База даних Автоматизація обліку хворих в студентській лікарні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
БД
-
База даних
СБД
-
Система бази даних
ПП
-
Програмний продукт
SQL
-
Select Query Language
ПК
-
Персональний комп'ютер
СМ
-
Мережева модель даних
РМ
-
Реляційна модель даних
ІМ
-
Ієрархічна модель даних
КП
-
Курсовий проект

ВСТУП

В даний час у життєдіяльності людини грає все більшу роль автоматизація. Це стосується і автоматизації інформації. На сучасному етапі розвитку комп'ютерних технологій велику популярність набуло створення баз даних. Облік міжсесійний успішності студентів, продаж квитків, ведення бібліотек, облік іноземних студентів і багато інших - це лише мала частина галузей, в яких застосовуються бази даних.
Для полегшення діяльності користувача з великими обсягами інформації були створені бази даних. Існує безліч різних баз даних, однією з яких є MS Access.
База даних - сукупність спеціальним чином організованих даних, що зберігаються в пам'яті обчислювальної системи і відображають стан об'єктів та їх взаємозв'язок. Інформацію, що зберігається в БД можна широко використовувати в різних додатках, причому способи використання даних можна легко і швидко змінювати. Також забезпечується можливість запитувати, знаходити і змінювати інформацію в БД.
Предметна область курсового проекту - обробка інформації про студентів, подання інформації про ВУЗи, спеціальності, місцях проживання студентів і т.д. Розроблена база даних може зберігати великі обсяги інформації про кожного студента, його захворювання, лікуючого лікаря, тривалості захворювання та інше.
Бази є дуже затребуваними при обліку студентів у лікарнях. Грамотно складена система обліку студентів дуже сильно економить час при зверненні до необхідної інформації. При правильному складанні та внесення інформації в базу швидкість пошуку необхідної інформації зводиться до мінімуму. Створення такої бази даних допоможе з легкістю працювати з інформацією, що зберігається в ній. Дозволить отримати повну інформацію, як про кожному окремому студента, так і про всіх студентів обраного лікаря.
Розроблювану базу даних можна з легкістю використовувати в студентській лікарні. Вона є зручною та зрозумілою для будь-якого типу користувачів. База дозволяє додавати нових студентів, а також вести облік їх захворюваності і тип лікування. Студенти, захворювання яких закінчилися більше п'яти років тому, додаються в архів.

1 ОПИС ОБЛІКУ СТУДЕНТІВ У ЛІКАРНІ
Розроблена предметна область може використовуватися для автоматизації обліку хворих в студентській лікарні різних ВНЗ. Причому, враховуються лише вищі навчальні заклади.
Перш за все, до даної предметної області відносяться студенти. Про студентів необхідні такі відомості: ПІБ, місце проживання, дата народження та номер заліковки.
Кожен студент відноситься до певного ВУЗу. У кожному ВНЗ є багато спеціальностей, а з кожної спеціальності кілька груп. Також враховується те, що один студент не може значитися в базі лікарні відразу в декількох ВНЗ. Якщо студент навчається в двох і більше ВНЗ, у базі враховується лише один ВУЗ.
Про ВУЗах нам необхідно знати наступне: ПІБ ректора, назва ВНЗ, тип ВУЗу, назва, абревіатура, телефон навчальної частини та його адресу. Для діагностики та подальшого лікування захворювання не потрібні дані про спеціальності та факультеті. Всі ці дані з потреби можна отримати в учбовій частині.
Про групу, в якій навчається студент, необхідно знати лише її абревіатуру.
Кожен студент, незалежно від місця навчання, відноситься до студентської лікарні. Лікарня не виноситься як окремий об'єкт. Кожен студент в лікарні звертається до певного лікаря. Про лікаря необхідно знати: ПІБ, його спеціалізацію і номер кабінету. Лікар кожному студенту ставить діагноз.
У студентській лікарні можуть працювати кілька лікарів однаковою спеціалізації для найбільш ефективного і швидкого процесу прийому та діагностики. Враховуємо, що кожен лікар може працювати тільки з однієї спеціалізації в цій лікарні. Тому, спеціалізація лікаря виноситься в окрему таблицю. Також враховуємо, що кожному студенту повинно бути не менше 16 років. Про спеціалізації необхідно знати лише область, в якій працює лікар.
Якщо знайдено захворювання і поставлений діагноз, необхідно знати назву. При діагностиці захворювання необхідно враховувати дату початку і закінчення захворювання, тип лікування (амбулаторний або стаціонарний). Причому, дата початку захворювання не може бути більше дати закінчення захворювання.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Перед розробником було поставлено завдання спроектувати та розробити базу даних автоматизації обліку хворих студентів. Вона включає в себе докладне вивчення предметної області даного курсового проекту: збір і угрупування інформації про захворювання студентів, лікуючих лікарів, типу лікування і т.д. У результаті повинен вийти проект бази даних, яка б дозволяла зберігати, систематизувати, обробляти, структурувати, автоматизувати і змінювати інформацію для вищеописаної довідкової системи. База даних повинна мати зручний і легкий для сприйняття інтерфейс користувача. Повинні бути продумані спеціальні запити щодо систематизації та обробці інформації, що зберігається. Користувачеві має бути надана можливість самому задавати параметри наявних запитів. У проекті мають бути вивчені і добре продумані питання захисту та поновлення інформації. Даний проект повинен бути призначений для кола користувачів у студентській лікарні, не обов'язково знайомих з СУБД, в якій реалізована база даних "Обліку хворих студентів".
У даному курсовому проекті проектується БД, яку може використовувати будь-яка лікарня, в не залежності від користувачів. БД полегшує роботу, працівникам лікарні, оскільки щоб знайти інформацію про цікавить студента, необхідно затратити чимало сил і часу. Різним користувачам необхідна різна інформація, наприклад, дільничного лікаря неважливо знати місце проживання студента. Можливості БД не визначаються тільки фіксуванням інформації про студентів, а також можливістю здійснювати вибірку за кількома параметрами, пов'язаних як з ВУЗами, так і з інформацією про студентів.
У цілому, база даних повинна:
· Містити необхідну інформацію про студентів та про звернення їх до лікарів і надавати її на вимогу;
· Забезпечувати можливість виконувати запит, пошук, редагування та систематизацію даних БД;
· Мати зручний користувальницький інтерфейс для роботи з нею будь-якого користувача;
· Мати необхідні запити і форми для обробки інформації, що зберігається;
· Передбачати архівацію даних і збереження інформації, що зберігається в БД інформації.

3 КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СУБД

3.1 Розробка схеми об'єкт-відношення

Схема моделі «Об'єкт-відношення» наведена на малюнку 3.1.
Було вибрано 6 об'єктів - студент, група, ВНЗ, лікар і діагноз і спеціалізація. Об'єкт студент має 4 властивості: ПІБ, місце проживання, рік народження, № залікові. Об'єкт група має 2 властивості: рік набору і букву. Об'єкт ВНЗ має 6 властивостей: адреса, повна назва, абревіатура, дата закінчення, телефон навчальної частини та ПІБ ректора. Об'єкт лікар представлений 2 властивостями: ПІБ, № кабінету. Об'єкт діагноз має одну властивість - назва. Об'єкт спеціалізація так само має одну властивість - область спеціалізації.
У даній схемі використовуються зв'язку 1 до багатьох, а також багато до багатьох. Між об'єктами студент і група обрана зв'язок багато до одного. Враховуємо, що назви спеціальностей у ВНЗ унікальні і кожен студент навчається лише в одній групі; в одній групі можуть навчатися багато студентів. Між об'єктами група та ВНЗ представлена ​​зв'язок багато до одного: одному ВУЗу можуть належати декілька груп, кожна група належить одному ВУЗу. Між об'єктами студент і лікар немає прямого зв'язку. Об'єкти лікар і діагноз представлені зв'язком багато до багатьох, - один лікар може поставити кілька діагнозів; один діагноз може бути поставлений кількома лікарями. Між об'єктами студент і діагноз представлена ​​зв'язок багато до багатьох: одному студенту можуть бути поставлені кілька діагнозів; один діагноз може бути поставлений кільком студентам. Між об'єктами Лікарі та спеціалізація представлена ​​зв'язок один-до-багатьох: один лікар числиться в лікарні по одній спеціалізації; в одній лікарні можуть працювати кілька лікарів однаковою спеціалізації. До зв'язку між об'єктами студент і діагноз додано 4 властивості - тип лікування, дата початку захворювання, дата закінчення захворювання і коментарі.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Група
ВНЗ
Лікар
Діагноз
ПІБ
місце жит-ва
Рік народж.
№ заліковки
ПІБ
№ кабін.
спеціалізації.
адресу ВУЗу
абревіат
назва
ПІБ ректора
вчиться
діагност
принадл.
тип лікування
Дата закінчено. захворівши
Дата початку захворівши
коментарі
тел уч. частини
назва групи
Спеціалізація
Область спеціалізації
Дата оконч

Малюнок 3.1 - Схема об'єкт-відношення

3.2 Обгрунтування вибору моделі даних
3.2.1 Типи моделей даних
Розрізняють мережеву, ієрархічну і реляційну моделі даних. Кожна з них має свої переваги і свої недоліки. Нижче ми розглянемо докладно ці моделі даних.
3.2.2 Ієрархічна модель даних
В ієрархічній моделі зв'язку між даними описують за допомогою упорядкованого графа (або дерева). Тип є складовим. Він включає в себе підтипи («піддерева»), кожен з яких, у свою чергу, є типом «дерево». Кожен з елементарних типів, включених в тип "дерево", є простим або складеним типом «запис».
Таким чином, ієрархічна модель даних представляє собою упорядковану сукупність екземплярів типу «дерево» (дерев), що містять екземпляри типу «запис» (записи).
Приклад реалізації ієрархічної моделі даних для розробляється БД представлений на малюнку 3.2.

вчиться
ВНЗ
# К.В.
Назва ВНЗ
Адреса ВУЗу
Абревіатура
ПІБ ректора
Телефон
рахунок
текст
текст
текст
текст
текст
Студент
# К.С
ПІБ
М.жіт-ва
Дата народж
№ зач
Дата вікон
счетч
симв
симв
дата / вр
текст
д / вр


вчиться

Студент
# К.С
ПІБ
М.жіт-ва
Дата народж
№ зач
счетч
симв
симв
дата / вр
текст
Група
# К.г
Абревіатура
рахунок
текст


має
Лікар
# К.Вр.
ПІБ
№ кабінету
рахунок
текст
текст
Спеціалізація
# К. Сп
Область спец-ии
рахунок
текст
Лікар
# К.Вр.
ПІБ
№ кабінету
Спеціалізація
рахунок
текст
текст
числ
діагностується
Діагноз
# К.Д
Назва
Дата початку
Дата вікон
рахунок
текст
д / вр
д / вр

Діагноз
# К.Д
Назва
рахунок
текст
належить
Студент
# К.С
ПІБ
М.жіт-ва
Дата народж
№ зач
ВНЗ
Група
Дата поч
Дата вікон
счетч
симв
симв
дата / вр
текст
дл.цл
дл.цл.
д / вр
д / вр


4

Діагноз
# К.Д
Назва
рахунок
текст


Лікар
# К.Вр.
ПІБ
№ кабінету
Спеціалізація
Дата поч
Дата вікон
рахунок
текст
текст
числ
д / вр


Студент
# К.С
ПІБ
М.жіт-ва
Дата народж
№ зач
ВНЗ
Група
счетч
симв
симв
дата / вр
текст
дл.цл
дл.цл.

Діагноз
# К.Д
Назва
Дата початку
Дата вікон
рахунок
текст
д / вр
д / вр


Рисунок 3.2 - Реалізації ієрархічної моделі даних
Перевагою ієрархічної моделі є ефективне використання пам'яті, однак такі моделі складні для розуміння. У таких моделях відсутній механізм підтримки цілісності даних між записами різних гілок і обробка інформації зі складними логічними зв'язками досить громіздка. Використання даної моделі не раціонально, оскільки неможливо визначити зв'язок типу багато до багатьох.
Зображена на малюнку схема відображає вироджені дерево, у якого кожен об'єкт має не більше однієї дитини. Основним недоліком ієрархічної моделі для даного програмного продукту є громіздка форма запису реляційної моделі, що, у свою чергу, призводить до ускладнення розуміння користувачем бази.
3.2.3 Мережева модель даних
Мережева модель дозволяє відображати різноманітні взаємозв'язки елементів даних у вигляді довільного графа, узагальнюючи тим самим ієрархічну модель даних.
У СМ використовуються два основних поняття: тип запису і тип набору. Записи визначаються записами власника і члена, які логічно пов'язані. Діаграма структури даних СМ складається з прямокутників, що представляють типи записів і стрілок, які визначають відносини між типами записів. Ці відносини отримують імена і називаються типами наборів.
Схема мережевої моделі даних для даної БД показана на малюнку 3.3.
спостерігає
Лікар
Студент
SHAPE \ * MERGEFORMAT
спостерігається
Діагноз
діагностує
має
ставиться

ставиться
Малюнок 3.3 - Схема мережевої моделі даних
СМД вигідні за параметрами використання пам'яті, швидкодії і дають можливість утворення довільній зв'язку, проте мають ослаблений контроль цілісності даних і є досить складними. Використання такої моделі також не буде ефективним при виконанні поставлених завдань.
3.2.4 Реляційна модель даних
Перевагу було віддано реляційної моделі з наступних причин:
- Реляційна модель є більш простою моделлю, ніж мережева;
- Схема даних дозволяє представити структуру у вигляді таблиць (після деяких перетворень);
- В даний час реляційні бази даних є більш поширеними, ніж мережні;
- Використання реляційних баз даних зручніше, ніж мережевих;
- Мережева модель даних складна для вивчення користувачем, простіше розібратися з реляційною МД;
- Реляційна МД наочніше становить структуру даних.
На відміну від ІМД і СМД, РМД забезпечує логічний доступ до даних, що не залежить від фізичної реалізації. Недоліками реляційних моделей є складність в описі ієрархічних, мережевих зв'язків та відсутність стандартних засобів ідентифікації окремих записів.
Для проектованої БД реляційна модель представлена ​​на малюнку 3.4.1 1 1 1
Студент
Група
Спеціалізація
Діагноз
# К.С
ПІБ
Місце жит-ва
Дата народж
№ зач
Дата закінчено.
ВНЗ
Група
# К.г
Абревіатура
# К. Сп
Область спец-ии
# К.Д
Назва
счетч
симв
симв
дата / вр
текст
дата / вр
дл.цл
дл.цл.
рахунок
текст
рахунок
текст
рахунок
текст


1 1
ВНЗ
Лікар
# К.В.
Назва ВНЗ
Адреса ВУЗу
Абревіатура
ПІБ ректора
Телефон
# К.Вр.
ПІБ
№ кабінету
Спеціалізація
рахунок
текст
текст
текст
текст
текст
рахунок
текст
текст
числДіагностика
# К. ДГ
ПІБ лікаря
Назва діагнозу
Фіо студента
Дата початку захворівши
Дата олконч. захворівши
Тип лікування
Коментарі
рахунок
числ
числ
числ
дл.цл
дл.цл
текст
текст
Малюнок 3.4 - Реляційна модель

5 РІВНІ ДОСТУПУ ДО СУБД
Опис груп користувачів
У розробленій СУБД виконані три рівні доступу: для медсестри ВНЗ, для медсестри лікарні і для лікаря, аналогічні типами: гість, користувач та адміністратор.
Медсестра ВНЗ може заходити в базу без пароля. Даний рівень доступу не дозволяє вносити або редагувати будь-яку інформацію. Доступними є лише перегляд інформації та її роздрук.
Медсестра лікарні може зайти в базу лише під паролем. Даний доступ відрізняється від попереднього доступу. Цьому типу користувача дозволяється вносити і коригувати зміни в базі, але «Архів» студентів залишається закритим.
Лікар (аналог адміністратор). Вхід до бази здійснюється під паролем адміністратора. Має повний доступ до всієї бази. Права лікаря необмежені. Він може редагувати структури таблиць, змінювати і видаляти будь-які дані. Далі - більш докладно про права користувачів.
Медсестра ВНЗ
Як сказано раніше, цей користувач заходить в базу без пароля і не має в ній ніяких прав на зміну даних - лише їх перегляд та друк на принтері. На всіх формах кнопки «Додати запис», «Зберегти запис» та «Видалити запис» недоступні. Кнопки «Додати Студента» і «Архів» у формі «Вхід» так само недоступні. Область дій - перегляд даних з бази і роздруківка їх на принтері.
Медсестра лікарні
Для входу в базу під правами медсестри лікарні необхідно знати пароль. Права Користувача відрізняються від прав попереднього користувача лише тим, що медсестра лікарні має доступ до кнопки «Додати студента», «Архів», «Діагностика студента», так як медсестри в лікарні працюють зі студентами, то можуть додавати нових студентів в базу.
Лікар
Для входу в базу під правами лікаря необхідно знати пароль адміністратора. Лікар не має ніяких обмежень в базі. Він може змінювати, додавати і видаляти будь-які дані в базі, змінювати структуру таблиць і форм.

ВИСНОВКИ
За час створення курсового проекту та написання пояснювальної записки була досконально вивчена предметна область проекту; розроблена концептуальна модель БД: об'єкт-відношення; обрана реляційна модель для створення ефективної БД; розроблені основні моделі запитів для роботи з даними БД.
У БД була організована цілісність даних за допомогою введення каскадного видалення між деякими об'єктами. Був забезпечений захист даних за допомогою введення різних груп користувачів і запиту пароля.
Також була організована архівація даних.
У результаті створення даної системи, вимоги, викладені в постановці завдання, виконані.
Розробка має дружній інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, що дозволяє навіть з мінімальним знанням комп'ютера провести автоматизацію обліку студентів у лікарні. Таким чином, система готова до експлуатації. Вона може забезпечити користувачеві надходження необхідної інформації, а також полегшить отримання статистичних спостережень.
Розробляється база дозволяє отримати всю необхідну інформацію про студентів лікарні, приймаючих лікарів, звіти: по захворюваності студентів, з тимчасового періоду і по прийму лікарів; при необхідності дозволяє отримати інформацію про проектувальника бази.

Додаток А
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
А 1 Загальні відомості
А.2 Етапи розробки та терміни виконання
Терміни виконання наведені в таблиці А.1.
А 3 Призначення та мета створення проекту
БД розробляється для систематизації обробки даних про хворих студентів, що навчаються у ВНЗ.
Метою створення бази даних є забезпечення цілісності та компактності збережених даних, збільшення швидкості отримання інформації про цікавлять студентів, зниження трудовитрат по обробці даних.
А 3 Характеристика об'єкта автоматизації
А 3.1 Відомості про об'єкт автоматизації
Об'єктом автоматизації даного курсового проекту є процес аналізу, обробки, пошуку, видалення та обліку інформації про хворих студентах.
А 3.2 Відомості про умови експлуатації КП
Дана БД розробляється з використанням СУБД Access, яка оснащена інстинктивно зрозумілим інтерфейсом і може використовуватися широким колом користувачів потребують обліку інформації про студентів. Даною БД може користуватися будь-який користувач, що вміє користуватися комп'ютером.
А 4 Вимоги до проекту
А 4.1 Вимоги до КП в цілому
КП в цілому повинен:
-Мати велику систему допомоги, що включає відомості про КП в цілому, керівництво по використанню окремих частин, коректні повідомлення про помилки користувача, якщо такі є; здійснювати додавання, зміна, видалення і пошук інформації з наявної БД;
- Забезпечити не надмірність, компактність, цілісність даних, що зберігаються.
А 4.2 Вимоги до завдань і функцій КП
Проектований програмний продукт повинен реалізовувати такі завдання:
- Мати систему допомоги, тобто видавати коректні повідомлення при помилках, що виникають у процесі роботи;
- Дозволяти отримувати інформацію по певних запитах користувача. (Запити на вибірку, на додавання та видалення записів у архіві, запити для створення користувацьких форм і звітів. Звітів: «Заявка про початок обліку в лікарні», «Прийом лікарів», форм: хворих студентів певного лікаря, захворювання певного студента), а так само:
- Зберігати інформацію про хворих студентів;
- Зберігати інформацію про ВУЗи;
- Зберігати інформацію про групу;
- Зберігати інформацію про захворювання;
- Зберігати інформацію про лікуючого лікаря;
- Зберігати інформацію про діагностику;
- Коректний вибір інформації з якої-небудь характеристиці;
- Пошук за ключовими словами.
А 4.3 Вимоги до видів забезпечення
А 4.3.1 Вимоги до програмного забезпечення
До програмного забезпечення (ПО) пред'являються наступні вимоги:
-Монітор типу SVGA;
-Операційна система Microsoft Windows-98 і вище;
- Встановлена ​​прикладна програма Access 2003 з програмного пакету Microsoft Office.
А 4.3.2 Вимоги до технічного забезпечення
Технічне забезпечення має відповідати таким вимогам:
-Тип комп'ютера-INTEL 5x 86;
-Обсяг пам'яті RAM 16Мб;
А 4.3.3 Вимоги до організаційного забезпечення
До програмної документації пред'являються наступні вимоги:
-Наявність технічного завдання;
-Пояснювальної записки, що включає програми.

Додаток Б
Заповнення таблиці
Лікар
# КВ
ПІБ
№ кабінету
спеціалізація
1
Василюк А.Г.
14
хірург
2
Сидоров Б.П.
25
окуліст
3
Петров Ю.К.
12
травматолого
4
Версетілова Н.П.
16
окуліст
5
Бочкарьова Ю.П.
19
терапевт
6
Вишневська А.Ю.
22
лор
8
Абдулова А.О.
36
терапевт
ВНЗ
# КВ
Назва ВНЗ
Адреса ВУЗу
Абревіатура
ПІБ ректора
Телефон
1
Інтелект
Богдана Хмельницького
ДонДУУ
Шевченко А.І.
381-56-45
2
Політехніч
Артема 135
ДонНТУ
Борисов О.Г.
381-42-36
3
Національн
Університетська 25
ДонНУ
Шевчук Г.І.
381-25-65
Група
# КГ
Абревіатура
1
ІС-06А
2
ПО-06г
3
ІС-06б
4
САУ-06
5
ІС-06в
6
ПО-06А
7
ПО-06в
8
ПО-06бДіагноз
# КД
Назва
1
Свинка
2
Кір
3
ГРЗ
4
Запалення легенів
5
Отит
6
Глаукома
Діагностика
# КД
ПІБ Лікаря
Назва Діагнозу
ПІБ Студента
Дата початку захворювання
Дата закінчення захворювання
Тип лікування
Коментарі
1
Василюк А.Г.
Свинка
Михайлюк П.Ф.
12.05.2005
15.06.2008
амбулаторно
2
Сидоров Б.П.
ГРЗ
Рогоза А.Р.
11.09.2008
15.09.2008
стаціонарно
3
Версетілова Н.П.
Отит
Ареф'єв О.В.
01.01.2007
10.01.2007
стаціонарно
4
Василюк А.Г.
Запалення легенів
Митрофанова А.П.
12.03.2007
01.04.2007
амбулаторно
5
Бочкарьова Ю.П.
Кір
Ареф'єв О.В.
12.08.2008
02.09.2008
амбулаторно
8
Сидоров Б.П.
Свинка
Рогоза А.Р.
12.09.1999
03.05.2007
амбулаторно
Спеціалізація
# КСП
область спеціалізації
1
терапевт
2
хірург
3
окуліст
4
лор
5
травматолого
6
дерматолог

Студент
# КС
ПІБ
Місце проживання
Дата народження
№ заліковки
ВНЗ
Група
1
Михайлюк П.Ф.
Донецьк
15.02.1989
06/063
ДонДУУ
ІС-06А
2
Митрофанова А.П.
Львів
02.06.1989
06/055
ДонНТУ
ІС-06в
3
Рогоза А.Р.
Макіївка
09.09.1989
06/035
ДонНТУ
ІС-06б
4
Ареф'єв О.В.
Донецьк
02.07.1989
06/044
ДонНУ
ПО-06б
5
Андросова О.О.
Донецьк
05.06.1990
07/022
ДонДУУ
ПО-06А
6
Поганській А.І.
Донецьк
03.04.1989
06/098
ДонНТУ
ІС-06в
7
Павленко Н.Г.
Макіївка
05.11.1990
07/054
ДонДУУ
ПО-06в
8
Первостроев А.Є.
Луганськ
06.12.1990
07/023
ДонДУУ
ПО-06А
9
Андропова К.К.
Макіївка
11.11.1990
07/058
ДонНТУ
ПО-06А
10
Малаева А.П.
Донецьк
14.02.1989
06/024
ДонНУ
ІС-06А
11
Прогматова Г.Г.
Донецьк
16.01.1989
06/043
ДонНТУ
САУ-06
12
Пономаренко А.А.
Донецьк
11.08.1989
06/085
ДонДУУ
ПО-06б
13
Жида К.Л.
Донецьк
16.05.1990
07/011
ДонНТУ
ПО-06в
14
Жмурко В.А.
Горлівка
12.01.1989
06/012
ДонДУУ
ПО-06б
15
Кондратенко В.А.
Горлівка
14.09.1999
06/056
ДонДУУ
САУ-06
20
Єфімцева К.Є.
Горлівка
28.03.1989
06/230
ДонДУУ
САУ-06

Додаток В
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧУ
В.1 Інсталяція
Щоб встановити програму достатньо скопіювати його файли в будь-яку папку на комп'ютері.
В.2 Початок роботи з програмою

В.2.1 Запуск програми

Після запуску програми, перше вікно які ви бачите - це форма входу в СУБД під назвою «Вхід», на якій розташовані кнопки трьох видів користувачів: Медсестра ВУЗу, Медсестра лікарні і Лікар. Вони мають типи Гість, Користувач та Адміністратор відповідно.
Після вибору одного з типу користувача виводиться форма пароля.

В.2.2 Змінити користувача

Для зміни користувача необхідно вибрати відповідну кнопку на формі «Головна», після чого відбувається закриття поточної форми і відкривається форма «Вхід».
В.3 Керівництво адміністратора
При вході до бази адміністраторові необхідно ввести пароль «2». Якщо ж пароль виявиться невірним, система повідомить про помилку і попросить повторити спробу або скасувати виконання дії і повернутися на попередню форму.

В.3.1 Можливості адміністратора

У СБД можливості адміністратора необмежені. Він має право редагувати вміст бази через інтерфейс користувача, або перейти до вікна БД і вручну ред вміст таблиць.
Тільки адміністратор має права додавати в БД нових лікарів і виконувати архівацію і відновлення застарілих даних.
В.4 Редагування вмісту бази
З головного вікна «Вхід» можна потрапити на форму "Головна".

В.4.1 Порядок внесення нових даних

Всі дані в БД залежні один від одного (наприклад, додавання студента здійснюється через додавання ВНЗ, потім групи і лише потім самого студента), і отже, необхідно виконувати наступну послідовність при внесенні нового студента в базу:
1. ВНЗ
2. Група
3. Особиста інформація про студента (ПІБ, місце проживання, № залікової книжки, рік народження і т.д.)
При додаванні всі дані є обов'язковими!

В.4.2 Редагування даних

Редагування даних можна здійснити тільки у вікні БД в таблицях. Цим способом здійснюється і видалення.
Видалити за допомогою форм можна лише застарілу інформацію. Цю функцію здійснює форма «Архів».

В.4.3 копіювання та відновлення даних

Для переходу до вікна архівації виберіть кнопку "Архів" у формі
«Головна». У вікні, адміністратор може вибрати дію, що йому необхідно виконати:
1. Виконати архівацію
2. Відновити все з архіву
3. Перегляд архіву
4. Очистити архів
При архівації в таблицю "АРХІВ" будуть занесені усі дані про студентів і про їх захворюваннях, які закінчили ВУЗ. Очищення архіву видаляє всі дані без можливості відновлення!

В.5.Просмотр звітів

Вибираючи відповідні кнопки на формах «Студенти ВНЗ», «Лікар», а також деякі інші зв'язкові форми можна здійснити перегляд і формування (якщо вони є параметричними) звітів.
Параметричні звіти дозволяють переглянути інформацію для конкретних даних і даних, залежних з ними. Необхідні дані вибираються зі списку на відповідних формах.
В.5.1 Звіти
База дозволяє отримати такі звіти:
1. Заявка про початок обліку в лікарні
2. Прийом лікарів
3. Статистика захворюваності
4. Статистика по тимчасовому періоду

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Міхеєва В., Харитонова І. Найбільш повне керівництво Microsoft Access 2000 - СПб.: БВХ - Санкт-Петербург, 2000. - 1088с.: Іл.

2. Пасько В. Access 97 - К.: Видавнича група BHV, 2000. - 368с.

3. Е. Феддема Ефективна робота: Microsoft Access 2002. - СПб.: Пітер, 2003. -944 С.: Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
221.9кб. | скачати


Схожі роботи:
База даних з реєстрації хворих у поліклініці
База даних по обліку вогнепальної зброї
Розрахунок економічної ефективності і терміну окупності програми База даних з обліку табельної
Виділення об`єктів Робота з об`єктами Автоматизація введення даних Форматування даних Адресація
База даних 14
База даних студентів
База даних MS Access 2
База даних DVDфільмов
База даних Співробітники 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru