Аналіз фінансової звітності 2 Аналіз фінансової

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

1. Коротка характеристика ГОУ ВПО «Тюменського державного архітектурно-будівельного університету»

1.1. Основні відомості про досліджуваному об'єкті

1.2. Внутрішня сфера досліджуваного об'єкта

2. Аналіз балансу виконавця бюджету головного розпорядника, одержувача коштів бюджету

2.1. Загальна оцінка структури майна організації та його джерел за даними аналітичного балансу

2.2. Оцінка майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету за допомогою основних фінансових коефіцієнтів

3. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності ГОУ ВПО «Тюменський державний архітектурно-будівельний Університет

4. Аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника, одержувача грошових коштів

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Аналіз буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи, на внутрішньо властиві цьому об'єкту складові. У будь-якій галузі наукових знань, у будь-якій сфері людської діяльності обійтися неможливо. Але особливе значення аналіз придбав в економіці. Аналіз економіки, аналіз господарської діяльності і її кінцевих результатів (у всіх галузях, у всіх проявах) - область виключно економічного аналізу.

У ході економічного аналізу господарські процеси вивчаються у їх взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. Встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості - найбільш важливий момент аналізу. Причинний зв'язок опосередковує всі господарські факти, явища, ситуації, процеси. У процесі аналізу не тільки розкриваються і характеризуються основні фактори, що впливають на господарську діяльність, але і вимірюється ступінь їх дії.

У цій роботі представлений аналіз фінансово-господарської діяльності ГОУ ВПО «Тюменського державного архітектурно-будівельного Університету». У ході аналізу необхідно дати загальну характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства.

Мета курсової роботи - аналіз фінансової звітності ГОУ ВПО «Тюменського державного архітектурно-будівельного університету» за період 2005-2007 рр..

Завдання курсової роботи:

 1. дати коротку характеристику ГОУ ВПО «Тюменського державного архітектурно-будівельного університету»;

 2. оцінити структуру майна організації та його джерел за даними аналітичного балансу;

 3. оцінити майновий стан бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету за допомогою основних фінансових коефіцієнтів;

 4. провести аналіз звіту про фінансові результати діяльності ГОУ ВПО «Тюменський державний архітектурно-будівельний університет;

 5. провести аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника, одержувача грошових коштів.

Джерелами аналізу є форми річної бухгалтерської звітності.

1. Коротка характеристика ГОУ ВПО «Тюменського державного архітектурно-будівельного університету»

1.1. Основні відомості про досліджуваному об'єкті

Повне найменування: Державна освітня установа вищої професійної освіти «Тюменський державний архітектурно-будівельний університет».

Юридична та фактична адреса: м. Тюмень, вул. Луначарського, д. 2.

Історія Тюменського державного архітектурно-будівельного університету, одного з найбільших вузів регіону, починається з 1971 року, коли керівництво Тюменської області вийшло з пропозицією про створення на базі будівельного факультету Тюменського індустріального інституту самостійного вузу - Тюменського інженерно-будівельного інституту. У тому ж році відбувся перший набір студентів. На двох факультетах вузу за 4 спеціальностями тоді навчалося трохи більше тисячі чоловік. Розташувався інститут в одному з найкрасивіших будівель міста - пам'ятнику архітектури Х IX століття. Першим ректором вузу був затверджений кандидат технічних наук, доцент М. В. Мальцев. Він зібрав колектив однодумців, справжніх подвижників вищої школи, талановитих вчених з Томська, Омська, Новосибірська, Ленінграда, зуміли в короткий термін організувати роботу інституту.

З 1993 року ректором є випускник ТюмІСІ 1973 доктор технічних наук, професор Віктор Михайлович Чикиш. Викладачі та випускники вузу брали участь в освоєнні Західно-Сибірського нафтогазового комплексу: створення інфраструктури нафтогазових родовищ, проектуванні і будівництві міст і селищ, у прокладанні доріг і нафтогазопроводів Тюменської області. Другим ступенем розвитку вузу стало присвоєння йому в 1995 році статусу академії. За більш ніж 20-річний шлях розвитку був сформований професійний педагогічний колектив, що став науковим центром регіонального будівельного комплексу, здатний вирішувати складні інженерні задачі. Раціональна система управління, швидкі темпи розвитку матеріально-технічної бази, відкриття нових спеціальностей, затребуваних часом, визначили подальші перспективи вузу. Наказом Федерального агентства з освіти 5 серпня 2005 архітектурно-будівельна академія перейменована в Тюменський державний архітектурно-будівельний університет.

У розпорядженні студентів і викладачів університету - 6 навчально-лабораторних корпусів; наукова бібліотека, яка налічує понад 380 тисяч примірників видань наукової, нормативно-інструктивної та художньої літератури; два спортзали, спортивно-оздоровчий комплекс площею 14 тис. кв. м з унікальним для регіону басейном, відповідним світовим стандартам, тренажерними залами і актовим залом на 450 місць; будівлю їдальні; 3 гуртожитки. Створено 18 мультимедійних класи, дві експериментальні лабораторії.

Комп'ютерний парк університету складає майже тисячу одиниць, з них 750 об'єднані в локальну мережу і мають можливість виходу в Інтернет. Втілюється в життя концепція формування потенціалу власних навчальних інноваційних ресурсів у вигляді автоматизованих електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану.

ТюмГАСУ виступає одним із засновників і видавцем науково-технічного журналу «Будівельний вісник Тюменської області». Поступальний розвиток вузу стало можливим завдяки залученню інвестицій. У 1995 році, у самий важкий період «виживання» ВНЗ, була створена Рада піклувальників (Фонд розвитку ТюмГАСУ). Першим головою був обраний генеральний директор ВАТ «ЗапСібГазпром» Володимир Миколайович Никифоров.

Рада надає допомогу в забезпеченні навчального процесу новітнім лабораторним обладнанням, навчально-методичною літературою, відеопродукцією, у виданні книг і монографій, вирішує проблеми виконання наукових і технологічних досліджень, соціальних питань. Значні фінансові кошти спрямовуються на капітальне будівництво, реконструкцію і ремонт.

Опікуни дають можливість студентам проходити виробничу практику на підприємствах та будівельних об'єктах, надають робочі місця молодим фахівцям, беруть участь у навчальному процесі, входять до складу ДАК і оцінюють знання випускників, рецензуючи дипломні проекти. Фондом щорічно виділяється 30 іменних стипендій кращим студентам університету. В даний час до складу Фонду входять більше 100 великих організацій і підприємств, зацікавлених у підвищенні якості підготовки молодих фахівців.

Архітектурно-будівельний університет сьогодні - це 12 тис. студентів, понад 500 викладачів, більше 60% з яких мають вчені ступені. Загальне керівництво вузом здійснює виборний представницький орган - вчена рада, очолювана ректором. ТюмГАСУ - єдиний в Тюменській області вуз, який готує інженерів-будівельників з вищою освітою.

У структурі університету 5 факультетів, 33 кафедри.

Автодорожній факультет готує інженерів за спеціальностями «Автомобільні дороги та аеродроми» (спеціалізації «Автомобільні дороги» та «Організація і управління в дорожньому господарстві»), «Міський кадастр», «Земельний кадастр», «Землевпорядкування». На факультеті 7 кафедр: будівництва та експлуатації, автомобільних доріг, проектування автомобільних доріг, землеустрою та кадастру, будівельної механіки, геодезії та фотограмметрії, гуманітарних і соціальних наук, фізичного виховання.

Архітектурно-Будівельний факультет веде підготовку за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Архітектура», «Дизайн архітектурного середовища», «Виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій», «Експертиза і управління нерухомістю». Базові напрями доповнені рядом спеціалізацій: «Експертиза технічного стану, реконструкція, ремонт та експлуатація будівель і споруд», «Системи автоматизованого проектування», «Економіка та управління в будівництві», «Сільськогосподарське і фермерське будівництво», «Муніципальне господарство».

Факультет інженерних мереж і споруд випускає фахівців з «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання та вентиляції», «Промислової теплоенергетиці», «Охороні навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», «Безпеки технологічних процесів і виробництв». Крім випускаючих кафедр до складу факультету входять дві загальноосвітні: загальної та спеціальної фізики та хімії.

З організацією Факультет економіки і управління в вузі ведеться робота з диверсифікації економічної освіти за спеціальностями: «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Економіка і управління на підприємстві (в будівництві)», «Економіка і управління на підприємстві (в міському господарстві)» , «Державне та муніципальне управління», «Менеджмент організації», «Комерція (торгова справа)», «Управління персоналом», «Маркетинг», «Соціально-культурний сервіс і туризм», «Інформаційні системи та технології».

Факультет заочного навчання готує інженерів за 13 спеціальностями. Крім стандартної форми навчання для студентів, що мають незакінчену вищу та середню спеціальну освіту, застосовується прискорена форма.

В університеті діє ряд госпрозрахункових центрів, діяльність яких спрямована на одержання фахівцями будівельної галузі додаткової освіти, а також для реалізації наукового та творчого потенціалу викладачів і співробітників університету.

Це Центр перепідготовки, підвищення кваліфікації та консалтингу; Територіальний експертний базовий центр; Інститут професійної підготовки муніципальних кадрів; Центр довузівської підготовки; Галузевий регіональний базовий центр з охорони праці та екологічної безпеки та ін Для забезпечення сибірського регіону кваліфікованими кадрами відкриті 4 філії ТюмГАСУ в містах Тобольськ , Надим, Муравленко, Лабитнангі і 10 представництв (котитимусь, Урай, Новий Уренгой, Ноябрьськ, Нефтеюганськ, Ішим, Лянтор, Сургут, Нижньовартовськ, Курган). Філії університету готують фахівців з урахуванням потреб у професіоналах, проводять перепідготовку та підвищення кваліфікації викладачів і фахівців, зайнятих у будівельній, нафтовій, газовій та інших галузях. На кафедрах університету проходять навчання аспіранти та здобувачі.

У докторантурі, відкритої за п'ятьма основними спеціальностями, підготовлено 10 докторських дисертацій. Роботи дисертантів присвячені дослідженню та вирішенню актуальних питань будівництва будівель і споруд з урахуванням умов Західного Сибіру. Щорічно у ВНЗ проводяться наукові конференції студентів, аспірантів, молодих вчених і викладачів. На базі кафедри фізичного виховання створено спортивно-оздоровчий центр, діяльність якого спрямована на оздоровлення студентів, викладачів і співробітників. Збірні команди ВНЗ з різних видів спорту успішно виступають на обласних та всеукраїнських змаганнях.

У березні 2007 року для всіх бажаючих відчинив свої двері спорткомплекс «Зодчий». Позаучбова і виховна робота у вузі носить комплексний характер. Постійно діють 9 студентських об'єднань: профком, художня рада; рада гуртожитків; редакція журналу «СтройАк»; інтелект-клуб; рятувальний загін «Адреналін»; комсклад штабу ССО, що поєднує студентів 18 вузів і сузов Тюменської області; загін охорони правопорядку, педагогічний загін.

Стали вже традиційними свята «Посвята в студенти», «Дебют першокурсника», зліт студентського активу, спортивні та туристичні змагання, фестиваль «Студентська весна». Велику популярність в будівельних організаціях придбала Ярмарок вакансій, який проводиться двічі на рік.

У Тюменській області постійно зростають обсяги промислового і цивільного будівництва. Інженери-будівельники затребувані в проектних, будівельних та експлуатаційних підприємствах будівельного комплексу. Активну участь ТюмГАСУ в стрімкому розвитку Західно-Сибірського регіону визначається потребою нафтогазовидобувної галузі в нових технологіях та інноваційних проектах, обумовлених суворими кліматичними, складними інженерно-геологічними умовами, величезних просторів і слаборозвиненою інфраструктурою. Тому в університеті створені й успішно функціонують наукові школи, які вирішують ряд найважливіших завдань регіону, а саме:

- Розробка нових, легких, повнозбірних будівель, що володіють мінімальною масою, прекрасною транспортабельністю і високими монтажними характеристиками;

- Дослідження в галузі теплофізики промерзають грунтів, теоретичні та експериментальні дослідження застосовності нових моделей грунту;

- Розробка нових видів фундаментів, спрямованих на будівництво різних споруд у складних інженерно-геологічних умовах півночі Західного Сибіру;

- Розробка ресурсозберігаючих технологій будівництва і експлуатації, автомобільних доріг і аеродромів Західного Сибіру;

- Вирішення проблем водопідготовки, очищення стічних вод, прокладання та експлуатації інженерних комунікацій;

- Рішення комплексного використання та екологічного моніторингу природних ресурсів Західного Сибіру.

Головне завдання вузу - забезпечити підготовку та перепідготовку інноваційно-мислячих і висококваліфікованих фахівців. Це можливо при інтеграції освіти, науки і виробництва. За 37 років у вузі підготовлено близько 25 тисяч фахівців, які працюють у всіх куточках нашої країни.

Більше 80% випускників працюють у Тюменській області. Університет по праву пишається своїми випускниками. У його стінах виросли талановиті вчені, що заслужили визнання російських і зарубіжних колег, він став стартовим майданчиком для висококваліфікованих фахівців, керівників підприємств та організацій Тюменської області, представників різних рівнів влади.

1.2. Внутрішня сфера досліджуваного об'єкта

Внутрішнє середовище навчального закладу складається з освітньої структури.

Освітня структура - на малюнку 1.1.

2. Аналіз балансу виконавця бюджету головного розпорядника, одержувача коштів бюджету

2.1 Загальна оцінка структури майна організації та його джерел за даними аналітичного балансу

З усіх форм бухгалтерської звітності найважливішою є баланс. Бухгалтерський баланс характеризує в грошовій оцінці фінансове становище організації за станом на звітну дату. По балансу характеризується стан матеріальних запасів, розрахунків, наявність грошових коштів, інвестицій.

Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130) складають одержувачі коштів бюджету:

- Головні розпорядники;

- Розпорядники;

- Одержувачі.

Баланс складається з чотирьох розділів:

- Двох розділів активу (Нефінансові активи та Фінансові активи);

- Двох розділів пасиву (Зобов'язання і Фінансовий результат).

Заповнюється по залишках коштів на рахунках бюджетного обліку в розрізі бюджетних коштів (графи 3, 6), позабюджетних коштів (графи 4, 7) та підсумкового показника (графи 5, 8) на початок року і кінець звітного періоду.

Дослідити структуру і динаміку фінансового стану підприємства можна за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс виходить з вихідного балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів підприємства за звітний період.

Порівняльний аналітичний баланс зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які здійснює будь-який аналітик при первинному ознайомленні з балансом. Схемою порівняльного балансу охоплена безліч важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізу.

Аналіз активів, зобов'язань і капіталу бюджетних коштів проведено за Балансу виконавця бюджету головного розпорядника, одержувача коштів бюджету (ф. № 130) (Додаток № 1-3) за допомогою складання порівняльного аналітичного балансу (Таблиця 2.1.).

Більш наочно динаміка активів і пасивів бюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ за 2005-2007 рр.. представлена ​​на малюнку 2.1.


Більш наочно аналіз структури активів і пасивів бюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ в 2005-2007 рр.. представлений на малюнках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.Аналіз активів, зобов'язань і капіталу позабюджетних коштів ГОУ ВПО «Тюменський Архітектурно-будівельний університет» проведено за Балансу виконавця бюджету головного розпорядника, одержувача коштів бюджету (ф. № 130) (Додаток № 1) за допомогою складання порівняльного аналітичного балансу (Таблиця 2.2).

Більш наочно динаміка активів і пасивів позабюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ за 2005-2007 рр.. представлена ​​на малюнку 2.8.


Більш наочно аналіз структури активів і пасивів бюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ в 2005-2007 рр.. представлений на малюнках 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14.З отриманої таблиці 2.1 та рисунка 2.1 спостерігаються наступні зміни в активах бюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Нефінансові активи установи у розглянутому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2007 р. збільшилися на 15,36%, в 2007 р. в порівнянні з 2006р. вони збільшилися на 94583231,32 руб., що склало 128,67%.

Найбільше збільшення нефінансових активів у 2006 році відбулося в частині вартості вкладень в основні засоби: на 43000000,00 руб. або на 70,15%, вартість матеріальних запасів, навпаки, понизила зростання нефінансових активів на 1432,00 руб. або на 6,35%.

У 2007р. нефінансові активи збільшилися в частині вартості основних засобів (на 193890982,32 грн. або на 86,00%) і зменшилися в частині вкладень в основні засоби (на 99300000,00 руб., що склало 4,79%).

2) У цілому вартість фінансових активів збільшилася: у 2006р. на 57427,00 руб., що склало 130,15%, в основному за рахунок зростання розрахунків за виданими авансами на 179400,00 руб., вартість грошових коштів знизився на 121973,00 руб. (На 100%).

У 2007 році вартість фінансових активів знизилася на 131909,86 руб. або на 53,21%. Негативним моментом є зростання розрахунків за нестачами: на 25896,14 руб., Що склало 137,80%.

3) Зобов'язання установи в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. збільшилися на 4425840,95 руб., Що склало 221,88%. Дане зростання відбулося в основному за рахунок зростання заборгованості по платежах до бюджетів на 3455687,98 руб. і зниження заборгованості постачальників перед досліджуваним установою на 970152,98.

4) У 2007р. зобов'язання знизилися на 601282,78 руб. (Або на 19,71%). Дане зниження відбулося за рахунок зниження заборгованості перед бюджетом на 957664,00 руб. (Що склало 72,29%), і зниження заборгованості постачальників перед ГОУ ВПО ТГАСУ на 356381,21 руб., Що говорить про те, що установа строго виконує фінансову і розрахункову дисципліну.

5) Спостерігається позитивна тенденція в зміні фінансового результату: в 2006 році зростання на 39548073,87 руб. (Або на 13,76%), у 2007 році на 95052604,24 руб. (Або на 29,07%).

За результатами проведеного вертикального аналізу балансу в частині бюджетних коштів (таблиця 2.2 і малюнки 2.2 - 2.7) можна сказати, що в 2005 році більшу частину в структурі активі балансу велику частину займають нефінансові активи протягом всього аналізованого періоду: у 2005 році - 99,93 %, у 2006 році - 99,92% і в 2007 році - 99,97%. Найбільшу частку займає вартість основних засобів: у 2005 році - 78,50%, в 2006 році - 68,31% і в 2007 році - 98,79%.

У пасиві балансу велику частку займають фінансовий результат: у 2005 р. - 100,48%, у 2006 році - 99,08% і в 2007 році - 99,42%.

З отриманої таблиці 2.2 та рисунка 2.8 спостерігаються наступні зміни в активах позабюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Нефінансові активи установи у розглянутому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2007р. збільшилися на 56,61%, в 2007р. в порівнянні з 2006р. вони збільшилися на 180320083,58 грн., що склало 143,22%.

Найбільше збільшення нефінансових активів у 2006 році відбулося в частині вартості вкладень в основні засоби: на 133099195,44 крб. або на 73,53%, матеріальних запасів на 4770566,98 руб. або на 42,66%.

У 2007р. нефінансові активи збільшилися в частині вартості основних засобів (на 379374421,95 грн. або на 435,42%) і зменшилися в частині вкладень в основні засоби (на 198041911,56 грн., що склало 36,95%).

2) У цілому вартість фінансових активів зменшилася: у 2006 р. на 22973055,01 руб., Або на 27,35%, в основному за рахунок розрахунків з дебіторами за доходами на 51685449,74 руб., Вартість грошових коштів збільшилася на 26697872, 89 руб. (На 87,46%).

У 2007 році вартість фінансових активів знизилася на 10259475,99 руб. або на 9,59%. Позитивним моментом є зменшення розрахунків за нестачами: на 33644,06 руб., Або на 13,62%.

3) Зобов'язання установи в 2006р. в порівнянні з 2005 р. зменшилися на 100998598,70 грн., або на 364,33%., в основному за рахунок зниження заборгованості по розрахунках з постачальниками та підрядниками на 101160674,79 крб.

4) У 2007 р. зобов'язання збільшилися на 139104326,23 крб. (Або на 91,93%). Дане збільшення відбулося за рахунок заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками на 144259040,73 крб. (Що склало 89,33%).

5) Спостерігається позитивна тенденція в зміні фінансового результату: в 2006 році зростання на 228830511,20 крб. (Або на 108,91%), у 2007 році на 30956281,36 руб. (Або на 7,05%).

За результатами проведеного вертикального аналізу балансу в частині бюджетних коштів (таблиця 2.1 і малюнки 2.2 - 2.7) можна сказати, що в 2005 році більшу частину в структурі активі балансу велику частину займають нефінансові активи протягом всього аналізованого періоду: у 2005 році - 146,05 %, у 2006 році - 134,48% і в 2007 році - 124,41%. Найбільшу частку займає вкладення у нефінансові активи: у 2005 році - 99,24%, в 2006 році - 101,25%.

У пасиві балансу велику частку займають фінансовий результат: у 2005р. - 115,20%, у 2006 році - 141,49% і в 2007 році - 97,84%.

2.2 Оцінка майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету за допомогою основних фінансових коефіцієнтів

Бюджетна звітність - система показників, що відображають майнове і фінансове становище установи на звітну дату, а також фінансові результати діяльності установи і виконання бюджету за звітний період.

Головне призначення бюджетної (фінансової) звітності - контроль за використанням бюджетних асигнувань та законністю використання позабюджетних коштів.

Результати розрахунку основних фінансових коефіцієнтів для оцінки майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету (бюджетні та позабюджетні кошти) зведені в таблиці 2.3 та 2.4.

Таблиця 2.3

Оцінка майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету (бюджетні кошти) за допомогою основних фінансових коефіцієнтів

Фінансовий коефіцієнт

Розрахункова формула

2005

2006

Абсолютна зміна

2007

Абсолютна зміна

1

2

3

4

5

6

7

Динаміка майна

1,045

1,156

0,111

1,008

- 0,148

Частка необоротних НФА у складі майна

0,789

0,684

- 0,105

0,988

0,305

Частка ОС в складі НФА

0,789

0,684

- 0,105

0,988

0,305

Частка оборотних НФА у складі майна

0,00004

0,0001

0,00002

0,00003

-0,00003

Частка незавершеного будівництва в НФА

0,214

0,316

0,102

0,012

- 0304

Частка реальних НФА у майні

1

1

0

0,012

- 0,988

Частка ДС і фінансових вкладень у фінансові активи

0,640

0

- 0,640

0

0

Частка матеріальних запасів у оборотних активах

0,058

0,078

0,021

1

0,921

Частка ДЗ у фінансових активах

0,360

1

0,640

1

0

Частка НФА у загальній сумі активу

0,786

0,684

- 0,102

0,988

0,305

Таблиця 2.4

Оцінка майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету (позабюджетні кошти) за допомогою основних фінансових коефіцієнтів

Фінансовий коефіцієнт

Розрахункова формула

2005

2006

Абсолютна зміна

2007

Абсолютна зміна

1

2

3

4

5

6

7

Динаміка майна

1,365

1,566

0,201

1,372

-0,194

Частка необоротних НФА у складі майна

0,290

0,209

-0,081

0,781

0,572

Частка ОС в складі НФА

0,789

0,209

-0,580

0,781

0,572

Частка оборотних НФА у складі майна

0,031

0,038

0,008

0,025

-0,013

Частка незавершеного будівництва в НФА

0,420

0,578

0,158

0,028

-0,550

Частка реальних НФА у майні

1,000

1,000

0,000

1,000

0,000

Частка ДС і фінансових вкладень у фінансові активи

0,840

0,909

0,069

1,110

0,201

Частка матеріальних запасів у оборотних активах

0,089

0,130

0,041

0,113

-0,017


Частка ДЗ у фінансових активах

1,840

1,537

-0,302

2,111

0,574

Частка НФА у загальній сумі активу

0,290

0,209

-0,081

0,781

0,572

Частка ФА в загальній сума активів

1,461

1,345

-0,116

1,244

-0,101


Більш наочно динаміка основних фінансових коефіцієнтів за 2005-2007 рр.. відображена на рисунках 2.15, 2.16.З отриманої таблиці 2.3 та рисунка 2.15 спостерігаються такі зміни основних фінансових коефіцієнтів майнового стану бюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Фінансовий коефіцієнт динаміки майна в аналізованому періоді (2005-2007рр) у 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшився на 0,111; в 2007р. в порівнянні з 2006р. він зменшився на 0,148.

2) У 2007р. в порівнянні з 2006р., частка необоротних НФА у складі майна та частка ОС у складі НФА збільшилася на 0,305.

3) Частка матеріальних запасів у оборотних активах у 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшилася на 0,021; в 2007р. в порівнянні з 2006р. вони збільшилися на 0,921. Дане збільшення відбулося за рахунок зростання матеріально-технічної бази закладу.

4) Позитивним моментом є приріст частки НФА у 2007р. в порівнянні з 2006р. на 0,305.

За результатами проведеної оцінки майнового положення в частині бюджетних коштів (табл.2.3 і ріс.2.15) можна сказати, що стабільний фінансовий коефіцієнт у 2005-2007р. займає частка ОС у складі НФА і частка необоротних НФА у складі майна: у 2005-0, 789; в 2006р. - 0,684, у 2007р. - 0,988.

З отриманої таблиці 2.4 та рисунка 2.16 спостерігаються такі зміни основних фінансових коефіцієнтів майнового положення з позабюджетних коштів ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Фінансовий коефіцієнт динаміки майна в аналізованому періоді (2005-2007рр) у 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшився на 0,201; в 2007р. в порівнянні з 2006р. він зменшився на 0,194.

2) У 2007р. в порівнянні з 2006р., частка необоротних НФА у складі майна зменшилася на 0,081, у 2007г.по порівнянні з 2006г.увелічілась на 0,572.

3) Частка ОС в складі НФА у 2006р. в порівнянні з 2005р. знизилася на 0,580; в 2007р. в порівнянні з 2006р. вони збільшилися на 0,572.

4) Позитивним моментом є приріст частки ДС і фінансових вкладень у фінансові активи в 2006р. в порівнянні з 2005р. на 0,069, у 2007р. в порівнянні з 2006р. на 0,201, що говорить про фінансову стабільність установи.

Спостерігається збільшення частки ДЗ у фінансових активах в 2007 у порівнянні з 2006р. на 0,574.

За результатами проведеної оцінки майнового положення в частині позабюджетних коштів (табл.2.4 і рас.2.16) можна сказати, що стабільний фінансовий коефіцієнт у 2005-2007р. займає частка ОС у складі НФА: у 2006р.-0, 209; у 2007р - 0,781. Найбільшу частку займають ДС і фінансові вкладення: в 2005р.-0, 840, в 2006р.-0, 909, в 2007р.-1, 110.

3. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності ГОУ ВПО «Тюменський Державний Архітектурно-будівельний університет»

Починаючи з 01.01.2006 визначення величини всіх доходів і витрат, в тому числі і за бюджетною діяльності, здійснюється за методом нарахування. Раніше всі бюджетні установи працювали за касовим методом. Перехід на метод нарахування обумовлений Концепцією реформування бюджетного процесу в РФ в 2004-2006рр., Схваленої постановою Уряду РФ від 22.05.2004г 3249 «Про заходи щодо підвищення результативності бюджетних витрат».

Метою прийняття Концепції є створення умов і передумов для максимально ефективного управління державними фінансами відповідно до пріоритетів державної політики і міжнародного досвіду. При цьому максимальний ефект управління виражається в результативності бюджетних витрат.

Для підвищення результативності необхідно як мінімум мати інформацію про величину цієї результативності, що складається з результатів діяльності кожного з бюджетних установ.

Тому бюджетні установи повинні щоквартально визначати результат своєї фінансової діяльності та відображати у звітності: у Звіті про фінансові результати діяльності (форма 0503121), який формується в розрізі бюджетної та позабюджетної діяльності.

Основними джерелами інформації при аналізі доходів і витрат за бюджетною і позабюджетної діяльності ГОУ ВПО «Тюменський Державний Архітектурно-будівельний університет» є Звіти про фінансові результати діяльності (форма 0503121) за 2005-2007 рр.. (Додатки 4-6).

Аналіз звіту про фінансові результати бюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ представлений в таблиці 3.1. Для наочності динаміка видів видатків за бюджетною діяльності відображена на малюнку 3.1. Структура видатків за бюджетною діяльності в 2005-2007 рр.. відображена на рисунках 3.2-3.4.

Аналіз звіту про фінансові результати позабюджетної (підприємницької) діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ представлений у таблиці 3.2. Для наочності динаміка видів доходів за позабюджетної діяльності відображена на малюнку 3.2, а витрат по позабюджетної діяльності відображена на малюнку 3.5. Структура витрат і доходів за позабюджетної діяльності в 2005-2007 рр.. відображена на рисунках 3.6-3.11.
З отриманої таблиці 3.1 і малюнка 3.1 спостерігаються такі зміни в динаміці витрат за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Оплата праці та нарахування на оплату установи в аналізованому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2005 р. збільшилися на 14048459, що склало 26,024%, в 2007р. в порівнянні з 2006р. вони збільшилися на 22486400 крб., що склало 33,053%.

2) Найбільше збільшення витрат за операціями з активами у 2007 році відбулося в частині амортизації основних засобів і нематеріальних активів: на 4013285,10 руб. або на 62,40.

З отриманої таблиці 3.1 і малюнка 3.2 спостерігаються такі зміни у структурі видатків за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ у 2005р.:

Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці становлять 48,36%, інші витрати -26,36%, придбання послуг-17, 68%, витрати за операціями з активами - 6,31, соціальне забезпечення - 1,29% у загальній структурі витрат.

З отриманої таблиці 3.1 і малюнка 3.3 спостерігаються такі зміни у структурі видатків за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2006р.:

Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці становлять 48,92%, інші витрати -24,73%, придбання послуг-20, 15%, витрати за операціями з активами - 4,63, соціальне забезпечення - 1,58% у загальній структурі витрат.

З отриманої таблиці 3.1 і малюнка 3.4 спостерігаються такі зміни у структурі видатків за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2007р.:

Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці становлять 55,10%, інші витрати - 21,00%, придбання послуг-15, 61%, витрати за операціями з активами - 6,36, соціальне забезпечення - 1,93% у загальній структурі витрат

З отриманої таблиці 3.2 та рисунка 3.5 спостерігаються такі зміни в динаміці доходів і витрат за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ:

 1. Найбільше збільшення доходів від безоплатних та безповоротних надходжень від бюджету в аналізованому періоді (2005-2007 рр.). В 2006г.по порівнянні з 2005р. збільшилися на 12593733,50, що склало 108,09%, в 2007р. в порівнянні з 2006 спостерігається різке зниження доходів на 236252657,80, що склало 2,52%.

 2. Спостерігається позитивна тенденція по доходах від ринкових продажів товарів, робіт, послуг: у 2006г.рост на 58686287,43 руб. (на 21,44%), у 2007р зростання на 46891982,14 руб. на (14,10%).

3) Витрати з оплати праці та нарахування на оплату праці установи в аналізованому періоді (2005-2007 рр..) У 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилися на 30575364,66 руб., що склало 20,62%.

4) Найбільше збільшення витрат за операціями з активами у 2007 році відбулося в частині амортизації основних засобів і нематеріальних активів: на 4578249,51 руб. або на 20,82.

З отриманої таблиці 3.2 та рисунка 3.6 спостерігаються такі зміни у структурі доходів за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ у 2005р.:

Доходи від ринкових продажів товарів, робіт, послуг становлять 69,20%, безоплатні та безповоротні надходження від бюджетів - 29,44%, інші доходи - 0,91%, доходи від власності - 0,35%, доходи від операцій з активами - 0,11% в загальній структурі доходів.

З отриманої таблиці 3.2 та рисунка 3.7 спостерігається наступна структура доходів за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2006р.:

Доходи від ринкових продажів товарів, робіт, послуг становлять 57,19%, безоплатні та безповоротні надходження від бюджетів - 41,69%, інші доходи - 1,12 у загальній структурі доходів.

З отриманої таблиці 3.2 та рисунка 3.8 спостерігається наступна структура доходів за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2007р.:

Доходи від ринкових продажів товарів, робіт, послуг становлять 93,99%, безоплатні та безповоротні надходження від бюджетів - 1,51%, інші доходи - 2,40%, доходи від власності - 2,09% у загальній структурі доходів.

З отриманої таблиці 3.2 та малюнків 3.9-3.11 спостерігаються такі зміни у структурі витрат по позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в період 2005-2007 рр..:

Темп зростання витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці в 2007г.по порівнянні з 2006р. склав 20,62, за іншими витрати -86,00, придбання послуг-97, 63, витрати за операціями з активами - 19,06, у загальній структурі витрат.

4. Аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника, одержувача грошових коштів

Звіт про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503127) (далі - Звіт про виконання бюджету) на квартальну і річну звітні дати складається роздільно за бюджетною і позабюджетної діяльності.

Звіт про виконання бюджету, представлений розпорядниками (одержувачами) коштів федерального бюджету головному розпоряднику коштів федерального бюджету, має бути завірений органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету.

Звіт про виконання бюджету головними розпорядниками коштів федерального бюджету складається у вигляді зведеної форми в розрізі всіх деталізованих кодів бюджетної класифікації Російської Федерації без відображення группіровочних кодів.

У звіті про виконання бюджету (в частині позабюджетної діяльності) відображаються операції з коштами від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, від прибутку, що залишається в розпорядженні установи, і від безоплатних надходжень від фізичних та юридичних осіб.

У звіті про виконання бюджету (в частині позабюджетної діяльності) відображаються операції з коштами від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності, від прибутку, що залишається в розпорядженні установи, і від безоплатних надходжень від фізичних та юридичних осіб.

З метою реалізації положень ст. 25 Федерального закону від 23.12.2004 № 173-ФЗ «Про федеральному бюджеті на 2005 рік» та аналогічних норм федеральних законів про федеральний бюджет на відповідний фінансовий рік головні розпорядники коштів федерального бюджету щоквартально подають звіт за додатковими джерелами бюджетного фінансування установ, що знаходяться за межами Російської Федерації, за формою звіту про виконання бюджету.

Аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету ТюмГАСУ (бюджетні кошти) за 2005-2007 рр.. представлений у таблицях 4.1 - 4.2. Динаміка витрат бюджетних коштів представлена ​​на малюнку 4.1.

Аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету ТюмГАСУ (позабюджетні кошти) за 2005-2007 рр.. представлений у таблицях 4.3 - 4.5. Динаміка доходів бюджетних коштів представлена ​​на малюнку 4.2, витрат бюджетних коштів - на малюнку 4.3.
З отриманої таблиці 4.1 та рисунка 4.1 спостерігаються наступна динаміка видатків за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2005-2007рр.:

 1. Заробітна плата в аналізованому періоді (2005-2007рр) в 2006р в порівнянні з 2005р збільшився на 11197500,00 руб. або на 16,01%, в 2007р. в порівнянні з 2006р збільшився на 17848900,00 руб., або на 50,76%.

 2. Нарахування на оплату праці у 2006р. в порівнянні з 2005р збільшилися на 2869300,00 руб., що склало 13,55%, в 2007р. в порівнянні з 2006р на 4625400,00 або на 56,41%.

З отриманої таблиці 4.2 та малюнків 4.2-4.3 спостерігаються такі зміни в динаміці доходів і витрат за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2005-2007рр:

 1. Найбільше збільшення доходів від продажу послуг у розглянутому періоді (2005-2007 рр.). В 2006г.по порівнянні з 2005р. збільшилися на 51460886,58 руб., що склало 15,85%, в 2007р. в порівнянні з 2006 приріст на 33019489,39 руб., що склало 8,78%.

2) Витрати з оплати праці та нарахування на оплату праці установи в аналізованому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2005 р. збільшилися на 37749564,01 руб., що склало 34,73%., в 2007р в порівнянні з 2006р збільшилися на 33259557,13 або на (22,71%).

3) Найбільше збільшення видатків надходження нефінансових активів в 2006 році в порівнянні з 2005р на 189149057,91 грн., Що склало 221,14%.

Висновок

Аналіз фінансової звітності є невід'ємною частиною більшості рішень, що стосуються кредитування, інвестування та ін

Мета аналізу - докладна характеристика майнового і фінансового потенціалів господарюючого суб'єкта, результатів його діяльності в минулому звітному періоді, а також можливостей розвитку об'єкта па перспективу.

У цій роботі представлений аналіз фінансової звітності ГОУ ВПО «Тюменський державний архітектурно-будівельний університет».

У першому розділі роботи наведені основні відомості про об'єкт дослідження: історія створення, внутрішня сфера і зовнішнє оточення.

Друга, третя і четверта глави містять поглиблений аналіз фінансового стану ГОУ ВПО «Тюменський державний архітектурно-будівельний університет» за 2005-2007 рр..

У першій частині другого розділу проведена загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, яка показала:

1) Зростання майна підприємства в частині бюджетних коштів за 3 роки на 138425236,28 грн., В частині позабюджетних коштів - на 297892520,09 крб.;

2) Переважання в структурі активів бюджетних та позабюджетних коштів нефінансових активів (від 99,93% в 2005 р. до 99,97% у 2007 р. - бюджетні нефінансові активи; від 146,05% у 2005 р. до 124,41% в 2007 р. - позабюджетні нефінансові активи).

3) У пасиві балансу велику частку займають фінансовий результат: за бюджетними коштами у 2005 р. - 100,48%, у 2006 році - 99,08% і в 2007 році - 99,42%; з позабюджетних коштів у 2005р. - 115,20%, у 2006 році - 141,49% і в 2007 році - 97,84%.

У другій частині другого розділу курсової роботи проведена оцінка майнового стану бюджетної установи за даними балансу виконання бюджету за допомогою основних фінансових коефіцієнтів.

За результатами проведеної оцінки майнового положення в частині бюджетних коштів можна сказати, що стабільний фінансовий коефіцієнт у 2005-2007р. займає частка ОС у складі НФА і частка необоротних НФА у складі майна: у 2005-0, 789; в 2006р. - 0,684, у 2007р. - 0,988.

Оцінка майнового положення в частині позабюджетних коштів показала, що стабільний фінансовий коефіцієнт у 2005-2007р. займає частка ОС у складі НФА: у 2006р.-0, 209; у 2007р - 0,781. Найбільшу частку займають ДС і фінансові вкладення: в 2005 р.-0, 840, в 2006 р.-0, 909, в 2007р.-1, 110.

Третя глава містить аналіз звіту про фінансові результати діяльності ГОУ ВПО «Тюменський Державний Архітектурно-будівельний університет». Проведений аналіз показує такі зміни в динаміці і структурі видатків за бюджетною діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Оплата праці та нарахування на оплату установи в аналізованому періоді в 2006р. в порівнянні з 2005 р. збільшилися на 14048459, що склало 26,024%, в 2007р. в порівнянні з 2006 р. вони збільшилися на 22486400 крб., що склало 33,053%.

2) Найбільше збільшення витрат за операціями з активами у 2007 році відбулося в частині амортизації основних засобів і нематеріальних активів: на 4013285,10 руб. або на 62,40.

3) Переважання витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці в структурі витрат: 48,36% - у 2005р., 48,92% - у 2006р. 55,10% - у 2007р.

Проведений аналіз також показує такі зміни в динаміці і структурі витрат і доходів за позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ:

1) Найбільше збільшення доходів від безоплатних та безповоротних надходжень від бюджету в аналізованому періоді (2005-2007 рр.). В 2006г.по порівнянні з 2005р. збільшилися на 12593733,50, що склало 108,09%, в 2007р. в порівнянні з 2006 спостерігається різке зниження доходів на 236252657,80, що склало 2,52%.

2) Спостерігається позитивна тенденція по доходах від ринкових продажів товарів, робіт, послуг: у 2006р. зростання на 58686287,43 руб. або (на 21,44%), у 2007р. зростання на 46891982,14 руб. або на (14,10%).

3) Витрати з оплати праці та нарахування на оплату праці установи в аналізованому періоді (2005-2007 рр..) У 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилися на 30575364,66 руб., що склало 20,62%.

4) Найбільше збільшення витрат за операціями з активами у 2007 році відбулося в частині амортизації основних засобів і нематеріальних активів: на 4578249,51 руб. або на 20,82.

5) Переважання доходів від ринкових продажів товарів, робіт, послуг у структурі доходів: 69,20% - у 2005р., 57,19% - у 2006р. 93,99% - у 2007р.

6) Переважання витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці в структурі витрат: 50,20% - у 2005 р., 42,11% - у 2006р. 46,38% - в 2007 р.

У четвертій розділі даної курсової роботи проведений аналіз звіту про виконання бюджету головного розпорядника, одержувача грошових коштів ГОУ ВПО ТюмГАСУ. Результати аналізу показують наступну динаміку видатків за бюджетною і позабюджетної діяльності ГОУ ВПО ТГАСУ в 2005-2007 рр..:

1) Заробітна плата в аналізованому періоді в 2006р в порівнянні з 2005р збільшився на 11197500,00 руб. або на 16,01%, в 2007р. в порівнянні з 2006р збільшився на 17848900,00 руб., або на 50,76%.

2) Нарахування на оплату праці у 2006р. в порівнянні з 2005р збільшилися на 2869300,00 руб., що склало 13,55%, в 2007р. в порівнянні з 2006р на 4625400,00 або на 56,41%.

3) Найбільше збільшення доходів від продажу послуг у розглянутому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшилися на 51460886,58 руб., що склало 15,85%, в 2007р. в порівнянні з 2006 приріст на 33019489,39 руб., що склало 8,78%.

4) Витрати з оплати праці та нарахування на оплату праці установи в аналізованому періоді (2005-2007 рр..) У 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшилися на 37749564,01 руб., що склало 34,73%., в 2007р в порівнянні з 2006р збільшилися на 33259557,13 або на (22,71%).

5) Найбільше збільшення видатків надходження нефінансових активів в 2006 році в порівнянні з 2005р на 189149057,91 грн., Що склало 221,14%.

Список використаної літератури

 1. Аналіз фінансової звітності: підручник / Л.В. Донцової. Н.А. Никифорова. - 4-е вид., Перераб. і додатк. - М.: Видавництво "Дело та сервіс", 2006.

 2. Баканов М. Н., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - М, 2003.

 3. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М., 2001.

 4. Дибаль С.В. Фінансовий аналіз: теорія і практика: Учеб. посібник. - СПб.: Видавничий дім "Бізнес-преса", 2005.

 5. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталовкладеннями. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М, 2005.

 6. Рішар Ж. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства. - М., 2004

 7. Хендервік К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. - М., 2004.

 8. Шеремент А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М., 2004.

 9. Шим Дж. К. та ін Методи управління вартістю і аналізу витрат. - М., 2004.

 10. Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства. - М., 2004.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
138кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансової звітності 2 Аналіз ліквідності
Аналіз фінансової звітності 5
Аналіз фінансової звітності 2
Аналіз фінансової звітності 2
Аналіз фінансової звітності 3
Аналіз фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності 2
Аналіз фінансової звітності 4
Аналіз фінансової звітності 2 Сутність і
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru