Бангладеш і Коста Ріка порівняльна характеристика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ України

Дніпропетровський державний університет

Факультет міжнародної ЕКОНОМІКИ


Курсові Завдання


За дісціпліні

"Світова економіка та Міжнародні Економічні Відносини"


Студента групи ВЗ-97-1

Нестерука Сергія

Викладач:

Доцент Тараненко І. В.


Дніпропетровськ

2000 р..

План


Введення

1 Коста Ріка та Бангладеш: загальна характеристика

2 Аналіз соціально - економічних показників

Висновки

Список використаної літератури


Введення

Світове господарство на рубежі XXI століття - глобальне за своїми масштабами, воно домінує на принципах ринкової економіки, об'єктивних закономірностях міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу.

До кінця 90-х років у світовій економіці проявився ряд сталих тенденцій. До них відносяться:

 • Стабільні темпи економічного зростання. Середні темпи росту усіх країн світу піднялися з менш, ніж 1% на початку 90-х років до 3% річних в кінці десятиліття;

 • Підвищення зовнішньоекономічного чинника в господарському розвитку. Помітно зросли масштаби та якісно змінився характер традиційної міжнародної торгівлі упредметненими товарами, а також послугами. З'явилася "електронна торгівля", тобто торгівля в системі Інтернет;

 • Глобалізація фінансових ринків і посилення взаємозалежності національних економік;

 • Зростання питомої ваги послуг у національній економіці та міжнародному обміні;

Досягнута ступінь єдності торгівлі, виробництва та кредитно-фінансової сфери промислово розвинених країн є ознакою формування світового господарського комплексу. Його учасники, незважаючи на наявність державних кордонів, функціонують як складові частини загальної господарської системи. Відбувається інтернаціоналізація, глобалізація господарського життя. За цими поняттями стоїть ефективне функціонування багаторівневої світової системи господарських зв'язків, що поєднують окремі країни в глобальний світовий комплекс.

Процес інтернаціоналізації постає як результат насамперед міжнародної кооперації виробництва, розвитку міжнародного поділу праці, як розвиток суспільного характеру виробництва в міжнародному масштабі.

Процес глобалізації у світовій економіці являє собою закономірний результат інтернаціоналізації виробництва і капіталу. Глобалізація значною мірою постає як кількісний процес зростання масштабів, розширення рамок світогосподарських зв'язків.

Дослідження формування цих світогосподарських зв'язків і перспектив їхнього розвитку показує, що генеральною тенденцією розвитку світового господарства є рух до створення єдиного планетарного ринку капіталів, товарів і послуг, економічному зближенню і об'єднанню окремих країн у єдиний світовий господарський комплекс. Світове господарство як цілісна система складається з різних частин або підсистем (рис.1), які мають певні спільні риси і відмінності.

Для виділення підсистем світового господарства застосовують наступні критерії:

 1. Ступінь і характер втручання держави в економіку.

 2. Рівень економічного розвитку.

 3. Рівень соціального розвитку.

 4. Тип економічного росту (екстенсивний чи інтенсивний).

 5. Рівень і характер зовнішньоекономічних зв'язків (ступінь відкритості економіки).

Рис. 1. Підсистеми та групи країн світового господарства і групи країн світової економіки.

Метою даного завдання є аналіз і порівняння рівня соціально-економічного розвитку країн. Для розгляду будуть використані такі країни, як Бангладеш і Коста Ріка, а також групи країн, до яких їх можна віднести.


1 Коста Ріка та Бангладеш: загальна характеристика
Республіка Коста-Ріка


Народна Республіка Бангладеш

Народна Республіка Бангладеш - держава на пн.-сх.. Південної Азії. Т ерріторія - 143,9 тис. кв. км Столиця - м. Дакка (6,1 млн. (1996 р.)). Основний морський порт і торгово-промисловий центр з вільною експортної зоною - Чіттагонг (2 млн.). Пекло м іністратівно-територіальний розподіл: 4 області. Населення - 128,09 млн. (1996 р.), 98% - бенгальці. У Чіттагонгском Гірському Районі живуть малі народності Ассамо-бірманського походження (чакма, сантали, кхасі та ін.) Є "біхарі" - вихідці з півн. р-нів Індії. При середньорічному прирості в 2,3% щільність населення наближається до 800 чол. на 1 кв. км, що посилює цілий ряд соціально-економічних проблем. Офіційні мови - бенгальська і англійська. Державна релігія - іслам, сповідують 87% віруючих, індуїзм - 12%, є також буддисти, християни. Грошова одиниця - така = 100 пайсам. Бангладеш - унітарна республіка з парламентською формою правління. Парламент - однопалатна Національна асамблея, складається з 330 депутатів.

Країна бідна природними ресурсами. Є родовища природного газу, запаси якого оцінюються від 360 млрд. куб. м до 450 млрд.куб.м, річний обсяг видобутку - 2,5 млрд. куб. м Розпочато експлуатація першого нафтового родовища, що забезпечує 0,5% потреб країни. Родовища кам'яного вугілля і торфу в пром. відношенні не розробляються. Наявні гідроресурси практично використані. Встановлені потужності електростанцій становлять 2395 МВт (в т. ч. теплові - 2165 МВт).

Валовий національний продукт - 24 млрд. дол. (Річний приріст 3,8%). За класифікацією ООН Бангладеш входить до числа найменш розвинених країн світу (річний дохід на душу населення - 226 дол.). Середня тривалість життя - 52 роки.

У сіл. господарстві (зайнято 85% населення) створюється 40% ВНП. Збір зернових (рис, пшениця) не перевищує 17 - 19 млн. т; продовольчий дефіцит покривається за рахунок імпорту (близько 2 млн. т на рік).

Промисловість разом з енергетикою забезпечує 11% ВНП. Основу обробних галузей становлять джутові, текстильні, швейні і шкіряні підприємства. Бангладеш - великий виробник і експортер джуту. Серед нових експортних товарів - предмети одягу, сантехнічне і кухонне обладнання, взуття, парфумерія, електропобутові прилади, комп'ютерне обладнання, засоби зв'язку, фармацевтичні та ін споживчі товари. Здійснюється політика заохочення приватного підприємництва. Иностр. капітал займає міцні позиції в тютюновій, фармацевтичної, хімічної, шкіряної, електротехнічної та електронної промисловості, у переробці чаю.

У країні 2818 км жел. і близько 10500 км автомобільних доріг. Протяжність використовуваних транспортних та пасажирських водних шляхів сягає 8,5 тис. км. Нац. авіакомпанія "Біман" пов'язує Дакку з 26 пунктами призначення в Азії, Африці та Європі. Поряд з Чіттагонгомдействует морський порт Монгла. Лінія міжнародним автоматичним телефонного та факсимільного зв'язку встановлена ​​в Дацці, Чнттагонге, Кхулні і Силхеті.

Осн. торгово-економічні партнери - США, Японія, країни ЄС і Перської затоки. Загальний товарообіг країни в 1994/95 фін. р. склав 5,6. млрд. дол. США (експорт - 2,1 млрд. дол., Імпорт - 3,5 млрд. дол.). Зовнішній борг оцінюється в 12 млрд. дол. Валютні запаси країни -1,8 млрд. дол, США (грудень, 1992 р.). Консорціум допомоги Бангладеш (об'єднує ряд зап. Держав і міжнародних фін. Організацій) щорічно виділяє на потреби країни близько 2 млрд. ам. дол.

Понад 70% бангладешців - неграмотні. Є 4 цивільних університету (Дакка, Чіттагонг, Раджшахі і Савар). У Куштії діє Ісламський університет. Працюють спеціальні вищі та середні навчальні заклади: політехнічні, сільськогосподарські, медичні та комерційні. Приблизно 60 науково-дослідних інститутів.

На сьогоднішній день у Бангладеш існує дуже велика криза пов'язаний зі здоров'ям її громадян. У підземній і речкових водах був виявлений небезпечний рівень миш'яку, кото виник в результаті програми уряду і UNICIF про захист води. За оцінками Світового Банку Реконструкції та Розвитку негативному впливу миш'яку схильне близько 18 млн. людей!

Республіка Коста-Ріка - держава в Центр. Америці. Територія - 50,9 тис. кв. км. Столиця - Сан-Хосе (922 тис.). Адміністративно-територіальний розподіл - 6 провінцій. Населення - 3,42 млн. (1996 р.), костаріканци - нащадки іспанських переселенців. офіціал ь ний мова. - іспанська. Пануюча релігія - католицизм. Грошова одиниця - колон = • 100 сентімо. За конституцією 1979 Коста-Ріка - республіка.

Коста-Ріка - член ОАД, ЛАЕС, ОЦАГ ЦАОР, Союзу країн-експортерів бананів.

Економічний розвиток Коста-Ріки відрізняється в останній період достатньою стабільністю. Обсяг ВВП в 1992 р. склав 6,2 млрд.дол.

Коста-Ріка - аграрна країна, економіка якої орієнтована на виробництво експортної продукції (кава, банани, какао-боби, м'ясо). Одночасно розвивається виробництво нетрадиційних товарів, експортна вартість яких менше залежить від коливань цін на світовому ринку. Це - фрукти, овочі, квіти, морепродукти, горіхи.

У сіл. господарстві зайнято більше 30% економічно активного населення країни (його частка продукції у ВВП - 22%); дає 80% валютних надходжень Коста-Ріки.

Промисловість Коста-Ріки представлена ​​переважно дрібними підприємствами, більше 70% яких спеціалізується на виробництві продуктів харчування, текстилю, взуття, деревообробки. В останні роки певний розвиток отримали також такі галузі економіки, як хімічна і гумотехнічна, металургійна, целюлозно-паперова. Частка промисловості у ВВП - 27%;

у ній зайнято 15% економічно активного населення.

Протяжність жел. дор. - 1389 км, шосе - 26 тис. км, в т.ч. з твердим покриттям - 8,2 тис. км.

Частка держсектору у ВВП становить 16%: енергетика, частина банків, залізничного транспорт, виробництво нафтопродуктів, зв'язок.

Внешнеторг. оборот (1993 р.) -4,3 млрд. дол.; експорт-1,8 млрд. дол., імпорт - 2,5 млрд. Зовнішній борг Коста-Ріки - 3 млрд. дол.

Порівняно низьким на континенті є рівень безробіття - бл. 5%. У 1995 р. інфляція склала 9%.

І Бангладеш і Коста Ріка відносяться до групи країн, що розвиваються, з тією лише різницею, що Бангладеш відноситься до категорії країн з низьким рівнем доходу, а Коста Ріка - із середнім. Незважаючи, що ці країни досить різні, в їх характеристики і особливості можна виділити ряд рис і характеристик. До числа цих рис можна віднести:

 1. Багатоукладний характер економіки розглянутих країн

 2. Низький рівень розвитку виробничих сил, відсталість промисловості, сільського господарства та соціальної інфраструктури.

 3. Залежне положення в системі світового господарства.

Більш детальна характеристика вище перечислених країн наведена нижче.


2 Аналіз соціально - економічних показників

Аналіз соціально - економічних показників Країн Бангладеш і Коста Ріка представлений в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники

Значення для країни 1 (Бангладеш) Значення для країни 2 (Коста Ріка) Значення для групи країн 1 Значення для групи країн 2 Значення для всього світу

Розділ 1. ВНП на душу населення

1. ВНП на душу населення

1989

1995

2. Середньорічний темп зростання ВНП на душу населення

1965-1989 рр..

1985-1995 рр..

Розділ 2. Динаміка економічного зростання

3. Середньорічний темп зростання ВВП

1965-1980 рр..

1980-1990 рр..

1990-1995 рр..

 1. Середньорічний темп зростання продукції сільського господарства

1965-1980 рр..

1980-1990 рр..

1990-1995 рр..

5. Середньорічний темп зростання продукції промисловості

1965-1980 рр..

1980-1990 рр..

1990-1995 рр.. 6. Середньорічний темп зростання продукції обробної промисловості

1965-1980 рр..

1980-1990 рр..

1990-1995 рр..

7. Середньорічний темп зростання виробництва послуг

1965-1980 рр..

1980-1990 рр..

1990-1995 рр..

Розділ 3. Структура виробництва

 1. Частка продукції сільського господарства у ВВП

1965

1980

1995

9. Частка продукції промисловості у ВВП

1965

1980

1995

10. Частка продукції обробної промисловості

1965

1980

1995

 1. Частка виробництва послуг у ВВП

1965

1980

1995

Розділ 4. Рівень і якість життя населення

 1. Значення індексу людського розвитку

1993

13. Тривалість життя

1985

1995

 1. Коефіцієнт смертності немовлят

1980

1995

15. Неписьменність серед дорослих

1985

1995

 1. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (початкова освіта)

1980 жінки

чоловіки

1993 Жінки

чоловіки

 1. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (середня освіта)

1980 Жінки

чоловіки

1993 Жінки

чоловіки

 1. Питома вага учнів у відповідній віковій групі (вища освіта)

1980

1993

Розділ 5. Споживання енергії

19. Енергоспоживання на душу населення

1980

1994

Розділ 6. Екологічна безпека

20. Промислові викиди вуглекислого газу на душу населення

1980

1992


180

240


0,4

2,1


2,5

4,3

4,1


1,5

2,7

1,1


3,8

4,9

7,3


6,8

2,7

...


3,4

5,7

5,4


53

50

31


11

16

18


5

11

10


36

34

52


0,365


78

58


132

79


67

62


46

76

105

128


9

26

12

26


3

...


32

64


0,1

0,21780

2610


1,4

2,8


6,3

3,0

5,1


4,2

3,1

3,6


8,7

3,8

5,2


...

...

...


6,0

3,1

5,6


24

18

17


23

27

24


...

19

19


53

55

58


0,884


75

77


20

13


6

5


104

106

105

106


51

44

49

45


21

30


840

558


2,2

2,9


330

430


2,9

3,8


4,8

6,0

6,8


2,6

3,6

3,1


7,6

7.7

11,6


7,2

11,5

...


5,5

6,1

11,0


44

34

25


28

32

38


20

21

27


28

32

35


0,396


58

63


98

69


44

34


81

104

98

112


26

42

41

...


3

...


248

369


0,9

1,3


2040

2390


2,3

-0,7


6,2

1,9

0,1


3,4

...

0,9


6,5

...

...


...

3,3

...


7,5

2,6

3,9


19

...

11


34

...

35


20

...

18


45

...

52


0,901


66

68


65

39


25

18


99

106

101

105


48

53

62

64


21

20


1537

1475


2,9

4,83980

4880


1,6

0,8


4,1

3,1

2,0


...

2,8

1,3


...

3,3

1,4


...

3,7

...


...

3,4

2,6


10

7

5


40

38

33


30

23

21


51

53

63


0,746


65

67


80

55


...

...


90

104

99

109


39

50

57

...


13

...


1419

1433


3,6

4,0

ВВП в 1995 р. у Бангладеш склав $ 29110, що в 2,24 Рара більше, ніж у 1980 ($ 12950). Однак ВВП на душу населення в 1995 р. склав $ 240, що тільки в 1.51 рази більше ніж у 1980 р. Проте, положення країни в своїй групі лише незначно змінилося в кращу сторону, хоча і залишилося низьким (середній показник ВВП на душу населення в групі в 1989 р. склав $ 330 і в 1995 р. - $ 430) ВВП Коста Ріки в 1995 р склав $ 9233, що в 1,89 разів краще, ніж у 1980 р. ($ 4831). ВВН на душу населення в 1995 р. склав $ 1780, що трохи менше, ніж середній показник по групі ($ 2040), проте в1995 р. він склав уже $ 2610, що на $ 220 більше, ніж аналогічний показник по групі, показуючи що Коста Ріка в останні роки мала високий середньорічний приріст ВВП. Можна відзначити, що Коста Ріка має показники ВВП на душу населення приблизно в 10 разів вище, ніж у Бангладеш, незважаючи на значно менше населення, хоча до розвинених країн їй ще далеко (наприклад у США аналогічний показник склав $ 14 059).

Переглядаючи динаміку економічного зростання видно, що Бангладеш майже за всіма показниками мав нижчі результати, ніж Коста Ріка, крім середньорічного темпу зростання продукції промисловості (7.2 та 5.2 відповідно). У своїй же групі всі показники економічного зростання значно нижчі, ніж середні, на відміну від Коста Ріки, у якої вони набагато вищі. Якщо ж порівнювати показники розглянутих країн із загальносвітовими чи показниками розвинених країн, то в обох випадках останні значно нижче.

Коста Ріка за станом на 1995 р. має більш розвинену структуру ВВП, ніж Бангладеш. Частки продукції сільського господарства, промисловості, обробної промисловості і виробництва послуг в ВВПдля Бангладеш і Коста Ріки в 1995 р. склали відповідно 31, 18, 10, 52 і 17, 24, 19, 58. У обох країн спостерігається позитивна, особливо у Бангладеш, динаміка зміни структури виробництва в порівнянні з даними 1965 р. (вище перелічені показники становили 53, 11, 5, 36 і 24, 23, 19 і 54). Причому Коста Ріка має вищі показники, ніж середні по групі, і за часткою обробної промисловості і виробництва послуг у ВВП наближається до загальносвітових (21 і 63 відповідно).

Значення індексу людського розвитку в обох країн лише незначно нижче (0,365 і 0,884 відповідно) за середнє по групі (0,396 і 0,901 відповідно), причому показник Коста Ріки вище середньосвітового (0,746).

Тривалість життя у Бангладеш значно упвл з 1985 р. (78 років) по 1995 р. (58 років), що викликано причинами перечіленимі у першому розділі. У Коста Ріки ж тривалість життя навпаки зросла з 75 до 77 років і вище, ніж середня в своїй групі (68) і в середньому по світу (67 років).

За показниками на 1995 р. дитячої смертності (79) і неписьменності серед дорослих (62) Бангладеш займає одне з останніх місць у своїй групі, незважаючи на позитивну динаміку в порівнянні з 1985 р. Коста Ріка ж має дуже низькі показники на 1995 р. дитячої смертності (13) і неписьменності серед дорослих (5) не тільки в порівнянні з среднегруповимі (39 і 18 відповідно), а й навіть із середньосвітовими.

Показники питомої ваги учнів у відповідній віковій групі, як видно з таблиці у Бангладеш дуже малі, що свідчить про дуже низький рівень освіти населення. Зате у Коста Ріки вони значно вищі і наближаються до загальносвітових.

Питома вага учнів з вищому освітою на 1980 р. у Бангладеш склав так само як і середньорічної 3%, а у Коста Рики - 21%, аналогічно среднегрупповая, і майже в 2 р. більшого, ніж середньосвітовий (13%.)

Показники енергоспоживання і промислові викиди на душу населення в 1995 р. у Бангладеш і Коста Ріки (64, 0.2 і 558, 2.9 відповідно) значно нижче ніж среднегрупповие (369, 1.3 і 1475, 4.8 відповідно) і навіть середньосвітові (1433 і 4,0 ), що частково пояснюється низьким рівнем виробництва в цих країнах.


Висновки


Список використаної літератури


 1. Ломакін В. К. "Світова економіка": підручник для вузів. -М.: Фінанси, Юніті, 1998 р. - 727 с.

 2. Авдокушин Є. Ф. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник - 4-е вид. - М.: ІОЦ "Маркетинг", 1999 р. - 264 с.

 3. Булатів "Світова економіка". -М., 1998 р.

 4. Щорічний звіт Світового Банку Реконструкції та Розвитку "Про світовому розвитку за 1991 - 1997 рр.".

 5. "Економіка зарубіжніх країн", підручник за редакцією А. С. Філіпенка. - К. "Либідь", 1996 р.

 6. Країни світу. Короткий політико - економічний словник. - М.,

1996

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
39.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Коста-Ріка Економіко-географічна характеристика країни
Порівняльна характеристика насосів
Порівняльна характеристика браузерів
Порівняльна характеристика антибіотиків
Порівняльна характеристика політиків
Бангладеш 2
Порівняльна характеристика Олександра і Наполеона
Порівняльна характеристика афективних розладів
Порівняльна характеристика Остапа й Андрія
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru