додати матеріал


Визначення економічного ефекту і терміну окупності капіталу вкладень у розвиток виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і наук Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти Державне освітній заклад середньої професійної освіти
Московський Промислово - Економічний Коледж
Курсова робота
З дисципліни: «економіка організація (підприємства)».
Тема: «Визначення економічного ефекту і терміну окупності капіталу вкладень у розвиток виробництва»
Варіант 14.
Виконав:
Студент групи: С - 21
Муханов Д.А.
Перевірив:
Викладач
Бабкіна Т.В.
Оцінка:
Москва 2008

1. Вихідні дані:
Показники за I півріччя.
Таблиця № 1.
Показники
Виріб «А»
Виріб «Б»
1. Випуск продукції
2100
400
2. Норма витрати металу
0,23
0,15
3. Норма витрати електроенергії
392
237
4. Норма витрати палива
0,02
0,008
5. Відрядна розцінка
225
235
6. Рентабельність виробу
27
26
Таблиця № 2.
Споживання матеріальних ресурсів.
Показники
Кількість (т, кВт)
Ціна придбання з урахуванням ПДВ, руб.
1. Метал
543
1600
2. Паливо
45,20
1300
3. Електроенергія
918000
2,50
Розрахунок кількості споживання матеріальних ресурсів:
НР виробу «А» * ВІ виробу «А» + НР вироби «В» * ВІ вироби «В».
Метал = 0,23 * 2100 + 0,15 * 400 = 483 +60 = 543 т
Паливо = 0,02 * 2100 + 0,008 * 400 = 42 +3,2 = 45,20 т
Електроенергія = 392 * 2100 + 237 * 400 = 823200 +94800 = 918000 кВт

Таблиця № 3.
Стан основних фондів.
Показники
Вартість, руб.
Норма амортизації,%
Будинки і споруди
3000000
2
Машини та обладнання
4000000
12
Вся сума амортизаційних відрахувань і 40% чистого прибутку спрямовані на розвиток виробництва в II півріччя.
У результаті впровадження заходів НТП з II півріччя норми витрати металу знизилися на 8% при підвищенні ціни на метал на 5%. Обсяг виробництва підвищився в 1,2 рази без збільшення чисельності працівників. Зарплата зросла на 6%, умовно-постійні витрати збільшилися на 3%.
Таблиця № 4.
Фінансові показники роботи підприємства.
Показники
Абсолютна величина
%
1. Ставка ПДВ
-
18
2. Інші витрати, що включаються до собівартості
-
6
3. Чисельність працівників, людина
120
-
4. Середньомісячна зарплата в рублях
6500
-
5. Премії та доплати
-
10
6. Додаткова зарплата
-
12
7. Відрахування від зарплати до бюджету, ЕСН
-
26
8. Дохід від здачі приміщення в оренду (щомісячно, рублі)
20000
-
9. Дивіденди по цінних паперах і банківських депозитах (щомісяця, рублі)
60000
-
10. Податки на прибуток за квартал, рублі
90000
-
11. Ставка податку на прибуток (включаючи оренду)
-
24
12. Ставка податку на дохід за державними цінними паперами і банківськими депозитами
-
15
13. Економічні санкції (квартальні, рублі)
40000
-
Визначити:
1) економію від зниження собівартості за II півріччя та за рік;
2) річний економічний ефект;
3) строк окупності капітальних вкладень у заходи НТП.
2. Складання кошторису витрат на виробництво (теорія).
Таблиця № 5.
Кошторис витрат на I півріччя 2008 року.
Елементи витрат
Ціна придбання, рублі
Ціна без ПДВ, руб.
Кількість (т, кВт)
Сума, руб.
1. Метал
1600
1355,93
543
736269,99
2. Паливо
1300
1101,70
45,20
49796,84
3. Електроенергія
2,5
2,12
918000
1946160
4. Зарплата (фонд)
-
-
-
4680000
5. Відрахування від зарплати
-
-
-
1216800
6. Амортизація
-
-
-
270000
7. Інші витрати
-
-
-
533941,61
8. Разом витрат
-
-
-
9432968,44
Розрахунки:
1) Визначаємо вартість матеріалу без урахування ПДВ:
(ЦП / ПДВ) * 100%
Метал: (1600/118) * 100 = 1355,93 руб.
Паливо: (1300/118) * 100 = 1101,70 руб.
Електроенергія: (2,5 / 118) * 100 = 2,12 руб.
2) Визначаємо суму витрат:
Метал: 1355,93 * 543 = 736269,99 руб.
Паливо: 1101,70 * 45,20 = 49796,84 руб.
Електроенергія: 2,12 * 918000 = 1946160 крб.
3) Визначаємо фонд заробітної плати:
6500. 120. 6 = 4680000 крб.
4) Визначаємо відрахування від зарплати:
4680000. 0,26 = 1216800 крб.
5) Визначаємо амортизацію (за видами):
Будинки і споруди: (3000000. 0,02) / 2 = 60000 / 2 = 30000 руб.
Машини та обладнання: (4000000. 0,12) / 2 = 480 000 / 2 = 240 000 руб.
Сума: 30000 +240000 = 270000 руб.
6) Визначаємо інші витрати:
8899026,83. 0,06 = 533941,61 руб.
7) Разом витрат:
8899026,83 +533941,61 = 9432968,44 руб.
Етапи складання калькуляції.
1) Вартість матеріальних витрат на технологічні потреби визначаються на основі норм витрат (металу, палива, електроенергії) і цін на них без урахування ПДВ.
2) Зарплата основних виробничих робітників визначається як добуток прямий зарплати (відрядної розцінки) і коефіцієнта премій та доплат (коефіцієнт К = 1,1).
3) Додаткова зарплата визначається за заданим відсотку від основної зарплати.
4) Відрахування від зарплати розраховуються за встановленим відсотку від основної та додаткової зарплати.
5) Разом змінних витрат розраховується як сума всіх витрат на одиницю продукції.
6) Умовно-постійні витрати (накладні витрати) розраховуються як різниця між загальною сумою витрат по кошторису і величиною змінних витрат по калькуляції.
7) Коефіцієнт умовно-постійних витрат.
До усл.пост. «А» = З осн. «А» / ΣЗ осн. («А» + «Б»)
До усл.пост. «Б» = З осн. «Б» / ΣЗ осн. («Б» + «А»)
8) Витрати умовно-постійні на весь випуск виробу «А» і вироби «Б» розраховуються як добуток умовно-постійних витрат на коефіцієнт умовно-постійних витрат на одиницю продукції.
9) Витрати на одиницю продукції виробу «А» і вироби «Б» визначаються як частка від умовно-постійних витрат на весь випуск та кількості виробу «А» і виробів «Б».
10) Повна собівартість визначається як сума змінних витрат та умовно-постійних витрат або сума витрат на весь випуск виробу «А» і вироби «Б».

Таблиця № 6.
Калькуляція собівартості виробів «А» і виробів «Б» на I півріччя.

Калькуляційні статті витрат
Виріб «А» = 2100 шт.
Виріб «Б» = 400 шт.
Сума виробів «А» і виробів «Б»
Норма витрати
Ціна без ПДВ
Витрати на одиницю продукції
Витрати на весь випуск
Норма витрати
Ціна без ПДВ
Витрати на одиницю продукції
Витрати на весь випуск
Метал на технологічні потреби
0,23
1355,93
311,86
654906
0,15
1355,93
203,39
81356
736262
Паливо на технологічні потреби
0,02
1101,70
22,03
46263
0,008
1101,70
8,81
3524
49787
Електроенергія на технологічні потреби
392
2,12
831,04
1745184
237
2,12
502,44
200976
1946160
Основна заробітна плата основних виробничих робітників
-
-
247,50
519750
-
-
258,50
103400
623150
Додаткова заробітна плата основних виробничих робітників
-
-
29,70
62370
-
-
31,02
12408
74778
Відрахування від заробітної плати
-
-
72,07
151347
-
-
75,28
30112
181459
Разом змінних витрат
-
-
1514,20
3179820
-
-
1079,44
431776
3611596
Умовно-постійні (накладні) витрати
-
-
1358,32
2852472,50
-
-
7422,25
2968899,94
5821372,44
Всього: повна собівартість
-
-
2872,52
6032292,50
-
-
8501,69
3400675,94
9432968,44

Розрахунки до таблиці № 6.
1) Визначаємо вартість матеріальних витрат на технологічні потреби на одиницю продукції.
Вид. «А»
Метал = 0,23 * 1355,93 = 311,86
Паливо = 0,02 * 1101,70 = 22,03
Електроенергія = 392 * 2,12 = 831,04
Вид. «Б»
Метал = 0,15 * 1355,93 = 203,39
Паливо = 0,008 * 1101,70 = 8,81
Електроенергія = 237 * 2,12 = 502,44
1.1Определяем вартість витрат на технологічні потреби на весь випуск виробів.
Вид. «А»
Метал = 311,86 * 2100 = 654906
Паливо = 22,03 * 2100 = 46263
Електроенергія = 831,04 * 2100 = 1745184
Вид. «Б»
Метал = 203,39 * 400 = 81356
Паливо = 8,81 * 400 = 3524
Електроенергія = 502,44 * 400 = 200976
1.2Определяем суму витрат виробів «А» і виробів «Б».
Метал = 654906 +81356 = 736262
Паливо = 46263 +3524 = 49787
Електроенергія = 1745184 +200976 = 1946160
2) Визначаємо зарплату основних виробничих робітників на весь випуск виробів.
Вид. «А» = 225 * 1,1 = 247,50
Вид. «Б» = 235 * 1,1 = 258,50
2.2 Визначаємо зарплату основних виробничих робітників на весь випуск виробів «А» і виробів «Б».
Вид. «А» = 247,50 * 2100 = 519750
Вид. «Б» = 258,50 * 400 = 103400
2.3 Визначаємо суму зарплати основних виробничих робочих.
Вид. «А» + Вид. «Б2 = 519750 +103400 = 623150
3) Визначаємо додаткову зарплату по заданому відсотку від основної зарплати на одиницю продукції.
Вид. «А» = 247,50 * 0,12 = 29,70
Вид. «Б» = 258,50 * 0,12 = 31,02
3.1 Визначаємо додаткову зарплату основних виробничих робітників на весь випуск
Вид. «А» = 29,70 * 2100 = 62370
Вид. «Б» = 31,02 * 400 = 12408
3.2 Визначаємо суму додаткової зарплати основних виробничих робочих.
Вид. «А» і Вид. «Б» = 62370 +12408 = 74778
4) Визначаємо відрахування від зарплати на одиницю продукції.
Вид. «А» = (247,50 +29,70) * 0,26 = 72,07
Вид. «Б» = (258,50 +31,02) * 0,26 = 75,28
4.1 Визначаємо відрахування від зарплати на весь випуск продукції
Вид. «А» = 72,07 * 2100 = сто п'ятьдесят одна тисяча триста сорок сім
Вид. «Б» = 75,28 * 400 = 30112
4.2 Визначаємо суму відрахувань від зарплати.
Вид. «А» і Вид. «Б» = 151347 +30112 = 181459
5) Визначаємо підсумок змінних витрат на одиницю продукції.
Вид. «А» = 311,86 +22,03 +831,04 +247,50 +29,70 +72,07 = 1514,20
Вид. «Б» = 203,39 +8,81 +502,44 +258,50 +31,02 +75,28 = 1079,44
5.1 Визначаємо підсумок змінних витрат на весь випуск
Вид. «А» = 654906 +46263 +1745184 +519750 +62370 +151347 = 3179820
Вид. «Б» = 81356 +3524 +200976 +103400 +12408 +30112 = 431776
6) Визначаємо умовно-постійні витрати.
З усл.пост. = Σ З за кошторисом - Σ З за калькуляцією = 9432968,44-3611596 =
= 5821372,44
7) Визначаємо коефіцієнт умовно-постійних витрат.
До усл.пост. Вид. «А» = З осн. Вид. «А» / Σ З осн. («А» + «Б») = 247,50 / (247,50 +258,50) = 0,49
До усл.пост. Вид. «Б» = З осн. Вид. «Б» / Σ З осн. («Б» + «А») = 258,50 / (258,50 +247,50) = 0,51
8) Визначаємо умовно-постійні витрати на весь випуск виробу «А» і вироби «Б».
Вид. «А» = 5821372,44 * 0,49 = 2852472,50
Вид. «Б» = 5821372,44 * 0,51 = 2968899,94
9) Визначаємо витрати на одиницю продукції виробу «А» і вироби «Б».
Вид. «А» = 2852472,50 / 2100 = 1358,32
Вид. «Б» = 2968899,94 / 400 = 7422,25
10) Визначаємо повну собівартість за одиницю продукції.
а) Визначаємо повну собівартість за одиницю продукції.
Вид. «А» = 1514,20 +1358,32 = 2872,52
Вид. «Б» = 7422,25 +1079,44 = 8501,69
б) Визначаємо повну собівартість на випуск виробу «А» і вироби «Б»
Вид. «А» = 3179820 +2852472,50 = 6032292,50
Вид. «Б» = 431776 +2968899,94 = 3400675,94
в) Визначаємо суму повної собівартості виробів «А» і «Б» (1 спосіб)
Полн.с. вид. «А» і «Б» = 6032292,50 +3400675,94 = 9432968,44
г) Визначаємо суму повної собівартості виробів «А» і «Б», для цього треба взяти суму змінних і умовно-постійних витрат (2 спосіб)
Полн.с. вид. «А» і «Б» = 3611596 +5821372,44 = 9432968,44
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
87.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Метод терміну окупності проблеми застосування
Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини
Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми База даних з обліку табельної
Поняття терміну придатності гарантійного терміну і терміну служби
Показники економічного ефекту
Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Визначення і зміст терміну Електронна комерція 2
Визначення і зміст терміну Електронна комерція
Методика розрахунку економічного ефекту від застосування ПС у користувача
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru