приховати рекламу

Вибір стратегії діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

ДО ЗАХИСТУ
_____________________ Зав кафедрою,
кен., професор
С. К. ПОТЬОМКІН

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ «ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
Керівник проекту
кен., доцент В.Я. Цуканова
Консультант з технології
ктн., доцент В. М. Алімочкін
Консультант з охорони праці
кен., доцент О.М. Губарєв
Студент 6 курсу К. Оппонг - Хінне
Харків 2001
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

До дипломного проекту
НА ТЕМУ «ВИБІР СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
Виконав студент 6 курсу
З / о, МіМ
спеціальність 7050201-1
До Оппонг-Хінне

Перевірив

Харків 2001
ЗМІСТ
Введення
1 Характеристика ВАТ «Харківський тракторний завод ім.С.Орджонікідзе»
1.1 Основні техніко-економічні показники роботи заводу за 1999 рік.
1.2 Основні завдання ВАТ «ХТЗ» на 2000 рік
2 Фінансовий аналіз ВАТ «ХТЗ» за період з 01.01.2000 р по 01.07.2000 р
2.1 Аналіз балансу підприємства
2.2 Аналіз фінансової устойчівочті підприємства
2.3 Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства
2.4 Аналіз рентабельності

3 Аналіз існуючої системи бізнес-планування на ВАТ «ХТЗ»

3.1 Сутність і завдання стратегії підприємства
3.2 Що таке бізнес-план і для чого він призначений
3.3 Бізнес-план ВАТ «ХТЗ» на 2000 рік
3.4 Висновки з аналізу існуючої методики складання бізнес-плану на ВАТ «ХТЗ»
4 Удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі «втулка»
4.1 Короткий опис технології, що застосовується в цеху
4.2 Вибір об'єкту проектування
4.3 Аналіз існуючого заводського варіанту технологічного процесу виготовлення деталі «втулка»

5 Нормування праці

5.1 Розрахунок норми часу на токарно-револьверну операцію
6 Удосконалення бізнес - планування на ВАТ «ХТЗ»
6.1 Обгрунтування нової програми випуску тракторів на 2000 рік
6.2 Бізнес-план ВАТ «ХТЗ» на 2001 рік

7 Охорона праці

7.1 Характеристика об'єкта. Аналіз стану промсанітарії та гігієни праці на об'єкті
7.2 Техніка безпеки
7.3 Пожежна безпека
7.4 Захист навколишнього середовища
7.5 Розрахунок блискавкозахисту для будинку заводоуправління ВАТ «ХТЗ»
7.6 Загальний висновок про стан охорони праці на підприємстві. Заходи щодо її удосконалення
8 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
Висновок
Список літератури
Програми
Додаток А «Ф.1 Баланс підприємства», «Ф.2 Звіт про фінансові результати»
Додаток Б «Комплекс документів до технологічного процесу»
Додаток В "Техніко-нормувальні карти на токарно-револьверну операцію»
Додаток Д «Структура собівартості одиниці товарної продукції по тракторах»
ВСТУП
Тема даного дипломного проекту присвячена розгляду питань, які пов'язані з вибором стратегії діяльності підприємства.
Будь-яка фірма, яка починає свою діяльність або вже діюча, на початку нового проекту, зобов'язана чітко уявити потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти точно виконувати розрахунки ефективності використання ресурсів, наявних в процесі діяльності фірми. В умовах ринкової економіки підприємцям не варто розраховувати на стабільний дохід і успіх без чіткого і ефективного планування своєї діяльності, постійного збору та акумулювання інформації як про стан цільових ринків, положенні конкурентів на них, так і про власні можливості і перспективи. Одним з головних напрямків стратегічного планування є
бізнес - планування, яке передбачає перспективу розвитку, в разі якщо він правильно складений і відповідає на найважливіше для бізнесмена питання - чи варто вкладати гроші в той чи інший проект, чи принесе він доходи, які зможуть окупити всі витрати сил і засобів.
Об'єктом дослідження в даному дипломному проекті є існуюча система планування, в т.ч. - Бізнес - планування, аналіз діючої методики складання бізнес-плану з точки зору оптимальності та повноти його структури та змісту. Вивченню підлягає оцінка фінансового стану підприємства; відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей; відповідність наявних кадрів підприємства; відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей; відповідність наявних кадрів підприємства, умов мотивації їхньої праці вимогам, що пред'являються для досягнення поставлених цілей; склад маркетингових підприємств з вивчення ринку, реклами, стимулювання продажів, ціноутворення; труднощі, які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес - плану.
В умовах переходу до ринкової економіки оволодіння мистецтвом вибору стратегії складання бізнес-плану стає вкрай актуальним, що зумовлено такими причинами: з'являється нове покоління підприємців, багато з яких не мають досвіду керівництва підприємством і тому вельми смутно уявляють собі всі очікують їх проблеми; змінюється господарська середовище ставить і досвідчених керівників перед необхідністю по-іншому прораховувати свої дії на ринку і готуватися до такого незвичного для них заняття як боротьба з конкурентами; розраховуючи отримати іноземні інвестицій не гірше бізнесменів з інших країн.
Метою даного дипломного проекту є розробка заходів щодо усунень щодо усунення недоліків у системі планування на ВАТ «ХТЗ», а також вдосконалення напрямків діяльності підприємства на ринку, пошук шляхів поліпшення діючої технології виробництва, нормування охорони праці.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ
ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ »
Будівництво заводу почалося в 1930 році і за 15 місяців було завершено.
1 жовтня 1931 з головного конвеєра ХТЗ зійшли перші колісні трактори. Харківські тракторобудівники створили сімейство енергонасичених машин типу Т-150, які у 1973 році пройшли державні випробування. Колісний трактор Т - 150 К був запущений в серійне виробництво. За основними техніко - е.
кономіческім показниками він перебував на рівні найкращих аналогів світового тракторобудування.
В даний час ХТЗ є відкритим акціонерним товариством. ВАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе »було засновано у формі акціонерного товариства шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства згідно указу Мінмашпрому Україні № 1656 від 22.12.94 р.
Основною продукцією, що випускається ВАТ «ХТЗ», є трактори класу 3-4 т.с., трактори малої потужності, міні трактори, призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт - дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних - у фермерських господарствах, запчастини до них , товари народного споживання, продукція металургійного переділу.
Таблиця 1.1 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАВОДУ за 1999 рік

2000
Темп до 1999 р
1. ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ (у діючих цінах, тис. грн)
170977
100,2
Реалізована продукція, тис.грн.
191253
Трактори всього, шт.
1945
88,8
У т.ч. : Типу Т-150, шт.
992
52,1
Т-2511, шт.
137
210,8
ХТЗ - 120, шт.
156
76,1
ХТЗ - 180, шт.
1
50,0
ХТЗ - 17021, шт.
599
46,1
Запасні частини
31739
104,3
Кооперовані поставки, тис. грн.
12302
106,9
У т.ч. : Паливні насоси
2775
111,9
ТНС в оптових цінах
1750
88,3
ТНП у відпускних цінах
2027
У т.ч. : Замки всі
113984
94,1
АОГВ
296
226,0
Распредвал
-
-
Важіль клапана
-
-
Т-012
3
13,0
Сталеве лиття, т
11234
101,7
Чавунне лиття, т
6291
109,2
Гарячі штампування, т
2701
104,2
Таблиця 1.2 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ:
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ:
Грудень 1999
11380 чол.
2000
11579 чол.
Середньооблікова чисельність всього персоналу:
Грудень 1999
12910 чол.
2000
13115 чол.
Динаміка середньої зарплати ППП з ФМП у 2000 році:
Січень
124
Лютий
140
Березень
150
Квітень
155
Травень
151
Червень
143
Липень
159
Серпень
153
Вересень
162
Жовтень
156
Листопад
153
Грудень
171
2000
151
Таблиця 1.3 ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКИ ЗА 2000 РІК:
Реалізація
191253 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції
179319 тис.грн.
Рентабельність реалізованої продукції
6,7%
У тому числі:
Трактори типу Т - 150
10,5%
Трактори ХТЗ - 120
1,1%
Трактори ХТЗ - 2511
15,6%
Запчастини до тракторів
15,0%
ТНП
23,6%
Кооперація
21,0 5
Таблиця 1.4
На 1.01.2000 р
На 1.01.2001 р
Балансова прибуток, тис.грн
18504
4893
У тому числі
Платежі до бюджету
12655
470
Прибуток у розпір. Підприємства
5849
1967
Витрачання власних коштів
5849
1967
У тому числі
Фонд матеріального виробництва
186,5
492
Фонд матеріального заохочення
4464,3
539
Фонд соціального розвитку
4198,2
936

Таблиця 1.5
На 1.01.2000 р
На 1.01.2001 р
Дебіторська заборгованість
16548 тис. грн.
45683 тис. грн.
Кредиторська заборгованість
86432 тис. грн.
97161 тис. грн.
Таблиця 1.6
Поставки на експорт
2000
1999
Поставлено продукції всього (тис.грн)
9700
12561
У тому числі
До країн СНД
У країни далекого зарубіжжя і Балтії
2200
3775
Трактори всього (шт.)
148
67
З них за країною
Росія
86
22
Латвія
3
1
Азейбарджан
-
6
Болгарія
30
8
Німеччина
-
12
Китай
-
10
Киргизія
-
4
Уругвай
12
3
Білорусь
3
1
Запчастини
У країни СНД (тис. грн.)
651,0
1005,7
До країн далекого зарубіжжя (тис дол)
123,5
85,1
1.2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВАТ «ХТЗ» НА 2001 РІК:
1) збільшити обсяг виробництва згідно разработна плану;
2) збільшити виробництво тракторів BF6M1013E фірми «Дойц АГ» і їх постачання виробникам сільськогосподарської продукції, в тому числі на умовах лізингу за кошти Державного лізингового фонду;
3) для забезпечення стійкої реалізації проводити постійну роботу щодо стримування цін на продукцію заводу за рахунок зниження цін на продукцію заводу за рахунок зниження власних витрат на виробництво і зниження цін прдукції заводів-постачальників;
4) забезпечити отримання прибутку, необхідного для розвитку виробництва і освоєння нових тракторів, утримання об'єктів соціальної сфери;
5) активізувати роботу служби маркетингу по нових ринків збуту продукції ВАТ «ХТЗ» як на Україну, так і за її межами;
6) продовжити роботу з реструктуризації виробництва і управління згідно затвердженого плану;
7) продовжити роботу з оптимізації основних фондів заводу і, в першу чергу, обладнання.
2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ВАТ «ХТЗ ім. ОРДЖОНІКІДЗЕ »
ЗА ПЕРІОД З 01.01.2000 р. ПО 01.07.2000 р.
2.1 АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
Баланс дозволяє дати загальну оцінку майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства або контрольованого ним, а також виділити в складі майна оборотні та необоротні (іммобілізовані) кошти. Дані аналітичних розрахунків узагальнені в таблиці 2.1.
Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку балансу (592834 тис. грн.) Вартість іммобілізованих коштів (основних і необоротних) дорівнює підсумку за I розділу балансу (377279 тис. грн.), А оборотних коштів - сумі підсумків розділів II та III (122114 + 93441 = 215555). Матеріальні оборотні кошти визначаються за підсумком розділу II (122114), а позикові кошти підраховуються за даними розділу III (93441). Всі показники, що характеризують стан майна підприємства, витягаємо з активу балансу.
Цхтз-121 = 21394 / 0,19 = 112600;
Ц jd 7700 = 90000 / 0,45 = 200000;
Показник якісно-цінової конкурентоспроможності виробів:
Таблиця 6.2 - Розрахунок показника якісно - цінової конкурентоспроможності тракторів
Показник
Група 1
Група 2
T151K-08
JD8100
ХТЗ-121
JD 7700
Ціна придбання
96610
255555
112600
200000
Коефіцієнт технічного рівня
0,73
1
0,88
1
Показник якісно - цінової конкурентоспроможності
1,93
1
1,56
1
Розрахуємо рівень конкурентоспроможності за сервісним показниками.
Таблиця 6.3 - Сервісні параметри тракторів (бальна оцінка)
Показник
Фірма-виробник трактора
ВАТ «ХТЗ»
John Deere
Вагомість показника
Термін доставки споживачам
20 днів
2
15 днів
2,5
0,05
Точність дотримання терміну
+ / - 20
1
+ / - 5
2,5
0,05
Гарантійний термін
2 роки
2
Понад 2,5 років
2,5
0,25
Повнота технічного обслуговування
Контроль за правильністю експлуатації, профілактичне обслуговування та ремонт
1
Шеф-монтаж і регу-вання, навчання персоналу, контроль за правиль-ністю експлуатації, профілактичне обслуговування та ремонт
3
0,25
Забезпечення запчастинами
Терміну забезпеченості запчастинами більше гарантійного терміну, але менше нормативного терміну служби
1
Термін забезпечений-ності
Запчастинами відповідає нормтівному терміну служби
2
0,2
Умови оплати
Оплата з відстрочкою в залежності від терміну відстрочки
1
Оплата в кредит (залежно від умов і термінів кредиту)
2,5
0,1
Інформованість споживача про товар
Незначна
1
Дуже значна
3
0,05
Імідж фірми
Підприємство відоме в регіоні
4
Підприємство відоме у світі
5
0,05
Рівень конкурентоспроможності за сервісним показниками
0,52
1
Знаходимо показник загальної конкурентоспроможності виробів:
Jko = J к-ц * Y1 + Z * Y2 (6.4)
Де Y1, Y2 - вагомість відповідно-якісно-цінових та сервісних факторів конкурентоспроможності (У1 + У2 = 1). Вбільшості випадків У1 знаходиться в межах 0,65-0,85.
Jko1 = 1,93 * 0,8 + 0,52 * 0,2 = 1,648.
Jko2 = 1,56 * 0,8 +0,52 * 0,2 = 1,352.
IV Організаційний план
У зміст цього розділу розглядаються питання організації та управління виробництвом. У таблиці 6.4 зведені дані про чисельність по всім категоріям працюючих промислово - виробничого персоналу. Далі на рис.6.1 наведена схема структури управління ВАТ «ХТЗ».
Таблиця 6.4 - Розрахунок чисельності працюючих ВАТ «ХТЗ» на 2001 рік
Показник
Кількість
Виробничі робітники
3160
Наявність
3011
Відхилення
-149
Допоміжні робітники
5430
Наявність
5430
Відхилення
-35
Всього промислово-проізводственниз робочих
8625
Наявність
8441
Відхилення
-184
Службовці
3060
У тому числі
Керівники
1050
Фахівці
1860
службовці
150
Разом ППП
11685
Непромисловий персонал
1550
Усього працюючих
13235
Розрахунок фонду оплати праці і середньої заробітної плати наведено в таблиці 6.5
Таблиця 6.5 - розрахунок фонду оплати праці і середньої заробітної плати на 2001 рік
Найменування
Фонд оплати праці, тис.грн.
% До 2000р
Середня з / п з ФМС, тис.грн
% До 2000р
2000
2001
2000
20001
Фонд оплати праці всього персоналу
22892
27280
119,2
145,34
172,46
118,7
У тому числі
Пром. - Произв. персонал
21031
25038
119,1
151,36
180,05
119,0
З них
Працівників
15423
18398
119,3
149,71
177,8
118,8
Службовців
5608
6640
118,4
156,09
186,62
119,6
У тому числі
Управлінського персоналу
2726
3231
118,3
216,73
257,88
119,0
Фахівців
2715
3211
118,3
216,73
257,88
119,0
Службовців
167
198
118,6
94,24
114,85
121,9
Невиробничий персонал
1843
2199
119,3
100,02
116,51
116,5
Позаспискових персонал
18
43
238,9
Малюнок 6.1 - Структура управління ВАТ «ХТЗ» (чинна)

Загальні збори ВАТ «ХТЗ»
Ревізійна комісія


Правління ВАТ «ХТЗ»Управління
Виробництва
Цехи основного виробництва
Цехи допоміжного
виробництва
Відділи
Соціальна сфера
Глвного механіка
Інструментальне
Складальні - 2
Підготовки виробництва -6
Головного конструктора
Відділ робітничого постачання
Транспортне
Паливної апаратури
Ливарні - 4
Допоміжні та обслуговуючі
Головного конструктора з тягачів
Торгово-промисловий відділ
Головного енергетика
Пресово - зварювальне
Термічний
Цех виробничого навчання
Головного технолога
Житлово-комунальний відділ
Управління реалізації та екслуатацию продукції
Механоскладальне виробництво гусеничних тракторів
Ковальський
Воєнізована охорона
Головного металурга
Відділ побутового обслуговування
Механооброблююче Виробництво серійних тракторів
Цех товарів народного споживання
Друкарня
Впровадження прогресивної технології
Медсанчастину
Механооброблююче
малих серій
Автомтізірованних систем
Санаторій «Лісовий»
Науково - дослідний
Бази відпочинку
Зовнішньоторговельна фірма
Дитячий оздоровчий табір «Ромашка»
Контролю якості
Охорони праці
Виробничо-економічний
Організації праці та заробітної плати
Фінансовий
По роботі з цінними паперами
Головна бухгалтерія
Матеріально - технічного постачання
Зовнішньої кооперації і комплектації
Юридичний
Канцеляроія
Відділ інвестицій
САПР

VII План виробництва
У цей розділ включаються основні показники виробництва продукції, вони наведені в наступних таблицях (таблиця 6.6):
Таблиця 6.6 - Випуск основної продукції ВАТ "ХТЗ"

Показник
2001 план
Темп зростання до 2000 р.
Товарна продукція в порівняних цінах
356309,72
150
Трактори всього
2835
145,72
У тому числі типу Т-150
955
96,2
Типу ХТЗ -120/121, ХТЗ -16131
235
123,7
ХТЗ-17021
1335
222,5
Типу ХТЗ - 2511, ХТЗ -6020, ХТЗ -3510
310
105,6
Запасні частини
31756
92,3
Кооперація
18017
128,1
ТНС в оптових цінах
3803
260,4
Як видно з даної таблиці, нові модифікації тракторів складають 1335 шт., Або 47,1% загальної кількості запланованих до випуску тракторів. На 01.01.2001 р потужності з випуску тракторів типу Т-150 становлять 15000 штук, в тому числі гусеничних - 5000 штук, колісних - 100000 штук, з міні-тракторів - 3000 штук.
Використання потужностей у 2001 році по тракторах типу Т-150 складе
955 * 100
------------ = 6,4%;
15000
з урахуванням завантаження потужностей тракторами інших модифікацій:
955 +235 +1335
------------------- = 16,8%
15000
З розрахунків видно, що збільшення випуску тракторів ХТЗ - 17021 дозволить поліпшити використання виробничих потужностей.
Далі наведено зведений розрахунок потреби в основних і технологічних матеріалах.
Таблиця 6.7 - Зведений розрахунок потреби в основних і технологічних матеріалах на 2001 рік
Наменованіе продукції
Матеріали основні
Матеріали технологічні
Разом
Трактори
ТНП
Зап.части
Кооперація Спеціальне технологічне обладнання Інструмент і Техоснастка Інша продукція
РЕН
17035
890
4763
3862
230
189
1300
3230
2134
144
857
649
3
9
75
-
19169
1034
5620
4511
233
198
1375
3230
Разом
31499
3871
35370
Транспортно-заготівельні витрати 3,8%
1344
Всього
36714
Зведений розрахунок вартості комплектуючих виробів на 2001 рік представлений в таблиці
Найменування продукції
Сума тис.грн
Трактори
ТНП
Запчастини
Кооперація
Інша продукція
149203
449
4128
540
300
Разом
154621
Транспортно - заготівельні витрати 0,9%
1392
Всього
156013
Таблиця 6.9 - Кошторис витрат на виробництво
Найменування статей витрат
Сума, тис.грн
Питома вага витрат
Сировина і матеріали
Куплені п / ф
Запчастини покупні
Малоцінне майно
Паливо
Енергія
З / п основна і додаткова
Відрахування на соціальне страхування
Амортизація
Інші витрати
Позавиробничі витрати
36714
156013
2000
1695
1768
35870
27280
9786
17000
23860
1049
11,7
49,5
0,6
0,5
1,2
11,4
8,7
3,1
5,4
7,6
0,3
Разом повна собівартість
315035
100,0
Товарна продукція
356309,7
Прибуток від ТП
41275
Рентабельність,%
13,1
VIII Розрахунок точки беззбитковості
          Точкою беззбитковості називається обсяг виробництва продукції, при якому підприємство не має ні прибутку, ні збитків. Дані для розрахунку взяті зі звіту про собівартість одиниці товарної продукції по тракторах.
Вихідні дані:
Постійні витрати на випуск (Свип): 59753,16 тис.грн.
Змінні витрати на одиницю продукції (Vед): 62,211 тис.грн.

Середня оптова ціна одного трактора (Цед): 93,235 тис.грн.
Критичний обсяг випуску тракторів розраховується за формулою:
Nкр = Свип
-------------
Цед - Vед
Nкр = 59753,16
----------------------- = 1926 (шт)
93,235 -62,211
З проведених розрахунків можна сделатьвивод про те, що ВАТ «ХТЗ» не буде отримувати ні прибутку, ні збитків від виробництва тракторів при випуску їх в кількості 1926 штук.
IX Фінансовий план
Таблиця 6.10 - Розрахунок планового прибутку на 2001 рік
№ п / п

Показник

Сума, тис.грн
А
Реалізація товарної продукції і прибуток від реалізації продукції основної діяльності
30374,997
1
Залишок готових виробів на складах на початок року
-За оптовими цінами
-За собівартістю
-Витрати на 1 грн вартості залишків, коп
-Прибуток (+), збиток (-) в залишках
50121,8
46522
92,82
3599,8
2
Виробництво товарної продукції:
-За оптовими цінами
-За собівартістю
-Витрати на 1 грн вартості залишків, коп
-Прибуток (+), збиток (-) від виробництва
356309,72
315035,02
88,42
41274,7
3
Залишок готових виробів на складах в кінці року
-За оптовими цінами
-За собівартістю
-Витрати на 1 грн вартості залишків, коп
-Прибуток (+), збиток (-) в залишках
50121,8
46522
92,82
3599,8
4
Реалізована продукція в оптових цінах
356309,72
5
Собівартість реалізованої продукції
315035,02
6
Прибуток від реалізованої продукції
41274,7
Б
Прибуток, збиток від торговельної діяльності
2043,3
Прибуток, всього
39231,4
Рентабельність всієї реалізованої продукції складе
41274,7 * 100
----------------- = 13,1%
315035,02

Х Ризики

Підприємницька діяльність безпосередньо пов'язана з різними ризиками. Існують дві групи чинників - зовнішні і внутрішні, які впливають на кінцевий результат і завжди існує небезпека, що цілі,. Поставлені в плані можуть бути повністю або частково не досягнуто. У таблиці 6.11 наведено прісмерний перелік найбільш ймовірних ризиків для ВАТ «ХТЗ» та їх можливі наслідки.

Таблиця 6.11 - Можливі види ризиків
№ п
Вид ризику
Бали
Негативний вплив
1
Неплатоспроможність замовника
95
Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків
2
Непередбачені витрати, в т.ч. через інфляцію
75
Збільшення обсягу позикових коштів
3
Несвоєчасна постачання комплектуючих
90
Збільшення термінів виробництва
4
Нестійкість попиту
50
Падіння попиту із зростанням цін
5
Зниження цін конкурентами
10
Зниження цін
6
Збільшення виробництва уконкурентов
0
Падіння продажів або зниження цін
7
Зростання податків
25
Зменшення чистого прибутку
8
Неплатоспроможність споживачів
100
Падіння продажів
9
Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення
75
Зниження прибутку через зростання цін
10
Залежність від постачальників, відсутність альтернатив
85
Зниження прибутку через зростання цін
11
Недолік оборотних коштів
100
Збільшення кредитів
12
Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили
40
Збільшення витрат на комплектування
13
Недостатній рівень зарплати
60
Плинність кадрів, зниження продуктивності
14
Кваліфікація кадрів
25
Зниження ритмічності, зростання шлюбу
15
Соціальна інфраструктура
50
Зростання невиробничих витрат
16
Зношеність обладнання
75
Збільшення витрат на ремонт
17
Нестабільність якості сировини
25
Зменшення обсягів виробництва та матеріалів з-за переналагодження обладнання, зниження якості продукції
18
Новизна технологій
70
Збільшення витрат на освоєння, зниження обсягів виробництва
19
Недостатня надійність
50
Збільшення аварійності технології
20
Близькість населеного пункту
90
Збільшення витрат на очисні споруди
21
Складування відходів
25
Подорожчання собівартості
Експертні оцінки ризиків зроблені на основі наступної шкали:
0 - ризик розглядається як несуттєвий;
25 - ризик найімовірніше не реалізується;
50 - про настання події нічого визначеного сказати не можна;
75 - ризик найімовірніше виявиться;
100 - ризик напевно реалізується.
З проведеної оцінки витікає, що найбільшу небезпеку для підприємства становлять небезпеку виявитися неплатоспроможним, несвоєчасне постачання комплектуючих, неплатоспроможність споживачів, недолік оборотних коштів, залежність від постачальників, зношеність обладнання, зростання цін на сировину, матеріали, перевезення, непередбачені витрати, новизна освоюваної продукції, а також збільшення витрат з утилізації відходів.
Крім цього, пункти 11-16 представляють собою ризики і фактори, які безпосередньо залежать від підприємства і на значення яких підприємство може надавати певний вплив.
Виходячи з вищесказаного, основними заходами по зниженню ризиків повинні стати:
А) пошук нових постачальників, які пропонують більш вигідні умови співпраці, або ж робота, з колишніми постачальниками на нових умовах.
Б) освоєння нових ринків збуту продукції;
В) пошук нових каналів збуту і нових форм розрахунків зі споживачами;
Г) оптимізація основних фондів;
Д) впровадження прогресивного очисного обладнання.
ВИСНОВКИ
Таким чином у проектованому бізнес-плані дана оцінка конкурентоспроможності продукції, що випускається, в т.ч. і в порівнянні з німецькими аналогами; розглянуті основні техніко - економічні показники, що характеризують нову продукцію;
досліджені можливі ринки збуту, розраховані можливі обсяги, які може випускати ВАТ «ХТЗ».
Показано, що вкладені інвестиції дадуть економічний ефект і швидко окупляться всі капітльние витрати. Все це дозволить переконати інвесторів - німецьку фірму «Дойц АГ» і тісне співробітництво з ВАТ «ХТЗ» дасть можливість збільшити прибуток на 18% у 2001 році в порівнянні з 2000 роком

7 ОХОРОНА ПРАЦІ
7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА АНАЛІЗ СТАНУ промсанітарії та ГІГІЄНИ ПРАЦІ
Планово економічний відділ ВАТ «ХТЗ» розташований на третьому поверсі чотириповерхового будинку заводоуправління. Відділ має наступні габарити: довжина - 6 м, ширина - 6 м, висота - 4 м.

Відповідно, площа його дорівнює 36 мІ, обсяг - 144 мі. У ПЕО постійно працює 5 чоловік, при цьому на 1 працюючого припадає площа 7,2 мІ, а обсяг - 28,8 м І, що відповідає нормам СН 245 - 91 та СНиП - ΙΙ - 90.
У приміщенні міститься велика кількість легко займистих матеріалів: папір, картон, дерев'яні меблі. У зв'язку з тим, що світлова та комп'ютерна проводка проходить безпосередньо поверх підлоги і стін, може виникнути небезпека загоряння від несправної проводки або електроустаткування. Працівники користуються у відділі електричним чайником, що підвищує небезпеку виникнення пожежі.
Зважаючи на відсутність виділення шкідливих факторів в ВЕО передбачена неорганізована природна загальнообмінна вентиляція. Повітря надходить і видаляється через двері та вікна. У приміщенні 2 вікна розміром 1,75 * 2,5 м, що забезпечує природну освітленість у світлий час доби. Для додаткового освітлення передбачено 6 світильників з лампами розжарювання потужністю по 100 Вт, а також 8 настільних ламп.
Решта санітарно - гігієнічні умови праці (шум, температура повітря, відносна вологість повітря) наведені в таблиці 7.1

Таблиця 7.1 - Санітарно-гігієнічні умови праці

Фактор
Фактичне значення
Норматив по ГОСТ 12.1.005 - 90
Відповідність ГОСТу 12.1.005-90
1
2
3
4
Шум, Дб
58
60
відповідає
Вібрації, дБ
відсутня
Освітленість, лк
315
300-400
відповідає
Значення КЕО
0,2
0,2
відповідає
Загазованість, мг / мі
відсутня
Запиленість, мг / мі
відсутня
Температура повітря, ° С
влітку
22-27
22-25
відповідає
взимку
15-18
20-23
не відповідає
Відносна вологість повітря,%
58
60
відповідає
Швидкість руху повітря, м / с
0,2
0,2
відповідає
Як видно з таблиці 7.1, взимку температура повітря в приміщенні коливається в межах 15-18? З. Такі умови є некомфортними і сприяють виникненню простудних захворювань у працівників. Для попередження подібних випадків у відділі є два електричних масляних обігрівача. З метою підтримки мікроклімату в ВЕО пропонується встановити підлогову систему кондиціонування повітря з режимами підігріву та охолодження повітря і контролю за вологістю.

Планово - економічний відділ обладнаний 3-ма комп'ютерами, які забезпечені захисними екранами для запобігання службовців від іонізуючого випромінювання.
У відділі є гардеробна для зберігання одягу. Вбиральня знаходиться в 15 м від ПЕО та обладнана рукомийником з питною водою. Подача гарячої води відсутній.
Стіни приміщення обклеєні шпалерами, стеля побілена, підлога вкрита темним лінолеумом. У відділі розміщуються 9 письмових столів, 2 стелажа для документів. Така кількість меблів є надлишковим, ускладнює переміщення по приміщенню і може стати перешкодою при евакуації людей в надзвичайній ситуації. Рекомендується прибрати 4 столи, а також замінити меблі на компактніші і ергономічну.
7.2 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
За небезпеки ураження електричним струмом приміщення можна віднести до класу без підвищеної небезпеки, так як воно досить сухе, а для підлоги використано антистатичне покриття. Це забезпечує захист від утворення розрядів статичної електрики.
Обладнання ПЕО (комп'ютери і світильники) працює під напругою 220 В. Для комп'ютерів у відділі передбачені євророзетки, що відповідають світовим стандартам і забезпечують захисне заземлення комп'ютерів. Електропроводка в приміщенні проходить безпосередньо поверх підлоги і стін, що є порушенням правил техніки безпеки. Необхідно забезпечити правильну рознесення проводів до електроприладів на робочих місцях, щоб максимально запобігти контакту працівників з проводкою.
Для забезпечення безпеки працюючих планово - економічного відділу передбачені такі заходи і засоби:
А) застосування захисних екранів для захисту від іонізуючого випромінювання;
Б) застосування раціонального режиму праці та відпочинку з метою попередження виникнення психофізіологічних шкідливих чинників;
У ПЕО не відзначені випадки виробничого травматизму та профзахворювань. Усіх працівників при прийнятті на роботу в обов'язковому порядку ознайомлюють з вимогами до техніки безпеки на підприємстві.
Дотримання перерахованих вище факторів дозволило виключити за останні три роки виникнення профзахворювань і травматизму.
7.3 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
У відповідності зі СНиП 2.01.02 - 91 будівлю заводоуправління за ступенем вогнестійкості відноситься до категорії ΙΙΙ. За пожежною небезпекою будівля відноситься до категорії Д, оскільки в його межах здійснюються непожароопасние процеси, а також містяться вогнетривкі речовини і матеріали в холодному стані.
Можливі причини виникнення пожежі наступні:
1) недотримання правил пожежної безпеки;
2) несправність електромереж та порушення електротехнічних правил;
3) виникнення зарядів статичної електрики.
З метою профілактики пожеж проводиться інструктаж працюючих про правила пожежної безпеки та правила поведінки у випадку виникнення пожежі. Для гасіння пожежі в ВЕО є ручний вогнегасник. У будинку заводоуправління на кожному поверсі є також пожежні стволи, що діють від внутрішнього протипожежного водопроводу, сухий пісок, лопати, азбестові ковдри.
Автоматичні пристрої пожежогасіння відсутні, що є істотним дії. Необхідно оснастити будівлю заводоуправління автоматичними сповіщувачами теплового, димового і світлового дії, а також спринклерними установками пожежогасіння. Для зв'язку служить місцева і міський телефонний зв'язок.
Для запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі в будівлі заводоуправління передбачені наступні шляхи евакуації:
1) з приміщень 1-го поверху через коридор безпосередньо назовні;
2) з приміщень 2-го, 3-го і 4-го поверхів у коридор, що веде на сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні.
Кількість евакуаційних виходів з ПЕО - 1, з кожного поверху будівлі заводоуправління - 2, що відповідає протипожежним нормам. На евакуаційних виходах передбачена установка світлових табло з написом «Вихід».
7.4 ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Для очищення і знешкодження забрудненого повітря на ВАТ «ХТЗ» використовується фільтруюча установка німецької фірми «Reidel» з системою змінних фільтрів, які дають стовідсоткову очищення повітря перед викидом його в атмосферу. Пил упаковується в спеціальні контейнери і утіліруется. Продуктивність установки - 10000 мі на годину.
Для стоку виробничих та господарських вод передбачено каналізаційне пристрій, який забезпечує стік забруднених вод у заводську каналізацію і подальше надходження її на очисні споруди заводу. Для очищення стічних вод від металів та їх солей застосовуються реагентні, іонообмінні. біохімічні та електрохімічні (електроліз) методи; для видалення кислот і лугів проводиться нейтралізація стічних вод.
7.5 РОЗРАХУНОК БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ДЛЯ будівлю заводоуправління ВАТ «ХТЗ»
Комплекс захисних пристроїв, предлназначених для забезпечення безпеки людей, збереження будівель і споруд, обладнання та матеріалів від вибухів, загорянь і руйнувань, називається блискавкозахистом і здійснюється відповідно до «Інструкції з проектування і влаштування блискавкозахисту будівель і споруд» (СН 305 - 91).
Будівля заводоуправління має наступну форму:

Малюнок 7.1 - Будівля заводоуправління (вид зверху)

Довжина будівлі складає 136,52 м, ширина - 74,3 м, найбільша висота (труба з емблемою) - 26,0 м. Грунт, на якому побудовано будівлю, суглинок з питомим опором ρ = 100 Ом * м.
Очікувана кількість (N) поразок будівлі не обладнаного блискавкозахистом, визначаємо за формулою:
N = (A + 6h) * (B + 6h) * h * 10 ^ (-n) (7,1)
Де
А і В - відповідно довжина і ширина захищається будівлі, м;
h - середньорічної число поразок блискавкою 1 кмІ земної поверхні в місці розташування будівлі. Визначається в залежності від інтенсивності грозової діяльності.
У Харківській області середньорічна тривалість гроз становить 40 - 60 годин на рік, звідси n = 6.
Підрахуємо значення N:
N = (136.52 + 6 * 26) * (74.3 +6 * 26) * 6 = 0.4
----------------------------------------
10 ^ 6
Дана будівля підлягає захисту по III категорії. При цьому для блискавковідводів встановлена ​​форма захисту типу Б.
Беручи до уваги конфігурацію будівлі, доцільно встановити на об'єкті, 2 тросових громовідводу. При цьому необхідний радіус rx зони захисту на висоті 26 м дорівнює ј ширини будівлі, тобто:
rx = В / 4;
(7,2)
rx = 74,3 / 4 = 18,575 м.
Висота одиночного тросового блискавковідводу h визначається за виразом:
h = (rx + 1.85hx)
---------------- (7.3)
1.7
де hx - висота захищається будівлі.
h = (18.575 + 1.85 * 26) = 39 м.
----------------------
1,7
Висота зони захисту над землею ho визначається для зони Б з наступного співвідношення:
ho = 0.92h;
ho = 0,92 * 39 = 35,88 м. (7,4)
Радіус зони захисту на рівні землі Rо дорівнює:
Rо = 1,7 h;
Rо = 1,7 * 39 = 66,3 м. (7,5)
З урахуванням стріли провисання висота опори hoп при довжині 120 <а <150 дорівнює:
hoп = h + 3м;
hoп = 39 + 3 = 42 м.
Прокладаємо 2 сталевих троса перерізом 35 - 50 ММІ, кожен з яких закріплюємо на двох опорах, встановлених на будівлі заводоуправління. Оскільки висота будівлі в місцях закріплення опор становить 14.5 м, то висота опор повинна бути 27,5 м.
Зона захисту двох тросових блискавковідводів представлена ​​на малюнку 7.2
Для розтікання струму в землі на глибині 0,8 м від поверхні встановлюємо штучний заземлювач (рис. 7.3) у вигляді двох блискавковідводів, з'єднаної горизонтальною смугою (з = 5м, l = 1 м). Опір розтіканню струму промислової частоти при цій конструкції складе 8 Ом для даного типу грунту.

Малюнок 7.2 - зона захисту двох тросових блискавковідводів
Захист від занесення високих потенціалів здійснюється шляхом приєднання зовнішніх наземних металевих конструкцій та комунікацій перед введенням в споруду до заземлювача захисту від прямих ударів блискавок або до захисного заземлювача електрообладнання. Крім того, на найближчій до спорудження опорі потрібно приєднувати їх заземлювача з імпульсним опором не більше 20 Ом.

Малюнок 7.3 - Конструкція заземлювача блискавкозахисту для будівлі заводоуправління.
За архітектурним міркувань блискавкозахист будівлі заводоуправління здійснюють накладенням на покрівлю металевої заземленою сітки, що забезпечує здоров'я і безпечні умови праці робітників.
7.6. ЗАГАЛЬНЕ ВИСНОВОК ПРО СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ.
На підставі виконаного аналізу стану пром санітарії, гігієни праці, техніки безпеки і пожежної безпеки можна зробити висновок, що охорона праці на підприємстві організована відповідно до норм СН - 245 - 91. Однак, у процесі аналізу були виявлені недоліки в організації робочого місця менеджера:
А) температура повітря в приміщенні виходить за рамки покладеною по нормах;
Б) меблі в ВЕО не задовольняє вимогам до ергономіки робочого місця;
Для подальшого вдосконалення охорони праці адміністрацією виділено 800 тис. грн., Що дозволить поліпшити умови праці 300 працюючим і знизити виробничий травматизм і профзахворюваність на 5%.
Частина цих коштів необхідно спрямувати на поліпшення умов праці працюючих планово - економічного відділу:
А) для підтримки комфортного мікроклімату оснастити приміщення ПЕО підлоговою системами кондиціонування De Longhi з режимами підігріву та охолодження повітря і контролю вологості;
Б) пристрій підвісних стель з вбудованими галогеновими лампами;
В) встановити сучасні металопластикові вікна зі склопакетом;
Г) оснастити робочі місця сучасними офісними меблями та оргтехнікою з урахуванням специфіки діяльності в ВЕО і ергономічних вимог;
Д) обладнати планово - економічний відділ сучасними спринклерними установками пожежогасіння та автоматичними сповіщувачами про пожежу теплового, димового і світлового дії.
Теоретичний розрахунок блискавкозахисту для будівлі заводоуправління, в якому розміщується планово-економічний відділ, підтвердив, що працівникам забезпечені здорові та безпечні умови праці, так як будівля захищена відповідно до СП 305 - 91.
8. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАХОДІВ
Ефект - це корисний результат, який забезпечується розробкою та використанням інновації, який може бути економічним, соціальним, екологічним, науково - технічним.
Економічний корисний результат виражається в збільшенні випуску користується попитом продукції, підвищення її якості та конкурентоспроможності, економії всіх видів виробничих ресурсів в розрахунку на одиницю виробленої продукції, у зростанні продуктивності праці, прибутку підприємства.

Соціальний корисний результат проявляється в поліпшенні умов праці, ліквідації важкої фізичної праці, збільшення вільного часу, усунення причин професійних захворювань і травматизму.
Екологічний корисний результат полягає у зменшенні шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище.
Науково - технічний корисний результат полягає в отриманні нових знань і технічних засобів, що забезпечують прискорення науково - технічного розвитку.
З перерахованих видів ефекту наіболеелегко піддається кількісній оцінці економічний ефект у грошовому вираженні.
Вимірником економічного ефекту від вдосконалення технологічного процесу виготовлення деталі є зниження її технологічної собівартості. При порівнянні варіантів техпроцесу враховують тільки ті статті витрат, за якими досягнута економія.
Економічний ефект від впровадження нового варіанту заготовки характеризується економією основних матеріалів, заробітної плати основних виробничих робітників і вартості ріжучого інструменту.
Вартість основних матеріалів
Розрахунок виконуємо за формулою:
Сом = 0,1 НомЦом - 0,1 (Ном - Нд) ЦотхКотх * N, (8.1)
Де Ном - норма витрати матеріалу на деталь (маса заготовки), кг
Ком - оптова ціна матеріалу, грн / т;
Нд - маса деталі, кг;
Цотх - оптова ціна відходів, грн / т;
Котх - коефіцієнт, що враховує частку використовуються (реалізуються) відходів матеріалу.
- За базовим варіантом:
Сом = [0,1 * 3,65 * 2720-0,1 (3,65-1,1) * 720 * 0,75] * 1000 = 8551 (грн.);
- По проектованому варіанту:
Сом = [0,1 * 2,1 * 2720-0,1 (2,1-1,1) * 720 * 0,75] * 1000 = 5172 (грн.)

Заробітна плата основних виробничих робітників

Розрахунок здійснюється за формулою:
Сз = КпрКсΣНзі (8.2)
де Кпр - коефіцієнт, що враховує розмір премій і доплат;
Кс - теж відрахування на соціальне страхування.
Кпр = 1 + 0,01 Нпр, (8.3)
де Нпр - розмір премії в поцентах до заробітної плати за відрядними розцінками;
Кс визначаємо аналогічно;
Нс - відрахування на соціальне страхування у відсотках до загальної суми зарплати.
Результати розрахунку економії заробітної плати на токарно - револьверної операції зведені в таблицю 8.1
№ опер.
Операція
Нвр, хв
Заробітна плата, грн
Відрахування, 37,5%
Разом
На деталь
На випуск
Премії та доплати
005
Існуючий варіант
5,615
0,0333
33,3
6,66
14,985
54,945
005
Проектований варіант
4,635
0,0275
27,5
5,5
12,375
45,375

Вартість ріжучого інструменту
Розрахунок виконуємо за формулою:
Cu = KyΣiΣj TmijKhjN (8.4)
Ky - коефіцієнт, що враховує середню величину випадкової убутку інструмнта (Ку = 1,05);
Tmij - машинний час роботи j-го інструменту на i-ої операції;
Huij - вартість однієї хвилини роботи j - го інструменту на I-ої операції коп (для зенкера Huij = 0,162 грн.);
Khi - коефіцієнт подорожчання Ю який застосовується для спеціального j - го інструмента (для зенкера Khi = 2,0)
N - річний випуск деталей, шт.
Тоді вартість ріжучого інструменту для чорнової зенкерування отвору втулки складе:
Cu = 1.05 * 0.8 * 0.162 * 2 * 1000 = 272.16 (грн.)
Оскільки проектований варіант вихідної заготовки дозволяє відмовитися від чорнового зенкерування, то в цьому випадку Сі = 0.

Таблиця 8.2
Статті витрат
Усл.обозначеніе
Варіанти
Відхилення
базовий
проект
1. Вартість основних м-ріалів
См
8551
5172
-3379
2. Заробітна плата основних виробничих робітників
Сз
54,945
45,375
-9,57
3. Вартість ріжучого інструменту
Сі
272,16
0
-272,16
Разом
-3660,73
Зниження трудомісткості в результаті впровадження заходів расчитаем за формулою:
Т = Т1-Т2
----------* 100 (8.5)
Т1
Т = 5,615-4,635 * 100
----------------------- = 17,45%
5,615

Приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості:
ΔПТ = 100 * Т
----------* 100 (8.6)
100-Т
ΔПТ = 100 * 17,45
----------------------- = 21,14%
100-17,45
Захід щодо удосконалення планування забезпечує приріст випуску товарної продукції:
ΔТП = ТПn - Nno
-----------------* 100 (8.7)
Tno

Де ТПО і ТПП - випуск товарної продукції за попереднього року і за планом на 2001 рік відповідно.
ΔТП = 356309,72-314470
----------------------------* 100 = 13,3%
314470
Приріст балансового прибутку в 2000 році складе:
ΔПР = Прn - ПРО
-----------------* 100 (8.8)
ПРО
ΔПР = 39231,4 - 2619,9
----------------------- * 100 = 49,8%
261,9
Результати розрахунку економічної ефективності зведені в таблицю 8.3

Таблиця 8.3 - Економічна ефективність розроблених заходів для ВАТ «ХТЗ»
Меропри-ємства
Річний економі-чний ефект
Зростання виробник-ності праці,%
Зниження трудомісткості%
Збільшення випуску товарної продукції
Збільшення балансового прибутку,%
Досконалість-вання технології виробництва
3660,73
17,45
21,14
Досконалість-вання планування
13039500
13,3
49,8
Разом
13043160,73
ВИСНОВОК

При здійсненні нашої країною важкою, багато в чому суперечливої, але історично необхідної реформи в соціальній, політичного та економічного життя виникає маса складних проблем. Одна з них - як передбачити складності та можливості і як вибрати господарську політику і стратегію?
Успішна реалізація плану вимагає довгострокових і короткострокових програм, політики, процедур і правил. Вона також передбачає інтеграцію стратегічного плану в структуру організації через бюджет і управління його цілями. Істотне значення має постійна оцінка реалізації плану для визначення його правильності і виявлення проблем. Як було показано в дипломному проекті, одним з важливих напрямків вибору стратегії підприємства є розробка бізнес-плану, в якому вже враховані основні напрямки розвитку підприємства

Для здійснення цього на початку був зроблений докладний фінансовий аналіз з розрахунком основних показників і коефіцієнтів. Виявлено: низька маневреність власних грошових ресурсів, слабка ліквідність, недолік оборотних коштів і.т.д. У поглибленому аналізі вивчена існуюча система планування основних техніко - економічних показників, а також принципи побудови бізнес - плану.
Виявлені недоліки пропонується усунути в новому варіанті бізнес - плану. Розрахунки показали, що намічені заходи дозволять збільшити прибуток від реалізації продукції на 18%, балансовий прибуток - на 49,8%. У технологічній частині додається використовувати нову заготовку для деталі «втулка»
Умовно - річна економія складе 3660,73 тис грн., А загальний ефект 13043,16 тис. Грн.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України від 27 березня 1991 року № 887-XII «Про підприємства в Україні».
2. Закон України від 25 червня 1991 року № 251 - XII «Про систему оподаткування в Україні»
3. Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576 - XII «Про господарські товариства в Україні»
4. Закон України від 3 квітня 1997 року № 168.97 - ВР «Про систему оподаткування в Україні»
5. Закон України від 22 травня 1997 року № 283.97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»
6. Атаманюк та ін Цивільна оборона: Підручник для вузів В. Г. Атаманюк, Л. Г. Ширшев, Н. І. Акімов. Під ред. Д.І. Михайлика .- М.: Висш.шк., 1986. - 207 с.: Іл.
7. Баумен До «Основи стратегічного менеджменту» Пер. з англ. Під ред. Л. Г. Зайцева, М.І. Соколовою. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997 - 175 с.
8. Виханский О.С. Стратегічне управління: Підручник .- 2-е видання., Перераб і доп. - М.: Гардарика, 19983 - 296с
9. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: людина, стратегія організація, процес: 2-е вид.: Підручник .- М.: Гардарика, 1996.
10.Герчікова І.М. Менеджмент .- М.: ЮНИТИ, 1994.
11.Гончаров В.І., Северінов А.В. Методичні вказівки до виконання методичних робіт з курсу «Охорона праці», Харків, ХГЕУ, 1994.
12. ГОСТ 12.2.032 - 91 ССБТ. Робоче місце при випоненія робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги.
13. Денисенко Г.Ф. Охорона праці. - М.: Вища школа, 1985. - 319 с.
14. Долін А.П. Довідник з техніки безпеки - М.: Вища школа, 1984. 800 з.
1. 15. Захист об'єктів народного господарства від зброї масового ураження: справник / Под ред. Г. П. Демиденко .- К.: Вища шк. Головне вид-во, 1987.-256 с.
16 Іванов Ю.Б. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування ринкової економіки: Монографія - Харків: РВВ ХГЕУ, 1997. - 246С.
17. Інструкція з проектування і влаштування блискавкозахисту будівель і споруд. СН 305 - 91.
18. Карлоф Б. Ділова стратегія: Пер. з англ. Науч.Ред І авт. Послесл. В. А. Приписне. - М.: Економіка, 1991 - 239 с.
19. Конкурентна стратегія фірми. І. Ліпшиц, А Нещадін / /
«Питання економіки» № 9.1998.
20. Котлер Ф., Армстронг Г. та ін Основи маркетингу: Пер. З англ .= 2-е європ. Вид .- М. СПБ.; К.: Видавництво Дім «Вільямс», 1995 - 1056 с.
21. Ліпсіц І.В. Бізнес-план - основа успіху: Практичний посібник - М.: Машинобудування, 1992.-26 с.
22. Мескон М. ХЮ, Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту / пер з англ-М. Машинобудування, 1992. - 26 с.
23. Методичні рекомендації щодо визначення економічної ефективності заходів, що розробляються в курсових, дипломних проектах і випускних роботах / Сост.П.А. Орлов .- Харків: РВВ ХГЕУ, 1998 .- 60 с.
24. Невяжскій Г.Я., Губарєв О.М., Северінов А.В. - Методичні вказівки та рекомендації до виконання розрахункових робіт в дипломних проектах розділу «Охорона праці» - Харків: РВВ ХГЕУ, 1999.
25. Загальномашинобудівні нормативи часу допоміжного, на обслуговування робочого місця і підготовчо-заключного на роботи, виконані на металорізальних верстатах. Серійне виробництво. - М.: Машинобудування, 1974.
26. Пелих А.С. Бізнес - план.-М.: «Ось - 89», 1997 - 96 с.
27. Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН 245-91. - М.: Стройиздат, 1972. - 96 с.
28. Секрети успіху: Уроки геніїв бізнесу. - М.: Економіка, 1992. - 26 с.
29. Скворцов М.М. Як розробити бізнес - план підприємства. - Київ: Прометей, 1994. - 95 с.
30. Довідник технолога-машіностроіеля. У 2-х т. Т.2 / За ред. А. Г. Косилової і Р.К. Мещерякова. - 4-е вид., Перераб. І доп. - М.: Машинобудування, 1985. 496 с., Іл.
31. Довідник технолога-машіностроіеля. У 2-х т. Т.1 / За ред. А. Г. Косилової і Р.К. Мещерякова. - 4-е вид., Перераб. І доп. - М.: Машинобудування, 1985. 656с., Іл.
32.Тімонін О.М., Олійник С.С. Стратегії маркетингу: Навчальний посібник-Х.: Стройиздат, 1976. - 184 с.
33. Тіповіе правила пожежної безпеки для промішленніх підприємств. - М.: Стройиздат, 1976. - 62 с.
34 Томпсон А.А., Стрікленд аДж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки та реалізації стратегії: Підручник для вузів: Підручник для вузів / Пер. З англ. Под ред Л.Г, Зайцева, М. І. Соколовою. - М.: Банки і біржі, Юніті, 1998 .- 576 с.
35 Шеремет А.Д. , Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу діяльності підприємства. - М.: ИНФРА - М, 1996 р.
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломний проект студента 6 курсу факультету МіМ, спеціальність 7.050.201-1, Оппонга К на тему «Вибір стратегії діяльності підприємства»
Тема дипломного проекту студента Оппонга К. є актуальною, особливо в сучасних умовах розвитку економіки в Україні. Студент аргументував новизну та необхідність стратегічного бізнес-планування для українських підприємств.
Дипломний проект розроблений на базі великого машинобудівного підприємства «Харківський тракторний завод». У проекті виконана комплексна оцінка фінансового стану підприємства; проведено ретельний аналіз системи планування на підприємстві; вивчений справжній бізнес-план і виявлено ряд недоліків, в тому числі: невідповідність структури існуючим стандартним вимогам світової практики складання бізнес-планів; окремі виробничі показники заплановані без урахування можливих ризиків, не обгрунтовані плани підприємства щодо різкого збільшення випуску тракторів нових модифікацій, через які практичне виконання програми випуску виявилося нездійсненним.
У проекті запропоновано заходи щодо вибору стратегії, в т.ч. з розробки нового бізнес-плану, який охоплює всі сторони виробничо-хозяйсвенной діяльності підприємства. Цей варіант істотно відрізняється від старого тим, що є більш аргументованим і обгрунтованим завдяки окремим розрахунками і пропозицій. Наприклад, розрахунок коефіцієнта операційного левериджу, точки беззбитковості, оцінка конкурентоспроможності, розрахунок плану виробництва, тракторів на 2001 рік з урахуванням випуску нових модифікацій. Всі ці пропозиції, безперечно, спрямовані не тільки на збільшення випуску продукції, але і враховують попит, можливі ринки збуту, сприяють збільшенню прибутку на 18% у порівнянні з 2000 роком.
Якщо говорити про реальність бізнес-плану, то можна було б більш широко розглянути розділ «Фінансовий план», а також обгрунтувати номенклатуру випуску на планований період.
У технологічній частині проекту студент запропонував новий варіант вихідної заготовки для деталі, що дозволить знизити матеріальні витрати, трудомісткість механічної обробки і витрата ріжучого інструменту.
Аналізу були піддані такі сторони діяльності підприємства як нормування праці та охорона праці.
Незважаючи на зазначені недоліки, дипломний проект виконаний на високому рівні і заслуговує оцінки «відмінно»
Рецензент:
Таблиця 2.1 - Структура аналітичного балансу (тис.грн.)
Показники
На 01.01.2000 р.
На 01.07.2000 р.
АКТИВ
Необоротні активи
383225
377279
Оборотні активи, в тому числі:
177476
215555
Запаси
131641
122114
дебіторська заборгованість
45683
92366
грошові кошти
152
1075
ПАСИВ
131641
122114
Власний капітал підприємства
388807
409859
Позиковий капітал, в тому числі:
171894
182975
довгострокові кредити та позики
68121
79950
короткострокові кредити і позики
6612
10755
кредиторська заборгованість
97161
92270
Розглядаючи в динаміці показники, узагальнені в таблиці 2.2, можна відзначити, що загальна вартість майна підприємства, включаючи гроші і кошти в розрахунках, збільшилася за звітний період на 32133 тис. грн (59834 - 560701) або в 1,06 рази.
У складі балансу до початку звітного періоду мобільні (оборотні) кошти становили 31,6%. За минулі півроку вони збільшилися на 38079 тис. грн. (215555 - 177476), а їх питома вага у вартості активів підприємства досяг 36,4%. Найістотніше зросла їхня найбільша мобльная частина - грошові кошти - у 7,07 рази (1075/152), а також дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги не сплачені в строк - в 6,64 рази (55878/8415). Однак питома вага грошових коштів на звітну дату становить тільки 0,5% усіх вкладень підприємства в оборотні засоби.
Таким чином, за аналізований період частка оборотних коштів у майні підприємства дещо збільшилася. Це позитивний процес, що сприяє нормальної виробничої діяльності підприємства. Частка самої мобільної частини оборотних засобів в їх загальній структурі також збільшилася, що слід визнати позитивним моментом, який поліпшує можливості підприємства, які розширюють можливості оперативного маневрування фінансовими ресурсами.
Таблиця 2.2 - Характеристика структури та динаміки коштів підприємства
Показники
На 01.01.2000 р.
На 01.07.2000 р.
тис. грн
%
%%
тис. грн
%
%%
1. Загальний обсяг коштів у розпорядженні підприємства
560701
100
592834
100
2. Оборотні кошти
177476
31,6
100
215555
36,4
100
2.1 Грошові кошти
152
0,027
0,085
1075
0,181
0,497
2.2 Кошти в розрахунках
45683
8,15
25,79
92366
15,58
42,80
2.3 Матеріальні оборотні кошти
131641
23,48
74,30
122114
20,60
56,59
3. Іммобілізовані засоби
383225
68,4
100
377279
63,6
100
3.1 Основні засоби
358502
63,94
93,48
351758
59,33
93,29
3.2 Нематеріальні активи
88
0,016
0,023
93
0,016
0,025
3.3 Капітпльние вкладення
22752
4,06
5,94
23435
3,95
6,21
3.4 Обладнання
483
0,086
0,126
441
0,074
0,116
3.5 Необоротні активи
1400
0,25
0,37
1552
0,26
0,41
3.6 Інші основні засоби
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
Оцінимо, як змінилися іммобілізовані активи. Вони зменшилися за звітний період на 5946 тис.грн. (377 279 - 383 225) або в 1,016 рази, в той час ка оборотні засоби зросли в 1,21 рази. Це визначає тенденцію до прискорення оборотності всієї сукупності коштів підприємства. У складі іммобілізованих коштів лише 6,21% складають капітальні вкладення. Якщо взяти реальні активи, що характеризують виробничу потужність підприємства (основні засоби і виробничі запаси), то до початку звітного періоду (див. рядки 010, 080, 110 активу балансу) вони склали 435370 тис. грн. (358502 + 56032 + 20836) або 77,6% всіх активів. До кінця отчетногно періоду реальні активи збільшилися до 440982 тис. грн.
(351758 + 54542 + 34682), але це склало 74,4% всіх активів. Тенденція явно несприятлива, яка вказує на зниження виробничих можливостей підприємства.
Надходження, придбання майна підприємства здійснюється за рахунок власних і позикових коштів. Оцінка структури власних і позикових коштів наведена в таблиці 2.3
Таблиця 2.3 - Оцінка власних і позикових коштів
Показники
На 01.01.2000 р
На 01.07.2000 р.
Всього майна, в тому числі
560701
592834
Власні кошти підприємства
388807
409859
У% до майна
69,34
69,14
Наявність власних оборотних коштів
5582
32580
У% до власних коштів
1,44
7,95
Позикові кошти
171894
182975
Кредиторська заборгованість
97161
92661
У% до позикових коштів
56,52
50,64
Короткострокові кредити і позики
6612
10364
Довгострокові кредити і позики
68121
79950
Вартість майна підприємства зросла з 560701 тис. грн. до 592834 тис. грн., тобто на 32133 тис. грн., при цьому тільки на 21052 тис.грн. (409 859 - 388 807) збільшилася за рахунок власних коштів підприємства.
Слід зазначити, що росло і наявність власних оборотних коштів, за рахунок яких покривалася, однак, лише частину матеріальних оборотних коштів. У цілому матеріальні оборотні кошти за аналізований період зменшилися з 131641 тис. грн. до 122114 тис.грн. за рахунок того, що були значно реалізовані запаси готової продукції. За цей же період позикові кошти збільшилися з 171894 тис грн. до 182975 тис. грн. в основному за рахунок відстроченої податкової заборгованості. За рахунок наявності власних оборотних коштів на початок звітного півріччя покривалося тільки
4,24% матеріальних оборотних коштів (5582/1316412) * 100. До кінця півріччя частка цього джерела в матеріальних оборотних коштах збільшилася до 26,7%.
Якщо з позикових коштів відняти довгострокові кредити і позики, то отримаємо короткострокові позикові зобов'язання підприємства.
Короткострокові позикові зобов'язання підприємства зменшилися незначно з 103773 тис. грн. на 01.01.2000 р до 103025 тис. грн. на 01.07.2000 р., в основному за рахунок погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги, не оплачені в строк, а також з іншими кредиторами.
2.2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У ринкових умовах важливу аналітичну характеристику набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових учасників.
Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власних і позикових коштів в активах підприємства. за темпами накопичення власних коштів в результаті господарської діяльності, співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань підприємства, забезпеченості матеріальних оборотних засобів власними джерелами.
Розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості проводиться за формулою:
К1 = П495 + П545
-----------------, (2.1)
П760
Де П495 - підсумок розділу 1 пасиву балансу;
П545 - підсумок розділу 2 пасиву балансу;
П760 - загальний підсумок балансу.
Оптимальне значення показника становить не менше 0,6. За даними розрахунку
- На початок 2000 року
К1 = 388807 + 68121
----------------------- = 0,8149;
560701

- На 01.07.2000 року
К1 = 409859 + 79950
-------------------- = 0,8262;
592834
Безумовно, найбільш важливим показником, що характеризує, фінансову автономність (незалежність від залучення позикових коштів) підприємства, є коефіцієнт автономії від позикових коштів. Розрахунок цього коефіцієнта виконується за даними балансу. Оптимальне значення цього показника не повинно бути нижче 0,4.
К2 = П495
-----------------, (2.2)
П760
- На початок 2000 року
К2 = 388807
----------------------- = 0,6934;
560701

- На 01.07.2000 року
К2 = 409859
-------------------- = 0,6914;
592834
Таким чином, з наведених коефіцієнтів видно, що підприємство практично незалежно від зовнішніх позикових коштів.
Коефіцієнт маневреності власних коштів - частка від ділення на всю суму джерел власних коштів на всю суму джерел власних коштів підприємства. Оптимальна величина коефіцієнта маневреності не менше 0,5.
К3 = П495 - А070
--------------------------, (2.3)
П495
Де А070 - підсумок за розділом I активу балансу.
- На початок 2000 року
К3 = 388807 - 383225
------------------------------ = 0,0144;
388807

- На 01.07.2000 року
К3 = 409859
-------------------- = 0,6914;
592834
Величина коефіцієнтів свідчить про надзвичайно низьку мобільності використання власних коштів підприємства. Це створює певні труднощі в управлінні фінансами підприємства.
Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів є важливим показником, що характеризує фінансову автономність підприємства:
К4 = П545 + П750
----------------------------, (2.4)
П495
Де П 545 - підсумок за розділом II пасиву балансу;
П 750 - підсумок за розділом III пасиву балансу.
Величина коефіцієнта
- На початок 2000 року:
К4 = 68121 + 103773
------------------------------ = 0,4421;
388807

- На 01.07.2000 року
К4 = 79950 + 103025
----------------------------- = 0,4464;
409859
Його значення свідчить, що до початку звітного періоду підприємство залучало на кожну гривню, вкладену в активи 44,21 коп позикових коштів. Протягом півріччя позикові кошти збільшилися до 44,64 коп на кожну гривню власних вкладень. Отже, незначно підвищилася залежність підприємства від залучених позикових коштів, однак це може означати дестабілізацію фінансової стійкості. Критичне значення цього коефіцієнта дорівнює одиниці. Якщо його значення перевищує одиницю, фінансова автономність і стійкість підприємства досягають критичної точки.
        Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами формування показує, яка частина запасів і витрат, тобто оборотних коштів, формується за рахунок власних джерел фінанстрованія і відображає інший аспект фінансової стійкості підприємства, оскільки підприємство отримує прибуток завдяки, і перш за все. за рахунок наявності обігових коштів. Таким чином, чим більше забезпеченість запасів і витрат власними джерелами їх формування, тим більше можливості підприємства до отримання прибутку. Оптимальне значення коефіцієнта має перебувати в межах приблизно 0,6 - 0,8.
К5 = П495 - А070
-----------------------------, (2.5)
А150
Де А 150 - підсумок за розділом II активу балансу (запаси і витрати).
- На початок 2000 року
К5 = 388807 - 383225
-------------------------------- = 0,0424;
131641

- На 01.07.2000 року
К5 = 409859 - 377279
------------------------------- = 0,2668;
122114
Дані свідчать про позитивні тенденції для підприємства у формуванні оборотних коштів. Тобто для формування кожної гривні оборотних коштів на початку року доводилося залучати (100 -4,24) = 95,76 копійок позикових коштів, а до кінця року (100 - 26,68) = 73,32 копійки.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів:
К6 = П 545
-----------------------------, (2.6)
П495 + П 545
Де П545 - підсумок за розділом II пасиву балансу.
- На початок 2000 року
К6 = 68121
-------------------------------- = 0,1491;
388807 + 68121

- На 01.07.2000 року
К6 = 79950
------------------------------- = 0,1632;
409859 + 79950
Серед залучених коштів у підприємства частка довгострокових позикових коштів зросла з 39,63% до 43,69%. На 01.07.2000 р на кожну гривню довгострокових вкладень тільки 16,32 коп фінансувалося з позикових джерел.
Таблиця 2.4 - Показники фінансової стійкості
Найменування показників
На 01.01.2000 р.
На 01.07.2000 р.
Коефіцієнт динаміки
Коефіцієнт фінасової стійкості
0,8149
0,8262
1,0139
Коефіцієнт автономії від позикових коштів
0,6934
0,6914
0,9971
Коефіцієнт маневреності власних коштів
0,0144
0,0795
5,5208
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
0,4421
0,4464
1,0097
Коефіцієнт забезпеченості запасів і зтрат власними джерелами формування
0,0424
0,2668
6,2925
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
0,1491
0,1632
1,0946
Коефіцієнт фін. стійкості
Коефіцієнт маневреності власних коштів
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами формування
Коефіцієнт автономії від позикових коштів
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
\ S
Рисунок 2.1 - Динаміка показників стійкості
2.3 ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (ЛІКВІДНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВА
Платоспроможність підприємства - найважливіший показник, що характеризує його фінансове становище. Оцінка платоспроможності проводиться за даними балансу на основі характеристики оборотних активів, тобто часу, який необхідний для перетворення їх в грошову готівку. Найбільш мобільною частиною оборотних засобів є грошові кошти і короткострокові цінні папери. Оборотні кошти в грошах готові до платежу й розрахунків негайно, тому відношення цієї частини оборотних коштів до короткострокових зобов'язань підприємства називають коефіцієнтом абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності визнається теоретично достатнім, якщо його значення перевищує 0,2 - 0,25.
К7 = А250 = А260 + А270 + А280 + А290
------------------------------------------------, ( 2.7)
П750
Де
- А250 - короткострокові фінансові вкладення;
- А260 - каса;
- А 270 - розрахункові рахунки;
- А280 - валютні рахунки;
- А290 - інші грошові кошти;
- П750 - підсумок за розділом III «Розрахунки та інші пасиви»
У даному випадку коефіцієнт абсолютної ліквідності становить:
- На початок 2000 року
К7 = 3 +5 +161 +906 +0
-------------------------------- = 0,0015;
103773

- На 01.07.2000 року
К7 = 3 +5 +161 +906 +0
------------------------------- = 0,0104;
103025
Коефіцієнт абсолютної ліквідності за аналізований період збільшився в 7 разів, однак, тільки 1,04% короткострокових позикових зобов'язань підприємства може бути негайно погашене.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності знаходиться на рівні нижче граничного значення, що свідчить про складне фінансове становище.
Час, необхідний для перетворення в гроші різних складових обігових коштів, істотно відрізняється при ліквідації дебіторської заборгованості та матеріальних оборотних коштів. Більш того, матеріальні оборотні кошти неоднорідні, ліквідність готової продукції, товарних і матеріальних запасів, незавершеного виробництва і напівфабрикатів істотно різниться.
Ліквідність коштів, вкладених у дебіторську заборгованість, залежить від швидкості платіжного документообігу в банках Україні, своєчасного оформлення банківських документів, термінів надання комерційного кредиту окремим споживачам, їх платоспроможності і т.д. Якщо на покриття кредитних зобов'язань мобілізувати кошти в розрахунках з дебіторами, можна отримати так званий поточний коефіцієнт покриття. Теоретично виправдані значення цього коефіцієнта лежать в діапазоні 0,7 - 0,8.
К8 = А230 - А300
-----------------------------, (2.8)
П750
Де А320 - підсумок за розділом III активу балансу;
А300 - використання позикових коштів.
- На початок 2000 року
К8 = 45835 - 0
-------------------------------- = 0,4417;
103773

- На 01.07.2000 року
К8 = 93441 - 0
------------------------------- = 0,9070;
103025
Наведені дані характеризують позитивну тенденцію протягом аналізованого періоду, так як величина поточного коефіцієнта покриття зросла до нормативного значення.
Найбільш узагальнюючим показником платоспроможності є загальний коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань, в рачетов якого в чисельнику включають всі оборотні кошти, в тому числі і матеріальні.
Теоретична величина такого коефіцієнта визначається у розмірі 2 - 2,5. Насправді під впливом форм розрахунків, оборотності оборотних коштів, галузевих та інших особливостей підприємства цілком задовільні результати можуть виявитися і при значно меншому (але перевищує одиницю) значенні загального коефіцієнта покриття.
К9 = А150 - А120 + А320 - А300
---------------------------------------------, (2.9)
П750
Де А150 - підсумок за розділом II активу балансу;
А120 - витрати майбутніх періодів.
- На початок 2000 року
К9 = 131641-75 +45835-0
-------------------------------- = 1,7095;
103773

- На 01.07.2000 року
К9 = 122114-142 +93441-0
------------------------------- = 2,0909;
103025
У даному випадку величина коефіцієнта покриття відповідає нормальному значенню, а тенденція його зміни за аналізований період відетельствует про деяке поліпшення фінансового становища підприємства.

9 Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської

Нормативна величина цього відношення дорівнює одиниці. тобто короткострокова кредиторська заборгованість підприємства не повинна перевищувати заборгованості дебіторів за товари і послуги та за іншими операціями.
К8 = А160 + А170 + А180 + А190 + А195 + А200 + А210 + А220 + А240
-------------------------------------------------- ---------------------------, (2.10)
П630 + П640 + П650 + П660 + П665 + П670 + П680 + П690 + П700 + П720
Де
- А160 - товари відвантажені, не сплачені в строк;
Дебіторська заборгованість;
- А170 - за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не настав;
- А180 - за товари, роботи, послуги, не сплачені в строк;
- А190 - за векселями одержаними;
- А195 - за податковими розрахунками;
- А200 - по бюджету;
- А210 - з персоналом за іншими операціями;
- А220 - за авансами виданими;
- А240 - з іншими дебіторами;
Розрахунки з кредиторами
- П630 - за товари, роботи, послуги, строк оплати яких не настав;
- П640 - за товари, роботи, послуги, не сплачені в строк;
- П650 - за векселями одержаними;
- П665 - з податкових розрахунків;
- П670 - по бюджету;
- П680 - з позабюджетних платежів;
- П690 - зі страхування;
- П700 - з оплати праці;
- П720 - з іншими кредиторами.

- На початок 2000 року відношення дебіторської заборгованості до кредиторської склало:
К10 = 1230 +9448 +8415 +367 +8496 +0 +013247 +4480
-------------------------------------------------- ---------------------------------- = 0,4702;
15998 +20182 +5305 +0 +65 +18598 +3696 +5289 +9064 +18964

- На 01.07.2000 року
К10 = 515 +10408 +55878 +1689 +7324 +0 +0 +11552 +500
-------------------------------------------------- ---------------------------------- = 1;
14210 +8351 +2185 +13671 +8189 +22430 +3934 +6096 +7435 +5769
Результати розрахунку показників зведені в таблицю 2.5
Таблиця 2.5 - Показники ліквідності підприємства
Показники
На 01.01.2000 р
На 01.07.2000 р.
Коефіцієнт динаміки
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,0015
0,0104
6,9333
Загальний коефіцієнт покриття
1,7095
2,0909
1,2231
Поточний коефіцієнт покриття
0,4417
0,9070
2,0534
Отошеніе дебіторської заборгованості до кредиторської
0,4702
1
2,1268
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Загальний коефіцієнт покриття
Поточний коефіцієнт покриття
Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської
\ S
У цілому платоспроможність підприємства можна визнати задовільною.
2.4 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Показники рентабельності характеризують відносну прибутковість (чи прибутковість), що вимірюється у відсотках до витрат коштів чи капіталу. У практиці аналізу застосовують три групи показників: рентабельність продукції, рентабельність основних фондів, рентабельність вкладень в підприємство.
Рентабельність продукції. Показник рентабельності всієї продукції дорівнює балансового прибутку, поділеній на виручку від реалізації. За даними звітності (див. Додаток А), рентабельність усієї реалізованої продукції дорівнює:
29500 / (237300,8 - 39366) * 100 = 14,9%
тобто кожна гривня реалізації приносила 14,9 коп балансового прибутку.
У порівнянні з 1999 роком рентабельність збільшилася на 8,2%.
14,9 - 6,7 = 8,2%
Зміни у рівні рентабельності всієї реалізованої продукції відбуваються під впливом змін структури реалізованої продукції і рентабельності окремих видів продукції.
Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни продажу і собівартості даного виду продукції:
Рі = Ці - Сі;
________ (2.11)
Сі
Де - Ці - ціна продажу і - го виду продукту (грн.);
Сі - собівартість і - го виду продукту (грн.).
Дані про рентабельність деяких видів продукції ВАТ «ХТЗ» представлені в таблиці 2.6
Таблиця 2.6 - Рентабельність продукції ВАТ «ХТЗ»
Продукція
Оптова ціна одиниці без ПДВ, грн
Звітна собівартість одиниці, грн
Рентабельність,%
Т-150
75819,5
70004,1
9,3
Т-156
93492,2
79093,5
18,2
ХТЗ - 17021
124694,7
112360,6
11,0
ХТЗ - 3510
21860,0
23420,0
-6,7
ХТЗ - 2511
20773,5
19327,1
7,5
Лиття чавунне, т
2757,2
3114,9
-11,5
Лиття сталеве, т
2705,7
2721,0
-0,6
У порівнянні з 1999 роком рентабельність тракторів Т - 150 знизилася на 2,2%, а тракторів ХТЗ - 2511 - на 8,1%.
Рентабельність виробничих фондів визначається як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів. На зміну рентабельності виробничих фондів впливають зміни рівнів фондовіддачі іоборачіваемості матеріальних оборотних коштів.
Таблиця 2.7 - Показники загальної рентабельності
Показники
Од.вим
Вихідні дані за отч. період
1. Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ
Тис. грн
197935
2. Балансова прибуток
Тис. грн
29500
3.Средняя вартість основних засобів
Тис. грн
380252
4.Средняя вартість матеріальних оборотних коштів
Тис. грн
126877,5
5. Загальна рентабельність виробничих фондів (Р)
%
5,8167
П - балансовий прибуток у відсотках до виручки від реалізації продукції
%
14,9039
М - коефіцієнт фондовіддачі
-
0,5205
К - коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
-
1,5600
Дані для розрахунку рентабельності виробничих фондів наведені в таблиці 2.7. Для визначення кількісного впливу факторів використовуємо формулу:
Р = П: (1 / М +1 / К) (2.12)
Де -
- Р - загальна рентабельність у відсотках до виручкеот реалізації продукції;
- М - фондовіддача як відношення виручки від реалізації до середньої вартості основних засобів;
- К - оборотність матеріальних оборотних коштів як відношення виручки від реалізації до середньої вартості цих засобів.
Р = 14,9039: (1 / 0, 5205 + 1 / 1, 5600) = 5,8167%.
Рентабельність вкладень у підприємство в найбільш загальному відеопределяется за вартістю всього майна, наявного в розпорядженні підприємства. Балансова прибуток для отримання такого показника повинна бути поділена на загальний підсумок балансу. вартість майна визначається як середня величина: (592834 + 560701) / 2 = 576767,5 тис.грн.
Показник рентабельності дорівнює:
29500/576767, 5 * 100 = 5,1147%.

ВИСНОВКИ


За досліджуваний період частка оборотних коштів у майні підприємства збільшилася. При цьому зросла й величина власних оборотних коштів. Це позитивний фактор, що розширює можливості підприємства до маневрування своїми засобами і отримання прибутку. Частка самої мобільної частини в їх структурі також збільшилася, що свідчить про поліпшення фінансового стану ВАТ "ХТЗ".
Аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство в цілому практично незалежно від зовнішніх джерел фінансування. З іншого боку, сильно утруднено маневрування власними коштами з-за недостатнього їх обсягу. що значно ускладнює управління фінансами підприємства. Ще одним негативним фактором є низька частка власних коштів при формуванні оборотних коштів підприємства, оскільки саме оборотні засоби дозволяють підприємству отримувати прибуток від своєї діяльності.
Аналіз платоспроможності виявив, що завод не в змозі розплатитися за своїми зобов'язаннями. Однак спостерігаються позитивні тенденції до зозяйственной діяльності підприємства. Основну проблему для підприємства представляє високий рівень дебіторської заборгованості. Якщо її повністю ліквідувати, то ВАТ "ХТЗ" здатне негайно погасити 90% своїх короткострокових зобов'язань.

3. АНАЛІЗ БІЗНЕС - ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Після розпаду Радянського Союзу практично всі підприємства опинилися в складних умовах. Старі налагоджені зв'язки постачання сировини та збуту продукції виявилися розірвані. Щоб вийти з цього положення потрібно застосування нової системи управління, яка має інноваційної, конкурентної і підприємницької реакціями на зміни в зовнішньому середовищі.
Такою системою є стратегічне управління, яке включає вибір, розробку і реалізацію стратегії організації, а також управління стратегічними проблемами.
Зазвичай стратегія розробляється на кілька років вперед і конкретизується у різного роду проектах, програмах, планах, практичних діях та реалізується в процесі їх виконання. Значні витрати праці і часу багатьох людей, необхідні для створення стратегії організації, не дозволяють її часто міняти або серйозно коригувати, тому вона формулюється в досить загальних виразах.
Тим не менш, часто, як усередині організації, так і поза її з'являються нові обставини, які в кнцепцію стратегії не вкладаються. Вони можуть, наприклад, відкрити нові напрями діяльності або змусити відмовитися від старих; сприяти розвитку організації або, навпаки, уповільнити його. Для того щоб не змінювати в зв'язку з цим стратегію як таку, організація може мтавіть і реалізовувати стратегічні завдання, при необхідності доповнюють і вдосконалюють її. У той же час, якщо ситуація змінюється докорінно, стратегію доводиться оновлювати теж.
При формулюванні стратегічних завдань враховуються такі обставини, як можливість наближення з їх допомогою до головної мети організації, якщо від руху до неї довелося в тій чи іншій мірі відступити, вирішення декількох додаткових проблем, отримання найбільшої вигоди або уникнення шкоди.
Зазвичай організація має не одну, а кілька стратегій на всі випадки життя. Головна з них - генеральна стратегія, що відображає способи здійснення місії організації. Для особливих випадків розробляються спеціальні стратегії, наприклад, стратегія поведінки в разі поведінки у випадку наближення банкрутства. Однак основними робочими є так звані функціональні, які відображають шляхи досягнення специфічних цілей організації, що стоять перед її окремими підрозділами та службами.
Кожна функціональна стратегія має певний об'єкт, на який вона спрямована. Якщо об'єкт являє собою щось ціле, не розділене на окремі частини, то говорять про концентрованої стратегії. Якщо такий поділ існує і в завдання стратегії входить забезпечення незалежного розвитку окремих частин на основі збереження взаємодопомоги та взаємопідтримки, мова йде про диверсифікованої стратегії.
Існує ряд основних чинників, які впливають на вибір стратегії будь-якої організації і надають їй специфічні властивості.
Перш за все, як уже зазначалося, стратегія визначається місією організації, а тому повинна коректуватися відповідно до її переглядом, що відбувається в результаті зміни суспільних пріоритетів і потреб, що виражаються в першу чергу через попит на її продукцію і послуги.
Найбільшою мірою. як вважається, на стратегію впливають ті реалізуються в основному на ринку конкурентні переваги, якими організація має в своїй сфері діяльності в порівнянні з іншими. Мова йде, наприклад, про високу якість продукції та послуг, їх відповідність громадськими запитами, низьких витратах ит.п.
Важливим фактором, що визначає стратегію стратегію організації, є характер продукції, що випускається, особливості її збуту, післяпродажного обслуговування, ринки та їх межі. Стратегія визначається й організаційними чинниками, серед яких виділяється внутрішня структура та її очікувані зміни, система управління, розвиток процесів інтеграції та диференціації.
У чималому ступені стратегія залежить від наявних у організації ресурсів - матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових. Чим вони більші, тим масштабніше може бути не тільки поточна діяльність, але й інвестиції у майбутні проекти.
Велику роль у формуванні стратеги грає потенціал розвитку організації, вдосконалення її діяльності та розширення масштабів, зростання ділової активності, інновацій.
Нарешті, істотним чинником, що визначає стратегію організації вважають культуру і компетентність управління, рівень домагань і підприємливості її керівництва, здатність останнього до лідерства, внутрішній клімат у колективі.
Крім цих моментів на стратегію впливає також ступінь ризикованості діяльності організації, рівень підготовки і досвіду кадрів, залежність організації проводити самостійну лінію у всіх областях робить стратегіюб олее гнучкою, добре пристосовується до вимог часу та обставин, вільної від вантажу колишніх традицій і умов.
При розробці і виборі стратегії отримують відповіді на такі питання: які відбулися зміни і в чому полягають оновлено у зовнішньому середовищі; в якому напрямку повинна рпзвіваться товарна політика організації; в якому напрямку має йти розвиток організації. При розробці стратегій необхідно мати у вигляді, що нові стратегії повинні відповідати накопиченому потенціалу фірми. На розробку стратегії крім потенціалу організації впливає низка чинників, серед яких найважливішими є: місія і цілі організації, стан ринку, конкурентні переваги, організаційна культура, продукція, кваліфікація чи компетенція керівників верхнього рівня, фінансові можливості, потреби в інвестиціях.
Розробка стратегії - це складний і тривалий процес. Починаючи його, організації, як правило, мають слабке уявлення про ситуацію, з якою зіткнуться, і про шляхи вирішення проблеми. Остаточний стратегічний вибір є результатом рекурсивного повернення, безперервного, тривалого процесу обліку та аналізу численних динамічних факторів.
Основними етапами є: перш за все визначення місії та мети підприємства, потім - стратегічний аналіз, вироблення стратегії і альтернатив, вибір стратегії, реалізація і контроль.
У виборі стратегії підприємства величезну роль відіграє система планів. Система планів служить формою матеріалізації планової діяльності організації, але не головним її результатом. Головним є визначення цілей, стратегій, програм, розподіл ресурсів, що дозволяє організації у всеозброєнні зустріти майбутні зміни. А ці зміни служать змістовним результатом стратегічного планірованіяі можуть включати плани НДР, диверсифікації продукції, згортання і ліквідацію нерентабельних виробництв. На малюнку представлена ​​концептуальна система планів, яку повинна розробляти організація в умовах ринкової економіки.
Основна передумова, що лежить в основі структуризації системи планів, відображає висновок теорії управління - «закон необхідної різноманітності», згідно з яким складна система вимагає складного керуючого механізму. Іншими словами, система планів повинна бути приблизно такою ж складною, як сама організація та зовнішні чинники, які повинні бути в ній відображені. Як видно зі схеми на малюнку в сучасній організації повинні розроблятися 4 групи взаємопов'язаних планів:
1. Основні напрямки діяльності, головним змістом яких є стратегія на найближче майбутнє - 10-15 років, іноді і більше.
2. Плани розвитку організації на термін от1 року до 5 років. З позицій стратегічного планування найважливішим змістом їх служать перспективи вдосконалення виробництва, перехід до випуску нового покоління продукції, нової технології.
3. Тактичні плани, які регламентують поточну діяльність організації
4. Програми та плани-проекти, які носять цільовий характер: розробка нової продукції і технології, зниження витрат на виробництво, економія енергоресурсів, проникнення на нові ринки й ін
Перші дві групи планів є основним продуктом стратегічного планування. Ці плани повинні в подальшому трансформуватися в тактичні і плани-проекти, оскільки вони можуть бути реалізовані лише через них. До того ж проекти служать обгрунтуванням вибраних на більш ранніх стадіях стратегій розвитку організації. Отже, тактичні плани і проекти також частково входять в систему стратегічного планування
Основні напрямки діяльності
Програми та план-проекти


План розвитку організації
Підпис: План розвитку організації
Тактичні плани
- План по маркетингу
- Фінансовий план
- План виробництва
- План закупівель
- Бізнес-план
- План диверсифікації
- Ліквідаційний план
- План НДРРис. 3.1 - Система планів організації
Основні напрямки діяльності. Цей план ще називають стратегічним. Він є вершиною системи планів тому, що характеризує основне призначення організації, її цілі та стратегії. Цей план служить орієнтиром для всіх інших планів. Одночасно він служить і обмеженням пріпрінятіі рішень щодо основних напрямів діяльності (продуктів і послуг) та ринків.
План розвитку організації. Він визначає заходи, які необхідні для створення нових поколінь продуктів і послуг, більш чітко окреслює шляхи виходу на нові позиції, визначені в «основних напрямках діяльності». План розвитку дає відповідь на питання: Які умови на товари і послуги організації очікуються? Які умови і клімат необхідно створити всередині організації, щоб полегшити створення нових видів продукції і виявлення нових видів продукції і послуг?
План розвитку служить орієнтиром для розробки плану диверсифікації, який характеризує створення нових видів продукції. Послуг та ринків, покликаних доповнити або замінити продукцію, що випускається; ліквідаційного плану, який показує від какіхх елементів організація має звільнитися (від продуктів, послуг, власності або структурних підрозділів); ​​плану НДР, в якому відображені заходи по розробці нових товарів і технологічних процесів з урахуванням існуючого попиту або нових ринків для вже проізодімих товарів і послуг. План НДР зачіпає всі елементи організації - продукти, ринки, фінанси та управління.
Тактичні плани. Ці плани також називають «планами поточної діяльності» або «планами прибутку». Вони орієнтовані на ті заходи, за допомогою яких випущені товари і послуги виробляються і надходять на існуючі ринки. Плани поточної діяльності підкріплюються планами для кожної функціональної зони: збут, фінанси, виробництво, закупівлі ит.д. Ці плани тісно пов'язані зі стратегічним планом, хоча і не є його частиною.
Тут важливо також підкреслити, що в умовах переходу до ринкової економіки істотно змінюються структура тактичних планів, принципи х розробки та пріоритети основних розділів.
Тому в дипломному проекті в якості одного з напрямків вибору стратегії підприємства нами буде аналізуватися існуюче бізнес-планування, його переваги, недоліки та перспективи розвитку.


3.2 ЩО ТАКЕ БІЗНЕС - ПЛАН І ДЛЯ ЧОГО ВІН ПРИЗНАЧЕНИЙ
В даний час в Україні бурхливо протікає процес формування та вдосконалення роботи діючих підприємств різних форм власності. Важливим завданням є залучення інвестицій, в тому числі і закордонних. Для цього необхідно аргументоване, ретельно обгрунтоване оформлення пропозицій, що вимагають капіталовкладень.
Бізнес - план сьогодні - не просто модне слово. Це офіційний документ, який є одним з основних інструментів з добування грошей. У західних ділових колах цей документ іноді просто називають - «операція».
Бізнес - план є принципово новим для нашої економіки документом. У традиційному для вітчизняного планування техніко-економічному обгрунтуванні економічної ефективності проекту відводилося всього декілька сторінок тексту. Цього було цілком достатньо в умовах централізовано планованої економіки, де інвестором виступав держбюджету, а своєрідним маркетингом займався Держпостач. На відміну від техніко-економічного обгрунтування бізнес - план детально характеризує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем.
Основні рекомендації в підготовці бізнес - плану - це стислість, тобто виклад лише самого головного по кожному розділу плану; доступність у вивченні й розумінні, тобто бізнес - план повинен бути зрозумілий широкому колу людей, а не тільки фахівцям. І не рясніти технічними подробицями. Він також повинен бути переконливим, лаконічним, пробуджувати інтерес у партнера.

Важливе значення має структура бізнес - плану, який являє собою досить складний документ, який містить опис компанії, її потенціалу, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу, конкретні дані про розвиток фірми. Хоча зовні бізнес - плани можуть відрізнятися один від одного, склад їх розділів залишається практично незмінним, а саме: короткий зміст (резюме), характеристика галузі, опис компанії і вироблених нею продуктів і послуг, дослідження та аналіз ринку, плани маркетингу, організаційний, виробничий і фінансовий плани, а також оцінка можливих рисові і страхування. Така структура бізнес - плану сформувалася в процесі багаторічної практики їх застосування за кордоном і на даний момент вважається оптимальною.
Питанням розробки бізнес - планів присвячена велика кількість зарубіжної та вітчизняної літератури, однак, це не означає, що існують єдині, жорстко встановлені стандарти. Виконуючи процедури планування, спеціаліст оперує набором «сухих» даних, проте сам процес планування - опис шляху перетворення ідеї у відчутну реальність, вимагає поряд з високою компетенцією, творчих здібностей і в першу чергу тому, що кожен проект своєму роді унікальний. Іншими словами, бізнес - план швидше витвір мистецтва. Незважаючи на те, що творчий початок дійсно є важливим для процесу планування, існують основні принципи, які є досить загальними для розробників бізнес планів незалежно від країни і галузі економіки, і відповідно до яких визначається структура бізнес - плану.
На Харківському тракторному заводі вже 6 років займаються бізнес - плануванням на відміну від існуючої раніше командно - адміністративної системи. Тому основною метою спеціального аналізу буде вивчення існуючої системи бізнес - планування на підприємстві, його структури та змісту.
3.3 БІЗНЕС - ПЛАН ВАТ «ХТЗ ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ »НА 2001 РІК
I РЕЗЮМЕ
У 2001 році ВАТ «ХТЗ» заплановано випустити товарної продукції на суму 356 000 тис. грн., У тому числі тракторів різних модифікацій класу 3 - 4 тобто і тракторів малої потужності 3000 шт., запчастин до них на 45 000 грн., кооперованих поставок на 16 000 тис. грн., ТНП - на 1500 тис. грн.
Плановий обсяг товарної продукції перевищує звіт 2000 р. в 1.5 рази в тракторів всіх модифікацій - в 1.54 рази, запчастинах - в 1.31 рази в кооперації - в 1.14 рази, ТНП - в 1.03 рази.
У загальному обсязі продукції, що випускається основна номенклатура - трактори та запчастини до них - складають 94,0%.
Випуск тракторів у 2001 році забезпечує потребу ринку на 15 - 20%.
Продукція, що випускається має гарантійний термін обслуговування - 1 рік.
Для оперативного відновлення вийшли з ладу тракторів, що знаходяться на гарантії, підприємство має опорні бази на Україну, в Росії та Білорусії.
Характеристика продукції, що випускається, ринків збуту, конкурентів наведена у розділі II.
У 2001 році поставка продукції за основними регіонами збуту розподіляється наступним чином: Україні - 89,3%, країни СНД - 7,4%, далеке зарубіжжя - 3,3%.
Запланований випуск товарної продукції в 2001 році забезпечить збільшення завантаження потужностей заводу в 1.6 рази в порівнянні з 2000 роком.
У 2001 р. заплановано збільшити в 3 рази, до рівня 2000 року, випуск нових тракторів ХТЗ - 17021, оснащених двигуном BF16М1013Е німецької фірми «Дойц АГ» і каркасною кабіною.
Для виробництва продукції в обсязі 356 000 тис грн. необхідні наступні ресурси:
- Матеріали 39132 тис. грн.
- Покупні вироби 166176 тис.. Грн.
- Енергоресурси 40180 тис.грн.
- Чисельність ППП 11685 чол.
- Фонд оплати праці 28453 тис.грн.
Розрахункова рентабельність товарної продукції складе 7,7%. Обсяг реалізованої продукції запланований у розмірі 356000 грн, балансовий прибуток - 24250 тис.грн.
У розпорядженні підприємства залишається прибуток (після погашення частини перевитрати попередніх років) у сумі 21300 тис.грн. Цей прибуток забезпечує потреби заводу на 72%.
Виручка від реалізації з ПДВ у 2000 році планується в сумі 424926 тис.грн., У тому числі 39,3% реалізації передбачається здійснити за бартером і взаємозаліку.
Витрати на виробництво продукції з ПДВ 376250 тис. грн. Сума податків з усіх джерел країни становить 39009 тис.грн., В тому числі:
- ПДВ 24426 тис.грн.
- Податок на прибуток тис.грн.
- Податок на землю 2950 тис. грн.
-Інші податки та відрахування, вклю-
очікувані в собівартість продукції 9933 тис.грн.
- Відрахування 10% амортфонд 1700 тис.грн.
У розпорядження підприємства залишається 21300 тис. грн. прибутку. З амортфонд планується використовувати 2853 тис.грн на придбання основних фондів.
Залишок грошових коштів на 1.01.2002 р. складе 25065 тис грн., В тому числі амортфонд - 25065 тис.грн.
Таблиця 3.1 - Розрахунок руху грошових коштів на 2001 рік
Найменування
Сума, тис.грн
1
Залишок коштів на 1.01.2001 р (амортизація)
12618
2
Надходження коштів від реалізації продукції з ПДВ
Всього
У тому числі:
2.1 промисловості
з неї на внутрішньому ринку
на зовнішньому ринку
2.2 торгівлі
Із загальної суми надходжень ПДВ
424926
424850
413100
11750
76
68850
3
Експлуатаційні витрати всього (з ПДВ):
У тому числі:
3.1 по продукції промисловості
з неї
сировину і матеріали
комплектуючі
в т.ч. фірми «Дойц»
енергопослуг
зарплата з нарахуваннями
інші грошові витрати
3.2 по торгівлі
із загальної суми ПДВ
349317
347981
46958
203845
76746
42806
29406
14966
1336
44424
4
Податки і відрахування всього
У тому числі:
ПДВ
Податок на прибуток
Податок на землю
Податки і відрахування, що включаються до собівартості продукції
Відрахування 10% від амортфонд
39009
24426
-
2950
9933
1700
5
Залишок коштів до розподілу всього (стр.1 + стор.2 - стор.3 - стор.4):
У тому числі:
Прибутки
Амортфонд
49218
21300
27918
6
Расходованіек коштів всього:
У тому числі
Прибутки
амортфонд
24153
21300
2853
7
Залишок коштів на 1.01.2001 р. всього (стор.5 - стор.6):
У тому числі
Прибутки
Амортфонд
25065
-
25065
Таблиця 3.2 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАВОДУ за 2000 рік

2000
Темп до 1999 р
1. ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ (у діючих цінах, тис. грн)
170977
100,2
Реалізована продукція, тис.грн.
191253
Трактори всього, шт.
1945
88,8
У т.ч. : Типу Т-150, шт.
992
52,1
Т-2511, шт.
137
210,8
ХТЗ - 120, шт.
156
76,1
ХТЗ - 180, шт.
1
50,0
ХТЗ - 17021, шт.
599
46,1
Запасні частини
31739
104,3
Кооперовані поставки, тис. грн.
12302
106,9
У т.ч. : Паливні насоси
2775
111,9
ТНС в оптових цінах
1750
88,3
ТНП у відпускних цінах
2027
У т.ч. : Замки всі
113984
94,1
АОГВ
296
226,0
Распредвал
-
-
Важіль клапана
-
-
Т-012
3
13,0
Сталеве лиття, т
11234
101,7
Чавунне лиття, т
6291
109,2
Гарячі штампування, т
2701
104,2
Таблиця 3.3 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ:
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ:
Грудень 1999
11380 чол.
2000
11579 чол.
Середньооблікова чисельність всього персоналу:
Грудень 1999
12910 чол.
2000
13115 чол.
Динаміка середньої зарплати ППП з ФМП у 2000 році:
Січень
124
Лютий
140
Березень
150
Квітень
155
Травень
151
Червень
143
Липень
159
Серпень
153
Вересень
162
Жовтень
156
Листопад
153
Грудень
171
2000
151
Таблиця 3.4 ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКИ ЗА 2000 РІК:
Реалізація
191253 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції
179319 тис.грн.
Рентабельність реалізованої продукції
6,7%
У тому числі:
Трактори типу Т - 150
10,5%
Трактори ХТЗ - 120
1,1%
Трактори ХТЗ - 2511
15,6%
Запчастини до тракторів
15,0%
ТНП
23,6%
Кооперація
21,0 5
Таблиця 3.5
На 1.01.2000 р
На 1.01.2001 р
Балансова прибуток, тис.грн
18504
4893
У тому числі
Платежі до бюджету
12655
470
Прибуток у розпір. Підприємства
5849
1967
Витрачання власних коштів
5849
1967
У тому числі
Фонд матеріального виробництва
186,5
492
Фонд матеріального заохочення
4464,3
539
Фонд соціального розвитку
4198,2
936
Питома витрата енергоносіїв на 1 грн. товарної продукції в 1998 році склав 14.1%, що на 0,1% нижче рівня 1997 року.
Таблиця 3.6
На 1.01.2000 р
На 1.01.2001 р
Дебіторська заборгованість
16548 тис. грн.
45683 тис. грн.
Кредиторська заборгованість
86432 тис. грн.
97161 тис. грн.
Таблиця 3.7
Поставки на експорт
2000
1999
Поставлено продукції всього (тис.грн)
9700
12561
У тому числі
До країн СНД
У країни далекого зарубіжжя і Балтії
2200
3775
Трактори всього (шт.)
148
67
З них за країною
Росія
86
22
Латвія
3
1
Азейбарджан
-
6
Болгарія
30
8
Німеччина
-
12
Китай
-
10
Киргизія
-
4
Уругвай
12
3
Білорусь
3
1
Запчастини
У країни СНД (тис. грн.)
651,0
1005,7
До країн далекого зарубіжжя (тис дол)
123,5
85,1
II ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, РИНКІВ ЗБУТУ, СПОЖИВАЧІВ, КОНКУРЕНТІВ
Основною продукцією, що випускається ВАТ «ХТЗ», є трактори класу 3-4 т.с., трактори малої потужності, міні трактори, призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт - дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних - у фермерських господарствах, запчастини до них , товари народного споживання, продукція металургійного переділу.
Споживачами продукції є підприємства АПК, промислові підприємства, дорожньо - будівельні організації, фермерські господарства і приватні особи.
Основним конкурентом заводу з гусеничним тракторів є Волгоградський тракторний завод, по колісних тракторів класу
3 т.с. в країнах СНД конкурентів немає.
За 1995 - 98 роки вироблено і поставлено 9225 тракторів, з них на експорт - 1428 тракторів або 15,5%. У тому числі постачання на експорт по роках: 1996 р. - 2,6%, 1997 р. - 20,2%, 1998 р. - 6,8%, 1999 р., - 3,4%.
Виходячи з існуючого парку тракторів і враховуючи термін їх служби, щорічна потреба в тракторах класу 3 т.с. складе 25 - 30 тис.шт., в тому числі по України - 15,9 тис.шт.. Потреба в тракторах малої потужності та міні тракторах по України складе 1 - 2 тис.шт..
Враховуючи низьку платоспроможність с / г споживачів, передбачуваний прогноз продажів в 2000 році складе близько 20% потреби.
Із загального обсягу реалізації поставки на експорт у 2000 році складуть 10,7%.

Організація сервісного обслуговування

Продукція, що випускається заводом продукція має гарантійний термін обслуговування відповідно до технічних умов (по тракторах 1 рік, але не більше 1500 мотогодин).
У реальному експлуатації в даний час в країнах СНД знаходяться близько 400 тис. тракторів виробництва ХТЗ.
Станом на 1 січня 2001 року в експлуатації на гарантії заводу знаходиться 1917 тракторів, в тому числі
Т150/150Д 457 шт;
Т150 до 685 шт;
ХТЗ3120/121 206 шт;
Т 156 148 шт;
ХТЗ 180/200 23 шт;
ХТЗ 17021 398 шт;
Для оперативного відновлення вийшли з ладу гарантійних тракторів виробництва ХТЗ, а також виконання інших робіт у зонах їх експлуатації діє 20 опорних баз заводу (в Україні - 15, Росії - 4, Білорусі - 1) і 4 техніко - комерційних центру, створених за угодами з підприємствами із системи Агропрома.
Опорні бази укомплектовані кваліфікованими фахівцями, що мають великий виробничий досвід і технічну підготовку.
На опорних базах і в техніко - комерційних центрах створено резервний фонд запасних частин. вузлів і агрегатів, достатніх для оперативного відновлення тракторів за механізмами шасі.
Виявлені відмови по вузлів і агрегатів шасі на гарантійних тракторах усуваються фахівцями опорних баз, в основному безпосередньо у господарствах протягом 5 днів.
Значне місце в діяльності заводу зайняло сервісне обслуговування тракторів ХТЗ - 17021 з німецьким двигуном «Дойц», що забезпечило на цих тракторах напрацювання в середньому понад 1500 мотогодин, виключивши при цьому навіть мінімальні простої.
Спільна робота заводу з підприємством АПК забезпечує вивчення і облік попиту споживачів на продукцію, що випускається техніку, ефективну і кваліфіковану експлуатацію тракторів, зниження витрат на експлуатацію, ремонт та обслуговування.

РЕКЛАМА

У 2000 році планується проведення наступних рекламних заходів:
1. Розміщення реклами про продукцію ВАТ «ХТЗ» в періодичній пресі, на телебаченні:
- Журнал «Техніка АПК»;
- Журнал "Пропозиція";
- Журнал «Техніка для села», Росія;
- Газета «Сільські вісті»;
- Обласні газети до часу проведення обласних виставок;
- Оновлення інформації про продукцію ВАТ «ХТЗ» в мережі Інтернет;
- Випуск відеороликів про нові зразки продукції заводу на телебаченні;
2. Відновлення рекламних щитів на території району та міста.
3. Випуск рекламних проспектів для забезпечення роботи виставок та розсилання потенційним покупцям;
4. Участь у висавках:
- «Агро 2000», м. Київ, с Чубинське;
- Виставки по областях України (Крим, Одеська, Вінницька, Кіровоградська, запорізька та ін);
- Виставки в Росії (Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);
- Виставка в Кишиневі.
III ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Організація випуску нової продукції
За планом на 2000 рік передбачені наступні показники з випуску товарної продукції:

Таблиця 3.8-Запланований випуск товарної продукції в 2000 р.
Найменування
Од.
2000 План
Темп зростання до 1999 р.
Товарна продукція в діючих цінах
Тис.грн
356000
У порівнянних цінах на 1.01.99 р
Тис.грн
261000
149,9
Трактори всього
Шт.
3000
154,2
У тому числі
Типу Т - 150
Шт
790
79,6
Типу ХТЗ - 120/121, ХТЗ-16131
Шт
260
136,8
ХТЗ17021 (з двигуном «Дойц»)
Шт
1800
У 3 рази
Типу ХТЗ - 2511
Шт
70
51,1
ХТЗ - 6020
Шт
30
ХТЗ - 3510
Шт
50
Запасні частини
Тис.грн
45000
130,8
Кооперація
Тис.грн
16000
113,8
ТНС в оптових цінах
Тис.грн
1500
102,7
З наведеної таблиці видно, що нові модифікації тракторів складають 2140 штук, або 71,3% загальної кількості запланованих до випуску тракторів.
Відповідно до зростання обсягів виробництва збільшується потреба в продукції металургійного переділу.
На 1.01.2001 р. потужності по випуску тракторів типу Т - 150 становлять 15000 штук, в т.ч. гусеничних - 5000 штук, колісних - 10000 штук, з міні тракторів - 3000 штук.
У 2001 році використання потужностей по тракторах типу Т - 150 знизиться на 19,7%. Крім тракторів типу Т - 150 на цих потужностях будуть виготовлені трактори ХТЗ - 17021, ХТЗ - 17121, ХТЗ - 17221, ХТЗ - 120/121, ХТЗ - 16131 в кількості 2060 штук. З урахуванням додаткового завантаження використання потужностей складе 19,0% тобто в 1,6 рази вище, ніж у 2000 р.

Якість продукції

Контроль якості продукції на заводі здійснюється на всі стадіях її виготовлення, починаючи від вхідного контролю матерiалiв та комплектуючих виробів і закінчується контролем комплектності виробів безпосередньо перед відвантаженням їх споживачам силами відділу контролю якості.
На все, що випускаються серійно, трактори є сертифікати відповідності технічним умовам і вимогам безпеки, в тому числі по тракторах Т - 150, ХТЗ - 17021, ХТЗ - 17121, ХТЗ - 17221, ХТЗ - 120/121, ХТЗ - 16131.
Станом на 1 січня 2001року в експлуатації на гарантії заводу знаходиться 2175 тракторів, в т.ч. типу Т - 150 - 1158 шт., типу ХТЗ - 121/161 - 190 шт., типу ХТЗ - 170 - 624 шт., типу ХТЗ - 25 Ф - 202 шт., ХТЗ - 180Р - 1 шт.
У 1999 році заводом проводилися роботи з підвищення якості продукції, що випускається. Було впроваджено 23 конструкторсько - технологічних заходи, передбачених наказом по заводу № 1.
У результаті здійснення у 2000 році організаційно-технічних заходів в 1,8 рази знизилася кількість рекламацій порівняно з 1999 роком.
З метою подальшого підвищення якості і надійності випущених тракторів у 2001 році передбачається:
· Продовжити спільну роботу із заводами - суміжниками щодо забезпечення постачання комплектуючих виробів потрібного рівня якості, усунення виявлених дефектів в більш стислі терміни;
· Забезпечити виробництво ХТЗ і заводів - суміжників металопрокатом передбачених НТД марок і профілів, якісними і формувальними матеріалами для ливарного виробництва, гумовотехнічними виробами з фторкаучуку і светоозоностойкой гуми;
· Розробити та впровадити додаткові організаційно - технічні заходи щодо усунення причин виявлених дефектів;
· Здійснити заходи щодо зміцнення технологічної дисципліни;
· Провести уточнення діючих стандартів та розробити відсутні стандарти підприємства відповідно до вимог міжнародної системи якості ISO 9000 та стандартів Україні, сертифікувати систему якості.
ПОТРЕБА В матеріальних та енергетичних ресурсів
Для виконання запланованого обсягу 2001 року необхідно наступні матеріальні ресурси:
Сортовий якісний прокат 4940,3 т
Лист якісного прокату 3851,7 т
Сталь калібрується х / к, г / к 1051,6 т
Лист рядового прокату 279,08 т
Балки, швелери 2293,6 т
Рядовий сортовий прокат 605,36 т
Труби 559,3 п / м
Кольоровий прокат 117,35 т
Чавун передільний 367,5 т
Лом вуглецевий покупної 4402,2 т
Феросиліцій електропічний 207,9 т
Феромарганець 783,3 т
Ферросілікомарганей 235,1 т
Кокс 4145,0 т
та інші матеріали.

Загальна потреба в основних матеріалах становить 33506 тис.грн. Основні постачальники - підприємства Україна.
Потреба в покупних виробах складає 166176 тис.грн
Основними комплектуючими є двигуни, вузли ходової системи, підшипники, електрообладнання, гумові технічні деталі.
Основну масу покупних завод одержує від постачальників Україні - 60,2%, 39,8% становлять імпортні комплектуючі, в тому числі двигуни фірми «Дойц АГ» (97,5% о загального б'ємо імпорту).
Потреба в енергетичних ресурсах складе:
Електроенергія 174624 тис.кВт / год;
Газ 12000 тис мЗ;
Теплоенергії 102000 Гкал.
Витрати на всі види енергоресурсів складуть 40182 тис.грн.
За рахунок зростання обсягів товарної продукції передбачається знизити витрату теплоенергії на 1 грн ТП у порівнянні з 2000 роком на 36,8%. За електроенергії і газу за рахунок збільшення обсягу виробництва та впровадження організаційно - технічних заходів у натуральних одиницях очікуване зниження витрати складе по електроенергії 16,0%, по газу - 24,6%.
Витрати на каналізацію збільшаться на 20% у зв'язку зі збільшенням цін в 1,8 рази з 1.01.2000 р. на підставі постанови Кабінету міністрів України № 158 від 25.12.96 р.. Загальне збільшення витрат по енергоносіях на 1 грн. ТП складе 0,9 коп або 6,2% до 1999 року за рахунок збільшення цін (при цьому зниження витрати в натуральних одиницях складе 23,7%)

Потреба в трудових ресурсах

Відповідно до обрахуванням трудомісткості виробничої програми за діючими нормами чисельність виробничих робітників повинна скласти 3160 чол., Фактичну наявність робітників - 3011 чол.
Допоміжних робітників необхідно 5465 чол. За наявності 5430 чол. Брак робочих на заплановану програму 2001 року становить 184 чол.
Загальна чисельність промислово - виробничого персоналу складе в 2001 році 11685 чол., Що на 3,9% менше, ніж у 2000 році. Непромисловий персонал - 1550 чол., А чисельність усіх працюючих - 13235 чол ..
У складі ППП питома вага робітників становить 73,8%, службовців - 26,2%, з них керівників - 9%, спеціалістів - 15,9%, службовців - 1,3%.
Фонд оплати праці персоналу запланований у розмірі 31183 тис.грн., Виходячи з середньомісячного доходу на одного працюючого 196,34 грн., По промперсоналу - 206,64 грн ..
Відповідно до плану реструктуризації в 2001 році буде продовжена робота щодо укрупнення виробничих структур, предачі їх керівництву додаткових повноважень у вирішенні оперативних питаннях виробництва.
У поточному році передбачено закінчити перебудову структури управління, оптимізувати чисельність працівників; продовжити роботу з організації дочірніх підприємств, гнучких організаційних структур, здатних швидко адаптуватися до змін ринку; довести кількість структурних підрозділів до 50 одиниць, скоротити понад 500 чол ..
Таблиця 3.9 - Кошторис витрат на виробництво на 2001 рік
Найменування статей витрат
Сума, тис.грн.
Питома вага витрат
Сировина і матеріали
Куплені п / ф
Запчастини покупні
Малоцінне майно
Паливо
Енергія
Зарплата основна і додаткова
Відрахування на соціальне страхування
Амортизація
Інші витрати
Позавиробничі витрати
39132
166176
2000
1695
3768
36414
28975
10431
17000
23860
1049
11,8
50,3
0,6
0,5
1,2
11,0
8,8
3,2
5,1
7,2
0,3
Разом повна собівартість
330500
100,0
Товарна продукція
356000
Прибуток від ТП
25500
Рентабельність,%
7,7
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ, СЕБЕСТОІМОІТЬ, ПРИБУТОК


Реалізована продукція за планом на 2001 рік становить 356 000 тис.грн.
Основний регіон збуту продукції - Україна. Обсяг поставок на Україні - 89,3% обсягу виробництва. Постачання в країни СНД в межах - 7,4%, до країн далекого зарубіжжя - 3,3%.
При випуску товарної продукції в обсязі 356000 тис.грн. витрати на її виробництво складуть 330500 тис. грн., рентабельність 7,7% (таблиця 3.9)

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Очікувана балансовий прибуток на 2001 рік - 24250 тис.грн. (Таблиця 3.1).
Робота з ціноутворення в 2000 році буде проводитися на підставі Законів України «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про податок на додану вартість», Постанов Кабінету міністрів України від 18.12.98 № 1998 «Про удосконалення порядку формування цін», від 26.04.96 № 473 «Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості» та інших нормативних документів з ціноутворення.
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ залишається в розпорядженні Підприємства
Із загальної суми планового прибутку 2001 року (24 250 тис.грн.) Податок на землю становитиме - 2950 тис.грн., Податок на прибуток відсутній у зв'язку з негативним результатом суми оподатковуваного прибутку за попередній період. На погашення перевитрати прибутку минулих років передбачається направити 7588 тис. грн. амортизаційний фонд з урахуванням залишку невикористання коштів за 2000 рік складе 29618 тис.грн.
Прибуток, що залишається в розпорядженні ВАТ «ХТЗ» в сумі 13712 тис. грн. Планується розподілити наступним чином:
Фонд розвитку виробництва 2446 тис.грн
Фонд соціального розвитку 9095 тис.грн
Фонд матеріального заохочення 1751 тис. грн
Резервний фонд 300 тис.грн.
Благодійний фонд 20 тис.грн.
Представницькі витрати 100 тис.грн.
Потреба в коштах становить 29548 тис.грн. (З урахуванням перевитрати прибутку минулих років).
Таким чином, обсяг прибутку 2001 забезпечує потребу заводу в коштах на 72,%.
У зв'язку з нестачею прибутку в планованому році передбачається виключити відрахування до фонду дивідендів, а відрахування в фонди економічного стимулювання обмежити сумою 13712 тис.грн.
Для забезпечення потреби заводу в коштах у повному обсязі необхідно забезпечити одержання балансового прибутку не менше 32700 тис.грн.
3.4 ВИСНОВКИ З Аналіз існуючих методик складання бізнес - планів НА ВАТ «ХТЗ»
На підставі наведених даних можна зробити висновок про те, що бізнес - план, що складається на ВАТ «ХТЗ» має дещо формальний характер і не завжди має цільову спрямованість. Метою його розробки є планування господарської діяльності підприємства на найближчий період відповідно до можливостей отримання необхідних ресурсів. Структура бізнес - плану на ВАТ «ХТЗ» не є оптимальною. Вона недостатньо чітка. і тому не дуже зручна для читання. Даний документ в основному призначений для внутрішньофірмового використання. На наш погляд, для того, щоб бізнес - план зміг справити більше враження на потенційних партнерів і переконати їх співпрацювати з ВАТ «ХТЗ», він повинен містити більше наочних матеріалів, таких як малюнки, графіки, діаграми. Крім того, як ми вважаємо, у бізнес - плані слід розраховувати точку беззбитковості, яка дає більш чітке уявлення про масштаби виробництва, за яких діяльність підприємства буде результативною і прибутковою. Далі недостатньо виразно розглянуто розділ «Організаторський план». Це негативний момент, тому що потенційні інвестори і партнери зазвичай бажають мати уявлення, як розподіляються людські ресурси, а також хто несе відповідальність за кожен елемент виробничо - господарської діяльності підприємства. Організаційна схема повинна представляти структуру управління заводом, лінії відповідальності, підпорядкованої взаємозв'язку персоналу, а також співробітників на ключових постах. Об'єктом, на який спрямовані зусилля і ресурси в 2001 році, став трактор ХТЗ - 17021, оснащений двигуном німецької фірми «Дойц АГ». Проте в бізнес-плані взагалі не приділяється увага техніко - економічними характеристиками цього виробу і опису його переваг у порівнянні з раніше освоєної продукцією. Не проведена оцінка його конкурентоспроможності. У розділі, присвяченому збуту продукції. слабо вивчені ринки. Зокрема, не приділяється увага можливостям експортування тракторів ХТЗ за кордон. Це перспективний напрямок, тому що незважаючи на той факт, що потреба в тракторах на Україну велика, споживачі сільсько - господарської техніки в основному є неплатоспроможними і змушені розраховуватися зерном та іншою продукцією у натуральному вигляді. Продаючи трактора за кордон, завод має можливість отримувати «живі» гроші. Слід відзначити той позитивний факт, що ВАТ «ХТЗ» вже має свій сайт в Internet, проте це поки що єдиний спосіб доведення інформації про свою продукцію до іноземних споживачів. Необхідно більш активну участь у міжнародних виставках і ярмарках, розміщення реклами в спеціалізованих каталогах. У плані виробництва також є свої недоліки. а саме: ХТЗ було заплановано збільшити випуск нових тракторів нових модифікацій в 3 рази. Як показали звітні дані, можливості такого різкого збільшення обсягу виробництва нової продукції були дуже перебільшені. У бізнес-плані не враховані можливі ризики з-за яких може відбутися зрив намічених на рік заходів. Одним з таких ризиків виявилося підвищення цін на імпортні комплектуючі для трактора ХТЗ - 17021, із за чого завод власне і не зміг випустити заплановане до виробництва їх кількість.
Крім того необхідно удосконалити зміст фінансового плану, більш детально показати рух грошових коштів.
Основною метою проектної частини є усунення окремих недоліків, зазначених у поглибленому аналізі.
4.СОВЕРШЕНСТВОВАНІЕ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ «втулка"
4.1.КРАТКОЕ ОПИС Технології що застосовуються в ЦЕХУ
Механічні цехи у структурі заводу займають проміжне положення, оскільки починають виробничий процес заготівельні цехи, а завершують - складальні. Вони забезпечують перетворення матеріалів і заготовок в готові елементи машин і забезпечують складання.
До складу механічного цеху входять виробничі ділянки, допоміжні відділення, службові та побутові приміщення. Виробнича дільниця служить для розміщення на ньому обладнання, призначеного для виконання технологічних операцій обробки і складання виробів.

Цех, в якому відбувається механічна обробка деталі, передбачає наступного універсального і спеціального устаткування: токарно-револьверні та токарні багаторізцеві верстати, вертикально-протяжні верстати, хонінгувальні, торцекруглошліфовальние, карусельно-фрезерні верстати, свердлильні вертикальні напівавтомати і ін
Подача заготовок з проліт і з одного верстата на інший провадиться електричними візками або автокара з підйомними платформами, а також тележечная і підвісними конвеєрами. При обробці малогабаритних заготівель передача їх за операціями виробляється невеликими партіями. Для цього на конвеєрі передбачені певні місця (лотки) для встановлення тари з робочою заготовками. Для видалення стружки на робочої зони верстати обладнані спеціальними пристроями інерційного типу, які переміщують стружку в короб, розташований з тильного боку верстата. Подальша транспортування коробів із стружкою від верстатів до місць збору здійснюється за допомогою електровізків.
4.2 ВИБІР ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ
В якості об'єкта проектування обраний технологічний процес виготовлення деталі - втулки, яка призначена для шліцьового з'єднання деталей трактора. Втулка випускається в кількості 1000 штук на рік, відповідно, тип виробництва - серійний.
Матеріал деталі - сталь 25 ХГТ; твердість НВ 156 ... 229; заготовка - пакування. Маса заготівлі - 2,52 кг. Маса деталі - 1,1 кг, коефіцієнт використання матеріалу дорівнює 0,436.
Механічна обробка втулки в цеху проводиться за допомогою токарних, протяжних, шліфувальних, хонінговальний та інших операцій. Для даної втулки пред'являються високі вимоги до якості поверхні. Заготівля має просту форму, її розміри і конфігурація близькі до параметрів готової деталі, отже, конструкція деталі технологічна.
Трудомісткість механічної обробки деталі складає 15,887 хвилин.
4.3. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО заводський варіант ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ
На ХТЗ як заготівка для виготовлення втулки використовують пакування, отримувану гарячої штампуванням в закритих штампах на кривошипному горячештамповочном пресі (КГШП). Поковка має форму циліндра, в якому потім прошивають отвір діаметром 49 мм. Серцевина заготовки після прошивки йде у відходи.
Існуючий заводський варіант техпроцесу механічної обробки втулки представлений в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1. - Технологічний процес виготовлення втулки
№ опер.

Найменування операції

Обладнання, модель
Т шт, хв
1
2
3
4
000
Заготівельна
005
Токарно-револьверна
Ток.-револ. 1П365
3,825
010
Токарна
Ток.м / різця. 1Н713
2,417
015
Вертикально-протяжна
Верт.-прот. 7Б66Н054
0,819
020
Токарна
Ток.м / різця. 1Н713
3,458
025
Зачистка
Верстат
0,241
030
Технічний контроль
Стіл контрольний
035
Технічна обробка (термооброб)
040
Хонінгувальні
Хонінг.3М82С153
0,919
045
Круглошліфувальні
Торцекр.-шл.3Т153Е
1,239
050
Токарна
Ток.м / різця. 1Н713
2,77
055
Промивання
М.моечная 399-1249
0,199
060
Технічний контроль
Стіл контр.
Разом
15,887
У цьому проекті пропонуються наступні заходи щодо удосконалення існуючого на заводі технологічного процесу:
а) застосування в якості заготовки товстостінній труби, що дозволить значно знизити витрату матеріалу, а також зменшити припуски на обробку.
4.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ изгот ОВЛЕНІЯ ДЕТАЛІ «втулка"
Від ступеня досконалості способів отримання вихідної заготовки залежить витрата матеріалу, інструменту, кількість операцій обробки та їх трудомісткість, собівартість процесу виготовлення деталі в цілому.
Необхідно прагне до того, щоб форма і розміри вихідної заготовки були максимально близькі до форми і розмірам деталі.
На Харківському тракторному заводі в якості вихідної заготовки обрана пакування, отримана гарячої штампуванням в закритих штампах і прошивкою. При цьому велика частина заготовки 49 мм і довжиною 76 мм йде у відходи. Її маса дорівнює 1,13 кг.
Собівартість виготовлення такої поковки дорівнює:
Сз = а * т 3 * До n                                                                   (4. 1)
де а - вартість одиниці маси металу заготовки в залежності від його марки, геометричної складності заготівлі і способу отримання, грн.;
m 3 - маса металу, що витрачається на виробництво заготовки, т;
До n - Коефіцієнт, що враховує тип і вид виробництва заготовки (для штампування на пресі До n = 2,0);
З 3 = 2720 * (0,00252 +0,00113) * 2 = 19,85 грн.
У проекті, на відміну від прийнятої заводської технології, передбачено отримання вихідної заготовки з товстостінні труби.
Даний захід забезпечить економію матеріалу, інструменту та часу на механічну обробку втулки.
Вихідна труба має параметри: зовнішній діаметр - 84 ммвнутренній діаметр - 51мм, довжина - 76 мм, маса - 2,10 кг. При цьому собівартість заготівлі становитиме:
З зн = 2720 * 0,0021 * 2 = 11,42 (грн.)

Розрахований показник свідчить про те, що собівартість заготівлі, отриманої з труби, нижче собівартості вихідної поковки. Отже, запропонований вибір варіанта заготовки є економічно більш доцільним.
Коефіцієнт використання матеріалу складе:
До їм = 1,1 / 2,1 = 0,52
Отримане значення коефіцієнта підтверджує правильність вибору методу отримання заготовки.
Зменшення припусків на обробку дозволить виключити операцію чорнового зенкерування отвору втулки і забезпечить зниження трудомісткості механічної обробки на 0,8 хв.
4.4. РОЗРАХУНОК припуски на механічну обробку
 
Припуск - це шар матеріалу, що видаляється з поверхні заготовки для досягнення заданих властивостей оброблюваної поверхні деталі.
Припуск на обробку поверхонь деталі може бути призначений за відповідним довідковим таблицям чи на основі розрахунково-аналітичного методу визначення припусків.

Розрахунково-аналітичний метод визначення припусків на обробку базується на аналізі факторів, що впливають на припуски попереднього і виконуваного переходів технологічного процесу обробки.

Нижче наведено розрахунок припусків на обробку зовнішньої поверхні втулки h6 (-0,022)
Вихідні дані для розрахунку припусків на механічну обробку:
а) найменування деталі - втулка, заготівля - поковка;
б) матеріал - сталь 45ХГТ;
в) елементарна поверхню для розрахунку припусків - зовнішній диметр h6 (-0,022);
г) на всіх технологічних переходах для фіксації заготовки використовується облямовування.
Мінімальний припуск при обробці зовнішніх поверхонь дорівнює:
2 Z i min = 2 [(R z + h) i-1 + √ (Δ ІΣi-1 + ε ² i)], (4.2)
де Rz i -1 - висота нерівностей профілю шорсткості поверхні на попередньому переході;
h i -1 - глибина дефектного поверхневого шару на попередньому переході;
- Сумарне відхилення розташування поверхні на попередньому переході;
- Похибка установки заготовки на виконуваному переході.
При шліфуванні заготовки після термічної обробки поверхневий шар повинен бути збережений, тому доданок h з формули виключають.
При вигладжування припуск на обробці визначається висотою нерівностей поверхні.
Невеликий граничний припуск для обробки зовнішніх поверхонь дорівнює:
2Zi max = Dmax i-1 - Dmax (4.3)
2Zi min = Dmin i-1-Dmin i (4.4)
Значення складових єлементов мінімального припуску R z, h, прийняті за довідковими нормативним даними для розрахунку припусків [30, с.185-189].
Розрахунок припусків і проміжних розмірів за технологічними переходами за аналітичному методі розрахунку наведено в таб. 4.2.
Таблиця 4.2 - Розрахунок припусків та граничних розмірів за технологічними переходами.
Елементарна поверхню деталі і технологічний маршрут її обробки
Елементи припуску
Розрахунковий припуск 2Zimin, мкм
Розрахунковий мін.размер мм
Допуск на виготовлення TD, мкм
Граничні розміри, мм
Граничні припуски, мкм
Rz
h
Δ Σ
ε
Dmax
Dmin
2Zmax
2Zmin
Поковка
80
200
430
-
-
83,192
2900
89,9
87,0
-
-
Точіння чорнове
40
40
57,75
175
1488
81,704
350
82,5
82,15
7,4
4,85
Точіння получістовой
20
20
4,08
120
426
81,278
220
81,7
81,48
0,8
0,67
Шліфування
0,63
-
8,1
110
300
80,978
22
81,0
80,978
0,7
0,502
Вигладжування
0,32
-
-
-
-
80,978
22
81,0
80,979
0
0

Разом

8,9
6,022
Перевірка розрахунку:
2 Zo max -2 Zo min = TD з-TD д

де 2 Zo max і 2 Zo min - Загальні граничні припуски;
TD з - допуск на виготовлення заготовки;
TD д - допуск на виготовлення готової деталі.
8900-6022 = 2900-22
2878 = 2878
Розрахункові мінімальні припуски на обробку підтверджують правильність вибору параметрів заготовки.
4.4.2. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ І ОСНОВНОГО ЧАСУ
Режим різання металів визначається наступними основними параметрами: глибиною різання t, подачею S і швидкість різання V. Вихідними даними для вибору режиму різання є відомості про виготовленої деталі і її заготівлі, а також дані про застосовуваний обладнанні та інструменті.

Необхідно розрахувати режими різання і основний час для зенкерування на токарно-револьверної операції 005, виконуваної на токарно-револьверноя верстаті 1П365.
Глибина різання при зенкування розраховується за формулою:
t = 0,5 (Dd), (4.5)
де d і D - диметр отвори відповідно до і після зенкерування, мм;
Подача при відсутності обмежуючих факторів приймається максимально допустима.
Швидкість різання при зенкування V, м / хв., Визначається за формулою:
, (4.6)
де С v - Постійний коефіцієнт, що враховує вид і марку оброблюваного матеріалу [31, с278, таб.29];
Т - період стійкості;
До v - загальний поправочний коефіцієнт на швидкість різання, що враховує фактичні умови різання;
  K v = K м v K uv K tv                                                      (4.7)
де K м v - Коефіцієнт на оброблюваний матеріал [31, c.261-263, табл.1-4];
      K uv - Коефіцієнт на інструментальний матеріал [31, с.263, табл.6];
     K lv         - Коефіцієнт, що враховує глибину оброблюваного отвору [31, с.280, табл.31];
При зенкування штампованих отверствій вводиться додатково поправочний коефіцієнт K п v [31, c.263, табл.5].
Значення ко'ффіціента З v і показники ступеня x, y, m взяті за довідковими даними [31, с.269, табл.17].
Частота обертання шпинделя розраховується за формулою:
(4.8)
Отриману частоту обертання коригують за паспортними даними верстата і розраховують фактичну швидкість різання:
(4.9)
Потужність різання при зенкування, кВт, визначають за формулою:
; (4.10)
де Мкр - крутний момент, який розраховується за формулою:
; (4.11)
значення коефіцієнтів і показників ступеня взяті в нормативних даних [31, с.281, табл.32].
Основний час визначають за формулою:
(4.12)                 
де L-повний шлях, прохідний Інструмети в напрямку подачі.
Визначаємо глибину різання:
1-й перехід: t = 0,5 (53-51) = 1,0;
2-й перехід: t = 0,5 (54,8-53) = 0,9;
Визначаємо подачу:
S = 1,1-1,3 мм / об
Розраховуємо швидкість різання при зенкування:
1-й перехід: мм / об
2-й перехід: мм / об
Визначаємо частоту обертання шпинделя:
1-й перехід: = 77 об / хв;
2-й перехід: об / хв;
Визначаємо фактичну швидкість різання:
1-й перехід: мм / об
2-й перехід: мм / об
Розраховуємо потужність різання:
1-й перехід: М кр = 10 * 0,09 * 53,2 1 * 1 0,9 * 1,2 0,8 * 1 = 60,36 Нм;
                    
кВт;
2-й перехід:

М кр = 10 * 0,09 * 54,8 1 * 0,9 0,9 * 1,2 0,8 * 1 = 46,68 Нм;
                    
кВт;
Визначаємо основний час:
1-й перехід: хв;
2-й перехід: хв;
Час на зенкування за два переходи знизилися на 0,03 хв.
Основний час на токарно-револьверної операції 005 знизилися на 0,83 хв.
4.4.3. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ І ПРИНЦИПУ ДІЇ верстатних пристосувань.

Як пристосування на токарної операції обрана цанговий облямовування. З її допомогою здійснюється установка внутрішньою поверхнею обертання втулки і перпендикулярною до її осі плоскою поверхнею.

Оправлення складається з корпусу, фланця, цанги і штока. Фланець служить для надійного прикріплення оправлення до планшайби верстата гвинтами. Шток проходить через шпиндель і з'єднує опраку з пневмоциліндром. Хід штока в різних напрямках дозволяє відкривати і закривати пелюстки цанги, які тримають втулка. Так як оправлення має конусоподібну форму, для фіксації положення деталі є штифт. Гідропластмассовие оправлення мають знижену функціональну надійність через висихання гідропластмасси і витоків газоподібної мастила. Сила закріплення заготовки - осесиметричну. (Дод).

4.4.4. РОЗРАХУНОК спеціального різального інструменту
Вихідні дані для вибору різального інструменту: на токарно-револьверному верстаті 1П365 проводиться чорнове зенкування отвору до діаметра 53Н13 на глибину 76 мм. Оброблюваний матеріал - сталь 25ХГТ з НВ 156 ... 229.
Більшість конструкцій металорізального інструмента виготовляють - робоча частина з інструментального матеріалу, кріпильна із звичайних конструкційних сталей (сталь 45, 50, 40Х).
Вибираємо насадной зенкер зі вставними ножами зі швидкорізальної сталі P18, так як ця марка сталі відрізняється задовільною міцністю, підвищеною зносостійкістю при малих і середніх швидкостях різання і широким інтервалом гартівних температур, має задовільну шліфована і придатна для оброблення звичайних конструкційних матеріалів в умовах динамічних навантажень. Кріпильна частина зенкера виготовлена ​​зі сталі 45Х. Робоча частина інструмента у вигляді пластин зі швидкорізальної сталі з'єднана з кріпильної за допомогою зварювання (додаток Б).
Діаметр інструменту - 53.2 мм, довжина - 510 мм, число зубців - 4.
Встановлюємо геометричні параметри зенкера за нормативами [31, с.155, табл.48], Для обробки сталі НВ 156 ... 229 при ріжучої частини зі швидкорізальної сталі передній кут γ = 12Є; задній кут α = 10є; кут в плані
φ = 60є; φ1 = 30є; кут нахилу спіралі ώ = 20є; ширина фаски = 0,8 мм, кут нахилу інструменту λ = 0 при обробці сталі.

Середній період стійкості зенкера - 80 хв.
4.4.5 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ І ПРИНЦИПУ ДІЇ КОНТРОЛЬНО - ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ОСНАСТКА, ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА Обгрунтування основних параметрів пропонує ОСНАСТКА
При виготовленні деталей їх дійсні розміри в силу різних причин іноді виявляються поза полем допуску. Придатність дійсних розмірів встановлюють або шляхом їх вимірювання, або шляхом контролю (додаток Б).
Для контролю отворів використовуються калібри - пробки. Номінальний розмір прохідний боку пробки ПР дорівнює найменшому граничного розміру отвору. Непрохідна сторона калібру - пробки НЕ повинна входити в отвір, тому її номінальний розмір дорівнює найбільшому граничного розміру отвору.
Необхідно проконтролювати розмір отвору 53Н13.
Для 13 - го квалітету точності верхнє граничне відхилення ES = +460 vrv? Yb; нижнє граничне відхилення EI = 0.
Найбільший граничний розмір Dmax = D + ES = 53 +
+ 0,46 = 53,46 мм.

Найменший граничний розмір Dmin = D + EI = 53 + 0 = = 53 мм.
Допуск на виготовлення калібрів-пробок (за ГОСТ 24853 - 81 для IT13):
Н = 30 мкм.
Відхилення середини поля допуску на виготовлення прохідного калібру для отвори від прохідного межі отвори (за ГОСТ 24853 - 81 для IT 13):
Z = 48 мкм.

Допустимий вихід розмірів зношених прохідного калібру для отвору за прохідною межа отвори (за ГОСТ 24853 - 81 для IT 13):

У = 0.
Розрахунок виконавчих розмірів калібрів для контролю розміру О53 Н13 проводиться за наступними формулами:
А) прохідний калібр-пробка:
1) найбільший граничний розмір прохідного калібру - пробки:
ПP max = Dmin + Z + H / 2; (4.13)
ПP max = 53 + 0.048 + 0.015 = 53.063
2) найменший граничний розмір нового прохідного калібру-пробки:
ПP min = Dmin + Z - H / 2; (4.14)
ПP min = 53 + 0.048 - 0.015 = 53.033
3) розмір прохідного калібру - пробки, що проставляється на кресленні:
ПP = ПР max - H; (4.15)
ПP = 53.063 - 0.03;
4) найменший розмір зношеного прохідного калібру - боязкі:
ПP ізн = Dмін - У; (4.16)
ПP ізн = 53 - 0 = 53;
Б) непрохідний калібр - пробка
1) найбільший граничний розмір непрохідного калібру - пробки:
НЕ max = Dmax + H / 2; (4.17)
НЕ max = 53.46 + 0.015 = 53.475;
2) найменший граничний розмір нового непрохідного калібру-пробки:
НЕ min = Dmax - H / 2; (4.18)
НЕ min = 53,46 - 0,015 = 53.445
3) розмір непрохідного калібру - пробки, що проставляється на кресленні:
НЕ = НЕ max - H; (4.19)
НЕ = 53.475-0.03;
Схема розташування полів допусків калібрів для отвору Про 53 Н13 представлена ​​на малюнку 4.1.

Малюнок 4.1 - Схема розташування полів допусків калібрів для отвору Про 53Н13

ВИСНОВКИ

У результаті запропонованих у проекті заходів щодо зміни вибору вихідної заготовки для деталі «втулка» вдалося знизити її собівартість на 8,43 грн. за рахунок економії металу. Правильність вибору варіанта заготівлі підтверджує той факт, що коефіцієнт використання матеріалу збільшився з 0,436 до 0,52.
Також в результаті зменшення припусків знижується основний час механічної обробки втулки на 0,83 хв. Розрахунок контрольної оснастки ріжучого інструменту і верстатного пристосування довів обгрунтованість їх вибору на Харківському тракторному заводі.
5. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
У виробничому процесі первинною ланкою є робоче місце, тому від рівня його організації значною мірою залежить ефективність, продуктивність праці. Важливим фактором, що сприяє ефективному високопродуктивної праці. є раціональна планування робочого місця.
У цехах заводу ХТЗ планування робочого місця забезпечує найбільш зручні і безпечні умови праці. спсобствует скорочення трудових рухів, зниження стомлюваності працівника і економії робочого часу. Асі робочі місця основних робочих відповідають вимогам наукової організації праці.
Застосовувана система обслуговування робочих місць - регламентна, при якій служби обслуговування заздалегідь комплектують і централізовано доставляють на робоче місце все необхідне для виконання чергової роботи.
На заводі застосовується погодинно-преміальна та відрядно-преміальна системи оплати праці. За відрядно-преміальною системою в 2000 році на заводі працювало 1518 робітників, інші робітники і службовці працювали в умовах почасово - преміальної системи оплати праці. Загальна кількість діючих норм часу - 46286 одиниць, в тому числі технічно обгрунтованих - 36520 одиниць. Питома вага технічно обгрунтованих норм часу склав 78,9%. Середній рівень виконання норм виробітку в 2000 році склав 242,9%, що на 38,1% перевищує рівень 1999 року. Особливо високий рівень виконання норм виробітку досягнуто у цехах;
- Механічному 1 - 274,5%;
- Механічному 2 -280,9%;
- Складальним - 282,6%;
- Фарбувально -289%;
Звіт про виконання норм виробітку робітниками-відрядниками представлений в таблиці 5.1
На заводі для нормування праці використовуються наступні нормативи:
А) загальномашинобудівні нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах - М., Машинобудування, 1974;
Б) загальномашинобудівні нормативи часу допоміжного, на обслуговування робочого місця і підготовчо-заключного на роботи, виконані на металорізальних верстатах. Серійне виробництво - М.: Машинобудування, 1974;
В) загальномашинобудівні нормативи часу на ручне електродугове зварювання маловуглецевої і низьколегованих сталей - М.: Машинобудування, 1972.
Таблиця 5.1 - Звіт про виконання норм виробітку робітниками - відрядниками за 2000 рік.
Професія
Рівень виконання норм виробітку
Разом, чол
СР%
До 100
100-150
105-110
110-120
120-130
130-150
Понад
Робочі основнх і допоміжних цехів
-
2
9
15
28
94
1369
1578
242,9
У тому числі спеціальності:
Токарі
-
1
1
9
1
4
353
369
248,5
Токарі - карусельник
-
-
1
3
-
9
84
97
236,9
Транспортувальник
-
-
1
3
1
11
166
182
240,1
Фрезерувальники
-
1
1
2
13
122
139
278
251,3
Свердлувальника
-
-
1
-
3
10
192
206
242,6
Зварювальники
-
1
-
-
4
13
103
121
234,2
Оператори
-
-
3
-
7
15
85
110
225,2
Слюсарі-механосборщікі
-
-
-
-
4
7
145
156
252,6
Ковалі
-
-
-
-
3
7
64
74
248,3
Формувальники
-
-
1
-
3
5
55
64
244,5
З таблиці 5.1 можна зробити висновок, що на заводі значно перевиконали свої норми виробітку 1512 робітників-відрядників. Таке перевиконання можна пояснити зростанням продуктивності праці, а також необгрунтованим завищення норм, що діють на заводі.
Стан нормування праці на ВАТ «ХТЗ» представлено в таблиці 5.2

Таблиця 5.2 - Стан нормування праці на ВАТ «ХТЗ»

Найменування
Чисельність робочих
Всього, чол
У%, до загальної чисельності
У тому числі з них за технічно обгрунтованими нормами
Всього, чол
У%
Робітники - відрядники
1518
17,6
1366
20,04
Робітники - повременщики
5328
61,8
4049
59,4
З них:
Працюючі за нормованим завданням
5328
61,8
4049
59,4
Фахівці та службовці
1777
20,6
1403
20,56
Всього
8623
100
6818
100
Під нормуванням праці розуміється встановлення норм витрат праці на виготовлення одиниці продукції або вироблення продукції в одиницю часу.
Норми витрат можуть бути виражені в нормах: часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості.
Норма вироблення визначає кількість продукції в натуральному вираженні, яке має бути виготовлено за певну одиницю часу робітником або бригадою робітників. Визначається норма виробітку за формулою:
Нв = Lсм,
------ (5.1)
Нвр
Де Lсм - тривалість зміни, хв;
Нвр - норма часу.
Норма часу визначає кількість робочого часу, який необхідно витратити на виконання одиниці роботи і знаходиться за формулою:
Нвр = Тшт + Тпз
------- (5.2)
n
де Тшт - штучний час, хв.;
ТПЗ - підготовчо - заключний час, хв.;
n - обсяг виробничої партії, шт.
Для вивчення. аналізу витрат робочого часу і встановлення норм праці робочий час класифікують на час роботи і час перерв. Робочий час складається з часу, пов'язаного з виконанням виробничого завдання, і часу втрат.
Перше включає в себе підготовчо - заключний час, оперативний час, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок і особисті потреби.
Оперативне час визначається за формулою:
Топ = Те + ТВН * КТБ (5.3)
Де Те - основне (технологічне) час, хв.;
ТВН - допоміжне пеперекривається час, хв.;
КТБ - поправочний коефіцієнт на допоміжний час.
Штучний час визначається за формулою:
Тшт = Топ (1 + (α1 + α2) / 100) (5.4)
Де α1 - час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця в% від оперативного часу;
α2 - час на відпочинок та особисті потреби, у% від оперативного часу.
Одним з важливих чинників підвищення продуктивності праці є вдосконалення нормування праці.
5.1 РАСЧЕТНОРМИ ЧАСУ НА токарні - РЕВОЛЬВЕРНИЙ ОПЕРАЦІЮ

Час на установку і зняття деталі (Туст) у трикулачні патроні з вивірянням по контуру необробленість поверхні складає 1,3 хвилини.
Визначаємо час, пов'язаний з переходом (Тпер):
А) час на прохід:
1) на прохід при зенкування на токарно - револьверному верстаті з горизонтальною віссю обертання одно 0,15 хв., На 3 проходу - 0,45 хв.,;
2) на прохід при точінні фаски - 0,15 хв.;
3) на прохід при підрізуванні торця - 0,22 хв.;
Б) час на прийоми, свзянние з переходом, що не увійшли у комплекс:
1) змінити величину подачі - 0,06 хв.;
2) змастити деталь, інструмент - 0,05;
Разом час, пов'язаний з переходом становить:
0,45 +0,15 +0,22 +0,06 +0,05 = 0,93 (хв)
Час на контрольні вимірювання (Тконтр):
А) вимір штангенциркулем отвори О50 після чорнового зенкерування - 0,13 хв.;
Б) вимірювання пробкою отвори О53 після получістовой зенкерування - 0,13 хв.;
В) вимір пробкою отвори О54, 8 після чистового зенкерування - 0,13 хв.;
Г) вимір штангенциркулем розміру 68 мм після точіння фаски - 0,13 хв.;
Д) вимір скобою після підрізування торця - 0,09 хв.;
Е) періодичність контрольних вимірів при обробці циліндричних поверхонь інструментом, встановленим на розмір - 0,4;
Разом час на контрольні вимірювання:
Тконтр = (0,13 +0,13 +0,13 +0,13 +0,09) * 0,4 = 0,244 (хв)
Перевірка: основний час дорівнює 2,78 хв.,
2,78> 0.244
Час на контрольні вимірювання перекриваються основнго часом.
Попереднє допоміжне пеперекривається час:
Т 'вн = Туст + Тпер, (5.5)
ТВН = 1,3 + 0,93 = 2,23 (хв)
Попереднє оперативний час (Т'оп):
Т'оп = Те + Т 'вн (5.6)
Т'оп = 2,78 + 2,23 = 5,01 (мін.).
Час на організаційно - технічне обслуговування робочого місця (Торг-тих) при роботі на токарно - револьверних верстатах з горизонтальною віссю обертання револьверної головки становить 5% від оперативного часу і дорівнює
Торг-тих = 5,01 * 0,05 = 0,251 (мін.).
Час на відпочинок і особисті потреби складає 4% від оперативного часу і дорівнює:
Тотл = 5,01 * 0,04 = 0,20 (хв)
Підготовчо заключний час:
А) час на наладку верстата, інструмента і пристосувань - 37 хв.;
Б) час на отримання та здачу інструменту і пристосувань - 10 хв.
Разом підготовчо - заключний час (Т п-з) дорівнює:
Тп-з = 37 +10 = 47 (хв)
Попереднє штучний час (Т'шт):
Т'шт = Т'оп + Торг-тих + Тотл, (5.7)
Т'шт = 5,01 +0,251 +0,2 = 5,461 (хв)
Попередній час на партію в розмірі 100 деталей складе:
Т'парт = Т'шт * N + Тп-з,
---------------------, (5.8)
480
Тпарт = 5,461 * 100 + 47
--------------------- = 1,24 (зміни).
480
Вводимо поправочний коефіцієнт на допоміжний час. При розмірі партії 100 штук він становить 0,87. На отриманий коефіцієнт коригуємо допоміжне пеперекривається час:
ТВН = 2,23 * 0,87 = 1,94 (мін.)
Визначаємо остаточне оперативний час:

Топ = 2,78 + 1,94 = 4,72 (мін.).
Остаточне штучний час:
Тшт = 4,72 + (1 +4 +5) = 5,145 (хв)
-----
100
Норма часу на токарно револьверну операцію становить:
Нвр = Тшт + Тп-з / N, (5.9)
Нвр = 5,145 +47 / 100 = 5,615 (хв)
Час зайнятості робітника на робочому місці (Тзрм) дорівнює сумі допоміжного перекривається і неперекривающіхся часу і складає:
Тзрм = 1,94 + 0,244 = 2,184 (хв)
Час зайнятості робітника на робочому місці (Тзрм) дорівнює сумі допоміжного перекривається і неперекривающіхся часу і складає:
Тзрм = 1,94 + 0,244 = 2,184 (хв)
Коефіцієнт зайнятості робочого визначаємо поформуле:
Кз = Тзрм / Топ, (5.10)
Кз = 2,184 / 4,72 = 0,463.

Норма вироблення деталей за зміну:
Нв = Lсм (480 хвилин) / Нвр, (5.11)
Нв = 480 / 5,615 = 85 (дет.)
Розцінка за операцію визначається виходячи з годинної тарифної ставки заробітної плати по 3-му розряду робіт і норми часу на операцію:
Р = С "* Нвр,
Р = 0,356 * 5,615 = 0,0333 (грн.) (5.12)
--------
60
Надбавка встановлюється в розмірі 20% від розцінки і становить 0,0067 грн. Розцінка з урахуванням надбавки за операцію - 0,04 гривні.
Наведений вище розрахунок норми часу на токарно-револьверну операцію виконано для існуючого заводського техпроцесу виготовлення деталі. Розрахунок норми часу по проектованому техпроцесу виконується аналогічним чином і представлений у додатку В.
У результаті запропонованого удосконалення технологічного процесу виготовлення деталі «втулка» (див.розділ 4) штучний час на операцію скоротилося на 0,98 хв. Нормування праці проводилося відповідно до загальномашинобудівного нормативами часу допоміжного, на обслуговування робочого місця і підготовчо - заключного для технічного нормування верстатних робіт у серійному виробництві.
6.СОВЕРШЕНСТВОВАНІЕ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ВАТ "ХТЗ"
Як було зазначено у розділі 3 вибір стратегії діяльності підприємства на увазі рішення значного комплексу питань. Ці питання, в основному, пов'язані зі створенням планів з розвитку підприємства в різних напрямках.

Важливе місце тут приділяється бізнес - плануванню в якому по суті розглядаються всі можливі шляхи розвитку та їх варіанти. Тому проектна частина присвячена розробці нового бізнес-плану підприємства ВАТ «ХТЗ» на 2001 рік
Даний розділ присвячений розробці заходів, спрямованих на вдосконалення планування шляхом розробки бізнес - плану.
Розробка нового бізнес-плану ставить перед собою насамперед задачу залучення до роботи нових партнерів - німецьку фірму «Дойц АГ». Ця фірма вже співпрацює з ХТЗ, але не в тій мірі, в якій це необхідно для поліпшення виробництва. Харківський завод хоче вийти на новий рівень ділових взаємин, а для цього необхідні перш за все інвестиції. Тому основна задача розробки бізнес-плану - це переконати і зацікавити будущх партнерів співробітництво, що дасть можливість збільшити обсяги продукції: тракторів нової моделі і модифікацій.

У проекті буде розроблено приклад спрощеного бізнес-плану на 2001 рік. Основою для його складання послужили звітні дані за 2000 рік. У бізнес-плані буде обгрунтована нова програма випуску тракторів ХТЗ - 17021, оснащених двигуном фірми «Дойц АГ». Інші умови за іншими номенклатурними позиціями залишаються незмінними
Даний бізнес-план буде призначений для надання іноземним партнерам, тому його структура повинна відповідати світовим вимогам. У зв'язку з цим будуть додані деякі розділи, які були опущені в бізнес-плані ХТЗ, але можуть представляти інтерес для німецької сторони. Зокрема, в розділі «Характеристика продукції» буде зроблено акцент саме на перевагах нового трактора ХТЗ - 17021. Важливу роль відіграє оцінка конкурентоспроможності тракторів ХТЗ в порівнянні з німецькими аналогами, яка буде проведена в розділі «Характеристика конкурентів». Також у проектованому бізнес-плані розрахунок необхідної чисельності працівників буде виділено в окремий розділ «Організаційний план». У цьому розділі також буде розроблена детальна схема ліній підпорядкування і відповідальності між працівниками на ключових постах. Необхідність даної схеми обумовлена ​​тим, що партнер повинен знати, хто і якою мірою відповідає зареалізацію запланованих заходів. Буде проведено розрахунок точки беззбитковості аналітичним і графічним методами. Результати практичної реалізації пропонованого бізнес плану будуть зведені в розділ «Фінансовий план».
6.1. ОБГРУНТУВАННЯ НОВОЇ ПРОГРАМИ ВИПУСКУ ТРАКТОРІВ На 2001 рік
У пошуках шляхів поліпшення діяльності ВАТ «ХТЗ» був вивчений ряд планових і звітних документів за звітний період. Зокрема, в процесі аналізу були виявлені розходження в запланованих і фактичних показниках обсягу тованой продукції. А саме, в 2000 році ХТЗ передбачав випуск 3000 тракторів на суму 279705 тис.грн., А фактичний їх випуск склав 2700 шт. на суму 251734,5 тис.грн. Отже, з причини недовипуска тракторів виручка від реалізації зменшилася на 10%. Це спричинило за собою зменшення прибутку підприємства.
Залежність між зміною виручки від реалізації та прибутку можна описати за допомогою коефіцієнта операційного левериджу (КОЛ):
КІЛ = ВР - V;
---------- (6.1)
П
Де ВР - виручка від реалізації продукції, тис. грн.;
V - змінні витрати на випуск, тис.грн.;
П - прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
Дані для розрахунку взяті зі звіту про структуру собівартості одиниці товарної продукції за трактооорам (пріл.Д)
КІЛ = 251734,5 - 167902,767
---------------------------- = 3,6;
23238,903
Виходячи з розрахованих показника операційного левериджу можна зробити висновок, що зменшення виручки про реалізацію на 1% спричинило зменшення прибутку на 3,6 отже, прибуток виявився менше запланованої на 36%. Причиною цьому послужили труднощі у закупівлі комплектуючих фірми «Дойц Аг». Підприємство відчуває гостру недостатність у фінансових ресурсах, дуже великий розмір дебіторської заборгованості через неплатоспроможність покупців продукції ХТЗ. Оскільки у заводу немає засобів для закупівлі імпортних двигунів на трактори нових модифікацій, то більша ймовірність повторного зриву виробництва через відсутність в наявності необхідної кількості комплектуючих.
Для вирішення даної проблеми пропонується укладати контракту з фірмою «Дойц АГ». Ця фірма є постачальником німецьких двигунів для тракторів виробництва ХТЗ, який зацікавлений в тому, щоб відповідно з новим контрактом ця фірма авансував б комплектуючі (двигуни) у виробництво тракторів ХТЗ - 17021, а ВАТ «ХТЗ» у свою чергу постачало б замість готову продукцію на аналогічну суму.
Це дозволить збільшити випуск тракторів, а, отже, і виручку від реалізації на 5%. Відповідно до розрахункового коефіцієнта операційного левериджу, прибуток при цьому збільшиться на 18%. Приріст виручки від реалізації:
251734,5 * (1,05-1) = 12586 (тис.грн.)
Виходячи з середньої ціни тракторів (додаток Д) завод може додатково випустити 135 тракторів:
Приріст прибутку складе:
23238,903 * (1,18-1) = 4182,997 (тис.грн).
Імпортні комплектуючі - двигуни «Дойц АГ» - складають 39,8%. Оскільки для випуску 3000 тракторів необхідні комплектуючі в сумі 157887 тис.грн., То для випуску 135 тракторів потреби виробництва в комплектуючих складуть:
157887 * 0,398 * 135
------------------------ = 2827,76 (тис.грн)
3000
Середня оптова ціна трактора ХТЗ - 17021 - 124695 грн. У загальній складності, протягом 2001 року планується поставити 23 трактора ХТЗ - 17021 для покриття вартості комплектуючих:
2827,76 / 124,695 = 23 (шт).
Для того, щоб німецька сторона уклала контракт складається бізнес - план на 2001 рік, який повинен бути наданий фірмі «Дойц АГ» і переконливо описував би всі переваги подібного договору для обох сторін.
Проект подібного бізнес плану представлений нижче. Він містить обгрунтований висновок про конкурентоспроможність тракторів ВАТ «ХТЗ» на німецькому ринку, докладний опис достоїнств нового виробу ХТЗ в порівнянні з попередніми моделями. Також бізнес-план підтверджує забезпеченість усіма необхідними ресурсами, крім комплектуючих, для практичного здійснення планованого збільшення.
6.2 БІЗНЕС - ПЛАН «ХТЗ ім. З. ОРДЖОНІКІДЗЕ »
НА 2001 РІК »
Бізнес план починається з резюме, в якому як правило в узагальненому вигляді викладаються основні напрямки планування та основні результати, які будуть отримані на практиці.

Резюме

Мета бізнес-плану - це збільшення випуску тракторів нових модифікацій ХТЗ - 17021, обладнаних двигуном німецької фірми «Дойц АГ». У 2001 році ВАТ «ХТЗ» заплановано випустити товарної продукції на суму 356309,7 тис.грн., У тому числі тракторів різних модифікацій класу 3-4 тобто і тракторів малої потужності 2835 шт., запчастин до них на 31756 тис. грн., кооперування поставок на 18017 тис.грн., ТНП на 3803 тис.грн., Плановий обсяг товарної продукції перевищує звіт 1999 р. в 1,5 рази в тракторів всіх модифікацій - в 1,46 рази, по кооперації - в1, 28 рази, ТНП - в 2,6 рази. Випуск тракторів в 1999 р забезпечує потребу ринку на 15-20%. Продукція ХТЗ має гарантійний термін обслуговування - 1 рік. Для оперативного відновлення вийшли з ладу тракторів, що знаходяться на гарантії, предпрріятіе має опорні бази на Україну, в Росії та Білорусії. Запланований випуск товарної продукції в 2000 році забезпечить збільшення завантаження потужностей заводу в 1,4 рази в порівнянні з 1999 роком.

У 2001 році намічено збільшити в 2,2 рази, до рівня 1999 року, випуск нових тракторів ХТЗ - 17021, оснащених двигуном BF16M1013E німецької фірми «Дойц АГ» і каркасною кабіною.

Для виробництва продукції в обсязі 356000 тис. грн. необхідні наступні ресурси:
- Матеріали - 36132 тис.грн.
- Покупні вироби - 156013 тис.грн.
- Енергоресурси - 35870 тис.грн.
- Чисельність ППП - 13235 чол.
- Фонд оплати праці - 27280 тис.грн.
Розрахункова рентабельність товарної продукції складе 13,1%. Обсяг раелізуемой продукції запланований у розмірі 356013 тис.грн, балансовий прибуток - 39231,4 тис.грн.
II Коротка характеристика підприємства

В даний час ХТЗ є відкритим акціонерним товариством. ВАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе »було засновано у формі акціонерного товариства шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства згідно указу Мінмашпрому Україні № 1656 від 22.12.94 р.
Юридична адреса підприємства: м.Харків, Московський проспект, 275
Головний директор: П.П, Тодоров.
Галузь: машинобудування
Вид економічної діяльності: виробництво сільськогосподарських тракторів.
III Характеристика продукту
В даний час ВАТ «ХТЗ», як і багато інших підприємств машинобудування, знаходиться в складному економічному становищі. У той же час завод продовжує роботу і оновлює продукцію. У 1998 році у ВАТ «ХТЗ» розпочато серійне виробництво першої моделі нового покоління сільськогосподарських машин - колісного трактора ХТЗ - 17021. Ця машина призначена для виконання найбільш енергоємних сільськогосподарських робіт, оснащена потужним, 170-сильним двигуном BF6M1013E, каркасної, безпечною і більш комфортною кабіною і більш вдосконаленою коробкою передач, гідрооб'ємним рульовим механізмом і рядом інших вузлів. Більше 300 тракторів ХТЗ - 17021 працюють на полях України. Крім цього акціонерне товариство має замовлення на виробництво і поставку підприємствам АПК у поточному ггоду ще понад 500 штук ХТЗ - 17021. Попит на нові машини продовжує збільшуватися. Щоб забезпечити мінімальну річну потребу агропромислового комплексу в сільськогосподарських тракторах такого класу, необхідно закуповувати не менше 3500-4000 штук на рік. Розробка конструкції, технологічна підготовка виробництва нової базової моделі колісних тракторів, яким є ХТЗ - 17021, проведена ВАТ «ХТЗ» самостійно переважно за свої кошти. Трактор може агрегатуватися практично з усіма вітчизняними сільськогосподарськими машинами і механізмами. Гарантійне обслуговування і ремонт здійснюється силами акціонерного товариства через систему опорних баз і центрів, які є у всіх регіонах України.
Ціна трактора, за якою він реалізується сільськогосподарським виробникам, що не перевищує 100000 грн. включаючи ПДВ (менше 20000 доларів США, за офіційним курсом Національного банку України) або більш ніж у 6 разів дешевше імпортного, а продуктивність, витрата палива і масла ХТЗ - 17021 практично однаковий.
З метою підвищення якості продукції в 2001 році планується виготовити промислову партію тракторів ХТЗ-17021, обладнаних кондиціонерами.
                IV Характеристика ринків

Основні споживачі ВАТ «ХТЗ» - це підприємства АПК, промислові підприємства, дорожні організації, фермерські господарства і приватні особи України. У 2000 році найбільшу питому вагу у поставках тракторів займали такі області:
Харківська 1311 шт 4,05%
Київська 412 шт 13,53%
Дніпропетровська 210 шт 6,90%
Донецька 120 шт 3,94%
Сумська 82 шт. 2,69%
Крім того, було поставлено до Росії - 32 трактори, в країни далекого зарубіжжя - 68 тракторів. Завдяки зовнішньоекономічної діяльності загальна сума валютних надходжень збільшилася в 1,5 рази в порівнянні з 1999 роком.
Основними покупцями за кордоном є:
- Корея - 11 тракторів;
- Китай - 11 тракторів;
- Болгарія - 40 тракторів;
- Уругвай - 19 тракторів;
- Німеччина - 12 тракторів.
Перспективним ринком збуту є Іран.
У 2001 році планується розвивати ринок збуту в Європі шляхом кращої інформованості іноземних покупців про продукцію, що випускається ВАТ «ХТЗ» Намічається збільшити збут тракторів до Німеччини, так як трактори українського виробництва хоча і поступаються німецьким аналогам (в основному через незадовільну організацію сервісного обслуговування, умов поставки та оплати), але мають велику перевагу в ціні (в 5-6 разів дешевше)
V Характеристика конкурентів


          Основним конкурентом ВАТ «ХТЗ» є дуже відома і популарная фірма Німеччини «John Deere». Для того щоб оцінити можливість знаходження ніші на німецькому ринку, проведемо оцінку конкурентоспроможності аналогічних за класами тяги моделей виробництва ХТЗ і «John Deere».

Ціни тракторів (дол. США):
Т151К08 18356
JD 8100 115000
ХТЗ -121 21 394
JD 7700 90000
Дані про технічні параметри тракторів наведені в таблиці 6.1
Показник
Група 1
Група 2
Модель трактора
Вагомість показника
Модель трактора
Вагомість показника
Т151К08
JD 8100
ХТЗ-121
JD 7700
Тип трактора
До
До
До
До
Клас тяги, кН
30,0
30,0
14,0
14,0
Маса, кг
9060
8108
0,1
8200
6000
0,1
Вантажопідйомність задньої навісної системи, кг
4250
4717
0,06
4250
4048
0,09
Наявність передньої навісної системи
Ні
Ні
0,1
Так
Ні
0,06
Наявність переднього валу відбору потужності
Ні
Ні
0,1
Так
Ні
0,05
Перемикання під навантаженням
Так
Так
0,04
Так
Так
0,05
Найменший радіус повороту, м
6,6
5,6
0,1
7,1
5,1
0,09
Кількість передач вперед
12
16
0,06
16
16
0,08
Кількість передач назад
4
4
0,04
8
12
0,08
Питома витрата палива, г / кВт * год
234
220
0,08
233
220
0,12
Запас крутного моменту,%
25
36
0,08
25
38
0,08
Потужність двигуна, кВт (к.с.)
121,3
119,0
0,06
107
93
0,1
Енергонасиченість, кВт / кг
0,0134
0,0147
0,1
0,0130
0,01
0,1
Коефіцієнт технічного рівня
0,73
1
0,88
1
Комплексний показательтехнічекого рівня розраховується за формулою:
Kmy = Σ (ai * di), (6.2)
Де ai - відносини числового показника аналога до його значення у оцінюваного виробу;
di - вагомість i-го показателякачества.
Розрахуємо ціну споживання тракторів, яка являє собою суму витрат на виготовлення та реалізацію продукції (ціна товару) і витрат, пов'язаних зі споживанням. Ціна реалізації в загальних експлуатацтонних витратах за весь термін служби вітчизняних тракторів становить 19%, імпортних - 45%.
Цт151к-08 = 18356 / 0,19 = 96610;
Ц jd 8100 = 115000 / 0,45 = 255555;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Диплом
881.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Вибір і реалізація маркетингової стратегії малого підприємства
Планування діяльності підприємства Стратегії маркетингу
Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства.
Вибір рекламної стратегії
Аналіз альтернатив і вибір стратегії
Вибір інноваційної стратегії фірми
Вибір стратегії інноваційного проекту
Вибір довгострокової стратегії розвитку Росії
Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru