приховати рекламу

Безоплатна допомога

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Безоплатна допомога
Організації вправі отримати від іншої особи безоплатну допомогу (надходження) у вигляді грошових коштів, товарів чи іншого майна. Допомога, як правило, надається на підставі безоплатного договору. Згідно зі ст. 393 Цивільного кодексу Республіки Білорусь безоплатним визнається договір, за яким одна сторона зобов'язується надати що-небудь іншій стороні без отримання від неї плати або іншого зустрічного надання.
У національному законодавстві безоплатна допомога виділена в окремий правовий інститут. Враховуючи систему правового регулювання, безоплатну допомогу умовно можна підрозділити на допомогу, що надійшла від іноземних джерел, і допомогу, що надійшла від джерел у Республіці Білорусь.
Безоплатна допомогу від іноземних джерел, у свою чергу, поділяється на:
· Міжнародну технічну допомогу;
· Іноземну безоплатну допомогу.
Порядок надання міжнародної технічної допомоги регулюється Указом Президента Республіки Білорусь від 22.10.2003 № 460 «Про міжнародну технічну допомогу, що надається Республіці Білорусь» (з ізм. Станом на 28.01.2008, далі - Указ № 460).
Під міжнародною технічною допомогою розуміється один із видів допомоги, безоплатно надається Республіці Білорусь донорами міжнародної технічної допомоги для надання підтримки в соціальних і економічних перетвореннях, охороні навколишнього середовища, ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, розвитку інфраструктури шляхом проведення досліджень, навчання, обміну фахівцями, аспірантами і студентами, передачі досвіду і технологій, грошових коштів, постачання устаткування та інших товарів (майна) за схваленим проектам (програмам) міжнародної технічної допомоги, а також у формі організації і (або) проведення семінарів, конференцій, інших громадських обговорень.
Таким чином, у визначенні терміна «міжнародна технічна допомога» вказані конкретні цілі надання такої допомоги:
· Надання підтримки в соціальних і економічних перетвореннях;
· Охорона навколишнього середовища;
· Ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;
· Розвиток інфраструктури.
При цьому донорами міжнародної технічної допомоги можуть бути іноземне держава (її адміністративно-територіальна одиниця), міжнародна організація, їх представництва або уповноважені цими державою і організацією суб'єкти права.
Одержувачі міжнародної технічної допомоги для розгляду і схвалення представляють до Комісії з питань міжнародного технічного співробітництва при Раді Міністрів Республіки Білорусь:
· Проекти (програми) міжнародної технічної допомоги;
· Переліки товарів (майна, у тому числі грошових коштів), робіт і послуг, що надаються для реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
· Інформацію про організацію і (або) проведення семінарів, конференцій, інших громадських обговорень у рамках міжнародної технічної допомоги.
Комісією з питань міжнародного технічного співробітництва при Раді Міністрів Республіки Білорусь приймаються відповідні рішення:
· Про схвалення переліків товарів (майна, у тому числі грошових коштів), робіт і послуг, що надаються для реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;
· Про організацію і (або) проведення семінарів, конференцій, інших громадських обговорень у рамках міжнародної технічної допомоги.
Схвалення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги здійснюється постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь.
Порядок підготовки, розгляду та схвалення проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, а також переліків товарів (майна, у тому числі грошових коштів), робіт і послуг, що надаються для реалізації цих проектів (програм), встановлений постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21.11. 2003 № 1522 «Про деякі заходи щодо реалізації Указу Президента Республіки Білорусь від 22 жовтня 2003 р. № 460» (з ізм. станом на 19.02.2007).
Реалізація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги на території Республіки Білорусь допускається тільки після їх реєстрації в Міністерстві економіки. Реєстрація здійснюється в порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги в Республіці Білорусь, а також контролю їх реалізації, затвердженому постановою Міністерства економіки від 19.12.2003 № 246 (зі зм. Станом на 13.12.2006).
Положення про порядок подання, розгляду і реєстрації інформації про організацію і (або) проведення семінарів, конференцій, інших громадських обговорень у рамках міжнародної технічної допомоги затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15.09.2005 № 1027 «Про деякі заходи щодо реалізації Указу Президента Республіки Білорусь від 17 серпня 2005 р. № 382 ».
Порядок надання іноземній безоплатної допомоги регулюється Декретом Президента Республіки Білорусь від 28.11.2003 № 24 «Про отримання та використання іноземної безоплатної допомоги» (з ізм. Станом на 29.05.2008, далі - Декрет № 24).
Під іноземній безоплатній допомогою розуміються грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, товари (майно), безоплатно надаються у користування, володіння, розпорядження організаціям та фізичним особам Республіки Білорусь іноземними державами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями і громадянами, а також особами без громадянства і анонімними жертводавцями.
Іноземна безоплатна допомога реєструється в Департаменті з гуманітарної діяльності Управління справами Президента Республіки Білорусь.
Порядок реєстрації встановлено Інструкцією про порядок реєстрації, отримання та використання іноземної безвідплатної допомоги, затвердженої постановою Управління справами Президента Республіки Білорусь від 30.06.2004 № 7 (зі зм. Станом на 17.07.2008) Іноземна безоплатна допомога включає також безвідсоткові позики, внески іноземних засновників (членів) білоруських некомерційних організацій, а також кошти, які передаються в рамках затверджених кошторисів, надані організаціям та фізичним особам Республіки Білорусь іноземними державами, міжнародними організаціями, іноземними організаціями і громадянами, особами без громадянства і анонімними жертводавцями.
Іноземна безоплатна допомога використовується для наступних цілей:
· Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
· Проведення наукових досліджень, розробок, навчання, а також для реалізації науково-дослідних програм;
· Сприяння охороні, відновленню, створення історико-культурних цінностей, розвитку природоохоронних заповідників;
· Надання медичної допомоги;
· Надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, інвалідам, пенсіонерам, дітям, багатодітним, неповним, опікунською і прийомним сім'ям, а також громадянам, які опинилися у важкій життєвій ситуації, об'єктивно порушує їх нормальну життєдіяльність. При цьому під важкою життєвою ситуацією розуміються обставини, складні для самостійного вирішення (нездатність до самообслуговування у зв'язку з хворобою, потреба у технічних засобах соціальної реабілітації, стихійні лиха, катастрофи, пожежі та інші обставини);
· Інших цілей, визначених Управлінням справами Президента Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.
Документом, що підтверджує реєстрацію іноземної безвідплатної допомоги, є посвідчення, видане Департаментом з гуманітарної діяльності Управління справами Президента Республіки Білорусь.
Порядок надання безоплатної допомоги від джерел у Республіці Білорусь регламентований Указом Президента Республіки Білорусь від 01.07.2005 № 300 «Про надання і використання безоплатній (спонсорської) допомоги» (з ізм. Станом на 28.01.2008, далі - Указ № 300).
Безоплатна (спонсорська) допомога надається організаціям та індивідуальним підприємцям з метою:
· Створення і зміцнення матеріально-технічної бази;
· Придбання сільськогосподарської техніки та (або) запасних частин до неї, паливно-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, інших товарів (майна), робіт, послуг, пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом, а також підтримки заходів з виконання державних програм з відродженню та розвитку села;
· Підтримки олімпійського та паралімпійського рухів Білорусі, ігрових видів спорту, проведення організаціями фізичної культури і спорту, професійними спілками, їх організаційними структурами, об'єднаннями таких спілок та їх організаційними структурами фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, спортивних заходів та участі в них, в тому числі підготовки спортсменів (їх команд), будівництва та утримання фізкультурно-спортивних споруд;
· Охорони та відновлення історико-культурної спадщини, розвитку бібліотечної та музейної справи, кінематографії, художнього та культурної освіти, а також підтримки народної творчості та народних промислів (ремесел), гастрольно-концертної діяльності вітчизняних колективів і виконавців;
· Придбання організаціями охорони здоров'я лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки, надання медичної допомоги громадянам Республіки Білорусь, сприяння діяльності в області охорони здоров'я населення та пропаганди здорового способу життя;
· Проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів, оглядів, змагань, інших заходів, що організовуються за рішенням Президента Республіки Білорусь, Ради Міністрів Республіки Білорусь, облвиконкомів і Мінського міськвиконкому;
· Випуску навчальних видань та засобів навчання, організації харчування учнів та вихованців закладів освіти;
· Підтримки організацій, які здійснюють соціальний захист населення, що надають соціальну допомогу малозабезпеченим громадянам, громадянам, які потребують підтримки держави, особам, які в силу своїх фізичних особливостей, особливостей психофізичного розвитку та інших обставин не можуть самостійно реалізовувати свої права і законні інтереси (одиноким літнім громадянам , інвалідам, ветеранам війни та праці, багатодітних і неповних родин, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, які залишилися без піклування батьків, іншим категоріям громадян, визначених законодавством);
· Підтримки зареєстрованих у встановленому порядку в Республіці Білорусь релігійних організацій;
· Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
· Проведення наукових досліджень в рамках державних науково-дослідних програм;
· Розвитку особливо охоронюваних природних територій (заповідників, національних парків, заказників, пам'яток природи).
Безоплатна (спонсорська) допомога надається у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, товарів (майна), робіт, послуг, майнових прав, включаючи виключні права на об'єкти інтелектуальної власності. Допомога надається безповоротно на основі добровільності та свободи вибору зазначених вище цілей.
Вимоги Указу № 300 не поширюються на:
· Надання організаціями і індивідуальними підприємцями грошових коштів, іншого майна, майнових прав відповідно до укладених колективними договорами (угодами) професійним спілкам, їх організаційним структурам, об'єднанням таких спілок та їх організаційних структур; трудовим та іншим законодавством - своїм працівникам (членам їх сімей) , в тому числі колишнім і пішли на пенсію, членам їх сімей у разі смерті цих працівників; виборчим законодавством - комісіям з підготовки та проведення виборів, референдуму, за проведення голосування щодо відкликання депутата;
· Надання професійними спілками, об'єднаннями таких спілок, іншими громадськими об'єднаннями (за винятком політичних партій), республіканськими державно-громадськими об'єднаннями та організаційними структурами названих організацій відповідно до установчих документів, укладених колективними договорами (угодами) грошових коштів, іншого майна, майнових прав членам зазначених організацій, а також соціальної допомоги у вигляді грошових коштів, іншого майна іншим фізичним особам на суму, що не перевищує 10 базових величин на рік на одну людину;
· Передачу основних засобів від однієї державної організації іншої, здійснювану в порядку, встановленому актами законодавства;
· Виділення грошових коштів юридичним і фізичним особам з бюджету, державних позабюджетних фондів.
При наданні безоплатної (спонсорської) допомоги укладається договір, в якому зазначаються:
· Організація, індивідуальний підприємець, що надають безоплатну (спонсорську) допомогу, одержувач такої допомоги;
· Розмір (сума, розрахунок вартості) надається безоплатній (спонсорської) допомоги;
· Мета надання безоплатної (спонсорської) допомоги;
· Види товарів (робіт, послуг), які будуть придбані на грошові кошти безоплатній (спонсорської) допомоги;
· Порядок подання одержувачем безоплатній (спонсорської) допомоги (за винятком одержувачів - фізичних осіб) організації, індивідуальному підприємцю, які надали таку допомогу, звіту про її цільове використання;
· Відомості про надання безоплатної (спонсорської) допомоги у встановлених межах - для органів, організацій, перелічених у п. 9 Указу № 300;
· Інші умови, визначені угодою сторін з дотриманням вимог Указу № 300 та інших актів законодавства.
Приблизна форма договору надання безоплатної (спонсорської) допомоги затверджена постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13.07.2005 № 779 «Про затвердження примірної форми договору надання безоплатної (спонсорської) допомоги».

Порядок бухгалтерського обліку
Порядок відображення в бухгалтерському обліку зазначених видів безоплатної допомоги встановлено Інструкцією про порядок бухгалтерського обліку безоплатних надходжень (коштів), затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 24.02.2006 № 17 (далі - Інструкція № 17).
Слід врахувати, що до Інструкції № 17 постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 11.12.2008 № 187 «Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних правових актів Міністерства фінансів Республіки Білорусь» внесені деякі уточнення, що стосуються відображення безоплатної допомоги на рахунках бухгалтерського обліку.
Інструкція № 17 встановлює правила формування в бухгалтерському обліку та звітності організацій інформації про отримання від юридичних осіб і індивідуальних підприємців, інших фізичних осіб на безоплатній безповоротній основі грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, майнових прав , включаючи виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, для використання в діяльності організації, яка отримує ці надходження.
Ця Інструкція застосовується підприємствами при організації та веденні бухгалтерського обліку надходжень, отриманих в порядку, передбаченому Указом № 460, Декретом № 24, Указом № 300 та іншими законодавчими актами.
Інструкція № 17 не регулює відображення на рахунках бухгалтерського обліку наступних надходження:
· Виділення грошових коштів юридичним і фізичним особам з бюджету, державних позабюджетних фондів, крім коштів транспортного збору на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні;
· Фінансування власником своїх представництв, філій, інших відокремлених підрозділів відповідно до затверджених кошторисів витрат, пов'язаних із здійсненням статутної діяльності організації через ці підрозділи;
· Централізовані відрахування, вироблені юридичними особами в рамках укладеного договору на утримання органу управління;
· Вклади учасників за договором про спільну діяльність, договором про створення господарських груп, вклади учасників за договорами дольової будівництва;
· Основні кошти, які передаються від однієї державної організації іншій;
· Виробничі запаси (сировина, матеріали), що надійшли для пробного випуску продукції (виконання робіт, надання послуг).
Надходження безвідплатної допомоги, наданої без вказівки напрямів її використання, обліковується за кредитом рахунків 92 «Позареалізаційні доходи і витрати» або 98 «Доходи майбутніх періодів» (з подальшим списанням у дебет рахунку 92 «Позареалізаційні доходи і витрати») в кореспонденції з дебетом рахунків обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат, грошових коштів, розрахунків.
Надходження безвідплатної допомоги, наданої для здійснення цільових програм, заходів, за напрямами, зазначеними в договорі стороною, що надала ці кошти, враховується по кредиту рахунку 86 «Цільове фінансування» в кореспонденції з дебетом рахунків обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат, грошових коштів, розрахунків .
Відображення в бухгалтерському обліку безоплатної допомоги, наданої без вказівки напрямів її використання, здійснюється наступними записами.

Дебет
Кредит
Зміст операції
08, 10, 41, 26, 44, 97, 51, 52, 62, 76 та інших
92, 98
Отримання безоплатної допомоги без вказівки напрямів їх використання
51, 68 (субрахунок 68-3 «Податки, що сплачуються з прибутку (доходу)»)
98
Отримання безоплатної допомоги для придбання основних засобів за рахунок коштів транспортного збору на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжнародному автобусному сполученні
98
92
Використання безвідплатної допомоги, отриманої:
у вигляді товарно-матеріальних цінностей, включаючи цінності, прийняті в якості основних засобів і нематеріальних активів, на виробництво, для власного споживання;
у вигляді грошових коштів на потреби, визначені організацією самостійно.
Прийняття до обліку безоплатно наданих послуг, виконаних робіт на дату підписання сторонами акту.
Вартість товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, що отримані або підлягають отриманню, визначається організацією, виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставинах звичайно вона встановлює вартість таких же або аналогічних активів.
Відображення в бухгалтерському обліку безоплатної допомоги, наданої для здійснення цільових програм, заходів, за напрямами, зазначеними в договорі стороною, що надала ці кошти, здійснюється наступними записами.
Дебет
Кредит
Зміст операції
08, 10, 41, 26, 29, 44, 51, 52, 62, 76 та інших
86
Безоплатна допомога, надана для здійснення цільових програм, заходів, за напрямами, зазначеними в договорі стороною, що надала ці кошти
76
86
Безоплатна допомога, отримана шляхом оплати третій стороні витрат організації (закупівлі товарно-матеріальних цінностей, розрахунки за роботи і послуги, оплата праці працівників, оплата навчальних курсів, семінарів, тощо)
86
51, 52, 62, 76 та інших
Використання цільових коштів, на цільові заходи (цілі, програми, тощо), встановлені за договором зі стороною, яка надала безоплатно ці кошти
86
10, 41
Використання отриманих грошових коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей з метою передачі безкоштовно фізичним особам
86
83
Використання отриманих грошових коштів при придбанні необоротних активів, що використовуються в діяльності організації
83
02, 05
Некомерційні організації (крім організацій, що фінансуються з бюджету) відображають втрату вартості (амортизаційні відрахування) по позаоборотних активів, придбаних за рахунок цільових коштів
86
20, 26, 44
Використання отриманих грошових коштів при використанні коштів на проведення семінарів, конференцій, навчальних тренінгів (курсів), соціологічних опитувань, інші витрати
86
10, 41, 26, 29, 44, 51, 52 (якщо товарно-матеріальні цінності передаються фізичним особам)
Використання цільових коштів, отриманих у вигляді товарно-матеріальних цінностей, на встановлені договором мети
86
26, 62, 76, 97
Вартість виконаних робіт, наданих послуг, виконаних (наданих) безоплатно
Курсові різниці, що виникають при операціях з безоплатно отриманої іноземною валютою, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку активів та зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 27.12.2007 № 199.
Облік безоплатної допомоги, наданої для здійснення цільових програм, заходів, за напрямами, зазначеними в договорі стороною, що надала ці кошти, в організаціях слід організувати таким чином, щоб забезпечити отримання інформації про:
· Кожному обличчі (юридичну або фізичну, іноземною чи вітчизняному), виділити цільові кошти, і договорі, укладеному з цією особою;
· Напрямки використання коштів (цільові програми, заходи) і терміни здійснення;
· Видах отриманих коштів (товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, кошти в іноземній валюті).
Особливості оподаткування
Законодавством передбачено, що безоплатна допомога, отримана від іноземних джерел (іноземна безвідплатна допомога або міжнародна технічна допомога), не визнається об'єктом оподаткування окремими податками (зборами, митом).
Зокрема, згідно з підп. 1.3 п. 1 Указу № 460 не визнаються об'єктами оподаткування, одержувані в рамках міжнародної технічної допомоги:
· Товари, що ввозяться на митну територію Республіки Білорусь в якості міжнародної технічної допомоги, - з податку на додану вартість, акцизів, митних зборів;
· Грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, інше майно (включаючи віднесених до основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і нематеріальних активів), отримані в якості міжнародної технічної допомоги, - з податку на прибуток;
· Обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), придбаних (виконаних, наданих) на території Республіки Білорусь для здійснення міжнародної технічної допомоги, - з податку на додану вартість, відрахувань і зборів, що стягуються з виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) у державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди, місцевих податках і зборах;
· Майно, придбане за рахунок або отримане у вигляді міжнародної технічної допомоги для безпосереднього здійснення такої допомоги, - з податку на нерухомість на термін його використання в даних цілях;
· Доходи, одержувані фізичними особами з коштів міжнародної технічної допомоги, - з прибуткового податку з фізичних осіб.
Однак умовою такого звільнення є цільове використання міжнародної технічної допомоги. У разі нецільового використання міжнародної технічної допомоги податки, мита, збори і відрахування сплачуються (стягуються) з нарахуванням пені, штрафів відповідно до законодавства (подп. 1.4 п. 1 Указу № 460).
Іноземна безоплатна допомога звільняється від митних зборів за митне оформлення, митних зборів, податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток і прибуткового податку з фізичних осіб, що підлягають сплаті її одержувачами, а також організаціями та фізичними особами Республіки Білорусь, які отримали таку допомогу в порядку її розподілу відповідно до плану цільового використання (розподілу) іноземної безвідплатної допомоги, Управлінням справами Президента Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь.
Умовою такого звільнення є цільове використання іноземної безвідплатної допомоги. У разі нецільового використання іноземної безвідплатної допомоги податки, збори (мита), за винятком митних платежів, сплачуються відповідно до законодавства.
У рамках такої іноземної безвідплатної допомоги митні платежі не обчислюються. Проте звільнення від податку на додану вартість і акцизів не поширюється на випадки ввезення з території Російської Федерації банкнот і монет, які використовуються для нумізматики.
Безоплатна допомога, отримана з джерел в Республіки Білорусь, як правило, є об'єктом оподаткування при обчисленні податків (зборів). Так, згідно з п. 13 Указу № 300 при наданні (отриманні) безоплатної (спонсорської) допомоги юридичні особи, індивідуальні підприємці та інші фізичні особи обчислюють і сплачують податки, збори (мита) відповідно до законодавства.
Разом з тим індивідуальна державна підтримка, пільги по сплаті податків, зборів (зборів), в тому числі право на включення до собівартості продукції, товарів (робіт, послуг), а також до складу витрат з виробництва та реалізації продукції, товарів (робіт, послуг ), що враховуються при оподаткуванні, сум безоплатно переданих грошових коштів, вартості безоплатно наданих послуг (виконаних робіт) і переданого майна, в установленому порядку можуть бути надані Президентом Республіки Білорусь або законом.
Контроль використання безоплатної допомоги
Державні органи зобов'язані здійснювати контроль за цільовим використанням безоплатної допомоги з метою обгрунтованості її звільнення від сплати податків (зборів, мита) і дотримання інших вимог законодавства.
Так, згідно з підп. 1.7 п. 1 Указу № 460 на Комітет державного контролю, Міністерство з податків і зборів, Державний митний комітет, інші державні органи відповідно до їх компетенції покладено обов'язок контролю за цільовим використанням грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, товарів (майна) , робіт і послуг, що надаються в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та звільняються від обкладення податками, митом, зборами та відрахуваннями, що стягуються в державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди.
Державний контроль за цільовим використанням іноземної безвідплатної допомоги її одержувачами, а також майна та коштів, отриманих від реалізації такої допомоги, здійснюється Комітетом державного контролю, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з податків і зборів, Комітетом державної безпеки, Державним митним комітетом та їх територіальними органами, Управлінням справами Президента Республіки Білорусь, іншими державними органами та організаціями відповідно до законодавства (п. 4 Декрету № 24).
Контроль за використанням безоплатної (спонсорської) допомоги, що надається в установленому Указом № 300 порядку, покладено на органи Комітету державного контролю, внутрішніх справ, податкових органів.
Щодо цільового використання безоплатної допомоги, наданої для здійснення цільових програм, заходів, за напрямами, зазначеними в договорі стороною, що надала ці кошти, організації, які отримали ці кошти, щомісяця складають звіт.
Форма звіту встановлена ​​в додатку до Інструкції № 17. У звіті вказується залишок невикористаної безоплатної допомоги на 1 січня року, відповідного звітного періоду, сума (вартість) отриманої і використаної безоплатної допомоги протягом звітного періоду, залишок на звітну дату за її видами (грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, вартість робіт, послуг , безоплатно наданих організації, вартість витрат, оплачених за організацію третіми особами). Оскільки звіт складається щомісяця, звітною датою доцільно вважати 1 число місяця наступного за звітним місяцем.
Звіт складається наростаючим підсумком з початку року і додається до річної бухгалтерської звітності:
· Некомерційними організаціями (крім організацій, що фінансуються з бюджету) у вигляді додатку до звіту про цільове використання отриманих коштів (форма 6), затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь «Про затвердження форм бухгалтерської звітності, Інструкції про порядок складання та подання бухгалтерської звітності та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних правових актів Міністерства фінансів Республіки Білорусь »від 14.02.2008 № 19 (зі зм. станом на 11.12.2008);
· Комерційними організаціями у формі окремого розділу (таблиці) пояснювальної записки.
Відповідальність
Спеціальна адміністративна відповідальність за порушення порядку використання міжнародної технічної допомоги не встановлена. Разом з тим у подп. 1.4 п. 1 Указу № 460 обумовлено, що при нецільовому її використанні дію наданих пільг не поширюється на отримувані (що їх, що надаються) в рамках цієї допомоги грошові кошти, товари (роботи, послуги), інше майно. У цьому випадку податки, мита, збори і відрахування сплачуються (стягуються) з нарахуванням пені, штрафів відповідно до законодавства. Таким чином, можна сказати, що відповідальність за нецільове використання міжнародної технічної допомоги виражається у нарахуванні пені і штрафів за несплату, несвоєчасну оплату, належних до сплати податків (зборів).
Адміністративна відповідальність за порушення порядку використання іноземної безоплатної допомоги передбачена в ст. 23.23 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення (далі - КпАП). Зазначена стаття виділяє кілька складів адміністративних правопорушення. Так, використання одержувачами іноземної безвідплатної допомоги до отримання посвідчення, що підтверджує її реєстрацію, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 200 базових величин.
Нецільове використання одержувачами іноземної безвідплатної допомоги (повністю або частково), а також майна та інших коштів, отриманих від її реалізації, або використання такої допомоги і (або) коштів на цілі, заборонені законодавством, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 300 базових величин з конфіскацією цієї допомоги і (або) засобів, отриманих від її реалізації, а на юридичну особу - до 100% вартості отриманої іноземної безвідплатної допомоги з конфіскацією цієї допомоги і (або) засобів, отриманих від її реалізації, або без конфіскації.
Невнесення іноземної безвідплатної допомоги, отриманої готівкою грошовими засобами, в тому числі в іноземній валюті, на рахунки в банках Республіки Білорусь в строк, встановлений законодавством Республіки Білорусь, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 20 до 300 базових величин. Зазначене адміністративне правопорушення скоріше стосується фізичних осіб, а не організацій.
Крім того, використання іноземної безвідплатної допомоги на цілі, заборонені законодавством, або її нецільове використання професійними спілками та іншими громадськими об'єднаннями, фондами, іншими некомерційними організаціями, а також отримання іноземної безвідплатної допомоги політичними партіями, їх організаційними структурами може спричинити ліквідацію (припинення діяльності) зазначених одержувачів, у тому числі і за одноразове вчинення такого порушення.
Надання представництвами іноземних організацій, міжнародних неурядових організацій на території Республіки Білорусь іноземної безвідплатної допомоги на заборонені мети може спричинити припинення діяльності зазначених представництв.
Адміністративна відповідальність за порушення порядку надання та використання безоплатній (спонсорської) допомоги встановлена ​​в ст. 23.84 КоАП. Дана стаття встановлює кілька складів адміністративного правопорушення.
Так, надання індивідуальним підприємцем або посадовою особою юридичної особи безоплатній (спонсорської) допомоги з порушенням вимог законодавчих актів тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 базових величин, а на індивідуального підприємця - від двадцяти до п'ятдесяти базових величин.
Використання безоплатній (спонсорської) допомоги на цілі, не передбачені договором про її надання, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти п'яти базових величин, а на індивідуального підприємця - від 100 до 150 базових величин.
Використання безоплатній (спонсорської) допомоги на цілі, заборонені законодавчими актами, або такої допомоги, наданої без укладання договору, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 25 до 50 базових величин з конфіскацією такої допомоги або із стягненням її вартості, на індивідуального підприємця - від 100 до 150 базових величин з конфіскацією такої допомоги або із стягненням її вартості, а на юридичну особу - до 200 базових величин з конфіскацією такої допомоги або із стягненням її вартості.
Використання посадовою особою юридичної особи безоплатній (спонсорської) допомоги на цілі, не передбачені договором про її надання або заборонені законодавчими актами, або такої допомоги, наданої без укладання договору, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 100 до 150 базових величин.
Разом з тим з Указу № 300 до цього часу не виключені норми адміністративної відповідальності за вказані порушення (подп. 15 і 16 Указу № 300). У результаті зазначені два законодавчі акти практично дублюють один одного. Однак існують деякі відмінності. Зокрема, згідно з частиною 3 ст. 23.84 КоАП використання безоплатній (спонсорської) допомоги на цілі, заборонені законодавчими актами, або такої допомоги, наданої без укладання договору тягне за собою накладення на юридичну особу штрафу у розмірі до 200 базових величин з конфіскацією такої допомоги або із стягненням її вартості. У той же час аналогічне порушення згідно з п. 16 Указу № 300 тягне тільки конфіскацію цієї допомоги (або її вартості) без накладення штрафу на юридичну особу.

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь» 1997р.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р. № 218-З. Прийнятий Палатою представників 28 жовтня 1998 року. Схвалений Радою Республіки 19 листопада 1998 року. (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 р., N 7-9, ст.101). (Зареєстровано в Національному реєстрі правових актів Республіки Білорусь 20.03.2001, реєстр. № 2 / 744) (з урахуванням змін, внесених Законами від 14.07.2000 № 415-З; 03.05.2001 № 7-З; 04.01.2002 № 79 - З; 25.05.2002 № 104-З; 24.06.2002 № 113-З; 17.07.2002 № 128-З; 11.11.2002 № 148-З; 16.12.2002 № 159-З; 04.01.2003 № 183-З, рег. № 2 / 932 від 10.01.2003; 26.06.2003 № 211-З, реєстр. № 2 / 960 від 27.06.2003; 08.01.2004 № 267-З, реєстр. № 2 / 1016 від 10.01.2004; 18.08 .2004 № 316-З, реєстр. № 2 / 1065 від 23.08.2004; 04.05.2005 № 9-З, реєстр. № 2 / 1106 від 06.05.2005).
3. Цивільне право: Підручник, за ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого, М.: Проспект. - Т. 2. - 2000.
4. Колбасін Д. А. Цивільне право Республіки Білорусь. Загальна частина. Мн.: Громадське об'єднання «Молодіжне наукове товариство». - 2000.
5. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь: У 2 книгах. Книга 2. / Відп. ред. В. Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 1999. - 624 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
79.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Безоплатна передача товарів
Перша допомога
Допомога по безробіттю
Перша допомога 8
Реанімаційна допомога
Допомога по безробіттю
Допомога на дітей
Невідкладна допомога
Допомога по безробіттю 2

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru