Біржова діяльність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Приазовський державний технічний університет м.Маріуполь УКРАЇНИ
Біржова ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Сутність брокерської діяльності на товарній і фондовій біржі.
2 Законодавчі основи функціонування товарних бірж в Україні.
3 Характеристика біржового товару. Техніка проведення біржового торгу.
4 Економічна роль і функції товарних бірж в ринковій економіці.
5 Функції клірингу та сутність біржових розрахунків.
6 Види валютних операцій та порядок їх здійснення на валютних біржах.
7 Законодавчі основи функціонування фондового ринку в України.
8 Цілі та особливості здійснення біржових операцій на товарній біржі
(Хеджування, спекулятивні операції).
9 Принципи організації та органи управління товарною біржею.
10 Законодавчі основи функціонування фондових бірж в Україні.
11 Економічна сутність хеджування.
12 Економічна сутність спекулятивних операцій на біржі.
13 Загальна характеристика тенденцій розвитку міжнародної біржової торгівлі.
14 Опціони і ф'ючерси.
15 Роль ф'ючерсних угод у сучасній біржовій торгівлі.
16 Сутність і цілі прогнозування біржової кон'юнктури.
17 Розрахунки за біржовими угодами на прикладі товарних і фондових бірж.
Організація розрахункових операцій на біржі.
18
19 Економічна роль і функції брокерських фірм.
Характер взаємини брокера та клієнтів.
20 Операції спреду на ф'ючерсних ринках.
21 Сутність біржової діяльності. Функції та види бірж.
22 Економічна історія розвитку біржової справи.
23 Характеристика біржових угод на товарній біржі.
24 Роль фондового ринку і завдання фондової біржі.
================================================== =======================

1 Сутність брокерської діяльності на товарній і фондовій біржі.
Центральною фігурою учасника біржової торгівлі вважається БРОКЕР
який є сполучною ланкою між біржею і клієнтом.
Брокери торгують за дорученням клієнтів за винагороду у вигляді відсотка
від суми угоди. Угода клієнтів пріоритетна, якщо Брокер не впевнений,
що клієнт сплатить покупку він може від неї відмовитися.
Відразу після угоди брокер повідомляє клієнта про операцію.
Між укладенням угоди та оплатою товару може пройти час не більше 90 днів.
Робота має посередницький характер.
Брокер має право:
-Купити, продати товар відповідно замовленням клієнта
-Змінити ціну і кількість товару, запропонованого для продажу
-Знайомиться з інформацією стосуються товарів виставлених в торг
-Скористатися послугами наданими біржею
Обов'язки брокера:
-Бути присутнім в залі, коли оголошується товар, заявлений для продажу
або покупки.
-Дотримуватися правил біржової торгівлі.
-Виконання замовлень клієнта.
-Реєстрація та документаційне оформлення укладеної угоди.
-Надання необхідної інформації про торги фірмі, на яку він працює.
2 Законодавчі основи функціонування товарних бірж в Україні.
3 Характеристика біржового товару. Техніка проведення біржового торгу.
Біржовий товар-це не вилучений з обороту товар певного виду і якості
стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений
в установленому порядку біржею до біржової торгівлі.
Біржа сама встановлює склад товарів для торгів.
Вимоги до біржового товару:
-Товар масовий
-Вільне ціноутворення
-Продукція пройшла первинну переробку, тобто сировину і напівфабрикати
-Якість, умови зберігання, транспортування
-Стандартний
Об'єктом торгівлі є 70 видів товарів:
1) сільгосп і лісові товари
-Зернові
-Масляні
-Тварини та м'ясо
-Текстильний товар
-Лісові товари
2) сировина і напівфабрикати
-Кольорові метали
-Нафта і газ
Техніка торгу.
Для кожного товару окреме місце яма нижче підлоги на 1 1,5 метра з боків
кабінки для брокерів, в центрі кільця службовці біржі, що реєструють угоди,
ціна демонструється на спеціальному табло, можуть бути виставлені зразки товару.
Електронна біржа.
Час роботи біржі побудовано так, що б початок роботи біржі збігалося
з кінцем роботи біржі в іншому часовому поясі і закриття з початком
роботи в іншому часовому поясі, тобто цілодобова робота.
Два методи торгівлі:
-Публічні торги
-Торгівля пошепки
При публічної торгівлі збільшується пропозиція покупця і знижується
пропозицію продавця. При збігу ціни укладається угода.
Руки:
-Долоню до брокера купує
-Від нього долоню продає
Руки і пальці горизонтально.
Пальцями показує, на скільки його пропозиція вище або нижче останньої
котирується на табло ціни. Вертикальні пальці число контрактів.
Після закінчення сесії брокери обмінюються письмовими контрактами.
Торги поділяються на сесії 30 хвилин, перерва 10 хвилин є варіанти сесій
торгів у різних країнах.
4 Економічна роль і функції товарних бірж в ринковій економіці.
Функції бірж:
1 Організація біржових зборів для проведення біржових торгів.
-Організація біржових торгів
-Розробка правил біржової торгівлі
-Матеріально технічне забезпечення торгів
2 Розробка біржових контрактів.
-Стандартизація вимог до якісних характеристик біржових товарів
-Стандартизація розмірів партій товарів (вагон, корабель)
-Вироблення єдиних вимог щодо розрахунків з біржовій угоді
3 Роздільна здатність спорів за біржовими угодами.
4 Виявлення і регулювання біржових цін через котирування
5 Біржове страхування (хеджування) учасників торгівлі.
6 Гарантія виконання угод посередниками клірингу та розрахунків.
7 Інформаційна діяльність біржі.
5 Функції клірингу та сутність біржових розрахунків.
На кожній біржі існує підрозділ покликане забезпечити
операції і фінансування всіх угод, укладених на біржі
це підрозділ-клірингова (розрахункова) палата.
Кліринг-це залік взаємних вимог і зобов'язань.
Біржовий кліринг-це кліринг між учасниками біржової торгівлі,
заснований на встановленні того, хто, що, кому і в які терміни має.
Розрахунки-процес виконання зобов'язань, визначених у ході
біржового клірингу, кінцевими результатами яких зазвичай є
передача об'єкта біржової угоди від продавця покупцеві, а також
грошовий розрахунок покупця з продавцем відповідно до умов контракту.
Функції клірингу та розрахунків:
-Забезпечення процесу реєстрації біржових угод
-Облік зареєстрованих угод
-Облік взаємних вимог і платежів учасників біржового ринку.
-Гарантія забезпечення біржових угод
-Організація грошових розрахунків
-Забезпечення постачання біржового товару за укладеною біржовій угоді
6 Види валютних операцій та порядок їх здійснення на валютних біржах.
Операції з валютою діляться на види:
-Касові (СПОТ)
-Строкові (форвард, ф'ючерс, опціон)
-Операції (своп)
Касова угода-покупець отримає валюту від продавця відразу не пізніше
два робочих дня (касовий курс).
Форвардна валютна операція-продається або купується певна сума валюти
з інтервалом в часі між укладанням і виконанням угоди за курсом
дня укладення угоди, тобто продавець бере на себе зобов'язання
через термін передати покупцеві валюту, а покупець зобов'язується прийняти її
і оплатити відповідно до умов угоди.
Валютний ф'ючерс-купівля продаж валюти за фіксованим на момент укладання
угоди курсу з виконанням через термін.
Відмінність ф'ючерсу від форварда:
-Ф'ючерс стандартний контракт на валюту
-Обов'язковою умовою ф'ючерсу гарантія
-Розрахунки через клірингову палату
Валютний опціон-угода між покупцем опціону і продавцем валюти,
дає право покупцю опціону купувати чи продавати за опціонного курсом
валюту протягом часу за винагороду, сплачене продавцю.
Валютний опціон застосовується, якщо покупець опціону прагне застрахуватися
від втрат у результаті зміни курсу валюти.
СВОП-готівкова купівля іноземної валюти в обмін на вітчизняну валюту
з обов'язковим подальшим викупом.
Своп зручний банкам, не створює не покритих валютних позицій.
7 Законодавчі основи функціонування фондового ринку в України.
8 Цілі та особливості здійснення біржових операцій на товарній біржі
(Хеджування, спекулятивні операції).
Хеджування-це біржова страхування від неблагополучних змін цін,
заснована на розходженнях у динаміці цін ф'ючерсних контрактів
в часі і цін реальних товарів.
Суть Х. у додаток звичайних комерційних угод ф'ючерсами
для зменшення впливу коливань цін.
Хеджування-одночасне проведення двох різноспрямованих угод
з однаковою кількістю одного і того ж товару
Мета хеджування отримання додаткового прибутку в порівнянні
з прибутком від реалізації на ринку реального товару.
Біржова спекуляція - спосіб отримання прибутку в процесі біржової ф'ючерсної
торгівлі, що базується на відмінностях у динаміці цін ф'ючерсних контрактів
в часі і просторі на різні види товару.
Спекуляція буває на:
-Підвищення цін скупка контрактів (БИК)
-На зниження цін (Ведмідь)
9 Принципи організації та органи управління товарною біржею.
Товарна біржа-самостійне спеціалізована установа, юридична особа,
виражає інтереси добровільного об'єднання комерційних посередників
і службовців для проведення торгових операцій у спеціальному місці
за розробленими і дотримуваним правилами.
Біржі найчастіше мають форму товариства з обмеженою відповідальністю.
Всі члени біржі, що володіють майном, утворюють колектив асоціацію
одержує прибуток від комісійних, біржових і брокерських зобов'язань.
У розвинених країнах біржа неприбуткова.
Біржа служить для:
-Надання посередницьких послуг
-Впорядкування торгів
-Регулювання торгівельних операцій
-Збір та опублікування відомостей про ціни
Органи управління:
-Загальні збори засновників
-Біржовий комітет
-Правління (дирекція) біржі
Організаційна структура біржі:
1 Загальні збори акціонерів.
-Ревізійна комісія
-Біржовий комітет
-Арбітражна комісія
2 Правління біржі.
-Маклеріат
-Котирувальна комісія
-Розрахунково-клірингова палата
-Комісія з прийому членів
-Бюро товарних експертиз
-Довідково-інформаційний відділ
-Відділ реклами
-Відділ маркетингу
-Відділ економічного аналізу
-Комісія з біржової етики
-Тарифно-транспортна відділення
10 Законодавчі основи функціонування фондових бірж в Україні.
11 Економічна сутність хеджування.
Хеджування-це біржова страхування від несприятливих змін цін,
засноване на відмінностях у динаміці цін ф'ючерсних контрактів у часі
і цін реальних товарів.
12 Економічна сутність спекулятивних операцій на біржі.
Біржова спекуляція див. квиток 8
13 Загальна характеристика тенденцій розвитку міжнародної біржової торгівлі.
Основною тенденцією розвитку біржі є рух торгівлі
від реальних товарів до ф'ючерсної формі торгівлі.
Відхід від золотовалютного стандарту збільшив ризики.
Концентрація і спеціалізація виробництва
призвели до активного зростання біржових оборотів.
Впроваджено ЕОМ автоматизація розрахунків, з клієнтом.
Тенденція безперервна торгівля одна біржа закривається
інша в цей момент відкривається Лондон> Нью-Йорк
У всьому світі переважають ф'ючерсні біржі. Біржі реального товару скоротилися.
З'явилися нові товари для торгівлі заморожений концентрат апельсинового соку.
14 Опціони і ф'ючерси.
Ф'ючерс.
Ф'ючерсна угода-основний вид угод на товарній біржі це взаємна
передача прав і обов'язків щодо стандартних контрактів
на поставку біржового товару.
Ф. угоди є продовженням форвард угод, але не передбачається
зобов'язання сторін поставити або прийняти реальний товар,
а пропонує купівлю і продаж прав на товар (папери угоди)
які оформлені у ф'ючерсному контракті.
Ф'ючерсний контракт-це стандартний біржовий договір купівлі продажу біржового
активу в певний момент у майбутньому за цінами, встановленими сторонами угоди
в період її укладення.
Опціон.
Опціонна угода-це особлива біржова угода, один з учасників
(Власник опціону) набуває право купівлі або продажу певних
цінностей за фіксованою ціною протягом встановленого періоду,
виплачуючи іншому учаснику грошову премію за зобов'язання
при необхідності реалізації цього права.
Власник опціону може виконати або не виконати або продати іншій особі.
Об'єкт опціону реальний товар або цінні папери.
По техніці здійснення розрізняють три види опціонів:
-Опціон з правом купівлі
-Опціон з правом продажу
-Подвійний опціон
Опціон право купівлі-дає право купити ф'ючерсний контракт за ціною протягом
терміну дії опціону в обмін на сплату премії.
Покупець, сплативши премію не повинен нічого робити, поки не вирішить використовувати
опціон.
15 Роль ф'ючерсних угод у сучасній біржовій торгівлі.
16 Сутність і цілі прогнозування біржової кон'юнктури.
Кон'юнктура біржового ринку-це сукупність основних характеристик,
визначають стан біржового ринку на певний момент.
Основною характеристикою кон'юнктури біржового ринку є співвідношення
між попитом і пропозицією цінних паперів, які визначаються рівнем
попиту і пропозиції.
Розрізняють кон'юнктури:
-Проста
-Диференційована
Кон'юнктура ринку залежить від:
-Фази економічного циклу
-Статусу фінансової стійкості емітента
-Конкуренції
-Інвестиційних можливостей цінних паперів.
Цілі:
-Економічна орієнтація учасників ринку
-Сприяє ефективному ціноутворенню
-Прогнозування цін виходячи з попиту та пропозиції
Основні тенденції розвитку біржового ринку:
-Прогнозування зміни цін
-Визначення часу відкриття і закриття позицій
Завдання вивчення кон'юнктури:
-Вивчення і визначення фактичного стану ринку цінних паперів
-Аналіз поточного стану ринку цінних паперів і тенденцій розвитку
-Розробка прогнозів майбутнього стану ринку
17 Розрахунки за біржовими угодами на прикладі товарних і фондових бірж.
Організація розрахункових операцій на біржі.
При угодах з реальним товаром розрахунок між покупцем і продавцем
проводиться за:
-Цінам, що склалися в момент укладання угоди
-Цінам, що склалися в момент поставки товару
-Довідковим цінами
-Іншими цінами
Розрахунки між сторонами на основі:
-Платіжних вимог-доручень
-Платіжних вимог
-Акредитива
-Платіжних доручень
-Чеками
-Векселями
Спосіб розрахунків залежить від кон'юнктури ринку, ступеня довіри,
суми угоди, фінансового стану.
Платіжним вимогою-дорученням покупець розраховується
тільки після відвантаження товару. Продавець направляє покупцеві розрахункові
і відвантажувальні документи на постачання продукції. Якщо покупець задоволений
він оформляє платіжну вимогу або відмовляє.
Платіжне вимога-краща форма розрахунків при довгострокових зв'язках.
Платіжний документ передається продавцем в банк після або одночасно з
відвантаженням товару.
Платіжне доручення-це доручення покупця банку про перерахування суми
зі свого рахунку на рахунок продавця. Розрахунки за отриманий товар передоплата
товарів і аванс.
Акредитив-плотільщік доручає обслуговуючому його банку здійснити
за рахунок своїх коштів, депонованих у банку плотільщіка,
оплату товару за місцем знаходження поручителя на умовах
передбачених платілщіком в залежності на виставленому акредитива.
Розрахунки за біржовими операціями:
-Оплата товару за ринковими цінами, ціна продажу товару розраховується
розрахункової палатою біржі
-Розрахункова палата є єдиним розрахунково-фінансовим центром
за біржовими угодами.
Розрахунок з клієнтом здійснюється після реєстрації угоди укладеної на біржі
розрахункової палатою. При угодах без права перепродажу оплата покупця брокеру
здійснюється за фактом поставки.
При укладанні угоди 70% суми покупець вносить у вигляді передоплати.
При угодах перепродажу товару брокеру сплачується продавцем різниця в ціні.
При ф'ючерсних угодах, де все стандартизовано, вноситься завдаток
5-15% і до 100%. При підвищенні цін, сторона продала контракт зобов'язана
оплатити брокеру різницю цін.
19 Економічна роль і функції брокерських фірм.
Характер взаємини брокера та клієнтів.
Брокерська діяльність відноситься до біржового посередництва
і полягає в здійсненні біржових угод:
-Від імені та за рахунок клієнта
-Від імені біржового посередника і за рахунок клієнта
-Від імені клієнта і за рахунок біржового посередника
Брокерська фірма має право юридичної особи.
Функції брокерських фірм:
-Позабіржовий посередництво, тобто угоди поза біржею
-Представництво інтересів клієнтів шляхом здійснення біржових операцій
-Консультування клієнтів з питань біржових угод
-Збір комерційної інформації
-Документальне оформлення угод і представлення їх реєстрації в
розрахунковій палаті
-Участь в якості експертів у проведенні експертиз біржового товару
Брокер в брокерській фірмі щорічно проходить акредитацію, після чого
брокер може вибрати собі індивідуальний код, який наноситься на нагрудний знак.
Клієнти-юридичні та фізичні особи, що роблять угоди купівлі продажу
через брокерську фірму.
Клієнтом не може бути співробітник біржі, брокери, співробітники розрахункової палати.
Одним із завдань брокерських фірм пошук надійних клієнтів.
Клієнт має право вибирати брокерську фірму.
При виборі клієнту важливо знати:
-На яких біржах працює фірма
-Розмір комісійних
-Оперативність
-Гарантія угоди
Джерелом доходу брокерських фірм є винагорода 3-10% від угоди.
Розмір комісії є предметом переговорів фірми.
Фірма отримує 50% доходу від угоди, брокер 25%.
Дохід брокерських фірм 90-95% йде на покриття витрат пов'язаних з витратами
і оперативними витратами.
Витрати: комісії, брокерська винагорода, біржовий і кліринговий збір,
персонал, зв'язок, оренду.
Брокерські фірми не беруть участь в розрахунках між контрагентом в угодах
і на її розрахунковий рахунок надходять лише комісійні.
20 Операції спреду на ф'ючерсних ринках.
Угоди спреда грунтуються на грі, на різниці котирувань двох ф'ючерсних
контрактів.
Спред-різниця цін двох ф'ючерсних контрактів.
Операція починається, коли змінюється співвідношення цін.
Спекулянт відкриває дві позиції довгу і коротку
коли співвідношення цін повертаються до нормального, то угода ліквідується.
Складно вибрати позиції по кожному контракту, тобто визначити який
контракт купити, а який продати. Вибираючи позицію потрібно вивчити динаміку цін.
Контракт що став дешевше купувати, а що дорожче продавати.
Хеджери використовують спред для перенесення своїх позицій з одного місяця
на інший.
Вдалий спред можливі при будь тенденції ринку.
Операції спреду найобережніший варіант спекуляції.
Внутрішній спред-одночасний продаж ф'ючерсного контракту з одним
терміном і покупки ф'ючерсного контракту з іншою позицією по одному
й того ж товару на одній і тій же біржі.
Спред метелик-операція включає, два спреду, здійснюється
з 3 та 4 різними термінами поставки одного ф'ючерсного контракту.
Межтоварний спред-різниці в цінах на різний, але взаємопов'язаний товар.
21 Сутність біржової діяльності. Функції та види бірж.
Основою біржовий діяльності є біржова торгівля.
Біржова діяльність являє собою самостійну форму комерційної
діяльності з метою одержання прибутку.
Вона:
-Концентрується в місцях виробництва і споживання товару
-Ведеться за спеціальними видами товару
-Проводиться регулярно
-Гласність торгів
-Вільне ціноутворення
-Ведеться біржовими посередниками
-Відсутність прямого державного впливу
-Ведеться за єдиними правилами
-До товару пред'являються певні вимоги
Біржа-це організований у певному місці регулярно
діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому
діє торгівля цінними паперами, оптовим тарифами за зразками
і стандартам, контракти на постачання в майбутньому за цінами
на основі попиту і пропозиції.
Біржа це юридична особа, має своє майно, може від свого імені
укладати договори та угоди.
Функції біржі:
-Організація публічних зборів для організації публічних торгів
-Розробка біржових контрактів
-Вирішення спорів за біржовими угодами
-Виявлення і регулювання біржових цін
-Біржова страхування (хеджування) учасників біржових торгів
-Гарантування виконання угод за допомогою біржової системи
клірингу та розрахунків
-Інформаційна діяльність біржі
Види бірж:
Від виду товару:
-Товарні
-Товарно-сировинні
-Фондові
-Валютні
-Біржі праці
Форма участі відвідувачів: Номенклатура товарів:
-Відкриті-універсальні
-Закриті-спеціалізовані
Види угод:
-Біржі реального товару
-Ф'ючерс
-Опціон
-Змішані
Характер діяльності: Правове становище:
-Прибуткові-акціонерне товариство
-Безприбуткові-товариство з обмеженою відповідальністю
Товарна біржа-це організація з правом юридичної особи, що формує
оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової торгівлі,
здійснюваної у формі голосних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь
певному місці і в певний час за встановленими правилами.
22 Економічна історія розвитку біржової справи.
Спочатку була караванна торгівля і ярмаркова торгівля.
На ярмарках у середні століття були угоди з негайною оплатою і відстроченням.
Ярмаркова торгівля велася за правилами.
З 16 століття з'явилися постійні місця торгівлі в готелях або в чайних.
Із зростанням обсягів торгівлі ярмарок перетворилася на біржу.
Біржу відрізняють:
-Моментальна зустріч попиту і пропозиції
-Різке прискорення укладання угоди
Біржі виникли в Європі в період первісного нагромадження капіталу.
Перші біржі були товарні та їх поява пов'язана з виникненням мануфактур
і ростом міжнародної торгівлі.
Перша біржа з'явилася в 1531г. в Антверпені.
Амстердамська біржа виникла в 1608г. на цій біржі почали торгувати
цінними паперами.
Перші біржі були біржами реального товару.
З'явилися два різновиди біржі:
-Відкрита
-Закрита
Товар для біржі став масовим, однорідний, фіксованого якості.
У другій половині 19ст. з'явилися ф'ючерсні біржі, біржі термінових контрактів.
Під кінець 20 ст. з'явилися опціон біржі.
Має місце тенденція від реального товару до торгівлі правом на нього.
98% біржового обороту припадає на США, Британії, Японії.
23 Характеристика біржових угод на товарній біржі.
Біржова угода-це угода про взаємну передачу прав і обов'язків
у відношенні біржового товару, допущеного до обігу
на біржі, що знаходить віддзеркалення в біржовому договорі (контракті)
укладеними учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів.
Для оборудки укладені на біржі характерно:
-Угода це угода про купівлю продажу біржового товару з негайною
постачанням або до певного терміну в майбутньому
-Порядок укладання угоди відповідає закону
-Учасник біржової угоди є учасником біржових торгів
-Угода виконується поза біржею
-Угода обов'язково реєструється
-Біржа гарантує виконання угод
-Біржа може застосувати санкції учасникам угоди
-Біржові угоди не можуть відбуватися від імені і за рахунок біржі
Підготовка до укладення угоди ведеться поза біржами,
а її вчинення в процесі біржових торгів.
Підстава для укладання угод усну згоду, зафіксоване маклером.
Умовою змісту угод є:
-Найменування
-Кількість
-Ціна
-Термін поставки
-Форма поставки
термін виконання
При укладанні угод обов'язково оголошується:
-Найменування
-Кількість
-Ціна
Решта інформації може бути секретною.
Угода може полягати:
-За поточною ціною
-За заданою ціною
-За мінімальною ціною
-За ціною на дату
-За довідковою ціною
24 Роль фондового ринку і завдання фондової біржі.
Функції фондового ринку:
-Перерозподіл прав власності
-Спекулятивні операції
-Покриття бюджетного дефіциту
-Інформаційні функції
Функції фондової біржі:
-Створення постійно діючого ринку
-Визначення цін
-Поширення інформації про товар
-Підтримка професійних торговців і посередників
Фондовий ринок або ринок цінних паперів являє собою систему
відносин купівлі-продажу різних фінансових активів
чи фондових цінностей.
Фондова біржа-це організований регулярно функціонуючий ринок
цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Фондова біржа виступає одним із регуляторів фінансового ринку.
Основна роль біржі полягає в обслуговуванні руху
фінансових і позичкових капіталів, нагромадження і концентрації капіталу
і кредитування держав і державних структур.
Основні функції фондової біржі:
-Мобілізація і концентрація вільних грошових коштів
-Кредитування населення і держави
-Забезпечення високого рівня ліквідності вкладень в цінні папери
Фондова біржа дозволяє забезпечити концентрацію попиту і пропозиції
цінних паперів, їх збалансованість на основі біржового ціноутворення.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Шпаргалка
54.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Біржова діяльність 2
Біржі і біржова діяльність
Біржова діяльність на вільному ринку
Біржова торгівля 2
Біржова торгівля
Біржова котирування 3
Біржова котирування
Біржова справа
Біржі і біржова торгівля 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru