Аналіз формування і використання чистого прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Московський Гуманітарний Університет


Курсова робота
на тему:
"АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ"
 
Керівник курсової роботи:
___________________________
Виконав студент
факультету економіки,
бухобліку та контролю
_________________
_________________
Москва, 2007
ЗМІСТ:
ВСТУП
Роль прибутку в умовах ринкової економіки ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .3
Завдання аналізу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Мета курсової роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 4
ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. ПРИБУТОК В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Економічна сутність прибутку та його види ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 5
1.2. Прибуток від реалізації продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 7
1.3. Прибуток від іншої реалізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 8
1.4. Порядок розподілу прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 8
1.5. Вплив податкової політики прибуток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2. ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТОВ "ДРАЙВЕР-ТРЕК"
2.1. Завдання аналізу розподілу і використання прибутку ... ... .... ... 12
2.2. Техніко-економічна характеристика організації ... ... ... ... .... ... 12
2.3. Основні показники, що впливають на фінансовий результат ... .. ... ... 15
2.4. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку ... ... ... ... ... ... ..... 17
2.5. Аналіз формування чистого прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
2.6. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку ... ... ... ... ... .. 22
2.7. Рекомендації для підвищення чистого прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
ВСТУП
В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності.
Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення організації і задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників.
За рахунок прибутку виконуються зобов'язання організації перед бюджетом, банками, іншими організаціями.
Однак не можна вважати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Не меншою мірою в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.
Щоб забезпечити високу економічну ефективність виробництва, потрібна державна економічна політика, яка сприяла б формуванню середовища, сприятливого для господарської діяльності і орієнтувало підприємство на максимальне отримання прибутку (доходів).
Так як, саме держава визначає успішне функціонування підприємства, то проблеми прибутку і рентабельності в даний час дуже актуальні.
Основне завдання аналізу розподілу і використання чистого прибутку полягає у виявленні тенденцій і пропорцій, що склалися, в розподілі прибутку за звітний рік у порівнянні з минулим роком.
За результатами аналізу розробляються рекомендації з розподілу чистого прибутку та найбільш раціональному її використанню.
Аналіз розподілу та використання прибутку проводиться в наступному порядку:
1. дається оцінка змін суми коштів по кожному напрямку використання прибутку в порівнянні з звітним і базисним періодом;
2. проводиться факторний аналіз утворення фондів;
3. дається оцінка ефективності використання фондів накопичення і споживання у відповідності з показниками ефективності економічного потенціалу.
Мета курсової роботи: дати кількісну оцінку причин, що викликають зміну в чистому прибутку, податкових платежів з прибутку, виявити тенденції і пропорції, що склалися, в розподілі прибутку, а також виявити вплив використання прибутку на фінансовий стан підприємства.
1. ПРИБУТОК В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Економічна сутність чистого прибутку
В умовах переходу до ринкової економіки головну роль в системі економічних показників відіграє прибуток.
Прибуток - це узагальнюючий показник, наявність якого свідчить про ефективність виробництва, про благополучне фінансовому стані. Інакше кажучи, прибуток - позитивний результат діяльності підприємства. Отримання прибутку ставлять основним своїм завданням комерційні організації. Звідси ясно, що я буду розглядати в подальшому діяльність саме комерційної організації.
Фінансовий стан підприємств - це характеристика його конкурентоспроможності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання зобов'язань перед державою та іншими організаціями (плата за оренду приміщення тощо).
Прибуток, який враховує всі результати виробничо-господарської діяльності підприємства, називається балансовий прибуток. Вона включає, - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), прибуток від іншої реалізації.
Розрізняють оподатковуваний податком прибуток, і не оподатковуваний податком прибуток. Після формування прибутку підприємство виробляє сплату податків, а решта прибутку, що надійшла в розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток, називається чистим прибутком.
Чистий прибуток - різниця між балансовим прибутком та податковими платежами за рахунок неї. Чим більше балансовий прибуток, тим більше чистий прибуток. Цією прибутком підприємство може розпоряджатися на власний розсуд. Воно може виділити частину прибутку на розвиток виробництва (наприклад, закупівлю більш технологічного обладнання), соціальний розвиток, заохочення працівників і дивіденди по акціях.
Яких-небудь затверджуваних «зверху» нормативів її розподілу не існує. Діє лише державне податкове регулювання витрат на оплату праці основного персоналу підприємства (робітників, бере участь у виробництві).
Частина, що залишилася нерозподіленого прибутку може бути спрямована на збільшення власного капіталу фірми або може бути перерозподілена на самострахування, тобто до резервного фонду (на випадок форс-мажорних обставин: пожежі, землетрусу, повені й інші лиха), накопичувальний фонд (формування коштів для виробничого розвитку), фонд споживання (засоби для преміювання співробітників і т.п.), надання матеріальної допомоги, фонд соц. розвитку (на різні святкові заходи) і інші цілі, на які керівник захоче перерахувати ці гроші.
Основним показником прибутку, що використовується для оцінки виробничо-господарської діяльності виступає:
-Балансовий прибуток;
-Прибуток від реалізації продукції, що випускається;
-Валовий прибуток;
-Оподатковуваний прибуток;
-Чистий прибуток (що залишається в розпорядженні підприємства)
Оподаткування прибутку підприємств визначається відповідно до закону Російської Федерації "Про податок на прибуток підприємств і організацій".
При визначенні прибутку, що обкладається податком, з валового прибутку виключається сума відрахувань у резервні та інші аналогічні за призначенням фонди, що формуються підприємствами.
У міру отримання прибутку підприємство використовує її відповідно до чинного законодавства РФ і установчими документами підприємства.
В даний час прибуток (доход) підприємства використовується в такому порядку:
1) сплачується до бюджету податок на прибуток (дохід);
2) здійснюються відрахування в резервний фонд;
3) утворюються фонди і резерви, передбачені установчими документами підприємства.
1.2. Прибуток від реалізації продукції
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) є переважаючою у складі загального прибутку.
Фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ і акцизів і витратами на виробництво та реалізації цієї продукції (робіт, послуг), включаються до собівартості продукції і враховуються при визначенні оподатковуваної прибутку. (Комерційні витрати, податок на додану вартість, акцизи, податок на паливо).
ФР = В - З пр
де:
ФР - фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг)
В - виручка від реалізації продукції без ПДВ і акцизів
Зпр - витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)
При формуванні фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) істотний вплив надає визначення собівартості продукції.
У собівартість придбаної продукції включаються: вартість придбання, витрати на доставку, зберігання, реалізації та інші аналогічні витрати.
1.3. Прибуток від іншої реалізації
Прибуток від іншої реалізації включає фінансові результати (прибуток, збиток) від реалізації продукції, робіт, послуг підсобних і обслуговуючих виробництв, а також від реалізації покупних товарно-матеріальних цінностей.
Прибуток від іншої реалізації визначається як різниця між виручкою від реалізації і витратами на цю реалізацію.
П інш = В ін - З інш
де:
П інш - прибуток від реалізації основних фондів та іншого майна, нематеріальних активів (іншої реалізації);
У інш - виручка від іншої реалізації;
З інш - витрати на іншу реалізацію.
1.4. Порядок розподілу чистого прибутку
Для оподаткування балансовий прибуток коригується відповідно до податкового стандартами (Положенням про склад витрат, що включаються до собівартості продукції, та іншими.).
Треба відзначити, що поняття чистого прибутку в Росії не відповідає поняттю чистого прибутку за міжнародними стандартами, «наша» чистий прибуток, по суті, не є чистою, а включає в себе значні витрати (фонди споживання, соціальної сфери і т.д.), що неприпустимо за західними стандартами.
З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства та установчих документів підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви. Тобто, по суті, зробити самострахування на випадок форс-мажорних обставин.
Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником.
Відрахування від прибутку до спеціальних фондів виробляються щоквартально. На суму зроблених відрахувань від прибутку відбувається перерозподіл прибутку всередині підприємства: зменшується сума нерозподіленого прибутку і збільшуються утворені з неї фонди та резерви.
Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного й оборотного капіталу; на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру, а також на виплату дивідендів і доходів.
Під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства, технічне переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва нової продукції, на будівництво та оновлення основних виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій у діючих організаціях і інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства ( на створення нового майна підприємства).
За рахунок коштів фондів накопичення фінансуються головним чином капітальні вкладення на виробничий розвиток.
Під фондом споживання розуміються кошти направляються
на здійснення заходів з соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства (одноразова преміювання, грошове заохочення і т.д.), придбання проїзних квитків, путівок до санаторіїв та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства .
Фонд споживання складається з двох частин: фонд оплати праці та виплати з фонду соціального розвитку.
Фонд оплати праці є джерелом оплати по праці, будь-яких видів винагороди та стимулювання працівників підприємства.
Виплати з фонду соціального розвитку витрачаються на проведення оздоровчих заходів, часткове погашення кредитів за кооператив, індивідуальне житлове будівництво, безпроцентні позики молодим сім'ям та інші цілі, передбачені заходами з соціального розвитку трудових колективів.
Резервний фонд призначений для забезпечення фінансової стійкості в період тимчасового погіршення виробничо - фінансових показників. Він також служить для компенсації низки грошових витрат, що виникають у процесі виробництва і споживання продукції.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі чистого прибутку сума відрахувань була оптимальна.
Розподіл чистого прибутку дозволяє розширювати діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування.
При цьому, знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел (можна не брати кредити з невигідною для організації процентною ставкою, а просто обчислити на необхідні потреби організації грошові кошти з власного фонду накопичення).
1.5. Вплив податкової політики на прибуток
Формування податкової політики повинні будуватися на дотриманні наступних принципів:
· Стабільність податкової системи;
· Однакового оподаткування виробників, незалежно від галузевої приналежності підприємства і форми власності;
· Однакових умов оподаткування для підприємців, зайнятих у виробництві і споживачів.
Засобом досягнення цих цілей може стати суттєве зниження сукупного рівня податкового вилучення за допомогою зниження граничних ставок податків і прогресивності шкали оподаткування. У цьому випадку вплив на виробництво здійснювалося б через зміну величини податкової ставки і систему цільових податкових пільг.
2. ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ТОВ "ДРАЙВЕР-ТРЕК"
2.1. Завдання аналізу розподілу і використання прибутку
Основне завдання аналізу розподілу і використання прибутку полягає у виявленні пропорцій, що склалися у розподілі прибутку за звітний рік у порівнянні з минулим роком.
За результатами аналізу розробляються рекомендації щодо зміни пропорцій у розподілі прибутку та найбільш раціональному її використанню. Характеристика господарської діяльності підприємства в умовах ринкової економіки визначається величиною чистого прибутку і показники фінансового становища.
Найбільш важливі показники фінансових результатів діяльності підприємства представлені у формі № 2 річної та квартальної бухгалтерської звітності. До них відносяться:
- Прибуток (збиток) від реалізації;
- Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності;
- Прибуток (збиток) звітного періоду; нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду.
2.2. Техніко-економічна характеристика організації
Вид діяльності:
· Оптова торгівля;
· Зберігання товарно-матеріальних цінностей;
· Транспортні послуги.
На даний момент чисельність ТОВ "Драйвер-трек" 47 чоловік. Облікова політика ТОВ "Драйвер-трек" розроблена відповідно до Федерального закону "Про бухгалтерський облік" № 129 - ФЗ від 21.11.96г. (В редакції від 29.07.98г.) Та Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства" ПБУ 1 / 98 від 09.12.98г.
Організаційна структура ТОВ "Драйвер-трек" виглядає наступним чином:
1. Бухгалтерський облік здійснюється під керівництвом головного бухгалтера.
2. Вимоги головного бухгалтера при здійсненні обраної облікової політики є обов'язковими для всіх працівників організації.
3. Бухгалтерський облік майна і господарських операцій ведеться відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ і Планом рахунків бухгалтерського обліку за журнально-ордерної системи, з веденням головної книги.
4. Порядок і строки проведення інвентаризації визначаються директором організації окремим наказом, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Проведення інвентаризації обов'язково у наступних випадках.
- При передачі майна в оренду, продажу;
- При зміні матеріально відповідальних осіб;
- При виявленні фактів розкрадання чи псування майна;
- У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій;
- Перед складанням річної бухгалтерської звітності.
5. Списання зносу нематеріальних активів проводиться щомісяця за нормами, нарахованих організацією, виходячи з первісної вартості та строку їх корисного використання. Списання зносу нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання проводиться виходячи з норм встановлених у розрахунку на 10 років.
6. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється відповідно до єдиних нормативів амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, затверджене Постановою РМ СРСР від 22.10.90г. № 1072.
7. Фактична вартість списаних у виробництво товарно-матеріальних цінностей визначається за середньої собівартості матеріалів.
8. Облік товарів здійснюється за купівельною вартістю.
9. Облік витрат на виробництва ведеться з поділом на:
1) прямі - на рахунку 20 "Основне виробництво";
2) непрямі - на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".
Непрямі витрати списувати в кінці звітного періоду на рахунок 20 без розподілу.
10. Витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітному періодах, слід відображати на окремому рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" з віднесенням до собівартості в міру настання періоду до якого вони відносяться.
11. Для цілей оподаткування виручку від реалізації продукції підприємство визначає у міру її оплати.
При безготівкових розрахунках - по мірі надходження коштів за товари на розрахунковий рахунок підприємства, а при розрахунках готівкою - за надходженням коштів у касу організації.
Під виручкою від реалізації продукції слід розуміти виручку від фактично реалізованих товарно-матеріальних цінностей, підтверджених товарними накладними (при наданні послуг - підписаним актом про надання послуг чи виконання робіт).
12. Доходи, отримані у звітному році, але відносяться до майбутніх звітному періодах необхідно відображати на окремому рахунку 83 "Доходи майбутніх періодів", з віднесенням на прибуток звітного періоду залежно від періоду, до якого вони відносяться.
13. Прибуток залишається у розпорядженні підприємства враховувати з розподілом по фондах (фонд накопичення, фонд споживання, фонд соціальної сфери).
14. Нарахування та виплати дивідендів засновників виробляти в кінці звітного періоду за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.
15. ТОВ «Драйвер-трек» на підставі бухгалтерських регістрів становить щоквартальну звітність для подання в податкову інспекцію. Виручка визначається на момент оплати, що відображено в обліковій політиці.
2.3. Основні показники, що впливають на фінансовий результат
У сучасних умовах показник, що характеризує фінансовий результат діяльності організації - балансовий прибуток або збиток.
Балансова прибуток формується як фінансовий результат від реалізації товарів (послуг), майна організації (основних засобів, матеріальних активів, матеріальних оборотних коштів та інших активів), а також доходів від позареалізаційних операцій і являє собою різницю між виручкою від реалізації товарів, майна і собівартістю виконаних робіт (послуг) і товарно-матеріальних цінностей, зменшених на суму витрат по цих операціях:
Основна маса прибутку визначається як різниця між вартістю реалізованої стороннім організаціям (партнерам або контрагентам) продукції за продажними цінами (договірна ціна) реалізованої продукції (або наданих послуг) без податку на додану вартість і собівартістю продукції (або витратами на виробництво послуг).
Прибуток, що залишається в розпорядженні організації після оподаткування, називається чистим прибутком.
Цей прибуток спрямовується на капітальні вкладення і приріст основного й оборотного капіталу; на покриття збитків минулих років, на відрахування в резервний капітал, на видатки соціального характеру, а також на виплату дивідендів і доходів.
Після закінчення року вона ставиться з загального рахунку 80 Прибутки та Збитки на рахунок 88 "Нерозподілений прибуток" (непокритий збиток). Для цього робиться запис за дебетом рахунка 80 і кредитом рахунка 88.
З прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (чистий прибуток) відповідно до законодавства РФ і установчими документами підприємство може створювати фонд нагромадження, фонд споживання, резервний фонд та інші спеціальні фонди та резерви.
Нормативи відрахувань від прибутку у фонди спеціального призначення встановлюється самим підприємством за погодженням із засновником. Відрахування від прибутку до спеціальних фондів виробляються щоквартально.
На суму зроблених відрахувань від прибутку відбувається перерозподіл прибутку всередині підприємства: зменшується сума нерозподіленого прибутку і збільшуються утворені з неї фонди та резерви. При цьому дебетуються субрахунки з обліку нерозподіленого прибутку рахунку 88 і кредитуються субрахунки того ж рахунку.
До рахунку 88 відкриваються окремі субрахунки для відокремленого обліку кожного освіченого фонду накопичення, споживання і резерву.
Положенням про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації передбачається застосування двох варіантів визначення виручки:
1) з надходження коштів від реалізації (або за виконані роботи і послуги) на розрахунковий рахунок або касу організації;
2) з відвантаження продукції (або виконання робіт) та підписання передбачених у договорах купівлі-продажу товаросупровідних документів (товарних накладних, актів).
Вибір того чи іншого варіанту обліку виручки залежить від умов господарювання і характеру взаємовідносин з партнерами і здійснюється самостійно організації (згідно з обліковою політикою організації).
Собівартість продукції (послуг, робіт) є економічною категорією, яка відображає витрати організації на придбання (виробництво) і передачу покупцеві (здачу робіт замовнику).
Основним чинником, що впливає на зниження собівартості, є економія матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Важлива роль у вирішенні цього завдання належить бухгалтерському обліку, який повинен забезпечити правильність і достовірність обліку витрат.
Крім того, дані обліку собівартості використовуються в процесі аналізу для виявлення внутрішньовиробничих резервів, а також при визначенні фактичних фінансових результатів діяльності організації.
2.4. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
Аналіз починається з оцінки динаміки показників балансового прибутку за звітний період. При цьому порівнюються основні фінансові показники за минулий і звітний періоди, розраховуються відхилення від базової величини показників і з'ясовується, які показники зробили найбільший вплив на балансовий прибуток.
Таблиця 2.1.
Формування і розподіл балансового прибутку
Показники
Звітний період
Аналогічний період минулого року
1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг
11 375
8 680
2. Собівартість (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт, послуг
10 656
8 075
3. Валовий дохід
719
605
4.Расходи періоду: комерційні управлінські
423 81 342
350 67 283
5. Прибуток (збиток) від реалізації
296
255
6. Сальдо операційних результатів
-9
-105
7. прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності
287
150
8. Сальдо позареалізаційних результатів
-
-
9. прибуток (збиток) звітного періоду балансовий прибуток
287
150
Виручка від реалізації продукції (здавання робіт замовнику) визначається "по оплаті", тобто по мірі їх оплати в повному обсязі за договірною вартістю.
Виявлено фінансовий результат: прибуток в 2003 р. становила - 150 тис. руб., А в 2004 р. - 287 тис. руб.
Таким чином, в даному пункті розглянуто формування фінансового результату ТОВ "Драйвер-трек" за 2003 і 2004 роки.
Після формування балансового прибутку підприємство сплачує податки у бюджет держави, а решта, частина прибутку залишається в розпорядженні підприємства.
2.5. Аналіз формування чистого прибутку
На розмір прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, впливають всі податки, сплачувані підприємством, незалежно від бази оподаткування.
Частина податкових платежів, таких, як відрахування в дорожній фонд, пенсійний фонд, фонд медичного страхування, платежі в соцстрах, впливають на чистий прибуток - через собівартість продукції і прибуток від реалізації і є факторами другого порядку по відношенню до чистого прибутку.
Інша частина податків, таких, як податок на майно, податок на утримання житлового фонду (ЖКГ), збір на утримання міліції (охорони), є прямими податками, що відраховуються від прибутку.
Таким чином, зміна чистого прибутку під впливом податкових платежів складається з суми відхилень в результаті зміни податкової бази і зміни податкової ставки.
Таблиця 2.2.
Податки з прибутку
Види податку
Сума, тис. грн.
Частка відрахування%
Структура%
2003р
2004р
2003р
2004р
2003р
2004р
Податок на міліцію
1262
1512
3%
3%
0,9%
1,3%
Податок на ЖКГ
95000
-
1,5%
-
64,0%
Податок на майно
9584
8810
2%
2%
6,5%
7,5%
Податок на прибуток
42501
107054
30%
35%
28,6%
91,2%
Разом
148347
117376
100%
100%
Дані таблиці 2.2. показують, що податки з прибутку зменшилися в порівнянні з минулим роком на (листопад 7376: 148347) х 100 - 100 = - 20,9%. Дещо змінилася і структура податків: скасовано податок на ЖКГ, податок на міліцію збільшився через збільшення МРОТ (з 83,49 руб. До 100 руб.), Зменшилася сума податку на майно за рахунок зменшення середньорічної вартості майна, що підлягає оподаткуванню.
Таблиця 2.3.
Розрахунок впливу податку на прибуток на величину чистого прибутку
Показники
2003
2004
Відхилення (+, -)
1. Прибуток від реалізації продукції і послуг
255
296
+41
2. Прибуток від іншої реалізації
-
-
3. Операційним доходи
1
1
0
4. Операційні витрати
106
10
-96
5. Балансова прибуток
150
287
+137
6. Збільшення (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування
-8
+19
+27
7. Пільги з податку на прибуток
-
-
8. Оподатковуваний прибуток (стр.1 + стр.3-стор.4 + стор.6)
142
306
+164
9. Ставка податку на прибуток
30%
35%
+5%
10. Сума податку на прибуток
43
107
+64
11.Чістая прибуток
107
180
+73
Сума податку на прибуток збільшився на 64 тис. руб., На ту ж суму зменшилася чистий прибуток, за рахунок збільшення оподатковуваного прибутку та збільшення податкової ставки (з 30% до 35%).
На величину чистого прибутку впливає ф актор першого рівня, що впливає на величину чистого прибутку, - оподатковуваний прибуток і ставка податку на прибуток.
На величину податку вплинуло збільшення оподатковуваного прибутку в сумі:
ΔН (НБ) = Δ П н · СН 0 = 164 · 30 = 49 тис. руб.
100 100
де ΔП н - приріст оподатковуваного прибутку
СН 0 - ставка податку на прибуток базисного року.
щоб побачити який вплив мало збільшення податкової ставки:
ΔН (СН) = Δ СН · Пн = 5 · 30 червня = 15 тис. руб.
100 100
де ΔСН - приріст ставки податку на прибуток,
Понеділок - оподатковуваний прибуток звітного року.
На величину чистого прибутку роблять також вплив доходи, що оподатковуються за спеціальним, відмінним від податку на прибуток, ставками і віднімаються з валового прибутку при розрахунку оподатковуваного прибутку. Це чинники другого рівня, що впливають на величину оподатковуваного прибутку:
- Доходи, що оподатковуються за ставками, відмінним від податку на прибуток;
- Розмір відрахувань у резервний фонд;
- Розмір пільгованих відрахувань з прибутку.
На розглянутому підприємстві не було доходів, які оподатковуються за спеціальними ставками, що не вироблялися відрахування в резервний фонд (резервний фонд на даному підприємстві не сформовано, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися) і підприємство не має пільг з податку на прибуток.
Отже, з таблиці 2.3. випливає, що сума чистого прибутку збільшилася основному за рахунок зростання прибутку від реалізації. У той же час, зростання собівартості викликав зменшення суми чистого прибутку.
Тому, вишукуючи шляхи збільшення чистого прибутку, даному підприємству необхідно в першу чергу звернути увагу на чинники, які впливають на формування її величини.
2.6. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку
Чистий прибуток розподіляється згідно зі Статутом підприємства.
За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства (у ЗАТ, ВАТ), створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу.
Розглянемо на прикладі ТОВ «Драйвер-трек» аналіз розподілу і використання прибутку.
Резервний фонд на даному підприємстві не сформовано, тому кошти на поповнення резервного фонду не направлялися.
Таблиця 2.4.
Дані про використання чистого прибутку, тис. руб.
Показник
Звітний рік
Аналогічний період минулого року
Відхилення (+, -)
1. Чистий прибуток
180
107
+73
2. Розподіл чистого прибутку:



до фонду накопичення
45
32.1
+12.9
до фонду споживання
108
54
+54
до фонду соціальної сфери
18
16
+2
3. Частка в чистому прибутку,%
фонду накопичення
25
30
-5
фонду споживання
60
50
10
до фонду соціальної сфери
10
15
-5
Розглянемо в таблиці 2.5. вплив факторів - суми чистого прибутку і коефіцієнта відрахувань прибутку на відрахування у фонди.
Таблиця 2.5.
Розрахунок впливу факторів на розмір відрахувань у фонди підприємства
Вид фонду
Сума розподіленою прибутку (тис.руб)
Частка відрахувань%
Сума відрахувань тис. руб.
всього
Відхилення у тому числі за рахунок
2003р.
2004р.
2003р
2004р
2003р
2004р
ПП
До отч
Накопи-лення
107
180
30
25
32
45
+13
22
-9
Потреб-лення
107
180
50
60
54
108
+54
36.5
+18
Соц. сфери
107
180
15
10
16
18
+2
10.95
-9
З розрахунків випливає, що на зменшення суми відрахувань у фонд нагромадження, соціальної сфери вплинуло зменшення коефіцієнта відрахувань на 9.
У компанії «Драйвер-трек» велика частина прибутку була спрямована у фонд споживання і використовувалася на виплати соціального характеру. Однак недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.
Таким чином, фірмі «Драйвер-трек» треба переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.
2.7. Рекомендації для підвищення чистого прибутку
Проведений аналіз показує, що ТОВ «Драйвер-трек» проводить велику роботу щодо підвищення ефективності реалізації, виконання робіт. У результаті цього на підприємстві за 2004 рік отримано такі результати:
1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) склала 11 375 тис. руб.
2. Собівартість реалізованої продукції - 10 656 тис. руб.
3. Прибуток від реалізації - 296 тис. руб.
4. На величину балансового прибутку, яка склала 287 тис. руб. вплинули збільшення прибуток від реалізації продукції, зменшення операційних витрат.
5. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податку відповідно до установчих документів була направлена ​​до фонду накопичення - 45 тис. руб., У фонд споживання - 108 тис. руб., У фонд соціальної сфери - 18 тис. руб.
Як показує аналіз, на ТОВ «Драйвер-трек» спостерігається підвищення прибутку від реалізації продукції. Так у 2003 році вона склала 150 тис. руб., А в 2004 році - 287 тис. руб.
На зміну прибутку вплинули наступні фактори: собівартість, різновид виконуваних робіт, обсяг реалізації.
Аналіз використання прибутку компанії «Драйвер-трек» показав, як розподілялися кошти до фонду споживання і в фонд накопичення.
У ТОВ «Драйвер-трек» велика частина прибутку була спрямована у фонд споживання і використовувалася на виплати соціального характеру, що спричинило за собою уповільнення оборотності оборотних активів, обмеження можливості зростання товарообігу і прибутку.
Недостатність коштів, що спрямовуються на нагромадження, стримує зростання обороту, приводить до збільшення потреби в позикових коштах.
Спрямування коштів до фонду накопичення збільшить економічний потенціал, підвищить платоспроможність підприємства та фінансову незалежність, буде сприяти росту обсягу виконання робіт та реалізації без збільшення розміру позикових коштів.
Таким чином, ТОВ «Драйвер-трек» потрібно переглянути порядок розподілу прибутку, направляючи більшу частину на формування фонду нагромадження.
Для підвищення ефективності виробництва фірми дуже важливо, щоб була чітко відпрацьована податкова політика, а податки повинні бути чіткими і стабільними.
Таким чином, для збільшення позитивного результату в ТОВ «Драйвер-трек» пропонується розробити заходи, що забезпечують:
1. Основними джерелами збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту
2. Проведення масштабної і ефективної політики в галузі підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.
3. Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуту продукції.
4. Покращувати якість виконуваних робіт, що призведе до конкурентоспроможності і зацікавленості вибору даного підприємства.
5. Не останню роль займає збільшення обсягу реалізації і надання послуг за рахунок більш повного використання виробничих потужностей підприємства.
6. Скорочення витрат за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економічного використання сировини, матеріалів, палива, електроенергії, обладнання
7. Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для виконання робіт.
Виконання цих пропозицій значно підвищить одержуваний прибуток на підприємстві
3АКЛЮЧЕНІЕ
Підводячи підсумок вищесказаного, треба відзначити, що чистий прибуток буде збільшуватися при збільшенні балансового прибутку, тобто між балансовою і чистим прибутком існує пряма залежність, а зворотна залежність спостерігається між чистим прибутком та податковими платежами, що сплачуються до бюджету держави за рахунок отриманого балансового прибутку.
Звідси випливає, що далеко не останню функцію у формуванні чистого прибутку виконує і політика оподаткування держави. Адже, чим нижче процентна ставка податку на прибуток, тим вище фінансовий результат підприємства (мається на увазі прибуток).
Прибуток має не тільки покривати витрати на виробництво і реалізацію товарів (проведення робіт, надання послуг), але і бути настільки вагомою, щоб забезпечувати всі розширене відтворення, а так само рішення стоять перед підприємством задач.
Максимальне отримання прибутку від реалізації продукції в основному зв'язується зі зниженням виробничих витрат на виробництво і реалізацію кінцевої готової продукції (робіт, послуг).
У процесі виконання моєї курсової роботи представлений і інший варіант отримання прибутку - отримання прибутку від іншої реалізації. Такий варіант одержання прибутку здійснюється за допомогою реалізації (продажу) основних засобів підприємства (наприклад, таких, як виробничих цехів з машинним обладнанням, частини акцій, якщо звичайно це акціонерне товариство, продаж патенту та інших активів підприємства) іншим підприємствам та організаціям.
Сучасне виробництво має володіти великою гнучкістю, здатністю швидко змінювати пропоновані послуги, оскільки нездатність постійно пристосовуватися до запитів споживачів, прирече підприємство на банкрутство. Для цього слід реєструвати підприємство за кількома видами діяльності, щоб можна було в лічений час перебудуватися з одного (невигідного, збиткового) зареєстрованого виду діяльності на інший (більш вигідний і звичайно ж прибутковий), звичайно ж Зареєстрований вид діяльності підприємства.
Технологія виробництва ускладнилася на стільки, що вимагає зовсім нові форми контролю, організації та поділу праці.
Для підвищення технології випуску кінцевої продукції слід зробити на підприємстві технічне переозброєння та інші поліпшення (закупівля удосконалених верстатів та іншого машинного обладнання, реконструкція, ремонт і т.д.). Для цього слід засновувати на підприємстві фонд накопичення, який буде поповнюватися частиною чистого прибутку (обумовленої в установчому документі), а грошові кошти з цього фонду виділятимуться на капітальні вкладення на поліпшення ефективності виробництва даного підприємства.
Вимоги до якості не просто зросли, а зовсім змінили характер. Мало виконувати добре роботу, необхідно ще думати про пошук нових замовників, про надання споживачам додаткових фірмових послуг.
Дуже важливо застрахувати свою підприємницьку діяльність від так званих форс-мажорних обставин або у професійного страховика, або здійснювати самострахування, за допомогою установи на підприємстві (відповідно до установчого договору) резервний фонд, який буде поповнюватися частиною нашої чистого прибутку.
Аналізуючи фінансово-економічні показники підприємства і здійснюючи тактику постійних поліпшень можна забезпечити неухильне економічне зростання підприємства.
Список використаних джерел:
1. Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності підприємства. - Т.Б. Бердникова - М: Инфра, 2002
2. Практичний журнал для бухгалтера і керівника № 10 (122) - М: Головна книга, 2005
3. Економіка - С.С. Слюньков - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2001
4. Всі положення по бухгалтерському обліку-М: Гросс-Медіа Ферлаг, 2004
5. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дяків - Москва, 1999
6. Аналіз господарської діяльності. - Т. В. Савицька - Москва, 2001
7. Аналіз господарської діяльності. / Под ред. Бєлобородова В.А. -М.: Фінанси і статистика, 1988
8. Складові ефективності: З досвіду промислового підприємства - Балтакса П.М., Кливець П.Г. - М.: Економіка, 1988
9. Прибуток підприємства / / Фінанси № 3 - Белобтецкій І.А., Москва, 1993
10. Економічна оцінка якості та ефективності роботи підприємства - Богатин Ю.В. -М: Ізд.стандартов, 1991
11. Податки 95: Що і як їх платити: Загальнодоступна книга про нові податки в Росії - Васильєв В.В. - М: Страх. суспіль. «Анкіп» 1995
12. Облік фінансових результатів по оплаті / Бух № 1-Вонебнікова Н.В., Пяков М. Л., 1998
13. Аналіз прибутку і рентабельності - Горбачова Л.О. -М: Економіка, 1980
14. Аналіз господарської діяльності розвинених країн - Зуділін А.П. -Єкатеринбург: «Кам'яний пояс», 1992
15. Оподаткування підприємств і громадян РФ (Практичне керівництво: Рекомендації і приклади розрахунків) - Кіперман Г.Я., Бєлялов О.З. - М: Айтолан, 1992
16. Курс економічного аналізу / За ред. Бокамова Н.І., Шеремета А.Д. - М: Фінанси і статистика, 1994
17. Удосконалення фінансової податкової системи - Логінов В, Новицький Н. - М: Економіст, 1998
18. Прийняття фінансових рішень: завдання, ситуації. / / Питання економіки № 12 - Маєвський В.В., Вяткін В.М, Хріптон Дж., Козак А.Ю. - Москва, 2000
19. Прибуток в нових умовах господарювання - Мухін С.А. - М.: Фінанси і статистика, 1990
20. Парасочка В.Т., Дубовенко Л.А., Медведєва О.В. Самоокупність і самофінансування (Методика аналізу). - М: Фінанси і статистика, 1989. -144с.
20. Про формування фінансових результатів / / Бух. облік № 1 - Сотникова Л.В., Москва, 1998
21. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємств - Шеремет А.Д. - М: Економіка, 1990
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
143.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз використання чистого прибутку підприємства
Методика і організація процесу використання чистого прибутку та аналіз результатів господарської
Аналіз формування розподілу і використання прибутку
Аналіз формування та використання прибутку підприємства
Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємства
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІЛЬСТРОЙ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ВАЛТ
Оперативний аналіз чистого прибутку і збитків при створенні молодіжної газети
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru