приховати рекламу

Англійська дієслово

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення
Глава 1. Основні граматичні категорії дієслова
1.1. Категорія часу англійського дієслова
1.2. Спеціальні форми англійського дієслова
1.3 Часи англійського дієслова
1.4. Простий алгоритм вибору англійського дієслова
Глава 2. Застосування англійських дієслів у певному контексті
2.1. Головні технічні відмінності англійської мови від російської
2.2. Особливості актуалізації модального компонента значення дієслів типу seem в контексті
2.3. Стилістичний потенціал перфекта сьогодення і минулого часу в англійській мові
Висновок
Список літератури

Введення

Граматичні категорії англійського дієслова є предметом численних робіт загального та спеціального характеру з теорії та історії граматичного ладу англійської мови. Дослідженням даної проблеми докладно займалися такі видатні дослідники-лінгвісти як Ільіш Б.А., Бархударов Л.С., Смирницький А.І., Єсперсен О., Расторгуєва Т.А., Ярцева В.М., Мейе А., і пр.
В англійській мові виключно важливий контекст, в якому вживається те чи інше слово, так як саме контекст дозволяє вибрати правильне значення cлова з його 5-10 значенні, які та чи інше слово має. Одне і теж слово може бути й іменником, і прикметником, і дієсловом і прислівником, і лише контекст дозволяє правильно визначити його значення.
Чим і як можна пояснити ці відмінності? Як же так сталося, що англійська мова для нас, російськомовних людей, абсолютно чужий, інший, незрозумілий набір звуків у якому ми не розуміємо ні єдиного слова і нічого не можемо усвідомлено відповісти на живу англомовну фразу? Чому правила англійської мови досить складні, важко сприймаються нами, дуже специфічні, не мають майже нічого спільного з правилами російської мови? Чому для хорошого рівня володіння мовою необхідно вивчити досить значний обсяг англійських слів, сполучень, виразів? Чим можна пояснити цю яскраво виражену несхожість англійської та російської мов, незважаючи навіть на те, що російський народ - один з народів слов'янського племені, племені, яке разом з племенами литовським, кельтським, німецьким, греко-романським, іранським, індійським належить до однієї індоєвропейської мовної сім'ї?
Щоб отримати відповіді на всі ці питання і розібратися, чому ми нічого не розуміємо по-англійськи, чому ми бачимо англійська мова в тому вигляді, в якому він існує зараз, а також виробити найбільш ефективні для нас підходи у вивченні англійської мови, необхідно звернутися до основним історичним фактам і подіям в його еволюції. Згадка цих історичних фактів автор вважає обов'язковим, так як їх, на мій погляд, має знати кожна людина, серйозно захоплюється англійською мовою, тому що ці історичні події заклали основи мови, його коріння і витоки, а потім і видозмінили його до невпізнання. Знання основних віх в його історії допоможе пояснити граматичні та інші явища, начисто відсутні в російській мові, в силу чого вони є важко сприймаються російськомовними людьми, а також допоможе швидше почати розбирати усну мову і говорити по-англійськи.
Існуюче в сучасній науці розбіжність думок з даної проблеми, а також накопичення нових фактів і нові підходи і методи аналізу зумовлюють постійну необхідність і можливість подальших досліджень, що і визначає як актуальність даної роботи.
Мета дослідження - проаналізувати застосування англійського дієслова в контексті, показати його сутність.
Для досягнення поставленої мети, автором був позначений ряд завдань:
1. Розглянути основні граматичні категорії англійського дієслова;
2. Виявити простий алгоритм вибору англійського дієслова;
3. Розглянути застосування англійських дієслів у певному контексті;
4. Проаналізувати головні технічні відмінності англійської мови від російської;
5. Показати особливості актуалізації модального компонента значення дієслів типу seem в контексті і ін
У ході дослідження застосовувалися різні лінгвістичні прийоми і методи:
- Метод порівняльно-порівняльного аналізу;
- Рівнево-польовий підхід;
- Синхронно - діахронний підхід;
- Розрізнення процесів грамматізаціі і парадигматизації.
Теоретичною базою дослідження даного дипломного проекту є:
- Роботи з історії англійської мови (А. І. Смирницький; Т. А. Расторгуєва; І. П. Іванова; Л. П. Чахоян та ін);
- Праці з теоретичної граматики англійської мови (А. І. Смирницький; Б. А. Ільіш; І. П. Іванова та ін);
- Праці з мовознавства;
- Практичні граматики сучасної англійської мови;
- Матеріали інтернет-конференцій.
Практична значимість визначається можливістю використання матеріалів даного дослідження як бази для подальшої наукової роботи в галузі історії та теорії граматики англійської мови.

Глава 1. Основні граматичні категорії дієслова

1.1. Категорія часу англійського дієслова

Кожен, хто вивчав англійську мову як іноземну, і вже тим більше той, хто вибрав собі професію викладання англійської мови в школі, ліцеї, гімназії або вузі, знає, що найбільшу складність для розмовляють російською мовою представляють часи англійського дієслова. Дійсно, якщо будь-який говорить російською мовою як рідною знає, що часів дієслова - три, то яке здивування повинні викликати англійські граматики, в яких стверджується, що в цій мові не три і не п'ять часів, а дванадцять. Однак зафіксоване в граматиках як факт наявність дванадцяти часів дієслова дуже рідко у кого викликає здивоване запитання: а які ж ще є в англійській мові часи, окрім цього, минулого й майбутнього? Спробуйте-но на нього відповісти! Не виходить? Можете не витрачати часу даремно. Тому що, крім названих трьох, інших часів англійського дієслова немає і бути не може. Ні в жодній мові світу (а їх налічується кілька тисяч) кількість часів дієслова, виражених спеціальними граматичними формами, не перевищує "магічного" числа "три". Менше трьох може бути. Є мови тільки з двома формами часів (наприклад, "минуле" / "непрошедших"), є мови взагалі без дієслівних часів, але немає мов, де цих часів було б більше трьох [13, с. 22].
Назва будь-якого з дванадцяти англійських часів дієслова починається з одного із трьох слів: Present, Past, Future. Є чотири види цього, чотири види минулого і чотири види майбутнього, які відомі як Simple, Progressive, Perfect і Perfect Progressive. У російській мові аналогічна картина, тільки форм дієслова менше: один теперішній (йду), два минулі (йшов / прийшов) і два майбутніх (буду йти / прийду). Строго кажучи, якщо погодитися з тим, що в англійській мові 12 часів, то слід говорити як мінімум про п'ять часи дієслова в російській (насправді їх і того більше). Але ми чомусь цього не робимо. Чому? Та тому, що ми чудово розуміємо, що і "йшов", і "прийшов" - форми минулого часу. Точно так само, як говорить англійською мовою розуміє, що "I work, I am working, I have worked" і "I have been working" - всі форми теперішнього часу англійського дієслова.
Складнощі, з якими стикаються вивчають англійську мову при оволодінні англійською граматикою подання форм дієслова (не тільки з граматичною категорією часів, але і пасивним заставою), викликані тим, що в англійських підручниках немає чіткого теоретичного осмислення значень і функцій форм англійських дієслів, яке дозволяло б простим чином пояснити, в чому полягає їх призначення. Іншими словами, потрібно добре розуміти, навіщо взагалі в англійській мові потрібні такі категорії, як "час", "вид", "заставу", щоб дохідливо і просто пояснити принципи функціонування відповідних форм у процесі вивчення англійської мови. Таке розуміння дає когнітивний підхід до мови як до системи подання знань.
Відповідно до цього підходу будь-яка граматична категорія англійської граматики служить для вираження і збереження у мові певного знання. У порівнянні з англійською лексикою граматика - більш абстрактна система, тому представлені в ній знання є універсальними в тому сенсі, що вони важливі для нормального функціонування суспільства: неважливо, якою мовою спілкуються між собою члени суспільства. Це означає, що граматичні категорії, які мають у різних мовах різне вираз, змістовно мало чим відрізняються один від одного. Саме тому можливий переклад з однієї мови (наприклад, російського) на інший (наприклад, англійська).
За допомогою категорії часу людина ділить весь навколишній світ на три сфери досвіду: 1) досвід, безпосередньо входить у сферу сприймається почуттями і усвідомлюваної дійсності, чи теперішнє (divsent від лат. Praesens - mo, що перед почуттями); 2) досвід, що зберігається як пам'ять про те, що пройшло повз наших почуттів, або минуле (past), 3) досвід, який передбачається на підставі наявних знань, або майбутнє (future). Тут дуже важливо засвоїти, що на відміну від англійської мови в російській немає однозначної відповідності між цими поняттями і так званими формами дієслова. Розглянемо як приклад наступну ситуацію [11, с. 70]:
"Тато деякий час тому виїхав у відрядження. Вова у своїй кімнаті вчить уроки, мама на кухні готує вечерю. Лунає дзвінок у двері. Хлопчик відчиняє двері і при вигляді батька радісно повідомляє:" Мама, тато приїхав! "
У будь-якій шкільній (і не тільки шкільної) англійської граматики буде зазначено, що "приїхав" (у даному випадку) - форма минулого часу англійського дієслова доконаного виду позначає дію, що мало місце в минулому і завершилося до моменту мовлення. Це традиційний підхід, до якого всі розмовляють російською мовою звикли (тим більше що це знання, яким ніхто з нас ніколи на практиці не користується: адже ми всі засвоїли рідну мову, включаючи граматику, в дитячому віці, коли ще й гадки не мали ні про час, ні про вид, ні про інші тонкощі граматичної науки). Але при вивченні англійської мови як іноземної такий підхід нас більше не влаштовує, тому що не дозволяє віднести те, що ми знаємо про рідну мову, з тим, що знаходимо в процесі навчання англійській.
Когнітивний же підхід орієнтує на те, щоб відповісти на запитання: "А що саме повідомляє хлопчик мамі?" У цьому випадку його вигук інтерпретується так: "Я бачу тата. Починаючи з деякого моменту в минулому, я його не бачив, тобто його вдома не було, так як він виїхав у відрядження. Тепер тато знову тут, значить, приїхав ( логічний висновок, заснований на фонових знаннях хлопчика) ". Іншими словами, зміст вигуки хлопчика такий: "Папа знову вдома (я його знову бачу)". Але ж це даний час дієслова. І в англійській мові, де відповідність між тимчасовими поняттями і тимчасовими формами дієслова набагато більш послідовне, ніж у російській, буде, звичайно ж, вжито форму теперішнього часу дієслова. Інше питання, яка з чотирьох можливих: Simple, Progressive, Perfect або Perfect Progressive? І тут на допомогу приходить правильне (тобто когнітивне) розуміння категорії виду в англійській мові.

1.2. Спеціальні форми англійського дієслова

За допомогою категорії виду людина розмежовує знання з їх джерела: ми знаємо про щось, бо бачили (чули, відчували і т.п.) це самі, і ми знаємо про щось, тому що це знання було передано нам в готовому вигляді (хтось сказав, прочитали про це, дізналися в школі, і т.п. - можливості тут найрізноманітніші). Ця різниця дуже важливо, і в повсякденній діяльності ми весь час враховуємо його на підсвідомому рівні. Всім нам добре відома прислів'я "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Тобто побачене на власні очі, як правило, не піддається сумніву, тоді як знання, отримане з чужих рук, не завжди обов'язково достовірно. У зв'язку з цим подивіться, що вийде, якщо в наведеній вище ситуації хлопчик замість доконаного виду дієслова споживе недосконалий: "Мама, тато приїжджав!". Хоча формально цей вислів граматично правильне, в нашій ситуації воно не може бути вжито, тому що так не говорять. А не говорять так, тому що приїжджав не містить у собі вказівки на те, що в момент висловлювання хлопчик бачить тата, тоді як форма "приїхав" таку вказівку містить [17, с. 64].
Відмінність російської мови від англійського полягає в тому, що в російській подібного роду значеннєві відмінності дуже часто передаються не спеціальними формами дієслова, а контекстом. Порівняйте такі приклади: "Іван курить, незважаючи на застереження лікарів" і "Дивись, Іван знову курить, незважаючи на застереження лікарів". У першому випадку мова йде про те, що ми знаємо про Івана, при цьому зовсім не обов'язково, щоб Іван перебував у нас перед очима, він взагалі може бути в іншому місті. У другому випадку мова йде про те, що ми безпосередньо спостерігаємо: на це прямо вказує дієслово "дивися". В англійському ж мовою все набагато простіше, тому що там ці смислові відмінності передаються спеціальними (видовими) формами англійського дієслова: Simple і Progressive, відповідно. Відзначимо, що термін вид походить від дієслова "бачити" (який етимологічно пов'язаний з лат. Videre - бачити і грецьким eidos - те, що мабуть).
Але ми поки говорили про два типи знання, яким відповідають два види: одне знання має певне джерело інформації (наприклад, хлопчик у наводився приклад), а інший невизначений джерело (наприклад, кажучи "Іван курить", я не даю зрозуміти, звідки мені про це відомо). А форм англійського дієслова - чотири. Чому ж так багато?
Та тому, що ситуації, коли ми говоримо про те, що безпосередньо спостерігаємо, можуть істотно відрізнятися, в залежності від того, що саме ми бачимо (чуємо і т.п.). Коли я кажу: "Дивись, Іван знову курить", я маю можливість спостерігати сам процес куріння (він тримає в руці сигарету, підносить її до рота, втягує дим і потім випускає його). Але якщо мама, зустрічаючи Івана, відчуває виходить від його одягу запах диму і питає: "Ти знову курив?", Вона задає питання, грунтуючись на тому, що сприймає в момент мовлення (в даному випадку органами нюху), і це, звичайно ж , даний час дієслова. Але самої дії куріння вона не спостерігає, її сприйняттю доступні лише певні ознаки, що говорять про те, що Іван курив. Для вираження цього когнітивного сенсу в англійській мові існує своя, спеціальна форма англійського дієслова - Perfect.
Ця форма вживається тоді, коли ми порівнюємо те, що бачимо, з тим, що було до цього (наприклад, зранку від Івана не пахло, а тепер пахне тютюном - значить, курив). Нарешті, можливі випадки, коли ми говоримо про безпосередньо спостерігається дії і при цьому одночасно порівнюємо те, що ми бачимо, з тим, що бачили в якийсь момент (або в якісь моменти) до цього. Наприклад, я бачу, що Іван зараз курить, але я також бачив його кращим і до цього, протягом усього дня. У такому випадку відбувається об'єднання двох форм англійського дієслова, що виражають різні когнітивні смисли, і ми отримуємо дуже не улюблену багатьма учнями форму Perfect Progressive, хоча насправді це не просто, а дуже просто [6, с. 29].

1.3 Часи англійського дієслова

Active Voice (дійсний заставу: "Я роблю")
Час
Simple (просте)
Continuous (тривале)
Perfect (завершене)
Perfect Continuous (завершено-тривале)
Справжнє (Present)
Констатація факту (що робить?).
Дія, що повторюється регулярно, звичайне.

every day - кожен день
usually - зазвичай
often - часто
always - завжди
never - ніколи
sometimes - іноді

Крім того, цей час вживається в додаткових пропозиціях часу і умови після спілок if, when, as soon as, before, замість Future Simple.
As soon as I write the letter, I will post it immediately.

Крім того, цей час вживається замість Continuous з дієсловами, що позначають сприйняття, розумові зусилля, почуття: to see, to feel, to hear, to know, to understand, to want, to love, to be, to belong, to consist.
I see her now.
I hear a noise.
I don't understand what he is talking about.
Процес (що робиться зараз?).
Дія у розвитку, незакінчене, що відбувається в даний момент.
Завершеність (що зробив / зроблено?).
Дія, сталося в недалекому минулому, але має безпосередній зв'язок з даним моментом. Мова йде про існуючі зараз результаті того дії.
Без уточнення моменту часу.

Але можуть бути:
already - вже,
just - тільки що,
today - сьогодні,
this week - на цьому тижні
.
Процес уже протягом деякого періоду часу.
Дія, започаткували до цього моменту, що тривало деякий час, і триваюче в момент мовлення або закінчилося безпосередньо перед моментом мовлення. "Уже протягом ..."
Пише (кожен день).
Пише вірші.
Пише красиво.
Пише зараз (я кажу - а він пише).
Написав (вже) лист (тобто: у мене є написаний лист).
Пише вже (протягом години) годину.
Пише з двох годин.
I, you, we, they V,
he, she, it Vs
to be V-ing
to have / has V 3
to have / has been V-ing
I write a letter.
I write book stories.
I am writing this letter.
{You, we, they} are writing this letter.
{He, she, it} is writing this letter.
I have written this letter.
He has already written this letter.
I have been writing this letter for two days.
Минуле (Past)
Дія, що відбувалося або здійснене в минулому і ніяк не пов'язане з цим моментом мовлення.
Дія у розвитку, незакінчене, що відбувається в певний момент у минулому.
Часто зазначений момент минулого. Ніколи не використовуються дієслова в Past Continuous зі словами for, since, recently.
Дія, завершене до якогось певного моменту в минулому.
Действие, которое началось ранее указанного момента в прошлом и продолжалось вплоть до этого момента, исключая или включая его.
Никогда не используются глаголы в Past Perfect Continuous со словами at , when , while .
(На)писал вчера.
(На)писал на прошлой неделе.
(На)писал год назад.
(На)писал в 1980 году.
Писал вчера в три часа.
Писал, когда я вошЈл.
Писал, пока я работал.
Написал письмо вчера/сегодня к семи часам.
Написал до того, как я пришел.
Писал вчера уже два часа (уже в течение двух часов), когда я наконец пришел.
V-ed, V 2
was/were V-ing
had V 3
had been V-ing
He wrote this letter yesterday.
He was writing this letter yesterday when I came.
They were writing this letter at seven o'clock last night.
He was writing the letter while you were reading.
He had written this letter by seven o'clock last night.
He had written this letter before I came.
He had been writing this letter for two hours yesterday when I came.
He had been writing the letter since two o'clock when you came.
Будущее (Future)
Действие или ряд последовательных действий, которые случатся в будущем.
Действие в развитии, незаконченное, происходящее в определенный момент в будущем.
Часто указан момент будущего.
Действие, которое будет завершено до какого-то момента или другого события в будущем.
Действие, которое начнется до определенного момента в будущем и будет продолжаться вплоть до этого момента.
Напишет завтра.
Напишет завтра к семи часам.
Напишет через неделю.
Напишет в будущем году.
Будет писать завтра в семь часов.
Будет писать, когда некто придет.
Будет писать, когда ты будешь читать.
Напишет завтра к семи часам.
Напишет до того, как он придет.
Будет писать уже час, когда он придет.
will V
will be V-ing
will have V 3
will have been V-ing
I will write the letter tomorrow.
I will write the letter tomorrow by 7 o'clock.
I will be writing a letter when he comes .
(обратите внимание на настоящее время глагола come - если главное предложение в будущем времени, то условие - в настоящем !).
I will be writing a letter at 7 o'clock tomorrow.
I will be writing a letter while you'll be reading.
I will have written the letter before he comes.
I will have been writing a letter for an hour when he comes.
Passive Voice (страдательный залог: "Я подвергаюсь чужому действию")
Час
Simple (простое)
Continuous (длительное)
Perfect (завершенное)
Настоящее
(Present)
Меня часто (обычно, всегда) спрашивают.
Меня спрашивают прямо сейчас.
Меня уже спросили к этому моменту.
to be (am, are, is) V-ed, V 3
to be (am, are, is) being V-ed, V 3
to have/has been V-ed, V 3
I am often asked by the people about ...
I am being asked by my chief...
I have been asked at that moment.
Прошедшее
(Past)
Меня спросили когда-то.
Меня спрашивали в тот момент.
Меня уже спросили к тому моменту.
was/were V-ed, V 3
was/were being V-ed, V 3
had been V-ed, V 3
I was asked by the policeman ...
They were asked by the policeman...
I was being asked.
I had been asked.
Будущее
(Future)
Меня спросят (завтра).
Такой формы нет
Меня уже спросят к тому моменту.
will be V-ed, V 3
Эта форма отсутствует, используется Future Simple:
will be being V-ed, V 3
will have been V-ed, V 3
I will be asked by the students ...
Такой формы нет
I will have been asked.
Долженствование "Я должен сделать", "мне нужно сделать" выражается формами : I have (he has) to do; I ought to do .
Согласование времен в косвенной речи
Прямая речь
Косвенная речь
You are divtty.
You are so intelligent.
You dance so well.
You've got [have got] lovely hair.
I'll never forget this day.
He said I was divtty.
He said I was so intelligent.
He said I danced so well.
He said I had got lovely hair.
He said he would never forget that day.
Do you like ballet?
Have you ever been to Boston?
He asked me if/whether I liked ballet.
He asked me if/whether I had ever been to Boston.
Where do you study?
What are you reading?
When will we meet again?
Why don't you stay longer?
He asked me where I studied.
He asked me what I was reading.
He asked me when I should meet him again.
He asked me why I didn't stay longer.
Give me your telephone number, please.
Ring me up tomorrow.
Help me to translate an article from English!
He asked me to give him my telephone number.
He asked me to ring him up the next morning.
He asked me to help him to translate an article from English.
Согласование времен (Active Voice)
Главное предложение
Придаточное предложение в косвенной речи
Он сказал, что...
He said , that...
Simple
Continuous
Perfect
Perfect Continuous
Настоящее (Present)...
пишет (вообще)
пишет (сейчас)
написал (уже)
пишет (уже в течение часа)
write
is writing
has written
has been writing
...переходит в формы прошедшего времени (Past)
wrote
was writing
had written
had been writing
Прошедшее (Past)...
написал (вчера)
писал (вчера в 7 часов)
написал (вчера к
7и часам)
писал (вчера уже 3 часа, когда вдруг нечто случилось)
wrote
was writing
had written
had been writing
...переходит в формы прошедшего же времени (Past)
had written (Perfect)
was writing (Continuous - не меняется) или
had been writing (Perfect Continuous)
эта форма остается
без изменения
эта форма остается без изменения
Будущее (Future)...
напишет (завтра)
будет писать (завтра в 7 часов)
напишет (завтра
к 7и часам)
будет писать (завтра уже 3 часа, когда вдруг нечто случится)
will write
will be writing
will have written
will have been writing
...переходит в формы Будущего-в-прошедшем (Future-in-the-past)
would write
would be writing
would have written
would have been writing
Кроме изменения формы глагола в придаточном предложении при обращении прямой речи в косвенную происходит следующая замена наречий места, времени и указательных местоимений:
Прямая речь
Косвенная речь
now - сейчас
here - здесь
this, these - это, этот, эти
today - сегодня
tomorrow - завтра
yesterday - вчера
next week - на следующей неделе
next year - на будущий год
last week - на прошлой неделе
last year - в прошлом году
then - тогда
there - там
that, those - то, тот, те
that day - в тот день
(the) next day, the following day - на следующий день
the day before, the divvious day - накануне
the next week, the following week - на следующей неделе
the next year, the following year - в следующем году
the divvious week - за неделю до
the year before - за год до
Когда в главном предложении указывается адресат сообщения: Он сказал Борису , что... He said to Boris that..., глагол say с предлогом to можно заменять глаголом tell без предлога: He told Boris that...
Согласование времен (Passive Voice)
Главное предложение
Придаточное дополнительное предложение
Он сказал, что эти амбары
He said , that...
Simple
Continuous
Perfect
Настоящее (Present)...
строят (вообще)
строят (сейчас)
выстроили (уже)
...переходит в формы прошедшего времени (Past)
were built
were being built
had been built
Прошедшее (Past)...
выстроили, строили (в прошлом году)
строили в ...
выстроили (к 1 января)
...переходит в те же формы прошедшего же времени (Past)
Будущее (Future)...
построят (в будущем году)
построят (к 1 января)
...переходит в формы Будущего-в-прошедшем (Future-in-the-past)
would be built
would have been built

1.4. Простой алгоритм выбора английского глагола

Приведенные (естественно, в очень кратком виде) объяснения когнитивного содержания представления английских глаголов можно суммировать в виде очень простого алгоритма, который позволяет практически безошибочно выбрать правильную форму английского глагола. (См. рисунок 1.)
Времена английского глагола
Рисунок 1 - Алгоритм выбора видовременной глагольной формы для английского глагола.
Более того, когнитивный подход к английским временам глаголов позволяет наглядно увидеть, что никаких так называемых исключений в отношении употребления глаголов различных групп в тех или иных грамматических формах не существует. Так, любой английский глагол (например, see, know, remember, like и т.п.) может быть употреблен в форме Progressive, просто нужно знать, когда это можно и нужно сделать, а когда - нельзя. Становится понятным простой принцип, определяющий выбор в речи пассивного или активного залога английского глагола; тем более что этот принцип точно такой же, как и в русском языке.
И оказывается, что ничего сложного и непостижимого в системе грамматических форм английского глагола нет. Как показывает практика, думающий человек (неважно, школьник, студент или взрослый) усваивает значение и функции английских времен глаголов за короткий срок. Остальное - дело техники, то есть тренировка обучающихся в употреблении самих форм и автоматизации алгоритма выбора.

Глава 2. Применение английских глаголов в определенном контексте

2.1. Главные технические отличия английского языка от русского

Фонетические навыки английского языка сильно отличаются от русского: это относится как к звуковому составу языков, так и к артикуляционным (механизм производства звуков) средствам, которыми пользуются оба языка. В английском и русском языках есть несколько похожих согласных звуков, однако, это сходство весьма приблизительное. Большинство же звуков современной английской речи не имеют практически ничего общего со звуками русской речи, и для не англоязычного человека правильное их воспроизведение является весьма трудным.
В английском языке существует особая прослойка вспомогательных глаголов, которые являются кровью английского языка. Без них английский язык просто не возможен. Что это за глаголы? To be, to have, to do, shall (should), will (would). Эти глаголы играют важнейшую роль в спряжении английского глагола, при их помощи образуются различные сложные формы глагола, все глагольные времена (всего - 12 времен, в отличие от всего трех в русском), за исключением утвердительной формы Present и Past Indefinite. Некоторые из них имеют самостоятельное лексическое значение. (to be, to have, to will). В русском нет такого грамматического явления, в русском языке глагол спрягается по абсолютно иным правилам, сильно отличным от правил спряжения английского глагола. Без хорошего знания этих правил вы не сможете поставить английский глагол в нужном времени[20, с. 17].
Следующим отличием английского языка является употребление в нем, что называется через каждый шаг, глагола to be (есть, быть, являться) в качестве глагола-связки в составном сказуемом и не только. В русском языке настоящее время от глагола «быть» в качестве связки обычно отсутствует. В языковых традициях русского языка мы не говорим «Это есть дом». Думая по-русски, и просто подобрав английские слова – эквиваленты, мы бы сказали: this house, и смысл получился бы иной. На английском же языке это означает не «Это дом (не машина, не собака)», а «этот дом», указывая на конкретный дом. Нам надо заставлять себя говорить: This is a house - Это есть дом.
В русском языке, в отличие от английского, имеется специфическая категория, характеризующая глагол – вид. Это особая категория, которой нет во многих языках. Большинство русских глаголов распределяются на пары глаголов не совершенного вида и совершенного вида: читать – прочитать, писать – написать; покупать – купить; действие обычное, постоянное – законченное действие. Английские глаголы группы Perfect не соответствуют русскому совершенному виду, хотя и употребляется иногда при переводе. В русском языке имеются особые формы глаголов с частицей – ся. Частица – ся в этих глаголах может иметь значение пассивного залога, значение местоимения - сам, себя (himself, herself и т.п.) безличности и т.д., например
Africa is washed by two oceans.
Африка омывается двумя океанами.
Для выражения наличия или существования в определенном месте или отрезке времени лица или предмета, еще не известного собеседнику в английском языке употребляется особый тип простого сказуемого, выраженный оборотом there is (are) со значением имеется, находится, есть, существует. В разговорном английском языке это особое простое сказуемое, в силу своего функционального назначения, употребляется очень часто. Глагол to be в обороте there is может стоять разных формах времени: There are very many French books in this library.
Есть (имеется) очень много французских книг в этой библиотеке.
There was a lot of traffic.
Было большое дорожное движение.
Will there be many people at the party?
Будет на вечеринке много людей?
There has been a big rise in the cost of living.
Недавно был большой рост стоимости жизни.
There must have been somebody at home.
Должен был быть кто-то дома.
В русском языке такое явление как вышеописанный особый тип простого сказуемого отсутствует и нам, необходимо опять же натаскивать, приучать себя на его употребление.
Следующее важнейшее отличие - аналитический, в отличие от синтетического русского, строй английского предложения, а именно строгий порядок слов в предложении - Подлежащее – Сказуемое – Дополнение - Обстоятельство. Инверсия (перестановка местами слов в предложении) в английском языке не возможна, она приводи к абсурдному сочетанию слов. В русском языке можно разместить слова в предложении в практически свободном порядке. Благодаря системе падежных окончаний существительных смысл сказанного не изменится. Для англичан наши падежи имен существительных – хуже смерти, их-то существительные имеют всего два падежа – общий и притяжательный. Они не могут уложить в голове систему падежных окончаний, мы не можем уложить в голову систему аналитического строя. Здесь надо также отметить, что когда в предложении на английском языке используется два и более, особенно фактических прилагательных, очень часто (но не всегда) (типичное исключение из правил в английском языка), эти прилагательные также надо расставлять в определенном порядке.
How big? – How old? – What color? - Where from? – What is it made of?
Как крупен? – Как стар? – Какого цвета? – Откуда? – Из чего сделан?
For example: a small black plastic bag
маленькая черная пластиковая сумка.
В русском языке имеется значительное количество безличных предложений. Английское предложение без подлежащего не возможно. Часто оно выражено формальным подлежащим It. Например: It is raining. - Идет дождь (сейчас).
Связи слов в русском предложении осуществляется главным образом самими формами слов. Окончания прилагательных или местоимений указывают на их связь и подчинение существительным, окончания глагола зависят от лица, рода или числа субъекта предложения.
Существуют определенные связи между словами в предложении: прилагательные связаны с существительными и никогда не бывают связаны с глаголом. В английском языке форма слов не столь выразительна и часто прилагательное и наречие имеют одну и ту же форму.
В отрицательных предложениях в русском языке следует учитывать двойные отрицания, т.е. когда наряду с отрицательной частицей НЕ при глаголе употребляются ещё отрицательные местоимения, наречия. В английском языке при отрицательной форме глагола употребляется неопределенные формы местоимений или наречий, например:
I do not want anything.
Я не хочу чего-либо.
При буквальном переводе на английский язык русского предложения «Я не хочу ничего» получится: I do not want nothing. – я не хочу ничто.
В русском языке нет такой конструкции, как сочетание объектного падежа с инфинитивом, типичного для английского языка. Такие предложения как:
I wanted him to come. We saw you enter the house.
переводится на русский язык сложными предложениями:
Я хочу, чтобы он пришел. Мы видели, что (как) ты вошел в дом.
В сложноподчинённых предложениях в русском языке очень важным является употребление союзов и союзных слов, которые соединяют части предложения. В английском языке употребление таких союзов не обязательно.
Он сказал, что она придет завтра.
He said (that) she would come to-morrow.
The book (which) you gave me is very interesting.
Книга, что ты дал мне есть очень интересная.
В русском языке нет согласования времен в сложноподчиненном предложении, как это есть в английском языке. В английском языке и в главном и в придаточном предложении глагол ставится в форме прошедшего времени.
I thought you worked at the factory.
Я думал, что вы работали на фабрике.
В придаточном английском предложении будущее время вообще не употребляется.
He will ring up when he comes.
Он позвонит, когда он придет.
В русском языке придаточные предложения выделяются запятыми, что не свойственно английскому языку.
В русском языке вопросы могут быть выражены либо при помощи вопросительной интонации с сохранением обычного порядка слов повествовательного предложения, либо вопросительной интонацией с изменением обычного порядка мест подлежащего и сказуемого и употреблением частицы ли после сказуемого: Вы говорите по-английски? Говорите ли вы по-английски?
В английском языке, кроме повышающей интонации, общие вопросы имеют порядок слов, отличающийся от порядка слов повествовательного предложения. Это отличие состоит в том, что вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим. Когда в составе сказуемого нет вспомогательного глагола, т.е. когда сказуемое выражено глаголом Простом Настоящем времени или Простом Прошедшем времени, то перед подлежащим ставится соответственно формы do (does) или did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива (без to) после подлежащего. Порядок остальных членов предложения остается такой же, как и в повествовательном предложении.
Словообразование: в отличие от английских слов форма слова в русском языке играет очень важную роль. По суффиксам и окончаниям исходной формы можно определить, является ли данное слово существительным или глаголом, прилагательным или наречием, что не всегда можно сделать в английском языке.
Живой английский язык использует огромное количество Phrasal verbs (фразовых глаголов) типа get start, get by, keep up, cut down, show off. Как я уже писал, он просто пропитан ими насквозь. Часто второе слово (бай, ап, ов) дает особое значение глаголу.
Наприклад:
My French isn't very good but it's enough to get by.
Мой французский не есть очень хорош, но он достаточен, чтобы управляться.
I can not keep up with you.
Только зная значение словосочетания to keep up with smb. - поспевать за кем-либо, мы сможем перевести предложение – Я не могу успевать за тобой. (Я не успеваю за тобой.) Еще несколько аналогичных примеров:
I arranged to meet Jane after work last night but she turned up.
Я условился встретить Джейн после работы прошлым вечером, но она не появилась (не прибыла).
There is no need to show off.
Нет надобности показывать, какой ты умненький - смышлёненький.
I sat in an armchair and dozed off.
Я сел в кресло и уснул.
Sue was offered a job as a translator but she turned down.
Сью была предложена работа переводчика, но она отказалась.
В русском языке нет формы соответствующему английскому герундию. Это полуглагол - полусуществительное. Герундий может употребляться после предлогов, что совершенно невозможно в русском языке (при отглагольных существительных для глагольных форм в русском языке)
Разговорный английский язык изобилует идиоматическими выражениями, одни из которых можно дословно перевести на русский язык, другие нет. Тем не менее, для англо-говорящих людей это уже сложившиеся речевые штампы и имеют устойчивое хождение и конкретный смысл. Вот, например идиоматическое предложение, которое поддается дословному переводу на русский язык, и можно уловить весь смысл сказанного:
It is as plain as the nose on your face.
Это есть также ясно как нос на твоем лице.
А вот, например выражение, которое нельзя дословно перевести на русский язык:
Would to God it were a mistake!
и только поискав в словарях примеры употребления этого выражения, мы устанавливаем перевод: - Боже, как бы я хотел, чтобы это было ошибкой!

2.2. Особенности актуализации модального компонента значения глаголов типа seem в контексте

В исследованиях, посвященных средствам выражения модальности в английском языке, принято считать, что характер выражаемой глаголами seem, look, appear семантики близок эпистемическим модальным значениям. Проведенный нами анализ языкового материала показал, что при актуализации высказывания глаголы рассматриваемой группы существенно раздвигают рамки функционально-семантического поля субъективной модальности достоверности/недостоверности, к средствам выражения которой их относит большинство лингвистов.
Конструкции с модальными связками являются языковой реализацией модусной денотативной ситуации, которая представляет собой отражение определенного участка действительности посредством восприятия и представление фактов, событий под определенным “углом зрения” [5, с. 39].
Как отмечается в работах по психологии восприятия, единый психический акт перцепции раздваивается на противоположные стороны - объективную и субъективную [9, c. 168-169]. Субъективный характер восприятия и его номинации детерминируется многочисленными факторами психофизиологического и социального порядка. Как отмечал У.Чейф, восприятие, то есть поступление информации от стимула в сознание, “не является точной копией стимула (каков бы он ни был), но есть его интерпретация ” [10, с. 36ъ. Таким образом, предложения, описывающие восприятие, имеют в своем составе две пропозиции: перцептивную и эпистемическую [1, c. 115].
Данные положения позволяют выделить два источника выражаемой модальными связками субъективности:
1) субъективность, порождаемая ингерентными свойствами восприятия, индивидуально осуществляемого процесса, отражающего личные ощущения и впечатления наблюдателя. Эта субъективность не входит в сферу действия лингвистической модальности, поскольку ощущения реальны и принадлежат человеку как объекту действительного мира. Как отмечает Р.Лэниган, несмотря на субъективность языка и субъективность восприятия, есть всегда один не субъективный момент - то, что принадлежит не нам, что невозможно субъективизировать - это предметы внешнего мира [13, с. 21];
2) субъективность, формируемая при вербализации ощущений говорящим.
Статус говорящего и статус наблюдателя как источников разного по происхождению субъективного отношения отмечается в лингвистике многими исследователями (Дж. Лайонз, Р.Лангакер). Субъект модальной оценки определяется в настоящей работе в соответствии с идеей Э.Сепира о характере и источнике того знания, которое лежит в основе сообщения говорящего: “...есть ли это знание из личного опыта, или с чужих слов, или это есть умозаключение” [8, с.85]. Таким образом, под источником модального отношения к собственно информативной, диктумной части высказывания понимается источник знания. С этой точки зрения способность модальных связок передавать субъективно-модальные значения предопределена не перцептивным, а эпистемическим компонентом их значения. Поскольку объектом перцепции являются не только материальные объекты, но и идеальное, открывающееся “умственному взору”, эпистемические операции могут производиться как над зрительной информацией, так и над информацией в виде суждений, мнений, идей. Связь между объектом предикации и его признаком, отражаемая модальностью данного типа, не является фактом объективной действительности. Говорящий (оценивающий субъект) лишь предполагает существование такой связи, он декларирует не только предположительность оценки, но и возможную недостоверность положения дел.
Эпистемическая модальность самым непосредственным образом связана с оценкой достоверности высказываемого суждения. Проблеме достоверности/недостоверности суждений посвящена обширная философская литература. В понимании Л. Витгенштейна “дело не обстоит так, чтобы люди в определенных вопросах знали истину с полной достоверностью. Полная достоверность относится только к их точке зрения” [4, c. 148]. Как отмечает В.З.Панфилов, достоверность нельзя отнести к объективной модальности, поскольку категорическое утверждение может быть ложным с точки зрения реального положения вещей.
Когнитивные процессы эпистемической оценки объекта восприятия на выходе порождают субъективные мнения наблюдателя, которые могут принимать формы мнения-полагания или мнения-оценки, различающиеся мотивированностью, верифицируемостью и возможностью опровержения.
Следующие предложения с глаголами группы seem выражают мнение-полагание, основанное на определенных фактах и логических доводах:
More specifically, naive native speakers seem to show an awareness of lexical phenomena that is different from their awareness of grammatical phenomena (Language).
The information you gave my father looks very interesting (private letter).
В контекстах, где мнение основывается не на логических доводах и не на чувственной информации, реализуется немотивируемое мнение-оценка: сенсорно-вкусовые, психологические (интеллектуальные и эмоциональные) и эстетические оценочные суждения, обусловленные той моделью мира, которую каждый человек строит на основании личного знания и жизненного опыта. Такие суждения имеют для каждого отдельного лица статус субъективной истины. Их можно оспорить, но нельзя опровергнуть:
My classmates seemed, for the first time, like a fairly decent bunch (Salinger).
... their passion seems to me a little anaemic ... (Maugham).
There is no doubt that this method both sounds and looks more imdivssive than our own (Churchill).
Мнение-оценка носит во многих случаях аксиологический характер, что отражается в семантике комплемента:
In this point Mr.Syminds seems to us unjust towards Johnson (Wilde).
To refer to a woman aviator as an 'aviatrix' sounds quaint nowadays ... - mention of sex seems inappropriate except for humour or insult (Bolinger).
Мнение-оценка сближается не с мнением-полаганием, а с мнением-знанием, оно не соединяется с представлением о возможной ошибке со стороны говорящего, что семантически поддерживается употреблением показателей уверенности говорящего в достоверности пропозиции (obvious, in fact):
Furthermore if, as you say, the car was involved in an accident on Monday night, it seems perfectly obvious that the same man took the car and used it for his own purposes on that occasion (Hailey).
While such an account is not yet available for interrogatives, the distribution of exclamatory complements does seem to be divdictable to a large extent (Linguistic Inquiry).
Налицо иллокутивный конфликт: совмещение в одном высказывании показателей достоверности и неуверенности в достоверности пропозиции. Конфликт разрешается при интерпретации seem как индикатора немотивируемого мнения-оценки: содержание пропозиции предстает как субъективно-истинное, имеющее статус абсолютной истины для говорящего. Неконгруэнтность концептуальных пространств глаголов типа seem и показателей категорической достоверности (surely, in fact) снимается в результате перераспределения сем в структуре модальных связок: сема [неуверенность в достоверности] переходит в импликационал значения, а сема [мнение] - в интенсионал.
Представляет определенный интерес и употребление исследуемых лексем в контекстах аргументации. Они используются в логических рассуждениях для предъявления первого, поверхностного взгляда на проблему, намеренного ввода ложного тезиса. При этом имплицируется знание говорящим достоверной информации, всей логической цепочки фактов и суждений. Таким образом, несмотря на иррелевантность модальных связок по отношению к истинности/ложности содержания высказывания, в этих случаях имплицируется истинность суждения, обратного представленному, а глаголы типа seem выступают своего рода “эпистемической гарантией” недостоверности вводимого суждения:
Thus, strange as it may seem at first, we may consider a sentence such as 'John sees a cat' to be a metaphorical extension of 'John goes to a cat' (Language) - импликация: [it is not strange].
The fact that these do not allow Auxiliary Reduction would seem , on first glance, to be evidence against my claim that it is deletion of the repeated material that divvents reduction (Linguistic Inquiry) - импликация: [it is not evidence against my claim].
Для таких высказываний характерно употребление в качестве обособленных оборотов или обстоятельств отдельных слов и фраз типа at first sight, at first glance, at first, however, since, so far, at divsent time etc:
At first sight , “American tourists” seems to be the subject, but the singular verb 'does' corrects that imdivssion (Valin) - импликация: [it is not the subject].
So far , the facts seem consistent with the hypothesis (Lаmiroy).
Проведенный анализ показал, что высказывания, общее значение которых совместимо с семантическим признаком “неуверенность в достоверности содержания высказывания”, а также контексты мнения (полагание и оценка) выражают эпистемическую квалификацию описываемого диктумной пропозицией события или признака. Средством выражения эпистемической квалификации являются глаголы seem, look, appear, функционирующие в качестве эквивалентов эпистемических модальных глаголов . Глаголы в данном случае ориентированы на все предложение в целом, тип включения модальности в структуру предложения определяется как de dicto и записывается по формуле (x) Mod (Fx G). В интерпретации de dicto модальные операторы “возможно”, “необходимо”, “случайно” получают прочтение “допустимо”, “сомневаюсь”.
Разница между исследуемыми глаголами и модальными глаголами в эпистемической квалификации пропозиции состоит в следующем. Эпистемическая квалификация предложения модальными глаголами (например, возможность/гипотетичность ) не затрагивает личную сферу субъекта, субъект никак не выражает собственное отношение к достоверности суждения. Модальные связки, напротив, прежде всего выражают эпистемическую оценку как личное ощущение и переживание говорящего (экспериенцера), основанное на непосредственном визуальном восприятии или на личностно значимых инференциальных данных - прошлом опыте, знании, воспоминании, а также как косвенный речевой акт, передающий когнитивные суждения других.
Исключением являются контексты тенденциозного представления действительности, в которых глаголы типа seem нельзя считать эпистемическими квалификаторами пропозиции. Так, при употреблении глаголов типа seem в сочетании с деонтическими модальными глаголами should, must, have to, may и др., с каузативными глаголами типа make в семантической структуре глаголов seem, look, appear происходит перераспределение сем. Сема [произвольность] перемещается из сильновероятностного импликационала в интенсионал значения. Как следствие изменяется категориальный статус модально-связочного глагола - из неакционального он становится акциональным:
What is of importance is that the editor of a paper like yours should appear to countenance the monstrous theory that the Government of the country should exercise a censorship over imaginative literature (Wilde).
You may as well look ashamed of yourself (DuMaurier).
`I wasn't quite sure if you expected me,` I said, trying to seem unconcerned (Maugham).
Skirts are growing shorter and shorter and women strive to make themselves look like little boys with cropped hair and thin flat bodies (Cary).
There were moments occasionally when he wondered if Dodo were perhaps a little brighter than generally she allowed herself to seem (Hailey).
При употреблении данных глаголов в качестве акциональных со значением “сделать вид” исчезает модальная характеристика содержания пропозиции с точки зрения достоверности/недостоверности, поскольку ситуация восприятия в момент речи является не актуальной, а проспективной, и говорящий дистанцируется от выражения эпистемической оценки ситуации, что находит выражение и в фонологических характеристиках: глаголы seem, appear, look находятся под ударением.
Известно, что любые высказывания конституирующего типа могут быть модифицированы в плане выражения иллокутивной силы высказывания и представлены в виде нейтрального, усиленного или смягченного вариантов.
Глаголы типа seem достаточно часто служат индикаторами позиции говорящего при предъявлении содержания высказывания. Употребление специфических показателей неуверенности детерминировано прагматическими и коммуникативными факторами: нежеланием прямо высказать свое мнение или оценку, стремлением дистанцироваться от происходящего события и отражаемой ситуации, действием этикетных ограничений. В англистике языковые средства с такой коммуникативной ориентацией обозначаются терминами hedges ( to hedge - букв. “увиливать”), disclaimers (средства снижения категоричности высказывания) и субкатегоризуются как маркеры семантической категории непринятия эпистемического ручательства (12, с. 138].
В логическом анализе языка принят термин “фигура скромности”. Данные лексемы рассматриваются и как средство авторизации текста, смягчения коммуникативного намерения, и как элементы так называемого “кода сдержанности”. В этом случае их можно рассматривать в качестве маркеров семантической категории категоричности. Дальнейшее снижение категоричности высказывания, связанное с увеличением степени сомнения или неуверенности возможно при сочетании с should и would:
But it would seem to me that there are worse things (Hailey).
Потенциально заложенная в рассудочной оценке эмотивность обусловливает возможность ее экспрессивного использования для передачи таких эмоций, как пренебрежение, скрытая угроза, ирония. Экспрессивность таких глаголов позволяет использовать их в предложениях определенной коммуникативной направленности, в контекстах возвышенного стиля, в клишированных сочетаниях, как, например, в предложениях:
I will try to; but you will forgive me if I seem egotistical (Stoker).
... I hate to seem inquisitive , but would you kindly inform me who I am? (Wilde).
It seems worth pointing out that the evidence cited here ... provide additional evidence for the hypothesis that the historical development of a language is reflected in the synchronic grammar of that language (Glossa) (клише).
I don't wish to seem spiteful , but I'm afraid I don't think that she can have been a very nice woman (Maugham) (“фигура скромности”).
Следующие примеры показывают возможность передачи иронии:
You don't seem to realise , that in married life three is a company and two is none (Wilde).
This may not appear important to Engel, but is if the functional redivsentation of aspect vs. tense and vs. agreement is considered (Linguistics).
Strawson seems to be assuming that if P is a divdicate which is attachable to sentences qua sentences, then P cannot be attached to sentences qua sentences as used (Mind). 2
Употребление модально-связочных глаголов для смягчения высказывания, содержащего “шокирующую информацию”, создает саркастический эффект:
We seem to have rather an unfortunate number of deaths ,” said Bobby (Christie).
It would be nearer the truth to say that my parents seem to have lost me (Wilde).
Иллокутивный эффект иронии или скрытой угрозы (менасив), выраженной в максимально вежливой форме, представляется более значительным - налицо своего рода эффект обманутого ожидания:
He seems to forget that he owes everything to me (Cary 242).
I know that you and all your young friends seem to have no idea of time ...(Christie).
Употребление глаголов группы seem в качестве функциональных эквивалентов эпистемических модальных глаголов, с одной стороны, и как средств выражения этикетности (“фигур скромности”), с другой, можно считать примером коммуникативного шифтирования, понимаемого как сдвиг узуальных функционально-коммуникативных соответствий при построении высказывания. При употреблении в качестве эпистемических квалификаторов пропозиции данные глаголы являются показателями неуверенности говорящего в достоверности содержания высказывания, то есть выступают в своем прямом значении. Во втором случае неуверенность говорящего в достоверности/недостоверности содержания высказывания нивелируется; при этом открываются широкие экспрессивные возможности для передачи таких эмоций, как пренебрежение, неодобрение, скрытая угроза, ирония и др. Семантически модальная информация пуста, так как значение неуверенности в достоверности признака или пропозиции не соответствует коммуникативной установке; прагматическая же информация приобрела больший вес и является ведущей при декодировании контекстов данного типа. В связи с вышесказанным глаголы seem, look, appear следует назвать типичными модификаторами структуры, определяющими ее перевод в другой коммуникативный ранг (регистр).
Глаголы типа seem способны передавать и значения объективной алетической модальности, как, например, значение результирующей достоверности “оказывается”. Данное значение передается в основном глаголом appear и имплицирует неожиданность проявления признака или изменения ситуации (при комплементе, выраженном придаточным). Пропозиция при этом становится фактивной, как, например, в следующих предложениях:
It appeared that his building operations had not been successful, .... (Maugham).
Mr. Dempster appeared to be a man accustomed to exercise authority (Hailey).
In fact German appears to have fewer verb roots like our rob and pelt ... (Talmy).
В некоторых случаях интерпретация затруднена, что подтверждается подстановкой синонимов: допустимы и seem “казаться”, и turn out “оказаться”.
It appears , however, that Bonser's wife was not, after all, a wife (Cary).
It [the body] appeared to have been run over several times, and the death was listed as a traffic casualty (Hailey).
Значение результирующей достоверности поддерживается словами и фразами с семантикой обнаружения признака как достоверного:
And it appears that Harry is not good any more (Cary).
The next day it appears that the Germans are in retreat (Cary).
It gradually appears, by casual remarks, that this new world of school is dominated by a hero called Fox, captain of house football (Cary).
Контекстуально-зависимое значение результирующей достоверности проявляет и глагол seem. Возможность подстановки глагола turn out в приводимых ниже примерах отмечена информантами - носителями языка:
What Kreisel had said earlier about drinks and food available twenty-four hours each day seemed true (hailey).
The “On” button seemed to be stuck , in fact, and I was busily tinkering with it (Salinger).
В приведенных примерах значение модальных связок сопоставимо со значением модальных глаголов в алетической интерпретации de re - в терминах “возможно”, “необходимо”, “случайно”, “невозможно”. Модальный глагол ориентирован внутри нексуса (Subject - Predicate), тип включения модальности записывается по формуле (x) (Fx Mod G).
Разграничение алетического и эпистемического прочтения глаголов типа seem не категорично и не всегда возможно. В некоторых случаях при употреблении данных глаголов наблюдается совмещение смыслов, когда в одной актуализации глагол допускает двоякое прочтение. Основанием к этому является сопряженность концептивных пространств, включающих выражаемые этими глаголами понятия, а именно: предположение основывается на знании действительности, действительность необходима уже в силу своего существования, необходимое предполагает должное, должное имплицирует возможное. Кроме того, ингерентно присущая данным глаголам субъективность, понимаемая как выражение личного, индивидуального, переживаемого отдельно взятым экспериенцером опыта, проявляется в любом из актуализируемых данными глаголами значений, включая алетические интерпретации. Так, объективно-модальное алетическое значение результирующей достоверности представляет “необходимость” существования признака как открывающуюся отдельно взятому экспериенцеру.
Актуализационная дивергентность исследованных модальных значений глаголов seem, appear, look, широкий спектр возможных модификаций - от объективных алетических до субъективно-эпистемических, а также наличие случаев нивелирования модального значения при коммуникативном шифтировании и случаев контекстуальной конвергентности, двойной интерпретации позволяют сделать вывод о нестабильности выражаемого ими модального значения неуверенности в достоверности содержания высказывания и его контекстуально-прагматической обусловленности. При этом под контекстом понимается как лексическое, так и синтаксическое окружение. Разнообразие прагматических импликаций, порождаемых контекстами с глаголами seem, look, appear, дает основания говорить о дискурсном приращении смысла, своеобразной прагматической полисемии и коммуникативном шифтировании значения. В двойственности реализуемого модального значения проявляется концептуальная дивергентность исследуемых глаголов. Выражая связь между субъектом и предицируемым ему признаком, модальные связки сигнализируют о смысловом отношении “экзистенции” между ними. Признак представляется как существующий реально (наличие признака в реальном мире вещей, свойств и отношений), имеющий “возможное” или “вероятное” отношение к объекту рассмотрения, что получает интерпретацию в рамках объективной модальности возможности, вероятности, необходимости. В то же самое время говорящий не уверен в достоверности существования реальной связи между объектом восприятия и признаком, что интерпретируется как субъективно-модальное отношение.

2.3. Стилистический потенциал перфекта настоящего и прошедшего времени в английском языке

Познавательное содержание грамматических форм не может быть полностью раскрыто без анализа их экспрессивно-аффективного аспекта, без той коннотативной информации, которую может передать грамматическая форма[14, с. 32].
Стилистическое использование перфектных форм до сих пор мало изучено. Спорный характер многих вопросов, связанных с перфектными формами, не позволяет считать их исчерпанными как объект исследования. Между тем для правильного употребления этих форм в иностранной речи, для адекватного восприятия этих форм в литературном тексте чрезвычайно важно точное определение грамматического значения и стилистических функций перфектных форм.
Глагол - наиболее емкая грамматическая категория. Семантическая и стилистическая емкость глагола в большой мере обусловлена той органической связью и взаимодействием категории времени и вида, которая характеризует всю его систему в целом. Закономерным следствием этих языковых фактов является широкая возможность функциональных транспозиций глагольных форм, их метафорического использования в художественно-изобразительных целях.
Стилистические функции глагольных форм раскрываются в контексте, в синтаксической взаимосвязи между формами и грамматическими категориями.
Перфект тесно связан с текстовыми категориями проспекции и ретроспекции.
Общеизвестно определение перфекта как формы, выражающей результат предшествующего действия. При употреблении перфектного результативного эксплицитно или имплицитно выражается состояние субъекта или объекта, возникшее как результат завершенного действия. Действие в перфектной форме предвосхищает, предопределяет последующие действия и, заинтересовывая читателя, заостряет его внимание на причине и ходе разворачивающихся событий, приводящих к тому или иному результату или исходу, а также подчеркивает значимость полученного результата. Например[20, с. 80]:
1. If you have ever seen a dragon in a pinch, you will realize that this was only poetical exaggeration applied to any hobbit… (JRR Tolkien. The Hobbit).
2. I think Strickland knew it was a masterpiece. He had achieved what he wanted. His life was complete. He had made a world and saw that it was good. Then, in pride and contempt, he destroyed it. (WS Maugham. The Moon and Sixpence).
3. He could see that his hands had aged. (I. Murdoch. Bruno's Dream).
Отсюда мы можем выделить у перфектных форм проспективную или результативную функцию. Для реализации функции результативности необходим благоприятный контекст. Она реализуется в предельных глаголах и в глаголах двойственного видового характера, которые лексически передают действие, связанное с изменением субъекта или объекта действия, например, глаголы make, achieve и т. п.
Результативный перфект может также выполнять функцию экспозиции, служить введением к последующей ситуации:
The rain had ceased and there was a purplish gleam in the sky up above the huge humped roof of the Earls Court Exhibition Hall. (I. Murdoch. Bruno's Dream)
При замене вещественного результата когнитивным смысловой оттенок результата уступает место опыту. В следующем примере прошлый опыт персонажа определяет его поведение в настоящем, заостряя внимание на его причинах:
Sometimes she speaks of "the past" as people speak who have been in prison. But you never know whether they refer to the crime or the imprisonment or the whole experience. (FS Fitzgerald. Tender Is the Night).
С помощью перфекта в экспириенциальной функции устанавливаются глубинные связи - обусловленность "настоящего" персонажей прошлым, единство, непрерывность временного потока.
Однако перфект может выполнять и противоположную композиционную функцию - ретроспективную. Перфектная форма помогает сделать прыжок из настоящего в прошлое или из прошлого в "предпрошедшее", создавая разнообразные ассоциативные связи между ними, переплетая далеко отстоящие друг от друга в хронологическом плане действия и подчеркивая их глубинное, внутреннее родство. Так, в следующих примерах читатель получает возможность заглянуть в более ранний период времени, предшествующий описываемым в книге событиям:
1. But man has far deeper habits than overwork. Through millions of years of evolution, he has developed all kinds of habits for survival. (C. Wilson. The Mind Parasites)
2. This long parenthesis has been necessary to explain why I thought I understood Karel Weissman's last request to me. I am an archaeologist, not a psychologist. But I was his old friend, and I had once shared his interest in the problems of the outerlimits of human consciousness. In his last moments, surely his thoughts had returned to our long nights of talk at Uppsala, to the endless lagers we had consumed in the little restaurant overlooking the river, to the bottles of schnapps drunk in my room at two in the morning? (C. Wilson. The Mind Parasites)
3. Bruno had done his best for the place. He had been born to it, for it, practically in it with the clack of monotype machines in his infant ears. But he had never felt at home with printers and their strange private language had always been for him a foreign tongue. He had been always a little afraid of the works, just as he had been afraid of the horses, which his father had forced him to ride, when he was a child. It was different for Danby who had no natural bent and no creative gifts and was not even an intellectual, and who had taken to printing when he married Gwen as if this were the most natural thing in the world. Bruno, who never got over thinking Danby a fool, had resented this calmness. Yet it was Danby who had turned out to be the business man. (I. Murdoch. Bruno's Dream)
В первых двух примерах перфектные формы вводят единичные действия, пунктиром воскрешающие прошлое героя. В отличие от них в третьем примере перфект прошедшего времени показывает непрерывный временной поток, целиком и полностью переносит читателя в иную временную плоскость, где создается своя последовательность описываемых действий.
Разумеется, ретроспекция, связи между отдельными сюжетными пластами создаются не только грамматической формой, а взаимодействием различных элементов контекста. Помимо грамматической формы перфекта в передаче ретроспективности участвуют лексические средства. Это обстоятельственные группы Through millions of years of evolution, once и другие указания на время и место совершения действия в далеком прошлом: our long nights of talk at Uppsala, in my room at two in the morning и т. п.
Перфект прошедшего времени широко используется в современной литературе в ретроспективной функции. Корни этого, по-видимому, следует искать в тенденции к реконструкции внутреннего мира личности героя, к созданию нескольких временных пластов в произведении, объединенных в особый уникальный сплав, единство, обусловленное человеческой памятью. Внутренний мир персонажа предстает перед нами в его опыте, а он дан через ретроспекцию.
Ретроспективный перфект может акцентировать внимание на законченности, завершенности действия или состояния, подводить своего рода итог:
Then his eyes fell on the bed of mats in the corner, and he went up, and he saw the dreadful, mutilated, ghastly object which had been Strickland. (WS Maugham. The Moon and Sixpence)
Проанализировав то общее, что связывает проспективную и ретроспективную функции перфектных форм воедино, можно выделить третью функцию - соединительную или связующую. Сверхфразовые единства, абзацы, главы, части художественных текстов могут быть интегрированы с помощью перфектных форм. Например, первый абзац третьей главы может содержать перфектную форму, которая используется для выражения действия, имевшего место во второй главе романа. Автор как бы "перебрасывает мостик" между двумя главами и обеспечивает их связность. Действие, на которое читатель, возможно, и не обратил бы особого внимания в процессе чтения, становится ярким и выпуклым. Перфектные формы соединяют как стоящие рядом компоненты текста, так и значительно отдаленные текстовые сегменты и тем самым участвуют в когерентности текста. Сходным образом перфектная форма может выразить причинность, обусловленность предшествующего действия последующим, логическую связь между ними.
Перфектные формы также являются стилистическим средством связывания содержания всего рассказа с моментом речи. Примером такого употребления является следующий отрывок, в котором перфект настоящего времени включен во временной ряд простого прошедшего[7, с. 66]:
Those privileged to be divsent at a family festival of the Forsytes have seen that charming and instructive sight - an uppermiddle class family in full plumage. But whosoever of these favoured persons has possessed the gift of psychological analysis (a talent without monetary value and properly ignored by the Forsytes), has witnessed a spectacle, not only delightful in itself, but illustrative of an obscure human problem. In plainer words, he has gleaned from a gathering of this family - no branch of which had a liking for the other, between no three members of whom existed anything worthy of the name of sympathy - evidence of that mysterious concrete tenacity which renders a family so formidable a unit of society, so clear a reproduction of society in miniature. He has been admitted to a vision of the dim roads of social progress, has understood something of patriarchal life, of the saiarmings of savage hordes, of the rise and fall of nations. He is like one who, having watched a tree grow from its planting - a paragon of tenacity, insulation, and success, amidst the deaths of a hundred other plants less fibrous, sappy, and persistent - one day will see it flourishing with bland, full foliage, in an almost repugnant prosperity, at the summit of its efflorescence. (J. Galsworthy. The Man of Property)
В предложенном примере модальная окраска глагольной формы основывается на "контактности" с моментом речи, проявляющейся в размышлении автора, в его мысленном обращении к читателю.
В оппозиции перфект настоящего времени - простое прошедшее простое прошедшее является нейтральной формой, а перфект - стилистически окрашенной. По мнению С.Н. Плотниковой, "употребление нейтрального, унифицированного варианта в тексте не останавливает внимания читателя.
Если же выбирается вариант, обладающий коннотативными аспектами значения, то, как правило, происходит текстовое выделение данного фрагмента, он приобретает стилистическую экспрессию" [1, с. 40].
Представляется чрезвычайно интересным проанализировать случаи синонимических встреч перфекта настоящего времени и простого прошедшего. Случаи употребления перфекта с маркерами точного прошедшего времени для перфекта совершенно не типичны и крайне редки:
"When I was about your age I was in the Creek uprising right after the Fort Mims massacre - yes," she said in a far-away voice, "just about your age for that was fifty years ago…And they dragged Mother out and killed her about twenty feet from where I was lying and scalped her too. Ah, well, that's been 50 years ago, as I said, and since that time, I've never been afraid of anybody or anything… (M. Mitchell. Gone with the Wind)
В этом примере создается двойственность временного восприятия перфектного действия, которое мысленно отображается одновременно с двух точек - прошлого и настоящего. Эта двойственность как средство создания грамматической образности представляет собой чрезвычайно выразительный стилистический прием. Она позволяет представить прошедшее действие во всей его отчетливости, детальности, "прошлости", не смещая акцента с его значимости для настоящего.
Сторонник когнитивной теории вида, А.В. Кравченко рассматривает семантику вида как сигнификативную, а не денотативную категорию. Она ориентирована не на обозначение предмета действительности (денотата), а на обозначение понятия (сигнификата). Как реальный факт отдельного конкретного языка, категория вида - явление объективное, но как специфическое понятие, отражающее особенности осмысления мира представителями данной языковой общности, вид по своей природе субъективен. Главное в концепции А.В. Кравченко - введение в модель грамматического значения указания на наблюдателя.
Содержанием грамматической категории вида является противопоставление наблюдаемых действий (событий, и т. п.) ненаблюдаемым, или известным, действиям, так как грамматический термин "вид", которому в английском, немецком и французском соответствует перевод "aspect", произведен от русского глагола видеть и этимологически связан с латинским "videre" ("видеть") и греческим "eidos" ("то, что видимо"). А.В. Кравченко определяет перфектные формы как временные формы определенного (Definite) вида. Глагол в перфектной форме описывает ситуацию, в которой присутствуют лишь наблюдаемые и/или осознаваемые (говорящим или другим лицом) признаки того, что действие имело место; само же действие в описываемой ситуации не наблюдается ("отсутствует") [2, с. 36].
В стилистическом плане концепция А.В. Кравченко позволяет выделить еще одну функцию перфектных форм - субъективную. Повествование, которое ведется в простом прошедшем, имеет более объективный, обезличенный характер. Читатель смотрит на действие со стороны. При введении в повествование перфектных форм читатель вовлекается в действие, рассматривая его глазами героя и с его точки зрения, отождествляет себя с героем, который является, по терминологии А.В. Кравченко, "наблюдателем".
Перфект может также употребляться для выражения эмоциональной оценки. Оценочная функция формируется на основе значений оценочных прилагательных. Но семантика перфекта не безразлична к этому смысловому оттенку. Форма перфекта усиливает субъективный элемент оценки, которая дается прошедшему действию, так как подчеркивается значимость этой оценки для настоящего.
"He's always been wonderful, you know," Tom said to his father. (E. Hemingway. Islands in the Stream)
Итак, можно выделить следующий композиционно-стилистический потенциал перфектных форм:
- выражение ретроспективности (возврат назад, обращение к предшествующему);
- выражение результативности (обусловленность одного временного плана другим);
- выражение связи, переплетения различных временных планов, связи между различными частями литературного произведения (непрерывность временного потока);
- выражение опыта;
- выражение эмоциональной оценки;
- выражение законченности действия или состояния;
- функция экспозиции, введения;
- внесение субъективно-эмоционального аспекта в высказывание.
Подводя итог, нельзя не сказать, что ни одна из выделенных функций не реализуется в тексте изолированно. Как правило, функции перекрещиваются, накладываются друг на друга, создавая единый комплексный стилистический эффект.

Висновок

В работе были исследованы структурно-семантические особенности английского глагола в контексте.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
- в английском языке исключительно важен контекст, в котором употребляется то или иное слово, так как именно контекст позволяет выбрать правильное значение cлова из его 5-10 значении, которые то или иное слово имеет. Одно и тоже слово может быть и существительным, и прилагательным, и глаголом и наречием, и только контекст позволяет правильно определить его значение.
- в современном английском языке глаголу присущи категории вида, времени и временной отнесенности, которые, пересекаясь в различных плоскостях, образуют 4 разряда (групп форм): неопределенный, длительный, перфектный, перфектно-длительный, особенности функционирования данных форм в языке обусловлены особенностями их исторического развития, а источниками их являются древнеанглийские свободные синтаксические сочетания;
- основным способом выражения категориального значения вида в течение древнеанглийского и среднеанглийского периодов служат простые формы претерита и презенса, формирование же аналитических форм грамматической категории вида и категориальной формы будущего времени происходит к концу ранненовоанглийского периода, за исключением аналитической формы перфекта, которая приобретает современный вид уже к концу среднеанглийского периода;
- грамматическая категория времени современного английского глагола является трехчленной и представляет собой оппозицию форм настоящего, прошедшего и будущего времени; категориальная форма будущего времени имеет аналитическую структуру и, несмотря на некоторое формально и содержательное сходство, является отличной от категориальной формы сослагательного наклонения, данное сходство обуславливается лишь особенностями исторического развития данных форм;
- в современном английском языке перфект - предшествование и неперфект - непосредственная данность образуют в соотношении друг с другом особую грамматическую категорию глагола, отличную и от времени и от вида – категорию временной отнесенности.
- бинарная оппозиция длительных форм, показывающих действие в его развитии, и форм недлительных, не обладающих никаким специфическим значением, образует грамматическую категорию вида английского глагола, отдельную от категории времени.
- в современном английском языке перфект имеет формы настоящего, прошедшего и будущего времени, которые строго различаются как по структуре, так и по содержанию – каждая форма имеет четко определенные правила образования и случаи употребления, перфектные формы образуются аналитически и их основным значением является выражение действия, совершившегося к определенному моменту; основным значением перфекта настоящего времени является выражение действия, совершившегося к настоящему моменту, результат которого имеется налицо в настоящем времени; перфекта прошедшего времени - выражение прошедшего действия, которое уже совершилось до определенного момента в прошлом, также данная форма может нести сему законченности действия к определенному моменту в прошлом, сему предшествования, а также передавать действие явившееся причиной определенного состояния, либо положения вещей в прошлом; основным значением перфекта будущего времени является выражение будущего действия, которое совершится к определенному моменту в будущем, также немаловажной особенностью данной формы является ее способность выражать предполагаемое действие, относящееся к прошедшему;
- длительному виду присуще значение длительного действия происходящего в определенный период времени и ограниченного во времени, различаются аналитические формы настоящего, прошедшего и будущего длительного времен, каждой из которых свойственны собственные, четко определенные, структура образования и случаи употребления; длительная форма настоящего времени употребляется для выражения длительного действия, совершающегося в момент речи, либо для выражения длительного действия, совершающегося в настоящий период времени, хотя и не обязательно в момент речи, помимо этого в современном английском языке, в ряде случаев, длительная форма настоящего времени имеет оттенок модальности и может выражать будущее, но не обязательно длительное, действие, когда выражается намерение его совершить или уверенность в его совершении; длительные формы прошедшего и будущего времени употребляются для выражения длительного действия, начавшегося до определенного момента в прошлом или будущем и все еще совершавшегося в этот момент, а также может служить фоном для другого действия.

Список літератури

1. Аракін В.Д. Нариси з історії англійської мови. - М, 2005. - 432 с.
2. Арутюнова Н.Д. Типи мовних значень: Оцінка. Подія. Факт. - М, 2004. - 305 с.
3. Бархударов Л.С., Штелінг Д.А. Граматика англійської мови. - М, 2005. - 138 с.
4. Бархударов Л.С. Нариси з морфології сучасної англійської мови. - М, 2005. - 333 с.
5. Бєляєва Є.І. Функціонально-семантичні поля модальності в англійській і російській мовах. - Воронеж, 2005. - 419 с.
6. Булигіна Т.В., Шмельов А.Д. Гіпотеза як розумовий і мовленнєвий акт / / Логічний аналіз мови: Ментальні дії. - М, 2003. - 490 с.
7. Воронцова Г.М. Нариси з граматики англійської мови. - М, 2006. - 128 с.
8. Гальперін І.Р. Інформативність одиниць мови. - М, 2004. - 231 с.
9. Долинина І.Б. Особливості значення та способи вираження предикатів у двупредікатних комплексах (на матеріалі англійської мови) / / Категорія дієслова і структура речення: Конструкції з предикативними актантами. - С-Пб, 2003. - 112 с.
10. Есперсен О. Філософія граматики. - М, 2004. - 117 с.
11. Жигадло В.М., Іванова І.П., Іофік Л.Л. Сучасний англійська мова. - М., 2006. - 386 с.
12. Іртеньєва Н.Ф. Граматика сучасної англійської мови. - М, 2006. - 312 с.
13. Качалова К.Н., Ізраїльович Є.Є. Практична граматика англійської мови. - М, 2005. - 457 с.
14. Панфілов В.З. Категорія модальності і її роль у конституюванні структури пропозиції та судження / / Питання мовознавства. - 2006. - № 4.
15. Поспєлова А.Г. Про засоби пом'якшення комунікативного наміру в сучасній англійській мові / / Вісник ЛДУ. Вип. 3. Історія, мова та література. - С-Пб, 2005. - 138 с.
16. Серебренніков Б.О. Про відносної самостійності розвитку системи мови. - М, 2005. - 339 с.
17. Чейф У.Л. Пам'ять і вербалізація минулого досвіду / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. Вип. XII. Прикладна лінгвістика. - М, 2003. - 112 с.
18. Bendix EH Componential Analysis of General Vocabulary: The Semantic Structure of a Set of Verbs in English, Hindi and Japanese / / International Journal of American Linguistics. - Vol. 32. - No. 2. - Pt 2. -2006.
19. Lakoff G. Hedges: A Study of Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts // Papers from the 8th Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. - Chicago, 2002.
20. Lanigan RL Speaking and Semiology. Maurice Merleau-Ponty's Phenomenological Theory of Existential Communication / / Approaches to Semiotics. No. 22. - Berlin - New York, 2004.
21. Whorf BL Grammatical Categories / / Syntactic Theory. Structuralist 1. - Penguin Books, 2005.
22. Wierzbicka A. The Semantics of Natural Language. - Sydney, N.-Y. et al, 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Курсова
204кб. | скачати


Схожі роботи:
Дієслово як частина мови
Дієслово в російській мові
Дієслово як центральна частина мови
Закріплення вивченого про дієслово як частину мови
Божественний дієслово Пушкін прочитаний в Росії і у Франції
Дієслово і вербоіди в російській і казахській мовах їх значення і вживання в мові
Бінарний урок подорож з української мови та природознавства на тему Загальне поняття про дієслово
Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему Загальне поняття про дієслово
Бінарний урок подорож з української мови та природознавства на тему Загальне поняття про дієслово

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас