Аналіз ефективності інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачатиКонтрольна робота

Для модернізації виробництва підприємству необхідні грошові кошти в обсязі До = 155 млн. руб. Отримати ці кошти можна - взявши в кредит банку; придбати необхідне обладнання в лізинг або укласти інвестиційний договір.

Необхідно вибрати найбільш прийнятний варіант.

Укладання інвестиційного договору.

Є п'ять інвесторів, які готові укласти інвестиційний договір (проект 1, 2, 3, 4 і 5) на наступних умовах.

Інвестор 1 пропонує інвестиційний проект на n = 4 роки під i = 14% річних.

Інвестор 2 пропонує інвестиційний проект на n = 5 року під i = 12% річних.

Інвестор 3 пропонує інвестиційний проект на n = 6 року під i = 11% річних.

Інвестор 4 пропонує інвестиційний проект на n = 4 роки під i = 15% річних.

Інвестор 5 пропонує інвестиційний проект на n = 5 року під i = 13% річних.

Керівництво підприємства, виходячи зі своїх фінансових можливостей пропонує укласти інвестиційний проект на їхніх умовах:

Інвестор 6 пропонує інвестиційний проект на n = 5 року під i = 10% річних.

Необхідно порівняти між собою всі проекти і вибрати з них один оптимальний з точки зору інвестора при ставці дисконтування q = 15%.

Ставка дисконтування або ставка рефінансування встановлюється Банком Росії. Ставка порівняння, використовувана при визначенні ефективності проекту, досить сильно залежить від ризику.

Рекомендовані ставки:

Вид інвестицій

Ставка порівняння

Зниження витрат, відома технологія

10%

Розширення здійснюваного бізнесу

15% (витрати компанії на капітал)

Нова продукція

20%

Венчурні підприємства

30%

У нашому випадку це - розширення здійснюваного бізнесу, отже, ставка дисконтування може бути прийнята q = 15%.

Величина відсотків, які виплатить підприємство інвестору за 6 року, складе:

Проект 1. I 1 = К × n × i = 155 × 4 × 0,14 = 86,8 млн. руб.

Проект 2. I 2 = К × n × i = 155 × 5 × 0,12 = 1993 млн. руб.

Проект 3. I 2 = К × n × i = 155 × 6 × 0,11 = 102,3 млн. руб.

Проект 4. I 2 = К × n × i = 155 × 4 × 0,15 = 1993 млн. руб.

Проект 5. I 2 = К × n × i = 155 × 5 × 0,13 = 100,75 млн. руб.

Проект 6. I 3 = К × n × i = 155 × 5 × 0,10 = 77,5 млн. руб.

Нарощена сума по кожному проекту дорівнює:

Проект 1. S 1 = К + I 1 = 155 + 86,8 = 241,8 млн. руб.

Проект 2. S 2 = К + I 2 = 155 + 93 = 248 млн. руб.

Проект 3. S 2 = К + I 2 = 155 + 102,3 = 257,3 млн. руб.

Проект 4. S 2 = К + I 2 = 155 + 93 = 248 млн. руб.

Проект 5. S 2 = К + I 2 = 155 + 100,75 = 255,75 млн. руб.

Проект 6. S 3 = К + I 3 = 155 + 77,5 = 232,5 млн. руб.

У цьому випадку інвестори згодні, щоб підприємство здійснювало платежі, які розподілені по роках наступним чином:

Варіант проекту

Інвестиції, К

Обсяг проекту, S

Доходи по роках


млн.руб.

1

2

3

4

5

6

Проект 1

155

241,8

30

50

90

71,8

0

0

Проект 2

155

248

40

40

50

50

68

0

Проект 3

155

257,3

40

50

60

20

20

67,3

Проект 4

155

248

40

50

60

98

0

0

Проект 5

155

255,75

50

50

60

40

55,75

0

Проект 6

155

232,5

70

60

50

30

22,5

0

Плата за надання коштів складає, відповідно, 86,8, 93, 102,3, 93, 100,75 та 77,5 млн. руб. (Третій проект найдорожчий).

  1. (Приклад 45). Для кожного проекту визначається чистий наведений, або дисконтний, дохід:

Як видно з представлених розрахунків величина чистого приведеного доходу у всіх випадках позитивна, тобто отримані доходи окуплять вартість капіталу. Приймається п'ятий проект, оскільки величина чистого приведеного доходу у цього проекту максимальна.

2. (Приклад 46). Визначається рентабельність проектів (індекс прибутковості):

Рентабельність четвертого і п'ятого проектів вище рентабельності інших.

3. (Приклад 47). Вихідні рівняння для визначення внутрішньої норми прибутковості відповідно мають вигляд:

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 1 = 0,175 або 17,5% норма прибутковості.

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 2 = 0,163 або 16,3% норма прибутковості.

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 3 = 0,168 або 16,8% норма прибутковості.

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 4 = 0,185 або 18,5% норма прибутковості.

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 5 = 0,193 або 19,3% норма прибутковості.

Вирішуючи, дане рівняння знаходимо Q 6 = 0,19 або 19% норма прибутковості. Максимальне значення внутрішньої норми прибутковості у проекту 5.

4. (Приклад 50). Знайдемо термін окупності РВР для першого проекту (відповідно по роках):

Проект 1.

Так як А 4> К 0 (164,122> 155), то проект окупиться і термін окупності можна розрахувати.

або 284 дні.

Отже, термін окупності 3 роки 284 дня.

Проект 2.

Знайдемо термін окупності РВР для другого проекту (відповідно по роках):

Так як А 5> К 0 (160,299> 155), то знаходимо відсутню частину року.

або 308 днів.

Отже, термін окупності 4 роки 308 днів.

Проект 3.

Знайдемо термін окупності РВР для третього проекту (відповідно по роках):

Так як А 6 0 (162,518 <155), то знаходимо відсутню частину року.

або 271 день.

Отже, термін окупності 5 років 271 день.

Проект 4.

Знайдемо термін окупності РВР для четвертого проекту (відповідно по роках):

Так як А 4> К 0 (167,353> 155), то знаходимо відсутню частину року.

або 285 днів.

Отже, термін окупності 3 роки 285 днів.

Проект 5.

Знайдемо термін окупності РВР для п'ятого проекту (відповідно по роках):

Так як А 5> К 0 (171,324> 155), то знаходимо відсутню частину року.

або 151 день.

Отже, термін окупності 4 роки 151 день.

Проект 6.

Знайдемо термін окупності РВР для шостого проекту (відповідно по роках):

Так як А 4> К 0 (156,268> 155), то знаходимо відсутню частину року.

або 338 дні.

Отже, термін окупності 3 роки 338 днів.

Таким чином, отримані результати можна об'єднати в таблицю:

Варіант проекту

Інвестиції, млн. руб.

NPV, чистий приведений дохід

PI, рентабельність

IRR, внутрішня норма прибутковості

PBP,

Термін окупності

Проект 1

155

9,122

1,059

17,5%

Окупиться через 3 роки 284 дня

Проект 2

155

5,299

1,034

16,3%

Окупиться через 4 роки 308 днів

Проект 3

155

7,518

1,049

16,8%

Окупиться через 5 років 271 день

Проект 4

155

13,073

1,084

18,5%

Окупиться через року 285 днів

Проект 5

155

16,324

1,105

19,3%

Окупиться через 4 роки 151 день

Проект 6

155

12,454

1,08

19%

Окупиться через 3 роки 338 днів

Як видно з отриманих даних за всіма показниками п'ятий проект краще першого, другого, третього, четвертого і шостого проектів, з точки зору інвестора.

З точки зору підприємства, то для нього найкращий варіант - другий проект; всі показники найменші, крім вартості проекту в цілому 248 млн. руб. Залишається тільки на ці умови умовити інвестора.

Якщо в результаті розрахунку отримано суперечливі результати, то вибір оптимального проекту відбувається за внутрішній нормі прибутковості. Цей показник є основним критерієм відбору.

5. Для подальших розрахунків приймаємо проект 5, як найбільш відповідає оптимальним умовам з максимальною внутрішньою нормою прибутковості рівною 19,3%. Для цього проекту інвестору будуть надходити фінансові кошти наступним чином.

Рік

Річний дохід, млн. руб.

Дохід як відсотки, млн.руб.

Частина доходу в якості боргу, млн.руб. (С2 - с3)

Залишок боргу на кінець року, млн. руб.

1

2

3

4

5

1

50

29,915

20,085

155 - 20,085 = 134,915

2

50

26,039

23,961

134,915 - 23,961 = 110,954

3

60

21,414

38,586

110,954 - 38,586 = 72,365

4

40

13,966

26,034

72,365 - 26,034 = 46,331

5

55,75

8,942

46,331


Разом

255,75

100,75

155


Дохід як відсотки складе:

1 рік 155 х 0,193 = 29,915

2 рік 134,915 х 0,193 = 26,039

3 рік 110,954 х 0,193 = 21,414

4 рік 72,365 х 0,193 = 13,966

5 рік 46,331 х 0,193 = 8,942

Для проекту, запропонованого самим підприємством, інвестору фінансові кошти будуть надходити вже наступним чином (обсяг 155 млн. руб. На 5 років під 19%).

Рік

Річний дохід, млн. руб.

Дохід як відсотки, млн.руб.

Частина доходу в якості боргу, млн.руб. (С2 - с3)

Залишок боргу на кінець року, млн. руб.

1

2

3

4

5

1

70

29,45

40,55

114,45

2

60

21,75

38,25

76,2

3

50

14,48

35,52

40,68

4

30

7,73

22,28

18,41

5

22,5

3,5

19

0

Разом

232,5

77,5

155


Дохід як відсотки складе:

1 рік 155 х 0,19 = 29,45

2 рік 114,45 х 0,19 = 21,75

3 рік 76,2 х 0,19 = 14,48

4 рік 40,68 х 0,19 = 7,73

5 рік 18,41 х 0,19 = 3,5

6. Придбання обладнання по лізингу.

Приймаються прибутковість проекту дорівнює 1 9, 3%.

Розраховуємо ренту проекту:

Визначаємо річні виплати за лізинг:

R = K / a = 155 / 3,036 = 51,054 млн.крб.

Загальна сума виплат за 5 років складе: 51,054 х 5 = 255,27 млн. руб., Замість 255,75 за інвестиційним проектом.

Тоді плата за лізинг складе: 255,27 - 155 = 100,27 млн. руб., Замість 100,75 за інвестиційним проектом.

Отже, в цьому випадку лізинг рівнозначний інвестиційному проекту.

Приймаються прибутковість проекту рівну 19% (обсяг 155 млн. руб. На 5 років під 19%).

Розраховуємо ренту проекту:

Визначаємо річні виплати за лізинг:

R = K / a = 155 / 3,058 = 50,687 млн.крб.

Загальна сума виплат за 5 років складе: 50,687 х 5 = 253,453 млн. руб., Замість 232,5 по інвестиційному проекту.

Тоді плата за лізинг складе: 253,453 - 155 = 98,435 млн. руб., Замість 77,5 по інвестиційному проекту.

Отже, в цьому випадку лізинг не вигідний.

7. Вартість кредиту.

Підприємство бере кредит 155 млн. руб. на 5 року під 19,3%. Розрахунки за кредит передбачається здійснювати шляхом періодичних платежів позичальника в кінці кожного року. Скільки необхідно заплатити, щоб розрахуватися і з боргом, і відсотками по ньому?

У цьому випадку, щорічний платіж, що складається з виплат за відсотками і основним боргом складуть:

Розподіл платежів за роками складе:

Рік

Залишок боргу на початок року

Сума річних відсотків,

С2 х%

Річний платіж,

У

Виплати відсотків

С2 = С5

Погашення боргу

С4 - С5

Залишок боргу на кінець року

С2 - С6

1

2

3

4

5

6

7

1

155

29,915

51,049

29,915

21,134

133,866

2

133,866

25,836


25,836

25,213

108,653

3

108,653

20,97


20,97

30,079

78,574

4

78,574

15,165


15,165

35,885

42,689

5

42,689

8,239


8,239

42,689

0

Разом


100,27

255,27
Інвестиційний проект вигідний, його вартість 255,75 млн. руб., А плата - 100,75 млн. руб.

За пропозицією підприємства при 5 літньому проекті: кредит 155 млн. руб. на 5 років під 19%.

Розподіл платежів за роками складе:

Рік

Залишок боргу на початок року

Сума річних відсотків

Річний платіж

Виплати відсотків

Погашення боргу

Залишок боргу на кінець року

1

2

3

4

5

6

7

1

155

29,45

50,688

29,45

21,238

133,762

2

133,762

25,415


25,415

25,273

108,489

3

108,489

20,613


20,613

30,075

78,414

4

78,414

14,899


14,899

35,789

42,625

5

42,625

8,098


8,098

42,625

0

Разом


98,435

253,453
Інвестиційний проект не вигідний, його вартість 232,5 млн. руб., А плата - 77,5 млн. руб.Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
72.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ефективності інвестиційного проекту ТОВ Суворовська птахофабрика
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2
Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту
Оцінка ефективності інвестиційного проекту по виробництву черепиці
Бухгалтерська оцінка ефективності інвестиційного проекту на прим
Обгрунтування ефективності інвестиційного проекту на прикладі ТОВ
Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Теоретичні аспекти
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru