Аналіз прибутку продуктивності праці та заробітної плати ВАТ Горизонт 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки


Кафедра менеджменту


РЕФЕРАТ

На тему:

«Аналіз прибутку, продуктивності праці та заробітної плати ВАТ« Горизонт »»


МІНСЬК, 2009

Аналіз прибутку підприємства


Прибуток - одна з форм чистого доходу. Прибуток є найважливішим показником діяльності підприємства, джерелом його розвитку і стимулюванням праці працівників.

У господарській практиці розрізняють такі види прибутку: балансовий (П б), оподатковуваний (П но), прибуток, що залишається у підприємства після виплати податків на прибуток і доходи (П пр), чистий прибуток (П ч).

Балансова прибуток вивчається при аналізі фінансових результатів, а інші види прибутку при аналізі формування та розподілу прибутку. Балансова прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства і розраховується за наступною формулою

(1)

де - Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства;

ОФР, ВФР - відповідно, операційні і позареалізаційні результати.

У табл. 1 розглянемо динаміку зміни балансового прибутку ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..

Таблиця 1

Динаміка зміни балансового прибутку ВАТ «Горизонт»


Показник, млн.р. 2006 2007 2008
Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг підприємства) 12188 6469 1609
Операційні фінансові результати -2561 -316 -457
Позареалізаційні фінансові результати +168 -2187 -2553
Балансова прибуток +9795 +3966 -1401

Як видно з табл. 2.11 за період 2006-2008 рр.. спостерігається тенденція зниження балансового прибутку підприємства. У першу чергу це відбувається за рахунок зниження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). У 2007 р. відбулося зниження прибутку від реалізації на 46,9% в порівнянні з 2006 р., а в 2008 р. зниження склало 75% від виробленого 2007 р. і показник балансової приймає негативне значення. Також спостерігається негативне значення показника операційних фінансових результатів протягом усього періоду і позареалізаційних фінансових результатів протягом 2-х останніх років.

У табл. 2-3 проведено пофакторного аналізу зміни балансового прибутку за період 2006-2008 рр..


Таблиця 2

Аналіз зміни балансового прибутку в 2007 р.


Фактори зміни обсягу виробництва продукції Алгоритм розрахунку Цифровий розрахунок Результат розрахунку
1 2 3 4
1. Результативний показник 2006 р.

9795
2. Перший умовний результативний показник (перша підстановка).+4076

3. Другий умовний результативний показник (друга підстановка).+6321

4. Результативний показник 2007 р.+3966

5. Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника.-5829

6. Загальне абсолютне відхилення результативного показника за рахунок зміни факторів , ОФР, ВФР.

-5719

+2245

-2355
7. Алгебраїчна сума впливу факторів.


-5829


Таблиця 3

Аналіз зміни балансового прибутку в 2008 р.


Фактори зміни Алгоритм розрахунку Цифровий розрахунок Результат розрахунку
1 2 3 4
1. Результативний показник 2007 р.

3966
1 2 3 4
2. Перший умовний результативний показник (перша підстановка).-894

3. Другий умовний результативний показник (друга підстановка).-1035

4. Результативний показник 2008 р.-1401

5. Загальна (абсолютна) відхилення результативного показника.-5367

6. Загальне абсолютне відхилення результативного показника за рахунок зміни факторів , ОФР, ВФР.

-4860

-141

-366
7. Алгебраїчна сума впливу факторів.

-5367


З наведених вище розрахунків можна зробити висновок про те, що в 2007 р. зменшення балансового прибутку підприємства на 59,5% відбулося на 98% за рахунок зниження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), на 40% за рахунок збитку від позареалізаційних фінансових результатів, збільшення ж балансового прибутку на 38% відбулося за рахунок прибутку від операційних фінансових результатів.

У 2008 р. зниження балансового прибутку на 75% до підсумку 2007 р. відбулося за рахунок зниження: прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) на 87%, збитку від операційних фінансових результатів на 3% і збитку від позареалізаційних фінансових результатів на 7% .

Балансова прибуток характеризує кінцевий фінансовий результат виробничо-господарської діяльності підприємства і в нашому випадку свідчить про негативні фінансові результати діяльності досліджуваного підприємства.

Далі спробуємо окремо розглянути всі складові балансового прибутку.

У табл. 4 представлені дані по доходах і видатках ВАТ «Горизонт» за видами діяльності за період 2006-2008 рр..


Таблиця 4

Розрахунок прибутку від реалізації


Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Виручка від реалізації товарів, послуг 163948 263381 203086
Податки, що включаються до виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг - 32453 30243
Собівартість реалізованої продукції 150154 220720 166066
Витрати на реалізацію 1606 3739 5168
Прибуток від реалізації 12188 6469 1609

І так, як вже зазначалося раніше, при зростанні виручки від реалізації товарів на 60% в 2007 р., собівартість збільшилася на 47%, при цьому витрати на реалізацію збільшилися в 2,32 рази. При зменшенні виручки від реалізації в 2008 р. на 23% до підсумку 2007 р., собівартість зменшилась лише на 25%, податки, що включаються до виручки від реалізації товарів на 6,8%, зате витрати на реалізацію збільшилися ще більше і склали до підсумку 2007 138%. Таким чином, зменшення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, відбувається в першу чергу за рахунок швидких темпів зростання собівартості реалізованої продукції, значної частки податків, що включаються до виручки від реалізації і значних темпів зростання витрат на реалізацію.

Далі в табл. 5 розглянемо дані позареалізаційних доходів та витрат ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..

Таблиця 5

Позареалізаційні доходи і витрати


Показники, млн. р.. 2006 2007 2008
Позареалізаційні доходи 826 366 719
Податки, включені у позареалізаційні доходи - - -
Позареалізаційні доходи за мінусом ПДВ 826 366 719
Позареалізаційні витрати 658 3071 4403
Сума джерел власних коштів, що направляються на покриття збитків - 518 1131
Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат +168 -2187 -2553

За підсумками табл. 5 можна зробити висновок про те, що в 2007 р. спостерігалося зниження позареалізаційних доходів до підсумку 2006 р. на 55,7%, та збільшення на 96,44% в 2008 р. Проте при всьому цьому позареалізаційні витрати збільшилися в 2007 р. на 466,7% у порівнянні з 2006 р. і на 43,4% в 2008 р. в порівнянні з підсумками 2007 р.

В якості розшифровки окремих позареалізаційних доходів і витрат наведемо дані табл. 6.

Таблиця 6

Розшифровка позареалізаційних доходів і витрат 2008


Найменування показників, млн. р.. На кінець звітного періоду

Доходи Витрати
Витрати на утримання обслуговуючих виробництв і господарств - 1014
Штрафи, пені, неустойки за виконання господарських договорів 105 78
Списана дебіторська та кредиторська заборгованість 112 22
Курсові та сумові різниці 48 366
Благодійна допомога
1
Інші доходи і витрати 454 2922
Разом 719 4403

Таким чином, за підсумком табл. 6 можна зробити висновок про те, що витрати на утримання обслуговуючих виробництв і господарств займають 23% всіх позареалізаційних витрат підприємства, є так само штрафи, пені, неустойки за виконання господарських договорів як отримані, так і сплачені, списана дебіторська і кредиторська заборгованості, курсові та сумові різниці, але благодійна допомога, але все ж більшу частину позареалізаційних витрат займають інші витрати - 66%. На покриття збитків від позареалізаційних діяльності пішли суми джерел власних коштів.

Далі розглянемо в табл. 7 розглянемо операційні доходи і витрати ВАТ «Горизонт» за період 2006-2008 рр..


Таблиця 7

Операційні доходи і витрати


Показники, млн. р.. 2006 2007 2008
Операційні доходи 114348 97680 78308
Податки, що включаються в операційні доходи - - 56
Операційні доходи (за мінусом ПДВ, інших аналогічних платежів) 114348 97680 78252
Операційні витрати 116909 97996 78709
Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат -2 561 -316 -457

Так само спостерігається тенденція зниження операційних доходів в 2007 р. на 14,6%, а в 2008 р. на 19,8% до підсумку попереднього року. Разом з тим спостерігається деяке зниження операційних витрат з року в рік, однак це не впливає на загальний негативний результат.

Можна судити про наявність на підприємстві відсотків, виплачених по облігаціях, депозитах, державних цінних паперів і за надання та сплату кредиту і т.д., витрат з утримання законсервованих об'єктів і виробничих потужностей та анулювання виробничих замовлень (договорів), витрати, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів: оплата консультаційних та депозитарних послуг і т.д.

Далі в табл. 8 розглянемо динаміку зміни чистого прибутку підприємства ВАТ «Горизонт» за період 2006-2206 рр..

Таблиця 8

Показники чистого прибутку підприємства 2006-2008 рр..


Показник, млн. р.. 2006 2007 2008
Прибуток за звітний період від реалізації 12188 6469 1609
Прибуток від операційних доходів і витрат -2 561 -316 -457
Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат +168 -2187 -2553
Податки і збори, платежі з прибутку 1517 3795 2408
Прибуток до розподілу 8278 171 -3809

За підсумками табл. 8 можна судити про те, що за 2007 р. значно знизилася, а в 2008 р. прийняла негативне значення чистий прибуток підприємства, що підлягає до розподілу. Збиток до кінця 2008 р. склав 3809 млн. р.., Що відбулося за рахунок значного зниження прибутку від реалізації, збитків від операційної та позареалізаційної діяльності, так само можна судити про високий значення податків і зборів, платежів з прибутку, в 2007 р. вони склали 58,7%, а в 2008 р. - 150% від балансового прибутку.


Аналіз продуктивності праці та заробітної плати


На ВАТ «Горизонт» і заснованих ним унітарних підприємствах вдосконалення організації праці та заробітної плати будується на основі перебудови діючої тарифної системи, впровадження прогресивних форм оплати праці, підвищення якості нормування праці, посилення зв'язку доплат і надбавок з конкретними досягненнями в праці. Намічені заходи вдосконалення системи організації та оплати праці органічно ув'язані з впровадженням нових методів господарювання та управління, передовий організацією праці та виробництва, впровадженням прогресивних технологій і конструкцій, що випускається.

Діюча система організації нормування та оплати праці включає в себе основні принципи:

1. Створення необхідних умов для послідовного і повсюдного встановлення суворої залежності заробітної плати від кількості і якості праці, від кінцевих виробничих результатів, посилення контролю за мірою праці і мірою споживання.

2. Розширення прав і підвищення відповідальності підприємств і підрозділів, що входять до складу підприємства, в стимулюванні ефективності праці, в нових умовах господарювання, вдосконалення управління, поглиблення господарського розрахунку і перехід на принципи самофінансування на основі широкого впровадження стабільних економічних нормативів.

3. Орієнтація системи морального і матеріального стимулювання на корінне підвищення якості продукції телевізійного напрямку та інших виконуваних робіт, професійну підготовку персоналу підприємства, зростання і вдосконалення заробітної плати в межах зароблених колективами коштів за рахунок підвищення ефективності виробництва, раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів.

4. Посилення зацікавленості працівників підприємства у мобілізації наявних резервів виробництва, підвищення відповідальності за упущення в роботі, порушення трудової і виробничої дисципліни.

Показники продуктивності праці в цілому залежать від зміни випуску продукції і середньоспискової чисельності ППП.

Найважливішим показником ефективності роботи підприємства є зростання продуктивності праці. Тому аналіз трудових показників на підприємстві починається з вивчення досягнутого рівня продуктивності праці. Потім встановлюється частка приросту продукції, отримана внаслідок підвищення продуктивності праці і чисельності працівників.

Далі проводиться поглиблений аналіз впливу окремих факторів на показник зростання продуктивності праці в звітному періоді і не використані резерви для її подальшого зростання в наступні періоди.

Підвищення продуктивності праці оптимізує весь комплекс результатів фінансово-господарської діяльності: збільшення обсягів виробництва продукції і розширення її номенклатури, зниження витрат, підвищення конкурентоспроможності продукції, зростання прибутку, збільшення заробітної плати та інші. В організації підвищення продуктивності праці проявляється у вигляді:

- Збільшення обсягу продукції, створюваної в одиницю часу за незмінної якості;

- Підвищення якості продукції при незмінному обсязі, створюваної в одиницю часу;

- Скорочення витрат праці на одиницю виробленої продукції;

- Зменшення частки витрат праці в собівартості продукції, скорочення часу виробництва і обігу товарів;

- Збільшення маси та норми прибутку.

Динаміка зміни продуктивності праці в порівнянних цінах по кварталах і з наростаючим підсумком наведена в табл. 9.

Таблиця 9

Динаміка зміни продуктивності праці


Показник 2006 2007 2008
Обсяг товарної продукції, млн. р.. 195648 215317 226200
Середньооблікова чисельність ППП, чол. 3629 3788 3410
Продуктивність праці, млн. р.. 53,91 56,84 66,33

З наведених показників у таблиці видно, що на підприємстві проводиться робота по збільшенню обсягу виробництва продукції, оптимізації чисельності ППП та зростання продуктивності праці.

Продуктивність праці в порівняльних цінах в 2008 р. склала 66,33 млн. р.. Вона в першу чергу забезпечувалася за рахунок:

1. Впровадження прогресивної технології, поставки на потік принципово нових моделей телевізорів з поліпшеними технічними і економічними показниками, а також нових видів продукції.

2. Введення нової організаційної структури управління, виключення паралелізму і дублювання в роботі, створення нових передумов для творчого творчої праці, ліквідації зайвих ланок управління.

3. Більш раціонального використання робочого часу, виключення непродуктивного використання робочого часу.

Подальша тенденція зростання продуктивності праці в 2007 р. буде будуватися на основі впровадження конструкцій нових виробів з використанням засобів обчислювальної техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, вдосконалення структури управління.

Так, у 2007 р., при темпах зростання обсягу виробництва 108,3% темпи зростання продуктивності праці складуть 113,0%. Це буде досягнуто за рахунок вдосконалення структури управління, реалізації плану технічного переозброєння. Частка приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці складе 11,5%.

Надалі зростання продуктивності праці буде забезпечуватися в першу чергу за рахунок розширення асортименту продукції, що випускається з більш низькими трудовими і матеріальними витратами, розширення сфери послуг, що надаються населенню, виходу підприємства на міжнародні рейки за рахунок удосконалення маркетингу та інших напрямків діяльності.

Для підвищення ефективності виробництва, в тому числі, підвищення продуктивності праці на ВАТ «Горизонт» і заснованим ним унітарних підприємствах, щорічно розробляється план організаційно-технічних заходів (план - ОТМ).

Забезпечення підприємства кадрами - необхідна умова безперебійного процесу виробництва, безумовного виконання прийнятого плану по випуску продукції. Успіх діяльності підприємства значною мірою залежить від кількісного і якісного забезпечення його робочими кадрами, раціональності їх використання, розстановки по робочих місцях відповідно до кваліфікації і спеціальністю, організації праці та повноти використання робочого часу.

Тому, найважливіше значення на підприємстві надається всебічному аналізу виконання плану по чисельності і складу кадрів, їх використанню у виробничому процесі.

Відомості про чисельність працівників наведені в табл. 10.


Таблиця 10

Відомості про чисельність працівників


Показник 2006 2007 2008
Середньооблікова чисельність всього персоналу, чол. 5251 5074 5063
У тому числі: ППП 3982 3788 3760

З чисельності ППП:

робочі

3250 2750 2740
управлінський персонал 628 549 537

інший персонал

(Конструкторсько-технологічний та ін)

491 489 483

За рахунок впровадження комп'ютерної техніки, раціонального використання і підбору кадрів частка керівників, фахівців і службовців у загальній чисельності передбачена до зниження. Вивільняються чисельність передбачається працевлаштовувати на новостворюваних робочих місцях і у фірмах, які орендують виробничі площі підприємства згідно з договорами оренди.

Взятий курс на виробництво складної побутової техніки передбачає проведення автоматизації і механізації виробничих процесів, комп'ютеризації управлінської праці. У зв'язку з чим з'являється попит на нові спеціальності високої кваліфікації і зниження частки малокваліфікованої ручної праці.

Автоматизація та впровадження нових прогресивних технологічних процесів приведуть до ліквідації ряду професій і одночасно з'явиться попит на кваліфіковану працю за новими спеціальностями. Створення багатопозиційних верстатів-автоматів, автоматичних ліній і ін приведуть до появи нових фахівців з електронного обладнання, а також до зростання кваліфікованого персоналу, зайнятого ремонтом.

Зміна структури кадрів буде в основному відбуватися за рахунок вибуття працівників, що досягли пенсійного віку і неможливості подальшого використання їх праці на створюваних нових робочих місцях.

У системі аналізу господарської діяльності підприємства важливе місце займають використання коштів на оплату праці, структура заробітної плати, ефективність застосування важелів матеріального і морального впливу на кінцеві результати праці, виявлення непродуктивних виплат і розробка конкретних організаційно-технічних заходів на їх усунення.

ЛІТЕРАТУРА


  1. Савицька, Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / Г. В. Савицька. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2001.

  2. Старова, Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з курсів "Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства» та «Аналіз господарської діяльності підприємства у 2ч.

Ч.1. - Мінськ.: БДУІР, 1999.

Ч.2. - Мінськ.: БДУІР, 2001.

3. Звіт про ПХД підприємства ВАТ «Горизонт» 2006-2008рр.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
43кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз прибутку продуктивності праці та заробітної плати ВАТ Горизонт
Аналіз фонду праці та заробітної плати
Аналіз показників по праці та заробітної плати
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак 2
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак 3
Аналіз використання фонду заробітної плати ВАТ Свiтанак
Аналіз праці і заробітної плати на прикладі ЗАТ Кубанський
Аналіз праці і заробітної плати в установах охорони здоров`я
Аналіз використання фонду заробітної плати на ВАТ Ашинський металургійний завод
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru