Бізнес план виробництва кабельних барабанів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Резюме
1. Опис продукції

2. Оцінка ринку збуту

3. Оцінка конкурентів

4. Стратегія і план маркетингу

5. Прогноз обсягів продажів

6. План виробництва

7. Організаційний план

8. Юридичний план

9. Аналіз ризику і страхування

10. Фінансовий план

11. Стратегія фінансування

Висновки і пропозиції

Список літератури


Резюме
В даний час одним з напрямків спеціалізації відкритого акціонерного товариства «Метма» є виробництво виробів з деревини. Дана продукція складає більше 30% в товарному обсязі підприємства і є перспективною для розвитку діяльності ВАТ «Метма».
Перспективним напрямком розвитку ВАТ «Метма» є випуск нової продукції, організований на базі нового обладнання, придбаного підприємством.
У роботі представлений бізнес-план на розробку виробництва і збуту кабельної продукції - дерев'яних барабанів.
Мета розробки бізнес-плану - планування виробництва нового виду продукції ВАТ «Метма» з випуску дерев'яних кабельних барабанів на найближчий рік, необхідного для розвитку підприємства.
У 2009 р. ВАТ «Метма» планує відкрити ділянку виробництва дерев'яних кабельних барабанів на основі довгострокового договору з Мордовським заводом «Саранськкабель».
Продукція повністю відповідає вимогам стандартів.
Попит на барабани не схильний до сезонних коливань і зберігається на високому рівні протягом усього року. Аналіз кон'юнктури ринку показав, що вона сприятлива.
Фінансування проекту буде здійснюватися за допомогою кредиту, отриманого в банку. Кредит буде спрямований на покупку виробничих приміщень та обладнання, необхідного для виробництва дерев'яних кабельних барабанів.
Сума кредиту становить 554,3 тис. руб., Відсотки за кредит складуть 19% в рік. Погашення кредиту буде здійснюватися протягом 4 кварталів.
Основними конкурентами є деревообробний завод (ДОЗ) і Волзька фабрика «Зоря». Наша продукція конкурентоспроможна завдяки високій якості і помірним цінам.
ВАТ «Метма» планує щорічно поставляти кабельну продукцію не менш 11000 шт. на суму 3185,6 тис. руб.
На даному виробництві буде зайнято в середньому 5 чоловік.
Фінансові результати, показані в таблиці 1, можуть бути отримані після введення ділянки для виробництва дерев'яних кабельних барабанів.
Таблиця 1
Фінансові результати
Показники
Од.
Разом за рік
1. Виручка від реалізації
Руб.
3185600
2. Чиста виручка
Руб.
2699660
3. Собівартість
Руб.
1980720
4. Прибуток від реалізації
Руб.
718940
5. Позареалізаційні витрати
Руб.
49110
6. Балансова прибуток
Руб.
669830
7. Податок на прибуток
Руб.
160760
8. Чистий прибуток
Руб.
509070
9. Рентабельність валової продукції (п.4: п.1)
%
22,57
10. Рентабельність балансового прибутку (п.6: п.1)
%
21,02
11. Рентабельність чистого прибутку (п.8: п.1)
%
15,98

1. Опис продукції
Якість сировини та кабельної продукції відповідають вимогам ГОСТ 5151-79.
Характеристика продукції представлена ​​в табл. 2.
Таблиця 2
Параметри кабельних барабанів (мм)
№ Бараба.
Діаметр
Діаметр шийного кола
Довжина шийки
Товщина
Діаметр отвору
Довжина про-шив-ки
Раст. від осі Бараба. до осі привід-го від-отвори
шийки
щоки
щоки
кола шийки
шийки
осі-вого
привід-го
10
800
450
412
500
38
25
19
50
50
576
150
14
1000
545
501
500
50
25
22
50
50
600
150
18
1000
500
456
710
50
25
22
50
50
810
150
Щоки барабанів виготовляються з двох шарів. Зовнішній шар виготовляється з окремих сегментів.
Кожен сегмент прибивається не менше ніж 7-ма цвяхами. Товщина сегментів повинна бути не менше 28 мм. Цвяхи, що з'єднують дошки щік, забиваються концентричними рядами.
Навколо осьового отвору барабана пробитий додатковий ряд цвяхів. Довжина цвяхів повинна бути більше товщини щоки на 6-11 мм при його довжині до 60 мм включно.
Цвяхи довжиною до 80 мм повинні відповідати вимогам ГОСТ 4034-63, а понад 80 мм - ГОСТ 4028-63.
Калькуляція витрат на одиницю кабельної продукції (1 барабан) представлена ​​в таблиці 3.

Таблиця 3
Калькуляція витрат на 1 барабан (грн.)
Показники
Сума
1. Матеріальні витрати
2. Витрати на оплату праці
3. Відрахування на соціальні потреби
4. Транспортні витрати
5. Інші витрати
6. Загальні (постійні) витрати
- Витрати на підготовку і освоєння виробництва
- Загальногосподарські витрати
- Цехові витрати
- Амортизація
113,46
21,11
5,91
4,41
0,23
34,95
3,57
16,70
6,26
8,42
Собівартість
180,07
Прибуток (34%)
61,27
Оптова ціна
241,34
Відпускна ціна з ПДВ
289,60

2. Оцінка ринку збуту

Жодна галузь народного господарства не обходиться без деревини. Тому важливу роль у розвитку економіки відіграє лесообрабативающая галузь промисловості, до складу якої входить деревообробна, целюлозно-паперова і лісохімічна промисловість. З них за обсягом виробленої валової продукції і вартості виробничих фондів перше місце займає деревообробна промисловість.
В даний час деревообробна промисловість, як і весь лісопромисловий комплекс Росії, переживає гостру економічну кризу. Основними ознаками цієї кризи є:
- Спад обсягів виробництва, особливо лісопильного і плитного;
- Дедалі зростаючу кількість збиткових підприємств, зростання кредиторської заборгованості;
- Зниження обсягу внутрішнього споживання продукції деревообробки;
- Неконкурентоспроможність деревних плит і меблів на зовнішньому ринку;
- Низька інвестиційна активність деревообробних підприємств, низький технічний рівень виробництва, високий рівень зносу основних виробничих фондів;
- Багаторазове зниження обсягу випуску вітчизняного деревообробного обладнання;
- Зниження продуктивності праці, особливо в лісопиляння.
За останні 10 років (з 1995 р. по 2005 р.) обсяг виробництва пиломатеріалів знизився в 4 рази, а деревно-стружкових плит (ДСП) - у 3,5 рази. Спостерігається і погіршення фінансових показників. У 2004 році рентабельність галузі в цілому була мінусовою, у 2006 році рентабельність підвищилася, але вона також виявилася негативною.
Проведені дослідження та техніко-економічні розрахунки показали: при фактично досягнутих в останні роки обсяги деревообробки, постійно збільшуються тарифи на енергоресурси, паливо і транспорт, жорсткої податкової та кредитній системах, багаторазового зростання цін на машини і обладнання та низької інвестиційної активності - практично неможлива прибуткова робота деревообробних підприємств.
Ринок збуту кабельної продукції визначено довгостроковим договором про взаємні поставки барабанів з Мордовським заводом «Саранськкабель» (див. додаток 1).
Вплив окремих факторів на кон'юнктуру ринку слід визначати на основі вагових коефіцієнтів значення кожного фактора (що встановлюються за експертними оцінками).

Таблиця 4
Таблиця аналізу маркетингової ситуації при оцінці кон'юнктури ринку
Найменування чинника
Характеристика фактора
Ваговий коефіцієнт
Коефіцієнт
1
2
3
4
1. Розмір потенційного ринку, млн. руб.
Більше 50
Від 30 до 50
Від 15 до 30
Від 8 до 15
Від 2 до 8
40
32
24
16
8
32
2. Динаміка зростання торгівлі товаром,
% В рік
-5, Більш
менше - 5
близько 0
менше +5
+5, Більш
6
12
18
24
30
30
3. Ринкова перспектива на найближчі 5 років
Дуже погана
Погана
Середня
Хороша
Дуже гарна
4
8
12
16
20
16
4. Наш товар на ринку коштує
Дуже дорого
Дорого
Найдешевше
8
16
40
40
5. До нашого товару відносяться
Дуже негативно
З деякою перед-переконаністю
Нейтрально
Позитивно
2
4
8
10
10
6. Потреба в товарі
Відсутня в:
75% регіонів
50% регіонів
25% регіонів
Усюди позитивна
4
8
12
16
16
7. Ставлення до деякого специфічного властивості товару (якість, ціна)
Дуже несприятливий
Несприятливий
Байдуже
Позитивне
Дуже хороше
8
16
24
32
40
32
8. Упаковка
Потрібна зовсім нова
Потрібні великі зміни
Потрібна невелика доробка
Потрібно замінити напис
Цілком придатна без змін
10
20
30
40
50
50
9. Вид активності конкурентів
Рекламне наступ-ня з боку 3 і більше фірм
1-2 великих фірм
Низька активність конкурентів
Відсутність конкурентів
8
16
32
40
32
10. Необхідний обсяг ринкових досліджень для пристосування товару до ринку
Дуже великий
(До року)
Середній (до ½ року)
Малий (до 3 місяців)
Незначний
(До 1 місяця)
Нульовий
12
24
36
48
60
60
Разом
318
Загальна оцінка кон'юнктури ринку визначається сумою балів (вагових коефіцієнтів): менше 200 - несприятлива; 200-300 - задовільна; 300 і вище - сприятлива.
З проведеного аналізу випливає, що кон'юнктура ринку сприятлива для розвитку нового виду продукції ВАТ «Метма».
Показник ємності товарного ринку демонструє нам потенційно можливий обсяг збуту товару. Ємність цього ринку (Е) визначаємо обсягом реалізованої на ньому продукції протягом року. Передбачувана величина даного показника на запланований рік становить 35400 тис. руб.
Q
Частка ринку = х 100% (1)
Е

3185600
Частка ринку = х 100% = 9,0%.
35400000
На найближчий час зміна ємності ринку передбачається в бік її збільшення з огляду на зростання попиту на продукцію підприємства у замовників і зростанням платоспроможного попиту на внутрішньому ринку.
Знаючи ємність ринку та тенденції її зміни, підприємство отримує можливість оцінити перспективність того чи іншого ринку для себе, а також передбачити дії реальних конкурентів, відомості про яких містяться в наступному розділі бізнес-плану.

3. Оцінка конкурентів

Основними конкурентами є:
1. Деревообробний завод (ДОЗ) - конкурент 1
2. Волзька фабрика «Зоря» - конкурент 2.
Ринки збуту:
1. Внутрішній ринок Республіки Марій Ел - ринок А
2. Зовнішній ринок - ринок В.
У таблиці 5 вказується на основі експертних оцінок ранги розглянутого підприємства ВАТ «Метма» та ранги головних конкурентів у шкалі від 1 до 5 за факторами конкурентоспроможності (1 - найгірший, 5 - найкращий).
Фірма займає середні позиції в порівнянні з основними конкурентами як на ринку А, так і на ринку В.

Таблиця 5
Оцінка конкурентів
Фактори
Ринок А
Ринок У
Метма
ДОЗ
Зоря
Метма
ДОЗ
Зоря
1. Якість товару
2.Техніко-економічні показники
3.Упаковка
4.Експлуатаціонние характеристики
5.Продажная ціна
6.Термін платежу
7.Условія платежу
8. Знижки
9. Імідж
10. Канали збуту
11. Ступінь охоплення ринку
12. Розміщення складських приміщень
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
3
5
5
5
4
5
3
4
4
4
5
4
4
5
5
3
4
3
4
3
3
4
5
5
4
3
5
4
5
4
5
4
4
5
5
4
3
4
5
4
4
5
3
4
4
4
5
4
4
4
5
3
4
3
4
3
3
4
5
5
4
3
13. Просування товару на ринку:
- Реклама
- Особистий продаж
- Телевізійний маркетинг
- Продаж товарів через засоби масової інформації
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
Разом
56
58
53
56
58
51
При розвитку маркетингу і розширенні збутової мережі фірми зможе зайняти відповідні позиції на ринку деревообробної галузі.
Щоб оцінити місце, яке займає наше підприємство в ринковій конкурентній боротьбі, його сили і слабкості, була використана анкета (додаток 2).
Заповнення цієї анкети вироблялося методом експертної оцінки Потрібно відзначити, що не знайшлося експерта, який повною мірою володів би інформацією з даного ринку. За відсутністю таких, довелося звернутися до працівників підприємства. Використовувалася наступна бальна шкала оцінки:
1 - Краще, ніж то або на ринку. Явний лідер в галузі.
2 - Вище середнього рівня.
3 - Середній рівень
4 - Є привід для занепокоєння.
5 - Становище справді серйозне.
Як бачимо більшість оцінок перебуває в діапазоні від 2 до 4 балів. Крайні оцінки 1 та 5 відсутні.
Все це свідчить скоріше не про те що підприємство ВАТ «Метма» за всіма вище наведеними показниками знаходиться на середньому рівні, а про те що підприємство не має в своєму розпорядженні достовірної інформацією про конкуруючих підприємствах і не в силах оцінити своє конкурентне становище. Оцінюючи свою конкурентну позицію працівники більшою мірою покладалися на інтуїцію, а не достовірну інформацію.
Однак не можна не відзначити, що доскональний аналіз конкурентних переваг на даному етапі не можливий оскільки інформація з даного питання не ким не збирається і не обробляється. Це відбувається тому що поки така інформація підприємства лісопромислового комплексу не цікавить так як вся діяльність з управління підприємством спрямована на внутрішнє середовище підприємства.
Але серед найбільш помітних конкурентних переваг ВАТ «Метма» можна виділити наступні:
1. Зручність розташування для споживачів.
2. Можливість вибору способу доставки для споживача - так само є незаперечною перевагою.
Споживачі мають можливість вивозити продукцію своїм транспортом або скористатися транспортом ВАТ «Метма».

4. Стратегія і план маркетинг а
Стосовно до нашого підприємства прийнятно використовувати стратегії:
1. Розробка ринку (для внутрішнього ринку).
Посилення заходів маркетингу для наявного товару на наявних ринках з метою стабілізації або розширення частки ринку або збільшення обсягу ринку.
Шляхи досягнення:
- Збільшення споживання (зниження цін, збільшення обсягу продажів);
- Залучення покупців конкуруючих товарів;
- Активізація прихованої потреби (реклама, зниження цін).
2. Розширення ринку (для зовнішнього ринку).
Вихід з нашим товаром на нові ринки:
-Збут на нових регіональних, національних ринках, тобто вихід з нашою продукцією за межі Республіки Марій Ел;
- Варіація товару з метою пристосування до вимоги певних споживачів.
Дані досліджень про величину ризику та витрати в залежності від реалізованої стратегії подані в таблиці 6.
Таблиця 6
Розмір ризику і витрати при реалізації стратегій підприємства
Стратегія
Імовірність успіху,%
Витрати
1. Розробка ринку
2. Розширення ринку
3. Розвиток товару
4. Диверсифікація
50
20
33
5
Базис
Чотириразові
Восьмикратні
Дванадцятиразові
Виходячи з даної таблиці, наша фірма має непогані шанси на отримання позитивного результату при реалізації перших двох стратегій.

5. Прогноз обсягів продажів

Планування продажів є початковою точкою фінансового проекту. Прогнозування продажів надзвичайно важливо.
Таблиця 7
Планування збуту продукції
Показники
Квартали
Разом за рік
1
2
3
4
Обсяг продажів, шт.
Ціна за штуку, руб.
2250
289,6
2750
286,6
3000
289,6
3000
289,6
11000
289,6
Загальні продажі, тис. руб.
651,60
796,40
868,80
868,80
3185,60
Всього за рік планується продати дерев'яних кабельних барабанів в кількості 11000 штук на суму 3185600 рублів.

6. План виробництва

ВАТ «Метма» - це підприємство з повним циклом переробки деревини. В даний час воно веде заготівлю деревини, проводить закупівлю лісу.
Для цих цілей використовується техніка: трелювальні трактори ТДТ-55; бензопили "Урал"; лісовозна техніка.
На підприємстві є:
- Цех з випуску столярних виробів;
- Цех з переробки відходів;
- Плотницький цех;
- Лісопильний цех на базі лісопильних рам РД 75-1,2;
- Механічний цех з ремонту, обслуговування механізмів та обладнання;
- Ремонтно-будівельна дільниця, який займається ремонтом основних засобів, а також проводить ремонтні роботи на стороні.
Підприємство ВАТ «Метма» можна віднести до типу комбінованого, тому що в ньому передбачено поєднання виробництв: лісопильного та деревообробного. До складу підприємства входить цілий ряд цехів і підрозділів. Цехи поділяються на основні (в яких виробляють напівфабрикати (пиломатеріали) або основну готову продукцію (столярні вироби) - лісопильний, столярний, паркетний цехи) і допоміжні. До допоміжних цехів і підрозділів відносяться такі, які не випускають основної продукції безпосередньо, але обслуговують основне виробництво, забезпечуючи безперебійну роботу: склади сировини, пиломатеріалів та готової продукції, ремонтні майстерні і цехи використання відходів.
Технологія деревообробного виробництва - обгрунтована система методів і прийомів обробки деревних матеріалів для виготовлення з них столярних виробів. Технологічний процес їх виготовлення неоднорідний і включає в себе такі різні види обробки деревини, як механічна обробка різанням, пресуванням, гнуттям, механічне складання деталей за допомогою столярних з'єднань, гвинтів, гидротермическая обробка (сушіння, пропарювання), склеювання та оздоблення. Технологічний процес ділиться на ряд стадій: сушіння або досушка деревних матеріалів перед запуском в обробку; розкрій деревних матеріалів на заготовки, механічна обробка чорнових заготовок; склеювання і облицювання складових заготовок; механічна обробка чистових заготовок (одержання деталей); складання деталей у складальні одиниці, механічна обробка їх, складання складальних одиниць і деталей у виріб; оздоблення деталей і складальних одиниць або зібраного виробу.
В існуючому технологічному процесі на ВАТ «Метма» є деякі недоліки. Більшість операцій виконуються на морально застарілому і фізично зношеному обладнанні. Потокове виробництво організовано не досить ефективно, є поворотні рухи, що призводить до додаткових трудовитрат. Брак сучасного багатофункціонального обладнання не дозволяє розширювати асортимент і змінювати технологію у відповідності з останніми досягненнями науки і техніки.
У процесі механічної обробки деревини виходить велика кількість різноманітних відходів деревини, залежне від виду та якості сировини, що надходить, виду виробів, якість сушіння і ступеня покоробленности пиломатеріалів і заготовок, величини припусків. Орієнтовно ці відходи становлять: стружка - 15-25, тирса - 10-15, обрізки кінців дощок - 25-30% від обсягу вступників у переробку пиломатеріалів. Відходи є дуже цінним сировиною, з якого можна отримати потрібну народному господарству продукцію.
Сировиною для роботи лісопильного цеху служить пиловник хвойних і листяних порід. АТ «Метма» закуповує ліс на корені на ділянках, виділених Міністерством лісового господарства. Ліс заготовляють дві бригади по 6-8 осіб з використанням трелювальних тракторів.
Заготівлі ведуться в медведєвський Оршанському районах, основний обсяг припадає на Волзький, Звеніговському, Кілемарскій район. Лісоматеріали листяних порід переважають. Підприємство також закуповує сировину і матеріали в інших організацій Кіровської та Горьківської областей, республіки Марій Ел. Широко застосовуються бартерні операції.
Технологічний процес виробництва дерев'яних барабанів складається з наступних етапів:
- Крошение дощок;
- Розпилювання дощок;
- Наборка щита;
- Обробка на лобзик;
- Складання.
Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження представлені в табл. 8.
Таблиця 8
Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження
Показник
Од. ізм.
Величина
1. Річний обсяг виробництва
2. Змінна продуктивність
3. Фонд часу роботи лінії
4. Коефіцієнт змінності
5. Відпрацьовано машино-днів
6. Число робочих днів за рік
7. Потреба у технологічному обладнанні
Шт.
Шт.
М / см.
М / дн.
Дн.
Шт.
11000
42
264
1
264
264
1
Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху і ділянки представлені в таблицях 9 і 10.
Таблиця 9
Розрахунок розміру виробничої площі
Технологічне обладнання
Питома площа, кв. м
Кількість обладнання
Разом уд. площа, кв. м
1. Циркулярний верстат
2. Фуганок
3. Рейсмус
4. Електричний лобзик
5. Свердлильний верстат
14
8
11
5
12
1
1
1
1
1
14
8
11
5
12
Разом:
х
х
50

Таблиця 10
Розрахунок розмірів площі й обсягу будинку цеху
Виробнича площа
Од. ізм.
Значення показника
1. Виробнича площа по внутрішньому обміру
2. Допоміжна площа по внутрішньому обміру (40% від п. 1)
3. Загальна площа
4. Висота виробничих і допоміжних приміщень
5. Обсяг виробничих і допоміжних приміщень по внутрішньому обміру
6. Обсяг виробничих і допоміжних приміщень за зовнішнім обміром
7. Площа допоміжних приміщень по внутрішньому обміру
8. Висота обслуговуючих приміщень
9. Обсяг обслуговуючих приміщень по внутрішньому обміру
10. Обсяг обслуговуючих приміщень по зовнішньому обміру
Кв.м
Кв.м
Кв.м
М
Куб.м
Куб.м
Кв.м
М
Куб.м
Куб.м
50
20
70
5
350
385
7,2
3
21,6
23,76
Вартість обладнання та приміщень визначена відповідно до таблиць 11 і 12.
Таблиця 11
Визначення вартості приміщень ділянки
Назва приміщення
Площа приміщення, кв.м
Вартість
кв. м, тис. руб.
Вартість будівлі, руб.
Виробниче та допоміжне
Обслуговуюче
70
7,2
4,5
3,5
315000
25200
Разом:
77,2
х
340200

Таблиця 12
Визначення вартості обладнання
Обладнання
Кількість штук
Потужність двигуна, кВт
Вартість, руб.
1. Циркулярний верстат
2. Фуганок
3. Рейсмус
4. Електричний лобзик
5. Свердлильний верстат
1
1
1
1
1
3
3
3
1,5
1,5
25000
13000
15000
115000
33000
Разом
х
12
201000
Транспортування і монтаж технологічного обладнання, 6,5%
13100
Разом первісна вартість устаткування
214100
Разом вартість основних фондів 554300 крб. (340200 +214100).
Норма амортизації - 16,7%
Річна сума амортизаційних відрахувань - 92570 руб.
Потреби в матеріальних витратах і їх вартість представлені в таблицях 13-15.
Таблиця 13
Розрахунок потреби і вартості основних матеріалів
Найменування
Ціна за од. ізм., руб.
Витрата на 1 барабан
Річна потреба
в од. ізм.
в руб.
в од. ізм.
вартість, грн.
Дошки
Шланги
Цвяхи
Накладка
650,0
6
14,5
5
0,1 куб.м
2 шт.
0,95 кг
2 шт.
65,0
12,0
13,76
10,0
1100 куб.м
22002
11660
22002
715000
132002
151035
110000
Разом
х
х
100,76
х
1108035

Таблиця 14
Розрахунок потреби в електроенергії
Показники
Од. ізм.
Значення показників на місяць
Значення показника на рік
1. Встановлена ​​потужність двигунів
2. Коефіцієнт використання встановленої потужності
3. Фонд часу роботи обладнання
4. Середня тривалість робочої зміни
5. Відпрацьовано машино-годин
6. Потреба в електроенергії на технологічні потреби
7. Тариф за 1 кВт / год енергії
8. Вартість ел / енергії
кВт
м / см
годину
м / год
кВт / год
руб.
руб.
120
0,85
22
8
176
17952
0,65
11668,8
120
0,85
264
8
2112
215424
0,65
140025
Таблиця 15
Розрахунок загальної суми матеріальних витрат (тис. крб.)
Матеріальні витрати
Квартали
Разом за рік
1
2
3
4
Матеріали
Електроенергія
Разом
226,71
28,57
255,28
277,09
34,93
312,02
302,28
38,10
340,38
302,28
38,10
340,38
1108,035
140,025
1248,06
При виробництві 11000 штук барабанів на рік потрібно 1248060 рублів на закупівлю основних матеріалів і плату за користування електроенергією. Стаття матеріальні витрати найзначніша за питомою вагою у собівартості і займає близько 60%.
Постачальниками матеріальних ресурсів підприємства є: ТОВ «Мартехстрой» ТОВ «Металлторг»; ВАТ ОКТВ «Кристал»; АТ «Марівтормет», ВАТ «Силікат», АТ «Юністрім» м. Кіров.
Розрахунок необхідної кількості працівників для даного виробництва представлений в табл. 16.

Таблиця 16
Розрахунок необхідної кількості працівників (чол.)
Показники розрахунку
Столяр-верстатник
Сверлильщика
Стругальник
Число основних робітників-відрядників
1
1
1
Число допоміжних робітників
1
Кількість керівників
1
Загальна кількість працюючих
5
Розрахунок річних витрат на оплату праці зроблений виходячи з чисельності працівників (табл. 16) та середньомісячної заробітної плати.
Єдиний соціальний податок становить 28% від фонду оплати праці працівників підприємства.
Розрахунок собівартості на річний випуск кабельної продукції представлений в таблиці 17.
Таблиця 17
Розрахунок собівартості на річний випуск продукції (тис. крб.)
Показники
Сума
1. Змінні витрати
1.1. Матеріальні витрати
1.2. Витрати на оплату праці
1.3. Відрахування на соціальні потреби
1.4. Транспортні витрати
1.5. Інші витрати
2. Загальні або постійні витрати
2.1. Витрати на підготовку і освоєння виробництва
2.2. Загальногосподарські витрати
2.3. Цехові витрати
2.4. Амортизація
Собівартість
1596,28
1248,06
232,20
65,02
48,50
2,50
384,44
39,31
183,70
68,86
92,57
1980,72

7. Організаційний план

Успішний розвиток виробництва значною мірою залежить від рівня організації управління.
Для даного підприємства характерна лінійно-штабна організаційна структура управління, яка передбачає організацію при різних ланках лінійної структури відповідних функціональних підрозділів.
Усі підрозділи підприємства діють у процесі виробництва взаємопов'язано. Для їх узгодженої діяльності чітко визначені регламент роботи кожної ланки, методи і форми їх взаємозв'язку. З цією метою визначені права, обов'язки і відповідальність кожного працівника. При цьому досягається раціоналізація процесів управління із застосуванням технічних засобів та обчислювальної техніки.
Підбір нових людей на підприємстві йде з урахуванням їх професійних і ділових якостей та використанням соціально-психологічних аспектів. Підбір і розстановка кадрів проводиться з метою досягнення найбільш доцільного використання трудових якостей працівника, який володіє необхідними знаннями та навичками для виконання дорученої роботи.
Контроль виконання на підприємстві дозволяє координувати, контролювати процес виробництва, своєчасно реагувати на події, у виробництві зміни.
При контролі виконання оцінюється робота трудящого, заохочується виконання заданих системою управління вимог і караються за порушення. Досить широко використовуються методи стимулювання як моральні, так і матеріальні.

Таблиця 18
Штатний розклад
Категорії працівників
Заробітна плата, руб.
Кількість, чол.
Місячний фонд оплати праці, руб.
Столяр-верстатник
6800
1
6800
Сверлильщика
6600
1
6600
Стругальник
5950
1
5950
Разом
19350
Річний фонд оплати праці працівників, зайнятих виробництвом кабельних барабанів, складе 232,2 тис. руб.

8. Юридичний план

ВАТ «Метма» - відкрите акціонерне товариство, є юридичною особою і діє на підставі статуту та законодавства РФ. Засновниками АТ «Метма» є Держкоммайна та члени трудового колективу підприємства.
Місцезнаходження товариства - Республіка Марій Ел, м. Волжськ, Промбаза, 5.
Метою товариства є задоволення суспільно-корисних потреб та отримання прибутку.
Основними видами діяльності ВАТ «Метма» є:
- Виробництво будівельних деталей і конструкцій;
- Надання послуг населенню за основним видом діяльності;
- Надання комерційних та посередницьких послуг;
- Надання транспортних послуг підприємствам, організаціям і населенню;
- Будь-які види господарської діяльності за винятком заборонених законодавчими актами РФ відповідно до мети своєї діяльності.
Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, яке проводиться щорічно. У період між зборами функції управління покладено на Раду Директорів.
До компетенції Ради директорів входить вирішення питань загального керівництва діяльністю ВАТ, за винятком питань віднесених Статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
Керівництво поточною діяльністю здійснюється Генеральним директором, функції якого визначені Положенням та контрактом. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво; представляє інтереси в РФ і за її межами; затверджує штати, укладає трудові договори з працівниками; робить угоди від імені товариства; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності; видає накази.
Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу. Основу плану складають договори, укладені із споживачами продукції та послуг, та постачальниками матеріально-технічних та інших ресурсів, а також рішення виконавчих органів товариства та Ради директорів, прийняті в межах встановлених Статутом повноважень. Реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються суспільством самостійно, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Статутний капітал складає 1522000 рублів. Товариством розміщені звичайні іменні акції в кількості 1522 штук номінальною вартістю 1000 рублів. Акції випускаються в бездокументарній формі.
Статутний капітал може бути збільшений шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій. Суспільство має право проводити розміщення акцій та інших цінних паперів, конвертованих в акції за допомогою як відкритої, так і закритої підписки за винятком випадків, коли законодавством допускається можливість розміщення акцій тільки за допомогою відкритої підписки. Дивіденди по звичайних розміщених акцій можуть виплачуватися щокварталу, раз на півроку або раз на рік.
Суспільство формує резервний фонд у розмірі не менше 15% статутного капіталу. Товариство утворює фонд накопичення і фонд споживання. Порядок утворення та витрачання визначається Радою директорів.
В даний час ВАТ «Метма» спеціалізується на виробництві виробів з деревини.
Номенклатура продукції, що випускається:
- Пиломатеріали обрізні та необрізні;
- Столярні вироби, в тому числі:
1. дверні блоки дерев'яні ГОСТ 475-78, ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-61;
2. двері фільончасті з масивної деревини;
3. віконні та балконні блоки дерев'яні ГОСТ 23166-78, ГОСТ 11214-86, ГОСТ 16289-86;
4. деталі профільні з деревних матеріалів для будівництва ГОСТ 8242-88.
ВАТ «Метма» є багатогалузевим господарством, крім виробництва деревини:
- Виробляє будівельно-монтажні роботи;
- Займається заготовками;
- Надає послуги в автотранспорті;
- Має пилораму, цех ЗБВ і металоконструкцій;
- Займається оптовою та роздрібною торгівлею;
- Та інші види робіт, послуг, не заборонені законом.
ВАТ «Метма» має 3 магазини, через які реалізує частину своєї продукції.
Споживачами продукції ВАТ «Метма» є як фізичні, так і юридичні особи.

9. Аналіз ризику і страхування
Глибина аналізу ризиковості бізнесу залежить від конкретного виду діяльності та величини проекту. Для середніх проектів достатній аналіз ризику за допомогою експертних оцінок.
Розглянемо можливі ризики за сферами їх виникнення і визначимо їх ймовірність для нашого проекту за 10-бальною шкалою.
1) Фінансово-економічні:
- Нестійкість попиту - 5 балів;
- Поява альтернативного продукту - 3;
- Зниження цін конкурентами - 4;
- Збільшення виробництва у конкурентів - 7;
- Зростання податків - 6;
- Зниження платоспроможності споживачів - 4;
- Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення - 3;
- Залежність від постачальників - 2;
- Брак обігових коштів - 2.
2) Соціальні:
- Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили - 1 бал;
- Загроза страйків-0;
- Недостатніх рівень заробітної плати - 3;
- Кваліфікація кадрів - 2;
- Соціальна інфраструктура - 3;
- Ставлення місцевої влади - 2.
3) Технічні:
- Зношеність обладнання - 4 бали;
- Нестабільність якості сировини - 2;
- Недостатня надійність технологій - 2;
- Відсутність резерву потужностей -1.
4) Екологічні:
- Шкідливість виробництва - 1 бал;
- Проблеми складування відходів - 0;
- Імовірність залпових викидів - 1;
- Викиди в атмосферу і скидання відходів у воду - 1;
- Близькість населених пунктів - 5.
Після аналізу можливих ризиків та виявлення серед них найбільш істотних необхідно визначити для кожного з них організаційні заходи з профілактики та нейтралізації.
Для нашого проекту вважаємо найбільш суттєвими фінансово-економічні ризики, обумовлені форс-мажорними обставинами.
За характером технологічного процесу ВАТ "Метма" відноситься до категорії підприємств, які не роблять істотного впливу на стан навколишніх повітря і грунтів.
Виробництво на даному підприємстві екологічно чисте. Вода споживається лише в господарських цілях. Джерелом водопостачання служить діюча мережа водопроводу на території заводу. Для каналізації стічних вод існує колектор і районна каналізація. Електроенергію отримують через електромережі ТЕЦ-1.
Що стосується ВАТ "Метма", відходи виробництва використовуються повністю різними організаціями. Опил поставляють на цегельний завод "Будкераміка". Стружку закуповує птахофабрика та використовує її в якості підстилки для птахів. Кускові відходи частково йдуть на опалення і для виробництва технологічної тріски.

10. Фінансовий план

Даний розділ бізнес-плану покликаний узагальнити матеріали попередніх розділів і представити їх у вартісному вираженні. Цінність результатів, отриманих в даному розділі, в рівній мірі Завіт від повноти та достовірності вихідних даних і від коригування методів, використовуваних при оцінці фінансової спроможності бізнес-плану.
Розробка фінансових планів є важливою складовою частиною внутрішньофірмового планування, а також одним з основних засобів контактів із зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, інвесторами.
Мета фінансового плану - визначити ефективність пропонованого бізнесу, виду діяльності. Значення фінансового планування для внутрішнього середовища організації визначається тим, що воно:
- Наділяє вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;
- Встановлює стандарти для організації фінансової інформації;
- Визначає межі витрат, необхідних для реалізації всієї сукупності планів фірми;
- В частині оперативного фінансового планування дає дуже корисну інформацію для розробки та коригування загальнофірмової стратегії.
Розробка бізнес-планів є також одним з основних засобів контактів із зовнішнім середовищем: постачальниками, споживачами, кредиторами, інвесторами.
Далі представимо плановані форми звітності підприємства з виробництва барабанів.
Складові фінансового плану:
- План фінансових результатів (табл. 19);
- Прогноз руху грошової готівки (табл. 20);
- Проектний баланс (табл. 21);
- Фінансові коефіцієнти (табл. 22);
- Аналіз беззбитковості.
Звіт про прибутки та збитки відображає процес виробництва і збуту дерев'яних барабанів за рік з розбивкою по кварталах.

Таблиця 19
План фінансових результатів (тис. крб.)
Показники
Квартали
Разом за рік
1
2
3
4
1. Виручка від реалізації
2. ПДВ
3. Чиста виручка
4. Собівартість
- Матеріальні витрати
- Витрати на оплату праці
- Соціальні відрахування
- Амортизація
- Інші витрати
в т.ч. % По кредиту
5. Прибуток від реалізації
6. Позареалізаційні
витрати
7. Балансова прибуток
8. Податок на прибуток
9. Чистий прибуток
651,60
99,40
552,20
405,16
255,28
47,50
13,31
23,14
65,93
26,33
147,04
10,45
136,59
32,78
103,81
796,40
121,48
674,92
495,19
312,02
58,04
16,25
23,14
85,74
26,33
179,73
12,26
167,47
40,19
127,28
868,80
132,53
736,27
540,21
340,38
63,33
17,73
23,14
95,63
26,33
196,06
13,20
182,86
43,89
138,97
868,80
132,53
736,27
540,21
340,38
63,33
17,73
23,15
95,63
26,33
196,06
13,20
182,86
43,89
138,97
3185,60
485,94
2699,66
1980,72
1248,06
232,20
65,02
92,57
342,93
105,32
718,94
49,11
669,83
160,76
509,07
Податок на прибуток - 24% від балансового прибутку.
Таким чином, підприємство планує отримати за підсумками року чистий прибуток в сумі 509 тис. руб.

Таблиця 20
План руху грошових коштів (тис. крб.)
Показники
До початку вироб-ництва
Квартали
Разом за рік
1
2
3
4
Отримання коштів
1. Кредит
2. Виручка з ПДВ
Разом отримання коштів
554,3
554,3
651,60
651,60
796,40
796,40
868,80
868,80
868,80
868,80
3185,60
3185,60
Витрачання коштів
1. Інвестиції в основні засоби
2. Інвестиції в оборотні засоби
3. Виробничі витрати
- Матеріальні витрати
- Витрати на оплату праці
- Соц. відрахування
- Інші витрати
4. Податки
5. Погашення кредиту
- Основної частини
- Погашення%
Разом витрачання коштів
554,3
-
355,70
255,29
47,50
13,31
39,60
142,63
26,33
-
26,33
524,66
445,72
312,02
58,04
16,25
59,41
173,93
26,33
-
26,33
645,98
490,74
340,38
63,33
17,73
69,30
189,62
26,33
-
26,33
706,69
490,74
340,38
63,33
17,73
69,30
189,62
580,63
554,30
26,33
1260,99
1782,90
1248,07
232,20
65,02
237,61
695,80
659,62
554,30
105,32
3138,32
Сальдо
- Наростаючим підсумком
0
126,94
126,94
150,42
277,36
162,11
439,47
-392,19
47,28
47,28
Перевірка: сальдо грошових коштів + ​​кредит = чистий прибуток + амортизація
47,28 + 554,30 = 509,07 + 92,57

Таблиця 21
Проектний баланс (тис. крб.)
Актив
Сума
Пасив
Сума
На початок періоду
1. Основні засоби та інші необоротні активи
Основні засоби:
- Первісна вартість
- Знос
- Залишкова вартість
2. Запаси і витрати
3. Грошові кошти і розрахунки
4. Інші активи
554,3
554,3
0
554,3
0
0
0
1. Джерела позикових коштів
- Акціонерний капітал
- Нерозподілений прибуток
2. Розрахунки та інші пасиви
- Довгострокові кредити
- Короткостроковий кредит
- Розрахунки з кредиторами
0
0
554,3
0
554,3
0
Разом активів
554,3
Всього пасивів
630
На кінець періоду
5. Основні засоби та інші необоротні активи
Основні засоби:
- Первісна вартість
- Знос
- Залишкова вартість
6. Запаси і витрати
7. Грошові кошти і розрахунки
8. Інші активи
461,73
554,30
92,57
461,73
0
0
0
3. Джерела позикових коштів
- Акціонерний капітал
- Нерозподілений прибуток
4. Розрахунки та інші пасиви
- Довгострокові кредити
- Короткостроковий кредит
- Розрахунки з кредиторами
0
96,39
0
0
0
365,34
Разом активів
461,73
Всього пасивів
461,73
Розглянемо фінансові коефіцієнти діяльності планованого виробництва.
Таблиця 22
Фінансові коефіцієнти,%
Показники
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Разом за рік
1. Коефіцієнт рентабельності валового прибутку
2. Коефіцієнт рентабельності балансового прибутку
3. Коефіцієнт рентабельності чистого прибутку
4. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності
22,58
20,98
15,94
33,71
22,57
21,03
15,98
33,82
22,57
21,05
16,00
33,85
22,57
21,05
16,00
33,85
22,57
21,02
15,98
33,82
Фінансові коефіцієнти збільшуються по кварталах періоду планування і відображають ефективність реалізації даного проекту.
У бізнес-плані графічно і аналітичним шляхом визначається також точка беззбитковості (поріг рентабельності).
Аналіз беззбитковості проводиться з метою визначення обсягу продажів, при якому підприємство покриває свої витрати, не маючи прибутку, але й не несучи збитків (точка беззбитковості або поріг рентабельності). Для визначення цієї точки, незалежно від застосовуваної методики необхідно передусім розділити прогнозовані витрати на постійні, не залежать від зміни обсягу виробництва продукції, і змінні, величина яких змінюється зі зростанням або скороченням обсягу виробництва.
Аналіз беззбитковості є універсальним методом фінансового планування. Суть методу в пошуку точки нульового прибутку, або точки беззбитковості, яка означає, що валовий дохід від продажів дорівнює валовим витратам:
Р х Q = F + V х Q, (2)
де Q - обсяг продажів;
Р - продажна ціна без ПДВ (241,34 руб.);
F - величина постійних витрат (34,95 х 11000 штук = 384450 крб.);
V - величина змінних витрат на одиницю продукції (145,12 руб.).
F 384450
Qб = = = 3996 штук барабанів (3)
Р - V 241,34 - 145,12

Ми отримали такий обсяг продажів, починаючи з якого продажна ціна товару перевищує витрати на його виробництво і реалізацію.
Графічно точка беззбитковості відображена на рис. 2.
Q, тис.руб.
2500 Валовий дохід
2250
2002 Прибуток
1750 Валові витрати
1500
1250 ТБ V
1000
750
500 F
250
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 тис. шт.
Рис. 2. Графік беззбитковості виробництва кабельних барабанів
Беззбитковий обсяг виробництва дорівнює 3996 штук барабанів, або у вартісному вимірі 964,39 тис. руб.
Як показує розрахунок, в 2009 році необхідно реалізувати продукцію на суму 2699,66 тис. руб., Щоб покрити всі витрати. При такій виручці рентабельність дорівнює нулю.
Qб 11000 - 3996
= Х 100 = 63,7% (4)
Qпл 11000

Загальна стійкість проекту становить 63,7%, що ще раз підтверджує вигідність виробництва кабельної продукції.
Розрахуємо показники ефективності проекту.
1. Індекс прибутковості (ІД)
Чистий прибуток + амортизація
ВД = (5)
Інвестиційні витрати (З)
ІД = (509,07 + 92,57) / 554,3 = 1,085
2. Термін окупності проекту
554,3 / (509,07 + 92,57) х 12 місяців = 11 місяців
Як видно з таблиці 20, кредит окупається за 11 місяців.
3. Розрахуємо чисту вартість проекту (НС) як різниця між сумою грошових надходжень (чистий прибуток + амортизація) та сумою інвестиційних витрат:
НС = (509,07 + 92,57) - 554,3 = 47,34 тис. руб.
Проект можна визнати ефективним, тому що НС більше 0. У дальнейщего проект буде приносити підприємству прибуток.

11. Стратегія фінансування

Загальна величина потреби в початковому капіталі для здійснення проекту дорівнює 554,3 тис. рублів, що складає значну суму, тому її доцільно витратити на придбання обладнання і розгортання виробництва виробів, що принесе в майбутньому більшу вигоду для підприємства, а також дозволить збільшити прибуток від іншої операційної діяльності. Для фінансування даного проекту планується використовувати позикові кошти.
Фінансування бізнес-плану буде здійснюватися за допомогою кредиту, отриманого в банку.
Сума кредиту 554,3 тис. руб. під річну ставку відсотка 19%. Кредит береться на купівлю приміщень та обладнання, необхідних для виробництва дерев'яних барабанів.
Даний кредит береться в комерційному банку на рік, відсотки за кредитом сплачуються щоквартально (554,3 х 0,19: 4 кварталу = 26,33 тис. руб.). Загальна сума виплати відсотків по кредиту складе 105,32 тис. руб.
Основна сума боргу виплачується в кінці першого року роботи цеху з виробництва кабельних барабанів.

Висновки і пропозиції
Таким чином, бізнес-план виробництва дерев'яних кабельних барабанів силами виробничого підприємства ВАТ «Метма», запропонований у цій роботі можна вважати ефективним.
Даним проектом пропонується на базі підприємства виробляти кабельну продукцію, що користується попитом.
Продукція, пропонована до виробництва і реалізації даним проектом, реалізується і використовується на тому ж ринку збуту, на якому нині діє підприємство.
У результаті розрахунку проекту отримали, що сума чистого прибутку за перший рік реалізації складе 509070 рублів. Величина чистого доходу, одержаного протягом проекту, буде дорівнює 47340 рублів, індекс прибутковості складе 1,085, термін окупності проекту 11 місяців. Рівень всіх інтегральних показників свідчить про ефективність проекту.
Проект рекомендується до здійснення на підприємстві ВАТ «Метма», що дозволить розширити додаткову діяльність з виробництва кабельних барабанів і збільшити прибуток від іншої реалізації.
Бізнес-план, розроблений у роботі, спрямований на виробництво кабельних виробів для основного виду діяльності силами підприємства, що дозволить підвищити прибуток від іншої операційної діяльності, збільшити суму грошових коштів і, отже, поліпшити ефективність функціонування підприємства.

Список літератури

1. Афітов Е.А. Планування на підприємстві: Учеб. Посібник. - Мн. Обчислюємо. шк., 2005. - 285 с.
2. Бізнес-план. Методичні матеріали. / Под ред. Н. А. Колесникової. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 256 с.
3. Бізнес-планування: Підручник / За ред. В. М. Попова та С.І.Ляпунова.-М: Фінанси і статистика, 2004 .- 672 с.
4. Буров В.П., Ломакін А.Л., Морошкин В.А. Бізнес-план фірми. Теорія і практика .- М.: Асоціація авторів і видавців «Тандем», Видавництво «ЕКМОС», 2005.-176 с.
5. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Учеб. посібник для вузів. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 207с.
6. Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати власний бізнес. - М.: «Ось-89», 2006. - 96 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
228.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план виробництва кабельних барабанів
Бізнес-план і план виробництва
Бізнес план підприємства з виробництва плитки
Бізнес-план виробництва молочних продуктів
Бізнес план виробництва молочних продуктів
Бізнес-план підприємства з виробництва меблів ТОВ Діон
Бізнес план виробництва автомобільних чохлів ТОВ Автодім
Бізнес план підприємства з виробництва меблів ТОВ Діон
Бізнес план виробництва автомобільних чохлів ТОВ Автодім 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru