Бухгалтерський фінансовий облік

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ (ГОУ МГИУ)
Іститутів ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Звіт про практику
За бухгалтерським (фінансовій) обліку
Місце проходження практики:
БЕЛОКАЛІТВЕНСКОЕ металургійне виробниче об'єднання
Термін практики: з 01.04. . 2008 по 20.04. 2008
Студент: Ільїна Олена Олександрівна
Група: БК 06 Б 22 П
Семестр: IV
Керівник практики:
Дата: 20.04. 2008
2008

План роботи

Відгук. 3
Рецензія. 4
I. Коротка характеристика ВАТ БКМПО .. 6
II. Організація бухгалтерського фінансового обліку на ВАТ БКМПО .. 7
1. Структура бухгалтерії. 7
2. Взаємозв'язок бухгалтерії зі структурними підрозділами ВАТ БКМПО 8
3. Використовувана на ВАТ БКМПО форма бухгалтерського обліку. 9
III. Опис конкретної ділянки бухгалтерського обліку на ВАТ БКМПО. 14
1. Склад бухгалтерської звітності. 14
2. Зміст бухгалтерського балансу. 16
3. Зміст звіту про прибутки та збитки. 18
4. Зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки 18
IV. Підсумки роботи, проведеної в ході виробничої практики на ВАТ БКМПО 23
Список використаної літератури .. 24

Відкликання

Керівника практики від підприємства (установи) ВАТ Белокалитвинського металургійне виробниче об'едіненіе______
(Повне найменування підприємства, установи)
Студент Ільїна. Олена. Александровна_________________________________
II / курсу Московського державного індустріального університету
проходив практику з дисципліни "Бухгалтерський (фінансовий) облік" у період
з "01" квітня 2008 р. по "20" квітня 2008
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від підприємства ________________
_____________________________________________________________

Рецензія

керівника практики
від Московського державного індустріального університету
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"____"___________________ 2008р.
Преподаватель_______________ Є.А. Черенкова
Щоденник проходження практики
з предмету "Бухгалтерський (фінансовий) облік"
студенткою Ільїної Оленою Олександрівною групи Бк 06 Б 22 п
Дата
Структурний підрозділ
Хід виконання роботи під час практики
Підпис керівника
01.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення структури і видів діяльності ВАТ "БКМПО"
Вивчення Положення про бухгалтерію
Вивчення структури бухгалтерії
02.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення посадової інструкції бухгалтера групи обліку товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів
03.04. 2008
Бухгалтерія
Ознайомилася з основними показниками фінансово-економічної діяльності ВАТ БКМПО
04.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення взаємозв'язку бухгалтерії зі структурними підрозділами ВАТ БКМПО
07.04. 2008
08.04. 2008
09.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення вимог до оформлення первинних документів
10.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення автоматизованої форми бухгалтерського обліку на ВАТ БКМПО (внесення даних первинних документів в ІС "Фігаро")
11.04. 2008
14.04. 2008
15.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення облікової політики ВАТ БКМПО
16.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення методики складання бухгалтерської звітності на ВАТ БКМПО
17.04. 2008
18.04. 2008
19.04. 2008
Бухгалтерія
Вивчення бухгалтерських проводок з відображення фінансових результатів на ВАТ БКМПО

I. Коротка характеристика ВАТ БКМПО

Повна назва: Відкрите Акціонерне Товариство "Белокалітвенское Металургійне Виробниче Об'єднання".
Скорочена назва: "ВАТ БКМПО".
Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.
Форма власності: приватна.
Основним видом діяльності підприємства є виробництво продукції з алюмінієвих сплавів: плит, листів, рулонів, кіл, прутків, профілів, труб, штамповок, пакувань та ін Продукція поставляється як на внутрішній ринок, так і на зовнішній. Основне виробництво і велика частина допоміжного розташовані на земельній ділянці площею понад 70 га. Підприємство має ліцензії на здійснення низки видів діяльності, у тому числі експлуатація вибухонебезпечних виробничих об'єктів, експлуатація теплових та електричних мереж, водокористування та ін БКМПО самостійно забезпечує себе водою, тепловою енергією.
Юридична адреса підприємства: Російська Федерація, 347045, Ростовська область, м. Біла Калитва, вул. Заводська 1.
Основні техніко-економічні показники підприємства на початок і кінець звітного періоду наведені в таблиці 1.
Показники
За попередній
За
звітний
Зміна (+,-)
Темп росту,%
А
1
2
3
4
5
6
7
1. Прибуток (збиток) отпродажі товарів, продукції, робіт, послуг
2628
120,99
3198
117,4
570
- 3,55
121,69
2. Відсотки до отримання
105
4,83
15
0,55
- 90
- 4,28
14,29
3. Відсотки до сплати
47
2,16
20
0,73
- 27
- 1,43
42,55
4. Доходи від участі в інших організаціях
0
0
79
2,90
79
2,9
0
5. Інші операційні доходи
277
12,75
4361
160,15
4084
147,4
1574,37
6. Інші операційні витрати
800
36,83
4979
181,38
4139
144,55
617,38
7. Інші позареалізаційні доходи
16
0,74
31
1,14
15
0,4
193,75
8. Інші позареалізаційні витрати
7
0,32
2
0,07
- 5
- 0,25
28,57
9. Прибуток (збиток) від оподаткування (стор.1 +2 +3 +4 +5 +6 +7-8)
2172
100
2723
100
+551
-
125,37

II. Організація бухгалтерського фінансового обліку на ВАТ БКМПО

1. Структура бухгалтерії

Організаційна структура бухгалтерії розробляється головним бухгалтером спільно з відповідними службами об'єднання і затверджується керуючим директором об'єднання.
Бухгалтерія


Розрахункова Матеріальна Виробнича Фінансова Зведена
група група група група група

2. Взаємозв'язок бухгалтерії зі структурними підрозділами ВАТ БКМПО

Що передає відділу (цеху)
Що отримує від відділу (цеху)
Всім цехах об'єднання
Від усіх цехів об'єднання
Відомості про витрати на виробництво за елементами. Відомості про виконання госпрозрахункових показників. Різного роду довідки, відомості та інше, пов'язане з госпрозрахунковою діяльністю.
Звіти виконання плану робіт і послуг у натуральному вимірі. Звіти про рух основних матеріалів (за встановленою номенклатурою). Звіти про стан незавершеного виробництва. Необхідні для бухгалтерського обліку та контролю документи, накази, розпорядження, а також всякого роду договори, кошториси, нормативи.
У планово-бюджетний відділ
Від планово-бюджетний відділу
Заповнені форми по звітності. Дані для аналізу витрат на якість.
Дані за обсягами основних фондів у цехах, по обсягах і номенклатурі продукції, що випускається, по простоїв основного обладнання. Форми та інструкції щодо звітності.
У відділ економічного аналізу
Від відділу економічного аналізу
Необхідні матеріали для проведення аналітичної та дослідницької роботи.
Дані для заповнення форм звітності.
У канцелярію
Від канцелярії
Документи з грифом "ДСК" для перевірки їх наявності або знищення. Розпорядчі документи для перевірки наявності віз та реєстрації. Довідки про розсилку документів після розмноження. Заявки згідно з чинним на об'єднанні положенню на
видачу штампів і печаток. Оформлені посвідчення про відрядження для підпису у керівника. Посвідчення про відрядження для відмітки про прибуття з відрядження. Заявки на забезпечення журналами і бланкової продукцією, що стосується діловодства. Проекти документів і заявки на друкування і розмноження директивних документів.
Документи з грифом "ДСК" після реєстрації або перевірки їх наявності. Підписані керівником та завірені печаткою копії бухгалтерських документів. Виготовлені штампи і печатки. Оформлені посвідчення про відрядження. Журнали та бланкова продукція, що стосуються діловодства.
Директивні матеріали, матеріали по листуванню і конструкторська документація для користування. Розмножені директивні документи
У правове управління
Від правового управління
Документи для перевірки і підпису. Матеріали за фактами розкрадання і стягнення дебіторської заборгованості з громадян і юридичних осіб.
Дані по об'єктах нерухомості.
Підписані документи. Консультації з правових питань, що виникають у практичній діяльності. Результати розгляду по цивільних і кримінальних справах.
У відділ матеріально-технічного постачання
Від відділу матеріально-технічного постачання
У відділ організації праці та заробітної плати
Від відділу організації праці та заробітної плати
Відомості про фактично нарахованої заробітної плати за категоріями працюючих і структурним підрозділам. Відомості про використання фонду заохочення, матеріальної допомоги та соціальних пільг.
Кошторис використання фонду заохочення, матеріальної допомоги та соціальних пільг. Затверджені положення про преміювання робітників з фонду оплати праці, а також фахівців і службовців з фонду заохочення, матеріальної допомоги та спеціальних пільг.
Головному спеціалісту по кап. будівництву, кап. ремонту і нагляду за експлуатацією будівель і споруд
Від головного спеціаліста по кап. будівництву, кап. ремонту і нагляду за експлуатацією будівель і споруд
Оформлені довідки про наявність фінансування.
Баланс по капітальних вкладеннях. Списки капітальних робіт та копії довідок про наявність фінансування.
У планово-виробничий відділ
Від планово-виробничого відділу
Дані про залишки готової продукції (за видами і типами). Порівняльні відомості за результатами інвентаризації. Відомості про неплатоспроможність окремих замовників. Повідомлення про застосування санкцій до покупців і замовників.
Дані за плановими витратами на фактичний випуск за елементами витрат. Затверджені ціни на поворотні і оборотні відходи з усіх видів матеріалів. Планові ціни на тару, реалізовану на бік.

3. Використовувана на ВАТ БКМПО форма бухгалтерського обліку

Автоматизована (комп'ютерна).
Бухгалтерський облік на ВАТ "БКМПО" ведеться з використанням засобів обчислювальної техніки на базі універсальної системи автоматизованого обліку прикладної бухгалтерської програми ІС "Фігаро".
Інформаційна система "Фігаро" від самого початку проектувалася з прицілом на вирішення завдань повноцінного управлінського обліку і планування на виробничому підприємстві. Сьогодні система впроваджена на ряді великих промислових підприємств в тому числі і на ВАТ "БКМПО". Наявні інсталяції "Фігаро" працюють на підприємствах зі штатом від 500 до 6000 людей, які обслуговують від 20 до 200 робочих місць і оперують базами даних розміром до 4 Гбайт. В основі архітектури "Фігаро" лежить декілька простих принципів, спільних для багатьох систем такого класу: єдина база даних з розмежуванням доступу та реєстрація первинної інформації в документах. У більшості інших інформаційних систем взаємодія модулів будується на імпорті-експорті даних між ними, причому користувач цілком може ввести дані по своїй ділянці обліку вже після того, як вони експортовані. Так з'являються розбіжності, з якими справляються або не справляються користувачі. У "Фігаро" після вивірки даних на етапі впровадження проблеми нестиковки даних не виникає: система забезпечує автоматичну синхронізацію даних, а суперечливі дані просто не вносить. Взаємодія модулів будується не за принципом "кожний з кожним", а через універсальні шини даних. Це дозволяє уніфікувати систему і спростити роботу з нею. Ще одна особливість "Фігаро": модулем в ній є не бізнес-процес (наприклад, взаємозаліки), а господарські об'єкти зі специфічною поведінкою: ядро, кадри, основні засоби тощо Бізнес процеси моделюються в необмеженій кількості з допомогою настройок в рамках одного або декількох модулів. Така архітектура робить непотрібним спеціалізований модуль, наприклад, взаємозаліків.
Своєрідним тестом програмного продукту є побудова складних схем розрахунку витрат і собівартості готової продукції. Система "Фігаро" відповідає на такі нагальні питання, як:
наявність і структура запасів і незавершеного виробництва;
величина собівартості в розрізі видів готової продукції;
структура собівартості в розрізі видів первинних витрат;
структура витрат у розрізі підрозділів.
У ході розрахунків запускається близько сотні окремих програм. Деякі з них викликаються неодноразово, причому найбільш трудомістка операція - цикл розрахунку вартостей, де всі документи розглядаються послідовно і з'ясовується, чи можна розрахувати вартість товарів, послуг, витрат. У момент закриття облікового періоду на сервер лягає колосальне навантаження - цей режим виявляється більш вимогливим до характеристик сервера і його ОС, ніж, наприклад, режим OLTP. Тому для оцінки продуктивності різних версій Unix використовувався тест, заснований на проведенні повного розрахунку на реальній базі даних (тест номер два),
Для тестування використовувався сервер на платформі Intel SC450NX в такій конфігурації: два процесори Pentium II Xeon/400Мгц з кешем другого рівня ємністю 1 Мбайт; оперативна пам'ять 256 Мбайт buffered EDO ECC; інтегрований на материнській платі здвоєний контролер Ultra2-Wide SCSI Symbios 53c896; RAID- контролер Mylex AcceleRAID 250 з кешем 8Мбайт; 6 дисків Seagate Cheetah по 9 Гбайт з інтерфейсом Ultra2-Wide SCSI; мережева карта 3Com 3C905B 10/100 Мбіт / с. Наявність двох контролерів (Symbios і Mylex) забезпечувало можливість маневру для підключення дисків до одного чи до іншого.
Програма орієнтована на звичайного бухгалтера, який володіє азами комп'ютерної грамоти. Програма була налаштована на особливості бухгалтерського обліку на підприємстві, на зміни в законодавстві і формах звітності.
Основні особливості даної програми - ведення синтетичного й аналітичного обліку, включаючи ведення обліку готової продукції (робіт, послуг), її реалізації, облік розрахунків з покупцями і замовниками, формування фінансових результатів, отримання всієї необхідної звітності і різноманітних документів по синтетичному і аналітичному обліку; повна настроюваністю.
У базовій версії програми реалізована цілісна система бухгалтерського обліку, що включає план рахунків, набір довідників і первинних документів, алгоритм формування проводок та отримання звітності.
Вихідними даними для програми є проводки, які вносяться в журнал операцій.
За допомогою ІС "Фігаро", разом із введенням проводок, формуються первинні документи. Програма дає можливість складати звітність і різні допоміжні документи, зокрема: оборотно-сальдова відомість по рахунках і субрахунках; аналізи рахунків, що містять підсумки по кореспонденціях; аналізи рахунку по датах - залишки, обороти і кореспонденції з іншими рахунками за кожну дату звітного періоду; журнали - ордери; вибірка проводок з журналу операцій по визначених рахунках, кореспонденціях та інших ознаках; картки рахунків - всі проводки з даним рахунком; звіти для детального вивчення господарських процесів.
ІС "Фігаро" дає можливість створювати таку систему звітів, яка може бути використана не тільки для надання документів до податкових органів, але і для системного аналізу діяльності підприємства з метою покращення результатів та планування роботи на перспективу.
Використання засобів обчислювальної техніки на базі ІС "Фігаро" дозволяє домогтися в роботі бухгалтерії своєчасного і якісного складання фінансової звітності ВАТ "БКМПО"; будувати роботу на актуалізованої правової інформації і тим самим уникнути серйозних помилок. При використанні засобів обчислювальної техніки економиться величезну кількість часу необхідне для рутинних операцій і бухгалтер може більше часу приділяти аналітичній роботі.
Графік документообігу підприємства.
Найменування документа
Складання
Підпис
Виконання
Передача в бухгалтерію
Обробка документа
Передача в архів
Прибутковий касовий ордер
Бухгалтер, зам. гол. бухгалтера
Гол. бухгалтер
Касир
Касир
Бухгалтер фінансового відділу, заступник гол. бухгалтера
Бухгалтер
Звіт посередника
Менеджер відділу продажів, постачання
Керівник організації
Відділ продажів, постачання
Менеджер відділу продажів, постачання
Бухгалтер розрахункової групи
Бухгалтер
Акт про надані послуги
Співробітники підрозділів, що зробили послуги, менеджер відділу продажів, фінансового відділу
Керівник організації або уповноважена ним особа
Співробітники підрозділів організації, відділів продажів
Співробітники підрозділів, менеджери, керівники підрозділів
Бухгалтер групи обліку фінансових результатів, гл. бухгалтер, заст. гол. бухгалтера
Зав. Складом, бухгалтер
Товарна накладна
Менеджер відділу продажів
Дозвіл на відпустку - керівник або заступник
Зав. Складом, комірник
Зав. складом
Бухгалтер обліку групи товарів
Зав. Складом, бухгалтер

III. Опис конкретної ділянки бухгалтерського обліку на ВАТ БКМПО

1. Склад бухгалтерської звітності

У ході виробничої практики мною була вивчена бухгалтерська звітність на підприємстві.
Всі організації, які є юридичними особами, незалежно від організаційно-правової форми, зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність.
Складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом процесу бухгалтерського обліку, що дозволяє сформувати на певну звітну дату повну і достовірну інформацію про результати діяльності організації за певний звітний період.
Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.
Звітним періодом є період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність. Звітними періодами є місяць, квартал, перше півріччя, дев'ять місяців та рік у цілому.
Звітною датою вважається дата, за станом на яку організація повинна складати бухгалтерську звітність. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду (місяця, кварталу і т.д.).
Бухгалтерська звітність поділяється на річну та проміжну звітність.
Проміжна бухгалтерська звітність повинна складатися наростаючим підсумком протягом року за всі звітні періоди, крім року в цілому (за місяць, квартал і т.д.).
Річна бухгалтерська звітність складається наростаючим підсумком в цілому за календарний рік.
Склад бухгалтерської звітності для комерційних організацій встановлений Федеральним законом від 21.11. 1996 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" та Положенням з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 / 99, затвердженим наказом Міністерства фінансів РФ від 06.07. 1999 № 43н (далі - ПБО 4 / 99).
Зразки форм бухгалтерської звітності організацій рекомендовані наказом Міністерства фінансів РФ від 22.07. 2003 № 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" (з урахуванням наступних змін і доповнень).
У відповідності з перерахованими документами до складу проміжної та річної бухгалтерської звітності входять:
бухгалтерський баланс - форма № 1 (додаток № 1);
звіт про прибутки та збитки - форма № 2 (додаток № 2);
До складу додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, які представляються тільки у річній бухгалтерській звітності, входять:
звіт про зміни капіталу - форма № 3 (додаток № 3);
звіт про рух грошових коштів - форма № 4 (додаток № 4);
додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5 (додаток № 5);
Форми бухгалтерської звітності, рекомендовані наказом № 67н, затверджені не як обов'язкові до застосування типові форми, а лише як зразки, які організації можуть використовувати при самостійній розробці ними форм бухгалтерської звітності.
Організації при самостійній розробці форм бухгалтерської звітності на основі зразків, наведених у додатку до наказу № 67н, повинні дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності.
При складанні бухгалтерської звітності слід керуватися вимогами ПБУ 4 / 99, а при формуванні показників бухгалтерської звітності - діючими Положеннями з бухгалтерського обліку (ПБО). Бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).

2. Зміст бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс (форма № 1) повинен характеризувати фінансовий стан компанії станом на звітну дату.
У бухгалтерському балансі узагальнено відображаються у грошовій оцінці стан господарських засобів і джерел їх формування на певну звітну дату. Бухгалтерський баланс є основною формою бухгалтерської звітності і складається на основі даних, відображених у Головній книзі або оборотної відомості за останній місяць звітного періоду. Залишки по дебету і кредиту синтетичних рахунків, відображені у Головній книзі або оборотної відомості, служать основою для складання бухгалтерського балансу організації.
У графі "На початок звітного року" показуються дані на початок року (вступний баланс), які повинні відповідати даним графи "На кінець звітного періоду" попереднього року (заключний баланс попереднього року).
У графі "На кінець звітного періоду" відображаються дані про вартість активів, капіталу, про резерви і зобов'язання на кінець звітного періоду (квартал, рік).
З форми бухгалтерського балансу видно, що статті активу і пасиву відображаються за окремим рядках, відповідають тим чи іншим показникам балансу, а самі показники балансу для зручності порядково позначені відповідними кодами, наведеними в графі 2 форми бухгалтерського балансу.
Як правило, по кожній окремій статті активу або пасиву балансу відображаються дані по окремих господарських засобів та джерел їх формування. Проте по деяких статтях активу чи пасиву фіксуються узагальнені дані по декількох господарським засобам та джерел їх формування (наприклад, по рядку 214 активу балансу одночасно показуються кінцеві залишки по готовій продукції і товарів для перепродажу).
Загальні правила оцінки статей бухгалтерського балансу встановлені нормами ПБУ 4 / 99 та Положень з бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, фінансових вкладень і ін (ПБУ 5 / 01, ПБУ 6 / 01, ПБУ 14/2000, ПБО 19/02 і т.д.).
Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих велич які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки. Тому в бухгалтерському балансі дані про матеріальні активи, основні засоби та дохідних вкладеннях в матеріальні цінності наводяться за залишковою вартістю.
У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Організаціям рекомендується у формі бухгалтерського балансу за підсумками даних про активи організації, капіталу і резервів та зобов'язань організації приводити довідкові-дані про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.
Дані заповнюються на основі вказівок, наведених у Плані рахунків бухгалтерського обліку, а також з урахуванням конкретного переліку позабалансових рахунків, використовуваних організацією.
Бухгалтерський баланс підписується керівником організації та головним бухгалтером і засвідчується печаткою організації. Також вказується дата складання бухгалтерського балансу.

3. Зміст звіту про прибутки та збитки

Звіт про прибутки та збитки (форма № 2) характеризує фінансові результати організації за звітний період і представляється одночасно з бухгалтерським балансом у складі як проміжної, так і річної бухгалтерської звітності.
При складанні цієї форми і формуванні показників бухгалтерської звітності слід керуватися вимогами чинних Положень з бухгалтерського обліку.
У звіті про прибутки та збитки дані про доходи, витрати і фінансові результати організації представляються наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.
Відповідно до ПБО 9 / 99 у звіті про прибутки та збитки доходи організації за звітний період відображаються з підрозділом на виручку та інші доходи.
Відповідно до ПБО 10/99 у звіті про прибутки та збитки витрати організації позначаються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати та інші витрати.
Звіт про прибутки та збитки підписується керівником організації та головним бухгалтером і засвідчується печаткою організації. Також вказується дата складання даного звіту.

4. Зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати відомості, пов'язані з облікову політику організації, і забезпечувати користувачів додатковими даними, які недоцільно включати в бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки, але які необхідні користувачам бухгалтерської звітності для реальної оцінки фінансового стану організації і змін в її фінансовому становищі.
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки повинні розкривати такі додаткові дані:
про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів нематеріальних активів;
про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів основних засобів;
про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду орендованих основних засобів;
про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів фінансових вкладень;
про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів дебіторської і кредиторської заборгованості;
про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому та ін) організації;
про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і повністю оплачених; кількості акцій, випущених, але не сплачених або оплачених частково; номінальної вартості акцій, що перебувають у власності акціонерного товариства, її дочірніх і залежних товариств;
про склад резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів, наявності їх на початок і кінець звітного періоду, рух коштів кожного резерву протягом звітного періоду;
про обсяги продажів продукції, товарів, робіт, послуг за видами (галузях) діяльності і географічним ринків збуту (діяльності);
про склад витрат на виробництво (витратах звернення);
про складі інших доходів і витрат;
про будь-виданих та отриманих забезпечення зобов'язань і платежів організації;
про події після звітної дати і умовних факти господарської діяльності;
про припинених операціях;
про афілійованих осіб;
про державну допомогу;
про участь у спільній діяльності;
про прибуток, що припадає на одну акцію, та ін
Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки розкривають додаткову інформацію у вигляді окремих звітних форм (звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу та ін.)
Звіт про зміни капіталу (форма № 3) повинен розкривати додаткові дані про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковий, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)) організації (залишки на початок звітного року, надходження (зменшення) за звітний період, залишки на кінець звітного року).
Звіт про зміни капіталу повинен містити як мінімум дані про величину капіталу на початок звітного періоду, про збільшення капіталу з виділенням окремо збільшення за рахунок додаткового випуску акцій, за рахунок переоцінки майна, за рахунок приросту майна, за рахунок реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання) , за рахунок доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо на збільшення капіталу, про зменшення капіталу з виділенням окремо зменшення за рахунок зменшення номіналу акцій, за рахунок зменшення кількості акцій, за рахунок реорганізації юридичної особи (поділ, виділення), за рахунок видатків, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності належать безпосередньо у зменшення капіталу, про величину капіталу на кінець звітного періоду.
Довідково в звіті про зміни капіталу комерційні організації відображають дані про вартість чистих активів для оцінки ступеня її ліквідності.
Довідково в звіті про зміни капіталу організація також відображає дані про напрямки використання надходжень з бюджету та позабюджетних фондів (у частині витрат по звичайних видах діяльності і капітальним вкладенням у необоротні активи) і в порівнянні з попереднім звітним роком.
Звіт про рух грошових коштів (форма № 4) повинен розкривати відомості про рух грошових коштів (надходження, напрямок грошових коштів) з урахуванням залишків грошових коштів на початок і кінець звітного періоду в розрізі поточної діяльності, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.
Поточною діяльністю вважається діяльність організації, яка має на одержання прибутку як основної мети або не має одержання прибутку як такої мети у відповідності з предметом і цілями діяльності, тобто виробництвом промислової, сільськогосподарської продукції, виконанням будівельних робіт, продажем товарів і ін
Інвестиційною діяльністю вважається діяльність організації, пов'язана з придбанням земельних ділянок, будинків і іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також їх продажем; із здійсненням власного будівництва, витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні розробки; з здійсненням фінансових вкладень (придбання цінних паперів інших організацій, у тому числі боргових, вклади в статутні капітали інших організацій, надання іншим організаціям позик і т.п.).
Фінансовою діяльністю вважається діяльність організації, в результаті якої змінюється розмір та склад власного капіталу організації, позикових коштів (надходження від випуску акцій, облігацій, надання іншими організаціями позик, погашення позикових коштів тощо).
Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) складається з розділів, в яких показуються наявність і рух:
нематеріальних активів;
основних засобів;
дохідних вкладень у матеріальні цінності;
витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні розробки;
витрат на освоєння природних ресурсів;
фінансових вкладень;
дебіторської та кредиторської заборгованості;
витрат по звичайних видах діяльності (за елементами витрат) та ін
При розкритті організацією інформації про належні їй активах в якості основних засобів, нематеріальних активів, дохідних вкладень у матеріальні цінності повинні роздільно наводитися дані про первісної (відновної) вартості цих активів і нарахованої амортизації.

IV. Підсумки роботи, проведеної в ході виробничої практики на ВАТ БКМПО

За період виробничої практики з бухгалтерського обліку мною проводилася робота з формування бухгалтерської звітності. Я навчилася заповнювати форми річної звітності (зразки додаються), яка включає в себе:
Бухгалтерський баланс;
Звіт про прибутки та збитки;
Звіт про рух капіталу;
Звіт про рух грошових коштів;
Додаток до бухгалтерського балансу.
Також, ознайомилася з комп'ютерною формою ведення бухгалтерського обліку і вивчила синтетичний і аналітичний облік господарських операцій на даному підприємстві.

Список використаної літератури

1. Бабаєв Ю.А. "Бухгалтерський облік" - М.: Юніті, 2003
2. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. "Бухгалтерський облік в організаціях" - М.: Фінанси і статистика, 2002
3. Кондраков Н.П. "Бухгалтерський облік" - М.: Инфра-М, 2003
4. Нормативні документи:
Закон "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ от21.11.96г.
"Положення з бухгалтерського обліку" - М.: Проспект, 2003
Цивільний Кодекс РФ - М.: Норма-Инфра, 1999
Податковий Кодекс РФ, ч.1 і 2 (у редакції 2003р)
План рахунків бухгалтерського подружжя фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10 2000р. № 94 н.
5. А.В. Касьянов "Сам собі бухгалтер" - М.: Російський Бухгалтер 2008
6. Р.З. Тумасян "Бухгалтерський облік" - М.: Омега-Л, 2008
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
137.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський фінансовий облік 2
Бухгалтерський фінансовий облік 3
Бухгалтерський фінансовий облік 2
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємстві
Бухгалтерський фінансовий облік матеріалів
Бухгалтерський фінансовий облік 2 Правила оформлення
Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік на підприємстві
Бухгалтерський фінансовий облік у виробничій організації
Бухгалтерський облік в кредитних організаціях облік операцій з державними короткостроковими
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru