Арбітражний суд 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Хабаровська державна академія економіки і права»

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

ЗВІТ

про проходження ознайомчої практики

Хабаровськ

2010

Місце проходження ознайомчої практики: Арбітражний суд Хабаровського краю, м. Хабаровськ, вул. Леніна, 27.

Терміни практики: з 24.06.2010 р. по 07.07.2010 р.

Повноваження, діяльність та освіту Арбітражного суду Хабаровського краю регулює федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 р. № 1-ФКЗ «Про арбітражних судах Російській Федерації», питання внутрішньої діяльності Арбітражного суду регулює Регламент арбітражних судів Російської від 05 червня 1996 р. № 7 , судочинство в Арбітражному суді здійснюється на підставі норм Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації від 24 липня 2002 р., порядок формування арбітражних судів здійснюється відповідно до Конституції Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 р.) та Федеральним конституційним законом від 31 грудня 1996 N 1-ФКЗ «Про судову систему Російської Федерації».

Арбітражний суд суб'єкта Російської федерації є федеральним судом і становить судову систему Російської Федерації.

Арбітражний суд суб'єкта Російської Федерації:

- Розглядає в першій інстанції усі справи, підвідомчі арбітражним судам в Російській Федерації, за винятком справ, віднесених до компетенції Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації;

- Переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним і які вступили в законну силу судові акти;

- Звертається до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про перевірку конституційності закону, застосованого чи підлягає застосуванню у справі, що розглядається ним у будь-якої інстанції;

- Вивчає та узагальнює судову практику;

- Готує пропозиції щодо вдосконалення законів та інших нормативних правових актів;

- Аналізує судову статистику.

Під час проходження практики я ознайомилася з діяльністю помічника судді та секретаря судового засідання. Деякими обов'язками помічника і секретаря є підшивання справ, опис документів у справах, що підлягають підписанню в архів, складання процесуальних документів, таких як протокол судового засідання.

Так як одним із завдань практики є придбання навичок підготовки процесуальних документів, за час проходження практики я підготувала проекти протоколу судового засідання, який є обов'язковим процесуальним документом, в ньому відображаються всі істотні відомості про розгляд справи або вчиненні окремої процесуальної дії; так само, я підготувала проект судового рішення, - тобто постанову суду першої інстанції, яким справа вирішується по суті. При ухваленні рішення, суд, попередньо дослідивши матеріали справ та заслухавши доводи осіб, які беруть участь у справі, встановлює певні обставини і далі виносить рішення у справі.

У ході практики я була присутня на судовому засіданні, де розглядалася цивільна справа за позовом Муніципального унітарного підприємства до Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення певної грошової суми, що становить збитки.

Позивач побажав закінчити справу укладенням мирової угоди. Відповідач умови мирової угоди прийняв. Мирова угода сторін було висловлено у письмовій формі, яка була підписана обома сторонами. Суд виніс ухвалу про затвердження мирової угоди та одночасне припинення провадження у справі.

Так само, в процесі проходження практики, вдалося ознайомитися з матеріалами справ, провадження в яких було закінчено, зокрема такими видами спорів, як економічні суперечки по цивільним правовідносинам, наприклад:

«Арбітражний суд розглянув на засіданні суду справу за позовом Заступника прокурора Хабаровського краю до Відкритого акціонерного товариства« Далекосхідна енергетична компанія »(далі - ВАТ« ДЕК »), муніципальні установи охорони здоров'я« Психіатрична лікарня »про визнання недійсним у частині підпунктів« б »,« г »пункту 2.2.2., пункту 3.1.23 договору енергопостачання (державний контракт) № 1065 від 28.12.2009 р.

Суд вирішив: Визнати недійсними підпункти «б», «г» пункту 2.2.2. договору енергопостачання (державного контракту) № 1065 від 28.12.2009 р., укладеного між відкритим акціонерним товариством «Далекосхідна енергетична компанія» і муніципальним закладом охорони здоров'я «Психіатрична лікарня», в частині можливості повного обмеження режиму споживання електричної енергії; визнати недійсним пункт 3.1.23 . договору енергопостачання (державного контракту) № 1065 від 28.12.2009 р., укладеного між відкритим акціонерним товариством «Далекосхідна енергетична компанія» і муніципальним закладом охорони здоров'я «Психіатрична лікарня», в частині слів «припинення або».

Крім спорів з цивільних правовідносин, я ознайомилася з матеріалами справ з економічних спорів з адміністративних правовідносин у категорії адміністративних правопорушень, наприклад:

«Арбітражний суд Хабаровського краю розглянув в судовому засіданні справу за заявою Інспекції Хабаровського краю і ЄАО ДМТУ Ростехрегулювання про притягнення Товариства з обмеженою відповідальністю« Будівельна компанія «Місячне світло» до адміністративної відповідальності по частині 1 статті 19.19. КоАП РФ (Порушення вимог технічних регламентів, обов'язкових вимог державних стандартів при реалізації (поставки, продажу), використанні (експлуатації), зберіганні, транспортуванні або утилізації продукції, а так само ухилення від подання продукції, документів або відомостей, необхідних для здійснення державного контролю та нагляду ).

Суд вирішив: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія« Місячне сяйво », притягнути до адміністративної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 19.19. КоАП РФ і піддати адміністративному покаранню у вигляді штрафу в розмірі сорока тисяч рублів у дохід федерального бюджету ».

За час проходження практики я дізналася, що так само в підвідомчість Арбітражного суду Хабаровського краю входить розгляд у першій інстанції справ про неспроможність (банкрутство) організацій і громадян. Для прикладу наведу короткий опис справи:

«Арбітражний суд Хабаровського краю розглянув на засіданні суду справу за заявою Федеральної податкової служби про визнання індивідуального підприємця Даніліна Сергія Вікторовича неспроможним (банкрутом) у зв'язку із наявністю простроченої понад три місяці заборгованість зі сплати обов'язкових платежів у розмірі, що перевищує десять тисяч рублів.

Суд вирішив:

Визнати індивідуального підприємця Даніліна Сергія Вікторовича неспроможним (банкрутом), відкрити конкурсне виробництво.

З моменту прийняття цього рішення наступають наслідки, передбачені статтями 208, 216 ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)», в тому числі втрачає силу державна реєстрація Даніліна Сергія Вікторовича в якості індивідуального підприємця, анулюються видані йому ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Данілін Сергій Вікторович не може бути зареєстрований в якості індивідуального підприємця протягом року з моменту визнання його банкрутом.

Звернути стягнення на майно індивідуального підприємця Даніліна Сергія Вікторовича. Судовому приставу-виконавцю здійснити продаж майна боржника, внести грошові кошти, виручені від продажу майна Даніліна Сергія Вікторовича, на депозитний рахунок Арбітражного суду Хабаровського краю. Судовому приставу-виконавцю представити постанову про закінчення виконавчого провадження для вирішення питання про завершення конкурсного виробництва ».

Проходження ознайомчої практики допомогло побачити, як у суді застосовуються норми федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» від 6 жовтня 2003 р. № 131-ФЗ, оскільки вдалося ознайомитися з матеріалами справи за заявою про визнання нормативного акту недійсним:

«Арбітражний суд Хабаровського краю розглянув на засіданні суду справу за заявою заступника прокурора Хабаровського краю на захист державних та громадських інтересів

До Главі Адміністрації міського поселення «Робоче селище Чегдомин» Верхнебуреінского муніципального району Хабаровського краю

Про визнання нечинним Постанови Глави Адміністрації міського поселення «Робоче селище Чегдомин» Верхнебуреінского муніципального району Хабаровського краю від 29.09.2006 року № 56 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів, що вивозяться їх контейнерів; великогабаритних відходів від житлових упорядкованих і невпорядкованих будинків та окремих об'єктів: продовольчих, господарських, промислових та інших організацій на території міського поселення «Робоче селище Чегдомин».

Суд вирішив:

У задоволенні вимог, заявлених заступником прокурора Хабаровського краю на захист державних та громадських інтересів до Глави адміністрації міського поселення «Робоче селище Чегдомин» Верхнебуреінского муніципального району Хабаровського краю про визнання нечинним Постанови глави Адміністрації міського поселення «Робоче селище Чегдомин» Верхнебуреінского муніципального району Хабаровського краю від 29.09 .2006 року № 56 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів, що вивозяться їх контейнерів; великогабаритних відходів від житлових упорядкованих і невпорядкованих будинків та окремих об'єктів: продовольчих, господарських, промислових та інших організацій на території міського поселення« Робоче селище Чегдомин », з урахуванням змін, внесених Постановою Глави Адміністрації міського поселення «Робоче селище Чегдомин» Верхнебуреінского муніципального району Хабаровського краю від 20.05.09 року № 24, відмовити ».

Висновок

Проходження практики показало, що це є важливим елементом процесу підготовки спеціаліста юридичної спеціальності. Протягом практики я отримала можливість побачити, як здійснюється різна діяльність в Арбітражному суді, а конкретно діяльність помічника судді та секретаря судового засідання, а так само застосувати отримані раніше теоретичні знання.

За час проходження практики я намагалася виконати завдання, поставлені переді мною: ознайомлення з матеріалами справ, в яких провадження було закінчено; присутність на засіданнях практичного органу; придбання навичок підготовки процесуальних документів.

Ознайомча практика дозволила зрозуміти, як з Арбітражним судом взаємодіють різні органи влади та організації; як і в якому порядку проходить арбітражний процес і наскільки повною мірою суд дотримується процесуальне законодавство.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Звіт з практики
27.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Арбітражний суд
Вищий арбітражний суд СРСР
Арбітражний суд Російської Федерації
Арбітражний суд і пред`явлення позовної заяви
Вишній суд не відбувся суд вищої ланки у реформованій суді
Вишній суд не відбувся суд вищої ланки у реформованій судовій системі Росії
Арбітражний процес
Цивільний та арбітражний процес
Шпори арбітражний процес
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru