Бізнес-план виробництва молочних продуктів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Підприємство: ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів»

Місцезнаходження підприємства: Кіровська область, м. Яранськ, пров. Лагуновскій, 1.

Строго конфіденційно.

Назва проекту:

Бізнес-план реновації (відновлення) основних засобів для цеху виробництва олії

Дата початку реалізації проекту: 2009 рік

Тривалість проекту: 3 роки

Дата складання: 10 серпня 2008

Зміст

1. Резюме

2. Опис підприємства і галузі

3. Характеристика продукції

4. Дослідження та аналіз ринків збуту

5. Конкуренція і конкурентна перевага

6. План маркетингу

7. План виробництва

8. Організаційний план

9. Оцінка ризиків і страхування

10. Фінансовий план

Висновки

Список використаної літератури

Введення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науки і техніки, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва.

Маючи солідний досвід, більшість російських підприємців вже познайомилися з проблемами конкурентної боротьби, стратегії збуту, ціноутворення та іншими проблемами маркетингу та менеджменту. Однією з таких проблем є технологія залучення інвестицій, цілеспрямованого і підконтрольного їх використання. Об'єктивно, такою технологією є бізнес-планування.

Розробка бізнес-плану є одним з етапів на шляху залучення кредитів або інвестицій. Будь-яка форма використання чужого капіталу на власному підприємстві вимагає певних гарантій для кредитора та інвестора. Однією з таких гарантій може стати добре продумане, розраховане письмовий виклад суті справи. Виходячи з усього вищесказаного, на сучасному етапі ринкових відносин планування є основним чинником, від якого залежить подальша діяльність підприємства. В умовах конкурентної і нестабільного середовища підприємствам особливо необхідні плани розвитку фірми та маркетингові дослідження, так як у бізнесі не можна дозволити собі невірні кроки і помилки. Однак на практиці багато фірм відмовляються від даних розробок через відсутність часу і коштів; відсутність необхідних знань; неможливості і невміння застосовувати результати дослідження на практиці.

У даній роботі визначені основні потоки платежів при реалізації бізнес-плану в ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів», виявлено джерела фінансування, а також визначена його ефективність для виробництва.

1. Резюме

Метою даного бізнес-плану є складання основних потоків платежів при реалізації інвестиційного проекту на ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів», виявлення джерел фінансування, а також визначення його ефективності для виробництва.

Для поліпшення господарської діяльності ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» та ефективності використання основних засобів необхідно оновлення обладнання для цеху виробництва масла вершкового. Підприємство має намір придбати нові сепаратори для відділення високожирних вершків з метою збільшення обсягів виробництва олії. Балансова вартість сепаратора складає 280 тис. руб.

Перспектива даного проекту полягає в тому, що процес виробництва вже налагоджений на даному підприємстві, але є вільні виробничі потужності, завантаживши які організація отримає додатковий прибуток, поліпшить своє фінансове становище, досягне економічної стабільності.

Продукція ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» користується попитом на місцевому ринку, крім того, є можливість виходу на ринок Волго-Вятського регіону.

Чистий прибуток підприємства при впровадженні даного обладнання за весь період експлуатації становитиме 2125 тис. руб.

Показники ефективності проекту досить високі для того, щоб його прийняти у виробництво. Чиста поточна вартість позитивна.

Термін окупності інвестицій 5 місяців.

Рівень всіх інтегральних показників свідчить про ефективність даного проекту.

Проект рекомендується до здійснення на підприємстві ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів», що дозволить розширити обсяг реалізації продукції підприємства і збільшити прибуток від її реалізації.

2. Опис підприємства і галузі

Історія діяльності «Яранськ комбінату молочних продуктів» починалася з роботи сепараторного відділення, який розташовується на місці нині діючої аптеки. Це було в 30-х роках. Тоді прийняте молоко могли тільки пропустити через сепаратор, у результаті чого отримати вершки. Праця працівника був не механізований, робилося все вручну.

Потім цех з переробки молока увійшов до складу лікеро-горілчаного заводу і стало спільне підприємство.

У 1959 році був побудований «Яранськ маслоробний завод», оснащений, в основному, вітчизняним обладнанням. З року в рік зростала продуктивність худоби в сільському господарстві, збільшилися заготівлі молока, маслозавод не став справлятися з переробкою, та й потреби населення зростали.

У 1979 році, тобто 24 роки тому, в місті Яранськ Кіровської області створено комбінат молочних продуктів (ЯКМП). Комбінат молочних продуктів розташований в 1,5 км. Від північно-західній околиці міста, між ріками Ярань і Уртма, в 150 метрах від міжміського траси Кіров-Нижній Новгород. Площа займаної території 4,16 га.

У 1996 році «Яранськ комбінат молочних продуктів» був перейменований у ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів».

Акціонерне товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має у власності відокремлене майно, самостійний баланс, має цивільні права та обов'язки, круглу печатку, бланки, емблему, зареєстрований у встановленому порядку товарний знак.

Місцезнаходження підприємства: Кіровська область, м. Яранськ, пров. Лагуновскій, 1.

Основною метою підприємства є отримання прибутку.

Основними видами діяльності підприємства є:

Виробництво харчових продуктів на основі переробки молока і вершків.

Розробка, впровадження, виробництво, реалізація конкурентоспроможної харчової продукції.

Торгово-закупівельна діяльність.

Оптова і роздрібна торгівля з використанням мережі своїх магазинів.

Надання консультаційних послуг, рекламна та інформаційна діяльність.

Організація і проведення виставок, ярмарків і т.п.

Транспортно-експедиційні послуги.

Зовнішньоекономічна діяльність.

Проведення монтажних, пусконалагоджувальних та ремонтно-будівельних робіт.

Статутний капітал підприємства становить 109725 рублів. Статутний капітал розділений на момент установи на звичайні і іменні акції в кількості 21945 штук, номінальною вартістю 5 карбованців кожна. Всі акції випущені в бездокументарній формі.

Ринок споживачів молочної продукції слід розглядати як зростаючий, тобто має реальні можливості для збільшення обсягів реалізації. Представляється, що привабливість ринку збуту нашої продукції має рівень, вище середнього; товар будуть користуватися попитом, можливе залучення інвестицій.

Ставлячи перед собою довгострокові завдання, ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» прагне бути лідером за часткою ринку, який воно охоплює своїми товарами. З цією метою в розрахунку на високі прибутки в перспективі можна знизити поточні ціни на некондиційні товари та збільшити ціни на високоякісний і свіжий товар.

3. Характеристика продукції

Характеристика, хімічний склад, пакування та маркування «Селянського» масла відповідають чинним технологічним умовам ГОСТ 37-91.

На підприємстві випускається два види олії:

солодковершкове солоне і несолоне;

кисломолочне несолоне.

Для виробництва селянського масла застосовують: молоко коров'яче заготовляють; вершки з коров'ячого молока; вершки, отримані при сепаруванні свіжої підсирної сироватки; бактеріальну закваску, приготовлену на чистих культурах молочнокислих стрептококів; воду питну, сіль кухонну харчову. Сировина і матеріали, застосовувані для вироблення селянського масла, повинні відповідати вимогам діючих стандартів і технічних умов.

Готова продукція призначена для випуску в реалізацію повинна відповідати за органолептичними та фізико-хімічними показниками вимогам діючих стандартів і технічних умов.

На кожний вид продукції при реалізації видається якісне посвідчення і сертифікат відповідності.

Аналіз слабких сторін продукту показує, що у ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» є резерви підвищення конкурентоспроможності продукції. Це:

- Контроль за якістю продуктів, що використовуються;

- Прискорення процесу виробництва;

- Контроль витрат обігу;

- Зниження собівартості продукції.

Ціна продукції ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» буде нижче, ніж ціни наших конкурентів, шляхом пошуку постачальників найбільш дешевих матеріалів, зниження витрат виробництва.

Відносно ж імпортного масла, яке має великий термін придатності і різні добавки, консерванти, шкідливі для здоров'я; то їх ціна, як правило, найвища на даному ринку; в той час як низькі виробничі витрати підприємства дозволять встановити набагато більш доступні ціни реалізації своєї продукції, що і буде основним доданком її конкурентоспроможності по відношенню до імпортованої продукції.

До того ж важливою відмітною перевагою нашої продукції перед імпортною буде натуральність сировини, свіжість, екологічність та якість продукції.

Зараз дуже багато виробників вдаються до використання різних добавок, щоб здешевити продукт харчування. Яранськ комбінат випускає продукцію екологічно чистої без домішок і добавок. Продукція комбінату неодноразово представлявся на різних конкурсах, Всеукраїнських виставках і займало призові місця. До цих пір Яранськ масло вважається одним з кращих в Росії.

4. Дослідження та аналіз ринків збуту

Програмою діяльності ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» є забезпечення максимальної задоволеності потреб населення в якісних продуктах харчування.

Підприємство має власні стаціонарні торгові точки (магазини).

Продукція ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» реалізується як у межах Кіровської області, так і за її межами (Татарстан, Чувашія, Башкирія, Москва).

Щодо продукції ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» ринок є ринком "покупця". Це обумовлено не тільки наявністю аналогічної продукції на регіональному та національному ринках, але і тим, що саме підприємство приділяє більше уваги не кількості, а в першу чергу якістю, і прагне "завоювати" своїх споживачів, задовольнивши їх потреби в відношенні продукції ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів ».

ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» виробляє продукти харчування. Виходить, ринок, на якому вона працює, є ринком короткострокових товарів.

Споживачами продукції ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» є як населення, так і організації, а також приватні підприємці. Підприємство прагне завоювати своїх споживачів за допомогою встановлення прийнятної ціни і високої якості продукції.

Конкурентоспроможність підприємства залежить не тільки від внутрішніх можливостей підприємства та умови пристосовуватися до умов зовнішнього середовища. Успіх підприємства багато в чому визначається правильним вибором ринків, на яких воно буде працювати.

Ринки складаються з покупців, а покупці відрізняються один від одного по самих різних параметрах і мають різні вимоги. Завдання виробника - розділити споживачів на чіткі групи, для кожної з яких потрібні різні варіанти товару і комплексу маркетингу. Для вирішення цього завдання використовується сегментування ринку - процес розбиття споживачів на сегменти на основі відмінності в потребах, характеристиках та поведінці.

Цей процес починається з визначення принципів сегментування - способів виділення сегментів на ринку. Якогось єдиного набору принципів не існує. Однак у зарубіжній практиці вироблені деякі групи принципів, при використанні яких враховується перш за все призначення товару.

Для сегментування ринку споживчих товарів і послуг застосовують такі принципи:

географічний (регіони, міста з різною чисельністю населення, сільська місцевість);

соціально-демографічний (стать, вік, розмір сім'ї, етап життєвого циклу сім'ї, рівень доходів, рід занять, освіта, релігійні переконання, національність та ін);

психографічний (суспільний клас, спосіб життя, тип особистості);

поведінковий (привід для здійснення покупки, шукані вигоди, статус користувача, ступінь прихильності та ін.)

Сегментація проводиться з метою максимального задоволення потреб споживачів в різних товарах, а також раціоналізації витрат підприємства-виробника на розробку програми виробництва, випуск і реалізацію товару.

Проведемо сегментацію ринку по споживачах ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» за соціально-економічною ознакою для виділення груп споживачів на основі спільності соціальної і професійної приналежності.

Рис.1. Сегментація споживачів за соціально-економічною ознакою.

Спеціалізується підприємство, в основному, на виробництві масла і сухого молока. Кисломолочна продукція відпускається населенню, дитячим і лікувальним установам міста Яранськ. Найбільша частина реалізується за межі району і в республіку Марій Ел. Найбільшим попитом у сусідній республіці використовується нежирна продукція: кефір, сир, молоко.

Масло і сухі продукти (сухе знежирене молоко та сухе незбиране молоко) відправляються, в основному, за межі району, так як вироблювані обсяги великі для невеликого населеного пункту - міста Яранськ.

Влітку, коли обсяги виробництва зростають, більшу частину масла відправляють в місто Кіров у Держрезерв на зберігання, крім цього масло і сухе молоко відвозять в республіку Комі, Марій Ел, Нижегородську область.

Продукція молочного заводу реалізується в магазини р. Яранськ: ТОВ «400 років», «Гірник», ТОВ «Яна» і т.д. Також продукція підприємства відправляється і за межі Кіровської області: м. Йошкар-Ола, м. Чебоксари, Татарстан.

Тобто ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» слід орієнтуватися на споживачів Кіровської області (особливо р. Яранськ) і вищеназваних регіонів.

Розглядаючи соціально - економічний ознака, можна зробити висновок, що основна частка споживання припадає на організації, але при цьому щорічно збільшується частка приватних підприємців.

Великий вплив на попит роблять застосовувані методи стимулювання продажів на підприємстві й успішна рекламна компанія, що підкреслює якість і натуральність сировини продукції.

На підприємстві здійснюється суворий контроль за надходженням сировини на переробку, дотриманням технологічного процесу на всіх стадіях виробництва, що дозволяє виробляти конкурентоспроможну продукцію як в Кіровській області, так і за її межами.

5. Конкуренція і конкурентна перевага

Основні конкуренти підприємства - Казанський Молпром «Едельвейс», ГСХП «Азановскій», ВАТ «Йошкар-Олінскій молочний комбінат».

На ринках Кіровської області найбільше представлена ​​продукція ВАТ «Йошкар-Олінскій молочний комбінат» і Казанського Молпром «Едельвейс». Побудуємо профілі конкурентоспроможності продукції підприємств-конкурентів за методом експертних оцінок (табл.1).

Таблиця 1. Профіль конкурентоспроможності олії

Характеристики

Бальна оцінка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Смакові якості


про

ЖХ2. Зовнішній вигляд


ж

хо3. Ціна
про

ж

х
4. Престиж підприємства
ЖХ

про

х - ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів»

ж - ВАТ «Йошкар-Олінскій молочний комбінат»

о - Казанський Молпром «Едельвейс»

Середні бали конкурентоспроможності підприємств показують, що більший бал має ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів».

У ході аналізу конкурентоспроможності масла вершкового, що випускається аналізованих підприємством і його конкурента визначено, що масло молочного комбінату декілька більш конкурентоспроможним в порівнянні з продукцією основного конкурента. Однак конкурентні переваги не надто великі, конкурент має налагоджену технологію, основні фонди, займає значну частку ринку. Тому існує необхідність розвитку конкурентних переваг далі.

Загалом ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» в конкурентоспроможній боротьбі має позиції вище середнього рівня, однак варто звернути увагу на погіршення позицій на ринку за деякими чинникам і знизити негативний вплив кризової ситуації. Тим не менш підприємство реально має потенціал для поліпшення своїх сильних сторін в конкурентній боротьбі.

У цій боротьбі ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» вибирає стратегію "флангова атака", тобто за основними напрямками: якість, ціна, реклама.

Вітчизняний ринок харчових продуктів перетворюється на «смітник» дешевих, і виробники «душить» непомірний гніт податків. Закриваються, розоряються, продаються з аукціонів підприємства і заводи. Нелегко вистояти в жорстких умовах, вирішуючи питання виробництва, реалізації, придбання сировини і конкуренції продукції. Адже скільки завозиться до нас в район молочної продукції з міст Кірова, Нижнього Новгорода, Казані, Йошкар-Оли, Москви і т.д. І часто в торгівлі привізна продукція дешевша нашої, але це не означає, що краще.

Таким чином, в межах Кіровської області, ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» - одне з найбільш перспективних підприємств молочної промисловості, тому що її обсяги виробництва щорічно збільшуються.

6. План маркетингу

У процесі своєї діяльності молочному комбінату доводиться вирішувати проблеми, властиві всім переробникам сільськогосподарської сировини. Головна з них та, що в останні роки в молочному тваринництві намітилася негативна тенденція до зниження поголів'я великої рогатої худоби та зниження її продуктивності.

Обсяг виробництва молока постійно скорочується. Одна з головних причин кризової ситуації в молочному тваринництві - проведена цінова фінансово-кредитна політика. Головний недолік ціноутворення на продукцію агропромислового комплексу полягає в тому, що відбувається різке погіршення еквівалентності обміну між сільським господарством та промисловістю, порушення паритету цін.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення взаємовигідних економічних інтересів комбінату і сільгосптоваровиробників, прискорення взаєморозрахунків. Це дозволило протягом 2002 року оплатити отриману сировину на 98%, укласти договори на постачання молока з новими господарствами і в результаті отримати молоко у кількості, достатній для забезпечення нормальної роботи підприємства.

Зниження ціни на товари нижче не раціонально, тому що підприємство має невисокий рівень рентабельності і може відчувати після цього фінансові труднощі. Тому підприємству потрібно забезпечити отримання цільового прибутку. У ряді випадків передбачаються диференційовані знижки.

Підприємством обрано прямий канал, використовується власна торговельна мережа. У той же час проводиться відвантаження продукції оптовим і роздрібним торговцям. Таким чином, одним із напрямів удосконалення діяльності фірми в сучасних умовах є використання багатоканальних маркетингових систем, які передбачають рух товарів до різних споживачам одночасно різними шляхами.

Для захисту такої позиції необхідно задіяти такі маркетингові засоби як товарна і престижна реклама, контроль за якістю на всіх рівнях управління, зворотній зв'язок зі споживачами, контроль за витратами за місцями їх виникнення.

Необхідне розширення передбачуваного асортименту продукції та пропонованих послуг, що володіють низькою собівартістю і, отже, низькою ціною.

Спосіб зниження витрат вимагає того, щоб продукція не вважалася низькоякісної серед споживачів, тому що в такій ситуації перевагу в області собівартості перестає приносити додатковий прибуток. У зв'язку з цим необхідно посилити існуючий контроль за якістю.

Комунікаційна політика в рамках маркетингових заходів спрямована на залучення нових споживачів продукції, а також підтримка попиту з боку існуючих клієнтів, і надання додаткових послуг. З цією метою пропонується провести рекламну кампанію за допомогою засобів зв'язку, за допомогою оголошень, а також опублікувати рекламні оголошення. Необхідно виготовити вивіски, оформити вхід, виставити покажчики.

Цілями рекламної кампанії підприємства є:

- Формування у споживача певного образу фірми;

- Формування потреби в даному товарі;

- Стимулювання збуту товару; прискорення товарообігу;

- Прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного товару, постійним клієнтом фірми;

- Формування в інших фірм образу надійного партнера.

Журнали, газети, телевізійні і радіостанції звичайно приваблюють потрібну аудиторію своїм не рекламним змістом, а рекламодавець отримує можливість звернутися саме до цієї аудиторії. Важливу роль сполучної ланки між рекламодавцями і потенційними покупцями грають, зокрема пряма поштова реклама, плакати, щити, рекламні планшети в громадському транспорті і рекламне оформлення торгових приміщень.

Передбачається використовувати такі матеріали: статті; періодична публікація прайс-листа запропонованих товарів; короткі рекламні оголошення.

Виставкова реклама. Це показ експонатів на традиційних і спеціалізованих ярмарках і виставках.

Виставки та ярмарки - це можливість особистих контактів з потенційним споживачем. Ярмарки - необхідний елемент у проведенні рекламної кампанії. Цей захід можна провести 2-3 рази на рік.

Участь підприємства в Нижегородській регіональної ярмарку може бути передбачено в 2009 р.

При проведенні ярмарку не можна випускати з виду такі дрібниці, від яких залежить конкретний результат: підготовку рекламних матеріалів для майбутніх відвідувачів, сувенірів, запрошень з інформаційними листами і т.д.

Також в кінці літнього сезону проводиться ярмарок в Центральному ринку м. Яранськ з метою ознайомлення у продукцією підприємства населення.

Підприємству необхідно рекламувати свою продукцію та її якість, пояснюючи покупцям переваги своєї продукції перед продукцією інших підприємств.

Образ виробника екологічно чистих продуктів створює підприємству у свідомості споживачів образ, спонукає звернутися саме до цього підприємства, стимулює збут продукції.

7. План виробництва

Обсяг продукції в місяць складає 7040 кг, на квартал - 21120 кг, за рік - 84480 кг.

У третій рік реалізації проекту запланований обсяг виробництва - 90000 кг масла.

Таблиця 2. Прогноз обсягів продажів

Показники

1 кв. 2009р.

2 кв. 2009р.

3 кв. 2009р.

4 кв. 2009р.

Кількість продукції, що випускається, кг

0

21120

21120

21120


1 кв. 2010р.

2 кв. 2010р.

3 кв. 2010р.

4 кв. 2010р.


21120

21120

21120

21120

У наступні квартали в обсязі реалізації передбачаються такі зміни, пов'язані зі збільшенням ціни на продукцію, обсяги виробництва при цьому планується не збільшувати. Це пов'язано з можливим зниженням обсягів поставок молочної продукції.

Схема технологічного процесу виробництва олії представлена ​​на рис.2. Технологічний процес:

1. Виробництво масла способом перетворення високожирних вершків.

Технологічний процес виробництва масла селянського здійснюється за схемою: приймання, первинна обробка сировини та одержання вершків відповідно до інструкції; пастеризація і дезодорація вершків;

При переробці вершків зі слабко вираженими сторонніми присмаками і запахами поліпшення з якості сприяє застосування підвищених температур пастеризації. У залежності від хімічного складу молочного жиру, властивостей вершків температуру пастеризації встановлюють в осінньо-зимовий період в інтервалі 105-1150С, а весняно-літній 103-1080С. Для нагрівання вершків до температури вище 1000С застосовують установки спеціальної конструкції.

відцентровий насос

ротаційний насос-дозатор

Рис.2. Схема технологічного процесу виробництва олії способом перетворення високожирних вершків.

Робота сепараторів регулюється так, щоб вміст вологи в високожирних вершках становило 23,5-24,2%, а жирність сколотин не перевищувала 0,5%. Це досягається такими способами: збільшенням продуктивності сепаратора, зниженням жирності вихідних вершків, зміною положення регулювальних гвинтів для виходу сколотин. Сепарація вершків здійснюють у відповідність з правилами інструкції, що додається заводом-виробником до кожного сепаратора.

Високожирні вершки з сепараторів самопливом направляють у ванни для нормалізації. При сепаруванні необхідно строго стежити і не допускати збагачення високожирних вершків повітрям, що можливо при: засмоктування повітря в барабан сепаратора в процесі сепарування вершків; сепаруванні вершків при зниженій температурі (800С і нижче); значному охолодженні високожирних вершків (до 500С і нижче) у нормалізаційного ваннах; вільному падінні високожирних вершків у ванну їх транспортує лотка; нещільної збірки слівкопровода по всмоктуючої лінії (до насоса).

Збагачення високожирних вершків повітрям вище 1,0 мл/100 гр. Негативно позначається на консистенції масла. Нормальний вміст повітря становить 0,3-0,5 мл/100 гр.

Високожирні вершки, отримані від сепарування вершків різної якості, слід переробляти окремо.

нормалізація високожирних вершків;

перетворення високожирних вершків у масло.

На комбінаті ведеться постійна робота з удосконалення технології виробництва, економії матеріальних, трудових і фінансових витрат, спрямована на зниження собівартості продукції, що випускається. Це дозволяє встановлювати закупівельну ціну на молоко на середньореспубліканського рівні.

Контроль за якістю продукції здійснює лабораторія заводу. У її функції входить: контроль якості молока і вершків; контроль технологічних процесів обробки молока і молочних продуктів; контроль якості готової продукції, упаковки, маркування і випуску продукції з підприємства. Що поступає молоко і вершки досліджують на кислотність, температуру, жирність, щільність, органолептичні показники, редуктазу, сиропрігодность. При виробництві продукції ведеться техно-хімічний та мікробіологічний контроль.

До складу підприємства входять допоміжний цех і 2 основні виробничі цехи. У приймально-апаратному цеху (вспомогателний) здійснюється приймання і попередня обробка молока, прийнятого від господарств району. Маслоцех - цех № 1, в якому здійснюється виробництво олії та кінцевої молочної продукції. Масло вершкове здійснюється методом перетворення високожирних вершків, одержуваних також в цеху № 1. У сирцех - цех № 2 здійснюється виробництво сирів згідно розробленої технології та асортименту.

Проведемо розрахунок необхідної кількості обладнання на основі даних виробничої програми.

Таблиця 3. Розрахунок потреби у технологічному обладнанні

Показники

Одиниця виміру

Величина показника

1. Річний обсяг продукції

кг

84480

2. Змінна продуктивність

кг

160

3. Відпрацьовано машино-змін

м-см

528

4. Коефіцієнт змінності


2,0

5. Відпрацьовано машино-днів

м-дн

264

6. Число робочих днів

дні

215

7. Потреба в робочому обладнанні

одиниць

1,23

Відпрацьовано машино-змін: Мср = Q / ПСМ = 21120/40 = 528 м-см

Відпрацьовано машино-днів: МДР = Мср / КСМ = 528 / 2,0 = 264 м-дн

Потреба в робочому обладнанні: Мр = МДР / Др = 264/215 = 1,23 од. Отже, на основі розрахунку приймаємо кількість необхідного обладнання в кількості 1.

До структури капітальних вкладень за проектом входять наступні, представлені в табл.4.

Таблиця 4. Структура капітальних вкладень за проектом

Показники

Одиниця виміру

Величина показника

1. Потреба в обладнанні

одиниць

1

2. Балансова вартість обладнання

тис. руб.

280

3. Загальний розмір капітальних вкладень

тис. руб.

300

-Придбання технологічного обладнання

тис. руб.

280

- Будівельно-монтажні роботи

тис. руб.

15

- Інші витрати

тис. руб.

5

ВАТ «Яранськ КМП» отримує сировину від господарств, таких районів: Тужинський, Арбажского, Котельницькій, а також усіх господарств міста Яранськ. Молоко доставляється за графіком. При складанні графічної доставки молока, враховують: час доїння, оснащеність господарств технічними засобами для зберігання сировини, віддаленість господарства від підприємства, наявність транспортних засобів і стан доріг.

Розрахунок з господарствами за здане молоко виробляють за термінами в залежності від якості молока.

Ціни встановлюють з розрахунку на базисну жирність 3,6%. Господарствам, що приносять молоко своїм транспортом, доплачують за доставку від ферми до підприємства.

Розрахунки за транспортні витрати ведуть виходячи з фактичної маси вантажу, відстань - за єдиними тарифами на автоперевезення. Колгоспам та радгоспам відпускається сироватка, отримана при виробництві нежирного сиру.

Для виготовлення одного кілограма масла потрібні наступне сировину.

Таблиця 5. Розрахунок вартості сировини і матеріалів на квартал

Найменування сировини та матеріалів

Норма витрати на од. прод., кг

Квартали-ва потреб-ність, кг

Ціна за 1 од. сировини, руб.

Вартість сировини і мате-ріалів, руб.

1. Молоко цільне

5,0

50560

16,5

834240

2. Вершки високожирні

1,5

21680

21,5

466120

3. Бактеріальна закваска

0,2

4224

5,4

22810

4. Вода питна

2,0

42240

0,5

21120

5. Сіль харчова

0,1

2112

3,4

7181

6. Сировина на упаковку

0,03

634

6,7

4248

7. Інші

0,034

718

0,4

287

Разом-

1356006

Таким чином, на сировину для виробництва 21120 кг на квартал масла вершкового необхідна закупівля продовольчої сировини на суму 1356,0 тис. руб.

Вартість капітальних вкладень на приріст оборотного капіталу приймаємо в розмірі 50 тис. руб.

Таблиця 6. Розрахунок інвестицій за проектом придбання нових сепараторів

Показники

Одиниця виміру

Величина показника

1. Придбання технологічного обладнання

тис. руб.

280

2. Транспортні витрати

тис. руб.

5

3. Інші витрати

тис. руб.

15

Разом основний капітал

тис. руб.

300

4. Приріст оборотного капіталу

тис. руб.

50

Разом інвестицій

тис. руб.

350

Таким чином, загальна величина інвестицій за даним проектом буде складатися з капітальних вкладень в основні та оборотні кошти.

Робота підприємства здійснюється по 2-х змінному режиму по 8 годин. Для роботи на технологічній лінії виробництва масла вершкового потрібно 4 основних працівників - оператора. Також для обслуговування обладнання потрібні 3 допоміжних працівника: слюсарі і електрик.

Таблиця 7. Розрахунок трудомісткості і фонду оплати праці робітників

Види робіт

Чисель-ність робочих чол

Фонд часу роботи, м-см

Трудоза-трати, чол \ дн

Середньо-денна тарифна ставка, крб.

Тарифний фонд заробітної плати, руб.

Загальний фонд зарплатитис. руб.

1. Основне виробництво

4

528

2112

43,36

91576

169416

2. Допоміжне виробництво

3

528

1584

27, 20

43085

64627

РАЗОМ

7

234043

Трудовитрати основних робітників: Тз = Фраб. вр. * Чппп = 528 * 4 = 2112

Середньоденна тарифна ставка: ТДН = Тчас * Ччас = 5,42 * 8 = 43,36 руб.

Тарифний фонд заробітної плати: Тф = ТДН * Тз = 43,36 * 2112 = 91 576 руб.

Загальний фонд заробітної плати: ФОП = Тф * Кп = 91 576 * 1,85 = 169416 руб.

Трудовитрати допоміжних робітників:

Тз = Фраб. вр. * Чппп = 528 * 3 = 1584

Середньоденна тарифна ставка: ТДН = Тчас * Ччас = 3,40 * 8 = 27,20 руб.

Тарифний фонд заробітної плати: Тф = ТДН * Тз = 27, 20 * 1584 = 43085 руб.

Загальний фонд заробітної плати: ФОП = Тф * Кп = 43085 * 1,50 = 64627 руб.

Далі розраховуються витрати на утримання та експлуатацію устаткування, а також мастильні матеріали.

Потреба в електроенергії:

Ел = Мдвіг * Мчас * Км = 160 * 0,80 * 528 * 8 = 540672

Вартість електроенергії:

Сел = Тквт * Ел = 1,2 * 540672 = 648806 руб.

Таблиця 8. Розрахунок потреби в електроенергії і мастильних матеріалах

Показники

Одиниця виміру

Величина показника

1. Встановлена ​​потужність двигунів

кВт

160

2. Коефіцієнт використання потужності


0,80

3. Час роботи

м-см

528

4. Середня тривалість робочої зміни

годину

8

5. Потреба в електроенергії

кВт

540672

6. Тариф за 1 кВт / год

руб.

1,2

7. Вартість електроенергії

руб.

648806

8. Вартість палива з урахуванням мастильних матеріалів (10%)

руб.

713687

З урахуванням витрат на змащення обладнання в розмірі 10% від вартості електроенергії: С = Сел * 1,10 = 648806 * 1,10 = 713687 руб.

Амортизація обладнання дорівнює добутку балансової вартості обладнання на застосовувану норму амортизації.

Норма амортизації: На = 100% / Термін служби = 100 / 4 = 25%

Амортизація річна: Ам = Цобор * На = 280000 * 0,25 = 70000 руб.

Таблиця 9. Кошторис витрат на утримання та експлуатацію обладнання

Показники

Сума, руб.

1. Оплата праці допоміжно-обслуговуючого персоналу

64627

2. Відрахування на соціальні потреби персоналу (26%)

16803

3. Витрати на паливо і електроенергію, мастильні матеріали

713687

4. Амортизація обладнання

70000

Прямі витрати

865117

5. Технічне обслуговування та ремонт (10%)

86512

6. Інші витрати (4% від вищих витрат)

34605

Разом

986234

Витрати на технічне обслуговування та ремонт складають 10% від суми прямих витрат: Зто = 865117 * 0,10 = 86512 тис. руб.

Інші витрати складають 4% від прямих витрат.

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання в даному випадку становлять 986234 тис. руб.

Тепер проведемо розрахунок собівартості виготовлення одного кілограма масла вершкового. Показники витрат зведемо в калькуляційну таблицю 10.

Таблиця 10. Калькуляція собівартості продукції, руб.

Показники

Обсяг продукції


на 1 кг

Q = 21120 кг

Q = 84480 кг

1. Сировина і основні матеріали

64, 20

1356006

5424024

2. Оплата праці основних виробничих робітників

8,02


169416

677664


3. Очісленія на соціальні потреби робітників (26%)

2,09

44048

176192

4. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

1,02

21550

86200

5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

46,70


986234

3944936


Разом прямі витрати

122,03

2577254

10309016

6. Загальногосподарські витрати (3% від прямих витрат)

3,66


77318

309272


Виробнича собівартість

125,69

2654572

10618288

7. Комерційні витрати

0,82

17320

69280

Разом повна собівартість

126,51

2671892

10687568

Рентабельність (7%)

8,86

187032

748128

Оптова ціна

135,37

2858924

11435696

Відпускна ціна з ПДВ (18%)

159,73

3373530

13494120

Оптова ціна кілограма масла при рівні рентабельності в 7% складе 135,4 руб., Відпускна ціна - 159,7 руб.

Виробництво олії є среднерентабельним, занадто великі витрати на сировину та матеріали.

8. Організаційний план

На підприємстві ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів є своя організаційна структура (рис.3). Організаційна структура - сукупність стійких зв'язків об'єктів і суб'єктів управління організації, реалізованих у конкретних організаційних формах, які забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних внутрішніх і зовнішніх змінах.

Тип структури лінійно-функціональна, тобто це структура, при якій управлінські впливи поділяються на лінійні - обов'язкові для виконання і функціональні - рекомендовані для виконання.

Ключовою фігурою управління підприємства є його лідер - генеральний директор. Діяльність директора полягає у вирішенні завдань суспільного характеру, заснована на інтегральній інформації, що надходить як від інформаційних систем, персоналу компанії, так і від зовнішнього середовища. Весь тягар відповідальності за поєднанням справ у компанії повністю лежать на ньому.

Вищим органом управлінням підприємством є загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів. На ньому вирішуються питання про обрання ради директорів, ревізіціонной комісії товариства, затверджується річна звітність, пропонована радою директорів, річна звітність товариства.

Уряд суспільства діє на підставі статуту товариства, а також затвердженого загальними зборами акціонерів положення про правління.

Генеральний директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства і несе повноту влади і відповідальність за повсякденну діяльність товариства.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства загальними зборами акціонерів відповідно до статуту товариства обирається ревізійна комісія. Керівник цієї комісії обирається більшістю голосів з числа її членів.

Для забезпечення стабільної роботи основного виробництва на комбінаті створено ряд допоміжних служб. Котельня постачає все виробництво пари та гарячої води. Тут зайняті оператори котельних установок і слюсаря.

Компресорний цех виробляє холод, тому що дуже важливо в молочному виробництві швидко охолодити сировину і готову продукцію. Тут працюють машиністи АХУ (аміачно-холодильних установок). У допоміжному корпусі розташовані цеху КВП і А (контрольно-вимірювальних приладів і автоматики), електроцех, ремонтно-механічна служба.

У цехах основного виробництва до провідних професій належать: апаратник, маслодел, виготовлювач закваски, оператор діетпродукціі, виробник сметани, сиру, морозива.

Всі операції з виробництва молочної продукції (основного виду діяльності) механізовані.

Управління процесами автоматичне, з пультів і щитів управління, проводиться висококваліфікованими працівниками. Робітники, в основному, зайняті на виробництві по 5 і 6 розрядів.

Штат лабораторії містить фахівців різних областей: хіміків, мікробіологів, експертів.

На підприємстві діє погодинна система оплати праці працівників. Працівникам основного виробництва і допоміжних служб визначені тарифні ставки залежно від розряду. Для інженерно-технічних працівників визначені оклади. Крім того, розроблено положення про преміювання в залежності від виручки, отриманої підприємством за місяць.

9. Оцінка ризиків і страхування

В умовах ринкової економіки фінансування підприємства неминуче пов'язане з ризиком, викликаним як невизначеністю майбутніх умов роботи, так і можливими помилковими рішеннями, що робляться керівником підприємства.

Управління проекту з урахуванням ризику покликане захистити підприємство від істотних збитків і мінімізувати витрати на приріст вартості капіталу.

Для даного невеликого проекту достатній аналіз ризику за допомогою експертних методів.

У рамках проекту використовували анкету експерта, яка дозволила оцінити ризик втрати вкладених коштів, в результаті впливу різних факторів (таблиця 11).

Таблиця 11. Анкета експерта для оцінки ризику


Критерій

Вага

Питання

Відповідь

Бал

1

Ризик ринку

3,0

Як ви оцінюєте ймовірність ризику втрати вкладених коштів, у зв'язку з проблемою збуту продукції?

1. Дуже високий 2. Відносно високий

3. Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

2

Ризик якості

2,0

Як ви оцінюєте ризик реалізації продукції, що не відповідає вимогам за якістю?

Дуже високий

2. Відносно високий

3. Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

3

Ризик забезпеченості виробництва

2,0

Як ви оцінюєте ризик ненадійного постачання?

Дуже високий

Відносно високий

Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2


Критерій

Вага

Питання

Відповідь

Бал

4

Бюджетний ризик

2,0

Як ви оцінюєте ризик зупинки проекту у зв'язку з недостатнім фінансуванням?

Дуже високий

Відносно високий

Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

5

Соціально-політичний ризик

3,0

Як ви оцінюєте соціально-політичний ризик?

1. Дуже високий

Відносно високий

3. Не можу прийняти рішення

Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

6

Природний ризик природних явищ

2,0

Як ви оцінюєте ймовірність катастроф, які можуть призвести до втрати вкладених коштів?

Дуже високий

Відносно високий

Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

7

Екологічний ризик

2,0

Як ви оцінюєте екологічний ризик?

Дуже високий

Відносно високий

Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

8

Кримінальний ризик

2,0

Як ви оцінюєте ризик того, що ефективна робота магазину буде неможлива внаслідок яких-небудь кримінальних дій?

Дуже високий

Відносно високий

Не можу прийняти рішення

4. Низький

5. Дуже низький

-2

-1

0

1

2

У процесі експертизи експерти вибрали відповіді на кожне питання анкети (виділено жирним шрифтом). Було опитано два експерти, думки яких повністю збіглися.

Р е із у л ь т і р у ю щ і і р е й т і н г п р о в и к т а

= (3,0 * 1 +2,0 * 2 +2,0 * 2 +2,0 * 1 +3,0 * 2 +2,0 * 1 +2,0 * 1 +2,0 * 2) / 8 = 27 / 8 = 3,37

Як видно з розрахунку, даний проект має гарні перспективи для його реалізації.

10. Фінансовий план

Мета фінансового плану - визначити ефективність пропонованого бізнесу, виду діяльності.

Розрахунок фінансового плану буде вестися в цінах з урахуванням інфляції, тобто в цінах, які враховують купівельну спроможність. Це забезпечить порівнянність різночасних показників, що дозволить виявити динаміку розвитку. Застосування цін вимагає використання при оцінці ефективності інвестицій реальних ставок дисконтування.

Підприємство у своїй господарській діяльності сплачує такі види податків:

• ПДВ - 18%;

Податок на прибуток - 24% від балансового прибутку;

єдиний соціальний податок - у цілому 26% від фонду заробітної плати працівників підприємства.

Враховуючи доходи і витрати, що виникають в ході проекту, зробимо розрахунок фінансових таблиць.

Оцінка фінансової спроможності бізнес-плану полягає в трьох фінансових формах, званими базовими формами фінансової оцінки: таблиця фінансових результатів; таблиця руху грошових коштів; прогнозний баланс бізнес-плану (див. відповідно таблиці 12,13,14).

Ціна продукції, витрати на сировину і матеріали, заробітна плата зростають на 5% у другому році і на 7% у третій рік до рівня попереднього. У даному випадку використовуємо прогноз зростання інфляції найближчим часом.

Таким чином, молочний комбінат отримає при реалізації даного проекту додатковий прибуток у розмірі 449,3 тис. руб. вже до кінця 2009 року.

План (звіт) про доходи і витрати по виробництву покаже, як буде формуватися і змінюватися прибуток, і, по суті, є прогнозом фінансових результатів (табл.12).

Таблиця 12. Прогноз фінансових результатів діяльності підприємства

Показники

2009


2010

рік

2011

рік


1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Разом1. Виручка від реалізації продукції, тис. руб.

0

3373,5

3373,5

3373,5

10120,5


14168,7

15160,5

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб. всього,

в тому числі

1085,1

2671,9

2671,9

2734,9

9163,8


9284,3


9630,4


- Сировина і матеріали

0

1356,0

1356,0

1356,0

4068


4271,4

4570,4

-Оплата праці та відрахування на соціальні потреби

0

213,5

213,5

213,5

640,5


672,5

719,6

- Амортизація обладнання

17,5

17,5

17,5

17,5

70


70

70

- Інші операційні витрати

1067,6

1067,6

1067,6

1067,6

4270,4

4270,4

4270,4

- Відсотки за кредит

0

0

0

63,0

63


0

0

3. Комерційні витрати

17,3

17,3

17,3

17,3

69,2


69,2

69,2

4 Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.

-1102,4

701,6

701,6

638,6

939,4


4815,2

5460,9

5. Інші позареалізаційні витрати

0

0

0

0

0


0

0

6. Балансовий прибуток, тис. руб.

-1102,4

701,6

701,6

638,6

939,4


4815,2

5460,9

7. Податок на прибуток (24%)

0

168,4

168,4

153,3

490,1


1155,6

1310,6

8. Абстрактні кошти

0

0

0

0

0


0

0

9. Чистий прибуток з урахуванням збитків майбутніх періодів, тис. руб.

-1102,4

533,2

533,2

485,3

449,3


3659,6

4150,3

Баланс грошових витрат і надходжень (таблиця руху грошових коштів) дозволяє оцінити, скільки грошей необхідно вкласти в бізнес в розбивці за часом, перевірити синхронність надходження і витрачання грошових коштів (табл.13).

Таблиця 13. Рух грошових коштів, тис. руб.

Показники

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Разом

за 2009 рік

2010

рік

2011

рік

Надходження грошових коштів

Кредит

2. Виручка від реалізації


350

0


3373,5


3373,5


3373,5

10120,514168,7


15160,5

Всього надходжень

350

3373,5

3373,5

3373,5

10120,5


14168,7

15160,5

Витрачання коштів

Інвестиції в основний капітал

2. Інвестиції в оборотний

капітал


300

503. Виробничі витрати. всього,

в тому числі

1102,4

2689,2

2689,2

2752,2

9233,0


9284,3


9630,4


- Сировина і матеріали

0

1356,0

1356,0

1356,0

4068


4271,4

4570,4

-Оплата праці та відрахування на соціальні потреби

0

213,5

213,5

213,5

640,5


672,5

719,6

- Амортизація обладнання

17,5

17,5

17,5

17,5

70


70


70,0

- Інші операційні витрати

1067,6

1067,6

1067,6

1067,6

4270,4


4270,4

4270,4

- Відсотки за кредит

0

0

0

63,0

63


0

0

- Комерційні витрати

17,3

17,3

17,3

17,3

69,2


69,2

69,2

4. Податки та інші позареалізаційні витрати

0

168,4

168,4

153,3

490,1


1155,6

1310,6

Всього витрачання

1452,4

2857,6


Сальдо за період

Сальдо наростаючим підсумком

-1102,4

533,2

-569,2

533,2

-36

485,3

449,3

449,3


3659,6

4108,9

4150,3

8259,2

Прогнозний баланс, на відміну від двох наведених вище форм, відображає фінансовий стан підприємства в певний період часу (табл.14).

Таблиця 14. Прогнозний баланс

Актив

Тис. руб.

Пасив

Тис. руб.

На 1.01. 2009

1. Необоротні активи

- Основні засоби

2. Оборотні активи

Баланс

280

280

276

556

Капітал і резерви

-Нерозподілений прибуток

- Додатковий капітал

2. Короткострокові пасиви

Баланс

206

-

206

350

556

На 1.01. 2010

1. Необоротні активи

- Основні засоби

Оборотні активи

- Запаси і витрати

- Грошові кошти

Баланс

122,5

122,5

676,5

-

676,5

799

1. Капітал і резерви

- Резервний фонд

-Нерозподілений прибуток

- Додатковий капітал

2. Короткострокові пасиви

- Кредиторська заборгованість

Баланс

757

52

487

218

42

42

799

На 1.01. 2011

1. Необоротні активи

- Основні засоби

Оборотні активи

- Запаси і витрати

- Грошові кошти

Баланс

70

70

1342

-

1342

1412

1. Капітал і резерви

- Резервний фонд

-Нерозподілений прибуток

- Додатковий капітал

2. Короткострокові пасиви

- Кредиторська заборгованість

Баланс

1366

217

931

218

46

46

1412

Дисконтна ставка становить 12%.

Коефіцієнт дисконтування дорівнює:

R 1 = 1 / (1 ​​+0,12) 1 = 0,8929

R 2 = 1 / (1 ​​+0,12) 2 = 0,7972

R 3 = 1 / (1 ​​+0,12) 3 = 0,7143

Розрахунок інтегральних показників здійснюється на основі дисконтованих потоків.

Дисконтований потік за 2009 рік: 449,3 х 0,8929 = 401,2 тис. руб.

Дисконтований потік за 2010 рік: 3659,6 х 0,7972 = 2917,4 тис. руб.

Дисконтований потік за 2009 рік: 4150,3 х 0,7143 = 2964,6 тис. руб.

Показники ефективності проекту розрахуємо, виходячи з ефективності загальної суми інвестицій (І), вкладає в себе як інвестиції в основний капітал, так і в оборотні активи

І = 350 тис. руб.

Розрахуємо чисту вартість (НС) проекту як різниця між приведеною сумою грошових надходжень (сума за 3 роки дисконтованих надходжень) і сумою інвестицій:

ЧСІ = (401,2 + 2917,4 + 2964,6) - 350 = 5933,2 тис. руб.

За даним показником проект можна визнати ефективним, тому що НС більше 0.

Розрахуємо індекс рентабельності (Ір) або відносний показник ефективності інвестицій:

ІРІ = Σ Р / І = 6283,2 / 350 = 17,9

Отримані значення можна прокоментувати таким чином: підприємство, інвестувавши в свої основні і оборотні фонди 350 тис. руб., Задовольнило інтереси інвестора (ким би він не був).

Термін окупності (Ток) інвестицій зазвичай розраховується на підставі недисконтована грошових надходжень.

Термін окупності інвестицій розраховується прямим підрахунком (підсумовуванням) числа років (місяців), протягом яких інвестиції будуть погашені кумулятивним доходом.

З таблиці 13 слід, що термін окупності інвестицій - 11 місяців.

На підставі отриманих результатів можна зробити висновки про ефективність запропонованого проекту.

Отримання прибутку при організації даного виробництва гарантовано невисокою собівартістю продукції та високим попитом на даний вид продукції. Технологія збуту за допомогою мобільної мережі не вимагає величезних виробничих потужностей і значних енергетичних витрат.

Є всі засоби і можливості (як фінансові, так і виробничі) для початку організації збуту продукції комбінату.

Можна зробити висновок, що підприємство має достатній розмір прибутку для успішного функціонування. На основі отриманих фінансових розрахунків можна зробити висновок про інвестиційну привабливість даного бізнес-плану. Фірма має непогані результати. При збільшенні ціни зростає обсяг продажів і прибуток підприємства.

Таким чином, можна сказати, що показники ефективності даного проекту високі. Грошовий потік позитивний, прибуток отриманий в другий квартал 2009 року. Термін окупності становить 11 місяців. Отже, даний проект слід приймати до впровадження у виробництво.

Розглянемо джерела фінансування даного бізнес-плану.

У ході потреби в основному і оборотному капіталі визначено, що необхідні інвестиції в розмірі 350 тис. руб. Дану суму інвестицій підприємство може фінансувати з позикових коштів.

Для реалізації інвестиційного проекту підприємству буде потрібно 350 тис. руб., В тому числі: інвестиції в основний капітал - 300 тис. руб.; Інвестиції в оборотний капітал - 50 тис. руб.

За джерелами фінансування інвестиції розподіляються наступним чином: позикові кошти - 350 тис. руб., У тому числі бюджетний кредит муніципального бюджету - 350 тис. руб.

Бюджетний кредит надається фірмі строком на 1 рік під 18% річних зі сплатою суми в кінці року.

Висновки

В якості можливого шляху стабілізації становища ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» у бізнес-плані розвитку підприємства пропонується організувати управління позаоборотних активів підприємства, і поліпшення використання основних засобів зокрема.

Резервом підвищення ефективності використання виробничих основних засобів ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» є невикористані можливості їх раціональної завантаженості протягом року і під час безпосереднього функціонування. У зв'язку з цим, у роботі запропоновано інвестиційний проект організації виробництва продукції з використанням нового обладнання з метою підвищення використання виробничих потужностей підприємства.

Для поліпшення господарської діяльності ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» необхідно оновлення обладнання для цеху виробництва масла вершкового. Підприємство має намір придбати нові сепаратори для відділення високожирних вершків з метою збільшення обсягів виробництва олії. Балансова вартість сепаратора складає 280 тис. руб.

Обсяг продукції в місяць складає 7040 кг, на квартал - 21120 кг. На сировину для виробництва 21120 кг масла вершкового необхідна закупівля продовольчої сировини на суму 356 тис. руб. Вартість капітальних вкладень на приріст оборотного капіталу приймаємо в розмірі 50 тис. руб.

Таким чином, в ході потреби в основному і оборотному капіталі визначено, що необхідні інвестиції в розмірі 350 тис. руб.

Робота підприємства здійснюється по 2-х змінному режиму по 8 годин. Для роботи на технологічній лінії виробництва масла вершкового потрібно 4 основних працівників - оператора. Також для обслуговування обладнання потрібні 3 допоміжних працівника: слюсарі і електрик.

Виробництво і реалізація продукції починається з другого кварталу 2009 року. Виручка від реалізації продукції в другий квартал 2009 року складе 3373,5 тис. руб. Всього вже за 2009 рік комбінат отримає додаткового прибутку у розмірі 449,3 тис. руб.

Розглядаючи показники ефективності даного проекту необхідно відзначити наступне. Підприємство прагне в даному додатковому виробництві до отримання максимальної величини прибутку, що дозволить йому поліпшити свій фінансово-господарський стан і підвищити загальну рентабельність діяльності фірми.

Всі розрахунки показників ефективності виконуються з дисконтованими потоками готівки, що представляють притоки готівки або надходження грошових коштів і відтоки готівки або виплати грошових коштів у процесі реалізації проекту.

Таким чином, перспективна діяльність ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» повинна вестися за наступними напрямками:

1. збільшення обсягу продукції, що випускається за рахунок поліпшення асортименту продукції, випуску нової продукції переробки;

2. впровадження нового обладнання, широке застосування ресурсозберігаючих технологій, посилення режиму економії всіх ресурсів;

3. ціна на продукцію встановлюється в залежності від цін конкурентів, трохи нижче їх, можливі знижки постійним клієнтам;

4. збут здійснюється за прямими договорами з клієнтами відповідно до їх замовлень.

ВАТ «Яранськ комбінат молочних продуктів» має і надалі продовжити здійснення надалі капітальних вкладень з впровадження досконалого обладнання з метою підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і шлюбу, збільшення якості і конкурентоспроможності продукції, що випускається.

Список використаної літератури

 1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 318 с.

 2. Гаврилін, Юрій Федорович. Маркетинг. Стратегія і тактика менеджера: Учеб. посібник / - Челябінськ, 2006. - 101 с.

 3. Графова М.М. Планування та прогнозування діяльності підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 283с.

 4. Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Стратегічний маркетинг: Підручник / М.: Бізнес-шк. "Інтел-Синтез", 2000. - 637.

 5. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. . Я. Горфінкеля, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 718с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Виробництво і технології | Курсова
  208.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бізнес план виробництва молочних продуктів
  Перспективи використання обліпихи для виробництва молочних продуктів
  Молочні консерви технологія виробництва сухих молочних продуктів
  Аналіз інвестиційного проекту підприємства з виробництва молока і молочних продуктів
  Бізнес-план і план виробництва
  Бізнес план підприємства з виробництва плитки
  Бізнес-план виробництва кабельних барабанів
  Бізнес план виробництва кабельних барабанів
  Якість молочних продуктів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru