Аудит випуску та реалізації готової продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОПИС ВАТ «Будкераміка»

1.1 Характеристика організації

1.2 Оцінка основних виробничо-економічних показників ВАТ «Будкераміка»

1.3 Організація обліку у ВАТ «Будкераміка». Оцінка стану системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

2. МЕТОДИКА АУДИТУ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

2.1 Нормативна база аудиту. Джерела інформації

2.2 Програма аудиторської перевірки випуску і реалізації готової продукції

2.3 Оцінка рівня суттєвості

3. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Одним із значущих в даний час, а також перспективних і ефективних видів контролю фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів в умовах ринку є незалежний контроль - аудит. Виникнення аудиту як довірчої форми фінансового контролю діяльності економічних суб'єктів викликано появою організаційно-правових форм цих суб'єктів, і насамперед таких, як акціонерні товариства, спільні підприємства, всякого роду товариства і компанії. Незалежний контроль (аудит) проводиться аудиторами, аудиторськими організаціями, що здійснюють свою діяльність на договірній комерційній основі за рахунок замовника - клієнта (суб'єкта), в окремих випадках - за рахунок бюджетних коштів.

У даній роботі розглядаються питання аудиту випуску і реалізації готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Аудит відвантаження та реалізації готової продукції - один з основних і найбільш важливих питань при проведенні аудиторської перевірки на промисловому підприємстві, так як готова продукція - кінцева мета виробничої діяльності промислового підприємства.

Мета аудиту - встановлення достовірності бухгалтерської звітності осіб, які підлягають аудиту та відповідності здійснюваних операцій нормам законодавства Російської Федерації

Суб'єктом дослідження є ВАТ «Будкераміка».

Метою роботи є розгляд теоретичних і методологічних аспектів аудиту обліку випуску і реалізації готової продукції.

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні завдання:

1) розглянути діяльність ВАТ «Будкераміка», у тому числі організацію обліку та провести оцінку стану системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

2) визначити нормативну базу аудиту випуску і реалізації готової продукції;

3) розробити програму аудиторської перевірки випуску і реалізації готової продукції;

4) провести оцінку рівня суттєвості;

5) розглянути методику аудиту обліку випуску і реалізації готової продукції у ВАТ «Будкераміка».

Актуальність розглянутої в роботі теми полягає в тому, що саме від правильного і суворого обліку випуску, відвантаження та реалізації готової продукції залежить успішність функціонування всього підприємства в цілому, так як на готовій продукції замикається весь виробничо-технологічний цикл. Тому підвищення якості обліку відвантаження і реалізації готової продукції - один з основних моментів оптимізації внутрішньофірмового бухгалтерського обліку, що проводиться за допомогою аудиторів.

1. ОПИС ВАТ «Будкераміка»

1.1 Характеристика організації

Цегельному заводу в Йошкар-Олі в 2009 році виповнилося 80 років. Це первісток індустрії Марійського краю. Виробляти місцевий цегла з місцевої сировини - така була скромна первинне завдання. Глиняні кар'єри в ті роки розташовувалися поруч, по сусідству з самим цегляним заводом. Сьогодні ця територія мікрорайону Дубки.

У 1940 році було випущено 7,4 млн. штук цегли. У 50-і роки на заводі почалася докорінна реконструкція виробництва. І в 1955 році випустили вже 20,9 млн. штук цегли. Розгорнулося в ті роки і житлове будівництво.

У 1961 році пущений цех з виробництва керамзиту. Розпочався випуск великоблочних панелей. З 1972 року тут починають випускати і товари народного споживання: квіткові горщики, вази, сувеніри.

Впроваджувалися технічні нововведення, поліпшувалися умови роботи, зростало якість продукції, сушіння і випал цегли були переведені на газове паливо, кладка і перевезення цегли стали пакетними і контейнерними, укладання цегли-сирцю автоматичною.

З'явилися нові види продукції: трубної і лицьову цеглу і цегла підвищених марок «125» і «150». Запроваджено автоматичний контроль виробництва на трьох тунельних печах, триває автоматизація і механізація всіх технологічних процесів.

З 1994 року підприємство веде капітальне будівництво житла, як для своїх працівників, так і стороннім замовникам.

За 78 років випущено понад 3,8 млрд. штук керамічної цегли.

З липня 1993 року завод в умовах нових економічних відносин був перетворений у відкрите акціонерне товариство «Будкераміка» шляхом реорганізації промислово-будівельного кооперативу «Будкераміка», зареєстрованого Виконавчим комітетом Іошкар-Олінского міської ради народних депутатів від 12.09.1990 року Постановою № 1088. Товариство є юридичною особою і свою діяльність організує на підставі Статуту та чинного законодавства РФ.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами (розміщених акцій).

Статутний капітал становить 765 336 рублів. Статутний капітал розділений на звичайні іменні акції в кількості 29436 штук номінальною вартістю 26 рублів кожна.

Товариство має право розмістити додатково до розміщених акцій і звичайні іменні акції.

Сьогодні акціонерне товариство зайнято збільшенням виробництва товарів народного споживання, розширенням будівництва житла на основі довгострокових договорів з замовниками. Незважаючи на всі труднощі, «Будкераміка» не знижує темпів виробництва, не скорочує число працівників.

Відкрите акціонерне товариство утворене в 1929 році.

Юридична адреса ВАТ «Будкераміка»: 424006, Республіка Марій Ел, місто Йошкар-Ола, вулиця Героїв Сталінградської битви д. 27

Банківські реквізити: Р / р № 40702810014000000426 в Банку Йошкар-Ола, К / з № 30101810200000000416, БІК 041360416, ІНН 1215017479,

Основною метою діяльності аналізованого акціонерного товариства є отримання прибутку.

Структурна схема ВАТ «Будкераміка» представлена ​​у додатку 1.

1.2 Оцінка основних виробничо-економічних показників ВАТ «Будкераміка»

Для біліше повної характеристики підприємства як економічного суб'єкта необхідний аналіз основних техніко-економічних показників за 2006 - 2008 рр.. Дані показники представимо в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Будкераміка» за 2006 - 2008 рр..

п / п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення по роках
2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

1

Виробництво

1.1

Продукція, що реалізується

тис. руб.

74033

85234

108446

1.2

Товарна продукція

тис. руб.

75674

85102

108102

2

Основні виробничі фонди
2.1

Вартість основних виробничих фондів

тис. руб.

25970

25346

26803

2.2

Фондовіддача (п. 1.2: п.2.1)

тис. руб. / тис. руб.

2,91

3,36

4,03

2.3

Фондомісткість (п.2.1: п.1.2)

тис. руб. / тис. руб.

0,34

0,30

0,25

3

Праця та заробітна плата
3.1

Середня чисельність працівників

чол.

403

415

423

в т.ч. АУП

чол.

98

102

103

ППП

чол.

305

313

320

3.2

Фонд заробітної плати

тис. руб.

23400

27888

34512

3.3

Середня заробітна плата

тис. руб. / рік

58,065

67,200

81,589

3.4

Продуктивність праці (виробіток) (п.1.2: п.3.1)

тис. грн. / чол.

187,777

205,065

255,560

4

Собівартість (Ф. 2, с. 020)

тис. руб.

70129

84814

105773

5

Прибуток
5.1

Валовий прибуток (збиток)

тис. руб.

3904

420

2673

5.2

Прибуток (збиток) від продажу

тис. руб.

1097

-273

897

5.3

Чистий (збиток) прибуток (Ф. 2, с. 190)

тис. руб.

548

-836

550

6

Рентабельність
6.1

Рентабельність основної діяльності (п.5.2: п.4 ∙ 100)

%

1,56

-0,32

0,85

6.2

Рентабельність продажів (п.5.2: п.1.2 ∙ 100)

%

1,45

-0,32

0,83

Основними техніко-економічними показниками підприємства є: рентабельність підприємства, собівартість продукції, чисельність працівників, прибуток, обсяг реалізованої продукції, показники наявності стану та ефективності використання основних видів ресурсів.

Таблиця 1 виявила зростання практично всіх основних техніко-економічних показників діяльності. Це пов'язано з розширенням діяльності ВАТ «Будкераміка».

Так, зростає обсяг виробництва продукції в 2008 році на 46,48 процентних пункту в порівнянні з 2006 роком. При цьому обсяги реалізації продукції зросли на 32428 тис. руб.

Також позитивно характеризує діяльність підприємства зростання вартості основних виробничих фондів підприємства, що свідчить про оновлення фондів та розширення виробничих потужностей. При цьому показники ефективності використання основних фондів також позитивно характеризують роботу товариства. Так, в період з 2006 по 2008 рік, фондовіддача зросла більш ніж на 1 крб. / Руб., Що говорить про підвищення віддачі товарної продукції основними фондами підприємства.

З таблиці 1 видно, що чисельність працівників підприємства також має тенденцію до зростання, що зачіпає також соціальний фактор і сприяє скороченню безробіття.

Негативною можна назвати тенденцію значного зростання собівартості продукції, при цьому зростання відбувається навіть більш значними темпами, ніж зростання прибутку. Тому управлінському персоналу необхідно розробити заходи, спрямовані на зниження затратоемкую продукції.

З вищенаведеної таблиці видно, що виручка від реалізації підприємства зростають високими темпами. Це свідчить про те, що ВАТ «Будкераміка» знаходиться у стадії зростання. Але при цьому негативним моментом у діяльності є зниження в 2008 році показників рентабельності, не дивлячись на зростання показників прибутку. Це пов'язано з більш високими темпами зростання собівартості та обсягів товарної продукції в порівнянні з темпами зростання прибутку підприємства.

1.3 Організація обліку у ВАТ «Будкераміка». Оцінка стану системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

Організація обліку на підприємства здійснюється відповідно до облікової політики.

Облікова політика організації формується головним бухгалтером і затверджується керівником організації.

Ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності покладається на бухгалтерську службу, самостійний структурний підрозділ, очолюване головним бухгалтером з безпосереднім підпорядкуванням керівнику.

Бухгалтерський облік ведеться з використанням програми 1С: Підприємство.

Обліковою політикою підприємства передбачено порядок бухгалтерського обліку по окремих дільницях на даному підприємстві.

Погашення вартості об'єктів основних засобів - амортизація - проводиться лінійним способом по всіх групах основних засобів, виходячи з первісної (відновної) вартості об'єктів і норми амортизації, обчисленої відповідно до терміну їх корисного використання (за винятком об'єктів, амортизація по яких не здійснюється відповідно до правилами бухгалтерського обліку).

Визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів провадиться виходячи з очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до планованої продуктивністю або потужністю, очікуваного фізичного зносу, пов'язаного з режимом експлуатації, природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту (при необхідності з урахуванням нормативно-правових та інших обмежень порядку використання об'єкта).

Групування основних фондів за їх групам і видам проводиться відповідно до Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1, а також іншими вимогами законодавства Російської Федерації та управлінськими потребами підприємства.

Погашення вартості амортизованих нематеріальних активів проводиться лінійним способом по всіх групах нематеріальних активів за допомогою амортизації та накопичення амортизаційних відрахувань на окремому балансовому рахунку, виходячи з терміну дії відповідних прав на підставі підтверджуючих їх документів, і (або) очікуваного періоду корисного використання об'єкта, протягом якого можуть бути отримані економічні вигоди (доходи).

Матеріально-виробничі запаси оцінюються в бухгалтерському обліку за фактичною собівартістю (витрат) їх придбання (виготовлення).

Для цілей організації поточного обліку руху матеріально-виробничих запасів під обліковими цінами розуміється фактична вартість придбання та виготовлення запасів (щодо готових виробів - затверджена підприємством облікова вартість) з урахуванням особливостей, перерахованих нижче.

Оцінка незавершеної продукції здійснюється за допомогою розподілу суми прямих витрат за звітний період пропорційно частці залишків незавершеної продукції у сукупному обсязі вихідної сировини (за мінусом технологічних втрат) у кількісному вираженні за видами продукції (з урахуванням аналогічних показників на початок звітного періоду).

Оцінка незавершених робіт (послуг) здійснюється за фактичною виробничою собівартістю (за винятком загальногосподарських витрат) незавершених (не прийнятих на кінець поточного місяця) замовлень на виконання робіт (послуг).

При оцінці незавершеної продукції (робіт, послуг) прямими витратами визнаються:

а) прямі матеріальні витрати (вартість сировини і матеріалів, що утворюють основу готової продукції (робіт, послуг), а також вартість комплектуючих виробів та напівфабрикатів, які піддаються монтажу й додатковій обробці);

б) витрати на оплату праці персоналу, який бере участь у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), а також суми єдиного соціального податку, нараховані на зазначені суми витрат на оплату праці;

в) суми нарахованої амортизації по основних засобів, що використовуються при виробництві продукції, робіт, послуг.

Готова продукція (роботи, послуги) відображається в бухгалтерському обліку за фактичною виробничою собівартістю, що включає:

а) витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів та інших запасів;

б) витрати, що виникають в процесі переробки (доопрацювання) сировини, матеріалів та інших запасів;

в) загальновиробничі і загальногосподарські витрати (за винятком витрат на продаж).

Витрати по заготовлению і доставці матеріально-виробничих запасів до місця діяльності підприємства, включаючи сумові різниці і відсотки за користування позиковими засобами при їх придбанні (транспортно-заготівельні витрати), включаються у фактичну собівартість відповідних запасів.

У випадках, коли витрати по заготівлі та доставці запасів, сумові різниці або відсотки за користування позиковими засобами не можуть бути віднесені на вартість конкретних матеріально-виробничих запасів (груп, партій, серій і т.п.) або вироблені після дати прийняття їх до бухгалтерського обліку, такі витрати враховуються окремо від вартості, належної постачальнику (продавцю).

При цьому транспортно-заготівельні витрати (за винятком відсотків за користування позиковими засобами), пов'язані з придбанням матеріалів та інвентарю, відображаються сумарно на рахунку обліку відхилення у вартості матеріалів та інвентарю, і списуються в цілому наприкінці звітного періоду по відсотку таких витрат до вартості списаних (вибули) матеріалів та інвентарю. Під відсотком таких витрат розуміється співвідношення транспортно-заготівельних витрат за період та належної постачальнику вартості запасів, з урахуванням аналогічних показників на початок періоду.

При цьому зазначені витрати, пов'язані з списаним (вибулим) запасах, розподіляються за напрямами їх списання: витрати основного виробництва, витрати допоміжного виробництва, управлінські витрати та ін

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням товарів для перепродажу (за винятком відсотків за користування позиковими засобами), відображаються у складі витрат на продаж (стаття «Транспортні витрати»).

Відсотки за користування позиковими засобами, пов'язані з придбанням матеріалів, інвентарю та інших запасів, відображаються у складі інших витрат (стаття «Відсотки до сплати»).

У випадках, коли витрати на утримання заготівельно-складського апарату, витрати на відрядження осіб, які забезпечують придбання і заготовляння запасів, і інші аналогічні витрати, відносяться одночасно до операцій з придбання необоротних активів, матеріально-виробничих запасів, продажу продукції (робіт, послуг) та т . п., такі витрати не включаються до складу транспортно-заготівельних витрат і відносяться безпосередньо на витрати виробництва та обігу за відповідними статтями.

Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за видами продукції (робіт, послуг), стадіями і місцями виникнення та статтями витрат.

Комерційні витрати (витрати на продаж) визнаються в собівартості проданих продукції, робіт, послуг повністю в періоді їх визнання в якості витрат по звичайних видах діяльності і безпосередньо списуються на рахунки обліку доходів за ними.

Загальновиробничі витрати списуються на витрати основного виробництва і розподіляються пропорційно до витрат на оплату праці основних виробничих робітників.

Загальногосподарські (управлінські) витрати списуються на витрати основного, допоміжного виробництва, загальновиробничі витрати та витрати обслуговуючих виробництв і господарств пропорційно видаткам на оплату праці основних виробничих робітників.

Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодах, враховуються окремо як витрати майбутніх періодів і списуються на витрати рівномірно (щомісяця) протягом періоду, до якого вони відносяться.

Витрати на освоєння нових видів продукції (робіт, послуг) можуть відноситися на собівартість продукції (робіт, послуг) рівномірно протягом терміну, затвердженого керівником підприємства щодо періоду освоєння даного виду продукції, але не більше двох років.

При неможливості визначення періоду списання, витрати майбутніх періодів (витрати по сертифікації та атестації, витрати зі створення нових видів продукції, робіт, послуг тощо) списуються на витрати виробництва по виробництву відповідного обсягу продукції (робіт, послуг), планованого до випуску .

Виручка від продажу конкретного товару, виконання роботи, надання послуги визнається по завершенню відвантаження товару, виконання прийнятого замовником обсягу роботи та надання послуги.

Доходи і витрати, пов'язані з діяльністю обслуговуючих виробництв і господарств (в тому числі житлового фонду), що знаходяться на балансі підприємства, визнаються іншими доходами та витратами.

Надходження (витрати), пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів підприємства, а також прав, що виникають з патентів та інших видів інтелектуальної власності, та інші надходження (витрати) визнаються іншими доходами (витратами).

Перелік застосовуваних у бухгалтерському обліку статей доходів і сегментів встановлюється згідно з додатком до цієї облікову політику і може змінюватися і доповнюватися за рішенням головного бухгалтера відповідно до управлінськими потребами.

Доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодах, враховуються відособлено як доходи майбутніх періодів і списуються на фінансовий результат при настанні звітного періоду, до якого вони відносяться.

Витрати, пов'язані з отриманням позик і кредитів і розміщенням позикових зобов'язань, відображаються у складі операційних витрат у звітному періоді, в якому були здійснені зазначені витрати відповідно до порядку, встановленого договором, з урахуванням особливостей, зазначених вище.

Витрати у вигляді відсотків або дисконту, належних до сплати за розміщеними позиковим зобов'язанням у формі векселів і облігацій, попередньо враховуються у складі витрат майбутніх періодів і відносяться на операційні витрати рівномірно (щомісяця) протягом терміну, що залишився до встановленої дати їх погашення.

Заборгованість за позиковими зобов'язаннями, строк погашення яких відповідно до умов договору перевищує 12 місяців (за винятком простроченої заборгованості), враховується в складі довгострокової заборгованості до закінчення встановленого терміну її погашення.

Тест оцінки надійності системи внутрішнього контролю ВАТ «Будкераміка» представлений у таблиці 2.

Таблиця 2

Тест оцінки надійності системи внутрішнього контролю ВАТ «Будкераміка»

п / п

Тестований аспект

Відповідь

Оцінка надійності

1

2

3

4

1. Система бухгалтерського обліку

1.1.

Організаційна структура бухгалтерської служби

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером

Висока

1.2.

Освіта, досвід, кваліфікація персоналу організації, зайнятого в обліку

Високий рівень

Висока

1.3.

Плинність кадрів, зайнятих в обліку

Низька

Висока

1.4.

Відповідність бухгалтерської служби цілям та завданням діяльності організації

Відповідає

Висока

1.5.

Склад і чисельність працівників бухгалтерської служби

Відповідає обсягу робіт і забезпечує нормальне завантаження

Висока

1.6.

Наявність наказу по обліковій політиці

Є

Висока

1.7.

Відповідність облікової політики ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організації»

Відповідає за формою та змістом

Висока

1.8.

Відповідність використовуваних форм первинних документів встановленим вимогам

Використовуються типові (уніфіковані) форми частково самостійно розроблені і відповідають вимогам.

Висока

1.9.

Наявність робочого плану рахунків

Розроблено та затверджено документально

Висока

1.10.

Наявність положення про терміни і порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань

Містить в повному обсязі інформацію про терміни і порядок проведення інвентаризації

Висока

1.11.

Наявність графіків документообігу

Розроблено та затверджено документально

Висока

1.12.

Наявність посадових інструкцій для персоналу, зайнятого в обліку

Розроблені та затверджені документально

Висока

1.13.

Обгрунтованість внесення змін до облікової політики

Зміни обгрунтовані

Висока

1.14.

Дотримання послідовності застосування облікової політики

Дотримується

Висока

1.15.

Відповідність прийнятих елементів облікової політики вимогам чинного законодавства

Прийняті елементи при формуванні облікової політики відповідають вимогам чинного законодавства

Висока

1.16.

Ступінь повноти розкриття способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку показників бухгалтерської звітності

Розкрито

Висока

1.17.

Реакція на зміни законодавчої бази, яка регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку

Зміни відстежуються і оперативно вживаються необхідні заходи

Висока

1.18.

Дотримання та контроль з боку головного бухгалтера за обробкою даних, пов'язаних з нетиповими операціями

Встановлено

Висока

1.19.

Дотримання графіка підготовки звітності

Дотримується, звітність здається у встановлені терміни

Висока

1.20.

Відповідність показників бухгалтерської звітності та зведених регістрів обліку

Відповідає

Висока

1.21.

Організація договірної роботи

Наявність юридичного відділу

Висока

1.22.

Встановлення заходів захисту від несанкціонованого доступу або знищення документів, даних обліку, активів

Встановлено

Висока

1.23.

Використання технічних і програмних засобів автоматизації обліку

Використовуються і відповідають завданням обліку

Висока

2. Контрольна середовище

2.1.

Відповідність організаційної структури розміром і характером діяльності

Відповідає

Висока

2.2.

Розподіл обов'язків і повноважень

Помірне поділ обов'язків і повноважень

Висока

2.3.

Відношення керівництва до системи внутрішнього контролю

Розуміє необхідність внутрішнього контролю

Середня

2.4.

Розуміння керівництвом клієнта значення бухгалтерської звітності

Приділяє велику увагу питанням, пов'язаним з бухгалтерською звітністю

Висока

2.5.

Звернення до аудиторів за консультацією з питань бухгалтерського обліку

Випадки звернення не мали місце

Низька

2.6.

Встановлення кадрової політики

Встановлено і опрацьована детально

Висока

2.7.

Наявність посадових інструкцій для всього персоналу організації

Розроблені для всіх посад та затверджені документально

Висока

3. Засоби контролю

3.1.

Здійснення заходів, спрямованих на обмеження несанкціонованого доступу до активів

Заходи вживаються і ефективні

Висока

3.2.

Здійснення заходів, спрямованих на обмеження доступу до неуповноважених осіб до системи документообігу і ведення бухгалтерського обліку

, Заходи вживаються і ефективні

Висока

3.3.

Здійснення планових та раптових інвентаризацій майна і зобов'язань

Здійснюються

Висока

3.4.

Зовнішні звірки розрахунків

Проводяться раз на квартал

Висока

3.5.

Наявність суцільний нумерації документів

Хронологічна послідовність документів

Висока

3.6.

Наявність розпорядчих підписів уповноважених осіб на документах

Є

Висока

Аналіз результатів тестування системи внутрішнього контролю дозволяє дати загальну оцінку ефективності системи внутрішнього контролю та складових аудиторського ризику: невід'ємного ризику і контрольного ризику.

Таким чином, з наведеної таблиці видно, що аудиторський ризик на даному підприємстві досить низький, а надійність оцінки системи бухгалтерського обліку, контрольної середовища і засобів контролю досить висока.

2. МЕТОДИКА АУДИТУ

2.1 Нормативна база аудиту. Джерела інформації

Мета аудиту полягає у вираженні думки про достовірність показників бухгалтерської звітності зокрема заборгованості за розрахунками з підзвітними особами і працівниками підприємства. Дана мета визначається федеральним стандартом № 1 «Мета і основні принципи аудиту фінансової бухгалтерської звітності». Крім того, аудитор повинен висловити думку про відповідність порядку ведення бухгалтерського обліку розрахункових операцій законодавству Російської Федерації.

Таким чином, аудит обліку відвантаження та реалізації продукції полягає у перевірці дотримання чинного законодавства, правильності документального оформлення і відображення в обліку всіх видів розрахунків з відвантаження та реалізації продукції.

Основними документами, що визначають порядок обліку готової продукції, є:

1. «Про бухгалтерський облік». Федеральний закон від 21.11.96 р. № 129-ФЗ.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I та II.

3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 26.03.2007 р. № 26н).

4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н. (В ред. Від 18.09.2006 № 115н)

5. Положення з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів - ПБО 5 / 01. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09.06.01 р. № 44н. (В ред. Наказу Мінфіну РФ від 27.11.2006 № 156н)

6. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 р № 32н. (В ред. Від 27.11.2006 N 156н)

7. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р. № 49.

8. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2000 р. № 117-ФЗ.

9. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 28.12.01 р. № 119н.

Готова продукція - частина матеріально-виробничих запасів організації, призначена для продажу, кінцевий результат виробничого процесу, закінчений обробкою, технічні та якісні характеристики якого відповідають умовам договору або вимогам інших документів у випадках, встановлених законодавством.

Відображається готова продукція в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інші витрати на виробництво продукції або за прямими статтями витрат.

Відвантажені товари, здані роботи і надані послуги відображаються в бухгалтерському балансі за фактичною або нормативної (планової) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, робіт, послуг, що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.

Основні завдання бухгалтерського обліку готової продукції:

- Контроль за правильним і своєчасним документальним оформленням випущених з виробництва та відвантажених (проданих) виробів і продуктів;

- Контроль за збереженням готової продукції на складах організації або в місцях зберігання;

- Отримання точних відомостей про кількість та вартість готової продукції, що знаходиться на складах, і контроль за відповідністю фактичних запасів цінностей встановленим нормативам;

- Своєчасне виявлення наднормативних і зайвих залишків готової продукції, що підлягають реалізації в порядку мобілізації внутрішніх ресурсів;

- Систематичний контроль за рівнем витрат на продаж;

- Контроль за виконанням договорів поставки за обсягом і асортиментом;

- Контроль за своєчасним надходженням платежів за продаж готової продукції;

- Виявлення фінансових результатів від продажу продукції;

- Правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції;

- Контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання;

- Контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановлених лімітів;

- Контроль за дотриманням плану з продажу продукції і своєчасністю оплати проданої продукції;

- Виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.

Облік випуску та реалізації готової продукції у ВАТ «Будкераміка» відповідно до облікової політики ведеться з використанням рахунку 43 «Готова продукція».

Серед документів, що підлягають перевірці, виділяють первинні документи, регістри обліку, звітність.

Первинні документи включають:

 1. Наказ про облікову політику організації;

 2. Договори на реалізацію продукції;

 3. Наказ-накладна (комбінований документ, який поєднує розпорядження складу на відпуск готової продукції і накладну, яка є супровідним документом, що фіксує відпущене кількість продукції);

 4. Рахунок-фактура;

 5. Товарно-транспортна накладна;

 6. Рахунки-фактури для цілей оподаткування;

 7. Картки складського обліку;

 8. Приймально-здавальна накладна по здачі на склад готової продукції;

 9. Акт здачі на склад готової продукції;

 10. Інвентарні описи;

 11. Накладні на реалізацію готової продукції, коносаменти.

Регістри синтетичного та аналітичного обліку включають:

 1. Головну книгу;

 2. Відомість випуску готової продукції;

 3. Відомість відвантаження та реалізації готової продукції;

 4. Кількісно сумові картки, оборотні відомості.

 5. Картка рахунку 43, аналіз рахунка 43 (так як для ведення бухгалтерського обліку застосовуються засоби обчислювальної техніки, забезпечені відповідним програмним забезпеченням);

Звітність включає:

1. Форму № 1 (бухгалтерський баланс)

Бухгалтерська звітність, в якій відображається розділ, повинна включати в себе зокрема, рядки балансу:

- Стор. 215 «Товари відвантажені»;

- Стр.217 "Інші запаси й витрати», по якій показуються запаси і витрати, що не знайшли відображення в інших рядках підрозділу «запаси» розділу II бухгалтерського балансу;

- Стор. 230 «Дебіторська заборгованість покупців і замовників».

2. Форму № 2 (Звіт про прибутки і збитки).

При аудиторської перевірки розрахунків з відвантаження та реалізації продукції використовуються різні методи отримання аудиторських доказів:

 • спостереження або у інвентаризації;

 • спостереження за виконанням господарських або бухгалтерських операцій;

 • усне опитування;

 • отримання письмових підтверджень;

 • перевірка документів, отриманих клієнтом від третіх осіб;

 • перевірка документів, підготовлених для підприємства клієнта;

 • перевірка арифметичних розрахунків;

 • аналіз.

Зазначені методи застосовуються до різних об'єктів контролю і служать для виявлення одного або декількох можливих порушень.

2.2 Програма аудиторської перевірки відвантаження та реалізації продукції

Розробимо тест-опитувальник для оцінки внутрішнього контролю випуску і реалізації продукції (робіт, послуг) і представимо його в таблиці 3 такого виду.

Таблиця 3

Тест-опитувальник для оцінки внутрішнього контролю випуску і реалізації продукції (робіт, послуг)

п / п

Напрями і питання тестування

ВідповідіТак

Ні

1

Умови

Чи контролюється реалізація продукції персоналу за готівковий розрахунок і реалізація відходів?


+2

3

Реальність

Чи обмежений доступ до бланків рахунків-фактур за реалізацію?

Заповнюються чи пронумеровані транспортні накладні або інші документи на відвантаження?+


+


4

5


6

Повнота

Пронумеровані чи бланки рахунків-фактур за реалізацію?

Чи контролюється послідовність нумерації для виявлення необлікованих рахунків-фактур?

Чи контролюється послідовність нумерації для виявлення необлікованих транспортних накладних?


+

+


+

7

Затвердження

Затверджуються чи продажу в кредит до відвантаження?

+


8

9

Чи обгрунтовані реалізаційні ціни та строки реалізації за договорами?

Чи встановлюються реалізаційні ціни нижче собівартості?

+


+


10

11


12

Точність

Зіставляється чи кількість відвантаженої продукції з даними рахунків-фактур?

Перевіряються чи товарно-транспортні документи на предмет помилок при підрахунку кількості, загальної суми, застосуванні цін, націнок?

Чи перевіряється відповідність даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку реалізації продукції?


+


+


+13

Класифікація

Чи класифікатор по готовій продукції та її реалізації?


+


14

Облік

Чи є єдина облікова політика по реалізації продукції?


+


15

Перевіряються чи запису аналітичного і синтетичного обліку реалізації та затверджуються чи відповідальним бухгалтером?


+


16

Періодизація

Датуються чи рахунку-фактури за реалізацію продукції вдень відвантаження?


+


Аудиторська організація під час проведення аудиту повинна керуватися правилами (стандартами) аудиторської діяльності «Розуміння діяльності економічного суб'єкта» і «Планування аудиту». В останньому п. 2.2 передбачено, що планування, будучи початковим етапом проведення аудиту, полягає в розробці аудиторською організацією загального плану аудиту із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту, а також у розробці аудиторської програми, яка визначає обсяг, види і послідовність здійснення аудиторських процедур, необхідних для формування аудиторської організацією об'єктивного і обгрунтованого думки про бухгалтерську звітність організації.

Стосовно до ВАТ «Будкераміка» були складені загальний план аудиту випуску готової продукції та її реалізації і програма аудиту випуску і продажу готової продукції.

Таблиця 4

Загальний план аудиту випуску готової продукції та її реалізації

Проверяемая організація

ВАТ «Будкераміка»

Період аудиту

З 01.01.08 р. - 31.12.08 р.

Кількість людино-годин

96

Керівник аудиторської групи

Петрова А.А.

Плановані види робіт

Період проведення

Виконавці

1

2

3

1. Аудит облікової політики

02.02.10 р.

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

2.Аудіт випуску продукції

02.02.10 р. -03.02.10 р.

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

3.Аудіт відвантаження та реалізації продукції

04.02.10 р. -05.02.10 р.

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

4. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками

06.02.10 р.

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

5.Аудит розрахунків з бюджетом по ПДВ

06.02.10. Р

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

6. Аудит фінансових результатів від продажу готової продукції

07.02.10 р.

Іванова М.І.

Пашкіна С.В.

Далі розробимо програму аудиту відвантаження та реалізації продукції і представимо її у таблиці 5.

Таблиця 5

Програма аудиту відвантаження та реалізації готової продукції

п / п

Етап перевірки

Об'єкт аудиторської перевірки

1

Перевірка наявності та правильності оформлення підтвердних документів по здачі готової продукції

Акти на здачу готової продукції, акти приймання виконаних робіт, звірки

2

Перевірка повноти оприбуткування на склад готової продукції по кількості і вартості

Акти на здачу готової продукції, акти приймання виконаних робіт, відомість випуску готової продукції

3

Перевірка правильності визначення оцінки готової продукції

Облікова політика, книга обліку залишків НЗВ, аналіз рахунків 20, 40, 43

4

Перевірка правильності облікових записів з випуску готової продукції

Головна книга, аналіз рахунків 20, 40, 43, 90.2

Таким чином, в ході аудиту слід встановити правильність ведення журналу-ордера № 11 - за кредитом рахунків 42, 43, 62, 90.

У ході аудиту відвантаження та реалізації готової продукції необхідно перевірити: повноту і своєчасність відображення собівартості відвантаженої продукції (робіт, послуг) і виручки від реалізації цієї продукції, правильність списання собівартості реалізованої продукції, обгрунтованість і правильність віднесення комерційних витрат; точність списання торгової націнки пропорційно вартості продукції за купівельними або продажними цінами (регулюється обліковою політикою організації); правильність розрахунку фінансових результатів від реалізації кожного виду продукції або наданих послуг і виконаних робіт.

Отже, спочатку слід ознайомитися з обліковою політикою організації в частині:

- Методу обліку витрат на виробництво і калькулювання фактичної собівартості продукції;

- Методу розподілу за видами продукції, що випускається витрат допоміжного виробництва;

- Методу розподілу за видами продукції, що випускається загальновиробничих витрат;

- Методу розподілу за видами продукції, що випускається комерційних витрат;

- Порядку оцінки незавершеного виробництва і готової продукції;

- Способу ведення бухгалтерського обліку готової продукції;

- Списання рахунку 26 «Загальногосподарські витрати»;

- Використання рахунку 40 «Випуск готової продукції (робіт, послуг)»;

- Зізнання виручки від продажу продукції для цілей оподаткування.

Перевірити наявність наказу на матеріально-відповідальних осіб організації і договорів на повну матеріальну відповідальність з працівниками підприємства.

Ознайомитися з договорами на реалізацію готової продукції.

Перевірити наявність та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації готової продукції і розрахунків з покупцями.

При проведенні перевірки необхідно встановити:

1. правильність і своєчасність оформлення документа на здачу продукції з виробництва на склад;

2. правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з випуском готової продукції;

3. правильність визначення виробничої собівартості готової продукції за видами замовлень;

4. достовірність відображення фактичної собівартості відвантаженої продукції (дебет рахунку 45 «Товари відвантажені» кредит рахунку 43 «Готова продукція»);

5. правильність розрахунку суми відхилень фактичної собівартості від планової та їх списання;

6. правильність складання бухгалтерських проводок з обліку випуску готової продукції (робіт, послуг);

7. у разі, коли продукція відпускається покупцям безпосередньо зі складів, слід звертати увагу на наявність належним чином оформлених довіреностей на її отримання.

8. правильність ведення журналу-ордера № 10 / 1 і відомості № 16 «Рух готових виробів в ціннісному вираженні» (при журнально-ордерній формі обліку);

9. перевірка правильності відображення в обліку продукції, виробленої з давальницької сировини;

10. перевірка правильності відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції

11. відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансових записах рахунка 43 «Готова продукція» і рахунку 40 «Випуск готової продукції» записам у головній книзі і балансі;

12. правильність оцінки готової продукції.

В даний час застосовується шість основних видів оцінки готової продукції.

За фактичної виробничої собівартості.

Цей спосіб використовується порівняно рідко, в основному на підприємствах індивідуального виробництва, що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби. Може застосовуватися на підприємствах з обмеженою номенклатурою масової продукції.

За неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат. Може застосовуватися в тих же виробництвах, де застосовується перший спосіб оцінки продукції.

За оптовими цінами реалізації. Оптові ціни застосовуються як твердих облікових цін. Відхилення фактичної собівартості продукції враховується на окремому аналітичному рахунку. При стійких оптових цінах цей варіант оцінки продукції є найпоширенішим, оскільки дозволяє зіставляти оцінку продукції в поточному обліку і звітності, що важливо для контролю за правильним визначенням товарного випуску.

За планової (нормативної) виробничої собівартості, також виступає як твердої облікової ціни. При цьому способі обумовлюється необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової чи нормативної. Гідність даного способу оцінки готової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванні обліку. Однак якщо планова і нормативна собівартість продукції змінюється часто, то переоцінка залишків готової продукції ускладнюється. Варіантом цього способу оцінки готової продукції є оцінка по скороченій плановій виробничій собівартості.

За вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ. Використовується цей спосіб при виконанні одиничних замовлень і робіт.

За вільними ринковими цінами. Цей варіант оцінки застосовується для обліку товарів що реалізуються через роздрібну мережу.

При перевірці правильності відвантаження та реалізації продукції необхідно встановити:

- Чи укладені договори на постачання готової продукції і правильність їхнього оформлення;

- Правильність оформлення цін на відвантажену продукцію. Реалізація продукції (робіт, послуг) здійснюється за наступними цінами:

а) за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;

б) за державними регульованими оптовими цінами і тарифами збільшеним на суму ПДВ;

в) за державними регульованими роздрібними цінами та тарифами, що включає ПДВ (продаж товарів населенню та надання йому послуг);

- Правильність встановлення відпускної ціни з урахуванням витрат з доставки продукції від постачальника до покупця відповідно до укладеного договору поставки.

- Своєчасність пред'явлення до банку платіжної вимоги-доручення за відвантажену продукцію;

- Правильність оформлення документів з відпуску продукції, якщо продукція відпускається безпосередньо зі складу постачальника;

- Правильність організації складського обліку готової продукції;

- Правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку відвантаження та реалізації продукції (робіт, послуг). Порядок обліку виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) залежить від обраного підприємством методу обліку реалізації продукції (цей метод повинен бути відображений в наказі по обліковій політиці підприємства);

- Відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку по рахунку 90 «Продажі» в журналі-ордері № 11 записів у головній книзі і балансі (при журнально-ордерній формі обліку).

На заключному етапі перевірки аудитор повинен встановити відповідність даних аналітичного обліку з реалізації продукції (робіт, послуг) з даними синтетичного обліку (журналу-ордера, Головної книги). Взаємної звіркою записів операцій з реалізації в різних регістрах можна встановити точність відображення сум і правильність кореспонденції рахунків по цих операціях.

2.3 Оцінка рівня суттєвості

Поняття суттєвості встановлює розмір допустимої помилки, починаючи з якої кваліфікований користувач бухгалтерської звітності з більшим ступенем імовірності не зможе робити правильні висновки і приймати правильні економічні та управлінські рішення.

Помилка вважається значущою, якщо її пропуск значно спотворює показники бухгалтерської фінансової звітності.

Таблиця 6

Базові показники, які застосовуються при визначенні базової величини

Показники

Значення, тис. руб.

Рівень суттєвості

Сума рівня, тис. руб.

Прибуток (збиток) до оподаткування

897

1

8,97

Обсяг реалізації

108446

2

2168,92

Валюта балансу

58997

5

2949,85

Власний капітал

24596

10

2459,60

Загальні витрати

105773

2

2115,46

У даному випадку для розрахунку рівня суттєвості до уваги не береться найменше значення рівня, за чотирма залишилися визначається середнє арифметичне (2168,92 + 2949,85 + 2459,6 + 2115,46) / 4 = 2423,458 тис. руб. Вийшов розмір допустимої помилки, який можна пропустити і який не зробить істотного впливу на достовірність бухгалтерської звітності.

Далі розподілимо рівень суттєвості по відношенню до статті «Готова продукція»:

2423,458 * 446 / 58997 = 18,321 тис. руб.

3. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ

У ході проведення внутрішнього аудиту було виявлено, що здача готової продукції з виробництва на склад у відкритому акціонерному товаристві «Будкераміка» оформляється приймально-здавальні накладними, специфікаціями, прийомними актами та ін У цих документах мають бути вказані номер (шифр) цеху, що здає готову продукцію, номер складу -одержувача, найменування і номенклатурний номер виробу, кількість. Приймально-здавальні накладні у ВАТ «Будкераміка» виписують у двох примірниках: один призначений здавачеві готової продукції, інший передається на склад. Пріходуемих на склад виробу в розглянутому в роботі суспільстві вимірюються, підраховуються і зважуються (при необхідності).

Приймально-здавальні накладні підписуються представниками цеху-здавальника, складу-одержувача і служби технічного контролю.

Випуск готової продукції з виробництва на склад оформляється у ВАТ «Будкераміка» відомістю здачі готової продукції з цеху на склад, а при здачі продукції замовнику (покупцеві) безпосередньо з цеху (минаючи склад) або складається акт приймання-здачі. Приймально-здавальні акт має типову форму, в якій зазначається, що готові вироби пройшли всі стадії технологічної обробки, відповідають технічним умовам (вимогам замовника) та інші натуральні і вартісні показники випущеної продукції. Якщо договором на виготовлення продукції передбачено участь у прийманні представника замовника, то його представник також підписує акт приймання-здачі готових виробів.

Відвантаження (відпуск) готової продукції у ВАТ «Будкераміка» виробляється за відповідним розпорядчим документам: це сертифікат, накладна, наказ на відпустку (відвантаження) готових виробів та ін Відвантаження (відпуск) готової продукції покупцям здійснюється відповідно до укладених договорів поставки, у яких визначено найменування і кількість за видами продукції, що поставляється, спосіб відвантаження або самовивезення, розмір партій, ціна, за якою реалізуються окрема продукція. У відповідності з договором поставки організація-постачальник виписує наказ-накладну, в якій об'єднуються два документи: наказ складу на відвантаження продукції і накладна на її відпуск зі складу. Дані наказу на відпустку заповнюють менеджери, які займаються збутом готової продукції, а фактична кількість відпущеної продукції - матеріально-відповідальна особа, яка відпустила продукцію. Підібрані партії готової продукції передаються експедитору під розписку або здаються на місці представнику покупця (при самовивозі). Відправка вантажу оформляється транспортними накладними та квитанціями до них. На підставі цих документів складають накладну на відпуск готових виробів. Залізнична накладна (або накладна водного транспорту) передається станції залізної дороги (чи пристані) разом з вантажем. Накладна супроводжує вантаж на шляху прямування і разом з ним видається в пункті призначення вантажоодержувачу. Залізнична квитанція, видана транспортною організацією в момент прийняття вантажу до перевезення та оплати тарифу, видається вантажовідправнику і служить підставою для виписки рахунку-фактури і пред'явлення його до оплати покупцеві.

При транспортуванні готової продукції автомобільним транспортом постачальник виписує товарно-транспортну накладну у кількох примірниках. Перший примірник залишається у вантажовідправника для списання відпущеної продукції зі складу і пред'явлення покупцю рахунки до оплати, другий - є супровідним документом, третій і четвертий - передаються в автогосподарство. До товарно-транспортних накладних і наказам-накладними додаються специфікації, в яких наводиться докладний перелік відвантаженої продукції і дається її характеристика, технічні паспорти на конкретні вироби, сертифікати якості та інші документи, обумовлені договором поставки. Розрізняють оперативний і бухгалтерський облік готової продукції. Оперативний облік здійснюють працівники збутової, комерційної служби ВАТ «Будкераміка». Одночасно з метою посилення контролю за збереженням і випуском виробів можуть вести паралельний оперативний облік працівники випускають цехів. Бухгалтерський облік ведуть працівники бухгалтерських служб.

Складемо робочий документ № 1, що виявляє наявність і правильність оформлення підтверджуючих документів по здачі готової продукції.

Таблиця 7

Робочий документ № 1

Найменування готової продукції

За відомості здачі готової продукції з цеху на склад

За приймально-здавальні накладної

Відхилення (+,-)


Дата

Сума, тис. руб.

Дата

Сума, тис. руб.


Цегла керамічний

02.12.2008 р.

109873,23

02.12.2008 р.

109873,23

-

Пісок будівельний

03.12.2008 р.

39876,78

03.12.2008 р.

39876,78

-

Цегла керамічний

15.12.2008 р.

89765,58

15.12.2008 р.

89765,58

-

Цегла керамічний

17.12.2008 р.

24379,32

17.12.2008 р.

24379,32

-

Таким чином, в ході перевірки наявності та правильності оформлення підтвердних документів по здачі готової продукції відхилень виявлено не було.

Важливим етапом перевірки є перевірка своєчасності і повноти оприбуткування готової продукції з кількості та вартості.

При перевірці повноти оприбуткування готової продукції аудитору необхідно встановити:

 • створена на підприємстві комісія з прийняття готової продукції;

 • як на підприємстві налагоджено контроль за станом прийнятої готової продукції;

 • та ін

Одночасно перевіряється своєчасність оприбуткування надійшла готової продукції, правильність відображення цих операцій у бухгалтерському обліку. Для чого необхідно зіставити дати, зазначені у первинних документах, з датами відображення цих операцій у відповідній машинограмме.

Несвоєчасне оприбуткування готової продукції спричиняє за собою невірне числення собівартості, що призводить до неправильної сплати податків.

Для проведення аудиторської процедури з перевірки своєчасності і повноти оприбуткування готової продукції складається наступний робочий документ.

Документ, що виявляє повноту оприбуткування на склад готової продукції за кількістю та вартістю, представимо в таблиці 8.

Таблиця 8

Робочий документ № 2

Найменування готової продукції

За відомості здачі готової продукції з цеху на склад

За приймально-здавальні накладної

Дата оприбуткування готової продукції в регістрах бухгалтерського обліку

Відхилення


Дата

Кількість

Сума, тис. руб.

Дата

Кількість

Сума, тис. руб.Цегла керамічний, тис. шт.

02.12.2008 р.

1121

109873,23

02.12.2008 р.

1121

109873,23

02.12.2008 р.

-

Пісок будівельний, кг

03.12.2008 р.

1994

39876,78

03.12.2008 р.

1994

39876,78

03.12.2008 р.

-

Цегла керамічний, тис. шт.

15.12.2008 р.

925

89765,58

15.12.2008 р.

925

89765,58

15.12.2008 р.

-

Цегла кера-мічного, кг

17.12.2008 р.

1262

24379,32

17.12.2008 р.

1262

24379,32

17.12.2008 р.

-

Таким чином, в ході перевірки повноти оприбуткування на склад готової продукції за кількістю та вартістю відхилень виявлено не було.

У ВАТ «Будкераміка» синтетичний облік готової продукції, випущеної з виробництва, організується на рахунку 43 «Готова продукція» без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»

В. Ході аудиту виявлено, що для обліку руху готової продукції розглянута організація використовує тільки рахунок 43 «Готова продукція», при оприбуткуванні її на склад виконується наступна кореспонденція:

Д-т рах. 43 «Готова продукція»

К-т рах. 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», за фактичною виробничою собівартістю.

Перевірку правильності визначення оцінки готової продукції представимо в робочому документі № 3.

Таблиця 9

Робочий документ № 3

документа

За первинного документа

За даними бухгалтерського обліку

За даними перевірки


Сума, тис. руб.

Сума, тис. руб.

Сума, тис. руб.

1. Відомість № 1136

2. Відомість № 1157

3. Відомість № 1245

1000


3093,22


66,95

1000


3093,22


66,95

1000


3093,22


66,95

За допомогою таблиці 9, виявлено, що в межах вибірки відхилень у правильності визначення оцінки готової продукції на даному підприємстві немає.

Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладними. В якості типової форми накладної використовується форма № М-15 «Накладна на відпуск матеріалів на сторону».

Підставою для виписки накладних є розпорядження керівника організації або уповноваженої ним особи, а також договір з покупцем (замовником).

У відкритому акціонерному товаристві накладні форми М-15 виписуються на складі або у відділі збуту у чотирьох примірниках і передаються в бухгалтерію для реєстрації в журналі реєстрації накладних на відпуск готової продукції і підписи їх головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою.

З бухгалтерії підписані накладні повертаються у відділ збуту (або інше аналогічне підрозділ організації). Один примірник накладної передається комірнику (або іншій матеріально відповідальній особі), другий служить підставою для виписки рахунку-фактури, третій і четвертий передаються одержувачу готової продукції. На всіх примірниках накладної одержувач зобов'язаний розписатися в отриманні продукції.

При вивезенні продукції через пропускний пункт один примірник накладної (четвертий) залишається у служби охорони, а третій примірник передається одержувачу як супровідного документа на вантаж.

Служба охорони записує накладні до журналу реєстрації вантажів і потім передає їх до бухгалтерії за описом, де роблять відмітки про вивезення в журналі реєстрації накладних на вивіз (продаж) готової продукції.

Рахунки-фактури виписуються у двох примірниках: перший примірник не пізніше 10 днів з дати відвантаження продукції висилається або передається покупцеві, а другий залишається в організації-постачальника для відображення в книзі продажу та нарахування ПДВ.

Аналітичний облік по рахунку 43 «Готова продукція» у ВАТ «Будкераміка» ведеться за видами готової продукції та за місцями зберігання. Аналітичний облік окремих видів готової продукції ведуть за обліковими цінами з виділенням відхилень за фактичної собівартості від вартості готової продукції за обліковими цінами.

Аудит організації бухгалтерського обліку відвантаження і продажу готової продукції був проведений за напрямками:

-Вивчення облікової політики

-Контроль правильності організації обліку списання готової продукції;

-Перевірка правомірності розподілу витрат на продаж рахунку 44 «Витрати на продаж» за видами продукції;

- Аналіз операцій з реалізації, в який була включена перевірка достовірності відображення сум фактичної собівартості відвантаженої продукції на підставі даних аналітичного обліку та первинних документів складського обліку та правильності (своєчасності) відображення суми виручки за відвантажену продукцію на рахунку 90 «Продажі» на підставі первинних документів.

Метод відображення виручки для цілей оподаткування визначено обліковою політикою ВАТ «Будкераміка». Для цілей оподаткування виручка відображається в наступному порядку:

- З метою оподаткування ПДВ у міру оплати покупцями продукції, товарів, робіт, послуг. Згідно НК РФ оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання набувача зазначених товарів (робіт, послуг) перед платником податків, яке безпосередньо пов'язане з поставкою (передачею) цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг), за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем-векселедавцем власного векселя. Оплатою товарів (робіт, послуг), зокрема, визнаються:

1) надходження грошових коштів на рахунки платника податків або його комісіонера, повіреного або агента в банку або в касу платника податку (комісіонера, повіреного або агента);

2) припинення зобов'язання заліком;

3) передача платником податку права вимоги третій особі на підставі договору або відповідно до закону.

У випадках, якщо товар не відвантажується і не транспортується, але відбувається передача права власності на цей товар, така передача права власності прирівнюється до його реалізації.

Продана продукція протягом місяця враховується в розглянутому суспільстві за фактичною собівартістю.

У бухгалтерському обліку фактична собівартість відвантаженої продукції відображається проводкою

Дебет рах. 90 / 2 Кредит рах. 43 - списано на продаж відвантажена покупцям готова продукція.

У ході аудиту було перевірено:

- Правильність включення витрат до складу загальногосподарських витрат;

- Правильність ведення аналітичного обліку по рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» і відомості;

- Відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у Головній книзі (при журнально-ордерній формі обліку) і балансі

На рахунку 44 «Витрати на продаж» протягом місяця збираються всі витрати пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, де відображаються витрати: на тару і упаковку виробів на складах готової продукції; з доставки продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, суду, автомобілі та інші транспортні засоби, на комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьких підприємств; на утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її реалізації та оплату праці продавцям на сільськогосподарських підприємствах; на рекламу; інші аналогічні за призначенням витрати. Накопичені на рахунку 44 витрати на продаж, списуються в дебет рахунку 90 / 2 «Собівартість продукції».

У ході аудиту було перевірено:

- Правильність включення витрат до складу витрат на продаж;

- Дотримання основних положень з обліку тари на підприємствах, а саме: правильне і своєчасне документальне відображення операцій по заготовлению, надходження та відпуску тари на складах, у цехах, ділянках і інших місцях її зберігання;

- Правильність ведення аналітичного обліку по рахунку 44 «Витрати на продаж» і відомості;

- Правильність складання бухгалтерських проводок за операціями з тарою;

- Правильність відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних операцій чи операцій, здійснюваних на бартерній основі;

- Відповідність записів синтетичного й аналітичного обліку записам у Головній книзі (при журнально-ордерній формі обліку) і балансі.

На підприємстві ведеться аналітичний облік надходить виручки. Виручка враховується за видами реалізації в розрізі покупців, від яких вона надходить.

Перевірку правильності облікових записів з випуску готової продукції виконаємо за допомогою робочого документа № 4.

У таблиці 10 представимо робочий документ - контроль організації бухгалтерського обліку випуску і реалізації готової продукції у ВАТ «Будкераміка».

Таблиця 10

Робочий документ № 4

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума за даними бух. обліку тис. руб.

Сума за розрахунком перевірки тис. руб.

Відхилення

Характер порушень


Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

Облік готової продукції ведеться за фактичною собівартістю на рахунку 43 «Готова продукція» без застосування рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»

Відображено фактична собівартість випущеної з виробництва продукції

43


20

72921

72921

-

Порушень не виявлено

Облік продажу готової продукції в міру її відвантаження

Відображено виручка від продажу готової продукції

Відображено суму ПДВ по відвантаженої продукції

Надійшла виручка на розрахунковий рахунок


Списані витрати на продаж

Відображено результат від продажу готової продукції

- Прибуток

6290-35190-290-9

90-1

"Дохід"


68624499

8532013014853203109075

8532013014853203109075

-----

Порушень не виявлено

Порушень не виявлено

Порушень не виявлено

Порушень не виявлено

Порушень не виявлено

У процесі контролю необхідно також встановити достовірність сум аналітичного і синтетичного обліку по рахунках, що відображає рух готової продукції, на підставі первинних облікових документів. З цією метою суми, відображені в первинному документі, зіставляються з даними регістрів аналітичного та синтетичного обліку за анализируемому рахунку за певний період.

У ході проведення вибіркової аудиторської перевірки розбіжностей між виручкою, відображеної в бухгалтерському обліку, і укладеними договорами не виявлено.

ВИСНОВОК

Аудит представляє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарського суб'єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти, реальності і відповідності чинному законодавству і вимогам, пред'явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

Головна мета аудиторської перевірки діяльності економічних суб'єктів підприємництва полягає у вираженні думки про достовірність показників їх бухгалтерських (фінансових) звітів. Під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення. Одним із завдань аудиторської перевірки є також встановлення відповідності здійснених економічним суб'єктом фінансово-господарських операцій чинному законодавству.

Мета перевірки випуску та продажу готової продукції полягає в об'єктивній оцінці повноти, своєчасності та достовірності відображення в обліку і звітності показників даного розділу: виручки від продажу, собівартості проданої продукції, управлінських і комерційних витрат та прибутку (збитку) від продажу.

У ході проведення внутрішнього аудиту на аналізованому підприємстві відхилень у відношенні такої ділянки як облік випуску і реалізації продукції виявлено не було.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М: ЕКМОС, 2008.

 2. Податковий кодекс РФ від 05.08.00 № 117 - ФЗ прийнятий Державною Думою 19.07.00 (в ред. Від 09.03.2010)

 3. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» від 30.12.2008 № 113-ФЗ

 4. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129-ФЗ

 5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств (затв. Наказом Мінфіну № 94н від 31.10.2000)

 6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 29.07.98г. № 34н (в редакції від 26.03.2007 р. № 26н)

 7. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 2008 від 6 жовтня 2008 р. N 106н (в редакції від 11.03.2009 N 22н)

 8. Наказ Мінфіну від 13.06.95 № 49 «Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань»

 9. Баришніков, Н.П. Практикум внутрішнього і зовнішнього аудиту / Н.П. Баришніков. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Філін, 2006. - 792 с.

 10. Багата, І.М. Аудит: Навчальний посібник / І.М. Багата, М.Т. Лабинцев, М.М. Хахонова. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005. - 544 с.

 11. Данилевський, Ю.А. Аудит: Учеб. посібник / Ю.О. Данилевський, С.М. Шапігузов, Н.А. Ремізов, Є.В. Старовойтова. - М.: ІПК ФБК-прес, 2006. - 428 с.

 12. Лабинцев, М.Т. Стандарти аудиторської діяльності: Учеб. Посібник / М.Т. Лабинцев. - М.: Пріор, 2006. - 212 с.

 13. Лабинцев, М.Т. Аудит: теорія і практика: Учеб. посібник / М.Т. Лабинцев, О.В. Ковальова. - М.: Пріор, 2008. - 423 с.

 14. Макальская, М.Л. Основи аудиту / М.Л. Макальская, М.В. Мельник, Н.А. Пирожкова. - М.: Справа та сервіс, 2006. - 458 с.

 15. Макарова, Л.Г. Методологічні аспекти розробки внутрішніх стандартів аудиторських організацій: Монографія / Л.Г. Макарова. - Н. Новгород: НГУ, 2008. - 269.

 16. Мельник, М.В. Аудит: Підручник / За ред. М.В. Мельник. - М.: Економіст, 2005. - 282 с.

 17. Овсійчук, М.Ф. Аудит. Організація. Методика проведення / М.Ф. Овсійчук. - М.: Інтелтех, 2006. - 389 с.

 18. Подільський, В.І. Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільський, А.А. Савін, Л.В. Сотникова та ін; Під ред. проф. В.І. Подільського. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 583 с.

 19. Полєнова, С.М. облік готової продукції: оцінка, випуск з виробництва, продаж / С.М. Полєнова / / Все для бухгалтера, 2007, N 23.

 20. Пупко, Г.М. Аудит і ревізія: Учеб. Посібник / Г.М. Пупко. - Мн.: Інтерпрессервіс, 2003. - 429 с.

 21. Терехов, А.А. Аудит / А.А. Терехов. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 436 с.

 22. Федеральні стандарти аудиторської діяльності. Коментар Релізова Н.А. - М.: ФБК, 2005. - 423 с.

 23. Шеремет, А.Д. Аудит: Підручник, 3-е вид., Доп. і перераб. / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц - М.: ИНФРА-М, 2002. - 442 с.

43

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
252.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит випуску готової продукції та її реалізації
Аудит випуску відвантаження та реалізації готової продукції
Облік випуску готової продукції та її реалізації
Організація обліку випуску і реалізації готової продукції
Облік випуску відвантаження та реалізації готової продукції
Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ
Особливості аудиторської діяльності у сфері випуску готової продукції та подальшої реалізації
Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ ЦІМС
Аудит операцій з обліку реалізації готової продукції
© Усі права захищені
написати до нас