Бухгалтерський облік в кредитних організаціях облік операцій з державними короткостроковими

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Оформлення та облік операцій з державними короткостроковими цінними паперами

2. Класифікація та облік витрат банків

Список використаних джерел

1. Оформлення та облік операцій з державними короткостроковими цінними паперами

Правила бухгалтерського обліку операцій з державними цінними паперами в банках Республіки Білорусь [7] (далі - Правила) розроблені відповідно до Інструкції про порядок випуску, обігу та погашення державних короткострокових облігацій Республіки Білорусь і державних довгострокових облігацій з купонним доходом, затвердженої Міністерством фінансів Республіки Білорусь 14 квітня 1998 № 62 (Бюлетень нормативно-правової інформації, 1998 р., № 10, № 21; Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 р., № 66, 8 / 765). Ці Правила встановлюють для банків і небанківських кредитно-фінансових організацій Республіки Білорусь (далі - банки) єдиний порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з державними цінними паперами (далі - цінні папери): державними короткостроковими облігаціями Республіки Білорусь (далі - облігації) та державними довгостроковими облігаціями з купонним доходом (далі - купонні облігації).

1. У бухгалтерському обліку банків операції з цінними паперами відображаються на балансовому рахунку № 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління" за фактичною ціною їх придбання.

2. Для розрахунків за операціями, пов'язаними з купівлею, продажем і погашенням цінних паперів, використовуються наступні балансові рахунки: № 1801, № 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"; № 6163, № 6173 "Розрахунки філій за операціями з цінними паперами "; № 6339" Клірингові рахунки ".

3. Нарощування доходів з цінних паперів здійснюється банками щоденно або в останній робочий день звітного місяця.

Придбання банком цінних паперів на первинному ринку.

До проведення аукціону з розміщення цінних паперів здійснюються бухгалтерські проводки:

- На суму грошових коштів, що спрямовуються клієнтами на придбання цінних паперів:

Дебет (далі - Д-т) 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів"

Кредит (далі - К-т) 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- На суму грошових коштів, перерахованих в Національний банк Республіки Білорусь (далі - Національний банк) на придбання цінних паперів як за свій рахунок, так і за рахунок клієнта:

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т рахунок Національного банку.

За результатами аукціону не пізніше наступного робочого дня відбуваються бухгалтерські проводки:

- На суму цінних паперів, придбаних для банку:

Д-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- Взаємозалік заборгованості за придбаними цінними паперами:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами".

При поверненні Національним банком грошових коштів, не використаних в ході проведення аукціону, здійснюються бухгалтерські проводки:

- На загальну суму невикористаних грошових коштів:

Д-т рахунок Національного банку

К-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- На суму невикористаних грошових коштів клієнта:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів".

Нарощування доходів за цінними паперами, придбаними на первинному ринку, здійснюється в межах поточної вартості і відображається бухгалтерським проведенням:

Д-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав"

К-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки".

Звернення облігацій на вторинному ринку.

За підсумками торгів по угодах купівлі-продажу облігацій на біржі відбуваються бухгалтерські проводки:

- На суму чистого дебетової позиції:

Д-т 6339 "Клірингові рахунки"

К-т рахунок біржі;

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 6339 "Клірингові рахунки";

- На суму чистого кредитовій позиції банку:

Д-т рахунок біржі

К-т 6339 "Клірингові рахунки";

Д-т 6339 "Клірингові рахунки"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами".

Розрахунки банку по операціях купівлі-продажу облігацій відображаються бухгалтерськими проводками не пізніше наступного робочого дня:

- При придбанні облігацій для банку:

Д-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами" - на суму фактичної ціни придбання;

- При проведенні операцій з облігаціями на вторинному ринку дохід у межах поточної вартості облігацій нарощується і обліковується на балансовому рахунку № 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав".

Нарощування доходу за облігаціями відображається бухгалтерським проведенням:

Д-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав"

К-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки";

- При продажу облігацій, що належать банку:

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління" - на суму фактичної ціни продажу облігацій (без урахування нарощеного доходу в межах поточної вартості);

К-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав" - на суму нарощеного доходу за проданими облігаціями в межах поточної вартості (з урахуванням донаращіванія до дня продажу);

одночасно:

Д-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки"

К-т 8081 "Процентні доходи по вкладеннях в облігації" - на суму доходу в межах поточної вартості, нарахованого банком.

Позитивна різниця, яка виникає між фактичною ціною продажу і ціною придбання облігацій (без урахування нарощеного доходу), обліковується на балансовому рахунку № 8231 "Доходи з купівлі-продажу цінних паперів", негативна - на балансовому рахунку № 9231 "Витрати з купівлі-продажу цінних паперів ";

- При придбанні облігацій для клієнтів:

Д-т 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- При продажу облігацій, що належать клієнтам:

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів".

Взаємозалік заборгованості по куплених і проданих облігацій:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами".

При проведенні операцій "РЕПО" зобов'язання банку з продажу облігацій відображаються на позабалансовому рахунку № 99212 "Цінні папери, придбані на умовах зворотного продажу" (за номінальною вартістю облігацій, що підлягають подальшому продажі), зобов'язання банку з викупу облігацій - на позабалансовому рахунку № 99252 " Цінні папери, продані на умовах зворотного викупу "(за номінальною вартістю облігацій, що підлягають викупу).

Звернення купонних облігацій на вторинному ринку.

За підсумками торгів по угодах купівлі-продажу купонних облігацій на біржі відбуваються бухгалтерські проводки:

- На суму чистого дебетової позиції:

Д-т 6339 "Клірингові рахунки"

К-т рахунок біржі;

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 6339 "Клірингові рахунки";

- На суму чистого кредитовій позиції банку:

Д-т рахунок біржі

К-т 6339 "Клірингові рахунки";

Д-т 6339 "Клірингові рахунки"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами".

Розрахунки банку по операціях купівлі-продажу купонних облігацій відображаються бухгалтерськими проводками не пізніше наступного робочого дня:

- При придбанні купонних облігацій для банку:

Д-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління" - на суму фактичної ціни придбання без урахування купонного доходу;

Д-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав" - на суму купонного доходу К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- При проведенні операцій з купонними облігаціями на вторинному ринку купонний дохід обліковується на балансовому рахунку № 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав" окремо від вартості облігацій.

Нарощування купонного доходу за купонними облігаціями відображається бухгалтерським проведенням:

Д-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав"

К-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки";

- При продажу купонних облігацій, що належать банку:

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління" - на фактичну ціну продажу без урахування купонного доходу;

К-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав" - на суму купонного доходу;

одночасно:

Д-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки"

К-т 8081 "Процентні доходи по вкладеннях в облігації" - на суму купонного доходу, нарахованого банком.

Позитивна різниця, яка виникає між фактичною ціною продажу і ціною придбання купонних облігацій (без урахування купонного доходу), обліковується на балансовому рахунку № 8231 "Доходи з купівлі-продажу цінних паперів", негативна - на балансовому рахунку № 9231 "Витрати з купівлі-продажу цінних паперів ";

- При придбанні купонних облігацій для клієнтів:

Д-т 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів"

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- При продажу купонних облігацій, що належать клієнтам:

Д-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 301Х, 302Х "Поточні рахунки клієнтів".

Взаємозалік заборгованості по куплених і проданим купонним облігаціями:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 1801 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами".

Отримання проміжного купонного доходу за купонними облігаціями, що належать банку, відображається бухгалтерськими проводками:

Д-т рахунок уповноваженого депозитарію

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав" - на суму купонного доходу;

одночасно:

Д-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки"

К-т 8081 "Процентні доходи по вкладеннях в облігації" - на суму купонного доходу, нарахованого банком.

При проведенні операцій "РЕПО" зобов'язання банку з продажу купонних облігацій відображаються на позабалансовому рахунку № 99212 "Цінні папери, придбані на умовах зворотного продажу" (за номінальною вартістю купонних облігацій, що підлягають подальшому продажі), зобов'язання банку з викупу купонних облігацій відображаються на позабалансовому рахунку № 99252 "Цінні папери, продані на умовах зворотного викупу" (за номінальною вартістю купонних облігацій, що підлягають викупу).

Погашення цінних паперів.

Погашення облігацій, що належать банку, відображається бухгалтерськими проводками:

- На суму погашення:

Д-т рахунок уповноваженого депозитарію

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- На суму погашення без урахування нарощених доходів:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління";

- На суму доходу:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав";

одночасно:

Д-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки"

К-т 8081 "Процентні доходи по вкладеннях в облігації" - на суму доходу, нарахованого банком.

Позитивна різниця між ціною погашення цінних паперів та ціною їх придбання (без урахування нарощеного доходу) враховується на балансовому рахунку № 8231 "Доходи з купівлі-продажу цінних паперів", негативна - на балансовому рахунку № 9231 "Витрати з купівлі-продажу цінних паперів".

Погашення купонних облігацій, що належать банку, відображається бухгалтерськими проводками:

- На суму погашення (номінальна вартість і останній купонний дохід):

Д-т рахунок уповноваженого депозитарію

К-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами";

- На суму погашення без урахування купонного доходу:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4111 "Облігації, випущені республіканськими органами державного управління";

- На суму купонного доходу:

Д-т 1811 "Кошти на проміжних рахунках по операціях з цінними паперами"

К-т 4171 "Нарощені доходи за облігаціями, випущеними органами державного управління Республіки Білорусь та іноземних держав";

одночасно:

Д-т 6874 "Доходи до отримання з цінних паперів - відсотки"

К-т 8081 "Процентні доходи по вкладеннях в облігації" - на суму купонного доходу, нарахованого банком.

Позитивна різниця, яка виникає між фактичною ціною погашення і ціною придбання купонних облігацій (без урахування купонного доходу), обліковується на балансовому рахунку № 8231 "Доходи з купівлі-продажу цінних паперів", негативна - на балансовому рахунку № 9231 "Витрати з купівлі-продажу цінних паперів ".

2. Класифікація та облік витрат банків

Під витратою розуміється збільшення пасиву (крім власних коштів) або зменшення активу за умови, якщо це збільшення або зменшення може бути реально визначено. Витрати Національного банку, банків залежно від видів операцій, характеру та економічної сутності витрат класифікуються наступним чином: процентні витрати; комісійні витрати; інші банківські витрати; операційні витрати, відрахування в резерви; борги, списані з балансу; відрахування до бюджету - для Національного банку , податок на прибуток (доходи) - для банків [10, с. 105].

До процентних витрат відносяться витрати від здійснення пасивних операцій, пов'язаних із залученням грошових коштів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, витрати за випущеними цінних паперів.

Процентні витрати від здійснення операцій, пов'язаних з розміщенням (наданням) та залученням грошових коштів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, визначаються виходячи з терміну розміщення (надання) або залучення, розміру процентної ставки і суми активу або зобов'язання.

До комісійним витрат відносяться витрати, збори, плата за здійснення пасивних операцій, за прийняті роботи, отримані послуги, в тому числі за посередницькі послуги з брокерським договорами, договорами комісії та доручення, за агентськими договорами та іншими аналогічними договорами. Комісійні витрати також включають в себе витрати за відкриття і (або) ведення рахунків, розрахункове і (або) касове обслуговування, витрати за операціями з чеками, банківськими пластиковими картками, цінними паперами, іноземною валютою, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, за документарними операціями, кредитами, комісійні витрати за іншими операціями. Комісійні витрати є фіксованою сумою або визначаються пропорційно сумі активу або зобов'язання, а також іншими способами відповідно до умов договорів і (або) законодавством.

До іншим банківським витрат відносяться витрати, не передбачені вище, виникли в результаті виконання зобов'язань за договорами або відповідно до вимог законодавства, пов'язані зі зміною справедливої ​​вартості (переоцінкою) активів і зобов'язань (цінних паперів, похідних фінансових інструментів, іноземної валюти, дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів).

Інші банківські витрати також включають в себе витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами, цінними паперами, іноземною валютою, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням з консультаційним, інформаційним, аудиторським, маркетингових та іншим отриманим (наданих) послуг, доставки документів, перевезення та інкасації, а також витрати зі страхування, банківських операцій і інші банківські витрати.

До операційних витрат належать витрати, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності, формуванням та відновленням ремонтного фонду, резервів майбутніх витрат по ремонту основних засобів, резервів на оплату відпусток.

Операційні витрати також включають в себе витрати від вибуття майна, за операціями з довгостроковими фінансовими вкладеннями в статутні фонди юридичних осіб, орендні платежі, витрати на утримання персоналу, амортизаційні відрахування, платежі до бюджету, витрати з експлуатації земельних ділянок, будівель і споруд, інших основних засобів і матеріалів, неустойки (штрафи, пені) та інші операційні витрати.

До відрахувань в резерви відносяться витрати, пов'язані з анулюванням (відновленням) і формуванням резервів відповідно до законодавства та (або) локальними нормативними правовими актами Національного банку, банків, що регламентують порядок створення та використання резервів.

До боргами, списаним з балансу, відносяться витрати у вигляді списання активів, які віднесені до безнадійних боргах відповідно до законодавства та (або) локальними нормативними правовими актами Національного банку, банків і щодо яких не створені відповідні резерви.

До відрахувань до бюджету і податку на прибуток (доходи) відносяться витрати по платежах до бюджету, які визначаються відповідно до законодавства.

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, сплачені у поточному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Витрати майбутніх періодів відображаються на відповідних балансових рахунках бухгалтерського обліку в Національному банку, банках.

Сума витрат, що враховується на рахунках витрат майбутніх періодів і водночас ставиться до даного звітного періоду, відбивається не пізніше останнього робочого дня звітного періоду на рахунках з обліку витрат.

Бухгалтерський облік витрат майбутніх періодів здійснюється наступним чином:

1. на суму здійснених витрат:

Д-т рахунку з обліку витрат (на суму витрат, що відноситься до поточного звітного періоду),

296Х "Витрати майбутніх періодів" - у Національному банку (на суму доходів, що відноситься до майбутніх звітних періодів),

647Х "Витрати майбутніх періодів" - в банках (на суму витрат, що відноситься до майбутніх звітних періодів)

К-т рахунку з обліку грошових коштів;

2. не пізніше останнього робочого дня наступного звітного періоду на суму витрат, що відноситься до даного звітного періоду:

Д-т рахунку з обліку витрат

К-т 296Х "Витрати майбутніх періодів" - у Національному банку,

647Х "Витрати майбутніх періодів" - в банках.

Витрата визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов: витрата виробляється (виникає) відповідно до договору, вимогами законодавства або звичаями ділового обороту; сума витрати може бути надійно визначена; існує ймовірність виплати.

Умови визнання в бухгалтерському обліку витрат застосовуються окремо до кожної операції Національного банку, банків.

Кожен вид витрат визнається в бухгалтерському обліку окремо, за винятком випадків, передбачених нормативними правовими актами Національного банку або іншим законодавством.

Процентні витрати звітного періоду від здійснення операцій, пов'язаних із залученням грошових коштів, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінного каміння, витрати за випущеними цінних паперів визнаються в бухгалтерському обліку.

Комісійні витрати, банківські витрати та операційні витрати по виконаних роботах і (або) що послуг, замовниками (одержувачами) яких є Національний банк, банки, визнаються в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні умов, визначених вище. Імовірність виплати зазначених витрат настає з дати прийняття робіт, надання послуг.

Банківські витрати від вибуття фінансових активів і фінансових зобов'язань визнаються у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в якому відбувається припинення визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань відповідно до умов, визначених окремими нормативними правовими актами Національного банку.

Банківські витрати, пов'язані зі зміною справедливої ​​вартості (переоцінкою) активів і зобов'язань (цінних паперів, похідних фінансових інструментів, іноземної валюти, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінного каміння), визнаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в якому відбулися зміни справедливої ​​вартості , офіційного курсу білоруського рубля до інших валют, встановленого Національним банком, облікових цін на дорогоцінні метали у вигляді банківських злитків, або відповідно до особливостей, які визначені нормативними правовими актами Національного банку, що регулюють дані операції.

Накопичений фінансовий результат від здійснення Національним банком, банками операцій в іноземній валюті, які здійснюються у двох різних валютах, визнається в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого він належить, або відповідно до особливостей, які визначені нормативними правовими актами Національного банку, що регулюють дані операції . Якщо при вибутті активів у вигляді майна понесено витрати, то він у повній сумі визнається в бухгалтерському обліку як операційного витрати аналогічно визнання в бухгалтерському обліку операційних доходів від вибуття активів у вигляді майна.

Операційні витрати на утримання персоналу (крім витрат на відрядження), по платежах до бюджету визнаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в якому проводиться їх нарахування, а також у тому звітному періоді, в якому здійснюється створення резервів на оплату відпусток. Операційні витрати на відрядження визнаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в якому затверджений авансовий звіт про витрачені суми.

Представницькі витрати визнаються в бухгалтерському обліку як операційних витрат у тому звітному періоді, в якому затверджено акт (або інший документ), що підтверджує цільове призначення понесених витрат.

Амортизаційні відрахування визнаються в бухгалтерському обліку як операційних витрат у кожному звітному періоді відповідно до законодавства.

Неустойки (штрафи, пені) визнаються в бухгалтерському обліку як операційних витрат у тому звітному періоді, в якому рішення суду вступило в законну силу, або в тому звітному періоді, в якому вони сплачені, а також у тому звітному періоді, в якому здійснюється створення (збільшення) резервів за штрафами. Судові витрати визнаються в бухгалтерському обліку як операційних витрат у тому звітному періоді, в якому рішення суду вступило в законну силу.

Відрахування в резерви визнаються в бухгалтерському обліку як витрати в тому звітному періоді, в якому відбувається формування (збільшення) резервів.

Витрати у вигляді списання активів, які віднесені до безнадійних боргах і щодо яких не створені резерви, нестачі і втрати (якщо винні особи не встановлені в порядку, визначеному законодавством) визнаються в бухгалтерському обліку як витрати в тому звітному періоді, в якому вони виявлені або прийнято рішення про їх списання. Ці активи списуються з балансових рахунків і оприбутковуються Національним банком, банками на позабалансові рахунки з обліку заборгованості, списаної з-за неможливості стягнення.

Витрати у зв'язку з надзвичайними обставинами визнаються в бухгалтерському обліку як витрат на дату їх оплати. Принцип нарахування за видатками реалізується шляхом відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності витрат у тому звітному періоді, до якого вони належать, незалежно від фактичного часу їх надходження або оплати.

Витрати звітного періоду відображаються в бухгалтерському обліку з періодичністю, встановленою Національним банком, банками самостійно, і обов'язково в останній робочий день звітного періоду наступним чином: витрати - на балансових рахунках з обліку витрат 7-го класу Плану рахунків Національного банку, 9-го класу Плану рахунків банків в кореспонденції з відповідними балансовими рахунками з обліку нарахованих витрат.

Періодичність відображення в бухгалтерському обліку витрат звітного періоду визначається Національним банком, банками в локальному нормативному правовому акті. Національний банк, банки можуть не використовувати балансові рахунки з обліку нарахованих витрат, якщо нарахування та оплата витрат здійснюються в одному звітному періоді.

Витрати, пов'язані з попереднім звітним періодам поточного року і підтверджуються первинними обліковими документами, що надійшли після закінчення цих періодів, можуть визнаватися в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді поточного року, в якому зазначені первинні облікові документи надійшли.

При цьому в останній робочий день року і при складанні річного звіту витрати, пов'язані з Вашим звітному році, повинні бути визнані в бухгалтерському обліку.

При використанні методу нарахування бухгалтерський облік нарахованих і сплачених витрат здійснюється наступним чином:

Нарахування витрат:

Д-т рахунку з обліку витрат

К-т рахунку з обліку нарахованих витрат;

фактична сплата витрат:

на суму нарахованих витрат:

Д-т рахунку з обліку нарахованих витрат

К-т рахунку з обліку грошових коштів;

На суму витрат, які не відображені на рахунках з обліку нарахованих витрат:

Д-т рахунку з обліку витрат

К-т рахунку з обліку грошових коштів;

у разі, якщо зайво нараховані витрати:

в поточному році:

Д-т рахунку з обліку нарахованих витрат

К-т рахунку з обліку витрат;

у минулі роки:

Д-т рахунку з обліку нарахованих витрат

К-т 6099 "Інші процентні доходи",

6199 "Комісійні доходи за іншими операціями",

6299 "Інші банківські доходи",

6399 "Інші операційні доходи" - у Національному банку,

8099 "Інші процентні доходи",

8199 "Комісійні доходи за іншими операціями",

8299 "Інші банківські доходи",

8399 "Інші операційні доходи" - в банках;

у разі повернення надміру сплачених витрат:

в поточному році:

Д-т рахунку з обліку грошових коштів

К-т рахунку з обліку витрат;

у минулі роки:

Д-т рахунку з обліку грошових коштів

К-т 6099 "Інші процентні доходи",

6199 "Комісійні доходи за іншими операціями",

6299 "Інші банківські доходи",

6399 "Інші операційні доходи" - у Національному банку,

8099 "Інші процентні доходи",

8199 "Комісійні доходи за іншими операціями",

8299 "Інші банківські доходи",

8399 "Інші операційні доходи" - в банках.

Проаналізуємо структуру витрат філії ВАТ «Белагропромбанк» - Мінська міська дирекція за 10 місяців 2008р і 2009р.

Рахунок групи

01.01.2008 - 31.10.2008, руб.

Питома вага,%

01.01.2009-31.10.2009, руб.

Питома вага,%

Зміна, +, -

902

179 058 160

0,42

473 731 709

0,63

294 673 549

903

1 171 514 181

2,78

2 119 874 029

2,81

948 359 848

904

7 787 265 824

18,46

15 019 935 570

19,94

7 232 669 746

905

600 375 031

1,42

601 210 766

0,80

835 735

906

8 600 502 828

20,38

3 677 872 393

4,88

- 4922630435

908

2 461 927 728

5,84

2 984 902 959

3,95

522 975 231

913

37 491 075

0,09

434 129 571

0,58

396 638 496

915

38 381

0,00

576 164

0,00

537 783

919

2 686 721

0,01

2 959 749

0,01

273 028

920

47 900 061

0,11

1 566 886 191

2,08

1 518 986 130

924

99 410 745

0,24

31 941 645

0,04

- 67469100

925

149 477 659

0,35

171 374 184

0,23

21 896 525

926

-

0,00

69 690 379

0,09

69 690 379

927

13 387 118

0,03

60 427 180

0,08

47 040 062

928

7 851 984 740

18,61

26 097 127 157

34,63

18 245 142 417

929

74 149 888

0,18

80 078 301

0,11

5 928 413

930

4 527 200 389

10,73

6 201 263 081

8,23

1 674 062 692

931

1 126 425 170

2,67

2 160 782 707

2,87

1 034 357 537

932

560 704 597

1,33

964 320 968

1,28

403 616 371

933

1 974 544 911

4,68

2 510 540 617

3,33

535 995 706

934

467 707 186

1,11

1 129 748 972

1,50

662 041 786

935

18 169 976

0,04

66 236 331

0,09

48 066 355

938

819 060

0,01

835 412

0,01

16 352

939

578 098 821

1,37

931 233 575

1,24

353 134 754

942

2 165 389 511

5,13

6 339 846 361

8,41

4 174 456 850

947

212 997 785

0,50

177 378 604

0,23

- 35619181

960

1 482 803 814

3,51

1 462 922 253

1,94

- 19881561

Разом:

42 192 031 360

100,00

75 337 826 828

100%

33 145 795 468

Як видно з таблиці, основну частину витрат філії в 2008р. становили процентні витрати за операціями з бюджетним та іншим державним коштам і процентні витрати за коштами індивідуальних підприємців та фізичних осіб, що в сукупності становить 38,84%. За цей же період 2009р. питома вага цих показників зменшився на 14,02%. Значно збільшилися процентні витрати за коштами фізичних осіб, що пов'язано зі збільшенням обсягу залучених депозитів, відрахування в резерви на покриття можливих збитків і по неотриманою доходами за кредитами та іншими активними операціями з клієнтами і витрати за операціями між філіями. В основному структура витрат філії не змінилася.

Список використаних джерел

  1. Аудит операцій з грошовими коштами на рахунках у банках: практ. посібник / Л.Г. Макарова, Л.П. Широкова, І.А. Варлаева, Н.Е. Бабічева; під ред. В.І. Подільського. - М.: Юніті, 2003. - 143 с.

  2. Банківські операції: правове регулювання та практика обслуговування клієнтів / Д.А. Клімов, Р.Р. Томковіч. - Мн.: Амалфея, 2003. - 752 с.

  3. Банківський кодекс Республіки Білорусь від 25.10.2000 р. № 441-З. / / Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 2000, № 31.

  4. Гроші, кредит, банки / під ред. Г. Н. Кравцової. - Мн.: БГЕУ, 2003. - 528 с.

  5. Постанова Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь 23 листопада 2005 N 350. Про затвердження інструкції про бухгалтерський облік доходів і витрат у Національний банк і банки Республіки Білорусь.

  6. Постанова Правління Національного банку Республіки Білорусь 30 липня 2009 р. № 125. Про затвердження інструкції щодо визнання в бухгалтерському обліку доходів і витрат в Національному банку Республіки Білорусь і банках Республіки Білорусь.

  7. Правила бухгалтерського обліку операцій з державними цінними паперами в банках Республіки Білорусь / / затверджено Постановою Ради директорів Національного Банку Республіки Білорусь 22.06.2001 № 178.

  8. Правила щодо застосування рахунків з обліку доходів і витрат у ВАТ "Белагропромбанк" № 14 від 26.02.2009.

  9. Тарасова В.І. Гроші, кредит, банки: курс лекцій. - Мн.: ТОВ «Місанта», 2003. - 511 с.

  10. Уткін Е. А. Аудит банківської діяльності / Е.А. Уткін, М.С. Суханов. - М.: ТЕИС, 2003. - 223 с.

23


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
107.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік активних операцій з цінними паперами в кредитних організаціях
Організація оформлення та облік лізингових операцій в кредитних організаціях
Бухгалтерський облік валютних операцій в організаціях різних форм власності
Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Облік та аудит кредитних операцій банку на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Облік і організація безготівкових розрахунків у кредитних організаціях
Організація оформлення та облік споживчого кредитування в кредитних організаціях
Облік кредитних операцій
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru