не відносяться аварійні ситуації, в результаті яких не виникає небезпека для життя і здоров'я людей. Ці ситуації не враховуються при розрахунку пожежного ризику.
Для кожної пожежонебезпечної ситуації на виробничому об'єкті повинно бути наведено опис причин виникнення і розвитку пожежонебезпечних ситуацій, місця їх виникнення та факторів пожежі, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей у ​​місцях їх перебування.
Для побудови основних сценаріїв пожежонебезпечних ситуацій використовується метод логічних дерев подій, який зумовлює виникнення і розвиток пожежонебезпечних ситуацій (далі _ логічне дерево).
Логічне дерево є основою для розрахунку пожежного ризику. Сценарій виникнення і розвитку пожежонебезпечної ситуації на логічному дереві відображається у вигляді послідовності подій від вихідного до кінцевого події (гілка логічного дерева), що приводить до виникнення пожежі (вибуху). Аналіз подій, що входять до кожної з гілок логічного дерева, і їх послідовність обумовлює необхідність збору та обсяг інформації, необхідних для розрахунку частот реалізації кожного з подій.
3. Для визначення причин виникнення пожежонебезпечних ситуацій повинні бути встановлені події, реалізація яких може призвести до утворення горючої середовища і появі джерела запалювання.
2.3 Оцінка пожежного ризику на виробничому об'єкті
1. Для визначення частоти реалізації пожежонебезпечних ситуацій на виробничому об'єкті використовується інформація по:
відмов обладнання, що використовується на виробничому об'єкті;
параметрами надійності обладнання, що застосовується;
помилкових дій персоналу виробничого об'єкта;
гідрометеорологічної обстановки в районі розміщення виробничого об'єкта;
географічним особливостям місцевості в районі розміщення виробничого об'єкту.
2. Побудова полів небезпечних факторів пожежі (вибуху) для різних сценаріїв його розвитку здійснюється на основі зіставлення інформації з моделювання динаміки небезпечних факторів пожежі на території, прилеглій до виробничого об'єкта, та інформації про критичні для життя і здоров'я людей значеннях небезпечних факторів аналізованого пожежі (вибуху).
3. Оцінка наслідків впливу небезпечних факторів пожежі на людей для різних сценаріїв розвитку пожежонебезпечних ситуацій передбачає визначення кількості людей, що потрапили в зону ураження небезпечними факторами пожежі.
Для оцінки наслідків впливу небезпечних факторів пожежі на людей використовуються як детерміновані, так і імовірнісні моделі розвитку пожежонебезпечних ситуацій і впливу їх небезпечних факторів на людей.
4. Методика і порядок оцінки пожежного ризику встановлюються федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на вирішення завдань у галузі пожежної безпеки.

3. ВИМОГИ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНІВ
ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ
3.1 Зонування території виробничих об'єктів
При проектуванні виробничих об'єктів необхідно передбачати зонування їх території за функціональною ознакою розміщуються будівель і споруд з урахуванням технологічних зв'язків і обов'язковим дотриманням вимог пожежної безпеки. Зазначене зонування повинно бути відображено на генеральних планах виробничих об'єктів, що є самостійним розділом проектної документації.
За функціональною ознакою територію виробничого об'єкта слід розділяти на зони:
передзаводські (за межами огорожі чи умовної межі підприємства);
виробничу;
підсобну;
складську.
Інші вимоги пожежної безпеки до зонування території виробничих об'єктів визначаються цим технічним регламентом і (або) нормативними документами з пожежної безпеки з планування і забудову міст, селищ і сільських населених пунктів.
3.2 Розміщення пожежних депо на території виробничих
об'єктів
При створенні на території виробничого об'єкта об'єктових підрозділів пожежної охорони пожежні депо для розміщення пожежної техніки та особового складу цих підрозділів мають розташовуватися на земельних ділянках, що примикають до доріг загального користування.
Дислокація підрозділів об'єктової пожежної охорони на території виробничого об'єкта повинна визначатися розрахунком залежно від пожежної небезпеки об'єктів, що захищаються і цілей виїзду підрозділи пожежної охорони для гасіння пожежі або встановлюватися виходячи з умови, що радіус виїзду пожежних підрозділів не повинен перевищувати 2 км.
Виїзди з пожежних депо повинні бути розташовані таким чином, щоб виїжджають пожежні автомобілі не перетинали основних транспортних потоків.
Кількість пожежних автомобілів і чисельність особового складу пожежних підрозділів встановлюються адміністрацією підприємства самостійно.
3.3 Вимоги до доріг, в'їзду і проїздів на території
виробничого об'єкта
Виробничі об'єкти з майданчиками розміром понад 5 га повинні мати не менше двох в'їздів, за винятком складів нафти і нафтопродуктів I і II категорій, які незалежно від розмірів майданчики повинні мати не менше двох виїздів на автомобільні дороги загальної мережі або на під'їзні шляхи складу або підприємства.
При розмірі боку майданчика виробничого об'єкта більш 1000 м і розташуванні її вздовж вулиці або автомобільної дороги на цій стороні слід передбачати не менше двох в'їздів на майданчик. Відстань між в'їздами не повинно перевищувати 1500 м.
Огороджені ділянки всередині майданчиків виробничих об'єктів (відкриті трансформаторні підстанції, склади і т. п.) площею понад 5 га повинні мати не менше двох в'їздів.
До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під'їзд пожежних автомобілів, з одного боку _ при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін при ширині більше 18 м, а також при влаштуванні замкнутих і напівзамкнутих дворів.
До будівель з площею забудови понад 10 га або шириною більше 100 м під'їзд пожежних автомобілів має бути забезпечений з усіх боків.
У випадках, коли за виробничих умов не потрібно влаштування доріг, під'їзд пожежних автомобілів допускається передбачати по спланованої поверхні, укріпленої по ширині 3,5 м в місцях проїзду при глинистих і піщаних (пилуватих) грунтах різними місцевими матеріалами зі створенням ухилів, що забезпечують природний відведення поверхневих вод.
Відстань від краю проїжджої частини або спланованої поверхні забезпечує проїзд пожежних автомобілів, до стін будівель висотою до 12 м повинно бути не більше 25 м, при висоті будівель понад 12 до 28 м _ не більше 8 м, а при висоті будівель понад 28 м _ не більше 10 м.
До водоймищ, які є джерелами протипожежного водопостачання, а також до градирень, бризкальних басейнів і інших споруд, вода з яких може бути використана для гасіння пожежі, слід передбачати під'їзди з майданчиками для розвороту пожежних автомобілів їх установки і забору води розміром не менше 12х12 м.
Пожежні гідранти слід розташовувати уздовж автомобільних доріг на відстані не більше 2,5 м від краю проїжджої частини, але не ближче 5 м від стін будинку.
Під'їзди для пожежних машин не слід передбачати до будівель і споруд, матеріали і конструкції яких, а також технологічні процеси, виключають можливість займання.
Переїзди або переходи через внутрішньооб'єктового залізничні колії повинні бути завжди вільні для пропуску пожежних автомобілів і мати суцільні настили врівень з головками рейок.
Ширина воріт автомобільних в'їздів на майданчик виробничого об'єкта повинна забезпечувати безперешкодний проїзд основних і спеціальних пожежних автомобілів.
Інші вимоги пожежної безпеки до влаштування та параметрами доріг, проїздів і під'їздів на території виробничих об'єктів встановлюються спеціальними технічними регламентами та (або) нормативними документами з пожежної безпеки.
3.4 Вимоги до джерел водопостачання на виробничих
об'єктах
На виробничих об'єктах повинен передбачатися зовнішній протипожежний водогін. Джерелом водопостачання об'єднаної або окремої системи зовнішнього протипожежного водопроводу повинна бути мережа міського водопроводу або водозабірні свердловини, а джерелом водопостачання окремої системи зовнішнього протипожежного водопроводу _ водозабірні свердловини або наземні водойми. Мережа об'єднаного водопроводу повинна забезпечувати розрахунковий витрата води з урахуванням господарсько-питних потреб і цілей пожежогасіння. Розстановка пожежних гідрантів на водогінній мережі повинна забезпечувати пожежогасіння будь-якого обслуговується даною мережею будівлі, споруди або його частини.
Запас води для цілей пожежогасіння в пожежних резервуарах та інших штучних вододжерела повинен визначатися виходячи з розрахункових витрат води на зовнішнє пожежогасіння та тривалості гасіння пожеж.
Вимоги пожежної безпеки, які пред'являються до зовнішнього протипожежного водопроводу і штучним вододжерел, визначаються спеціальними технічними регламентами та (або) нормативними документами з пожежної безпеки.
3.5 Вимоги щодо обмеження поширення пожежі на
виробничих об'єктах
Відстані між будівлями та спорудами, від складів до будівель та споруд, між складами, відкритими технологічними установками, агрегатами і обладнанням, а також від них до будівель і споруд, від газгольдерів для горючих газів до будівель і споруд на території виробничого об'єкта залежно від ступеня вогнестійкості, категорії будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою та інших характеристик повинні прийматися відповідно до вимог технічних регламентів і (або) нормативних документів з пожежної безпеки.
Резервуарні парки виробничих об'єктів або окремо стоять резервуари з нафтопродуктами, зрідженими горючими газами, отруйними речовинами повинні розташовуватися на більш низьких позначках по відношенню до будівель і споруд виробничого об'єкта і відповідно до вимог нормативних документів з пожежної безпеки повинні бути обнесені (з урахуванням рельєфу місцевості) суцільними стінами з негорючих матеріалів або земляними валами.
У випадках розміщення зазначених споруд на більш високих відмітках повинні бути передбачені додаткові заходи щодо запобігання при аваріях наземних резервуарів можливості проникнення розлилася горючої рідини за межі огороджувальних споруд.
Розміщення зовнішніх мереж з горючими рідинами і газами під будівлями і спорудами виробничих об'єктів не допускається.
По периметру майданчиків виробничих об'єктів зберігання нафтопродуктів у тарі повинно бути передбачено влаштування замкнутого обвалування або захисної стіни з негорючих матеріалів.
Крім того, замкнутий земляне обвалування або захисна стіна з негорючих матеріалів повинні бути передбачені по периметру кожної групи наземних резервуарів і розраховані на гідростатичний тиск розлилася рідини.
У межах однієї групи наземних резервуарів внутрішніми земляними валами або огороджувальними стінами слід відокремлювати кожен резервуар об'ємом 20 000 м (3) і більш або кілька менших резервуарів сумарною місткістю 20 000 м (3):
резервуари з маслами і мазутами від резервуарів з іншими нафтопродуктами;
резервуари для зберігання етилованого бензину від інших резервуарів групи.
Вільний від забудови обсяг обвалованной території, утворений між внутрішніми укосами обвалування або огороджувальними стінами, слід визначати за розрахунковим обсягом розлилася рідини, рівному номінальному об'єму найбільшого резервуара в групі чи окремого резервуара.
Висота обвалування або захисної стіни кожної групи резервуарів, відстань від стінок резервуарів до підошви внутрішніх укосів обвалування або до огороджувальних стін визначається відповідно до вимог технічних регламентів і (або) нормативних документів з пожежної безпеки.
Обвалування підземних резервуарів слід передбачати тільки при зберіганні в цих резервуарах нафти і мазутів. Обсяг, утворений між внутрішніми укосами обвалування, слід визначати з умови утримання розлилася рідини в кількості, що дорівнює 10% обсягу найбільшого підземного резервуара в групі.
На території виробничого об'єкта забороняється розміщення надземних мереж трубопроводів з горючими рідинами і газами:
транзитних внутрішньомайданчикових трубопроводів з горючими рідинами і газами по естакадах, які окремо стоять колонам і опор з горючих матеріалів, а також по стінах і покрівлях будинків, за винятком будинків I та II ступенів вогнестійкості;
трубопроводів з горючими рідинами і газами в галереях, якщо змішання цих продуктів може викликати вибух або пожежа;
трубопроводів з горючими рідинами і газами, по горючих покриттів і стін;
по покриттях та стін будинків категорій А і Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
газопроводів горючих газів по території складів твердих і рідких горючих матеріалів.
Надземні трубопроводи для горючих рідин, що прокладаються на окремих опорах і естакадах слід розміщувати на відстані не менше 3 м від стін будинків з прорізами і не менше 0,5 м від стін будівель без отворів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
39.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Вимоги пожежної безпеки
Забезпечення пожежної безпеки виробничих об`єктів
Забезпечення пожежної безпеки виробничих об`єктів 2
Категорії приміщень і будинків по вибухопожежної і пожежної небезпеки
Заходи пожежної безпеки
Забезпечення пожежної безпеки
Забезпечення пожежної безпеки населення
Забезпечення пожежної безпеки на суднах
Правила пожежної безпеки в гуртожитку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru