Валовий внутрішній продукт ВВП коротко про головне

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Тетяна Юріївна Maтвeeвa, кандидат економічних наук, доцент кафедри макроекономічного аналізу факультету економіки ГУ ВШЕ.

Валовий внутрішній продукт (Gross Domestic Product - GDP) - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці (всередині країни) протягом одного року.

Проаналізуємо кожне слово цього визначення.

1. Сукупна. ВВП - це агрегований показник, що характеризує загальний обсяг виробництва, сукупний випуск.

2. Ринкова. У вартість ВВП включаються тільки офіційні ринкові угоди, тобто ті, які пройшли процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані. Тому у ВВП не включаються:

працю на себе (людина сама будує собі будинок, ремонтує квартиру, в'яже светр, лагодить телевізор або автомобіль, робить собі зачіску і т.п.);

праця на безоплатній основі (наприклад, дружня допомога - полагодити паркан сусіду, зробити ремонт приятелеві і т.п.);

вартість товарів і послуг, вироблених тіньовою економікою. Хоча продаж продукції, виробленої підпільно, є ринковою угодою, проте офіційно вона не реєструється і не враховується національними статистичними та податковими органами. До тіньовій економіці, таким чином, відносять не тільки незаконні види діяльності (наприклад, наркобізнес, а й цілком легальні, прибуток від яких, однак, ховається від сплати податків. Обсяг виробництва цього «сектору» економіки становить у розвинених країнах від третини до половини сукупного випуску. Для оцінки частки тіньової економіки не існує прямих методів підрахунку і використовуються непрямі методи, такі, як додаткову витрату електроенергії понад необхідного для забезпечення офіційного виробництва і додаткову кількість грошей в обігу понад необхідний для обслуговування офіційних угод.

3. Вартість. ВВП вимірює сукупний обсяг виробництва в грошовому вираженні (вартісній формі), тому що інакше неможливо скласти яблука з дублянками, автомобілями, комп'ютерами, послуги перукарів з послугами стоматологів і т.п. Гроші служать вимірником вартості товарів і послуг, які дозволяють визначити цінність всіх вироблених економікою різноманітних видів товарів і послуг.

4. Кінцевих. Вся продукція, вироблена економікою, ділиться на кінцеву та проміжну. Кінцева продукція (final goods) - це продукція, яка йде в кінцеве споживання будь-якого макроекономічного агентові і не призначена для подальшої виробничої переробки або перепродажу. Проміжна продукція (intermediate goods) направляють у подальший процес виробництва або перепродаж. До проміжної продукції відносять сировину, матеріали, напівфабрикати і т.п. Проте залежно від способу використання один і той же товар може бути і проміжним продуктом, та остаточним. Наприклад, м'ясо, куплене домогосподаркою для борщу, є кінцевим продуктом, так як пішло в кінцеве споживання, а м'ясо, куплене рестораном «Макдональдс», - проміжним, так як буде перероблено і вкладено в чізбургер, який в даному випадку і буде кінцевим продуктом.

Включення до ВВП вартості тільки кінцевої продукції дозволяє уникнути повторного (подвійного) рахунку (double accounting). Наприклад, у вартість автомобіля входить вартість заліза, з якого роблять сталь; сталі, з якої отримують прокат; прокату, з якого зроблений автомобіль.

З цієї ж причини всі перепродажу також не включаються у ВВП, оскільки їх вартість уже була одного разу врахована в момент їх першої покупки кінцевим споживачем.

Так як вартість кінцевої продукції не може бути підрахована безпосередньо, оскільки по вигляду неможливо визначити, чи є даний товар кінцевої або проміжної продукцією, то її розраховують за доданою вартістю (value added). Цей метод заснований на тому, що сукупна вартість кінцевої продукції дорівнює сукупної доданої вартості. Покажемо це на прикладі (табл. 1).

Припустимо, що фермер виростив зерно, продав його за 5 дол мельника, який змолов зерно на борошно. Борошно мірошник продав за 8 дол пекареві, який зробив з борошна тісто і іспекшему хліб. Випічку пекар продав за 17 дол булочника, який продав хліб покупцеві за 25 дол Зерно для мірошника, борошно для пекаря, випічка дня булочника є проміжною продукцією, а хліб, який булочник продав покупцю, - кінцевою продукцією.

Таблиця 1. Визначення доданої вартості.


Вартість продажу, дол Вартість проміжної продукції, дол Додана вартість, дол
Зерно 5 0 5
Борошно 8 5 3
Тісто 17 8 9
Хліб 25 17 8
Разом 55 30 25

Вартість, додана кожним виробником (фірмою), дорівнює різниці між виручкою від продажу і вартістю сировини і матеріалів (проміжної продукції), купленої ним в інших виробників (фірм), і являє собою чистий внесок кожного виробника (фірми) у сукупний обсяг випуску.

Додана вартість фірми = Виручка від продажів-Вартість сировини і матеріалів, куплених у інших фірм

Всі внутрішні витрати фірми (на виплату заробітної плати, амортизацію, оренду капіталу, оренду приміщення та ін), а також прибуток фірми включаються в додану вартість.

У нашому прикладі вартість, додана фермером, дорівнює 5 дол (5 - 0 = 5), мірошником - 3 дол (8 - 5 = 3), пекарем - 9 дол (17 - 8 = 9), булочником - 8 дол . (25 - 17 = 8). Сукупна додана вартість, тобто вартість, додана усіма виробниками, складає 25 дол (5 + 3 + 9 + 8 = 25) і дорівнює вартості, яку заплатив кінцевий покупець (вартості кінцевої продукції). Тому вартість кінцевої продукції при вимірюванні ВВП розраховується за доданою вартістю і може бути представлена ​​як сума вартостей, доданих усіма виробниками (фірмами) в економіці:

Сукупна вартість кінцевої продукції = Сума доданих вартостей всіх фірм

або як різниця між вартістю всіх продажів в економіці (total output) і сукупною вартістю проміжної продукції. У нашому прикладі: 55 - 30 = 25 (дол.).

Сукупна вартість кінцевої продукції = Сукупна додана вартість = Сукупна вартість всіх продажів - Сукупна вартість проміжної продукції

5. Товарів і послуг. Всі платежі, які здійснюються не в обмін на товари і послуги, не враховуються у вартості ВВП. До таких виплат відносять трансфертні платежі і непродуктивні (фінансові) угоди.

Трансферні платежі (transfer payments) поділяються на приватні та державні і являють собою як би подарунок. Приватні трансферти - це виплати і дари, які роблять один одному приватні особи (наприклад, батьки - дітям, родичі - один одному і т.п.). Державні трансферти - це виплати держави домогосподарствам за системою соціального забезпечення і фірмам у вигляді субсидій. Трансферти не включаються у вартість ВВП, оскільки:

в результаті цієї виплати не виробляється нічого нового (ані товару, ані послуги), і сукупний дохід лише перерозподіляється;

трансфертні платежі включаються в споживчі витрати домогосподарств (це частина їх наявного доходу) та в інвестиційні витрати фірм (як субсидій).

До фінансових операцій (financial transactions) відноситься купівля і продаж цінних паперів (акцій та облігацій) на фондовому ринку. Оскільки за цінним папером також не варто оплата ні товару, ні послуги, ці угоди не змінюють величину ВВП і є результатом перерозподілу коштів між економічними агентами. Проте слід мати на увазі, що виплата доходів по цінних паперах приватних фірм включається у вартість ВВП, оскільки є платою за економічний ресурс, тобто факторингу доходом, частиною національного доходу.

6. Вироблених в економіці (всередині країни). Цим показник валового внутрішнього продукту - ВВП (Gross Domestic Product - GDP) - відрізняється від показника валового національного продукту - ВНП (Gross National Product - GNP). ВВП являє собою сукупну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території даної країни, неважливо - за допомогою національних або іноземних факторів виробництва. При визначенні ВВП критерієм виступає територіальний чинник. А ВНП - це сукупна ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених громадянами країни за допомогою належних їм (національних) факторів виробництва, неважливо - на території цієї країни або в інших країнах. При визначенні ВНП критерієм є чинник національної приналежності. У більшості розвинених країн відміну ВВП від ВНП не перевищує 1%.

Кількісно ВВП відрізняється від ВНП на величину чистого факторного доходу з-за кордону - ЧФД (net factor income from abroad), що дорівнює різниці між доходом, заробленим і отриманим громадянами даної країни від використання національних факторів (економічних ресурсів) в інших країнах, і доходом , заробленим іноземцями від використання належних їм (іноземних) факторів на території даної країни:

Чистий факторний дохід з-за кордону = Дохід від національних чинників в інших країнах-Дохід від іноземних чинників на території даної країни.

7. Протягом одного року. Відповідно до цієї умови всі товари, вироблені не в даному році, не враховуються при підрахунку ВВП, оскільки вони вже були враховані у вартості ВВП відповідних років.

***

Отже, основні принципи, закладені у визначенні ВВП:

недопущення подвійного (повторного) рахунку;

облік тільки того, що змінює величину сукупного випуску, а не є результатом перерозподілу доходів;

відображення тільки вартості продукції, виробленої в даному році.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Стаття
18.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Валовий внутрішній продукт
Валовий внутрішній продукт як найважливіший показник російської економіки
Національний і валовий внутрішній продукт проблеми та основні підходи до вимірювання
Бюджетування коротко про головне
Валовий національний продукт (макроекономіка)
Валовий регіональний продукт Іркутської області
Валовий національний продукт і методи його вимірювання
Вільна конкуренція Валовий національний продукт у Росії
Коротко про атеїзм
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru