Блок КБ63 стійки контролю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський ордена Леніна, ордена Жовтневої Революції
і ордена Трудового Червоного Прапора
Державний Технічний Університет імені Н.Е. Баумана
Факультет _________________ЕІУК
Кафедра ________________ЕІУ 1КФ
РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсової роботи з мікросхемотехніки на тему:
"Блок КБ63 стійки контролю"
Калуга

Зміст
Розділ 1: Конструкторська частина
Призначення та принцип функціонування пристрою
Розрахунок на дію механічних навантажень
Тепловий розрахунок
Розрахунок надійності
Розрахунок інтенсивності відмов
Розрахунок напрацювання на відмову
Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи виробу
Розрахунок середнього часу відновлення вироби
Розділ 2: розробка технологічного процесу складання
Технологічний процес складання
Атестація розробленого технологічного процесу
Список використовуваної літератури:

Введення

Метою даного курсового проекту є розробка принципової електричної схеми, структурної схеми, техпроцесу, технологічної оснастки плати управління, що використовується у складі стійки блоку контролю КБ-63.

Розділ 1: Конструкторська частина

Призначення та принцип функціонування пристрою

Виріб, використовується у складі блоку КБ63 МВРІ 468.366.002 стійки контролю КС-6 МВРІ 468.261.002 як блок управління.
Плата містить автогенератор, зібраний по кільцевій схемі на інтегральному таймері DD1 (133АГ3), виконавчі лічильники DD2, DD3, DD11, DD12, схему управління DD4 ... DD10. Зазначені елементи являють собою схему синхронізації. Для управління записом використовуються інтегральні перемикачі DD13 ... DD15, дешифратори DD16, DD17, схема запису на вузлах А3 ... А10, схема зберігання стану "Аварія" на DD18 ... DD21.
Автогенератор, зібраний по кільцевій схемі на інтегральному таймері DD1, вибирає послідовність імпульсів, яка використовується для формування тимчасових діаграм вироби.
Лічильники DD2, DD3, DD11, DD12 спільно з DD7.2, DD7.3, DD8.3 формують послідовність імпульсів, яка використовується як сигнали "Контроль 1", "Перевірка 2", "Перевірка 3", а так само сигнали номери перевіряється каналу в двійковому коді. Сигнал "Контроль 1" дозволяє проходження 6 імпульсів. Початкові зміни і по одному імпульсу "Перевірка 2" і "Перевірка 3".
Мультиплексори DD13 ... DD15 використовуються для видачі зазначених сигналів управління у виконавчу схему, в залежності від положення перемикача "Ручний - Автоматичний" на передній панелі блоку КБ 63, або від перемикачів на передній панелі, або від схем управління і синхронізації. Сигнали номера каналу подаються на демультіплексори DD16, DD17, які підключають кожен з 32-х розрядів регістру зберігання стану "Аварія" (DD18 ... DD21) до схем запису А3 ... А10.
Кожна зазначена схема містить ключі D1, D2, які виробляють запис сигналу "Аварія" від вузла сигналу блоку КБ 63 і його перезапис з регістра зберігання для зберігання до ручного гасіння сигналом "Скидання". При цьому імпульс "Початок вимірювання" викликає запуск процедури вимірювання вимірником опору, після завершення якої видається сигнал "Запис результату", який записує стан "Аварія" в регістр зберігання стану за перевіряється канал.
Сигнал "Аварія" заноситься в регістр тільки при роботі вимірювача на межі блоку КБ 63. Сигнал скидання (конт. Х1/21), подається на схему скидання DD9.2, DD9.4, DD8.4, DD8.2, DD5, DD10.1, DD6.3 для формування сигналу скидання від кнопки "Скидання" на передній панелі виробу, або "Скидання 1", "Скидання 2" від перемикача "Номер перевірки". Тригери DD4, DD5 використовуються для процесів при включенні харчування на схему синхронізації.

Розрахунок на дію механічних навантажень

Розрахунок плати на дію вібрації.
Метою розрахунку конструкції модуля РЕЗ при дії вібрації є визначення діючих на елементи виробу максимальних перевантажень і переміщень.
При транспортуванні і випробуваннях пристрій піддається періодичному впливу вібрації, внаслідок чого необхідно перевірити чи задовольняє розроблений пристрій умов віброміцності.
Допускається випробовувати виріб безпосередньо в процесі транспортування автотранспортом на відстані 1000 км при русі автомобіля зі швидкістю 20-40 км / ч.
Випробувальна траса вибирається з розрахунку, щоб 50 км траси становило асфальтоване шосе, 300 км-брукової шосе, 550 км - грунтова дорога і 100 км - пересічена місцевість.
Блок витримав випробування, якщо після випробування не виявлено механічних пошкоджень і він функціонує відповідно до ТУ на пристрій.
Періодична вібрація характеризується спектром (діапазон частот), віброприскорення, перевантаженням. Коефіцієнт перевантаження n, амплітуда віброприскорення а, і вібропереміщення S пов'язані між собою співвідношеннями:
;
Вихідними даними при розрахунку на вібрацію є: частота вібрації (діапазон частот) Гц; маса блоку (частини блоку); коефіцієнт перевантаження.
При розрахунку друкованої плати з ЕРЕ задається (визначається) маса ПП і маса ЕРЕ
Виходячи з умов експлуатації та транспортування задаємо коефіцієнт перевантаження 2g (9,81 ).
Розрахунок плати управління.
Визначаємо частоту власних коливань. За умови рівномірного навантаження ПП на її поверхні ЕРЕ.
[Гц], де


, - Маса ЕРЕ і ПП відповідно
- Коефіцієнт, що залежить від способу закріплення ПП
- Найбільший розмір довжини плати
[Н * м], де
- Коефіцієнт пуансона матеріалу ПП
- Модуль пружності матеріалу ПП
- Товщина матеріалу ПП, м
- Питома вага матеріалу ПП,
Вибираємо спосіб закріплення ПП: спирання по 3-му сторонам і защемлення по 4-ий.
Коефіцієнт в цьому випадку вважається таким чином:

Параметри ПП:
= 28 см
= 14,7 см
= 0,15 см
= 1,3
= 63,64
Знайдемо

= (7 * 0,15) + (2 * 1,1) + (5 * 1,2) + (2 * 0,15) +37 + (25 * 0,6 +5 * 1,1 +2 * 0,9) = 1,05 + +2,2 +6 +0,3 +37 +22,3 = 68,85 гр.

гр.
149,15 гр.
= 0,83
Знайдемо :

= = 720 Гц
2) Знаходимо амплітуду коливань (прогин) ПП на частоті при заданому коефіцієнті перевантаження n.
= = 0,00003
3) Визначаємо коефіцієнт динамічності , Що показує, у скільки разів амплітуда вимушених коливань на частоті , Відрізняється від амплітуди на частоті
= 1,04


4) Знаходимо динамічний прогин ПП при її збудженні з частотою :
, М
0,0000312 м

5) Визначається еквівалентна цього прогину рівномірно розподілена динамічне навантаження :

, Па
59,47 Па
І максимальний розподілений згинальний момент, викликаний цим навантаженням:
, Н
0,103 Н
6) Знаходимо максимальне динамічна напруга вигину ПП:
МПа
0,27 МПа
7) Умови віброміцності виконуються, якщо , Де
52,5
- Межа витривалості матеріалу ПП.
Для стеклотекстолита = 105 МПа
= 1,8 ч2 - допустимий запас міцності для стеклотекстолита.
Умови віброміцності виконуються
0,27 ≤ 52,5
Розрахунок на вплив удару.
Ударні впливу характеризуються формою і параметрами ударного імпульсу.
Ударні імпульси можуть бути понусоідальной, четвертьсіноідальной, прямокутної, трикутної та трапецієподібної форми.
Максимальний вплив на механічну систему надає імпульс прямокутної форми. Параметрами ударного імпульсу є:
тривалість ударного імпульсу ( ), з
амплітуда прискорення ударного імпульсу (Ну) 147
Метою розрахунку є визначення удароміцності конструкції при впливі удару.
Ударний імпульс характеризується тільки протягом часу і величина отримала назву умовної частоти імпульсу.
Вихідними даними для розрахунку конструкції на ударостійкість є:
параметри ударного імпульсу ( , Ну)
параметри конструкції
характеристики матеріалів конструкції або власна частота коливань механічної системи.
Розрахунок на ударостійкість
1) Визначимо умовну частоту ударного імпульсу:

2) Визначимо коефіцієнт передачі при ударі:
Для прямокутного імпульсу:


Де n - коефіцієнт расстройки

- Власна частота коливань механічної системи
0,38
Знаходимо ударне прискорення:
= 147 * 0,38 = 55,86
Де - Амплітуда прискорення ударного імпульсу:
Розраховуємо максимальний відносний переміщення:
0,000017
5) Перевіряємо виконання умов удароміцності за наступними критеріями:
Для ЕРЕ ударне прискорення має бути менше допустимого, тобто < , Де визначається з аналізу елементної бази вироби.
Для ПП з ЕРЕ Smax <0,003 b, де b - розмір сторони ПП, паралельно якій встановлені ЕРЕ;
0,000017 <0,03 * 0,147 (0,000044)
0,000017 <0,03 * 0,28 (0,00084)

Тепловий розрахунок

Тепловий режим РЕЗ - просторово-часовий розподіл температури, відповідне певному просторово-часовому розподілу тепловиділення в РЕЗ. Під заданим тепловим режимом розуміється такий тепловий режим, при якому температура кожного з елементів РЕЗ дорівнює заданій або не виходить за межі, зазначені для цього елемента. Якщо температура в будь-якій точці температурного поля РЕЗ не виходить за допустимі межі, то тепловий режим називається нормальним.
Стаціонарний тепловий режим характеризується незмінністю температурного поля в часі внаслідок настання термодинамічної балансу між джерелами і поглиначами теплової енергії.
Нестаціонарний тепловий режим характеризується залежністю температурного поля від часу.
Для забезпечення нормального теплового режиму РЕЗ використовуються різні системи забезпечення теплового режиму (СЗТР). Кожна система характеризується особливостями структури, інтенсивністю теплообміну, технічними показниками. Структура СЗТР визначається також областю використання, видом апаратури.
Найбільш поширені СЗТР з природним (або примусовою) повітряним охолодженням.

Попередня оцінка теплового навантаження ЕРЕ

Метою розрахунку теплового режиму є визначення температури нагрітої зони і середовища поблизу поверхні ЕРЕ, необхідних для оцінки надійності. Для попередньої оцінки природного повітряного охолодження вихідними даними є:
конструкторське виконання РЕЗ: стійка з блоками, в яких шасі розташовані горизонтально або вертикально; у вигляді окремого блоку з аналогічним розташуванням шасі;
габаритні розміри стійки (блоку), м;
потужність джерел тепла всередині стійки (блоку), Вт.
За цих початкових даних визначається питома потужність, що розсіюється в блоки. Якщо потужність, що розсіюється в блоках, приблизно однакова (різниця не більше 15%), то питома потужність (Вт / м 2) розраховується за формулою:

де - Потужність i-го джерела тепла (транзистор, БІС, опору-ру і т.д.), Вт; - Габаритні розміри стійки (блоку), м.
Найменування ЕРЕ
Кол.
в вид.
Струм, потр. МС вис. ур. на вих. (I), А
U, В
Р, Вт
Mакс.
Раб.
Температура,
, З
(За ТУ на ЕРЕ)
МС:
133АГ3
133ЛН2
533ІЕ5
533ІР35
533ЛЕ1
533ЛІ3
533ЛЛ1
533ЛН1
1533ІД3
1
1
4
4
8
1
10
1
2
0,02
0,0066
0,015
0,029
0,0032
0,0036
0,0062
0,0024
0,015
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0,1
0,033
0,3
0,58
0,128
0,018
0,31
0,012
0,15
125
Резітори
7
7 * 0,125 = 0,875
150
Рез. Збірка
2
2 * 0,25 = 0,5
125
Діод
2
0,00033
85
Конденсатори
К53-18
5
-
-
-
70
Разом
3,006

Попередня оцінка теплового режиму РЕЗ проводиться по діаграмі, де - Допустимий перегрів всередині блоку; - Допустима температура зон всередині блоків; - Температура навколишнього середовища.
= З
При заданих і на діаграмі знаходимо відповідну точку.
При цьому можливі наступні випадки:
1. Знайдена точка лежить вище лінії (Шасі вертикальне) або лінії (Шасі горизонтальне). У цьому випадку режим не теплонавантаженому і можлива герметична конструкція стійки (блоку).
2. Точка на діаграмі потрапляє в область, що лежить між лініями і або лініями або (Шасі вертикальне). У цьому випадку можливе використання перфорованих кожухів (корпусів) і необхідно провести розрахунок природного охолодження блоку з перфорованим кожухом.
3. Точка на діаграмі лежить нижче лінії (Горизонтальне розташування шасі) або лінії (Вертикальне розташування шасі). У цьому випадку потрібно застосування СЗТР з примусовим охолодженням. На цьому попередня оцінка теплового навантаження завершена.


Діаграма для оцінки теплового режиму.
У моєму випадку точка лежить вище лінії (Шасі вертикальне). Режим не теплонавантаженому і можлива герметична конструкція стійки (блоку).

Розрахунок надійності

Мета розрахунку - апріорне визначення часу напрацювання на відмову.
Загальні положення
Якщо у виробі немає структурної надлишковості, інтенсивність відмов вироби розраховується, як сума інтенсивностей відмов комплектуючих виробів:
,
Де - Експлуатаційна інтенсивність відмов ЕРЕ i-того типу,
- Кількість ЕРЕ i-того типу у складі пристрою.
ОСТ 4ГО.012.242 - 84 "Апаратура радіоелектронна. Методи розрахунку показників надійності".
Інтенсивність відмов окремих ЕРЕ для відповідних умов експлуатації визначається за методикою довідника "Надійність електрорадіоізделій" - єдиний довідник (Російський НДІ "Електростандарт", 1992р., Видання 9)
Необхідні припущення:
Кожен ЕРЕ може перебувати в одному з двох станів (працездатному і непрацездатному - відмова);
Відмови ЕРЕ - події незалежні;

Розрахунок інтенсивності відмов

У загальному випадку інтенсивність відмов конкретного ЕРЕ визначається як добуток і ряду поправочних коефіцієнтів.
- Довідкове значення інтенсивності відмов конкретного ЕРЕ.
Поправочні коефіцієнти, що знаходяться в залежності від умов експлуатації ЕРЕ і ступеня їх складності, визначаються за відповідними таблицями довідників, зазначених у розділі "Загальні положення" цього розрахунку.
При розрахунках використовуються такі коефіцієнти:
Кр - коефіцієнт режиму, що залежить від електричного навантаження і температури навколишнього середовища;
Ке - коефіцієнт експлуатації, залежить від умов експлуатації;
Кс - коефіцієнт, що залежить від величини номінальної ємності;
Кк. к - коефіцієнт, що залежить від кількості задіяних контактів;
Кк. с - коефіцієнт, що залежить від кількості зчленувань-розчленовувань;
Для зручності читання даного розрахунку і обчислень дані про коефіцієнти і интенсивностях відмов зведені в таблицю.
Найменування ЕРЕ
Кол. конт.
Колві вид.

( с. р. )
Кр
Ке
Км
Кr
Кc
До (к. к)
К (к, с)

Резистори:
С2-33н-0 ,125-1кОм ± 10% А-Д-В
5,1 кОм
33кОм
51кОм
2
2
2
2
2
2
2
1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,7
0,0098
0,00686
0,00686
0,00343
Рез. збірка Б19К-3-1-1кОм ± 5%
16
2
0,02
0,43
1,0
0,0172
Конденсатори:
К53-18-20В-10мкФ ± 10%-В
2
5
0,1
0,5
1,0
1,0
0,25
Діоди:
2Д522Б
2
2
0,055
0,211
1,0
0,02321
Вилки:
ГРПМ1-90ШУ2-В
90
1
0,012
3,37
1,0
21,2
0,32
0,2742
Мікросхеми:
133АГ3
133ЛН2
533ІЕ5
533ІР35
533ЛЕ1
533ЛІ3
533ЛЛ1
533ЛН1
1533ІД3
16
14
14
16
14
14
14
14
24
1
1
4
4
8
1
10
1
2
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
0,017
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,017
0,017
0,068
0,068
0,136
0,017
0,170
0,017
0,034
Плата
1
0,21
1
2,1
1,07
0,2
0,094
Пайки
626
0,0004
1,0
0,2504
Виходячи з даних, наведених у таблиці, обчислюємо інтенсивність відмов:
1 / ч = 1,48

Розрахунок напрацювання на відмову

Відповідно до формули 8 табл. ОСТ4ГО.012.242-84:

1 / ч = 675676 годин

Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи виробу

Відповідно до формули 2 табл. ОСТ4ГО.012.242-84:
Р (24 години) = , Де t - інтервал часу, за який потрібно
визначити ймовірність безвідмовної роботи.
Р (24 години) =
Р (1 міс. = 720 часoв) =
Р (1 рік = 8760 годин) =

Розрахунок середнього часу відновлення вироби

Припускаємо, що аналізованих виріб відноситься до відновлюваної радіоапаратурі. З'єднання ЕРЕ послідовне, тобто без резервування.
При підрахунку часу відновлення враховується тільки оперативний час.
Розрахунок виконується у відповідності з вимогами ОСТ В.107.20.39-001-88 "Засоби радіоелектронні. Загальні вимоги ремонтопридатності" і ОСТ 4ГО.012.242-84 "Апаратура радіоелектронна. Методи розрахунку показників надійності."
У загальному випадку час відновлення визначається як:
;
Де:
- Час, що витрачається на пошук причин відмови та локалізації відмовив ЕРЕ;
- Час, що витрачається на усунення відмови і несправності;
- Час, що витрачається на проведення контролю працездатності ЕРЕ після усунення відмови;
До складу входить час виконання слюсарних і монтажних робіт, пов'язаних з усуненням несправності;
Нормування операцій по заміні ЕРЕ - по ТТП 10.288.00001, маршрутним картках, збірки "загальномашинобудівні нормативи часу."
Дані, необхідні для розрахунку середнього часу відновлення представлені у вигляді таблиці.
Найменування ЕРЕРезистори
5
3
5,5
13,5
0,02695
0,018
0,243
Рез. збірка
5
3
13,9
21,9
0,0172
0,012
0,2628
Конденсатори
5
3
5,5
13,5
0,25
0,17
2,295
Мікросхеми
5
3
13,9
21,9
0,544
0,37
8,103
Діоди
5
3
5,5
13,5
0,02321
0,016
0,216
Роз'єми
3
4
2,6
9.6
0,2742
0,185
1,776
Пайки
5
3
6
14
0,2504
0,17
2,38

- Час, що витрачається на ремонт при відмові ЕРЕ i-ої групи
- Сума інтенсивностей відмов ЕРЕ i-ої групи
- Питома вага відмов ЕРЕ i-ої групи


Середній час відновлення виробу в цілому визначається як сума за групами ЕРЕ, тобто

= 15,27 хв.
Висновок: розрахована напрацювання на відмову складає 675676 годин. Крім того, середній час відновлення вироби = 15,27 хв.
З цих цифр можна зробити висновок про дуже високу надійності приладу і його високої ремонтопридатності.

Розділ 2: розробка технологічного процесу складання

Технологічний процес складання

А / Б
№ опер
Найменування і зміст операції
1
2
3
А
005
Вхідний контроль
Б
053
Стіл ВТК
005
Провести вхідний контроль
А
010
Комплектовочная
Б
Стіл комплектувальника
Про
Комплектувати згідно специфікації складального креслення
Т
Металева тара
А
015
Маркувальна
Б
Про
Написи маркувати на платі фарбою МСЕ, чорної. Шрифт 3
Т
А
020
Лакувальний
Б
Про
Перекрити маркування лаком УР-331 на вилці ГРПМ (1 шт), на конденсаторах поз 14 (5 шт)
Т
Тара, кисть КФК8 ГОСТ 10597-80
А
022
Лудильне
Б
Про
Лудити дріт ММ-0, 5 l = 0,02 м
Т
А
023
Складальна
Б
Стіл слюсаря-складальника
Про
Встановити на плату поз.1 пелюстки поз.11 (2 шт) і расклепать згідно з кресленням
Т
Молоток
А
024
Контрольна
Б
Стіл ВТК
Про
Перевірити візуально якість збірки і зробити перевірку збірки на відповідність кресленню
Т
А
025
Заготівельна
Б
Про
1. Підрізати висновки на вилці ГРПМ поз.12. Попередньо зняти з вилки кріплення (два гвинти, дві шайби) і два ловителя.
Т
Пристосування 7081-14724, викрутка ГОСТ 17199, ГОСТ 7236-93 плоскогубці
2. Формувати висновки мікросхеми поз.24 (1 шт), поз.42 (3 шт) за ОСТ010.030-81 вар.6в
Т
Пристосування 0789-16869, пінцет
3. Формувати висновки мікросхеми поз.26 (1 шт), поз 28 (4 шт), поз.32 (8 шт), поз.34 (1 шт), поз.36 (10 шт), поз.38 (1 шт), поз.44 (2 шт) за ОСТ 010.030-81 вар.6в
Т
Пристосування 7081-19177, пінцет
4. Формувати висновки мікросхеми поз.40 (2 шт), поз 30 (4 шт), за ОСТ 010.030-81 вар.6в
Т
Пристосування 7081-20429, пінцет
5. Формувати висновки резисторних збірок поз. 20 (8 шт) за кресленням
Т
Пристосування 7814-24358, пінцет
А
035
Заготівельна
Б
Ванна для припою
Про
1. Лудити висновки вилки ГРПМ (1 шт), конденсаторів поз.15 (10 шт) з попереднім флюсування. За 1 раз занурювати по 1 штуці.
Т
Пінцет, кисть
2. Лудити висновки резисторів поз.16, 17, 18, 19 (7 шт), конденсаторів поз.14 (5 шт), діодів поз.22 (2 шт), мікросхем поз. 20 (2 шт), поз.24-44 (37 шт) з попереднім флюсування
Т
Пінцет, кисть
А
040
Заготівельна
Б
Про
Формувати висновки резисторів поз.16, 17, 18, 19 (7 шт), конденсаторів поз.14 (5 шт), діодів поз.22 (2 шт) за вар.2а
Т
Оправлення, пінцет
А
045
Контрольна
Б
Стіл ВТК
Про
Перевірити формовку на відповідність кресленню
Т
А
046
Слюсарно-складальна
Б
Стіл слюсаря-складальника
Про
1. Кріпити вилку поз.12 до плати поз.1 гвинтами поз.8 (2 шт) з шайбами ​​поз.9 (2 шт), поз.10 (2 шт), вставивши висновки у відповідні отвори плати
Т
Викрутка ГОСТ17199-88
2. Стопорити гвинти поз.8 (2 шт) емаллю ЕП-51 по ОСТ 4ГО.019.200 вигляд 28 з попередніми знежиренням нефрасів
Т
Кисть ГОСТ10597-87, тара
А
047
Контрольна
Б
Стіл ВТК
Про
Перевірити візуально якість збірки і зробити перевірку збірки на відповідність кресленню
А
050
Монтажна
Б
Стіл монтажний, блок живлення 8Е2322, браслет 0825-13798
Про
1. Встановити на плату прокладки поз.3, 5, 7 (89 шт) на лак УР-231 згідно з кресленням. Склеювані поверхні знежирити. Сушити при t 60 ± 10 C протягом 2-2,5 години
Т
Пінцет, кисть ГОСТ10597-87, тара, шафа сушильна.
2. Висновки вилки ГРПМ паяти з попередніми флюсування.
Т
Електричний паяльник, кисть ОСТ 17-888-81
3. Встановити на плату конденсатори поз.14, 15 (15 шт), резистори поз.16, 17, 18, 19 (7 шт), діоди поз.22 (2 шт) з технологічними прокладками згідно з кресленням з підкладкою висновків із зворотного боку плати
Т
Пінцет
4. Підрізати надлишки висновків ЕРЕ, зібрати відходи висновків ЕРЕ (44 місця)
Т
Кусачки ГОСТ22308-89, кисть ГОСТ10597-87
5. Паяти з попередніми флюсування (44 пайки)
Т
Електричний паяльник, кисть ОСТ 17-888-81
6. Витягнуто з-під ЕРЕ технологічні прокладки
Т
Пінцет
7. Встановити на плату резисторні збірки поз. 20 (2 шт) на лак УР-231, що склеюються поверхні знежирити і паяти з попередніми флюсування (32 пайки)
Т
Електричний паяльник, кисть ОСТ 17-888-81, пінцет
8. Встановити на плату мікросхеми поз.24-44 (37 шт) згідно з кресленням, паяти з попередніми флюсування (586 пайок)
Т
Електричний паяльник, кисть ОСТ 17-888-81, пінцет
9. Опаять пелюстки поз.11 (2 шт) з двох сторін плати поз.1 згідно з кресленням з попередніми флюсування ФКС (4 пайки)
Т
Електричний паяльник
10. Відмотати дріт ММ-0, 5. Кріпити механічно перемичку з дроту ММ-0, 5 поз.46 на пелюстках плати поз.1 згідно з кресленням. Відрізати і паяти з попередніми флюсування ФКС (2 пайки)
Т
Електричний паяльник, кисть ОСТ 17-888-81, пінцет, кусачки ГОСТ 28037-89, ГОСТ плоскогубці 72-36-93
А
055
Промивна
Б
Ванна для промивання
Про
1. Промити плату від флюсу в 3-ох ваннах спирто-нефрісовой сумішшю
2. Сушити плату при t = 25 ± 10 C протягом 15-20 хв.
Т
Кисть ГОСТ 10597-87
060
Контрольна
Б
Стіл ВТК
Про
Перевірити монтаж на відповідність кресленню
065
Регулювальна
Б
Стіл регулювальника
Про
Зробити регулювання
065
Контрольна
070
Провести кінцевий контроль

Атестація розробленого технологічного процесу

Атестація ТП проводиться в два етапи:
1. Оцінка рівня ТП;
2. Атестація ТП;
Для оцінки рівня ТП використовуються чотири показники: продуктивність праці, прогресивність технологічного обладнання, охоплення робочих механізованим і автоматизованим працею, ефективність використання матеріалів або обладнання.
Рівень ТД визначається наступним чином:
,
де = 1,2,3 ..., m - порядковий номер ТП;
- Коефіцієнт вагомості показника, причому ;
- Показник характеризує одну із властивостей ТП;
- Нормативне значення показника, що характеризує один із
властивостей ТП;
i - порядковий номер показника;
n - число показників характеризують рівень ТП.
Стандарт ГОСТ 14.303-83 передбачає використання різних методик на ранніх стадіях розробки (проектування) ТП, в тому числі і методику розрахунку економічної ефективності різних варіантів типових або групових ТП. Основна інформація необхідна для оцінки економічної ефективності ТП містить відомості про трудомісткість і собівартості різних технологічних операцій і переходів. Дані відомості можуть бути отримані в тому ж ГОСТі або визначені як базові при проектуванні нового ТП. Основною умовою отримання об'єктивних результатів є застосування єдиних методик розрахунку (оцінки) рівня ТП для проведення порівняльного аналізу ефективності.
Чотири основні показники оцінки рівня ТП обчислюються наступним чином:
1. Показник продуктивності праці:
, Де
- Лімітна значення технологічної трудомісткості, нормо-год;
- Фактична технологічна трудомісткість, нормо-год.


2. Показник застосування прогресивного технологічного обладнання:
Поб. = Тпрог. / Т,
де Тпрог - трудомісткість виготовлення виробу РЕЗ на прогресивному технологічному обладнанні;
Т - загальна трудомісткість виготовлення виробу РЕЗ.
Поб. = 0, 3. Показник охоплення робітників механізованим і автоматизованим працею:
ПМ. а. = ЧС. а. / Чп,
де ЧС. а. - Число робітників, зайнятих механізованим і автоматизованим працею; Чп - чисельність виробничого персоналу оцінюваного ТП.
ПМ. а. = 7 / 20 = 0,35
4. Показник використання матеріалів або технологічного обладнання:
Пі. м. = М / Н,
де М - маса виробу РЕЗ без урахування комплектуючих та ЕРЕ
Н - норматив витрат матеріалу на виріб даного типу.
Пі. м. - показник використання матеріалів.
Пі. м. = 80,3 / 100 = 0,803,

5. Показник застосування механізованого технологічної оснастки:
Пто. = Nмех. осн / Nобщ. осн,
де Nмех. осн. - Кількість механізованої технологічної
оснащення, в шт.
Nобщ. осн. - Загальна кількість технологічного оснащення,
Пто. = 7 / 13 = 0,5
6. Показник застосування універсального обладнання:
Пунів = Nобор. уннв. / Nобщ,
де Nобор. унів. - Кількість універсального технологічного обладнання, шт
Nобщ ​​- загальна кількість обладнання, шт.
Пунів = 2 / 13 = 0,15
7. Питома вага імпортного обладнання:
Піо. = Nіо / Noбщ,
де Nіо - кількість імпортного устаткування. шт.
Nобщ ​​- всього обладнання, шт.
Пв. = 1 / 13 = 0,07, З урахуванням значень цих чотирьох показників рівень ТП розраховується за наступною формулою:

,
де - Нормативні значення показників
продуктивності, прогресивності устаткування, охоплення механізованим і автоматизованим працею і коефіцієнт використання матеріалів;
К1, К2, КЗ, К4 - коефіцієнти вагомості показників.
К1 = 0,2
К2 = 0,1
К3 = 0,2
К4 = 0,2
К5 = 0,1
К6 = 0,1
К7 = 0,1

= 0,21 + 0,07 + 0,22 + 0,07 + 0,02 + 0,007 = 0,667
Вимоги до встановлення нормативних значень показників
1. Нормативні значення показників слід встановлювати в залежності від типу виробництва (ГОСТ 3.1121-84):
а) масове;
б) великосерійне;
в) среднесерійное;
г) дрібносерійне;
д) одиничне.
2. Нормативні значення показників оцінки встановлюються на основі аналізу світових і вітчизняних досягнень у галузі технології, даних про роботу підприємств та вивчення прогнозу розвитку виробництва РЕЗ.
3. Нормативні значення показників оцінки повинні постійно пересматрівателя і доповняться, але не рідше 1 разу на 5 років.
4. Для встановлення нормативних значень показників слід ассіфіціровать цехи (ділянки) за видами виробництв з урахуванням основних ознак:
характеристики виробництва (тип виробництва, обсяг випуску виробів, чисельність робітників і т.д.);
характеристики виробів (маса, технологічність і т.д.).
5. Примірний перелік нормативних значень показників для механообробних виробництв РЕЗ наступний:
№ 1 / П
Показник ТП Тип виробництва
єдиний
дрібний сірий
середовищ сер
круп сер
масове
коеф вагою
1
Продуктивність праці
0.65
0.80
0.85
0.90
0.95
0.3
2
Прогрес. технології, обладнання.
0.45
0.50
0.55
0.60
0.70
0.3
3
Рівень хутро. і автоматизації
0.90
0.95
0.95
0.98
1.00
0.2
4
Використати. матеріалів чи СТО
0.70
0.70
0.80
0.80
0.85
0.2
Категорії технологічних процесів та їх граничні значення
За результатами оцінки рівнів атестаційна комісія присвоює ТП виробництва РЕЗ або підприємства одну з трьох категорій:
вищу (В);
першу (I);
другий (II);
До вищої категорії відносяться ТП які за своїми показниками якості відповідають кращим світовим і вітчизняним досягненням або перевершують їх.
До першої категорії належать ТП, які за своїми показниками якості знаходяться на рівні сучасних вимог виробництва і відповідають затвердженої технологічної документації.
До другої категорії відносяться ТП, які за своїми показниками не відповідають сучасним вимоги виробництва, значно поступаючись досягнутому рівню технології
Доцільно граничні значення рівня мати у межах для:
вищої категорії (В) 1.0. > = Ут> = 0.92
першої категорії (I) 0.92> Ут> = 0.7
другої категорії 0.7> Ут
За допомогою граничних значень рівня та нормативних значень показників виробляється регулювання рівня ТП в бік його підвищення, тобто здійснюється кількісна оцінка якості (ефективності) будь-якого ТП і виробництва РЕЗ в цілому. Це своєрідні "ваги" на яких можна досить точно визначити якість технології того чи іншого заводу (виробництва).
Основне завдання головного інженера сучасного підприємства - це підвищення рівня ТП без витрат матеріальних ресурсів, тобто створення когось механізму стимулювання працівників заводу, щоб вони безкоштовно (в рахунок майбутнього прибутку) самостійно модернізували свої
робочі місця, ділянки і цеху з наступною виплатою (компенсацією) виконаний працю (фізичний та інтелектуальний) з моменту появи прибутку підприємства.
Розроблений в курсовому проекті технологічний процес відноситься до другої категорії.

Список використовуваної літератури:

1. Проектування конструкцій РЕА, Є.М. Парфьонов і ін, М., Радіо і зв'язок, 1989р.
2. Проектування маршрутних та операційних технологічних процесів, Метод. посібник до курсового проекту, Детюк В.І., М., МГТУ, 1991р.
3. Проектування технологічного оснащення для складання модулів РЕЗ, Метод. посібник до курсового проекту, Детюк В.І., М., МГТУ, 1991р.
4. Атестація та оцінка рівня якості технологічних процесів, Метод. посібник для лабораторних робіт, Детюк В.І., М., МГТУ, 1998р.
5. Технологія електричних з'єднань елементів поверхневого монтажу РЕЗ, Навчальний посібник для вправ з курсу "Технологія РЕЗ", Калуга, 2002р.
6. Надійність електрорадіоізделій. Єдиний довідник. Російський НДІ "Електростандарт" 1992р. ізд.9
7. ВАТ ЦКБ "Дейтон" Москва. Каталог. Цифрові та аналогові інтегральні мікросхеми. Частина 1, 2 2003год.
8. Методичний посібник з виконання курсового проекту з курсу КТП РЕЗ Драч В.І., Лоскутов С.А., Чухраєв І.В.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
252.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Третій блок блок програмування регулювання та контролю психічної діяльності
Блок управління і контролю автоматизованого тестера параметрів
Блок управління і контролю автоматизованого тестера параметрів радіоелементів
Блок а а Сенс людського життя полягає у турботі і тревогеquot а а блок
Блок а. а. - Олександр блок і революція
Контроль поняття і сутність етапи контролю види контролю
Блок а. а. - А. блок символіст
Блок а. а. - А. блок-символіст
Розкрити поняття та значення фінансового контролю як спеціалізованого контролю Завдання та цілі фінансового
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru