Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

"Аналіз виробничо-господарської діяльності

ППВП "Транзистор" "


МІНСЬК, 2009

1. Оцінка економічного стану і виробничо-господарської діяльності ППВП "Транзистор"


Оцінку економічного стану і виробничо-господарської діяльності ППВП "Транзистор" проведемо на основі аналізу основних техніко-економічних показників роботи підприємства за період 2006-2008 рр.. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства відображені в таблиці 1.


Таблиця 1. Показники виробничо-господарської діяльності ППВП "Транзистор" 1

Найменування реквізиту

Од.

ізм.

2006р.

2007р.

2008р.

Обсяг виробництва продукції без податків з виручки у фактичних цінах звітного року

млн. р..

32 254,0

40 596,5

45 117,5

Співвідношення між відвантаженої і виробленою продукцією

%

101,6

100,0

100,0

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

млн. р..

36 284,1

46 087,9

51 220,1

Витрати на виробництво і збут реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

млн. р..

28 142,0

35 123,0

39 742,1

Прибуток від реалізації продукції

млн. р..

3 231,0

5 473,5

5 375,4

Балансова прибуток

млн. р..

2 671,0

4 175,0

4 064,4

Рентабельність реалізованої продукції

%

11,5

15,6

13,5

Рентабельність виробництва (капіталу)

%

7,5

9,9

8,2

Продуктивність праці

млн.

р. / Чол

13,77

18,28

19,30

Фондовіддача

р. / Р.

1,37

1,72

1,88

Матеріаломісткість продукції

р. / Р.

0,467

0,450

0,446

1.1 Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції


Динаміка обсягу виробництва продукції за основними видами: інтегральні мікросхеми, напівпровідникові прилади (IGBT, біполярні транзистори, діоди Шотткі, імпульсні діодні матриці, польові транзистори), споживчі товари та інші види виробів (КМОП перетворювач напруги живлення, контролер постійної напруги і постійного струму для адаптерів і зарядних пристроїв) за 2006-2008 рр.. представлена ​​в таблиці 2.5.


Таблиця 2 - Динаміка обсягу виробництва промислової продукції

за основними видами

Основні види продукції

2006р.

2007р.

2008р.


Кількість,

млн. шт.

Млн. р.

Кількість,

млн. шт.

Млн. р.

Кількість,

млн. шт.

Млн. р.

Інтегральні мікросхеми (ІМС)

487

19 749

809

28 262,2

849

31 254,3

Напівпровідникові прилади (ППП)

315

12 221

192

11 334

202

12 724,5

Фаундрі-замовлення

x

63,8

x

130,3

x

151,7

Інші види послуг

x

220

x

870

x

987,0

Разом (млн. крб)

x

32 253,8

x

40 596,5

x

45 117,5

Темп росту до відповідного періоду минулого року


134,6


125,9


111,1


У період 2006 - 2008 рр.. збільшується обсяг виробництва інтегральних мікросхем, це пов'язано зі збільшенням попиту на дану продукцію в Російській Федерації, і виходом на нові ринки збуту в країнах СНД.

Зниження обсягів виробництва напівпровідникових приладів пов'язано з підвищенням цін на них і, як наслідок, падінням попиту, а також високою конкуренцією виробників аналогічної продукції в країнах далекого зарубіжжя.

Динаміку обсягу виробництва в аналізованому періоді представимо на малюнку 1.


Рисунок 1 - Динаміка обсягу виробництва ППВП "Транзистор"


Структуру основних видів продукції наочно представимо на діаграмі (малюнок 2).


Малюнок 2 - Структура основних видів продукції ППВП "Транзистор"


Таким чином, співвідношення продукції підприємства свідчить про переважне випуску інтегральних мікросхем та напівпровідникових приладів, а товари, виготовлені за фаундрі-замовленнях та інші товари займають незначну частку. Дана ситуація зумовлена ​​тим, що виробництво інтегральних мікросхем та напівпровідникових приладів є основним видом діяльності ППВП "Транзистор", на яке підприємство орієнтоване в найбільшою мірою.

Якщо простежити за динамікою співвідношення між запасами готової продукції та середньомісячним обсягом виробництва у фактичних цінах, то можна виявити тенденцію зростання обсягів реалізації продукції (рисунок 3).


Рисунок 3 - Динаміка співвідношення запасів готової продукції та обсягом виробництва


За період 2006 - 2008 рр.. спостерігається тенденція зростання обсягу реалізованої продукції та збільшення отриманої виручки (у 2007-му році приріст склав 27%, в 2008 р. в порівнянні з показником виручки за 2007р. - 11%). Зростання обсягу виручки реалізованої продукції на заводі отриманий в основному за рахунок зростання обсягу виробництва напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Також на отриманий результат у значній мірі вплинуло збільшення продажів кристалів (безкорпусних виробів). Це одне з головних напрямів в розвитку заводу і нарощуванні експорту. Хороша якість, конкурентоспроможні ціни, нові розробки дозволять стабільно нарощувати експорт даних виробів. Проте спостерігається падіння продажів приладів в корпусі ТЕ-92. Собівартість складання даного корпусу в Китаї, як мінімум, в 1,5 рази менше ніж у ППВП "Транзистор", що призвело до зниження конкурентоспроможності даних виробів і зниження продажів. Аналіз ринку показує, що з цієї причини багато провідних фірм-виробники напівпровідникових виробів переносять своє виробництво (у тому числі складальне) в Китай. Єдиний спосіб зберегти складальне виробництво даного корпусу - це виробництво наукомістких виробів, що мають більш високу ціну, що дозволяє компенсувати високу вартість збірки.

Динаміка виручки за 2006 - 2008рр. зображена на малюнку 4.


Рисунок 4 - Динаміка виручки від реалізації продукції за період 2006 - 2008 рр..


Збутова стратегія підприємства має комбінований характер і залежить від ринку, на який просувається продукція заводу.

Існують три основні шляхи збуту продукції:

а) Прямі поставки споживачам, які займаються виробництвом. Даний спосіб практикується в основному при поставках до Росії і на внутрішній ринок, де є ряд промислових підприємств, що мають довгострокові зв'язку та стабільну номенклатуру закордонним фірмам організуючим збірку приладів з покупних кристалів.

б) Реалізація через дилерів (дистриб'юторів). Даний спосіб використовується при поставках до Росії, що дозволило за рахунок акумулювання дрібних споживачів збільшити обсяги поставок і стабілізувати обсяги реалізації (укладені ділерські договори з двома Російськими компаніями: ТОВ СКБ "Спецтехніка-імпульс" і ТОВ "Фірма Беа").

в) Реалізація через посередників. Даний спосіб використовується при великій географічній віддаленості споживачів і при необхідності акумулювати замовлення дрібних замовників в одному місці, а так само в разі неможливості роботи безпосередньо (мовні, культурні бар'єри і т.д.).

Для ППВП "Транзистор" основні ринки можна розділити на чотири групи:

Ринок кристалів лінійних ІМС, регуляторів напруги:

IL78XX, IL79XX, IL78LXX, IL79LXX, TL431, TL432, IL1117A-xx, IL1084-xx, IL108 - IL1086.

Перший ринок включає в себе ринки Китаю (у т. ч. Гонконгу), Тайваню, Ю. Кореї, Малайзії та інших країн ПСА. На частку цього ринку припадає 40% поставок продукції підприємства. Цей ринок характерний наявністю власних потужних складальних заводів у цих країнах. Збірка приладів проводиться з матеріалів місцевого виробництва, тому собівартість складання невисока. До того ж заводи оснащені високопродуктивним обладнанням. Все це забезпечує конкурентоспроможну ціну готових виробів в корпусах ТО-92, ТО-251 (DPAK), ТО-252 (IPAK), TO-218, ТО-220, TO-263, ТО-247, ТО-3, TO-3P і DIP та ін З цієї причини в останні роки явно відстежується тенденція переміщення та концентрації складальних заводів в регіон Південно-Східної Азії. Дані складальні заводи є споживачами кристалів ІМС, необхідних для виробництва напівпровідникових приладів.

Ринок кристалів діодів Шотткі. Другий ринок також включає з себе ринки Південно-Східної Азії, де розташовані складальні заводи напівпровідникових приладів. Основна номенклатура експортних поставок на цей ринок - кристали діодів Шотткі. На частку цього ринку припадає 11% експорту заводу.

Ринок готових виробів в корпусах ТО-92, ТО-126, ТО-220, ТО-218, DIP-8 і т.д. Він включає ринки Ірану, Китаю, Індії, Сінгапуру, Європи, Білорусі, Росії та інших країн. УП "Транзистор" випробовує на ньому гостру конкуренцію з виробами китайських, корейських і російських виробників, а також з продукцією відомих компаній, таких як Philips, Motorola, SGS, IR, NEC, Toshiba, FSC, KEC та ін На частку цього ринку припадає 12% відвантажень УП "Транзистор". Споживачами продукції є виробники електронних блоків і готових виробів, де використовуються електронні компоненти (транзистори, діоди, інтегральні мікросхеми). Прикладом такого споживача є телевізійні заводи "Витязь", "Горизонт".

Ринок виробів спецпризначення. Ринок характеризується стабільністю номенклатури і сталістю споживачів. Зміни обсягів ринку в основному залежить від політичної ситуації та обсягів фінансування ВПК Росії, Україні та Білорусі. Ринок виробів спецпризначення включає в себе ринки Росії, Білорусі, Україні. Споживачами є підприємства ВПК, що випускають військову, авіаційну та космічну техніку. Даний ринок характеризується стабільною номенклатурою і великий залежність. Обсягів споживання від політико-економічної ситуації в даних країнах і фінансування ВПК і високою рентабельністю поставляються виробів. На частку цього ринку припадає 37% поставок підприємства.

З усієї експортної продукції підприємства кристали напівпровідникових приладів становлять 49%, готові вироби (зібрані кристали) - 51%.

1.2 Аналіз структури та динаміки собівартості продукції


Одним із суттєвих чинників, що визначають ефективність роботи підприємства і величину прибутку є собівартість продукції. Динаміка витрат на виробництво продукції представлена ​​у таблиці 6.


Таблиця 6 - Динаміка витрат на виробництво продукції за період 2006 - 2008 рр..

Показники

Одиниця виміру.

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Витрати на виробництво і реалізацію

млн. р..

28 142,0

35 123,0

39 742,1

У тому числі:

Матеріальні витрати

млн. р..

15 074,0

18 271,0

20 105,8

Амортизаційні відрахування

млн. р..

812,0

1 109,0

1 701,6

Заробітна плата

млн. р..

7 101,0

9 723,0

11 400,1

Відрахування на соціальні потреби

млн. р..

2 607,0

3 488,0

3 881,9

Інші витрати

у тому числі відрахування в інноваційні фонди

млн. р..

2 548,0

810,0

2 532,0

356,0

2 652,7

103,0


Протягом аналізованого періоду спостерігається зростання витрат на виробництво продукції, так у 2007р. до рівня 2006р. витрати збільшилися на 24,8%, а в 2008р. ще на 13,2%. Витрати на виробництво збільшилися в основному в результаті зростання матеріальних витрат, викликаного підвищенням цін і тарифів на споживані матеріальні ресурси. Так само вплинуло збільшення рівня заробітної плати і, отже, відрахувань на соціальні потреби. Зростання заробітної плати в аналізованому періоді обумовлений підвищеннями мінімальної заробітної плати та тарифної ставки першого розряду по Республіці Білорусь. Сума амортизаційних відрахувань підвищилася в результаті зростання вартості основних фондів підприємства після проведення переоцінки, а також придбання та введення в експлуатацію додаткових основних засобів. Інші витрати зросли в основному у зв'язку із зростанням цін і тарифів на роботи з проведення сертифікації продукції, страхування, навчання та перепідготовки кадрів.

Динаміка структури витрат на виробництво за 2006 - 2008рр. представлена ​​на рисунку 5.


Рисунок 5 - Динаміка структури собівартості продукції


Питома вага матеріальних витрат протягом періоду 2006 - 2008рр. знизився на 3%, що обумовлено зниженням матеріаломісткості виробництва у зв'язку з економією матеріальних ресурсів, таких як фоторезист, прессматериала, поліруючі матеріали, вироби з полімерів та ін Амортизаційні відрахування збільшилися на 1% у результаті введення в експлуатацію додаткових основних засобів. Питома вага заробітної плати підвищився до 28%, що обумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифної ставки першого розряду по Республіці, а також внаслідок високої трудомісткості виробленої продукції. Частка відрахувань із заробітної плати зросла до 10% у результаті зростання заробітної плати. Рівень інших витрат знизився на 2%, так як на підприємстві передбачені одноманітні періодичні витрати без додаткових витрат. У цілому, протягом аналізованого періоду структура витрат не мала суттєвих змін.

При зіставленні витрат на виробництво продукції з виручкою від її реалізації за період 2006 - 2008рр. можна простежити динаміку собівартості 100 рублів виручки (малюнок 6).


Малюнок 6 - Динаміка собівартості 100 рублів виручки за період 2006 - 2008 рр..


Аналізуючи динаміку собівартості 100 рублів виручки видно, що в 2007 році спостерігається зменшення даного показника на 1,4 рубля, а в 2008 році спостерігається зростання собівартості 100 рублів виторгу до колишнього рівня (показник збільшився на 1,4 рубля).

У 2007 році спостерігалося зростання як собівартості продукції, так і виручки від реалізації, однак, темп зростання витрат склав 124%, а виручки 127%, що обумовлене економією матеріальних ресурсів (зниження матеріаломісткості продукції склало 3,6%) і помірним зростанням цін на них . У 2008 році зростання собівартості склав 13,2%, а виручки від реалізації - 11,1%, тобто темп зростання на матеріальні ресурси, що закуповуються за імпортом, став випереджати зростання цін на продукцію підприємства.

Для визначення факторів та їх впливу на зміну загальної суми витрат на виробництво і реалізацію проведемо факторний аналіз витрат на виробництво продукції в 2007 - 2008 рр.. Факторна модель має вигляд:


З тп = І сел + Σ N i Ч І `перi,

(1)

де С тп - повна собівартість продукції, млн. р..;

І сел - сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. р..;

N i - Обсяг виробництва i-тої продукції, шт.;

І `перi - питомі змінні витрати по i-тої продукції, млн. р.. / Шт.

Визначення зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни обсягу виробленої продукції


З у1 тп = С тп0 Ч До стор вп,

(2)де С тп0 - планова повна собівартість продукції, млн. р..;

До стор вп - коефіцієнт виконання плану виробництва продукції за структурою.

Зниження обсягів виробництва товарів народного споживання (в основному, електрорадіаторів та обігрівачів) пов'язане з старінням моделей, а також високою конкуренцією виробників аналогічної продукції на російському ринку.


Δ З N тп = С у1 тп - З тп0,

(3)

де ΔС N тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни обсягу виробленої продукції, млн. р..


Δ З N тп = 39742,1 - 35123,0 = 4 619,1 млн. р..

Зміна за рахунок структури виробленої продукції


Су 2 тп = Іпос 0 + ΣN 1i Ч І `пер0i,

(4)

де І пос0 - планова сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. р..;

N 1 i - Фактичний обсяг виробництва i-тої продукції, шт.;

І `пер0i - планові питомі змінні витрати по i-тої продукції, млн. р.. / Шт.

З у2 тп = 4354,3 млн. р.. + 1 001 млн. шт. · 33,67 р. = 38 057,97 млн. р..


Δ З стртп = С у2тп - З у1тп,

(5)

де ΔС стр тп - зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни структури виробленої продукції, млн. р..


Δ З стр тп = 38 057,97 - 39 742,1 = - 1 684,13 млн. р..


За рахунок зміни змінних витрат


З у3тп = І пос0 + ΣN 1i Ч І `пер1i,

(6)

де І пос0 - планова сума постійних витрат на виробництво і реалізацію продукції, млн. р..;

N 1 i - Фактичний обсяг виробництва i-тої продукції, шт.;

І `пер1i - фактичні питомі змінні витрати по i-тої продукції, млн. р.. / Шт.


З у3 тп = 4 354,3 млн. р. + 1051 млн. шт · 31,45 р. = 37 408,25 млн. р..

Δ З пер тп = С у3 тп - З у2 тп, (7)


де ΔС пер тп-зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни змінних витрат, млн. р..


ΔС пер тп = 37 408,25 - 38 057,97 = - 649,72 млн. р..


За рахунок зміни постійних витрат


Δ З постп = С ТП1 - З у3тп,

(8)

де ΔС сел тп-зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни постійних витрат, млн. р..;

З ТП1 - фактична повна собівартість продукції, млн. р..;

Δ З постп = 39742,1 - 37 408,25 = 2 333,85 млн. р..


Δ З тп = ΔС Nтп + ΔС стртп + ΔС пертп + ΔС постп,

(9)

Δ СтП = 4619,1 + (-1684,13) + (-649,72) +2333,85 = 4619,1 млн. р..

Результати факторного аналізу причин зміни загального кошторису витрат у 2008 у порівнянні з 2007 р. наведені в таблиці 2.7.


Таблиця 7 - Фактори, що впливають на зміну загального кошторису витрат на виробництво продукції в 2008р.

Причина зміни загального кошторису витрат

Значення показника, млн. р..

Зміна обсягу виробленої продукції

4619,1

Зміна структури виробленої продукції

-1684,13

Зміна змінних витрат

-649,72

Зміна постійних витрат

2333,85

Загальна зміна

100

Наведений аналіз свідчить, що за останні роки найбільш ефективно використовувалися резерви зниження собівартості за рахунок зміни структури виробленої продукції і зниження змінних витрат, тобто збільшувалася питома вага інтегральних мікросхем в загальному обсязі виробництва, і зменшувався питома вага матеріальних витрат в загальному кошторисі витрат на виробництво.


1.3 Аналіз прибутку і рентабельності підприємства


Балансова (валовий) прибуток - це кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на підставі бухгалтерського обліку організацій та оцінки статей їх балансу. Балансова прибуток являє собою суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, іншого майна організації і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях.

До позареалізаційних операціях на ППВП "Транзистор" відносяться: здача приміщень в оренду, послуги з ремонту радіоелектронної апаратури, курсові різниці, витрати зі сплати відсотків за користування банківським кредитом, не відносяться на собівартість продукції.

Динаміку прибутку ППВП "Транзистор" за період 2006-2008 рр.. відобразимо на рисунку 7.

Рисунок 7 - Динаміка балансового прибутку ППВП "Транзистор" за період 2006 - 2008рр.


Балансова прибуток у 2006р. склала 2671 млн. рублів, у 2007р. зросла на 1504 млн. рублів, а в 2008р. величина даного показника знизилася на 110,6 млн. рублів.

Збільшення балансового прибутку відбулося за рахунок прибутку від реалізації. Рівень реалізація продукції зріс в результаті укладення дилерських договорів з двома Російськими компаніями: ТОВ СКБ "Спецтехніка-імпульс" і ТОВ "Фірма Беа". Однак, УП "Транзистор" відчуває гостру конкуренцію з виробами китайських, корейських і російських виробників, а також з продукцією відомих компаній, таких як Philips, Motorola, SGS, IR, NEC, Toshiba, FSC, KEC, у зв'язку з чим у 2008р. зростають витрати на роботи з розширення товаропровідної мережі з метою збільшення обсягів реалізації продукції на експорт, а показник прибутку від реалізації знижується.

Зміна структури прибутку по роках відобразимо на рисунку 8.

Рисунок 8 - Динаміка структури балансового прибутку за період 2006 - 2008 рр..


Перевищення величини прибутку від реалізації в період 2006 - 2008рр. над величиною балансового прибутку пов'язане з отриманням збитку від іншої реалізації та позареалізаційних операцій, який обумовлений неефективною роботою сервісу з ремонту радіоелектронної апаратури (інші види послуг) та оздоровчого табору, що знаходиться на балансі підприємства.

Незважаючи на значне зростання позареалізаційних витрат, які в 2006р. склали 560 млн. р., а в 2007р. збільшилися до 1298,5 млн. р.., спостерігається зростання чистого прибутку в результаті збільшення прибутку від реалізації продукції. У 2008р. позареалізаційні витрати збільшилися ще на 12,5 млн. р.. і склали 1311 млн. р.., прибуток від реалізації знизилася і, під впливом даних показників, рівень чистого прибутку знизився.

Чистий прибуток у 2006р. склала 1779 млн. р.., в 2007р. підвищилася на 47%., а в 2008р. чистий прибуток знизився на 1,6%.

Проведемо факторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції. Факторна модель має вигляд:


П р п = Σ N р i Ч (Ц р i - З р i),

(10)

де П р п - прибуток від реалізації продукції, млн. р..;

N р. i - обсяг реалізації продукції i-ого виду, шт.;

Ц р i - Ціна продукції i-ого виду, млн. р..;

З р i - Собівартість продукції i-ого виду, млн. р..

Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу реалізації продукції.


,

(11)

де ΔП р (N р.) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу реалізації продукції, млн. р..;

П р0 п - прибуток від реалізації продукції в 2007 р., шт.;

До рп з - Коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за собівартістю.


,

(12)

де N р1 i - обсяг реалізації продукції i-ого виду в 2008 р., шт.;

N р0 i - обсяг реалізації продукції i-ого виду в 2007 р. шт.;

З р0 i - Собівартість продукції i-ого виду в 2007 р. млн. р.


,

Δ П р (N р.) п = 5 473,5 млн. р.. · (1,0724-1) = 396,28 млн. р..


визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції.


,

(13)

де ΔП р (N т) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції, млн. р..;

До тп з - Коефіцієнт виконання плану за обсягом виробленої продукції, розрахований за собівартістю.


,

(14)


визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції.


Δ П р (ОНТ) П = ΔП р (N р.) П - ΔП р (N т) П,

(15)

де ΔП р (ОНТ) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції, млн. р..


Δ П р (ОНТ) П = 396,28 млн. р.. - 273,13 млн. р.. = 123,15 млн. р..


Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції.


Δ П р (стр) п = П р пу2 - П р ПУ1,

(16)

де ΔП р (стр) п - зміна прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції, млн. р..


П р пу2 = 1400,39 млн. р..

Δ П р (стр) п = 1523 млн. р..


визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури та обсягу реалізації продукції.


Δ П р (з N р) п = П р0 п Ч (К рп ц - До рп с),

(17)

де ΔП р (з N р) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури та обсягу реалізації продукції, млн. р..;

До рп ц - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за ціною.


,

(18)

де Ц р0 i - Ціна реалізації продукції i-ого виду в 2006 р. млн. р.


Δ П р (з N р) п = 5473,5 млн. р. (1,05-1,0724) =- 122,61 млн. р..

визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції.


Δ П р (ССБ) п = ΔП р (стр) п - ΔП р (з N р) п,

(19)

де ΔП р (ССБ) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції, млн. р..;


Δ П р (ССБ) п = 1400,39 млн. р. - (-122,61 млн. р.) = - 2590,1 млн. р..


Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни ціни.


Δ П р (ц) п = П р пу3 - П р пу2,

(20)

де ΔП р (ц) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни ціни, млн. р..


Δ П р (ц) п = 695,33 млн. р..


Визначимо змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості


Δ П р (сб) п = П р1 п - П р пу3,

(21)

де ΔП р (сб) п - змін прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості, млн. р..;

П р1 п - прибутку від реалізації продукції в 2008 р., млн. р..


Δ П р (сб) п = 10400,39-13113,1 = - 2712,71 млн. р..

Δ П р п = - 98,1 млн. р..


За результатами факторного аналізу зміни прибутку можна зробити висновок про те, що найбільш вагомим фактором для зниження прибутку є зростання собівартості продукції. В якості резервів для збільшення прибутку від реалізації вважаємо скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, і скорочення запасів нереалізованої продукції.

Чистий прибуток підприємства використовується наступним чином: 4,5% - резервний фонд, 31% - на поповнення власних обігових коштів; залишилася сум розподіляється між фондом нагромадження і фондом споживання. Розподіл чистого прибутку показано в таблиці

Розподіл чистого прибутку представимо в таблиці 2.8.


Таблиця 8 - Розподіл чистого прибутку ППВП "Транзистор"

Види надходжень і витрат

Од. ізм.

2006р.

2007р.

2008р.

Чистий прибуток - всього

млн. р..

1 779,0

2 615,7

2 574,2

Використання чистого прибутку:

резервний фонд

млн. р..

80,0

120,3

120,2

фонд поповнення оборотних коштів

млн. р..

553,0

821,0

801,0

фонд накопичення

млн. р..

506,0

745,0

748,0

фонд споживання

млн. р..

640,0

930,0

905,0


Кошти фонду накопичення витрачаються на виплати персоналу, включаючи оплату праці, а також виплати компенсуючого, стимулюючого і соціального характеру. Фонд накопичення призначений для фінансування інвестицій у необоротні активи (створення та придбання основних засобів, включаючи будівництво, реконструкцію, модернізацію та інші роботи; придбання об'єктів нематеріальних активів; погашення позик банків, отриманих на створення або придбання об'єктів); резервний фонд створений для підтримки економічного стану підприємства у разі непередбачених витрат.

На рисунку 9 представимо динаміку прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь.


Рисунок 9 - Динаміка прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь.


Динаміка прибутку від реалізації товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь має тенденцію активного росту. За УП "Транзистор" в період 2006 - 2007рр. також спостерігалося зростання даного показника, однак у 2008р. прибуток від реалізації знижується, що обумовлено підвищенням собівартості підприємства (зростання составіл13, 2%).

Якісним показників ефективності роботи підприємства є рентабельність. За ППВП "Транзистор" розраховується рентабельність реалізованої продукції і рентабельність виробництва, динаміку даних показників по підприємству, а також по галузі промисловості Республіки Білорусь за період 2006 - 2008 рр.. відобразимо на рисунку 10.

Рисунок 10 - Динаміка рентабельності по ППВП "Транзистор" і галузі промисловості Республіки Білорусь за 2006 - 2008 рр..


Динаміка рентабельності реалізованих товарів (робіт, послуг) в галузях промисловості Республіки Білорусь в аналізованому періоді має мінливу тенденцію зростання. За УП "Транзистор" в період 2006 - 2007рр. також спостерігалося зростання даного показника, однак у 2008р. прибуток від реалізації знижується, що обумовлено підвищенням собівартості підприємства (зростання составіл13, 2%).

Зростання рівня рентабельності виробництва (капіталу) у 2007р. обумовлений значним збільшенням балансового прибутку підприємства (зростання склало 56%), хоча власні оборотні кошти також зросли (рівень зростання склав 68%) і збільшилася сума основні фондів підприємства на 0,9%, тобто було менше затребувано коштів при тій же величині отриманого прибутку і підприємство функціонує з великим ефектом.

Зростання собівартості і зниження прибутку підприємства вплинули на зниження рівня рентабельності протягом 2008р.

Факторна модель рівня рентабельності реалізованої продукції має вигляд:

, (22)


де У р рп - рівень рентабельності реалізованої продукції;

П р п - прибуток від реалізації продукції, млн. р..;

З рп - собівартість продукції, млн. р..;

N р. i - Обсяг реалізації продукції i-ого виду, шт.;

Ц р i - Ціна продукції i-ого виду, млн. р..;

З р i - собівартість продукції i-ого виду, млн. р..

До факторів першого порядку, що впливає на зміну рівня рентабельності, відносяться прибуток від реалізації продукції і собівартість реалізованої продукції.

Визначимо зміну рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни прибутку від реалізації продукції за формулою


,

(23)

де ΔУ р рп (прп) - зміна рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни прибутку від реалізації продукції,%;

ΔП р п - зміна прибутку від реалізації продукції, млн. р..;

З рп0 - собівартість продукції в 2007 р. млн. р.;


= - 98,1 млн. р.. / 35123млн. р. Ч100% = - 0,279%


Для визначення впливу зміни собівартості реалізованої продукції на рівень рентабельності використовується сальдовий метод


(24)

де - Зміна рівня рентабельності реалізованої продукції за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції,%;

- Зміна рівня рентабельності реалізованої продукції,%;


=- 0,279% - (-2,1%) = 1,821%


За результатами факторного аналізу можна зробити висновок про те, що резервом підвищення рівня рентабельності продукції є зниження собівартості.

На даний момент ППВП "Транзистор" має в своєму розпорядженні широкою номенклатурою приладів, що випускаються, що дозволяє задовольняти потреби споживачів в повному обсязі. У той же час на заводі постійно ведеться пошук нових конструкторських і технологічних рішень, що дозволяє постійно доповнювати і розширювати існуючу номенклатуру напівпровідникових приладів на ППВП "Транзистор".

На підприємстві впроваджена організаційна система, яка вже на стадії НДДКР задіє на кожну мету виробничі підрозділи, служби серійного конструкторського та технологічного супроводу. Це дало можливість скоротити терміни від початку розробки до виробництва виробів за ТУ ДК з півтора року до півроку.

Однак витрати на виробництво і реалізацію продукції зростають, а обсяг прибутку і рівень рентабельності знижуються. З аналізу собівартості продукції слід, що одним із шляхів зниження витрат на виробництво продукції є скорочення витрат за статтею "Матеріальні витрати".

1.4 Аналіз продуктивності праці на ППВП "Транзистор"


Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності роботи підприємства є зростання продуктивності праці (Птр). Продуктивність праці на підприємстві визначається як відношення виручки від реалізації до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності:


Птр (2006) = 36 248 млн. р. / 2632 чол = 13,77 млн. р. / Чол;

Птр (2007) = 46 087,9 млн. р.. / 2521 чол = 18,28 млн. р.. / Чол;

Птр (2008) = 51 220,1 млн. р. / 2654 чол = 19,30 млн. р.. / Чол.


Зміна продуктивності праці за аналізований період представимо на малюнку 2.11.


Малюнок 2.11 - Динаміка продуктивності праці


У 2006 році на одного працівника припадало 13,77 млн. р. виручки, у 2007 році це значення збільшилося до 18,28 млн. р.., а в 2008 цей показник досяг 19,30 млн. р.., що можна охарактеризувати як позитивну динаміку.

Продуктивність зросла в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 5,6%, для виявлення причин зростання і резервів подальшого підвищення продуктивності праці проведемо пофакторного аналізу на підставі даних таблиці 9.


Таблиця 9 - Вихідні дані для пофакторного аналіз продуктивності праці

Показник

2007

2008

Обсяг виробництва продукції, млн. р..

40 596,5

45 117,5

Середньооблікова чисельність:промислово-виробничого персоналу (ППП)

2 447

2 576

робітників (ЧР)

1647

1744

Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу (Уд),%

67,3

67,7
Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

210

209

Середня тривалість робочого дня (Л), год

7,76

7,79

Загальна кількість відпрацьованого часу:усіма робітниками за рік (Т), Чол. - Ч.

2683951

2839424

у тому числі одним робітником, Чол. - Ч.

1629,6

1628,1

Середньорічне виробництво, млн. р..:одного працюючого (продуктивність праці) (ГВ)

16,6

17,5

одного робочого (ГВ ')

24,6

25,9

Середньоденна вироблення робочого (ДВ), млн. р..

0,117

0,124

Середньогодинна вироблення робітника (ЧВ), млн. р..

0,015

0,016


У таблиці 10 представимо розрахунок впливу факторів на рівень продуктивності і середньорічний вироблення промислово-виробничого персоналу.


Таблиця 10 - Розрахунок впливу факторів на рівень продуктивності і середньорічний вироблення промислово-виробничого персоналу

Фактор

Метод розрахунку

ΔПТ, млн. р.

1

2

3

Вплив вироблення

ΔПТ = (а 1 - а 0) Чб 0 Чв 0 Чг 0

(0,016-0,015) ∙ 7,76 ∙ 210 ∙ 0,673

1,097

Вплив тривалості зміни

ΔПТ = а 1 Ч (б 1 - б 0) Чв 0 Чг 0 0,016 ∙ (7,79 - 7,76) ∙ 210 ∙ 0,673

0,068

Вплив зміни числа явочних днів

ΔПТ = а 1 Чб о1 Чв 1 Ч (г 1 - г 0) 0,016 ∙ 7,79 ∙ (209-210) ∙ 0,673

-0,083

Вплив зміни питомої ваги ОР

ΔПТ = а 1 Чб о1 Чв 1 Ч (г 1 - г 0) 0,016 ∙ 7,79 ∙ 209 ∙ (0,677-0,673)

0,104

ΔПТ


1,186


З даних таблиці можна зробити висновки про те, що під впливом такого фактора як питома вага робітників у загальній чисельності працівників, продуктивність праці збільшилася на 0,104 млн. р.. Це пов'язано, швидше за все, із заходами по обслуговуванню і управлінню виробництвом на даному підприємстві, а також, можливо, з організаційними моментами виробничої діяльності.

За рахунок такого фактору як зміна числа явочних днів одним робочим за рік, середньорічна вироблення працівника зменшилася на 0,083 млн. р..

Що стосується тривалості робочого дня, то, як показує аналіз, при збільшенні тривалості робочого дня робочих на 0,03 години, середньорічна вироблення працівника збільшилася на 0,068 млн. р.. на рік.

І під впливом середньогодинної вироблення робочих, середньорічне вироблення працівників збільшилася на 1,097 млн. р.. Це єдиний чинник, якому в даному випадку слід приділити максимум уваги, тому що тільки завдяки йому можливий, як показує аналіз, подальше економічне зростання підприємства і продуктивності працівників.

2. Характеристика та аналіз використання основних фондів ППВП "Транзистор"


2.1 Характеристика основних виробничих фондів ППВП "Транзистор"


До складу основних виробничих фондів ППВП "Транзистор" входять будівлі, споруди, передавальні пристрої, обладнання для виробництва продукції і виготовлення технологічного устаткування і оснащення, технологічних середовищ і тепло-енергозабезпечення (силові і робочі машини і обладнання), вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструменти та приладдя, господарський та інший інвентар.

Склад, первісна та залишкова вартість, сума зносу основних фондів підприємства представлені в таблиці 11.


Таблиця 11 - матеріально-натуральної складу основних фондів ППВП "Транзистор"

Найменування

Первісна вартість, млн. р..

Залишкова вартість, млн. р..

Сума нарахованої амортизації, млн. р..

1 Будівлі

33 365

21 053

12 312

2 Споруди

4 399

1 646

2 753

3 Передавальні пристрої

892

56

836

4 Силові машини та обладнання

955

81

874

5 Робочі машини й устаткування

124 317

2 367

121 950

6 Вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої

6 254

871

5 383

7 Обчислювальна техніка

1 434

220

1 214

8 Інші машини та обладнання

1 135

46

1 089

9 Транспортні засоби

233

97

136

10 Інструмент

14

-

14

11 Інвентар та приладдя

109

23

86

12 Господарський інвентар

102

15

87

13 Інші основні фонди

2

2

-

Усього:

173 211

26 477

146 734


За даними, наведеними в таблиці 11, спостерігається значний знос основних фондів, особливо їх активної частини. Найбільш зношеними на підприємстві є інструменти (100%), робочі машини й устаткування (98%), силові та інші машини й устаткування, знос яких складає 92% і 96% відповідно, це показує, що на підприємстві є багато застарілого обладнання. Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої зношені на 86%, а знос обчислювальної техніки та господарського інвентарю становить 85%. Інвентар та приладдя зношені на 79%, транспортні засоби - на 58%. З таблиці видно, що пасивна частина, до якої відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, також має значний знос. Знос по групі "Передавальні пристрої" склав 94%. Дещо менший знос характерний для будівель і споруд, що дорівнює відповідно 37% і 63%.

Найбільш значущими елементами структури основних засобів становлять технологічне обладнання (71%), будівлі (19,2%) і вимірювальні прилади (3%).

На ППВП "Транзистор" 67% площ підприємства займають виробничі будівлі й приміщення, в яких розташовуються виробничо-диспетчерський відділ, завод № 1, завод № 2, завод № 3, цех № 31 та завод № 4.

На малюнку 12 представимо структуру площ підприємства відповідно до їх функціонального призначення.

Малюнок 12 - Структура площ ППВП "Транзистор"


Загальна площа будівель і споруд ППВП "Транзистор" складає 87055 м. кв., В тому числі:

орендовані підприємствами НВО "Інтеграл" - 3840 м. кв.;

здаються в оренду іншим орендарям - 3669 м. кв.;

У таблиці 12 представимо характеристику площ, будівель і споруд ППВП "Транзистор" у натуральному та вартісному вираженні.


Таблиця 12 - Характеристика і використання площ (будівель і споруд) ППВП "Транзистор"

Основні фонди

Всього

У тому числіВикористовувані для власних потреб

Здані в оренду

1

2

3

4

1 Територія промислового майданчика, м. кв.

190 200

188 000

2 200

2 Виробничі площі
Кількість, м. кв.

57 889

54 773

3 116

Загальна балансова вартість, млн. р..

21 392,4

20 241,3

1 151,1

Загальна залишкова вартість, млн. р..

13 648,4

12 914,0

734,4

Знос виробничих будівель,%

36,2

36,2

36,2

3 Адміністративно-побутові
Кількість, м. кв.

16 712

13 123

3 588

Загальна балансова вартість, млн. р..

6 073,0

4 768,6

1 304,4

Загальна залишкова вартість, млн. р..

3 783,5

2 971

812,5

Знос будівель,%

37,7

37,7

37,7

4 Складські
Кількість, м. кв.

6 902

6 097

805

Загальна балансова вартість, млн. р..

1 423,3

1 257,3

166,0

Загальна залишкова вартість, млн. р..

989,2

873,8

115,4

Знос будівель,%

30,5

30,5

30,5

5 А інші
Кількість, м. кв.

5 552

5 552

-

Загальна балансова вартість, млн. р..

4 473,84

4 473,84

-

Загальна залишкова вартість, млн. р..

2 659

2 659

-

Знос будівель,%

40,56

40,56

-


Як видно з таблиці 12, площі, будівлі та споруди ППВП "Транзистор" в основному використовуються для власних потреб, в оренду надається 39,7% площ. Так, територія промислового майданчика, яку здали в оренду, становить 1,2% всієї площі; орендовані виробничі площі - 5,4%. Надані в оренду адміністративно-побутові приміщення складають 21,5%, складські приміщення - 11,7%. Знос по кожній групі вказаних будівель і приміщень складає менше 50%.

Парк основного технологічного обладнання ППВП "Транзистор" представлений верстатами та установками для різання, хімічної обробки (установки ПХО), шліфування й полірування пластин (пласкошлифувальні прецизійні верстати); пристроями та приладами для роботи з хімреактивами; для перевірки якості виробленої продукції - ударні установки, іспитові стенди, барокамери, прилади і пристосування для вимірювання електричних параметрів мікросхем, оптичні прилади, паяльні ванни і пристосування, що забезпечують задану глибину занурення і ін На підприємстві використовується застаріле обладнання, знос якого складає в основному 86 - 98%. А віковий діапазон технологічного обладнання ППВП "Транзистор" варіюється від двох до двадцяти років і вище. Загальна кількість технологічного обладнання складає 3847 одиниць, з яких кількість обладнання у віці:

до двох років становить 126 одиниць (питома вага 3,4%);

від двох до п'яти років - 185 одиниць (питома вага 4,8%);

від п'яти до десяти років - 413 одиниць (питома вага 10,7%);

від десяти до п'ятнадцяти років - 1555 одиниць (питома вага 40,4%);

від п'ятнадцяти до двадцяти років - 1063 одиниці (питома вага 27,6%);

від двадцяти років і більше - 505 одиниць (питома вага 13,1%);

В даний час на ППВП "Транзистор" існує чотири напрями у виробництві:

виробництво інтегральних мікросхем;

виробництво напівпровідникових приладів (транзисторів, діодів, діодних зборок і т.д.);

фаундрі-замовлення (виготовлення епітаксійних структур, пластин з кристалами з / без контролю функціонування, виробництво кремнієвих пластин і т.д.)

інші види послуг (збирання, корпусування інтегральних схем та напівпровідникових приладів з використанням кристалів, наданих замовником і т.д.);

У таблиці 13 представимо вікову структуру технологічного обладнання, що використовується в названих виробничих напрямках.


Таблиця 13 - Вікова структура технологічного обладнання

ППВП "Транзистор"

Вік обладнання

Виробництво інтегральних мікросхем

Виробництво полупровод-ників приладів

Фаундрі-замовлення

Інші види послуг


Кількість

одиниць, шт.

Питома-ний

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

Питома-ний

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

Питома-ний

вага,%

Кількість

одиниць, шт.

Питома-ний

вага,%

До 2-х років

50

2,2

50

4,4

26

8,9

0

0,0

Від 2-х до 5-ти років

104

4,7

45

4,0

29

10,0

7

3,5

Від 5-ти до 10-ти років

159

7,1

201

17,8

21

7,2

32

16,2

Від 10-ти до 15-ти років

1 012

45,4

408

36,2

71

24,4

64

32,3

Від 15-ти до 20-ти років

628

28,1

259

23,0

109

37,5

67

33,8

Від 20 років і понад

278

12,5

164

14,6

35

12,0

28

14,2

Разом:

100

100

100

100

100

100

100

100


У виробництві інтегральних мікросхем та напівпровідникових приладів переважає обладнання у віці від 10-ти до 20-ти років, також для здійснення фаундрі-замовлень та надання послуг в найбільшою мірою задіяне обладнання у віці від 10 років, в той час як нормативний термін служби основного спецтехнологічне обладнання в електронній промисловості становить 5 років. На ППВП "Транзистор" 91,9% обладнання - у віці від п'яти років, що свідчить про наявність проблем стосовно відновлення застарілого обладнання, задіяного у виробництві інтегральних мікросхем та напівпровідникових приладів. Потрібна заміна фізично та морально застарілого на більш якісні й сучасні розробки спецтехнологічне обладнання.


2.2 Аналіз використання основних фондів ППВП "Транзистор"


Основним економічним показником, який у найбільш загальному вигляді характеризує ефективність використання всієї сукупності основних виробничих фондів, є фондовіддача (Фо), який визначається як відношення виручки від реалізації продукції (Вр) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Фср. г):У 2006 році на 1 карбованець основних виробничих фондів доводилося 1,37 рубля виручки. У 2007 році фондовіддача збільшилася, тобто на 1 карбованець основних виробничих фондів довелося 1,72 рубля виручки, у 2008 році показник фондовіддачі продовжує зростати і становить 1,88 рубля, дану динаміку можна охарактеризувати як позитивну. Зростання фондовіддачі обумовлений випереджальним зростанням обсягів виробництва над приростом вартості основних виробничих фондів.

Рівень фондовіддачі по підприємству і по галузі промисловості Республіки Білорусь в період 2006 - 2008 рр.. має тенденцію зростання, при цьому показники фондовіддачі ППВП "Транзистор" в даному періоді вище, ніж по галузі промисловості в цілому, що обумовлено досить ефективним використанням наявних основних фондів на підприємстві. Динаміку фондовіддачі по ППВП "Транзистор" і по галузі промисловості Республіки Білорусь відобразимо на рисунку 13.


Малюнок 13 - Динаміка фондовіддачі по ППВП "Транзистор" і по галузі промисловості Республіки Білорусь.


Порівнюючи представлені показники можна зробити висновок про те, що діяльність підприємства в даному періоді досить ефективна і конкурентоспроможна. Налагоджена ефективна збутова стратегією ППВП "Транзистор", що зумовило зростання обсягу виручки від реалізації продукції, який отримано в основному за рахунок збільшення обсягу виробництва напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.

Показник фондовіддачі тісно пов'язаний з показником фондоозброєності. Фондоозброєність (Фв) визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності (Ч):


;

;

.


Дана динаміка характеризує досить високий рівень основних засобів на одного працюючого. Зростання фондоозброєності за аналізований період склав у 2007г.5%, що зумовлено оновленням основних засобів цього року, а в 2008 р. спостерігається зниження даного показника на 3%, тому що зростання основних фондів склав 1,8%, а середньооблікова чисельність працівників зросла на 5,3%.

Рівень фондоозброєності по галузі промисловості Республіки Білорусь відобразимо на рисунку 14.


Рисунок 14 - Динаміка фондоозброєнності по галузі промисловості Республіки Білорусь.


Динаміка фондоозброєності по галузі промисловості Республіки Білорусь має стрімку тенденцію зростання, що обумовлено підвищенням технічного рівня промислової галузі Білорусі. Однак, на ППВП "Транзистор" даний показник значно нижче, що свідчить про недостатню кількість виробничого обладнання або про значне його знос.

Важливим показником, що характеризує використання основних виробничих фондів за потужністю, є коефіцієнт завантаження, тому що в процесі виробництва завантаження виробничих потужностей здійснюється з різною ефективністю (таблиця 14).

Технологічне обладнання, яке використовується в кожному з існуючих виробничих напрямків на підприємстві (виробництво інтегральних мікросхем; виробництво напівпровідникових приладів; фаундрі-замовлення; інші види послуг), однотипно за видами і функціями, так як технологічні процеси по кожному з напрямків виробництва схожі на різних його стадіях.


Таблиця 14 - Завантаження виробничих потужностей у 2006 - 2008 рр..

Структура виробництва

Коефіцієнт використання потужностей


2006

2007

2008

1 Виробництво інтегральних мікросхем

0,98

0,90

0,93

2 Виробництво напівпровідникових приладів

0,60

0,68

0,74

3 Фаундрі-замовлення

0,45

0,51

0,58

4 Інші види послуг

0,42

0,40

0,46


Виробничі потужності по кожному з напрямків виробництва задіяні в різному ступені. Так, завантаження обладнання при виробництві інтегральних мікросхем в аналізованому періоді вище, ніж по інших напрямках виробництва. У виробництві напівпровідникових приладів спостерігається тенденція зростання завантаження обладнання, проте в 2008р. не використовувалося 26% потужностей. Обладнання, задіяне в здійсненні фаундрі-замовлень та надання інших послуг, в кінці аналізованого періоду додано лише на 58% і 46% відповідно.

Можна виявити наступне технологічне обладнання, яке в аналізованому періоді додано не в повній мірі:

установки контролю геометричних розмірів і площинності пластин;

установки напилення;

установки ПХО пластин;

мікроскопи;

установки осадження діелектричних шарів;

установки осадження;

лічильники аерозольних частинок;

установки зондові;

установки контактного друку;

установки лазерного маркування пластин;

установки поділу пластин;

установки ультразвукового зварювання;

установки посадки;

установки розварювання;

установка виміру динамічних параметрів;

випрямлячі;

установки ударні або 12МКЕО-02/490000-003;

установки випробувань на вплив статичної електрики;

стенди випробувань потужних транзисторів на енергоцікли;

стенди випробувань потужних транзисторів на безвідмовність і довговічність;

термобарокамерах на знижений тиск;

барокамери для випробувань на підвищений тиск;

камери тепла та соляного туману;

камери тепла і вологи;

установки визначення теплового опору ІМС;

установки осушки кисню.

Виробничі потужності використовуються не повною мірою, що тягне зайві витрати на його утримання і обслуговування, тим самим підвищується собівартість продукції, що випускається і знижується її конкурентоспроможність на ринках збуту.

У результаті, можна зробити висновок про те, що на ППВП "Транзистор" переважає технічно і морально застаріле технологічне обладнання, що тягне використання у виробництві застарілих технологій; спостерігаються низькі темпи переозброєння обладнання.

Відсутність високотехнологічного і високопродуктивного обладнання призводить до високої трудомісткості виробленої продукції, що збільшує частку витрат на виплату заробітної плати і до фонду соціального захисту, а також до зростання витрат на електричну та теплову енергію.

в умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, так як саме вона визначає кількісний і якісний стан основних фондів.

Відтворення основних фондів - це безперервний процес їх оновлення шляхом придбання нових, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та капітального ремонту.

У процесі відтворення вирішуються такі завдання:

відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;

збільшення маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;

вдосконалення видовий, технологічної і вікової структури основних фондів, тобто підвищення технічного рівня виробництва.

На ППВП "Транзистор" здійснюється просте відтворення основних фондів, тобто відбувається заміна окремих зношених частин основних фондів або заміна обладнання в цілому, відновлюється колишня виробнича потужність. Форма простого відтворення передбачає лише часткове відновлення основних фондів шляхом відшкодування фізичного зносу в рамках поточного фінансування, яке здійснюється через технічне обслуговування або поточних і капітальних ремонтів застарілого обладнання.

Надходження та вибуття основних фондів протягом року представимо в таблиці 15.


Таблиця 15 - Річний приріст основних фондів ППВП "Транзистор"

Групи основних фондів

Надійшло

Вибуло

Приріст


млн. р..

питомі.

вага,%

млн. р..

питомі.

вага,%

млн. р..

питомі.

вага,%

Будинки

-

-

-

-

-

-

Споруди

-

-

-

-

-

-

Силові і робочі машини та обладнання

278

50,9

273

55,5

5

9,1

Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої

16

2,9

19

3,9

-3

-5,5

Обчислювальна техніка

28

5,1

21

4,3

7

12,8

Транспортні засоби

186

34,0

154

31,3

32

58,4

Інструмент, інвентар і приналежності

32

5,9

21

4,3

11

20,1

Господарський інвентар

5

0,9

3

0,6

2

3,6

Інші основні фонди

1,4

0,3

0,6

0,1

0,8

1,5

Разом

546,4

100

491,6

100

54,8

100

У тому числі

виробничі

539,3

98,7

481,8

98

57,5

104,9

невиробничі

7,1

1,3

9,8

2

-2,7

-4,9


За даними таблиці можна зробити висновок про те, що найбільший приріст спостерігається в транспортних засобах (58,4%), інструментах і приладді (20,1%), що обумовлено необхідністю доставки товару на великі відстані в зв'язку з розвитком ринків збуту в країнах далекого зарубіжжя, а також наявністю помірних цін на інструменти та приладдя для виробництва. Негативний приріст спостерігається по групі вимірювальних і регулюючих приладів і пристроїв, тобто вказані прилади вибуває і приходить в непридатність швидше, ніж поновлюються. Загалом, виробничі фонди мають позитивний приріст. Невиробничі фонди поновлюються значно повільніше, тому спостерігається їх негативний приріст.

Технічний стан основних фондів за 2008 рік характеризується наступними показниками:


Коефіцієнт зносу: ;

Коефіцієнт придатності: ;

Коефіцієнт оновлення: ;

Коефіцієнт вибуття: ;


Отримані результати представимо в порівнянні з аналогічними показниками по підприємствах галузі промисловості Республіки Білорусь (рисунок 15).


Рисунок 15 - Показники технічного стану основних фондів ППВП "Транзистор" і підприємств галузі промисловості Республіки Білорусь.

Представлені показники свідчать про те, що на ППВП "Транзистор" у порівнянні з показниками по галузі промисловості Республіки Білорусь має місце значний знос основних фондів, коефіцієнт придатності по підприємству в 3,5 рази нижче, ніж по галузі промисловості. Відновлюється стільки ж основних засобів, скільки і вибуває, у той час як по галузі промисловості нові основні фонди направляються на поповнення діючих, що забезпечує їх значний приріст.

Список літератури


[1] Основні засоби: облік і амортизація: зб. норматив. док. - 6-е вид., Зм. і доп. - Мінськ: Інформпресс, 2008. - 232 с

[2] Бабук, І.М. Економіка підприємства: навч. посібник для студентів технічних спеціальностей / І.М. Бабук. - Мінськ: "ІОЦ Мінфіну", 2006.

[3] Короткий економічний словник, М., 1987

[4] Історія та статут підприємства


1 Таблиця складена за даними бухгалтерської звітності підприємства.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
125.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ППВП Транзистор
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП Транзистор
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП Транзистор 2
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП Фребор
Аналіз производственнохозяйственной діяльності УП НІЇЕВМ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності підприємства Технікс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ТОВ Відеомакс
Аналіз производственнохозяйственной діяльності СП СантаБремор ТОВ
Аналіз производственнохозяйственной діяльності ВАТ Горизонт
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru