Аналіз производственнохозяйственной діяльності бурової організації ТОВ Буркан

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення


Нафтогазовидобувна промисловість є провідною галуззю промисловості. На її розвиток і розвідку нових родовищ витрачаються великі матеріальні і грошові кошти. Буріння свердловин є капіталомісткої галуззю нафтогазовидобувної промисловості. У цій галузі є значні резерви, виявлення використання яких сприяє скороченню термінів розвідки нових, поліпшення ефективності експлуатації родовищ, що розробляються, здешевлення видобування нафти і газу. Чималі резерви полягають у вдосконаленні якості розтину нафтових і газових пластів при бурінні, в удосконаленні конструкції свердловини і зменшення металомісткості, підвищення довговічності кріплення і роз'єднання нефтегазоводоносних горизонтів.

У курсового проекту розглянута виробничо-господарська діяльність бурової організації ТОВ «Буркан». Аналіз виробничо-господарської діяльності є однією з сторін управління виробництвом, тому що матеріали аналізу служать підставою для планування, прогнозування, стратегією діяльності підприємства. Аналіз виробничо-господарської діяльності являє собою процес вивчення роботи підприємства, як в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Кінцевою метою аналізу є виявлення причин відхилення виробничої діяльності з метою подальшої оцінки.

Спеціальна частина курсового проекту присвячена оцінки собівартості будівництва свердловин, знаходження резервів і шляхів її знижень. Собівартість будівництва свердловин є однією з найважливіших узагальнюючих показників ефективності виробництва, оскільки зміна її величини безпосередньо впливає на величину прибутку і чим нижче собівартість, тим більше прибутку можна отримати. Тому метою даної курсової роботи є з'ясування причин збільшення собівартості будівництва свердловин, розробка комплексу заходів щодо її зниження на підприємстві ТОВ «Буркан».


1. Структура бурового підприємства


Територія виробничої бази ТОВ «Буркан» 257000 кв. метрів. На території виробничої бази є будівлі та споруди, де розташовується апарат управління виробництвом цехів, котельні, склади, пункти заправки ПММ, мийки, гаражі, майданчики зберігання устаткування, медичні пункти, їдальні, овочесховища. Будівлі та споруди в основному цегляної забудови двох - триповерхові, адміністративна будівля УБР - 3 поверхова. Енергопостачання здійснюється від КТП, підключеного до міської мережі. Теплопостачання наземне і підземне, здійснюється, централізовано від міської котельні. Водопостачання централізовано з міської мережі. Виробнича структура підприємства залежить від форм і методів організації виробничих процесів і насамперед від рівня їх концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування. Масштаби виробництва і склад продукції, глибина поділу сукупного виробничого процесу підприємства на його складові частини, і ступінь кооперування визначають види і призначення структурних виробничих підрозділів підприємства (цехів, дільниць, робочих місць), принцип пропорційності обумовлює необхідність певного співвідношення між ними.

Під виробничою структурою розуміється сукупність внутрішньовиробничих підрозділів і служб підприємства, співвідношення і взаємозв'язок між ними. Важливими показниками, що характеризують виробничу структуру, підприємства, є число цехів, дільниць, а всередині них робочих місць та інших підрозділів, та їх питоме значення у виробництві. У якості останнього показника застосовуються у трудомістких виробництвах - питома вага (у відсотках) числа працівників кожного підрозділу в загальній чисельності підприємства, а в фондомістких - питома вага вартості основних виробничих фондів у загальній їх сумі по підприємству.

Структурною одиницею підприємства виступає цех - виробниче адміністративно - відокремлений підрозділ, в завдання якого входить виготовлення продукції (або її частини) або виконання певного виду робіт.

На даному підприємстві відповідно до виконуваних функцій виділяються основні та допоміжні виробництва. Основне виробництво охоплює процеси, безпосередньо пов'язані з виготовленням цільової продукції - цехи буріння. Допоміжне виробництво забезпечує нормальні умови для безперебійної роботи підрозділів основного виробництва.

Схематично структура ТОВ «Буркан» на 01.06.2004 представлена ​​на малюнку 1.

2 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства


2.1 Аналіз зміни проходки


Аналіз виробничо-господарської діяльності (ПХД) бурового підприємства є однією з сторін управління, так як служить підставою для коригування стратегії розвитку підприємства, дозволяє підвищити її ефективність. Основними завданнями аналізу ПХД підприємства є:

1) Оцінка досягнутих результатів роботи;

2) Виявлення причин відхилень від раніше прийнятих показників;

3) Оцінка факторів навколишнього середовища, які впливають на формування результатів діяльності УБР;

4) Виявлення можливостей подальшого розвитку підприємства.

Аналіз ПХД підприємства ведеться на основі основних показників виробничо-господарської діяльності бурового підприємства за період 2002-2003.

Зміна проходки:де Н ф - проходка за звітний (досліджуваний) рік, таблиця 1;

Н пл - проходка за базисний рік, таблиця 1.Як видно з розрахунку, спостерігається динаміка зниження проходки за порівняння з попереднім роком. Для оцінки конкретних причин зниження проходки проведемо більш ретельний аналіз.

Зміна проходки за рахунок зміни комерційної швидкості буріння:


V =,


де V о - комерційна швидкість буріння за звітний рік, м / ст.мес., таблица1;

V б - комерційна швидкість за базисний рік, м / ст.мес;

Т б - час буріння в верстато-місяцях за базисний рік.


Основні показники виробничо-господарської діяльності ТОВ «Буркан» за 2002-2003 рр.. Таблиця 1

№ № п / п Найменування показників Факт. 2002р. Звітний 2003План Факт % Виконання плану
1

Здача свердловин, закінчених будівництвом., Вкв.

всього

в т.ч.а) розвідувальних

б) експлуатацію.


55

13

42


51

17

34


55

17

38


108

100

112

2

Обсяг бурових робіт по кошторисної вартості, т.руб

в т.ч. а) развед.бур.

б) експ.бур.


496072

225748

270324


473991

225641

248350


474273

225641

248632


101

100

101

3

Проходка, м-всього

в т.ч.а) у разв.бур.

б) у експ.бур.

99936

24380

75556

83050

24000

59050

83961

24678

59283

101

103

100

4

Комерційна швидкість загального буріння, м / ст.м.

в т.ч.а) у разв.бур.

б) у експ.бур.


1193

964

12921141

764

1435


103

82

120

5

Середня глибина свердловин закінчених бурінням, м

в т.ч.а) розвідницький.

б) експлуатацію.


1848

1952

18141836

2164

1727


99

111

95

6

Пробурені свердловини в експл. бурінні опинилися сухими, шт

їх кошторисна вартість, т.руб.


1

4610,51

9200


7

Чисельність персоналу

зайнятого в бурінні (ППП), чол.


20431911


94

8 Проходка на 1 працівника ППП (3:8), м / чол

4944


90

9

Чисельність персоналу

зайнятого в бурінні (ППП) припадає на 1 верстат в бурінні, чол


151,6184


121

10 Фонд оплати праці персоналу зайнятого в бурінні (ППП), т.руб.

265453197847


74,5

11 Середня зарплата персоналу зайнятого в бурінні (ППП), грн

108288629


79,7

12 Фактичні витрати в бурінні, т.руб. - Всього

479388457887


13 Собівартість 1м проходки загального буріння, руб.

47975454БАЛАНС календарного часу БУРІННЯ ЗА 2002-2003 р. Таблиця 2

Види робіт 2002 2003

годину % на 1000 м годину % на 1000 м
Календарний час 60340 100,00 604 52974 100,00 530

Витрати на проходку

в т.ч.: СПО

нарощування

мех.буреніе

розширення


24328

5306

1399

17478

145


40,32

8,79

2,32

28,97

0,24


243

53

14

175

1


22239

5717

1264

15110

148


41,98

10,79

2,39

28,52

0,28


265

68

15

180

2

Витрати на кріплення

5361


8,88


54


4721


8,91


56

Допоміжні роботи

19035


31,55


190


16335


30,84


195

Ремонти - всього

Ремонти в бурінні

2728

2621

4,52

4,34

25

24

1852

1729

3,50

3,26

30

29

Ускладнення 3743 6,20 37 3691 6,97 44
Разом виробляє. час

55195


91,47


552


48838


92,19


582

Аварії - всього

ліквідації аварій

2054

2013

3,37

3,34

21

20

2055

1917

3,88

3,62

24

23

Шлюб - всього

ліквідація шлюбу

688

681

1,1

1,13

7

7

507

492

0,96

0,93

6

6

Простої - всього

очікування. зварювання

зупинка РГТІ

очікування тирси

очікування обладнання.

очікуван. електроуста.

очікуван. інш. устаткув.

очікув. інструменту

очікув. доліт

очікув. турбобуров

ожід.електробур.

очікування води

очікуван. хім.реагентов

очікуван. глинопорошків

ожід.цемента

очікуван. палив. для ДВС

очікуван. ел / енергії

очікуван. обсадних. труб

очікув. геофізиків

очікуван. цем.агрегатов

погруз .- розвантаж.

земляні роботи

відігрівання

ож.пріб.ВНІІГІ

очікуван. розпоряджень

отсутст. робочих

бездоріжжі

простої погода

інші простої

простої в бурінні

2451

11

254

13

260

16

5

30

34

39

52

141

23

17

3

9

348

6

203

55

63

21

450

22

42

14

91

229

5

2448

4,06

0,02

0,42

0,02

0,43

0,03

0,01

0,05

0,06

0,06

0,09

0,23

0,04

0,03

0,01

0,01

0,58

0,01

0,34

0,09

0,10

0,03

0,75

0,04

0,07

0,05

0,15

0,37

0,02

4,06

25

0

3

0

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

3

0

2

1

1

0

5

0

0

0

1

2

25

24

1727

10

129

167

1

8

12

37

30

23

16

107

25

236

227

9

66

25

4

70

297

8

19

182

19

12

71

202

3

1654

3,26

0,02

0,24

0,32

0,00

0,02

0,02

0,07

0,06

0,04

0,03

0,20

0,05

0,45

0,43

0,02

0,13

0,05

0,01

0,13

0,56

0,02

0,04

0,34

0,04

0,03

0,13

0,38

0,01

3,12

21

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

3

0

1

0

0

1

4

0

0

2

0

0

1

3

0

20

Разом непроізвод. час 5145 8,53 51 4136 7,81 47

Т ф 2002 =

Зміна проходки за рахунок зміни комерційної швидкості буріння:


V = (1141-1193) · 83,8 =- 4357,6 м.


Зміна проходки за рахунок зміни часу буріння:


, Отже, час буріння одно

Т ф 2002 =,

Т ф 2003 =,

Т = (73,6-83,8) · 1141 =- 11679,2 м,

V + Т =- 4357,6 + (-11629,2) =- 15986,8 ≈ ± ΔН =- 15975м.


Висновок: За 2002-2003рр. спостерігається тенденція зниження як комерційної швидкості (на 52 м / ст.мес.), в результаті чого проходка скоротилася на 4357,6 м., так і часу буріння (на 9,8 ст.мес.), що також призвело до зменшення проходки на 11629,2 м, в результаті загальна проходка зменшилася на 15975м.

При поділі показника часу на дві складові (на час перебування однієї БО в бурінні і на кількість БО в господарстві) аналіз зміни проходки буде мати вигляд:

Визначимо число БО в господарстві:


БО госп = БО БУР ЧК ПРО = ,


де К О - коефіцієнт оборотності БО (за 2002р. - 1,95; за 2003р. 1,7 за даними з УБР).

- На 2002 р.: БО 2002 госп = БО 2002 БУР ЧК ПРО == .

- На 2003 р.: БО 2003 госп = БО 2003 БУР ЧК ПРО == .


Зміна проходки за рахунок зміни кількості БО в господарстві:


Т ТБУ 2002 =- час перебування однієї БО в бурінні

Т ТБУ 2003 =

БО = (10,3-13,48) · 1141.6, 22 =- 22569 м


Зміни проходки за рахунок зміни часу перебування однієї БО в бурінні:


ТБУ = (Т ТБУ ф-Т ТБУ пл) · БО ф ЧV ф.

ТБУ = (7,15-6,22) · 1141.10, 3 = 10878 м.

Т = DН БО + DН ТБУ

Т = -22569 +10878 =- 11691 м.


Висновок: Зменшення числа БО в 2002-2003рр. на 3,45 призвело до помітного зниження проходки на 22569 м, хоча за той же період спостерігається зменшення До ПРО, завдяки чому проходка збільшилася на 10878 м, але в підсумку проходка скоротилася на 11691 м.

Основна причина зниження проходки: скорочення обсягів буріння в цілому по АНК «Башнефть».


2.2 Аналіз трудових показників.


2.2.1 Аналіз продуктивності праці.

Аналіз трудових показників ведеться по 3-м напрямам:

1) Аналіз рівня продуктивності праці;

2) Аналіз використання ФОП;

3) Аналіз чисельності працюючих.

Зміна продуктивності праці:


Т =

Т =


Т V - Стосовно зміни комерційної швидкості:


Т V =

Т V =


Т Т - по зміні часу:


За період 2002-2003рр


Т Т =,

Т Т =

Т Ч - щодо зміни чисельності:

За період 2002-2003рр


Т Ч =

Т Ч =

Т = DП Т V + DП Т T +Т Ч


За період 2002-2003рр


Т =- 2,13 + (-5,7) +2,83 =- 5 м / чол.


За 2002-2003рр. загальна продуктивність праці знизилась на 5 м / чол. Виділимо причини зниження продуктивності.

1) Комерційна швидкість зменшилася на 52 м / ст.м., Що призвело зменшення продуктивності на 2,13 м / чол. Основні причини зниження комерційної швидкості:

а) Збільшення часу СПО на 1000м проходки з 53 до 68 годин (на 15 годин) через зменшення проходки на долото з 155,4 до 144,8 м (на 10,6 м);

б) Збільшення часу механічного буріння з 175 до 180 годин (на 5 годин) на 1000 м проходки через збільшення обсягу буріння на глинистому розчині з 45,5% до 50,8%;

в) Збільшення часу кріплення на 1000 м проходки з 54 до 56 годин (на 2 години);

г) Збільшення часу допоміжних робіт на 1000 м проходки з 190 до 195 годин (на 5 годин);

д) Збільшення ремонтного часу з 25 до 30 годин на 1000 м проходки. У зв'язку з введенням нових бурових установок (первинний монтаж) БУ-2000/140 збільшився час на їх налагодження;

е) Збільшення часу на ліквідацію ускладнень з 37 до 44 годин;

ж) Збільшення часу на ліквідацію аварій з 21 до 24 годин.

2) У результаті зменшення часу знаходження бурових верстатів в бурінні на 10,2 ст.мес. продуктивність знизилася на 5,7 м / чол. Основна причина зменшення часу знаходження бурових верстатів в бурінні - скорочення обсягів буріння, яка веде до загального зниження часу буріння;

3) Скорочення чисельності персоналу, зайнятого в бурінні, на 132 осіб призвело до збільшення продуктивності на 2,83 м / чол. Скорочення персоналу в, основному, обумовлено зниженням обсягів буріння.

Разом загальна продуктивність знизилася на 5 м / чол.
2.2.2 Аналіз фондової оплати праці (ФОП).

Зміна ФОП персоналу, зайнятого в бурінні за 1 рік:


± DФОТ = ФОП ф - ФОП пл.

± DФОТ = 197874-265453 =- 67579 т.руб.


Визначимо зміна ФОП за факторами:

а) щодо зміни середньої заробітної плати на місяць на 1 працівника:


± DФОТ ЗП = (ЗП Ф-ЗП пл) · Ч пл · 12,


де ЗП - середня заробітна плата на місяць, 12 - число місяців у році.


± DФОТ ЗП = (8629-10828) · 2043.12 =- 53916 т.руб.


б) щодо зміни чисельності працівників:

± DФОТ ч = (Ч Ф-Ч пл) · ЗП Ф.

± DФОТ ч = (1911-2043) · 8629.12 =- 13669 т.руб.

РАЗОМ: ± DФОТ = ± DФОТ ЗП ± DФОТ год

± DФОТ = -53961 + (-13669) =- 67630 т.руб.


У 2002-2003рр. зменшення середньої заробітної плати призвело до зниження ФОП на 53916 т.руб., скорочення чисельності персоналу так само призвело до зниження ФОП на 13669 т.руб. У результаті ФОП зменшився на 67630 т.руб. У принципі, рівень заробітної плати з кожним роком повинен збільшуватися (унаслідок інфляції), але в даному випадки ми спостерігаємо зменшення рівня середньої заробітної плати з 10828 до 8629 руб. Основна причина зменшення рівня середньої заробітної плати - зниження обсягів буріння з 99936 до 83961 м, яке веде в кінцевому підсумку до скорочення отриманого прибутку.


2.2.3 Аналіз зміни чисельності.

Зміна чисельності:


± DЧ абс = Ч ф-Ч пл

± DЧ абс = 1911-2043 =- 132 чол

± DЧ отн = Ч ф - Ч пл ЧК тр,


де К тр - коефіцієнт виконання трудомісткості,


± DЧ отн = 1911-0,84 · 2043 = 195 чол

Чисельність працівників зменшилася у 2002-2003рр. на 132 людини. Причина: обсяги буріння в системі АНК «Башнефть» з кожним роком різко скорочуються (за період 2002-2003рр. Обсяги буріння знизилися з 99936 до 83961 м), що веде до зменшення числа працівників, зайнятих в бурінні. Відносне збільшення чисельності основних робітників, у 2002-2003рр. воно склало 195 чол, свідчить про зниження продуктивності праці за обидва періоди.


2.3 Аналіз тривалості будівництва свердловин


Визначимо зміну часу механічного буріння за рахунок зміни механічної швидкості буріння:


Dt хутро = Н ф Ч

V хутро =

V хутро 2002 =

V хутро 2003 =

Dt хутро =


Зміна часу в залежності від проходки на долото:


Dt n =


де h о і h Б - проходки на долото, відповідно, за звітний і базисний рік: за 2002 р - 155,4 м; за 2003 р - 144,8 м.

t про СПО - Час, що витрачається на 1 ВПЗ в аналізованому періоді.


t СПО о =,


де t СПО заг - загальний час ВПЗ в аналізованому періоді.


t СПО 2002 =

t СПО 2003 =

Dt п =


Загальне відхилення:


Dt = Dt хутро + Dt п,

Dt = 428 + 332 = 760 ч.


Зміна в проходці складе:


DН =

DН =.


У період 2002-2003рр. механічна швидкість зменшилася з 5,72 до 5,56 м / год, у результаті чого час на механічне буріння збільшилася на 428ч. При цьому проходка на долото знизилася з 155,4 до 144,8 м, тому час на СПО збільшилася на 332 г. У результаті ми спостерігаємо збільшення загального часу механічного буріння на 760 годин і, як наслідок, зниження проходки на 1204 м.

Причини зниження механічної швидкості:

1) Через зростання питомої ваги проходки з відбором керна на 28,1% (з 10,5 м до 51,9 м на 1000 м проходки) в розвідувальному бурінні;

2) Через збільшення обсягів буріння на глинистому розчині з 45,5% до 50,8%.

Причини зниження проходки на долото:

1) Збільшення обсягів буріння на глинистому розчині з 45,5% до 50,8%;

2) Зниження обсягу буріння з низькообертовий двигунами (Д-195, Д-172) з 43,3% до 39,7%;

3) Зниження обсягу буріння з роторної компонуванням з 13,3% до 7,9%.


2.4 Короткий аналіз собівартості будівництва свердловин.


У зв'язку з тим, що обсяги буріння з кожним роком скорочуються, найбільш раціонально буде вести аналіз шляхом порівняння собівартості проходки 1 м буріння.

Зміна собівартості проходки 1 м:


С = С о С-С б З

С = 5454-4797 = 657руб / м.


За період 2002-2003 р. собівартість проходки 1 метра збільшилася на 657 руб.


2.5 Короткий аналіз календарного часу буріння


Аналіз календарного часу буріння будемо вести шляхом порівняння продуктивного і непродуктивного часу буріння (таблиця 2).

У 2002р. календарний час буріння склало 60340 год (100%), з них продуктивне час - 55195 год (91,5%), непродуктивне - 5145 год (8,53%), з них - аварії 2054 год (3,37%), шлюб 688 ч (1,1%), простої 2451 год (4,06%).

У 2003р. календарний час буріння склало 52974 год (100%), з них продуктивне час - 48838 год (92,2%), непродуктивне - 4136 год (7,8%), з них - аварії 2055 год (3,88%), шлюб 507 ч (0,96%), простої 1727 год (3,26%).

За 2002-2003рр. спостерігається незначне збільшення загального виробничого часу буріння з 91,5 до 92,2% через зниження питомої ваги часу через простої з 4,06 до 3,26%, хоча час на ліквідацію аварій зросла з 3,37 до 3,88 % (питома вага).

Аналіз показав, що УБР має великі невикористані резерви щодо скорочення непродуктивного часу, пов'язаного з ліквідацією аварій та організаційними простоями, а також з роботами з опрацювання стовбура свердловини (розширення) і т.п.


3. Організація робіт з капітального ремонту свердловин. Види ремонтів. Складання кошторису витрат на ремонт


3.1 Організація робіт з капітального ремонту свердловин


Невід'ємною частиною процесу підтримання стабільного рівня нафтовидобутку є проведення підземного ремонту свердловин.

Підземний ремонт свердловин підрозділяється на поточний і капітальний. Капітальний ремонт передбачає реалізацію комплексу геолого-технічних заходів, спрямованих на підвищення нафтовіддачі пласта і усунення аварій підземного обладнання, що відбулися в процесі експлуатації свердловини.

Робота бригад ВРХ планується щомісячно з складанням плану-графіка руху бригад. Всі свердловини, що включаються до плану-графіка капітального ремонту, розглядаються заступником начальника управління з геології, начальником відділу розробки, начальником відділу аналізу розробки, геологами ЦДНГ, і ведучим геологом ЦКРС на підставі наданих ЦДНГ замовлень на виробництво ВРХ.

Капітальний ремонт свердловин проводиться під керівництвом майстра бригади ВРХ відповідно до плану, складеним ЦКРС і затвердженим головним інженером та заступником начальника з геології НГВУ.

Обов'язки бригади ВРХ:

Не пізніше ніж за 3 години до початку переїзду телефонограмою сповістити ЦДНГ про час прибуття бригади на свердловину, плановану в ремонт, і про виклик майстра на прийом-здачу свердловини в ВРХ. Спільно з представником ЦДНГ скласти акт прийому свердловини в ВРХ.

У процесі підготовки до ремонту і заключних робіт після ремонту забезпечити дотримання вимог, чинних нормативних документів, У, ТУ, правил ТБ.

Не менш ніж за 2 години до закінчення ремонту у денний час і не пізніше 18 годин 30 хвилин викликати представника цеху з зазначенням часу готовності свердловини для прийому її з ремонту. У разі відсутності представника ЦДНГ понад 2-х годин після закінчення ремонту бригада КРС переїжджає.

Майстер ЦКРС організує завезення НКТ і вивіз вивільнених НКТ, штанг з куща на трубну базу. При неможливості вивезення НКТ, штанг безпосередньо після ремонту свердловини складувати їх на викладках на відстані 30 метрів від свердловини.

Здати свердловину в експлуатацію протягом 3-х діб після закінчення ремонту з оформленням акту здачі свердловини з ремонту.

Бригада ВРХ несе матеріальну відповідальність за:

 • недотримання технології ремонту;

 • аварії та простої з вини бригади;

 • недотримання правил охорони праці і техніки безпеки;

 • допущення розливів нафти і забруднення навколишнього середовища;

 • не збереження обладнання нафтопромислу, обладнання та інструменту, закріпленого за бригадою;

 • неправильне і несвоєчасне ведення необхідної документації та достовірність оперативної інформації.


3.2 Види ремонтів


Всі види ремонтних робіт зазначаються у відповідності до затвердженого класифікатора.


Таблиця 3.2 Класифікатор капітальних ремонтів свердловин

КР-1 Ремонтно-ізоляційні роботи
КР-1-10 Відключення обводнених інтервалів цементом
КР-1-11 Відключення обводнених інтервалів полімерами
КР-1-20 Відключення окремих обводнених пластів цементом
КР-1-21 Відключення окремих обводнених пластів полімерами
КР-1-30 Виправлення негерметичності цементного кільця цементом
КР-1-40 Виправлення негерметичності цементного кільця полімерами
КР-1-50 Нарощування цементного кільця
КР-2 Усунення негерметичності експлуатаційних колон
КР-2-10 Усунення негерметичності тампонуванням
КР-2-20 Установка металевого пластиру
КР-3 Усунення аварій при ремонті свердловин
КР-3-11 Витяг ЕЦН після аварії
КР-3-12 Витяг ШГН після аварії
КР-3-13 Витяг НКТ після аварії
КР-3-14 Витяг ШВН після аварії
КР-3-15 Витяг пакера з прихватом в колоні
КР-3-20 Усунення аварій з експлуатаційною колоною і райбірованіе
КР-3-30 Очищення вибою від сторонніх предметів
КР-3-41 Витяг прихопленої ЕЦН при відсутності циркуляції
КР-3-42 Витяг прихопленої ШГН при відсутності циркуляції
КР-3-43 Витяг прихопленої НКТ при відсутності циркуляції
КР-3-44 Витяг прихопленої ШВН при відсутності циркуляції
КР-3-50 Усунення аварій, допущених при ремонті
КР-4 Перехід на інші горизонти
КР-4-10 Перехід на нижні горизонти тампонуванням
КР-4-11 Перехід на нижні горизонти установкою пластиру
КР-4-20 Перехід на вищерозміщені горизонти тампонуванням
КР-4-21 Перехід на вищерозміщені горизонти установкою вибух-пакера
КР-4-30 Залучення пластів
КР-5 Впровадження та ремонт пакерів-отсекателей
КР-6 Комплекс робіт, пов'язаних з бурінням
КР-6-11 Зарізання нового ствола зі спуском обсадної колони
КР-6-12 Зарізання нового ствола без спуску обсадної колони
КР-6-20 Фрезерування черевика, поглиблення свердловини
КР-6-30 Інші бурові роботи
КР-7 Обробка привибійної зони пласта
КР-7-10 Соляно-кислотна, глино-кислотна обробка
КР-7-11 Додаткова перфорація, торпедування
КР-7-20 ГРП
КР-7-30 ГПП
КР-7-40 Віброобробки
КР-7-60 Промивання розчинниками
КР-7-70 Обробка ПАР
КР-7-80 ТГХВ
КР-7-90 Інші види обробок
КР-8 Дослідження свердловин
КР-8-10 Дослідження насичення і вироблення пластів
КР-8-20 ОТСЕК, обстеження свердловини
КР-9 Переклад за іншим призначенням
КР-9-10 Освоєння під нагнітання
КР-9-30 Переклад в наглядові, п'єзометричного
КР-11 Консервація, розконсервація
КР-11-10 Консервація свердловини
КР-11-20 Розконсервація свердловини
КР-12 Ліквідація свердловин
КР-13 Інші види робіт
КР-3-11 Відновлення циркуляції на ЕЦН
КР-3-12 Відновлення циркуляції на ШГН
КР-3-13 Відновлення циркуляції на НКТ
КР-3-14 Відновлення циркуляції на ШВН
КР-3-21 Ревізія або заміна колоною головки
КР-3-22 Ревізія або заміна фонтанної арматури
КР-3-30 Промивання забою водозабірних або артезіанських свердловин
КР-3-40 Інші

3.3 Складання кошторису витрат на ремонт


Кошторис на зарезку бічного горизонтального стовбура з телеметричним супроводом ФУПНП і ВРХ наведена в таблиці 3.3.


КОШТОРИС

на капітальний ремонт свердловин ФУПНП і ВРХ

в цінах II кварталу 2003р.

Вид ремонту: зарізання бічного стовбура зі спуском обсадної колони.

Шифр ремонту: КР 6-12.

(З супроводом телеметричної партією)

Тип верстата: КВ - 210 В (з верхнім приводом).

Нормативна тривалість: 958,67 бр. год.


Таблиця 3.3 Перелік витрат

Найменування робіт або витрат Кількість Вартість одиниці, грн. Вартість всього, руб.
1 2 3 4 5
1 Основна заробітна плата виробничих робітників:Бурильник 6 розряду - 1 особа, бр годину 958,67
9 906,45

Оплата по відрядним тарифом 889,09 10,38 9 228,75

Оплата за почасовим тарифом 69,58 9,74 677,7

Пом. бурильника 5 розряду - 2 людини, бр. годину 958,67
15 516,99

Оплата по відрядним тарифом 889,09 8,13 14 456,6

Оплата за почасовим тарифом 69,58 7,62 1 060,39

Пом. бурильника 4 розряду - 1 особа, бр. годину 958,67
6 737,58

Оплата по відрядним тарифом 889,09 7,06 6 276,97

Оплата за почасовим тарифом 69,58 6,62 460,61

Разом по робітникам (тариф)

32 161,02

Зарплата майстра бригади 958,67 3,01 2 885,59

Зарплата пом. майстра бригади 958,67 2,43 2 329,56

Зарплата інженера технолога 958,67 2,18 2 089,9

Премія робітників і майстри,% 75
29 599,55

Разом зарплата без РК і СН

69 065,62

Виплати по районному коефіцієнту,% 70
48 345,93

Виплати по північній надбавку,% 45
31 079,53

Разом по основної зарплати

148 491,08

Додаткова заробітна плата (включаючи відпустки і нічні),% 18,6
27 619,34

Премія за надпланову видобуток нафти

196 379,7

Всього по заробітній платі

372 490,12

Резерв на 13-ту зарплату,% 8,3
30 916,68

Відрахування на соціальні потреби,% 36,4
135 586,4
2 Матеріали основні


2.1 Хімічні реагентиГрафітова мастило, тн 0,05 16 333,89 816,69

Цемент тампонажний, тн 10,02 509,82 5 108,39

Кухонна сіль, тн 25,06 584,19 14 639,8

КМЦ, тн 1,37 47 268,65 64 758,05

Кислота НТФ, тн 0,031 45 828,33 1 420,67

Біополімерний розчин "ІКФ"Калій хлористий, кг 8 772,4 1,55 13 158,6

Біополімер ХВ - полімер, тн 0,626 511 490,0 320 192,74

Полімер ЕКОПАК R, тн 0,523 163 236,0 86 841,55

Полімер ДКР, тн 1,002 58,602 58,71

NaOH (KOH), тн 0,125 9 954,11 1 244,26

Кольматант ІККАРБ 75, тн 4,386 10 700 46 930,2

Бактерицид ІКБАК, тн 0,081 188 897,0 15 300,65

Піногасник ІКДЕФОМ (ПАР), тн
179 200,0 0,0

Разом хімреагенти

570 470,31
2.2 ІнструментДвигун гвинтовий Д-76 (роб. пара), шт 0,66 9 231,14 6 092,55

Двигун гвинтовий Д-106 (роб. пара), шт 0,66 9 231,14 6 092,55

Незнімний відхилювача, шт 1 133 916,61 133 916,61

Черевик обсадної колони 101,6 мм, шт 1 67 550,71 67 550,71

Цементувальних головка, шт 0,1 52 100,0 5210,0

Стикувальний інструмент ТГС 101,6 мм, шт 1 53 818,04 53 818,04

Установчий інструмент ТГС 101,6 мм, шт 1 36 708,76 36 708,76

Перевідники манжетні ПМ 102, шт 1 2 595,83 2 595,83

Комплект Перевідники, шт 0,5 22 041,2 11 020,6

Центратор пружинний із затяжним болтом, шт 40 478,44 19 137,6

Патрубок НКТ 101,6, шт 4 365,33 1 461,32

Патрубок СБТ 2 7 / 8, шт 2 1 162,53 2 325,06

Поршень 5 дюймів, шт 0,5 1 773,0 886,5

Вкладиш 5 дюймів, шт 0,5 598,0 299,0

Набивання ущільнювальна, шт 0,5 385,0 192,5

Сальник, шт 0,5 671,0 335,5

Сітка з нержавіючої сталі, шт 0,2 897,0 179,4

Опора ударопоглинаюча, шт 0,5 1 162,0 581,0

Подушка сітки, шт 0,4 179,0 71,6

Разом з інструменту

348 475,13
2.3 ДолотаДолото STR - 20, шт 1 173 910,0 173 910,0

Долото STR - 1, шт 3 149 264,98 447 794,94

Разом по долота

621 704,94
2.4 Труба ОТТМ 101,6, шт 65 1700,89 110 557,85

Разом за матеріалами

1 651 208,1
3 Транспортні витратиКВ - 210 В, бр. годину 958,67 2 284,42 2 190 004,9

Разом витрат на спецтехніку

157 460,2

Разом витрат на транспорт

2 347 465,1
4 Імпортний інструментФрез віконний, шт 0,5 54 729,66 27 364,83

Фрез стартовий, шт 0,25 38 261,89 9 565,47

Фрез кавуновий, шт 0,5 59 601,26 29 800,63

Фрез колонний, шт 0,25 27 826,83 6 956,71

Разом за імпортним інструменту

73 687,64
5 Інші витратиЗнос інструмента і МШП, бр. годину 958,67 79,42 76 137,57

Інші виробничі послуги, бр.час 958,67 968,75 928 711,56

Цехові витрати, бр.час 958,67 346,25 331 939,48

Загальновиробничі витрати, бр. годину 958,67 666,25 638 713,88
6 Всього за кошторисом

6 586 856,2
7 Витрати на телеметрію, бр. годину 356,06 3 875,9 1 380 052,9
8 Всього за кошторисом з ІТС

7 966 909,1

4. Планування робіт з капітального ремонту. Основні показники плану робіт і методи їх розрахунку. Фінансування робіт з капітального ремонту свердловин.


4.1 Планування робіт з капітального ремонту


Робота бригад ВРХ планується щомісячно з складанням плану-графіка руху бригад. Всі свердловини, що включаються до плану-графіка капітального ремонту, розглядаються заступником начальника управління з геології, начальником відділу розробки, начальником відділу аналізу розробки, геологами ЦДНГ, і ведучим геологом ЦКРС на підставі наданих ЦДНГ замовлень на виробництво ВРХ. У замовленні, складеному старшим геологом ЦДНГ, повинна бути відображена геолого-технічна характеристика свердловини і додатково:

 • категорія свердловини;

 • газовий фактор свердловини;

 • пластові тиски і дата їх виміру;

 • інформація про раніше проведених геофізичних і гідродинамічних дослідженнях.


4.2 Основні показники плану робіт


Капітальний ремонт свердловин проводиться під керівництвом майстра бригади ВРХ відповідно до плану, складеним ЦКРС і затвердженим головним інженером та заступником начальника з геології НГВУ. У плані робіт обов'язково повинно бути відображено:

 • наявність резервного обсягу задавочной рідини відповідного питомої ваги до закінчення ремонтних робіт, виходячи з категорії за небезпекою НГП, конкретних геологічних та інших умов;

 • вид противикидного обладнання;

 • категорія свердловини;

 • газовий фактор свердловини;

 • інформація про раніше проведених дослідженнях;

 • наявність підземного обладнання;

 • мета ремонту, порядок проведення робіт та відповідальні за їх виконання.


4.3 Фінансування робіт з капітального ремонту свердловин.


Основним замовником робіт ЦКРС є нафтогазовидобувні управління - НГВУ. Фінансування робіт з капітального ремонту свердловин здійснюється НГВУ, згідно з кошторисом на капітальний ремонт свердловини, складеної в ЦКРС та затвердженої в НГВУ. Зразок кошторису наведено в п.3.3. Після виконання робіт з капітального ремонту свердловин, свердловина здається замовникові - представникам НГВУ, з підписанням відповідних документів.


5. Ефективність проведення ремонтних робіт на свердловині. Методика її розрахунку


5.1 Ефективність проведення ремонтних робіт на свердловині


Оцінка економічної доцільності забурювання бокових стволів здійснюється для кожного бічного стовбура окремо. Під економічною ефективністю заходи щодо забурювання бічного стовбура розуміється здатність за рахунок грошових надходжень від реалізації нафти, видобутої з свердловини, покривати щорічні поточні експлуатаційні витрати, забезпечити в прийнятні терміни повернення авансованих коштів, включаючи погашення кредитів та відсотків по них, а також приносити деяку чистий поточний дохід.

Оцінка економічної ефективності забурювання бокових стволів проводиться на основі технологічних показників експлуатації бічних стовбурів. Технологічні показники експлуатації видобутку нафти з бічного стовбура визначаються по кожній свердловині за весь прогнозований термін служби бічного стовбура.

Економічні показники визначаються за економічно рентабельний термін експлуатації бічного стовбура. Економічно рентабельний термін експлуатації обмежується роком, коли надходження від реалізації продукції не покривають витрати на видобуток нафти з бічного стовбура.


5.2 Методика оцінки економічної ефективності ремонтних робіт на свердловині


Економічна доцільність здійснення зарізання бічних стовбурів оцінюється системою показників, що виступають у якості економічних критеріїв, прийнятих в ринковій економіці при прийнятті інвестиційних рішень.

Для оцінки економічної доцільності здійснення заходу використовуються наступні показники ефективності:

- Чистий потік грошових коштів;

- Акумульований потік грошових коштів;

- Чиста поточна (приведена) вартість;

- Внутрішня норма прибутковості (повернення капітальних вкладень);

- Період окупності капітальних вкладень;

- Індекс прибутковості.

Кожен з перелічених критеріїв відображає ефективність вкладення коштів у забурювання бокових стволів з різних сторін, тому оцінюючи її економічну ефективність, необхідно використовувати всю сукупність показників.

До реалізації можуть бути прийняті тільки ті заходи, у яких:

1. Чистий справжня вартість більше нуля;

2. Індекс прибутковості не менше одиниці;

3. Внутрішня ставка рентабельності більше ставки дисконтування;

4. Термін окупності мінімальний.


Висновок


На основі аналізу виробничо-господарської діяльності бурового підприємства видно, що проходка з кожним роком скорочується: у 2002р. вона склала 99936, а 2003р. - 83961м. Основні причини скорочення проходки:

1) скорочення часу буріння на 9,8 ст.мес., В результаті проходка зменшилася на 11679 м і зниження комерційної швидкості на 52 м / ст.мес., Що сприяло зменшенню проходки на 4357,6 м);

2) зменшення кількості БО в господарстві на 3,45 призвело до помітного зниження проходки на 22569 м, але збільшення До про сприяло збільшенню проходки на 10878 м.

У підсумку загальна проходка знизилася на 11691 м.

За той же період спостерігається зниження продуктивності ΔП на 5 м / чол, основна причина зниження: скорочення часу буріння (в результаті чого ΔП зменшилася на 5,7 м / чол) і скорочення комерційної швидкості (продуктивність знизилася на 2,13 м / чол), хоча зниження чисельності на 132 людини сприяло підвищенню продуктивності на 2,83 м / чол.

Що стосується фонду оплати праці (ФОП), то зменшення середньої заробітної плати на 2199 руб. сприяло скороченню ФОП на 53916 т.руб., зниження чисельності - до зменшення ФОП на 13669 т.руб. У підсумку загальний ФОП зменшився на 67630 т.руб.

З аналізу тривалості будівництва свердловин видно, що зменшення механічної швидкості буріння на 0,16 м / год призвело до збільшення часу на механічне буріння на 428 годин, а зниження проходки на 1 долото на 10,6 м - до збільшення часу на СПО на 332 години .

У календарному часу буріння спостерігається збільшення продуктивного часу буріння з 91,5 до 92,2% (основна причина: зменшення простоїв).

Аналіз собівартості будівництва свердловин показав її збільшення в порівнянні з попередніми роками. Основна причина: підвищення рівня інфляції, яка тягне за собою збільшення цін на сировину і матеріали, і як наслідок, збільшення цін на послуги, які підприємство одержує зі сторони (наприклад виклик геофізичної партії, ВМЦ послуги, тампонажного цеху тощо).


Список використаних джерел.


1. Шаповалов А.Г. Аналіз виробничо-господарської діяльності бурового підприємства. - М.: Недра, 1984-280с.

2. Шеремет А.Д. Аналіз економіки промислових підприємств: Підручник. - Вид. 2-е, перераб і доп. - М., 1976.

3. Єгоров В.І., Злотникова Л.Г., Побєдоносцева М.М. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства нафтової і газової промисловості. - М.: Надра, 1979р.-214с.

4. Зубарєва В.Д., Колядов Л.В., Андрєєв А.Ф. Задачник з економіки нафтової і газової промисловості. - М.: Недра, 1989р .- 190с.

5. Конспект лекцій за 2003-2004. навчальний рік, упорядник Поздєєва Н.Р.

6. Річні звіти: за основними показниками виробничо-господарської діяльності підприємства; по фактичній вартості будівництва свердловин; по балансу будівництва свердловин за 2001, 2002, 2003рр., Надані буровим підприємством ТОВ «Буркан».

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
88.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ ліктор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ Відеомакс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП СантаБремор ТОВ
Аналіз діяльності організації на ТОВ Айгуль
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП Фребор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності УП НІЇЕВМ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор 2
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ВАТ Горизонт
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru